KREATIVNÍ SVĚTLO VE FOTOGRAFII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KREATIVNÍ SVĚTLO VE FOTOGRAFII"

Transkript

1 JAN POHRIBNÝ JAN POHRIBNÝ KREATIVNÍ SVĚTLO VE FOTOGRAFII

2 JAN POHRIBNÝ JAN POHRIBNÝ KREATIVNÍ SVĚTLO VE FOTOGRAFII Zoner Press 2011

3 OBSAH J. P., Obraz žhavé současnosti, 1990 Pentax 6x7, f = 55.0 mm, 300 s, f /11.0, ISO 100, Kodak EC 100, kombinované světlo JAN POHRIBNÝ KREATIVNÍ SVĚTLO VE FOTOGRAFII Copyright ZONER software, a.s. Vydání první v roce Všechna práva vyhrazena. Zoner Press Katalogové číslo: ZR1022 ZONER software, a.s., Nové sady 18, Brno Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Kristián DTP: Jan Pohribný Grafi cký design: Jan Pohribný Fotografi e: Jan Pohribný (J.P.) Autoři fotografi í jsou uvedeni v poznámkách u příslušný ch fotografi í (v závorce za jménem jsou čísla stran): Karel Beneš (87) Marian Beneš a Miroslav Vojtěchovský (148, 149) Vladimír Birgus (39) Fano Blatný (227) Gábina Fárová (Gabina) (103) František Havlík (61) Michal Hejna (231) Magdaléna Jetelová (191, 206) Jan Jindra (93) Václav Jirásek (86, 211) Robo Kočan (214, 220) Vladimír Kozlík (208) Antonín Kratochvíl (45) Viktor Kronbauer (173) Taras Kuščynskij ( Radka Ciglerová) (65) Aleš Kuneš (224) Zdeněk Lhoták (49, 218) Pavel Mára (115) Erika Melišová (175, 176) Gjon Milli (176) Franta Nárovec (193) Natalia Oravcová (94) Dita Pepe (88) Wenzel Pfohl ( Pavel Klimeš - Veselý výlet) (67) Ivan Pinkava ( 104, 105) Marja Pirilä (202) Karel Pobříslo (107) Václav Podestát (50) Mikuláš Pohribný (255) Eva Pospěchová (55) Bára Prášilová (42, 137) Jorma Puranen (215) Jan Reich (59) Nadia Rovderová (167) Roman Sejkot (108, 245) Evžen Sobek (217) Salim Issa a Štěpánka Stein (136) Petr Šálek (109) Jiří Šigut (225) Ján Šmok (204) Hana Špačková (61) Branislav Štěpánek (243) Jindřich Štreit (77, 103) Miro Švolík (228, 234) Jiří Turek (99) Kamil Varga (133) Petr Velkoborský (209) Peter Župník (235) Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku bez výslovného svolení vydavatele, s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí. Dotazy týkající se distribuce směrujte na: Zoner Press ZONER software, a.s., Nové sady 18, Brno tel.: , ISBN: Fotografi e je slavností světla SVĚTLO JAKO KREATIVNÍ NÁSTROJ I CÍL Co a jak světlo ovlivňuje Prostor a tvar Kontrast a jas Barva a tonalita Nálada a výraz Kompozice a rytmus Zachycení světla aneb Cesta optimální expozice Dvakrát měř jednou řež, ale exponuj třikrát Pozměňte směr paprsků Krása i úskalí dlouhé expozice (Nejen) světelné workfl ow DENNÍ SVĚTLO? PŘIROZENĚ! Charakter denního světla a jeho vliv na fotografovaný námět 37 Přímé sluneční světlo = směrové světlo V protisvětle Nepřímé světlo = rozptýlené světlo UMĚLECKÉ OSVĚTLENÍ Role světla hlavní světlo proporční/doplňkové světlo protisvětlo světlo na pozadí bodové světlo efektové světlo ambientní světlo Zdroje umělého osvětlení Trvalé zdroje umělého světla žárovkové a halogenové světlo fl uorescenční zářivkové světlo HMI a jiné zdroje studeného světla dekorační zdroje světla, nebo osvětlení budoucnosti? Zábleskové zdroje umělého světla bleskové (příruční) světlo zábleskové (studiové) osvětlení Dejte světlu charakter a směr nástroje k usměrnění světla nástroje k rozptýlení světla Světlo dotváří příběh Maximum s minimem světel Tři světla stačí Na velké příběhy s více světly? KOMBINOVANÉ SVĚTLO S příručním bleskem za noci i za dne Potlačte prostor, potlačte objem Blesk jako proporční, nebo hlavní světlo? Zastavený pohyb Tvůrčí stroboskop Dotvořte scénu dalším světlem Záblesk ve slunečním světle i při zatažené obloze Respekt k danému světlu? LUMINOGRAFIE Luminografi e pasivní aneb Pohyb před kamerou Základní vybavení nočního chodce nejen po městě Měsíc, hvězdy, UFO a jiné děje nejen k pozorování Když bohové fotografují s blesky Silvestrovská noc aneb Když kvete světlem nebe Luminografi e aktivní Kamera v pohybu Kamera v rytmu vlastního dechu Kamera jako malířský štětec Synchronní pohyb kamerou aneb Sledujte svůj objekt Tanec světel velkoměsta i vašeho pokoje Luminografi e aktivní Světlo v pohybu Kresba světlem Kresba ohněm Malba světlem Prostor jako malířské plátno, grafi cký list nebo divadelní scéna. 189 Způsoby a technika zachycení (nejen) luminografi e Otevřete kameru a malujte aneb Cesta kontinuální expozice Exponujte za dne, malujte v noci aneb Cesta dělené expozice. 196 Na supertechnologie metodou z prehistorie fotografi e SVĚTELNÁ PROJEKCE A OBJEKTY Camera obscura, aneb Co je venku, může být i uvnitř Oživená laterna magica Vržené světlo aneb Svítí stín? Světelné objekty OTISK SVĚTLA Fotogram Listogram aneb Otisk přírody Skenogram Netradiční zvětšenina Neviditelné světlo Světlo beze světla? Zásahy do pozitivu a vytváření iluze světla Počítačová luminografi e Ve světle softwarových refl ektorů Co spojuje světlo, propojí snadno i počítač Dokonalá imitace skutečnosti, nebo tvorba neskutečného? Závěr aneb Chvála tmy Slovníček vybraných pojmů Rejstřík Bibliografi e Poděkování

