Nové knihy - N A U C N Á

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové knihy - N A U C N Á"

Transkript

1 001.9 Nevyřešené záhady lidstva :věda na rozpacích /[Beate Bühlová... et al. ; z německého originálu... přeložil Petr Kaška] - Vyd Praha : Reader's Digest Výběr, s. :il. (převážně barev.), portréty ;29 cm - MDT: ISBN: (váz.). Záhady. UFO. Tajemství, nevysvětlené jevy, věda, objevy a vynálezy, kuriozity,, rekordy, zajímavosti, budoucnost, encyklopedie Kniha Nevyřešené záhady lidstva: Věda na rozpacích vám přináší unikátní soubor erudovaných článků, bohatě doplněných barevnými ilustracemi, ve kterých se můžete seznámit s tématy z nejrůznějších oblastí lidského poznání, v nichž v současnosti dochází k nejbouřlivějšímu rozvoji nebo které se moderní vědě zatím nepodařilo uspokojivě vysvětlit. 14 Schopenhauer, Arthur, O vůli v přírodě a jiné práce /Arthur Schopenhauer ; - Vyd Praha : Academia, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Filozofické systémy a směry, filozofická antropologie, filozofie přírody, německá filozofie, 19. stol., svobodná vůle, etika, pojednání, sborníky, Schopenhauer, Arthur Vybíral, Zbyněk, Psychologie komunikace /Zdeněk Vybíral - Vyd Praha : Portál, s. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). psychologie, sociální, verbální komunikace, neverbální, mediální komunikace, interpersonální, metakomunikace, masmédia, management, sociální interakce, psychologické aspekty Analýza mezilidské i vnitřní, skryté komunikace, kterou se autor zabývá, shrnuje verbální a neverbální sdělování, kognitivní základy a soudobé přístupy k porozumění komunikačních výměn. Pozornost je věnována tomu, jak používáním jazyka a řeči ovlivňujeme myšlení a postoje druhých lidí. Jednotlivé kapitoly rozebírají komunikaci mediální, poruchy komunikace, terapeutické sdělování nebo komunikaci v internetovém prostředí. Strom poznání dobrého a zlého /Omraam Mikhaël Aivanhov - Fréjus : Prosveta, (Izvor ;) s. ;18 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). Bible, dobro a zlo, sebepoznání, duchovní poznání, biblické citáty, duchovní aspekty, filozofie, ezoterika, Bůh O lidské a božské přirozenosti /Omraam Mikhaël Aivanhov - 1. vyd. - Fréjus Cedex : Prosveta, (Izvor ;) s. - MDT:. - ISBN: Bible, lidské chování, sebevýchova, sebezdokonalování, náboženství, duchovní poznání, přirozenost, identita, duchovno 1

2 Nový pohled na Evangelia /Omraam Mikhaël Aivanhov - 1. vyd. - Fréjus Cedex : Prosveta, (Izvor;) s. :il. - MDT:. - ISBN: Bible, biblické příběhy, psychologické aspekty, biblická interpretace, sebepoznání, evangelia, názory, Nový zákon, smysl života Člověk strůjcem svého osudu /Omraam Mikhaël Aivanhov - Fréjus : Prosveta, (Izvor ;) s. ;18 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). Bible, filozofie ducha, osudy, esoterické pojetí, životy, člověk, sebepoznání, sebezdokonalování, reinkarnace, duchovní, vnímání, Bůh Semena štěstí /Omraam Mikhaël Aivanhov - Fréjus : Prosveta, (Izvor ;) s. ;18 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). Bible, duchovní poznání, štěstí, duchovní aspekty, duchovní cesta, sebepoznání Síla myšlenky /Omraam Mikhaël Aivanhov - 1. vyd. - Fréjus : Prosveta, (Izvor ;) s. ;18 cm - MDT:. - ISBN: (brož.). Bible, mysl a tělo, duchovní síla, duchovní poznání, meditace, Bůh, myšlenky 23/28 Ryšková, Mireia, Doba Ježíše Nazaretského :historicko-teologický úvod do Nového zákona /Mireia Ryšková - Vyd Praha : Karolinum, s. :geneal. tabulky ;21 cm - MDT: 23/28. - ISBN: (brož.). křesťanství, křesťanství a společnost, prvotní církev, historiografie, biblické události, biblické postavy, život Ježíše Krista, římská antická civilizace, judaismus, 4. stol. př. Kr.-2. stol. po Kr., Bible, Jesus Christ, Ježíš Kristus Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je však věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problematice spojené s Ježíšovým narozením, působením, smrtí a zmrtvýchvstáním, nýbrž poskytuje i širší pohled na předchozí dějiny a následné dění. 2

