Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj"

Transkript

1 Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/

2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU: 1. Zvyšování osobní efektivity, syndrom vyhoření, zvládání stresových situací 2. Krizové situace, ochrana člověka za mimořádných událostí 3. Zákoník práce, Listina základních práv a svobod 4. Legislativa ve výkonu strážníka obecní (městské) policie 5. Činnost v oblasti dohledu nad bezpečností provozu na pozemních komunikacích 6. Základy spolupráce s cizineckou policií 7. Ochrana životního prostředí 8. Týmová spolupráce 9. Komunikace se zdravotně postiženým 10. Extremistické projevy jako možná příčina krizové situace 11. Etika a základní komunikační dovednosti při výkonu profese bezpečnostních složek 12. Praktický nácvik zdravotnické první pomoci 13. Zásady součinnosti mezi jednotkami MP, IZS a fyzickou ostrahou 14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 15. Zásady ochrany informací 16. Taktika a metodika v rámci plnění povinností a oprávnění strážníků 17. Akceptace právních norem v meziprolongačním období 18. Asertivita a sociální percepce v rámci zásahu do práv a svobod občanů 19. Zbrojní průkaz a právní aspekty použití služební zbraně 2

3 Zvyšování osobní efektivity, syndrom vyhoření, zvládání stresových situací Lektor: PhDr. Miroslav POSPÍŠIL Obsah vzdělávacího programu: Kompetence strážníka základ úspěchu v práci Seberozvoj - Co mám odstranit ze svého života, co mám potlačit, na co mám být méně citlivý/á/? Jak dělat efektivní rozhodnutí. Nutné změny ve svém životě. - Seznam výmluv, omluv, zábran, mlžení, zapomínání, odsouvání, ignorování - Pozitivní a negativní myšlení - Naučte se seberealizaci - Nekomplikujte si život více, než je nutné - Aktivní jednání, rozhodnost, zdravé riziko. - Překonávání nevhodných stereotypů, rituálů a paradigmat. Vytváření nových způsobů myšlení, nových lepších návyků, změna nevhodných rituálů u sebe i druhých - Jak si usnadnit život, změnit nevhodné stereotypy, umění cítit se dobře Stres jako přítel i nepřítel - Charakter stresu vztah stresu a výkonu, jak dosáhnout optimálního výkonu - Jací lidé špatně zvládají stres? Máte dispozice ke stresu? - Analýza distersů co v životě nenávidíte - Fyziologické změny ve stresu, změny řízené amygdalou - Biologické aspekty stresu co se děje v našem organismu - Analýza eustresů co nás v životě těší, baví, co vás vyčerpává a dobíjí, léčba fotografiemi a filmy, metody ke zvýšení produkce endorfinů - Defenzivní strategie - seznam výmluv, omluv, zábran, mlžení jak si zvýšit stres - Adaptační strategie - postupy při snižování distresu - Jak poznáte, že jste ve stresu, že jste přesáhli míru zdravého stresu? - Životabudiče, jak si dobít energii, hudba a stres - Rituály, stereotypy, návyky pomáhají vám nebo škodí? Co jde lidem na nervy? - Stres a vaše rozhodování - Krátké a efektní techniky k uvolnění nepohody a vnitřního napětí 3

4 - Náročnější techniky k uvolnění nepohody a vnitřního napětí, fyzické i mentální relaxace - Zvládání akutního stresu situaci neumím a musím řešit - Změna nevýhodných životních postojů - Změna myšlení a chování pomocí pozitivních prohlášení, jak si zajistit větší štěstí - Prohlášení pro posílení vůle - Postupy při vnitřním uvolnění - Chronický stres plíživě ohrožuje naši existenci a pohodu Syndrom Burn out, vyhoření z profese - 5 fází vyhoření - Rizikové a protektivní faktory ve vztahu k vyhaslosti - Rizikové faktory vyhaslosti: - Syndrom vyhoření lze v jeho základu postihnout následujícími charakteristikami - Jak poznáte, že se blížíte psychickému vyhoření - Křivka zátěže a přetížení - Prevence burn out Kompetence strážníka profesionalita IQ 100 a více EQ rozvinutá emoční inteligence sebemotivaci, sociální dovednosti, sebeuvědomění. Temperament nevyhraněný, lehce sangvinický nebo lehce flegmatický Alespoň průměrná schopnost rozhodování, vyšší aspirace, náročnost k sobě i kolegům. Schopnost zdravého rizika, nebojácnost. Smělost, energie, nezdolnost v sociálních situacích, přirozený vztah k autoritě. Dobrý vztah k lidem, empatie, zaměřenost lidem pomáhat v jejich těžkostech, průměrná úroveň benevolence. Integrovananá, normální osobnost, která dokáže dobře korigovat své jednání v službě i mimo ni, přiměřené emoční sebeovládání. Střídmé užívání alkoholu, vyhýbání se drogám, nekuřák. Vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a situaci řečí, písemným projevem Vhodně se prezentovat na veřejnosti ústrojovou kázní i jednáním Formulovat své myšlenky jasně, stručně, srozumitelně, souvisle, přehledně v ústním i písemném projevu Používat správně odbornou terminologii, mluvit na veřejnost spisovně, dodržovat firemní kulturu. Nesmí ve službě připustit ani žoviální diskusi, sarkasmus, ironii, nesmí být přehnaně vstřícný a podbízivý. Ohrožuje to profesionalitu zákroku. Zaznamenat písemně přesně to, co se dozvěděl z textů nebo proslovů občanů Stanovovat si reální cíle vzhledem ke svým psychickým i psychickým předpokladům, odhadovat účinky svého jednání. Svůj život i jednání si plánovat. Pracovat efektivně, využívat Time managementu. Volit prostředky a metody, které umožní dosahovat cílů MP. Využívat ve své práci zkušenosti svých kolegů a velitelů. Adekvátně reagovat na rady i kritiku. Přijímat a odpovědně plnit svěřené úkol. Podněcovat a podílet se na týmové spolupráci, přispívat k vytváření vstřícné pracovní atmosféry. Neustále se vzdělávat, pečovat o své zdraví, fyzický i duševní rozvoj. 4