4 FOTOGRAFIE JE SLAVNOSTÍ SVĚTLA Světlo zásadním způsobem formuje naše vnímání vnějšího světa, neboť až 80 % vnějších podnětů a kontaktů s realitou přichází skrze zrak. Z duchovního, fi lozofi ckého či uměleckého hlediska, při hledání, co je nad nebo za realitou, někdy také hovoříme o vnitřním světě i světle, které není fyzické povahy, ale existuje v nás. Magie fotografi e často tkví v oscilaci mezi těmito póly, kdy fotograf zachycuje okolní svět, ale vnímá jej prizmatem vlastních zkušeností, představ a pocitů. O fotografi ích, kde se světlo vnější propojí s vnitřním, někdy nevědomky říkáme, že ta fotografi e má duši. A není patrně náhodné, že slova světlo a svět jsou v češtině etymologicky příbuzná. Po více než 170 letech od vyhlášení vynálezu fotografi e již patrně nesdílíme onen prvotní úžas z realis tického zpodobení světa ani neočekáváme smrt malířství, jak to po spatření prvních daguerrotypií prohlásil malíř Paul Delaroche. Fotografi e se stala natolik běžnou součástí našeho života, vědy, vzdělání, politiky či kultury, že si patrně neuvědomujeme, nakolik je toto médium svázáno s fenoménem tak zásadním, jako je světlo. Nejen, že její název doslovně znamená kresba světlem, světlo a jím způsobený stín jsou stavební pilíře téměř každé fotografi e. Snad každá fotografi e je tedy tak trochu oslavou světla, bez kterého by nevzniklo nejen toto médium, ale patrně ani tento svět, natož kniha, kterou právě čtete. J. P., Vnitřní světlo, 1993 Wista Field 45, f = 65 mm, 5 s, f /22.0, ISO 64, Kodak EPR, kombinované světlo 6 KREATIVNÍ SVĚTLO 7