3 29 Vries, S. Ph. de, Židovské obřady a symboly /Simon Philip de Vries ; - Vyd Praha : Vyšehrad, s. ; cm - MDT: ISBN: (váz.) :. mimokřesťanská náboženství, judaismus, židovská liturgie, rituály a obřady, židovské svátky, židovské zvyky, židovský rok 316 Urban, Lukáš, Sociální deviace /Lukáš Urban, Josef Dubský - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). sociologie, sociální deviace, psychologie, vysokoškolské učebnice, patologické jevy, alkoholismus, graffiti, gamblerství, prostituce, sebevraždy, sekty, destruktivní hnutí Sociální deviace a sociálně patologické jevy jsou projevy a formy lidského chování, které jsou jiné a zvláštní, případně pro jedince a společnost nebezpečné. I z tohoto důvodu v lidech od nepaměti vzbuzovaly zvědavost, emoce a strach. Jejich nositelé byli terčem různě intenzivních normalizačních opatření znepokojeného okolí. Předmětem sociologického poznání se deviace staly v druhé polovině 19. století a od té doby se vědecký katalog informací o nich značně rozšířil. 323(437) Tabery, Erik, Hledá se prezident :zákulisí voleb hlavy státu /Erik Tabery ; - Praha : Respekt Publishing, (Respekt) s. :il., portréty ;21 cm - MDT: 323(437). - ISBN: (váz.). Vnitřní politika ČR, literatura faktu, dokumenty, prezident republiky, prezidenti, kandidáti, Česko, , volební kampaň, prezidentské volby Kniha renomovaného novináře se věnuje volbám československých a českých prezidentů v letech a nabízí řadu méně známých faktů a souvislostí.jak se v Česku vybírají kandidáti na prezidenta?co se během voleb odehrává v zákulisí? Kdo pomohl Václavu Klausovi stát se hlavou státu a kdy Václav Havel uvažoval, že volby vzdá? 51 Kolman, Vojtěch Filosofie čísla :základy logiky a aritmetiky v zrcadle analytické filosofie /Vojtěch Kolman - Vyd Praha : Filosofia, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). matematika, filozofie matematiky, filozofické aspekty, čísla, veličiny, aritmetika, logika, filozofie 3

