PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA"

Transkript

1 PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

2 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA I. PRVNÍ POMOC... 2 ÚVOD... 6 SLOVO KE DRUHÉMU UPRAVENÉMU VYDÁNÍ CÍL PRVNÍ POMOCI, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZUČASTNĚNÝCH RYCHLÉ ZHODNOCENÍ SITUACE ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ POSTIŽENÉHO POSTUP NA MÍSTĚ NEHODY S VĚTŠÍM POČTEM POSTIŽENÝCH = TŘÍDĚNÍ RANĚNÝCH PŘIVOLÁNÍ ODBORNÉ POMOCI ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY ZEVNÍ KRVÁCENÍ ZÁSTAVA KRVÁCENÍ Stisknutí krvácející cévy (krvácejících cév) přímo v ráně: Přiložení tlakového obvazu Přiložení škrtidla (poměrně agresivní X velmi účinný způsob) Stisknutí tlakového bodu VNITŘNÍ KRVÁCENÍ PORUCHY VĚDOMÍ Zjištění stavu vědomí: Další kroky: NEODKLADNÁ RESUSCITACE Posouzení stavu základních životních funkcí Základní kroky kardiopulmonální resuscitace Uvolnění průchodnosti dýchacích cest Zajištění dýchání Zajištění krevního oběhu nepřímá srdeční masáž Kardiopulmonální resuscitace Automatizované externí defibrilátory (AED) NEODKLADNÁ RESUSCITACE DĚTI POSTUP PŘI NEODKLADNÉ ZÁKLADNÍ KPR SHRNUTÍ VŠECH KROKŮ (KAPITOLA PRO TY, CO NIKDY NIC NEČTOU) ŠOK UTONUTÍ

3 5.1. JAK SE TOPÍME PRVNÍ POMOC Vytažení Vlastní oživování PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM TROCHA TEORIE: TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC VLASTNÍ PRVNÍ POMOC PORANĚNÍ HLAVY MOZKOLEBEČNÍ PORANĚNÍ VÝZNAM PRVNÍ POMOC Postižený je v bezvědomí Postižený je při vědomí KŘEČOVÉ STAVY VÝZNAM PRVNÍ POMOC PORANĚNÍ PÁTEŘE VÝZNAM PRVNÍ POMOC PORANĚNÍ HRUDNÍKU VÝZNAM A FUNKCE PRVNÍ POMOC PORANĚNÍ BŘICHA OTEVŘENÁ PORANĚNÍ BŘICHA ZAVŘENÁ PORANĚNÍ OBLASTI BŘICHA NÁHLÁ PŘÍHODA BŘIŠNÍ CO JE TO NÁHLÁ PŘÍHODA BŘIŠNÍ (NPB) PRVNÍ POMOC U NPB PORAŇENÍ POHYBOVÉHO APARÁTU PORANĚNÍ SVALŮ A MĚKKÝCH TKÁNÍ PORANĚNÍ KLOUBŮ ZLOMENINY KOSTÍ Základní pravidla první pomoci při ošetření zlomenin Zlomeniny lebečních kostí, spodiny (base) lebeční, čelistí, obličejových a nosních kostí Zlomeniny žeber a hrudní kosti Zlomeniny pletence pažního a horní končetiny Zlomeniny pánve a dolní končetiny Zlomeniny páteře viz. kapitola 9. PORANĚNÍ PÁTEŘE14. PORANĚNÍ MENŠÍHO ROZSAHU PORANĚNÍ MENŠÍHO ROZSAHU RÁNY BEZ POŠKOZENÍ HLUBŠÍCH STRUKTUR RÁNY KOUSNUTÍM RÁNY S CIZÍM TĚLESEM ZTRÁTOVÁ PORANĚNÍ (AMPUTACE, SKALPACE) UŠTKNUTÍ JEDOVATÝM HADEM, OŠETŘENÍ OTRÁVENÉ RÁNY BODNUTÍ HMYZEM Bodnutí hmyzem u alergických osob Bodnutí hmyzem do oblasti horních cest dýchacích TERMICKÁ PORANĚNÍ POPÁLENINY Závažnost popáleniny určuje Technická první pomoc

4 Zdravotnická první pomoc CELKOVÉ PŘEHŘÁTÍ Co to je Technická první pomoc Zdravotnická první pomoc OMRZLINY Omrzliny První pomoc PODCHLAZENÍ Kdy vzniká a co to je První pomoc OTRAVY Co může být příčinou otravy První pomoc Místní poškození chemickou látkou - poleptání POROD MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ TĚHOTENSTVÍ PRVNÍ POMOC Příprava na porod Vlastní porod, péče o rodičku Péče o novorozence II. ZDRAVOTNÍ PRŮVODCE NA CESTY MUDR. ANTONÍN B A Ř I N K A ÚVOD DO CESTOVNÍ MEDICÍNY PŘÍPRAVA NA CESTU ZDRAVOTNÍ STAV A CELKOVÁ TĚLESNÁ KONDICE PLÁN CESTY KONTAKTOVAT CENTRUM CESTOVNÍ MEDICÍNY OČKOVÁNÍ NA CESTY Druhy očkování: Možnosti očkování před cestou do zahraničí VYBAVENÍ NA CESTU Lékárnička Ostatní ochranné pomůcky na cestu CESTOVNÍ RIZIKA PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH INFEKČNÍCH RIZIK A NEMOCÍ V SOUVISLOSTI S CESTOVÁNÍM: ZPŮSOBY PŘENOSU INFEKCE: CESTOVATELSKÉ ZÁSADY PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ NA CESTÁCH MALÁRIE CESTOVNÍ PRŮJMY INFEKČNÍ ŽLOUTENKA TYPU A INFEKČNÍ ŽLOUTENKA TYPU B MENINGOKOKOVÁ MENIGITIDA BŘIŠNÍ TYFUS CHOLERA JAPONSKÁ ENCEFALITIS B KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIS HOREČKA DENGUE ŽLUTÁ ZIMNICE (YELOW FEVER) VZTEKLINA (RABIES) STD (POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI) A HIV CERKARIOVÉ DERMATITIDY

5 22. DŮLEŽITÉ ODKAZY LITERATURA III. ÚVOD DO HORSKÉ MEDICÍNY VIS V LANĚ TROCHA TEORIE Vis jen v hrudním úvaze (přímo na laně) Vis v kombinovaném úvaze Samostatný sedací úvaz PRVNÍ POMOC PO VYPROŠTĚNÍ ZASAŽENÍ BLESKEM (JINAK VIZ. KAPITOLA 6) ÚVOD CO DĚLAT PORUCHY AKLIMATIZACE A AKUTNÍ HORSKÁ NEMOC HLAVNÍ FORMY AHN AHN lehká, benigní forma Výškový plicní otok (VPO) Výškový mozkový otok (VMO) LÉČENÍ AKUTNÍ HORSKÉ NEMOCI (AHN) Okamžitá léčebná opatření Další léčebná opatření TABULKA LÉČENÍ AHN - DR. ÖLZ, CURYCH CO DĚLAT (TAKTIKA PŘÍPRAVY A VÝSTUPU) Taktika tréninku Výživa a tekutiny ve vysokohorském prostředí Obecná pravidla rychlosti výstupu LITERATURA Příloha č