5 SVĚTLO JAKO KREATIVNÍ NÁSTROJ I CÍL ANEB CO NABÍZÍ TATO KNIHA Ze široké palety tvůrčího přístupu k fotografi i se v této knize setkáte s řadou témat, technik, postupů a podnětů, které jste možná zkoušeli nebo již úspěšně uplatňujete i u svých snímků. Objevíte rovněž netušené možnosti klasického přístupu k fotografi i i její přesahy a kombinace s jinými médii a technikami. Praktickému užití skutečného světla je proto věnován mnohem větší prostor než dodatečným úpravám a možnostem virtuálního počítačového světa. Záměrný akcent této publikace na kreativní práci se světlem by vás měl především dovést k důslednějšímu a hlubšímu uvažování nejen o podstatě média fotografi e, jeho možnostech i limitech, ale také o tom, co a jak vaše fotografi e sdělují nebo by měly sdělit. Pokusil jsem se to také dokumentovat nejen prostřednictvím vlastních ilustračních fotografi í, návodů a schémat, ale rovněž ukázkami z prací některých předních českých i zahraničních fotografů, jejichž práce si vážím. Základní aspekty posuzování světla a jeho vliv na fotografovu práci i na výsledné fotografi e jsou námětem úvodní kapitoly této publikace stejně jako základní workfl ow, tedy pracovní postup, jak byste mohli postupovat od námětu po realizaci snímku. V jednotlivých kapitolách se toto workfl ow může v detailech lišit v závislosti na zvolené technice a záměru, ale struktura kreativní práce (nejen) se světlem zůstává v mnohém identická. J. P., Velké prádlo, 2008 Canon EOS 5D, f = 105 mm, 1/125 s, f /8.0, ISO 100, denní světlo CO A JAK SVĚTLO OVLIVŇUJE Schopnost analyzovat a případně modifi kovat světelnou situaci vůči námětu, který chcete nebo (v případě profesionála) musíte fotografovat, bývá jedním z předpokladů (ale nikoliv nutností) dobrého výsledku. Proměny vejce fotografované v modelujícím směrovém světle (1), měkkém světle ze strany (2) a v rozptýleném světle zepředu (3), které potlačuje objemy a zdůrazňuje plošnost. J. P., Počátek, 1997 Pentax 6x7, f = 135 mm, 1/75 s, f /8.0, ISO 100, Kodak GPX, zábleskové světlo 8 KREATIVNÍ SVĚTLO SVĚTLO JAKO KREATIVNÍ NÁSTROJ I CÍL 9

6 prostor a tvar kontrast a jas Světlo a stín jsou základem prostorové iluze, se kterou fotograf pracuje. Běžný 3D prostor je ve dvourozměrné fotografi i převážně reprezentován světelnou stavbou obrazu a je na autorovi, zdali dojem prostoru, objemu a struktury pomocí plastického světla, případně protisvětla a dalších světel (viz kapitola Role světla), zdůrazní, nebo naopak pomocí plošného světla potlačí. Hloubka prostoru je též tvořena světlem. I krajina, která má všechny předpoklady působit plošně (zatažená obloha, difuzní světlo atd.), velmi získává na hloubce světlejším pruhem nad horizontem, kterého docílíte třeba pomocí půleného (graduálního) fi ltru. Kontrast mezi světlem a tmou patří k základům kompozice obrazu, stejně jako kontrasty tvarů, mezi barvami či dokonce v pocitech. Podílí se nejen na iluzi trojrozměrnosti snímků, vykreslení a zřetelnosti předmětů v obraze, ale pomáhá rovněž směrovat pozornost diváka. Důležitou volbou fotografa (zejména v digitálním zpracování, které využívá histogramů a úrovní) bývá, zda-li využije plnou tonalitu od bílé po černou, neboť převaha informací bývá uložena ve středních tónech. Stíny a světla však mohou umocňovat atmosféru fotografi e v malířství, zejména baroka, bylo využití světelné modelace na pozadí tmavé scény příhodně označeno jako šerosvit. Náladu rovněž ovlivňuje jas snímku. Pokud jsou upřednostněny tmavé tóny, hovoříme o nízké tonalitě (low-key) a u akcentování pouze světlých tónů o vysoké tonalitě (high-key). Jejich aplikace v černobílé a barevné fotografi i se může významně lišit a je zajímavé, jak např. high-key lze špatně uplatnit v barvě, kde takový obraz často působí jako přeexponovaný, vybledlý. Pravděpodobně je to důsledek větší provázanosti barevné fotografi e na realitu a tradiční snahu vytvářet barevně syté snímky, tj. dělat expozici zaměřenou na světla. Nízký kontrast: světlo hlavní (zpředu) a protisvětlo jsou záměrně uplatněny takřka ve stejné intenzitě, navíc jsou použity převážně jen světlé tóny (závěs, portrétovaný, oblečení). J. P., Karel IV., 2004 Wista Field 45, f = 65 mm, 5 s, f /22.0, ISO 100, Kodak EPP 100, kombinované světlo K docílení prostorové modelace portrétní busty Karla IV. v triforiu svatovítské katedrály v Praze pomáhá, vedle plastického nasvícení (zde mírně rozptýlené halogenové světlo shora), také výrazná perspektiva širokoúhlé optiky. Díky ní není busta izolována od velkolepého prostoru chrámu Sv. Víta, o jehož výstavbu se tento panovník tak výrazně zasloužil. Nízká tonalita a zároveň užití vysokého jasu bývá nedílnou součástí světelné kresby či malby, (viz kapitola Luminografi e). Také při fotografování Královského stolce nedaleko Velehradu, který má patrně velmi starý původ a je opředen řadou legend, jsem potlačil expozičně ambientní světlo cca o 1 1/2 EV a tím více vynikla světelná malba u paty kamene. J. P., Králův stůl, 2010 Canon EOS 5D Mark II, f = 28 mm, 30 s, f /9.0, ISO 100, halogenové + denní světlo V krajinářské fotografi i je volba vhodného světla mnohem komplikovanější, neboť musíte respektovat převážně denní světlo, jeho směr, úhel, intenzitu, počasí a mnoho dalších aspektů, které tato disciplína má. Budete-li však pozorní a trpěliví pozorovatelé, jistě se brzy naučíte, že ranní a podvečerní světlo bývá pro krajinu a její charakteristiku nejvhodnější, stejně tak, že plasticky bude působit při bočním světle nebo protisvětle. Krajina v rozptýleném světle působí většinou neplasticky, bez prostoru, ale chcete-li zdůraznit např. zvláštní atmosféru s výraznou oblačností, fotografujte i při zatažené obloze. J. P., Castlerigg Stone Circle, 2004 Wista Field 45, f = 65 mm, 1/15 s, f /22.0, ISO 160, Kodak 160VC, denní světlo, graduální fi ltr J. P., Castlerigg Stone Circle, 2002 Wista Field 45, f = 65 mm, 1/4 s, f /16.0, ISO 160, Kodak 160VC, denní světlo, graduální fi ltr Využití protisvětla a siluety (tedy neprosvětleného objektu, postavy apod.) patří k tvůrčí práci s vysokým kontrastem ve fotografi i. J. P., Portrét Václava Š., 1983 Pentax 6x7, f = 55 mm, 1/8 s, f /11.0, ISO 400, Foma NP27, denní světlo 10 KREATIVNÍ SVĚTLO SVĚTLO JAKO KREATIVNÍ NÁSTROJ I CÍL 11