5 Strážník MP má vyšší psychickou odolnost, vyšší frustrační toleranci než běžný občan. Nesmí však mít pocit nezdolného člověka, který si se vším ví rad, necítí strach, není ve stresu, protože je silný, nesmí projevit emoce, protože by to byla slabost. Ani strážník MP s nesmí dlouhodobě psychicky, emočně ani fyzicky přetěžovat, jinak hrozí syndrom vyhoření z profese. Pokud chcete pochopit druhé lidi a lépe vyhovět jejich požadavkům, poskytnout jim kvalitnější službu, potřebujete se seznámit s psychologickými teoretickými poznatky i praktickou aplikací ve své každodenní práci. Každý člověk už v okamžiku má velký potenciál, vlohy pro mnoho činností a zážitků. V průběhu života si vytváří vnitřní bloky a konflikty, které snižují potenciál. Blokem může být strach, úzkost, malé sebevědomí, lenost, žárlivost, nadměrné obavy, vztahovačnost, urážlivost, snížený práh frustrace, agresivita obecně jako rys osobnosti Vnitřní konflikt vznikne tehdy, když věříte, že se stane něco, co se stát nesmí. Že se nestane to, co se stát má, sami se vystavujte vnitřnímu tlaku díky obavám a strachům. Rozčilovat se nad něčím, co nemůžete změnit je jako chtít odčerpat všechnu vodu z řeky. Strach můžeme snížit tak, že mu dáme jméno. Neohlížejte se lítostivě za minulostí a nebojte se budoucnosti, váš současný život se bude odvíjet mnohem klidněji Základní prevencí a léčbou konfliktů je osobní zodpovědnost. Osobní zodpovědnost nesnižuje kvalitu života a zvyšuje kvalitu života v obci, kde žijete, ve firmě, kde pracujete. Uvědomte si, že nejste zodpovědní za kde co kde komu. Za co jste zodpovědní? Do jaké doby? Komu jste zodpovědní? Jaké jsou meze a limity vaší zodpovědnosti? Kdy jste se chtěli zbavit zodpovědnosti a vymstilo se vám to?(nechali jste někoho jiného rozhodnout za sebe a dopadlo to špatně svedli jste vinu na jiného utekli jste před ní schovali se ignorovali ji byli jste nerozhodní a doplatili jste na to ) Jak vzniká vnitřní konflikt a stres? Vaše přání, touhy, aspirace, plány, hodnoty, cíle, priority, postoje, potřeby, vše co chcete dělat nebo si myslet a požadavky okolí na váš výkon, chování, myšlení. Uspokojení potřeby, přání, konec konfliktu. Frustrace Frustrace, nenaplnění, překážka, obavy, stres, selhání v práci, rodině, sexu, nenaplnění seberealizace, toho, co jste chtěli dělat, myslet si, co jste si naplánovali. Nastupují úzkostné emoce - strach, vina, stud, komplex Frustrace nenaplněný potenciál mohli bychom žít lépe, na jiné úrovni, ale nežijeme. Situace nevyvolává automaticky frustraci, důležité je, jak ji člověk zpracuje, jaký význam ji přisoudí. Negativita nedostáváme od života vše, co bychom si podle svého názoru zasloužili. Život je k nám nespravedlivý. Obrana vše, co člověk dělá, aby negativní pocity, emoce zvládl. Štít proti aktuálnímu útoku, tj. proti momentálnímu ohrožení, účelem je ustavení nové rovnováhy, zajistit bezpečí. Rovnováha může být nová, výhodná nebo ubohá, patologická, která povede k dalším problémům. 5

6 Boj s tím, co se dá změnit, vyřešit Marný boj, situace je beznadějná neklid, bezúčelné jednání, zbytečná agrese, svalování viny Přijetí situace, pasivita, i když se situace dá změnit apatie, rezignace, regrese Přijetí nezměnitelného nic s tím nenadělám Pokud člověka urazíte, znemožníte mu dosáhnout sociálního uznání a uplatnění, bude se bránit. Pokud zabráníte člověku v pohybu, odchodu, bude se snažit osvobodit agresí. Když narušíte sebeúctu, důstojnost, respekt člověka, bude frustraci řešit. Reakce lidí na opakující se nepříjemnou překážku na strážníka Zdůrazňování překážky - člověk vnímá existenci překážky, na škodu, kterou utrpěl, na velikost nepříjemnosti. Myslí na překážku, mluví o ní, porovnává to, co by bylo, je nešťastný nad tím, co je (když zaplatí pokutu, nebude mít na jídlo, nebude moci usnout, bude ho to trápit, bude nešťastný, hořekuje, vzteká se. Používá slova to je hrozné, to se mi muselo stát zrovna teď, to jsem v pěkném průšvihu, to snad není možné ) Obviňování druhého hledá viníka, osobu, skupinu, společnost. Snaha svézt odpovědnost na někoho jiného, na dopravní podniky, na kolegu, manželku, děti Člověk se snaží dát negativní nálepku někomu ten darebák, nezodpovědný člověk, ten blbec, vás by patřilo vhodit, všude jsou samí zloději, vy jste si mne vybral naschvál, číhal jste na mne, lidi jako vy by měli zavřít a ne z nich dělat revizory Obviňování sebe člověk se zaměřuje na to, co sám zavinil, udělal špatně, zlobí se na sebe, vyvolává tím soucit a mírnější chování. Já vždycky všechno zkazím, mně si nikdy nic nepodaří, já jsem vůl, neměl jsem nikam dnes jezdit, nikdy nic nemůžu stihnout, jsem úplně nemožný. Hledání řešení člověk se nezdržuje ani nad velikostí překážky či škod, ani obviňováním druhých či sebe, snaží se překážku odstranit nebo obejít, škodu napravit, nebo se se situací smíří. Nemám lístek, musím zaplatit pokutu. Nevadí, přežil jsem horší věci. 5 způsobů řešení frustrace (Porta Nelson) Jáma = problém, manželství s lenochem či alkoholikem, vztah k nadřízenému, špatná práce, hádky s příbuznými, neplnění svých povinností, alkohol, drogy, hrací automaty, nevěra, žárlivost, utrácení a půjčování peněz, rozmazlování dětí, kriminalita, nezaměstnanost, propuštění z práce, dluhy 1. Kráčím po ulici, v chodníku je hluboká jáma, padám do ní, jsem ztracen, jsem zoufalý, není to moje chyba, já tu jámu nevykopal, stále hledám cestu ven, ale nenacházím ji. 2. Kráčím tou stejnou ulicí, v chodníku je hluboká jáma, předstírám, že ji nevidím, znovu do ní padám. Nemohu uvěřit, že jsem zase v jámě, není to moje chyba. Trvá mi dlouhou dobu, než se dostanu ven. 3. Kráčím tou stejnou ulicí, v chodníku je hluboká jáma, vidím, že tam je, zase do ní padám, je to zvyk. Mám oči otevřené, vím, kde jsem, je to moje chyba, dostávám se z jámy hned ven. 4. Kráčím tou stejnou ulicí, v chodníku je hluboká jáma, ale já ji obejdu. 5. Kráčím jinou ulicí. A co zasypat tu jámu a tak zrušit problém? Způsobím problém jinému člověku nebo firmě? A co dát kolem zábradlí, dát před jámu výstražná světla Cvičení: Popište situaci z vaší praxe a odhadněte strategii: 6

7 Vaše frustrační tolerance = schopnost odolávat rušivým vlivům a překonávat překážky. Schopnost vyrovnávat se s náročnými situacemi bez patologických reakcí. Frustrační toleranci je možno cvičit. Lidé s nízkou frustrační tolerancí se na vás budou obracet s každou maličkostí, budou žádat o pomoc i v situacích, kdy by si poradili sami. V jaké oblasti jste citlivější, zranitelnější než jiní lidé? Kdy se velmi obhajujete, bráníte?(rodiče, děti, rodina, vzdělání, postavení, věk, postava, vzhled, váha, výška, rituály, tradice, ekologie, příroda, majetek ) Kdy jste se vrátili a dokončili činnost, v níž jste již dříve selhali? Tím jste posílili vlastní sebejistotu a získali respekt okolí. Cvičení k sebereflexi: Co se vám vybaví, když slyšíte termín Tiché zoufalství. Co je to za druh frustrace a jaká obrana se dá použít? Chcete vědět, co ještě leží před vámi? Co vás v životě ještě čeká? Bojíte se budoucnosti? S kým máte zatím nevyrovnané účty? Máte chuť se jen tak s někým obejmout? Navštívili byste agenturu, která nabízí láskyplné a vroucí objetí za peníze? Vyvoláváte konflikty záměrně? Vyhovuje vám, když je kolem vás plno vzruchu a napětí, když se stále něco děje? Když je třeba něco rychle řešit? Aktivuje to váš mozek? Slabý se vzteká, silný se usmívá a řeší problémy. Proč? Je nějaká věc tak vzácná nebo zisk tak žádoucí, abyste kvůli tomu ztratili důstojnost a jméno poctivého člověka? Jmenujte nějaký příběh, kdy jsi volil rozumnou prozíravost, kdy jsi dal přednost dobru před zlem. Popište příklad lstivosti a zchytralosti, kdy jste dali přednost zlu před dobrem. A později jste toho litoval? Myslíte si, že spousta lidského utrpení může být eliminována? Co například? Nedodrželi jste někdy slib, jehož splnění by uškodilo vám i druhé straně, které jste slib dali? Změnila se prospěšnost věci? Pravda často plodí nenávist, pokud se ukáže, že druhému uškodí, zamezí uspokojení jeho potřeb. Jmenujte takový případ. Uvědomte si a zkuste zavést do svého života (Stephen Covey): Věnujte se důležité činnosti koncentrovaně, nenechte se rušit bezděčnou pozorností, rušivými vlivy, odstraňte rušící vlivy. Vyčleňte si trochu času, abyste se naučili svůj čas řídit. Věnujte se v jedné chvíli jen jedné věci, naučte se rozlišovat podstatné od nepodstatného. Realizujte to nejcennější, nejdůležitější a na ostatní věci s klidem rezignujte. Přerušte režim hašení krizí a dohánění zameškaného. 7

