Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda"

Transkript

1 Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová V posledních desetiletích došlo k výrazným změnám ve společnosti v souvislosti s rychlým rozvojem informačních a telekomunikačních technologií, 1 zejm. pak v posledních letech tento rozvoj urychlilo postupné zpřístupnění moderních technologií pro většinu obyvatel moderní společnosti jejich zlevněním. Ke světu ICT neodmyslitelně patří kyberprostor, jakožto určitá forma virtuálního světa, který je však reálný ve svých důsledcích. Zahrnuje především svět internetu a mobilních technologií a má svá specifika. Z hlediska komunikace přestává vzhledem k rychlému technologickému pokroku hrát roli při navazování a udržování kontaktů (a mnoha dalších komunikačních činnostech) čas i prostor. Jednotlivec tak dokáže v reálném čase komunikovat s množstvím dalších osob bez ohledu na prostorové vzdálenosti, a může proto oslovit nepoměrně více osob než bez využití informačních nebo komunikačních technologií (včetně dětí). Kromě toho ve virtuálním prostoru komunikují zpravidla osoby fyzicky se vyskytující na různých místech, a odpadá proto možnost sledovat toho druhého (gestikulaci, mimiku, řeč těla atp.) tak, jako při komunikaci tváří v tvář. Stává se proto výrazně obtížnějším rozpoznat případné klamání ze strany toho druhého, které lze mnohdy odhalit při komunikaci tváří v tvář v reálném světě. I proto je v takové komunikaci snazší sdělit osobě na druhé straně např. důvěrné informace, jejichž vyzrazení třeba brání při běžné komunikaci stud, a které může případný útočník následně zneužít k vyvíjení nátlaku na jejich subjekt. Mimoto už i uživatel informačních nebo komunikačních technologií s jejich pouze základními znalostmi dokáže maskovat svou identitu a vydávat se za jinou osobu, aniž by byl tím druhým rozpoznán. To vše napomáhá komukoli, kdo se rozhodne k manipulaci někoho jiného, včetně přesvědčení ho k osobnímu setkání. Zranitelní jsou vůči takovému jednání zejm. děti a dospívající - otevření, důvěřiví a neopatrní. 1 Dále jen ICT.

2 Tomu odpovídá i relativně vysoké procento dětí, které komunikují či se přímo setkaly tváří v tvář s osobou či osobami, které znaly pouze z kyberprostoru. Podle průzkumu EU Kids Online, 2 probíhajícího v evropských zemích v letech , v ČR celkem 84 % dětí používá internet, resp. 58 % dětí ve věku 6-10 let, 94 % dětí ve věku let a 97 % dětí ve věku let, zatímco pouze 91 % rodičů jsou uživateli online prostředí. Z toho 46 % dětí v uplynulých 6 měsících 3 komunikovalo s osobou známou pouze z kyberprostoru a 15 % dětských uživatelů internetu se setkalo tváří v tvář s osobou známou pouze z kyberprostoru. Vše výše uvedené takříkajíc hraje do karet jednání známému jako tzv. kybergrooming. Lze ho definovat jako psychickou manipulaci oběti prostřednictvím ICT za účelem jejího sexuálního využití. Nejčastější obětí jsou děti ve věku 9-17 let. Můžeme rozlišit dvě různé formy kybergroomingu, lehčí a závažnější. V případě lehčí formy kybergroomingu kybergroomer navštíví např. internetovou seznamku, chat či obdobné místo, kde může vystupovat do jisté míry i pod vlastní identitou, skrytou za přezdívkou. Zde vyhledává osoby svolné k sexuálně laděné komunikaci, od nichž mámí vlastní pornografická díla, případně vybízí k osobnímu setkání za účelem sexuálního uspokojení. V případě nezájmu druhé strany přesune kybergroomer svou pozornost na někoho jiného. Jedná-li se o závažnější formu kybergroomingu, kybergroomer často pod falešnou identitou vyhledává veškeré dostupné informace o vybraných osobách ochotných s ním komunikovat (zejména osoby aktivně hledající kamarádku, přítele atp.). Bohatým zdrojem takových informací jsou zpravidla sociální sítě, Facebook především. Dotyčný i dlouhodobě udržuje komunikaci s obětí, se kterou se snaží sblížit: postupně ji odtrhává od jejího sociálního okolí, staví se do role jediné spřízněné duše, získává si náklonnost prostřednictvím různých dárků jako je kredit do mobilu atp. Průběžně pak mámí sexuálně laděný materiál a vyzývá oběť k tzv. sextingu, zasílání sexuálně laděných fotografií či krátkých videí, vč. např. striptýzu před webkamerou aj. 2 Viz EU Kids Online: Final Report: Opportunities and Risks for Children. 1. vydání. London: LSE, ISBN , dále též LIVINGSTONE, S., HADDON, L., GÖRZIG, A., ÓLAFSSON K. Risks and Safety on the Internet. The perspective of European children. Full findings. 1. vydání. London: LSE, ISSN Posledních 6 měsících z hlediska probíhajícího průzkumu. 2

