Šest principů emocionálně zdravé církve 1.část. Princip 1.: Pohled do vlastního nitra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šest principů emocionálně zdravé církve 1.část. Princip 1.: Pohled do vlastního nitra"

Transkript

1 Šest principů emocionálně zdravé církve 1.část Princip 1.: Pohled do vlastního nitra V emocionálně zdravých sborech se lidé dokážou zpříma podívat do hlubin svých srdcí a zeptat se: Co z toho, co se v mém nitru odehrává, by Ježíš rád změnil? Tito lidé chápou, že lidský život je jako ledovec, jehož větší část leží pod hladinou oceánu. Obracejí se na Boha s prosbou, aby jim pomohl k lepšímu sebepoznání a proměnil spodní vrstvy ledovce, které jim brání lépe odrážet podobu Ježíše Krista. Dívat se kamkoli, jen ne do vlastního nitra Poutavý román The poisonwood Bible (Bible je jedovatý strom) od Barbary Kingsolverové pojednává o Nathanu Priceovi, muži, který celý svůj život zasvětil zvěstování Božího slova obyvatelům Belgického Konga. Píše se rok 1959 a tato africká země se nachází uprostřed politických nepokojů. Hrozba války Nathanovi vůbec nenahání strach. Za druhé světové války strávil tři měsíce na frontě, když absolvoval proslulý Batanský pochod smrti, při kterém přišel o mnoho kamarádů. Po návratu z války se rozhodl, že zachrání více lidí, než kolik zahynulo na poloostrově Batan. Je odhodlaný být ve všem a nekompromisně podřízený Bibli. Se svojí rodinou - mají celkem čtyři děti - se vydá do Afriky. a to i přes výhrady, které proti takovému nebezpečnému podniku vznáší Nathanova manželka. Zde se usadí v jedné malé vesničce. Román The Poisonwood Bible vypráví tragický příběh Priceovy rodiny, který se odehrál během následujících třiceti let. V knize se střídají pohledy Orleanny Priceové a jejích čtyř dětí. Všichni jsou oběťmi Nathanovy neschopnosti zpříma nahlédnout do svého nitra. To, co člověka při čtení nejvíce zasáhne, je kazatelova nevšímavost k sobě samému, k jeho ženě a dětem, a rovněž i k obyvatelům Konga. Nikdy se nenamáhá druhým naslouchat. Neposlouchá například domorodce, kteří se bojí nechat pokřtít své děti v řece plné krokodýlů. Rovněž ho nezajímá, že v řeči tamějších domorodců, v níž význam závisí na intonaci, jeden výraz, pokud je vysloven správně, znamená drahý, úžasný a vzácný, ale pokud je vysloven s americkým přízvukem, znamená jedovatý strom (poisonwood tree). A tak na konci každého svého kázání křičí: Ježíš je jedovatý strom!, což je zkomolenina věty: Ježíš je úžasný! A jeho dcera Adah v závěru knihy podotýká: Jsem dcerou muže, který věří, že nedokáže říkat nic jiného než pravdu, a přitom káže z Bible, která je jedovatým stromem. Pokud si odmyslíme nesnadné životní okolnosti a nebezpečnou politickou situaci, zjistíme, že vyprávění knihy se zaměřuje především na zápas rodiny o přežití v podmínkách vytvořených otcovým křesťanstvím (a špatnou teologií), které mu brání v tom, aby dokázal opravdově milovat lidi. Je to stroj. Je to automatický Boží pilot, který touží zachraňovat životy druhých lidí a pracovat pro Boha. Orleanna se naučila poslušně podřizovat svému muži a nedokáže zmírnit útrapy, které jim život v Kongu přináší. Není schopná ochránit své děti před následky manželova chování. Nakonec jejich nejmladší dcera zemře, protože Nathan ji nechce odvézt pryč, přestože jej o to prosí jak rodina, tak ostatní misionáři. V závěru knihy se Nathanovo manželství rozpadá; on si toho však nevšímá a dál pokračuje v práci pro Boha. Tento stav charakterizuje celé jejich manželství, jak si můžeme všimnout z Orleanniných slov pronesených krátce po uzavření sňatku:

