KREATIVNÍ SVĚTLO VE FOTOGRAFII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KREATIVNÍ SVĚTLO VE FOTOGRAFII"

Transkript

1 JAN POHRIBNÝ JAN POHRIBNÝ KREATIVNÍ SVĚTLO VE FOTOGRAFII

2 JAN POHRIBNÝ JAN POHRIBNÝ KREATIVNÍ SVĚTLO VE FOTOGRAFII Zoner Press 2011

3 OBSAH J. P., Obraz žhavé současnosti, 1990 Pentax 6x7, f = 55.0 mm, 300 s, f /11.0, ISO 100, Kodak EC 100, kombinované světlo JAN POHRIBNÝ KREATIVNÍ SVĚTLO VE FOTOGRAFII Copyright ZONER software, a.s. Vydání první v roce Všechna práva vyhrazena. Zoner Press Katalogové číslo: ZR1022 ZONER software, a.s., Nové sady 18, Brno Šéfredaktor: Ing. Pavel Kristián Odpovědný redaktor: Ing. Pavel Kristián DTP: Jan Pohribný Grafi cký design: Jan Pohribný Fotografi e: Jan Pohribný (J.P.) Autoři fotografi í jsou uvedeni v poznámkách u příslušný ch fotografi í (v závorce za jménem jsou čísla stran): Karel Beneš (87) Marian Beneš a Miroslav Vojtěchovský (148, 149) Vladimír Birgus (39) Fano Blatný (227) Gábina Fárová (Gabina) (103) František Havlík (61) Michal Hejna (231) Magdaléna Jetelová (191, 206) Jan Jindra (93) Václav Jirásek (86, 211) Robo Kočan (214, 220) Vladimír Kozlík (208) Antonín Kratochvíl (45) Viktor Kronbauer (173) Taras Kuščynskij ( Radka Ciglerová) (65) Aleš Kuneš (224) Zdeněk Lhoták (49, 218) Pavel Mára (115) Erika Melišová (175, 176) Gjon Milli (176) Franta Nárovec (193) Natalia Oravcová (94) Dita Pepe (88) Wenzel Pfohl ( Pavel Klimeš - Veselý výlet) (67) Ivan Pinkava ( 104, 105) Marja Pirilä (202) Karel Pobříslo (107) Václav Podestát (50) Mikuláš Pohribný (255) Eva Pospěchová (55) Bára Prášilová (42, 137) Jorma Puranen (215) Jan Reich (59) Nadia Rovderová (167) Roman Sejkot (108, 245) Evžen Sobek (217) Salim Issa a Štěpánka Stein (136) Petr Šálek (109) Jiří Šigut (225) Ján Šmok (204) Hana Špačková (61) Branislav Štěpánek (243) Jindřich Štreit (77, 103) Miro Švolík (228, 234) Jiří Turek (99) Kamil Varga (133) Petr Velkoborský (209) Peter Župník (235) Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována ani distribuována žádným způsobem ani prostředkem, ani reprodukována v databázi či na jiném záznamovém prostředku bez výslovného svolení vydavatele, s výjimkou zveřejnění krátkých částí textu pro potřeby recenzí. Dotazy týkající se distribuce směrujte na: Zoner Press ZONER software, a.s., Nové sady 18, Brno tel.: , ISBN: Fotografi e je slavností světla SVĚTLO JAKO KREATIVNÍ NÁSTROJ I CÍL Co a jak světlo ovlivňuje Prostor a tvar Kontrast a jas Barva a tonalita Nálada a výraz Kompozice a rytmus Zachycení světla aneb Cesta optimální expozice Dvakrát měř jednou řež, ale exponuj třikrát Pozměňte směr paprsků Krása i úskalí dlouhé expozice (Nejen) světelné workfl ow DENNÍ SVĚTLO? PŘIROZENĚ! Charakter denního světla a jeho vliv na fotografovaný námět 37 Přímé sluneční světlo = směrové světlo V protisvětle Nepřímé světlo = rozptýlené světlo UMĚLECKÉ OSVĚTLENÍ Role světla hlavní světlo proporční/doplňkové světlo protisvětlo světlo na pozadí bodové světlo efektové světlo ambientní světlo Zdroje umělého osvětlení Trvalé zdroje umělého světla žárovkové a halogenové světlo fl uorescenční zářivkové světlo HMI a jiné zdroje studeného světla dekorační zdroje světla, nebo osvětlení budoucnosti? Zábleskové zdroje umělého světla bleskové (příruční) světlo zábleskové (studiové) osvětlení Dejte světlu charakter a směr nástroje k usměrnění světla nástroje k rozptýlení světla Světlo dotváří příběh Maximum s minimem světel Tři světla stačí Na velké příběhy s více světly? KOMBINOVANÉ SVĚTLO S příručním bleskem za noci i za dne Potlačte prostor, potlačte objem Blesk jako proporční, nebo hlavní světlo? Zastavený pohyb Tvůrčí stroboskop Dotvořte scénu dalším světlem Záblesk ve slunečním světle i při zatažené obloze Respekt k danému světlu? LUMINOGRAFIE Luminografi e pasivní aneb Pohyb před kamerou Základní vybavení nočního chodce nejen po městě Měsíc, hvězdy, UFO a jiné děje nejen k pozorování Když bohové fotografují s blesky Silvestrovská noc aneb Když kvete světlem nebe Luminografi e aktivní Kamera v pohybu Kamera v rytmu vlastního dechu Kamera jako malířský štětec Synchronní pohyb kamerou aneb Sledujte svůj objekt Tanec světel velkoměsta i vašeho pokoje Luminografi e aktivní Světlo v pohybu Kresba světlem Kresba ohněm Malba světlem Prostor jako malířské plátno, grafi cký list nebo divadelní scéna. 189 Způsoby a technika zachycení (nejen) luminografi e Otevřete kameru a malujte aneb Cesta kontinuální expozice Exponujte za dne, malujte v noci aneb Cesta dělené expozice. 196 Na supertechnologie metodou z prehistorie fotografi e SVĚTELNÁ PROJEKCE A OBJEKTY Camera obscura, aneb Co je venku, může být i uvnitř Oživená laterna magica Vržené světlo aneb Svítí stín? Světelné objekty OTISK SVĚTLA Fotogram Listogram aneb Otisk přírody Skenogram Netradiční zvětšenina Neviditelné světlo Světlo beze světla? Zásahy do pozitivu a vytváření iluze světla Počítačová luminografi e Ve světle softwarových refl ektorů Co spojuje světlo, propojí snadno i počítač Dokonalá imitace skutečnosti, nebo tvorba neskutečného? Závěr aneb Chvála tmy Slovníček vybraných pojmů Rejstřík Bibliografi e Poděkování

