Impulzivita a sebepoškozování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Impulzivita a sebepoškozování"

Transkript

1 Příklady impulzivích reakcí sebepoškozeí Impulzivita a sebepoškozováí Já Praško Psychiatrické cetrum Praha 3. lékařská fakulta UK Cetrum europsychiatrických studií impulziví přejídáí actig out výbuchy zlosti a agresivity impulziví hádavost impulziví opíjeí demostrativí promiskuita reakce a flashbacky suicidálí pokusy tiky devastující upřímost ACTING OUT paciet vyjadřuje svojí emocí ebo myšleku spíše akci, ež verbalizací dle psychoaalýzy chováí vyjadřuje jedoduchý, evědomý výrok jde o okamžité pudové vybití bývá reakcí a aktuálí sížeí sebeúcty ZÁKLADNÍ PROJEVY: sebepoškozeí, přejedeí, afektiví výbuch (často a epřiměřeém místě, apř. a děti), prudká hádka, itoxikace alkoholem, demostrativí promiskuita, suicidálí pokus, devastující svěřeí se, rozchod Paciet zpravidla přichází s svěřuje se silým puzeím, které edokáže sám kotrolovat (bojí se sám sebe) ebo po vybití (sebeobviňováí) Nejčastější u poruch osobosti: hraičí, histrióská ásleduje racioalizace objevuje se i u úzkostých poruch, zejméa PTSD, GAD ale i u OCD, paické poruchy, sociálí fobie ásledují sebevýčitky adaptačí poruchy- reakce a ztrátu, rozchod, ale zejméa zraěí sebevědomí HROZÍCÍ ACTING OUT AKUTNÍ INTERVENCE popsat impulz (y) empatizovat s obtížostí egosytóí akt změit a egodystoí umožit katarktickou iterpretaci puzeí (rozumím, že to chcete udělat, protože vás zrailo/poížilo toto..) sížit pocit omipotece (ukážu mu to) popsat spouštěče (předvídat, kdy to hrozí) popsat důsledky (posíleí superega) dohoda o odložeí (odložeí zmešuje většiu pokušeí) posílit kotrolu braistormig, včetě pomoci druhých vyjmout z provokujícího prostředí (i krátká hospitalizace) farmakologická itervece (atipsychotika, tymostabilizéry, cave BZD! maximálě jedorázově)

2 PSYCHODYNAMICKÉ ASPEKTY Slabost EGA - těžce sublimují své touhy a edostatečě modulují své pocity - často překračují sociálě přijímaé hraice ACTING OUT - ízký práh pro odložeí akce která vybíjí apětí - rozbíjejí věci, vztahy, explozivě vyjadřují hěv. To vše slouží k překrytí bezmocosti ACTING UP - vědomá saha získat pozorost, podporu, sympatii, jié zisky. Super-ego je obvykle slabě rozviuté a proto eí typicky užíváo k rozhodováí o akci špaté rozviuté hraice EGA - difúze idetity:špatě rozlišují hraice od druhých (potíže s teritorialitou i empatii), problémy se sexuálí idetitou ( pasexualita ) REAKCE NA TRAUMATICKOU UDÁLOST ZÁKLADNÍ PROJEVY: SILNÁ ÚZKOST NEBO BEZMOC, VZTEK, PLÁČ, TĚLESNÉ PŘÍZNAKY, vyjímečě PSYCHOGENNÍ STUPOR klidě mluvit, se zájmem, důraz a takt zdůrazňovat bezpečí, emocioálí podporu umožit katarzi - echat mluvit o traumatu ale eutit ebráit vyjádřeí emocí tolerovat i vyjádřeí hěvu trpělivost dát čas a odpovědi explorovat specifický výzam události (ztráta sebeúcty, separace apod), zodpovědosti a viu, kocept trestu za, MEDIKACE: při silé akutí reakci a stres ZVÁŽIT BZD (lorazepam 2 mg p.o. ebo diazepam 10 mg p.o.) ZLOSTNÁ AFEKTIVNÍ REAKCE ZÁKLADNÍ PROJEVY: sloví výčitky, odsudky, hěv, odmítáí, katatýmí zkreslováí, eschopost aslouchat a řešit důkladě vyslechout validizovat uzat vše, a čem ěco je ptát se po evetuálích dalších důvodech hěvu vysvětlit empaticky pochopit probrat důsledky probrat možosti jiých řešeí evet. kompromisu propojit s podobými situacemi v miulosti a aticipovat budoucí medikaci zvážit (spíše atipsychotika, ale také BZD lorazepam) ZTRÁTA ztráta blízké osoby přerušuje kotiuitu života, kde základí bází je každodeí fugováí často zameá změu ve vztazích s celou řadou lidí, ovou roli terapeut emá aktivě zasahovat do smutkové práce, pokud ji paciet dělá sám pokud je smutková práce spojeá s výrazou maladaptací, je a místě pomoci ztrátu propracovat vztah k mrtvému, zejméa validizovat ambivalece, zlost, ztrátu adějí /při ztrátě dítěte/ rozloučeí se s emocioálí abreakcí propracováí ové role a alezeí oporých bodů pro sebevědomí a další smysl

3 TRUCHLENÍ Terapie pomáhá smutkové práci tím, že: Iformuje, co může postižeý v tomto období očekávat, které problémy se mohou objevit a co jsou přirozeé reakce a ztrátu podporuje plé vyjádřeí všech emočích stavů (včetě bolesti, hěvu a ambivaletích pocitů k zemřelému) pomocí rozmluvy o zemřelém, psaím dopisů a rozloučeí, hraím rolí apod. postupě pomáhá ajít ovou roli v životě, vytvořit ovou sociálí síť a ajít aktivity, které postižeému dávají smysl a potěšeí. pokud je smutek kompliková depresí, je a místě podávat atidepresiva, podobě je tomu při komplikací posttraumatickou stresovou poruchou ebo jiou úzkostou poruchou, BZD zvážit FLASHBACK ZÁKLADNÍ PROJEVY: SILNÝ ZÁCHVAT ÚZKOSTI SPOJENÝ SE SMYSLOVÝM PROŽÍTKEM ZNOVUPROŽÍVÁNÍ, A VEGETATIVNÍMI PŘÍZNAKY, ČASTO IMPULZIVITA, STAV BLÍZKÝ TRANSU zpřítomit zde a yí (uzeměí, jsme tady, já jsem te a tato situace je taková apod.) explorovat prožitek v jedotlivých kompoetách empaticky reflektovat, vést specifickými otázkami a další feoméy (vytvářeí metapozice) edukovat o PTSD abídout propracováí zážitku případě zajistit malou dávkou atipsychotika, dlouhodobě atidepresivum, raději e BZD! ACTING OUT - INTERVENCE popsat impulz (y) empatizovat s obtížostí egosytóí akt změit a egodystoí umožit katarktickou iterpretaci puzeí (rozumím, že to chcete udělat, protože vás zrailo/poížilo toto..) sížit pocit omipotece (ukážu mu to) popsat spouštěče (předvídat, kdy to hrozí) popsat důsledky (posíleí superega) dohoda o odložeí (odložeí zmešuje většiu pokušeí) posílit kotrolu braistormig, včetě pomoci druhých vyjmout z provokujícího prostředí /i krátká hospitalizace/ farmakologická itervece (atipsychotika, thymostabilizéry), cave BZD! maximálě jedorázově Co je sebepoškozováí? Sebepoškozováí (self-harm, self-ijury, selfwoudig) je vědomé, záměré a opakovaé sebeporaěí bez vědomé suicidálí motivace, při ěmž dochází k arušeí tělesé itegrity Emočě estabilí porucha osobosti (hraičí typ), disociálí porucha osobosti, deprese, předstíraá porucha, simulace

