Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka první pomoci. příručka pro pedagogy SZŠ. Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín."

Transkript

1 Výuka první pomoci příručka pro pedagogy SZŠ Kolektiv autorů: MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Barbora Zuchová, Mgr. Vlasta Vařeková, Ing. Radek Turín. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2015

2 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Revidoval: Mgr. Svatava Kalná Spolupracovaly: Mgr. Veronika Gettin, Mgr. Lada Nováčková, MUDr. Markéta Konopková Doprovodné obrazové materiály: Sára Hloušková Korektor: Mgr. Jan Gettin Grafické zpracování, zalomení textu: Mgr. Jan Gettin Počet stran: 114 Rok vydání: Příručka pro pedagogy SZŠ Výuka první pomoci vznikla v rámci projektu Inovativní vzdělávání pedagogických pracovníků SZŠ v Jihomoravském kraji (reg. č. CZ.1.07/1.3.41/ ), operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

3 OBSAH 1 Úvod 6 2 Výuka první pomoci moderními metodami Co je učení? Výuka dovedností Zvláštní druhy výuky Time management Výuka v Evropě a ve světě Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Rychlá lékařská pomoc RLP Rychlá zdravotnická pomoc RZP Letecká záchranná služba LZS Další činnost ZZS: Volání tísňové linky Kardiopulmonální resuscitace KPR 22 6 Automatizovaný exter. defibrilátor AED Uvolnění dýchacích cest, diagnostika dechu Resuscitace dětí co je jinak? Vdechnutí cizího tělesa dušení 35 8 Manipulace s postiženým polohování Speciální polohy Trauma První pomoc u dopravní nehody Orientace na místě nehody Bezpečnost zachránce OBSAH 3

4 10.3 Postup při poskytování první pomoci Pacient při vědomí Pacient v bezvědomí Motocyklista Třídění raněných Zástava krvácení Postup Krvácení z nosu Protišoková opatření Cizí tělesa v ráně Poranění hrudníku Zlomeniny žeber Poranění břicha Krytá poranění břicha Otevřená poranění břicha Poranění hlavy Otřes mozku Kontuze mozku Poranění páteře Poranění pohybového aparátu Poranění vazů Poranění kloubů Amputace Tlaková poranění Kompartment syndrom Crush syndrom OBSAH

5 21 Závažné stavy Infarkt myokardu Cévní mozková příhoda (CMP, iktus) Cukrovka diabetes mellitus Hypoglykemie Hyperglykemie Alergie Křečové stavy Febrilní křeče Otravy (intoxikace) Nejčastější typy otrav Tepelná poškození organismu Přehřátí organismu Popáleniny Podchlazení organismu Omrzliny Tonutí Úraz elektrickým proudem Úraz elektrickým proudem nízkého napětí Úraz elektrickým proudem vysokého napětí Poranění zvířetem Napadení psem Hadí uštknutí Literatura Rejstřík 109 OBSAH 5

6 1 ÚVOD Záměrem kurzu Aktuální postupy v přednemocniční a nemocniční péči u pacientů v akutním stavu, který byl určen odborným pedagogům středních zdravotnických škol a realizován v rámci projektu Inovativní vzdělávání pedagogických pracovníků SZŠ v Jihomoravském kraji, bylo poskytnout jeho účastníkům především silný impulz vedoucí k jejich dalšímu rozvoji. Základními stavebními kameny intenzivního výcviku byly nejnovější teoretické informace i praktické zkušenosti z oblasti přednemocniční péče u pacientů v akutním stavu. Reálně nasimulované situace umožnily vytvořit bezpečný prostor pro vlastní nácvik a následné ověření získaných teoretických znalostí i praktických dovedností. Pedagogové měli možnost získat od odborníků Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje okamžitou zpětnou vazbu, a to především na míru úrovně jejich připravenosti v případě nutnosti řešit kritické situace. Vytvořená příručka první pomoci si klade za cíl zarámovat vědomosti předané odborníky tak, aby je pedagogové mohli předat v co nejucelenější formě studentům středních zdravotnických škol. 6 ÚVOD

7 2 VÝUKA PRVNÍ POMOCI MODERNÍMI METODAMI Systém vzdělávání dětí i dospělých se liší. Od povinnosti docházet na lekce, motivaci k výuce, ale i v nárocích, které účastníci kladou na lektora. Dospělí většinou přicházejí dobrovolně, mají řadu negativních zkušeností s výukou ještě ze školy či z povinných kurzů, mají různé životní zkušenosti, jsou velmi zaměstnaní a nechtějí zbytečně ztrácet čas. U dospělých je mnohem větší orientace na výsledek a praktické zaměření výuky. Jejich motivací je ve většině případů snaha se něco nového naučit. 2.1 Co je učení? Učení je naplánovaný proces předávání zkušeností, které přinášejí změnu chování. Naplánovaný znamená, že učitel (lektor) musel pečlivě výuku rozvrhnout tak, aby žák (student) získal co nejvíce teoretických znalostí a praktických dovedností, které následně může plně využít v praxi. Největším spouštěčem učení (zapamatování) je emoce. Pokud jsou během výuky aktivovány emoce studenta, je upevnění znalostí prokazatelně větší. Ve výuce využíváme především pozitivní emoce, výjimečně negativní. Příkladem prospěšné negativní emoce je např. puštění reálného hovoru na tísňovou linku, puštění reálného videa, zhlédnutí ilustračních fotografií. Je však třeba znemožnit identifikaci obětí na záznamu. VÝUKA PRVNÍ POMOCI MODERNÍMI METODAMI 7

