Martiník Karel. Ambulance Prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc.-, Akreditované pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Martiník Karel. Ambulance Prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc.-, Akreditované pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR"

Transkript

1

2 Martiník Karel Ambulance Prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc.-, Akreditované pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR Interní ambulance pro metabolické onemocnění a poruchy výživy Funkční licence F 06 Klinika prevence a zdraví Hradec Králové 3

3 Struktura přednášky 1. Úvod 2. Teoretické aspekty 3. Metody využívané v praxi 4. Diskuse 6. Závěr 3

4 Určení adipozitivity dle Garrowa a, stadium I BMI 25-30kg/m2 - lehká otylost b,stadium II BMI 30-40kg/m2 - výrazná otylost c,stadium III nad 40kg/m2 - morbidní otylost

5 Hodnocení tukových rezerv 1 5

6 Inzulin uvolňovaný z β-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu pulzní sekrecí působí 1, v příčně pruhovaném svalu, 2, tukové tkáni 3, játrech prostřednictvím specifických receptorů. Po vazbě inzulinu na inzulinový receptor dojde k autofosforylaci tyrozinkinázy, která je signálem pro kaskádu dalších reakcí. Dále se přenáší signál z aktivovaného receptoru, substrátu inzulinového receptoru (IRS). Jeho aktivace vede ke stimulaci fosfatidylinositol-3-kinázy (PI3K), která zprostředkovává metabolické účinky inzulinu vede ke zvýšení lipogeneze a proteosyntézy; stimulací glykogensyntázy vede ke zvýšenému ukládání glykogenu v játrech. 6

7 7

8 Inzulinová rezistence Normální plazmatické hladiny inzulinu vyvolávají nižší biologickou odpověď v organismu. Klinicky je hlavním projevem porucha v oblasti metabolismu - glukózy - tuků - bílkovin Ale nastávají změny proliferační a mitogenní efekt dále je vliv na sekreci vazoaktivních působků. 8

9 Při intervenci je nutno sledovat insulinorezistenci a hyperinsulinemii 9

10 Základy fyziologie A, Fyziologické aspekty detekce stavu ve zdraví a nemoci - individuální model energetické přeměny - energetický příjem - energetický výdej - energetika těla, orgánů, buněk energetická bilance B, Fyziologicko - patologické aspekty metabolizmu u civilizažních nemocí - Metabolické změny v cílové tkání sacharidů, lipidů, proteinů a aminoikyselin -Metabolické změny v periferních tkáních sacharidů, lipidů, proteinů a aminokyselin

11 PRAKTICKÝ POHLED Klinicko-fyziologické vyšetření: ANTROPOMETRIE BIOCHEMICKÉ SLEDOVÁNÍ FYZIOLOGICKÁ HODNOCENÍ DETEKCE TĚLESNÉHO SLOŽENÍ A BIOCHEMICKÝCH POCHODů

12 Online ISSN: Print ISSN: Diabetes / Metabolism Reviews Volume 14, Issue 4, Pages: Published Online: 15 Feb 1999 Copyright 1998 John Wiley & Sons, Ltd. Review Article Regulatory interactions between lipids and carbohydrates: the glucose fatty acid cycle after 35 years Philip J. Randle * Nuffield Department of Clinical Biochemistry, University of Oxford, Radcliffe Infirmary, Oxford, U.K

13 Competition for respiration between substrates in animal tissues has been known for at least 80 Years. The most important interaction, quantitatively is between glucose and fatty acids. The starting point in 1963 for the so called Glucose Fatty Acid Cycle was the realisation that the metabolic relationship between glucose and fatty acids is reciprocal and not dependent. Glucose provision promotes glucose oxidation and glucose and lipid storage, and inhibits fatty acid oxidation. Provision of free fatty acids promotes fatty acid oxidation and storage, inhibits glucose oxidation and may promote glucose storage if glycogen reserves are incomplete

14

15 UCP a protonové transportéry termogeneze

16

17 Fenotyp asocijující s metabolickými abnormalitami jako je IRI, hyperisulinemie,atd , DM 2.typu, hyperglykémie 2, Hypertenze 3,Hyperlipoproteinémie Mutace jsou lokalizovány na homologní části lidského genomu

18 Obezita- INSULINOREZISTENCEnehomogenní skupina nemocí. Reavenův hormonálně - metabolický syndrom X IR - získaná, vrozená. 1/3 populace. DM 4% populace, IGT 8%, HN 15-30%, HLP s androidní obezitou 40-60% DM 2.typu, hirsutismus 15% žen. Pre-receptorové nebo postreceptorové příčiny. Časté postreceptorové příčiny: porucha přenosu signálu od receptoru do efektorové lokality. Změna fenotypu za přítomnosti exogenních faktorů: obezita, nevhodné složení stravy, tělesná inaktivta,, stres, kouření, alkoholismus, léky, chemické faktory. Vysoká kardiovaskulární mortalita a morbidita.

