Šest principů emocionálně zdravé církve 1.část. Princip 1.: Pohled do vlastního nitra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šest principů emocionálně zdravé církve 1.část. Princip 1.: Pohled do vlastního nitra"

Transkript

1 Šest principů emocionálně zdravé církve 1.část Princip 1.: Pohled do vlastního nitra V emocionálně zdravých sborech se lidé dokážou zpříma podívat do hlubin svých srdcí a zeptat se: Co z toho, co se v mém nitru odehrává, by Ježíš rád změnil? Tito lidé chápou, že lidský život je jako ledovec, jehož větší část leží pod hladinou oceánu. Obracejí se na Boha s prosbou, aby jim pomohl k lepšímu sebepoznání a proměnil spodní vrstvy ledovce, které jim brání lépe odrážet podobu Ježíše Krista. Dívat se kamkoli, jen ne do vlastního nitra Poutavý román The poisonwood Bible (Bible je jedovatý strom) od Barbary Kingsolverové pojednává o Nathanu Priceovi, muži, který celý svůj život zasvětil zvěstování Božího slova obyvatelům Belgického Konga. Píše se rok 1959 a tato africká země se nachází uprostřed politických nepokojů. Hrozba války Nathanovi vůbec nenahání strach. Za druhé světové války strávil tři měsíce na frontě, když absolvoval proslulý Batanský pochod smrti, při kterém přišel o mnoho kamarádů. Po návratu z války se rozhodl, že zachrání více lidí, než kolik zahynulo na poloostrově Batan. Je odhodlaný být ve všem a nekompromisně podřízený Bibli. Se svojí rodinou - mají celkem čtyři děti - se vydá do Afriky. a to i přes výhrady, které proti takovému nebezpečnému podniku vznáší Nathanova manželka. Zde se usadí v jedné malé vesničce. Román The Poisonwood Bible vypráví tragický příběh Priceovy rodiny, který se odehrál během následujících třiceti let. V knize se střídají pohledy Orleanny Priceové a jejích čtyř dětí. Všichni jsou oběťmi Nathanovy neschopnosti zpříma nahlédnout do svého nitra. To, co člověka při čtení nejvíce zasáhne, je kazatelova nevšímavost k sobě samému, k jeho ženě a dětem, a rovněž i k obyvatelům Konga. Nikdy se nenamáhá druhým naslouchat. Neposlouchá například domorodce, kteří se bojí nechat pokřtít své děti v řece plné krokodýlů. Rovněž ho nezajímá, že v řeči tamějších domorodců, v níž význam závisí na intonaci, jeden výraz, pokud je vysloven správně, znamená drahý, úžasný a vzácný, ale pokud je vysloven s americkým přízvukem, znamená jedovatý strom (poisonwood tree). A tak na konci každého svého kázání křičí: Ježíš je jedovatý strom!, což je zkomolenina věty: Ježíš je úžasný! A jeho dcera Adah v závěru knihy podotýká: Jsem dcerou muže, který věří, že nedokáže říkat nic jiného než pravdu, a přitom káže z Bible, která je jedovatým stromem. Pokud si odmyslíme nesnadné životní okolnosti a nebezpečnou politickou situaci, zjistíme, že vyprávění knihy se zaměřuje především na zápas rodiny o přežití v podmínkách vytvořených otcovým křesťanstvím (a špatnou teologií), které mu brání v tom, aby dokázal opravdově milovat lidi. Je to stroj. Je to automatický Boží pilot, který touží zachraňovat životy druhých lidí a pracovat pro Boha. Orleanna se naučila poslušně podřizovat svému muži a nedokáže zmírnit útrapy, které jim život v Kongu přináší. Není schopná ochránit své děti před následky manželova chování. Nakonec jejich nejmladší dcera zemře, protože Nathan ji nechce odvézt pryč, přestože jej o to prosí jak rodina, tak ostatní misionáři. V závěru knihy se Nathanovo manželství rozpadá; on si toho však nevšímá a dál pokračuje v práci pro Boha. Tento stav charakterizuje celé jejich manželství, jak si můžeme všimnout z Orleanniných slov pronesených krátce po uzavření sňatku:

2 Nathan mě většinou přehlíží. Když si stěžuji na naši životní situaci, jen žvýká další sousto večeře a dívá se taktně kamsi mimo, jako když se dospělý úmyslně snaží přehlédnout kňourání své dcery, která rozbila panenku a teď si nemá s čím hrát. Abych nepřišla o zdravý rozum, naučila jsem se kolem problémů našlapovat v měkkých bačkorách a snažila se upozorňovat na jejich pozitivní stránky. Nathan je extrémní případ; to je také důvod, proč byla autorka knihy obviněna z toho, že laciným způsobem kritizuje církev. Problém je ale v tom, že podobně jako Nathan si počínám i já. My, kteří pracujeme ve vedení církve či sboru, často nedokážeme - podobně jako Nathan - zpříma pohlédnout do svého nitra. Jeho neschopnost žít v kontaktu se svým vnitřním světem po čase přinesla trpké ovoce - a to zejména v době, kdy jeho děti dospěly a žena od něj odešla. Je tragické, že ani potom, když se mu rozpadl jeho vnější svět, nedokázal své nitro prozkoumat. Pod povrchem ledovce Je až děsivé, jak snadno člověk muže žít se zkreslenou představou o vlastním životě. Něco se nám sice může zdát divné, ale po čase si na to zvykneme a začne nám to připadat normální. Naši spolupracovníci a rodinní příslušníci si střípků naší rozporuplnosti a obranných postojů čas od času všimnou. Ale jen zřídkakdy najdou dostatek odvahy - a obvykle toho ani nejsou schopni - aby nás na ně zralým a láskyplným způsobem upozornili. Prvních patnáct let svého křesťanského života (a předchozích devatenáct let života bez Krista) jsem si jen výjimečně udělal čas na to, abych nahlédl do hlubin (Jak to žalmista někdy nazývá) svého nitra, srdce, vnitřního světa či duše. Jistě, každý den jsem průměrně dvě až tři hodiny trávil na modlitbách, čtením Bible. nasloucháním Božímu hlasu, vyznáváním hříchů a vedením duchovního deníku. Rovněž jsem pravidelně trávil jeden den v modlitbách a půstu v Jezuitském centru, které se nachází poblíž mého domu - a dělám to dodnes. Přesto mohu s určitostí říct, že jsem nenahlížel do hlubin své ho nitra. Jak je to možné? Cožpak jsem Bohu neposkytl dostatek příležitostí k tomu, aby mohl prozkoumat mé srdce? Když druhé lidi vybízím, aby nahlédli do svého nitra, trápí mě, že mnozí z nich si myslí, že to už dávno dělají. Já jsem si to také myslel. Je však smutnou skutečností, že Ježíš neproměnil vrstvy mé ho já ležící hluboko pod povrchem. Můj život měl stejně jako ledovec obrovské části ukryté pod vodní hladinou. A přestože byly ukryté pod hladinou, významně ovlivňovaly můj vnější život. Jak vidíme na obrázku (ledovce), z ledovce nad vodní hladinu vyčnívá jen deset procent z jeho celkové hmoty. Těchto deset procent představuje tu část našeho já, o které víme. Je ale dobré si uvědomit, že zkázu Titaniku zapříčinilo právě oněch devadesát procent ukrytých pod hladinou. Stejně tak i mnozí lidé ve vedení ve svém životě prohrávají nebo prožívají chaos právě kvůli silám a motivacím ukrytým pod povrchem jejich životů, o nichž nemají nejmenší tušení. Šalomoun to vyjádřil velmi trefně: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. (Př 4,23) Může být velmi obtížné věřit v Boží milost a lásku poté, co jsme nahlédli do svého nitra. Mnozí si myslí, že toho nejsou schopni. i já jsem si to myslel. Nedávno zesnulý Dag Hammarskjold, bývalý generální tajemník Organizace spojených národů, prohlásil, že jsme se stali experty ve zkoumání vnějšího světa, ale nenaučili jsme se objevovat svůj osobní vnitřní svět. V této souvislosti napsal: Nejdelší je cesta, která vede do lidského nitra. Mnozí z nás mají daleko větší pocit jistoty tehdy, když zacházejí s