8 Plánování výuky se dá rozdělit do 3 částí: set = nastavení, příprava, a to včetně prostředí a pomůcek. Příprava prostředí je minimálně tak důležitá jako vlastní obsah prezentace. Pozitivní dojem z výuky může zkazit např. to, že studenti nevidí na tabuli, je jim zima, horko, nemají dostatečný přísun čerstvého vzduchu. dialog = dialog, closure = závěr. Do set patří: Prostředí teplo, světlo, vzduch, rozmístění nábytku. Atmosféra je nutné navodit přátelskou, motivující atmosféru. Motivace proč se dané téma učí, k čemu bude znalost tohoto tématu, jak je lze využít v praxi, co účastníkům výuka přinese apod. Motivaci na začátku prezentace lze provést i uvedením kazuistiky, příkladu z praxe. Motivace instruktorem je tím důležitější, s čím menší motivací přichází student. Obsah na začátku každé výuky musí zaznít obsah kurzu nebo prezentace, tak aby měl účastník představu, co ho čeká. Role instruktor/ žák učitel není pozice moci, je to člověk, který ví, co a jakým způsobem chce předat, je ale zároveň i partner, který pomáhá v procesu učení. Zasazení tématu do celku je nutné zasadit téma do celku. Je nutné účastníkům výuky vysvětlit, kam část, kterou momentálně lektor probírá, patří, aby si studenti mohli spojit veškeré již získané informace. Např. lze učit jen techniku nepřímé masáže srdce, ale je nutné studentům vysvětlit, kdy lze techniku použít. 8 VÝUKA PRVNÍ POMOCI MODERNÍMI METODAMI

9 Výuku je nutné vždy přizpůsobit cílové skupině, jejich věku, znalostem, případným omezením, požadavkům. Dialog = vlastní obsah sdělení Dialog je hlavní část plánovaného procesu. Je to interakce mezi instruktorem a účastníkem výuky. Dialogem může být vlastní prezentace, workshop, diskuse. Během dialogu je nutné účastníky neustále stimulovat pokládat otázky, předkládat zkušenosti z praxe, využít vtipu, pokud je na místě, zařadit rozcvičku apod. Otázky jsou nejčastěji používanou metodou stimulace. Snadněji se používají v menším kolektivu, kde lze navázat bližší kontakt se studenty. Otázky dělíme na otevřené a uzavřené. Během prezentace je nutné otázky rovnoměrně dělit mezi posluchače. I neaktivní účastníky je možné zapojit tak, že dostávají jednoduché otázky, které jim mohou zvednout sebevědomí a snížit ostych. Za položení dotazu je třeba poděkovat, popř. tazatele pochválit. Odpověď je dobré ohodnotit. Snažíme se o podporu studenta, který odpovídá. Pokud bude hodnocen negativně nebo třeba zesměšněn, nebude již chtít spolupracovat. Vlastní obsah prezentace výuky se skládá ze 3 částí. Pamatujte! Slova nejsou všechno! Mnohem větší váhu má při prezentování nonverbální komunikace = 55 % dialogu, modulace hlasu = 38 % dialogu, vlastní slova pouze 7 % (viz tabulka doporučených gest). VÝUKA PRVNÍ POMOCI MODERNÍMI METODAMI 9

10 Nonverbální komunikace: GESTA ANO (doporučená používat při výuce) NE (nedoporučená používat při výuce) Postoj Pozice Vzdálenost Pohyby Oční kontakt Normální gesta Uvolněná, přirozeně přechází Dostatečně blízko Pohybuje se přirozeně, nakročí k tázanému V úrovni očí Prudké pohyby, rozmáchlá gesta Ztuhlá, stojí na jednom místě Nenarušuje osobní prostor Pohyb bez cíle Kouká do stropu nebo do země Výraz tváře Zaujatý, usmívá se Znuděný, naštvaný Fixace očí Oční kontakt s celým publikem Zaměří se jen na jednoho posluchače Modulace hlasu: Pro aktivaci studentů je třeba využívat i modulaci hlasu. Modulace hlasu tvoří až 38 % dialogu. Důležité věci je třeba zdůraznit, a to např. zpomalením tempa řeči, důrazem na jednotlivá slova. Strhnout posluchače je možné i entuziasmem učitele. 10 VÝUKA PRVNÍ POMOCI MODERNÍMI METODAMI

11 Slova: Samotná slova tvoří pouze 8 % dialogu. Ani skvělý odborník s vysoce hodnotným obsahem přednášky nezaujme, pokud nebude využívat všechny dostupné prostředky k co nejefektivnějšímu předávání informací. Vlastní obsah prezentace je třeba předem připravit. Připravená prezentace je však pouze návodem, strukturou a pomocí, aby přednášející na něco důležitého nezapomněl. Nikdy nečtěte slidy! Každý slide řekněte vlastními slovy. Nezapomeňte na otázky, které budete rovnoměrně dělit mezi všechny posluchače. Closure = závěr Closure = je závěrečná část výuky. Nikdy nesmí chybět. Do zakončení patří prostor pro dotazy, shrnutí prezentace a vlastní zakončení lekce. Dotazy diskuse na konci prezentace slouží k zodpovězení všeho, čemu posluchači nerozuměli nebo co je navíc k tématu zajímá. Prezentaci učiva je třeba ukončit minimálně 5 minut před koncem výuky, aby byl prostor pro dotazy i vlastní shrnutí. Diskusi lze navodit položením vlastní otázky. Tato otázka by se měla týkat probraného učiva. Diskusi je třeba řídit. Není vhodné dovolit, aby se rozpoutala vysoce odborná diskuse, náročná na čas, která zajímá a do které se může zapojit pouze několik posluchačů. Takovou diskusi je vhodné odložit až po skončení výuky nebo si s nadaným studentem domluvit schůzku. Pokud dotazy nepřicházejí, je třeba počkat zhruba 10 sekund. V případě, že není položena otázka ani po uplynutí této doby, je na místě shrnout probrané a výuku ukončit. VÝUKA PRVNÍ POMOCI MODERNÍMI METODAMI 11