4 FOTOGRAFIE JE SLAVNOSTÍ SVĚTLA Světlo zásadním způsobem formuje naše vnímání vnějšího světa, neboť až 80 % vnějších podnětů a kontaktů s realitou přichází skrze zrak. Z duchovního, fi lozofi ckého či uměleckého hlediska, při hledání, co je nad nebo za realitou, někdy také hovoříme o vnitřním světě i světle, které není fyzické povahy, ale existuje v nás. Magie fotografi e často tkví v oscilaci mezi těmito póly, kdy fotograf zachycuje okolní svět, ale vnímá jej prizmatem vlastních zkušeností, představ a pocitů. O fotografi ích, kde se světlo vnější propojí s vnitřním, někdy nevědomky říkáme, že ta fotografi e má duši. A není patrně náhodné, že slova světlo a svět jsou v češtině etymologicky příbuzná. Po více než 170 letech od vyhlášení vynálezu fotografi e již patrně nesdílíme onen prvotní úžas z realis tického zpodobení světa ani neočekáváme smrt malířství, jak to po spatření prvních daguerrotypií prohlásil malíř Paul Delaroche. Fotografi e se stala natolik běžnou součástí našeho života, vědy, vzdělání, politiky či kultury, že si patrně neuvědomujeme, nakolik je toto médium svázáno s fenoménem tak zásadním, jako je světlo. Nejen, že její název doslovně znamená kresba světlem, světlo a jím způsobený stín jsou stavební pilíře téměř každé fotografi e. Snad každá fotografi e je tedy tak trochu oslavou světla, bez kterého by nevzniklo nejen toto médium, ale patrně ani tento svět, natož kniha, kterou právě čtete. J. P., Vnitřní světlo, 1993 Wista Field 45, f = 65 mm, 5 s, f /22.0, ISO 64, Kodak EPR, kombinované světlo 6 KREATIVNÍ SVĚTLO 7

