PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA"

Transkript

1 PRVNÍ POMOC A ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY MICHAL PLINTOVIČ ANTONÍN BAŘINKA

2 I. PRVNÍ POMOC PRVNÍ POMOC... 1 A... 1 ÚVOD DO CESTOVNÍ A HORSKÉ MEDICÍNY... 1 MICHAL PLINTOVIČ... 1 ANTONÍN BAŘINKA I. PRVNÍ POMOC... 2 ÚVOD... 6 SLOVO KE DRUHÉMU UPRAVENÉMU VYDÁNÍ CÍL PRVNÍ POMOCI, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZUČASTNĚNÝCH RYCHLÉ ZHODNOCENÍ SITUACE ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ POSTIŽENÉHO POSTUP NA MÍSTĚ NEHODY S VĚTŠÍM POČTEM POSTIŽENÝCH = TŘÍDĚNÍ RANĚNÝCH PŘIVOLÁNÍ ODBORNÉ POMOCI ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY ZEVNÍ KRVÁCENÍ ZÁSTAVA KRVÁCENÍ Stisknutí krvácející cévy (krvácejících cév) přímo v ráně: Přiložení tlakového obvazu Přiložení škrtidla (poměrně agresivní X velmi účinný způsob) Stisknutí tlakového bodu VNITŘNÍ KRVÁCENÍ PORUCHY VĚDOMÍ Zjištění stavu vědomí: Další kroky: NEODKLADNÁ RESUSCITACE Posouzení stavu základních životních funkcí Základní kroky kardiopulmonální resuscitace Uvolnění průchodnosti dýchacích cest Zajištění dýchání Zajištění krevního oběhu nepřímá srdeční masáž Kardiopulmonální resuscitace Automatizované externí defibrilátory (AED) NEODKLADNÁ RESUSCITACE DĚTI POSTUP PŘI NEODKLADNÉ ZÁKLADNÍ KPR SHRNUTÍ VŠECH KROKŮ (KAPITOLA PRO TY, CO NIKDY NIC NEČTOU) ŠOK UTONUTÍ

3 5.1. JAK SE TOPÍME PRVNÍ POMOC Vytažení Vlastní oživování PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM TROCHA TEORIE: TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC VLASTNÍ PRVNÍ POMOC PORANĚNÍ HLAVY MOZKOLEBEČNÍ PORANĚNÍ VÝZNAM PRVNÍ POMOC Postižený je v bezvědomí Postižený je při vědomí KŘEČOVÉ STAVY VÝZNAM PRVNÍ POMOC PORANĚNÍ PÁTEŘE VÝZNAM PRVNÍ POMOC PORANĚNÍ HRUDNÍKU VÝZNAM A FUNKCE PRVNÍ POMOC PORANĚNÍ BŘICHA OTEVŘENÁ PORANĚNÍ BŘICHA ZAVŘENÁ PORANĚNÍ OBLASTI BŘICHA NÁHLÁ PŘÍHODA BŘIŠNÍ CO JE TO NÁHLÁ PŘÍHODA BŘIŠNÍ (NPB) PRVNÍ POMOC U NPB PORAŇENÍ POHYBOVÉHO APARÁTU PORANĚNÍ SVALŮ A MĚKKÝCH TKÁNÍ PORANĚNÍ KLOUBŮ ZLOMENINY KOSTÍ Základní pravidla první pomoci při ošetření zlomenin Zlomeniny lebečních kostí, spodiny (base) lebeční, čelistí, obličejových a nosních kostí Zlomeniny žeber a hrudní kosti Zlomeniny pletence pažního a horní končetiny Zlomeniny pánve a dolní končetiny Zlomeniny páteře viz. kapitola 9. PORANĚNÍ PÁTEŘE14. PORANĚNÍ MENŠÍHO ROZSAHU PORANĚNÍ MENŠÍHO ROZSAHU RÁNY BEZ POŠKOZENÍ HLUBŠÍCH STRUKTUR RÁNY KOUSNUTÍM RÁNY S CIZÍM TĚLESEM ZTRÁTOVÁ PORANĚNÍ (AMPUTACE, SKALPACE) UŠTKNUTÍ JEDOVATÝM HADEM, OŠETŘENÍ OTRÁVENÉ RÁNY BODNUTÍ HMYZEM Bodnutí hmyzem u alergických osob Bodnutí hmyzem do oblasti horních cest dýchacích TERMICKÁ PORANĚNÍ POPÁLENINY Závažnost popáleniny určuje Technická první pomoc

4 Zdravotnická první pomoc CELKOVÉ PŘEHŘÁTÍ Co to je Technická první pomoc Zdravotnická první pomoc OMRZLINY Omrzliny První pomoc PODCHLAZENÍ Kdy vzniká a co to je První pomoc OTRAVY Co může být příčinou otravy První pomoc Místní poškození chemickou látkou - poleptání POROD MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ TĚHOTENSTVÍ PRVNÍ POMOC Příprava na porod Vlastní porod, péče o rodičku Péče o novorozence II. ZDRAVOTNÍ PRŮVODCE NA CESTY MUDR. ANTONÍN B A Ř I N K A ÚVOD DO CESTOVNÍ MEDICÍNY PŘÍPRAVA NA CESTU ZDRAVOTNÍ STAV A CELKOVÁ TĚLESNÁ KONDICE PLÁN CESTY KONTAKTOVAT CENTRUM CESTOVNÍ MEDICÍNY OČKOVÁNÍ NA CESTY Druhy očkování: Možnosti očkování před cestou do zahraničí VYBAVENÍ NA CESTU Lékárnička Ostatní ochranné pomůcky na cestu CESTOVNÍ RIZIKA PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH INFEKČNÍCH RIZIK A NEMOCÍ V SOUVISLOSTI S CESTOVÁNÍM: ZPŮSOBY PŘENOSU INFEKCE: CESTOVATELSKÉ ZÁSADY PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ NA CESTÁCH MALÁRIE CESTOVNÍ PRŮJMY INFEKČNÍ ŽLOUTENKA TYPU A INFEKČNÍ ŽLOUTENKA TYPU B MENINGOKOKOVÁ MENIGITIDA BŘIŠNÍ TYFUS CHOLERA JAPONSKÁ ENCEFALITIS B KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIS HOREČKA DENGUE ŽLUTÁ ZIMNICE (YELOW FEVER) VZTEKLINA (RABIES) STD (POHLAVNĚ PŘENOSNÉ NEMOCI) A HIV CERKARIOVÉ DERMATITIDY

