Případová studie 1. Anger/Hněv 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případová studie 1. Anger/Hněv 1"

Transkript

1 Případová studie 1. Anger/Hněv 1 5 Konceptualizace pocitů Emoce se často považují za pouhé pocity, a jako na takové na ně pohlížíme jako na něco bez pojmového obsahu. To má za následek fakt, že odborníci na sémantiku a pojmové struktury neberou zkoumání emocí vážně. Téma jako logika emocí by podle tohoto přístupu bylo kontradikcí, protože emoce tím, že nemají pojmový obsah, by neumožňovaly tvorbu závěrů, nebo alespoň ne takových, které by byly nějak zajímavé. Podle mého názoru je opak pravdou a emoce mají nesmírně složitou pojmovou strukturu, která dává povstat celé škále netriviálních závěrů. Následující rozbor je založen na výzkumu, na němž jsem pracoval spolu se Zoltánem Kövecsesem. Kövecses navrhl, že pojmovou strukturu emocí by mělo být možné zkoumat pomocí postupů, které jsem vyvinul spolu s Markem Johnsonem (Lakoff a Johnson 1980) pro systematický rozbor výrazů, které jsou chápány metaforicky. Angličtina má takových výrazů velké množství. Začali jsme je tedy zkoumat systematicky, abychom zjistili, jestli se v nich objeví nějaká koherentní struktura. Na první pohled se zdají konvenční výrazy pro vyjadřování hněvu tak různorodé, že najít v nich nějaký koherentní systém se může zdát nemožné. Když si nalistujeme slovo anger například v Roget s University Thesaurus, 2 nalezneme stovky záznamů, které všechny mají něco společného s hněvem, jenže slovník nám neřekne přesně co. Mnoho z nich jsou idiomy, a mnoho z nich je tak rozmanitých, že najít v nich koherentní systém se zdá nemožné. Zde jsou některé věty, které tyto idiomy používají: He lost his cool. (Ztratil svůj chlad. Rozčílil se.) 3 She was looking daggers at me. (Dívala se na mě noži. Probodávala mě pohledem.) I almost burst a blood vessel. (Málem mi praskla žíla. Málem mě trefil šlak.) He was foaming at the mouth. (Šla mu pěna od úst.) You re beginning to get to me. (Začínáš se ke mně dostávat. Začínáš mě štvát.) You make my blood boil. (Způsobuješ, že se mi vaří krev. Uvádíš mě do varu. Pěníš mi krev.) He s wrestling with his anger. (Zápasí se svým vztekem.) Watch out! He s on a short fuse. (Pozor! Má krátkou [elektrickou] pojistku. Snadno se rozčílí.) He s just letting off steam. (Jenom vypouští páru. Jenom si ulevuje.) Don t get a hernia! (Abys nedostal kýlu. Nezblázni se!) Try to keep a grip on yourself. (Snaž se na sobě udržet stisk. Kontroluj se!) Don t fly off the handle. (Neodlétávej z držadla. Neutrhuj se!) When I told him, he blew up. (Když jsem mu to řekl, vybuchl.) He channeled his anger into something constructive. (Přesměroval svůj vztek do něčeho konstruktivního.) 1 Hněv není zcela dostatečný překlad. Blíže by bylo slovo vztek nebo i rozčílení, která se však liší co do registru. Proto se v překladu bude střídat slovo hněv s anglickým originálem anger. Tento překladatelský problém ale nemůže zastínit fakt, že Lakoffův rozbor této emoce odpovídá velice přesně české situaci, přestože konkrétní českou idiomatiku není možné najít pro každý anglický idiom v rámci stejného kognitivního modelu. 2 Standardní slovník synonym pro angličtinu běžně používaný při psaní textů všech úrovní. 3 Ve zbytku kapitoly bude vždy po anglickém příkladu následovat doslovný český překlad a pak co nejbližší český idiom. Pokud český idiom přesně odpovídá anglickému (tj. používá stejné obrazové schéma a klade důraz na jeho stejnou část), uvádíme jen ten. Pokud je nějaký idiom později zabudován do textu, použijeme nejbližší možný ekvivalent a pouze ve sporných případech uvedeme i anglický originál. Lakoff: Ženy, oheň a nebezpečné věci strana 1 z 24