4 575 Darwin, Charles, O pohlavním výběru /Charles Darwin ; s úvodem Stanislava Komárka ; - Vyd Praha : Academia, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). genetika, darwinismus, rozmnožování živočichů, pohlavní výběr, sexuální chování živočichů, druhotné pohlavní znaky, evoluce, živočichové, rozmnožování Kapitoly o pohlavním výběru tvoří součást Darwinovy knihy O původu člověka a pohlavním výběru. Jde o zcela klíčové dílo světového biologického písemnictví, které z nepochopitelných důvodů dosud chybělo na českém trhu (přeloženy byly jen kapitoly týkající se člověka). Co se týče obsahu, právě zde Darwin rozvíjí a vysvětluje svou teorii pohlavního výběru, který podle jeho přesvědčení hraje důležitou roli při utváření vnějšího vzhledu vyšších živých organismů. 582 Rystonová, Ida Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů /Ida Rystonová - Vyd Praha : Academia, s. :il. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). systematická botanika, rostliny, léčivé rostliny, léčivé přípravky, botanické názvosloví, oborová terminologie, čeština, lidová slovesnost Publikace je nejen podrobným soupisem lidových názvů rostlin z celého světa, ale i nebylinných léčivých prostředků, tak jak je znali naši předkové. Tyto prostředky bývaly nedílnou součástí umění starých bylinářů, ranhojičů i čarodějnic. Autorka shromažďovala názvy více než třicet let a po celou tu dobu byla vedena obdivem k moudrosti a hravé tvořivosti, s jakou vznikaly /.3 Ferré, Carl Makrobiotika /Carl Ferré ; - Hodkovičky [Praha] : Pragma, [2007?] s. ;15 cm - MDT: /.3. - ISBN: (brož.). Hygiena výživy, makrobiotika, alternativní medicína, prevence onemocnění, léčení, onemocnění, stravování Carl Ferré studuje, praktikuje a učí makrobiotiku už dvaadvacet let. Jako ředitel nadace George Ohsawa Macrobiotic Foundation prodiskutoval výhody makrobiotického způsobu života už s několika tisíci lidmi. Když zkusíte jeho makrobiotiku, vaše únava pomine, ulevíte bolestem a vyléčíte své nemoci, vrátí se vám chuť k jídlu, naplníte svůj sexuální život, prohloubí se vám spánek, zlepší se vám paměť a vyjasní myšlení, zapomenete na zlost a strach a získáte kontrolu nad svým osudem /.3 Kushi, Michio, Makrobiotika a přírodní léčení /Michio Kushi - Praha : Pragma, s. :il. ;20 cm - MDT: /.3. - ISBN: (brož.). Hygiena výživy, makrobiotika, alternativní medicína, přírodní léčení, rakovina, prevence Publikace přináší informace o přírodním léčení zejména chorob zažívacího, dýchacího a rozmnožovacího systému, chorob krve či rakoviny,, ukazuje souvislost výživy a zdraví, vysvětluje standardní makrobiotický systém. 4

5 616.8 Roth, Jan, Parkinsonova nemoc /Jan Roth, Marcela Sekyrová, Evžen Růžička a kol. - 4., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Maxdorf, (Medica) - 2 s. :il. ;20 cm - MDT: ISBN: (brož.). psychiatrie, Parkinsonova nemoc, lékařství, neurologie, nemoci, příznaky, léčení, rehabilitace, adresáře Kniha předkládá čtenáři nejnovější známá fakta o možných příčinách, mechanismech vzniku a projevech Parkinsonovy nemoci. Dále jsou zde podrobně popsány možnosti léčby, včetně nového neurochirurgického postupu - hluboké mozkové stimulace. Jedna z hlavních kapitol je věnována rehabilitačnímu cvičení, její součástí jsou i přehledné obrázky. Předmětem samostatné kapitoly jsou také informace o možnostech terapie řečové poruchy u tohoto onemocnění Praško, Ján Poruchy osobnosti /Ján Praško a kol vyd. - Praha : Portál, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: X (váz.) :. psychiatrie, poruchy osobnosti, lékařství, diagnostika, genetika, léčba, psychické poruchy, kognitivní terapie První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie.práce uvádí přehled ustavených skupin poruch osobnosti (paranoidní, schizoidní, disociální, emočně nestabilní, histriónská, anxiozní - vyhýbavá, závislá, narcistická) i některé skupiny, které jsou výzkumem teprve navrhovány. Zabývá se vývojem poruch osobnosti od dětství a v průběhu dospělosti a možnostmi léčby Duke, James A., Zelená lékárna :většinu běžných obtíží a nemocí lze léčit pomocí rostlinných prostředků /James A. Duke ; ilustrovala Peggy Kessler Dukeová - Vyd Praha : PWP, (Lékař vám radí) s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (váz.). léčivé rostliny, fytoterapie, alternativní medicína, přírodní medicína, Alzheimerova nemoc, angina pectoris, artróza, arytmie, astma, lymeská borelióza, bradavice, dna, hemoroidy, křečové žíly, plísně 635 Rok v zahradě / - Vyd Praha : Reader's Digest Výběr, s. :barev. il. ; x 26 cm - MDT: ISBN: (váz.). zahradnictví, zahradní architektura, zahrádkářství, zahradní rostliny, pěstování zahradních rostlin, návody, rady, botanika Rok v zahradě je mimořádně praktický zahradnický průvodce zpracovaný v souladu s nejnovějšími poznatky, v němž najdete potřebné informace právě tehdy,... 5