5 22. DŮLEŽITÉ ODKAZY LITERATURA III. ÚVOD DO HORSKÉ MEDICÍNY VIS V LANĚ TROCHA TEORIE Vis jen v hrudním úvaze (přímo na laně) Vis v kombinovaném úvaze Samostatný sedací úvaz PRVNÍ POMOC PO VYPROŠTĚNÍ ZASAŽENÍ BLESKEM (JINAK VIZ. KAPITOLA 6) ÚVOD CO DĚLAT PORUCHY AKLIMATIZACE A AKUTNÍ HORSKÁ NEMOC HLAVNÍ FORMY AHN AHN lehká, benigní forma Výškový plicní otok (VPO) Výškový mozkový otok (VMO) LÉČENÍ AKUTNÍ HORSKÉ NEMOCI (AHN) Okamžitá léčebná opatření Další léčebná opatření TABULKA LÉČENÍ AHN - DR. ÖLZ, CURYCH CO DĚLAT (TAKTIKA PŘÍPRAVY A VÝSTUPU) Taktika tréninku Výživa a tekutiny ve vysokohorském prostředí Obecná pravidla rychlosti výstupu LITERATURA Příloha č

6 ÚVOD Tato skripta jsou rozdělena do tří základních částí. I. část: Je klasická první pomoc. Ta je v těchto skriptech poněkud netradičně rozdělena do dvou oddílů: kapitola pojednává o život zachraňujících úkonech a postupech, které by měl každý člověk znát, jejich nedokonalé provedení nebo časová prodleva je chybou, za kterou zaplatí postižený životem, nebo v lepším případě kvalitou svého zdraví kapitola je zaměřena na jednotlivé konkrétní situace poškození a ohrožení zdraví. Správný postup vždy vychází z dobré znalosti postupů uvedených v prvních 4. kapitolách a nedokonalosti v provedení první pomoci v těchto specifických situacích popsaných v kapitolách dnes ve většině případů napraví včasný příjezd RZP. II. část: kapitola je jakýmsi zdravotním průvodcem na cesty, který byl zařazen do těchto skript jednak proto, že se očekává, že absolventi oboru Mezinárodní rozvojová studia, budou pracovat v zahraničí ve velmi různých zdravotních a hygienických podmínkách, jednak proto, že skripta jsou určena též skautské mládeži a právě mladí lidé by měli své vzdělání dokončit a rozšířit cestováním i v méně rozvinutém světě, než je evropský kontinent. III. část: kapitola (+ kapitola 14.4.) je věnována skautům, přátelům a příznivcům hor a velehor, jako velmi stručný průvodce horskou medicínou.. SLOVO KE DRUHÉMU UPRAVENÉMU VYDÁNÍ První vydání bylo rozebráno. Hlavní důvodem pro nové upravené vydání bylo vydání nových doporučených postupů pro resuscitaci dospělých a dětí, které vypracovala Evropská rada pro resuscitaci (European Resuscitation Council, ERC). Nová doporučení jsou založena na systematickém zhodnocení dosavadních vědeckých a praktických znalostí v oblasti resuscitační medicíny. Závěry odborníků z celého světa byly publikovány a jsou platné od listopadu 2005 společně s doporučenými postupy. Tyto nové postupy jsou zaměřeny na návrat k základnímu přístupu, jsou jednodušší a univerzálnější. Toto zjednodušení dává větší naději na časnější léčbu a tím i lepší výsledek pro postiženého. Do druhé vydání byly dále přidány kapitoly Křečové stany, Porod mimo zdravotnické zařízení, a do Horské medicíny byla v kapitole Aklimatizace přidána nemedicínská kapitola o správné taktice aklimatizace. Jako u prvního vydání děkujeme kolegyni MUDr. Dagmar Rumpové, lékařce oddělení ARO Kroměříž, která se podílela na úpravách konečné verze nových kapitol. Dále děkujeme farmaceutické firmě AstraZeneca Czech Republic s.r.o., za finanční podporu při vydání těchto studijních materiálů. 6

7 1. CÍL PRVNÍ POMOCI, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ ÚKOL: Základním úkolem laického záchrance je udržet zraněného do příjezdu ZZS, dále pak předejít komplikacím a umožnit tak rychlé a uspokojivé uzdravení. Není jeho úkolem stanovit definitivní diagnózu. Kvalita první pomoci závisí na teoretické znalosti i praktické dovednosti záchrance (-ů). ZÁKLADNÍ DĚLENÍ: 1. Technická PP zajištění bezpečnosti zúčastněných rychlé zhodnocení situace, třídění raněných přivolání odborné pomoci aktivace ZZS 2. Základní PP vlastní PP, poskytovaná bez zdravotnických prostředků 3. Zdravotnická odborná P pomoc poskytovaná týmy vybavenými pomůckami, například RZP 7

8 2. TECHNICKÁ PRVNÍ POMOC Při jakékoliv neočekávané příhodě zavládne určité vzrušení, při zraněních je z pochopitelných důvodů toto vzrušení tak velké, že na místě nastane v počátku chaos. Nelogické a nesmyslné chování tak může mít za následek zbytečné nedozírné škody právě na lidském zdraví a životech. Je to pochopitelná, normální člověčí reakce a lze s ní bojovat jedině přípravou, nácvikem a znalostí. Klidné, rázné a logicky uspořádané (zdravý rozum) vystupování je prvním velmi důležitým krokem k opravdu účinné pomoci. Takže, technická první pomoc: - je základní krok záchranných prací - úkolem je předejít vzniku dalších zranění a co nejefektivněji využít všech sil zachránců a co nejrychleji dostat na místo kvalifikovanou pomoc 2.1. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZUČASTNĚNÝCH - technická PP často předchází zdravotnické PP a vytváří podmínky pro její provedení spočívá v bezpečném odstranění (přerušení působení) příčiny, která nehodu vyvolala - organizace v místě dopravní nehody I když se to nezdá, dálnice jsou snad nejčastějším místem těchto následných nehod. Snad pro svou šířku a relativní bezpečnost řidiči nesledují tak bedlivě okraje vozovky, též často v noci jedou podstatně rychleji, než by bylo úměrné poměru dosvitu reflektorů a brzdné dráze. Opakovaně čteme, že po drobné nehodě se kolidující vozy postaví k pravému okraji vozovky, snažíce se domluvit, je někdo z nich smeten se smrtelnými následky projíždějícím kamionem. Všechny drobné opravy, nutné toaletní zastávky děláme vždy mimo dálnici, ať už na parkovištích či sjedeme z dálnice na výjezdech. Takže při nehodě: - zastavit vlastní vozidlo v bezpečném, přehledném místě více jak 50 m od nehody - vozidlo musí opustit všichni spolucestující z důvodu možného ohrožení - rozsvítit výstražná světla - výstražný trojúhelník min.50 m od překážky, na dálnici min. 100 m asi 1 m od pravého okraje vozovky - mále-li hasící přístroj, vzít jej k havarovanému vozidlu - vypnout zapalování - zajistit havarované vozidlo proti pohybu ruční brzda, zařazení rychlosti - poraněné vyprošťujeme pouze: - hrozí další nebezpečí, které může způsobit zhoršení stávajícího stavu - nelze poraněného dostatečně ošetřit - poloha těla brání poskytnutí pomoci dalším postiženým - včas věnovat pozornost dalšímu nebezpečí (vytékající benzín, začínající požár, místo je dopravně nepřehledné, nehoda na dálnici, kde hrozí další havárie vozidel) - vypnutí elektrického proudu - přerušením přívodu proudu (zásuvka, vyšroubování pojistek, vypnutí jističe) - odstranění vodiče z přímého kontaktu s postiženým (suchým, nevodivým předmětem), vodič zajistit aby dále neohrozil nikoho, nikdy se nedotýkat vodiče ani postiženého holýma rukama 8

