Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162."

Transkript

1 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská členy sekcí základní občanská výchova Osobnost Carbolová Andrea Datum zpracování květen, červen 2010

2 Obsah: 1 OSOBNOST VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI VLASTNOSTI OSOBNOSTI DOVEDOSTI SCHOPNOSTI DĚDIČNOST INTELIGENCE SEBEPOZNÁNÍ CHARAKTER

3 V této kapitole se dozvíte: co znamená pojem osobnost co je inteligence Budete schopni: poznávat sami sebe Klíčová slova této kapitoly: osobnost, charakter, inteligence Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) 1 Osobnost Otázky. Znáte někoho, o kom byste mohli říci, že ho považujete za osobnost? Co vás na této osobnosti zaujalo? Chtěli byste se jí v něčem podobat? V čem se pro vás stala příkladem? Jste i vy osobností? Obvykle jste za osobnost považovali člověka, který v něčem vynikal nad ostatními. Jednalo se buď o odborníka, nebo člověka, který poznamenal svou dobu, tedy osobnosti, o nichž čtete v knihách, v novinách, vidíte je na plátnech kin nebo k vám promlouvají z televizní obrazovky. Tito lidé se vymykají běžnému průměru. Bohužel velikost těchto lidí oceňujeme, až již nejsou mezi námi. Za svého života hoří plamenem, jsou majákem v temnotách a musí se mnohdy těžce rvát za své ideály. Jdou hlavou proti zdi. Jsou to lidé činu, ale i snílkové. Mnozí z nich v tomto zápase museli opustit vlast, ztratili i svůj domov, obětovali i život. Osobnost je jednotný celek tělesného i psychického, vrozeného a získaného, typická pro daného jednotlivce a projevující se navenek chováním. Problematikou osobnosti se zabývají i některé vědní obory psychologie je věda, která se zabývá duševními projevy člověka sociologie studuje společnost, vztahy a procesy ve společnosti 3

4 2 Významné osobnosti Úkol k textu. 1. Seznamte se s osudy některých významných osobností. Vytvořte ve třídě informační plakáty o jejich životě, vyberte to, co vás nejvíce oslavilo. Neohlížejte se jen do minulosti, ale pátrejte i v současnosti. 2. Zjisti čím se proslavily tyto osobnosti Václav Havel, Jaroslav Seifert, Otto Wichterle, Emil Zátopek, Ema Destinová. Mnohé osobnosti byly oceněny Nobelovou cenou. Nobelovu cenu každoročně uděluje švédská královská akademie věd za nejvýznamnější objevy ve fyzice, chemii, lékařství a literaturu. Alfred Berhard Filip Nobel ( ) švédský chemik, průmyslník a vynálezce. Vynalezl dynamit. Získal přes 100 patentů. Které české osobnosti získaly Nobelovu cenu? Je to Jaroslav Seifert a Jaroslav Heyrovský. Zjisti čím se tyto osobnosti proslavily. Úkol k textu. Vytvoř správné dvojice. V. Havel- český král B. Němcová- operní pěvkyně Karel IV- prezident J. Jágr- vynálezce B. Smetana- sportovec J. Seifert- dramatik E. Destinová- spisovatelka T. G. Masaryk- hudební skladatel F. Křižík- básník 3 Vlastnosti osobnosti jsou stálé a velmi obecné charakteristiky jedince, jimiž se vyznačuje.na jejich základě můžeme předvídat, jak se asi zachová, co dokáže. osob. Pomocí vlastností se vysvětluje chování určité osoby, ale i rozdíly v chování různých Schopnosti- jsou vlastnosti osobnosti, které tvoří předpoklad pro úspěšné vykonávání nějaké činnosti Charakterové vlastnosti- vyjadřují vztah k jiným lidem, věcem, práci a k sobě samému 4