19 Reavenův metabolický syndrom X - LIPIDOGRAM Typická odchylka lipidového metabolismu tzv. ATHEROGENNÍ LIPOPROTEINOVÝ TYP -ALP "atherogenic lipoprotein phenotype" -vysoké tag., nízký HDL, velké procento "malých denzních " LDL partikulí. Akcentace atherosklerózy: -chylomikronové remnanty i LDL jsou cytotoxické a atherogenní -VLDL obsahují více cholesterolu než LDL a mají vyšší atherogenní potenciál, zvyšuje se podíl " malých denzních LDL" -porucha fibrinolýzy při elevaci tag. Při zvýšení PAI

20 Hodnocení tukových rezerv 2 20

21 Je tuková tkáň jen pasivní orgán?

22 Lipolýza a lipogeneze a neb proč je insulinorezistence Major pathways of fat storage and mobilization in human adipose tissue TG Chylomicrons, VLDL particles Fat deposition (Insulin stimulates) LPL Fatty acids Fat mobilization (Insulin suppresses) TG HSL Fattyacids Glycerol Albumin Fatty acids (NEFA, FFA) Glycerol LPL: Lipoprotein lipase; HSL, Hormone-sensitive lipase; TG, triacylglycerol (triglyceride) Zvýená syntéza tuku je závislá na zvýšené tvorbě MK, kterou stimuluje insulin. Glukokortikoidy Cushingův syndrom, dále laktace, chlad. Katabolizmus stimuluje adrenalin, glukagon, ACTH 22

23 Endokrinní aktivity tukové tkáně a IR a proč nevznikne u nádorového onemocnění? Insulin resistance in obesity Insulin resistance Excess adipose tissue Substance X What is X? Cytokine - IL6, TNF-? Peptide - PAI-1, CETP? Leptin? Resistin? Fatty acids? 23

24 Tuková tkáň - edokrinní orgán! 1987-první detekce proteinu secernovaného adipocyty -ADIPSIN. Jeho úloha dodnes není jasná. Všechny adipocyty odpovídají stereotypně na insulin,kortizol, glukagon. Své povinnosti a své místo:1,vychytávají nadbytečné lipidy z cirkulace. Nedůležitější interakce ve vztahu k imunitě

25 Endokrinní aktivity tukové tkáně Praxe: estrogenismus,cushingův syndromglukokortikoidy Teorie: ADIPSIN 1987 LEPTIN 1994 TNFalfa, Resitin,Adiponectin atd.. ADIPOKINY látky imunitního systému obdobné cytokinům = tuková tkáň-energetická bilance-hemostaza-ir-metabolické nemocnění (Obezita, DM,HLP,HN..)

26 ADIPOKINY látky imunitního systému obdobné cytokinům Jak působí: Snížení experese adipokinin m RNA chromozom 3q-27 Kde působí: A,JFA skupina-sval zvýšením oxidace MK B,skupina USA- zvýšení citlivosti jaterních bb. na antiglukoneogenní účinek insulinu

27 Vztahy mezi cytokiny tukové tkáně Adiponektin x leptin=synergický vztah Resistin x TNF alfa=antagonistický vztah

28 Bílá tuková tkáň zdroj energie a její interakce ( Gema Frubeck 2001) Ang,-angiotensin; ANP, atrial natriuretic peptid; CCK, cholecystokinin; EGF, epidermální růstový faktor; FGF, fibroblastový růstový faktor; GH, růstový hormon; GLP-l, glucagon-like peptid-l; GIP, gastrický inhibiční peptid; HDL, High-density lipoprotein, ; IGF, inzulínrůstový faktor; IL, interleukin; LDL; low-density lipoprotein; LPL, lipoproteinová lipáza; NPR, neuropeptidový receptor; NPY, neuropeptid Y; PDGF, destičkový -odvozený růstový faktor; PG, prostaglandin; PPAR-gama, peroxisomální růstový-activující receptor-gama; RAR, receptor retinolové kyseliny; RXR, přijímající retinoid X; TGF-beta, tumor růstový faktor; TNF-alfa, tumor nekrotizující factor alfa; TSH, tyrostimulační hormon; VLDL, very-lowdensity lipoprotein. 28