4 Nejčastější způsoby sebepoškozováí Řezá poraěí kůže zápěstí, předloktí hřbetů rukou, škrábace, vyřezáváí zaků do kůže Popáleí (cigaretou, žehličkou) Poleptáí (louhy, kyseliy) Pohmožděí (údery do zdi, sebe holí ) Umělé vyvoláí horečky Motivy motivy mohou vědomé i evědomé, často více motivů: uvolěí esesitelého apětí pocit vzteku a sebe sama sebe-trestáí zmírěí disociace ukotveí v realitě odstraěí bezmoci potrestáí druhého odčiěí pocitů viy demostrace příkoří či saha vyvolat pocity viy v druhém saha odvést pozorost od více ohrožující situace saha přivolat pozorost saha o sebeuplatěí (prestiž) Neurobehaviorálí model HPO Časé trauma Pozitiví zpětá Vazba Porucha regulace afektů (vysoké základí apětí, zvýšeá fluktuace) Vysoká tedece k disociaci Problémy v asociačím učeí Dysfukčí základí předpoklady Nedostatečá psychosociálí orietace v realitě Dysfukčí strategie zvládáí (sebepoškozováí) Neurobiologická dispozice Bohus 2002 EMOCIONÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ U HRANIČNÍCH PORUCH OSOBNOSTI adměrá itezita dlouhé trváí ízká kotrola edostatečá difereciace vyhýbáí se disociace a depersoalizace edostatečé kogitiví zpracováí ízká srozumitelost pro okolí Důsledek devalvace emočích stavů v dětství

5 PROČ PŘEHNANĚ REAGUJÍ? Nadměrá přecitlivělost a běžé události Zážitky esesitelých afektů Pokusy modulovat afekt sebepoškozeí trestáí druhých závislost a druhých vyhýbáí/úik zeužití ávykových látek HRANIČNÍ PO ČASNÝ ABUSUS 40-76% popisuje sexuálí zeužíváí v dětství 25-73% popisuje odmítáí, trauma ebo fyzické zeužíváí v dětství abusus se objevuje v kotextu especifické pro HPO většia dat je retrospektivích PROČ JSOU HYPERSENZITIVNÍ? DĚTSKÉ ZÁŽITKY, KOMPENZÁTORNÍ A VYHÝBAVÉ STRATÉGIE EXTRÉMNÍ MYŠLENÍ Raé zážitky Strategie chováí Dospělé zážitky Nadměrá geeralizace Dichotomí čero-bíle myšleí Dětství: týráí matkou Kompezátorí: bouří se, vyžaduje pozorost Vyhýbavé: vyhe se přiblížeí, selháí etc. Kritika v práci: Za chováí, které poutá pozorost, zároveň emá bližší vztahy, i když o ě usiluje katastrofizace Absolutí rigidí závěry ejsem lásky hoda Pokud mě vímají, a jsem svobodá, mám hodotu! Buď mě milují ebo mě ičí! ejsem lásky hoda ejsem lásky hoda

6 PROČ JSOU IMPULZIVNÍ? Kogitiví koceptualizace u hraičí poruchy osobosti (Beck 2003) Negativí přesvědčeí o vlastí kotrole Dichotomí reprezetace Extrémí iterpretace Extrémí afekt Iteziví tlak impulzů Chybí pozitiví přesvědčeí o sebekotrole Idealizace ebo démoizace Ambivalece láska/eávist sebepoškozováí zeužívaí ávykových látek adměré požadováí bouřeí se koflikty rozchody suicidálí pokusy KOGNITIVNÍ SCHÉMATA Model sebepoškozováí u HPO DĚTSKÁ ZKUŠENOST JÁDROVÁ SCHÉMATA ODVOZENÉ PRAVIDLO CHOVÁNÍ Zraňující podět iterpersoálí kotext Bud jsem špatá já ebo jsou špatí druzí Testováí druhých Nekovečost Saha potlačit hěv Vybuchováí Sebepoškozováí Vyhýbáí se disociace Silá primárí emoce Sekudárí emoce apř. vztek a sebe emočí istabilita maladaptiví zpracováí emoci: potlačeí ebo prudké vybití TRAUMATICKÉ EMOCE KOGNITIVNÍ PROCESY sebepoškozeí Úleva a iterakčí důsledky Sebezehodoceí či zehodoceí druhého důsledky iterpersoálí kotext

7 Sebepoškozováí a možosti itervece Zraňující podět Nácvik pozorosti a zvládáí podětů Aalgetický stav disociace Silá primárí emoce sebepoškozeí Sekudárí emoce apř. vztek a sebe Nácvik rozezáí a zvládáí primárích emocí Kogitiví a emocioálí restrukturace Kogitiví restrukturace, expozice v imagiaci řada pacietů ecítí ve chvíli poškozeí bolest objeví se pocit uvolěí a zmírěí apětí bolest se může objevit cca po 20 miutách od poraěí Úleva a iterakčí důsledky Sebezehodoceí či zehodoceí druhého Kotrola itra i iterpersoálích důsledků Kogitiví a emocioálí restrukturace Euforický stav u ěkterých vyvolává sebepoškozeí euforický stav Kogitiví sekvece před sebepoškozeím Matka mi řekla, že mi Ladiu epůjčí do PCP., ještě by začala blázit pohádali jsme se, sprostě jsem ji vyadal zvýšeá álada, lepší kocetrace, kreativita spojeé s vysokou frekveci sebepoškozováí Vůbec mi erozumí ikdo mi erozumí Jsem stále sám, protože jsem kripl Neávidím se Mláceí se holí do holeě To bude ejlepší To apětí evydržím! Musím se potrestat!