7 barva a tonalita nálada a výraz Barva objektů bývá zpravidla dána schopností povrchu (u netransparentních objektů) nebo propustností (u transparentních objektů) absorbovat část viditelného spektra (v závislosti na zdroji světla) a odrazit/propustit jen tu část spektra, která se nám jeví jako výsledná barva. Intenzita světla a jeho směr ovlivní intenzitu a působení barvy. Jinak se nám bude jevit v tlumeném a rozptýleném světle, zřetelněji a sytějším dojmem barvy působí např. na přímém slunečním světle. Iluze prostoru bývá mnohdy defi nována tóny jedné barvy (zvláště u černobílé fotografi e), kdy tmavší tóny (barva je smíchána s odstíny černé prostor/objekt je méně osvětlen) jsou těžší a působí prostorově blíže, světlejší (barva je smíchána s odstíny bílé, světlo je intenzivnější) se vzdalují. Mnoho autorů však záměrně tuto hierarchii obrací. Podobně lze prostorově pracovat i s teplými a studenými barvami a jejich tóny. Teplé barvy (červená, oranžová, žlutá) se přibližují, studené (zelená, azurová, modrá) se vzdalují. A ještě jedna zákonitost vnímání barev: jasné tóny vnímáme rychleji než méně jasné, pastelové tóny proto se např. v reklamě s oblibou pracuje s výraznými barvami. Objekt jablko se jeví jako žlutozelené, protože jeho povrch pohltí všechny barvy spektra s výjimkou žluté a zelené. Prostor je utvářen tonalitou hladiny zálivu u Helsinek od tmavších tónů ke světlejším způsobených zejména odrazem světla od nebe. J. P., Jablko, 1986 Pentax MX, f = 28 mm, 1/30 s, f /11.0, ISO 400, Kodak, denní světlo Světlo se výraznou měrou také podílí na vytváření nálady, i když její vnímání a interpretace se může lišit na zkušenostech, kulturních zvyklostech a asociacích jak fotografa, tak zejména diváka. Změny nálad v krajině (i městské) repre zentují změny počasí (déšť, mlha, bouřkové mraky atd.), ročního období i denní doby (východ/západ slunce). Náladu světla v interiéru ovlivní jak zabarvení zdroje umělého osvětlení v interiéru, tak odraz venkovního světla od stěn, nábytku a jiných objektů v pokoji. Barvy jsou rovněž nositeli emocí a světlem je lze akcentovat nebo potlačit (stínem, zesvětlením). Fotografi e může odrážet i bezprostřední náladu fotografa, jeho reakci na prostředí, situaci apod., stejně jako náladu aktérů jeho fotografi e. Snad každý fotograf usiluje o svůj vlastní výraz, styl, rukopis. Sjednocujícím prvkem jeho fotografi í bývá často světelná stavba obrazu, způsob, jakým nejen defi nuje prostor, objemy, tóny a barvy, ale také kompozici, vzájemné vztahy jednotlivých částí obrazu a již zmíněnou náladu. Má-li fotografi e výraz, pak její obsah bývá emotivní (i v záporném slova smyslu) a dobře zapamatovatelný. J. P., Ragazzo, 2009 Canon EOS 5D Mark II, f = 24 mm, 2 s, f /22.0, ISO 50, kombinované světlo a) 21:56 hod., zvýrazněná plastika, boční směrové umělé světlo a bodové světlo zepředu do tváře b) 5:11 hod., neosvětlená plastika jako silueta Pár příkladů, jak lze světlem změnit výraz plastiky, okolního prostoru a zejména náladu snímku, který je rovněž formován citem oka fotografa a jeho záměrem, co chce o místu, ale zprostředkovaně i o sobě sdělit. Pro svůj záměr jsem nakonec vybral třetí fotografi i (c), kde jsem světlem z příruční baterky pouze akcentoval ústřední motiv. c) 5:13 hod., zvýrazněná plastika, boční směrové umělé světlo Výrazná barevnost prostoru Muzea moderního umění v nizo zemském Groningenu, jehož vedení při rekonstrukci muzea v r vsadilo na významné ikony současné architektury a designu Philippa Starcka a Alessandra Mendiniho, je vizuálním vodítkem pro návštěvníky, ale rovněž pokusem pracovat se vztahy barev vůči vystaveným dílům. Je zajímavé pozorovat, jak logická prostorová hierarchie výstavních místností je barevností záměrně zpřeházena. Prostorově nejblíže se jeví, resp. naší pozornost nejvíce poutá žlutá místnost, neboť je to barva, na kterou je naše oko nejcitlivější. J. P., Groningen muzeum, 2007 Canon EOS 5D, f = 35 mm, 1/50 s, f /5.0, ISO 800, kombinované světlo d) 5:52 hod., přímé směrové neplastické sluneční světlo e) 6:20 hod., přímé směrové částečně boční sluneční světlo f) 6:52 hod., přímé směrové výrazně boční sluneční světlo 12 KREATIVNÍ SVĚTLO SVĚTLO JAKO KREATIVNÍ NÁSTROJ I CÍL 13