12 Shrnutí následuje až po diskusi. Poslední slova, se kterými mají studenti odcházet, patří učiteli. Zakončení je završení celé výuky. Poděkujeme studentům za pozornost, rozdáme úkoly, případně sdělíme, co bude následovat. 2.2 Výuka dovedností Výuka dovedností se řídí stejnými pravidly jako prezentace. I zde platí schéma set dialog closure. Výuku je třeba zarámovat každodenní praxí, instruktor musí mít připravený scénář, který zasadí výuku do reálného prostředí. Není vhodné využívat příklady s příbuznými, používáme neutrální situace a neutrální území (např. 60letá žena na náměstí Svobody u kašny atd.). Je třeba mít na paměti, že dovednost je nutné procvičovat každých 4 6 měsíců, jinak dochází k její degradaci. Techniky je potřeba učit od nejjednodušších po nejsložitější a v takovém pořadí, v jakém je dovednost v praxi používána. Pokud je to možné, je vhodné učit jen jednu techniku v daném čase. Efektivní metodou pro výuku dovedností je metoda 4 kroků. Touto metodou se lze naučit jakoukoliv dovednost. Metoda 4 kroků: 1) Instruktor na základě scénáře demonstruje dovednost v reálném čase bez jakéhokoliv vysvětlování. 2) Instruktor znovu demonstruje dovednost v režimu dialog vysvětluje jednotlivé kroky, důležitá je interakce se studenty. 3) Instruktor potřetí zopakuje demonstraci dovednosti, ale nyní již s komentářem jednoho ze studentů. 4) Dovednost je zopakována postupně všemi studenty, včetně komentáře. 12 VÝUKA PRVNÍ POMOCI MODERNÍMI METODAMI

13 Existují dvě možnosti komentování předváděné dovednosti student komentuje svoji vlastní činnost nebo komentuje činnost druhého studenta. Dovednost musí instruktor provádět vždy správně a stejným způsobem. 2.3 Zvláštní druhy výuky Výuku je možno pojmout různými způsoby. Střídání postupů pomůže aktivovat skupinu. Uzavřená diskuse: hodí se pro malou skupinu. Struktura výuky je opět set dialog closure. Lektor stojí v popředí u flipchartu nebo bílé tabule, v půlkruhu sedí studenti. Lektor klade otázky a řídí diskusi k cíli probrání úzkého tématu. Je důležité zapojit celou skupinu i neaktivní členy. Otevřená diskuse: studenti i lektor sedí na stejné úrovni v kruhu. Lektor dialog nevede, plyne ze skupiny. Shrnutí není nutné, neboť z diskuse nevzejdou jasné závěry. Workshop: je forma uzavřené diskuse. Je to dynamický proces, který slouží nejčastěji k výuce praktické dovednosti. Během workshopu je probrána teorie i praxe, je zde prostor pro diskusi, předávání zkušeností, získávání nových náhledů a možných řešení apod. Postup výuky, úroveň získaných teoretických znalostí stejně jako i praktických dovedností je potřeba s účastníky v průběhu výuky probírat poskytovat jim zpětnou vazbu. Zpětná vazba má účastníky výuky hlavně podpořit. Používáme pozitivní formu zpětné vazby. Nejdříve hledáme, co se povedlo, teprve potom, co by se dalo zlepšit. Nikdy nevypočítáváme studentovi, co vše udělal špatně, vždy se snažíme najít alespoň něco pozitivního. I tuto techniku je třeba natrénovat. VÝUKA PRVNÍ POMOCI MODERNÍMI METODAMI 13

14 2.4 Time management Je důležité využít časovou dotaci výuky tak, aby byla splněna celá struktura výuky (set dialog closure). Je nutné bezpodmínečně dodržet stanovený časový harmonogram. To však nejde bez pečlivého plánování a předchozího vyzkoušení určené aktivity. Je třeba myslet na to, že student si snáze zapamatuje menší množství podstatných informací, ocení prostor pro diskusi a shrnutí nejdůležitějších informací. 2.5 Výuka v Evropě a ve světě Ve výše popsané struktuře výuky probíhá řada mezinárodně certifikovaných kurzů. Lektoři těchto kurzů jsou pečlivě vybíráni na základě úspěšného absolvování základního kurzu. Musí prokázat potřebné znalosti, dovednosti, entuziasmus i schopnost učit. Následně pak musí absolvovat speciální instruktorský kurz. Po jeho ukončení musí ještě minimálně 1 2 kurzy (dle typu kurzu) učit pod dohledem zkušeného lektora, než se mohou stát samostatně vyučujícími lektory. 14 VÝUKA PRVNÍ POMOCI MODERNÍMI METODAMI