2 Nathan mě většinou přehlíží. Když si stěžuji na naši životní situaci, jen žvýká další sousto večeře a dívá se taktně kamsi mimo, jako když se dospělý úmyslně snaží přehlédnout kňourání své dcery, která rozbila panenku a teď si nemá s čím hrát. Abych nepřišla o zdravý rozum, naučila jsem se kolem problémů našlapovat v měkkých bačkorách a snažila se upozorňovat na jejich pozitivní stránky. Nathan je extrémní případ; to je také důvod, proč byla autorka knihy obviněna z toho, že laciným způsobem kritizuje církev. Problém je ale v tom, že podobně jako Nathan si počínám i já. My, kteří pracujeme ve vedení církve či sboru, často nedokážeme - podobně jako Nathan - zpříma pohlédnout do svého nitra. Jeho neschopnost žít v kontaktu se svým vnitřním světem po čase přinesla trpké ovoce - a to zejména v době, kdy jeho děti dospěly a žena od něj odešla. Je tragické, že ani potom, když se mu rozpadl jeho vnější svět, nedokázal své nitro prozkoumat. Pod povrchem ledovce Je až děsivé, jak snadno člověk muže žít se zkreslenou představou o vlastním životě. Něco se nám sice může zdát divné, ale po čase si na to zvykneme a začne nám to připadat normální. Naši spolupracovníci a rodinní příslušníci si střípků naší rozporuplnosti a obranných postojů čas od času všimnou. Ale jen zřídkakdy najdou dostatek odvahy - a obvykle toho ani nejsou schopni - aby nás na ně zralým a láskyplným způsobem upozornili. Prvních patnáct let svého křesťanského života (a předchozích devatenáct let života bez Krista) jsem si jen výjimečně udělal čas na to, abych nahlédl do hlubin (Jak to žalmista někdy nazývá) svého nitra, srdce, vnitřního světa či duše. Jistě, každý den jsem průměrně dvě až tři hodiny trávil na modlitbách, čtením Bible. nasloucháním Božímu hlasu, vyznáváním hříchů a vedením duchovního deníku. Rovněž jsem pravidelně trávil jeden den v modlitbách a půstu v Jezuitském centru, které se nachází poblíž mého domu - a dělám to dodnes. Přesto mohu s určitostí říct, že jsem nenahlížel do hlubin své ho nitra. Jak je to možné? Cožpak jsem Bohu neposkytl dostatek příležitostí k tomu, aby mohl prozkoumat mé srdce? Když druhé lidi vybízím, aby nahlédli do svého nitra, trápí mě, že mnozí z nich si myslí, že to už dávno dělají. Já jsem si to také myslel. Je však smutnou skutečností, že Ježíš neproměnil vrstvy mé ho já ležící hluboko pod povrchem. Můj život měl stejně jako ledovec obrovské části ukryté pod vodní hladinou. A přestože byly ukryté pod hladinou, významně ovlivňovaly můj vnější život. Jak vidíme na obrázku (ledovce), z ledovce nad vodní hladinu vyčnívá jen deset procent z jeho celkové hmoty. Těchto deset procent představuje tu část našeho já, o které víme. Je ale dobré si uvědomit, že zkázu Titaniku zapříčinilo právě oněch devadesát procent ukrytých pod hladinou. Stejně tak i mnozí lidé ve vedení ve svém životě prohrávají nebo prožívají chaos právě kvůli silám a motivacím ukrytým pod povrchem jejich životů, o nichž nemají nejmenší tušení. Šalomoun to vyjádřil velmi trefně: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. (Př 4,23) Může být velmi obtížné věřit v Boží milost a lásku poté, co jsme nahlédli do svého nitra. Mnozí si myslí, že toho nejsou schopni. i já jsem si to myslel. Nedávno zesnulý Dag Hammarskjold, bývalý generální tajemník Organizace spojených národů, prohlásil, že jsme se stali experty ve zkoumání vnějšího světa, ale nenaučili jsme se objevovat svůj osobní vnitřní svět. V této souvislosti napsal: Nejdelší je cesta, která vede do lidského nitra. Mnozí z nás mají daleko větší pocit jistoty tehdy, když zacházejí s

