Zdravotní sestra/ošetřovatel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní sestra/ošetřovatel"

Transkript

1 12 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč Profesní svět: Zdravotní sestra/ošetřovatel Když je někdo řadu let na chronickém oddělení, snadno se sklouzne k tomu, že mu člověk začne tykat. Taky se mi to stalo. Cit pro důstojnost a schopnost rozlišovat, kde za pacienta převzít rozhodování, a kde ne, protože je dostatečně kompetentní, to je to, co mě vždy zajímalo a co se snažím kultivovat u personálu, který je mi svěřen. Úplně normální práce, Jana Plíšková / 7 Rozhovor s vrchním ošetřovatelem z psychiatrie Péče o klienty v domácím prostředí Diakonie: Listopadová aukční setkání s uměním Předvánoční recenze a upoutávky na dobrou četbu Vánoční dárek: Reportážní DVD z oslav 400 let Bible kralické

2 foto: Pavel Capoušek

3 ÚVODNÍK 3 Zdravotnictví nezná bratra D. Ženatá TŘINÁCT 4 Co musíš znát? P. Filipi BIBLICKÁ ÚVAHA 5 Štěpán D. Férová TÉMA 7 Úplně normální práce. Rozhovor s O. Plecháčkem J. Plíšková 10 Domácí péče E. Černá 11 Nelékařská povolání H. Svobodová OTÁZKA NA TĚLO 13 Co hezkého jste zažili při pobytu v nemocnici? CÍRKEV ŽIJE 19 Do Rumunska za Čechy, kteří mají maďarského faráře D. Ženatá 20 Bedřich Dušek Pb+ 21 Odhalení památníku Bible kralické v Lešně J. Čáp 23 Návykové Orkneje M. Trgalová 24 K čemu může být pro faráře dobrá supervize M. Bárta 30 Nemusíme se loučit M. Čejková 31 Farář Jaroslav Košťál se dožil devadesátky J. Lukáš SURSUM CORDA 32 Ježíši, tvá jest památka L. Moravetz MOJE CÍRKEV 34 Z rozhovoru církve o samofinancování 5 P. Stolař 38 O čem jednali zástupci seniorátů A. Balcar DIAKONIE 39 Listopadová aukční setkání s uměním P. Hanych SLOVO 43 Ptáci L. Ridzoňová 44 Vlak Sunset limited není černobílý J. Ženatý 45 Vyhnání Gerty Schnirch L. Ridzoňová 46 O dobrém nástroji z té pravé Boží kůlny Š. Grauová ÚVODNÍK Zdravotnictví nezná bratra Sestřička v nemocnici, správně zdravotní sestra. Přináší úlevu, někdy i útěchu. Setkává se v první linii s bolestí, nemohoucností i touhou po záblesku naděje u každého pacienta. Mám za to, že je to spolu s učitelskou profesí snad nejtěžší povolání vůbec. Ženy se do mužských profesí nabouraly už dávno. Slýchali jsme o traktoristkách a jeřábnicích. Ale muž zdravotní bratr, přestože ošetřovatelskou práci také může vykonávat, stále jako by hledá svou identitu. Bratříčka známe tak leda z Krylovy písničky Bratříčku, zavírej vrátka. Je-li muž v pozici středního zdravotnického personálu, je ošetřovatel či pečovatel. A když šéfuje oddělení, je to pan XY, vrchní sestra. V posledním letošním čísle Českého bratra se v cyklu Profesní svět věnujeme právě zdravotnickým profesím. Rozhovor s vrchní sestrou Ondřejem Plecháčkem nás zavede na psychiatrické oddělení, v článku Kdo je kdo v bílém si pokusíme ujasnit, s kterými zdravotnickými profesemi se dnes můžeme potkat a jakou školu je k tomu třeba vystudovat. S koncem roku se hlásí ke slovu předplatné na další ročník příští rok to bude jubilejní devadesátý! Na straně 15 najdete potřebné informace a na straně 49 kupón na dárkové předplatné, pokud byste chtěli někoho předplatným Českého bratra obdarovat. Ačkoli se ukázněně snažíme držet počet stran časopisu na čtyřiačtyřiceti, vánoční číslo je trochu objemnější. Jednak jsme chtěli dát prostor více recenzím a upoutávkám na dobrou četbu, které by pro vás mohly být inspirací při nákupu vánočních dárků, jednak vzadu najdete (k vystřižení) booklet k přiloženému disku. Více informací k reportážnímu videu najdete na straně 15. V adventu pořádá mnoho organizací i našich sborů benefiční koncerty či dobročinné bazary. Přejeme všem hojné výtěžky na dobré účely, kreativní přístup a radost z dobře vykonané práce. Inspirativní čtení a pokojné vánoce přeje všem čtenářům Daniela Ženatá 3

4 TŘINÁCT Co musíš znát? Logika Heidelberského katechismu Pouhé tři věci mám podle katechismu znát, abych mohl blahoslaveně žít i zemřít. Znát pouhé tři věci potřebuji ke štěstí. Všechno ostatní co znám nebo chci znát, mohu mít; zde katechismus neklade žádnou závoru lidskému poznání a poznávání. Jen říká, že k blahoslavenému životu dostačují věci tři. Které? Zaprvé: Jak veliký je můj hřích a má bída. Zadruhé: Jak se mi dostalo vykoupení. Zatřetí: Jak mám být Bohu vděčný za takové vykoupení. Tyto tři věci jsou potom obsahem výkladů katechismu a tvoří jeho osnovu. Heidelberský opouští obvyklé rozvrstvení katechismové látky (Vyznání víry, svátosti, Desatero, Modlitba Páně) a nahrazuje je jiným schématem. Jako první je jmenováno poznání vlastní situace. Ta je líčena jako neblahá: veliký hřích a bída. Je opravdu podmínkou šťastného života poznání vlastní bídy? Katechismus to předpokládá a nejedni mu (i ostatním reformačním dokumentům, ale i apoštolu Pavlovi v epištole Římanům) vytýkají přílišný pesimismus v pohledu na člověka: Každý je v hříchu a v bídě, a tudíž potřebuje vykoupení. Když realisticky pohlédneme na dno svého života, co tam spatříme? Hřích a bídu? Katechismus však nevyzývá jenom a předně k pohledu do vlastního nitra. Jeho výzvou není, co prý bylo nápisem staré řecké věštírny v Delfách: Poznej sám sebe. Vzápětí mluví o vykoupení. Ovšem o vykoupení již přece byla řeč: v otázce první, ve které jsem vyznal, že patřím svému věrnému spasiteli, který mě vykoupil K mému jedinému potěšení nestačí pohlédnout na své dno. Ale vědomí, komu patřím. Teprve potom a odtud mohu realisticky pohlédnout na své dno. Taková je logika první i druhé otázky katechismu. Bylo by chybou (a bývalo chybou) chápat pořadí mezi poznáním bídy a vykoupením jako logický, příčinný vztah podmínky a následku teprve když poznám svůj hřích a bídu, mohu poznat vykoupení. A nejedno evangelizační kázání se v této logice pohybuje: Nejdříve nutno člověka přesvědčit o jeho bídnosti, abychom mu potom mohli nabídnout vykoupení v Kristu. Ale je to jinak: Teprve když vím, komu patřím, poznám svůj hřích a bídu. Zato mezi členem druhým (jak se mi dostalo vykoupení) a členem třetím (jak mám být vděčen) je již vazba logická a přímá. Vděčnost je odezvou na vykoupení. Dobré skutky, poslušnost Božího zákona (Desatero), ano i modlitba jsou zahrnuty pod záhlaví O vděčnosti. Nepředcházejí vykoupení, nejsou jeho podmínkou, ale následují je jako výraz vděčnosti za vykoupení již přijaté. To je významné, i když nedoceňované specifikum tohoto katechismu a celé reformované zbožnosti. Pavel Filipi 4