9 - pokud možno stát na nevodivém materiálu - při zasažení proudem o vysokém napětí se nepřibližovat k postiženému, který je pod vlivem proudu blíže než m, je nutno cestou ZZS, hasičů či policie informovat pracovníky elektrárenských závodů, kteří musí přerušit přívod proudu a záchrance o tom informovat - požár - odstranit z dosahu ohně, zdroje tepla, vynést poraněného - svléknout horký,mokrý oděv, sejmout prstýnky, šperky z popálených míst - hořící oděv uhasit vodou, přikrývkou, snaha o zabránění postiženému v běhu, neválíme jej po zemi - nestrháváme přiškvařený oděv - eliminovat předměty či hořlaviny, hrozící výbuchem - únik plynu, jedovaté látky - přerušit zdroj, vynést ze zamořeného prostředí, přívod čerstvého vzduchu - vlastní bezpečnost záchrance a zachraňovaného (na to je dnes kladen stále větší důraz!!) Bohužel v dnešní době se i v naší zemi šíří infekční onemocnění, která jsou buď nebezpečná životu či následky (infekční žloutenky) či dokonce nevyléčitelná a smrtelná (AIDS) a záchrance není povinen zbytečně nasazovat svůj život. Zvláště přihlédneme-li ke skutečnosti, že si dotyční tyto nemoci mnohdy přivodí vědomým rizikovým chováním (drogy, rizikové sexuální chování). V tomto směru jsou bezpečnějšími postiženými dědečkové a babičky, zatímco mladí lidé, jsou obecně rizikovou skupinou. Tetováže a piercing jsou varujícím signálem rizikově se chovajícího jedince (významně vyšší výskyt ve skupině narkomanů atd). - dodržením zásad viz. výše - eliminovat riziko ohrožení záchrance infekčním onemocněním přenášeným krví použitím latexových rukavic či improvizovanou náhradou (např. mikrotenovými sáčky) - sejmout z těla záchrance oděv či jeho doplňky potřísněné krví zraněných - případnou resuscitaci dýchání z plic do plic ústy provádět s použitím resuscitační roušky, T tubus ap RYCHLÉ ZHODNOCENÍ SITUACE - prohledání místa nehody (zbraně, léky, jedy...) - vyslechnutí okolností od postižených či svědků (co se stalo, kde ještě může někdo být, může hrozit další nějaké nebezpečí?) - vyslechnutí subjektivních obtíží postiženého - objektivním vyšetřením postiženého Všechny výše uvedené body sdělené zachráncem mohou pomoci ZZS při jejích odborném zásahu ZHODNOCENÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ POSTIŽENÉHO a) zjištění stavu vědomí hlasité oslovení, pokud nereaguje uchopení za ramena či štípnutí b) zjištění dýchání přiložení ucha k nosu a ústům postiženého (vnímá výdech na tváři, slyší dýchací šelesty) + kontroluje pohledem zvedání hrudníku 9

10 (POZOR! Zvedá se hrudník, ale neslyšet dechové šelesty a zapadá jugulární jamka překážka je v horní části dýchacích cest!! i zapadlý jazyk = otevřít pusu, prohlédnout, záklon hlavy, zvednutí brady) POSTUP NA MÍSTĚ NEHODY S VĚTŠÍM POČTEM POSTIŽENÝCH = TŘÍDĚNÍ RANĚNÝCH - základní třídění je dle závažnosti poranění Obecně platí, že ti co křičí a pobíhají nejsou bezprostředně ohroženi na životě, proto nás v prvním sledu musí zaujmout ti, kteří se nehýbou a nedávají nijak o své osobě vědět. Ti mohou být v bezprostředním ohrožení života. Dle přednosti v ošetření v prvním pořadí nás budou zajímat: a) stavy neodkladné pomoci = stavy bezprostředního ohrožení života, bez okamžité pomoci by nepřežily - bezvědomí - prudká krvácení - zástavy dechu a srdeční činnosti, kde je nutno provádět kardiopulmonální resuscitaci b) stavy odložitelné pomoci ostatní závažné stavy, které je nutno ošetřit a připravit k transportu v režimu zajistění c) stavy lehké ošetření může mít prodlevu, neohrožuje život ani zdraví bezprostředně d) stavy netrasportovatelné stavy umírající Aby naše informace byla zcela úplná, toto rozdělení vychází ze současně doporučované metodiky třídění START (Snadné Třídění A Rychlá Terapie). Tato metodika umožňuje bez jakéhokoliv vybavení laicky a rychle (do 60 vteřin na poraněnou osobu) rozdělit nalezené osoby podle jednoduchých příznaků do čtyř skupin a připravit tak optimální podmínky pro odbornou pomoc. Schéma viz. příloha č PŘIVOLÁNÍ ODBORNÉ POMOCI - nedílnou součástí laické první pomoci je vždy včasné vyrozumění Zdravotnické záchranné služby na tísňové lince kde není k okamžité dispozici mobilní telefon či pevná linka mají urgentní výkony vedoucí k záchraně života přednost před přivoláním ZZS - kde je k okamžité dispozici mobilní telefon či pevná linka voláme ihned dle protokolu: - jsou-li přítomni od počátku 2 zachránci, jeden zahájí KPR a druhý aktivuje ZZS - je-li přítomen jen jeden zachránce - zavolá okamžitě ( call first ) ještě před zahájením KPR, je-li postiženým dospělý - zavolá rychle (po 1 minutě KPR) ( call fast ) je-li postiženým dítě Komunikace s operační střediskem ZZS - volající se představí, sdělí co se přihodilo, pro koho žádá pomoc (počet osob) a kam - sdělení vlastního čísla je nesmírně důležité. V situacích, kdy operátor stav pacienta vyhodnotí jako kritický, hovor přeruší, aby bez ztráty času aktivoval výjezdovou skupinu. Po jejím vyslání aktivně kontaktuje volajícího a standardním způsobem pokračuje v upřesňování údajů. 10