6 ÚVOD Tato skripta jsou rozdělena do tří základních částí. I. část: Je klasická první pomoc. Ta je v těchto skriptech poněkud netradičně rozdělena do dvou oddílů: kapitola pojednává o život zachraňujících úkonech a postupech, které by měl každý člověk znát, jejich nedokonalé provedení nebo časová prodleva je chybou, za kterou zaplatí postižený životem, nebo v lepším případě kvalitou svého zdraví kapitola je zaměřena na jednotlivé konkrétní situace poškození a ohrožení zdraví. Správný postup vždy vychází z dobré znalosti postupů uvedených v prvních 4. kapitolách a nedokonalosti v provedení první pomoci v těchto specifických situacích popsaných v kapitolách dnes ve většině případů napraví včasný příjezd RZP. II. část: kapitola je jakýmsi zdravotním průvodcem na cesty, který byl zařazen do těchto skript jednak proto, že se očekává, že absolventi oboru Mezinárodní rozvojová studia, budou pracovat v zahraničí ve velmi různých zdravotních a hygienických podmínkách, jednak proto, že skripta jsou určena též skautské mládeži a právě mladí lidé by měli své vzdělání dokončit a rozšířit cestováním i v méně rozvinutém světě, než je evropský kontinent. III. část: kapitola (+ kapitola 14.4.) je věnována skautům, přátelům a příznivcům hor a velehor, jako velmi stručný průvodce horskou medicínou.. SLOVO KE DRUHÉMU UPRAVENÉMU VYDÁNÍ První vydání bylo rozebráno. Hlavní důvodem pro nové upravené vydání bylo vydání nových doporučených postupů pro resuscitaci dospělých a dětí, které vypracovala Evropská rada pro resuscitaci (European Resuscitation Council, ERC). Nová doporučení jsou založena na systematickém zhodnocení dosavadních vědeckých a praktických znalostí v oblasti resuscitační medicíny. Závěry odborníků z celého světa byly publikovány a jsou platné od listopadu 2005 společně s doporučenými postupy. Tyto nové postupy jsou zaměřeny na návrat k základnímu přístupu, jsou jednodušší a univerzálnější. Toto zjednodušení dává větší naději na časnější léčbu a tím i lepší výsledek pro postiženého. Do druhé vydání byly dále přidány kapitoly Křečové stany, Porod mimo zdravotnické zařízení, a do Horské medicíny byla v kapitole Aklimatizace přidána nemedicínská kapitola o správné taktice aklimatizace. Jako u prvního vydání děkujeme kolegyni MUDr. Dagmar Rumpové, lékařce oddělení ARO Kroměříž, která se podílela na úpravách konečné verze nových kapitol. Dále děkujeme farmaceutické firmě AstraZeneca Czech Republic s.r.o., za finanční podporu při vydání těchto studijních materiálů. 6

7 1. CÍL PRVNÍ POMOCI, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ ÚKOL: Základním úkolem laického záchrance je udržet zraněného do příjezdu ZZS, dále pak předejít komplikacím a umožnit tak rychlé a uspokojivé uzdravení. Není jeho úkolem stanovit definitivní diagnózu. Kvalita první pomoci závisí na teoretické znalosti i praktické dovednosti záchrance (-ů). ZÁKLADNÍ DĚLENÍ: 1. Technická PP zajištění bezpečnosti zúčastněných rychlé zhodnocení situace, třídění raněných přivolání odborné pomoci aktivace ZZS 2. Základní PP vlastní PP, poskytovaná bez zdravotnických prostředků 3. Zdravotnická odborná P pomoc poskytovaná týmy vybavenými pomůckami, například RZP 7

8 2. TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC Při jakékoliv neočekávané příhodě zavládne určité vzrušení, při zraněních je z pochopitelných důvodů toto vzrušení tak velké, že na místě nastane v počátku chaos. Nelogické a nesmyslné chování tak může mít za následek zbytečné nedozírné škody právě na lidském zdraví a životech. Je to pochopitelná, normální člověčí reakce a lze s ní bojovat jedině přípravou, nácvikem a znalostí. Klidné, rázné a logicky uspořádané (zdravý rozum) vystupování je prvním velmi důležitým krokem k opravdu účinné pomoci. Takže, technická první pomoc: - je základní krok záchranných prací - úkolem je předejít vzniku dalších zranění a co nejefektivněji využít všech sil zachránců a co nejrychleji dostat na místo kvalifikovanou pomoc 2.1. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZUČASTNĚNÝCH - technická PP často předchází zdravotnické PP a vytváří podmínky pro její provedení spočívá v bezpečném odstranění (přerušení působení) příčiny, která nehodu vyvolala - organizace v místě dopravní nehody I když se to nezdá, dálnice jsou snad nejčastějším místem těchto následných nehod. Snad pro svou šířku a relativní bezpečnost řidiči nesledují tak bedlivě okraje vozovky, též často v noci jedou podstatně rychleji, než by bylo úměrné poměru dosvitu reflektorů a brzdné dráze. Opakovaně čteme, že po drobné nehodě se kolidující vozy postaví k pravému okraji vozovky, snažíce se domluvit, je někdo z nich smeten se smrtelnými následky projíždějícím kamionem. Všechny drobné opravy, nutné toaletní zastávky děláme vždy mimo dálnici, ať už na parkovištích či sjedeme z dálnice na výjezdech. Takže při nehodě: - zastavit vlastní vozidlo v bezpečném, přehledném místě více jak 50 m od nehody - vozidlo musí opustit všichni spolucestující z důvodu možného ohrožení - rozsvítit výstražná světla - výstražný trojúhelník min.50 m od překážky, na dálnici min. 100 m asi 1 m od pravého okraje vozovky - mále-li hasící přístroj, vzít jej k havarovanému vozidlu - vypnout zapalování - zajistit havarované vozidlo proti pohybu ruční brzda, zařazení rychlosti - poraněné vyprošťujeme pouze: - hrozí další nebezpečí, které může způsobit zhoršení stávajícího stavu - nelze poraněného dostatečně ošetřit - poloha těla brání poskytnutí pomoci dalším postiženým - včas věnovat pozornost dalšímu nebezpečí (vytékající benzín, začínající požár, místo je dopravně nepřehledné, nehoda na dálnici, kde hrozí další havárie vozidel) - vypnutí elektrického proudu - přerušením přívodu proudu (zásuvka, vyšroubování pojistek, vypnutí jističe) - odstranění vodiče z přímého kontaktu s postiženým (suchým, nevodivým předmětem), vodič zajistit aby dále neohrozil nikoho, nikdy se nedotýkat vodiče ani postiženého holýma rukama 8