3 předměty, řídí vnější situace či něco dělají, než ve chvíli, kdy by měli nastoupit cestu do vlastního nitra. Bolestivá upřímnost To, o čem zde hovořím, vyžaduje neskrývanou, téměř bolestivou upřímnost. Pravda, jak říká Ježíš, nás osvobodí (viz J 8,32). Být upřímný vyžaduje odvahu podívat se na celou pravdu. Tuto upřímnost nazývám neskrývaná proto, že se stejně jako Adam s Evou v zahradě Eden před pravdou raději skrýváme a chráníme, než abychom před Boha předstoupili odhalení a nazí. Tento problém trápí svět od hříšného pádu (Gn 3,1-19). Jako o bolestivé o ní hovořím proto, že i když nás pravda osvobozuje a při vádí nás k Bohu blíž, je to něco, čemu bychom se zpočátku nejraději vyhnuli. Jeden z příběhů z knihy Letopisy Narnie od C. S. Lewise, nacházející se v části nazvané Cesta Jitřního poutníka, vypráví o tom, jaké to je nechat se Bohem vést k přímému pohledu do hlubin svého nitra. Z malého chlapce Eustáce se stane velký, ošklivý drak. K této proměně dojde v důsledku jeho sobeckého, tvrdohlavého a nedůvěřivého chování. Následně drak zatouží se změnit a získat zpět podobu malého chlapce; není ale schopen to udělat vlastní silou. Nakonec se mu zjeví velký lev Aslan (který zde představuje Ježíše Krista) a přivede ho ke studánce, ve které se má vykoupat. Protože je to ale drak, do studánky se nevejde. Aslan mu řekne, aby se vysvlékl. Eustác ví, že dokáže svlékat kůži jako had, a tak si sundá svrchní vrstvu a odhodí ji na zem. Nyní se cítí mnohem lépe. Když se ale pokouší vstoupit do studánky, zjišťuje, že má na sobě další tvrdou, nepoddajnou šupinatou vrstvu. V zoufalství, bolesti a v touze dostat se do té pře krásné studánky se sám sebe ptá: Z kolika vrstev kůže se budu muset ještě vysvléct? P oté, co si svleče třetí vrstvu, to vzdává, protože si uvědomuje, že to nedokáže. Aslan mu v tu chvíli navrhuje: Budeš mí muset dovolit, abych tě vysvlékl. Eustác na to reaguje slovy: Můžu vám říct, že jsem měl z těch jeho drápů strach, ale zároveň jsem byl pořádně zoufalý. A tak jsem si lehl na záda a dovolil jsem mu, aby to udělal. Když do mě ty své drápy zaryl poprvé, měl jsem dojem, že mi pronikl až do srdce. A když mě začal svlékat z kůže, bolelo to víc než cokoli, co jsem kdy zažil... Zkrátka ze mne tu odpornou kůži stáhl - právě tak, jak jsem to třikrát předtím udělal já, ale bezbolestně - a hodil ji přede mě do trávy. Tahle kůže ale byla mnohem tlustší, tmavší a vředovitější než ty tři předchozí. A já jsem najednou byl hladký a měkký... Pak mě chytil... a hodil mě do vody. Chvíli to neuvěřitelně štípalo. Pak to bylo báječně příjemné a ve chvíli, kdy jsem začal plavat a voda kolem mě stříkala do všech stran, jsem zjistil, že mě bolest v rukou opustila. A vtom jsem zjistil proč. Znovu jsem se stal malým chlapcem... Po chvíli se mě lev opět zmocnil a svými drápy mě navlékl do nových šatů, které mám nyní na sobě. C. S. Lewis to vystihl přesně: Když se vydáme tímto zcela novým směrem, budeme mít dojem, jako by nám Boží drápy Pronikaly až do samého středu srdce. Bolest - podnět, který nás nutí nahlédnout pod povrch Bůh často používá bolest k tornu, aby nás změnil. Zkušenosti, které jsem získal během dvaceti let kazatelské praxe, mě přesvědčily o tom, že pokud lidé nezažívají náležité nepohodlí a trápení, jen zřídkakdy jsou schopni zpříma pohlédnout do hlubin svého nitra.