3 Posléze začne naléhat na osobní setkání s cílem oběť dále sexuálně využít znásilnit, pohlavně zneužít (dítě mladší patnácti let), vyrobit dětskou pornografii aj. V případě odmítání schůzky či následného sexuálního využití pak neváhá hrozit zveřejněním dříve získaných materiálů. S tím, jak postupně probíhá kybergroomingové jednání, pachatel se může dopouštět hned několika různých trestných činů. Už v samotném počátku jednání, tedy při navazování komunikace s obětí se může pachatel dopouštět přečinu poškození cizích práv ( 181 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 4 ), neboť uvádí svou oběť v omyl, a toho pak pravděpodobně dále využívá, přičemž jí tím způsobí vážnou újmu na právech. Může se tak stát jednáním, kdy pachatel usiluje o izolaci oběti, nabádá ji k utajování komunikace aj. způsobem narušuje zejm. rodinné vztahy mezi poškozenou a jejími blízkými. V okamžiku, kdy začne kybergroomer stáčet hovor s dítětem k sexuální tematice, může se dopustit ohrožování výchovy dítěte ( 201 TZ), při vyžadování např. obnažování se dítěte před webkamerou svádění k pohlavnímu styku ( 202 TZ). Při výměně dětské pornografie 5 se může kybergroomer dopustit přečinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií ( 192 TZ), vyzýváním dítěte k výrobě dětské pornografie zneužití dítěte k výrobě pornografie ( 193 TZ), zprostředkováváním pornografie dítěti šíření pornografie ( 191 TZ). Kybergroomer pak obvykle neváhá hrozit zveřejněním či zveřejnit získané citlivé materiály v případě, že oběť odmítá jednat dle jeho přání, a může se tak dopustit i vydírání ( 175 TZ). Následná osobní schůzka pak zpravidla směřuje k nějaké formě sexuálního zneužití - znásilnění, sexuálnímu nátlaku, pohlavnímu zneužití dítěte mladšího 15 let, výrobě a jinému nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, kuplířství nebo obchodování s lidmi, zavlečení, zbavení nebo omezování osobní svobody. Pokud na osobní schůzku nedojde, resp. zůstane pouze u jejího návrhu, v současnosti 4 Dále jen TZ. 5 Tj. pornografického díla zobrazujícího nebo jinak využívajícího dítě (tedy osobu mladší 18 let) nebo osobu, jež se jeví být dítětem. 3

4 může být za takový návrh trestně odpovědný pouze ten, kdo navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu dopustit se zvlášť závažného zločinu znásilnění, sexuálního nátlaku nebo pohlavního zneužití. To se proto nedotýká např. úmyslu na osobní schůzce násilím donutit dítě k obnažování, není-li toto dítě mladší patnácti let. 6 Právě na takové případy pak dopadá návrh nové skutkové podstaty ust. 193b TZ, a to navazování nedovolených kontaktů s dítětem: 7 193b TZ Navazování nedovolených kontaktů s dítětem Kdo prostřednictvím informačních nebo komunikačních technologií navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat trestný čin podle 187 odst., 192, 193, 202 nebo jiný sexuálně motivovaný trestný čin, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Výslovně jmenovanými sexuálně motivovanými trestnými činy jsou pohlavní zneužití ( 187 TZ), výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií ( 192 TZ), zneužití dítěte k výrobě pornografie ( 193 TZ) a svádění k pohlavnímu styku ( 202 TZ). Jde tedy o ochranu dětí mladších patnácti let v rámci jejich pohybu v kyberprostoru, a to s přesahem do reálného světa formou prevence jejich sexuálního vykořisťování. Trestně odpovědným bude i pachatel, který sice navrhne setkání dítěti mladšímu patnácti let v úmyslu spáchat některý sexuálně motivovaný trestný čin, avšak o samotný sexuálně 6 O zvlášť závažný zločin sexuálního nátlaku jde u jednání namířeného vůči dítěti mladšímu patnácti let, u dítěte staršího se jedná pouze o přečin, jehož příprava proto není trestná. 7 Navrhovaný zákon implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii. K tomu viz Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2013, VI. volební období. Sněmovní tisk č. 996 (návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, dostupné pod čj. OVA 166/13, dále jen návrh, důvodová zpráva k návrhu, předkládací zpráva k návrhu, rozdílová tabulka návrhu, vypořádání připomínek k návrhu). 4