15 3 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (ZZS) ZZS je organizací, která poskytuje především přednemocniční neodkladnou péči v nepřetržitém provozu 24 hodin, a to 365 dní v roce. Její činnost je vymezena zákonem o ZZS č. 374/2011 Sb. K poskytování této péče využívá následující typy výjezdových prostředků a výjezdových skupin. 3.1 Rychlá lékařská pomoc RLP Týmy RLP zahrnují lékaře, kvalifikované zdravotnické záchranáře a řidiče-záchranáře, zajišťují péči a transport při stavech bezprostředního ohrožení života u těžkých úrazů, při závažných dopravních nehodách či v případech hrozícího selhání základních životních funkcí a výrazného zhoršení zdravotního stavu postiženého. RLP je organizována jako tříčlenný tým v sanitním vozidle nebo dvoučlenný tým s lékařem a záchranářem v tzv. setkávacím systému Rendez-Vous (RV), využívající speciálně upravené osobní vozidlo. Systém RV umožňuje efektivnější využití lékaře a je používán převážně v aglomeracích s velkou hustotou obyvatelstva nebo v situacích, kdy je potřeba zajistit rychlejší mobilní prostředek (dostupnost, průjezdnost, souběh výzev, požadavek od týmu RZP apod.). Vůz RLP RV ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (ZZS) 15

16 3.2 Rychlá zdravotnická pomoc RZP Jedná se o týmy s kvalifikovanými zdravotnickými záchranáři (diplomovaní specialisté záchranáři nebo zdravotní sestry specializované pro stavy akutního ohrožení života) a řidiči-záchranáři. Tyto posádky vyjíždějí ke stavům, kdy došlo k úrazu či zhoršení zdravotního stavu postiženého, ale stav při přijetí výzvy přímo neohrožuje jeho život. Posádka na místě poskytne vysoce odbornou neodkladnou péči, v případě nutnosti a potřeby si může na místo povolat lékaře z týmu RV nebo s ním telekomunikačně konzultovat další léčebný postup a následně transportuje postiženého do zdravotnického zařízení. Sanitní vůz RLP, RZP 3.3 Letecká záchranná služba LZS Jedná se o tým s lékařem, zdravotnickým záchranářem a pilotem, který poskytuje lékařskou péči při nutnosti rychlého a šetrného transportu na specializované pracoviště v krátkém časovém horizontu, při zásahu v terénu těžko dostupném pro sanitní vozy nebo v případech, kdy by delší dojezdový čas pozemních prostředků mohl ohrozit život a zdraví pacienta. Provozní doba LZS je nepřetržitá (v noční době, tj. od západu do východu slunce, jsou realizovány pouze tzv. sekundární lety tj. lety s přistáním pouze na osvětlených heliportech). 16 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (ZZS)

17 Vrtulník LZS Všechny týmy RLP a RZP pro svoji činnost využívají speciálně upravené dopravní prostředky sanitní vozy, LZS vrtulníky, které jsou plně vybaveny speciální přístrojovou technikou určenou pro zajištění neodkladné intenzivní a resuscitační péče. 3.4 Další činnost ZZS: přeprava zraněných, nemocných a rodiček mezi zdrav. zařízeními, doprava související s plněním úkolů transplantačního programu, přeprava odborníků do zdravotnických zařízení, doprava transfuzních přípravků, doprava raněných a nemocných ze zahraničí, přednemocniční neodkladná péče při likvidaci následků hromadného postižení zdraví, kooperace se všemi složkami integrovaného záchranného systému, plnění úkolů v souvislosti s mimořádnými situacemi souvisejícími s obranou státu, zajištění odborné praxe studentů SZŠ a studentů lékařských fakult, zajištění výuky v oboru urgentní medicíny, medicíny katastrof a zdravotnického záchranářství, zabezpečení asistence při pořádání veřejných, kulturních a sportovních akcí atd. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (ZZS) 17

18 Tým RLP při simulovaném zásahu 4 TÍSŇOVÁ LINKA 155 A KZOS Nezbytnou součástí každé krajské ZZS je krajské zdravotnické operační středisko (KZOS), které: přijímá a vyhodnocuje příchozí hovory na bezplatnou tísňovou linku 155 z území celého kraje a předává je výjezdovým týmům ZZS včetně letecké záchranné služby, zajišťuje další komunikaci s výjezdovými týmy v terénu a s nemocnicemi při avizování nadcházejícího příjezdu transportovaného pacienta, organizuje a zajišťuje sekundární (mezinemocniční), popř. repatriační převozy pacientů, u nichž je potřeba intenzivní nebo resuscitační péče, shromažďuje informace o volných lůžkách na odděleních neodkladné péče, zajišťuje přepravu orgánů určených k transplantaci, zajišťuje přepravu odborníků, popř. léčivého přípravku, krve či jejího derivátu, biologického materiálu nebo zdravotnického prostředku, poskytuje rady a návod k provedení laické neodkladné resuscitace 18 TÍSŇOVÁ LINKA 155 A KZOS

19 či jiného způsobu první pomoci TANR (telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace), TAPP (telefonicky asistovaná první pomoc) atd. KZOS je rovněž centrem, které nepřetržitě řídí činnost všech zdravotnických a lékařských výjezdových týmů. Toto centrum má k dispozici nejmodernější telekomunikační a navigační techniku, prostřednictvím které jsou operátorky a operátoři schopni sledovat on-line veškerý pohyb všech záchranných týmů, řídit jejich pohyb a efektivně je, dle závažnosti, vysílat k případům po celém území kraje. Zdravotnické operační středisko Jihomoravského kraje TÍSŇOVÁ LINKA 155 A KZOS 19