8 Nedopusťte vznik chaosu a nepořádku, vytvořte si v zaměstnání systém, vytvořte si pravidelný rytmus, stereotypy, od kterých neustupujte. Realistický odhad časových možností a plnění úkolů, nepřijímání dalších úkolů do vyřešení stávajících. Vzkazy a úkoly zadávejte em, tato pošta není zatížena zbytečnými slovy, jako třeba komunikace telefonem. Nedělejte nadbytečné, zbytečné věci, opakování činností, nadbytečnou kontrolu, nadbytečným ujišťováním se. Rozdrobené časové úseky využívejte pro plnění malých úkolů. Plánujte úkoly na dny, týdny, měsíce, roky. Prožívejte radost z úkolů, které jste splnily a které se zpočátku zdály být neuskutečnitelné Při volbě mezi dvěma činnostmi si položte tyto otázky: Je to můj úkol, v mé kompetenci? Je v centru mého zaměření? Existuje ještě jiné řešení? Co je právě teď nejdůležitější? Musí to být hned teď? Musím to udělat já? Co se stane, když to neudělám? Při plánování úkolů v organizaci je třeba plánovat úkoly tak, jak si je plánuje jedinec, nejsou tedy úkoly a čas můj a váš, ale náš. Úspěšné společnosti, kolektivy se vyznačují tím, že se dokážou dohodnout na prioritách. Nejvíce času je možno ušetřit na úkolech, které nejsou ani důležité ani naléhavé. Ale pozor mohou být pro vás příjemné. Neoddělujte role, které zastáváte v zaměstnání od těch, které hrajete doma nebo mimo zaměstnání, to velmi vyčerpává. Věnujte se správné životosprávě a sportování, udržování kondice. Pečlivé plánování si zaslouží nejen práce, ale i volný čas. Pokud máte na své soukromé aktivity málo času, tím více se musíte věnovat jejich plánování. Mnoho jednotlivých úkolů spojte do jednoho úkolu, které řešíte najednou (jaké úkoly můžete např. spojit, dělat součastně. Máte ve dvou dnech jednání ve stejném místě, změňte termín jedné schůzky a jeďte do jednoho místa jen jednou. V 99% případů uděláte nejlépe, vyřídíte-li nejdříve úkol, kterého se bojíte jako první. Vyhýbejte se neplánovaným schůzkám a telefonům, upovídané kolegy a kolegyně slušně vykažte ze své kanceláře. Na poradu, jednání se pečlivě připravte, tápání, nejistota vyvolává špatný dojem a ujídá čas všem. Pracujte často s diářem, zaznamenávejte si důležité i méně důležité úkoly, nespoléhejte se na paměť, nemusíte potom složitě měnit naplánované aktivity. Každý den musí být jiný, když zapadnete do neměnného stereotypu při plnění úkolů, neodevzdáte špičkový výkon. Rozhodovat pomalu je lepší než rozhodovat rychle, zbrkle. Svět dává bohužel přednost rychlým rozhodnutím před pomalými. Je důležité zjistit, proč vás lidé nutí k rychlejšímu rozhodování (je to manipulace, vytváření stresu, taktika, nátlak.). Není důležité, jak všechno zvládneme, jak se rychle někam dostaneme, ale hlavní je, kam se dostaneme. Důležitější než hodiny je kompas. (Stephen Covey) Proaktivní a reaktivní člověk Pokud třídíte důsledně odpad a nenadáváte, patříte k proaktivním lidem. Pokud ho třídíte a nadáváte, jste na půli cesty k proaktivitě. Pokud ho netřídíte a ještě nadáváte, jste ryze reaktivní člověk. 8

9 Proaktivní lidé řeší problémy bez výbušných projevů, bez chladného hněvu, aniž by ubližovali druhým lidem. Netrpí pomstychtivostí, žárlivostí, nenávistí, nepřátelstvím. Lidi s převážně reaktivním jednáním jsou řízeni vnějšími vlivy (okolnosti, podmínky, počasí, příkazy, zákazy, doporučení, mzda, plat, strach z trestu). Vlečou se životem, jsou snadno manipulovatelní. Vlastní neúspěchy, utrpení podle nich zavinili jiní lidé. Je to většina zaměstnanců a někteří manažeři v ČR, říká se jim pobírači mezd, pasivní zaměstnanci, tažní koně nebo mrtvá dřeva. Reaktivní lidé se soustřeďují na věci, které nemohou ovlivnit. Když se s nimi jedná dobře, cítí se dobře. Pokud se s nimi zachází špatně, jsou v defenzivě, brání se, nechají se ovládat svými slabými stránkami. Komunikace s nimi je značně obtížná (Viederová,1999, Covey,1997). Reaktivní lidé dotazník 1. Silně vás oslovují osudy jiných lidí, kterým nemůžete pomoci? Reagujete ANO NE nadměrně na utrpení druhých lidí? 2. Nemůžete pro starosti o jiné lidi spát? ANO NE 3. zabýváte se často věcmi, které nemůžete ovlivnit, tyto věci vás velmi rozčiluji ANO NE (společenské problémy, politika, morálka, podvody ) 4. jste ovládáni pocity, okolnostmi, podmínkami, prostředím, počasí má velký vliv ANO NE na váš výkon, práci, náladu 5. vlastní problémy a utrpení vidíte v jiných lidech, cítíte se být obětí nepřátelství ANO NE a nevole druhých 6. nic pro vás není dost dobré, proto nedáte najevo svůj vděk a uznání ANO NE 7. zbavujete se často zodpovědnosti a čekáte, že někdo jiný problém vyřeší ANO NE 8. soustřeďujete se na slabosti druhých, na věci, které nemohou ovlivnit, ANO NE obviňujete druhé lidi, pomlouváte je, mluvíte o nich negativně, na druhých hledáte chyby 9. používáte slova nedá se nic dělat takový jsem... oni to nedovolí... nemohu ANO NE jsem nucen kdybych mohl někdo jiný ovládá mou výkonnost okolnosti mne nutí k tomu, co dělám 10. nejste často s ničím spokojeni, nic vám není dost dobré a důstojné, chcete pro ANO NE sebe stále to nejlepší, ale lacino nebo zadarmo 11. necháte se vláčet životem a reagujete často pozdě ANO NE 12. vykonáváte zaměstnání, které vám nevyhovuje, ale bojíte se založit si vlastní ANO NE firmu. Soukromou firmu si dnes zakládají jen šílenci, vy byste to ani nezkoušeli. 13. snažíte se organizovat referenda, podpisové akce, protestní pochody, stávky, ANO NE abyste masou ovlivnil jiné, nebo se jich ochotně zúčastňujete 14. reagujete na slevy a kupujete si podřadné věci i potraviny, hlavně že je jich ANO NE hodně za málo peněz 15. zadlužujete se, uzavíráte nevýhodné půjčky, vytloukáte klín klínem. Neumíte ANO NE investovat a vytvořit finanční rezervu 16. zásadně nesmlouváte o ceně v pevném obchodě ANO NE 17. trpíte občas pocity nudy, úzkosti a bezmoci ANO NE 18. cítíte se jako oběť okolností a máte pocit, že přešlapujete na místě ANO NE 9