5 BIBLICKÁ ÚVAHA Štěpán Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Sk 6,8 15 a 7,54 60 Štěpán byl jedním z jáhnů diakonů, kteří byli vybráni, aby sloužili u stolů. Měli se starat o spravedlivé rozdělování jídla; aby jedni nebyli zvýhodněni a druzí odstrčeni. Jedna věc je peníze pro chudé získat a druhá, neméně důležitá, je moudře je využít a rozdělit. A apoštolové osvobozeni od těchto starostí se měli i nadále plně věnovat modlitbám a zvěstování Božího slova. Práce Dvanácti (apoštolů) i práce Sedmi (jáhnů) je zde nazvána stejným slovem: diakonia. Obojí činnost je důležitá práce kazatelská i práce sociální žádná z nich není upřednostňována, obě vyžadují lidi plné Ducha. A Štěpán takový byl. Čteme o něm, že byl obdařen Boží milostí a mocí, byl plný víry a moudrosti a činil mezi lidmi veliké divy a znamení. Svým zvěstováním i životem vydával svědectví o vzkříšeném Ježíši Kristu. A to se mnohým židům nelíbilo. Proto proti Štěpánovi vystoupili. Nejdříve s argumenty v rovině věroučné a teologické, a když jejich argumenty neobstály, začali Štěpána pomlouvat. Když nepomohlo ani to, rozhodli se ho umlčet násilím. Nechtěli ho už poslouchat ani se na něho dívat. Vždyť jeho tvář se podobala tváři anděla! Přepadli ho a přivlekli před soud. Štěpán pronesl na svou obhajobu řeč. Spíše než obhajoba to bylo kázání, které nakonec vyústilo v obžalobu těch, kteří ho vyslýchali. Obvinil je, že Bůh jim poslal Mesiáše a oni ho ukřižovali. Výsledek byl jasný tváře zkřivené hněvem, vztek, skřípění zubů, křik, zacpávání uší a nelítostný rozsudek: ukamenovat! Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město. A co Štěpán? Díval se vzhůru k nebi. A viděl nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží. Poznal, že Bůh je na jeho straně. Když ho kamenovali, modlil se: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. A naplněn Boží mocí, milostí a odpuštěním zvolal: Pane, odpusť jim tento hřích! Pak zemřel. Štěpán svůj boj dobojoval a zvítězil. Ježíš Kristus převedl Štěpána ze smrti do života. Ale boj není u konce, pokračuje dál. Bible nám líčí, jak ještě ten den byli pochytáni další křesťané; ve vězení je vyslýchali a mučili. Jedním z těch, kdo viděli Štěpána kázat, kdo slyšeli jeho obhajobu a kdo skřípali vzteky zuby, křičeli a zacpávali si uši a pak hnali Štěpána za město a horlivě pomáhali při kamenování, byl Saul. I za něho se Štěpán modlil, aby mu Bůh odpustil hříchy. A Bůh to učinil. Přivedl tvrdého a krutého Saula k víře a k pokání. Z urputného pronásledovatele byl proměněn v horlivého vyznavače, který byl stejně jako Štěpán ochoten pro Ježíše snášet i utrpení a smrt. Bůh nám dal svého Syna. Přišel k nám o vánocích ve svém narození, ale ještě více se nám dal a vydal ve své smrti na kříži. Mnozí znají zpaměti biblický verš: Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíš Kristus byl vzkříšen. A zve i nás, abychom vstali z mrtvých a stali se Božími dětmi. Přijměme tento Boží dar a dejme mu ve svém životě místo, které mu patří. Ježíši Kriste, otevři naše srdce, abys v nich mohl přebývat, otevři naše ústa k chválení, abychom tvé světlo nesli dál a šířili tvé slovo, až naplní celý svět. Amen Dagmar Férová, ordinovaná presbyterka na obrázku: detail vitráže z katedrály v Bourges 5

6 TÉMA Zdravotní sestra/ošetřovatel/pečovatelka Modlitba Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje. Požehnej, Pane, rukám všech, kteří slouží slabším, než jsou sami. Ke kterým se otáčejí oči s prosbou o pomoc. Slituj se nad těmi, kteří den za dnem musí sami v sobě hledat slitování pro druhé více než jiní. Z domů bolesti a dočasných útočišť nás spolu s nimi i s těmi, kterým slouží přiveď do věčných příbytků ve světle a slávě. Amen modlitba Tomáše Pavelky inspirovaná žalmem 123, kresba Lydie Férové