20 4.1 Volání tísňové linky 155 V případě akutního ohrožení života lze v České republice bezplatně volat na tísňovou linku ZZS tel. č Pokud možno je třeba mluvit klidně, věcně a sdělit potřebné informace, zejména: Co se stalo. Kolik je postižených. Jaký je stav jednotlivých postižených (zda jsou při vědomí, dýchají, jaká mají zranění atd.). Kde se postižení nacházejí (ve kterém městě nebo obci, ulici, číslo domu, patro, označení domovního zvonku atd.). Při dopravních nehodách či jiných krizových událostech mimo obydlenou oblast místo co nejvíce upřesněte (číslo silnice, kilometrovník na dálnici, směr na sousední obec, nápadný orientační bod v blízkém okolí atd.). Kdo volá. 20 TÍSŇOVÁ LINKA 155 A KZOS

21 Pokud některou z výše uvedených informací zapomenete předat, nic se neděje, operátor/ka se na vše potřebné doptá. Hovor vždy ukončuje jako první operátor/ka. Budete-li vyzváni, abyste nezavěšovali, nezavěšujte, vyčkejte navázání dalšího kontaktu poté, co operátor/ka vyšle záchranný tým do akce. Voláte-li z mobilního telefonu, ponechte jej zapnutý, a to proto, aby vás v případě potřeby či jakýchkoli nejasností mohl/a operátor/ka jakkoli znovu kontaktovat. Pokud je k zásahu nutno vyslat vrtulník letecké záchranné služby, operátor/ka bude potřebovat informace ohledně možného místa k přistání pro vrtulník LZS (rovná plocha o velikosti metrů, bez stromů, drátů elektrického vedení apod.; dohlednost v místě přistání, sklon a únosnost terénu, počasí). Vhodné prostory zbytečně neblokujeme. O konečném místě přistání vždy rozhodne pilot. Je potřeba si uvědomit, že vrtulník nepřiletí hned. Je třeba počítat s 15 až 20 minutami. Při přistávání vrtulníku se k němu přibližujeme vždy až po dotočení rotorů a vždy zepředu. Je potřeba, aby nás piloti vždy viděli. Můžeme na sebe upoutat pozornost pilota např. máváním šátku nebo pruhem látky pestré nebo bílé barvy, na sněhu pak pestrým nebo tmavým šátkem. Nikdy žádné předměty nepokládáme na místo přistání vrtulníku. TÍSŇOVÁ LINKA 155 A KZOS 21

22 Příklad místa k přistání LZS 5 KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KPR Jedná se o soubor jednotlivých činností, které se provádějí u postiženého se zástavou krevního oběhu. Cílem je opětovné zajištění okysličené krve do všech tkání a co nejrychlejší obnovení spontánního krevního oběhu. Soubor všech po sobě jdoucích kroků nezbytných pro záchranu lidského života tvoří tzv. řetězec přežití. 22 KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KPR

23 Řetězec přežití Teprve se spojením všech těchto nezbytných kroků má postižený člověk šanci na přežití náhlé zástavy oběhu a navrácení do života bez významného neurologického deficitu. 6 AUTOMATIZOVANÝ EXTER. DEFIBRILÁTOR AED Defibrilace je postup, kterým lze v případě náhlé zástavy oběhu zvrátit patologickou srdeční aktivitu. Jde o podání výboje stejnosměrného proudu, který projde srdcem, depolarizuje srdeční sval (myokard) a tím umožní návrat spontánní elektrické aktivity. Přístroj, který výboj generuje a podá, se nazývá defibrilátor. AED je přístroj, který je schopen analyzovat křivku EKG a laického zachránce vede v případě potřeby hlasovými pokyny k provedení bezpečné defibrilace. Jde o přístroj, který mohou použít při KPR i naprostí laici. V mnoha evropských městech jsou tyto přístroje plošně rozmístěné na ulicích, veřejných prostranstvích tak, aby byly v případě potřeby snadno dostupné. Zásadní význam veřejné defibrilace se opírá o skutečnost, že okamžitě AUTOMATIZOVANÝ EXTER. DEFIBRILÁTOR AED 23

24 provedená defibrilace po vzniku zástavy oběhu udává přežití až v 94 %. Provedení defibrilace za 5 minut po NZO znamená přežití v 50 % a za 12 minut po NZO už jen 25 %. S každou minutou bez provedení výboje klesá šance na přežití o %. Místa, kde je umístěn automatizovaný externí defibrilátor, jsou označena tímto znakem. Označení místa, kde je umístěn AED Místa pro připevnění defibrilačních elektrod AED Bezpečná vzdálenost při defibril. výboji AED 24 AUTOMATIZOVANÝ EXTER. DEFIBRILÁTOR AED

25 Algoritmus provádění KPR u dospělých AUTOMATIZOVANÝ EXTER. DEFIBRILÁTOR AED 25

26 6.1 Uvolnění dýchacích cest, diagnostika dechu U pacienta v bezvědomí je zásadní uvolnit dýchací cesty. Základním a život zachraňujícím manévrem je záklon hlavy a přizvednutí brady. Uvolnění dýchacích cest u dospělých K diagnostice dechu je nezbytné sklonit se k postiženému, přiblížit se uchem co nejblíže k jeho ústům a nosu s pohledem upřeným na jeho hrudník. Jen tak je zachránce schopen slyšet dech, sledovat dechové pohyby, cítit proud vydechovaného vzduchu. 26 AUTOMATIZOVANÝ EXTER. DEFIBRILÁTOR AED