4 Toto platí zejména pro lidi ve středním věku. Kdosi to trefně vyjádřil: Své jednání dokážeme změnit jen tehdy, pokud pro nás současný stav představuje větší trauma než změna sama. Právě díky bolesti se v nás často zrodí touha po změně. Řekneme: Já to musím mít. Něco mi musí vstoupit do života. Už si déle nedokážu hrát na církev' Na jednu stranu jsem se setkal se spoustou mladých lidí, kteří při přípravě na vedoucí pozici skvěle spolupracovali a když byli seznámeni s modelem učednictví, který vyžaduje jak duchovní, tak emocionální zralost, prožili zásadní životní změnu. Přestože nebyli v krizi ani neprocházeli bolestivými událostmi, začali růst a dospívat. Na druhou stranu je to zřejmě krize a velké utrpení, co mnohé z těch, kteří jsou v církvi již delší dobu, přiměje ke změně. Zdá se, že mezi mírou prožívaného utrpení a zápalem, s jakým se člověk vrhá do sebeobjevování, existuje jistá spojitost. Znám spoustu lidí, kteří se na tuto novou cestu vydali, až když jejich partner odmítl pokračovat ve starém způsobu života nebo když se ocitli v pasti nějaké závislosti či morálně selhali. Jiní se zase odhodlají podívat se pod povrch svého já, až když jim ne zbývá jiná možnost. Tak tomu bylo například v mém případě. Rozdělení sboru nebo krize sborového společenství přiměje ně kdy vedení, aby při společném hledání svých vnitřních světů postupovali novým způsobem a pustili se více na hlubinu. Zkrátka, pokud se chci podívat pod povrch ledovce svého života, musím být ochoten prožít nepohodlí a bolest, které jsou součástí objevování nových oblastí mého já - ať dobrých, či špatných a zvrácených. Lidé v emocionálně zdravých sborových společenstvích toto zkoumání vlastního srdce provádějí pravidelně. Jakmile si jednou osvojili tento přístup, jejich zkušenosti začnou nevyhnutelně formovat způsob, jakým přistupují k učednictví a vztahům ve sboru jako celku. Co to vlastně znamená nahlédnout pod povrch svého já a druhých lidí? Tato záležitost se skládá ze dvou hlavních částí: z jasného vědomí toho, co cítím a co dělám, a z hledání důvodů, proč tomu tak je (motivace). 1.Být si vědom toho, co cítím a co dělám Ježíš si byl plně vědom toho, co dělal. V předvečer svého zatčení na sebe vzal roli služebníka a svým dvanácti učedníkům a dokonce i Jidášovi - začal mýt nohy. Apoštol Jan napsal: Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu Odchází (J 13,3) Byl si plně vědom toho, kým je a co dělá. To mu umožnilo osvobodit se od očekávání svých přátel, rodiny, učedníku a celé tehdejší náboženské společnosti a naplnit jedinečný záměr, který Bůh chtěl v jeho životě uskutečnit. Stejným způsobem nám vědomí toho, co cítíme a co děláme, může dodat odvahu něco ve svém životě změnit (samozřejmě podle Boží vůle) a vybudovat si nové, zdravější vzorce pro navazování vztahů. Písmo nám představuje Ježíše jako někoho, kdo si byl neustále vědom toho, co prožívá, a který bez ostychu a svobodně vyjadřoval své emoce před druhými lidmi. Nesnažil se své emoce potlačit nebo je promítat do druhých. Místo toho se dozvídáme, že po celou dobu své pozemské služby prožíval širokou škálu lidských emocí a dokázal za ně být odpovědný. Dnes bychom o něm řekli, že byl emocionálně inteligentní, což je výraz, který Zpopularizoval Daniel Gojeman. Byl rozrušený a hluboce zasažený (viz J 11,33). Plakal u Lazarova hrobu; plakal nad Jeruzalémem (viz J 11,33-36; L 19,41-44) Hněval se na své učedníky (viz Mk 10,14). Když viděl, jak v chrámu kvete obchod, rozzuřilo ho to (viz J 2,13-17).