5 SVĚTLO JAKO KREATIVNÍ NÁSTROJ I CÍL ANEB CO NABÍZÍ TATO KNIHA Ze široké palety tvůrčího přístupu k fotografi i se v této knize setkáte s řadou témat, technik, postupů a podnětů, které jste možná zkoušeli nebo již úspěšně uplatňujete i u svých snímků. Objevíte rovněž netušené možnosti klasického přístupu k fotografi i i její přesahy a kombinace s jinými médii a technikami. Praktickému užití skutečného světla je proto věnován mnohem větší prostor než dodatečným úpravám a možnostem virtuálního počítačového světa. Záměrný akcent této publikace na kreativní práci se světlem by vás měl především dovést k důslednějšímu a hlubšímu uvažování nejen o podstatě média fotografi e, jeho možnostech i limitech, ale také o tom, co a jak vaše fotografi e sdělují nebo by měly sdělit. Pokusil jsem se to také dokumentovat nejen prostřednictvím vlastních ilustračních fotografi í, návodů a schémat, ale rovněž ukázkami z prací některých předních českých i zahraničních fotografů, jejichž práce si vážím. Základní aspekty posuzování světla a jeho vliv na fotografovu práci i na výsledné fotografi e jsou námětem úvodní kapitoly této publikace stejně jako základní workfl ow, tedy pracovní postup, jak byste mohli postupovat od námětu po realizaci snímku. V jednotlivých kapitolách se toto workfl ow může v detailech lišit v závislosti na zvolené technice a záměru, ale struktura kreativní práce (nejen) se světlem zůstává v mnohém identická. J. P., Velké prádlo, 2008 Canon EOS 5D, f = 105 mm, 1/125 s, f /8.0, ISO 100, denní světlo CO A JAK SVĚTLO OVLIVŇUJE Schopnost analyzovat a případně modifi kovat světelnou situaci vůči námětu, který chcete nebo (v případě profesionála) musíte fotografovat, bývá jedním z předpokladů (ale nikoliv nutností) dobrého výsledku. Proměny vejce fotografované v modelujícím směrovém světle (1), měkkém světle ze strany (2) a v rozptýleném světle zepředu (3), které potlačuje objemy a zdůrazňuje plošnost. J. P., Počátek, 1997 Pentax 6x7, f = 135 mm, 1/75 s, f /8.0, ISO 100, Kodak GPX, zábleskové světlo 8 KREATIVNÍ SVĚTLO SVĚTLO JAKO KREATIVNÍ NÁSTROJ I CÍL 9