29 Hodnocení nutričního stavu METODY FYZIOLOGICKÉ I 29

30 Intervence nutričního stavu řešíme dle dynamických změn Cytokiny a nádorový růst: -TAF, HBGHs, Angiogenní kaskáda, VEGF,Angiogenin, EGF Cytokiny a angiogeneze -FGF, EGE, VEGF, TGF-beta, TNF-alfa, IL-1 a 2, CAMS, ICAM 1 a 2,E-Cadherin Cytokiny a metastázy: -PDGP, TGT alfa a beta,interleukin 6

31 Výpočet a měření energetických potřeb 1, Přímá energometrievýzkum 2, Nepřímá energometrie - RQ a NRQ

32 Metodika sestavení metabolického vzorce 32

33 33

34

35 Složitý systém interakcí 35

36 Lipoproteinové receptory VLDL vazba a internalizace VLDL partikulí; ukládání lipidů LDL stimulace cholesterolového vychýtávání HDL clearence a metabolizmus HDL 36

37 Sympatikoandrogenní systém 37

38 38

39 Žlutý anděl virtuální trenér - nové technologie pro zdravé cvičení Institut Zdraví sro., Hradec Králové 3, bří. Štefanů 410, Jak okamžitě a cíleně dodat odbornou pomoci cvičícím a neb zdravé cvičení pro všechny

40 Žlutý Anděl - nové technologie pro zdravé cvičení Institut Zdraví sro., Hradec Králové 3, bří. Štefanů 410, Jak okamžitě a cíleně dodat odbornou pomoc nejen trenéra, ale i lékaře nejen zdravým i ohroženým nebo nemocným? Jak zabránit přetížení organizmu až vzniku náhlé smrti?

41 Ekonomika a svědomí zdravotníků Roviny proč ŽLUTÝ-ANDĚL? 1,Trenér. Okamžité reakce na dodržování systému cvičení 2,Model cvičení a optimalizace pohybových aktivit. Komplexni pohled a trvaly dozor trenéra i lékaře nad hendikepovaným, ohroženým jedincem, je rozdíl mezi modelem a praxí s emocemi (smrti mladých sportovců)

42 Již ne proč ŽLUTÝ-ANDĚL, ale to je skvělé! Co umí přímo sledovat Centrum ŽLUTÝ-ANDĚL? 1, Trvalé sledování a hodnocení aktuální tepové frekvence, podrobná analýza elektrokardiogramu - ukazující potencionání nebezpečí ohrožení života cvičícího 2, Tlak krevní a jeho indexy - odhaluje nebezpečí CMP, přetížení organizmu 3, Dýchání - odhalení syndromu spánkové apnoe 4, Teplota těla, poloha těla, pohybové aktivity, vegetativni testy a jiné dle potřeby monitoringu

43 Je nedostatek kvalitních lékařů, sester a soc.pracovníků Hlavní atributy produktu ŽLUTÝ ANDĚL : -nízké náklady -vysoká odbornost -okamžité řešení -novinka v ČR NENÍ PRO ZISKY A VYDÍRÁNÍ, ale pro zdraví cvičícího požadavky zadavatele jsou klíčové: individuální, ale komplexní pohled na aktuální zdravotní stav a sledování a reakce na změny těchto parametrů v čase pro zdraví cvičícího

44 Analýza nákladů - ŽLUTÝ-ANDĚL Finanční výhody pro zákazníka 1, Prevence náhle smrti, konkrétní okamžité hodnocení prospěšnosti pohybových aktivit a jejich adekvátnost 2, Subjektivní příznaky jsou pozvolné a nikdo nereaguje, protože nezná cvičícího a je to jeden z..řady. 3, Je to syndrom zevšednění- pan Novák pořád si stěžuje při cvičení na zdravotní problémy Sysém i na dálku přibližuje kvalitní odborníky a zaručuje vyšší efektivitu cvičení pod odborným lékařským dohledem. Odstaňte limity, které Vás omezují! Proč budete lepší než kolegové!