5 Divil se (viz Mt 8,10). Toužil po tom, být se svými učedníky (viz L 22,15). Měl soucit s vdovami, malomocn a slepými (viz Mt 20,34: Mk 1,41; L 7,13). Ježíš takto přistupoval nejen sám k sobě, ale i k těm druhým. V evangeliích se čtenář může setkat s celou řadou situací, ve kterých Ježíš rozpoznal, co motivuje lidské jednání, a následně se podle toho zařídil. Například krátce poté, co vyhnal prodavače z chrámu, se Ježíš nesvěřil do rukou lidí, kteří v něj uvěřili na základě jím vykonaných zázraků (viz J 2,23.24), protože věděl, co se odehrává v jejich srdcích. Také se neustále setkáváme s tím, že Ježíš vede lidi, zejména svých dvanáct učedníků, k to mu, aby nahlédli do svého nitra. Dělá to kvůli tomu, že je chce zcela proměnit. Někteří z nás se mohou učit naslouchat svým pocitům tak, že začnou věnovat pozornost svým tělesným reakcím, které prožívají v určitých situacích - svírání žaludku, bolesti hlavy, skřípání zubů, tuhnutí horních či dolních končetin, potícím se dlaním, ztuhlému krku, poklepávání nohou či nespavosti. Ptejte se sami sebe: Co mi chce moje tělo říct o pocitech, které právě prožívám? Pro některé z nás může uvědomění si vlastních tělesných reakcí být významným krokem správným směrem. Billova bezvýrazná služba Mnozí vedoucí sboru mají přepnuto na autopilota; jsou neustále v jednom kole, takže jim nezbývá čas zamyslet se nad tím, co se odehrává v jejich nitru nebo co se děje v jejich okolí. Obávám se, že mnozí křesťané mají sice patřičnou dávku sebevědomí, ale o svém já toho vlastně moc nevědí. Více než vlastní prožitky a motivace nás zaměstnává spíš starost o to, co si o nás myslí druzí. Bill přijal Krista při evangelizaci na vysoké škole a následně absolvoval studium na jednom velice konzervativním semináři. Po návratu do rodného New Yorku začal pracovat jako správce sítě na volné noze, takže měl čas využít své učitelské a administrativní schopnosti při práci ve sboru. Tou dobou byl již ženatý a měl čtyři malé děti, Bill vynikal v mnoha směrech, byl schopný a nadaný, jeho služba však byla bezvýrazná. Něco mu chybělo. Vyučoval Bibli a vedl skupinky ve sboru New Life Fellowship ale nebyl s to odhalit své já. Když byl poprvé upozorněn na to, jak je důležité, aby si člověk uvědomoval své pocity, vyštěkl podrážděně: Na emoce se nedá spoléhat! Nemůžeš připustit, aby tě ovládaly! Jednoho dne se Billův svět zhroutil. Jeho manželka mu řekla, že si není jistá tím, jestli ho stáje miluje, a že je v manželství s ním nešťastná. V tu chvíli se mi zdálo, jako by celý můj život byla jedna velká otevřená rána, přiznal. Jak on, tak jeho žena Ashley prožili během dospívání hodně bolesti. Ashley neustále slýchala, že nemá právo prožívat své pocity. Billa zase emocionálně zneužívali jeho vrstevníci ze sousedství. V dětství jsem byl velmi osamělý, řekl mi Bill. Kdykoli jsem si šel s dětmi ze sousedství hrát, rozutekly se. Toužil jsem po přátelství, ale jediné, čeho se mi dostávalo, bylo odmítnutí. V důsledku toho si Bill vytvořil tvrdou slupku, která lidem znemožňovala poznat jeho pravé já. Vůbec nikomu, ani své ženě, jsem nikdy neřekl, co uvnitř cítím, Přiznával Bill. Bolest, kterou prožíval ve vztahu s manželkou, ho přiměla, aby se znovu zamyslel na tím, co se skrývá pod povrchem jeho života a proč je tak emocionálně plochý.

