Hypnóza podle Miltona H. Ericksona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hypnóza podle Miltona H. Ericksona"

Transkript

1 Techniky mé terapie Obsah: 1. Rodinné konstelace 2. Hypnóza podle Miltona H. Ericksona 3. Neurolingvistické programování NLP 4. Voice Dialogue 5. Bioenergetika a Neo - Reichianské dýchání 6. Léčení traumatu

2 Rodinné konstelace Rodinné konstelace spočívají v pozorování přirozeného pořadí, které formuje rodiny a rodinné klany. Toto přirozené pořadí působí pomocí systému; jinými slovy je transpersonální a nezávislé na osobních přáních jednotlivých členů rodiny. Jednotlivec nemůže tuto posloupnost změnit, eliminovat, nebo z ní utéct. Říká se tomu pořádek z lásky, něco jako geneticky vtištěná archaická láska, která spojuje členy rodiny všech generací nezávisle na pocitech, které jednotlivci mají, či věří, že cítí jeden ke druhému. Bert Hellinger (rodinný terapeut a propagátor rodinných konstelací) studoval psychoanalýzu, NLP a primární terapii. Přitom si povšiml, že existuje jakási úroveň pocitů, která nepramení z osobního života konkrétního jedince. Po dlouhém výzkumu objevil, že tyto pocity mají původ v předposlední generaci originální rodiny. A nejedná se pouze o členy, které dotyčný jedinec znal, ale také o ty, které nikdy nepotkal, kteří zemřeli, či byli z rodiny vyloučeni. Tito lidé jsou ve skutečnosti v systému rodiny přítomni a na jednotlivé členy mají stále vliv, a to někdy velmi nebezpečný vliv, ústící do chorob, nehod či náhlých úmrtí. Mnoho odborníků se nyní shoduje na tom, že více jak polovina našich potíží nepramení z naší individuální historie, ale z historie systému celé rodiny, a z toho důvodu techniky zaměřené na práci s jedincem nejsou účinné a je zapotřebí použít tzv. systémové terapie. Způsob, jakým se zmíněný přenos děje, je záhadou, ale jeho existence je zřejmá každému, kdo se jedinkrát s rodinnými konstelacemi setkal. Bert Hellinger objevil, že děti na sebe často berou role těch, kteří předčasně zemřeli, byli ze systému vyloučeni, či utrpěli bezpráví. Děti se podvědomě identifikují s těmito předky, a tím se naleznou vzhledem ke svým rodičům a ostatním členům rodiny v chybném postavení, nemohou žít v míru a vrozená posloupnost rodiny je tím poničena. V tomto procesu se nejedná o projekci, ale o zbloudilou lásku, o hlubokou potřebu lásky, harmonie a sounáležitosti. To je také důvod, proč stěžejní záležitostí při této práci je hledání lásky. Je-li jednou objeveno místo, kde může plout, řešení je možné. Že všichni členové konkrétního systému naleznou opět své přirozené místo. Přestože během sestavování rodinných konstelací přichází mnoho emocí, hlavní orientace je zaměřena na fakta a události, jako jsou předčasná či náhlá smrt, zděděné defekty, potlačení či zapomenutí členové rodiny, zločiny atd. Takovéto události mají destruktivní dopad na posloupnost systému a pro znovuobjevení rovnováhy na sebe následující generace bere lítost, vinu a trest, nevědomě vedoucí k náhlému sklonu. Příčiny mnoha sebevražd se nalézají právě zde. Je překvapivé, jak silnou roli pro nás hraje naše krev a náš genetický původ. Je to něco, co není možné cítit, a proto lidé žijí úděly jiných, aniž by si toho povšimli. Sestavení rodinné konstelace vynese onu poničenou strukturu na světlo, a pak je možné na ní pracovat. Když člověk chce do hloubky pochopit rodinné konstelace, musí se zbavit tradičních představ o terapii. To, co zde děláme, je zcela jiný proces. Tak například podle terapie si člověk řeší problémy krok za krokem, nezřídka po dobu několika let. U rodinných konstelací je tomu úplně jinak a vy se musíte, jestliže tomu chcete porozumět a jestliže to na vás má skutečně hluboce působit, vzdát představy lineárního procesu, procesu trvajícího dlouhý čas, procesu práce na sobě.