45 Přednosti a jen výhody, nebát se inovačních technologii 1,Dostupní odborníci 2, Zvýšení konkurence schopnosti: rozšíření cvičení i pro senioři, prevence zdravotních komplikací, kardiorehabilitace 3, Zavedení jiné kategorie do pohybových středisek a to pohyb, jako prevence: nedojde k poškození zdraví u senioru i sportovců, ohrožených jedinců, systematické odhalení skrytých zdravotních problémů, které běžnými prostředky neumíme detekovat. 4,Pomocník je dlouhodobý monitoring např. Kardiorehabilitace, rehabilitace rizikových pacientů

46 Metody příklady: Kroky, které musí být podniknuty

47

48

49

50 ZÁVĚR Základ řešení: -chci pomoci -vím jak pomoci -vím, že spojení odborníka na pohyb a odborného lékaře je cesta zlepšení kbvality života a prevence nemocí Výsledek: Zaveďmě zdravotní cvičení pro kardiaky, diabetiky, onkologické nemocné, pacienty s civilizačními nemocnými Lidé myslete!!

51 Cvičení pro zdraví za pomocí nových technologii Ohrožené skupiny: 1,Mládí sportovci - emoce až náhlá smrt, na základním laboratorním ergometrickém vyšetření nenajdeme žádné změny, při emocích ano 2, Motivující systém přímého kontaktu cvičícího s trenérem i lékařem 3, Okamžité zásahy do pohybových aktivit i s ohledem na odpověď organizmu na danou zátěž a dobu trvání fyzického výkonu 4, Okamžité odborné rozhodnutí o indispozici k zahájení nebo pokračování vybraných aktivit Zdraví: Mít jistotu, že jsem zdravý

52

53 sympatikus vagus 2-0,05 VLF - 0,15 LF - 0,5 Hz HF

54 Hodnocení nutričního stavu Ascites, Syndrom spánkové apnoe, Pickwicův syndrom 54

55 55

56 56

57 Závěr: Komplexní detekce zdravotního stavu není jen hodnocení hmotnosti, základní biochemie Tuková tkáň je endokrinni orgán a lokalizace tukové tkáně určuje její funkci, je velmi důležité u IR Smíšená tuková tkáň má větší metabolické úkoly než jednoduchá tuková tkáň Jsou dostupné laboratorní metody k monitorování vzniku a vývoje IR, které nelze šablonovitě použít a jsou svými výpočty závislé na dynamice vývoje IR a působení léčebných postupů Ovlivnění IR u pacientů je závislé na genetické predispozici, výživovém stavu, pohybových aktivitách, druhu onemocnění, etapě vývoje IR a použité terapii, dále na lokálních regulačních hormonálních, metabolických změnách 57

58 Důležité jsou vztahy mezi 1, glykémií a inzulinem, 2, inzulinem a hormony k inzulinu antagonistickými (glukagon, katecholaminy, růstový hormon, kortisol), 3, hormonální regulace vycházející z trávicí trubice (glukózo-dependentní inzulinotropní peptid GIP a somatostatin), která se uplatňuje zejména v postprandiální fázi. 58

59 Inzulinová rezistence a metabolismus glukózy Inzulinová rezistence se manifestuje 1, v tukové tkáni 2, v svalové tkáni 3, v játrech Relativní nedostatek inzulinu se projeví neschopností potlačit glukoneogenezi v játrech, dochází ke zvýšené produkci glukózy z jater, na jejím odsunu z cirkulace potom závisí stupeň poruchy tolerance glukózy. Při současně přítomné periferní inzulinové rezistenci ve svalech a tukové tkáni se objevuje hyperglykémie nalačno, výše glykémie bývá výrazem stupně inzulinové rezistence. 59

60 Insulinorezistence vede k ukládání tuků (především triglyceridů) do svalové tkáně, jater a β-buňky. Zdrojem volných mastných kyselin může být zvýšená konzumace nebo zvýšené uvolňování z viscerální tukové tkáně. Z kombinace těchto vlivů pak vyplývá možnost rozvoje diabetes mellitus 2. typu. Úloha volných mastných kyselin a poruchy metabolismu lipidů se jeví v patogenezi inzulinové rezistence, ale i v patogenezi diabetes mellitus 2. typu jako zcela zásadní Shafrir E, Raz I. Diabetes: mellitus or lipidus? Diabetologia 2003; 46:

61 Inzulinová rezistence a tuková tkáň Viscerální adipozita byla přitom více potentním prediktorem inzulinové rezistence než subkutánní adipozita. Akumulace viscerálního tuku zhoršovala inzulinovou senzitivitu a zvyšovala jaterní glukoneogenezi [3, 4]. Zdá se však také, že depozita tuku v játrech a kosterním svalstvu vedou v těchto orgánech ke vzniku inzulinové rezistence, která způsobuje zvýšenou glykémii nalačno (při akcelerované hepatální produkci glukózy) a postprandiální hyperglykémii (při sníženém zpracovávání glukózy ve svalech). Castaldelli A, Miyazaki Y, Pettiti M, et al. Metabolic effects of visceral fat accumulation in type 2 diabetes. J Clin Endocrin Metab 2002; 87: [4] Wagenknecht LE, Langefeld CD, Scherzinger AL, et al. Insulin sensitivity, insulin secretion and abdominal fat: the Insulin Resistance Atherosclerosis (IRAS) family study. Diabetes 2003; 52:

62 62

63 Viscerální adipozita je větším prediktorem inzulinové rezistence než subkutánní adipozita. Akumulace viscerálního tuku zhoršuje inzulinovou senzitivitu a zvyšuje jaterní glukoneogenezi. Castaldelli A, Miyazaki Y, Pettiti M, et al. Metabolic effects of visceral fat accumulation in type 2 diabetes. J Clin Endocrin Metab 2002; 87: Wagenknecht LE, Langefeld CD, Scherzinger AL, et al. Insulin sensitivity, insulin secretion and abdominal fat: the Insulin Resistance Atherosclerosis (IRAS) family study. Diabetes 2003; 52:

64 Zvýšená hladina volných mastných kyselin je centrální složkou syndromu inzulinové rezistence Dochází ke zvýšenému uvolňování volných mastných kyselin z adipocytů Volné mastné kyselin se ukládají ve formě toxických ceramidů a sfingolipidů ve svalech, játrech, pankreatu a tepnách, kde způsobují klinické známky inzulinové rezistence. Plazmatické volné mastné kyseliny rovněž vedou k aktivaci zánětlivých cytokinů, zvýšení sekrece tumor nekrotizujícího faktoru a a růstových faktorů, což přispívá ke vzniku prozánětlivého stavu a k akceleraci aterosklerózy Castaldelli A, Ferrannini E, Miyazaki Y, et al. Betacell dysfunction and glucose intolerance: results from San Antonio metabolism (SAM) study. Diabetologia 2004; 47: [6] Kashyap S, Belfort R, Castaldelli A, et al. Chronically elevated free fatty acids concentrations produce a decrease in insulin secretion with no change in insulin sensitivity in individuals with heavy family history of T2DM. Diabetes 2003; 52: [7] DeFronzo RA. Lilly lecture. The triumvirate: betacell, muscle, liver. A collusion responsible for NIDDM. Diabetes 1988; 37:

65 Androidní x gynoidní typ zásoby energie a odlišný jejich metabolizmus Figure 5. Mean rates of total, oxidative and nonoxidative glucose disposal and lipid oxidation during an euglycemic clamp in obese women with peripheral obesity vs. visceral abdominal obesity (after controlling for the independent effect of total body fat content). [Derived from Ref. 269.] 65

66 67

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda)

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda) Diabetes mellitus úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu ~ nedostatečná sekrece ~ chybějící odpověď buněk periferních tkání Metabolismus glukosy ze střeva jako játra 50 % glykogen

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Metabolismus lipoproteinů chylomikrony B-48, C, E LPL MK zbytky chylomikronů (C) MUDr. Martin

Více

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková Integrace metabolických drah v organismu Zdeňka Klusáčková Hydrolýza a resorpce základních složek potravy Přehled hlavních metabolických drah Biochemie výživy A) resorpční fáze (přísun živin) glukóza hlavní

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

Experimentální diabetes mellitus. K. Kanková praktické cvicení z patologické fyziologie (kveten 2003)

Experimentální diabetes mellitus. K. Kanková praktické cvicení z patologické fyziologie (kveten 2003) Experimentální diabetes mellitus K. Kanková praktické cvicení z patologické fyziologie (kveten 2003) Definice DM DM je skupina metabolických onemocnení charakterizovaných hyperglykemií v dusledku porušeného

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Diabetes mellitus. Homeostáza glukózy Diagnostická kritéria podle WHO (1999) Regulace glykémie