9 - pokud možno stát na nevodivém materiálu - při zasažení proudem o vysokém napětí se nepřibližovat k postiženému, který je pod vlivem proudu blíže než m, je nutno cestou ZZS, hasičů či policie informovat pracovníky elektrárenských závodů, kteří musí přerušit přívod proudu a záchrance o tom informovat - požár - odstranit z dosahu ohně, zdroje tepla, vynést poraněného - svléknout horký,mokrý oděv, sejmout prstýnky, šperky z popálených míst - hořící oděv uhasit vodou, přikrývkou, snaha o zabránění postiženému v běhu, neválíme jej po zemi - nestrháváme přiškvařený oděv - eliminovat předměty či hořlaviny, hrozící výbuchem - únik plynu, jedovaté látky - přerušit zdroj, vynést ze zamořeného prostředí, přívod čerstvého vzduchu - vlastní bezpečnost záchrance a zachraňovaného (na to je dnes kladen stále větší důraz!!) Bohužel v dnešní době se i v naší zemi šíří infekční onemocnění, která jsou buď nebezpečná životu či následky (infekční žloutenky) či dokonce nevyléčitelná a smrtelná (AIDS) a záchrance není povinen zbytečně nasazovat svůj život. Zvláště přihlédneme-li ke skutečnosti, že si dotyční tyto nemoci mnohdy přivodí vědomým rizikovým chováním (drogy, rizikové sexuální chování). V tomto směru jsou bezpečnějšími postiženými dědečkové a babičky, zatímco mladí lidé, jsou obecně rizikovou skupinou. Tetováže a piercing jsou varujícím signálem rizikově se chovajícího jedince (významně vyšší výskyt ve skupině narkomanů atd). - dodržením zásad viz. výše - eliminovat riziko ohrožení záchrance infekčním onemocněním přenášeným krví použitím latexových rukavic či improvizovanou náhradou (např. mikrotenovými sáčky) - sejmout z těla záchrance oděv či jeho doplňky potřísněné krví zraněných - případnou resuscitaci dýchání z plic do plic ústy provádět s použitím resuscitační roušky, T tubus ap RYCHLÉ ZHODNOCENÍ SITUACE - prohledání místa nehody (zbraně, léky, jedy...) - vyslechnutí okolností od postižených či svědků (co se stalo, kde ještě může někdo být, může hrozit další nějaké nebezpečí?) - vyslechnutí subjektivních obtíží postiženého - objektivním vyšetřením postiženého Všechny výše uvedené body sdělené zachráncem mohou pomoci ZZS při jejích odborném zásahu ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ POSTIŽENÉHO a) zjištění stavu vědomí hlasité oslovení, pokud nereaguje uchopení za ramena či štípnutí b) zjištění dýchání přiložení ucha k nosu a ústům postiženého (vnímá výdech na tváři, slyší dýchací šelesty) + kontroluje pohledem zvedání hrudníku 9

10 (POZOR! Zvedá se hrudník, ale neslyšet dechové šelesty a zapadá jugulární jamka překážka je v horní části dýchacích cest!! i zapadlý jazyk = otevřít pusu, prohlédnout, záklon hlavy, zvednutí brady) POSTUP NA MÍSTĚ NEHODY S VĚTŠÍM POČTEM POSTIŽENÝCH = TŘÍDĚNÍ RANĚNÝCH - základní třídění je dle závažnosti poranění Obecně platí, že ti co křičí a pobíhají nejsou bezprostředně ohroženi na životě, proto nás v prvním sledu musí zaujmout ti, kteří se nehýbou a nedávají nijak o své osobě vědět. Ti mohou být v bezprostředním ohrožení života. Dle přednosti v ošetření v prvním pořadí nás budou zajímat: a) stavy neodkladné pomoci = stavy bezprostředního ohrožení života, bez okamžité pomoci by nepřežily - bezvědomí - prudká krvácení - zástavy dechu a srdeční činnosti, kde je nutno provádět kardiopulmonální resuscitaci b) stavy odložitelné pomoci ostatní závažné stavy, které je nutno ošetřit a připravit k transportu v režimu zajistění c) stavy lehké ošetření může mít prodlevu, neohrožuje život ani zdraví bezprostředně d) stavy netrasportovatelné stavy umírající Aby naše informace byla zcela úplná, toto rozdělení vychází ze současně doporučované metodiky třídění START (Snadné Třídění A Rychlá Terapie). Tato metodika umožňuje bez jakéhokoliv vybavení laicky a rychle (do 60 vteřin na poraněnou osobu) rozdělit nalezené osoby podle jednoduchých příznaků do čtyř skupin a připravit tak optimální podmínky pro odbornou pomoc. Schéma viz. příloha č PŘIVOLÁNÍ ODBORNÉ POMOCI - nedílnou součástí laické první pomoci je vždy včasné vyrozumění Zdravotnické záchranné služby na tísňové lince kde není k okamžité dispozici mobilní telefon či pevná linka mají urgentní výkony vedoucí k záchraně života přednost před přivoláním ZZS - kde je k okamžité dispozici mobilní telefon či pevná linka voláme ihned dle protokolu: - jsou-li přítomni od počátku 2 zachránci, jeden zahájí KPR a druhý aktivuje ZZS - je-li přítomen jen jeden zachránce - zavolá okamžitě ( call first ) ještě před zahájením KPR, je-li postiženým dospělý - zavolá rychle (po 1 minutě KPR) ( call fast ) je-li postiženým dítě Komunikace s operační střediskem ZZS - volající se představí, sdělí co se přihodilo, pro koho žádá pomoc (počet osob) a kam - sdělení vlastního čísla je nesmírně důležité. V situacích, kdy operátor stav pacienta vyhodnotí jako kritický, hovor přeruší, aby bez ztráty času aktivoval výjezdovou skupinu. Po jejím vyslání aktivně kontaktuje volajícího a standardním způsobem pokračuje v upřesňování údajů. 10

11 - další komunikaci vede operátor a volající by měl co nejpřesněji odpovídat na jeho otázky, cílem je na základě poskytnutých údajů a popisu příznaků vyhodnotit stav pacienta a následně vyslat optimální výjezdovou skupinu. - v průběhu hovoru se operátor zeptá na způsob poskytnuté pomoci, eventuálně doporučí další postup, rady k PP jsou nedílnou součástí jeho služebních povinností. - v závěru hovoru volající operátorovi upřesní příjezdovou trasu, zdůrazní důležité orientační body, domluví způsob kontaktu a oznámí číslo svého telefonu. - (pro německy mluvící je tu mnemotechnická pomůcka 5 W: wer kdo volá, jaké má telefonní číslo, wo odkud, jaká je přesná adresa nehody, was co se stalo, wieviele kolik je postižených, warten čekání na zpětný telefon dispečerky ZZS) Nejčastější chyby: - volající sdělí jméno a adresu postižené osoby a neuvědomí si skutečné jméno majitele bytu - obyvatelé činžovních domů si neuvědomí, že vchod je v noci zamčen a zvonky jsou nefunkční nebo nečitelné - vesničtí obyvatelé udají číslo popisné a neuvědomí si, že není umístěno na viditelném místě (případně chybí zcela) - při zásazích v terénu lesy, pole, louky apod. nečeká u výjezdu ze silnice kontaktní osoba Volání z mobilního telefonu: - volající musí na tuto skutečnost upozornit a zároveň sdělit, ve kterém okrese se nachází, hovory jsou automaticky přesměrovány do krajských měst. Opakovaně došlo k záměně obcí téhož názvu, při pouhém uvedení názvu ulice se může stát, že záchranářský tým vyjede v krajském městě. Chyby ovšem dělají všichni i členové posádek vozů RZP, a tak se též stalo, že zachraňující lékař byl tak rychlý, že zmizel v patrech poschoďovém činžáku a osádka ověšená přístroji zůstala stát před zabouchnutými dveřmi. 11

