jablonecký ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ZÁŘÍ 2012 volební podzim Z OBSAHU: Soutěž pro mládež o hodnotné ceny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jablonecký ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ZÁŘÍ 2012 volební podzim www.jabloneckyzpravodaj.cz Z OBSAHU: Soutěž pro mládež o hodnotné ceny"

Transkript

1 OBČASNÍK ROČNÍK VI NEPRODEJNÉ jablonecký z p r av o d a j ZÁŘÍ 2012 volební podzim Vážení čtenáři, podzim bude prý příjemný, jak prorokují meteorologové. Především pak bude volební a to přinese nejen kandidátům do krajského zastupitelstva a Senátu horké chvilky. Samozřejmě jsme se tomuto tématu v tomto vydání také věnovali, ale naším hlavním obsahem jsou události z města, například chystaná výstavba onkologické ambulance v areálu jablonecké nemocnice. Vězte, že zákon o církevních restitucích opravy krajských silnic nevyřeší. Krajské a nakonec i senátní volby jsou o nás, o tom, jak se nám bude v libereckém kraji žít. Proto přijďte k volbám a zvolte ty, kteří jsou zárukou zdravého rozvoje. Přejeme vám pěkné chvilky s jabloneckým zpravodajem a dobrou volbu v říjnu. redakce Z OBSAHU: Rekonstrukce mostu v Jablonci Krajské volby 2012 O církevních restitucích Chci pomoci našemu regionu Soutěž pro mládež o hodnotné ceny ŽIVOT ROMŮ V ČESKU čtěte na straně 10 ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE

2 dění ve městě Tak nám to zase začíná Rok a pár měsíců utekl jako voda a na billboardech, plakátech, v novinových článcích či jiných masmediálních výkladních skříních se opět objevují více či méně sympatické tváře usilující o přízeň voličů v následujících volbách. A že jich je hned několik. Na podzim nás čekají senátní a krajské a na začátku nového roku další - prezidentské. Své kandidáty představují jak skutečné politické strany, tak ti, kteří se stranami být necítí ať už proto, že prostě nemají žádné členy či podporovatele, a nebo proto, že to právě není úplně in. Další tváře chrlí více či méně politické spolky a více či méně nezávislá hnutí. Za hrozného skřípotu se k životu budí a z rakví zaprášených časem vystupují různé více či méně živé politické mrtvoly. Také krejčí se musejí ohánět, aby stačili ušít spoustu nových kabátů pro ty, kteří se před každými volbami rádi obléknou do nového rádoby čistého perspektivního a neokoukaného. I v Jablonci nám běhá pár takových, co by na zimu oblékli půl azylového domu. Naši oranžoví kolegové zatím vedou o několik délek, tedy pokud se jedná o množství plakátů a slibů. Až se člověk musí zase divit, kde na to berou tedy nejenom peníze, ale i invenci. Místo zrušení poplatků u lékaře a slibování Miloš Vele: Rekonstrukce mostu stála 13,4 Rok trvající práce na rekonstrukci mostu v Kamenné ulici konečně zdárně skončily a tak tato důležitá součást dopravního uzlu ve městě začíná opět plnit svůj účel. Náměstka primátora Ing. Miloše Vele, který má na starosti finance města, jsem se zeptal na obtíže, které stavbu provázely. Miloši, co bylo největším kamenem úrazu při rekonstrukci? Tak asi nejvíce komplikací způsobila překládka inženýrských sítí uložených v mostní konstrukci, konkrétně tři vodovodní řady, plynovod, veřejné osvětlení a kabely energetiky, které musely být po dobu rekonstrukce přeloženy na provizorní mostek a pak vráceny zpět. Proto došlo k přerušení dodávek energií a vody v centru města. Celá jeho generální oprava trvala rok a město přišla na 13,4 milionu korun. V této částce jsou zahrnuty i zmíněné přeložky inženýrských sítí, které jsou v útrobách mostu uloženy. Práce na vlastní mostní konstrukci stály 8,9 milionu korun a dalších 4,5 milionu spolykaly právě přeložky sítí. Z dokončení prací máš jistě radost. V tuto chvíli mohu s radostí říci, že Most v Kamenné ulici byl dokončen, 29. srpna slavnostně otevřen a předán do užívání veřejnosti. V rámci této akce byly vybudovány nové chodníky od mostu až na dolní náměstí. Od 3. září se sem vrátí i autobusová doprava a cestující budou využívat nových moderních zastávek. STRANA 2

3 dění ve městě 13. důchodů mobilizují republiku církevními restitucemi a reformními tématy. Žádný z vítězů v následujících volbách tyto oblasti sice řešit nebude, ale na těch plakátech se to tak pěkně vyjímá. Moc by mě zajímalo, proč ta témata pořád mění, když nic z toho, co slibují, nikdy nerealizují. Rád bych jim zdarma doporučil universální slogany: Nikdo vám nedá více, než vám sociální demokracie slíbí nebo také, Nikdo (si) nerozdělí vaše peníze lépe než sociální demokracie. I naše strana modrého ptáka se na volby pilně připravuje. Volební rozpočty byly sníženy, jak velí doba. Hledají se nové cesty, jak za co nejméně peněz zahrát co nejvíce volební muziky. Připravujeme volební strategii a program, volíme priority. Za naši jabloneckou oblast jsme jako nosná témata zvolili dopravní dostupnost a cestovní ruch. Dopravní dostupnost je pro nás totiž základní podmínkou jakéhokoli dalšího rozvoje. Ať už se to týká nových pracovních příležitostí nebo školství nebo zdravotnictví. Bez moderních dopravních komunikací se neobejdeme. Propojení Jablonce a Liberce, Liberce a Frýdlantu, dálniční propojení Liberce a Budyšína, dálnice R35 na Hradec, modernizace železniční tratě Liberec Tanvald Harrachov a mnoho dalších. Tyto záležitosti se přímo či nepřímo budou týkat nové krajské reprezentace. Pokud jde o cestovní ruch, ten je v našem regionu takříkajíc všude kolem nás, ale jeho potenciál je na rozdíl od našich sousedů v Německu či Polsku využíván velmi omezeně. Zde jsou pro nás hlavními tématy Jizerská magistrála; cyklostezka Odra-Nisa propojující pramen řeky, Jablonec, Liberec a Žitavu; kandidatura Ještědu do UNESCO a podobné projekty, které jsou uchopitelné alespoň v středoevropském měřítku. Kraj musí být tvůrcem propagace a nositelem projektů na této úrovni. Protože celý náš volební program bude zveřejněn velmi brzy, nechci se už dále rozepisovat. Chtěl bych jenom ještě apelovat na ty, kteří mají pocit, že volit nemá cenu: Volbám, kandidátům a programům věnujte alespoň zlomek času, jenž věnujete televizním seriálům. A o tom, komu svěříte na příští čtyři roky správu kraje, přemýšlejte alespoň tak, jako o bance, které svěřujete své úspory nebo od které si berete hypotéku. Už mnoho lidí zjistilo, že pěkná reklama a sladké sliby můžou přijít setsakra draho. Ty odstavce psané drobným písmem v příslušných smlouvách si totiž můžete s trochou životní zkušenosti přečíst mezi řádky na každém volebním plakátu. Ing. Petr Beitl primátor města Jablonce nad Nisou milionu korun A zastávka na Dolním náměstí zase zmizí nebo zůstane? Tuto zastávku po změně jízdních řádů MHD zachováme, ale nikoliv v její současné provizorní podobě. Vybudujeme moderní zastávku se stáním pro jeden autobus. Ještě bych dodal, že rekonstrukce mostu zapadá do celkového konceptu úpravy autobusového nádraží, která začala v květnu loňského roku. Na to navazuje i oboustranné zprovoznění Lipanské ulice s vyústěním v ulici 5. května, kde musel být přemístěn přechod pro chodce, přerušen chodník a nahrazen vozovkou. V Lipanské bude výstupní zastávka pro cestující některých dálkových spojů. Cílem těchto úprav bylo propojení městské, příměstské a dálkové dopravy, které umožní pohodlnější a rychlejší cestování nejen obyvatelům města, ale i návštěvníkům Jablonce. Když ses zmínil o ulici 5. května, je něco nového v řešení sporu města s manželi Musilovými? V minulosti jsi mi říkal, že se to chýlí ke konci a bude dohoda Máš pravdu, ale dnes mohu říci, že je vše opravdu na konci, anebo lépe, na začátku nové etapy. Myslím tím, že nic již nebrání dokončení bulváru 5. května v Jablonci. Jenom postesknu, těch deset let, co jsme zmiňovaný objekt objížděli, bylo dlouhých. Zrekapituluji, co se letos stalo. Po ukončení ročního vyjednávání s manželi Musilovými, došlo k vzájemné dohodě o způsobu, kterým by bylo možno dojít k závěru kauzy a nečekat na rozhodnutí soudu. Výsledkem tohoto celého maratonu bylo uzavření směnné smlouvy, kterou jsem začátkem letošního roku předkládal ke schválení zastupitelstvu. Zde jsem byl mile překvapen, že ostatní kolegové zastupitelé pochopili vážnost tohoto vleklého sporu a takřka všichni přítomní uzavření smlouvy podpořili. Po vyřešení několika komplikací v právní rovině došlo letos v srpnu k převodu objektu na město Jablonec. Ještě zmíním, co smlouva obsahovala a co jsme za tento objekt na 5. květnu zaplatili. Manžele Musilovi za tento objekt získali dům ve Skřivánčí ulici č.p. 12 a finanční vyrovnání ve výši 6 mil. korun. Cena objektu ve Skřivánčí 12 byla znalcem stanovena na 1.5 milionu korun. Cena objektu v 5. květnu byla stanovena na 5 milionu korun. A na závěr to nejdůležitější. V současné době se připravuje prodej objektu na 5. květnu ŘSD, což bude realizátor dokončení zmiňovaného bulváru. Za tento prodej město očekává částku 5 milionu korun. Po ukončení této poslední transakce bude objekt zdemolován vlastníkem a bude to ŘSD, které bude celou demolici hradit. Takto to vypadá, že je to vlastně strašně jednoduché, ale byl to běh na dlouhou trať. Ukázalo se, že stačí sebrat odvahu, najít si cestu, potlačit emoce a začít opravdu konstruktivně jednat. Jen škoda těch deseti let a tím myslím škoda pro obě strany. Ještě bych se na závěr zeptal na již standardní evergreen města: jak vypadá jednání s JTR? V současné době nechci předbíhat událostem a více ti řeknu časem. Mohu jen prozradit, že intenzivně jednáme o odkupu podílu MVV a chtěli bychom, aby teplárnu město získalo. Věřím, že bychom byli schopni občanům garantovat slušné ceny, které odrážejí skutečné náklady. Ovšem je jasné, že dnešní rozvodná síť je ve strašném stavu a že bude nutná investice do přebudování celé soustavy. Tak to necháme na příště a to už by mohl být hotový i Tyršův park? Také v to doufám. Vyčlenili jsme necelý milion na úpravu parku. Hlavní problém je v nefunkčních jezírkách a v sedmdesátých letech vyasfaltovaných chodnících. Současná ražba protipovodňové štoly nám umožní použít vytěženou žulovou drť jako drenážní vrstvu k zasypání betonových jezírek. Práce by měly být hotovy v průběhu září, tak to pak můžeme zhodnotit. Já ti děkuji za rozhovor a doufám, že už za tebou příště půjdu po nových schodech. Díky taky. Přeji všem čtenářům dobrý star t do nového školního roku. K těm schodům u radnice jen dodám, že nové nebudou, tedy alespoň ne všechny. Ty kvádry, které bylo možné použít, se vrátily na své místo a nahrazeny byly jen ty zničené. Bc. Vladimír Kordač STRANA 3