Diabetes mellitus. Homeostáza glukózy Diagnostická kritéria podle WHO (1999) Regulace glykémie Homeostáza glukózy Diabetes mellitus 27.2. 2006 U zdravých osob se koncentrace glukózy v plazmě udržuje v úzkém rozmezí Důležité pro řadu orgánů (CNS, erytrocyty a dřeň ledvin) glukóza je základním zdrojem

Více

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY

EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY EXTRACELULÁRNÍ SIGNÁLNÍ MOLEKULY 1 VÝZNAM EXTRACELULÁRNÍCH SIGNÁLNÍCH MOLEKUL V MEDICÍNĚ Příklad: Extracelulární signální molekula: NO Funkce: regulace vazodilatace (nitroglycerin, viagra) 2 3 EXTRACELULÁRNÍ

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha

Telemonitoring v diabetologii. Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Telemonitoring v diabetologii Martin Haluzík III. interníklinika 1. LF UK a VFN, Praha Diabetem trpí celosvětově 366 milionů lidí Europe 2011: 53 million The Americas 2011: 63 million Africa, Eastern Mediterranean

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

Obesita a redukční režimy

Obesita a redukční režimy Obesita a redukční režimy Výuka na VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Obezita definice I. Na základě Relativní nadváhy Lehká obezita 120 140 % ideální hmotnosti Výrazná obezita 140 200 % ideální hmotnosti

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

Tuky. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Tuky. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter. Tuky Tato přednáška pochází z informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, kde byla zveřejněna jako studijní materiál pro studenty předmětu Výživa ve sportu. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová,

Více

DEGHAS-orgánové komplikace diabetu

DEGHAS-orgánové komplikace diabetu DEGHAS-orgánové komplikace diabetu Langerhansovy ostrůvky celkem asi 1 milion, průměr 100-200μm rozptýlené ve tkáni exokrinního pankreatu, jednotlivé rozptýlené buňky deriváty entodermu hlavní typy buněk:

Více

Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně?

Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně? Je snídaně a oběd lepší než 6 jídel denně? Hana Kahleová, Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM, Praha Úvod experimentální modely PoziEvní účinky přechodného půstu (hladovění) na metabolismus glukózy

Více

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ;

DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; DIABETES EPIDEMIE 21. STOLETÍ; výsledky studie EHES MUDr. Naďa Čapková Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. Státní zdravotní ústav Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva EHIS/EHES 2014 EHIS (European

Více

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí

Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy. Zjišťování výž. Zvyklostí Dieta v prevenci a léčbě aterosklerozy Zjišťování výž. Zvyklostí 13.10. Ateroskleroza Celkové onemocnění postihující cévy a různá krevní řečiště Klinicky nejtypičtější ICHS, CMP, ICHDK RF neovlivnitelné

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků Metabolismus lipidů a lipoproteinů lipidy ~ 98-99% - triacylglyceroly zbytek cholesterol (fytosteroly, ergosterol,..) fosfolipidy DAG, MAG, vitamíny rozp. v tucích, steroidy, terpeny, volné mastné kyseliny

Více

Obezita - patofyziologie Bc FTP. MUDr. Helena Smítková 2.LF a KTL FN Motol

Obezita - patofyziologie Bc FTP. MUDr. Helena Smítková 2.LF a KTL FN Motol Obezita - patofyziologie Bc FTP MUDr. Helena Smítková 2.LF a KTL FN Motol Obezita - epidemie 3.tisíciletí Zmnožení tukové tkáně v organismu Chronické onemocnění ohrožující zdraví Nazývána epidemií 3.tisíciletí

Více

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová Biochemie jater Vladimíra Kvasnicová Obrázek převzat z http://faculty.washington.edu/kepeter/119/images/liver_lobule_figure.jpg (duben 2007) Obrázek převzat z http://connection.lww.com/products/porth7e/documents/ch40/jpg/40_003.jpg

Více

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP tvorba zásob glykogen,

Více

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno Zdraví a jeho determinanty Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno Zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Metabolický syndrom. Vaverková H.