7 ROZHOVOR s Ondřejem Plecháčkem Úplně normální práce Vrchní ošetřovatel v Psychiatrické nemocnici v pražských Bohnicích Ondřej Plecháček byl farářským dítětem ; dětství prožil na faře v Borové u Poličky, a to v době, kdy na dalších blízkých sborech působili Jan Keller, Bohdan Pivoňka, Tomáš Bísek, Pavel Hlaváč; jejich rodiny tam tehdy, v komunistickém bezpráví, žily velice semknutě. Když bylo Ondřejovi 12 let, stěhovali se s tatínkem na sbor do Mladé Boleslavi, kde se později ve Škodovce vyučil automechanikem. To ovšem ještě netušil, že autům se v životě moc věnovat nebude. Jako vrchní ošetřovatel teď dohlíží na chod pěti oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze. Je mu 45 let, s ženou Klárou mají dceru a dva syny. Já jsem ho našla v jeho kanceláři v pavilonu s číslem 30. Jak by se dala charakterizovat funkce vrchního ošetřovatele? Je to totéž jako vrchní sestra. Kolem tohoto pojmu vznikl trochu terminologický zmatek ošetřovatel je normálně chápán jako nižší zdravotnický personál, nemá maturitu; k sestře ovšem mužský ekvivalent neexistuje, takže se ošetřovatel používá i tady v tom smyslu. A jaké k tomu máte vzdělání? Studoval jsem na naší teologické fakultě, ale po dvou letech jsem odešel a začal pracovat v léčebně jako ošetřovatel. Zde jsem absolvoval také náhradní (civilní) vojenskou službu, v průběhu které jsem večerně vystudoval střední zdravotnickou školu. Po ukončení civilní vojenské služby jsem již pracoval jako zdravotní sestra, později jako staniční ošetřovatel. V Národním centru nelékařských profesí v Brně jsem si doplnil psychiatrickou specializaci, potřebnou pro výkon práce staniční sestry. Kromě toho jsem ještě absolvoval pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik a vloni jsem dokončil bakalářské studium ošetřovatelství potřebné k tomu, abych mohl být vrchním ošetřovatelem. A od kterého roku tu jste? Od roku Léčebna se přejmenovala na nemocnici, co si o té změně názvu myslíte? Je to věc spíš kosmetická. Ale vcelku s tím souhlasím. Týká se to známé destigmatizace, ale jde i o rovnocennost vztahů s jinými nemocnicemi; léčebny totiž z hlediska pojišťoven dělají jen následnou péči. Ale přitom tady máme akutní příjmy. Kolik se sem vejde pacientů? Kolem tisícovky, přesně to nevím. Zdejší péče se principiálně rozděluje na akutní a následnou. Přičemž k akutním oddělením patří kromě klasických psychiatrických i oddělení gerontologická a oddělení závislostí. Následná péče se ještě zas rozděluje na péči prvního, druhého a třetího typu. Následná péče prvního typu znamená pobyt od 50 dnů do jednoho roku. Druhý a třetí typ jsou od jednoho roku dál. Velká nesnáz je ovšem v tom, že na té dvojce a trojce zůstávají lidé, které prostě není kam jinam dát. Já jsem sem nastoupil v roce 1991 a ještě dnes se tu potkávám s pacienty, kteří tu byli už tenkrát. Jak se tohle dá vysvětlit? Samostatného žití nejsou schopni, léčebna se jim stala domovem. Zkrátka se neví, co s nimi. Domovy s psychiatrickou péčí pro Prahu jsou tři, všechny jsou ale umístěny mimo Prahu a pořádná komunitní péče, umožňující žít doma, chybí. A jak by se tedy dala popsat ta vaše funkce? Mám na starosti pět pavilonů, v nichž jsem nadřízen staničním sestrám. Jde o úsek ošetřovatelské péče ve smyslu obsazenosti oddělení, starám se o nové pracovníky, o jejich zaškolování, rozhoduji o tom, zda jsou schopni takovou práci dělat, metodicky je vedu. 7

8 Kdybyste měl nějak srovnat dobu, kdy jste tady začínal, s dneškem, co byste řekl? Změnilo se toho hodně. Tenkrát jsme tady byli dva sanitáři a jedna sestra na 50 lidí! Navíc nás nikdo vlastně nezaučoval. A v řadách personálu bývali tací, kdo se chovali k pacientům hodně nevybíravě a nás poučovali, jak máme být na pacienty tvrdí a podobně. Jak jste se s tím tehdy srovnával? Dva lidi na 50 bláznů, nechtěl jste radši utéct? Já bych řekl pacientů. A utéct jsem nechtěl. Bavilo mě to. A taky pro mě byli důležití přátelé, které jsem mezi kolegy měl. Samozřejmě že když si dnes vzpomenu, jak jsem se sám k některým pacientům choval nafackoval bych si. A spolu s jednou paní doktorkou vedeme ambulantní psychoterapeutickou skupinu. Potýkal jste se někdy s agresivními pacienty? Občas se to stalo zklidnit někoho aspoň tak, aby mohl třeba dostat injekci. Ale nebylo to často. Pokud u někoho neklid nebo agrese hrozí, zkušená sestra to pozná a dokáže použít techniky, které mohou neklid a úzkost pacienta zmírnit. Pokud je to nedostatečné a nebezpečné, přemístí se na oddělení, které je k tomu určeno a je na to lépe vybaveno, i personálně. Tak je to třeba i na oddělení ochranné léčby nebo tady naproti na chronickém mužském oddělení. Ale tady to tak není. My jsme otevřené oddělení. Řekl byste nějaký příklad? V 90. letech, hned po revoluci, byly poměry tady najednou uvolněnější; brali jsme třeba lidi hodně na propustky ven, do kina. A vzít jednoho z nejvíc chronických pacientů schválně do té nejluxusnější restaurace? Dnes mám za to na sebe vztek. Málo citu pro věc. A zároveň jiná a dost citlivá věc když je někdo řadu let na chronickém oddělení, snadno se sklouzne k tomu, že mu člověk začne tykat. Taky se mi to stalo. Cit pro důstojnost a schopnost rozlišovat, kde za pacienta převzít rozhodování, a kde ne, protože je dostatečně kompetentní, to je to, co mě vždy zajímalo a co se snažím kultivovat u personálu, který je mi svěřen. Jsou tady nějaké vstupní psychologické testy? Nejsou a ani by nějak zásadně nepomohly. Lepší je člověka vystavit tomu, jak se bude k pacientům vztahovat. Pracovní poměr se uzavírá vždy nejprve na dobu určitou a já ji ještě jednou až dvakrát prodlužuji. Teprve pak usoudím, zda s tím člověkem sepíšeme smlouvu na dobu neurčitou. Samozřejmě že se o věci radím s příslušnou staniční, která je tomu adeptu víc nablízku. Není vám přece jen líto, že jste se s pacienty ve smyslu toho blízkého kontaktu rozešel? Já s těmi pacienty taky jsem mám už dlouhá léta na starosti centrum krizové intervence, kde sloužím na lince důvěry, navíc tam mívám noční služby; je tam pár lůžek pro krizové pobyty. To znamená co? Není zamčeno. Pacienti mohou chodit, kam chtějí. I kdyby šli ven z léčebny, nikdo je nezastaví. Stane se, že někdo uteče? Jistěže ano. Na oddělení je určitý denní režim komunita, pak různé aktivity, na které pacienti mají docházet, a odpoledne je čas na vycházky, pak mohou i ven, když to ohlásí a dostanou propustku. Ovšem východ je otevřen, nikdo je tam nekontroluje. A když tedy někdo opravdu zmizí? Pokud není nebezpečný sobě nebo svému okolí, tak se to bere jako jeho rozhodnutí a nechá se 8