4 k r a j s k é v o l b y Volby do zastupitelstev krajů Volby do zastupitelstev krajů proběhnou října Ing. Eva Bartoňová státní tajemnice, náměstkyně ministra Školství, tělovýchovy a mládeže ČR Česká Lípa Na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy pracuje od roku 2005, nejdříve jako reditelka odboru mládeže. Ve státní správě či samosprávě působí od začátku 90. let jako tajemnice Městského úřadu v České Lípě, vedoucí odboru na Úřadu práce v České Lípě a náměstkyně hejtmana Libereckého kraje. S Vámi to prosadím STRANA 4 2. MUDr. Vladimír Šámal lékař Liberec 3. Ing. Petr Beitl primátor města Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou 4. Mgr. Hana Doležalová důchodkyně Lomnice nad Popelkou 5. Mgr. Vladimír Richter starosta města Jilemnice Jilemnice 6. Ing. Karel Dlouhý stavební inženýr Jablonec nad Nisou 7. Jan Stejskal manažer místostarosta města Česká Lípa Česká Lípa 8. Petr Polák starosta města Tanvald Tanvald 9. Ing. Dan Ramzer starosta města Frýdlant v Čechách Frýdlant

5 k r a j s k é v o l b y JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Cvikov Cvikov 11. MUDr. Vít Šlechta lékař Libštát 12. Mgr. Marek Hotovec starosta města Smržovka Smržovka 13. Ing. Jiří Pavlů stavební inženýr Semily 14. Martin Chaloupka orlojář, betlémář Chrastava 15. Věra Kalousová vedoucí sekretariátu Nový Bor 16. MgA. Hana Kašparová architektka, Liberec 27. Pavel Vjater technolog, konstruktér, Zahrádky 37. Mgr. Petr Karásek projektant geofyzik, Jablonec n. N. 17. Veronika Juricová studentka, Libštát 28. Mgr. Eva Stehlíková ředitelka příspěvkové organizace Česká Lípa 38. Bc. Petr Sadílek starosta, Jablonné v Podještědí 18. Ing. Miloš Vele náměstek primátora, Jablonec n. N. 39. Ing. Jaromír Pekař místostarosta, Turnov 19. Ing. Michal Jaroš konzultant IT, Doksy 29. Martin Romaňák soukromý podnikatel Jablonec nad Nisou 20. MUDr. Jana Jansová Kalousová lékařka, Česká Lípa 30. PhDr. Zdeňka Kutínová středoškolský pedagog, Liberec 41. Mgr. Petra Kašparová ředitelka školy, Česká Lípa 21. Jindřich Kvapil starosta obce Koberovy, Koberovy 31. Mgr. Otakar Špetlík místostarosta města, Turnov 42. Ing. Boris Pospíšil daňový poradce, Jablonec nad Nisou 22. Martin Bobek místostarosta Český Dub 32. Ing. Jiří Nejedlo soukromý podnikatel, Malá Skála 43. MUDr. Karel Tejnora lékař, Česká Lípa 23. Luděk Opočenský starosta, Libštát 33. Aleš Hylmar živnostník, Dlouhý Most 24. Eva Vrátná živnostník, Vratislavice nad Nisou 34. Bc. Zdeněk Krenický tajemník MěÚ, Doksy 44. Petros Kalpakcis sportovní manager a trenér Jablonec nad Nisou 25. Ing. Miroslava Kynčlová vedoucí finančního odboru, Jilemnice 35. Ing. Tomáš Sláma ředitel Panachovy nemocnice Turnov s.r.o., Turnov 26. Miroslav Pelta předseda fotbalové asociace Jablonec nad Nisou 36. Václav Krejčík vedoucí provozu, Hrádek nad Nisou 40. Štěpán Křeček student ekonomie, Liberec 45. Ing. Tomáš Hyka, Semily 46. Vladimír Guttmann, Liberec 47. Jaroslav Postl, Liberec 48. Miroslav Novák, Česká Lípa 49. Josef Vojtíšek, Semily STRANA 5

6 k r a j s k é v o l b y Všichni máme možnost změnit to, co se nám nelíbí V nedávno zveřejněném výzkumu jsem se dočetla, že více než polovina lidí v našem kraji si nemyslí, že volby mohou něco změnit. Není to pravda. Právě účast ve volbách je tím nejdůležitějším krokem, pokud chcete opravdovou změnu. Rozbíhá se volební kampaň, ze všech stran se na vás budou valit možné a často taky nemožné sliby. Je třeba vzít rozum do hrsti a vzpomenout si, jak dopadly sliby po posledních volbách, kolik z nich bylo skutečně splněno a kolik se objevuje po čtyřech letech znova v recyklované, nebo dokonce i ve zcela nezměněné podobě. My neslibujeme nic, co by nemělo skutečně reálný podklad. Chceme zdravé hospodaření s penězi kraje. To znamená investice do skutečně potřebných věcí a žádné peníze na zcela zbytečné funkce, byty pro radní či drahá auta. Snížit provozní náklady krajského úřadu i zastupitelstva o pět procent je naprosto reálné, stejně jako opravdu otevřít hospic či připravit se zaměstnavateli program zaměstnávání absolventů tak, aby jich několik set ročně nemířilo hned ze školy na úřad práce. Ale bez vás se to ani mně, ani mým kolegům z kandidátky ODS nepovede. Každý hlas může být rozhodující. Vy rozhodnete, zda i další roky budeme mít silnice v katastrofálním stavu, zda bude dominanta naše kraje Ještěd dále rezivět a hospic budeme mít jen papíru. Žijeme v krásném kraji, ale ani nám se nevyhýbají problémy, které zasáhly celou republiku. Společně však můžeme posunout mnohé k lepšímu, stačí jen chtít. Jen s vámi můžeme změny skutečně prosadit. Ing. Eva Bartoňová kandidátka ODS na hejtmanku Libereckého kraje Zdravé hospodaření s penězi kraje Ing. Eva Bartoňová S Vámi to prosadím Kandidátka na hejtmanku Libereckého kraje STRANA 6