Metabolický syndrom. Vaverková H. Metabolický syndrom Vaverková H. Prevalence obezity a diagnostikovaného diabetu u dospělých Američanů v roce 1991 a v roce 2001 JAMA-CS, duben 2003, roč.11, č.4. Odhaduje se, že do roku 2030 se počet diabetiků

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologie stresu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D IVA 2014FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Stres - pojmy Stres zátěž organismu

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Poruchy výživy I. Tělesná hmotnost. Nadváha / obezita. Metabolický syndrom. Metabolický syndrom a obesita

Poruchy výživy I. Tělesná hmotnost. Nadváha / obezita. Metabolický syndrom. Metabolický syndrom a obesita 1 Poruchy výživy I Metabolický syndrom a obesita Tělesná hmotnost tuková tkáň u mužů cca 10 20% hmotnosti těla u žen 20 30% hmotnosti těla tělesná hmotnost u obou pohlaví roste s věkem hmotnost člověka

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz)

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (http://www.lf2.cuni.cz) Biochemie Napsal uživatel Marie Havlová dne 8. Únor 2012-0:00. Sylabus předmětu Biochemie, Všeobecné lékařství, 2.

Více

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL

TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL TUKY (LIPIDY) ÚVOD DO PROBLEMATIKY P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL LIPIDY Lipidy tvoří různorodý soubor látek (přirozených esterů netěkajících s vodní párou a neobsahujících aroma cké jádro),

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Tuk Tu o k v o á v tká tk ň á jako jak endokrinní orgán g

Tuk Tu o k v o á v tká tk ň á jako jak endokrinní orgán g Tuková tkáň jako endokrinní orgán Tuková tkáň jako zásobárna.. 1905 první informace, že tuková átkáň je zásobárna glykogenu lk. Bílou tukovou tkáň nacházíme především u dospělých osob, na rozdíl od hnědé

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

amiliární hypercholesterolemie

amiliární hypercholesterolemie Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie amiliární hypercholesterolemie Úvod amiliární hypercholesterolemie ( H) je

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče e o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyněčeské diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Diabetes mellitus v těhotenství -novinky. Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM

Diabetes mellitus v těhotenství -novinky. Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM Diabetes mellitus v těhotenství -novinky Radomíra Kožnarová Klinika diabetologie Centrum diabetologie, IKEM NOVINKY Inzulinoterapie v graviditě schváleno použití krátkých inzulinových analog, využití premixů

Více

Vliv množství viscerální tukové tkáně na energetický výdej

Vliv množství viscerální tukové tkáně na energetický výdej Centrum preventivního lékařství 3.Lékařská fakulta UK Vliv množství viscerální tukové tkáně na energetický výdej (Influence of visceral adipose tissue mass on energy expenditure) Zadal: doc.mudr.vladimír

Více

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí. Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň

Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí. Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň Úloha alkoholických nápojů v prevenci srdečněcévních nemocí Z. Zloch, Ústav hygieny LF, Plzeň Spotřeba alkoholu v ČR: 13 l / os. rok, tj. 26,3 g / os. den Přibl. 60 % nemocí je etiopatologicky spojeno

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita u dětí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Kdysi převládal názor, že tlusté dítě je zdravé dítě. Dnes je zřejmé, že dětská obezita je spojená se závažnými zdravotními problémy, přičemž některé

Více

Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak zdravotní obtíže ovlivňují naši mozkovou výkonnost PaedDr. Mgr. Hana Čechová I zdánlivě banální onemocnění mohou mít vliv na výkon a funkce našeho mozku. Soustřeďte se na své zdraví, nebojte se zeptat

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

obou protichůdných hormonů je ve vzájemné vazbě: snížení hladiny glukosy v krvi, byť velmi

obou protichůdných hormonů je ve vzájemné vazbě: snížení hladiny glukosy v krvi, byť velmi Metabolismus sacharidů II Syntéza a odbourání glykogenu Je-li do buněk přiváděno dostatečné množství glukosy, může být její část, která není bezprostředně oxidována, ukládána ve formě glykogenu. Značnou

Více

V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů

V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji V Ý Ž I V A D I A B E T I K Ů Obsah... 2 1. Význam výživy pro člověka... 4 1.1 Definice diabetu a jeho prevalence... 4 1.2 Typy

Více

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět - Vladimíra Kvasnicová pracovna: 411, tel. 267 102 411, vladimira.kvasnicova@lf3.cuni.cz informace, studijní materiály: http://vyuka.lf3.cuni.cz Sylabus

Více

Obezita. 2 u žen je považována za spodní hranici zvýšeného rizika vzniku s obezitou svázaných

Obezita. 2 u žen je považována za spodní hranici zvýšeného rizika vzniku s obezitou svázaných 1 Obezita Obezita (otylost) je stav, ve kterém přirozená energetická rezerva, která je uložena v tukové tkáni, stoupla nad obvyklou úroveň a poškozuje zdraví. Pro bělošskou evropskou populaci je podle