8 Kogitiví sekvece před alkoholickým tahem Vedoucí mi vyčítala, že zaspávám a chodím pozdě do práce Základí kogitívi kompoety Aktivující poděty (zeví a vitří spouštěče): iterpersoálí koflikt, uda, eúspěch, ezájem druhé osoby, vzpomíka-flashback apod. Sedí a mě, i jií zaspávají, ale to jsou její miláčci, vždy se vozí je po mě Rychlé pití v hospodě Jsem husá a odporá Všecho mi je jedo Je to husá kráva tlustá, závidí mi, že jsem mladá Musím se apít, kašlu e všechy Neávidím ji Všichi jsou proti mě, i ostatí a mě je asazují Aktivovaá přesvědčeí očekávaí úlevy Úleva - potřebuji se uklidit, uvolit, evydržím to Trestu zasloužím si to, jsem kripl Msta - ať to vidí, co udělali Automatické myšleky řízí se, uvolí se... dej si, ať to máš Základí kogitívi kompoety - Kogitíve pokračovaí stratégie-pokračovaie Facilitující přesvědčeí (povoleí k impulzu) Je to dobré se řízout, opravdu to potřebuji!... Istrumetálí stratégie Vezmu si žiletku, ta je ejostřejší... Relaps impulziví reakce řízutí se, popáleí, tlučeí Bezprostředí důsledky uvolěí pozorost Přesvědčeí zaměřeá a úlevu očekávaí úlevy od epříjemých tělesých a/ebo emocioálích stavů: Když se popálím, uvolím se, bude mi dobře... kogitiví zkresleí umožňují bagatelizovat ebo igorovat egativí ásledky Dlouhodobé důsledky sebeobviňováí potvrzeí isuficiece

9 Čím silější je facilitující přesvědčeí, tím saději člověk utkaí podlehe Negativí zpevěí kogitivích kompoet automatické myšleky a facilitující přesvědčeí se postupě rozvíjejí udržují impulziví chováí zážitky úlevy ebo pozorosti je potvrzují Zvládáí sebepoškozeí - kroky aalýza sebepoškozovacího chováí, jeho povahy, pohutek, frekvece, itezity a rozsahu zvážit závažost a poskytout bezpečé prostředí (hospitalizace), pokud je to ezbyté detailí popis atecedetů sebepoškozeí typický vzorec s kogicemi (či jejich řetězci), emocemi, tělesými reakcemi a chováím bezprostředí a dlouhodobé pozitiví i egativí důsledky a modulátory procházet vzorec v imagiaci a popsat detaily domácí úkol - detaily písemě expozice v imagiaci sebesledováí - zvýšit pozorost pro situace, kdy dochází k zahlceí hěvem, frustrací, tezí ebo depersoalizací a které hrozí sebepoškozeím braistormig alterativích způsobů reakce a spouštěče ácvik alterativích reakcí, expozice i vivo spouštěčům sebeodměňováí SPOUŠTĚČE: Itervece při práci se sebepoškozováím Koflikty ve vztazích Kritika Neúspěch Nezájem druhého Flashbacky Porováváí se uda a edostatek podětů Zvýšeé apětí STRATEGIE: ácvik řešeí kofliktů ácvik přijímáí kritiky a kostruktiví kritiky kogitiví restrukturalizace, pláováí pozitiví aserce expozice kogitiví restrukturalizace pláováí, rozšířeí sociálí sítě a příjemých aktivit práce s emocemi, expozice, přeladěí, relaxace, meditace

10 Možosti terapeutického ovlivěí zázamy aalýza chováí kogitiví restrukturalizace řešeí problémů otázka trestů imagiace sebeistruktáž ácvik zvládáí impulsů zpracováí traumatických emocí Zázamy zázam toho zda k sebepoškozeí došlo zázam utkáí k sebepoškozováí (škálováí) zázam tzv. stabilizujícího chováí rozlišeí mezi utkáím a fataziemi o sebepoškozováím BLUDNÝ KRUH PŘÍZNAKŮ, HNĚVU A SEBEPOŠKOZENÍ SPOUŠTĚČ: přítel se mě zeptal, proč jsem aštvaá EMOCE: úzkost hěv, smutek AUTOMATICKÉ MYŠLENKY: Proč se mě ptá? Nejsem aštvaá! Nikdy ejsem aštvaá! Proč mi to dělá?! Nesáším ho! Dělá to schválě! Nejsem aštvaá! Zblázím se! Řízu se! TĚLESNÉ REAKCE: Svalové apětí, povrchí dýcháí, vitří apětí CHOVÁNÍ: saha odvést pozorost od myšleek, křičeí a partera, sebepoškozeí Okolosti: Šéf chválil Vedulu, jak dobře pracuje a mě eřekl ic, i když se dřu už měsíc a dělám toho více, ež oa. Šla jsem domů v apětí, s pocity křivdy espokojeá Spouštěč: Matka mi řekla, že si ikdy žádého chlapa eajdu, že žáde se mou beztak evydrží, když se tvářím jako buldok Emoce: Prudký vztek, apětí a lítost dohromady Tělesé reakce: Napětí svalů, bolest břicha, zrychleí dechu, bušeí srdce, Myšleky: Dám ji pěstí, co se do mě sere ikdy mě eměla ráda..vždy mi je škodila.to si eechám líbit praštím ji.vždyť to emá ceu.to evydržím..jsem kripl..vždyť má pravdu ikdo mě emá rád život je k hovu..praske mi hlava evydržím to.musím se řízout to mi uleví bude mi dobře teď to musím udělat hed teď Chováí: Seřváí matky, zavřeí se v pokoji..pořezáí se žiletkou a stehě Důsledky: Bezprostředí: úleva až blaho, vybití apětí; Myšleky: Je klid všecho je v pořádku Dlouhodobé: Pocit viy a studu ; Myšleky: Jsem kripl, ikdy ic ezvládu Dovedosti: Kostruktiví: Zeptat se šéfa, co říká moji práci, matce říci, ať mě echá, že jsem aštvaá z práce a že si zalezu, že ji můj ksicht epatří Nekostruktiví: Dovedu si apětí dlouho posilovat tím, si udržuji zlost a matku i celý svět adáváím a pak se posiluju v tom, že řízutí mi uleví. Pak si to všecho vyčítám, což dále zvyšuje moji podrážděost a všecho mi vadí.