10 19. vaše práce je příšerná dřina, neoceněná, nenaplňující a hloupá ANO NE 20. váš partner je pro vás neustálým zdrojem bolesti a konfliktů ANO NE Počet vašich odpovědí ANO: (11 a více odpovědí vypovídá o tom, že jste reaktivní) Cvičení: Vzpomeňte si na nějakou událost, která vás čeká v budoucnu. Budete reagovat reaktivně nebo proaktivně? Zkuste reagovat proaktivně! Proaktivní lidé si nenechají utéct život mezi prsty - zabývají se věcmi, které mohou ovlivnit, se kterými mohu něco dělat, zvětšují okruh své působnosti. (Viederová, 1999) Lidé s převážně proaktivním jednáním se řídí svými požadavky, svým nitrem, vlastní morálkou, vidí, co je třeba udělat, nečekají na to, až jim někdo řekne, co mají dělat. Žijí skutečným, živým stylem, mají pevné, žádoucí hodnoty, umí se bránit zlodějům mysli, jsou odolní vůči manipulacím, poradí si i s konflikty. Chovají se na základě svých rozhodnutí, ne podle podmínek, v nichž se nachází. Nesvalují vinu za svůj neúspěch na okolnosti. Strážník, policista musí být proaktivní Jsem odpovědný za svůj život především sobě, přebírám odpovědnost a iniciativu za to, aby se věci staly, začínám činnost, svůj čas a energii věnuji jen úzkému okruhu zájmů, zvětšuji okruh své působnosti na oblasti, které mohu skutečně ovlivnit mé chování je věcí vědomé volby, založené na mých hodnotách, hodnoty jsou pečlivě promyšleny a zakotveny, podřizuji své city svým hodnotám, hodnoty jsou v souladu s lidskými principy, dělám kvalitní práci nezávisle na činnosti či chování druhých. Očekávám mnoho od sebe i ostatních, jsem připraven dávat a dostávat. nikdo mi nemůže ublížit, zkazit náladu, výlet, výkon, když mu to nedovolím, sám rozhodnu o tom, že budu šťasten, jednám svobodně, nenechám se manipulovat, dovedu řešit problémy, jsem schopen cokoliv vyřešit. Jsem připraven zvládat životní obtíže a překonávat překážky. Jsem schopen se sám vypracovat k úspěchu. Postavit se aktivně k práci, nestávám se sám problémem, nepotřebuji se hádat, abych získal moc, autoritu, důstojnost. Dovedu vycházet s lidmi, nacházet kompromisy a dohody. vytvářím pro druhé příležitosti, atmosféru, aby mohli být samostatní a věřili sobě, pomáhám jim k samostatnosti a sebedůvěře. Všichni mohou být vítězi, jen musí chtít. Musí vědět, co chtějí, musí znát své cíle a limity. smířím se s věcmi, na které nemám vliv, žiji s nimi klidně, i když je nemám rád/a/, jsem bystrý, dobře se orientuji, vím, co je třeba udělat, dělám změnu zevnitř ven, mohu být jiný, mohu být šikovnější, mohu být tvořivější, ochotnější, a tak jsem, udělám-li chybu, okamžitě ji přiznám, napravím a vezmu si poučení. Dokážu být sám sebou. Nepotřebuji nikoho napodobovat. sám/a/ sobě ukládám závazky a plním je, rozvíjím svou výkonnost, mám proto málo vnitřních i vnějších konfliktů a frustrací. Jsem silný a otužilý a svou sílu a obratnost budu stále cvičit. Mohu důvěřovat sobě i druhým lidem. Pokud mne někdo podvede nebo zklame, dám si pozor, aby se to neopakovalo. Nechci zatratit všechny lidi kvůli 5% nevděčníkům. Dělám to, co považuji za správné, i když s tím někteří lidé nesouhlasí. Nejsem ideální člověk, a proto se nestarám o ideální očekávání jiných lidí jaký bych měl podle nich být. Nenechám se manipulovat, peskovat, tyranizovat druhými lidmi. Vím, že morálka, obecné dobro, je jedna věc, příjemnost je druhá věc. Snažím se volit dobro, dávám přednost dobrému před příjemným. Nejsem pošetilý, abych dával stále 10

11 přednost příjemnému před dobrým. Podporuji fungující, nevšímám si nefungujícího a netrápí mne to. Proaktivní lidé - dotazník 1. zabývám se věcmi, které mohu ovlivnit, se kterými mohu něco dělat, ANO NE zvětšuji okruh své působnosti 2. smířím se s věcmi, na které nemám vliv, žiji s nimi klidně, i když je ANO NE nemám rád (nemluvím o těchto věcech s jinými lidmi, nedramatizuji problémy, neplýtvám na ně energií ani časem) 3. jsem odpovědný za svůj život sám sobě ANO NE 4. přebírám odpovědnost a iniciativu za to, aby se věci staly, začínám ANO NE činnost 5. mé chování je věcí vědomé volby, založené na mých hodnotách, hodnoty ANO NE jsou pečlivě promyšleny a zakotveny 6. podřizuji své city a touhy hodnotám ANO NE 7. dělám kvalitní práci nezávisle na hodnotách a postojích jiných lidí ANO NE 8. nikdo mi nemůže ublížit, zkazit náladu, výlet, výkon, když mu to ANO NE nedovolím 9. sám rozhodnu o tom, že budu šťasten, mám optimistický přístup k životu ANO NE 10. jednám svobodně, nenechám se manipulovat ANO NE 11. dovedu aktivně řešit problémy, poradím si v mnoha oblastech ANO NE 12. vytvářím pro druhé příležitosti, aby mohli být samostatní a věřili sobě ANO NE 13. jsem bystrý, dobře se orientuji, vím, co je třeba udělat ANO NE 14. dělám změnu zevnitř ven mohu být jiný, mohu být šikovnější, mohu ANO NE být tvořivější, ochotnější a tak jsem (vnitřní motivace) 15. udělám-li chybu, okamžitě ji přiznám, napravím a vezmu si z toho ANO NE poučení, učím se z chyb druhých lidí, předcházím chybám 16. sám sobě ukládám náročné, ale splnitelné závazky a plním je ANO NE 17. rozvíjím svou výkonnost, umím také aktivně odpočívat a relaxovat ANO NE 18. realizuji svůj potenciál a odstraňuji bloky, které mi v tom brání ANO NE 19. znám a používám umění asertivity, abych od života dostal to, co potřebuji ANO NE 20. používám výhod aktivního, pestrého a zdravého života, přebytečností se ANO NE zbavuji Počet odpovědí ANO: (11 a více odpovědí vypovídá o tom, že jste proaktivní) Pokud jste odpovídali upřímně, vidíte, zda u vás silně převažuje reaktivní či proaktivní orientace. Zkuste přemýšlet, jak byste se mohli ještě více přiblížit proaktivním lidem. Proaktivita je modlou dnešního obchodu, podnikání, služeb, není žádoucí ve výrobě a montáži. Proaktivní postoje stále více budou odlišovat lidi úspěšné, méně stresované a ty, kteří si dále budou komplikovat svůj život a hledat příležitost k negativním emocím. Buďte aktivní dospělí, kteří nepromarní hodinu svého času a stále se něčím zabývají, něco řeší, něčemu se učí, něco pozorují a zkoumají. Uvědomte si, jak cenný je volný čas, který máte k dispozici. Seberozvoj je náročný, vyžaduje vůli a sebezapření, je pohodlnější zůstat takový, jaký jsem a postupně ztrácet kontakt s realitou a předčasně zestárnout. 11