2 He was red with anger. (Byl červený vztekem. Vztekem zbrunátněl.) He was blue in the face. (Byl modrý v tváři. Vzteky zmodral.) He appeased his anger. (Utišil svůj vztek.) He was doing a slow burn. (Dělal pomalé hoření. Nechal to v sobě doutnat.) He suppressed his anger. (Potlačil svůj vztek.) She kept bugging me. (doslovný překlad nemožný Otravovala mě. Šla mi na nervy.) Co mají tyto výrazy společného s hněvem a co mají společného jeden s druhým? Budeme tvrdit, že nejsou náhodné, protože když se podíváme na závěry mezi těmito výrazy, bude zřejmé, že zde musí existovat nějaká systematická struktura. Například víme, že někdo, komu jde pěna od úst, se rozčílil. A víme, že v někom, kdo vás probodává pohledem, pravděpodobně doutná vztek, a že se může každou chvíli rozčílit. Víme, že někdo, v kom se pění krev, neutišil svůj vztek. A víme, že někdo, kdo přesměroval svůj vztek do něčeho konstruktivního, se z toho neotelil. Jak toto všechno víme? Je to proto, že každý idiom má doslovný význam a že jsou tyto závěry odvozené z doslovného významu? Nebo se tu děje něco víc? Budeme se snažit ukázat, že zde nacházíme koherentní pojmové uspořádání, na němž se všechny tyto výrazy zakládají, a že je většinou svou povahou metaforické nebo metonymické. Metafora nebo metonymie Rozbor, který navrhujeme, začíná běžnou lidovou teorií o fyziologických příznacích vzteku. Fyziologické příznaky hněvu jsou zvýšená tělesná teplota, zvýšený vnitřní tlak (krevní tlak, tlak svalů), třes a problému s přesným vnímáním Jak hněv roste, rostou i jeho fyziologické příznaky. Existuje limit, za kterým fyziologické příznaky hněvu narušují běžné fungování. Tuto lidovou teorii používáme hlavně, abychom mohli posoudit, kdy je někdo rozzlobený, na základě jeho vzhledu nebo také, abychom naznačili hněv nebo ho schovali. Tímto využíváme obecný metonymický princip: Fyziologické příznaky emocí zastupují tyto emoce. Podle tohoto principu nám lidová teorie dává systém metonymií pro hněv: Tělesná teplota Don t get hot under the collar. (Nezahřívej se pod límcem. Nenaštvi se!) Billy s a hothead. (Billy je horká hlava.) They were having a heated argument. (Měli žhavou hádku. Hádali se, až to mezi nimi vřelo.) When the cop gave her a ticket, she got all hot and bothered and started cursing. (Když jí ten policista dal pokutu, celá se rozpálila a začala nadávat.) Předpokládá se, že zvýšená teplota nebo vysoký tlak způsobuje červené tváře a krk, a tato barva může také metonymicky označovat hněv. Červeň ve tváři a v oblasti krku She was scarlet with rage. (Byla šarlatová vztekem. Byla vzteky rozžhavená do ruda.) He got red with anger. (Vzteky zčervenal.) He was flushed with anger. (Byl vztekem rudý. Vzteky zrudnul.) Třes She was shaking with anger. (Třásla se vzteky.) I was hopping mad. (Byl jsem skákavě naštvaný. Vzteky jsem poskakoval.) strana 2 z 24 Případová studie 1. Anger/Hněv

3 He was quivering with rage. (Chvěl se zuřivostí. Třásl se záchvatem vzteku.) He s all worked up. (Celý sebou škube.) There s no need to get so excited about it. (Není důvod se tím tak vzrušovat.) She s all wrought up. (Je celá vytepaná. Je celá rozrušená.) You look upset. (Vypadáš převrženě. Vypadáš rozrušeně.) Problémy s přesným vnímáním She was blind with rage. (Byla vzteky slepá. Zatmělo se jí vzteky před očima.) I was beginning to see red. (Začínal jsem vidět červeně. Začínal jsem vidět rudě.) I was so mad, I couldn t see straight. (Byl jsem tak naštvaný [šílený], že jsem neviděl přímo [měl jsem mžitky před očima].) Každý z těchto výrazů naznačuje přítomnost hněvu prostřednictvím jeho předpokládaných příznaků. Lidová teorie fyziologických příznaků, obzvláště ta část, která klade důraz na ZVÝŠENOU TEPLOTU, vytváří základ nejobecnější metafory hněvu: HNĚV JE ZVÝŠENÁ TEPLOTA. Tato metafora má dvě verze, jednu, kde se zvýšená teplota přisuzuje tekutinám, a druhou, kde se přisuzuje pevným předmětům. Pro tekutiny z toho vyplývá: HNĚV JE ZVÝŠENÁ TEPLOTA TEKUTINY V NÁDOBĚ. Konkrétní motivace pro tuto metaforu se skládá z těch částí lidové teorie, které se týkají ZVÝŠENÉ TEPLOTY, VNITŘNÍHO TLAKU a TŘESENÍ. Když tuto metaforu použijeme pro pevné předměty, dostaneme verzi, která říká, že HNĚV JE OHEŇ, která je motivovaná ZVÝŠENOU TEPLOTOU a ČERVENOSTÍ, což jsou také aspekty lidové teorie fyziologických příznaků. Jak brzy uvidíme, je verze pro tekutiny mnohem více propracovaná. Myslíme si, že je to proto, že v našem pojmovém systému máme tuto obecnou metaforu: Tělo je nádoba pro emoce. He was filled with anger. (Byl plný hněvu. Hněv v něm vykvasil.) She couldn t contain her joy. (Nemohla v sobě udržet [potlačit] radost.) She was brimming with rage. (Přetékala vzteky.) Try to get the anger out of your system. (Zkus dostat ten vztek ze svého [tělesného] systému. Zkus se zbavit toho vzteku.) Metafora HNĚV JE ZVÝŠENÁ TEPLOTA, použitá pro tekutiny, se spojuje s metaforou TĚLO JE NÁDOBA PRO EMOCE a toto spojení vyúsťuje v centrální metaforu systému: Hněv je zvýšená teplota vody v nádobě. You make my blood boil. (Způsobuješ, že se mi vaří krev. Uvádíš mě do varu. Pěníš mi krev.) Simmer down! (Zmírni svůj var! Uklidni se!) I had reached a boiling point. (Dostal jsem se do bodu varu.) Let him stew! (Nechte ho dusit. Jen ať se dusí! Nechte ho vydusit.) Historicky odvozený případ této metafory je: She was seething with rage. (Kypěla vzteky.) Přestože většina mluvčích dnes nepoužívá slovo seethe pro popis fyzického varu, slovo seethe stále ještě vyvolává tento obraz, když se použije pro hněv. Podobně, pissed off (odechcaný nasraný) pouze odkazuje ke hněvu, a ne k horké tekutině pod tlakem v močovém měchýři. Přesto se zdá, že účinnost tohoto výrazu závisí na tomto obrazu. Lakoff: Ženy, oheň a nebezpečné věci strana 3 z 24

