Impulzivita a sebepoškozování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Impulzivita a sebepoškozování"

Transkript

1 Příklady impulzivích reakcí sebepoškozeí Impulzivita a sebepoškozováí Já Praško Psychiatrické cetrum Praha 3. lékařská fakulta UK Cetrum europsychiatrických studií impulziví přejídáí actig out výbuchy zlosti a agresivity impulziví hádavost impulziví opíjeí demostrativí promiskuita reakce a flashbacky suicidálí pokusy tiky devastující upřímost ACTING OUT paciet vyjadřuje svojí emocí ebo myšleku spíše akci, ež verbalizací dle psychoaalýzy chováí vyjadřuje jedoduchý, evědomý výrok jde o okamžité pudové vybití bývá reakcí a aktuálí sížeí sebeúcty ZÁKLADNÍ PROJEVY: sebepoškozeí, přejedeí, afektiví výbuch (často a epřiměřeém místě, apř. a děti), prudká hádka, itoxikace alkoholem, demostrativí promiskuita, suicidálí pokus, devastující svěřeí se, rozchod Paciet zpravidla přichází s svěřuje se silým puzeím, které edokáže sám kotrolovat (bojí se sám sebe) ebo po vybití (sebeobviňováí) Nejčastější u poruch osobosti: hraičí, histrióská ásleduje racioalizace objevuje se i u úzkostých poruch, zejméa PTSD, GAD ale i u OCD, paické poruchy, sociálí fobie ásledují sebevýčitky adaptačí poruchy- reakce a ztrátu, rozchod, ale zejméa zraěí sebevědomí HROZÍCÍ ACTING OUT AKUTNÍ INTERVENCE popsat impulz (y) empatizovat s obtížostí egosytóí akt změit a egodystoí umožit katarktickou iterpretaci puzeí (rozumím, že to chcete udělat, protože vás zrailo/poížilo toto..) sížit pocit omipotece (ukážu mu to) popsat spouštěče (předvídat, kdy to hrozí) popsat důsledky (posíleí superega) dohoda o odložeí (odložeí zmešuje většiu pokušeí) posílit kotrolu braistormig, včetě pomoci druhých vyjmout z provokujícího prostředí (i krátká hospitalizace) farmakologická itervece (atipsychotika, tymostabilizéry, cave BZD! maximálě jedorázově)

2 PSYCHODYNAMICKÉ ASPEKTY Slabost EGA - těžce sublimují své touhy a edostatečě modulují své pocity - často překračují sociálě přijímaé hraice ACTING OUT - ízký práh pro odložeí akce která vybíjí apětí - rozbíjejí věci, vztahy, explozivě vyjadřují hěv. To vše slouží k překrytí bezmocosti ACTING UP - vědomá saha získat pozorost, podporu, sympatii, jié zisky. Super-ego je obvykle slabě rozviuté a proto eí typicky užíváo k rozhodováí o akci špaté rozviuté hraice EGA - difúze idetity:špatě rozlišují hraice od druhých (potíže s teritorialitou i empatii), problémy se sexuálí idetitou ( pasexualita ) REAKCE NA TRAUMATICKOU UDÁLOST ZÁKLADNÍ PROJEVY: SILNÁ ÚZKOST NEBO BEZMOC, VZTEK, PLÁČ, TĚLESNÉ PŘÍZNAKY, vyjímečě PSYCHOGENNÍ STUPOR klidě mluvit, se zájmem, důraz a takt zdůrazňovat bezpečí, emocioálí podporu umožit katarzi - echat mluvit o traumatu ale eutit ebráit vyjádřeí emocí tolerovat i vyjádřeí hěvu trpělivost dát čas a odpovědi explorovat specifický výzam události (ztráta sebeúcty, separace apod), zodpovědosti a viu, kocept trestu za, MEDIKACE: při silé akutí reakci a stres ZVÁŽIT BZD (lorazepam 2 mg p.o. ebo diazepam 10 mg p.o.) ZLOSTNÁ AFEKTIVNÍ REAKCE ZÁKLADNÍ PROJEVY: sloví výčitky, odsudky, hěv, odmítáí, katatýmí zkreslováí, eschopost aslouchat a řešit důkladě vyslechout validizovat uzat vše, a čem ěco je ptát se po evetuálích dalších důvodech hěvu vysvětlit empaticky pochopit probrat důsledky probrat možosti jiých řešeí evet. kompromisu propojit s podobými situacemi v miulosti a aticipovat budoucí medikaci zvážit (spíše atipsychotika, ale také BZD lorazepam) ZTRÁTA ztráta blízké osoby přerušuje kotiuitu života, kde základí bází je každodeí fugováí často zameá změu ve vztazích s celou řadou lidí, ovou roli terapeut emá aktivě zasahovat do smutkové práce, pokud ji paciet dělá sám pokud je smutková práce spojeá s výrazou maladaptací, je a místě pomoci ztrátu propracovat vztah k mrtvému, zejméa validizovat ambivalece, zlost, ztrátu adějí /při ztrátě dítěte/ rozloučeí se s emocioálí abreakcí propracováí ové role a alezeí oporých bodů pro sebevědomí a další smysl

