SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová

2 Obsah Teoretické ukotvení Výzkumný problém a cíle Design výzkumu Metody získávání dat Hypotézy Charakteristika výzkumného souboru Popis sběru dat Metody zpracování dat Etika a omezení výzkumu Výsledky, interpretace a shrnutí dat Použitá literatura

3 Teoretické ukotvení Psychosomatika je postavená na vyváženém posuzování objektivních tělesných nálezů, subjektivních stavů duše a životní situace pacienta (Poněšický, 2012). Psychosomatika vychází z komplexního přístupu, to znamená, že člověk je bio-psycho-sociálně-spirituální komplex (Poněšický, 2002). Diatéze je konstituční náchylnost člověka k určité nemoci získaná geneticky nebo biochemickými změnami v organismu (Křivohlavý, 2009).

4 Hormonální změny ovlivňují mozek, chování a psychický stav jedince, přičemž hormonální systém s nervovým a imunitním tvoří trojjediný systém přenosu informací (Baštecký, 1993). Endokrinní poruchy mohou být někdy diferenciálně diagnostikovány jako duševní onemocnění (Schreiber, 2004).

5 Štítná žláza funguje jako emoční štít, pokud je žena senzitivní - emotivní, pod tlakem citových problémů, objevuje se u ní emoční napětí, to oslabí činnost štítné žlázy, což snižuje odolnost ženy vůči negativním emocím a zvyšuje napětí. Je nutné zkoumat individuální citlivost pacientky a její životní situaci (Hnízdil, 2013).

6 Výzkumný problém Liší se ženy trpící onemocněním štítné žlázy v emočním regulování, emocionálním zázemí a zvládání stresu ve srovnání se skupinou zdravých žen? Cíl výzkumu Srovnání schopnosti regulace emocí, zvládání stresu a domácího zázemí u žen trpících onemocněním štítné žlázy a u skupiny zdravých žen.

7 Design výzkumu Kvantitativní studie Explorace a deskripce dané problematiky Diferenciační studie rozdíl mezi dvěma skupinami Techniky získávání dat dotazníkové šetření

8 Metody získávání dat Dotazníkové šetření: - ERQ - EMBU - SVF - otázky vlastní konstrukce Posuzovací stupnice, subjektivní hodnocení, nestandardizované dotazníky.

9 Hypotézy H1: Ženy trpící onemocněním štítné žlázy skórují v subškále přehodnocení v ERQ nižšími skóry oproti ženám bez obtíží se štítnou žlázou. H2: Ženy trpící onemocněním štítné žlázy skórují v subškále potlačení v ERQ vyššími skóry oproti ženám bez obtíží se štítnou žlázou. H3: Ženy trpící onemocněním štítné žlázy skórují v subškále odmítání v EMBU vyššími skóry oproti ženám bez obtíží se štítnou žlázou.

10 H4: Ženy trpící onemocněním štítné žlázy skórují v subškále emoční vřelost v EMBU nižšími skóry oproti ženám bez obtíží se štítnou žlázou. H5: Ženy trpící onemocněním štítní žlázy skórují v pozitivních strategiích zvládání stresu v SVF nižšími skóry oproti ženám bez obtíží se štítnou žlázou. H6: Ženy trpící onemocněním štítné žlázy skórují v negativních strategiích zvládání stresu v SVF vyššími skóry oproti ženám bez obtíží se štítnou žlázou.

11 Charakteristika výzkumného souboru Základní soubor: všechny ženy v Olomouckém a Zlínském kraji ve věku let. Výběrový soubor: ženy zahrnuté do výzkumu (celkem 200). Počet respondentek je 172 z toho 108 žen zdravých a 66 žen trpících onemocněním štítné žlázy. Pravděpodobnostní metody výběru (cluster sample) - příležitostný výběr, záměrný výběr přes instituci.

12 Popis sběru dat Sběr dat od září 2013 do března Každá respondentka vyplňovala celou testovou baterii. Čas vyplňování byl v rozsahu min. Prezentace výzkumu jako sebeposuzovacího dotazníku. Finanční plán cca 2000 Kč. Časový plán cca ¾ roku.

13 Metody zpracování a analýzy dat Zpracování dat Převod HS z dotazníků do Microsoft Excel Zpracování dat v programu Statistica 12 Výběr testových metod Velikost a homogenita souboru Ověření normality dat pomocí Shapiro-Wilkova W testu T-test pro 2 nezávislé skupiny Mann-Whitneyův U test

14 Etika a omezení výzkumu Etika Dobrovolná účast Anonymita Kontakt na výzkumnici Budoucí spolupráce Omezení Zkreslení dat Specifikace skupin Neochota pacientek Neochota lékařek Nespolehlivost metod

15 Výsledky Popisná statistika V popisné statistice nebyly rozdíly mezi skupinami. Otázky vlastní konstrukce není rozdíl ve spokojenosti v partnerském vztahu ani v životní spokojenosti u těchto dvou skupin. U žen trpících onemocněním štítné žlázy jsme dále zjišťovali druh onemocnění (hypotyreóza), léky (euthyrox), operace (ne), genetika (ženy).