9 to být. A pokud takhle nebezpečný je, hlásí se to policii. Existuje myslím jeden nešvar: rodina usiluje o uznání nesvéprávnosti maminky, tatínka v nějakém nedobrém zájmu moct nakládat s jeho majetkem, domem. A myslím, že se občas povede dostat takového nešťastníka až do léčebny. Je to tak? Vím, že se to tak traduje, ale řekl bych, že dnes se to už nestává. I když je pravda, že gerontologická oddělení neznám. Pojistky, aby se tohle nedělo, ale jsou. Soudní znalec z oboru psychiatrie nesmí být z toho zařízení, kde přebývá dotyčný. A musí se přesně stanovit oblasti, kterých se potenciální omezení pacienta týká. To rozhoduje soud rozsudkem, kterému právě předchází znalecké vyšetření. Soud také určí opatrovníka, který v oblastech, ve kterých není schopen rozhodovat pacient, rozhoduje za něho. Nakládání s majetkem a vedení účtu musí být odděleno a jak pacient, tak kdokoliv jiný může podat podnět ke změně opatrovníka, pokud má pocit, že je pacient poškozován. A to opět přezkoumává a rozhoduje soud. Na chodbě na nástěnce jsem si všimla papíru s rozpisem úklidů, to tedy patří k těm aktivitám? Ano, je to tak. Jenomže pracovních možností valem ubývá. Byly doby, kdy pacienti pomáhali v kuchyni, v prádelně Proč už to není? Protože jsou na příslušnou práci čím dál náročnější požadavky. Bezpečnost práce A kuchyň i prádelna navíc v léčebně skončily, jídlo i prádlo nám dovážejí. Je to špatně; byli jsme do toho dotlačeni. Zároveň se ale posunuje i jakési uvědomění pacientů. Doba je jiná. Leckdo z nich by se dnes ohradil pracovat nebude, je přece nemocný. Tady na chodbě se bavili dva pacienti, jeden, asi nový, se ptal, kolik je lidí v jednom pokoji, druhý mu řekl, že patnáct. To mě zarazilo. Tady ne, většina pokojů je čtyřlůžkových, jeden pokoj na třicítce je pro šest. Ale je pravda, že na chronických odděleních velké pokoje jsou; patnáct postelí sice ne, ale deset ano. Tahle oddělení jsou v místě, kterému se i dnes říká kolonky. Kdysi byla totiž léčebna úplně soběstačná, zásobovala jídlem i celou Bulovku. A na konci areálu, kde je socioterapeutická farma, byl statek, který k léčebně patřil. Pavilony tam umístěné se nazývaly kolonie pracujících, proto kolonky. Léčebna byla tenkrát rozdělena na část sanatorní a na část méně majetných, a ti chodili na statek pracovat. V pavilonu byli jen přes noc, proto účelově ty pokoje s velkým počtem postelí. Úpravy by to chtělo a my bychom je i rádi udělali, ale bojujeme s památkáři a s financemi. Tady v zahradě je krásný kostel, jak je to tam teď s bohoslužbami? Je tu tým spirituální péče s širokým záběrem, jeho členové dobře spolupracují, nevymezují se podle svých denominací. Evangelické bohoslužby jsou každou středu, chodí sem farář Ondřej Kolář z Kobylis. A vy sám dnes někam do evangelického sboru patříte? Do Kobylis. Ale nemluví se mi o tom úplně lehko. Chodili jsme tam pravidelně, i naše děti; za Jirky Štorka jsem byl členem staršovstva. S tím jsme si rozuměli, farářské působení tady v léčebně on hodně rozpohyboval. Dnes jsme spíš nepravidelnými návštěvníky. Nemáte někdy přece jen pocit, že byste chtěl odejít mezi takzvaně normální lidi? Lidi bych na ty normální a jiné nedělil. Pravda je, že spousta lidí vidí práci v léčebně jako něco mimořádného, ale ono to moc mimořádné není. Je to úplně běžná sesterská práce. A odejít? Jsem tady už dost dlouho, to se odchází těžko. Teď tady začínáme s komunitním terénním centrem, to je něco takového, kam bychom se měli ubírat Baví mě pracovat s lidmi, tvořit týmy, a o dobrý tým v takovém centru hodně jde. Jistě že mě taky někdy přepadne pocit úplně odejít, pracovat rukama, ale asi to neudělám. Pořád mě to tady těší, jsem tu rád. ptala se Jana Plíšková 9

10 VĚTŠINA LIDÍ BY I V NEMOCI A NA SKLONKU DNŮ CHTĚLA BÝT DOMA Domácí péče Z naší praxe: Mnoho tváří péče v průběhu čtyř let O manžele N. jsme se začali starat na podzim roku V té době se zdravotní stav paní N. zhoršil natolik, že se nejen už nemohla starat o domácnost, ale naopak sama potřebovala pomoc další osoby. Pan N. na sebe převzal všechny obvykle ženské povinnosti a vyřizoval všechny záležitosti na úřadech i objednávky u lékařů. Přitom však měl sám zdravotní problémy. Drobný obětavý a vždycky usměvavý pán se přišel zeptat na podmínky našich služeb. Všichni jsme si ho oblíbili a začali chodit k oběma manželům na návštěvy. Nejprve jsme jim vybavili domácnost potřebnými kompenzačními pomůckami. Všechny změny jejich zdravotního stavu jsme prožívali spolu s nimi a podporovali pána v péči o jeho ženu. Po celou dobu jsme obdivovali jeho vytrvalost, obětavost, pokoru a trpělivost. Zdravotní stav jeho ženy se postupně zhoršoval, pan N. ale statečně bojoval a pečoval o ni do poslední chvíle. Na podzim roku 2011 se zdravotní stav paní N. zhoršil výrazně a hospitalizace byla nutná. Její muž za ní do nemocnice pravidelně docházel a nás o jejím zdravotním stavu průběžně informoval. Před vánocemi sám onemocněl, a tak oba manželé leželi, každý na jiném oddělení, v Thomayerově nemocnici. Pan N. se pravidelně belhal mezi pavilony, aby svou ženu navštívil. Naši sociální pracovníci do nemocnice jezdili za oběma manželi na návštěvy. Na konci roku 2011 se vrátili domů a my jsme tedy opět začali s pravidelnou péčí. V únoru ale paní upadla a zlomila si krček. Po operaci zůstala ležet v nemocnici a nakonec ji přeložili na LDN. Manžel ji zase celou dobu věrně navštěvoval a pečoval o ni. I my jsme se na ni zašli podívat. V březnu 2012 paní N. zemřela. Její muž nám zprávu sdělil telefonem, slyšeli jsme zřetelně jeho neštěstí. Samozřejmě že jedna z nás šla i na pohřeb. Panu N. stále pravidelně voláme, abychom se ujistili, že je v pořádku a nic nepotřebuje. On se zase občas zastaví na návštěvu, aby si popovídal a zavzpomínal. Když mluvíme o těch hezkých, ale i těžkých a smutných chvílích, obličej pana N. se na chvíli rozzáří. Vždycky si pak říkám, jaká je škoda, že tolik lidí dnes o své nemocné nedbá. Protože okamžiky vzájemné blízkosti i rozloučení samo přinášejí po smrti blízké osoby útěchu, kterou nic nemůže nahradit. Přála bych si, abychom měli v péči víc manželů, kteří si dokážou vzájemnou lásku a důstojnost prokazovat až do konce. Péče o klienty v domácím prostředí Zdravotní péče Domácí péčí se obvykle rozumí služba domácí péče zdravotní. Tu poskytují zdravotní sestry, které musí mít oprávnění k výkonu zdravotnické profese bez odborného dohledu. Sestřičky docházejí za klienty na pravidelné návštěvy; 10