4 Když teplota není zvýšená, je tekutina chladná a klidná. V centrální metafoře korespondují chlad a klid s absencí hněvu. Keep cool. (Udržuj se chladný! Zůstaň v pohodě!) Stay calm. (Zůstaň klidný!) Jak záhy uvidíme, je tato centrální metafora velice produktivní. Pojmová metafora může být produktivní dvěma způsoby. První je lexikální. Slova a ustálená spojení v jazyce mohou zakódovat danou pojmovou metaforu do větší nebo menší míry, tj. mohou být použity pro vyjádření nějakého jejího aspektu. Množství konvenčních jazykových výrazů, které jsou kódem pro danou metaforu, je mírou její produktivnosti. Slova nebo ustálená spojení také mohou pojmovou metaforu rozvíjet. Například dušení je zvláštní příklad, kde je horká tekutina v nádobě. Je to něco, co pokračuje na daném stupni teploty po dlouhou dobu. Dušení indikuje pokračování hněvu po dlouhou dobu. 4 Další zvláštní případ je anglické slovo simmer (vařit na mírném ohni, bublat), které implikuje mírný var. To se používá pro indikaci snížení intenzity hněvu. Přestože se v obou případech jedná o výrazy spojené s vařením, nehraje vaření v těchto případech žádnou metaforickou roli. 5 Prostě se náhodou jedná o případ, kde je horká tekutina uvnitř nádoby. Toto je pro lexikální rozvíjení typické. Obraz ZVÝŠENÁ TEPLOTA V NÁDOBĚ budeme nazývat zdrojovou doménou centrální metafory a HNĚV budeme nazývat cílovou doménou. O zdrojové doméně toho obvykle víme velice mnoho. Pojmová metafora také může být produktivní tak, že přenese detaily vědomostí o zdrojové doméně do cílové domény. Takovéto přenosy budeme nazývat metaforickým vyplýváním. Taková vyplývání jsou součástí našeho pojmového systému a představují rozvinutí pojmových metafor. Centrální metafora má bohatý systém metaforických vyplývání. Například o horkých tekutinách víme, že když se začnou vařit, tekutina začne stoupat vzhůru. To umožňuje toto vyplývání: Když se zvětší intenzita hněvu, tekutina stoupá vzhůru. His pent-up anger welled up inside him. (Potlačovaný hněv se v něm vzedmul.) She could feel her gorge rising. (Cítila, jak se jí zvedá žluč.) We got a rise out of him. (Dostali jsme z něj vzestup. Vyprovokovali jsme ho ke hněvivé reakci.) My anger kept building up inside me. (Hněv se ve mně postupně stavěl výš a výš. Narůstal ve mně vztek.) Pretty soon I was in a towering rage. (Za chvíli jsem byl ve vzteku vysokém jako věž. Za chvíli jsem měl obrovský záchvat vzteku.) Víme také, že silný žár produkuje páru a vytváří tlak na nádobu. Z toho metaforicky vyplývá toto: Velký hněv produkuje páru. She got all steamed up. (Celá se zapařila. Rozdurdila se.) Billy s just blowing off steam. (Billy jenom vypouští páru. Billy jenom straší.) I was fuming. (Stoupal ze mě kouř. Soptil jsem.) Velký hněv produkuje tlak na nádobu. He was bursting with anger. (Pukal vzteky.) I could barely contain my rage. (Stěží jsem mohl obsáhnout [potlačit] svůj vztek.) I could barely keep it in any more. (Stěží jsem to mohl v sobě udržet.) 4 Srov. český výraz Dusil to v sobě. Na druhou stranu používá čeština také další aspekt kinestetického obrazového schématu dušení a to ten, že dušený předmět změkne. Další metaforou, že s něčím měkkým se lépe zachází, pak můžeme říci i věty jako Musíme ho pěkně podusit.. Angličtina podle Lakoffa tuto možnost nevyužívá. 5 Tj. v angličtině. strana 4 z 24 Případová studie 1. Anger/Hněv

5 Varianta tohoto důsledku je potlačování tlaku: I suppressed my anger. (Potlačil jsem svůj vztek.) He turned his anger inward. (Obrátil svůj vztek dovnitř.) He managed to keep his anger bottled up inside him. (Podařilo se mu udržet [zašpuntovat] svůj vztek uvnitř.) He was blue in the face. (Byl modrý v tváři. Vzteky zezelenal.) Když je tlak na nádobu příliš velký, tak vybouchne. Z toho vyplývá: Když je hněv příliš silný, tak člověk vybouchne. When I told him, he just exploded. (Když jsem mu to řekl, tak prostě vybuchl vzteky vyletěl ze židle.) She blew up at me. (Vybouchla na mě. Vyletěla na mě.) We won t tolerate any more of your outbursts. (Nebudeme už tolerovat tvoje vzplanutí.) Toto je možné rozvést pomocí zvláštních případů: Ventily: He blew a gasket. (Vybouchlo mu těsnění.) Sopky: She erupted. (Začala soptit.) Elektřina: I blew a fuse. (Praskla mi pojistka. Přestal jsem se ovládat.) Trhaviny: She s on a short fuse. (Je na krátkém doutnáku. Každou chvíli může vybuchnout.) Bomby: That really set me off. (To mě opravdu odpálilo. naštvalo) Při výbuchu vylétnou části nádoby do vzduchu. Když vybuchne osoba, vylétnou její části do vzduchu. I blew my stack. (Odpálil jsem si komín.) I blew my top. (Odpálil jsem si vrch hlavy.) She flipped her lid. (Odklopila si záklopku.) He hit the ceiling. (Narazil [hlavou] na strop. Vyletěl do stropu.) I went through the roof. (Proletěl jsem střechou.) Když něco vybouchne, tak to, co je uvnitř, vylétne ven. Když vybouchne člověk, co je uvnitř něj, vylétne ven. His anger finally came out. (Jeho vztek se konečně dostal ven.) Smoke was pouring out of his ears. (Kouř mu šel z uší.) Toto je možné rozvést prostřednictvím zvířat, která vrhnou mladé, tj. kde se něco, co bylo uvnitř a způsobovalo tlak, vyvalí ven: She was having kittens. (Rodila koťata. Měla z toho mladý.) My mother will have a cow when I tell her. (Máma se z toho otelí, až jí to řeknu.) Podívejme se teď na otázku, jakých problémů si centrální metafora všímá a jakou ukazuje ontologii hněvu. Tato metafora se soustředí na to, že hněv může být intenzivní, může vést ke ztrátě sebeovládání a tato ztráta může být nebezpečná. Začněme intenzitou. Hněv se konceptualizuje jako množství hmoty, a proto používá gramatiku hromadných podstatných jmen v protikladu k počitatelným jménům: Proto je možné říci How much anger has he got in him? (Kolik hněvu má v sobě?) Lakoff: Ženy, oheň a nebezpečné věci strana 5 z 24