11 - další komunikaci vede operátor a volající by měl co nejpřesněji odpovídat na jeho otázky, cílem je na základě poskytnutých údajů a popisu příznaků vyhodnotit stav pacienta a následně vyslat optimální výjezdovou skupinu. - v průběhu hovoru se operátor zeptá na způsob poskytnuté pomoci, eventuálně doporučí další postup, rady k PP jsou nedílnou součástí jeho služebních povinností. - v závěru hovoru volající operátorovi upřesní příjezdovou trasu, zdůrazní důležité orientační body, domluví způsob kontaktu a oznámí číslo svého telefonu. - (pro německy mluvící je tu mnemotechnická pomůcka 5 W: wer kdo volá, jaké má telefonní číslo, wo odkud, jaká je přesná adresa nehody, was co se stalo, wieviele kolik je postižených, warten čekání na zpětný telefon dispečerky ZZS) Nejčastější chyby: - volající sdělí jméno a adresu postižené osoby a neuvědomí si skutečné jméno majitele bytu - obyvatelé činžovních domů si neuvědomí, že vchod je v noci zamčen a zvonky jsou nefunkční nebo nečitelné - vesničtí obyvatelé udají číslo popisné a neuvědomí si, že není umístěno na viditelném místě (případně chybí zcela) - při zásazích v terénu lesy, pole, louky apod. nečeká u výjezdu ze silnice kontaktní osoba Volání z mobilního telefonu: - volající musí na tuto skutečnost upozornit a zároveň sdělit, ve kterém okrese se nachází, hovory jsou automaticky přesměrovány do krajských měst. Opakovaně došlo k záměně obcí téhož názvu, při pouhém uvedení názvu ulice se může stát, že záchranářský tým vyjede v krajském městě. Chyby ovšem dělají všichni i členové posádek vozů RZP, a tak se též stalo, že zachraňující lékař byl tak rychlý, že zmizel v patrech poschoďovém činžáku a osádka ověšená přístroji zůstala stát před zabouchnutými dveřmi. 11

12 3. ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY Jak jsme si již řekli, v první řadě se musíme postarat o ty, kteří jsou bezprostředně ohroženi na životě. Jsou to postižení s: 1. Masivním krvácením 2. Bezvědomím 3. Se zástavou dechu 4. Se zástavou srdeční činnosti U těchto stavů musíme poskytnout první pomoc správně a rychle, všechny ostatní stavy jsou méně naléhavé a snesou prodlení a i nedokonalosti v provedení. Proto je důležitá jejich dobrá znalost a neustálé opakování při každé vhodné i nevhodné příležitosti. Není také žádná věková hranice, i větší dítě může něco z těchto pravidel dobře pochopit a správně provést. Jestli do puchýře na patě píchneme či nikoliv je z úhlu pohledu život ohrožujících stavů úplně jedno. Dělení krvácení (trochu scholastiky): A) Zevní - tepenné (jasně černá krev, stříká) - žilní (tmavší krev, volně vytéká) - kapilární (jasně červená krev, volně vytéká) - smíšené V praxi je jedno, jde-li o to či ono krvácení, obvykle je krvácení smíšené, protože žíly doprovází svým průběhem tepny a na kapilární krvácení ještě nikdo neumřel.. V praxi je důležité, je-li krve hodně = masivní krvácení = ohrožení života, nebo jde o oděrky a drobné rány. B) Vnitřní není vidět a pouze šokový stav a úrazový děj nás může vést k myšlence vnitřního krvácení. Spásu přinese až chirurg a i pro něj to nebude procházka růžovým sadem. Zapamatujeme si, že dospělý člověk má asi 3,5-5,5 l krve a ztráta asi 2/3 krevního objemu není slučitelná se životem ZEVNÍ KRVÁCENÍ ZÁSTAVA KRVÁCENÍ Kombinujeme dva manévry: - zvednutí krvácející rány nad úroveň srdce (je-li to možné) - provedení tlaku na cévu (máme teoreticky 4 možnosti): Stisknutí krvácející cévy (krvácejících cév) přímo v ráně: - zástava krvácení je přednější než všechna pravidla sterility - prakticky jediná možnost u cév velkého průměru jako krční, podklíčkové, či stehenní v třísle,ale i u cév menších například na hlavě - lze též překlenout takto čas potřebný k přípravě např. tlakového obvazu Přiložení tlakového obvazu Tlakový obvaz má 3 vrstvy - vrstva krycí přímo na ránu, sterilní či aspoň čistá - vrstva tlaková svou masivností stlačuje cévu (tepnu), musí být dostatečně vysoká = 3-5 cm a pevné, nesmí zraňovat, lze přiložit maximálně 3 tlakové vrstvy 12