12 Jedině změna vede k pokroku. Můžete se učit jen ze svých chyb, ne ze svých úspěchů. Základem seberozvoje je sociální síť a kontakt s osobami, které jsou v některé oblasti úspěšnější, než jste vy. Sebedůvěra, sebejistota Síla (Strenght) Mé silné stránky, přednosti, kompetence osobní, sociální, odborné, můj potenciál. V čem jsem dobrý? Příležitosti (Opportunities) - výzvy, potenciál, vize, budoucnost mezery na trhu, neobsazené oblasti ve firmě Slabost (Weakness) Mé slabé stránky, nedostatky, nevhodné návyky, stereotypy. V čem nejsem dobrý, jakou odbornou radu či pomoc potřebuji, co potřebuji zlepšit nejdříve a nejvíce? Jak mohu minimalizovat slabé stránky a vyhnout se ohrožení? Hrozby (Treats) - Obavy oblasti úzkost, strach, časované, nevybuchlé miny, činnost vašich konkurentů, ohrožení zdraví SWOT marketinková inventura Soupis mých silných stránek sebeaktivace pozitivní naladění (Pospíšil, 2009) Vyplňte tento dotazník, pokud jste v klidu, daří se vám, máte úspěšné období. 1) Činnost, kterou dělám opravdu dobře je.. 2) Druzí lidé si na mně váží toho, že.... 3) Líbí se mi na mně, že... 4) Nedávno jsem dobře vyřešil/a/ problém. 5) Mou opravdu silnou stránkou je. 6) Jsem rád, že já.. 7) Podařilo se překonat pokušení na. 8) Nedávno jsem byl pochválen za to, že 9) Lidé se na mne mohou spolehnout, když.. 10) Letos se mi daří lépe než loni, protože já.. 11) Příklad toho, jak se starám o ostatní je. 12) Má rodina si mne váží za to, že 13) Velmi jsem příjemně překvapil sám sebe, když 14) Podařilo se mi úspěšně překonat 15) Mou hlavní současnou prioritou je 16) Věřím, že se mi podaří ji dosáhnout, protože 17) Myslím si, že mám odvahu na.. 18) Své rozrušení zvládám tím, že.. 19) Jsem velmi spolehlivý, pokud jde o. 20) Těším se na svůj další život, protože Odpovědnost disciplinovanost - sebekázeň - Vědomí povinnosti, 12

13 - člověk jedná systematicky, ne náhodně či chaoticky, - jednání se vztahuje nejen k vlastním zájmům a cílům, přihlíží k zájmům společensky širším (např. firma, podnik, obec, stát, apod.), - respekt k vyšší autoritě než je vlastní já (k nadřízenému, k dobrému kolektivu lidí, k majiteli podniku, apod.), - dává odpověď na otázky nejen druhého, ale i svému svědomí, své pověsti a cti tzv. morální odpovědnost, - dokáže nést důsledky svého rozhodnutí, nezbavuje se zodpovědnosti, nepřenáší ji na druhé - neskrývá se za výmluvy. 13

14 Sebekázeň Sebekázeň vám zaručuje úspěch. Každý úspěšný člověk je vytrvalý a houževnatý, a má dostatek sebekázně k tomu, aby se přiměl udělat, co by měl, ať se na to cítí, nebo ne. Když se naučíte sebekázni, uděláte toho více, rychleji a lépe než ostatní lidé. Budete mít lepší výsledky, budete produktivnější, budete mít lepší výkon, získáte pozornost lidí, kteří vám mohou pomoci, a podpořit vás a posunout vás dopředu. Budete lépe placeni a budete rychleji povyšováni v jakékoliv práci, situaci. Lidé se sebekázní, kteří mají lepší výsledky, jsou okamžitě posíláni do přední linie života. Budete mít více sebeovládání, sebejistoty, osobní moci. Budete cítit, že dokážete cokoliv, co chcete, protože máte schopnost se ukáznit a udělat to. Sebekázeň je klíčem k sebedůvěře, sebeúctě a osobní hrdosti. Pokaždé, když se ukázníte, budete se mít raději. Pokaždé, když se ukázníte, budete na sebe nahlížet jako na lepší osobu. Pokaždé, když se ukázníte, budete se cítit skvěle, budete na sebe hrdi, vaši osobnost to ovlivní velmi pozitivním způsobem. Čím větší je vaše sebekázeň, tím větší máte sebevědomí. A tím menší jsou vaše strachy ze selhání a z odmítnutí. Nakonec si vypěstujete sebevědomí, že budete schopni procházet zdmi. Se sebekázní bude váš charakter mít sílu, díky které vytrvá přes všechny překážky, až do konečného úspěchu. Se sebekázní dosáhnete své osobní velikosti. Otázky k diskusi: Jak nastartovat sebekázeň Nejdůležitější metoda - dokonalá koncentrace Způsob, jak dosáhnout většinu cílů do roka Jak programovat podvědomou mysl Přesný plán, co dělat a co nedělat Potlačení strachu ze selhání Jak zvítězit nad strachem v určitých oblastech Jak získat návyk odvahy Účinný návod na fyzickou kondici Sebekázeň ve financích Nácvik pilnosti Návod, jak zdvojnásobit výkon Síla sebevzdělávání Odvaha/víra v sebe/vytrvalost Pozitivního myšlení a komunikace může dosáhnout pouze takový člověk, který má patřičnou míru sebejistoty, optimismu, zdravé ctižádostivosti, tvořivosti a schopnosti přizpůsobit se změnám. Pozitivně myslet znamená uvědomit si, že nemůžete mít všechno, musíte volit, znamená pohlížet na situace tak, že vše zlé je k něčemu dobré, naslouchat svému tělu a jeho potřebám, nemluvit o lidech, ale s nimi, naučit se říkat NE. Systematicky se bránit negativnímu myšlení. Je to dřina, ale stojí to za to. Pozitivní myšlení je myšlení na kladné, příjemné věci, je to naladění na kladné rysy reality i osobnosti druhých, hledání vlastní cesty bez omezování druhých, vlastní nezávislosti, akceptování sebe sama jako jedinečné bytosti. Je to sebeprosazení bez agresivity. Pozitivní myšlení učí člověka zbavit se předsudků a nánosů civilizace. Usiluje o život bez stresu, strachu a v souladu s přírodou. Pozitivně myslící člověk ví, že život i to co dělá, má smysl. 14