6 prostor a tvar kontrast a jas Světlo a stín jsou základem prostorové iluze, se kterou fotograf pracuje. Běžný 3D prostor je ve dvourozměrné fotografi i převážně reprezentován světelnou stavbou obrazu a je na autorovi, zdali dojem prostoru, objemu a struktury pomocí plastického světla, případně protisvětla a dalších světel (viz kapitola Role světla), zdůrazní, nebo naopak pomocí plošného světla potlačí. Hloubka prostoru je též tvořena světlem. I krajina, která má všechny předpoklady působit plošně (zatažená obloha, difuzní světlo atd.), velmi získává na hloubce světlejším pruhem nad horizontem, kterého docílíte třeba pomocí půleného (graduálního) fi ltru. Kontrast mezi světlem a tmou patří k základům kompozice obrazu, stejně jako kontrasty tvarů, mezi barvami či dokonce v pocitech. Podílí se nejen na iluzi trojrozměrnosti snímků, vykreslení a zřetelnosti předmětů v obraze, ale pomáhá rovněž směrovat pozornost diváka. Důležitou volbou fotografa (zejména v digitálním zpracování, které využívá histogramů a úrovní) bývá, zda-li využije plnou tonalitu od bílé po černou, neboť převaha informací bývá uložena ve středních tónech. Stíny a světla však mohou umocňovat atmosféru fotografi e v malířství, zejména baroka, bylo využití světelné modelace na pozadí tmavé scény příhodně označeno jako šerosvit. Náladu rovněž ovlivňuje jas snímku. Pokud jsou upřednostněny tmavé tóny, hovoříme o nízké tonalitě (low-key) a u akcentování pouze světlých tónů o vysoké tonalitě (high-key). Jejich aplikace v černobílé a barevné fotografi i se může významně lišit a je zajímavé, jak např. high-key lze špatně uplatnit v barvě, kde takový obraz často působí jako přeexponovaný, vybledlý. Pravděpodobně je to důsledek větší provázanosti barevné fotografi e na realitu a tradiční snahu vytvářet barevně syté snímky, tj. dělat expozici zaměřenou na světla. Nízký kontrast: světlo hlavní (zpředu) a protisvětlo jsou záměrně uplatněny takřka ve stejné intenzitě, navíc jsou použity převážně jen světlé tóny (závěs, portrétovaný, oblečení). J. P., Karel IV., 2004 Wista Field 45, f = 65 mm, 5 s, f /22.0, ISO 100, Kodak EPP 100, kombinované světlo K docílení prostorové modelace portrétní busty Karla IV. v triforiu svatovítské katedrály v Praze pomáhá, vedle plastického nasvícení (zde mírně rozptýlené halogenové světlo shora), také výrazná perspektiva širokoúhlé optiky. Díky ní není busta izolována od velkolepého prostoru chrámu Sv. Víta, o jehož výstavbu se tento panovník tak výrazně zasloužil. Nízká tonalita a zároveň užití vysokého jasu bývá nedílnou součástí světelné kresby či malby, (viz kapitola Luminografi e). Také při fotografování Královského stolce nedaleko Velehradu, který má patrně velmi starý původ a je opředen řadou legend, jsem potlačil expozičně ambientní světlo cca o 1 1/2 EV a tím více vynikla světelná malba u paty kamene. J. P., Králův stůl, 2010 Canon EOS 5D Mark II, f = 28 mm, 30 s, f /9.0, ISO 100, halogenové + denní světlo V krajinářské fotografi i je volba vhodného světla mnohem komplikovanější, neboť musíte respektovat převážně denní světlo, jeho směr, úhel, intenzitu, počasí a mnoho dalších aspektů, které tato disciplína má. Budete-li však pozorní a trpěliví pozorovatelé, jistě se brzy naučíte, že ranní a podvečerní světlo bývá pro krajinu a její charakteristiku nejvhodnější, stejně tak, že plasticky bude působit při bočním světle nebo protisvětle. Krajina v rozptýleném světle působí většinou neplasticky, bez prostoru, ale chcete-li zdůraznit např. zvláštní atmosféru s výraznou oblačností, fotografujte i při zatažené obloze. J. P., Castlerigg Stone Circle, 2004 Wista Field 45, f = 65 mm, 1/15 s, f /22.0, ISO 160, Kodak 160VC, denní světlo, graduální fi ltr J. P., Castlerigg Stone Circle, 2002 Wista Field 45, f = 65 mm, 1/4 s, f /16.0, ISO 160, Kodak 160VC, denní světlo, graduální fi ltr Využití protisvětla a siluety (tedy neprosvětleného objektu, postavy apod.) patří k tvůrčí práci s vysokým kontrastem ve fotografi i. J. P., Portrét Václava Š., 1983 Pentax 6x7, f = 55 mm, 1/8 s, f /11.0, ISO 400, Foma NP27, denní světlo 10 KREATIVNÍ SVĚTLO SVĚTLO JAKO KREATIVNÍ NÁSTROJ I CÍL 11