7 k r a j s k é v o l b y Jablonecká nemocnice je nepostradatelnou součástí zdravotnictví v našem kraji Čím je člověk starší, tím více vzpomíná na své začátky. Svoji lékařskou kariéru jsem začínal v roce 1994 právě v jab lonecké nemocnici, na urologickém oddělení. Ačkoli jsem později odešel pracovat do Liberce, na jabloneckou nemocnici budu stále vzpomínat jako na místo mých prvních profesních krůčků, prvních operací, úspěchů, ale i pocitů marnosti nad pacienty, kterým jsme pomoci nedokázali. Dnes již s jistým odstupem mohu říct, že Nemocnice Jablonec nad Nisou měla jedno velké štěstí. Vždy jí řídilo vedení, kterému na osudu nemocnice záleželo. Nejenže dokázali vybudovat novou nemocnici, ale uměli především v posledních letech udržet její provoz na velmi vysoké odborné úrovni a investovat do nových metod a technologií. Některá pracoviště, jako např. Gastroenterologické oddělení, které vede primář MUDr. Nosek, patří k uznávaným pracovištím republikového formátu. Nemocnice v současné době navíc pokrývá chirurgickou péči o pacienty z Tanvaldu. Je to dobrý příklad spolupráce zdravotnických zařízení v Libereckém kraji. Současná medicína klade vysoké nároky na odbornou erudici zdravotníků, kvalitní materiální a technické vybavení. Nákladná péče je proto logicky koncentrovaná do odborných center. Naproti tomu základní medicínské obory je třeba zachovat i v malých spádových nemocnicích. Stejně jako ostatní obyvatele Libereckého kraje trápí i občany Jablonce absence hospice, zařízení pro poskytování péče o nevyléčitelně nemocné pacienty. Město Jablonec nad Nisou sice poskytlo současnému vedení kraje lokalitu pro výstavbu hospice, ale za čtyři roky se v této problematice nic nestalo a vážně nemocným pacientům a jejich rodinám tak stále chybí pomocná ruka ve velice těžkém životním období. Naší prioritou ve zdravotnictví je poskytování kvalitní a dostupné zdravotnické péče pro občany Libereckého kraje. Chceme, aby všechna zdravotnická zařízení v našem kraji spolupracovala, bez ohledu na to, zda jsou krajská, městská či soukromá. Kraj by měl jejich spolupráci podpořit, protože jedině společně dokážeme vyjednat se zdravotními pojišťovnami ty nejlepší podmínky pro naše pacienty. Chceme, aby hospic nebyl jen slibem, ale aby náš kraj přestal skutečně být tím posledním, který tuto instituci nemá. Ale prosadit to mohu jen s Vaší pomocí. MUDr. Vladimír Šámal číslo 2 na kandidátce ODS pro Krajské volby 2012 Střední školy se musí změnit, aby jejich absolventi našli práci Stále se píše a mluví o tom, že v České republice kle sá vzdělanost. Problém není v dětech, ale v současném systému středních škol. Učitelé se na to snaží upozorňovat už nejméně deset let, zatím marně. Nic se nezměnilo ani po spuštění halasně propagovaných státních maturit. Stát živí velký počet škol, které mají velmi malý počet žáků. Vyhazovat peníze za třídy, ve kterých sedí pouze osm žáků, je luxus, který si nemůžeme dovolit. Podporují se hezky vypadající studijní obory, jejichž absolventi jsou velmi často na trhu práce neuplatnitelní. Chybí technické učební obory. Za chvíli nebude k sehnání jediný elektrikář, či opravář, zato odborníků na cestovní ruch připadne na jedno volné pracovní místo tucet. Tento problém musí koncepčně řešit ministerstvo školství, žádná škola totiž dobrovolně nepřizná, že připravuje děti tzv.»na sklad«. Skladbu nabízených oborů v jednotlivých lokalitách je třeba uzpůsobit poptávce na trhu práce. Mimo to je nutné apelovat na rodiče, aby pomohli svým dětem najít takový obor, který jim po absolvování umožní najít dobré uplatnění v praxi. Nekvalitní školy s maturitními obory, které vysílají do světa spousty nezaměstnatelných absolventů, je třeba přestat podporovat. Ušetřené prostředky se musí přesunout na zkvalitnění výuky u žádaných oborů, především technického zaměření. Takové investice se vyplatí, protože kvalitně proškolený technik snadno najde práci. Školy je třeba koncentrovat a specializovat. Například v našem kraji je naprosto zbytečně několik podfinancovaných, špatně vybavených sklářských škol, i když bychom mohli mít jednu, zato perfektní. Absolventi takové exkluzivní školy by byli na trhu práce žádaní, protože by byli pro studium důkladně vybíráni a byla by jim věnována maximální péče těch nejlepších učitelů. Chci touto cestou poprosit rodiče, aby nevolili jen dobře znějící název oboru, ale aby přemýšleli, jakou budoucnost jejich dětem daný obor přinese. Každý nemůže mít maturitu a ani ji mít nemusí. Společnost by si měla uvědomit, že manuální práce není podřadná, protože všichni potřebujeme schopné řemeslníky. Jejich práce je vysoce ceněná, přesto jich neustále ubývá a na učební obory se hlásí čím dál méně dětí. Státní maturita je správná myšlenka s cílem vyloučit tzv.»pseudostudenty«. Tito středoškoláci studují maturitní obor, ačkoli k jeho studiu nemají předpoklady. Přizpůsobováním náplně studia úrovni těchto žáků tak postupem času došlo k úplné degradaci maturitní zkoušky, hlavně u nástaveb na učilištích. Nikdo dnes netuší, jaké znalosti může od maturanta očekávat. Na pracovním trhu tak nyní maturitní vysvědčení nemá žádnou váhu. Je třeba garantovat minimální úroveň maturanta, hranici, pod niž se žádný absolvent nedostane a vrátit tak maturitě její vážnost. Tím se zlepší orientace zaměstnavatelů a absolventi budou snáze uplatnitelní. Navrhované změny maturit s jednou úrovní a vrácením hodnocení písemek z češtiny zpět na školy, jdou dobrým směrem, ale jen to nestačí. Kraj musí otevřít dialog středních škol se podnikateli v regionu a pomoci jim přizpůsobit studijní programy tak, aby dovednosti absolventů odpovídaly požadavkům jejich budoucích zaměstnavatelů. Dále je třeba motivovat žáky i rodiče k odpovědnému výběru oboru. Budu se snažit, aby kraj začal tuto svoji roli konečně plnit. Hana Doležalová číslo 4 na kandidátce ODS pro Krajské volby 2012 STRANA 7

8 o restitucích Církevní restituce pohledem poslankyně Ze zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi se stalo zejména snahou ČSSD jedno z dominantních témat volebního podzimu. Zajisté kontroverzní téma je zamlženo řadou mýtů a polopravd. Proto jsem požádal jabloneckou poslankyni JUDr. Ivanu Weberovou o její pohled na věc. Ivo, předpokládám, že jako právnička ses s návrhem zákona dobře seznámila. Pokud je mi známo, tak to byl právě tvůj návrh, který přenáší důkazní břemeno ze státu na církve, takže, hodnověrnost každé jednotlivé položky bude nutné prokázat až v samotném průběhu restitucí. O tom, zda je žádost o vydání konkrétního majetku oprávněná, bude podobně jako u původních restitucí v devadesátých letech rozhodovat Pozemkový úřad, soud, případně Lesy ČR. Ano, je to pravda, v původním návrhu bylo důkazní břemeno na povinné osobě, tedy na Pozemkovém fondu, Lesech ČR a dalších organizačních složkách státu. Při takovém množství vydávaného majetku by ale nebylo možné, aby tyto státní organizace byly schopny samy prokazovat, že je případně žádost neoprávněná. Proto jsem tedy tento návrh podala a podařilo se mi pro něj získat podporu. V podobném duchu jsem podala ještě jeden pozměňovací návrh týkající se majetků, které jsou v katastru nemovitostí dosud evidovány jako majetek církví. Přesto bude ale hodně záležet na tom, jaké důkazy budou v konkrétních případech povinnými osobami i Pozemkovým úřadem, který bude dohody o vydání kontrolovat, vyžadovány. V některých případech totiž po revizi druhé pozemkové reformy v roce 1947 docházelo k tomu, že majetek byl sice zabrán, nicméně toto již nebylo v pozemkových knihách zaznamenáno. Proto bude nutné v konkrétních případech postupovat při vydávání vždy obezřetně. Nutno ale dodat, že toto platilo již i při předchozích restitucích. Důležité sdělení pro občany je, že nikdo z nás zákonodárců nechce, aby se zbytečně a bezúčelně vydával majetek. Na druhou stranu je řada důvodů, proč k narovnání dojít musí. Řada z nich zazněla, ale ráda bych připomenula ty nejpodstatnější. Jsem přesvědčena, že majetek, který byl protiprávně odňat za minulého režimu, by měl být navrácen. Dalším důvodem je potřeba oddělit ekonomicky církve od státu. Tento požadavek už vznášel před stoletím prezident T. G. Masaryk v pověřovací listině nového ministra kultury a dodnes se to jaksi nepodařilo. Musíme si uvědomit, že duchovní jsou dnes státem placení zaměstnanci, což je kuriózní. STRANA 8 Pokud vím, tak na mzdy je vypláceno 1,5 miliardy ročně. Podle statistiky je to 1,445 miliardy korun ze státního rozpočtu. Tuto částku je nutné brát v úvahu, když hovoříme o celkové sumě restitucí. Pokud bude zákon přijat, bude splátka 2 miliardy ročně na dobu 17 let. Když si srovnáš tyto položky v horizontu 30 a více let, pak je zřejmé, že to pro stát z dlouhodobého hlediska nebude až tak nevýhodné. Když se bavíme o finanční náhradě, napadá mě další častá námitka proti zákonu v tom smyslu, že i církve, které vznikly až v devadesátých letech, mají dostat část finanční náhrady a jak je to možné, když těm prokazatelně nemohlo být nic ukradeno. To je sice pravda, ale musíme si uvědomit, že ta finanční náhrada je zároveň právě určitou kompenzací za platy duchovních, které po uplynutí přechodného období nebude stát dále vyplácet. Byla to katolická církev, která souhlasila s tím, že část finanční náhrady za majetek, který náležel převážně jí, bude rozdělena i mezi ostatní církve, které tradičně téměř žádný majetek nevlastnily. Kritici ovšem pochybují o výši částky, která se má vyplácet. Pokud tomu dobře rozumím, tak jsou dvě roviny sporu. 59 miliard, které se budou splácet po 2 mld. ročně a pak je tu nemovitý majetek, o kterém pochybují, že jej církev vlastnila. Já té kritice rozumím a sama mám určité pochybnosti o stanovení té částky, ale je to především dohoda mezi státem a církvemi o celkové paušální náhradě. Na druhou stranu je těžké stanovit nějakou částku za utrpení, které bylo spácháno. Stejně tak by mohl někdo pochybovat o náhradě, kterou stát dává účastníkům třetího odboje. Je sto tisíc hodně nebo málo za zmařený život, za léta strávená v kriminále a táborech nucených prací? Může vůbec finanční kompenzace napravit násilné rozehnání řeholních řádů a zkažené životy duchovních ve vykonstruovaných procesech? V minulosti došlo k celé řadě křivd a narovnání, byť nedostatečné, je možnost, jak za tímto obdobím udělat definitivní čáru. Z morálního hlediska je to důležité a nutné. Vždyť jsme posledním z bývalých států socialistického bloku, který se s církvemi nevypořádal. Já jsem zaznamenal i hlasy duchovních, kteří hovoří o tom, že jejich poslání je jiné, než být správcem majetku, že církve mají být chudé a sloužit lidem a Bohu. Nemyslím si, že by se to nějak vylučovalo. Je to podobné, jako kdyby učitelé řekli, že jejich poslání je učit děti a nestarat se o budovy škol. Zejména soukromé školy nebo nemocnice mají management, který se stará o provozní stránku a odborný personál, který učí nebo léčí. Církve ve světě provozují školy, nemocnice, ústavy, hospice a mnohá další zařízení, které pomáhají lidem. Na tuto bohulibou činnost potřebují prostředky, plynoucí z majetku, darů a podobně. A já věřím, že církve majetek, který jim má být podle zmiňovaného zákona vrácen, budou využívat právě tímto způsobem, ze kterého bude mít užitek celá společnost a nikoli pouze praktikující katolíci. Ještě jsi mi neodpověděla na tu námitku ohledně původního vlastnictví církví. Skutečně ho vlastnily nebo je to tak že jej měly jen ve správě? Domnívám se, že vlastnictví majetku církví je nezpochybnitelné a je podloženo jednak zápisy v pozemkových knihách a údaji katastrálních úřadů. Majetek církví uznaly všechny nástupnické státy po rozpadu Rakousko Uherska a potvrdily to také studie tří právnických fakult. V neposlední řadě jsou tu rozsudky Ústavního soudu o tom, že je třeba majetek církvím navrátit a o tom by Ústavní soud nerozhodl bez toho, aby měl prokázáno, že majetek skutečně církvím patřil. Dokonce již poslední rok Ústavní soud rozhoduje tak, že má být navrácen i konkrétní majetek, o který si církev zažádá, a to proto, že již uplynula příliš dlouhá doba a zákonodárce situace celá léta neřeší. Jak je to s prolomením Benešových dekretů? Benešovy dekrety podle tohoto zákona prolomeny nebudou. V zákoně je přesně vymezeno rozhodné období, ve kterém muselo dojít k majetkové křivdě, aby mohl být majetek navrácen. To období začíná To, že je mezi skutečnostmi, na základě kterých došlo k majetkové křivdě i zákon o revizi druhé pozemkové reformy z roku 1947 neznamená, že by se prolamo