15 Teze pozitivně myslícího člověka: Lidé jsou OK. Každý je originál, neopakovatelný jedinec. Každý člověk je schopen se učit. Každý se může změnit. Každý člověk má silné a slabé stránky, kdo dokáže rozvíjet silné, je úspěšný. Každý je schopen samostatně myslet a rozhodovat se. Vzdám se role soupeře, hledám partnerský postoj. Dávám najevo, že druhé lidi respektuji, vážím si jich. Mám pozitivní přístup k životu, jsem klidný a zdvořilý k lidem. Jsem klidný, ovládám se, mám emoce pod kontrolou. V minulosti jsem si poradil, vyšel jsem s lidmi, byl jsem úspěšný v jednání. Nenechám se vyprovokovat, nebudu agresivní, pokusím se nekřičet. Soustředím se na to, co druhý říká, ne na to, co by si mohl myslet. Potlačím chuť použít minulé chyby protivníka jako protiargument. Umím jednat přiměřeně, adekvátně, pružně, kontroluji se. Pokud se dobře zeptám, dozvím se další důležité informace, které mne uklidní. Vím, že zlost snižuje mé schopnosti. Má mysl je v klidu otevřená. Chci plně využívat svých schopností, přeji si žít plným životem. Každý problém má své řešení, najdu ho. Každá chyba, omyl je zdrojem poučení a ne sebetýrání. Všechno zlé je pro něco dobré. Když lidé odmítají mou nabídku, neodmítají mou osobnost. Kritiku, zpětnou vazbu považuji za prospěšnou pro sebe. Raduji se z drobných událostí v přítomnosti. Nestresuji se budoucností. Na světě jsou důležitější věci, než můj momentální problém, starost, neštěstí. Mohlo se přihodit něco mnohem horšího, nepříjemnějšího. Miluji, jsem milován a vše ostatní je méně důležité. Myslím si, že život je skvělý, zábavný a radostný. Která polovina vašeho mozku u vás dominuje? Jaké povolání si máte volit? Levá hemisféra - zaměřenost na cíl, logické myšlení, přesnost, řád, vědecké uvažování, práce s informacemi, technická zdatnost, škola, samostudium, teorie, znalosti, plánování, matematika, organizace, slovní řeč, paměť na slova, čísla, vnímání detailů, jednotlivostí, paměť na to, co kdo řekl, sebeovládání, disciplína, systém, řád, výkon, realita, existuje pouze to, co vnímáme, abstrakce, postup od části k celku, práce se symboly, schopnost zpracovávat problém bod po bodu, slovní zásoba, adaptace, cit pro čas, próza - diagonální myšlení. Levá hemisféra je netvořivá, musí se nejprve činnost naučit a pak ji dělá efektivně, mechanicky. Dospělý člověk má silnou převahu levé hemisféry. Přemýšlí jak vydělat víc peněz, jak dosáhnout většího vzdělání, získat větší moc, mít velký dům, drahé věci. Povinné vzdělávání zabilo na západě pravou hemisféru, trénuje pouze paměť a schopnost reprodukovat, memorování naučeného. To vede u některých lidí k nadměrnému pití alkoholu, užívání drog, hraní na automatech, hraní PC her to umožňuje přesměrovat energii z lepé hemisféry do pravé jako ve snu. Jednostranně rozvinutý mozek potřebuje berličku, oporu. Obvykle analyzuji, hledám sled příčin a následků, které vedly k situaci. Uvažuji logicky a málokdy dělám ukvapené závěry. Obvykle vytvářím syntézu. Jdu od části k celku. Když budu požádán, abych popsal známého, uvedu podrobně kdo to je a jak vypadá (jméno, věk, povolání, typické oblečení, kde bydlí, jaké jsou jeho zájmy atd.) Snažím se pochopit příčiny, motivy, logiku jednání druhých lidí. Hledám motivy chování jiných lidí, zajímá mne, proč se lidé chovají právě takto. Při rozhovoru postupuji od jedné myšlenky k druhé, neměním témata rozhovoru. 15

16 Když mluvím, mé ruce jsou v klidu, anebo je dám do kapes. Slova jsou pro mne důležitější než gesta. Jsem přesný, udržuji věci ve velkém pořádku. Mám rád systém. Znám hodnotu času, dovedu ho smysluplně využít. Jsem dochvilný. Umím se přizpůsobit druhým. Velmi dobře dovedu vysvětlit, jak věci fungují, jak věci dělat anebo jak se někam dostat. Jsem dobrý v luštění křížovek a ve slovních hříčkách a hádankách, vyhledávám je. Rád dělám plány a pak je uskutečňuji. Dávám přednost matematice a přírodním vědám před humanitními obory a dramatickým uměním. Hudbě moc nerozumím. Mám tendenci ovládat své city, ale dovedu vyjádřit slovy, co cítím. Zřídka se mi zdají sny a nepamatuji si je. Nemívám předtuchy, nespoléhám se na intuici. Mám raději literaturu faktů, odborné publikace než romantické příběhy. Udržuji své písemnosti, papíry a nářadí v logickém pořádku. Vše má své místo. Dávám přednost figurálnímu umění před jiným (činohra, film, televizní film, opereta, loutkové divadlo, román, povídka). Když tančím, dávám přednost společenskému tanci s přesnými pravidly (polka, valčík, valz). Bylo by pro mě velmi těžké projít svým domem se zavřenýma očima. Pravá hemisféra - intuitivní myšlenky - holistické, celostní myšlení a celostní chápání, postup od celku k detailům, analogie, spontánnost, neplánovanost, neorganizovanost, intuice, chaos, nelogičnost, emoce, láska, cit pro krásu, schopnost vnímat vážnou hudbu, poezie, originalita, syntéza, muzikálnost, neslovní komunikace, rytmus, řeč obrazů, imaginace, umění, sny, nevázanost časem, pravidly a prostorem, kreativita, tvořivost, představivost, ochota riskovat, taktika, praktický život, učení se dotykem, uchopením, pohybováním, praxe, přibližnost, tendence dělat si poznámky na papíry bez systému, víra, paměť na osoby, věci, paměť na to, co člověk viděl, slyšel, zažil, obrazově názorné myšlení - analogové myšlení, emoční inteligence. Malé dítě má převahu pravé hemisféry. Vzdělání vyvíjí tlak na levou hemisféru a utlačuje pravou. Na východě lidé více pracují s pravou hemisférou, jsou proto více dětmi a spokojenější. Levá hemisféra má sloužit pravé, oslavuje a užívá života. Hra, oddych, odpočinek, radost, tanec, poezie, spontaneita, tvořivost, inteligence je cíl, nikoli práce a vydělávání peněz. Pokud nemilujete svůj život, ale milujete něco jiného, pak je to problém. Pokud milujte peníze a chcete být tvořiví, nepůjde to. Touha po penězích vaši tvořivost zničí. Každá jednotlivá informace, kterou získám, je pak součástí celkového obrazu. Postupuji od celku k detailu. Dělám závěry, aniž bych se zabýval detaily. Mám rozvinutou schopnost analogie a asociace. Když budu požádán, abych popsal známého, uvedu jaký je, jak se chová (souhrn nálad, víry, sklonů atd., např. společenský, milý, vstřícný, optimistický). Když mluvím, hodně gestikuluji rukama, chodím po místnosti. Gesta jsou důležitější než slova. Mám výraznou mimiku, každý pozná, co si myslím. Na schůzky občas chodím pozdě, potřebuji, aby se jiní přizpůsobili mně. Nejsem přesný člověk, mám rád přibližné řešení problémů, nemám věci ve velkém pořádku. Je pro mě těžké smysluplně a účelně využívat čas. Část času promarním. Jen tak odpočívám. Neumím dobře vysvětlovat, jak věci fungují, umím je dobře používat. Mám dobrou intuici. Křížovky a slovní hry se mi zdají těžké, nebaví mě, nevyhledávám je. Sudoku mne nezaujalo. Nerad plánuji svou činnost dopředu a rád dělám věci spontánně, podle nálady. Do nových věcí se pouštím spontánně, bez velkého rozmýšlení, s nadšením. 16