5 motivovaný trestný čin se už ani nepokusí. Uvedená skutková podstata dopadá na jednání, kdy pachatel k navržení setkání použije ICT. Setkáním pak bude nepochybně jakákoliv forma schůzky, jíž se má osobně zúčastnit pachatel a dítě mladší patnácti let. K trestní odpovědnosti by měla být dostačující i mlčky projevená vůle směřující k uskutečnění setkání v úmyslu spáchat sexuálně motivovaný trestný čin na dítěti mladším patnácti let (např. pachatel zašle dítěti mladšímu patnácti let lístek na sportovní utkání, na kterém má v úmyslu se s ním osobně setkat). Za spáchání trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok. Jedná se proto o přečin, jehož příprava tak není trestná. Proto má-li být kybergroomer trestně odpovědný za navazování nedovolených kontaktů s dítětem, musí se alespoň pokusit navrhnout setkání. K samotnému setkání pak dojít už nemusí. Je však otázkou, nakolik bude možné použít skutkovou podstatu trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem v případě kybergroomingu. Jeho typickou součástí je manipulace dítěte, a to i dlouhodobého charakteru. Dítě se za tu dobu snadno stane na kybergroomerovi emočně závislé, a tak jím může přesvědčeno, aby ono samo navrhlo setkání. Skutková podstata trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem by proto měla být vykládána tak, aby návrh setkání nemusel vzejít výslovně od pachatele, ale aby bylo dostačujícím jednáním z hlediska trestní odpovědnosti již jednání pachatele prostřednictvím informačních nebo komunikačních technologií směřující k setkání s dítětem v úmyslu spáchat sexuálně motivovaný trestný čin, ovšem v podobě vůbec samotné komunikace s dítětem. Žádoucí by též bylo poskytnout obdobnou, byť přiměřeně limitovanou trestněprávní ochranu dětem starším patnácti let. Avšak bez ohledu na legislativní úpravu je vždy výhodnější předejít škodlivému jednání, ať už odrazením útočníka nebo varováním oběti. Prevence kybergroomingu je vyžaduje mnohovrstevné působení ve třech hlavních směrech: podporou v osobním životě, osvětou a trestněprávním postihem. Co výrazně zvyšuje riziko stání se obětí, je emoční deprivace nebo problémy s okolím. Ve chvíli, kdy citové potřeby jakékoliv osoby nejsou naplněny, touží po zaplnění vnitřní prázdnoty. Je pak velmi snadné podlehnout kouzlu přítele, který má pro dotyčnou osobu vždy laskavé slovo, podporu 5

6 a útěchu, které se jí od jiných nedostávají. 8 Při problémech s okolím 9 pak pohyb v kyberprostoru včetně kontaktu s kybergroomerem skýtá vítaný oddech, únik z reality a falešný pocit bezpečí. Jako varovný signál může sloužit rozvoj závislostního chování, ať už se jedná o závislost spojenou s kyberprostorem 10 nebo s reálným světem. 11 Nemusí jít přímo o viktimologický faktor, ovšem závislost často poukazuje na jiný, hlubší problém, v jehož řešení daná osoba selhává a od něhož utíká. Tento hluší problém může vehnat stejnou osobu zároveň do náručí kybergroomera, neboť je díky němu o to zranitelnější. Dalším rizikovým faktorem může být problém navázat vztah v reálném světě. Důvodů může být mnoho, od psychických otázek přes sociální po fyzické i otázky prostředí. K psychickým a sociálním překážkám patří např. pocity studu nebo trémy, introverze, nedostatek emoční či komunikační inteligence 12, nedostatek komunikačních příležitostí; 13 k fyzickým bariérám patří nejčastěji nějaká vzhledová vada, 14 vada řeči aj. K otázkám prostředí pak patří např. místo a okolí bydliště dané osoby, kde může chybět sociální zázemí pro stýkání se s vrstevníky. 15 Co se týče osvěty, ta může probíhat hned v několika tématech. Kromě kybergroomingu jako takového se nabízí především omezení sextingu. Posílání lichotivých fotografií je oblíbenou kratochvílí zvyšující sebevědomí, je však třeba si uvědomit možné budoucí následky předně riziko padnutí takového materiálu do nepovolaných rukou a např. následné neoprávněné zveřejnění proti vůli zobrazené osoby. Při současných možnostech je otázkou maximálně několika minut, než se např. fotografie pořízená mobilním telefonem a zaslaná na jiný telefon (např. domnělému blízkému příteli 8 Např. při problémech v rodinných vztazích, při odloučení od rodiny, bez blízkých přátel. 9 Pokud je dotyčná osoba např. obětí šikany ve třídě. 10 Závislost na sociálních sítích, na hraní počítačové hry atp. 11 Včetně závislosti drogové. 12 Tedy přirozená schopnost komunikace. 13 Např. dotyčná osoba si nerozumí se spolužáky a tráví většinu volného času pouze v individuálních kroužcích. 14 Otylost, kožní problémy atp. 15 Jedná se o faktor přispívající k trávení více času v kyberprostoru, pokud se např. rodiče obávají o bezpečnost své ratolesti v domnění, že ve svém pokoji je na rozdíl od pobytu venku v nebezpečné čtvrti v bezpečí. 6