3 předměty, řídí vnější situace či něco dělají, než ve chvíli, kdy by měli nastoupit cestu do vlastního nitra. Bolestivá upřímnost To, o čem zde hovořím, vyžaduje neskrývanou, téměř bolestivou upřímnost. Pravda, jak říká Ježíš, nás osvobodí (viz J 8,32). Být upřímný vyžaduje odvahu podívat se na celou pravdu. Tuto upřímnost nazývám neskrývaná proto, že se stejně jako Adam s Evou v zahradě Eden před pravdou raději skrýváme a chráníme, než abychom před Boha předstoupili odhalení a nazí. Tento problém trápí svět od hříšného pádu (Gn 3,1-19). Jako o bolestivé o ní hovořím proto, že i když nás pravda osvobozuje a při vádí nás k Bohu blíž, je to něco, čemu bychom se zpočátku nejraději vyhnuli. Jeden z příběhů z knihy Letopisy Narnie od C. S. Lewise, nacházející se v části nazvané Cesta Jitřního poutníka, vypráví o tom, jaké to je nechat se Bohem vést k přímému pohledu do hlubin svého nitra. Z malého chlapce Eustáce se stane velký, ošklivý drak. K této proměně dojde v důsledku jeho sobeckého, tvrdohlavého a nedůvěřivého chování. Následně drak zatouží se změnit a získat zpět podobu malého chlapce; není ale schopen to udělat vlastní silou. Nakonec se mu zjeví velký lev Aslan (který zde představuje Ježíše Krista) a přivede ho ke studánce, ve které se má vykoupat. Protože je to ale drak, do studánky se nevejde. Aslan mu řekne, aby se vysvlékl. Eustác ví, že dokáže svlékat kůži jako had, a tak si sundá svrchní vrstvu a odhodí ji na zem. Nyní se cítí mnohem lépe. Když se ale pokouší vstoupit do studánky, zjišťuje, že má na sobě další tvrdou, nepoddajnou šupinatou vrstvu. V zoufalství, bolesti a v touze dostat se do té pře krásné studánky se sám sebe ptá: Z kolika vrstev kůže se budu muset ještě vysvléct? P oté, co si svleče třetí vrstvu, to vzdává, protože si uvědomuje, že to nedokáže. Aslan mu v tu chvíli navrhuje: Budeš mí muset dovolit, abych tě vysvlékl. Eustác na to reaguje slovy: Můžu vám říct, že jsem měl z těch jeho drápů strach, ale zároveň jsem byl pořádně zoufalý. A tak jsem si lehl na záda a dovolil jsem mu, aby to udělal. Když do mě ty své drápy zaryl poprvé, měl jsem dojem, že mi pronikl až do srdce. A když mě začal svlékat z kůže, bolelo to víc než cokoli, co jsem kdy zažil... Zkrátka ze mne tu odpornou kůži stáhl - právě tak, jak jsem to třikrát předtím udělal já, ale bezbolestně - a hodil ji přede mě do trávy. Tahle kůže ale byla mnohem tlustší, tmavší a vředovitější než ty tři předchozí. A já jsem najednou byl hladký a měkký... Pak mě chytil... a hodil mě do vody. Chvíli to neuvěřitelně štípalo. Pak to bylo báječně příjemné a ve chvíli, kdy jsem začal plavat a voda kolem mě stříkala do všech stran, jsem zjistil, že mě bolest v rukou opustila. A vtom jsem zjistil proč. Znovu jsem se stal malým chlapcem... Po chvíli se mě lev opět zmocnil a svými drápy mě navlékl do nových šatů, které mám nyní na sobě. C. S. Lewis to vystihl přesně: Když se vydáme tímto zcela novým směrem, budeme mít dojem, jako by nám Boží drápy Pronikaly až do samého středu srdce. Bolest - podnět, který nás nutí nahlédnout pod povrch Bůh často používá bolest k tornu, aby nás změnil. Zkušenosti, které jsem získal během dvaceti let kazatelské praxe, mě přesvědčily o tom, že pokud lidé nezažívají náležité nepohodlí a trápení, jen zřídkakdy jsou schopni zpříma pohlédnout do hlubin svého nitra.