11 OD JÁDROVÉHO PŘESVĚDČENÍ K SEBEINSTRUKCI CHOVÁNÍ A ZPĚT KBT - KOGNITIVNÍ REKONSTRUKCE Situace myšleka emoce chováí rekostrukce akce JÁDROVÉ SCHÉMA: Jsem špatá POSTOJ: Když ukážu zlost, lidé mě odmítou ZÁVĚR: Nejlepší je ic eříkat aby ikdo epozal, že jsem aštvaá. SEBE-INSTRUKCE: Nic eříkej, tvář se uvolěě! Matka mě Co si ta kráva Vztek Křik a Měla o mě strach, sice Teď: kritizovala, vůbec myslí a matku zbytečě, ale kráva proto Řeku, že že jsem eí jsem to přišla ráo Vždy mi je Neávist Rozbití oka Přeháím, v mohém přehala škodila Dlouho Pořezáí se mi pomohla Příště: Neávidím ji. Dlouho Pořezáí se Někdy ao, jidy mi Zavoláí ezičí apětí a i záleží mě CHOVÁNÍ: Výbuch vzteku, hádka CHOVÁNÍ: Stažeí se sebepoškozeí REAKCE DRUHÝCH: ptají se, proč je aštvaá.. CHOVÁNÍ: mlčí, vypadá aštvaě DYSFUNKČNÍ SCHÉMA: buď jsem zlá já, ebo oa Nácvik zvládáí impulzů cílem je sížit mimovolé utkáí reagovat prudce acvičuje potřebé dovedosti, ejdříve v sezeí a pak v reálých situacích mezi sezeími čtyři fáze: vyšetřeí moitorováí ácvik praktické uplatěí Vyšetřeí terapeut s pacietem mapují vzorce pacietových impulzivích reakcí; zaměřují se a spouštěče, okolosti, kogitiví aspekty, emočí reakci, typické chováí, důsledky a modifikující faktory Typické otázky: Které situace typicky u vás spouští toto chováí? Na co v takové chvílí myslíte? Jak se cítíte předtím, v průběhu impulzivího čiu a po ěm? Co vám běží hlavou? Co cítíte v těle? Jak se vám dýchá? Jsou situace, kdy dokážete toto chováí lépe kotrolovat a situace, kdy vám to jde hůře? a podobě

12 Motivy motivy mohou vědomé i evědomé, často více motivů: uvolěí silého apětí zmírěí disociace odstraěí bezmoci saha potrestat druhého ebo sebe odčiěí pocitů viy saha vyvolat pocity viy v druhém saha odvést pozorost od více ohrožující situace saha přivolat pozorost Oddáleí impulziví reakce: kogitivě pomocí počítáí ebo popisu okolostí změou chováí pomocí áhradí čiosti pomocí kotrolovaého dýcháí a svalové relaxace, meditace áhrada destruktivího chováí méě destruktivím (apř. pořezáí se a zápěstí ahradit počmáráím se tužkou); Systematické odvedeí pozorosti: vitřím odvedeí pozorosti: co si má v kritické situaci říci acvičuje si myšleky eslučitelé s impulsy (apř. Je to akoec směšé, budu se raději smát ež abych se pořezal! ). zeví odvedeí pozorosti: Nácvik změit okolosti, které jej rozčilují (v kofliktu včas odejde z místosti, místo aby v sobě hromadil apětí) Asertiví zvládutí kofliktí situace Kotrola pozitivích důsledků Plá, jak zabráit pozitivím důsledkům, evetuálě co udělat ihed poté, co by bylo spíše trestem ež odměou za sebepoškozujícího chováí (apříklad umýt záchod, vyžehlit prádlo apod.). Psychofarmakoterapie u impulzivího chováí Impulzivita, vybuchováí, sebepoškozováí, promiskuita, opíjeí efekt udržováí efekt udržováí efekt udržováí Iiciálí léčba: SSRI Částečý efekt přidat Nízká dávka atipsychotika Částečý efekt přidat Lithium Pokud eí efekt změit a: Carbamazepi Valproat Lamotrigie Bez efektu přidat Atypické atipsychotikum IMAO Pokud eí efekt změit a: Lithium Carbamazepi Valproat Lamotrigie Bez efektu změit Bez efektu změit efekt udržováí APA 2004

13 Změa kotextu Citové utrpeí Expozice traumatickým událostem Řešeí vztahových problémů Nácvik komuikačích dovedostí, zejméa pozitiví aserce a zvládáí kritiky Emocioálí restrukturalizace (dopisy, hraí roli, imagiace Citové utrpeí je často důsledkem sekudárích emocí (apř. itezíví zahabeí, úzkost, zuřivost) a primárí emoce Primárí emoce jsou často adaptiví a přiměřeé kotextu Zvládáí sekudárích emocí si vyžaduje vystaveí se primárím emocím v ehodotící atmosféře Jak lépe zvládat emoce? Pomáhá, pokud dokážeme pozorovat a popsat kotext emocí: Událost, která byla příčiou emoce Její iterpretaci, která emoci vyvolává Prožívaí emoce, včetě tělesých projevů Chováí vyjadřující emoci Důsledky emoce v životě Jaký je ormálí způsob zpracováí bolestých emocí? Přijetí je to pro mě v pořádku, když mám tyto pocity a emoce Vyjádřeí mohu je vyjádřit Zážitek potvrzeí druzí mají zájem mohu o tom mluvit Učeí se moje zkušeosti mi pomáhají růst

14 Pozorost k emocím Dokáže si paciet všimout svých emocí? Umí své emoce pojmeovat? Má úzkost Mám zlost Mám i zlost i úzkost Děleí emocí Primárí emoce přímo se vážou a aktuálí prožíváí určitého podětu Sekudárí emoce jsou reakcí a primárí emoce Emocioálí vyhýbáí disociace sebepoškozeí přejídáí popíjeí drogováí depersoalizace Emoce: hěv úzkost vzrušeí smutek Emoce je ormálí disociace přejedeí popíjeí drogy depersoalizace přijetí vyjádřeí potvrzeí zkušeostí učeí se Kogitiví vyhýbáí ztráta kotroly dlouhé trváí Zjištěí emocí rumiace obavy vyhýbáí se situacím, které vyvolávají emoce obviňováí druhých