7 kybergroomerovi, kamarádce ve škole aj.) objeví na Youtube.com a následně ji shlédne většina osazenstva školy stačí zveřejnit zprávu o nepřehlédnutelném videu/fotografii prostřednictvím Facebooku a diváci se rázem dostaví. Pokud i přes preventivní snahy dojde na komunikaci s kybergroomerem a tento se dopustí některého z výše uvedených jednání, lze jej trestněprávně postihnout v závislosti na jeho jednání hned pro několikeru trestných činů. 16 Pokud k těmto možnostem přidáme i trestný čin navazování nedovolených kontaktů s dítětem, zvýšíme tak rozsah ochrany dětí mladších patnácti let před kybergroomingem jako takovým tedy nejen před samotným vylákáním na osobní schůzku za účelem sexuálního využití, ale do jité míry snad i před předcházejícím budováním emocionální závislosti oběti a její sociální izolace. Bibliografie EU Kids Online: Final Report: Opportunities and Risks for Children. 1. vydání. London : LSE, ISBN KOPECKÝ, K. Kybergrooming aneb Kdo loví v chatu. In: Česká škola [online] [cit ]. Dostupné z: LIVINGSTONE, S., HADDON, L., GÖRZIG, A., ÓLAFSSON K. Risks and Safety on the Internet. The perspective of European children. Full findings. 1. vydání. London : LSE, ISSN Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2013, VI. volební období. Sněmovní tisk č. 996 (návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, dostupné pod čj. OVA 166/13, dále jen návrh, důvodová zpráva k návrhu, předkládací zpráva k návrhu, rozdílová tabulka návrhu, vypořádání připomínek k návrhu) 16 Vždy za předpokladu, že jiný než trestněprávní postih by nepostačoval. 7

8 Seznam.cz: Seznam se bezpečně! 2 [online] [cit ]. Dostupné z: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii MAL, P. restní zákoník komentář. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, ISBN The London School of Economics and Political Science: EU Kids Online [online] [cit ]. Dostupné z: Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Možný trestněprávní postih kybergroomingu de lege ferenda Příspěvek se zabývá možným trestněprávním postihem tzv. kybergroomingu, tedy psychické manipulace obětí prostřednictvím informačních a komunikačních technologii za účelem jejich sexuálního využití. Věnuje se též návrhu na doplnění trestního zákoníku o novou skutkovou podstatu trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem jakožto ustanovení 193b zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Tato skutková podstata reflektuje některé jevy související se sexuálním využíváním dětí ve spojení s kyberprostorem, zejména odpovídá na potřebu možnosti právního postihu již ranějších částí kybergroomingu. 8

VÝCHOVA K BEZPEČNÉMU A ETICKÉMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU Metodický materiál pro pedagogické pracovníky. Národní centrum bezpečnějšího internetu 2012

VÝCHOVA K BEZPEČNÉMU A ETICKÉMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU Metodický materiál pro pedagogické pracovníky. Národní centrum bezpečnějšího internetu 2012 VÝCHOVA K BEZPEČNÉMU A ETICKÉMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Národní centrum bezpečnějšího internetu 2012 VÝCHOVA K BEZPEČNÉMU A ETICKÉMU UŽÍVÁNÍ INTERNETU NA ZÁKLADNÍCH

Více

Latentní, černá, temná a šedá kriminalita co tyto pojmy označují a o čem vypovídají?