17 Dávám přednost humanitním vědám, filozofii a dramatickému umění před přírodními vědami. Lehce projevuji své city, ale je pro mě těžké vyjádřit slovy, co cítím, prožívám, jsem spontánní. Často se mi zdají živé sny a občas si je pamatuji. Obvykle nepátrám po příčinách, motivech chování jiných lidí. Nezajímá mne, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. I když obvykle najdu, co hledám, neudržuji své věci v nějakém zvláštním pořádku. Kladně reaguji na všechny druhy vizuálního umění (obrazy, balet, opera, hudba, poezie). Když tančím, dávám přednost svobodnému pohybu, při kterém mám příležitost využít svou intuici (volný tanec v kruhu, náhodné pohyby, neobvyklé kreace, spontánní tanec na bubny). Bylo by pro mne docela snadné projít svým domem se zavřenýma očima. Počet levá hemisféra: Počet pravá hemisféra: Matice rozložení času III. etapa TM, Čtyři kategorie činností jednotlivce Při stejné důležitosti dáváme přednost naléhavému, co spěchá (cca 72%). Můžete být na naléhavosti závislí hasiči problémů, stresholici. To přináší okamžité výsledky a okamžité uspokojení. Brání to seberozvoji a seberealizaci. Seberealizace je nejvyšší potřebou člověka. Základní potřeby seberealizace je žít, milovat, poznávat a být prospěšný druhým, zanechat odkaz. Cca 80% problémů řešíme, až když se nastanou, neplánujeme je, to je neefektivní. Nerozhodujte se mezi dobrým a špatným, ale průměrným a nejlepším. Kvadrant II. posiluje a zlepšuje schopnost vypořádat se s úkoly z kvadrantu I. zlepšuje naši schopnost efektivně jednat a být flexibilní pro budoucí změnu. Odhalte podstatu problémů, které vám brání, abyste dali nejdůležitější činnosti na první místo! Jen v kvadrantu II. najdete vnitřní rovnováhu, hluboké naplnění, radost a vášeň (Cowey, Merill, Krok za krokem, 1996). Kvadrant II. umožňuje vytvořit rovnováhu a synergii mezi vašimi různými životními rolemi (manažer, otec, bratr, syn, podřízený, strýc, spoluhráč, člen týmu, kamarád ) I. Důležité úkoly zaměstnavatele, činnosti naléhavé a důležité výkon práce, řešení krize Musím je udělat, povinnost, dostávám za ně plat, zabírají 50% času priority, hašení, operativa odstraňování vzniklých problémů, které zastavují činnost odstraňování chyb, stresorů, řešení konfliktů tíživé problémy, porady, jednání, úkoly, výkon práce, velitel chce informace teď hned doprava na místo služby, telefonáty získávání informací k okamžitému řešení nového problému pomoc a rady novým, méně zkušeným kolegům zastupování kolegy, který je náhle nemocen či II.Důležité úkoly, činnosti nenaléhavé Nosné úkoly, pro vás nejdůležitější, činí váš, život smysluplným seberozvoj, seberealizace, rozvoj silných stránek 28% času umožňují efektivnější výkon v zaměstnání po delší dobu! Pochop udělej - získej. Obohacování vašeho života i myšlení. Lepší plánování a organizace práce, určení nejdůležitějších činností. 20% činností, které přinesou 80% efekt. Lepší příprava na práci, příprava na jednání s termínem. Ujasnění si smyslu svého života, vyjasňování si hodnot a cílů svých i zaměstnavatele, svědomí, zásady. 17

18 propuštěn řešení problémů, které vzniky z neefektivní komunikace, nedostatečného plánování, konfliktních očekávání III.Nedůležité úkoly, činnosti naléhavé musím udělat hned teď. 7% času Vyrušování nedůležitými činnostmi některé telefonáty soukromé telefonáty z rodiny některé zprávy, část pošty některá neplánovaná setkání, neohlášená návštěva některé zprávy, informace bezprostřední tíživé záležitosti naléhavé činnosti oslavy, někdo mi ukazuje něco zajímavého hned teď asistentka teď hned chce, abyste si naplánovali dovolenou, vyzvedli stravenky, odevzdali knihy jízd, vyfasovali si spotřební materiál, Odmítat, modifikovat, navrhnout jiné varianty, jiný čas k řešení! Neustále bobtnají, co nejvíce je omezovat. Nedělejte rychleji věci, činnosti, které jsou nedůležité. Pokud jste stále zaneprázdnění, aktivní v této oblasti, hasíte nedůležité požáry, reaguje na urgentní požadavky jiných lidí, přináší vám to zvýšený adrenalin, ale nepracujete efektivně a nerealizujete svůj životní potenciál. Jste závislí na naléhavosti. Studium odborného tisku, publikací, zlepšování komunikace s lidmi, asertivita, efektivita rozvíjení proaktivity, vyhledávání nových příležitostí - výzev týdenní plánování, přestávky v práci budování důležitých vztahů, koordinace činností Archivace a třídění důležitých informací, zálohy dat na CD, DVD, úklid a zbavení se nadbytečných věcí. Prevence kondice úklid péče o sebe skutečný odpočinek, spánek, získání sil, relaxace, meditace, osobní hygiena, návštěva zubaře, očního lékaře, preventivní prohlídky, objednat se k holičce, na masáže, sport, posilování, pohyb na čerstvém vzduchu rodinný život, zábava pro rodinu, návštěva rodičů, přátel, zajistit si dovolenou, IV.Nedůležité úkoly, činnosti, nenaléhavé činnosti - ztracený čas, jsou často pro člověka příjemné - 15% času nevýznamná pošta, nabídky zboží či služeb surfování na internetu čtení bulváru a zábavných časopisů některé zbytečné a dlouhé telefonáty činnosti, věci polykající čas zloději času TV, sledování sportu, reklamy, opakované sledování filmů, opakované čtení knih úniková činnost sbírky, hromadění a třídění věcí, přenášení věcí z místa na místo populární činnosti - pomluvy, drby, jen tak si povídat ve službě, lelkovat, udělat si kávu, zajít na zmrzlinu, jít na pivo, nadměrně upravovat zevnějšek, nakupovat ale nic nekoupit, kupovat zbytečnosti, prohlížet módní časopisy, starat se příliš o image. Malichernosti silné, ale nerozvíjející zážitky, adrenalinové zábavy, hrací automaty, pornografie, promiskuita, nevěra, žárlivost, závist, nadměrné emotivní projevy Vzdát se těchto činností v prospěch kvadrantu II. Ztracený čas poznáte podle toho, že po něm máte špatnou náladu a pocity marnosti, neefektivity. Ve kterém kvadrantu se pohybujete nejčastěji? 18