6 ale ne *How many angers does he have in him? (Kolik hněvů má v sobě?) 5 45 Hněv má tudíž ontologii hromadné entity, tj. má škálu, která naznačuje jeho množství, existuje, když je množství větší než nula, a přestává existovat, když množství klesne pod nulu. V centrální metafoře je škála označující množství hněvů škálou narůstající teploty. Ale tato metafora také naznačuje, že tato škála není nekonečná a má jasný limit. Stejně jako v případě horké kapaliny v nádobě je možné přidat jen určitý stupeň teploty, než nádoba vybouchne, obsahuje i naše konceptualizace hněvu limitní bod. I my dokážeme snést pouze určité množství hněvu, než vybouchneme, tj. ztratíme nad sebou vládu. To má koreláty v naší lidové teorii fyziologických příznaků. Čím intenzivnější je hněv, tím více narůstají fyziologické příznaky a jejich nárůst působí problémy pro naše normální fungování. Tělesná teplota, krevní tlak, třas a problémy s vnímáním nemohou narůstat bez omezení, aniž by bylo naše běžné fungování vážně narušeno a my nad ním ztratíme vládu. V lidovém modelu hněvu je ztráta ovládání nebezpečná jak pro rozhněvaného člověka, tak pro lidi kolem něj. V centrální metafoře se nebezpečí ztráty ovládání chápe jako nebezpečí výbuchu. Strukturní aspekty pojmové metafory se skládají z množiny korespondencí mezi zdrojovou doménou a cílovou doménou. Tyto korespondence mohou být rozděleny do dvou typů: ontologické a epistemiologické. Ontologické korespondence jsou mezi entitami ve zdrojové doméně a odpovídajícími entitami v doméně cílové. Například nádoba ve zdrojové doméně odpovídá tělu v doméně cílové. Epistemiologické korespondence jsou mezi vědomostmi o zdrojové doméně a odpovídajícími vědomostmi o doméně cílové. Tyto korespondence mezi doménou TEKUTINA a HNĚV můžeme schematizovat takto: Zdroj: ZVÝŠENÁ TEPLOTA TEKUTINY V NÁDOBĚ Cíl: HNĚV Ontologické korspondence: Nádoba je tělo. Zvýšená teplota tekutiny je hněv. Teplotní škála je škálou hněvu s koncovými body v bodu nuly a mezním bodu. Teplota nádoby je tělesná teplota. Tlak v nádobě je vnitřní tlak těla. Třesení tekutiny v nádobě je fyzický třas těla. Mezní bod nádoby vydržet tlak způsobený teplotou je také mezním bodem škály hněvu. Výbuch je ztrátou sebeovládání. Nebezpečí výbuchu je nebezpečí ztráty sebeovládání. Nebezpečí výbuchu je nebezpečím ztráty sebeovládání. Chlad tekutiny je absencí hněvu. Klid tekutiny je absencí rozčílení. Epistemiologické korespondence: Zdroj: Příznakem intenzivního žáru tekutiny je vysoká teplota nádoby, vnitřní tlak a třesení. Cíl: Příznakem intenzivního hněvu je tělesná teplota, vnitřní tlak a třas. Zdroj: Když zahřátí tekutiny přesáhne jistý bod, tlak roste až do bodu, kde nádoba vybuchne. Cíl: Když hněv přesáhne jistý bod, tlak roste až do bodu, kdy člověk ztratí sebeovládání. Zdroj: Výbuch poničí nádobu a je nebezpečný pro kolemstojící. Cíl: Ztráta sebevlády je škodlivá pro nahněvaného člověka a je nebezpečná pro ostatní lidi. Zdroj: Výbuchu je možné předejít použitím dostatečné síly a energie na udržení tekutiny uvnitř. Cíl: Ztrátě sebeovládání je možné předejít použitím dostatečné síly a energie na udržení hněvu uvnitř sebe. Zdroj: Občas je možné ovládat vypouštění zahřáté tekutiny s destruktivním nebo konstruktivním účelem, což má za výsledek snížení teploty a tlaku. strana 6 z 24 Případová studie 1. Anger/Hněv