7 barva a tonalita nálada a výraz Barva objektů bývá zpravidla dána schopností povrchu (u netransparentních objektů) nebo propustností (u transparentních objektů) absorbovat část viditelného spektra (v závislosti na zdroji světla) a odrazit/propustit jen tu část spektra, která se nám jeví jako výsledná barva. Intenzita světla a jeho směr ovlivní intenzitu a působení barvy. Jinak se nám bude jevit v tlumeném a rozptýleném světle, zřetelněji a sytějším dojmem barvy působí např. na přímém slunečním světle. Iluze prostoru bývá mnohdy defi nována tóny jedné barvy (zvláště u černobílé fotografi e), kdy tmavší tóny (barva je smíchána s odstíny černé prostor/objekt je méně osvětlen) jsou těžší a působí prostorově blíže, světlejší (barva je smíchána s odstíny bílé, světlo je intenzivnější) se vzdalují. Mnoho autorů však záměrně tuto hierarchii obrací. Podobně lze prostorově pracovat i s teplými a studenými barvami a jejich tóny. Teplé barvy (červená, oranžová, žlutá) se přibližují, studené (zelená, azurová, modrá) se vzdalují. A ještě jedna zákonitost vnímání barev: jasné tóny vnímáme rychleji než méně jasné, pastelové tóny proto se např. v reklamě s oblibou pracuje s výraznými barvami. Objekt jablko se jeví jako žlutozelené, protože jeho povrch pohltí všechny barvy spektra s výjimkou žluté a zelené. Prostor je utvářen tonalitou hladiny zálivu u Helsinek od tmavších tónů ke světlejším způsobených zejména odrazem světla od nebe. J. P., Jablko, 1986 Pentax MX, f = 28 mm, 1/30 s, f /11.0, ISO 400, Kodak, denní světlo Světlo se výraznou měrou také podílí na vytváření nálady, i když její vnímání a interpretace se může lišit na zkušenostech, kulturních zvyklostech a asociacích jak fotografa, tak zejména diváka. Změny nálad v krajině (i městské) repre zentují změny počasí (déšť, mlha, bouřkové mraky atd.), ročního období i denní doby (východ/západ slunce). Náladu světla v interiéru ovlivní jak zabarvení zdroje umělého osvětlení v interiéru, tak odraz venkovního světla od stěn, nábytku a jiných objektů v pokoji. Barvy jsou rovněž nositeli emocí a světlem je lze akcentovat nebo potlačit (stínem, zesvětlením). Fotografi e může odrážet i bezprostřední náladu fotografa, jeho reakci na prostředí, situaci apod., stejně jako náladu aktérů jeho fotografi e. Snad každý fotograf usiluje o svůj vlastní výraz, styl, rukopis. Sjednocujícím prvkem jeho fotografi í bývá často světelná stavba obrazu, způsob, jakým nejen defi nuje prostor, objemy, tóny a barvy, ale také kompozici, vzájemné vztahy jednotlivých částí obrazu a již zmíněnou náladu. Má-li fotografi e výraz, pak její obsah bývá emotivní (i v záporném slova smyslu) a dobře zapamatovatelný. J. P., Ragazzo, 2009 Canon EOS 5D Mark II, f = 24 mm, 2 s, f /22.0, ISO 50, kombinované světlo a) 21:56 hod., zvýrazněná plastika, boční směrové umělé světlo a bodové světlo zepředu do tváře b) 5:11 hod., neosvětlená plastika jako silueta Pár příkladů, jak lze světlem změnit výraz plastiky, okolního prostoru a zejména náladu snímku, který je rovněž formován citem oka fotografa a jeho záměrem, co chce o místu, ale zprostředkovaně i o sobě sdělit. Pro svůj záměr jsem nakonec vybral třetí fotografi i (c), kde jsem světlem z příruční baterky pouze akcentoval ústřední motiv. c) 5:13 hod., zvýrazněná plastika, boční směrové umělé světlo Výrazná barevnost prostoru Muzea moderního umění v nizo zemském Groningenu, jehož vedení při rekonstrukci muzea v r vsadilo na významné ikony současné architektury a designu Philippa Starcka a Alessandra Mendiniho, je vizuálním vodítkem pro návštěvníky, ale rovněž pokusem pracovat se vztahy barev vůči vystaveným dílům. Je zajímavé pozorovat, jak logická prostorová hierarchie výstavních místností je barevností záměrně zpřeházena. Prostorově nejblíže se jeví, resp. naší pozornost nejvíce poutá žlutá místnost, neboť je to barva, na kterou je naše oko nejcitlivější. J. P., Groningen muzeum, 2007 Canon EOS 5D, f = 35 mm, 1/50 s, f /5.0, ISO 800, kombinované světlo d) 5:52 hod., přímé směrové neplastické sluneční světlo e) 6:20 hod., přímé směrové částečně boční sluneční světlo f) 6:52 hod., přímé směrové výrazně boční sluneční světlo 12 KREATIVNÍ SVĚTLO SVĚTLO JAKO KREATIVNÍ NÁSTROJ I CÍL 13

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B. KOMPOZICE 2B. DALŠÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř šikmé linie a diagonála efektní je esovitá křivka přes diagonálu dává pocit prostoru, hloubky a rytmu neměla by úplně opustit

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-910 a ukázky snímků. 1 Cz Krok do tvůrčího osvětlování Odhalte strukturu objektů a přidejte hloubku

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků.