13 - vrstva připevňovací obinadlo, trojcípý šátek, pevně fixuje obvaz k ráně - zřejmě nejčastěji používaný, šetrný a dostatečně účinný způsob - řeší krvácení žilní, i tepenné z tepen malého i středního průměru Přiložení škrtidla (poměrně agresivní X velmi účinný způsob) Kdy je oprávněno použití: - masivní krvácení z tepen velkého průměru - úrazová amputace s krvácením - prosakuje-li 3 vrstva tlakového obvazu - otevřená zlomenina s masivním krvácením - cizí těleso v ráně s masivním krvácením - dočasně na několik min. před definitivním ošetřením tlakovým obvazem Technika přiložení: - dostatečně široké, min. 5 cm, přikládáme nad ránu směrem k srdci, ne na klouby - nejvhodnější je standardní zaškrcovadlo (Martinovo obinadlo škrtící pryžové), vhodná improvizace trojcípým šátkem - přikládáme přes oděv, označíme čas naložení, správně naložené škrtidlo již nepovolujeme - končetinu znehybníme a máme ji chladit, končetina je bledá a nelze pod škrtidlem nahmátnout tep - nesprávně naložené škrtidlo vede ke zvýšení žilního krvácení (krev tepnami teče a žilní návrat je přerušen škrtidlem, končetina je modrofialová) Stisknutí tlakového bodu - při přednáškách ať již ve zdravotní škole či skautských vzdělávacích akcích jsem se dosud nesetkal s někým, kdo byl měl jasné, jak a kde tuto techniku použít, přestože účastníci byli již opakovaně prohnáni zdravotními kurzy, vzhledem k účinnosti ostatních způsobů doporučuji vypustit i z podvědomí, kde je-li uložena, stejně nikoho nezachrání - možná existuje jediná výjimka stlačení břišní aorty k páteři (tlačíme pěstí na břicho těsně pod pupkem) pro devastující masivně krvácející rány v oblasti pánve (osud takto poraněného je však i tak více než nejistý), nebo masivní krvácení po předčasném porodu mimo zdravotnické zařízení - pro hochštaplery zde uvádím (normálním doporučuji přeskočit) filosofii této techniky: - smyslem je najít místo, kde je tepna hmatná (v podkoží) a lze ji stlačit ke kosti - 7 tlakových bodů spánkový, lícní, krční, podklíčkový, pažní, stehenní a břišní 3.2. VNITŘNÍ KRVÁCENÍ Jak jsem již uvedl, jediné co poznáme na poraněném, že je v šoku, z mechanismu úrazu či příhody můžeme jen vytušit, že příčinou šoku by mohlo být vnitřní krvácení. Nejpravděpodobněji budeme v situaci, kde poraněnému bude evidentně hodně zle a zvenčí nebude příliš patrné proč. Naše záchranářské možnosti jsou velmi omezené a ani odborná zdravotnická pomoc nebude mít úlohu snadnou, kromě doplnění oběhu náhradními roztoky (ty 13

14 ovšem nejsou sto přenášet kyslík nemají červené krvinky, a unikají rychle z krevního oběhu) a podání kyslíku jim též nezbude, než rychle jet. Co tedy? - co nejrychleji volat RZP a vyslovit podezření na vnitřní krvácení (život zachraňujícím úkonem je chirurgické ošetření v nemocnici na operačním sále - provádět protišoková opatření (5T), z nichž ovšem vyloučíme podání tekutin ústy a léky proti bolesti (tekutiny by mohl postižený při úvodu do anestezie zvracet a vdechnout a léky od bolesti by mohly zakrýt závažný nález na břiše, který vede chirurga ke správnému rozhodnutí). - uložení do autotransfuzní polohy (hlava co nejníže, elevace končetin) snažíme se o prokysličení prokrvení nejdůležitějších orgánů 3.3. PORUCHY VĚDOMÍ Prostá porucha vědomí ohrožuje postiženého udušením (zapadnutím jazyka, vdechnutím zvratků). Je popsán tragický případ dopravní nehody osobního auta a chodce, mladé dívky, která utrpěla pouze otřes mozku. V přítomných záchrancích se našel odborník, kterému se podařilo ostatní přihlížející přesvědčit, aby se sraženou dívkou nehýbali, co kdyby měla něco s páteří a vyčkali příjezdu RZP. Ta po příjezdu u dotyčné mohla již konstatovat pouze smrt. Soudní pitva prokázala pouze otřes mozku (poranění s 3 denním pobytem v nemocnici) a udušení zapadlým jazykem. Poruchy vědomí, či bezvědomí v širším slova smyslu, dle hloubky dělíme: 1. Somnolenci (postižený lze slovně probudit, odpoví a pak opět usíná ) 2. Sopor (postižený reaguje na bolestivý podnět, na slovní nikoliv) 3. Kóma = bezvědomí v užším slova smyslu (není ani reakce na bolestivý podnět, je bezprostředně ohrožen život) Příčiny: 1. Úrazy hlavy 2. Cévní mozkové příhody (mozkové mrtvice) 3. Otravy (jedy, alkohol, drogy) 4. Onemocnění srdce (srdeční infarkt) 5. Onemocnění plic (plicní embolie, těžký astmatický záchvat) 6. Jiná onemocnění (při cukrovce atd.) Zjištění stavu vědomí: - pokus o navázání slovního kontaktu (hlasité oslovení postiženého) - pokud nereaguje uchopení za ramena - tlak v nadklíčkových jamkách, ev. zatřesení, nebo štípnutí (bolestivý podnět) Další kroky: - otočení na záda, šetrně s ohledem na další možná poranění 14

15 - pokud se nejedná o úraz obličeje, kdy je vidět nečistoty kolem ústa v celém obličeji a kdy můžete předpokládat např. vyražené zuby, dutina ústní se nekontroluje, zubní protéza se nevytahuje. (Manipulace v dutině ústní vyvolává zvracecí reflex a dobře upevněná zubní náhrada udržuje tvar měkkých tkání dutiny ústní.) - uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy provedeném pomocí dlaně ruky uložené na čele oběti, druhou rukou nadzvednou bradu - u dětí splní stejný úkol mírný záklon a přesunutí hlavy do tzv. čichací polohy - vyšetření dechu sledování zvedání hrudníku, pak uchem nad ústy postižené osoby, eventuálně slyšet a také pociťovat případný vydechovaný vzduch na své tváři, dýchá-li, pak rychlé celkové vyšetření k vyloučení dalších závažných poranění (krvácení) a jejich ošetření - uložení do ZOTAVOVACÍ POLOHY NA BOKU - cílem je udržet zachované volné dýchací cesty, aby mohly též odtékat volně tekutiny z dutiny ústní - poloha vypadá: - na boku - horní ruka hřbet ruky je pod tváří a udržuje záklon hlavy - dolní ruka je uložena před hlavou - dolní noha je pokrčená a brání přetočení na břicho - horní noha je narovnaná - je nutná průběžná kontrola (max. po 10 min.) základní životní funkce, (dech, stav vědomí), nevzdalovat se od postiženého, dbát na tepelný komfort - musí být eliminován každý tlak na hrudník zhoršující dýchání - musí být umožněna snadná kontrola a přístup k dýchacím cestám - je-li postižený uložený ve stabilizované poloze na boku více než 30 minut, je třeba jej otočit na druhou stranu - pokud není poloha na boku možná (poranění páteře, hrudníku, dlouhých kostí ap.) volníme polohu na zádech se zakloněnou hlavou (podložení pod lopatky, záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti - poloha nesmí zhoršit nebo způsobit zranění postiženého - proto také bylo upuštěno od klasické stabilizované polohy, protože docházelo k útlaku a tedy poškození nervově-cévního svazku horní končetiny 3.4. NEODKLADNÁ RESUSCITACE Neodkladná resuscitace (kardiopulmonální resuscitace KPR) je soubor výkonů, zajišťujících obnovení dodávky okysličené krve do tkání při zástavě dýchání a krevního oběhu. Maximálně důležitý je časový faktor resuscitaci zahájit co nejdříve po diagnostice zástavy dechu. Po zahájení resuscitace ji nepřerušovat až do obnovení základních životních funkcí. V ostatních případech pokračovat až do předání postiženého odborné pomoci. V nezbytných případech lze oživování přerušit na dobu maximálně 5-10 vteřin. Právo ukončit oživování náleží pouze lékaři, laik ukončuje resuscitaci jen při vlastním úplném vyčerpání (dále při příjezdu ZZS či při obnovení základních životních funkcí). Zástava dodávky okysličené krve to tkání vede postupně ke smrti buněk, nejcitlivější k anoxii (neprokysličení) jsou buňky mozkové tkáně. Předpokládá se, že k jejich smrti odchází od 3-5 minuty anoxie. Podle tohoto kriteria rozeznáváme: - smrt biologickou došlo k odúmrti mozkových buněk, je to proces nezvratný 15