3 TRUCHLENÍ Terapie pomáhá smutkové práci tím, že: Iformuje, co může postižeý v tomto období očekávat, které problémy se mohou objevit a co jsou přirozeé reakce a ztrátu podporuje plé vyjádřeí všech emočích stavů (včetě bolesti, hěvu a ambivaletích pocitů k zemřelému) pomocí rozmluvy o zemřelém, psaím dopisů a rozloučeí, hraím rolí apod. postupě pomáhá ajít ovou roli v životě, vytvořit ovou sociálí síť a ajít aktivity, které postižeému dávají smysl a potěšeí. pokud je smutek kompliková depresí, je a místě podávat atidepresiva, podobě je tomu při komplikací posttraumatickou stresovou poruchou ebo jiou úzkostou poruchou, BZD zvážit FLASHBACK ZÁKLADNÍ PROJEVY: SILNÝ ZÁCHVAT ÚZKOSTI SPOJENÝ SE SMYSLOVÝM PROŽÍTKEM ZNOVUPROŽÍVÁNÍ, A VEGETATIVNÍMI PŘÍZNAKY, ČASTO IMPULZIVITA, STAV BLÍZKÝ TRANSU zpřítomit zde a yí (uzeměí, jsme tady, já jsem te a tato situace je taková apod.) explorovat prožitek v jedotlivých kompoetách empaticky reflektovat, vést specifickými otázkami a další feoméy (vytvářeí metapozice) edukovat o PTSD abídout propracováí zážitku případě zajistit malou dávkou atipsychotika, dlouhodobě atidepresivum, raději e BZD! ACTING OUT - INTERVENCE popsat impulz (y) empatizovat s obtížostí egosytóí akt změit a egodystoí umožit katarktickou iterpretaci puzeí (rozumím, že to chcete udělat, protože vás zrailo/poížilo toto..) sížit pocit omipotece (ukážu mu to) popsat spouštěče (předvídat, kdy to hrozí) popsat důsledky (posíleí superega) dohoda o odložeí (odložeí zmešuje většiu pokušeí) posílit kotrolu braistormig, včetě pomoci druhých vyjmout z provokujícího prostředí /i krátká hospitalizace/ farmakologická itervece (atipsychotika, thymostabilizéry), cave BZD! maximálě jedorázově Co je sebepoškozováí? Sebepoškozováí (self-harm, self-ijury, selfwoudig) je vědomé, záměré a opakovaé sebeporaěí bez vědomé suicidálí motivace, při ěmž dochází k arušeí tělesé itegrity Emočě estabilí porucha osobosti (hraičí typ), disociálí porucha osobosti, deprese, předstíraá porucha, simulace

4 Nejčastější způsoby sebepoškozováí Řezá poraěí kůže zápěstí, předloktí hřbetů rukou, škrábace, vyřezáváí zaků do kůže Popáleí (cigaretou, žehličkou) Poleptáí (louhy, kyseliy) Pohmožděí (údery do zdi, sebe holí ) Umělé vyvoláí horečky Motivy motivy mohou vědomé i evědomé, často více motivů: uvolěí esesitelého apětí pocit vzteku a sebe sama sebe-trestáí zmírěí disociace ukotveí v realitě odstraěí bezmoci potrestáí druhého odčiěí pocitů viy demostrace příkoří či saha vyvolat pocity viy v druhém saha odvést pozorost od více ohrožující situace saha přivolat pozorost saha o sebeuplatěí (prestiž) Neurobehaviorálí model HPO Časé trauma Pozitiví zpětá Vazba Porucha regulace afektů (vysoké základí apětí, zvýšeá fluktuace) Vysoká tedece k disociaci Problémy v asociačím učeí Dysfukčí základí předpoklady Nedostatečá psychosociálí orietace v realitě Dysfukčí strategie zvládáí (sebepoškozováí) Neurobiologická dispozice Bohus 2002 EMOCIONÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ U HRANIČNÍCH PORUCH OSOBNOSTI adměrá itezita dlouhé trváí ízká kotrola edostatečá difereciace vyhýbáí se disociace a depersoalizace edostatečé kogitiví zpracováí ízká srozumitelost pro okolí Důsledek devalvace emočích stavů v dětství

5 PROČ PŘEHNANĚ REAGUJÍ? Nadměrá přecitlivělost a běžé události Zážitky esesitelých afektů Pokusy modulovat afekt sebepoškozeí trestáí druhých závislost a druhých vyhýbáí/úik zeužití ávykových látek HRANIČNÍ PO ČASNÝ ABUSUS 40-76% popisuje sexuálí zeužíváí v dětství 25-73% popisuje odmítáí, trauma ebo fyzické zeužíváí v dětství abusus se objevuje v kotextu especifické pro HPO většia dat je retrospektivích PROČ JSOU HYPERSENZITIVNÍ? DĚTSKÉ ZÁŽITKY, KOMPENZÁTORNÍ A VYHÝBAVÉ STRATÉGIE EXTRÉMNÍ MYŠLENÍ Raé zážitky Strategie chováí Dospělé zážitky Nadměrá geeralizace Dichotomí čero-bíle myšleí Dětství: týráí matkou Kompezátorí: bouří se, vyžaduje pozorost Vyhýbavé: vyhe se přiblížeí, selháí etc. Kritika v práci: Za chováí, které poutá pozorost, zároveň emá bližší vztahy, i když o ě usiluje katastrofizace Absolutí rigidí závěry ejsem lásky hoda Pokud mě vímají, a jsem svobodá, mám hodotu! Buď mě milují ebo mě ičí! ejsem lásky hoda ejsem lásky hoda