9 o restitucích vala hranice , protože je tam stále druhá podmínka, která musí být splněna kumulativně, aby bylo možno majetek vydat, a to, že ke křivdě (tedy k odejmutí bez náhrady) muselo dojít právě v rozhodném období. Uvedený zákon o revizi druhé pozemkové reformy byl přitom uveden i v zákoně o půdě, podle kterého se rozhodovalo o navracení zemědělského majetku. Druhá věc je, že Pozemkový fond, Lesy ČR a další organizační složky státu, které jsou povinnými osobami a budou uzavírat dohody o vydání, budou muset pečlivě zkoumat, zda jsou všechny podmínky splněny a budou muset vyžadovat doložení příslušných důkazů o vlastnictví v rozhodném období. To samé platí o Pozemkových úřadech, které budou zákonnost dohod o vydání přezkoumávat. Ale i tato situace bude stejná, jako u předchozích restitucí. Je jasné, že ta problematika je příliš rozsáhlá, než abychom to zde rozebrali do důsledku. Neodpustím si ale poslední otázku: jak to celé vnímáš ty osobně? Je to opravdu všechno»košer«? Já jsem především právnička a vidím nebezpečí, která nastanou, pokud to konečně nevyřešíme. Hlavní slovo, jak jsem již říkala, má Ústavní soud, který rozhodl, že se majetek církvím vrátit musí. Na nás zákonodárcích je říci jak. Pokud se tak nestane nyní po dohodě se všemi sedmnácti církvemi, čeká stát celá řada žalob, které pak budou posuzovány ad hoc, nastane zmatek a živelné vydávání majetku, které bude pro stát také velice nákladné a může dojít i k zahlcení soudů a následné prodloužení již tak dost dlouhých dob soudního řízení. To je jedno reálné riziko. Další spočívá v počtu registrovaných církví. Počet duchovních roste a nové církve, které splňují podmínky, budou nárokovat příspěvek ve stejné výši, jako mají ty stávající. Pro stát to může znamenat podstatně víc, než je současných 1,445 mld. ročně. Pokud se mě ptáš na pocity, pak musím říci, že jsem ruku pro zákon s lehkým srdcem nezvedala a určité pochybnosti mám. Racionálně ale musím volit mezi větším a menším zlem. Máme u nás stovky objektů, které chátrají, a do vyřešení vlastnických vztahů s nimi nelze nakládat, takže budoucí náklady na opravy narůstají. Pak je tu řada pozemků, které brání obcím v rozvoji. Nemohou je do vyřešení použít k výstavbě a nesmějí s nimi nakládat podle místních potřeb. Posledním závažným argumentem je již uvedený fakt, že k navrácení majetku stejně dojde, zákon nezákon, na základě jednotlivých žalob. To by mohlo vyvolat právní nejistotu a chaos, způsobený nejednotným postupem. Musíme si uvědomit, že se jedná o zhruba sto tisíc položek! Proto považuji přijatý zákon za lepší řešení a mohu občany ubezpečit, že jsem se tomu problému věnovala skutečně důkladně a zodpovědně. Samozřejmě, že může dojít při tak velkém objemu majetku i k některým machinacím, ale pevně věřím, že církve i ve vlastním zájmu vyvinou maximální úsilí, aby k tomu nedošlo. Musím říct, že jsem přesvědčena o tom, že církve, jako soukromý vlastník, budou majetek obhospodařovat samy efektivněji, než aby byl majetek v nějakém státním fondu, jak navrhuje ČSSD, kde by k machi- nacím a neefektivitě mohlo nepochybně docházet také. Jak rozsáhlé bude navracení majetku konkrétně v Libereckém kraji? Náš kraj je v rámci republiky výjimkou, protože zde církve vlastní jen malou část majetku. Bc. Vladimír Kordač Obcanské sdružení Jablonec 2010 porádá 4. ríjna 2012 od 18 hodin v kostele Nejsvetejšího srdce Ježíšova na Horním námestí v Jablonci nad Nisou vstupné dobrovolné beneficní koncert jabloneckého rodáka Ondreje Rumla a kapely Nautica Ondřej Ruml Jablonecký rodák začínal s hudbou již v dětství. V Jablonci navštěvoval soukromou hudební školu Ciskotéka, kde se učil na kytaru a později hrál i na pětistrunné banjo s kapelou Modrotisk. Vystudoval zpěv a herectví na Konzervatoři Jaroslava Ježka a začal se věnovat divadlu i hudbě zároveň. Účinkoval v muzikálu Tajemství, Johanka z Arku a Quasimodo. Ve Státní opeře v Praze se představil v hlavní roli Martina v lyrikálu Michala Horáčka a Petra Hapky Kudykam. Minulý rok nazpíval roli prince pro kouzelný muzikál na ledě Popelka. V současnosti hraje titulní roli v muzikálu Hamlet a je členem projektu Český kalendář, který uvádí každý měsíc Švandovo divadlo. V roce 2010 natočil Ondřej autorskou desku Proměna. Vystupuje sólově, s beatboxovou kapelou Beat Burger Band, nebo s jazzovou kapelou František Kop Quartet. Koncert se koná pod záštitou reditele spolecnosti Detoa Albrechtice JAROSLAVA ZEMANA Andrea Bělíková - elektrická kytara, zpěv Radka Bělíková - baskytara, metalofon, zpěv Jirka Samek akustická kytara, zpěv Všichni tři chodí hrát na kytaru do ZUŠ v Jablonci. Nejraději hrají vlastní písničky, které skládají Andrea a Jirka, hrají ale i písně převzaté - nejvíce z oblasti folku a rocku. Jejich úspěchy: 1. místo v republikovém finále festivalu Brána 2011 a cena diváků, 2. místo v republikovém finále Dětské porty 2011, 3. místo v národním finále Folkového kvítku 2011 a cena diváků, 2. místo v republikovém finále Dětské porty 2012, 1. místo v národním finále Folkového kvítku 2012 a cena diváků Mediálními partnery akce jsou: jablonecký R A D N I Č N Í Z P R AV O DA J P R O O B Č A N Y JA B L O N C E N A D N I S O U měsíčník Z obsahu Aktuální téma Krajské a senátní volby 2 Informace z radnice Most byl slavnostně otevřen 3 Informace z města Azbest v ZŠ Liberecké pod dohledem Aktuality Špotákovou přijal primátor Zprávy z města Fasáda fary byla poprvé natřena Foto Miroslav Gorčík Léto končí, zpátky do školy Září. Termín vytoužené dovolené se spoustou zralého ovoce a mírnějšími slunečními paprsky u moře nebo začátek zlátnoucího podzimu. Pro děti a jejich učitele jednoznačně začátek nové práce. Po dvouměsíčním sladkém nicnedělání zasednou do škamen a postaví se před tabuli, aby získali i předali co nejvíce informací. Ačkoliv se zdá, že prázdniny jsou pro děti i pro ty, kdo se kolem škol pohybují, dobou klidu a odpočívání, není tomu tak. Právě léto je nejvhodnější dobou, kdy do škol vtrhnou stavbaři a řemeslníci. Asi nejviditelnější a nejrozsáhlejší školní stavbou je zateplení Základní školy v Liberecké. Harmonogram trochu zkomplikoval azbest, jehož výskyt si město pro jistotu nechalo změřit. A oprávněně, neboť jeho přítomnost zkoušky potvrdily, ačkoliv v míře zdraví neškodlivé. Přesto se práce schovaly do prostředí, které bránilo úniku nebezpečných vláken do ovzduší. Další měření potvrdilo, že azbest je pryč, a tak se dle plánu část oken vyměnila a sloupky mezi nimi vyzdily. Přesto právě tento problém znamenal posunutí školního roku starším školákům o dva týdny. Těm delší prázdniny jistě nevadí, ale pedagogům asi trochu starostí přidělaly. Celý projekt zateplení školy se bude dokončovat ještě v roce 2013 a i v něm je prodloužení prázdnin pravděpodobné. Dalšími významnými stavbami, respektive stavebními úpravami jsou ty ve školách v ulicích Mozartova a Sokolí. V první tak vznikla jedna, ve druhé hned dvě třídy pro předškoláky, čímž se nám podařilo zvýšit kapacitu mateřských škol mšenské i té v Lovecké ulici o 52 míst. Letní volno také přináší každoročně starost o to, jak v jeho době zabezpečit malé děti, aby rodiče mohli chodit do zaměstnání. I učitelky školek mají právo na odpočinek, proto se těmto požadavkům musí přizpůsobit také letní provoz těchto zařízení. I přes tuto skutečnost sedm MŠ v průběhu prázdnin zajišťovalo náhradní prázdninový provoz pro předškoláky a troufám si říci, že k plné spokojenosti rodičů i dětí. Už několik let také město přispívá na prázdninovou činnost soukromých subjektů, a to částkou jedno sto korun na dítě a den. Kvůli úsporám jsme však letošní vyplácení příspěvku museli omezit u každého dítěte jen na jeden prázdninový týden. I tak si myslím, že to není pomoc zanedbatelná. Letos jsme na ni v rozpočtu vyčlenili 60 tisíc korun. Myslíme však na celé rodiny, nejen na děti. Proto jsme i letos připravili už tradiční Kulturní léto. Každý čtvrtek odpoledne od páté hodiny nabídla letní scéna Eurocentra nějaký zajímavý koncert. A letos byla ruka dramaturga při jejich plánování obzvláště dobrá, což mi jistě potvrdí každý z návštěvníků. I když to nebylo hned, své obecenstvo si čtvrtky našly. A návštěvnost nebyla skutečně skromná. Troufám si říct, že lavičky amfiteátru zaplnily zhruba vždy tak dvě stovky posluchačů. Co dodat závěrem? Školákům a učitelům přeji dobré vykročení do tříd, prvňáčkům a jejich rodičům příjemný začátek další životní etapy a nám všem krásný, teplý, barevný podzim s kapkou babího léta alespoň v době Podzimních trhů a Dne památek. Petr Tulpa, náměstek primátora Kulturní a sportovní programy 9 13 Tvář měsíce Dagmar Oupická: Studium teologie je velké dobrodružství 14 Život seniorů Podzimní aktivity 15 Malujeme pro skřítka Pastelku Nové téma Chodíme na houby 17 Foto Milan Bajer STRANA 9