5 Zájem- je chápán jako pohotovost k trvalému zaměření a soustředění na určitou činnost Schopností nejsou vrozené. Vznikají na základě vrozených vloh. Před činností a mimo činnost schopnosti neexistují, bez činnosti se nemohou rozvinout. Schopnosti se rozvíjejí na základě vrozených vloh. Člověk musí mít vlohy (dobrý zrak, odolnost organismu, rychlé reakce), které založí jeho schopnost být pilotem. Podmínkou obojího bylo zkonstruování letadel a jejich používání. Úkol k textu. 1.Vyber, které z těchto složek osobnosti můžeme dále ovlivňovat. pudy zájmy potřeby záliby vlohy návyky ideály životní plány citové vazby instinkty vědomosti dovednosti schopnosti vůli svědomí 2.Přiřaďte ke kladným nebo záporným vlastnostem jejich antonyma (opačné významy). veselý hovorný odvážný přizpůsobivý závislý nestálý důvěřivý dobrácký troufalý hlučný přímý otevřený 3.Které vlastnosti vyjadřují tato přísloví: Nevidí si ani na špičku nosu. Kam ho postavíš, tam ho najdeš. Kam vítr tam plášť. Ani kuřeti by neublížil. 3.1 Dovedosti jsou učením získané dispozice ke správnému, rychlému a úspornému vykonávání určité činnosti vhodnou metodou. Dělí se na rozumové (intelektové), smyslově-pohybové (senzomotorické), pohybové (motorické). 5

6 Úkol k textu. 1.Uveď alespoň tři konkrétní dovednosti ke každé skupině. 2.Uveď ty dovednosti, které sám umíš. 3.2 Schopnosti označujeme ty vlastnosti osobnosti, které jedinci umožňují naučit se a úspěšně vykonávat určité činnosti. Schopnosti mají svůj vrozený základ, označovány jako vlohy. Lidé se vlohami liší. Někdo určité schopnosti prostě nemůže rozvinout. V případě, že jsou schopnosti v určité oblasti činnosti dobře rozvinuty, takže v ní jedinec dosahuje nadprůměrných výsledků, hovoříme o nadání. Talent pak znamená zcela výjimečně rozvinutou schopnost. 3.3 Dědičnost Prohlížíte si někdy album fotografií? Posloucháte, jak vaše babička nebo dědeček rádi vzpomínají na to, když váš otec nebo maminka byli malí? To, co si po předcích uchováváte, je kouzlo dědičnosti. Abyste lépe pochopili, co je to dědičnost, vytvořte seznam těch vašich fyzických a duševních rysů, které jsou podle vašeho názoru výrazně přítomny i u vašich blízkých příbuzných. Fyzické rysy (např. barva vlasů, tělesná konstrukce..) Příbuzní s podobnými rysy- Duševní vlastnosti- (dobrá paměť, sportovní nadání..) Příbuzní s podobnými rysy- 4 Inteligence Co je to inteligence? Schopnost učit se ze zkušenosti, schopnost přizpůsobit se, řešit nové problémy, orientovat se v nových situacích na základě určování podstatných souvislostí a vztahů, nazýváme inteligencí. Vyjadřuje se hodnotou IQ inteligenční kvocient, který vznikl jako vyjádření vztahu mezi dosaženou rozumovou úrovní člověka a jeho kalendářním věkem. Polovina populace má IQ v rozmezí průměru, od 90 do 100, nad 110 se jedná od nadprůměr. Jistě jste někdy slyšeli slovo génius, geniální nebo genialita. Genialita duševní velikost, mimořádné tvůrčí nadání, obzvláště umělecké a vědecké. Ti, kteří jsou úspěšní, většinou mají vyšší inteligenci, tedy IQ, ale i takzvané EQ to znamená emoční inteligenci (emoce = cit). Podle výsledků vědců přispívá velikost IQ 6

7 k faktorům určujícím úspěch v životě jen z dvaceti procent. Osmdesát procent závisí na ostatních schopnostech člověka. Mezi nejdůležitější patří znalost vlastních emocí a jejich řízení a schopnost přeměnit je na pozitivní myšlení. Genialita je 1 procento inspirace a 99 procent potu. Thomas Alva Edison Stupně inteligence % výskytu v populaci 140 a více genialita 0,2% výjimečná inteligence 2,8% vysoce nadprůměrná inteligence 6,0% nadprůměrná inteligence 12% průměrná inteligence 50% podprůměrná inteligence 10% velmi podprůměrná inteligence 10% nižší stupeň slabomyslnosti 6,8% střední stupeň slabomyslnosti 2,0% 0-19 těžký stupeň slabomyslnosti 0,2% 5 Sebepoznání Při utváření osobnosti můžeme sledovat vzájemné působení vrozených biologických činitelů a zkušeností, které získáváme vlivem prostředí, v němž žijeme. Od útlého věku naši nejbližší (především rodiče, přátelé..)utvářejí a později upravují náš pohled na sebe sama. Formuje se naše sebepojetí. Pro naše nepojetí má význam poznávání vlastního těla. Pokud své tělo známe, víme, co všechno s ním dokážeme dělat. Druhá část našeho sebepojetí zahrnuje odhad našeho významu pro druhé lidi, posouzení našich schopností jinými lidmi. Třetí složkou jsou naše životní plány, vztah k naší původní rodině, cíle v práci i osobním životě. Úkol k textu. 1. Co by o mě vyprávěla moje Vyber jednu z věcí, se kterou denně přicházíte do styku (tužku, knížku, počítač..). Zapiš, co by o tobě věc mohla vyprávět. Kdo jste, co děláte, o co usilujete, jak se chováte. 7