6 PROČ JSOU IMPULZIVNÍ? Kogitiví koceptualizace u hraičí poruchy osobosti (Beck 2003) Negativí přesvědčeí o vlastí kotrole Dichotomí reprezetace Extrémí iterpretace Extrémí afekt Iteziví tlak impulzů Chybí pozitiví přesvědčeí o sebekotrole Idealizace ebo démoizace Ambivalece láska/eávist sebepoškozováí zeužívaí ávykových látek adměré požadováí bouřeí se koflikty rozchody suicidálí pokusy KOGNITIVNÍ SCHÉMATA Model sebepoškozováí u HPO DĚTSKÁ ZKUŠENOST JÁDROVÁ SCHÉMATA ODVOZENÉ PRAVIDLO CHOVÁNÍ Zraňující podět iterpersoálí kotext Bud jsem špatá já ebo jsou špatí druzí Testováí druhých Nekovečost Saha potlačit hěv Vybuchováí Sebepoškozováí Vyhýbáí se disociace Silá primárí emoce Sekudárí emoce apř. vztek a sebe emočí istabilita maladaptiví zpracováí emoci: potlačeí ebo prudké vybití TRAUMATICKÉ EMOCE KOGNITIVNÍ PROCESY sebepoškozeí Úleva a iterakčí důsledky Sebezehodoceí či zehodoceí druhého důsledky iterpersoálí kotext

7 Sebepoškozováí a možosti itervece Zraňující podět Nácvik pozorosti a zvládáí podětů Aalgetický stav disociace Silá primárí emoce sebepoškozeí Sekudárí emoce apř. vztek a sebe Nácvik rozezáí a zvládáí primárích emocí Kogitiví a emocioálí restrukturace Kogitiví restrukturace, expozice v imagiaci řada pacietů ecítí ve chvíli poškozeí bolest objeví se pocit uvolěí a zmírěí apětí bolest se může objevit cca po 20 miutách od poraěí Úleva a iterakčí důsledky Sebezehodoceí či zehodoceí druhého Kotrola itra i iterpersoálích důsledků Kogitiví a emocioálí restrukturace Euforický stav u ěkterých vyvolává sebepoškozeí euforický stav Kogitiví sekvece před sebepoškozeím Matka mi řekla, že mi Ladiu epůjčí do PCP., ještě by začala blázit pohádali jsme se, sprostě jsem ji vyadal zvýšeá álada, lepší kocetrace, kreativita spojeé s vysokou frekveci sebepoškozováí Vůbec mi erozumí ikdo mi erozumí Jsem stále sám, protože jsem kripl Neávidím se Mláceí se holí do holeě To bude ejlepší To apětí evydržím! Musím se potrestat!

8 Kogitiví sekvece před alkoholickým tahem Vedoucí mi vyčítala, že zaspávám a chodím pozdě do práce Základí kogitívi kompoety Aktivující poděty (zeví a vitří spouštěče): iterpersoálí koflikt, uda, eúspěch, ezájem druhé osoby, vzpomíka-flashback apod. Sedí a mě, i jií zaspávají, ale to jsou její miláčci, vždy se vozí je po mě Rychlé pití v hospodě Jsem husá a odporá Všecho mi je jedo Je to husá kráva tlustá, závidí mi, že jsem mladá Musím se apít, kašlu e všechy Neávidím ji Všichi jsou proti mě, i ostatí a mě je asazují Aktivovaá přesvědčeí očekávaí úlevy Úleva - potřebuji se uklidit, uvolit, evydržím to Trestu zasloužím si to, jsem kripl Msta - ať to vidí, co udělali Automatické myšleky řízí se, uvolí se... dej si, ať to máš Základí kogitívi kompoety - Kogitíve pokračovaí stratégie-pokračovaie Facilitující přesvědčeí (povoleí k impulzu) Je to dobré se řízout, opravdu to potřebuji!... Istrumetálí stratégie Vezmu si žiletku, ta je ejostřejší... Relaps impulziví reakce řízutí se, popáleí, tlučeí Bezprostředí důsledky uvolěí pozorost Přesvědčeí zaměřeá a úlevu očekávaí úlevy od epříjemých tělesých a/ebo emocioálích stavů: Když se popálím, uvolím se, bude mi dobře... kogitiví zkresleí umožňují bagatelizovat ebo igorovat egativí ásledky Dlouhodobé důsledky sebeobviňováí potvrzeí isuficiece

9 Čím silější je facilitující přesvědčeí, tím saději člověk utkaí podlehe Negativí zpevěí kogitivích kompoet automatické myšleky a facilitující přesvědčeí se postupě rozvíjejí udržují impulziví chováí zážitky úlevy ebo pozorosti je potvrzují Zvládáí sebepoškozeí - kroky aalýza sebepoškozovacího chováí, jeho povahy, pohutek, frekvece, itezity a rozsahu zvážit závažost a poskytout bezpečé prostředí (hospitalizace), pokud je to ezbyté detailí popis atecedetů sebepoškozeí typický vzorec s kogicemi (či jejich řetězci), emocemi, tělesými reakcemi a chováím bezprostředí a dlouhodobé pozitiví i egativí důsledky a modulátory procházet vzorec v imagiaci a popsat detaily domácí úkol - detaily písemě expozice v imagiaci sebesledováí - zvýšit pozorost pro situace, kdy dochází k zahlceí hěvem, frustrací, tezí ebo depersoalizací a které hrozí sebepoškozeím braistormig alterativích způsobů reakce a spouštěče ácvik alterativích reakcí, expozice i vivo spouštěčům sebeodměňováí SPOUŠTĚČE: Itervece při práci se sebepoškozováím Koflikty ve vztazích Kritika Neúspěch Nezájem druhého Flashbacky Porováváí se uda a edostatek podětů Zvýšeé apětí STRATEGIE: ácvik řešeí kofliktů ácvik přijímáí kritiky a kostruktiví kritiky kogitiví restrukturalizace, pláováí pozitiví aserce expozice kogitiví restrukturalizace pláováí, rozšířeí sociálí sítě a příjemých aktivit práce s emocemi, expozice, přeladěí, relaxace, meditace