12 3. ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY Jak jsme si již řekli, v první řadě se musíme postarat o ty, kteří jsou bezprostředně ohroženi na životě. Jsou to postižení s: 1. Masivním krvácením 2. Bezvědomím 3. Se zástavou dechu 4. Se zástavou srdeční činnosti U těchto stavů musíme poskytnout první pomoc správně a rychle, všechny ostatní stavy jsou méně naléhavé a snesou prodlení a i nedokonalosti v provedení. Proto je důležitá jejich dobrá znalost a neustálé opakování při každé vhodné i nevhodné příležitosti. Není také žádná věková hranice, i větší dítě může něco z těchto pravidel dobře pochopit a správně provést. Jestli do puchýře na patě píchneme či nikoliv je z úhlu pohledu život ohrožujících stavů úplně jedno. Dělení krvácení (trochu scholastiky): A) Zevní - tepenné (jasně černá krev, stříká) - žilní (tmavší krev, volně vytéká) - kapilární (jasně červená krev, volně vytéká) - smíšené V praxi je jedno, jde-li o to či ono krvácení, obvykle je krvácení smíšené, protože žíly doprovází svým průběhem tepny a na kapilární krvácení ještě nikdo neumřel.. V praxi je důležité, je-li krve hodně = masivní krvácení = ohrožení života, nebo jde o oděrky a drobné rány. B) Vnitřní není vidět a pouze šokový stav a úrazový děj nás může vést k myšlence vnitřního krvácení. Spásu přinese až chirurg a i pro něj to nebude procházka růžovým sadem. Zapamatujeme si, že dospělý člověk má asi 3,5-5,5 l krve a ztráta asi 2/3 krevního objemu není slučitelná se životem ZEVNÍ KRVÁCENÍ ZÁSTAVA KRVÁCENÍ Kombinujeme dva manévry: - zvednutí krvácející rány nad úroveň srdce (je-li to možné) - provedení tlaku na cévu (máme teoreticky 4 možnosti): Stisknutí krvácející cévy (krvácejících cév) přímo v ráně: - zástava krvácení je přednější než všechna pravidla sterility - prakticky jediná možnost u cév velkého průměru jako krční, podklíčkové, či stehenní v třísle,ale i u cév menších například na hlavě - lze též překlenout takto čas potřebný k přípravě např. tlakového obvazu Přiložení tlakového obvazu Tlakový obvaz má 3 vrstvy - vrstva krycí přímo na ránu, sterilní či aspoň čistá - vrstva tlaková svou masivností stlačuje cévu (tepnu), musí být dostatečně vysoká = 3-5 cm a pevné, nesmí zraňovat, lze přiložit maximálně 3 tlakové vrstvy 12

13 - vrstva připevňovací obinadlo, trojcípý šátek, pevně fixuje obvaz k ráně - zřejmě nejčastěji používaný, šetrný a dostatečně účinný způsob - řeší krvácení žilní, i tepenné z tepen malého i středního průměru Přiložení škrtidla (poměrně agresivní X velmi účinný způsob) Kdy je oprávněno použití: - masivní krvácení z tepen velkého průměru - úrazová amputace s krvácením - prosakuje-li 3 vrstva tlakového obvazu - otevřená zlomenina s masivním krvácením - cizí těleso v ráně s masivním krvácením - dočasně na několik min. před definitivním ošetřením tlakovým obvazem Technika přiložení: - dostatečně široké, min. 5 cm, přikládáme nad ránu směrem k srdci, ne na klouby - nejvhodnější je standardní zaškrcovadlo (Martinovo obinadlo škrtící pryžové), vhodná improvizace trojcípým šátkem - přikládáme přes oděv, označíme čas naložení, správně naložené škrtidlo již nepovolujeme - končetinu znehybníme a máme ji chladit, končetina je bledá a nelze pod škrtidlem nahmátnout tep - nesprávně naložené škrtidlo vede ke zvýšení žilního krvácení (krev tepnami teče a žilní návrat je přerušen škrtidlem, končetina je modrofialová) Stisknutí tlakového bodu - při přednáškách ať již ve zdravotní škole či skautských vzdělávacích akcích jsem se dosud nesetkal s někým, kdo byl měl jasné, jak a kde tuto techniku použít, přestože účastníci byli již opakovaně prohnáni zdravotními kurzy, vzhledem k účinnosti ostatních způsobů doporučuji vypustit i z podvědomí, kde je-li uložena, stejně nikoho nezachrání - možná existuje jediná výjimka stlačení břišní aorty k páteři (tlačíme pěstí na břicho těsně pod pupkem) pro devastující masivně krvácející rány v oblasti pánve (osud takto poraněného je však i tak více než nejistý), nebo masivní krvácení po předčasném porodu mimo zdravotnické zařízení - pro hochštaplery zde uvádím (normálním doporučuji přeskočit) filosofii této techniky: - smyslem je najít místo, kde je tepna hmatná (v podkoží) a lze ji stlačit ke kosti - 7 tlakových bodů spánkový, lícní, krční, podklíčkový, pažní, stehenní a břišní 3.2. VNITŘNÍ KRVÁCENÍ Jak jsem již uvedl, jediné co poznáme na poraněném, že je v šoku, z mechanismu úrazu či příhody můžeme jen vytušit, že příčinou šoku by mohlo být vnitřní krvácení. Nejpravděpodobněji budeme v situaci, kde poraněnému bude evidentně hodně zle a zvenčí nebude příliš patrné proč. Naše záchranářské možnosti jsou velmi omezené a ani odborná zdravotnická pomoc nebude mít úlohu snadnou, kromě doplnění oběhu náhradními roztoky (ty 13

14 ovšem nejsou sto přenášet kyslík nemají červené krvinky, a unikají rychle z krevního oběhu) a podání kyslíku jim též nezbude, než rychle jet. Co tedy? - co nejrychleji volat RZP a vyslovit podezření na vnitřní krvácení (život zachraňujícím úkonem je chirurgické ošetření v nemocnici na operačním sále - provádět protišoková opatření (5T), z nichž ovšem vyloučíme podání tekutin ústy a léky proti bolesti (tekutiny by mohl postižený při úvodu do anestezie zvracet a vdechnout a léky od bolesti by mohly zakrýt závažný nález na břiše, který vede chirurga ke správnému rozhodnutí). - uložení do autotransfuzní polohy (hlava co nejníže, elevace končetin) snažíme se o prokysličení prokrvení nejdůležitějších orgánů 3.3. PORUCHY VĚDOMÍ Prostá porucha vědomí ohrožuje postiženého udušením (zapadnutím jazyka, vdechnutím zvratků). Je popsán tragický případ dopravní nehody osobního auta a chodce, mladé dívky, která utrpěla pouze otřes mozku. V přítomných záchrancích se našel odborník, kterému se podařilo ostatní přihlížející přesvědčit, aby se sraženou dívkou nehýbali, co kdyby měla něco s páteří a vyčkali příjezdu RZP. Ta po příjezdu u dotyčné mohla již konstatovat pouze smrt. Soudní pitva prokázala pouze otřes mozku (poranění s 3 denním pobytem v nemocnici) a udušení zapadlým jazykem. Poruchy vědomí, či bezvědomí v širším slova smyslu, dle hloubky dělíme: 1. Somnolenci (postižený lze slovně probudit, odpoví a pak opět usíná ) 2. Sopor (postižený reaguje na bolestivý podnět, na slovní nikoliv) 3. Kóma = bezvědomí v užším slova smyslu (není ani reakce na bolestivý podnět, je bezprostředně ohrožen život) Příčiny: 1. Úrazy hlavy 2. Cévní mozkové příhody (mozkové mrtvice) 3. Otravy (jedy, alkohol, drogy) 4. Onemocnění srdce (srdeční infarkt) 5. Onemocnění plic (plicní embolie, těžký astmatický záchvat) 6. Jiná onemocnění (při cukrovce atd.) Zjištění stavu vědomí: - pokus o navázání slovního kontaktu (hlasité oslovení postiženého) - pokud nereaguje uchopení za ramena - tlak v nadklíčkových jamkách, ev. zatřesení, nebo štípnutí (bolestivý podnět) Další kroky: - otočení na záda, šetrně s ohledem na další možná poranění 14