6 636.7 Eichler, Ivo, Buď já, nebo pes! :výchova a problémové chování psů /Ivo Eichler - Vyd Praha : Motto, (Rádce) s. - MDT: ISBN: (váz.) :. psi, kynologie, výchova, problémy, výcvik zvířat, chování, rady Právě jste si přinesli domů roztomilé štěňátko a chcete, aby se z něj stal příjemný společník, a nikoli nepříjemný spolubydlící? Pak potřebuje správnou výchovu. Někdy se však přesto něco nepodaří a potom je nutné nežádoucí chování potlačit. Jenže jak na to? Kniha odborníka na psí chování a majitele výcvikové stanice Rámo Iva Eichlera vám poradí Psi :poznáváme a určujeme /fotografie E.A. Baumbach... et al. - Kolín nad Rýnem : Naumann & Göbel, s. :barev. il. ;20 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. psi, poznáváme, určujeme, plemena, rasy, příručky Ať už jako hlídací nebo lovecký, slepecký nebo stopařský pes, či milovaný člen rodiny - pes je nejlepším přítelem člověka. Přehledné, informativní texty a více než 120 barevných fotografií představují nejrůznější plemena psů a informují o jejich vlastnostech a schopnostech. Tato praktická příručka je vynikající pomůckou při rozhodování o tom jakého psa si pořídit Mahnke, Karina Pes - základní výcvik :sedni, zůstaň, ke mně /Karina Mahnke ; - 1. vyd. - Praha : Grada, (Tip) - 62 s. :barev. il. ; cm - MDT: ISBN: (váz.). psi, výcvik zvířat, chov, poslušnost, odměňování, trénink, hračky Každý majitel by měl svého psa naučit základním povelům tak, aby se mohl spolehnout na to, že pes splní to, co se od něj očekává. Naučíme vás, jak toho - pro psa příjemnou metodou - dosáhnout. Vysvětlíme vám, jak by měl výcvik probíhat, co jej ovlivňuje, jak dávat svému psu správně signály i jak jej odměňovat za dobře provedený cvik. 64 Neobyčejná užití obyčejných věcí :více než 2000 způsobů jak ušetřit peníze a čas / - Vyd Praha : Reader s Digest Výběr, s. :barev. il. ;27 cm - MDT: ISBN: (váz.). domácí hospodářství, všeobecné znalosti, kutilství, návody, opravy, domácnost, materiály, skladování, hobby V knize najdete 2787 způsobů jak ušetřit peníze za pomoci octa, jedlé sody, soli, pasty na zuby a dalších běžných prostředků. Ředěný čpavek výborně odstraňuje mastnotu. Jedlá soda skvěle myje nádobí. Ocet pročistí sprchovou hlavici, odstraní lepidlo, zbaví obuv skvrn od soli. Zubní pasta zase dokáže vyhladit škrábance na skle. Proč utrácet těžce vydělané peníze, když stačí otevřít tuhle knížku a rozhlédnout se po domácnosti. 6