Zoner Photo Studio kouzlo digitální fotografie

Zoner Photo Studio kouzlo digitální fotografie Zoner Photo Studio kouzlo digitální fotografie kouzlo digitální fotografie Pavel Kristián a kolektiv Zoner Photo Studio kouzlo digitální fotografie Autor: Ing. Pavel Kristián a kolektiv Copyright ZONER

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B. KOMPOZICE 2B. DALŠÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř šikmé linie a diagonála efektní je esovitá křivka přes diagonálu dává pocit prostoru, hloubky a rytmu neměla by úplně opustit

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Zoner PhotoStudio 11 archivace, správa, publikování a základní úpravy digitálních fotografií

Zoner PhotoStudio 11 archivace, správa, publikování a základní úpravy digitálních fotografií Zoner PhotoStudio 11 archivace, správa, publikování a základní úpravy digitálních fotografií Zlobí se... má k tomu svůj důvod! www.zonerpress.cz archivace správa publikování a základy úprav digitálních

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OPVK-VT-III/2-SO-216

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

Praktický workshop fotografování v ateliéru

Praktický workshop fotografování v ateliéru Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Praktický workshop fotografování v ateliéru Miroslav Podhrázský metodika přednášky Světlo v ateliéru Základní charakteristika: Exteriéry i interiéru nabízejí

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900.

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-900 Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Cz Volba vhodného rozložení osvětlení Blesk SB-900

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky Ukázkové snímky pořízené bleskem V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky NIKON CORPORATION 2012 Nikon Corporation TT2L01(1L) 8MSA581L-01 Cz Obsah Zvolte typ

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Kompozice digitální fotografie v praxi kniha, která vás naučí kreativně tvořit Marie Němcová Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7

Více

KREATIVNÍ SVĚTLO VE FOTOGRAFII

KREATIVNÍ SVĚTLO VE FOTOGRAFII E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E JAN POHRIBNÝ KREATIVNÍ SVĚTLO VE FOTOGRAFII JAN POHRIBNÝ JAN POHRIBNÝ KREATIVNÍ SVĚTLO VE FOTOGRAFII Zoner Press 2011 J. P., Obraz žhavé současnosti,

Více

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají opatřit jako jednotlivé filtry, výrobce nabízí i sady filtrů,

Více

Sky Blue set Materiál filtrů je pryskyřice. Tato sada je určena pro 100mm systém, ale jednotlivé filtry jsou k dispozici v různých velikostech.

