Management. Ing. Jan Pivoňka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management. Ing. Jan Pivoňka"

Transkript

1 Management Ing. Jan Pivoňka

2 Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je etické (popřípadě efektivní) zveřejňovat seznamy stránek navštívených jednotlivými pracovníky?

3 Organizování, organizační struktura Organizování - proces tvorby organizační struktury Organizační struktura úkoly jsou rozděleny, seskupeny a koordinovány Rozdělení Funkcionální Podle produktů Geografické Podle procesů Podle zákazníků Multifunkční týmy

4 Faktory ovlivňující projektování Strategie organizace Velikost Technologie Nejistota vnějšího prostředí

5 Řetězec příkazů, rozsah řízení Linie autority Moc x Pravomoc Princip odpovědnosti Princip jednotnosti příkazů jeden nadřízený dnes již neplatí 100% viz organická organizace Rozsah řízení počet pracovníků, které může jeden manažer efektivně řídit

6 Centralizace a decentralizace Centralizace decentralizace řízení Formalizace stupeň standardnosti práce Mechanistická organizace přísné a pevné řízení organizace stabilní prostředí, velká organizace Organická organizace vysoce flexibilní a přizpůsobivá struktura nejisté prostředí, menší organizace

7 Organizační struktura Tradiční Jednoduchá minimální rozdělení Funkcionální seskupení podobných činností Divizionální polosamostatné divize Moderní Týmy struktura založená na týmech a skupinách (zplnomocnění zaměstnanců neexistuje liniová struktura) odpovědnost za všechny související činnosti Maticová struktura pověření odborníci z různých útvarů pracují na jednom nebo více projektech Projektová struktura Učící se organizace manažeři fungují spíše jako poradci a obhájci zájmů týmu. Cíle si stanovují skupiny samy. Vůdci sdílejí vizi budoucnosti. Organizace bez hranic

8 Delegování Pravomoc je delegována, pokud dá nadřízený podřízenému volnost v rozhodování pozor lze delegovat pouze pravomoc, nikoliv odpovědnost Bariéry pro delegování Pocit nenahraditelnosti Nechuťˇopustit něco co umím Nedůvěra ve schopnosti pracovníků Obava z neoblíbenosti Problémy při delegování Vedoucí deleguje jen bezvýznamné práce Pracovníci odmítají práci s tvrzením, že ji neumí Pracovník říká, že má příliš mnoho práce Výkon pracovníka ohrožuje úspěšný výkon činnosti

9 Úrovně pravomocí Nástup nového pracovníka ponechání velké kontroly vše rozhodne vedoucí Testování pracovníka zvážení alternativ a doporučit řešení Kontrola rozhodnutí rozhodnutí schválené vedoucím Známky důvěry o rozhodnutí informovat vedoucího a pokud ji vedoucí nezastaví bude činnost provedena Samostatné vyřízení a informování vedoucího Absolutní volnost

10 Výběr pracovníka pro delegování Příslušnost k funkci Zájem X schopnosti Potřeba nové práce vzpruha Pomoc při osobním růstu Kdo již dlouho nebyl delegován Kdo má čas Kdo je připraven na povýšení

11 Komunikace Úkol VYTVOŘTE SEZNAM VÁM ZNÁMÝCH ZPŮSOBŮ KOMUNIKACE A POKUSTE SE PŘIŘADIT JIM ZNÁMKY OD 1 DO 5-TI PODLE TOHO JAK JSOU VHODNÉ Z TĚCHTO DÍLČÍCH POHLEDŮ: Zpětná vazba Formálnost Míra utajenosti Náklady

12 Komunikace Předávání a porozumění významu sdělení. Sdělení Zakódování Kanál Dekódování Příjemce Zpětná vazba Šum

13 Neverbální komunikace Zloba Štěstí Neutrální Smutek Překvapení Strach

14 Interpersonální komunikace Neverbální komunikace řeč těla, intonace hlasu Bariéry Filtrování záměrná manipulace informací, aby vypadaly pro příjemce příznivěji Selektivní vnímání interpretace podle zájmů, minulosti, zkušeností a přístupů Emoce smutek, radost ovlivní způsob přijetí informace Zahlcení informacemi množství informací přesahující kapacity pro jejich zpracování Defenzíva lidé v ohrožení Jazyk a slang Národní kultura (Japonsko kolektivismus USA individualismus)

15 Způsob překonávání bariér Zpětná vazba verbální, neverbální Zjednodušený jazyk Aktivní naslouchání porozumění informaci bez interpretací nebo předsudků (slovní prostor 125 / 400) - empatie Omezení emocí Sledování neverbálních signálů

16 Aktivní naslouchání Nemluvit nadbytečně Empatie Oční kontakt Přitakávání a vhodný výraz obličeje Kladení otázek Vyvarovat se rušivých gest Nepřerušovat Parafrázování

17 Komunikace v organizaci Formalizovaná Neformální Směrem dolů, nahoru, laterální komunikace, diagonální komunikace mohou nastat konflikty Komunikační sítě Řetězec Kolo Všechna spojení Neformální komunikační síť a její využití ;-)

18 Informační technologie Dostupnost informací Úkol Informační technologie:

19 Konflikty (intriky, neustálé napětí) Důvod vzniku Rozdílné cíle Rozdílné city Rozdílné činy Důsledky konfliktů Ukřivdění hledání negativních stránek démonizace Přenos z vrcholového vedení na nižší úroveň Potlačení komunikace Únik z organizace (osobní zájmy, odchod)

20 Řešení konfliktů Předcházení Vyloučení emocí potlačení racionality, citová prohlášení Oddělení se od problému zaměření na zájmy vyšší zájmy Oboustranně přijatelná alternativa vzájemné vztahy motivace Využití externího poradce Využití objektivních údajů ziskovost středisek, výzkum kupní síly v regionu atd.

21 Konflikty žádoucí Lidé jsou motivováni a organizace nestagnuje Konflikt jako zdroj inovací Pro některé jedince je citové uvolnění potřebné pro další racionální jednání POZOR NA ROZSAH rozvrat a narušení chodu organizace

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Bc. Markéta Zabloudilová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Margaritta Harutyunyan Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce Bakalářská práce 2014 Kariéra manažera hotelu a hotelového řetězce Bakalářská práce Margaritta

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější

Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Zkouška management 51.Uveďte přístupy ke klasifikaci změn a uveďte a zdůvodněte druhy změn, které považujete za nejdůležitější Základní důvody ke změnám organizací - Vývoj a změny vnějšího prostředí (vývoj

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran - 95 1 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT. (Elektronická forma učební pomůcky)

Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT. (Elektronická forma učební pomůcky) Dušan Šimo Věra Plhoňová Ladislava Kuchynková MANAGEMENT (Elektronická forma učební pomůcky) SVŠE Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vlastnosti manažera Inteligence, schopnost zhodnotit situaci, schopnost přizpůsobit se, iniciativu, podnikavost, originalitu, energičnost, houževnatost, rozhodnost,

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců Výzkumný Ústav Práce a Sociálních Věcí Research Institute for Labour and Social Affairs 2007 Vydal Výzkumný ústav

Více