7 641.5 Z Gayler, Paul Nová vegetariánská kuchařka /Paul Gayler ; fotografie Philip Wilkins ; - Vyd Praha : Ikar, s. :barev. il. ;29 cm - MDT: Z. - ISBN: (váz.) :. kuchařky - zdravá výživa, vegetariánská jídla, kuchařské recepty, recepty, zeleniny, saláty Gaylerův inspirativní a novátorský průvodce vegetariánskou kuchyní přináší přes 140 receptů, které vám předvedou jak připravovat lahodné bezmasé pokrmy, z nichž se doslova sbíhají sliny na jazyku. Procházka malou obrazárnou pestré vegeratiánské kuchyně s vybranými ukázkami polévek, plněné zeleniny, pájů a koláčů a přirozeně neodolatelných dezertů. 65 Koegel, Timothy J. Špičková prezentace :jak zaujmout a přesvědčit posluchače /Timothy J. Koegel ; - Vyd Brno : Computer Press, s. :il., formuláře ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). management, komunikační dovednosti, prezentace informací, osobní prezentace, prezentace, techniky, strategie, rozhovory Publikace nabízí základní dovednosti, techniky a strategie nezbytné k tomu, abyste dokázali výjimečným způsobem prezentovat sami sebe a svoje nápady. A to kdekoliv a jakémukoliv publiku. Aby vaše prezentace byly výjimečné, musíte neustále překonávat očekávání publika. Naučíte se navázat spojení s publikem a prezentovat pod tlakem. V knize jsou probrány techniky vhodné pro rozhovory mezi čtyřma očima, prezentace menším skupinám nebo pro velké obecenstvo. 7 Štorm, František, Eseje o typografii /František Štorm - Vyd Praha : Společnost pro Revolver Revue, (Revolver Revue ;) s. :il. (převážně barev.) ;24 cm - MDT: 7. - ISBN: (brož.). Noviny. Tisk. Žurnalistika, eseje, typografie, typografické písmo, design, knižní kultura Typograf František Štorm patří pro mimořádný talent, erudici a vášeň, kterou věnuje své práci, vzdor relativně mladému věku k živoucím legendám oboru. Jeho Eseje o typografii, které vznikly pro Revolver Revui, přinášejí slovem i obrazem hutnou sumu znalostí a zkušeností ze světa typografické tvorby. 7 Vojvodík, Josef, Povrch, skrytost, ambivalence :manýrismus, baroko a (česká) avantgarda /Josef Vojvodík - Vyd Praha : Argo, s. :il. (některé barev.) ;24 cm - MDT: 7. - ISBN: (váz.). umění, české umění, umělecká avantgarda, Česko, barokní umění, Manýrismus, percepce uměleckého díla 7

8 7/091/ Dějiny českého výtvarného umění. - Vyd Praha : Academia, s. :il. (některé barev.) - MDT: 7/091/. - ISBN: dějiny umění, české výtvarné umění, dějiny, výtvarné umění, malířství, sochařství, architektura, stavby, řemesla, fotografie Pátý díl rozsáhlé řady publikací, vycházející od osmdesátých let, se zabývá čtyřicátými a padesátými lety 20. století, obdobím, v němž všechny oblasti života a tedy i umění poznamenaly postupně dva totalitní režimy: nacistická okupace Československa a posléze nástup komunistické moci v nejtvrdší podobě právě v padesátých letech. 72 Fišera, Zdeněk Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku /Zdeněk Fišera - 1. vyd. - Praha : Libri, s.,:il., mapy, plány, faksim. ;28 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. architektura, Slaný, Česko, regionální, městské brány 75 Křičte ústa! :předpoklady expresionismu /Marie Rakušanová... [et al.] - Vyd Praha : Academia, s. :il. (převážně barev.) ;31 cm - MDT: ISBN: (Academia : váz.). malířství, umění, expresionismus, české malířství, stol. Velká obrazová celobarevná publikace (zastupující zároveň katalog k výstavě), věnovaná expresivním tendencím v českém výtvarném umění přelomu 19. a 20. století, nabízí zcela nový pohled na fenomén expresionismu v českém moderním umění. V minulosti byl expresionismus jako uměleckohistorická kategorie některými teoretiky relativizován či dezinterpretován jako pojem zahrnující širokou škálu uměleckých projevů roztroušených neomezeně v čase, případně spojován výhradně s tvorbou představitelů expresionistické skupiny Osma, založené v roce U Nizozemština Krijtová, Olga Učebnice nizozemštiny /Olga Krijtová, Jana Červenková - 3., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, s. ; cm + - MDT: 801 U Nizozemština. - ISBN: (váz.). učebnice, nizozemština, germánské jazky, slovní zásoba, gramatika, cvičení, jazykové učebnice 8