11 k nejčastějším výkonům patří měření krevního tlaku a pulzu, podání léků, injekcí a infuzí, odběry a kontrola hladiny krevního cukru, převazy ran, ošetřovatelská rehabilitace a péče o cévku nebo jiné vývody. Díky moderní technice dnes sestry v domácí péči umějí poskytovat i velmi náročné odborné výkony, čímž umožňují pobyt doma i velmi vážně nemocným. Domácí zdravotní péče je obvykle poskytována na základě doporučení praktického lékaře nebo po propuštění z nemocnice a návštěvy zdravotních sester jsou placeny z veřejného zdravotního pojištění. Najdete však i agentury, které poskytují služby za přímou úhradu klientem. Hospicová péče Mobilní hospicová péče je další domácí zdravotní službou. O způsob poskytování tohoto druhu služby se mezi odborníky vede dlouholetý spor, proto jen zmíním, že mobilní hospic poskytuje služby klientům v konečné fázi vážného onemocnění. Tuto péči by měl poskytovat celý tým odborníků, vedených paliativním lékařem. Sociální služby V domácím prostředí jsou poskytovány také služby sociální, a to na základě smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. Službu hradí klient, ceny určuje ceník poskytovatele. Nejčastěji poskytovanou terénní službou je služba pečovatelská nebo osobní asistence. Pečovatelská služba nabízí konkrétní výkony péče o domácnost, pomoc se sebeobsluhou a kontakt se světem mimo byt. Osobní asistence pak znamená doprovázení klienta při určité činnosti a je poskytována ve smluvenou dobu. Informace o domácí péči, která je dostupná ve vašem regionu, byste měli získat u svého lékaře nebo na místním úřadě. V dobré agentuře vás telefonem předem seznámí s podmínkami svých služeb i s cenou. Služba se poskytuje na základě písemné smlouvy. Vyúčtování služeb vám bude předkládáno v písemné přehledné podobě, abyste věděli, za co platíte. I v domácí péči můžete potkat pracovníky skvělé nebo se střetnout s lhostejností a nezájmem. Eva Černá, ředitelka agentury domácí péče (ilustrační fot0: Marcel Rozhoň) SOUČASNÉ ZDRAVOTNICTVÍ Nelékařská povolání Kdo je kdo v bílém V roce 2004 vyšel zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, který vymezuje podmínky k získávání způsobilosti zdravotnického pracovníka v nelékařských oborech. Příslušné prováděcí předpisy jej doplňují o popis konkrétních činností a kompetencí těchto zdravotnických pracovníků. Zákon takto popisuje celkem 40 oborů, se kterými se pacienti mohou v poskytování zdravotnických služeb potkat. Nelékařské obory zákon rozděluje podle výkonu činností (kompetencí) do tří skupin. A nutno říci, že v jejich výkladu nemají vždy jasno ani zdravotníci sami. 1. Porodní asistentka, všeobecná sestra Výkon povolání bez odborného dohledu znamená, že zdravotnický pracovník vykonává činnosti dle ordinace lékaře bez ohledu na lékařovu přítomnost či dosažitelnost jeho 11

12 rady. Právní předpis dokonce upravuje některé činnosti, které může takový pracovník vykonávat podle vlastní ordinace (např. léčba ran). Součástí výkonu těchto oborů je i kontrolní činnost. Pracovníci v této skupině podléhají povinnosti odborné registrace, která je jim obnovována na základě kreditů dalšího vzdělávání v desetiletých intervalech. Příkladem této skupiny zdravotnických pracovníků je: porodní asistentka, která získává odbornou způsobilost pouze vysokoškolským studiem v bakalářském oboru; všeobecná sestra, která získává odbornou způsobilost vysokoškolským studiem v bakalářském nebo magisterském programu nebo studiem na vyšší odborné škole. Příkladem této skupiny zdravotnických pracovníků je: zdravotnický asistent, který získává odbornou způsobilost čtyřletým studiem na střední zdravotnické škole, ukončeným maturitní zkouškou; ošetřovatel, který získává odbornou způsobilost tříletým studiem na střední zdravotnické škole, ukončeným závěrečnou zkouškou s výučním listem. 3. Zubní instrumentářka Výkon povolání pod přímým vedením znamená, že zdravotnický pracovník koná některé činnosti za stálé přítomnosti a podle pokynů pracovníka s vyšší kompetencí. Typickým příkladem je práce zubní instrumentářky, která pacienta ošetřuje pouze v přítomnosti lékaře a podle jeho pokynů. Může se jednat i o práci ošetřovatelky na jednotce intenzivní péče, kde některé výkony (hygienickou péči) vykonává společně s všeobecnou sestrou. 2. Zdravotnický asistent, ošetřovatel Výkon povolání pod odborným dohledem znamená, že zdravotnický pracovník vykonává činnosti, které vyjmenovává právní předpis, za podmínky dosažitelnosti rady nebo pomoci kompetentního pracovníka (např. všeobecné sestry, porodní asistentky, lékaře atp.). Neznamená to však, že na takového pracovníka musí stále někdo vidět, zpravidla je ale ve službě v týmu s pracovníkem vyšších kompetencí. 4. Pečovatelka Profesi pečovatelky upravuje jiný zákon zákon o sociálních službách. Činnost pečovatelky je vymezena pouze v oblasti sociálních služeb, ve zdravotnických zařízeních tedy nemá uplatnění. Připravuje se novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která zamýšlí rozšířit kompetenci oboru ošetřovatel. Nový obor, který ponese název ošetřovatel/pečovatel, umožní absolventům pracovat v sociálních zařízeních. V zákoně o nelékařských zdravotnických povoláních se nepovedlo označení nelékařů tak, aby bylo použitelné pro ženy i muže současně (zdravotnický asistent, všeobecná sestra). Česká tradice je však velice zakořeněna, takže pacienti většinu ošetřujícího personálu oslovují sestro, muže pak křestním jménem. U zdravotnických pracovníků si bez ohledu na označení a jejich kompetence nejvíce cením něčeho, co v zákoně není. Talentu k ošetřování a odpovědnosti v práci. Hana Svobodová, ředitelka Střední zdravotnické školy Evangelické akademie a Vyšší odborné školy sociálně právní v Brně 12

13 OTÁZKA NA TĚLO Co hezkého jste zažili při pobytu v nemocnici? Filip Šimonovský, farář v Rumburku Když mě přivezli na sál k operaci kolena, byl tam operatér a kamarád Tomáš, katolík, který mi, už omámenému náladovkou, řekl: Mně odevzdej své tělo, duši anesteziologovi, a ducha Pánu Bohu. A to bylo milé, věděl jsem, že jsem v dobrých rukou všech těch tří. Jan Trusina, farář v důchodu v Třebíči Nikdy nezapomenu, když mé manželce v brněnské nemocnici zbývalo už jen málo života, jak tam zařídili, aby mohla mít kolem sebe do posledního vydechnutí hrstku svých nejbližších. Jan Široký, farář v důchodu v Chotěboři Na infekčním oddělení v Havlíčkově Brodě mě potěšilo chování personálu od primáře až po po ošetřovatele nejen velmi dobré profesionální, ale také velice lidské a psychicky podporující, zájem o pacienta a ochota k rozhovorům přes nával práce a velké zatížení. Okusil jsem to letos několikrát. Věra Lukášová, farářka v důchodu v Praze Na stanici tramvaje mi praskl žaludeční vřed a já omdlela. Sanitka mě sebrala doslova v tratolišti krve a odvezla do nemocnice na Karlovo náměstí. Po týdnu se krvácení vrátilo. Okamžitě na operační sál! Vystrašená a plná úzkosti jsem se o půlnoci ptala: Pane doktore, operovat mne budete vy? Stiskl mi paži: Ano, já. Ten dotek, ta slova plná vcítění mi vrátila klid. Sílu doteku naše generace ještě zná, řekl mi pan primář při loučení. Zachránili mi tam život. Mohu o nich mluvit a také mluvím jen v superlativech. Díky. Magdaléna Trgalová, farářka tč. ve Skotsku Naposledy jsem zažila vtipný moment: účinky narkózy byly tak rychlé, že jsem ve zmatenosti pro probuzení myslela, že na operaci teprve pojedu a dočasně o tom přesvědčila zdravotnici, která mě přišla převážet. Pak jsme se spolu zasmály. Nejlepší byla ale návštěva místního kaplana kolegy faráře. Podívala jsem se na svou vlastní profesi z druhé strany a byla to potěšující a obohacující chvíle. Zdeněk Susa, lékař a bývalý synodní kurátor Moje pobyty v nemocnici v roli pacienta byly výjimečné a krátké protože se zabývám medicínou už přes půl století, většinou se léčím sám a doma. Naopak pobyty v nemocnici v roli lékaře trvaly desítky let. Zdravotní sestry jsou moje celoživotní spolupracovnice. Potkal jsem jich mnoho a jsou různé. Většinou to jsou však ženy do nepohody. Cením si jich a jsem rád, když je mám kolem sebe. Lydie Roskovcová, někdejší synodní kurátorka Od posledního porodu (před 43 lety) jsem v nemocnici jako pacientka nebyla. Pro tuto otázku nejsem tedy vhodný subjekt. DaZ 13