10 k r a j s k é v o l b y Krajské volby Mediální partneři: Motto: Vaše názory nezapadnou Soutěž pro mládež o hodnotné ceny Ředitel Detoa Albrechtice, továrny na dřevěné hračky, vyhlašuje soutěž o hodnotné ceny pro studenty středních škol a učilišť. Úkolem pro účastníky soutěže je napsání krátké eseje v rozsahu 2 až 4 strany textu A4 na téma: ŽIVOT ROMŮ V ČESKU Esej by měla stručně pojednat o problematice, která je aktuální v životě dnešní společnosti. Cílem eseje není jen pojmenování problémů, ale především hledání východisek. Napište svůj názor, jak řešit postavení Romů ve společnosti, vzájemné soužití a jaká zákonná opatření byste navrhli, aby se nešířil rasismus, vzájemná netolerance, ale například aby nedocházelo ke zneužívání sociálních dávek a podpor. Téma je široké a není nijak omezeno. Jediným omezením je dodržování zákona a nejsou povoleny projevy rasismu, nesnášenlivosti a vulgarity. Na výherce čeká tablet společnosti Apple, na stříbrného čtečka knih a práce na třetím místě bude odměněna MP4. Všichni účastníci soutěže obdrží rodinnou vstupenku na návštěvu Muzea dřevěných hraček, spojenou s exkurzí v továrně. Uzávěrka prací je 20. září 2012 a do tohoto data je můžete zasílat na adresu redakce: Jablonecký zpravodaj, Komenského 23/7, Jablonec nad Nisou nebo na Práce bude hodnotit komise ve složení: Jaroslav Zeman, ředitel továrny Detoa Albrechtice a starosta obce Albrechtice Lenka Střihavková, šéfredaktorka Jabloneckého deníku Jiřina Polanská, Kronikářka města Jablonec n. N., pedagog Střediska volného času DDM Vikýř Vladimír Kordač, šéfredaktor Jabloneckého zpravodaje Vyhlášení vítězných prací zveřejníme na stránkách Jabloneckého deníku i s termínem a místem předání ocenění. Tři nejlépe hodnocené práce budou otištěny v Jabloneckém deníku a v Jabloneckém zpravodaji včetně profilu autora. Vaše dotazy zodpovíme na telefonu nebo em: Upozornění: Do soutěže nebudou zařazeny texty podněcující k násilí a nenávist ke konkrétním lidem, skupinám obyvatelstva, zejména pak k etnickým či náboženským skupinám, jakož i příspěvky obsahující obscenity a vulgarismy. STRANA 10 Většina obyvatel našeho kraje ví, že se blíží volby do krajského zastupitelstva a s nadhledem dobrého vojáka Švejka a s typickou českou povahou nechává svá rozhodnutí, koho budou volit, na poslední chvíli, takříkajíc vyhnít. Ne tak odborná veřejnost. To jsou ti, kteří o post zastupitele usilují včetně podporovatelů, ať stran, seskupení čí přátel a samozřejmě medií. Proto jsme svědky pořadů, které by nás měly seznámit s názory kandidátů na hejtmany Libereckého kraje. Jedním z takových pořadů je pořad televize ČT 24 Otázky Václava Moravce speciál z Libereckého kraje. Pro pobavení a pro vyjasnění názorových veletočů některých kandidátů při jejich vystoupení a závěrečných slibech přidávám několik postřehů z nedaleké minulosti. Z pohledu televizního diváka začnu zprava. Starostové pro Liberecký kraj, Martin Půta, předseda, a jeho slib: zrušení fondu hejtmana, zrušení dělení medvěda, zrušení neoprávněných výhod krajských radních zveřejnění všech smluv, všech faktur a každé koruny utracené z rozpočtu Libereckého kraje a materiály pro jednání zastupitelstva rozhodování v přímém přenosu na internetu. Sliby jsou to pěkné, ale nějak mi to nekoresponduje s činy. Například místopředseda tohoto uskupení v minulém volebním období čerpal z tohoto smrdutého medvěda peníze na nákup služebního hybridního vozu Honda pro radnici, kde dosud starostuje a také tento vůz dosud využívá. Ba co víc, on na zastupitelstvo, kde se tato dotace pro obec, kterou reprezentuje, teprve schvalovala, dokonce již před schválením tímto vozem již přijel. To se to slibuje bez svědomí. KSČM, Stanislav Mackovík a jeho slib: Zvýšení dostupnosti zdravotní péče včetně zachování původních 15 minut dojezdové doby. Možná, že kdyby spolu s vládnoucí koalicí nepromrhali finanční prostředky na 30 korunové poplatky ve výši cca přes 20 milionů a na 50 tisícový měsíční plat jediného placeného předsedu výboru za KSČM v Libereckém kraji, tak by tento slib již byl zbytečný, protože by již byl naplněn.

