Katedra managementu LOBBING. Ing. Naděžda Petrů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra managementu LOBBING. Ing. Naděžda Petrů 9895@mail.vsfs.cz"

Transkript

1 Katedra managementu LOBBING Ing. Naděžda Petrů

2 LOBBING 5. Vytvoření lobbingové strategie Definice pojmu Poziční dokument CO VÁS NAPADNE, KDYŽ SE ŘEKNE SLOVNÍ SPOJENÍ LOBBISTICKÁ STRATEGIE? 2.

3 Fáze vyjednávacího procesu Vyjednávání je proces, který vyžaduje přípravu, má logické fáze a přináší výsledky Co zvážit, zjistit či připravit, aby jeho výsledek byl co nejlepší? Prezentace Negociace Analýza Evaluace Fáze vyjednávacího procesu 3.

4 Analytická fáze strategická, taktická Cíle proč se setkám s tímto člověkem, jaký by měl být optimální výsledek? Vymezení zisk x ztráta Alternativy váha možností Styl jednání přátelský, konfrontační, formální, neformální Čas ohled na biorytmickou křivku Předpokládaná délka hovoru podle závažnosti tématu Tempo klidné, účelové střídání Místo neutrální, v kanceláři partnera, v naší organizaci Postup jednání rozvrh kroků Návrh dohody Ústupky Argumentace zvážit jejich intenzitu Dokumentace a materiály příprava podkladů, jejich rozsah, kvalita papíru, grafika, stylistická podoba, způsob zpracování prezentace, video,fotodokumentace Třetí strana koho vybrat (kolega, expert, člen správní rady ) Rituály přinést dárek, kdy předat vizitku, rozsah a nabídka občerstvení Humor a emoce co si můžete dovolit ve vztahu k tématu 4.

5 Profil druhé strany - Jak dlouho vykonává své zaměstnání? - Jaké má odborné vzdělání? - Jakou má profesionální charakteristiku úspěch? - Jakou má pověst jako vyjednávač? - Jakou má pověst jako člověk s ohledem na schopnosti, vlastnosti, postoje? - Je to osoba s pravomocí nebo podléhá schválení nadřízeným? - Bude se pravděpodobně rozhodovat rychle a snadno nebo bude detailně probírat jednotlivé body? - Vyjednávání jej baví nebo jej bere jako nutné zlo? - Preferuje nějaký typ vyjednávacích partnerů? Muž x žena - O čem rád mluví, jaké jsou zájmy, koníčky? - Existuje něco, čemu je nutno se při vyjednávání vyhnout? 5.

6 Prezentace Co prezentuji? - myšlenku, návrh, produkt, službu? Vhodný typ prezentace podle klienta, podle místa, podle výsledku, kterého chci dosáhnout Konkrétní užitky, přínosy, přidaná hodnota pro druhou stranu. Srozumitelnost popisnost, konkrétnost, jednoduché výstupy, Podklady pro diskusi materiály, reference Zajímavá média která zaujmou právě tohoto klienta (sociální sítě, článek v novinách, příspěvek z konference ) 6.

7 Klíčové skutečnosti pro negociační část Hodně se ptát ujasnit si očekáván druhé strany a limity nebo omezení, která vyjednávací partner vidí. Upřesnit role pravomoce účastníků, styčný důstojník Upřesnit postup obsah nabídky, projektu, implementaci, časový harmonogram, co bude třeba pro zdárnou realizaci Vracet se k výhodám konkretizovat a opakovat, co druhá strana získá Akceptovat důvody druhé strany logické i emocionální, uznat právo na jiný názor Domluvit se na způsobu vyhodnocení vzájemné spolupráce čas, způsob, metrika, indikátory vyhodnocení

8 Evaluační fáze Vyhodnocení výsledků S časovým odstupem prezentovat výstupy, zhodnotit dosavadní spolupráci, domluvit se na změně nebo na dalším postupu. Dobře se připravit na vyjednávání znamená věnovat přípravě minimálně stejně času, jako vlastnímu jednání Veřejné zdroje internet, výroční zprávy, facebook, Linkedin jsou nenahraditelnými studnicemi informací Rozmyslet si, čím, druhou stranu pobavím lidé si pamatují pozitivní emoce. Ne vždy si padnete do oka s druhou stranou. Potlačit svou hrdost a vyměnit vyjednávače je strategický čin. Umíš-li se chovat, nikdo si toho ani nevšimne, neumíš-li, všimne si toho každý!