3 Hypnóza podle Miltona H. Ericksona Tento přístup se zaměřuje především na hypnózu jako na zvláštní druh lidské interakce, a ne na religiózní zážitek, situaci přenosu nebo proces podmiňování. Z tohoto hlediska je hypnóza procesem odehrávajícím se mezi dvěma lidmi, způsobem komunikace jednoho člověka s druhým. Díky Ericksonovu přístupu budeme tuto záhadu pozorovat při naší společné práci. Mezi hypnózou a jinými terapiemi lze popisovat paralely, pokud jde o cíl, postup nebo specifické techniky pro potýkání se s rezistencí. V nejobecnější rovině se hypnoterapeut snaží dosáhnout změny v chování, v senzorické reakci a vědomí druhého člověka. Jeho vedlejším cílem je rozšířit rejstřík zkušeností pacienta, nabídnout mu nové způsoby myšlení, cítění a chování. Ericksonova hypnóza se zabývá předpokládanými potížemi a viditelnými příznaky a vyhýbá se tomu, aby označovala pacienty za nemocné ve smyslu osobních nedostatků. Tento pozitivní přístup má spoustu výhod. Předem předpokládá zdravý výsledek, protože je potřeba zbavit se pouze příznaků či obtíží, na rozdíl od nutnosti rozsáhlé přestavby osobnosti. Implicitně je v takovém postupu zakotveno ocenění všech bezproblémových aspektů jedince. Tento přístup je rovněž vhodný pro krátkodobou léčbu, neboť záběr je daleko užší než modely založené na patologii. Další jeho výhodou je léčebné zaměření na přítomnost a budoucnost, čímž se terapie bezprostředně vztahuje k pacientovu současnému životu. A navíc, rychlé výsledky jsou daleko zřejmější (a tím i povzbudivější).

4 Neurolingvistické programování - NLP NLP neurolingvistické programování - je disciplína modelující subjektivní prožívání člověka. Hlavním nástrojem této techniky jsou často výjimečné a velmi efektivní strategie, které umožňují lidem dosahovat nadprůměrné výsledky. NLP nabízí nový pohled na komunikaci i na možnosti změny rozvoje člověka. Umožňuje popsat a hlavně změnit způsoby, jak se lidé učí, mění a vyvíjejí. Jde o pohled velmi precizní, přesný a zároveň pragmatický zaměřený. NLP nabízí určité praktické nástroje, metody a také návody a způsob, jak je používat. Nabízí možnosti, jak zlepšit naši komunikaci s partnerem, určitou skupinou, popřípadě se sebou samým. Pomáhá nám při řešení problémů nebo dosahování našich cílů. Tato technika je vhodná pro vedoucí pracovníky, manažery, učitele, terapeuty, trenéry, Pro všechny, kteří pracují a komunikují s lidmi. Taktéž pro ty, kteří hledají způsoby, jak optimálně rozvinout svoje osobní předpoklady, vlohy a schopnosti. Pro lidi, kteří touží po sebezdokonalování. Slovíčko neuro poukazuje na skutečnost, že vnímání světa jakož i další zpracování těchto vjemů závisí na smyslových orgánech a na neurologických procesech, které se v nás odehrávají. Naše vnitřní reprezentace světa zpětně ovlivňuje náš stav. Tento můžeme vyčíst, pozorujeme-li například řeč těla. Tělo a psychika tvoří neoddělitelný celek. Lingvistika v názvu ukazuje na způsob, jakým informace popisujeme a seznamujeme s nimi okolí. Náš mluvený projev ukazuje na způsob, jak vnímané a prožité reprezentujeme, strukturujeme a vnitřně zpracováváme. Ve slově programování se zrcadlí všechny možnosti výběru, které máme k dispozici, patří k nim jak metody, tak techniky NLP, které nám tyto možnosti dovolí realizovat. Tyto různé metody, hlavně práce se strategiemi, připomínají někdy programy, určené tentokrát ne pro počítač, ale pro kybernetickou jednotku nazývanou člověk. Principy NLP Principy NLP Principy NLP jsou souborem jednoduchých zásad, které pomáhají porozumět, jak NLP pohlíží na složitost světa, s cílem maximálně ji přiblížit praktickému způsobu myšlení. 1. Na tomto světě nikdy nejednáme přímo. Každý člověk si na základě svého smyslového vnímání a životní zkušenosti vytváří vlastní představu o světě, vlastní mapu světa, pomocí které myslí, plánuje, koná a předpokládá, že ostatní lidé vlastní podobné mapy. Avšak jako plán města není město samé, tak ani naše mapa světa nebude odpovídat mapě jiného člověka. To, co sbližuje lidi s různými mapami, je schopnost porozumět tomuto principu a dovednost komunikace. 2. Rozhodnout se k činu je lepší než nedělat nic. Život je neoddělitelně spojen s aktivitou. Nečinnost znamená vrstvení nehybnosti, problémů a falešných iluzí. Každý úsudek, představa či plán je prověřen až činem. Čin ověří naše schopnosti, intenzitu našich tužeb, sílu našich snů, váhu našich slibů. Čin nám pomáhá zorientovat se ve světě a nasměrovat naše úsilí k úspěchu. V rozhodnutí se rodí možnost změny k lepšímu.