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Cz Radost z osvětlování Osvětlení je tajemstvím zlepšování fotografování. S osvětlením

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Caravaggio 1610. Zobrazení představy autora, jak to bylo s Davidem a Goliášem. Technika šerosvit. (text a foto Karel Horký)

Caravaggio 1610. Zobrazení představy autora, jak to bylo s Davidem a Goliášem. Technika šerosvit. (text a foto Karel Horký) Šerosvit je spojován s malířstvím 16. století. Trochu provokativně jsem si dovolil tento výraz použít v souvislosti s fotografováním v nižších tóninách. Proč? (text a foto Karel Horký) Šerosvit je výtvarná

Více

Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný

Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný Vícenásobná expozice různými druhy světla. Foto: Jan Pohribný DRUHY SVĚTLA Druhy světla Při fotografické praxi se setkáme většinou s přírodním světlem, ranním, denním, večerním, nočním. Je nejpřirozenější

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

ZPŮSOBY A TECHNIKA ZACHYCENÍ (NEJEN) LUMINOGRAFIE. Otevřete kameru a malujte aneb Cesta kontinuální expozice

ZPŮSOBY A TECHNIKA ZACHYCENÍ (NEJEN) LUMINOGRAFIE. Otevřete kameru a malujte aneb Cesta kontinuální expozice ZPŮSOBY A TECHNIKA ZACHYCENÍ (NEJEN) LUMINOGRAFIE Otevřete kameru a malujte aneb Cesta kontinuální expozice Patrně nejvhodnějším pro zachycení luminografi e při použití digitální, ale i klasické techniky

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Teď, když už znáte Kreativní zónu, je čas tyto nové znalosti využít v praxi. Ať už fotografujete sportovní akci nebo dítě na kolotoči, naučíte

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 Obsah Úvod 9 Co v knize najdete 9 Komu je kniha určena 9 Konvence užité v knize 9 Vzkaz čtenářům 10 Typografické konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Působení barev 13 Fyzikální působení barev 15 Spektrum

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 2. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené moţnosti vyuţití digitální techniky ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ Ostření režimy zaostřování

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. DODATEK č. 1 k ŠVP Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace DODATEK č. 1 k ŠVP Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: 34-56-L/01 Fotograf Multimediální technik - fotograf Doplnění výsledků

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Bourání mýtů kolem tří klíčových vlastností papíru. Bělost, jasnost a odstín. Tři klíčové vlastnosti papíru

Bourání mýtů kolem tří klíčových vlastností papíru. Bělost, jasnost a odstín. Tři klíčové vlastnosti papíru Tři klíčové vlastnosti papíru Bělost, jasnost a odstín Bourání mýtů kolem tří klíčových vlastností papíru Bělost, jasnost a odstín Spotřební materiál Xerox Všimněte si rozdílu tvořeného kvalitou Obsah

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Základy portrétní fotografie

Základy portrétní fotografie Základy portrétní fotografie Nejčastější chyby a jak jim předejít Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou určena pouze jako doplňkový studijní materiál k

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012

OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 OSVĚTLENÍ NA VÝSTAVÁCH Ing. Petr Ţák, Ph.D., ČVUT Praha Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 36. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG 4. - 6. září 2012 SVĚTLO A VIZUÁLNÍ VJEM SVĚTLO - médium přenášející

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Miloslav Druckmüller, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Hana Druckmüllerová, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Eva Marková, Hvězdárna v Úpici, markova@obsupice.cz

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 OBSAH Úvod 7 Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 Různé fotoaparáty vyžadují různé úchyty filtrů 11 Závit na objektivu 13 Redukčním kroužkem na objektiv

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

KAPITOLA 1 - Už žádná automatika! PRAKTICKÉ CVIČENÍ 1 - Nastavení správné hodnoty ISO KAPITOLA 2 - Zvládněte WB jednoduše

KAPITOLA 1 - Už žádná automatika! PRAKTICKÉ CVIČENÍ 1 - Nastavení správné hodnoty ISO KAPITOLA 2 - Zvládněte WB jednoduše Obsah této knihy Proč si koupit tuto knihu? O autorovi Poděkování Online obrazová příloha Copyrights Symboly použité v této knize KAPITOLA 1 - Už žádná automatika! Proč si automatika digitálního fotoaparátu