27 Kontrola dýchání Dýchání zjišťujeme 10 sekund. Pokud postižený normálně dýchá, tzn. alespoň 2krát se během 10 sekund plnohodnotně nadechne, není třeba zahajovat resuscitaci. Pokud ovšem postižený nedýchá nebo nedýchá normálně je třeba neprodleně zahájit KPR. Člověk, který nezačne normálně dýchat ani po záklonu hlavy, nereaguje na oslovení ani na bolestivý podnět, potřebuje masáž srdce. Právě záměna tzv. gaspingu (lapavého dýchání) za normální dýchání je nejčastější chybou vedoucí k nezahájení KPR. Rozpoznání gaspingu je proto jednou ze zásadních dovedností, na kterou je potřeba se při výuce KPR zaměřit. AUTOMATIZOVANÝ EXTER. DEFIBRILÁTOR AED 27

28 Kvalita resuscitace je dána hlavně kvalitou komprese hrudníku. V průběhu resuscitace je kladen důraz na kontinuitu kompresí s co možná nejmenším počtem přerušení. Kvalitně provedené, zbytečně nepřerušované komprese vytvářejí odpovídající perfuzní tlak, který je předpokladem pro zajištění dostatečného prokrvení životně důležitých orgánů. Správná technika stlačování hrudníku: ruce zachránce uprostřed hrudníku, propnuté lokty, hloubka stlačování 5 6 cm, frekvence stlačování /min. (tj. 2 stlačení za 1 sekundu). stálý kontakt s hrudní stěnou, stlačený hrudník vždy úplně uvolnit, zachování kontinuity stlačování minimální přerušení. 28 AUTOMATIZOVANÝ EXTER. DEFIBRILÁTOR AED

29 Technika stlačování hrudníku Správná pozice rukou při provádění KPR AUTOMATIZOVANÝ EXTER. DEFIBRILÁTOR AED 29

30 6.2 Resuscitace dětí co je jinak? Děti se v souvislosti s resuscitací dělí na novorozence a děti do 1 roku, dětský věk je od 1 roku do puberty. Pokud se zachránce domnívá, že dítě je již v pubertě, resuscituje ho jako dospělého. V opačném případě postupujeme jako u dítěte. Přítomnost normálního dýchání ověřujeme stejně jako u dospělých. Při dýchání z plic do plic u malých dětí dýcháme nejen z úst do úst jako u dospělých, ale z úst do úst a nosu. Dechové objemy jsou u dětí stejné jako u dospělých, tj. 6 7 ml/kg, trvání umělého dechu je 1 1,5 vteřiny. Stejně jako u dospělých je i u dětí prioritou kvalitní srdeční masáž s hloubkou komprese o 1/3 předozadní výšky hrudníku (u dětí do 1 roku přibližně 4 cm, u dětí 5 cm). Frekvence kompresí u dětí je stejná jako u dospělých, tedy alespoň 100 /min., a ne více než 120 /min. Uvolnění dýchacích cest a ventilace Nejdůležitějším úkolem je zprůchodnění dýchacích cest. U dětí do jednoho roku způsobuje velký záklon hlavy vzhledem k rozdílným anatomickým poměrům neprůchodnost dýchacích cest. Proto je nezbytné, aby hlavička dítěte byla v tzv. neutrální poloze. Nesprávné uvolnění dýchacích cest 30 AUTOMATIZOVANÝ EXTER. DEFIBRILÁTOR AED

31 Správné uvolnění dýchacích cest U dětí jde ve většině případů o obstrukci dýchacích cest. Příčinou je zapadlý jazyk, vdechnutí žaludečního obsahu při zvracení apod. To vše jsou příčiny, které jsou napravitelné dobře poskytnutou laickou první pomocí. Vzhledem k tomu, že u dětí jde pravděpodobně o asfyktickou zástavu oběhu, zahajuje se kardiopulmonální resuscitace 5 umělými vdechy. Dítě je potřeba začít resuscitovat. Vyrozumět záchrannou službu je sice nutné co nejdříve, ale tak, aby nebyla narušena plynulost resuscitace postiženého, např. volat záchrannou službu až po příchodu druhého zachránce. Při vdechu se řídíme pohledem na hrudník, poslouchejte dechové projevy, registrujte dech na tváři, kontrolujte, zda je přítomen výdech. Pokud se hrudník dítěte nezvedá, je ventilace neefektivní! Hloubku vdechu volíme tak, aby došlo jen k mírnému zvednutí hrudníku. Pokud dítě začne spontánně dýchat, je nezbytné udržet průchodné dýchací cesty. AUTOMATIZOVANÝ EXTER. DEFIBRILÁTOR AED 31

32 Komprese hrudníku Zda je nutná srdeční masáž ve formě kompresí hrudníku je potřeba rozhodnout do 10 sekund. Zachránce musí adekvátně zhodnotit známky života. Pokud dítě nejeví známky života, je nutné zahájit kompresi hrudníku a kombinovat ji s umělým dýcháním. Postižený musí ležet na tvrdé podložce. Místo komprese je v dolní polovině hrudní kosti (sterna), stlačování se provádí do hloubky jedné třetiny předozadního průměru hrudníku. Komprese hrudníku u dětí do jednoho roku je v případě jednoho zachránce prováděna dvěma napjatými prsty jedné ruky, v případě více zachránců technikou objetí a stlačováním hrudníku oběma palci postavenými proti sobě. Při masáži nadbřišku nebo dolní části hrudníku hrozí u malých dětí poranění vnitřních orgánů. Správné místo pro masáž lze dobře identifikovat přiložením 1 prstu nad mečíkem, kam pak přiloží zachránce ruku hranou dlaně. U starších dětí lze kompresi hrudníku provádět jednou či dvěma rukama, a to podle konstituce záchranáře. 32 AUTOMATIZOVANÝ EXTER. DEFIBRILÁTOR AED