4 Toto platí zejména pro lidi ve středním věku. Kdosi to trefně vyjádřil: Své jednání dokážeme změnit jen tehdy, pokud pro nás současný stav představuje větší trauma než změna sama. Právě díky bolesti se v nás často zrodí touha po změně. Řekneme: Já to musím mít. Něco mi musí vstoupit do života. Už si déle nedokážu hrát na církev' Na jednu stranu jsem se setkal se spoustou mladých lidí, kteří při přípravě na vedoucí pozici skvěle spolupracovali a když byli seznámeni s modelem učednictví, který vyžaduje jak duchovní, tak emocionální zralost, prožili zásadní životní změnu. Přestože nebyli v krizi ani neprocházeli bolestivými událostmi, začali růst a dospívat. Na druhou stranu je to zřejmě krize a velké utrpení, co mnohé z těch, kteří jsou v církvi již delší dobu, přiměje ke změně. Zdá se, že mezi mírou prožívaného utrpení a zápalem, s jakým se člověk vrhá do sebeobjevování, existuje jistá spojitost. Znám spoustu lidí, kteří se na tuto novou cestu vydali, až když jejich partner odmítl pokračovat ve starém způsobu života nebo když se ocitli v pasti nějaké závislosti či morálně selhali. Jiní se zase odhodlají podívat se pod povrch svého já, až když jim ne zbývá jiná možnost. Tak tomu bylo například v mém případě. Rozdělení sboru nebo krize sborového společenství přiměje ně kdy vedení, aby při společném hledání svých vnitřních světů postupovali novým způsobem a pustili se více na hlubinu. Zkrátka, pokud se chci podívat pod povrch ledovce svého života, musím být ochoten prožít nepohodlí a bolest, které jsou součástí objevování nových oblastí mého já - ať dobrých, či špatných a zvrácených. Lidé v emocionálně zdravých sborových společenstvích toto zkoumání vlastního srdce provádějí pravidelně. Jakmile si jednou osvojili tento přístup, jejich zkušenosti začnou nevyhnutelně formovat způsob, jakým přistupují k učednictví a vztahům ve sboru jako celku. Co to vlastně znamená nahlédnout pod povrch svého já a druhých lidí? Tato záležitost se skládá ze dvou hlavních částí: z jasného vědomí toho, co cítím a co dělám, a z hledání důvodů, proč tomu tak je (motivace). 1.Být si vědom toho, co cítím a co dělám Ježíš si byl plně vědom toho, co dělal. V předvečer svého zatčení na sebe vzal roli služebníka a svým dvanácti učedníkům a dokonce i Jidášovi - začal mýt nohy. Apoštol Jan napsal: Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu Odchází (J 13,3) Byl si plně vědom toho, kým je a co dělá. To mu umožnilo osvobodit se od očekávání svých přátel, rodiny, učedníku a celé tehdejší náboženské společnosti a naplnit jedinečný záměr, který Bůh chtěl v jeho životě uskutečnit. Stejným způsobem nám vědomí toho, co cítíme a co děláme, může dodat odvahu něco ve svém životě změnit (samozřejmě podle Boží vůle) a vybudovat si nové, zdravější vzorce pro navazování vztahů. Písmo nám představuje Ježíše jako někoho, kdo si byl neustále vědom toho, co prožívá, a který bez ostychu a svobodně vyjadřoval své emoce před druhými lidmi. Nesnažil se své emoce potlačit nebo je promítat do druhých. Místo toho se dozvídáme, že po celou dobu své pozemské služby prožíval širokou škálu lidských emocí a dokázal za ně být odpovědný. Dnes bychom o něm řekli, že byl emocionálně inteligentní, což je výraz, který Zpopularizoval Daniel Gojeman. Byl rozrušený a hluboce zasažený (viz J 11,33). Plakal u Lazarova hrobu; plakal nad Jeruzalémem (viz J 11,33-36; L 19,41-44) Hněval se na své učedníky (viz Mk 10,14). Když viděl, jak v chrámu kvete obchod, rozzuřilo ho to (viz J 2,13-17).