5 3. Nemáš-li možnost volby, nežiješ. Svoboda volby je nejvzácnější dar, který lidstvo má. Člověk každým svým činem tuto svobodu realizuje a snáší její důsledky. Schopnost vytvořit si možnost volby je uměním nejsilnějších. Máš-li jen jednu možnost, jsi jako robot. Máš-li dvě možnosti, máš i sužující dilema. Teprve tři a více možností jsou tou skutečnou možností svobody volby. Tvorba možností pro svobodu volby nám pomáhá otevírat naše skryté zdroje a naplnit život radostí, zdravím, prosperitou. 4. Stejný postup stejný výsledek. Lidé mívají zvláštní schopnost vstupovat do vyježděných kolejí a dělat stejné chyby: v komunikaci, v plánování, v rozhodování, ale i v partnerských vztazích. Lidé dělají stejné omyly. Volí si stejně nevhodné postupy, stejně nevhodné partnery, ztrácejí čas, zdraví, léta života i peníze. Jestliže děláš to, cos dělal vždycky, dosáhneš toho, cos stejně vždycky měl. Takže pokud to, co děláš, nefunguje, dělej něco jiného! Je snadnější změnit sebe než ty ostatní. 5. Neexistuje prohra, je jen poučení. Brečet nad rozlitým mlékem a smát se z toho, že příště nebudete vařit kafe na kolečkových bruslích, je investice stejné energie do hněvu a bezmocnosti, anebo do radosti z ponaučení. Neexistuje chyba, jsou jen výsledky. Neexistuje omyl, je to jen zkušenost. Každá zkušenost je neopakovatelná možnost poučit se. 6. Zkušenost sama o sobě nemá smysl. Z jídelního lístku se nikdo nenaučil vařit. Krásné názvy jídel v kožených deskách, psané zdobeným písmem vám nikdy nedají to, co týden v kuchyni po boku maestra vaření. Veškerý smysl zkušenosti tkví v kontextu, tedy v tom, k čemu se zkušenost vztahuje. 7. Nemůžeš nekomunikovat. Sdělení předáváme naším tělem, oblečením, postojem, zálibami, gesty, mimikou, když nic neříkáme, i, když jsme nepřítomni. Téměř 93% veškeré komunikace probíhá neverbálně. Jde jen o to, jestli to děláme vědomě, naplňujeme své cíle, nebo podvědomě, a snášíme veškeré důsledky. Je lepší umět komunikovat a rozumět komunikaci jiných. 8. Smyslem komunikace je následná reakce. Když člověk komunikuje, očekává reakci. Výsledná reakce se může lišit od našeho očekávání. Avšak komunikovat znamená mít šanci docílit žádaného výsledku. Neexistuje člověk, který by nereagoval, je to vždy jen otázka mistrovství řečníka. 9. Každé lidské chování je založeno na pozitivním úmyslu. Vidět v lidském snažení pozitivní úmysl, znamená přiblížit se k jeho podstatě a sáhnout do nejčistší studnice jeho bytí. Věřit v opak znamená opak i vytvářet. Je účinnější komunikovat s čistou podstatou člověka a zvyšovat jeho úctu k sobě samému. Svět se tím stává půvabnější. 10. Jestli to někdo dokázal, můžeš to dokázat taky. Dokážeme všechno, co si umíme do detailů představit. Paměť a představivost využívají stejné možnosti a mají stejné účinky. Každý z nás vytváří, nebo by mohl vytvářet, předpoklady k tomu, aby dokázal, cokoliv chce. Chce to jenom uspokojit mysl a najít svůj vytoužený cíl.