15 - pokud se nejedná o úraz obličeje, kdy je vidět nečistoty kolem ústa v celém obličeji a kdy můžete předpokládat např. vyražené zuby, dutina ústní se nekontroluje, zubní protéza se nevytahuje. (Manipulace v dutině ústní vyvolává zvracecí reflex a dobře upevněná zubní náhrada udržuje tvar měkkých tkání dutiny ústní.) - uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy provedeném pomocí dlaně ruky uložené na čele oběti, druhou rukou nadzvednou bradu - u dětí splní stejný úkol mírný záklon a přesunutí hlavy do tzv. čichací polohy - vyšetření dechu sledování zvedání hrudníku, pak uchem nad ústy postižené osoby, eventuálně slyšet a také pociťovat případný vydechovaný vzduch na své tváři, dýchá-li, pak rychlé celkové vyšetření k vyloučení dalších závažných poranění (krvácení) a jejich ošetření - uložení do ZOTAVOVACÍ POLOHY NA BOKU - cílem je udržet zachované volné dýchací cesty, aby mohly též odtékat volně tekutiny z dutiny ústní - poloha vypadá: - na boku - horní ruka hřbet ruky je pod tváří a udržuje záklon hlavy - dolní ruka je uložena před hlavou - dolní noha je pokrčená a brání přetočení na břicho - horní noha je narovnaná - je nutná průběžná kontrola (max. po 10 min.) základní životní funkce, (dech, stav vědomí), nevzdalovat se od postiženého, dbát na tepelný komfort - musí být eliminován každý tlak na hrudník zhoršující dýchání - musí být umožněna snadná kontrola a přístup k dýchacím cestám - je-li postižený uložený ve stabilizované poloze na boku více než 30 minut, je třeba jej otočit na druhou stranu - pokud není poloha na boku možná (poranění páteře, hrudníku, dlouhých kostí ap.) volníme polohu na zádech se zakloněnou hlavou (podložení pod lopatky, záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti - poloha nesmí zhoršit nebo způsobit zranění postiženého - proto také bylo upuštěno od klasické stabilizované polohy, protože docházelo k útlaku a tedy poškození nervově-cévního svazku horní končetiny 3.4. NEODKLADNÁ RESUSCITACE Neodkladná resuscitace (kardiopulmonální resuscitace KPR) je soubor výkonů, zajišťujících obnovení dodávky okysličené krve do tkání při zástavě dýchání a krevního oběhu. Maximálně důležitý je časový faktor resuscitaci zahájit co nejdříve po diagnostice zástavy dechu. Po zahájení resuscitace ji nepřerušovat až do obnovení základních životních funkcí. V ostatních případech pokračovat až do předání postiženého odborné pomoci. V nezbytných případech lze oživování přerušit na dobu maximálně 5-10 vteřin. Právo ukončit oživování náleží pouze lékaři, laik ukončuje resuscitaci jen při vlastním úplném vyčerpání (dále při příjezdu ZZS či při obnovení základních životních funkcí). Zástava dodávky okysličené krve to tkání vede postupně ke smrti buněk, nejcitlivější k anoxii (neprokysličení) jsou buňky mozkové tkáně. Předpokládá se, že k jejich smrti odchází od 3-5 minuty anoxie. Podle tohoto kriteria rozeznáváme: - smrt biologickou došlo k odúmrti mozkových buněk, je to proces nezvratný 15

16 - smrt klinickou zástava dechu a oběhu, a to je proces zvratný (KPR). Platí tedy pravidlo, že je nutno zahájit resuscitaci co nejdříve a dále, že v emocionální atmosféře kolem jakékoliv příhody jsou odhady času vždy naprosto nespolehlivé Posouzení stavu základních životních funkcí - zjištění dýchání kontrola dýchacích pohybů a šelestů: - poslechem a pohmatem zachránce přiloží ucho k nosu a ústům postiženého (cítí jeho výdech na uchu a tváři + slyší dýchací šelesty) - pohledem zvedá se hrudník - diagnóza smí trvat maximálně 10 vteřin - dýchání hodnotíme jako normální či nikoliv (=jiné), tento postup byl zvolen proto, že se prakticky vždy u postižených osob mohou vyskytovat nedostatečné formy dýchání (gasping), které není účinné a které není nepřímou známkou oběhu - (srdeční činnost kontrola tepu se neprovádí, vysoká chybovost až 35% a příliš dlouhé tápavé pátrání ztráta drahocenného času, funkci srdce nepřímo odvozujeme od dýchání = normální dýchání je nepřímou známkou normální funkce oběhu, srdeční činnosti) - k úplnému vyjasnění pojmů je nutno připomenout, že zástava krevního oběhu znamená, že srdce přestalo pracovat jako pumpa, což v praxi může být a) zástava srdeční činnosti, srdeční sval se nehýbe, na Ekg elektrické potenciály ze srdce - máme rovnou linku b) fibrilace srdce, přesně komor srdeční sval se nekoordinovaně stahuje = fibriluje, srdce nefunguje jako pumpa, na Ekg máme nepravidelné vlny. Toto rozlišení jsme schopni udělat jen s pomocí Ekg přístroje. V praxi víme, že 80% dospělých při srdeční zástavě má fibrilaci. Co je podstatné, že dále víme, že prognóza přežití klesá každou ukončenou minutu od vzniku fibrilace do provedení úspěšné defibrilace o 7 10%. Po 12 minutách je pravděpodobnost přežití jen 2-5%. Ke zjištění dýchání jsou v literatuře udávány ještě další způsoby jako poslech hrudníku (nemáme vybavení a zkušenost, nutnost obnažení) či orosení zrcátka před ústy postiženého (nemáme zrcátko či je příliš teplo) ap. Souhrnně řečeno, všechny způsoby zjišťování dechu mimo doporučených jsou méně spolehlivé, složitější a v souhrnu nás okrádají o tak drahocenný čas, jehož zbytečnou ztrátou nám může nezvratně a zbytečně utéct život pod rukama Základní kroky kardiopulmonální resuscitace 1) Uvolnění průchodnosti dýchacích cest 2) Zajištění dýchání 3) Zajištění krevního oběhu Uvolnění průchodnosti dýchacích cest - uvolnit dýchací cesty záklonem hlavy pomocí dlaně ruky uložené na čele oběti, druhou rukou nadzvednout bradu - při podezření na přítomnost cizího tělesa v dýchacích cestách provést manévry k uvolnění překážky z dýchacích cest (cílem vše manévrů je zvýšit nárazově a značně nitrohrudní tlak a tlak v dýchacích cestách): - pouze při vědomí: 16