5 Divil se (viz Mt 8,10). Toužil po tom, být se svými učedníky (viz L 22,15). Měl soucit s vdovami, malomocn a slepými (viz Mt 20,34: Mk 1,41; L 7,13). Ježíš takto přistupoval nejen sám k sobě, ale i k těm druhým. V evangeliích se čtenář může setkat s celou řadou situací, ve kterých Ježíš rozpoznal, co motivuje lidské jednání, a následně se podle toho zařídil. Například krátce poté, co vyhnal prodavače z chrámu, se Ježíš nesvěřil do rukou lidí, kteří v něj uvěřili na základě jím vykonaných zázraků (viz J 2,23.24), protože věděl, co se odehrává v jejich srdcích. Také se neustále setkáváme s tím, že Ježíš vede lidi, zejména svých dvanáct učedníků, k to mu, aby nahlédli do svého nitra. Dělá to kvůli tomu, že je chce zcela proměnit. Někteří z nás se mohou učit naslouchat svým pocitům tak, že začnou věnovat pozornost svým tělesným reakcím, které prožívají v určitých situacích - svírání žaludku, bolesti hlavy, skřípání zubů, tuhnutí horních či dolních končetin, potícím se dlaním, ztuhlému krku, poklepávání nohou či nespavosti. Ptejte se sami sebe: Co mi chce moje tělo říct o pocitech, které právě prožívám? Pro některé z nás může uvědomění si vlastních tělesných reakcí být významným krokem správným směrem. Billova bezvýrazná služba Mnozí vedoucí sboru mají přepnuto na autopilota; jsou neustále v jednom kole, takže jim nezbývá čas zamyslet se nad tím, co se odehrává v jejich nitru nebo co se děje v jejich okolí. Obávám se, že mnozí křesťané mají sice patřičnou dávku sebevědomí, ale o svém já toho vlastně moc nevědí. Více než vlastní prožitky a motivace nás zaměstnává spíš starost o to, co si o nás myslí druzí. Bill přijal Krista při evangelizaci na vysoké škole a následně absolvoval studium na jednom velice konzervativním semináři. Po návratu do rodného New Yorku začal pracovat jako správce sítě na volné noze, takže měl čas využít své učitelské a administrativní schopnosti při práci ve sboru. Tou dobou byl již ženatý a měl čtyři malé děti, Bill vynikal v mnoha směrech, byl schopný a nadaný, jeho služba však byla bezvýrazná. Něco mu chybělo. Vyučoval Bibli a vedl skupinky ve sboru New Life Fellowship ale nebyl s to odhalit své já. Když byl poprvé upozorněn na to, jak je důležité, aby si člověk uvědomoval své pocity, vyštěkl podrážděně: Na emoce se nedá spoléhat! Nemůžeš připustit, aby tě ovládaly! Jednoho dne se Billův svět zhroutil. Jeho manželka mu řekla, že si není jistá tím, jestli ho stáje miluje, a že je v manželství s ním nešťastná. V tu chvíli se mi zdálo, jako by celý můj život byla jedna velká otevřená rána, přiznal. Jak on, tak jeho žena Ashley prožili během dospívání hodně bolesti. Ashley neustále slýchala, že nemá právo prožívat své pocity. Billa zase emocionálně zneužívali jeho vrstevníci ze sousedství. V dětství jsem byl velmi osamělý, řekl mi Bill. Kdykoli jsem si šel s dětmi ze sousedství hrát, rozutekly se. Toužil jsem po přátelství, ale jediné, čeho se mi dostávalo, bylo odmítnutí. V důsledku toho si Bill vytvořil tvrdou slupku, která lidem znemožňovala poznat jeho pravé já. Vůbec nikomu, ani své ženě, jsem nikdy neřekl, co uvnitř cítím, Přiznával Bill. Bolest, kterou prožíval ve vztahu s manželkou, ho přiměla, aby se znovu zamyslel na tím, co se skrývá pod povrchem jeho života a proč je tak emocionálně plochý.