14 NÁSTĚNKA SYNODNÍ RADA Na zasedáních a projednala synodní rada 63 titulů. Z nich vybíráme: Sbory a pracovníci Synodní rada potvrdila volbu Filipa Ženatého za faráře v Třebenicích, Jaroslava Féra za faráře v Čáslavi a Rut Kučerové za jáhenku v Lozicích, všem na plný pracovní úvazek. Drahomíru Pešlovou potvrdila SR jako pastorační pracovnici v Sázavě na úvazek 25 %. Fakulta, bohoslovci, vikariát SR vzala na vědomí zprávu studentů bohosloví Dana Páleníka a Juliany Rampich Hamariové o absolvování předepsané praxe na sboru. SR souhlasila s návrhem úprav Pravidel vikariátu, jak jej předložila komise pro vikariát, a ukládá ÚCK předložení návrhu nejbližšímu synodu. Správa církve Na vědomí vzala synodní rada zprávy ze zasedání seniorátních výborů Libereckého (2x), Moravskoslezského, Poličského, Jihočeského, Poděbradského a Brněnského seniorátu. Synodní rada vzala na vědomí zprávy příslušných seniorátních výborů z vizitací ve sborech ve Sloupnici, Heřmanově Městci, Kostelci nad Orlicí, Kolíně a Velimi. Mládež Na základě návrhů z celocírkevní porady zástupců mládeže ze seniorátů jmenovala synodní rada do celocírkevního odboru mládeže (COM) Rebeku Hančilovou, Štěpána Grolla, Jana Trusinu, Jakuba Martinů a Pavlínu Junovou (za laiky) a Daniela Matějku ml., Jaroslava Pechara, Ewu Jelinkovou a Michaela Erdingera (za faráře). Virilními členy COMu jsou farář pro mládež Pavel Jun a vedoucí oddělení mládeže ÚCK Olga Mrázková. SR vzala na vědomí vítězný nový návrh časopisu Bratrstvo, který se bude od ledna 2014 jmenovat Nota nebe. Rozhodla dále hradit náklady na časopis pro mládež z prostředků ČCE. Rekreační střediska Synodní rada souhlasí s vypsáním soutěže na studii řešení objektu Kunzárna, jež je součástí střediska Horský domov Herlíkovice, a pověřuje ÚCK vypracovat zadávací podmínky soutěže. Rovněž pověřuje ÚCK připravit návrh inzerátu na prodej, případně pronájem objektu Vokurka. Ekumena Synodní rada přijala a schválila návrh dohody o vzájemné spolupráci Církve československé husitské a Českobratrské církve evangelické při přípravách a realizaci připomínky 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SR vzala na vědomí sdělení kuratoria o mezinárodní křesťanské mateřské školce v Chebu o kterou je velký zájem. Hlásí se křesťanské vychovatelky, záměr podporuje místní ekumena i město Cheb. Filip Šimonovský podal zprávu ze setkání saských superintendentů v Míšni, které shrnul jako velmi inspirativní. Jindřich Halama, vedoucí katedry etiky ETF UK, se zúčastnil zasedání expertní skupiny Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE), jejímž úkolem je zpracování etické problematiky počátku lidského života, umělého oplodnění a genetických technologií. Na valné shromáždění Ekumenické rady církví delegovala SR Joela Rumla, Liu Valkovou a Gerharda Frey Reininghause. Vedoucího tajemníka 14

15 ÚCK Martina Kocandu pověřila SR, aby se účastnil schůzky k samofinancování církví sdružených v Ekumenické radě církví. Na Konferenci pro ženy v maďarské Piliscsabě vysílá SR Naděždu Běťákovou z Ochranovského seniorátu a Evu Benešovou, vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK. Na synod porýnské církve v německém Bad Neuenahru vysílá Joela Rumla. Diakonie Výběrové řízení na místo ředitele Diakonie ČCE proběhlo bez výsledku. Výběrová komise nedoporučila ani jednoho ze dvou uchazečů a bylo vyhlášeno nové výběrové řízení. (Výzva byla otištěna v ČB 11/2013) Různé Synodní rada uvolnila Kč z Fondu sociální a charitativní pomoci pro postižené tajfunem na Filipínách. Na tento účel vyhlásila SR dobrovolnou sbírku ve sborech ČCE. Sbírkový účet synodní rady má číslo /2700 a variabilní symbol DaZ JUBILANTI V měsíci prosinci 2013 slaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny (od padesáti let výše) tito současní a bývalí pracovníci v církvi: dobrá zpráva z redakce DVD Za Kralickou do Kralic V tomto vánočním čísle najdete milí čtenáři dárek. Tentokrát je to DVD video disk s názvem Za Kralickou do Kralic, zachycující to nejdůležitější, co se odehrálo o víkendu září v Kralicích nad Oslavou při oslavách 400. výročí vydání Bible kralické. Reportážní video natočil a se svými spolupracovníky sestříhal a ozvučil redaktor náboženských pořadů České televize Michael Otřísal. Doufáme, že pro ty, kdo v Kralicích byli, bude DVD trvalou vzpomínkou na bohatý a zajímavý program. A pro ty, kteří tam nedorazili, že bude pozvánkou k dalším událostem, pořádaným k významným výročím v nejbližších letech. Inspirací může být webová stránka Naše reformace, kde jsou informace o nadcházejících výročích i akcích s nimi spojených. reformace.cz DaZ Předplatné na příští rok Milí abonenti, předplatné pro rok 2014 běží pro současné předplatitele i pro ty, kdo věnovali někomu předplatné jako dárek, kontinuálně dále. Pokud chcete změnit počet kusů odebíraných časopisů Marián Šusták 65 Karen Moritz 55 Vlastimila Šimonovská 85 Noemi Batlová 55 Miroslav Pfann 50 Jan Pokorný 95 Jaroslava Kordiovská 65 Růžena Bartičková 80 Marta Vařílková 75 ÚMRTÍ Miroslava Jirků, vdova po faráři Karlovi Jirků, zemřela 22. října ve věku 92 let. nebo Českého bratra odhlásit, dejte nám prosíme vědět do konce kalendářního roku. V tomto čísle najdete také kupon na dárkové předplatné, který můžete využít k předplacení Českého bratra 15