16 - smrt klinickou zástava dechu a oběhu, a to je proces zvratný (KPR). Platí tedy pravidlo, že je nutno zahájit resuscitaci co nejdříve a dále, že v emocionální atmosféře kolem jakékoliv příhody jsou odhady času vždy naprosto nespolehlivé Posouzení stavu základních životních funkcí - zjištění dýchání kontrola dýchacích pohybů a šelestů: - poslechem a pohmatem zachránce přiloží ucho k nosu a ústům postiženého (cítí jeho výdech na uchu a tváři + slyší dýchací šelesty) - pohledem zvedá se hrudník - diagnóza smí trvat maximálně 10 vteřin - dýchání hodnotíme jako normální či nikoliv (=jiné), tento postup byl zvolen proto, že se prakticky vždy u postižených osob mohou vyskytovat nedostatečné formy dýchání (gasping), které není účinné a které není nepřímou známkou oběhu - (srdeční činnost kontrola tepu se neprovádí, vysoká chybovost až 35% a příliš dlouhé tápavé pátrání ztráta drahocenného času, funkci srdce nepřímo odvozujeme od dýchání = normální dýchání je nepřímou známkou normální funkce oběhu, srdeční činnosti) - k úplnému vyjasnění pojmů je nutno připomenout, že zástava krevního oběhu znamená, že srdce přestalo pracovat jako pumpa, což v praxi může být a) zástava srdeční činnosti, srdeční sval se nehýbe, na Ekg elektrické potenciály ze srdce - máme rovnou linku b) fibrilace srdce, přesně komor srdeční sval se nekoordinovaně stahuje = fibriluje, srdce nefunguje jako pumpa, na Ekg máme nepravidelné vlny. Toto rozlišení jsme schopni udělat jen s pomocí Ekg přístroje. V praxi víme, že 80% dospělých při srdeční zástavě má fibrilaci. Co je podstatné, že dále víme, že prognóza přežití klesá každou ukončenou minutu od vzniku fibrilace do provedení úspěšné defibrilace o 7 10%. Po 12 minutách je pravděpodobnost přežití jen 2-5%. Ke zjištění dýchání jsou v literatuře udávány ještě další způsoby jako poslech hrudníku (nemáme vybavení a zkušenost, nutnost obnažení) či orosení zrcátka před ústy postiženého (nemáme zrcátko či je příliš teplo) ap. Souhrnně řečeno, všechny způsoby zjišťování dechu mimo doporučených jsou méně spolehlivé, složitější a v souhrnu nás okrádají o tak drahocenný čas, jehož zbytečnou ztrátou nám může nezvratně a zbytečně utéct život pod rukama Základní kroky kardiopulmonální resuscitace 1) Uvolnění průchodnosti dýchacích cest 2) Zajištění dýchání 3) Zajištění krevního oběhu Uvolnění průchodnosti dýchacích cest - uvolnit dýchací cesty záklonem hlavy pomocí dlaně ruky uložené na čele oběti, druhou rukou nadzvednout bradu - při podezření na přítomnost cizího tělesa v dýchacích cestách provést manévry k uvolnění překážky z dýchacích cest (cílem vše manévrů je zvýšit nárazově a značně nitrohrudní tlak a tlak v dýchacích cestách): - pouze při vědomí: 16

17 - vyzvat postiženého k mohutnému kašli - úder do zad provést ve stoje nebo vleže, dítě i ve visu na dolní končetiny, manévr opakovat celkem 5x, úder vést plochou dlaně mezi lopatky, měl by směřovat ven z dýchacích cest - prudké stlačení nadbřišku (Heimlichův manévr), provést opakovaně 5x. Pacient při vědomí v začátku stojí nebo sedí. Obejmeme ho zezadu, přiložíme mu zavřenou pěst jedné ruky na oblast centrálního nadbřišku a druhá ruka první ruku ještě obejme. Postiženého lehce předkloníme, ten otevře ústa a provedeme rázný úder směrem dovnitř a nahoru (opět 5x). Při výsledném neúspěchu zahájíme KPR. Heimlichův manévr může mít nežádoucí účinky zvracení a vdechnutí zvratků, prasknutí dutých nitrobrišních orgánů i poranění křehkých orgánů dutiny břišní (játra). - rázné stlačení dolní třetiny hrudníku (jako i úder do zad) u obézních osob a těhotných.jednou paží obemkneme tělo těsně pod podpažími zezadu dopředu a druhou rukou provedeme několik rázných stlačení do hrudní stěny. - u bezvědomí: - laici zavolají 155 a zahájí neodkladnou resuscitaci. Nepřímá srdeční masáž může dokonce napomoci vypuzení cizího tělesa. Mají proto opakovaně kontrolovat obsah dutiny ústní pohledem, zda nelze již cizí těleso vyjmout Zajištění dýchání I. Umělé dýchání z plic do plic II. Metoda umělého dýchání dle Silvestra-Brosche I. Umělé dýchání z plic do plic - poloha na zádech - způsoby z úst do úst - z úst do nosu (poranění úst, problém v dutině ústní) - z úst do úst a nosu (malé děti) - bariérové pomůcky: pro vlastní ochranu před možnou infekcí a i z estetických důvodů užíváme bariérové pomůcky resuscitační roušku - umělý vdech trvá 1 vteřinu a poměr vdechu a výdechu je 1:1, objem vdechu je cca ml (6-7 ml/kg váhy) II. Metoda umělého dýchání dle Silvestra-Brosche - lze ji provádět jako alternativní mechanickou metodu umělého dýchání při nemožnosti dýchání z plic do plic ústy. - ve srovnání s umělým dýchání z plic do plic má 50% účinnost - použití: - těžká krvavá poranění obličeje - prokázané otravy prudkými jedy, bojovými otravnými látkami - přítomnost žíraviny v obličeji poškozeného - prokázaná nebezpečná infekce - provedení záchrance klečí za hlavou, pokládá horní končetiny ohnuté na hrudník (výdech) a zase je vzpažuje nad hlavu (nádech) 17