6 Po čase si Bill uvědomil, jak je vlastně osamělý. Nakonec zjistil, že kolem sebe vystavěl vysokou zeď, která ho oddělovala od bolesti a zmatku venkovního světa. Choval jsem se jako dobře šlapající motor, který je zalitý do betonu, řekl. Byl jsem jako emocionální černá díra, ve které se kvůli racionálnímu myšlení ztrácejí všechny emocionální podněty. Sledoval jsem - a to na mne taky zapůsobilo nejvíce - jak se přímo úměrně s prací vykonanou na ledovci ukrytém pod hladinou zlepšovala a prohlubovala jeho schopnost sloužit druhým lidem. Během uplynulých několika let jeho způsob vyučování a vedení malé skupinky jejím členům doslova učaroval. Bill začal být otevřený a čitelný, dokázal hovořit o svých slabostech a o tom, jaké mu dělá potíže být doma, v práci a ve sboru věrný biblickému poselství. Už se nesnažil řešit problémy druhých lidí, ale stal se jedním z nich - stal se jejich dalším nedokonalým kolegou. Jeho odsuzovačnost se zmírnila, když si začal uvědomovat své vlastní problémy. Jeho proměna byla tak zřetelná, že mi jeden ženatý čtyřicátník z Billovy skupinky řekl: Pokud mohl Bůh proměnit Billa v pokorného, Bohu oddaného muže, jakým je dnes, pak má cenu, abych to vyzkoušel i já. Sebeuvědomění versus do sebe zahleděná sobě střednost Někteří z nás mohou mít dojem, že je sobecké zaměřovat se jen na vlastní pocity a jednání. V prvních několika letech po svém obrácení jsem se jen zřídkakdy stal svědkem diskuse o tom, že uvědomění si vlastních pocitu je základním předpokladem pro život s Kristem. Existuje spousta dalších důležitých oblastí, jež souvisí s dosažením dospělosti v Kristu, ale poctivé zkoumání vlastních emocí a pocitů je tou nejpodstatnější záležitostí. Tato introspekce by ale neměla vést k soběstřednosti, která podporuje narcismus. Hlavní cíl spočívá v tom, že umožníme evangeliu. aby proměnilo celé naše já - jak to, co vidíme na povrchu, tak to, co se skrývá uvnitř. Následkem toho budeme schopni více milovat Boha a druhé lidi. Bez toho, že bychom pracovali na uvědomování si vlastních pocitů a jednání, jakož i jejich dopadu na naše okolí, je téměř nemožné přiblížit se tomu, co prožívají druzí lidé. Vždyť jak chcete vstoupit do světa druhého člověka, když nedokážete vstoupit do svého vlastního? Když čtu o tom, jak Job úpěl před Bohem, jak si Jeremjáš stěžoval na to, že Boží slovo v jeho srdci hoří jako oheň (Jr 20,9). jak Mojžíš zápasil na poušti nebo jak se David cítil Bobem zavržený, zjišťuji, že náboženští vůdci museli s bolestivou otevřeností zápasit s vlastními pocity i s realitou okolního světa. Proto k nám tyto příběhy dodnes promlouvají s takovou silou. 2. Ptát se proč a co se děje Když se Ježíš u studny setkal se Samařankou (viz J 4), neustále jí kladl otázku proč. Snažil se jí pomoci nahlédnout pod povrch jejích činu a umožnit jí poprat se se zásadními otázkami jejího života. Ptal se jí: Proč jsi u studny v pravé poledne? Protože se stydíš? Proč utíkáš od jednoho muže k druhému? Jakou prázdnotu se tím pokoušíš zaplnit? Ona se snažila tomuto tématu vyhnout, chtěla zachovat jen povrchní úroveň konverzace. Proto se Ježíše zeptala, na jakém místě by se měl Bůh správně uctívat (J 4,20). Ježíš ji místo odpovědi vyzval, aby nahlédla pod povrch svého já a zamyslela se nad svým nemorálním jednáním, které bylo projevem její ne ukojitelné žízně po lásce.