11 k r a j s k é v o l b y aneb politici slibují, blázni se radují ODS a její představitelka Eva Bartoňová se svým slibem: zdravé hospodaření s penězi kraje rozpočtová odpovědnost zastavení zadlužování kraje snížení výdajů na krajské zastupitelstvo o 5% Pro objektivnost Vás odkazuji na stránky Libereckého kraje a stačí pouze nahlédnout do výsledků hospodaření kraje za období Kdo tomu nebude věřit, že hospodaření a zadluženost kraje byly tak dobré, respektive nízké, stačí se obrátit na Karla Dolejšího, radního pro ekonomiku v období za ČSSD. (PS. Asi proto byl odejit ze své strany.) Změna pro Liberecký kraj, Jan Korytář a jeho slib: udělám vše pro to, aby Změna rozbila dlouhodobý politický kartel ČSSD a ODS, který je hlavní příčinou rozbujelé korupce nejen v našem kraji vznik krajského protikorupčního pracoviště, které začne rozkrývat kauzy, a budu připravovat systémová opatření na omezení korupce a klientelismu. Tady není co říci, pouze nasucho lapat po vzduchu. Nádherné proklamace člověka, který na postu primátora zaměstnával jako svého poradce kamaráda, odmítal zveřejnit jeho plat, zaměstnal ho v dozorčí radě s 80 tisícovým měsíčním platem ve společnosti spoluvlastněné městem. No a kauzy s financováním Sdružení přátel přírody Čmelák, dotace z magistrátu města Liberec v době kdy byl primátorem, půjčky od společnosti zabývající se hazardem, čerpání dotací z krajského rozpočtu, EU, půjčky od neznámých dárců. To mi připadá, jako když zloděj křičí, chyťte zloděje. TOP 09, starostové a nezávislí, Jiří Kočandrle a jeho slib: naprosto transparentní hospodaření kraje včetně jeho organizací Bez komentáře, pouze dodatek, že v pořadu tolikrát kandidátem zmiňované město Česká Lípa a jeho transparentní výběrová řízení apod., je vedené starostkou za ODS Hanou Moudrou, zatímco pan Kočandrle tam jako místostarosta je necelé dva roky, takže vše již bylo nastaveno a funkční za předchozího vedení. No není nadto chlubit se cizím peřím. ČSSD, Lenka Kadlecová a její slib oprava a předání k užívání do konce roku 2013 všech 55 mostů poškozených povodní v roce 2010 dokončíme heliport v Liberecké nemocnici zahájíme strategickou rekonstrukci nemocnice v České Lípě žádný z uvolněných radních nebude dostávat odměny za práci v dozorčích radách organizací zřízených krajem Tak to je opravdu chytání psa za ocas. ČSSD si sama zpracovala materiál o zadluženosti kraje a nutnosti financí pro budoucí období, kde říká, že na příští období nebude na nic. Dokonce i ve střednědobém plánu, který předložila zastupitelstvu ke schválení je toto ústředním motivem. Jinak z vystupování bylo zřejmé, že ČSSD se změní o 100 % (odměny, transparentnost, průhlednost ) Suma sumárum volič si musí udělat obrázek sám. Ale bez podrobnějšího studia jednotlivých programů se v tom, co politici slibují, nemá šanci orientovat. Navíc by musel porovnat sliby do budoucnosti se skutečností, jaká byla v minulosti. Říká se, že slibem nezarmoutíš a že starého psa novým kouskům nenaučíš a také jsem slyšel, že se v Jablonci rozšiřuje stávající protipovodňová štola, která by mohla klidně ještě několik let počkat, ačkoliv tu dosud žádná nebyla. Ale co já vím, třeba se pletu a exprimátor Korytář má od krtků a čmeláků lepší informace. Přeji vám dobrý úsudek a dobrou volbu pro naší společnou a zdravou budoucnost. Chtěl jsem říci heslem minulých krajských voleb Náš kraj, náš domov, ale i toto heslo nám někdo odcizil. Takže pouze Přijďte volit s rozumem. Ing. Karel Dlouhý místopředseda regionálního sdružení ODS Libereckého kraje Jabloneck ý zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností v J a b l o n c i n a d N i s o u. K d o s t á n í v s í d l e r e d a k c e a n a i n f o r m a č n í c h s t ř e d i s c í c h R y c h n o v ě u J a b l o n c e n a d N i s o u, S m r ž o v c e, Ta n v a l d u a D e s n é. V y d á v á : o b č a n s k é s d r u ž e n í J a b l o n e c , o. s. I Č : s e s í d l e m K o m e n s k é h o 2 3 / 7, J a b l o n e c n a d N i s o u. V y d á v á n í p o v o l e n o M i n i s t e r s t v e m k u l t u r y Č R p o d r e g i s t r a č n í z n a č k o u M K Č R E S í d l o r e d a k c e : K o m e n s k é h o 2 3 / 7, J a b l o n e c n a d N i s o u. Š é f r e d a k t o r V l a d i m í r K o r d a č, t e l In te r n e t w w w. j a b l o n e c k y z p r avo d a j.c z, e - m a i l : r e d a kc a b l o n e c k y z p r avo d a j.c z. Inze r c e te l e fo n , e - m a i l : i n z e r c a b l o n e c k y z p r avo d a j.c z. T i s k n e: J ab l o n e c k á t i s k ár n a, P o dh o r s k á 22, J ab l o n e c n. N. (w w w. j ab l o n e c ka t i s k ar n a.c z), M í s to v y d ání J ab l o n e c n a d N i s o u, z ář í Z a u ve ř e jn ě n é tex t y, pokud nejsou dí lem členů redakce, ne sou odpovědno s t jejich autoři. Neoznač ené přísp ěvk y jsou dí lem redakce. Uzávěrka dal ší ho čísla je STRANA 11

12 volby do senátu Vážení čtenáři, obyvatelé a voliči, obracím se na vás se žádostí o podporu v senátních volbách. Důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat, nejsou peníze ani osobní prestiž, ale problémy, které mě trápí a které se neřeší, a to dlouhodobě. Mým prvním tématem je otázka neřešení soužití s Romy. Vadí mi, že postavení lidí, žijících z dávek a podpor, je nerovné s postavením těch, kteří pracují a starají se ze svých nepříliš vysokých platů o to, aby zabezpečili chod svých domácností. Dvacet let zaměstnávám lidi v továrně Detoa Albrechtice a vím, jak je složité přežít v konkurenci s Čínou, udržet zaměstnanost a dokázat zajistit odbyt našich výrobků. Vidím, jak těžké je postavení mé dělnice, samoživitelky, která musí vyjít s deseti tisíci měsíčně čistého a vedle toho znám příklady nezaměstnané Cikánky, která si s všemožnými dávkami přijde na trojnásobek. Vadí mi, že z ubytovávání sociálně slabých a nepřizpůsobivých se stal byznys. V oblastech, kde není dostatek pracovních příležitostí (například Tanvald po zkrachování Seby), se uvolňují byty, do kterých jsou stěhováni Romové a vznikají nová ghetta. Myslím si, že by příspěvky na bydlení měly být ve výši nájmů, jaká je v místě obvyklá. Není možné, aby výše nájmu byla v nehorázné výši a stát to platil. Já se chci zasadit o to, aby byly ceny nájmů v souladu se zdravým rozumem. Vadí mi, že dávky neodpovídají realitě. Na jedné straně žádají tělesně postižení příspěvek na péči, když se o sebe nemohou sami postarat. V takovém případě dotyčného žadatele prověřuje lékař, pracovnice sociálního odboru zkoumá, zda si žadatel/ka může uvařit nebo dojít na WC, pak zasedne LPK a rozhoduje, zda dotyčný obdrží 400 nebo korun. Vedle toho je cikánská rodina, kde si babička adoptuje vnučku; za otce dítěte je označen pán v letech a všichni pak pobírají příspěvek na péči, sirotčí důchod, vdovský důchod, příspěvek na bydlení, v hmotné nouzi atd. atd... Jako recept vidím stejně pečlivý přístup při posuzování poskytovaných dávek domácnosti jako celku, podobně jako je tomu u zdravotně postižených. Vadí mi, že Romové ve druhé generaci nemají pracovní návyky. Generace, která žila v době reálného socialismu, musela pracovat. Od devadesátých let se situace změnila a současná mladá generace už u svých rodičů nevidí, že ráno vstanou a jdou někam pracovat. Považuji za nutné, aby byla rozšířena povinnost odpracovat minimálně sto hodin veřejné služby s přiměřenou motivací a odměnou. Druhým tématem, kterému se chci věnovat, je podpora a rozvoj cestovního ruchu. Je to způsob vytvoření zdroje pracovních míst a zlepšení ekonomické situace v regionu, kde zmizela řada tradičních výrobních provozů. V této oblasti mám praktické zkušenosti. Konečně třetím nosným tématem je otázka nesmyslné byrokratické zátěže. Jako starosta malé obce vím, jaké nesmysly na nás státní správa přenáší. Vadí mi například, že z pokácení náletové dřeviny, nějaké bezcenné břízy, se dělá řízení, jako při odsouzení nájemného vraha. Žádost, usnesení, rozhodnutí hromada papírů a práce s banální záležitostí. Mám pocit, že hlavním motivem je zaměstnání nějakého kamaráda v exekutivě, který potom vymyslí lejstro, aby osvědčil svou nepostradatelnost. Přesně podle hesla: Dej blbci funkci a vymyslí lejstro! Na závěr bych chtěl zdůraznit, že nesouhlasím s výší platů a náhrad senátorů. Starostu dělám jako neuvolněný, abych obci pomohl a ne abych z ní ždímal peníze. Nechci dělat politický byznys, jak to dělají mnozí neumětelové, kteří v politice hledají způsob obživy. Já vycházím z toho, že do politiky mají vstupovat lidé, kteří prokázali, že se uživí ve své profesi a jdou tam proto, aby pomohli věci měnit. Pokud se mnou souhlasíte, můžete mi dát svůj hlas. Pokud to uděláte, pak vám za důvěru děkuji a beru to jako závazek, abych nastíněné myšlenky a názory šířil v horní komoře parlamentu. Neslibuji všechno všem, jak to dělají jiní. To by bylo neupřímné, a když vám někdo dá 40 slibů, tak lže. Není možné pomoci všude, ale lze pomoci alespoň v některých zásadních problémech. Slíbit vám mohu, že dveře mé senátní kanceláře budou vždy otevřené a mohu vám také slíbit, že vaše problémy budu předávat dál a budu se jimi seriózně zabývat. Váš Jaroslav Zeman STRANA 18