16 Hypotézy Jedna hypotéza přijata, pět zamítnuto na hladině α=0,05 H2: Ženy trpící onemocněním štítné žlázy skórují v subškále potlačení v ERQ vyššími skóry oproti ženám bez obtíží se štítnou žlázou.

17 Krabicový graf pro subškálu potlačení

18 Hypotézy v souvislosti se zvládáním stresu byly koncipovány pouze jako negativní a pozitivní, rozdíl mezi skupinami se však v jedné subškále objevil v rámci negativních strategií. Ženy trpící onemocněním štítné žlázy používají strategii zvládání stresu rezignace signifikantně více oproti ženám bez tohoto onemocnění.

19 Krabicový graf pro subškálu rezignace

20 Hypotézy o rodinném zázemí jsme dle teorie sestavili na emoční vřelosti a odmítání. Rozdíl se však projevil v subškále hyperprotektivita. Ženy zdravé uvádějí, že mají mnohem hyperprotektivnější rodiče než ženy trpící onemocněním štítné žlázy.

21 Krabicový graf pro subškálu hyperprotektivita

22 Shrnutí Problematika psychosomatické koncepce. Endokrinologická onemocnění zaměňována s duševními onemocněními. Vztah mezi negativním zvládáním stresových situací a onemocněním štítné žlázy. Potlačování emocí v souvislosti s onemocněním. Výchova rodičů ve vztahu k budoucímu onemocnění.

23 Použitá literatura Baštecký, J., Šavlík, J. & Šimek, J. (1993). Psychosomatická medicína. Praha: Grada Avicenum. Honzák, R. (1985). Psychické změny a poruchy při interních chorobách. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství n.p. Jiskra, J. (2011). Poruchy štítné žlázy. Praha: Mladá fronta. Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. Praha: Portál. Poněšický, J. (2012). Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. Praha: Triton. Poněšický, J. (2002). Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky. Praha: Triton. Schreiber, V. (2004). Hormony a lidská mysl. Praha: Triton.

24 DĚKUJI ZA POZORNOST

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI. Stanislav Pelcák

PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI. Stanislav Pelcák PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ A NEMOCI Stanislav Pelcák Psychologie zdraví a nemoci. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 v Operačním programu

Více

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 A) Kognitivní a obecná psychologie Spánek a snění Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., PhDr.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Husitská teologická fakulta Bakalářská práce The quality of life of patients with chronic fatigue syndrome Vedoucí práce: RNDr. Jana Leontovyčová, CSc. Autor: Petra Jansová Praha

Více

POHLED STATISTIKA NA HODNOCENÍ STUDIÍ. Marek Malý Státní zdravotní ústav

POHLED STATISTIKA NA HODNOCENÍ STUDIÍ. Marek Malý Státní zdravotní ústav POHLED STATISTIKA NA HODNOCENÍ STUDIÍ Marek Malý Státní zdravotní ústav ZÁKLADNÍ INDIKÁTORY ZDRAVÍ POPULACE Sociodemografické indikátory věk, pohlaví, vzdělání, příjem Hlavní determinanty a rizikové faktory

Více

Prožívání studu v průběhu života

Prožívání studu v průběhu života Prožívání studu v průběhu života Patricie Juračková Oddělení psychiatrie a psychoterapie s psychosomatikou Nemocnice ve Svitavách patricie.j@seznam.cz Abstrakt: Práce sleduje fenomén studu, který se může

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ STRESU U ÚČASTNÍKŮ KURZU ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY (PREZENTACE VÝSLEDKŮ)

STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ STRESU U ÚČASTNÍKŮ KURZU ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY (PREZENTACE VÝSLEDKŮ) Gymnos Akadémos, 1(2), 3-13 STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ STRESU U ÚČASTNÍKŮ KURZU ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY (PREZENTACE VÝSLEDKŮ) STRESS MANAGEMENT STRATEGIES AT PARTICIPANTS OF AN EXPE- RIENTIAL EDUCATION COURSE autoři

Více

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví

Syndrom vyhoření ve zdravotnictví Syndrom vyhoření ve zdravotnictví MUDr. Jana Šeblová, Ph.D. Syndrom vyhoření ve zdravotnictví... 1 Úvod... 2 Teorie stresu a psychologická morbidita v souvislosti se stresem... 3 Patofyziologie stresové

Více

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce.