8 2. Doplň nedokončené věty Dobře zvládám, umím. Lépe než ostatní v mém věku umím. Horší jsem v, protože. Z toho, co dělám rád, bych mohl vyniknout v. Mám předpoklady pro. 3. Na velký list papíru napište doprostřed velkými písmeny já. Formou písma, barvou a ozdobením písmen se snažte představit sami sebe. 4. Stojíš před těžkým úkolem účastníš se přijímací zkoušky. Právě rozdávají zadání. Rozhlédneš se po ostatních uchazečích. Co si řekneš pro sebe : * - tady mám šanci - dneska to určitě zvorám - jsem hrozně nervózní - nějak to dopadne * - vždyť jsem se to učil to zvládnu * - bylo by fajn, kdyby se mi to povedlo * - dokážu to * - měl bych to zvládnout - tak tohle se mi nepodaří Pokud převládá *, jde o pozitivní sebehodnocení, které přidává na osobní síle. Negativní hodnocení sílu ubírá. 5. Udělej si malý myšlenkový výlet a polož si otázku : Co mi rodiče nejčastěji říkají? Potom odpověz na otázky: Co slýcháváte o svém fyzickém vzhledu, o tom, jak vypadáte? Co říkají rodiče o vaší povaze? Co říkají o penězích. Co říkají o tom, jak peníze získávat a jak je utrácet? Co slýcháváte o tom, jak se lidé k sobě mají navzájem chovat? Co jste slyšeli o lásce? 6. Do sešitu napiš odpovědi na tyto otázky : Krátce popiš tři dobré zvyky nebo vlastnosti. Popiš svůj největší úspěch. Jaké bylo největší uznání, kterého se ti dostalo? Uveď tři pozitivní slova, která by použili jiní lidé, kdyby tě měli popsat. 8

9 6 Charakter U lidí nám nejvíce záleží na tom, jak se k nám chovají, zda jsou vytrvalí, odpovědní, svědomití, pořádní, prostě zajímá nás jejich charakter. Charakter v češtině odpovídá pojmu povaha. Charakter je výsledkem působení celé složité sociální skutečnosti na člověka. Nejde jen o navyklé způsoby jednání a chování, v utváření charakteru se projevují i rozumové, názorové vlivy a přesvědčení. Proto je možno ovlivnit charakter i výchovou. Otázky Co znamenají výroky To je bezcharakterní člověk! Ten má pevný charakter! Naše mravní jednání i charakter jsou založeny na odpovědnosti jedince, na jeho schopnosti předvídat následky vlastních činů a správně je hodnotit jako dobro a zlo, povinnost, svědomí. Svědomí spojuje v sobě rozum, cit, vůli a vyjadřuje schopnost duševního života a vlastního jednání. Je-li svědomí dostatečně vyvinuto, umožňuje hodnotit a rozlišovat správné a nesprávné jednání, odolávat různým svodům, přináší radost a uspokojení. Úkol k textu. Vysvětli význam rčení mít čisté svědomí, mít někoho na svědomí Egocentrismus-egocentrický jedinec považuje své já za střed svého jednání a myšlení-veškeré dění vztahuje k vlastní osobě Altruismus-projevy myšlení a jednání, které bere ohled na ostatní lidí a vyznačuje se nesobeckým jednáním Egoismus-je protipólem altruismu, sobectví, sebeláska Měnit sebe sama je těžké, ale ne tak těžké, jako když se pokoušíme měnit někoho jiného. Aby k požadované změně došlo, potřebujeme zvládnout následující : - překonat starý zvyk - přemoci strach, že změna vyvolá nepohodlí - nevnímat mínění druhých, že se nezměníte - potlačit přání, aby došlo ke změně k lepšímu, aniž byste se o to museli snažit - zbavit se vlastní nedůvěry v možnost změny - překonat vlastní pohodlnost 9