10 Možosti terapeutického ovlivěí zázamy aalýza chováí kogitiví restrukturalizace řešeí problémů otázka trestů imagiace sebeistruktáž ácvik zvládáí impulsů zpracováí traumatických emocí Zázamy zázam toho zda k sebepoškozeí došlo zázam utkáí k sebepoškozováí (škálováí) zázam tzv. stabilizujícího chováí rozlišeí mezi utkáím a fataziemi o sebepoškozováím BLUDNÝ KRUH PŘÍZNAKŮ, HNĚVU A SEBEPOŠKOZENÍ SPOUŠTĚČ: přítel se mě zeptal, proč jsem aštvaá EMOCE: úzkost hěv, smutek AUTOMATICKÉ MYŠLENKY: Proč se mě ptá? Nejsem aštvaá! Nikdy ejsem aštvaá! Proč mi to dělá?! Nesáším ho! Dělá to schválě! Nejsem aštvaá! Zblázím se! Řízu se! TĚLESNÉ REAKCE: Svalové apětí, povrchí dýcháí, vitří apětí CHOVÁNÍ: saha odvést pozorost od myšleek, křičeí a partera, sebepoškozeí Okolosti: Šéf chválil Vedulu, jak dobře pracuje a mě eřekl ic, i když se dřu už měsíc a dělám toho více, ež oa. Šla jsem domů v apětí, s pocity křivdy espokojeá Spouštěč: Matka mi řekla, že si ikdy žádého chlapa eajdu, že žáde se mou beztak evydrží, když se tvářím jako buldok Emoce: Prudký vztek, apětí a lítost dohromady Tělesé reakce: Napětí svalů, bolest břicha, zrychleí dechu, bušeí srdce, Myšleky: Dám ji pěstí, co se do mě sere ikdy mě eměla ráda..vždy mi je škodila.to si eechám líbit praštím ji.vždyť to emá ceu.to evydržím..jsem kripl..vždyť má pravdu ikdo mě emá rád život je k hovu..praske mi hlava evydržím to.musím se řízout to mi uleví bude mi dobře teď to musím udělat hed teď Chováí: Seřváí matky, zavřeí se v pokoji..pořezáí se žiletkou a stehě Důsledky: Bezprostředí: úleva až blaho, vybití apětí; Myšleky: Je klid všecho je v pořádku Dlouhodobé: Pocit viy a studu ; Myšleky: Jsem kripl, ikdy ic ezvládu Dovedosti: Kostruktiví: Zeptat se šéfa, co říká moji práci, matce říci, ať mě echá, že jsem aštvaá z práce a že si zalezu, že ji můj ksicht epatří Nekostruktiví: Dovedu si apětí dlouho posilovat tím, si udržuji zlost a matku i celý svět adáváím a pak se posiluju v tom, že řízutí mi uleví. Pak si to všecho vyčítám, což dále zvyšuje moji podrážděost a všecho mi vadí.

11 OD JÁDROVÉHO PŘESVĚDČENÍ K SEBEINSTRUKCI CHOVÁNÍ A ZPĚT KBT - KOGNITIVNÍ REKONSTRUKCE Situace myšleka emoce chováí rekostrukce akce JÁDROVÉ SCHÉMA: Jsem špatá POSTOJ: Když ukážu zlost, lidé mě odmítou ZÁVĚR: Nejlepší je ic eříkat aby ikdo epozal, že jsem aštvaá. SEBE-INSTRUKCE: Nic eříkej, tvář se uvolěě! Matka mě Co si ta kráva Vztek Křik a Měla o mě strach, sice Teď: kritizovala, vůbec myslí a matku zbytečě, ale kráva proto Řeku, že že jsem eí jsem to přišla ráo Vždy mi je Neávist Rozbití oka Přeháím, v mohém přehala škodila Dlouho Pořezáí se mi pomohla Příště: Neávidím ji. Dlouho Pořezáí se Někdy ao, jidy mi Zavoláí ezičí apětí a i záleží mě CHOVÁNÍ: Výbuch vzteku, hádka CHOVÁNÍ: Stažeí se sebepoškozeí REAKCE DRUHÝCH: ptají se, proč je aštvaá.. CHOVÁNÍ: mlčí, vypadá aštvaě DYSFUNKČNÍ SCHÉMA: buď jsem zlá já, ebo oa Nácvik zvládáí impulzů cílem je sížit mimovolé utkáí reagovat prudce acvičuje potřebé dovedosti, ejdříve v sezeí a pak v reálých situacích mezi sezeími čtyři fáze: vyšetřeí moitorováí ácvik praktické uplatěí Vyšetřeí terapeut s pacietem mapují vzorce pacietových impulzivích reakcí; zaměřují se a spouštěče, okolosti, kogitiví aspekty, emočí reakci, typické chováí, důsledky a modifikující faktory Typické otázky: Které situace typicky u vás spouští toto chováí? Na co v takové chvílí myslíte? Jak se cítíte předtím, v průběhu impulzivího čiu a po ěm? Co vám běží hlavou? Co cítíte v těle? Jak se vám dýchá? Jsou situace, kdy dokážete toto chováí lépe kotrolovat a situace, kdy vám to jde hůře? a podobě