17 - vyzvat postiženého k mohutnému kašli - úder do zad provést ve stoje nebo vleže, dítě i ve visu na dolní končetiny, manévr opakovat celkem 5x, úder vést plochou dlaně mezi lopatky, měl by směřovat ven z dýchacích cest - prudké stlačení nadbřišku (Heimlichův manévr), provést opakovaně 5x. Pacient při vědomí v začátku stojí nebo sedí. Obejmeme ho zezadu, přiložíme mu zavřenou pěst jedné ruky na oblast centrálního nadbřišku a druhá ruka první ruku ještě obejme. Postiženého lehce předkloníme, ten otevře ústa a provedeme rázný úder směrem dovnitř a nahoru (opět 5x). Při výsledném neúspěchu zahájíme KPR. Heimlichův manévr může mít nežádoucí účinky zvracení a vdechnutí zvratků, prasknutí dutých nitrobrišních orgánů i poranění křehkých orgánů dutiny břišní (játra). - rázné stlačení dolní třetiny hrudníku (jako i úder do zad) u obézních osob a těhotných.jednou paží obemkneme tělo těsně pod podpažími zezadu dopředu a druhou rukou provedeme několik rázných stlačení do hrudní stěny. - u bezvědomí: - laici zavolají 155 a zahájí neodkladnou resuscitaci. Nepřímá srdeční masáž může dokonce napomoci vypuzení cizího tělesa. Mají proto opakovaně kontrolovat obsah dutiny ústní pohledem, zda nelze již cizí těleso vyjmout Zajištění dýchání I. Umělé dýchání z plic do plic II. Metoda umělého dýchání dle Silvestra-Brosche I. Umělé dýchání z plic do plic - poloha na zádech - způsoby z úst do úst - z úst do nosu (poranění úst, problém v dutině ústní) - z úst do úst a nosu (malé děti) - bariérové pomůcky: pro vlastní ochranu před možnou infekcí a i z estetických důvodů užíváme bariérové pomůcky resuscitační roušku - umělý vdech trvá 1 vteřinu a poměr vdechu a výdechu je 1:1, objem vdechu je cca ml (6-7 ml/kg váhy) II. Metoda umělého dýchání dle Silvestra-Brosche - lze ji provádět jako alternativní mechanickou metodu umělého dýchání při nemožnosti dýchání z plic do plic ústy. - ve srovnání s umělým dýchání z plic do plic má 50% účinnost - použití: - těžká krvavá poranění obličeje - prokázané otravy prudkými jedy, bojovými otravnými látkami - přítomnost žíraviny v obličeji poškozeného - prokázaná nebezpečná infekce - provedení záchrance klečí za hlavou, pokládá horní končetiny ohnuté na hrudník (výdech) a zase je vzpažuje nad hlavu (nádech) 17

18 III. Provádění pouze nepřímé srdeční masáže ( top-less KPR) - pokud není zachován krevní oběh a ani dýchání a nelze je provádět, je potřeba provádět alespoň nepřímou srdeční masáž - nejčastěji se s ní setkáme v terénu u pochybných nebo neesteticky vyhlížejících a možná infekčně nebezpečných neznámých jedinců, kdy záchrance odmítne provádět umělé dýchání bez pomůcek - pokud se jedná o příhodu, vzniklou náhle, při zřejmě dobrém předchozím zdravotním stavu, tj. z plného zdraví, jsou výsledky a kvalita života plně srovnatelná s kompletní KPR, pokud KPR v obou skupinách netrvá dále než 6-12 min Zajištění krevního oběhu nepřímá srdeční masáž - poloha na zádech na pevné podložce - místo, kde stláčíme hrudník je na středu hrudníku na hrudní kosti, tam přiloží zachránce hranu své dlaně, druhou dlaň položí na ní, případně proplete prsty obou rukou - prsty směřují kolmo ke hrudní kosti, nedoléhají ke hrudníku, během masáže zachránce ruce nevzdaluje od hrudníku - horní končetiny jsou napnuté v loktech a kolmo k ose těla - zachránce stačuje hrudní koš postiženého hmotností horní poloviny svého těla, hrudník promáčkne u dospělého o 4-5 cm (o 1/3 jeho předozadního průměru) - stlačovat pravidelně frekvencí 100 stlačení /min. (frekvence vyjadřuje rychlost stlačování, ne celkový počet stlačení provedených za minutu ten je přerušován umělými vdechy a ve výsledku by neměl klesnout pod 80 stlačení/min). - nepřímou srdeční masáž vždy provází umělé dýchání, na 2 umělé vdechy provést v masáži krátkou přestávku - poměr stlačení a povolení komprese je 1:1, komprese je plynulá Kardiopulmonální resuscitace - zahájíme nepřímou srdeční masáží 30ti stlačeními hrudníku (zjistilo se, že při zástavě bez dušení, je v organismu dostatečné množství kyslíku, pro srdce a mozek je limitující, že krev k nim neproudí) - pokračujeme v KPR v poměru 2 dechy : 30 stlačením (jeden cyklus) a tento poměr dodržovat při resuscitaci v jednou i dvou zachráncích - cca tedy 10 vdechů za min. a frekvence stlačení více jak 80 za minutu - přítomnost další osoby využít k zajištění autotransfuzní polohy (zvednutí dolních končetin) - průběžná kontrola stavu základních životních funkcí po prvních 3 cyklech KPR a dále po každých 3-5 cyklech KPR - po obnovení základních životních funkcí uložit postiženého do stabilizované polohy na boku Automatizované externí defibrilátory (AED) Připomínám (jinak viz. výše kap ), že zástava krevního oběhu znamená, že srdce přestalo pracovat jako pumpa, což v praxi může být: a) zástava srdeční činnosti, srdeční sval se nehýbe b) fibrilace komor srdeční sval se nekoordinovaně stahuje V praxi víme, že 80% dospělých při srdeční zástavě má fibrilaci. Co je podstatné, že dále víme, že prognóza přežití klesá každou ukončenou minutu od vzniku fibrilace do provedení úspěšné defibrilace o 7 10%. Po 12 minutách je pravděpodobnost přežití jen 2-5%. Ke zrušení fibrilace KPR nestačí, je třeba provést defibrilaci a to přístrojem (defibrilátorem). 18