Latentní, černá, temná a šedá kriminalita co tyto pojmy označují a o čem vypovídají? Latentní, černá, temná a šedá kriminalita co tyto pojmy označují a o čem vypovídají? Alena Marešová, IKSP Praha Listopad 2014 Policejní statistiky o kriminalitě- rok 2013 počty evidovaných tr.činů objasněných

Více

Dětská delikvence v prostředí internetu

Dětská delikvence v prostředí internetu i-bezpečná škola reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014 Metodický materiál Dětská delikvence v prostředí internetu Tento projekt je prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financován

Více

KYBERGROOMING A KYBERSTALKING. Metodický materiál pro pedagogické pracovníky

KYBERGROOMING A KYBERSTALKING. Metodický materiál pro pedagogické pracovníky KYBERGROOMING A KYBERSTALKING Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Národní centrum bezpečnějšího internetu 2012 Národní centrum bezpečnějšího internetu Stránka 2 KYBERGROOMING A KYBERSTALKING

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Kybergrooming Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: doktorské studium 2012 V. ročník SVOČ Autor: Mgr. et Mgr. Kateřina Lukášová Čestné prohlášení

Více

Bezpečnost na sociálních sítích (s přihlédnutím ke specifikům komunikace na internetu)

Bezpečnost na sociálních sítích (s přihlédnutím ke specifikům komunikace na internetu) UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Seminární práce pro předmět Základy informační politiky Bezpečnost na sociálních sítích (s přihlédnutím ke specifikům komunikace

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VS I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VS I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VS I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část Tematický celek je věnován opakování základních pojmů

Více

Na internetu bezpečně

Na internetu bezpečně lennicka14: muzu ale prijit az vecer, nasi budou u babicky kony19: tak teda v 8 na zastavce u hriste. donesu ti ten mobil za ty fotky cos poslala. jak jsem slibil! Anonymita. Úzký kontakt s někým, o kom

Více

Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou

Rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou Jana Razakowská Rozdíl l mezi šikanou a kyberšikanou Šikana je: jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje jak fyzický

Více

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění

1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ. 1.1. EU Kids Online šetření. 1.2. Klíčová zjištění 1. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ 1.1. EU Kids Online šetření Tato zpráva dává nahlédnout do základních zjištění z nového unikátního šetření navrženého a uskutečněného podle přesných standardů, daných EU Kids Online

Více

Policie České republiky Krajské ředitelství policie ve Zlíně. Vyšetřování hospodářské trestné činnosti

Policie České republiky Krajské ředitelství policie ve Zlíně. Vyšetřování hospodářské trestné činnosti Policie České republiky Krajské ředitelství policie ve Zlíně Vyšetřování hospodářské trestné činnosti Policie České republiky Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je seznámit vás se základními principy v oblasti narušené komunikační schopnosti

Více

o významné tržní síle a jejím zneužití

o významné tržní síle a jejím zneužití PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 431 návrh Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona,

Více

Nebezpečný a nezákonný obsah na internetu a jak s ním naložit

Nebezpečný a nezákonný obsah na internetu a jak s ním naložit i-bezpečná škola reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014 Metodický materiál Nebezpečný a nezákonný obsah na internetu a jak s ním naložit Tento projekt je prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969. I. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1969,

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969. I. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1969, Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969 I. v. o. 22 Vládní návrh Zákon ze dne 1969, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. Federální shromáždění Československé

Více

MPP prevence proti šikaně

MPP prevence proti šikaně 1.Charakteristika šikanování MPP prevence proti šikaně (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

Loterie a jiné podobné hry

Loterie a jiné podobné hry MINISTERSTVO FINANCÍ Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Loterie a jiné podobné hry Učební texty ke zkušebním otázkám ke zvláštní části úřednické zkoušky Praha 2015 OBSAH 1. Smysl a účel zákona

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

KDO JE ZA MONITOREM A MNOHOLIČNÝ LEKTVAR WORKSHOP INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH JAK NA TO KREATIVNĚ?