15 Emoce: hěv úzkost vzrušeí smutek Zjištěí emocí SUICIDALITA Emoce je ormálí disociace přejedeí popíjeí drogy depersoalizace přijetí vyjádřeí potvrzeí zkušeostí učeí se Kogitiví vyhýbáí ztráta kotroly dlouhé trváí Emoce je problematická Negativí iterpretace: via chybí souhlas s druhými zjedodušeý pohled epraktické a epoužitelé emožost přijmout emoce adměrá racioalizace rumiace obavy Vyhýbáí se situacím, které vyvolávají emoce obviňováí druhých ZÁKLADNÍ PROJEVY: SEBEVÝČITKY, BEZNADĚJ, MYŠLENKY NA SEBEVRAŽDU, POKUS, ODMÍTÁNÍ POTRAVY Prvím krokem je udržet pacieta aživu (hospitalizace, dozor) Otevřeě se ptát a to, zda se mu chce žít, zda přemýšlí o suicidiu či jeho realizaci Zajistit pacietovu bezpečost Přísý dohled a pacietovou čiostí a ad příjmem tekuti a potravy Odstrait poteciálě rizikové předměty (apř. ůžky z maikúry TERMINOLOGIE TYPY SUICIDIÍ SUICIDIUM vědomé a úmyslé ukočeí života, a jedu sebevraždu připade sebevražedých pokusů SUICIDÁLNÍ POKUS přes úmysl zemřít člověk zůstae aživu vysoké riziko opakováí v ásledujících 6 měsících, 20% zopakuje do roka a 10% zemře do 10 let a dokoalé suicidium PARASUICIDIUM ahrazuje dřívější termí demostrativí suicidálí pokus často zkratkovité jedáí s cílem úiku z esesitelé či eřešitelé situace (voláí o pomoc) SEBEZABITÍ - eí spojeo s vědomým úmyslem zemřít (u poruch vědomí, pod vlivem haluciací či bludů) SEBEOBĚTOVÁNÍ je sebezabití, kde schází touha po smrti, motivací je saha prospět svou smrtí jiému jedici ebo celku SEBEVRAŽDA BIICKÁ motiv vychází z reality g SEBEVRAŽDA BILANČNÍ bilacuje příos a egativa života a smrti SEBEVRAŽDA PATICKÁ motiv vychází z psychopatologie (deprese, psychóza, ethylismus )

16 Východisko pro sebevražedý pokus Sebevražedý pokus vyplývá z přehlušující psychické bolesti a kogitivího zúžeí, které eumožňuje ajít cestu jak zacházet s prožívaým stresem Sheidma 1989 Suicidalita žey se pokoušejí o suicidium 3x častěji ež muži muži 3x častěji ež žey provedou dokoalé suicidium žey suicidálí pokus častěji používají jako způsob vyjádřeí svého trápeí muži aopak mohou suicidium odkládat do té doby, až se bezmoc a zoufalství staou esesitelými lidé páchající suicidium emusí být psychicky emocí psychická porucha, zejméa deprese, výrazě zvyšuje riziko sebevraždy u lidí trpící vážou depresi se suicidium vyskytuje 500krát častěji, ež u běžé populace suicidia jsou častější u rozvedeých ež u svobodých a u svobodých jsou častější ež u žeatých Nejvíce se o suicidium pokoušejí lidé ve věku let a pak lidé starší 55 let ejvíce suicidií se vyskytuje v městských aglomeracích. Typy patického suicidálího chováí Suicidalita jako přízak Úzkostě agitovaý typ: apříklad v rámci těžké deprese ebo u úzkostých poruch, schizofreích psychóz zde je zvýšeé riziko akutí suicidality Impulzivě agresiví typ: apříklad u hraičí poruchy osobosti, závislosti a alkoholu; pravděpodobě souvisí se sížeím serotoergí fukce v mozku, bývá sížeý cholesterol jde o dlouhodobě zvýšeé riziko akutí suicidality Ahedoicko bezadějý typ: apříklad při egativí schizofreí symptomatologii ebo chroifikovaých depresích: dlouhodobě zvýšeé riziko suicidality u všech psychických oemocěí ezávisle a psychickém oemocěí - vážé životí krize došlo ke selháí zvládacích mechaismů osobosti každou zmíku o suicidiu je uté brát vážě - důkladá explorace po TS pokusu - kromě psychiatrického vyšetřeí vždy uté i somatické vyšetřeí při podezřeí a akutí suicidalitu - v rozhovoru se otevřeě zaměřit a posoudit pacietovou schopost diskutovat toto téma akutě suicidálí paciety- odeslat v doprovodu a psychiatrické odděleí při chybějícím áhledu oemocěí - může být utá edobrovolá hospitalizace ebo hospitalizace za asistece policie

17 Stadardizovaý idex mortality pro psychopatologické rizikové faktory sebevraždy Rizikový faktor Stadardizovaý idex mortality (SIM) Předchozí suicidálí pokus 38,4 Depresiví porucha 20,4 Abusus sedativ 20,3 Porucha příjmu potravy 20,1 Mohočetý abusus ávykových látek 19,2 Bipolárí porucha 15,0 Dystymie 12,1 Obsedatě kompulziví porucha 11,5 Paická porucha 10,0 Schizofreie 8,5 Porucha osobosti 7,1 Abusus alkoholu 5,6 SIM je poměr zjištěé mortality k očekávaé mortalitě a odhaduje riziko mortality a suicidium v přítomosti určité poruchy. Harris a Barraclough 1997 Faktory spojeé se zvýšeým rizikem suicidálího jedáí DEMOGRAFICKÉ RYSY: Adolescece a mladší dospělost Vyšší věk Muž Rozvedeý ebo osamělý PSYCHIATRICKÉ RYSY: Nedávé propuštěí z léčby (období prvího měsíce po hospitalizaci) Dřívější akty sebepoškozeí ebo TS Nedává epřízivá událost Suicidálí jedáí v blízkém okolí či příbuzestvu Deprese ebo máie Etylismus Toxikomaie Hraičí porucha osobosti Těžké úzkosté poruchy a posttraumatická stresová porucha Tělesé vyčerpáí Velký životí stres u chroicky zraitelé osoby SOCIÁLNÍ RYSY: Nedává ztráta sociálí podpory Pokles socioekoomické úrově Chroické sociálí problémy Nezaměstaost Bydleí o samotě Domácí ásilí OBECNĚ MEDICÍNSKÉ RYSY: Život ohrožující, bolestivé ebo chroické tělesé oemocěí SUICIDALITA - PŘÍSTUP Nejdůležitější je udržet pacieta aživu (hospitalizace, dozor) Otevřeě se ptát a to, zda se mu chce žít, zda přemýšlí o suicidiu či jeho realizaci Zajistit pacietovu bezpečost Přísý dohled a pacietovou čiostí a ad příjmem tekuti a potravy Odstrait poteciálě rizikové předměty (apř. ůžky z maikúry Pyramida vedoucí k suicidiu Suicidium Deprese Sociálí stažeí Chroická úavost poruchy spáku Ztráta ideálů a optimismu Ztráta eergie Emočí a tělesé vyčerpáí Nedostatek odpovídající kompezace a odpočiku Dlouhodobý emočí a tělesý stres