19 Buď ho doveze osádka ZZS (ale, čas pro dobrý výsledek je žalostně krátký) nebo se dnes v místech větší koncentrace lidí budou nacházet AED automatizované externí defibrilátory. Jsou to místa, kde je možné zajistit dostatečný výcvik jejich obsluhy a kde je pravděpodobnost předpokládaného výskytu náhlé zástavy oběhu v daném místě je 1 příhoda za 2 roky (místa koncentrace většího počtu lidí letiště, divadla, nádraží, stadióny, supermarkety atd.) - po zahájení KPR pokračujeme až do dostupnosti AED - AED použijeme při zjištění bezvědomí a nepřítomném normálním dýchání - postupuje se podle hlasových pokynů přístroje (vytažení a nalepení elektrod na hrudník) - pak přístroj analyzuje srdeční činnosti, s postiženou osobu se nemanipuluje - přístroj doporučí/nedoporučí výboj akusticky a vizuálně - vlastní podání výboje zmáčknutím blikajícího tlačítka, POZOR, postižené osoby se nesmí nikdo dotýkat a postižená osoba nesmí být v kontaktu s kovem - následují 2 minuty oživování (resuscitace) - opakuje se vlastní analýza a případný další výboj je přístrojem doporučen (a pak je po stisku tlačítka podán), nebo není, a poté se pokračuje v oživování - oživování ukončíme při objevení se normálního dýchání postižené osoby nebo předání odborné zdravotnické pomoci ZZS - u dětí od 8 let se postupuje jako u dospělých - u dětí použití od 1 roku za předpokladu speciálního dětského AED a pediatrických elektrod - výboj se podává jen jeden a časová smyčka je 2minutová 3.5. NEODKLADNÁ RESUSCITACE DĚTI - obecně používat menší fyzické úsilí (menší sílu při stlačování, nižší dechové objemy u dechů) a rychlejší frekvence - za dítě se považuje stáří 1 rok až konec puberty, od 1 měsíce do 1 roku mluvíme o kojencích a od narození do 1 měsíce o novorozencích - pokud myslíme, že postižený je dítě, resuscitujeme podle schématu pro děti - resuscitaci zahajujeme 5 záchrannými vdechy!!! - je-li záchrance sám, zahajuje resuscitaci dle schématu pro děti, resuscituje cca 1 minutu, pak volá. Nemá-li při ruce telefon a musí se někam běžet pro pomoc (i do vedlejší místnosti), je vhodné resuscitované dítě vzít s sebou, zkrátí se tak čas o cestu nazpátek, než zase můžete po ukončení hovoru začít znovu resuscitovat. Novorozenci (a kojenci): - uvolnění dýchacích cest provádět jen mírným záklonem hlavy (podložení pod ramínky) a přesunutím hlavy tzv. čichací poloha (asi 5 cm) - při odstraňování překážky z dýchacích cest si dítě položit na své předloktí hlavou mírně dolů, vést několik úderů dlaní mezi lopatky dítěte, směřujících ven z dýchacích cest, případně dítě uchopit za nohy, otočit hlavou dolů a provádět stejný manévr - u nejmenších dětí neděláme Heimlichův manévr - umělé dýchání z plic do plic technikou dýchání z úst do úst i nosu současně, vydechujeme do dítěte jen obsah svých úst tak, aby se zvedal hrudník 19

20 - frekvence umělého dýchání je u novorozence 30 dechů/minutu, u kojence 20 dechů/minutu - technika nepřímé srdeční masáže místo stlačování je blíže ke středu hrudní kosti než u dospělého, (cca 1,5 cm pod spojnicí prsních bradavek), masáž provádět dvěma prsty, nebo překříženými placi při obejmutí hrudníku dítěte dlaněmi - hrudník stlačovat do hloubky 2-3 cm (1/3 hrudníku) - frekvence stlačování je u novorozence 120 stlačení/min., u kojence minimálně 100 stlačení/min. - poměr dechů a stlačení je u novorozence 1 : 3 - u větších platí schéma pro děti obecně (viz. dále) Děti : - umělé dýchání z plic do plic technikou z úst do nosu a úst, nebo jen z úst do úst podle velikosti dítěte, dechové objemy takové, aby se zvedal hrudník, ale aby zachránce nedýchal proti odporu, umělé dýchání provádět frekvencí 20 dechů/min. - technika nepřímé srdeční masáže dlaní jedné, či obou rukou podle velikosti hrudníku - frekvence masáže 100 stlačení/min. - poměr dechů a stlačení je 15 : 2 a jen je-li jeden záchrance 30 : 2 DOSPĚLÍ 3.5. POSTUP PŘI NEODKLADNÉ ZÁKLADNÍ KPR SHRNUTÍ VŠECH KROKŮ (KAPITOLA PRO TY, CO NIKDY NIC NEČTOU) 1. Zajistit bezpečí pro záchranný tým (opatrnost při tonutí, elektrických úrazech, dopravních nehodách, hořících budovách apod.). 2. Zjistit bezvědomí hlasitě oslovit a opatrně zatřást postiženým, bolestivý podnět. 3. Hlasitě přivolat ke spolupráci případné další zachránce. 4. Uvolnit dýchací cesty záklonem hlavy pomocí dlaně ruky uložené na čele oběti, druhou rukou zvednout bradu, sledovat zvedání hrudníku, pak uchem nad ústy postižené osoby, eventuálně slyšet a také pociťovat případný vydechovaný vzduch na své tváři. 5. Pokud postižená osoba dýchá normálně a je v bezvědomí, uložit jí do zotavovací polohy. 6. Pokud nedýchá normálně, uvědomit ZZS (155, 112) a vyčkat na případnou telefonicky asistovanou KPR dispečerkou ZZS, zahájit nejdříve nepřímou srdeční masáž a střídat s umělými vdechy. Poměr stlačení hrudníku je 30 : 2, frekvence stlačení je 100/ min., hloubka stlačení je 4-5 cm, stlačení a povolení je v poměru 1 : 1. Umělý vdech je normálním objemem klidového dechu, t.j. asi ml jeden vdech. 7. Během oživování se střídáme s druhým zachráncem po 2 minutách a snažíme se minimalizovat prodlevy v masáži hrudníku. 8. Resuscitaci ukončujeme při fyzické vyčerpání, příjezdu ZZS, obnovení normálního dýchání. 20

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Nemocní Předmět Zdravověda Téma / kapitola

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ. Výchova ke zdraví 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Zdraví a JÁ Výchova ke zdraví 6-9. ročník III2-11-04 První pomoc První pomoc Základní test Mgr. Vilém Nejezchleb 155, 112 Obecné informace 1. Nejúčinnější prevence poranění hlavy při

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE URČENO PRO ŽÁKY PRIMY Na materiál dále navazují pracovní listy Správné odpovědi jsou uvedeny v této prezentaci KARDIOPULMONÁRNÍ

Více

Polohování provádíme za účelem:

Polohování provádíme za účelem: Název předmětu NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Polohování provádíme za účelem: doplnění léčby zlepšení stavu postiženého předcházení komplikací úlevy a pohodlí postiženého Je důležité

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Základy první pomoci

Základy první pomoci Základy první pomoci CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz První pomoc Kdo zachránil jeden život, jakoby zachránil celý svět. (Talmud) Poskytnutí první pomoci je základní občanskou

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0767 Šablona: III/2 2. č. materiálu: VY_ 32_INOVACE_125 Jméno

Více

Poskytování první pomoci

Poskytování první pomoci Téma č. 23 - obor Kuchařské práce/občanská výchova Poskytování první pomoci Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, ve které bude potřebovat, nebo dokonce sám poskytovat první pomoc. Při drobných

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Křížová Lenka 19.10.2013

Křížová Lenka 19.10.2013 Křížová Lenka 19.10.2013 První pomoc Postupy, které provádíme,abychom zabránili dalšímu poškození či zhoršení zdravotního stavu postiženého možným trvalým následkům postupy,přímo vedoucí k záchraně lidského

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Zasažení elektrickým proudem, bleskem

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15460NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Co je KPR? vitálních funkcí

Co je KPR? vitálních funkcí KPR Co je KPR? Soubor výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí Vědomí, oběh, dýchání, vnitřní prostředí Rozdělení

Více

Prezentace je určena pro studenty SOU. Téma seznamuje se zásadami první pomoci a chování při záchraně života.