KDO JE ZA MONITOREM A MNOHOLIČNÝ LEKTVAR WORKSHOP INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH JAK NA TO KREATIVNĚ? KDO JE ZA MONITOREM A MNOHOLIČNÝ LEKTVAR WORKSHOP INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNÁCH JAK NA TO KREATIVNĚ? ZÁKLADY INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Informační bezpečnost (podobně jako související pojmy) = bezpečnost

Více

Seminární práce. Téma. Jméno, Příjmení, rok,

Seminární práce. Téma. Jméno, Příjmení, rok, Seminární práce Téma Jméno, Příjmení, rok, Obsah 1. O projektu... 2 2. Procházení webu... 2 3. Phishing... 3 a. Co dělat, pokud se stanu obětí phishingu?... 3 b. Falešné webové stránky neboli Spoofing...

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 27/2008-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Prevence kriminality v Karlovarském kraji, rizikové lokality, priority pro rok 2014, krajský projekt prevence kriminality v roce 2014

Prevence kriminality v Karlovarském kraji, rizikové lokality, priority pro rok 2014, krajský projekt prevence kriminality v roce 2014 Prevence kriminality v Karlovarském kraji, rizikové lokality, priority pro rok 2014, krajský projekt prevence kriminality v roce 2014 IV. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování Karlovy

Více

Činnost Policie ČR v oblasti informační kriminality versus aktuální trendy rizikového chování dětí

Činnost Policie ČR v oblasti informační kriminality versus aktuální trendy rizikového chování dětí 22. listopadu 2012 Činnost Policie ČR v oblasti informační kriminality versus aktuální trendy rizikového chování dětí Brno, Konference "Bezpečně na internetu" předcházení trestné činnosti represivní prvek

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková Téma: Kyberšikana a bezpečný internet Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje

Více

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu ONLINE HELPLINE Provozuje dvě důležité linky: ONLINE HOTLINE Nezákonný obsah můžete nahlásit: http://internet-hotline.cz

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 60/2005-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV Mateřská škola Horní Cerekev, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 347, 394 03 Horní Cerekev Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV Mgr. Lenka Jantačová, ředitelka školy Mgr. Lenka Jantačová,

Více

Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961 Sb., Trestního zákona (dále jen TZ)

Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961 Sb., Trestního zákona (dále jen TZ) MINISTERSTVO VNITRA Odbor bezpečnostní politiky Oddělení analýz, koncepcí a krizového řízení Č.j.: Praha 3.2.2005 Počet listů: 7 Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961

Více

Tento materiál je výstupem projektu i-bezpečná škola reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnosti

Tento materiál je výstupem projektu i-bezpečná škola reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnosti Tento materiál je výstupem projektu i-bezpečná škola reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnosti 2014 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Tento materiál je výstupem projektu i-bezpečná

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE

TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PSYCHOPATOLOGIE Bc. obor Sociální politika a sociální práce 1 a) Norma, normalita v dynamice

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 18/2010-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat!

STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat! STANOVISKO projektu Nenech sebou zametat! V rámci projektu Nenech sebou zametat! proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2014 deset besed s odborníky, zabývajících se problematikou spjatou s Úmluvou o právech

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

i-bezpečná škola reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014

i-bezpečná škola reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014 Výstup z klíčové aktivity č. 1 Vytvoření a pilotní ověření modelu spolupráce institucí Kraje Vysočina v oblasti e-bezpečnosti Podpůrný materiál k výstupu projektu 1 TRESTNÍ OZNÁMENÍ O SKUTEČNOSTECH NASVĚDČUJÍCÍCH

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu E-bezpečí Základní informace o projektu Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU III. Návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim Ustanovení 2 Místní působnost 1 (1) Podle zákona České republiky se

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Kategorie Základní školy

Kategorie Základní školy Obsah: Kategorie základní školy... 3 1. kolo... 3 2. kolo... 6 3. kolo... 9 Kategorie Střední školy...13 1. kolo...13 2. kolo...16 3. kolo...2 Porovnání stejných otázek u ZŠ a SŠ...23 Kategorie Základní

Více

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná.

Samotný zákon spojení alternativní trest nezná. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPNÍK, OKRES TŘEBÍČ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lipník, okres Třebíč, p.o. (dále jen mateřská škola) na základě zákona č. 561/2004

Více

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR Anotace Příspěvek se zabývá problematikou kybernetické kriminality 1 mezi dětmi z pohledu Policie ČR a zároveň

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Školní řád Č.j. 1 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Ř 1 Skartační

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství

KYBERŠIKANA Kyberšikana: ubližování bez hranic Psychologie dnes Do škol vtrhla kyberšikana Školství KYBERŠIKANA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet Projekt zaměřený na prevenci elektronického násilí a kriminality, zejména té páchané na dětech a mezi dětmi. V ČR realizován od roku 2014. Edukační online portál www.kpbi.cz Realizuje 10 krajů ČR, Asociace