16 od prvního čísla roku 2014 novému abonentu pošleme dárkový certifikát. Obdarujte své blízké! Fakturu na úhradu předplatného pro rok 2014 budeme jednotlivcům vkládat do únorového čísla, farním sborům e mailem. Výše předplatného bude stejná jako v minulých letech 290 Kč, do zahraničí 790 Kč. Pro ty, kdo by chtěli časopis zvláště podpořit, nabízíme sponzorské předplatné 600 Kč. Děkujeme za vaši přízeň. redakce ze světa Šokující ničení pamětních kamenů v Salcburku Stolpersteine pamětní kameny, které se vkládají do dlažby u domů, ve kterých žily oběti holocaustu, se stávají terčem útoku. V minulých týdnech bylo v Salcburku začmáráno 31 pamětních kamenů, které mají připomínat oběti nacismu. zdomova Teolog Milan Balabán oceněn Mezi šestnácti, kteří převzali z rukou ministra obrany Vlastimila Picka Osvědčení o třetím odboji, byl i evangelický teolog, farář ČCE a vysokoškolský pedagog Milan Balabán. Za totality patřil ke sdružení Nová orientace, které kritizovalo poměry nejen v církvi, ale obecně ve společnosti a upozorňovalo na porušování lidských práv. V roce 1975 byl zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti a později podepsal Chartu 77. Od roku 1990 působí jako religionista na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1995 byl jmenován profesorem. Osvědčení o třetím odboji je forma uznání, které mohou získat účastníci odporu proti komunismu. Vychází z přesvědčení, že komunistický režim byl protiprávní a odpor občanů proti tomuto režimu byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hoden úcty. DaZ Opětovné pomalovávání pamětních kamenů, které připomínají odsunuté a zavražděné Židy, je šokující. Už teď musí být každému jasné, že tyto případy nejsou pouze ojedinělými antisemitskými akcemi. Živná půda antisemitismu ještě zdaleka nevyschla, vysvětluje Olivier Dantine, salcbursko tyrolský evangelický superintendent. Ve dnech, kdy jsme si připomněli 75. výročí Křišťálové noci 9. listopadu 1938, platí více než kdy jindy, že je třeba být ve střehu a bránit všem snahám o zničení památky na strašné události spojené se Šoa. K tomu jsme vyzvali všechny společenské skupiny a instituce, řekl Dantine. Také Evangelická církev byla vyzvána vystoupit proti antisemitismu. Protože si je vědoma své viny, které se v minulosti dopustila, považuje za svoji povinnost přímo vystoupit proti každé formě antisemitismu, poznamenává Dantine a dodává, že v rámci Evangelické církve jsou již dávno překonány a ignorovány protižidovské výroky Martina Luthera, stejně tak jako skutečnost, že spousta evangelických křesťanů v Salcbursku sympatizovala s nacionálním socialismem. epdö/pb 16

17 Restaurovaní a opravy varhan Varhanáři Poukar a Eliáš nabízejí restaurování nástrojových částí varhan postavených po roce 1750 (povolení MK ČR) rekonstrukce, opravy a pravidelný servis varhan intonaci a ladění varhan, přípravu nástroje pro koncertní činnost opravy a rekonstrukce harmonií prohlídku a vypracování posudku stavu varhan, včetně návrhu oprav zdarma platbu námi provedených prací formou dlouhodobých splátek 12. ledna 2014 JAN PĚRUŠKA viola, rodinné komorní sdružení F. X. Brixi, W. A. Mozart, Ant. Dvořák 19. ledna 2014 MARIE WALDMANNOVÁ violoncello, PŘEMYSL KŠICA varhany J. S. Bach, J. Pachelbel, F. Mendelssohn Bartholdy 26. ledna 2014 JAKUB DVOŘÁČEK piano jazzové improvizace na písně z evangelického zpěvníku Začátky v 17 hodin, vstupné dobrovolné. Pronájem bytu Farní sbor v ČCE v Chlebích nabízí k pronájmu farní byt 4+1 na faře v Chlebích. Cena 3000 Kč měsíčně + energie. Kontakt na kurátora: tel.: Některé ze sborů ČCE, pro které jsme pracovali: Prosetín, Vilémov, Heršpice, Krouna, Krabčice, Brno Červený kostel, Brno Pellicova, Miroslav, Ostrava Červený kostel, Křížlice, Dambořice, Lanškroun, Šumperk, Ústí nad Labem Červený kostel, Soběhrdy, Střítež nad Bečvou, Liptál, Džbánov, Olomouc, Jindřichův Hradec Kontakty: Josef Poukar tel.: , e mail: Jan Eliáš tel.: , e mail: Oznámení Lednové koncerty ve Strašnicích Pořádá farní sbor ČCE v Praze 10 Strašnicích, Kralická 4, tel.: , e mail: Ubytování na faře ve Vrchlabí Menším skupinám i jednotlivcům nabízíme ubytování v bytě 3+kk, skromně zařízeném, s kuchyní, koupelnou a WC. Kapacita až 8 osob, od 180 Kč na osobu a noc. Vlastní vchod, blízkost dětského hřiště, Wi Fi, 5 minut k vlakovým a autobusovým spojům, sleva při delším pobytu a pro větší skupiny. Adresa: Českých bratří 112, Vrchlabí , e mail: tel.: Pozvánka do Emauz Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na adventní besídku s rekapitulací činnosti sekce za rok 2013, s promítáním fotografií z cest, s povídáním a s občerstvením. Besídka bude v úterý 10. prosince 2013 od hodin v klášteře Emauzy (knihovna ČKA ve 3. patře) v Praze 2, Vyšehradská 49. JNe Nabídka bydlení Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vilémově u Golčova Jeníkova nabízí k pronájmu byt 4+1 ve Vilémově ve svém sborovém domě. Pokud by se zájemci chtěli o bytu ve Vilémově dozvědět více, mohou se obrátit na faráře sboru Vojena Syrovátku; tel.: , e mail: 17