Prezentace je určena pro studenty SOU. Téma seznamuje se zásadami první pomoci a chování při záchraně života. Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: BOZP Téma: První pomoc Autor: Ing. Pavel Krula Číslo: Vy_32_INOVACE_Technologie

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63 250 70 Panenské Břežany tel.:283970624 email: zsbrezany@seznam.cz Traumatologický plán PLÁN PRVNÍ POMOCI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA tísňová telefonní linka 112 hasičský

Více

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT Bc. Blanka Roháčková info@bianca-agency.cz ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 1. Co je první pomoc? První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá zraněné osobě před

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_20 Zdravověda PP Poranění

Více

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého:

PRVNÍ POMOC ZÁKLADNÍ ÚKONY PRVNÍ POMOCI: Polohování postiženého: PRVNÍ POMOC ZÁSADY poskytování první pomoci: - cílem je záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a hromadném neštěstí, - je nutno ji poskytnout okamžitě, - nesmí dojít k poškození zdraví

Více

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia)

Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Předlékařská první pomoc (podpora pro kombinovanou formu studia) Mgr. Renata Gerhartová Cíle předmětu: Poskytnout studentům základní

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí

Příloha č. 1 - Obrázky. Kardiopulmonální resuscitace. Zdroj: Koster, Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Příloha č. 1 - Obrázky Kardiopulmonální resuscitace Obrázek 1: Kontrola základních životních funkcí Obrázek 2: Uvolnění dýchacích cest Obrázek 3: Kontrola dýchání Obrázek 4: Umístění rukou při nepřímé

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 Peter J. Safar 1924 2003 The European Resuscitation Council (ERC): Paediatric Life Support (PLS) 1994, 1998, 2000, 2005 International

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plán první pomoci (traumatologický plán)

Plán první pomoci (traumatologický plán) Plán první pomoci (traumatologický plán) Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Poranění páteře. Mechanismus úrazu. Manipulace

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_ÚČINKY VÝBOJE A BLESKU_E2-3 Číslo projektu: CZ

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE

Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Bronzový Standard SANATORY č. 2 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE Význam Indikace Provedení Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Zásady první pomoci Anotace Pracovní list pro opakování a fixaci znalostí o lidském těle a o zásadách první

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12760NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc II Krvácení, účinky tepla a chladu,

Více

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz

SSOS_1.11 První pomoc, kvíz Číslo a název projektu Číslo a název aktivity DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_1.11

Více

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o.

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. Telefonicky asistovaná první pomoc Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. TAPP Základní úloha KZOS Konkrétní postupy jsou součástí protokolů konkrétního KZOS TAPP Situace

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 První pomoc

Více

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdě d l ě á l vací c

Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdě d l ě á l vací c OŽIVOVACÍ TECHNIKY AnotacePrezentace seznamuje žáky s oživovacími technikami, zjištěním životních funkcí, dále s první pomocí člověku v bezvědomí a uložením do stabilizované polohy. Autor Mgr. Ludmila

Více

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. OBSAH VÝUKOVÉHO MODULU 1. Účinky elektrického proudu na lidský organismus.

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15560NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN Obecná ustanovení Tento traumatologicky plán je platný

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Komplexní opakování PP interaktivní test

Více

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC

20pp.notebook. Obsah PRVNÍ POMOC Obsah 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Postup Sledovat znaky Bezvědomí Krvácení Kardiopulmonární resuscitace Šok Popáleniny Omrzliny, otřes mozku Epileptický záchvat Mdloba,... 1 PRVNÍ POMOC = soubor

Více

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent

Mgr. Miluše Vytlačilová. asistent Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:..

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:.. KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (OŽIVOVÁNÍ) TEST Podpis:.. 1. Jak poznáš, že člověk je v bezvědomí? 2. Seřaď podle správnosti, jak budeš postupovat u člověka, který je v bezvědomí. A pokud nedýchá, budu resuscitovat

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

První pomoc při autonehodě. Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Autolékárnička (velikost I. - pro osobní automobily) :

První pomoc při autonehodě. Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Autolékárnička (velikost I. - pro osobní automobily) : 24b Pracovní list Téma: Bezpečnost vozidla Aktivita: První pomoc při autonehodě Časová náročnost: 45 minut Motivační úvod: Pomůcky: Autolékárnička (autolékárničky různých výrobců a značek) Zadání úkolu

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI. Základní první pomoc (dále jen PRP) je pomoc, kterou poskytujeme holýma rukama bez zdravotnického vybavení. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Laická první pomoc je soubor základních odborných a technických opatření, která lze provést bez specializovaného vybavení. Do ní spadá zavolání odborné zdravotnické pomoci, péče o postiženého

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

ORIENTACE NA MÍSTĚ NEHODY, BEZPEČNOST ZACHRÁNCE

ORIENTACE NA MÍSTĚ NEHODY, BEZPEČNOST ZACHRÁNCE ORIENTACE NA MÍSTĚ NEHODY, BEZPEČNOST ZACHRÁNCE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje DUBEN 2009 AUTORKA : Bc. HÖFEROVÁ HANA OSOBNÍ BEZPEČNOST

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol.

Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. PRVNÍ POMOC Poškození chladem z materiálů MUDr. Jany Kubalové upravili: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D. MUDr. et Bc. Barbora Zuchová Mgr. Milan Mojžíš a kol. Poškození Lokální omrzliny Celkové podchlazení

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM14860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Protišoková, autotransfúzní, stabilizovaná poloha Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci nebo je možné s ním pracovat v jejím průběhu. Popisuje užití jednotlivých poloh u daných zranění. Autor Jazyk (Autor) Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01

Více

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 KÓD: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI 1. Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama propnutýma v loktech: a) na hrudníku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15360NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

První pomoc. pro každého. Jiří Stelzer, Lenka Chytilová

První pomoc. pro každého. Jiří Stelzer, Lenka Chytilová První pomoc pro každého Jiří Stelzer, Lenka Chytilová Dr. Jiří Stelzer, Mgr. Lenka Chytilová PRVNÍ POMOC PRO KAŽDÉHO Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax:

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Arteriální (tepenné) světlá krev, tryskající z rány rychlostí srdeční frekvence Venózní (žilní) tmavá krev, volně vytéká z rány - vyvěrá Kapilární

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005:

Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Zkušební testy Horoklubu Polička - 2005: Jméno a příjmení: Datum: počet bodů:. dosažené procento:... 1) Činnost zachránce po úrazu: 1) Vyproštění,ošetření zranění,resuscitace,důkladné vyšetření,zastavení

Více

2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením

2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením 2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením 7 pravidel pro ochranu před úrazem elektrickým proudem Nelézt na sloupy a stožáry elektrického vedení a ani na transformátorové budky, nelézt na stromy v

Více

JEDNOTNÝ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ PP

JEDNOTNÝ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ PP JEDNOTNÝ POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ PP Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 10. 5. 2009 Pazderová Eva FÁZE PŘI POSKYTOVÁNÍ PP 1. laická PP 2.

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34

Ú vodem...11. 3 P říru č n í lé k árn a... 33 3.1 D oporučený obsah příruční lékárny... 34 O b sa h Ú vodem...11 1 Je d n o tn ý p o stu p p ři poskytování p rv n í pom oci...13 1.1 Předlékařská první pom oc...13 1.2 Záchranné složky... 14 1.3 Povinnosti jednotlivých složek záchranného s y s

Více