18 Kdy se cíleě ptát a suicidalitu RIZIKO SUICIDIA DEMOGRAFICKÉ RYSY: Přijetí do léčby Středí a vyšší věk Muž Krizová itervece Rozvedeý ebo osamělý Prudká áhlá změa v psychickém stavu zhoršeí, ale i dramatické zlepšeí PSYCHIATRICKÉ RYSY: Dřívější akty sebepoškozeí ebo TS Deprese ebo maie Horšící se stav i přes léčbu Etylismus Disociálí osobost Očekáváí výzamé osobí ztráty (úmrtí, propuštěí, fiačí propad ) Nástup závažé tělesé emoci AJP supplemetum 2003 SOCIÁLNÍ RYSY: Nezaměstaost Izolace OBECNĚ MEDICÍNSKÉ RYSY: Vážé tělesé oemocěí Základí otázky při hodoceí suicidálího pacieta Jak vážé je rozhodutí? Jaký je motiv? Závažost suicidálí záměru Závažost sebevražedého záměru je úměrá počtu ásledě uvedeých rysů: Příprava: - předem pláovaý či - dopis a rozloučeou - čiy koaé s vyhlídkou smrti, apř. závěť Je paciet psychiatricky emoce? Jaké má paciet problémy v životě? Hospitalizace? Okolosti: Po čiu: - byl při čiu sám - ačasováo tak, aby pomoc byla co ejméě pravděpodobá - opatřeí zabraňující odhaleí - eusiluje o pomoc - adále si přeje zemřít - adále věří, že pokus skočí smrtelě - lituje, že či selhal

19 Suicidálí vývoj Suicidálí chováí často vziká postupě: myšleky a sebevraždu emají zpočátku kokrétí obsah, postižeý se jim bráí a saží se je zapuzovat dalším stupěm jsou suicidálí tedece, kterým se postižeý již ebráí, ale má k im zatím ambivaletí postoj Rigelův presuicidálí sydrom Zúžeí subjektivího prostoru omezeější prožíváí a vímáí, jedostraé vímáí reality, člověk je přemože adměrou situací, cítí se ji zavale, eví kudy kam, má pocit, že je v pasti, izoluje se ebo ochuzuje sociálí vztahy, je osamělý, emoce se jedostraě zaměřují, domiuje zoufalství, strach, úzkost a bezmoc, postižeý ztrácí schopost svoje emoce regulovat, ěkteré životí oblasti ztrácejí a zajímavosti, vidí je to, co jej zehodocuje, zužuje se svět hodot, objevuje se bezmoc realizovat důležité cíle, vlastí existece je pokládáa za bezceou, zužuje se i vímáí vztahů, ic mu epřiášejí, devalvuje si je; v dalším vývoji se již ztotožňuje s myšlekami a koec života, začíá promýšlet ejvhodější způsob smrti, objevují se suicidálí úvahy ásleduje rozhodutí o realizaci suicidia, které může vést k paradoxímu ukliděí a u okolí k představě o zlepšeí stavu postižeého Zablokovaá agresivita ebo její obráceí vůči sobě postižeý je stále více přesvědče, že emá kvality ai schoposti, které by měl mít, sám zaviil celou situaci, ze které eí východiska, zehodocuje se, cítí k sobě eávist a hěv; Naléhavé suicidálí fatazie přáí být mrtev, představy o sebevraždě, o způsobu provedeí, utkáí k sebevraždě, fatazie přiášejí úlevu, jsou stále lákavější, postupě vypadají, jako jediá ebo ejlepší cesta řešeí situace, utéct od bolesti a trápeí. Pojmeováí sebevraždy Někteří pacieti o sebevraždě emluví, ale azačují tuto možost Prví krokem - pojmeováí sebevraždy přímé ázaky se projevují ve větách typu: Chci umřít!, Zabiji se! epřímé jsou méě ápadé: Nedokážu už dále sášet život!, Nemá to ceu!, Takový život je esesitelý! Pokud paciet azačuje, že jeho život emá smysl - zpravidla čeká a přímou otázku, zda myslí a to, že by tady ebyl. Pokud řeke že ao - uté je zeptat se přímo, zda o suicidiu uvažuje. Ptáme se přímo: Myslíte a sebevraždu?. Pro pacieta se touto otázkou měí situace. Často to, o čem mlčel, edokázal se svěřit, styděl se zato, prožíval ambivalece, bylo poprvé hlasitě pojmeováo. Situace pak umožňuje svěřit se a probrat ambivalece s tím spojeé. Asi třetia lidí, kteří si dobrovolě sáhli a život, si přeje umřít i adále. Další třetiě je lhostejé, zůstaou-li aživu ebo e. Při zkoumáí problémů pacietů vycítíme další důležité faktory: Jejich city byly ěkým zraěy Přáli si vybít vztek ebo zrait důležitou osobu Nevěděli si rady s úzkostými stavy Jejich či byl úikem Upoutali a sebe pozorost okolí