Sky Blue set Materiál filtrů je pryskyřice. Tato sada je určena pro 100mm systém, ale jednotlivé filtry jsou k dispozici v různých velikostech. Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 10 Sady filtrů LEE tématické sety 2. Díl V prvním díle povídání o tematických sadách filtrů jsme se seznámili s osmi nejpoužívanějšími

Více

OBSAH. Připravte se na fotografování. Fotografujte lépe. Tip 1. Tip

OBSAH. Připravte se na fotografování. Fotografujte lépe. Tip 1. Tip 1 Tip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Připravte se na fotografování Zvolte si dobré příležitosti k fotografování........................................... 14 Uvědomte si, proč pořizujete fotografie.............................................

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků.

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Cz Radost z osvětlování Osvětlení je tajemstvím zlepšování fotografování. S osvětlením

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-910 a ukázky snímků. 1 Cz Krok do tvůrčího osvětlování Odhalte strukturu objektů a přidejte hloubku

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 3. 1. 2013 Autor: MgA.

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

ŠEDÉ ND FILTRY GRADUÁLNÍ využití nejdůležitějších filtrů v práci výtvarného fotografa

ŠEDÉ ND FILTRY GRADUÁLNÍ využití nejdůležitějších filtrů v práci výtvarného fotografa Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 5 ŠEDÉ ND FILTRY GRADUÁLNÍ využití nejdůležitějších filtrů v práci výtvarného fotografa Práce výtvarného fotografa vyžaduje různé pomůcky

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 5) Statický bitmapový obraz (poprvé) Petr Lobaz, 17. 3. 2004 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D 2 /33 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

Fotoaparáty a vybavení

Fotoaparáty a vybavení 10 Technická kritéria / Fotoaparáty a vybavení Fotoaparáty a vybavení Jaký druh fotoaparátu potřebujete? Ačkoliv mnoho technik, o kterých pojednává tato kniha, zvládnete s jakýmkoliv fotoaparátem, fotíte-li

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Praktický workshop fotografování v plenéru

Praktický workshop fotografování v plenéru Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Praktický workshop fotografování v plenéru Miroslav Podhrázský metodika přednášky Co je to světlo Většina fotografů ví nebo tuší, že fotografie není nic

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Caravaggio 1610. Zobrazení představy autora, jak to bylo s Davidem a Goliášem. Technika šerosvit. (text a foto Karel Horký)

Caravaggio 1610. Zobrazení představy autora, jak to bylo s Davidem a Goliášem. Technika šerosvit. (text a foto Karel Horký) Šerosvit je spojován s malířstvím 16. století. Trochu provokativně jsem si dovolil tento výraz použít v souvislosti s fotografováním v nižších tóninách. Proč? (text a foto Karel Horký) Šerosvit je výtvarná

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Kapitola 5 Pokročilé techniky fotografování s bleskem 59

Kapitola 5 Pokročilé techniky fotografování s bleskem 59 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Různé záblesky a jejich vlastnosti 9 Interní blesky 10 Externí systémové blesky 11 Externí makro blesky 14 Studiové záblesky 14 Vybíráme externí blesk 15 Srovnání různých záblesků

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

www.matejakart.com Žlutá růže

www.matejakart.com Žlutá růže 1 www.matejakart.com Žlutá růže Úvod, kresba, Imprimatura, Květ - První barevná vrstva, Pozadí obloha Květ a listy Druhá barevná vrstva, Detaily Technika : Podklad : Média : Štětce : Barvy : Olej - Vrstvená

Více

SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE. Michaela Brožová pro NS1 _10/2011

SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE. Michaela Brožová pro NS1 _10/2011 SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE Michaela Brožová pro NS1 _10/2011 Architektura je vědomá, správná a velkolepá hra objemů ve světle. Stíny a světlo vyvolávají formy. Le Corbusier Sluneční světlo nevědělo kým je,

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

KAPITOLA 5 SPORTOVNÍ REPORTÁŽ

KAPITOLA 5 SPORTOVNÍ REPORTÁŽ KAPITOLA 5 SPORTOVNÍ REPORTÁŽ Soubor fotografií z (jedné) sportovní akce tvoří dohromady sportovní reportáž. Snímky na sebe navazují a doplňují se. Může jít o prosté zobrazení průběhu sportovní akce od

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2A.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2A. KOMPOZICE 2A. KOMPONOVÁNÍ DESATERO KLASICKÉ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř 1. Fotografie má jeden hlavní motiv, který je světelně nejvýraznější, je ostrý a zřetelně oddělen od pozadí. 2.