33 Komprese hrudníku dvěma prsty jedné ruky Komprese hrudníku palci obou rukou Resuscitační poměry V případě dvou resuscitujících profesionálních zachránců (záchranáři, plavčíci apod.) je resuscitační poměr 15:2. Pokud dítě resuscituje zachránce sám, nebo pokud nemá dostatek zkušeností s tímto akutním stavem, provádí KPR v poměru 30:2. AUTOMATIZOVANÝ EXTER. DEFIBRILÁTOR AED 33

34 Algoritmus provádění KPR u dětí 34 AUTOMATIZOVANÝ EXTER. DEFIBRILÁTOR AED

35 7 VDECHNUTÍ CIZÍHO TĚLESA DUŠENÍ Častým důvodem akutního ohrožení života je vdechnutí cizího tělesa. Tento stav postihuje osoby bez ohledu na věk. Potrava či předmět způsobí obstrukci dýchacích cest a velice rychle nastupuje dušnost, která může vyústit až k zástavě dechu a následně i krevního oběhu. Obstrukci dýchacích cest dělíme na lehkou a závažnou. Rozlišíme ji podle schopnosti mluvit. Pokud postižený kašle a je schopen odpovědět na dotaz, jde o obstrukci lehkou. Pokud ale již není schopen mluvit, jde o obstrukci těžkou. Postiženého, který vdechnul cizí těleso, je při vědomí, kašle a je schopen mluvit, podporujeme v kašli. Pokud je při vědomí, ale již není schopen mluvit a kašel se stává neefektivním, provádíme opakovaně kombinaci 5 úderů do zad s 5 stlačeními nadbřišku, tzv. Heimlichovým manévrem. Oba tyto záchranné úkony fungují na principu náhlého zvýšení tlaku v hrudníku, který může vést k vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest. Silné údery do zad provádíme zásadně plochou dlaně. VDECHNUTÍ CIZÍHO TĚLESA DUŠENÍ 35

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu:

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ UČEBNÍ PROGRAM. Název kurzu: 1 Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany HRADEC KRÁLOVÉ Schvaluji: Garant: KUMVšL UČEBNÍ PROGRAM Název kurzu: ODBORNÝ KURZ METODIKA VÝUKY ZDRAVOTNICKÉ PŘÍPRAVY (MVZP) Počet předmětů: 1 Délka

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, nabízíme Vám bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP, jde o kurz první pomoci pro učitele a kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí. Výuka je financována

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

Traumatologický plán MŠ Nemojany

Traumatologický plán MŠ Nemojany Základní a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov, příspěvková organizace Nemojany 113, 683 03, 517 353 348 Traumatologický plán MŠ Nemojany Obsah : 1 Důležitá telefonní čísla 2 Prevence úrazů 3 Traumatologický

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů

První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů Jarmila Kelnarová, Jana Toufarová, Jana Váňová, Zuzana Číková První pomoc I Pro studenty zdravotnických oborů 2., přepracované a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil:

Závěrečný test. Bod. Datum testu: otil: Závěrečný test Za každou správnou odpověď získáš jeden bod. V některých otázkách můžeš získat i více bodů podle rozsahu a správnosti odpovědi je vždy vyznačeno v zadání. Minimální počet bodů pro úspěšné

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015

Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 Hromadná dopravní nehoda na D1 8.2.2015 První hlášení na tísňovou linku 155 11:29:20 přijato první volání od řidiče, který projel postiženým místem dálnice Místo dopravní nehody 117,5 km směr Praha Špatné

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4

1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3. 2. První pomoc teoretická část 10-10. 3. První pomoc praktická část - 16 16. 4. Péče o nemocné 2 2 4 Téma Počet hodin Teorie Praxe Celkem 1. Základy stavby a funkce lidského těla 3-3 2. První pomoc teoretická část 10-10 3. První pomoc praktická část - 16 16 4. Péče o nemocné 2 2 4 5. Základy zdravotnické

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody:

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: Zastavte vozidlo v dostatečné vzdálenosti, vypněte zapalování a všechny osoby, které

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická

Integrovaný systém první pomoci. ZŠ Chvaletická Integrovaný systém první pomoci ZŠ Chvaletická Určeno pro vnitřní potřeby školy Zpracovali žáci PVP MLADÝ ZDRAVOTNÍK 7. ročník 2011/2012 Pod vedením Mgr. Jaroslavy Kavánové - 1 - - 2 - Integrovaný záchranný

Více

Traumatologický plán školy

Traumatologický plán školy Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz Traumatologický plán školy DŮLEŽITÁ

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Rány CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Rány Každé poranění kůže nebo sliznice (mohou být poškozeny také svaly, nervy, cévy a vnitřní orgány) Příčiny: mechanické (předmět), chemické

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Čelakovského 200, 397 01 Písek 382 212 259, e-mail: sekretariat@oa-pisek.cz TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Příloha 9a ke Směrnici pro pracovní úrazy účinnost od 02. 01. 2014 1 TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN obecná ustanovení DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Celoevropská tísňová linka 112 Hasičský záchranný sbor 150 Zdravotnická

Více

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička

UČITEL A PRVNÍ POMOC. Ing. Zdeněk Vopička UČITEL A PRVNÍ POMOC Ing. Zdeněk Vopička OČ NÁM M BĚŽB ĚŽÍ: Přiblížení souvztažnosti prevence závažných úrazů s výukou první pomoci ŠVP a výuka první pomoci, znalosti poskytování PP kompetence celoživotn