Více

ZÁVAZNÁ METODIKA SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE

ZÁVAZNÁ METODIKA SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE Příloha č. 3 ZÁVAZNÁ METODIKA SYSTÉMU VČASNÉ INTERVENCE A TÝMŮ PRO MLÁDEŽ pro rok 2007 Resumé OBSAH Úvod I. Principy Systému včasné intervence 1. Cíle SVI 2. Zásady práce SVI 3. Cílové skupiny klientů

Více

Bezpečnostní situace na území ČR

Bezpečnostní situace na území ČR Bezpečnostní situace na území ČR Zpracoval: Říjen 2012 Mgr. Oldřich Růžička Podmínkou fungování společnosti i státu je zajištění vnější i vnitřní bezpečnosti. Po pádu železné opony a s rostoucí globalizací

Více

Průzkum škol: ICT a výuka MANUÁL PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY

Průzkum škol: ICT a výuka MANUÁL PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY Průzkum škol: ICT a výuka MANUÁL PRO ŠKOLNÍ KOORDINÁTORY European Schoolnet Service d Approches Quantitatives des faits éducatifs Obsah Úvod... 2 1. PŘEHLED ORGANIZACE STUDIE... 3 2. POVINNOSTI A ÚKOLY...

Více

Pedofilie v kyberprostoru

Pedofilie v kyberprostoru Pedofilie v kyberprostoru por. Mgr. Hana Tejkalová - komisař Policie České republiky Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Územní odbor Blansko email: hanatejkalova@seznam.cz zjištění prvotních informací

Více

Usnesení. O d ů v o d n ě n í :

Usnesení. O d ů v o d n ě n í : 31 To 199/2014-1931 Usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, rozhodl v neveřejném zasedání dne 6. června 2014 v trestní věci odsouzených Ing., Ing. a o stížnosti zúčastněné osoby LUMEN

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1599/02-S. Mateřská škola Trhový Štěpánov, okres Benešov

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1599/02-S. Mateřská škola Trhový Štěpánov, okres Benešov Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1599/02-S Mateřská škola Trhový Štěpánov, okres Benešov Adresa: Sokolská 3, 257 63 Trhový Štěpánov Identifikátor: 600

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 9/2013-43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Tomáše Langáška

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

tzv. věcné závady, které jsou pro potřeby příspěvku selektovány do dílčích kategorií.

tzv. věcné závady, které jsou pro potřeby příspěvku selektovány do dílčích kategorií. Zkušenosti z kolaudačních řízení dřevostaveb při výkonu státního požárního dozoru Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh E-mail:

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 45/2011-157 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

ÚLOHA OBHÁJCE V DOKAZOVÁNÍ

ÚLOHA OBHÁJCE V DOKAZOVÁNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ ÚLOHA OBHÁJCE V DOKAZOVÁNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Zdeněk Vlček Plzeň 2012 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ ÚLOHA OBHÁJCE V DOKAZOVÁNÍ DIPLOMOVÁ

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Související předpisy: 46 správního řádu zahájení řízení z moci úřední; čl. 2 odst. 2 a 4 Ústavy; čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny; 79 a násl. s. ř. s.

Související předpisy: 46 správního řádu zahájení řízení z moci úřední; čl. 2 odst. 2 a 4 Ústavy; čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny; 79 a násl. s. ř. s. Dokazování dluhu. Po ukončení následné kontroly podle Celního zákona tak není důvodu zahajovat pro účely doměření celního dluhu jakékoli nové daňové řízení podle 21 zák. o správě daní a poplatků; to bylo

Více

MĚŘENÍ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK ZE SÁDROKARTONU S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ Z KAMENNÉ VLNY

MĚŘENÍ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK ZE SÁDROKARTONU S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ Z KAMENNÉ VLNY dnešní téma: MĚŘENÍ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI LEHKÝCH MONTOVANÝCH PŘÍČEK ZE SÁDROKARTONU S IZOLAČNÍ VÝPLNÍ Z KAMENNÉ VLNY Autor měření: Ing. Arch. Luděk Kovář, Rockwool, a. s. Autor článku: Ing. Pavel Matoušek,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 32/2007-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Osobnostní a sociální výchova. Osobnostní a sociální výchova. Doporučené očekávané výstupy. Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova. Osobnostní a sociální výchova. Doporučené očekávané výstupy. Osobnostní a sociální výchova Doporučené očekávané výstupy Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání METODICKÁ PODPORA Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova Osobnostní