Více

Fotogenie vznešeného. Portfolio Wolfgang Wiesen

Fotogenie vznešeného. Portfolio Wolfgang Wiesen Portfolio Wolfgang Wiesen Když mu bylo osm let, v roce 1959, dostal svůj první fotoaparát Kodak. Pod otcovým vedením se ho učil používat a samozřejmě prvními objekty nově objevené vášně se stali členové

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Světlo podrobný návod

Světlo podrobný návod Světlo podrobný návod Část 1. - Základy Český překlad originálu Light a detailed tutorial od Richarda Yota (www.itchy-animation.co.uk/tutorials.html) Tento materiál (český překlad) nesmí být v žádném případě

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_09 Sada: Digitální fotografie Téma: Portréty, postavy Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření

Více

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie.

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie. Dobrý den, dovolil jsem si vybrat malý vzorek vašich fotografií a ukázat vám na nich několik chyb, kterých se při fotografování a následné úpravě dopouštíte. Fotografie jsou doopravdy vybrané zcela náhodně,

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Kurz digitální fotografie blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Úvod Mgr. Tomáš Slavíček redaktor časopisu DIGIfoto externí učitel Digitální fotografie na FI MU e-mail: tslavicek@gmail.com

Více

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se

zdroj světla). Z metod transformace obrázku uvedeme warping a morfing, které se Kapitola 3 Úpravy obrazu V následující kapitole se seznámíme se základními typy úpravy obrazu. První z nich je transformace barev pro výstupní zařízení, dále práce s barvami a expozicí pomocí histogramu

Více

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ČISTÁ SÍLA BARVY Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ColorChecker Passport je tak šikovný a užitečný, že si ho budete chtít vzít na každé focení s sebou! ColorChecker Passport kombinuje

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK KLADY Kvalitnější snímky při extrémních světelných podmínkách (světlé a tmavé objekty na jedné scéně, mlha, šero) Levnější fotografie v papírové podobě

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Dějiny vizuality: od ikony k virtuální Vizuální percepce: teoretická, empirická i

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

OBSAH Tvůrčí fotografické techniky

OBSAH Tvůrčí fotografické techniky 1 OBSAH Tvůrčí fotografické techniky KONTRAST Str. 1 Role kontrastu ve fotografickém 6 2 Kontrast prvků v obraze 13 2.1 Kontrast prvků figurativních a nefigurativních 13 2.2 Kontrast hlavního motivu 15

Více

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu Obraz v domácnosti Pravidla umístění obrazu Závěsný obraz v interiéru bytu Správné umístění obrazu v interiéru má podporovat a zdůrazňovat umělecké hodnoty obrazu. Umístění obrazu má tvůrčí charakter,velký

Více

Pomocí nástroje Úprava obrázku dále vytvoříte v obrázku různé fotografické efekty.

Pomocí nástroje Úprava obrázku dále vytvoříte v obrázku různé fotografické efekty. Úpravy obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu použijete nástroj Úprava obrázku

Více

ISO 400 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům 9 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní kompozice PŘEMÝŠLEJTE O KOMPOZICI A VYLEPŠETE SVOJE SNÍMKY Krásné snímky nejsou jen o správném nastavení

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný

Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný DRUHY SVĚTLA Druhy světla Při fotografické praxi se setkáme většinou s přírodním světlem, ranním, denním, večerním, nočním. Je nejpřirozenější

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 17. 1. 2013 Autor: MgA.

Více

Lee Frost Naučte se fotografovat dobře s FILTRY

Lee Frost Naučte se fotografovat dobře s FILTRY Lee Frost Naučte se fotografovat dobře s FILTRY Naučte se fotografovat dobře s FILTRY Lee Frost Věnování: Mým dětem, Noahovi a Kitty, a mé ženě Julii. Originally published as THE PHOTOGRAPHER S GUIDE TO

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 3 Ing. Jakub Ulmann Digitální fotoaparát Jak digitální fotoaparáty

Více

Základy pro natáčení s kamerou. Připravil: Jiří Mühlfait, Dis.

Základy pro natáčení s kamerou. Připravil: Jiří Mühlfait, Dis. Základy pro natáčení s kamerou Připravil: Jiří Mühlfait, Dis. 1 Kompozice Co to je kompozice? Kompozice je souhrn pravidel a doporučení pro uspořádání prvků v uměleckém díle. Základní pomůckou pro komponování

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 14. 2. 2013 Autor: MgA.