12 Motivy motivy mohou vědomé i evědomé, často více motivů: uvolěí silého apětí zmírěí disociace odstraěí bezmoci saha potrestat druhého ebo sebe odčiěí pocitů viy saha vyvolat pocity viy v druhém saha odvést pozorost od více ohrožující situace saha přivolat pozorost Oddáleí impulziví reakce: kogitivě pomocí počítáí ebo popisu okolostí změou chováí pomocí áhradí čiosti pomocí kotrolovaého dýcháí a svalové relaxace, meditace áhrada destruktivího chováí méě destruktivím (apř. pořezáí se a zápěstí ahradit počmáráím se tužkou); Systematické odvedeí pozorosti: vitřím odvedeí pozorosti: co si má v kritické situaci říci acvičuje si myšleky eslučitelé s impulsy (apř. Je to akoec směšé, budu se raději smát ež abych se pořezal! ). zeví odvedeí pozorosti: Nácvik změit okolosti, které jej rozčilují (v kofliktu včas odejde z místosti, místo aby v sobě hromadil apětí) Asertiví zvládutí kofliktí situace Kotrola pozitivích důsledků Plá, jak zabráit pozitivím důsledkům, evetuálě co udělat ihed poté, co by bylo spíše trestem ež odměou za sebepoškozujícího chováí (apříklad umýt záchod, vyžehlit prádlo apod.). Psychofarmakoterapie u impulzivího chováí Impulzivita, vybuchováí, sebepoškozováí, promiskuita, opíjeí efekt udržováí efekt udržováí efekt udržováí Iiciálí léčba: SSRI Částečý efekt přidat Nízká dávka atipsychotika Částečý efekt přidat Lithium Pokud eí efekt změit a: Carbamazepi Valproat Lamotrigie Bez efektu přidat Atypické atipsychotikum IMAO Pokud eí efekt změit a: Lithium Carbamazepi Valproat Lamotrigie Bez efektu změit Bez efektu změit efekt udržováí APA 2004

13 Změa kotextu Citové utrpeí Expozice traumatickým událostem Řešeí vztahových problémů Nácvik komuikačích dovedostí, zejméa pozitiví aserce a zvládáí kritiky Emocioálí restrukturalizace (dopisy, hraí roli, imagiace Citové utrpeí je často důsledkem sekudárích emocí (apř. itezíví zahabeí, úzkost, zuřivost) a primárí emoce Primárí emoce jsou často adaptiví a přiměřeé kotextu Zvládáí sekudárích emocí si vyžaduje vystaveí se primárím emocím v ehodotící atmosféře Jak lépe zvládat emoce? Pomáhá, pokud dokážeme pozorovat a popsat kotext emocí: Událost, která byla příčiou emoce Její iterpretaci, která emoci vyvolává Prožívaí emoce, včetě tělesých projevů Chováí vyjadřující emoci Důsledky emoce v životě Jaký je ormálí způsob zpracováí bolestých emocí? Přijetí je to pro mě v pořádku, když mám tyto pocity a emoce Vyjádřeí mohu je vyjádřit Zážitek potvrzeí druzí mají zájem mohu o tom mluvit Učeí se moje zkušeosti mi pomáhají růst

14 Pozorost k emocím Dokáže si paciet všimout svých emocí? Umí své emoce pojmeovat? Má úzkost Mám zlost Mám i zlost i úzkost Děleí emocí Primárí emoce přímo se vážou a aktuálí prožíváí určitého podětu Sekudárí emoce jsou reakcí a primárí emoce Emocioálí vyhýbáí disociace sebepoškozeí přejídáí popíjeí drogováí depersoalizace Emoce: hěv úzkost vzrušeí smutek Emoce je ormálí disociace přejedeí popíjeí drogy depersoalizace přijetí vyjádřeí potvrzeí zkušeostí učeí se Kogitiví vyhýbáí ztráta kotroly dlouhé trváí Zjištěí emocí rumiace obavy vyhýbáí se situacím, které vyvolávají emoce obviňováí druhých

15 Emoce: hěv úzkost vzrušeí smutek Zjištěí emocí SUICIDALITA Emoce je ormálí disociace přejedeí popíjeí drogy depersoalizace přijetí vyjádřeí potvrzeí zkušeostí učeí se Kogitiví vyhýbáí ztráta kotroly dlouhé trváí Emoce je problematická Negativí iterpretace: via chybí souhlas s druhými zjedodušeý pohled epraktické a epoužitelé emožost přijmout emoce adměrá racioalizace rumiace obavy Vyhýbáí se situacím, které vyvolávají emoce obviňováí druhých ZÁKLADNÍ PROJEVY: SEBEVÝČITKY, BEZNADĚJ, MYŠLENKY NA SEBEVRAŽDU, POKUS, ODMÍTÁNÍ POTRAVY Prvím krokem je udržet pacieta aživu (hospitalizace, dozor) Otevřeě se ptát a to, zda se mu chce žít, zda přemýšlí o suicidiu či jeho realizaci Zajistit pacietovu bezpečost Přísý dohled a pacietovou čiostí a ad příjmem tekuti a potravy Odstrait poteciálě rizikové předměty (apř. ůžky z maikúry TERMINOLOGIE TYPY SUICIDIÍ SUICIDIUM vědomé a úmyslé ukočeí života, a jedu sebevraždu připade sebevražedých pokusů SUICIDÁLNÍ POKUS přes úmysl zemřít člověk zůstae aživu vysoké riziko opakováí v ásledujících 6 měsících, 20% zopakuje do roka a 10% zemře do 10 let a dokoalé suicidium PARASUICIDIUM ahrazuje dřívější termí demostrativí suicidálí pokus často zkratkovité jedáí s cílem úiku z esesitelé či eřešitelé situace (voláí o pomoc) SEBEZABITÍ - eí spojeo s vědomým úmyslem zemřít (u poruch vědomí, pod vlivem haluciací či bludů) SEBEOBĚTOVÁNÍ je sebezabití, kde schází touha po smrti, motivací je saha prospět svou smrtí jiému jedici ebo celku SEBEVRAŽDA BIICKÁ motiv vychází z reality g SEBEVRAŽDA BILANČNÍ bilacuje příos a egativa života a smrti SEBEVRAŽDA PATICKÁ motiv vychází z psychopatologie (deprese, psychóza, ethylismus )