Více

Obsah. OSOBNOSTI ČTENÁŘŮM Učte se, pochybujte, užívejte užitečně! 9 Poděkování 13 Úvod 15. Aby vám káva nezhořkla, rodičové! 15 Členění knihy 17

Obsah. OSOBNOSTI ČTENÁŘŮM Učte se, pochybujte, užívejte užitečně! 9 Poděkování 13 Úvod 15. Aby vám káva nezhořkla, rodičové! 15 Členění knihy 17 OSOBNOSTI ČTENÁŘŮM Učte se, pochybujte, užívejte užitečně! 9 Poděkování 13 Úvod 15 Aby vám káva nezhořkla, rodičové! 15 Členění knihy 17 KAPITOLA 1 Co se to tam vlastně děje 19 Děti a dospělí v digitálním

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Katedra správního práva

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická. Katedra správního práva Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Sociální služby a úloha nestátních organizací v sociálním zabezpečení Plzeň, únor 2012 Kristýna Krejsová Ing. Antonín

Více

EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU

EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU Ilona Pešatová Jedním z nejzávažnějších fenoménu ve vývoji trestné činnosti v České republice jsou kvalitativní a kvantitativní změny v trestné činnosti

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně obor veřejná správa

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně obor veřejná správa Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně obor veřejná správa Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Právní aspekty vybraných přestupků na úseku dopravy na pozemních komunikacích

Více

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz

Školní řád. Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Mateřská škola Přerov, Kouřílkova Kouřílkova 2, Přerov I Město 750 02 tel : 581 202 285, email: mskolaeko@seznam.cz Školní řád č.j. 197/2015 Školní řád je vydán v souladu s 30, odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004Sb.

Více

*UOOUX00390DM* Zn. SPR-5946/10-17

*UOOUX00390DM* Zn. SPR-5946/10-17 *UOOUX00390DM* Zn. SPR-5946/10-17 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů jako odvolací orgán věcně, místně a funkčně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2016

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2016 Služby pro pěstounské rodiny Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2016 1 Každý může tvořit Cíl kurzu: Nabídnout účastníkům tvořivé činnosti, u kterých

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 1 Výchova k občanství 2. Hodinová dotace 1 1 1 1 Výchova k občanství Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního

Více

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ. Manuál krizových situací. Metodický text k problému zvanému šikana

Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ. Manuál krizových situací. Metodický text k problému zvanému šikana Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ Manuál krizových situací Metodický text k problému zvanému šikana Čj.: SŠNM/525/2013 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga

Více

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová

Diplomová práce. Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích. Jana Daňhelová Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Postavení cizinců a osob bez státní příslušnosti v pracovněprávních vztazích

Více

Základní údaje o mateřské škole

Základní údaje o mateřské škole Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Č.j.: ZSB409/2014/S Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: A 5 Změny: Školní řád je zpracován podle

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23. Okružní 23, 792 01 Bruntál

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23. Okružní 23, 792 01 Bruntál Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 Okružní 23, 792 01 Bruntál Identifikátor školy: 600 131 491 Termín konání inspekce: 7. 10. prosinec

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Komunitní plánování sociálních služeb a jeho aplikace ve správním území obce s rozšířenou působností.

Komunitní plánování sociálních služeb a jeho aplikace ve správním území obce s rozšířenou působností. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola Mills, s.r.o. Komunitní plánování sociálních služeb a jeho aplikace ve správním území obce s rozšířenou působností. Sociální práce. Vedoucí práce: Mgr.

Více

Záznam ze schůze Výboru pro prevenci domácího násilí konané dne 15. května 2009

Záznam ze schůze Výboru pro prevenci domácího násilí konané dne 15. května 2009 Záznam ze schůze Výboru pro prevenci domácího násilí konané dne 15. května 2009 Místo schůze: Praha, Strakova akademie, zasedací místnost č. 147 (od 14 do 16:45 hod.) Přítomné členky a členové (zástupkyně

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Kyberšikana Typ rizikového chování Kyberšikanu definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií),

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 12/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007KZG6* UOHSX007KZG6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0622/2015/VZ-29343/2015/523/LSt Brno 21. září 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle 112

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTI. Metodický materiál pro pedagogické pracovníky

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTI. Metodický materiál pro pedagogické pracovníky OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTI Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Národní centrum bezpečnějšího internetu 2012 Národní centrum bezpečnějšího internetu Stránka 2 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A

Více