9 Určení základních pěti W a jednoho H Prvním krokem pro zpracování lobbingové strategie je seznámení se s dokumentem. Lobbista si musí stanovit časové, institucionální a obsahové mantinely. Musí si dokument prostudovat a definovat vlastní pozici k obsahu dokumentu (co se mu na návrhu ne/líbí, co požaduje změnit a jaké má argumenty). Pro vytvoření vlastní pozice je nezbytná odbornost lobbisty. Musí se seznámit s procedurou, jakou je dokument přijímán a s relevantními aktéry. Dále si musí stanovit postup, jímž se bude rozhodovací proces snažit ovlivnit (strategie/taktika a nástroje).

10 Určení základních pěti W a jednoho H WHAT co je to za druh dokumentu (směrnice, nařízení, doporučení, atp.); WHY důvody, pro které lobbuji, tj. jaká je moje pozice čeho chci docílit (chci návrh podpořit, zamítnout, pozměnit ); WHO kdo jsou aktéři, kteří návrh mohou ovlivnit, s kým mohu jít do koalice (instituce EU zapojené do legislativního procesu, národní vláda, horizontální a odvětvové podnikatelské organizace, nevládní organizace atp.); WHERE v jaké fázi se návrh nachází (navržen Komisí EU, navržen vládou, projednáván na prvním čtení, WHEN v jaké fázi chci zasáhnout, aby měla moje intervence co největší dopad (procedura přijímání a schvalování vládních dokumentů atp.; HOW jakým způsobem, nástroji, strategií chci návrh ovlivnit. Z pozice lobbisty musí být zřejmé, čí názor zastupuje (danou firmu, instituci, neziskovou organizaci, asociaci )!

11 Seznámení se s hracím polem Poté, co si lobbista ujasní základní otázky týkající se návrhu a stanoví si mantinely, Pojmenuje hráče, kteří návrh ovlivňují (jména zpravodajců, expertů atp.). V každém případě si stanoví 1 3 prioritní témata v projednávaném návrhu, která jsou pro něj klíčová, a o která bude usilovat (téma 1 3 v tabulce). Může požadovat jejich změnu, prosazení či odstranění z návrhu. Zároveň identifikuje, jak se k jeho prioritním tématům staví ostatní hráči a porovná jejich stanoviska se svými. V té chvíli bude hledat prostor pro koalici neboli partnerství. je boj, jehož výsledek je v ideálním případě win-win situace. Tato část je velmi důležitá, neboť může ušetřit hodně času a vynaložených prostředků.

12 Seznámení se s hracím polem Poziční dokument Pozice k dokumentu Hráči téma 1 Téma 2 Téma 3 Postoj Prostor pro koalici Vlastní organizace Vláda (samospráva) Ministerstva Podnikatelské organizace Nevládní organizace Podnikatelé

13 Procedura v čase Jelikož se dokument vyvíjí, je nutné zasadit lobbing do kontextu času. Lobbista musí být seznámen s tím, v jaké fázi projednávání se návrh nachází, kdo o něm v dané chvíli rozhoduje, jak se bude projednávání dále vyvíjet. Vodítkem je bezpochyby forma dokumentu a proces jeho přijímání. Věcný záměr zákona je obsažen v plánu legislativních prací vlády. Hotový návrh zákona podléhá připomínkovému řízení. Pořad schůze Poslanecké sněmovny čtvrtek ústní interpelace, středa, pátek třetí čtení Zpravodaj, první čtení, druhé čtení, třetí čtení Senát

14 Arena management Jak se zachovat, je-li prostředí projednávaného dokumentu příznivé, nepříznivé, či neurčité? Je-li prostředí tak je nejlepší Příznivé Nepříznivé neurčité Všeobecný management Udržet status quo Změnit situaci Ovlivnit komponenty Management hráčů Zabezpečit podporu a jít vpřed Management témat Upřednostnit důležitá témata a zablokovat ostatní Rozdělit odpůrce a přiblížit se k partnerům Kompenzovat ztrátu a manipulovat s tématy Argumentovat a vyjednávat Manipulovat s tématy Management času Urychlit Zpozdit Vyčkávat Management limitů Udržet hranice pole Rozšířit pole Vyčkávat

15 Nástroje Posledním bodem přípravy strategie je určení, jakých nástrojů/přístupů k prosazení stanoviska využijete. Nástroje se budou odvíjet od charakteristiky hráčů, argumentů, strategie a způsobu projednávaného dokumentu. Přímé nástroje: osobní návštěva, dopis, telefon, pozvání na společenský večírek, golf apod. členství ve výboru účast na slyšení představení vlastní pozice (tzv. poziční dokument) formální návštěva, kontakt, delegace formální žádost, petice, leták nebo brožura prezentace v masmédiích, politická reklama tisková konference demonstrace internetové stránky nenávisti, bojkot, blokáda, stávka soudní spor