7 Také jiných se Ježíš ptal Jednou napomenul farizeje, který se cele soustředil na vnější projevy chování, ale onen obtížný úkol, který představovalo zkoumání skrytých aspektu tohoto chování, zanedbával Slyšte mě všichni a rozumějte: Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. (Mk 7,14.15) Ježíš se je snažil přivést k tomu, aby se začali zabývat motivy svého jednání a tím, co je skryté v jejich srdcích (viz Mk 7,2 1). Jakmile si začnu uvědomovat, co dělám, jak se cítím a jaký to má dopad na druhé lidi, musím si začít klást nepříjemné Otázky proč. Jako například: Proč pořád chodím na schůzky pozdě, a to jak ve sboru, tak ve svém soukromém životě? Proč se mě tak dotklo, když mi Malita v neděli po sborovém shromáždění řekla, že moje kázání jí nic nedávají? (Nebo naopak: Proč mě to nechalo zcela chladným?) Proč se vyhýbám určitým lidem? Proč mi setkání, které se uskuteční dnes odpoledne ve dvě hodiny, nahání takový strach? Proč jsem celý nesvůj, když si vzpomenu na to, že se mám setkat s Henrym, který mi už celý týden nezvedá telefon? Proč se tak urputně snažím uspět ve své duchovenské práci? Je to proto, že se tím snažím potvrdit svoji hodnotu, nebo proto, že chci co nejlépe využít svých darů? Co se děje pod povrchem mého života? Proč se vyhýbám konfrontaci s problematickými lidmi ze sboru? Je to proto, že jsem tak pokorný a mírumilovný, nebo proto, že se bojím odmítnutí? Proč mám tendenci všeho nechat a přednostně odpoví dat na y či vyřizovat telefonáty? Je to proto, že se chci lidem zavděčit? Nebo se snažím vzbudit dojem, že jsem jako vedoucí kompetentní? Klást si tyto prověřující otázky, které míří do hloubky naší bytosti, je přinejmenším velmi nepříjemná záležitost. V minulosti jsem denně trávil hodiny v Boží blízkosti a přemlouval jej, aby splnil moje záměry a plány. Nyní trávím daleko více času na tichém místě, kde jsem sám se svými pocity a mohu se v klidu ptát, proč cítím to, co cítím, a mohu o tom s Bohem otevřeně rozjímat a naslouchat mu. Richard Foster začíná svůj bestseller Celebration of Discipline (Chvála kázně) tvrzením, že dnes ani tak nepotřebujeme více inteligentních či nadaných lidí, ale spíš více hlubokých lidí. Na sto procent věřím v duchovní kázeň. Jejím účelem je naučit nás více milovat Boha a druhé lidi. K tomu je zapotřebí, aby se z nás stali emocionálně zdraví křesťané, kteří žijí uvědoměle a jsou v kontaktu se svými pocity, dovedou si klást správné otázky a dokáží svoje objevy otevřeně reflektovat před Bohem a druhými lidmi. Chce to odvahu položit si otázky typu: Jaké pocity ve mně tato situace vyvolává? O co tady doopravdy jde? (To je důležité vědět především v případě takzvaných negativních emocí, jako hněv, stud, zahořklost, nenávist, žal, žárlivost či deprese.) Blaise Pascal napsal: Veškeré lidské trápení pramení z neschopnosti být sám se sebou v tiché místnosti K takovému ztišení patří i to, že pocity a myšlenky, které nás napadají v souvislosti s tím, proč se cítíme právě takto, dokážeme předložit Bohu. Vždy se pak ptám:

8 Jaký to má význam? Co mi tím, Bože, chceš říct? Co se z toho mohu o sobě, o životě i druhých lidech dozvědět? 3. Propojit evangelium s emocionálním zdravím. Když začneme nahlížet pod povrch svého života (a života druhých), objevíme propast plnou ošklivosti, která nám může nahánět strach. Jak poznamenal jeden moudrý puritán: Kdyby nám Bůh dovolil spatřit víc než jen jedno procento našich hříchů, byli bychom na místě mrtví! Když sestoupíte pod povrch svého já, bude vám to možná připadat, jako byste se procházeli po napjatém laně zavěšeném patnáct metrů nad zemí, pod kterým není záchranná síť. Naší záchrannou sítí je evangelium, Je to opěrný bod, díky kterému můžeme vstoupit na lano a pustit se do zkoumání hlubin svého já. Evangelium nám říká, že jsme hříšnější a zkaženější víc, než jsme si kdy dokázali přiznat, ale zároveň že jsme přijímáni a milováni víc, než jsme se kdy odvážili doufat, protože Ježíš za nás žil a zemřel. Když v Ježíše Krista uvěříme, dojde k veliké změně. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti (2 K 5,21) V našem sboru se pravidelně pořádají setkání vedoucích pracovníků, kam přicházejí vedoucí skupinek, sboroví vedoucí a je jich zástupci Po celé dva roky studujeme a snažíme se propojit evangelim s naším emocionálním zdravím. Do hloubky jsme studovali list Galatským a Římanům, pak následovala část zaměřená na růst osobnosti (např. hranice a omezení, rodinný život apod.) a část věnovaná rozvoji potřebných dovedností. V průběhu těchto let jsme objevili další místa, kde jsme začali propojovat evangelium s emocemi, např. ve skupinkách a nedělních třídách. Peter Scazzero a Warren Bird, Emocionálně zdravá církev, str

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní

rozplynul a radost rostla. Při uvádění do kontemplativní ÚVOD V lidském životě existují okamžiky kontemplace. Během nich zazáří něco, nač člověk vlastně celou dobu čekal. Dávají tušit, že život nám může nabídnout víc než to, co prožíváme v šedé každodennosti.

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Sebezkušenostní závěrečná práce. Název práce: Můj osobnostní posun

Sebezkušenostní závěrečná práce. Název práce: Můj osobnostní posun Sebezkušenostní závěrečná práce Název práce: Můj osobnostní posun Tam, kde cítím, že byl začátek píše se rok 2005, je mi 31 let, jsem tři roky ženatý, dva roky v nové práci, po té co jsem přestoupil z

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Část 2. Učíme se milovat

Část 2. Učíme se milovat Anatolij Někrasov Část 2 Učíme se milovat Mnohým se spojení slov učíme se milovat může připadat neobvyklé. Většina je zvyklá na to, že láska buď je, nebo není. Výchova lásky je možná! Stařec z pohádky

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Pastelky. Techniky kreslení

Pastelky. Techniky kreslení Pastelky Techniky kreslení Co je to pastelka? Pastelka neboli Pastelová tužka, je zvláštní druh psací potřeby respektive tužky, která umožňuje psát či kreslit barevně. Vyrábí se v celé barevné škále od

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé

Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Souhrnný list: Být člověkem je skvělé Sklání se lesní zátoka v rytmu horských potoků Pokud chceš nalézt pramen, musíš jít vzhůru, proti proudu. Prodírej se, hledej, nevzdávej se, víš, že někde tu být musí

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Transakční analýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Transakční analýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 13 Název materiálu: Transakční

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Staň se královnou svého života!

Staň se královnou svého života! Chceš být žena, která ví, co v životě chce, kam směřuje a proč? Chceš si být vědoma svých darů a předností a dokázat se za ně ocenit? Chceš se přestat trápit se svými nedostatky, ale naučit se s nimi pracovat?

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

Program Impulzu v Břeclavi

Program Impulzu v Břeclavi Program Impulzu v Břeclavi Pátek 5.4. 18:00 MLÁDEŽ AC BŘECLAV - Téma Učednictví (Jason M.) 20:30 Registrace účastníků Impulzu 20:45 Úvod + Večer modliteb 22:00 Pokec včetně drobného občerstvení 0:00 Večerka

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Příklad apoštolů (1Te 2,1 12)

Příklad apoštolů (1Te 2,1 12) Týden od 29. července do 4. srpna Příklad apoštolů (1Te 2,1 12) 5 Příklad apoštolů (1Te 2,1 12) Základní verš Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více