Více

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora

5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora 5.2.1 Vznik obrazu, dírková komora Předpoklady: 5101, 5102, 5103 Pedagogická poznámka: Převážná část této hodiny není obsažena v učebnicích. Podle mého názoru je to obrovská chyba, teprve ve chvíli, kdy

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1

Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Jméno autora: Mgr. Jitka Bílková Datum vytvoření: 11. 1. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AR1 Ročník: I. Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání, technika aranžování Obor vzdělávání: Aranžér Tematický okruh:

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

NE-KONEČNÉ Daniela Halová

NE-KONEČNÉ Daniela Halová NE-KONEČNÉ Daniela Halová Ateliér konceptuální tvorby, VI.ročník Akademický rok 2010/2011 Vedoucí diplomové práce: prof. Miloš Šejn Oponent: Ivan Pinkava Úvod Cílem, k němuž směřuje veškerý život, je smrt.

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. ČVUT Praha fakulta stavební ooakanka@centrum.cz Normy na denní osvětlení ČSN 730580-1 Denní osvětlení

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Komu je kniha určena 7 Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 Čím se liší fotografování noční oblohy od běžného fotografování 10 Nejlepším prostředím je černočerná tma 10 I ta nejjasnější

Více

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba

VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm VÝTVARNÉ TECHNIKY Plastická malba Autor: Lucie Oharková Název: VY_32_INOVACE_VV_05_02_VÝTVARNÉ TECHNIKY Vzdělávací oblast:

Více

Katalog LED osvětlovací techniky

Katalog LED osvětlovací techniky Katalog LED osvětlovací techniky Ing. Zdeněk Švéda COLOR SET Jungmannova 30 533 03 DAŠICE Tel. (fax): + 420 466 951 759 Ukázka svítidla 60x60 cm Popis Ukázka sortimentu Ukázka svítidla kulatého Plochá

Více

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁŠ PŘÍSTUP Nejsme vystudovaní pedagogové ani fotografové, přesto si díky mnohaleté praxi myslíme, že již máme dostatečné znalosti a přehled abychom mohli poradit dalším.

Více

Ceník služeb. Portréty ateliér. /Děti, miminka, těhotenská a rodinná fotografie, móda, fotobook, glamour, akt/

Ceník služeb. Portréty ateliér. /Děti, miminka, těhotenská a rodinná fotografie, móda, fotobook, glamour, akt/ Jindřich Šilhánek Marcus Sawo Na Zámku 649, Nehvizdy, 250 81 Telefon +420 774 229 945 e-mail: foto@marcussawo.cz www.marussawo.cz IČO: 71134336 DIČ: CZ7410030078 Bankovní spojení: Raiffeisen Bank: 2223033028/5500

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu Eva Drgoňová Zápisky z přednášky na waldorfském semináři v Praze na Opatově ze dne 25.září 2010 Obecné seznámení s vývojem

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

3D grafika. Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing

3D grafika. Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing 3D grafika Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing Počítačová grafika, 3D grafika 2 3D grafika CGI = computer graphic imagery Simulace

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Obsah Základní prvky Koncepce jednotného vizuálního stylu 3 Logotyp Libereckého kraje 3 Jazykové mutace názvu kraje 4 Logotyp Libereckého

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Tónování fotografií. Úvod do tónování a kolorování fotografií. Kolorování fotografií. Proč tónujeme fotografie? Vývoj technik kolorování a tónování

Tónování fotografií. Úvod do tónování a kolorování fotografií. Kolorování fotografií. Proč tónujeme fotografie? Vývoj technik kolorování a tónování Tónování fotografií Úvod do tónování a kolorování fotografií Ing. Petra Vávrová, Ph.D. Národní knihovna ČR obecně chemickém převádění světlocitlivých látek (obrazového stříbra a dalších látek tvořících

Více

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie Multimediální systémy 05 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní pojmy

Více

Výtvarně projevové typy žáků

Výtvarně projevové typy žáků Výtvarně projevové typy žáků Výtvarně projevový typ: = charakteristické odlišnosti ve způsobu pozorování a přepisu viděného do výtvarné podoby souvisí s psychologickým typem (vzájemná podmíněnost není

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje Tematická oblast: Světelné jevy Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem pokusu

Více