18 III. Provádění pouze nepřímé srdeční masáže ( top-less KPR) - pokud není zachován krevní oběh a ani dýchání a nelze je provádět, je potřeba provádět alespoň nepřímou srdeční masáž - nejčastěji se s ní setkáme v terénu u pochybných nebo neesteticky vyhlížejících a možná infekčně nebezpečných neznámých jedinců, kdy záchrance odmítne provádět umělé dýchání bez pomůcek - pokud se jedná o příhodu, vzniklou náhle, při zřejmě dobrém předchozím zdravotním stavu, tj. z plného zdraví, jsou výsledky a kvalita života plně srovnatelná s kompletní KPR, pokud KPR v obou skupinách netrvá dále než 6-12 min Zajištění krevního oběhu nepřímá srdeční masáž - poloha na zádech na pevné podložce - místo, kde stláčíme hrudník je na středu hrudníku na hrudní kosti, tam přiloží zachránce hranu své dlaně, druhou dlaň položí na ní, případně proplete prsty obou rukou - prsty směřují kolmo ke hrudní kosti, nedoléhají ke hrudníku, během masáže zachránce ruce nevzdaluje od hrudníku - horní končetiny jsou napnuté v loktech a kolmo k ose těla - zachránce stačuje hrudní koš postiženého hmotností horní poloviny svého těla, hrudník promáčkne u dospělého o 4-5 cm (o 1/3 jeho předozadního průměru) - stlačovat pravidelně frekvencí 100 stlačení /min. (frekvence vyjadřuje rychlost stlačování, ne celkový počet stlačení provedených za minutu ten je přerušován umělými vdechy a ve výsledku by neměl klesnout pod 80 stlačení/min). - nepřímou srdeční masáž vždy provází umělé dýchání, na 2 umělé vdechy provést v masáži krátkou přestávku - poměr stlačení a povolení komprese je 1:1, komprese je plynulá Kardiopulmonální resuscitace - zahájíme nepřímou srdeční masáží 30ti stlačeními hrudníku (zjistilo se, že při zástavě bez dušení, je v organismu dostatečné množství kyslíku, pro srdce a mozek je limitující, že krev k nim neproudí) - pokračujeme v KPR v poměru 2 dechy : 30 stlačením (jeden cyklus) a tento poměr dodržovat při resuscitaci v jednou i dvou zachráncích - cca tedy 10 vdechů za min. a frekvence stlačení více jak 80 za minutu - přítomnost další osoby využít k zajištění autotransfuzní polohy (zvednutí dolních končetin) - průběžná kontrola stavu základních životních funkcí po prvních 3 cyklech KPR a dále po každých 3-5 cyklech KPR - po obnovení základních životních funkcí uložit postiženého do stabilizované polohy na boku Automatizované externí defibrilátory (AED) Připomínám (jinak viz. výše kap ), že zástava krevního oběhu znamená, že srdce přestalo pracovat jako pumpa, což v praxi může být: a) zástava srdeční činnosti, srdeční sval se nehýbe b) fibrilace komor srdeční sval se nekoordinovaně stahuje V praxi víme, že 80% dospělých při srdeční zástavě má fibrilaci. Co je podstatné, že dále víme, že prognóza přežití klesá každou ukončenou minutu od vzniku fibrilace do provedení úspěšné defibrilace o 7 10%. Po 12 minutách je pravděpodobnost přežití jen 2-5%. Ke zrušení fibrilace KPR nestačí, je třeba provést defibrilaci a to přístrojem (defibrilátorem). 18

19 Buď ho doveze osádka ZZS (ale, čas pro dobrý výsledek je žalostně krátký) nebo se dnes v místech větší koncentrace lidí budou nacházet AED automatizované externí defibrilátory. Jsou to místa, kde je možné zajistit dostatečný výcvik jejich obsluhy a kde je pravděpodobnost předpokládaného výskytu náhlé zástavy oběhu v daném místě je 1 příhoda za 2 roky (místa koncentrace většího počtu lidí letiště, divadla, nádraží, stadióny, supermarkety atd.) - po zahájení KPR pokračujeme až do dostupnosti AED - AED použijeme při zjištění bezvědomí a nepřítomném normálním dýchání - postupuje se podle hlasových pokynů přístroje (vytažení a nalepení elektrod na hrudník) - pak přístroj analyzuje srdeční činnosti, s postiženou osobu se nemanipuluje - přístroj doporučí/nedoporučí výboj akusticky a vizuálně - vlastní podání výboje zmáčknutím blikajícího tlačítka, POZOR, postižené osoby se nesmí nikdo dotýkat a postižená osoba nesmí být v kontaktu s kovem - následují 2 minuty oživování (resuscitace) - opakuje se vlastní analýza a případný další výboj je přístrojem doporučen (a pak je po stisku tlačítka podán), nebo není, a poté se pokračuje v oživování - oživování ukončíme při objevení se normálního dýchání postižené osoby nebo předání odborné zdravotnické pomoci ZZS - u dětí od 8 let se postupuje jako u dospělých - u dětí použití od 1 roku za předpokladu speciálního dětského AED a pediatrických elektrod - výboj se podává jen jeden a časová smyčka je 2minutová 3.5. NEODKLADNÁ RESUSCITACE DĚTI - obecně používat menší fyzické úsilí (menší sílu při stlačování, nižší dechové objemy u dechů) a rychlejší frekvence - za dítě se považuje stáří 1 rok až konec puberty, od 1 měsíce do 1 roku mluvíme o kojencích a od narození do 1 měsíce o novorozencích - pokud myslíme, že postižený je dítě, resuscitujeme podle schématu pro děti - resuscitaci zahajujeme 5 záchrannými vdechy!!! - je-li záchrance sám, zahajuje resuscitaci dle schématu pro děti, resuscituje cca 1 minutu, pak volá. Nemá-li při ruce telefon a musí se někam běžet pro pomoc (i do vedlejší místnosti), je vhodné resuscitované dítě vzít s sebou, zkrátí se tak čas o cestu nazpátek, než zase můžete po ukončení hovoru začít znovu resuscitovat. Novorozenci (a kojenci): - uvolnění dýchacích cest provádět jen mírným záklonem hlavy (podložení pod ramínky) a přesunutím hlavy tzv. čichací poloha (asi 5 cm) - při odstraňování překážky z dýchacích cest si dítě položit na své předloktí hlavou mírně dolů, vést několik úderů dlaní mezi lopatky dítěte, směřujících ven z dýchacích cest, případně dítě uchopit za nohy, otočit hlavou dolů a provádět stejný manévr - u nejmenších dětí neděláme Heimlichův manévr - umělé dýchání z plic do plic technikou dýchání z úst do úst i nosu současně, vydechujeme do dítěte jen obsah svých úst tak, aby se zvedal hrudník 19