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Metabolismus lipidů - odbourávání. VY_32_INOVACE_Ch0212

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Metabolismus lipidů - odbourávání. VY_32_INOVACE_Ch0212 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu P VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

Regulace příjmu potravy a její poruchy. Denisa Wawreczková FVL 4. ročník

Regulace příjmu potravy a její poruchy. Denisa Wawreczková FVL 4. ročník Regulace příjmu potravy a její poruchy Denisa Wawreczková FVL 4. ročník POTRAVA A JEJÍ PŘÍJEM Potrava je zdrojem energie a živin. Existuje celá řada látek, které tělo potřebuje, ale neumí si je samo vytvořit-tzv.

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Lipidy v parenterální výživě kriticky nemocných ano či ne?

Lipidy v parenterální výživě kriticky nemocných ano či ne? Lipidy v parenterální výživě kriticky nemocných ano či ne? Luboš Sobotka 3.Interní klinika Lékařská fakulta Karlova universita & Fakultní nemocnice Hradec Králové Lineární myšlení & Hledání magické střely

Více

Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l

Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l Pohlaví Věk od Mez spodní Mez horní M 4 let 1,110 1,900 Z 50 let

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Nekuřácká nemocnice stojí to za to? Martin Matoulek 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Nekuřácká nemocnice stojí to za to? Martin Matoulek 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Nekuřácká nemocnice stojí to za to? Martin Matoulek 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN Praha Nekuřácká nemocnice Moderní přístup k vyřešení problematiky kouření Budeme zdravější? Budeme spokojenější? Není

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Soustava žláz s vnitřní sekrecí Společná

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová Glykolýza Glukoneogeneze Regulace Alice Skoumalová Metabolismus glukózy - přehled: 1. Glykolýza Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje: potrava (hlavní cukr v dietě) zásoby glykogenu krev (homeostáza

Více

Kardiovaskulární rehabilitace

Kardiovaskulární rehabilitace Kardiovaskulární rehabilitace MUDr.Vladimír Tuka, Ph.D. Centrum kardiovaskulární rehabilitace 3. interní klinika VFN a 1.LF UK Změna paradigmatu způsobu uvažování Epizodická péče léčíme akutní choroby

Více

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy Sobotová M. 1, Hecová L. 1, Vrzalová J. 2, Rusňák Š. 1, Říčařová R. 1, Topolčan O. 2 1. Oční klinika FN a LF UK Plzeň přednosta:

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

PORADENSTVÍ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY A LÉČBA OBEZITY

PORADENSTVÍ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY A LÉČBA OBEZITY OBSAH 1. ÚVOD Epidemiologie Etiopatogeneze (3,4) Energetický příjem Energetický výdej Genetická predispozice Endokrinologické příčiny Iatrogenní příčiny 2. DEFINICE OBEZITY 3. STANOVENÍ DIAGNÓZY OBEZITY

Více

Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému.

Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému. Indikační soubor laboratorních vyšetření u onemocnění oběhového systému. Kardiovaskulární onemocnění /KVO/ představují celospolečenský problém. Jejich podkladem je ateroskleróza. Za významné rizikové faktory

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Přehled minerálních látek Přehled vybraných nukleárních receptorů

SEZNAM PŘÍLOH. Přehled minerálních látek Přehled vybraných nukleárních receptorů SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Přehled vitamínů Přehled minerálních látek Přehled vybraných nukleárních receptorů Příloha 1 Přehled vitamínů (Svačina et al., 2008) vitamín biochemická funkce

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hyperlipoproteinemie (HLP) hladina lipidů a lipoproteinů v plazmě Metabolická onemocnění Významný faktor

Více

Tělesná teplota Horečka

Tělesná teplota Horečka RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc. Katedra zoologie PřF UP Olomouc Tělesná teplota Horečka Normální teplota do 37 o C (Φ ve věku od 18 do 40 let 36,8 o C ± 0,4 o C) Nejnižší

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

Anatomicko-fyziologické poznámky

Anatomicko-fyziologické poznámky Hejmalová Michaela Anatomicko-fyziologické poznámky Langerhansovy ostrůvky A-buňky (α) glukagon B-buňky (β) inzulín D-buňky (δ) somatostatin G-buňky (γ) gastrin PP-buňky (F-buňky) pankreatický polypeptid

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více