9 Polívková, Alena Jak být in v písemném projevu :se vzorovými ukázkami /Alena Polívková - Vyd Praha : Knižní klub, s. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). čeština, psaný projev, písemná komunikace, stylistika, korespondence, písemnosti, úprava písemností, administrativa, životopisy, diplomové práce, bakalářské práce Úspěch v moderní společnosti se do značné míry zakládá i na zvládnutí komunikace v písemném projevu. Příručka přináší jak pravidla pro formální úpravu textů a uspořádání obchodních a úředních písemností (podle nejnovější normy ČSN ), tak i zásady administrativního stylu a formulování písemností včetně řady konrétních příkladů. Podrobně se věnuje psaní životopisu a diplomových a bakalářských prací. Je nepostradatelná zejména pro administrativní pracovníky, ale i pro studenty a širokou veřejnost komnata :osudové křižovatky slavných potřetí : Věra Martinová, Ota Zaremba, Martina Navrátilová, František Peterka, Naďa Konvalinková, Karel Štědrý, Marie Retková, Milena Dvorská, Pavel Novák, Natálie Kocábová, Martin Dejdar, Richard Hes, Jan Saudek. - Vyd Praha : Česká televize, (ČT) s. ;18 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. životopisy, příběhy, osudy, vyprávění, osobnosti, herci, zpěváci Poutavý televizní pořad 13. komnata se stal inspirací pro již třetí knižní setkání diváků a čtenářů se známými osobnostmi, jejichž život výrazně poznamenalo nějaké trauma z nemoci, úrazu, závislosti, ztráty či životního nezdaru 929 Christie A. Norman, Andrew Agatha Christie :dokončený portrét /Andrew Norman ; - Vyd Praha ; Litomyšl : Paseka, s. ;21 cm - MDT: 929 Christie A.. - ISBN: (váz.) :. životopisy, Christie, Agatha Christie, , spisovatelky, Anglie, detektivky, životy Andrew Norman se pokouší ve své knize nabídnout klíč k záhadám, jež vzrušují čtenáře knih slavné Agathy Christie neméně než detektivní příběhy Hercula Poirota a slečny Marplové: snaží se totiž nalézt odpovědi na nikdy neobjasněné události a sporné otázky Agathina pestrého života. 929 Márai S. Márai, Sándor, Deníky.Sándor Márai ; - Vyd Praha : Academia, s. ;20 cm - MDT: 929 Márai S.. - ISBN: (váz.). životopisy, Márai, Sándor, , 20. stol., maďarští spisovatelé, deníky, vzpomínky, maďarská literatura Spisovatel Sándor Márai se deníkovým zápiskům věnoval po celou druhou polovinu svého života. V prvním svazku Deníků, vydaném poprvé už roku 1946, zachytil autor atmosféru válečných let ; své názory a myšlenky vztahující se na tehdejší dění vyslovuje s nemilosrdnou upřímností. 9

10 929 Márai S. Márai, Sándor, Deníky.Sándor Marai ; - 1. vyd. - Praha : Academia, (Paměť ;) s. ;21 cm - MDT: 929 Márai S.. - ISBN: (váz.) :. životopisy, spisovatelé, Márai, Sándor, , Odkaz do Wikipediemaďarská literatura Máraiho Deníky jsou od počátku koncipovány jako texty určené k vydání a tvoří jakési románové pásmo bez předem stanoveného konce, mozaiku bezprostředních zážitků komentovaných jakoby nezúčastněným pozorovatelem. 941/949 Rapp, Francis, Svatá říše římská národa německého :od Oty Velikého po Karla V. /Francis Rapp ; - Vyd Praha ; Litomyšl : Paseka, (Historická paměť.,) s., :il., mapy, portréty ;24 cm - MDT: 941/ ISBN: (váz.). Dějiny evropských států, Svatá říše římská, stol., dějiny, Evropa, Německo, středověk, kultura a umění, hospodářství, politika, vojenství, panovnické rody, Historické události Autor sleduje dějiny a vývoj středověké říše z evropského hlediska a zajímá jej především její mnohonárodnostní ráz. Velkou pozornost věnuje obecným dějinám středověku a velkým tématům, jakými jsou boj o investituru a vůbec konflikt mezi papežstvím a císařstvím. Neopomíjí ani Čechy a důkladné analýze podrobuje politické snahy Karla IV. 10