6 11. Můžeme ovlivnit cokoliv. Dávná i nedávná historie dokazuje, že lidé, kteří se dokázali nejrychleji zorientovat v prostředí a v době, v které žili, dosahovali největších úspěchů. Schopnost vidět věci z jiné perspektivy a neztratit půdu pod nohama je základní šancí na úspěch. Jedinec s nejpružnějším myšlením a chováním může maximálně ovlivnit (a obecně i ovlivňuje) cokoliv a kohokoliv. 12. Výjimečnost pramení ze svobody volby. Každý člověk je pro vesmír neopakovatelným dílem. Promítnout tuto výjimečnost do svého života znamená nepocítit nedostatek, strach, smutek, chorobu, neštěstí. Svou výjimečnost je nutné potvrdit schopností a odvahou svobodně se rozhodovat. Obyčejně se bortí a časem zaniká. Výjimečnost je darem pro tento svět. Svět miluje výjimečné. Výjimeční se rozhodují svobodně. 13. Moudrost tkví v umění vidět věci z více perspektiv. Porozumět světu neznamená strávit život v knihovnách. Porozumět světu znamená najít svůj individuální, radostný a tvořivý pohled. Osobitost, radost, tvořivost a víra v pozitivní motivaci lidského konání pomohou najít moudrost života v každém okamžiku. Pružní a otevření lidé dokážou z této schopnosti maximálně vytěžit. Život miluje ty, kteří milují život.