7 Cíl: Občas je možné ovládat popuštění uzdy hněvu s destruktivním nebo konstruktivním účelem, což má za výsledek snížení hněvu a vnitřního tlaku. 5 Poslední příklad definuje rozvedení vyplývání KDYŽ ČLOVĚK VYBUCHNE, CO BYLO UVNITŘ NĚHO, VYLETÍ VEN: Hněv může být pod kontrolou. He let out his anger. (Vypustil svůj hněv. Popustil hněvu uzdu.) I gave vent to my anger. (Dal jsem svému hněvu ventil. 6 ) Channel your anger into something constructive. (Nasměruj svůj hněv do něčeho konstruktivního.) He took out his anger on me. (Vyndal svůj vztek na mě. Vylil si na mě vztek.) Zatím jsme viděli, že lidová teorie fyziologických vztahů poskytuje základ pro centrální metaforu a že centrální metafora charakterizuje detailní korespondence mezi zdrojovou doménou a cílovou doménou korespondence týkající se jak ontologie, tak epistemologie. V tomto bodě nám naše analýza umožňuje pochopit, proč platí různé vztahy mezi idiomy. Chápeme, proč někdo kdo is in a towering rage (má vztek jako věž), také lost his cool (ztratil svůj chlad), proč někdo kdo v sobě dusí vztek možná v sobě potlačil hněv, ale nedostal ho ze sebe ( has not got it out of his system ), proč někdo kdo potlačuje vztek ještě nevybuchl a proč někdo, kdo nasměroval svůj hněv konstruktivním směrem se z toho neotelil. Podívejme se teď na případ, kdy se obecná metafora HNĚV JE ZVÝŠENÁ TEPLOTA používá pro pevné předměty: Hněv je oheň. Those are inflammatory remarks. (To rozněcující [pobuřující] poznámky.) She was doing a slow burn. (Dělala pomalé hoření. Nechala to v sobě doutnat.) He was breathing fire. (Vydechoval oheň. Plival oheň.) You insincere apology just added fuel to the fire. (Tvoje neupřímná omluva pouze přidala palivo [přilila olej] do ohně.) After the argument, Dave was smoldering for days. (Po té hádce Dave doutnal celé dny.) That kindled my ire. (To rozdmýchalo/podnítilo můj vztek.) Boy, am I burned up! (To jsem teda spálený. Jsem pěkně naštvaný.) He was consumed by his anger. (Byl stráven/pohlcen svým hněvem.) Tato metafora podtrhává důvod hněvu (rozdmýchat, roznítit), intenzitu a trvání (doutnat, pomalé hoření, spálit), nebezpečí pro ostatní (plivat oheň) a nebezpečí pro nahněvaného člověka (pohltit). Jsou zde tyto korespondence: Zdroj: OHEŇ Oheň je hněv. Cíl: HNĚV To, co hoří, je rozhněvaný 7 člověk. Původ ohně je původem hněvu. Intenzita ohně je intenzitou hněvu. Fyzické poškození hořící věci je mentální újma hrozící rozhněvanému člověku. 6 Český idiom Ventiloval jsem svůj hněv znamená spíše mluvil jsem o něm než popustil jsem mu uzdu nebo dal jsem mu volnou ruku. Je také vidět, že čeština přidává metaforu EMOCE JE ZVÍŘE. 7 V češtině navíc hrají roli předpony, které dále rozšiřují pojmovou metaforiku. Lakoff: Ženy, oheň a nebezpečné věci strana 7 z 24

8 Schopnost hořící věci sloužit svému normálnímu účelu je schopnost rozhněvaného člověk normálně fungovat. Předmět, který je na pokraji pohlcení ohněm, odpovídá člověku, jehož hněv je na hranici udržitelnosti. Nebezpečí ohně pro nedaleké věci je nebezpečí hněvu pro ostatní lidi. Korespondence v tom, co víme, jsou: Zdroj: Věci mohou doutnat dlouhou dobu, a pak vzplanout. Cíl: Lidé mohou být dlouho mírně rozzlobení, a pak se najednou silně rozčílí. Zdroj: Oheň je nebezpečný pro okolní věci. Cíl: Rozzlobení lidé jsou nebezpeční pro ostatní lidi. Zdroj: Věci pohlcené ohněm nemohou sloužit svému normálnímu účelu. Cíl: V limitním bodě škály hněvu nemohou lidé normálně fungovat. Díky dosavadnímu rozboru jsme schopni pochopit, proč někdo, v kom doutná vztek, ještě nevyletěl do stropu, proč někdo, kdo v sobě drží vztek, neplive oheň, proč někdo, koho pohltil vztek, nevidí jasně, a proč když přilijeme olej do ohně, může to způsobit, že se z toho někdo okotí. Další základní metafory Jak jsme viděli, je metafora HNĚV JE ZVÝŠENÁ TEPLOTA založená na lidové teorii o fyziologických příznacích hněvu, podle které je zvýšená tělesná teplota jedním z hlavních příznaků hněvu. Stejná teorie také za jeden z důležitých příznaků považuje třas. Třas a rozrušení jsou také důležitou součástí našeho lidového modelu šílenství. Podle tohoto pojetí lidé, kteří jsou šílení, často příliš roztřesení a rozrušení zdivočí, začnou běsnit, mávají rukama, jde jim pěna od úst atd. Tyto fyziologické příznaky proto mohou metonymicky zastupovat šílenství. Je proto možné naznačit, že někdo je šílený tím, že o něm řekneme, že mu jde pěna od pusy, běsní, divočí apod. Překrývání lidových teorií o příznacích hněvu a příznacích šílenství nám dává základy pro tuto metaforu: Hněv je šílenství. I just touched him and he went crazy. (Jen jsem se ho dotkl, a on zešílel. mohl se vzteky zbláznit.) You re driving me nuts! (Doháníš mě k šílenství. Já se z tebe zblázním.) When the umpire called him out on strikes, he went bananas. (Rozhodčí ho vyloučil a on se úplně zbláznil [šíleně se rozčílil].) One more complaint and I ll go berserk. (Ještě jedna stížnost a já dostanu záchvat amoku.) He got so angry, he went out of his mind. (Tak se rozčílil, že se dostal mimo svou mysl [zešílel].) When he gets angry, he goes bonkers. (Když se rozčílí, tak úplně zešílí.) She went into an insane rage. (Dostala se do šíleného záchvatu vzteku.) If anything else goes wrong, I ll get hysterical. (Jestli se ještě něco pokazí, tak dostanu hysterický záchvat.) Možná nejběžnější konvenční výraz pro hněv se do angličtiny dostal také jako výsledek této metafory: I m mad! (Jsem šílený. Jsem naštvaný.) 8 8 V americké hovorové angličtině už slovo mad může znamenat pouze rozzlobený, přestože všichni jeho původní význam chápou. V britské angličtině se toto slovo dosud používá v obou významech. strana 8 z 24 Případová studie 1. Anger/Hněv