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Guinness world records 2005 =Guinnessovy světové rekordy /[editoři Marcela Nováková, Jaroslava Prchal] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2004. - 287 s. :barev. il. ;31 cm - MDT: 0. - ISBN: 80-7033-851-2 (váz.)

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 03 Jarolímková, Stanislava, 1947- Co encyklopedie tají a co my prozradíme /Stanislava Jarolímková ; [ilustroval a mapky zhotovil Štěpán Zavadil] - Vyd. 1. - Praha : R + H, nakladatelství Motto, 2011. -

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 122/129 Jaroš, Boris, 1955- Hvězdy minulých životů /Boris Jaroš ; - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2005. - 277 s. :il. ;21 cm - MDT: 122/129. - ISBN: 80-242-1380-X (váz.). Speciální metafyzika, fyzioterapie,

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Dvořák, Otomar 1951- Největší české záhady :záhadné a neuvěřitelné jevy dávné a nedávné minulosti /Otomar Dvořák - Praha : XYZ, 2007. - 254 s. :il., faksim. ;22 cm - MDT: 001.9. - ISBN: 978-80-87021-99-6

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Richarz, Klaus, 1948- Unese mravenec nosorožce? :rekordy ve zvířecí a rostlinné říši /Klaus Richarz, Bruno P. Kremer ; ilustrace Friedrich Werth ; - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2009. - 167 s. :il. ;21 cm

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Ercivan, Erdogan, 1962- Zfalšovaná věda /Erdogan Ercivan - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2010. - 165 s. ;21 cm - MDT: 001.9. - ISBN: 978-80-7424-019-5 (váz.). Záhady. UFO. Tajemství, věda a společnost,

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 159.9 Naumann, Frank, 1956- Umění konverzace /Frank Naumann - Praha : Portál, 2008. - 170 s. - MDT: 159.9. - ISBN: 978-80-7367-490-8 (brož.) :. psychologie, společenské chování, konverzace, komunikace,

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Johnson, Steven, 1968- Odkud se berou dobré nápady /Steven Johnson - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2012. - 254 s. :il. ;22 cm - MDT: 0. - ISBN: 978-80-7363-361-5 (váz.). všeobecnosti, objevy,

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 001.9 Liška, Vladimír, 1955- Nejděsivější místa české historie :po stopách tajemných míst s ozvěnou času /Vladimír Liška - V Praze : XYZ, 2012. - 259 s. :il. ;19 cm - MDT: 001.9. - ISBN: 978-80-7388-619-6

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 03 Ottův slovník naučný :illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí - [Polička] : Argo, 1996-. - sv. :il., mapy, plány (některé barev.) ;25 cm - MDT: 03. - ISBN: 80-7203-136-8 (Argo : díl 8 : váz.).

Více

WWW. Z obsahu: pozvání na výstavu krajek. neznámý dopis Franze Kafky. Frankenstein horor na objednávku. v bibliografii je 234 titulů

WWW. Z obsahu: pozvání na výstavu krajek. neznámý dopis Franze Kafky. Frankenstein horor na objednávku. v bibliografii je 234 titulů Č A S O P I S P R O K N I H K U P C E, K N I H O V N Y, N A K L A D AT E L E A Č T E N Á Ř E ROČNÍK VII /2008 23. 6. 2008 13. 7. 2008 12 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu krajek neznámý dopis

Více

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks.