13 volby do senátu Od vlekaře po podnikatele roku: Jaroslav Zeman Jablonecký rodák s kořeny na Semilsku Narodil se v Jablonci a své dětství a školní léta prožil v Desné v Jizerských horách. Jeho otec pochází z Jesenného a matka z Bozkova. Především je velkým patriotem Jizerských hor. Od roku 1974 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou, kde v roce 1978 úspěšně odmaturoval. Po maturitě nastoupil do TJ Bižuterie Jablonec, kde pracoval v lyžařském areálu Špičák. Po absolvování základní vojenské služby se vrátil zpět do TJ Bižuterie Jablonec. V roce 1984 přešel do národního podniku TOFA Albrechtice, kde byl zaměstnán jako technický kontrolor a kde pracoval až do roku Začínal jste po škole jako vlekař, což není zrovna umělecké zaměstnání, které by odpovídalo absolvované škole. Tak proč? Především kvůli lyžování. Sport byl a je dodnes mou největší zálibou. Už od roku 1964 jsem závodně lyžoval za TJ Desná, později TJ LIAZ, Dukla Čáslav, Dukla Hradec Králové a TJ Bižuterie Jablonec. Ke sjezdovému lyžování mě přivedl můj otec, který v padesátých letech minulého století vybudoval s partou nadšenců populární lyžařský vlek Desná Křížek. Vraťme se k vašemu působení ve státním podniku TOFA Albrechtice. Jak jste se stal z kontrolora ředitelem? TOFA byla zaměřena na výrobu pianinových a klavírových mechanik. Pouze okrajově se zde vyráběly hračky a dřevěné korále. Původní vedení státního podniku v rámci privatizačního projektu počítalo s odprodejem 51% akcií německému konkurentovi, který z ní chtěl udělat montážní linku. Tím by tato unikátní továrna byla degradována na pouhý výrobní provoz, bez vlastního odbytu, vývoje a vedení. Měla se zrušit výroba hraček a korálí, zrušit oddělení vývoje a designu, tedy to nejcennější z podniku. Vyrábět se měla pouze pianinová a klavírová mechanika. Šestým rokem jste starostou obce Albrechtice v Jizerských horách. Zdůrazňuji, že neuvolněným, což znamená, že tuto funkci vykonáváte bez nároku na odměnu. Proč to děláte? První volební období jsem tuto pozici vy konával bez finanční odměny, ale teď něco dostávám. Mým cílem je obci pomáhat a nezatěžovat jí dalšími výdaji, snažím se tu práci dělat pořádně a slušně. V Albrechticích neděláme pochybné zakázky a soutěže, ale snažíme se dobře a průhledně hospodařit. V současné době hospodaří obec Albrechtice v Jizerských horách se 7,5 miliony Kč ročně, daří se nám mít vyrovnaný rozpočet a pátým rokem máme vytvořenou finanční rezervu dosahující až 12 milionů Kč. To považuji za významný úspěch obce v dnešní složité hospodářské době. Navíc máme již za sebou opravy téměř všech místních komunikací, hřbitova, kostela, dokončujeme opravy sportovního areálu, budujeme nové chodníky a pouliční osvětlení. Za pomoci dotací jsme renovovali školní hřiště a budovu školy. Teď se přesuneme k vašim zálibám. O vašem vztahu k lyžím a bicyklu jsme už mluvili. Co ještě rád děláte a jak to stíháte? Opravdu moc času pro sebe nemám. Vstávám v půl šesté ráno, abych zvládnul starostování i ředitelování. Celý život se aktivně věnuji cyklistice, klasickému lyžování, běhání a horské turistice. Řadu let jsem byl členem Správní rady jabloneckého divadla. Od roku 2002 pořádáme oblíbené Vánoční koncerty v kostele v Albrechticích v Jizerských horách. Organizujeme tvůrčí soutěže pro děti a dospělé v albrechtické Detoa, populární»týden české hračky«. Více než 10 let jsme přispívali na koncerty duchovní hudby v Hejnicích. Podporujeme také Josefodolské divadelní jaro. Baví mě dokumentární cestopisné a historické filmy a rád čtu knihy s touto tematikou. Mým nepřítelem je čas, ale na četbu si ho vždycky kousek ukradnu. Poslední otázka se nabízí sama: proč kandidujete do Senátu a co se stane, když neuspějete? Do Senátu kandiduji, protože bych chtěl přenést své dlouholeté zkušenosti z praxe do horní komory a v rámci svých možností pozitivně ovlivňovat projednávané zákony. Mám jasné představy a priority, které chci prosazovat a to nabízím voličům. Pokud uznají, že to má smysl, tak mě zvolí. Jestli dojdou k názoru, že bude jejich zájmy bránit někdo lépe, tak je to jejich věc a jejich rozhodnutí. Já pouze nabízím alternativu. Mou výhodou je, že na úspěchu ve volbách nejsem existenčně závislý. Kontakt s realitou je pro mne zásadní a důležitý. Začínal jsem u hrabiček na sjezdovce a od těch dob jsem své zvyky nezměnil. Pořád se pohybuji mezi kamarády ze sportovního prostředí, z naší hospůdky, obce, továrny jsem rád mezi lidmi mezi svými. Jsem vyznavačem prostého způsobu života. Jezdím škodovkou, bydlím v malém rodinném domku a mám raději obyčejnou hotovku než snobský raut. Pravidelně sportuji a mám raději tričko než společenský oblek. Pokud budu zvolen, zůstanu neuvolněným starostou i ředitelem továrny a dveře mé senátní kanceláře budou všem vždy otevřeny. Budu si udržovat kontakt s reálným životem a zůstanu sám sebou. -vlkstrana 19

14 z nemocnice Co se chystá v nemocnici Kromě výstavby oddělení onkologie, o kterém píšeme níže, má vedení nemocnice další smělé plány, jak zlepšit zdravotní péči pro jablonecké občany. Na konkrétní kroky jsem se zeptal člověka z nejpovolanějších: ředitele MUDr. Víta Němečka, MBA. Vítku, výstavba onkologické ambulance je jistě vítaným řešením, protože objekt v Liberecké ulici je nejen»z ruky«, ale také v dosti nevábném stavu. Určitě máš radost, že vedení města tuto akci podpořilo. Samozřejmě jsem rád a chtěl bych znovu poděkovat vedení města za podporu tohoto projektu. Především je to dobře pro pacienty, kteří trpí onemocněním z nejobávanějších. Stávající prostory jsou nevyhovující z mnoha důvodů. V novém objektu bude sledování a léčba pacientů probíhat v moderních prostorách a s kvalitním vybavením. Bez problémů budou dostupná další pracoviště nemocnice, poradny, rentgen i laboratoř. Jablonec má pěknou, poměrně novou a moderně vybavenou nemocnici. Mohu připomenout úspěch při získání magnetické rezonance před několika lety. Přesto nejsi spokojený a máš další plány, jak jsem řekl v úvodu. Můžeš naše čtenáře seznámit, čeho se konkrétně týkají? Situace je trochu jiná. Naše nemocnice je sice v relativně dobrém stavu, ale čas běží. Vedle průběžné údržby budov a obměny přístrojového vybavení musíme myslet na postupnou rekonstrukci vybraných pracovišť, která se blíží technické a morální životnosti. Příprava těchto projektů po stránce projekční i finanční a samotná realizace vždy trvá několik let. V první řadě jde o novou jednotku intenzivní péče operačních oborů. Druhým krokem by měla být rekonstrukce operačních sálů a vybudování tzv. dospávacího pokoje. To zvýší naši propustnost, která je po omezení péče v okolních nemocnicích na hranici své kapacity. O přípravě informujeme vedení města, našeho zřizovatele. O jak vysokou částku se v předpokládaných investicích jedná? Orientačně, dohromady obě dvě akce odhaduji kolem 200 milionů Kč. Samozřejmě počítáme s jejich postupnou realizací v závislosti na reálně dostupných finančních prostředcích. V současné době pracujeme na studiích, které hodnotí různé varianty řešení. Hledáme možnost dotace ze státního rozpočtu a Evropských fondů. Dokážeš odhadnout, v jakém časovém horizontu by se mohly tyto investice (plány) zrealizovat? V roce 2013 by měl být dokončen projekt a vydáno stavební povolení. Budování nové JIP by mohlo trvat asi 18 měsíců. Rekonstrukce operačních sálů, kterou bychom rozložili do 4 menších etap, odhaduji rovněž na 18 měsíců. Teď trochu zabrousíme do politiky, protože jsi jedním z jabloneckých poslanců. Zdravotnictví se snad vždy a všude potýká s problémem nedostatku financí. Je současná situace v době úspor horší, než byla v minulosti? Dotkne se i vás, myslím Konečně onkologie! Představujeme Výkřik v názvu článku není vítáním rakoviny, jak by se mohlo zdát, ale přivítáním záměru města postavit v areálu nemocnice nové oddělení právě pro onkologicky nemocné pacienty, kteří musí dosud navštěvovat nedůstojné pracoviště v pronajatých prostorách v Liberecké ulici, které je nevyhovující ze všech hledisek. O občanském sdružení, které vzniklo před více než rokem a půl, jsme již v minulosti několikrát psali. Kultura pro všechny je název občanského sdružení, které je dobrovolným sdružením občanů se společným zájmem o další vzdělávání a odborný rozvoj talentovaných dětí (např. v činnosti ZUŠ, pěveckých nebo hudebních souborů případně dramatických či tanečních aktivitách), za účasti renomovaných umělců. Na svém kontě má celou řadu koncertů z cyklu Hvězdy a hvězdičky, konaných například v domovech důchodců, dětském domově, na zámku Sychrov nebo jabloneckém Eurocentru, kde pořádalo koncert Wabiho Daňka a Miloše Dvořáčka pod názvem A život běží dál. Za zmínku stojí Koncert Jak uvedl ředitel jablonecké nemocnice Vít Němeček o zřízení onkologické ambulance včetně stacionáře s podáváním cytostatik i lymfodrenáží a pracoviště pro ředění cytostatik přímo v areálu nemocnice usiluje vedení nemocnice již dlouhodobě. Teprve nyní se cesta k výstavbě otevřela, když zastupitelé v červnu schválili uvolnění pětimilionové částky z rezervy na tento účel. Náměstek primátora Miloš Vele, který má rezort financí ve své gesci, k tomu uvádí: Město Jablonec formou investiční dotace pokryje náklady spojené se stavbou onkologické ambulance i úpravami stávajících prostor pro potřeby odborného pracoviště ředění cytostatik. V první fázi v roce 2012 zaplatíme cca 8,5 milionu korun, celkové náklady na vybudování nové onkologie jsou vyčísleny na 26,3 milionu, dodává Vele. Onkologickou ambulanci plánujeme postavit jako jednopodlažní budovu na místě staré spojovací chodby, vedle stávajících oddělení ORL a ortopedie. Ambulance tak STRANA 20 bude propojena s prostory nemocnice, což přinese nejen organizační zjednodušení zaměstnancům, ale především vyšší komfort pro pacienty, doplňuje ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček. V nových prostorách bude možné obsloužit až sedm pacientů najednou. Ročně je v onkologické ambulanci provedeno přes vyšetření, podáno 800 infuzních chemoterapií a dále naordinováno přes jiných typů léčby onkologického onemocnění. V roce 2011 bylo k léčbě do ambulance nově přijato 194 pacientů s nádorovým onemocněním. Náklady na výstavbu se odhadují na 26 milionů a stavět se začne co nevidět. -vlk- Hrobníkovi z lopaty Vážení, chtěla bych prostřednictvím Jabloneckého zpravodaje poděkovat oddělení interny jablonecké nemocnice za výbornou práci celého zdravotnického personálu zejména MUDr. Malému a MUDr. Zahradníkové. Letošní konec jara mě zastihl s vážným zánětem plic a přechod do léta jsem strávila v umělém spánku, napojená na přístroje. Oddělení JIP se stalo nedobrovolným domovem na nekonečně dlouhou dobu dvou měsíců a další měsíc jsem prožila na interně. Mé velké uznání patří vždy ochotným a usměvavým zdravotním sestrám, které se o mne velmi pečlivě staraly. Jejich elán, ochota a vlídnost při jednání s pacienty, kteří nejsou schopni se o sebe postarat ani při nejzákladnějších úkonech, je skutečně příkladná! Nikdy se nestalo, že by nevyhověly mému přání nebo byly nepříjemné, naopak mne překvapoval stálý úsměv, se kterým zvládaly i ty nejnepříjemnější úkony. Jsem si vědoma, že byl můj stav opravdu vážný a lékaři mi mnoho nadějí nedávali. O to více jim vděčím za pomoc se zahnáním zubaté na jindy. Jen mě mrzí, že nemohu poděkovat jednotlivě každému, kdo se o mě v těžkých chvílích staral. Tak alespoň touto formou posílám velký dík a klobouk dolů před vaší prací! Eva Kordačová, 86 let