6 Po čase si Bill uvědomil, jak je vlastně osamělý. Nakonec zjistil, že kolem sebe vystavěl vysokou zeď, která ho oddělovala od bolesti a zmatku venkovního světa. Choval jsem se jako dobře šlapající motor, který je zalitý do betonu, řekl. Byl jsem jako emocionální černá díra, ve které se kvůli racionálnímu myšlení ztrácejí všechny emocionální podněty. Sledoval jsem - a to na mne taky zapůsobilo nejvíce - jak se přímo úměrně s prací vykonanou na ledovci ukrytém pod hladinou zlepšovala a prohlubovala jeho schopnost sloužit druhým lidem. Během uplynulých několika let jeho způsob vyučování a vedení malé skupinky jejím členům doslova učaroval. Bill začal být otevřený a čitelný, dokázal hovořit o svých slabostech a o tom, jaké mu dělá potíže být doma, v práci a ve sboru věrný biblickému poselství. Už se nesnažil řešit problémy druhých lidí, ale stal se jedním z nich - stal se jejich dalším nedokonalým kolegou. Jeho odsuzovačnost se zmírnila, když si začal uvědomovat své vlastní problémy. Jeho proměna byla tak zřetelná, že mi jeden ženatý čtyřicátník z Billovy skupinky řekl: Pokud mohl Bůh proměnit Billa v pokorného, Bohu oddaného muže, jakým je dnes, pak má cenu, abych to vyzkoušel i já. Sebeuvědomění versus do sebe zahleděná sobě střednost Někteří z nás mohou mít dojem, že je sobecké zaměřovat se jen na vlastní pocity a jednání. V prvních několika letech po svém obrácení jsem se jen zřídkakdy stal svědkem diskuse o tom, že uvědomění si vlastních pocitu je základním předpokladem pro život s Kristem. Existuje spousta dalších důležitých oblastí, jež souvisí s dosažením dospělosti v Kristu, ale poctivé zkoumání vlastních emocí a pocitů je tou nejpodstatnější záležitostí. Tato introspekce by ale neměla vést k soběstřednosti, která podporuje narcismus. Hlavní cíl spočívá v tom, že umožníme evangeliu. aby proměnilo celé naše já - jak to, co vidíme na povrchu, tak to, co se skrývá uvnitř. Následkem toho budeme schopni více milovat Boha a druhé lidi. Bez toho, že bychom pracovali na uvědomování si vlastních pocitů a jednání, jakož i jejich dopadu na naše okolí, je téměř nemožné přiblížit se tomu, co prožívají druzí lidé. Vždyť jak chcete vstoupit do světa druhého člověka, když nedokážete vstoupit do svého vlastního? Když čtu o tom, jak Job úpěl před Bohem, jak si Jeremjáš stěžoval na to, že Boží slovo v jeho srdci hoří jako oheň (Jr 20,9). jak Mojžíš zápasil na poušti nebo jak se David cítil Bobem zavržený, zjišťuji, že náboženští vůdci museli s bolestivou otevřeností zápasit s vlastními pocity i s realitou okolního světa. Proto k nám tyto příběhy dodnes promlouvají s takovou silou. 2. Ptát se proč a co se děje Když se Ježíš u studny setkal se Samařankou (viz J 4), neustále jí kladl otázku proč. Snažil se jí pomoci nahlédnout pod povrch jejích činu a umožnit jí poprat se se zásadními otázkami jejího života. Ptal se jí: Proč jsi u studny v pravé poledne? Protože se stydíš? Proč utíkáš od jednoho muže k druhému? Jakou prázdnotu se tím pokoušíš zaplnit? Ona se snažila tomuto tématu vyhnout, chtěla zachovat jen povrchní úroveň konverzace. Proto se Ježíše zeptala, na jakém místě by se měl Bůh správně uctívat (J 4,20). Ježíš ji místo odpovědi vyzval, aby nahlédla pod povrch svého já a zamyslela se nad svým nemorálním jednáním, které bylo projevem její ne ukojitelné žízně po lásce.