19 Stres Který kvadrant nás stresuje nejvíce? Kdy děláte více chyb - když pracujete pod tlakem nebo máte na promýšlení trochu času? Napište 5 příjemných událostí ze svého života v posledním roce Napište 5 nepříjemných událostí, kdy jste zažíval /a/ silné obavy či strach Změna životních postojů (Wilson Paul, Základní kniha relaxačních technik, 1997) Vysoce stresový postoj Trpíte neustálými pocity nudy, úzkosti a bezmoci Nikde nenacházíte únik před úzkostmi a tlaky života Cítíte se jako oběť okolností a máte pocit, že přešlapujete na místě. Máte tolik práce a tak málo času Pochybujete, jestli kdy budete schopni splnit uložené úkoly Nemůžete se zbavit pocitu, že se stane něco strašného Nejste schopni se uvolnit a užívat si Cítíte se provinile, když neděláte něco, co má cenu Život je příšerně vážná záležitost Lidé od vás očekávají, že se budete chovat tak, jak odpovídá vašemu postavení Vaše práce je příšerná dřina, neoceněná, nanaplňující a hloupá Váš partner je po vás neustálým zdrojem bolesti a konfliktů Život je pes, ale vy trpíte v tichosti Nikdy se vám nepodaří přestat kouřit, pít a přejídat se Máte pocit, že nemá cenu bojovat, životní trable jsou prostě nevyhnutelné Méně stresový postoj Váš život je pestrý, okamžiky pohody se střídají s obdobími plnými podnětů a změn Dodržujete zavedené chvilky pro sebe, kdy jediným zájem je odpoutání as relaxace Poctivě si zrevidujete své slabé a silné stránky a zaměříte se na ty slabé Pečlivě rozvažujete své cíle a jste realističtí ohledně nároků, které na sebe kladete Přijímáte pouze splnitelné úkoly a termíny, popřípadě se nebojíte přehodnotit přijaté úkoly Důkladně posoudíte, co strašného by se mohlo stát, odhadnete pravděpodobnost a učiníte patřičné kroky Chápete, že zábava a legrace nemusí mít nutně smysl, veselá mysl je půl zdraví Nesmyslné hry jsou součástí vyrovnaného života Život má i zábavnou stránku, umí se zasmát i sami sobě Velké věci pocházejí od individualit, ne od otroků scénáře Ponoříte se do všeho, co děláte úplně a celým srdcem Váš vztah je tvořivý proces založený na nezávislosti Znáte a používáte umění asertivity, abyste od života dostali to, co potřebujete Používáte výhod aktivního, pestrého a zdravého života, přebytečností se zbavujete V kterékoli situaci máte možnost volby, znovu a znovu se ujišťujete, že jste pány svého osudu Jak na náročnou životní situaci? Dýchání do břicha (kulička), zadržení dechu a postupné vypouštění Stlačování prstů proti sobě Stlačování či poklepávání vegetativních nervových uzlů na temeni a týlu hlavy Pomalé pití studené vody 19

20 Ďábelský obličej Vykřičení v lese Tleskání rukama a vyskakování do výšky Namáhavá, stereotypní práce Poslech relaxační hudby Pořízení zlostníku Pozitivní kotva Časový harmonogram jistota odpočinku i účinku Biorytmus spánek, potrava Psychohygiena Emoční vakuum Afirmace 20

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová

Jak sladit rodinný a pracovní život. 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Jak sladit rodinný a pracovní život 12.11.2014, VŠCHT Mgr. Ivana Šindlerová Vaše témata Nejčastější problémy: Mám hodně práce, kterou nestíhám ve vymezeném čase Nemám volný čas pro sebe a na odpočinek

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování

2. lekce. Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky. pracovní listy. Individuální plánování 2. lekce Individuální plánování: jednoduše, srozumitelně, prakticky pracovní listy Osobní profil Osobní profil: co je pro mě důležité Popis potřebné podpory: jakou pomoc potřebuji Plán (cíle a kroky):

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

7 návyků vysoce efektivních lidí

7 návyků vysoce efektivních lidí 7 návyků vysoce efektivních lidí 1. Návyk: Buďte proaktivní 2. Návyk: Začínejte s myšlenkou na konec 3. Návyk: Dejte přednost důležitým věcem 4. Návyk: Myslete způsobem výhra/výhra 5. Návyk: Nejdříve se

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2/ 01/03/18 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov

Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100 P.O. Box 11 160 17 Praha 6 - Strahov internet: www.fotbal.cz - sekce Grassroots e-mail: mestek@fotbal.cz, blazej@fotbal.cz tel: 233 029 111 fax: 233 353 107 3.

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

EM-kit Empowerment of immigrant women

EM-kit Empowerment of immigrant women RADA PRVNÍ: Jak se vypořádat se stresem způsobeným ztrátou zaměstnání Neotáčejte se ke svým pocitům zády Jak přežít stres spojený se ztrátou zaměstnání Vypište se ze svých pocitů. Vyjádřete vše, co cítíte

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey)

7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey) 7 návyků skutečně efektivních lidí Helena Jiránková (podle Stephen R. Covey) Kam míříme? Věk industriální» informace» integrace Pasti: strach a nejistota chci to hned obviňování beznaděj nedostatek rovnováhy

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Osobní efektivita Konference ACERT Asociace certifikovaných jazykových škol JAK DÁL V JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH. Miriam Zábrženská 31. 3.

Osobní efektivita Konference ACERT Asociace certifikovaných jazykových škol JAK DÁL V JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH. Miriam Zábrženská 31. 3. Osobní efektivita Konference ACERT Asociace certifikovaných jazykových škol JAK DÁL V JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH Miriam Zábrženská 31. 3. 2012 JAK TO POZNÁM Cvičení: Oznámkujte se na stupnici od 1 do 10 (1 nejhorší,

Více

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres

Psychologie Psycholog zdraví ie Stres Psychologie zdraví Stres Stres 1. Fyziologie stresu 2. Příznaky stresu a jeho diagnostika 3. Následky stresu Fyziologie stresu Stres je reakcí organismu na zátěž. Selye (1993) pro značení tohoto procesu

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism.

Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti The Irish Society for Autism. Irská společnost pro autismus - Stanovení míry podpory k zajištění maximální samostatnosti 2013 The Irish Society for Autism. 1 Kvalita života Služby poskytované lidem s autismem Irskou společností pro

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Osobnostní typy Osy na diagramu Vedení, dynamika Podřízenost, stabilita Vztahovost, užitečnost Věcnost, efektivita touha pomoci iniciativa rozhodnost orientace

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Prarodič a krize v rodině

Prarodič a krize v rodině Prarodič a krize v rodině Motto Současný trend je žít od přítomnosti do budoucnosti, starší lidé mohou předat určité nepostradatelné historické souvislosti. Prarodiče připomínají, že jsme byli dětmi a

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Manažerská psychologie 1

Manažerská psychologie 1 Manažerská psychologie 1 7. přednáška Time management Mgr. Petra Halířová Literatura Pacovský, Petr: Člověk a čas. Time management IV. generace. Praha, Grada 2006. Gruber, David: Time management. Praha,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

VITALITY TM. Žijme v rovnováze. Ucelený program podpory klíčových zaměstnanců redukující stres a dodávající energii

VITALITY TM. Žijme v rovnováze. Ucelený program podpory klíčových zaměstnanců redukující stres a dodávající energii VITALITY TM Žijme v rovnováze Ucelený program podpory klíčových zaměstnanců redukující stres a dodávající energii VITALITY TM : Žijme v rovnováze Pokud si kladete otázku: Co dalšího můžeme udělat pro naše

Více

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel).

Např: neúspěch u zkoušky, příliš velké pracovní napětí, rozchod s partnerem, úmrtí blízkého člověka (rodina, přítel). Otázka: Náročné životní situace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kriss Náročné životní situace (stres,frustrace,deprivace) = situace, které brání nebo stěžují člověku dosažení cíle Např: neúspěch

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více