OLOMOUC Ostružnická 21 779 00 Olomouc T/F: 585 204 397 E: olomouc@megabooks.cz. PLZEŇ Dřevěná 7 301 12 Plzeň T/F: 377 221 090 E: plzen@megabooks. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK VIII /2009 9. 2. 2009 22. 2. 2009 3 Vaše knihkupectví Z obsahu: pozvání na výstavu Tance a slavnosti 16. 18. století Největší výběr zahraniční

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky.

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 19. 1. 1. 2. 2015 1 2 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz slavnostní prezentace

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 133 Goodman, Linda 1925-1995 Sluneční znamení /Linda Goodmanová ; [z anglického originálu... přeložila Lenka Rubensteinová] - Vyd. 2., V Jotě 1. - Brno : Jota, 2011. - 526 s. ;21 cm - MDT: 133. - ISBN:

Více

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski

ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015. zygmunt miłoszewski ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 16. 2. 1. 3. 2015 4 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví SEZNAMTE SE S NÁMI www.oftis.cz OFTIS Ústí nad Orlicí

Více

JARNÍ NOVINKY A BESTSELLERY. z nakladatelství Mladá fronta

JARNÍ NOVINKY A BESTSELLERY. z nakladatelství Mladá fronta ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 15. 6. 6. 7. 2015 12 Vaše knihkupectví Peter May Výjimeční lidé www.facebook.com/pasekanakladatelstvi Výprava do úžasného světa matematiky

Více

KNIHCENTRUM Vaše rodinné knihkupectví

KNIHCENTRUM Vaše rodinné knihkupectví Výtisk zdarma Platí od 11. 8. do 14. 9. 2008 nebo do vyprodání zásob KNIHCENTRUM Vaše rodinné knihkupectví Adresy prodejen na zadní straně ZÁŘÍ S BARBAROU NESVADBOVOU str. 9 129, BĚŽNÁ CENA 149, str. 15

Více

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG

NOVINKY. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v srpnu 2010. Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG NOVINKY Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v srpnu 2010 Novinka vyšla v květnu 2010 KATALOG 2010/2011 Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic a doplňkové naučné literatury nakladatelství

Více

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.phdr. Miloslav

Více

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto Úvod Téma bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na spojení odkazu Jana Amose Komenského (J. A. Komenský, Komenský), jehož osobnost je, podle mého soudu, dosud v pedagogice (a nejen v ní) nedoceněná,

Více

CHYSTÁME NA ROK 2007. NA CESTĚ edice americké literatury. ARKÁDA edice světové literatury SYMPOSIUM

CHYSTÁME NA ROK 2007. NA CESTĚ edice americké literatury. ARKÁDA edice světové literatury SYMPOSIUM CHYSTÁME NA ROK 2007 NA CESTĚ edice americké literatury 1. Robert M. Pirsig: Lila Zkoumání morálních hodnot Z angličtiny přeložil Martin Svoboda Pirsigův filosofický román představuje myšlenkově velmi

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

Výběr z nových knih 11/2012 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 11/2012 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 11/2012 ostatní společenskovědní obory 1. Architektura : lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla / Ondřej Šefců -- 1. vyd. Praha : Grada Publishing, [2012] -- 256 s. --

Více

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

Kapitoly z obecné pedagogiky

Kapitoly z obecné pedagogiky Pedagogická fakulta Katedra primárního vzdělávání Kapitoly z obecné pedagogiky Renata Šikulová Zdeněk Kolář Obsah Vysvětlivky symbolů 4 Úvod 5 1. Pedagogika jako věda o výchově 7 Vývoj a vymezení pedagogiky

Více

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena

#Kontrolní otázky #Úkoly k textu #Korespondenční úkoly. #3 Prevence zdraví, epidemiologie a hygiena Průvodka dokumentem Psychosociální aspekty zdraví a nemoci: - nadpisy dvou úrovní (pomocí stylů Nadpis 1 2), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány,

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více