Podkapitoly se doporučuje dělit na části typu úvod, hlavní část a souhrn. To přispívá k přehlednosti a dělá dobrý dojem při posuzování práce. Struktura obsahu teoreticky zaměřené práce V tomto návrhu se vyžaduje od autora práce, aby prokázal vhodným návrhem řazení kapitol a subkapitol (i jejich označením), že dokáže podat téma a řešení přehledným

Více

(Psychosomatická medicína) PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,O.P.S. PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÉ SEKCE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI,

(Psychosomatická medicína) PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,O.P.S. PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÉ SEKCE PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI, Číslo 4 11.KONFERENCE PS MEDICÍNY PSYCH@SOM (Psychosomatická medicína) ČASOPIS PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY VYDÁVÁ LIBERECKÝ INSTITUT RODINNÉ TERAPIE A PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY,O.P.S. PRO POTŘEBU PSYCHOSOMATICKÉ

Více

Výběr z nových knih 4/2013 psychologie

Výběr z nových knih 4/2013 psychologie Výběr z nových knih 4/2013 psychologie 1. Asertivita v manželství a v rodině / Tomáš Novák -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2011 -- 100 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3659-4 (brož.) Sign.: II 110643V1 asertivita

Více

PSYCHOLOGIE AKUTNÍCH, SUBAKUTNÍCH A CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ, PSYCHOSOMATIKA

PSYCHOLOGIE AKUTNÍCH, SUBAKUTNÍCH A CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ, PSYCHOSOMATIKA Otázka: Psychosomatika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna PSYCHOLOGIE AKUTNÍCH, SUBAKUTNÍCH A CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ, PSYCHOSOMATIKA AUTOPLASTICKÝ OBRAZ NEMOCI - AON Nemoc - narušení

Více

Jak vnímají studenti VŠ nevěru

Jak vnímají studenti VŠ nevěru UNIVERZITA KARLOVA, FAKULTA FILOSOFICKÁ OBOR PSYCHOLOGIE Psychologická metodologie ZS 2009/2010 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Jak vnímají studenti VŠ nevěru Kvalitativní a kvantitativní výzkum 3. ročník Radka Hnyková

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Využití terapeutických technik v etopedii Bc. Monika Pečenková Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI NEZAMĚSTNANÝCH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI NEZAMĚSTNANÝCH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSOBNOSTNÍ VLASTNOSTI NEZAMĚSTNANÝCH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kateřina Malindová Abstrakt Výzkumná studie vychází z problému nezaměstnanosti. Obzvláště obtíţná je situace u osob dlouhodobě nezaměstnaných

Více

JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI

JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS SENIOŘI Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Alice Onderková Autorka: Bc. Gabriela Kopečková obor: ošetřovatelská péče v gerontologii

Více

Zkušenost žen s vaginismem: interpretativní fenomenologická analýza

Zkušenost žen s vaginismem: interpretativní fenomenologická analýza : interpretativní fenomenologická analýza Diplomová práce Bc. Veronika Pořízková Vedoucí práce: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. Brno 2015 ABSTRAKT Ústředním tématem diplomové práce je zkušenost žen, které

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková

Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické. Svatava Měřičková Hodnocení kvality služeb pedagogickopsychologické poradny ve Vsetíně Svatava Měřičková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce popisuje činnost pedagogicko-psychologického poradenství. Teoretická

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

Zprávy - Psychologický ústav AV ČR

Zprávy - Psychologický ústav AV ČR Zprávy - Psychologický ústav AV ČR Marek Blatný Vojtěch Černý Michal Hrdlička Osobnostní předpoklady zvládání bolesti: rodové rozdíly Roč. 9, 2003, č. 1 ISSN: 1211-8818 AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY PSYCHOLOGICKÝ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Studijní program: Psychologie Studijní obor: Psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Studijní program: Psychologie Studijní obor: Psychologie Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Studijní program: Psychologie Studijní obor: Psychologie VÝVOJ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ V OBDOBÍ VYNOŘUJÍCÍ SE DOSPĚLOSTI Z HLEDISKA TRIANGULÁRNÍ

Více

Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách

Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách 1. Úvod OČENÁŠKOVÁ Veronika Katedra psychologie, FF Univerzita Palackého, Olomouc Příspěvek nabízí shrnutí kvantitativního výzkumu realizovaného

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Způsoby práce s dětmi s postižením ve skautských oddílech Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Barbora

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky PORADENSTVÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PŘÍPADOVÁ STUDIE CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA Bakalářská

Více

IDENTITA PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY

IDENTITA PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY 15.CELOSTÁTNÍ PSYCHOSOMATICKÁ KONFERENCE V Liberci 223 15.CELOSTÁTNÍ PSYCHOSOMATICKÁ KONFERENCE V LIBERCI IDENTITA PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY PSYCHOSOMATICKÁ KLINIKA S.R.O. (PRAHA) A STŘEDISKO KOMPLEXNÍ

Více

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií

Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Jiřina Procházková Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Jana Špačková Brno 2013 1 Prohlášení

Více

Vliv volného času na sebepojetí seniorů. Bc. Martina Rozsypalová

Vliv volného času na sebepojetí seniorů. Bc. Martina Rozsypalová Vliv volného času na sebepojetí seniorů Bc. Martina Rozsypalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vliv volného času na sebepojetí seniorů. Teoretická část definuje stáří, stárnutí

Více