7 Voice Dialogue Každý komplexní sytém se skládá z menších komplexních systémů a je sám součástí většího systému. Touto technikou máme možnost oslovit vaše vnitřní osoby a poznat je. Mnohost překvapujících informací, pocit úlevy, ba osvobození získávají lidé, kteří začínají ve svém nitru vědomě prožívat a chápat dynamiku své osobnosti. Všechny vnitřní osoby, s nimiž se ve vnitřním světě člověka setkáme, můžeme rozdělit do pěti velkých polí - pěti kontinentů duše: muž, žena, dítě, zvíře a bůh. Toto rozdělení, stejně jako rozdělení Země na pět kontinentů, má být orientační pomůckou. S její pomocí mohu zjistit, které kontinenty své duše žiji a které mi ještě jsou zcela neznámé. Mohu si tedy položit otázku: Kde ve svém životě projevuji ženské vlastnosti jako půvab, péči o druhé, schopnost vcítění, emocionalitu? Jak silné jsou mé mužské části? Které z mých vnitřních osob mají co do činění s mužskými kvalitami, jako jsou logika, ctižádost, chuť bojovat? Jak dobře znám své vnitřní dítě, tedy svou potřebnou, citlivou, zasněnou a hravou stránku? Jak to vypadá s instinktivními silami, jako jsou egoismus, agresivita, sexualita, s dědictvím našich předků z živočišné říše? A konečně: Které z mých vnitřních osob znají ticho, bezpodmínečnou lásku, extázi a neomezenost - nadosobní dimenze našeho bytí? Tento seznam jednotlivých kvalit můžete sami libovolně rozšířit. Ke kterému z pěti kontinentů která energie patří, poznáme nejlépe, pakliže s ní přímo promluvíme. Vnitřní osoby často samy říkají, "jsem muž", "jsem žena", "jsem přece ještě dítě" atd. V rámci našeho zkoumání systém pěti kontinentů ještě lépe pochopíme. Momentálně stačí, když víme: V každém člověku žijí současně ti nejrůznější zástupci každého z těchto pěti kontinentu. Naše duše si nemůže dovolit, aby všechny síly, které v sobě neseme, byly opravdu stejně silné. Z různých závažných důvodů musí provést výběr. Tak se stává, že se v průběhu našeho dětství z neuvěřitelného množství možných vnitřních osob, které potenciálně máme, smějí úplně vyvinout a žít jenom některé. Těmto vybraným vnitřním osobám říkáme "Já". S nimi se ztotožňujeme. Tyto vnitřní osoby, s nimiž se ztotožňujeme, tvoří vnitřní vládu. Ony rozhodují, kdo jsme a jaká rozhodnutí činíme. Nazýváme je také hlavní hlasy. Jsou nám tak blízké, že si jich většinou nejsme vědomi. Vnitřní osoby, které sedí ve vládě, jsou pevně rozhodnuty svoje místo bránit a myslí, cítí a jednají podle své vlastní vůle. Díky jejich svéhlavosti je pro nás velice těžké změnit naše chování. Pokud si uvědomíme jejich přítomnost a objevíme jejich hlubokou lásku, mohou se uvolnit a zaujmout přiměřenější místo v našem vnitřním systému.

8 Bioenergetika a Neo - Reichianské dýchání Jako metoda určená k obnově vitality je bioenergetika považována za most mezi východními naukami o vědomí a těle a západní psychologií. V čínské medicíně se např. zkoumá šíření energie určitými drahami v těle meridiány. Zdraví je chápáno jako rovnováha, nemoc jako nerovnováha tedy jako porucha a překážka v proudění této energie. Bioenergetika chápe energii v její dynamické povaze. Její proudění a pulzování vnímáme tělesně jako příjemný vnitřní pohyb, jenž se projevuje dobrou pohodou a radostí. Při pozorování lidí kolem sebe můžeme velmi dobře vnímat projevy této energie. Existují lidé, kteří cosi vyjadřují, působí vitálně a radostně. Toto lidé nás přitahují, jejích pozitivní vyzařování je nakažlivé. Působí svobodně v tělesném a duševním ohledu, otevřeně navenek i dovnitř. Život na půl plynu Jiní působí naopak šedě : jejich kůže je skutečně popelavá nebo alespoň bledá, jejich pohyby jsou pomalé a mdlé, jejích hlas působí tlumeně, jejich dech je omezený. Jsou zdrženliví v chování, jejich mimika nezrcadlí, co se v nich odehrává. Zdá se, že žijí na půl plynu. Jejich vitalita, jejich srdečnost je bez výrazu neprojevuje se ani v pohybech, ani v chování. Působí tělesně i duševně staženě a svázaně, ve vnějších i vnitřních projevech strnule, bez života. Dýchání je základ Nejdůležitější roli v tomto procesu hraje dýchání. Do určité míry si můžeme svůj dech ovlivnit, přesto je dýchání proces, který nemůžeme řídit. Dýcháme bez našeho přičinění, cosi v nás dýchá. Klidné dýchání Dýchání má přirozený průběh, který považujeme za zdravý: při klidném dýchání, které můžeme pozorovat v leže, se zvedá nadbřišek, podbřišek se napíná a pánev se pohybuje mírně vzad; s nepatrným zpožděním se zdvíhá hrudník, vrchní část páteře se natahuje a hlava se při tom mírně zaklání; při výdechu probíhají tyto pohyby v obráceném pořadí. Dýchání při námaze Při hlubokém dýchání, které se projevuje při větší fyzické námaze, se oproti tomu roztahuje především hrudník a ramena se přitom zdvíhají. Průběh dýchání můžeme tlumit anebo zesilovat. Častým důsledkem takovéto kontroly, často nevědomé, je povrchní, tlumené dýchání spojené se ztrátou vitality a životních projevů. Podstatným cílem bioenergetických cvičení je omezit naši vědomou kontrolu na tyto oblasti, ve kterých to má smysl, a dát prostor spontaneitě tělesného projevu a našim emocím. Charakterové typy Velmi důležitou součástí bioenergetiky je práce s charakterovými typy. Bioenergetika rozděluje různé charakterové typy do pěti obecných typů. Každý typ představuje v psychologické a svalové rovině specifický obranný vzorec, který jej odlišuje od ostatních typů. Je třeba upozornit, že se nejedná o třídění lidí, ale definování obranných postojů, které jsme si vytvořili