10 Dobré má člověk často zasunuté mnohem hlouběji než nepříjemné. Ale v paměti to má. Je příjemné to číst černé na bílém. Zpráva o tom, že ten svět nebude zřejmě tak zlý, jak se na první pohled zdá. Vychutnejte si svůj seznam dobra a uschovejte si ho. Když se někdy budete cítit smutní, sáhněte po svých záznamech o dobru a několikrát si jej přečtěte. Použité zdroje. Hrachovcová: Občanská výchova pro 8. ročník, nakladatelství Olomouc, 1999 Janošková: Občanská výchova pro základní školy, nakladatelství Fraus, 2005 Marádová: Rodinná výchova, Zdravý životní styl 2, nakladatelství Fortuna

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ

PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava PSYCHOLOGIE PRÁCE PRO NOVÁČKY, HASIČE-ZÁCHRANÁŘE, ALE NEJEN PRO NĚ PhDr. Svatoslav Šváb Sdružení požárního a

Více

Osobnost pedagoga 2. vzdělávací blok

Osobnost pedagoga 2. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Osobnost pedagoga 2. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více

Co bychom měli vědět o nadání

Co bychom měli vědět o nadání Co bychom měli vědět o nadání Jana M. Havigerová, Blanka Křováčková a kol. Recenzenti: PhDr. Jana Čihounková PhDr Jaroslava Dosedlová, PhD. Složení autorského týmu: Mgr. Žaneta Doucková Petra Hamplová

Více

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asertivita v mezilidských vztazích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Sýkora Vypracovala:

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

Speciální pedagogika v práci pečovatelky

Speciální pedagogika v práci pečovatelky Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické střední školy Speciální pedagogika

Více

PROFESNÍ DIAGNOSTIKA

PROFESNÍ DIAGNOSTIKA PROFESNÍ DIAGNOSTIKA ANEB ASSESSMENT CENTRUM SMĚŘUJÍCÍ K SEBEPOZNÁNÍ Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072 Profesní diagnostika Tento materiál je spolufinancován

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Klapkova 2 182 00 Praha 8 Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz Učitelům, kteří usilují o aktivní přístup k vyučování a žákům

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: Úvod do Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání

Klíčové kompetence. v základním vzdělávání Klíčové kompetence v základním vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2007 Klíčové kompetence v základním vzdělávání zpracovali: Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy Lucie

Více

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek

Mimoškolní výchova na základní škole se zaměřením na dramatický kroužek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Drešrová Lada V. ročník kombinovaného studia Obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mimoškolní výchova na základní

Více

PSYCHOLOGIE 40 10. PSYCHOLOGIE Předmět psychologie Předmětem psychologie jsou všechny jevy psychické povahy. Psychologie řídí a vysvětluje poznatky o tom, jak člověk prožívá okolní svět a sebe v něm a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Pavel Calábek

Univerzita Palackého v Olomouci. Pavel Calábek Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Péče o matematické talenty v České republice Pavel Calábek Jaroslav Švrček Vladimír Vaněk Olomouc 2008 Oponenti: doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc. doc.

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

Úvod 2. 2. Jan Ámos Komenský významný český pedagog 8 2.1 Jeho působení v pedagogice 9 2.2 Dílčí závěr 11

Úvod 2. 2. Jan Ámos Komenský významný český pedagog 8 2.1 Jeho působení v pedagogice 9 2.2 Dílčí závěr 11 OBSAH Úvod 2 Teoretická část 1. Sociální pedagogika 4 1.1 Vymezení pojmu sociální pedagogika 4 1.2 Vznik a současné pojetí sociální pedagogiky 5 1.3 Profil absolventa sociální pedagogiky 6 1.4 Dílčí závěr

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4 OBSAH Úvod... 2 TEORETICKÁ ČÁST 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH.... 3 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU.... 4 2. Specifické poruchy učení... 5 2.1 Dyslexie... 6 2.2 Dysortografie...

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PORTÁL PRO VÝUKU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více