18 CÍRKEV ŽIJE Slavnostní bohoslužby v Českém reformovaném sboru v Peregu Mare, Rumunsko

19 OKÉNKO POTULNÉHO Do Rumunska za Čechy, kteří mají maďarského faráře Krajané ve Velkém Pereku slavili a vzpomínali Šestičlenná skupina, vedená potulným kazatelem pro české sbory ve východní Evropě Petrem Brodským, vyrazila na cestu ve volební pátek 25. října. V místě srazu, v Břeclavi, vybaveni voličskými průkazy jsme úderem čtrnácté hodiny vyhledali nejbližší volební místnost a pak už nic nebránilo opuštění republiky. V deset večer rumunského času jsme byli u cíle v Peregu Mare neboli Velkém Pereku, české vesnici na maďarsko rumunském pomezí. Vlídné přijetí a pohostinnost rodiny Kalouskovy jsou vyhlášeny. Kurátor sboru a kazatel Jaroslav Kalousek nás v sobotu doprovázel do blízkého města Aradu na perecký hřbitov, kde leží několik generací Čechů, a pak do sborového domu, muzea i do kostela, který po opravách ještě voní novotou. K domluvám jak vše v neděli bude, patřilo i posunutí času z letního na zimní, abychom přišli ráno do kostela správně. V neděli se kostel naplnil ke slavnostním bohoslužbám s večeří Páně. Při nich jsme vzpomenuli nejen Den reformace; připomněli jsme si i faráře Bedřicha Duška, který přišel do Peregu jako učitel v roce 1936 a pak tam sloužil jako farář dvacet požehnaných let. Zazněla i osobní vzpomínka našeho celocírkevního kantora Ladislava Moravetze, který se stejně jako Bedřich Dušek v Peregu Mare narodil. V očích posluchačů se zaleskly slzy a mnohé obličeje zářily úsměvem. (Nechť i vám fejetonek vyloudí úsměv na rtech.) Děkovné bohoslužby završily také práce na obnově kostela, poničeného loňským tornádem. Nejenže je spravena střecha a vyměněna okna, ale dokončeny jsou i podlaha, malby a nátěry. Při slavnostních bohoslužbách kázal Petr Brodský, večeři Páně vedla Eva Benešová, vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK. Na liturgii se podíleli správci sboru maďarský farářský manželský pár, vzpomínku na manžele Duškovy potom přednesl český kazatel pereckého sboru Jaroslav Kalousek. K hospodářským věcem se vyjádřil Jiří Tomášek, předseda Jeronymovy jednoty. Bohoslužby byly skutečně jazykově pestré: čtení z písma rumunsky, modlitby maďarsky, kázání a zpěv česky. Ordinovaný presbyter Jaroslav Kalousek vysluhuje večeři Páně Za krásného slunného, téměř letního počasí pokračoval sborový den ještě společným obědem a besedou se členy sboru. V pondělí brzo ráno jsme si přetočili hodinky ještě o jednu hodinu dozadu, abychom se srovnali se středoevropským zimním časem, a přes Maďarsko a Slovensko byli za pár hodin zase doma. I když od šedesátých let není v Peregu Mare česká škola, jazyk se v evangelických rodinách obdivuhodně drží. Starší generace je stále hluboce ovlivněna prací faráře Bedřicha Duška, mladší lidé už jsou jazykově i národnostně promíseni více. V nedalekém (již maďarském) Nadlaku žije velká slovenská komunita, která s českou udržuje těsné kontakty. Návštěva českých krajanů ve vzdálené cizině byla velice srdečná a pro nás Čechy z Čech a Moravy občerstvující. Daniela Ženatá 19

20 Bedřich Dušek Budovatel živého sboru Narodil se 22. ledna 1910 v Peregu Mare, kde vychodil základní školu, střední školu absolvoval na rumunských gymnáziích v Aradu a Aiudu a také v Maďarsku (v Makó a Szentesi). Se svolením ministerstva školství byl přijat k ročnímu studiu na Československém mužském ústavu učitelském v Brně a od roku 1936 působil v Peregu Mare jako učitel. Dálkově studoval teologii a v roce 1944 byl ordinován ke službě slova a svátosti v městě Aiud. Opustil učitelství a stal se farářem velkopereckého sboru až do odchodu do důchodu v roce Jeho farářská práce byla přerušena jen v letech , kdy byl jako mnozí jiní intelektuálové nasazen na nucenou práci na dunajském kanále. Místní vzpomínají: Po návratu z nucené práce na dunajském kanále se velmi bál komunistů, ale přesto dokázal stát neohroženě v čele našeho sboru a vést dokončovací práce při stavbě kostela až do jeho vysvěcení. Oporou, jak pamětníci vzpomínají, byla jemu i sboru manželka Vlastimila, která vystudovala dívčí gymnázium v Krabčicích u Roudnice, ve sboru hrála na varhany, nacvičovala zpěv a vedla nedělní školu. Za jejich působení byl sbor velmi činný a živý. Bezdětní manželé Duškovi byli všemi považování za druhé rodiče. Paní farářová Vlastimila zemřela v roce 1982 ve dvaasedmdesáti letech, bratr Bedřich v roce 1990 v osmdesáti. Na místním hřbitově, kde jsou pochováni, je na náhrobním kameni napsáno: Bože, nevzdalujž se ode mne, Bože můj. Přispěj mi na pomoc. (Ž 71,12) Boží pomoc provázela manžele Duškovy po celý život. Pb+ Pan farář Dušek dětskýma očima Vzpomínka na pastýře sboru Pana faláře (jak se v Peregu říká) jsem měl rád, protože bylo možné si s ním o různých věcech popovídat. Rád jsem za ním chodil, nejprve se svým děďou (perecký výraz pro dědu) a později sám. Občas nás navštěvoval. Sedával u nás v kuchyni a kouřil cigarety značky Snagov nebo Amiral. Vzpomínám, že měl krásné ruce, s kterýma občas jemně gestikuloval. Jeho gesta byla podobná herci Miloši Kopeckému. Hlas ale měl zastřený, až nyvý. A poutavě povídal. Já jsem sedával na stoličce, děďa na kysince a pan falář u stolu. Bába krájela buchty ve špajzu pan falář měl rád ty propečenější, tzv. kraje. Nejvíc mě bavilo poslouchat dramatické historky jak se skrýval za války a z jeho pobytu na výstavbě kanálu Dunaj Černé moře, kde byl nasazen k nuceným pracím. Občas jsem k němu chodíval, abych mu 20

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II Domov seniorů Budíškovice 378 91 Budíškovice 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI V DOMOVĚ SENIORŮ BUDÍŠKOVICE V únoru

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Osobní Všechno nejlepší

Osobní Všechno nejlepší - Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Používá se pro pogratulování novomanželům Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu. Používá se pro pogratulování novomanželům

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Koncepce duchovenské služby vychází z přesvědčení ČCE vyjádřeného v preambuli a z rámce daného zejména následujícími skutečnostmi:

Koncepce duchovenské služby vychází z přesvědčení ČCE vyjádřeného v preambuli a z rámce daného zejména následujícími skutečnostmi: Koncepce nemocniční duchovenské služby Českobratrské církve evangelické PREAMBULE Českobratrská církev evangelická (dále jen ČCE ) vychází z přesvědčení, že služba potřebným, zvláště slabým, nemocným a

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY

Dotazník pro rodinné příslušníky obyvatel Domova důchodců Horní Planá - VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI SE SOCIÁLNÍ POBYTOVOU SLUŽBOU DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Dotazník pro rodinné příslušníky Domova důchodců Horní Planá (dále jen Domov) Dotazník pro rodinné příslušníky

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Novela zákona č. 96/2004 Sb.,

Novela zákona č. 96/2004 Sb., Novela zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ

INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ INFORMACE O NABÍDCE POBYTOVÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍHO LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Březen 2014 Vážení klienti, dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více