20 - frekvence umělého dýchání je u novorozence 30 dechů/minutu, u kojence 20 dechů/minutu - technika nepřímé srdeční masáže místo stlačování je blíže ke středu hrudní kosti než u dospělého, (cca 1,5 cm pod spojnicí prsních bradavek), masáž provádět dvěma prsty, nebo překříženými placi při obejmutí hrudníku dítěte dlaněmi - hrudník stlačovat do hloubky 2-3 cm (1/3 hrudníku) - frekvence stlačování je u novorozence 120 stlačení/min., u kojence minimálně 100 stlačení/min. - poměr dechů a stlačení je u novorozence 1 : 3 - u větších platí schéma pro děti obecně (viz. dále) Děti : - umělé dýchání z plic do plic technikou z úst do nosu a úst, nebo jen z úst do úst podle velikosti dítěte, dechové objemy takové, aby se zvedal hrudník, ale aby zachránce nedýchal proti odporu, umělé dýchání provádět frekvencí 20 dechů/min. - technika nepřímé srdeční masáže dlaní jedné, či obou rukou podle velikosti hrudníku - frekvence masáže 100 stlačení/min. - poměr dechů a stlačení je 15 : 2 a jen je-li jeden záchrance 30 : 2 DOSPĚLÍ 3.5. POSTUP PŘI NEODKLADNÉ ZÁKLADNÍ KPR SHRNUTÍ VŠECH KROKŮ (KAPITOLA PRO TY, CO NIKDY NIC NEČTOU) 1. Zajistit bezpečí pro záchranný tým (opatrnost při tonutí, elektrických úrazech, dopravních nehodách, hořících budovách apod.). 2. Zjistit bezvědomí hlasitě oslovit a opatrně zatřást postiženým, bolestivý podnět. 3. Hlasitě přivolat ke spolupráci případné další zachránce. 4. Uvolnit dýchací cesty záklonem hlavy pomocí dlaně ruky uložené na čele oběti, druhou rukou zvednout bradu, sledovat zvedání hrudníku, pak uchem nad ústy postižené osoby, eventuálně slyšet a také pociťovat případný vydechovaný vzduch na své tváři. 5. Pokud postižená osoba dýchá normálně a je v bezvědomí, uložit jí do zotavovací polohy. 6. Pokud nedýchá normálně, uvědomit ZZS (155, 112) a vyčkat na případnou telefonicky asistovanou KPR dispečerkou ZZS, zahájit nejdříve nepřímou srdeční masáž a střídat s umělými vdechy. Poměr stlačení hrudníku je 30 : 2, frekvence stlačení je 100/ min., hloubka stlačení je 4-5 cm, stlačení a povolení je v poměru 1 : 1. Umělý vdech je normálním objemem klidového dechu, t.j. asi ml jeden vdech. 7. Během oživování se střídáme s druhým zachráncem po 2 minutách a snažíme se minimalizovat prodlevy v masáži hrudníku. 8. Resuscitaci ukončujeme při fyzické vyčerpání, příjezdu ZZS, obnovení normálního dýchání. 20

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158.

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158. PRVNÍ POMOC PRO TÁBORNÍKY První pomoc musí být vždy rychlá a účinná. Je vždy potřeba vědět co a proč děláme!! Právo na první pomoc má každý a každý má také povinnost ji znát a poskytnout- její odepření

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část C: Jak učit základy první pomoci] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní kůži

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce PRVNÍ POMOC Náhlé poškození zdraví je neočekávaný stav, který může vzniknout kdykoli a kdekoli. Méně závažnější příhody (oděrky, malé řezné rány, nevolnost apod.) nevyžadují ve většině případů pomoc druhých

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část A: Základy první pomoci - Náhlá onemocnění] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

Novinky v první pomoci

Novinky v první pomoci 2011 Novinky v první pomoci Druh dokumentu: Číslo dokumentu: SMĚRNICE 001 Vydání číslo: Účinnost vydání od: Změna číslo: Účinnost změny od: Počet stran: 2011 III 1. 1. 2011 26 zpracoval kolektiv OS ČČK

Více

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci Neodkladná resuscitace a základy první pomoci (určeno pro Centrum Regeneračního Vzdělávání Michal Dusil) vypracoval : Marek Hylebrant -zdravotnický záchranář Neodkladná resuscitace soubor na sebe navazujících

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní "Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje http://www.uszssk.cz/index.php?mid=19&msid=14 (c) 2005-2008 Územní středisko ZS SK Rychlokurz první pomoci - základní poučky Předlékařská

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Explosivní zranění a záchranná služba

Explosivní zranění a záchranná služba Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Explosivní zranění a záchranná služba Vedoucí práce: MUDr. Jan Štorek, PhD. Vypracoval: Jan Diviš Srpen 2011 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice Důleţitá telefonní čísla: Integrovaný záchranný systém 112 Hasičský záchranný sbor 150 Zdravotnická záchranná sluţba 155 Policie ČR 158

Více

Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005)

Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005) Manuál Automatická Externí Defibrilace (2005) Verze dle nové ERC Guidelines 2005 Ing. Ivo Skopal, instruktor BLS / AED Předmluva Vážení přátelé Dostává se nám do ruky první komplexní příručka zahrnující

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR

Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR Metodika výuky k získání odbornosti - INSTRUKTOR Zná hlavní základy pedagogiky a psychologie, bezpečnosti práce při činnosti s dětmi a základy zdravovědy. Zná základní dokumentaci kolektivu. Má rozšířené

Více

Člověk v extrémních podmínkách

Člověk v extrémních podmínkách VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ Člověk v extrémních podmínkách Šárka Bernatíková Ostrava 2014 Bernatiková Š., 2014 ISBN 978-80-248-3494-8 Tato kniha

Více