20 Deprese Protektiví faktory proti suicidiu Paciet Agrese obráceá proti sobě Neurotrasmiterový deficit Zoufalství Bezaděj Vztek Úzkost Pocit bezvýchodosti Agitace x stupor Lékař Přijetí Přímé otázky Nabídka odpovědí Iformace, vysvětleí podstaty emoci Nevyvracet přesvědčeí Nabídout jié možosti Psychofarmaka Atidepresiva Axiolytika atipsychotika Hospitalizace Děti v rodiě Pocit zodpovědosti vůči rodiě Těhoteství Víra Životí spokojeost Pozitiví zvládací schoposti Podpora z okolí Pozitiví terapeutické spojeectví AJP supplemetum 2003 Rozhodováí o hospitalizaci Kroky programu pro suicidálího pacieta ebo pacieta po suicidálím pokusu - 1 Léčit přízaky a základí psychickou poruchu HOSPITALIZACE VŽDY Po TS, pokud Je psychotický Hluboce depresiví Má suicidálí plá Násilý pokus Pokud bylo bráěo záchraě Lituje záchray Muž starší 45 let s počíající psychickou poruchou Alterace psychického stavu tělesou emocí (metabolická, toxická, ifekčí ) Při suicidálích myšlekách Specifický plá Pevé rozhodutí k suicidiu HOSPITALIZACE SPÍŠE ANO Suicidálí představy S psychózou Jiá závažá psychická porucha TS v aaméze Komorbidí závažá tělesá emoc (ca, eurologická ) Neschopost ambulatě spolupracovat Nepřítomost suicidálích představ Ale lze a ě usuzovat HOSPITALIZACE SPÍŠE NE Po TS ebo se suicidálími úvahami Pokud TS jako reakce a epřízivou životí událost (eúspěch u zkoušky, parterský rozchod, hádka ), zejméa pokud má paciet áhled Metoda TS s ízkou letalitou Spolupracuje, má dobrou rodiou a sociálí podporu Schope ambulatě spolupracovat Ambulatí péče bude prospěšější ež hospitalizace I když má paciet suicidálí myšleky, ale ikdy ebyl pokus Ptát se a suicidálí myšleky, i když o ich paciet emluví. Zaměřte se a: o posledí suicidálí pokus o aamézu suicidálích myšleek a jedáí o rodiou aamézu suicidií o klíčová výročí, jako úmrti dítěte, partera, pocit, že suicidium povede k zovuspojeí s touto osobou Objasěte motivy a využijte je v léčbě Zjistěte výzam smrti, suicidia a fatazií a jeho důsledků (apř. jaké reakce očekává paciet od druhých) Pracujte s pacietovou tedecí řešit problémy zásadím jedáím

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře. Sp.z.sukls118965/2013 a k sukls118966/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci Actavis 5 mg Solifeaci Actavis 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005

Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?. 23. 6. 2005 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál POruCHY PřÍjmu POTravY manuál PrO PeDagOgY Mauál pro pedagogy je vydá v rámci projektu PPP (Podpora profesioálí prevece) z gratového programu OP VK 1.3 Jihomoravského kraje. Projekt je spolufiacová Evropským

Více

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne

Klonování, embryonální kmenové buňky, aj. proč ano a proč ne Kloováí, embryoálí kmeové buňky, aj. proč ao a proč e Doc. MUDr. Petr Hach, Csc., Em. předosta ústavu pro histologii a embryologii 1. lékařské fakulty Uiversity Karlovy v Praze Neí určeo k dalšímu šířeí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL

1 POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL Elea Mielcová, Radmila Stoklasová a Jaroslav Ramík; Statistické programy POPISNÁ STATISTIKA V PROGRAMU MS EXCEL RYCHLÝ NÁHLED KAPITOLY Žádý výzkum se v deší době evyhe statistickému zpracováí dat. Je jedo,

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Psychiatrické centrum Praha, Centrum neurofarmakologických studií, 3. lékařská fakulta UK, Praha

doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Psychiatrické centrum Praha, Centrum neurofarmakologických studií, 3. lékařská fakulta UK, Praha PÉČE O SUICIDÁLNÍHO PACIENTA doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Psychiatrické centrum Praha, Centrum neurofarmakologických studií, 3. lékařská fakulta UK, Praha Stanovení rizika sebevraždy patří k nejběžnějším

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Expertní Systémy. Tvorba aplikace

Expertní Systémy. Tvorba aplikace Tvorba aplikace Typ systému malý velký velmi velký Počet pravidel 50-350 500-3000 10000 Počet člověkoroků 0.3-0.5 1-2 3-5 Cea projektu (v tis.$) 40-60 500-1000 2000-5000 Harmo, Kig (1985) Vytvořeí expertího

Více

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE Cíl kapitoly a časová áročost studia V této kapitole se sezámíte s možostmi hodoceí stejorodosti betou železobetoové kostrukce a prakticky provedete jede z možých způsobů

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model

pravděpodobnostn podobnostní jazykový model Pokročilé metody rozpozáváířeči Předáška 8 Rozpozáváí s velkými slovíky, pravděpodobost podobostí jazykový model Rozpozáváí s velkým slovíkem Úlohy zaměřeé a diktováíči přepis řeči vyžadují velké slovíky

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost

9. Měření závislostí ve statistice. 9.1. Pevná a volná závislost Dráha [m] 9. Měřeí závslostí ve statstce Měřeí závslostí ve statstce se zývá především zkoumáím vzájemé závslost statstckých zaků vícerozměrých souborů. Závslost přtom mohou být apříklad pevé, volé, jedostraé,

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)

Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK) Systém itralaboratorí kotroly kvality v kliické laboratoři (SIKK) Doporučeí výboru České společosti kliické biochemie ČLS JEP Obsah: 1. Volba systému... 2 2. Prováděí kotroly... 3 3. Dokumetace výsledků

Více

Neparametrické metody

Neparametrické metody I. ÚVOD Neparametrické metody EuroMISE Cetrum v Neparametrické testy jsou založey a pořadových skórech, které reprezetují původí data v Data emusí utě splňovat určité předpoklady vyžadovaé u parametrických

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami

Pro likvidaci uniklých látek. Příručka Pro Prevenci a HavariJní situace Při PrÁci s nebezpečnými látkami sorpčí ProstřeDkY a ProDuktY Pro likvidaci uiklých látek Příručka Pro Preveci a HavariJí situace Při PrÁci s ebezpečými látkami záchyté ProstřeDkY / sorbety / likvidace uiklých látek všude tam, kde jsou

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky

Infoservis. číslo 19 ročník 2 12. září 2011 www.vzp.cz. Informační kanál pro smluvní partnery Všeobecné zdravotní pojišťovny české republiky Ifoservis číslo 19 ročík 2 12. září 2011 www.vzp.cz Iformačí kaál pro smluví partery Všeobecé zdravotí pojišťovy české republiky speciál e-health Začíá ověřováí projektu Program kvality péče AKORD 2G Od

Více

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad

Časová hodnota peněz. Metody vyhodnocení efektivnosti investic. Příklad Metody vyhodoceí efektvost vestc Časová hodota peěz Metody vyhodoceí Časová hodota peěz Prostředky, které máme k dspozc v současost mají vyšší hodotu ež prostředky, které budeme mít k dspozc v budoucost.