15 z nemocnice změny vidíme i ve vyšetřování korupčních kauz. Zdravotnictví se musí vyrovnat s ekonomickou realitou jako všechny ostatní veřejné služby. Jednou z cest jsou legislativní změny, určité navýšení spoluúčasti pacientů, restrukturalizace sítě lůžkových zařízení, změny v úhradách péče atd. Další cestou jsou manažerské postupy, hledání rezerv a vyšší efektivita. Stěžovat si na podmínky a nedostatek financí nemá smysl. Smysl má se s těmito podmínkami vyrovnat. Co říkáš kandidatuře Jaroslava Zemana do Senátu? Jarda Zeman je výborným kandidátem na senátora. Je to sportovec, úspěšný podnikatel i starosta. Vážím si jeho názorů i přímého jednání. Je to člověk s velkou životní zkušeností, který by v Senátu odvedl dobrou práci ku prospěchu nás všech. Jednoznačně ho podporuji a přeji mu úspěch. tím tento sektor obecně, zvýšení DPH a jaký je tvůj názor na zvyšování daní? Zvyšování některých daní, snížení tempa růstu důchodů, omezení veřejných investic a řada dalších opatření mě v žádném pří- padě netěší. Je to však nutný mix opatření, která budou snižovat zadlužování naší země. Vedle toho dochází a ještě bude docházet k zeštíhlování státu a omezování jeho jednotlivých agend. Věřím, že pozitivní Děkuji za rozhovor Bc. Vladimír Kordač občanské sdružení Kultura pro všechny talentovaných dětí - folkařů z Jablonce a Liberce a zejména soutěžní anketa ceny Klíč k hudbě, o které jsme psali v minulém vydání. Kultura pro všechny má několik cílů, které rozhodně stojí za podporu. Tím hlavním je podpora a rozvoj malých hudebních talentů. Spočívá mimo jiné v možnosti pro mladé interprety předvést své umění před živým publikem a získat tak cenné zkušenosti. Ruku v ruce s tím je spojen i další cíl, spočívající v ocenění práce všech učitelů hudby ZUŠ, ale i učitelů soukromých nebo vyučujících na základních školách, kteří vedou děti k hudbě a pomáhají jim nacházet k hudbě vztah neboli klíč a klíč k hudbě je klíčem k srdci. Že hudba kultivuje člověka, je věc známá a správně tuto skutečnost připomněl na předávání cen profesor Josef Boček, dlouholetý sbormistr pěveckého sboru Janáček, který mimo jiné řekl, že Hudba má kultivující vliv na člověka a především pak na děti. Člověk rozumný, homo sapiens sapiens se má díky hudbě šanci stát člověkem kultivovaným:»homo humanitas«". Bezprostředně s výchovou lásky k hudbě a povznesení ducha souvisí i další ze záměrů sdružení pořádat besedy a akce s tématikou etiky v životě. Současná společnost snad nejvíce trpí nedostatkem porozumění, slušnosti a férového, chcete-li etického chování. Politika byla vyprázdněna a všechna témata se smrskla na otázky ekonomického charakteru, hospodaření, výši DPH, HDP, obchodní bilance a dotací Všudypřítomná korupce otravuje vztahy a morálku ve společnosti. Věnovat se etickým tématům, myšlenkám filosofů a nemateriálním hodnotám je cíl, který zaslouží podporu a naší pozornost. Podporovatelé z řad podnikatelů a soukromí donátoři toto mohou brát jako dobrou investici do budoucích obchodních vztahů a přispět sdružení na účet /2010. Jménem sdružení jsem byl požádán tlumočit poděkování za finanční podporu Michalu Savrukovi, který význam činnosti takto vyzdvihl. Vladimír Kordač Navštivte Jizerku, místo se zvláštní ochranou svých přírodních a historických kvalit: součást přírodních rezervací Natura 2000 a I. až III. pásma státní přírodní rezervace CHKO Jizerské hory, území památkové rezervace s dochovanými soubory lidové architektury, součást Jizerské oblasti tmavé oblohy. Soutěž pro čtenáře Jabloneckého zpravodaje. Pokud někdo objeví na stavbě na obrázku jediný opracovaný kámen ze základů původní stavby, jedná se totiž podle územního plánu o obnovu objektu na původních základech, obdrží v Jablonecké tiskárně knihu o jabloneckých hospodách. (Pozn. zúčastnit se mohou i úředníci těch úřadů, které tuto stavbu svým kulatým razítkem umožnily.) STRANA 21

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Přílohy Příloha 1: Síť místních center celoživotního vzdělávání PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení 1 Zřízení Centra vzdělanosti Libereckého kraje a sítě Místních center

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM 1/16 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Balog, p. Janoušek Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 16.50 hodin. 1. Zahájení jednání

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Autobusové nádraží Český Krumlov. TOP 09 MO Český Krumlov, Český Krumlov 381 01, Tel. +420 605 584 268, email info@top09ck.cz

Autobusové nádraží Český Krumlov. TOP 09 MO Český Krumlov, Český Krumlov 381 01, Tel. +420 605 584 268, email info@top09ck.cz Autobusové nádraží Český Krumlov TOP 09 má konkrétní řešení. Již několik let se v našem městě hovoří o rekonstrukci autobusového nádraží. Na rozdíl od mnoha předcházejících politických reprezentací máme

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11.

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 3. zasedání ze dne 11. března 2008 Usnesení 16/3/08/VVVZS s c h v a l u j e upravený program jednání. Usnesení

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001

Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001 Město Králíky Zápis z jednání č. 07 Zastupitelstva města ze dne 25.06.2001 Přítomní členové ZM: Ing. Zima, Ing. Tóth, Ing. Šašek, Ing.Dostálek, Ing. Strnad, pí Ettelová, p.juránek, p.škarka, p.macko, p.

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 20. schůze Rady města Český Brod konané dne 15.9. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, JUDr. Marková - právnička města, p.

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 15. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 6 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Mgr. Jana Hlináková, Danuše Motejlová, Mgr. Gabriela Fišarová, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr.

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Jak je voleno zastupitelstvo obce?

Jak je voleno zastupitelstvo obce? Jak je voleno zastupitelstvo obce? Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá

Více

Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog

Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog Hlubinné úložiště: Zákon připravovaný PS Dialog Aneb nic není jenom černé a nic není jenom bílé 1 Prezentací vás provedou: Skeptik Optimista Co tu jako děláme? Dejte mi svátek! Věci je třeba řešit. Pojďme

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Absolvent musí mít budoucnost. Ondřej Šteffl, steffl@scio.cz

Absolvent musí mít budoucnost. Ondřej Šteffl, steffl@scio.cz Absolvent musí mít budoucnost Ondřej Šteffl, steffl@scio.cz Co je cílem vzdělávání? Různé zájmy ve vzdělávání A. Zájem podniků získat dobře připravené zaměstnance B. Zájem škol a učitelů mít žáky a studenty

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více