9 v průběhu svého života. Je důležité si uvědomit, že žádný člověk není čistým charakterovým typem, a že se v lidech našeho kulturního prostředí spojují různé obranné vzory. Každý takový charakterový typ se vyznačuje vnitřním postojem, svými silnými a slabými stránkami, svým typickým způsobem vytváření mezilidských vztahů a charakteristickými životními a zdravotními problémy. Znalost svého charakterového typu a jeho modelu chování pomáhá lidem porozumět životním situacím i lépe je zvládat. Následné velmi zjednodušené schéma slouží pro základní orientaci v těchto pěti charakterových typech. První vnitřní postoj: Žiji převážně ve své hlavě Lidé, pro které je tento postoj charakteristický, přikládají velký význam svým myšlenkám, své vůli, svým představám. Často jsou pro ně důležitější než jejich vlastní pocity. Druhý vnitřní postoj: Potřebuji Lidé tohoto typu se potýkají s trvalým pocitem nedostatku, pocitem potřeby něčeho, čeho se jim nedostává. Hluboko uvnitř mají zakořeněný pocit prázdnoty, pocit, že jim v životě vždy něco chybělo a stále chybí. Třetí vnitřní postoj: Jsem největší, nejlepší a nejkrásnější Lidé, pro které je tento postoj charakteristický, vedou svým způsobem dvojí život. Navenek jim záleží na tom, aby měli převahu. Pokoušejí se oslnit určitými vlastnostmi a schopnostmi a druhé lákají svým kouzlem. Uvnitř se však cítí přesto prázdně, zklamaně doslova bezútěšně. Čtvrtý vnitřní postoj: Mám toho po krk! Lidé tohoto typu trpí pocitem, že je všeho příliš : příliš mnoho nároků a úkolů, příliš nezpracovaných dojmů, možná i příliš jídla. Pátý vnitřní postoj: Nesmím dát najevo svou slabost Lidé, které charakterizuje tento postoj, se projevují velmi rozumně, kontrolují se, vystupují korektně. Obávají se, že jakýkoliv osobní nebo citový projev odhalí jejich zranitelnost. Neo - Reichianské dýchání Vám pomůže uvolnit chronické svalové napětí, svalový krunýř a aktivovat energetické procesy. Vede k odstranění zábran spontánního vyjadřování pocitů a emocí. Tento proces směřuje k obnovení pozornosti k našemu vnitřnímu prožívání, umožňuje hlubší osobní porozumění a pomáhá objevit vlastní životní energii, nabýt znovu přirozenou pohyblivost a emoční prožívání. Neo-Reichianské dýchání a bioenergetická cvičení Vám pomohou uvolnit chronické svalové napětí, svalový krunýř a aktivovat energetické procesy. Cvičení vedou k odstranění zábran spontánního vyjadřování pocitů a emocí. Tento proces směřuje k obnovení pozornosti k našemu vnitřnímu prožívání, umožňuje hlubší osobní porozumění a pomáhá objevit vlastní životní energii, nabýt znovu přirozenou pohyblivost a emoční prožívání. Cvičení umožňují nalézt svůj osobní střed a ukotvení v realitě země. Cvičení slouží též k prohloubení smyslu pro vitalitu, posilují imunitní systém, povzbuzují uvolnění životní a současně oživují smysl pro vnitřní lehkost a zakořenění ve světě.