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA První

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Opakování PP KPR u dospělých, KPR s pomocí

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek krycí tlakové poloprodyšné odsávající znehybňující podle materiálu dělíme obvazy na: šátkové, obinadlové prakové, náplasťové z elastických hmot

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

Ahoj, děvčata a chlapci,

Ahoj, děvčata a chlapci, BEZPEČNÁ ŽELEZNICE PRVNÍ POMOC Ahoj, děvčata a chlapci, víte, že železniční doprava je asi šestnáctkrát bezpečnější než doprava na silnicích? Ale i přesto dochází na kolejích a v jejich blízkosti k řadě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 30. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN ZSJN/525/2009 Pedagogická rada projednala

Více

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín Bezpečnost na rally z pohledu lékaře MUDr Milan Procházka JEDINÁ BEZPEČNÁ RALLY JE TA, KTERÁ NEODSTARTUJE Prvky bezpečnosti Volba rychlostních zkoušek

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

Volání Zdravotnické záchranné služby

Volání Zdravotnické záchranné služby Neprodejné Volání Zdravotnické záchranné služby Telefonní číslo 155 VOLÁNÍ JE ZDARMA Vždy uveď: svoje jméno místo, kde je zraněný NIKDY NEZAVĚŠUJ TELEFON JAKO PRVNÍ. charakter nehody (dopravní nehoda,

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s

Úrazové mechanismy. příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením a stavem pacienta na místě zásahu v kombinaci s Podrobnější vyšetření a posouzení NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO stavu postiženého Úrazové mechanismy příčiny poranění jsou důležité pro další činnost v kombinaci s akutním vyšetřením

Více

Zásady pro poskytování první pomoci

Zásady pro poskytování první pomoci Zásady pro poskytování první pomoci Pro Den zdraví v Bolaticích zpracovala Bc. Kristina Adamcová Použitý zdroj: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc. Říjen 2012 Dopravní nehody Zásady pomoci Zachovejte klid. Vypněte

Více

PP při některých onemocněních

PP při některých onemocněních při některých onemocněních Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE diabetes mellitus

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

KATEŘINA KNOPFOVÁ FÁTIMA

KATEŘINA KNOPFOVÁ FÁTIMA PRVNÍ POMOC KATEŘINA KNOPFOVÁ FÁTIMA 13. STŘEDISKO ŠTERNBERK 14.ODDÍL ŠAVANI OSTRAVA 2008 Obsah 1. Úvod 2. Obecné zásady poskytování první pomoc 2.1. Technická první pomoc 2.2. Zdravotnická první pomoc

Více

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace)

Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) 1 Resuscitace (KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace) Technika, jejímž cílem je obnovit základní životní funkce dýchání, krevní oběh, funkce mozku Nejčastější příčiny selhání základních životních funkcí:

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obecné zásady při poskytování laické první pomoci

Obecné zásady při poskytování laické první pomoci PRVNÍ POMOC je v ČR ukotvena také v zákoně. Neposkytnutí první pomoci je definováno jako trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví dokonce v 150 a 151

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí 1. PORUCHY VĚDOMÍ VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Základem vědomí je vigilita

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválila: Základní škola Praha 10 Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 21. TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN 21 ZŠ - OŘ/2005 Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Směrnice nabývá

Více

DOPRAVNÍ NEHODY. CHODEC vs. osobní automobil 4.1.2013. MUDr. M. Šafr. těžištěm INTERVALY:

DOPRAVNÍ NEHODY. CHODEC vs. osobní automobil 4.1.2013. MUDr. M. Šafr. těžištěm INTERVALY: DOPRAVNÍ NEHODY MUDr. M. Šafr vs. osobní automobil Těžiště těla pánev těžištěm dospělý sražen pod těžištěm, dítě nad INTERVALY: 1. maska 2. přední kapota 3. čelní sklo + sloupky 4. střecha - pod autem

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Závažné akutní stavy u dětí Označení

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Otravy a poleptání. Poranění oka Označení

Více

90. Povinnosti zaměstnanců

90. Povinnosti zaměstnanců První pomoc při úrazu elektrickým proudem 90. Povinnosti zaměstnanců Všichni zaměstnanci jsou povinni : a) dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví, i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí Adresa: Strážnická 1016/4, Plzeň IČ: 88511324 Telefon vedení: +410 605 413 180 Telefon kancelář: +420 602 441 302 Email: info@ludmilaleskova.cz kancelar@ludmilaleskova.cz Podle zákoníku práce má zaměstnavatel

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_85_Laboratorní práce č. 1 AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 12. 11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS,

Více

Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí Kurz obsahuje předměty, které umožní získání potřebných znalostí a dovedností k vykonávání funkce zdravotníka na školních akcí. Je určen pedagogickým pracovníkům všech stupňů

Více

Postup záchrany z. Tomáš Obtulovič ml. 2006

Postup záchrany z. Tomáš Obtulovič ml. 2006 2.část: Postup záchrany z při p i nehodě Tomáš Obtulovič ml. 2006 Postup záchrany z při p i nehodě 1. Postup při nehodě Vyhodnocení situace Přivolání první pomoci Oznámení nehody Signalizace v nouzi 2.

Více

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc

Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc 7. ročník konference Medicína katastrof Hradec Králové 25.-26. listopadu 2010 Cvičíme pro zábavu? Zkušenosti z FN Olomouc Petr Hubáček Fakultní nemocnice Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC univerzitní,

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více