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2007 číslo 7 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2007 číslo 7 ročík 7 Diagostika a léčba ádorů v zadí jámě lebí Nádory III. komory a supraselárí oblasti Diagostika ádorů CNS v dětském věku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2009. číslo 3. ročník 9. Nejčastější parazitární a mykotické infekce kůže VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2009 číslo 3 ročík 9 Nejčastější parazitárí a mykotické ifekce kůže Nekomplikovaé ifekce kůže a měkkých tkáí Astma brochiale v kojeeckém

Více

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností

4.2 Elementární statistické zpracování. 4.2.1 Rozdělení četností 4.2 Elemetárí statstcké zpracováí Výsledkem statstckého zjšťováí (. etapa statstcké čost) jsou euspořádaá, epřehledá data. Proto 2. etapa statstcké čost zpracováí, začíá většou jejch utříděím, zpřehleděím.

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy.

4 Získejte to nejlepší. Všestranně využitelný prostor se stylovým exteriérem. 6 Poznejte své druhé já. Připravte se na zážitek z dynamické jízdy. Mazda2 Mazda2 4 Získejte to ejlepší Všestraě využitelý prostor se stylovým exteriérem. 6 Pozejte své druhé já Připravte se a zážitek z dyamické jízdy. 8 Prostor a všestraá využitelost Flexibilí ložý prostor

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. civilizační choroby. listopad 2011 číslo 9 ročník 11 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2011 číslo 9 ročík 11 Kritické momety aktivace dětské obezity Postaveí dietologie v dětské obezitologii Pohybová aktivita v preveci

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

Psychická reakce. reakce

Psychická reakce. reakce Psychické alterace pacientů jako významná komplikace v traumatologické péči Hana Neudertová, Ph.D. Odd. Klinické psychologie FN Brno Spinální jednotka KÚCH LF MU a TC FN Brno Ústav psychologie a psychosomatiky

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů

Kapitola 12: Zpracování dotazů. Základní kroky ve zpracování dotazů - 12.1 - Přehled Ifomace po odhad ákladů Míy po áklady dotazu Opeace výběu Řazeí Opeace spojeí Vyhodocováí výazů Tasfomace elačích výazů Výbě pláu po vyhodoceí Kapitola 12: Zpacováí dotazů Základí koky

Více

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě

DUÁLNÍ OSUD SUD. MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě DUÁLNÍ OSUD SUD MUDr. Jana Schwarzová, MUDr. Libor Chvíla CSc. Oddělení psychiatrické, Fakultní nemocnice Ostrava Psychiatrická nemocnice v Opavě Duální diagnóza Souběžný výskyt poruchy spojené s užíváním

Více

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka

Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referenční příručka Compaq ipaq Pocket PC řady H3900 Referečí příručka prosiec 2002 Iformace v tomto dokumetu se mohou změit bez předchozího upozorěí. SPOLEČNOST COMPAQ COMPUTER CORPORATION NENESE ODPOVĚDNOST ZA TECHNICKÉ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a 2 +... + a N. n=1 [M2-P9] KAPITOLA 5: Číselé řady Ozačeí: R, + } = R ( = R) C } = C rozšířeá komplexí rovia ( evlastí hodota, číslo, bod) Vsuvka: defiujeme pro a C: a ± =, a = (je pro a 0), edefiujeme: 0,, ± a Poslouposti

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů

PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cena cenných papírů Semárky, předášky, bakalářky, testy - ekoome, ace, účetctví, ačí trhy, maagemet, právo, hstore... PODNIKOVÁ EKONOMIKA 3. Cea ceých papírů Ceé papíry jsou jedím ze způsobů, jak podk může získat potřebý

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. prosinec 2008 číslo 10 ročník 8. Dětská oftalmologie. Kontaktní čočky u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2008 číslo 10 ročík 8 Dětská oftalmologie Kotaktí čočky u dětí Kdy, proč a jak vyšetřovat zrak u dětí Volé radikály a atioxidaty v dětském

Více

STATISTIKA. Základní pojmy

STATISTIKA. Základní pojmy Statistia /7 STATISTIKA Záladí pojmy Statisticý soubor oečá eprázdá možia M zoumaých objetů schromážděých a záladě toho, že mají jisté společé vlastosti záladí statisticý soubor soubor všech v daé situaci

Více

Máme nový orientační systém

Máme nový orientační systém 9 září 2012 Máme ový orietačí systém Pláovaá kozultace V podzimím období, ve dech 29. říja až 1. listopadu, k ám a předaudit zavítají kozultati Joit Commissio Iteratioal (JCI), aby zhodotili stav připraveosti

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2014-6 16. 4. 2014 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY KBT I Požadavky k závěrečné zkoušce: kontrola počtu hodin ve výcviku (minimum 500h) kontrola počtu dokumentovaných kazuistik a jejich supervize (12) kontrola esejí (8) a ppt prezentací

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB

VOX PEDIATRIAE. kožní. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. květen 2011 číslo 5 ročník 11. 5. Kongres primární péče - Kulatý stůl k ATB VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2011 číslo 5 ročík 11 5. Kogres primárí péče - Kulatý stůl k ATB Mikroskopické houby v pediatrii Névy Alopecie v dětském věku Téma čísla:

Více

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha

MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha. o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické zařízení SANANIM, Praha DUÁLN LNÍ DIAGNÓZY komplikace v léčběl a po léčběl drogových závislostz vislostí MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha + o.s. SANANIM/nestátní zdravotnické

Více

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1

Číselné řady. 1 m 1. 1 n a. m=2. n=1 Číselé řady Úvod U řad budeme řešit dva typy úloh: alezeí součtu a kovergeci. Nalezeí součtu (v případě, že řada koverguje) je obecě mohem těžší, elemetárě lze sečíst pouze ěkolik málo typů řad. Součet

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman ASYNCHRONNÍ STROJE Obsah. Pricip čiosti asychroího motoru. Náhradí schéma asychroího motoru. Výko a momet asychroího motoru 4. Spouštěí trojfázových asychroích motorů 5. Řízeí otáček asychroích motorů

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online.

PRACOVNÍ SEŠIT ČÍSELNÉ OBORY. 1. tematický okruh: Připrav se na státní maturitní zkoušku z MATEMATIKY důkladně, z pohodlí domova a online. Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT. temtický okruh: ČÍSELNÉ OBORY vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z mtemtiky školí rok 204/205

Více

Optimalizace portfolia

Optimalizace portfolia Optmalzace portfola ÚVOD Problémy vestováí prostředctvím ákupu ceých papírů sou klasckým tématem matematcké ekoome. Celkový výos z portfola má v době rozhodováí o vestcích povahu áhodé velčy, eíž rozložeí

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více