9 Díky této metaforické vazbě mezi šílenstvím a hněvem je možné, aby výrazy, které označují šílené chování, mohly také označovat rozzlobené chování. Vzhledem k metonymii ŠÍLENÉ CHOVÁNÍ ZASTUPUJE ŠÍLENSTVÍ a metafoře HNĚV JE ŠÍLENSTVÍ dostáváme metaforickou metonymii: 5 Šílené chování zastupuje hněv. When my mother finds out, she ll have a fit. (Až na to máme přijde, tak dostane záchvat.) When the ump threw him out of the game, Billy started foaming at the mouth. (Když ho rozhodčí vyloučil ze hry, začala Billymu jít pěna od úst.) He s fit to be tied. (Je vhodný na přivázání. Je zralý na svěrací kazajku.) He s about to throw a tantrum. (Každou chvíli dostane záchvat vzteku.) Násilné chování v důsledku frustrace se považuje za formu šíleného chování. Podle naší lidové teorie hněvu se lidé, kteří nemohou ovládat svůj vztek, ani si ulevit, začnou z frustrace chovat násilně. Tato lidová teorie je pak základem metonymie: Násilné a frustrované chování zastupuje hněv. He s tearing his hair out! (Rve si vlasy.) If one more thing goes wrong, I ll start banging my head against the wall. (Jestli se ještě něco pokazí, tak začnu tlouct hlavou o zeď.) The loud music next door has got him climbing the walls. (Hlasitá hudba odvedle ho nutí lézt po zdech.) She s been slamming doors all morning. (Celé dopoledne bouchala dveřmi.) Metafora HNĚV JE ŠÍLENSTVÍ obsahuje následující korespondence: Zdroj: ŠÍLENSTVÍ Cíl: HNĚV Zdroj šílenství je zdroj hněvu. Zešílet znamená překročit mezní bod na škále hněvu. Šílené chování je rozzlobené chování. Zdroj: Šílený člověk nemůže normálně fungovat. Cíl: Člověk, který je rozhněvaný za mezní bod, není schopen normálně fungovat. Zdroj: Šílený člověk je nebezpečný pro ostatní. Cíl: Člověk rozzlobený za mezní bod je nebezpečný pro ostatní. V tomto bodě se vynořuje zobecnění. Emoční příznaky se chápou jako fyziologické příznaky. Hněv je chápán jako forma energie. Podle našeho lidového chápání fyziky začne tělo produkovat energii, pokud do něj dostatečné množství energie vložíme. Původ hněvu se tedy chápe jako vkládaná energie, která způsobuje zvýšenou vnitřní teplotu (produkovanou energii). Vnitřní teplota navíc může plnit úlohu vložené energie a může produkovat různé další formy energie: pára, tlak, vyzařující teplota a třas. Taková produkovaná energie (rozhněvané chování) se považuje za nebezpečí pro ostatní. V rámci metafory šílenství se šílenství chápe jako vysoce energeticky nabitý stav a šílené chovaní se pak chápe jako forma výboje energie. Celkově se hněv v naší lidové teorii považuje za negativní emoci. Produkuje nežádoucí fyziologické reakce, vede k neschopnosti normálního fungování a je nebezpečné pro ostatní. Rozzlobený člověk, který si toto nebezpečí uvědomuje, se dívá na hněv jako na svého protivníka: Hněv je protivník (v zápolení). I m struggling with my anger. (Zápolím se svým hněvem.) He was battling his anger. (Bojoval se svým hněvem.) She fought back her anger. (Potlačila [bojem] svůj hněv.) Lakoff: Ženy, oheň a nebezpečné věci strana 9 z 24