Více

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT - 24322/2015-1 nabízí cyklus vzdělávacích programů pro výtvarné pedagogy VÝTVARNÁ LABORATOŘ 1. ÚVODNÍ SEMINÁŘ 2. MOŽNOSTI KRESBY

Více

Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí)

Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí) VY_32_INOVACE_PG3108 ; Mgr. Pavel Hauer ; 5/2012; 1.ročník; bitmapová grafika, Počítačová grafika; názorná pomůcka pro výuku, opakování, doplnění látky Bitmapová grafika: Vrstvy - interakce (režimy prolnutí)

Více

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 Svatební tradice, které nesmí na vašich fotografiích chybět 11 Před obřadem 11 Po obřadu 12 Na hostině 12 Jak současný vývoj fotografické techniky

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené možnosti využití digitální techniky 4ME121 / 4ME421 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ZÁKLADNÍ

Více

DEJTE SVĚTLU CHARAKTER A SMĚR. nástroje k usměrnění světla

DEJTE SVĚTLU CHARAKTER A SMĚR. nástroje k usměrnění světla DEJTE SVĚTLU CHARAKTER A SMĚR Jestliže nyní již víte, jaký zdroj umělého světla můžete použít (nebo máte k dispozici) a jakou roli budou jednotlivé lampy ve vaší scéně zastávat, je na čase vdechnout jim

Více

Základy kompozice. 1. Rovnováha. 2. Symetrie

Základy kompozice. 1. Rovnováha. 2. Symetrie Základy kompozice Kompozici je možné definovat jako uspořádání prvků na určitém ohraničeném prostoru-plátně, obrazovce monitoru nebo třeba ve výkladní skříni. Jejím úkolem je zejména "vést" oko, tedy poskytnout

Více

Fotografujeme. Využití možností fotoaparátu

Fotografujeme. Využití možností fotoaparátu Fotografujeme Využití možností fotoaparátu 1 Dobrá fotografie Nese zvolenou konkrétní myšlenku námět, motiv Působí na diváka dle záměru autora zvýraznění důležitého, kompozice, atmosféra Je technicky dobře

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Základní teoretické prvky malby

Základní teoretické prvky malby Základní teoretické prvky malby Ing. Jan Matěják www.matejakart.com Kvalitní realistické umělecké dílo, je komplexní vizuální syntézou mnoha znalostí, vědomostí a pozorování. Umělec vnímá svět kolem sebe

Více

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník: 1. - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě zkušeností a vjemů ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Základy fotografování architektury

Základy fotografování architektury Základy fotografování architektury Jak na fotografování exteriéru i interiéru Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou ukázkový studijní materiál k fotografickému

Více

Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester.

Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester. Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 6 Neutrální denzita ve standardních filtrech Filtry jsou dostupné v provedení pryskyřice nebo vysoce kvalitní polyester. Fotografické

Více

Obsah knihy FOTOGRAFICKÉ MOTIVY KREATIVNĚ Krajina, Obloha, Voda, Stromy, Cesty

Obsah knihy FOTOGRAFICKÉ MOTIVY KREATIVNĚ Krajina, Obloha, Voda, Stromy, Cesty 1 Obsah knihy FOTOGRAFICKÉ MOTIVY KREATIVNĚ, Obloha, Voda, Stromy, Cesty Strana 1 5 1.1 Výběr a role prvků v obraze krajiny 7 1.2 Vztahy prvků v krajinném obraze 28 1.3 Vyvážení prvků v krajinném obraze

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Přírodní vědy moderně a interaktivně Gymnázium Hranice, Zborovská 293 František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_08 Sada: Digitální fotografie Téma: Krajina, panorama Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 6) Snímání obrazu Petr Lobaz, 24. 3. 2009 OBRAZOVÁ DATA OBRAZ statický dynamický bitmapový vektorový popis 2D 3D MHS Snímání obrazu 2 / 41 ZPRACOVÁNÍ OBRAZU pořízení

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s.

Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s. Přehled jednotlivých podob a způsobů užití značky a grafického symbolu společnosti HALLA, a. s. Obsah A Značka B Symbol A.1. Základní plnobarevné provedení s gradientem A.2. Plnobarevné provedení bez gradientu

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL15 Ročník První Název školy

Více

Editace obrazu úvod doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. horny@vse.cz

Editace obrazu úvod doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. horny@vse.cz Digitální fotografie Editace obrazu úvod doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. horny@vse.cz http://gml.vse.cz Vysoká škola ekonomická fakulta Informatiky a statistiky katedra Systémové analýzy Workflow (co,

Více