7 Také jiných se Ježíš ptal Jednou napomenul farizeje, který se cele soustředil na vnější projevy chování, ale onen obtížný úkol, který představovalo zkoumání skrytých aspektu tohoto chování, zanedbával Slyšte mě všichni a rozumějte: Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. (Mk 7,14.15) Ježíš se je snažil přivést k tomu, aby se začali zabývat motivy svého jednání a tím, co je skryté v jejich srdcích (viz Mk 7,2 1). Jakmile si začnu uvědomovat, co dělám, jak se cítím a jaký to má dopad na druhé lidi, musím si začít klást nepříjemné Otázky proč. Jako například: Proč pořád chodím na schůzky pozdě, a to jak ve sboru, tak ve svém soukromém životě? Proč se mě tak dotklo, když mi Malita v neděli po sborovém shromáždění řekla, že moje kázání jí nic nedávají? (Nebo naopak: Proč mě to nechalo zcela chladným?) Proč se vyhýbám určitým lidem? Proč mi setkání, které se uskuteční dnes odpoledne ve dvě hodiny, nahání takový strach? Proč jsem celý nesvůj, když si vzpomenu na to, že se mám setkat s Henrym, který mi už celý týden nezvedá telefon? Proč se tak urputně snažím uspět ve své duchovenské práci? Je to proto, že se tím snažím potvrdit svoji hodnotu, nebo proto, že chci co nejlépe využít svých darů? Co se děje pod povrchem mého života? Proč se vyhýbám konfrontaci s problematickými lidmi ze sboru? Je to proto, že jsem tak pokorný a mírumilovný, nebo proto, že se bojím odmítnutí? Proč mám tendenci všeho nechat a přednostně odpoví dat na y či vyřizovat telefonáty? Je to proto, že se chci lidem zavděčit? Nebo se snažím vzbudit dojem, že jsem jako vedoucí kompetentní? Klást si tyto prověřující otázky, které míří do hloubky naší bytosti, je přinejmenším velmi nepříjemná záležitost. V minulosti jsem denně trávil hodiny v Boží blízkosti a přemlouval jej, aby splnil moje záměry a plány. Nyní trávím daleko více času na tichém místě, kde jsem sám se svými pocity a mohu se v klidu ptát, proč cítím to, co cítím, a mohu o tom s Bohem otevřeně rozjímat a naslouchat mu. Richard Foster začíná svůj bestseller Celebration of Discipline (Chvála kázně) tvrzením, že dnes ani tak nepotřebujeme více inteligentních či nadaných lidí, ale spíš více hlubokých lidí. Na sto procent věřím v duchovní kázeň. Jejím účelem je naučit nás více milovat Boha a druhé lidi. K tomu je zapotřebí, aby se z nás stali emocionálně zdraví křesťané, kteří žijí uvědoměle a jsou v kontaktu se svými pocity, dovedou si klást správné otázky a dokáží svoje objevy otevřeně reflektovat před Bohem a druhými lidmi. Chce to odvahu položit si otázky typu: Jaké pocity ve mně tato situace vyvolává? O co tady doopravdy jde? (To je důležité vědět především v případě takzvaných negativních emocí, jako hněv, stud, zahořklost, nenávist, žal, žárlivost či deprese.) Blaise Pascal napsal: Veškeré lidské trápení pramení z neschopnosti být sám se sebou v tiché místnosti K takovému ztišení patří i to, že pocity a myšlenky, které nás napadají v souvislosti s tím, proč se cítíme právě takto, dokážeme předložit Bohu. Vždy se pak ptám:

8 Jaký to má význam? Co mi tím, Bože, chceš říct? Co se z toho mohu o sobě, o životě i druhých lidech dozvědět? 3. Propojit evangelium s emocionálním zdravím. Když začneme nahlížet pod povrch svého života (a života druhých), objevíme propast plnou ošklivosti, která nám může nahánět strach. Jak poznamenal jeden moudrý puritán: Kdyby nám Bůh dovolil spatřit víc než jen jedno procento našich hříchů, byli bychom na místě mrtví! Když sestoupíte pod povrch svého já, bude vám to možná připadat, jako byste se procházeli po napjatém laně zavěšeném patnáct metrů nad zemí, pod kterým není záchranná síť. Naší záchrannou sítí je evangelium, Je to opěrný bod, díky kterému můžeme vstoupit na lano a pustit se do zkoumání hlubin svého já. Evangelium nám říká, že jsme hříšnější a zkaženější víc, než jsme si kdy dokázali přiznat, ale zároveň že jsme přijímáni a milováni víc, než jsme se kdy odvážili doufat, protože Ježíš za nás žil a zemřel. Když v Ježíše Krista uvěříme, dojde k veliké změně. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti (2 K 5,21) V našem sboru se pravidelně pořádají setkání vedoucích pracovníků, kam přicházejí vedoucí skupinek, sboroví vedoucí a je jich zástupci Po celé dva roky studujeme a snažíme se propojit evangelim s naším emocionálním zdravím. Do hloubky jsme studovali list Galatským a Římanům, pak následovala část zaměřená na růst osobnosti (např. hranice a omezení, rodinný život apod.) a část věnovaná rozvoji potřebných dovedností. V průběhu těchto let jsme objevili další místa, kde jsme začali propojovat evangelium s emocemi, např. ve skupinkách a nedělních třídách. Peter Scazzero a Warren Bird, Emocionálně zdravá církev, str

Křesťanství a emoce?

Křesťanství a emoce? (Gal.5:22-23a, Ef.2:1-10) Libor Škrla Tento text pochází z archívu kázání sboru Církve adventistů s.d. ve Vyškově. S obecnými poznámkami k zápisům kázání se můžete seznámit na našich webových stránkách:

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky ilbert Guy Partnerství Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky Gilbert Guy Partnerství Jak uspět ve velkém dobrodružství lásky Chceš-li mi napsat, můžeš tak učinit prostřednictvím vydavatele. Kdybys jen

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž

CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž CD 102 Loucká, 10. 05.2014 Bytovy seminář na téma: Kříž Liberec, 31.05.2014 Povídání na téma: Jak najít kód, odtajnit Boha a učinit tak z Hospodina životního přítele? Ty n n.vltavou, 06.09.2014 Setkání

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení IV. kapitola Přehled a volba spánkového řešení Jakmile jste provedli bezpečnostní kontrolu, dozvěděli se základní fakta o spánku a dokončili své první záznamy o spánku svého dítěte, jste připraveni postoupit

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Frekvence lásky 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Gabriela Čanigová FREKVENCE LÁSKY Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Děkuji vám všem za podněty, které mne vedly k tomu,

Více

PROGRAMY BIBLICKÝCH HODIN MISIE A EVANGELIZACE Část 1. ( )

PROGRAMY BIBLICKÝCH HODIN MISIE A EVANGELIZACE Část 1. ( ) PROGRAMY BIBLICKÝCH HODIN MISIE A EVANGELIZACE Část 1. (4. 1. 1. 3. 2015) Tváří v tvář s Ježíšem, tváří v tvář s námi křesťany? FACE TO FACE s Ježíšem, FACE TO FACE s námi křesťany? Setkání s Ježíšem bylo

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život...

TEST NOODYNAMIKY. K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) 1. Setkám-li se s těžkostmi, rychle ztrácím naději a důvěru v život... TEST NOODYNAMIKY K.Popielski. Lublin 1989 (Přeložil V. Smékal) Pohlaví: Délka pobytu v komunitě: Délka braní (přibližně): Věk: Fáze: Jsi praktikující věřící? Prosím, zakroužkuj odpověď, která odpovídá

Více