10 You need to subdue your anger. (Musíš si podrobit svůj hněv.) I ve been wrestling with my anger all day. (Zápasil jsem se svým vztekem celý den.) I was seized by anger. (Popadl mě vztek.) I m finally coming to grips with my anger. (Konečně dokážu udržet svůj vztek na uzdě.) He lost control over his anger. (Ztratil vládu nad svým hněvem.) Anger took control of him. (Vztek ho ovládl.) He surrendered to his anger. (Poddal [vzdal] se svému hněvu.) He yielded to his anger. (Kapituloval před svým hněvem.) I was overcome by anger. (Přemohl mě vztek.) Her anger has been appeased. (Její hněv byl usmířen/uchlácholen.) Metafora HNĚV JE PROTIVNÍK je založena na následujících korespondencích: Zdroj: ZÁPAS Protivník je hněv. Cíl: HNĚV Vítězství je ovládnutí hněvu. Prohra je ovládnutí člověka hněvem. Vzdát se znamená nechat se ovládat hněvem. Zbraně potřebné pro výhru spočívají v energii, která je zapotřebí pro ovládnutí hněvu. V tomto popisu ještě chybí to, co představuje appeasement (uchlácholení, usmíření). Uchlácholit protivníka znamená přistoupit na jeho požadavky. To naznačuje, že hněv má požadavky. Jaké tyto požadavky jsou, uvidíme níže. Metafora PROTIVNÍKA se soustředí na otázku ovládání a nebezpečí ztráty sebevlády pro rozzlobeného člověka. Je zde ale ještě jedna metafora, která se soustředí na problém ovládání, ale její hlavní aspekt je nebezpečí pro ostatní. V západní kultuře je to velmi rozšířená metafora a říká, že VÁŠNĚ JSOU ZVÍŘATA UVNITŘ ČLOVĚKA. Podle této metafory má každý člověk část, která je divoké zvíře. Civilizovaní lidé mají tuto svou část skrývat v soukromí, tj. očekává se, že udrží toto zvíře uvnitř sebe sama. V této metafoře je ztráta ovládání ekvivalentní tomu, že se zvíře vyprostí nebo je vypuštěno. A chování člověka, který nad sebou ztratil vládu, je chováním divokého zvířete. Existují verze této metafory pro různé vášně touhu, hněv apod. V případě hněvu představuje zvíře nebezpečí pro ostatní lidi. Hněv je nebezpečné zvíře. He has a ferocious temper. (Má divokou povahu.) He has a fierce temper. (Má zuřivou povahu.) It s dangerous to arouse his anger. (Je nebezpečné vzbudit jeho vztek.) That awakened my ire. (To probudilo mou zlost.) His anger grew. (Jeho hněv rostl.) He has a monstrous temper. (Má monstrózně vznětlivou povahu.) He unleashed his anger. (Pustil svůj vztek ze řetězu. Popustil mu uzdu.) Don t let your anger get out of hand. (Nedovol, aby se ti vztek vyrval z ruky.) He lost his grip on his anger. (Ztratil sevření, ve kterém držel svůj vztek. Ztratil vládu nad svým vztekem.) His anger is insatiable. (Jeho vztek je nenasytný.) strana z 24 Případová studie 1. Anger/Hněv

11 Příklad, který používá jak metaforu OHNĚ, tak metaforu NEBEZPEČNÉHO ZVÍŘETE je: He was breathing fire. (Plival oheň.) Zde nacházíme obraz draka, nebezpečného zvířete, které může člověka zničit ohněm. 5 Metafora nebezpečného zvířete popisuje hněv jako spící zvíře, které je nebezpečné probudit, jako něco, co může růst, a tím se stát nebezpečným, jako něco, co je třeba držet na uzdě, a jako něco s nebezpečně velkým hladem. Zde jsou korespondence, které konstituují tuto metaforu: Zdroj: NEBEZPEČNÉ ZVÍŘE Nebezpečným zvířetem je hněv. Cíl: HNĚV To, že se zvíře vyprostí, znamená ztrátu sebeovládání. Majitel nebezpečného zvířete je rozhněvaný člověk. Spíce zvíře je hněv blízko nulové hodnotě hněvu. Zvíře, které je vzhůru, je hněv blízko svému meznímu bodu. Zdroj: Je nebezpečné, aby nebezpečné zvíře bylo na svobodě. Cíl: Je nebezpečné, aby člověk ztratil vládu nad svým hněvem. Zdroj: Nebezpečné zvíře je bezpečné, když spí, a nebezpečné, když je vzhůru. Cíl: Hněv je bezpečný blízko nulové hodnoty a nebezpečný blízko mezního bodu. Zdroj: Majitel nebezpečného zvířete má za povinnost ho mít pod kontrolou. Cíl: Rozhněvaný člověk má povinnost ovládat svůj hněv. Zdroj: Ovládat nebezpečné zvíře vyžaduje velké množství energie. Cíl: Ovládat svůj hněv vyžaduje velké množství energie. Existuje ještě jedna třída výrazů, které jsou, pokud to můžeme posoudit, případy stejné metafory. Jsou to případy, kdy se rozzlobené chování popisuje prostřednictvím agresivního chování zvířat. Rozhněvané chování je agresivní zvířecí chování. He was bristling with anger. (Byl naježený vzteky.) That got my hackles up. (To mě naježilo.) He began to bare his teeth. (Začal obnažovat [cenit] zuby.) That ruffled her feathers. (To ji načepýřilo. To ji nadzvedlo.) She was bridling with anger. (Vzpínala se vzteky.) Don t snap at me! (Nechňapej po mě! Neutrhuj se na mě!) I was growling with rage. (Bručel jsem vzteky.) He started snarling. (Začal vrčet a cenit zuby.) Don t bite my head off! (Neukousni mi hlavu! Neutrhni mi hlavu!) Why did you jump down my throat. (Proč jsi mi skočil po hrdle?/šel po krku?) Tyto příklady lze nejlépe vysvětlit tak, že rozšíříme ontologické korespondence metafory HNĚV JE NEBEZPEČNÉ ZVÍŘE tak, aby zahrnovala: Agresivní chování nebezpečného zvířete je rozhněvané chování. Tím můžeme přirozeně vysvětlit to, že tyto výrazy označují hněv. Dělají to prostřednictvím kombinace metafory a metonymie, v níž agresivní chování metaforicky odpovídá chování hněvivému, které pak metonymicky zastupuje hněv. Například vrčení a cenění zubů zvířete koresponduje s nazlobeným verbálním chováním člověka, které pak ukazuje na přítomnost hněvu. Agresivní verbální chování je běžnou formou hněvivého chování, jaké označují slova utrhnout se, vrčet, cenit zuby atd. Můžeme to vidět i na mnoha příkladech mimo doménu zvířat: Lakoff: Ženy, oheň a nebezpečné věci strana 11 z 24