10 Léčení traumatu Pokud zažíváte zdánlivě nevysvětlitelné symptomy, je možné, že mají původ v traumatické reakci na už dávno zapomenutou událost z dávné minulosti, kterou si možná vůbec nepamatujete. Nejste jediný nebo jediná a nejste blázen. Pro to, co se vám děje, existuje racionální vysvětlení. Nebyli jste poškození navždy a vaše symptomy je možné zmírnit, či dokonce odstranit. Víme, že naše mysl je při traumatu hluboko zmatená. Například, člověk, který zažil autonehodu, je zpočátku chráněný před silnou emocionální reakcí, dokonce si ani jasně nepamatuje, co se vlastně stalo. Tyto pozoruhodné mechanizmy (např. disociace a popření) nám pomáhají dostat se přes kritické momenty v našem životě a s nadějí čekat na vhodnou chvíli, kdy se jich zbavíme. Drahoslav Červenka, 2015

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Systemické konstelace

Systemické konstelace Systemické konstelace Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému Systemické konstelace jsou souhrným názvem

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19

Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 OBSAH Úvod: Cíl a pojetí této učebnice 11 Část první Vědecká psychologie: Od předchůdců k jejímu zrodu 19 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie 21 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši 21

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Pilíře pedagogiky Marie Montessori

Pilíře pedagogiky Marie Montessori Pilíře pedagogiky Marie Montessori Pedagogika Marie Montessori umožňuje dítěti vzdělávat se a využívat svůj potenciál radostně a beze stresu. Učí vážit si sebe i druhých, pečovat o své okolí. Učí svobodnému

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková

Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková Pohyb ve vztahu vztah v pohybu (z pohledu taneční terapeutky) Iveta Zedková 14. Celostátní konference psychosomatické medicíny, Liberec, 11.-13.10.2012 Základní otázky Proč věnovat pohybu pozornost? Jak

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Vztahy mezi barvami. Vodomalba

Vztahy mezi barvami. Vodomalba Vztahy mezi barvami Vodomalba Barevné vidění světa je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou, přičemž platí, že každá barva slunečního spektra odpovídá určité vlnové délce. Základními

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Carolecz Vymezení pojmu psychologie, jednotlivé kroky psychologické analýzy, vznik a vývoj

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

MONTESSSORI METODA VE ZLÍNĚ

MONTESSSORI METODA VE ZLÍNĚ MONTESSSORI METODA VE ZLÍNĚ DOKTORKA MARIA MONTESSORI Doktorka Maria Montessori (1870-1952), tvůrce Montessori metody vzdělávání, založila tento nový systém výchovy na svém vědeckém pozorování chování

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ. CO kompetence znamená? PROČ je důležitá? ZÁSADY (pravidla a doporučení vybraná s ohledem na kurz Klíčení)

KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ. CO kompetence znamená? PROČ je důležitá? ZÁSADY (pravidla a doporučení vybraná s ohledem na kurz Klíčení) KLÍČOVÉ KOMPETENCE Na kurzu Klíčení jste zažili pět dní plných aktivit a her. Všechny jsme pro vás připravili tak, aby vám nejen pomohly se lépe poznat a abyste si kurz užili, ale také abychom vám umožnili

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Obecná teorie motivace

Obecná teorie motivace Obecná teorie motivace (přednáška pro Ústav adiktologie v Praze 2.4.2008) - teorií motivace je celá řada podle jednotlivých filozofických východisek psychologických teorií, je to víceméně velmi nehezké

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalýza. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalýza MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 10 Název materiálu: Psychoanalýza Ročník:

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. JAK ÚČINNĚ BOJOVAT SE SYNDROMEM VYHOŘENÍ A EMOČNÍ VYPRAHLOSTÍ V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ ODD. KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO ÚSTAV PSYCHOLOGIE A PSYCHOSOMATIKY, LF MU PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. Lékaři jsou

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Manažerská osobnost. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Manažerská osobnost Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více