16 Nástroje nepřímé národní asociace národní vláda národní nebo evropská sektorová asociace mimoevropská síť skupina ad hoc spřátelené zájmové skupiny věda a vědci známé osobnosti úředníci střední úrovně odpovědné osoby a přátelé právníci a konzultanti politické strany mediální mobilizace akce pod skrytou identitou Zhodnocení úspěšnosti strategie Lobbista ex post zhodnotí, do jaké míry se mu podařilo proces ovlivnit a prosadit své stanovisko

17 Příprava na osobní jednání NADNÁRODNÍ ŘETĚZEC CHCE V OBCI VYBUDOVAT NÁKUPNÍ STŘEDISKO Rozdělte se na TROJICE ( zástupce řetězce, předseda občanského sdružení za obec krásnější a starosta města) Podle zásad efektivního lobbingu se pokuste během 15 minut vymyslet plán na to, jak bude probíhat lobbistická aktivita pohledem všech zúčastněných.

18 Prosazování legislativních změn z pohledu neziskové organizace Neziskový sektor může podobu schvalované legislativy přímo ovlivnit - Komu stanovisko organizace s případnými návrhy doručit - Jak doručení návrhu načasovat, případně zda některé zákonodárce oslovit opakovaně. - Jaká forma komunikace bude nejvhodnější? - Zda se svými stanovisky seznámit paralelně také média. Stanovisko sdělit stručně, jasně Tímto se na Vás obracíme s prosbou o podporu návrhu zákona V souvislosti s projednávaným návrhem zákona Vás chceme touto cestou seznámit, upozornit na jeho dopady v případě schválení na Rádi bychom Vás informovali, že zásadně nesouhlasíme z důvodů, které uvádíme níže

19 Zkušenosti Při ovlivňování legislativy si klást reálné cíle, návrhy konzultovat s právníky. Změnit zákon je velmi ambiciozní cíl, proto je nutno být připraveni na diskusi a kompromisy. Komunikaci směřovat tam, kde má smysl, být apolitičtí kdo je dnes v opozici zítra mlže vládnout. Pečlivě se připravujte. Pokud jste tváří v tvář druhé straně, argumenty je nutno sypat z rukávu. Snažte se na problém dívat očima zákonodárce co bude mít z toho, že bude prosazovat změny politické body, publicitu, prezentovat své téma před potenciálními voliči? Některé věci nelze měnit ze dne na den, čas na změnu musí nazrát. Sledujte dění kolem sebe a aktivity podobně zaměřených organizací. Obecnější rozhled umožní rychlejší reakci, poskytne nové příležitosti se zviditelnit. Je někdo tak moudrý, aby se nemohl poučit zkušenostmi druhých?

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického Obsah 1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického plánu/pomocné otázky...15 4.1 Poslání...15 4.2 Analytická

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Zděnek Dobiáš AUTOŘI TEXTU: Ing. Zděnek Dobiáš Zdeněk Kolář Ing. Bc. Alena Paukrtová Učební text č. 15 v rámci projektu

Více

APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ GI projekt o.p.s., komunitní plánování od roku 2000 METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ V PRŮBĚHU TVORBY ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM

Více

Manažerské dovednosti a vedení podniku

Manažerské dovednosti a vedení podniku OBSAH: PROGRAM SEMINÁŘE A ČASOVÝ HARMONOGRAM... 2 NÁMĚTY A POSTŘEHY ZE SEMINÁŘE... 3 MARKETINGOVÝ MIX... 4 PRINCIPY OBCHODNÍ KOMUNIKACE... 5 KOMUNIKAČNÍ MODEL... 5 STRUKTURA OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ... 6 Model

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ

Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ GaREP, spol. s r.o., společnost pro regionální ekonomické poradenství Metodika RoIA INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCÍ s osvědčením č. 11-ÚÚR-175-2012/01-WD-39-07-1 o uznání uplatněné certifikované

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Zhodnocení výchozího stavu. Praxe městských částí Prahy v začleňování veřejnosti do plánování města

Zhodnocení výchozího stavu. Praxe městských částí Prahy v začleňování veřejnosti do plánování města Zhodnocení výchozího stavu Praxe městských částí Prahy v začleňování veřejnosti do plánování města Praha, květen 2015 Shrnutí hlavních závěrů Poznatky získané z rozhovorů se zaměstnanci vybraných 9 MČ

Více

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB

3. PŘEDPOKLADY PRO PREZENTACI SOCIÁLNÍ SLUŽEB Královéhradecký kraj METODIKA PREZENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel: GI projekt o.p.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II Registrační číslo projektu:

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Podnikatelský záměr Práce s podnikatelským plánem

Podnikatelský záměr Práce s podnikatelským plánem Podnikatelský záměr Práce s podnikatelským plánem Výuka podnikatelství na UTB ve Zlíně Ing. Jiří Kučera, Ing. Martina Manová Zlín, září 2012 Používané ikony!? Cíle kapitoly Průvodce studiem Definice např.

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více