16 Východisko pro sebevražedý pokus Sebevražedý pokus vyplývá z přehlušující psychické bolesti a kogitivího zúžeí, které eumožňuje ajít cestu jak zacházet s prožívaým stresem Sheidma 1989 Suicidalita žey se pokoušejí o suicidium 3x častěji ež muži muži 3x častěji ež žey provedou dokoalé suicidium žey suicidálí pokus častěji používají jako způsob vyjádřeí svého trápeí muži aopak mohou suicidium odkládat do té doby, až se bezmoc a zoufalství staou esesitelými lidé páchající suicidium emusí být psychicky emocí psychická porucha, zejméa deprese, výrazě zvyšuje riziko sebevraždy u lidí trpící vážou depresi se suicidium vyskytuje 500krát častěji, ež u běžé populace suicidia jsou častější u rozvedeých ež u svobodých a u svobodých jsou častější ež u žeatých Nejvíce se o suicidium pokoušejí lidé ve věku let a pak lidé starší 55 let ejvíce suicidií se vyskytuje v městských aglomeracích. Typy patického suicidálího chováí Suicidalita jako přízak Úzkostě agitovaý typ: apříklad v rámci těžké deprese ebo u úzkostých poruch, schizofreích psychóz zde je zvýšeé riziko akutí suicidality Impulzivě agresiví typ: apříklad u hraičí poruchy osobosti, závislosti a alkoholu; pravděpodobě souvisí se sížeím serotoergí fukce v mozku, bývá sížeý cholesterol jde o dlouhodobě zvýšeé riziko akutí suicidality Ahedoicko bezadějý typ: apříklad při egativí schizofreí symptomatologii ebo chroifikovaých depresích: dlouhodobě zvýšeé riziko suicidality u všech psychických oemocěí ezávisle a psychickém oemocěí - vážé životí krize došlo ke selháí zvládacích mechaismů osobosti každou zmíku o suicidiu je uté brát vážě - důkladá explorace po TS pokusu - kromě psychiatrického vyšetřeí vždy uté i somatické vyšetřeí při podezřeí a akutí suicidalitu - v rozhovoru se otevřeě zaměřit a posoudit pacietovou schopost diskutovat toto téma akutě suicidálí paciety- odeslat v doprovodu a psychiatrické odděleí při chybějícím áhledu oemocěí - může být utá edobrovolá hospitalizace ebo hospitalizace za asistece policie

17 Stadardizovaý idex mortality pro psychopatologické rizikové faktory sebevraždy Rizikový faktor Stadardizovaý idex mortality (SIM) Předchozí suicidálí pokus 38,4 Depresiví porucha 20,4 Abusus sedativ 20,3 Porucha příjmu potravy 20,1 Mohočetý abusus ávykových látek 19,2 Bipolárí porucha 15,0 Dystymie 12,1 Obsedatě kompulziví porucha 11,5 Paická porucha 10,0 Schizofreie 8,5 Porucha osobosti 7,1 Abusus alkoholu 5,6 SIM je poměr zjištěé mortality k očekávaé mortalitě a odhaduje riziko mortality a suicidium v přítomosti určité poruchy. Harris a Barraclough 1997 Faktory spojeé se zvýšeým rizikem suicidálího jedáí DEMOGRAFICKÉ RYSY: Adolescece a mladší dospělost Vyšší věk Muž Rozvedeý ebo osamělý PSYCHIATRICKÉ RYSY: Nedávé propuštěí z léčby (období prvího měsíce po hospitalizaci) Dřívější akty sebepoškozeí ebo TS Nedává epřízivá událost Suicidálí jedáí v blízkém okolí či příbuzestvu Deprese ebo máie Etylismus Toxikomaie Hraičí porucha osobosti Těžké úzkosté poruchy a posttraumatická stresová porucha Tělesé vyčerpáí Velký životí stres u chroicky zraitelé osoby SOCIÁLNÍ RYSY: Nedává ztráta sociálí podpory Pokles socioekoomické úrově Chroické sociálí problémy Nezaměstaost Bydleí o samotě Domácí ásilí OBECNĚ MEDICÍNSKÉ RYSY: Život ohrožující, bolestivé ebo chroické tělesé oemocěí SUICIDALITA - PŘÍSTUP Nejdůležitější je udržet pacieta aživu (hospitalizace, dozor) Otevřeě se ptát a to, zda se mu chce žít, zda přemýšlí o suicidiu či jeho realizaci Zajistit pacietovu bezpečost Přísý dohled a pacietovou čiostí a ad příjmem tekuti a potravy Odstrait poteciálě rizikové předměty (apř. ůžky z maikúry Pyramida vedoucí k suicidiu Suicidium Deprese Sociálí stažeí Chroická úavost poruchy spáku Ztráta ideálů a optimismu Ztráta eergie Emočí a tělesé vyčerpáí Nedostatek odpovídající kompezace a odpočiku Dlouhodobý emočí a tělesý stres

18 Kdy se cíleě ptát a suicidalitu RIZIKO SUICIDIA DEMOGRAFICKÉ RYSY: Přijetí do léčby Středí a vyšší věk Muž Krizová itervece Rozvedeý ebo osamělý Prudká áhlá změa v psychickém stavu zhoršeí, ale i dramatické zlepšeí PSYCHIATRICKÉ RYSY: Dřívější akty sebepoškozeí ebo TS Deprese ebo maie Horšící se stav i přes léčbu Etylismus Disociálí osobost Očekáváí výzamé osobí ztráty (úmrtí, propuštěí, fiačí propad ) Nástup závažé tělesé emoci AJP supplemetum 2003 SOCIÁLNÍ RYSY: Nezaměstaost Izolace OBECNĚ MEDICÍNSKÉ RYSY: Vážé tělesé oemocěí Základí otázky při hodoceí suicidálího pacieta Jak vážé je rozhodutí? Jaký je motiv? Závažost suicidálí záměru Závažost sebevražedého záměru je úměrá počtu ásledě uvedeých rysů: Příprava: - předem pláovaý či - dopis a rozloučeou - čiy koaé s vyhlídkou smrti, apř. závěť Je paciet psychiatricky emoce? Jaké má paciet problémy v životě? Hospitalizace? Okolosti: Po čiu: - byl při čiu sám - ačasováo tak, aby pomoc byla co ejméě pravděpodobá - opatřeí zabraňující odhaleí - eusiluje o pomoc - adále si přeje zemřít - adále věří, že pokus skočí smrtelě - lituje, že či selhal