Kapitola 8. Více o kognitivních modelech

Kapitola 8. Více o kognitivních modelech Kognitivní modely používáme, když se snažíme porozumět světu. Konkrétně nám slouží k vytváření teorií o světě, výstavbě vědeckých teorií včetně těch teorií, které si každý z nás občas vymýšlí. Je běžné,

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

1. Úvod... 6. 2. Asertivita co to je?... 12. 3. Úvodní slovo o manipulaci... 20. 4. Manipulace opak asertivity... 26

1. Úvod... 6. 2. Asertivita co to je?... 12. 3. Úvodní slovo o manipulaci... 20. 4. Manipulace opak asertivity... 26 1 2 Obsah 1. Úvod... 6 2. Asertivita co to je?... 12 3. Úvodní slovo o manipulaci... 20 4. Manipulace opak asertivity... 26 5. Jak se manipulaci bránit... 38 6. Asertivita jako verbální sebeobrana... 56

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

UČÍME SE OTEVŘENĚ UPLATŇOVAT SVÉ NÁZORY, POTŘEBY A PRÁVA

UČÍME SE OTEVŘENĚ UPLATŇOVAT SVÉ NÁZORY, POTŘEBY A PRÁVA Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy KOMUNIKACE Lekce 8.3 UČÍME SE OTEVŘENĚ UPLATŇOVAT SVÉ NÁZORY, POTŘEBY A PRÁVA Zdenko Matula www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21 Předmluva Vážený čtenáři, do rukou se Vám dostává kniha o funkci lidského mozku. Tato kniha je určena všem čtenářů, kteří se chtějí obeznámit s tím, jak funguje lidský mozek. Kniha je určena všem čtenářům

Více

Poradenství a trénink Lidský mozek a mezilidské interakce PHDR. ZDENKO MATULA, PPS Lidský mozek a mezilidské interakce Zpracoval: PhDr. Zdenko Matula Technická spolupráce: Petra Chocholatá Copyright 2013

Více

Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku 1

Vztah habituálního myšlení a chování k jazyku 1 Ústav českého jazyka a teorie komunikace Tento text byl přeložen v rámci volitelného semináře Překlad a analýza odborných lingvistických textů, který se uskutečnil v zimním semestru 2009 na FF UK. Vedoucí

Více

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství.

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Andrzej Batko Umění persvaze aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Obsah O autorovi Předmluva Proč někteří obchodnici téměř pokaždé vydělají

Více

JAK ZVLÁDNOUT SYNDROM VYHOŘENÍ

JAK ZVLÁDNOUT SYNDROM VYHOŘENÍ Přečíst si tuto knihu se vyplatí každému z nás, protože nám pomůže žít autentičtější, zdravější a aktivnější život. Naslouchat sám sobě a vlastním emocím, rozumět sám sobě to nazývám schopností vnitřního

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

Hry a hračky v životě dítěte s autismem. Lenka Kalíková

Hry a hračky v životě dítěte s autismem. Lenka Kalíková Hry a hračky v životě dítěte s autismem Lenka Kalíková Bakalářská práce 2010 2 3 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma Hry a hračky v životě dítěte s autismem se zabývá pojetím her a hraček při diagnóze autismus

Více

Základní koncepty v kabale

Základní koncepty v kabale Základní koncepty v kabale Rav Michael Laitman - ii- Zři, že než byly emanace vyzářeny a než byly bytosti vytvořeny, Prosté vrchní Světlo naplňovalo celou existenci. A nebyla zde žádná prázdnota, jako

Více

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Agresivita a šikana na škole. Milan Svoboda

Agresivita a šikana na škole. Milan Svoboda Agresivita a šikana na škole Milan Svoboda Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou agresivity a šikany na škole a možnostmi prevence. V teoretické části charakterizuje

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace PRŮVODCE KOMPETENCÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Kouzlo porozumění Sdělit ostatním, co potřebuji a domluvit se s nimi, je zdánlivě velmi snadné. Přesto tato kompetence figuruje v žebříčku požadavků zaměstnavatelů

Více

Přechod z pracovního procesu do starobního důchodu

Přechod z pracovního procesu do starobního důchodu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Přechod z pracovního procesu do starobního důchodu Marie Štanclová Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr. Hana Čížková

Více

Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově. Jana Dodulíková

Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově. Jana Dodulíková Vliv vzdělání rodičů na všeobecný přehled dětí v MŠ v Havířově Jana Dodulíková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vlivem vzdělání rodičů na všeobecný přehled jejich zdravých

Více

Diagnostika karmy 1 OD AUTORA

Diagnostika karmy 1 OD AUTORA Diagnostika karmy 1 OD AUTORA Než přistoupíte ke čtení této knihy, vážený čtenáři, zkontrolujte si stav svých pocitů. Důrazně nedoporučuji číst knihu s vědomím křivdy, podráždění nebo jiných záporných

Více

Vnitřní dynamika člověka

Vnitřní dynamika člověka Vnitřní dynamika člověka Nový rámec pro porozumění lidem a realizaci potenciálu v organizacích Sandra Seagal & David Horne Pegasus Communications, INC. Cambridge, 1997 Kapitola 3 Základní principy: Nové

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Techniky manažerské komunikace

Techniky manažerské komunikace Techniky manažerské komunikace Eva Dobrušová Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí OBSAH 1. KOMUNIKAČNÍ

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce

Více

Psychologické aspekty komunikace s klientem

Psychologické aspekty komunikace s klientem Psychologické aspekty komunikace s klientem Vzdělávací materiál ke kurzu Management prodeje Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více