19 Suicidálí vývoj Suicidálí chováí často vziká postupě: myšleky a sebevraždu emají zpočátku kokrétí obsah, postižeý se jim bráí a saží se je zapuzovat dalším stupěm jsou suicidálí tedece, kterým se postižeý již ebráí, ale má k im zatím ambivaletí postoj Rigelův presuicidálí sydrom Zúžeí subjektivího prostoru omezeější prožíváí a vímáí, jedostraé vímáí reality, člověk je přemože adměrou situací, cítí se ji zavale, eví kudy kam, má pocit, že je v pasti, izoluje se ebo ochuzuje sociálí vztahy, je osamělý, emoce se jedostraě zaměřují, domiuje zoufalství, strach, úzkost a bezmoc, postižeý ztrácí schopost svoje emoce regulovat, ěkteré životí oblasti ztrácejí a zajímavosti, vidí je to, co jej zehodocuje, zužuje se svět hodot, objevuje se bezmoc realizovat důležité cíle, vlastí existece je pokládáa za bezceou, zužuje se i vímáí vztahů, ic mu epřiášejí, devalvuje si je; v dalším vývoji se již ztotožňuje s myšlekami a koec života, začíá promýšlet ejvhodější způsob smrti, objevují se suicidálí úvahy ásleduje rozhodutí o realizaci suicidia, které může vést k paradoxímu ukliděí a u okolí k představě o zlepšeí stavu postižeého Zablokovaá agresivita ebo její obráceí vůči sobě postižeý je stále více přesvědče, že emá kvality ai schoposti, které by měl mít, sám zaviil celou situaci, ze které eí východiska, zehodocuje se, cítí k sobě eávist a hěv; Naléhavé suicidálí fatazie přáí být mrtev, představy o sebevraždě, o způsobu provedeí, utkáí k sebevraždě, fatazie přiášejí úlevu, jsou stále lákavější, postupě vypadají, jako jediá ebo ejlepší cesta řešeí situace, utéct od bolesti a trápeí. Pojmeováí sebevraždy Někteří pacieti o sebevraždě emluví, ale azačují tuto možost Prví krokem - pojmeováí sebevraždy přímé ázaky se projevují ve větách typu: Chci umřít!, Zabiji se! epřímé jsou méě ápadé: Nedokážu už dále sášet život!, Nemá to ceu!, Takový život je esesitelý! Pokud paciet azačuje, že jeho život emá smysl - zpravidla čeká a přímou otázku, zda myslí a to, že by tady ebyl. Pokud řeke že ao - uté je zeptat se přímo, zda o suicidiu uvažuje. Ptáme se přímo: Myslíte a sebevraždu?. Pro pacieta se touto otázkou měí situace. Často to, o čem mlčel, edokázal se svěřit, styděl se zato, prožíval ambivalece, bylo poprvé hlasitě pojmeováo. Situace pak umožňuje svěřit se a probrat ambivalece s tím spojeé. Asi třetia lidí, kteří si dobrovolě sáhli a život, si přeje umřít i adále. Další třetiě je lhostejé, zůstaou-li aživu ebo e. Při zkoumáí problémů pacietů vycítíme další důležité faktory: Jejich city byly ěkým zraěy Přáli si vybít vztek ebo zrait důležitou osobu Nevěděli si rady s úzkostými stavy Jejich či byl úikem Upoutali a sebe pozorost okolí

20 Deprese Protektiví faktory proti suicidiu Paciet Agrese obráceá proti sobě Neurotrasmiterový deficit Zoufalství Bezaděj Vztek Úzkost Pocit bezvýchodosti Agitace x stupor Lékař Přijetí Přímé otázky Nabídka odpovědí Iformace, vysvětleí podstaty emoci Nevyvracet přesvědčeí Nabídout jié možosti Psychofarmaka Atidepresiva Axiolytika atipsychotika Hospitalizace Děti v rodiě Pocit zodpovědosti vůči rodiě Těhoteství Víra Životí spokojeost Pozitiví zvládací schoposti Podpora z okolí Pozitiví terapeutické spojeectví AJP supplemetum 2003 Rozhodováí o hospitalizaci Kroky programu pro suicidálího pacieta ebo pacieta po suicidálím pokusu - 1 Léčit přízaky a základí psychickou poruchu HOSPITALIZACE VŽDY Po TS, pokud Je psychotický Hluboce depresiví Má suicidálí plá Násilý pokus Pokud bylo bráěo záchraě Lituje záchray Muž starší 45 let s počíající psychickou poruchou Alterace psychického stavu tělesou emocí (metabolická, toxická, ifekčí ) Při suicidálích myšlekách Specifický plá Pevé rozhodutí k suicidiu HOSPITALIZACE SPÍŠE ANO Suicidálí představy S psychózou Jiá závažá psychická porucha TS v aaméze Komorbidí závažá tělesá emoc (ca, eurologická ) Neschopost ambulatě spolupracovat Nepřítomost suicidálích představ Ale lze a ě usuzovat HOSPITALIZACE SPÍŠE NE Po TS ebo se suicidálími úvahami Pokud TS jako reakce a epřízivou životí událost (eúspěch u zkoušky, parterský rozchod, hádka ), zejméa pokud má paciet áhled Metoda TS s ízkou letalitou Spolupracuje, má dobrou rodiou a sociálí podporu Schope ambulatě spolupracovat Ambulatí péče bude prospěšější ež hospitalizace I když má paciet suicidálí myšleky, ale ikdy ebyl pokus Ptát se a suicidálí myšleky, i když o ich paciet emluví. Zaměřte se a: o posledí suicidálí pokus o aamézu suicidálích myšleek a jedáí o rodiou aamézu suicidií o klíčová výročí, jako úmrti dítěte, partera, pocit, že suicidium povede k zovuspojeí s touto osobou Objasěte motivy a využijte je v léčbě Zjistěte výzam smrti, suicidia a fatazií a jeho důsledků (apř. jaké reakce očekává paciet od druhých) Pracujte s pacietovou tedecí řešit problémy zásadím jedáím

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál

PrO PeDagOgY. POruCHY PřÍjmu POTravY. manuál POruCHY PřÍjmu POTravY manuál PrO PeDagOgY Mauál pro pedagogy je vydá v rámci projektu PPP (Podpora profesioálí prevece) z gratového programu OP VK 1.3 Jihomoravského kraje. Projekt je spolufiacová Evropským

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

Disociativní poruchy. Disociace. Janetův pohled

Disociativní poruchy. Disociace. Janetův pohled Disociativní poruchy Ján Praško International CBT Institute Odyssea, University Palacky Olomouc Department of Psychiatry University Hospital Olomouc Prague Psychiatric Centre, Centre of Neuropsychiatric

Více

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica 14. číslo - září 2006 www.cymedica.cz Změy krmiva Specific Novika Equest Pramox Živá vakcía proti Salmoella typhimurium 10. výročí Cymedica Obsah 14. čísla: MVDr. Pavlía Hájková Hlodavci ve veteriárí ordiaci

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit! Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery

O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery O poruchách příjmu potravy pro otce a partnery Autor: Ria Černá (ria.cerna@gmail.com) Spolupracovali: Ondřej Stískal, Patricia Arlethová Ilustrace: Magda Hudcová Grafická úprava: NYDRLE studio, s.r.o.

Více

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI

Obsah. 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE MUTACE DĚTI Obsah 3. Podpora psychického zdraví ZÁKLADNÍ MUTACE Deprese... 1 Dobrý spánek... 5 Domácí násilí... 7 Duševní poruchy... 9 Duševní zdraví... 13 Emoce a jejich projevy... 17 Formy agrese... 19 Kde hledat

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu.

KVALIMETRIE. 16. Statistické metody v metrologii a analytické chemii. Miloslav Suchánek. Řešené příklady na CD-ROM v Excelu. KVALIMETRIE Miloslav Sucháek 16. Statistické metody v metrologii a aalytické chemii Řešeé příklady a CD-ROM v Excelu Eurachem ZAOSTŘENO NA ANALYTICKOU CHEMII V EVROPĚ Kvalimetrie 16 je zatím posledí z

Více

Panická porucha. Prof. MUDr. Ján Praško, CSc. MUDr. Klára Látalová, MUDr. Dana Kamarádová, MUDr. Aleš Grambal, MUDr. Tomáš Diveky, MUDr.

Panická porucha. Prof. MUDr. Ján Praško, CSc. MUDr. Klára Látalová, MUDr. Dana Kamarádová, MUDr. Aleš Grambal, MUDr. Tomáš Diveky, MUDr. Panická porucha Prof. MUDr. Ján Praško, CSc. MUDr. Klára Látalová, MUDr. Dana Kamarádová, MUDr. Aleš Grambal, MUDr. Tomáš Diveky, MUDr. Jana Prašková Klinika psychiatrie Fakultní mocnice Olomouc a Lékařská

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová PANICKÁ PORUCHA A JAK JI ZVLÁDAT Ján Praško,

Více

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat

Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová. Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško, Hana Prašková, Katarína Vašková, Jana Vyskočilová Panická porucha a jak ji zvládat Ján Praško,

Více

SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA

SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRUČKA PRO LIDI SE SOCIÁLNÍ FOBIÍ Ján Praško, Jana Vyskočilová, Jana Prašková SOCIÁLNÍ FOBIE A JEJÍ LÉČBA PŘÍRUČKA PRO LIDI SE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy

MASARYKOVA UNIVERZITA. Psychologické aspekty panické poruchy MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Psychologické aspekty panické poruchy Bakalářská práce Brno 2015 Autor práce: Vedoucí práce: Monika Baslíková RNDr. Mgr. Alice Prokopová,

Více

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra

Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra DĚTI S PSYCHIATRICKOU DIAGNÓZOU Motto: Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy. Miguel de Cervantes y Saavedra 1 Mgr. Monika Marxtová Vystudovala Univerzitu Kalovu v Praze Filozofickou fakultu, obor psychologie.

Více

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt.

Výc Zápa Sever tvrt tvrt rt. ÚZKOST A ÚZKOSTNÉ PORUCHY PANICKÁ PORUCHA A AGORAFOBIE ÚZKOST A STRACH adaptivní emoce, patří běžně k životu Úzkost nevím, čeho se bojím příprava na neurčité nebezpečí (kontextuální podmiňování) Strach

Více

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU

Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Ján Praško JAK ZVLÁDNOUT GENERALIZOVANOU ÚZKOSTNOU PORUCHU Autor doc. MUDr. Ján Praško,

Více