Zdravotní sestra/ošetřovatel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní sestra/ošetřovatel"

Transkript

1 12 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč Profesní svět: Zdravotní sestra/ošetřovatel Když je někdo řadu let na chronickém oddělení, snadno se sklouzne k tomu, že mu člověk začne tykat. Taky se mi to stalo. Cit pro důstojnost a schopnost rozlišovat, kde za pacienta převzít rozhodování, a kde ne, protože je dostatečně kompetentní, to je to, co mě vždy zajímalo a co se snažím kultivovat u personálu, který je mi svěřen. Úplně normální práce, Jana Plíšková / 7 Rozhovor s vrchním ošetřovatelem z psychiatrie Péče o klienty v domácím prostředí Diakonie: Listopadová aukční setkání s uměním Předvánoční recenze a upoutávky na dobrou četbu Vánoční dárek: Reportážní DVD z oslav 400 let Bible kralické

2 foto: Pavel Capoušek

3 ÚVODNÍK 3 Zdravotnictví nezná bratra D. Ženatá TŘINÁCT 4 Co musíš znát? P. Filipi BIBLICKÁ ÚVAHA 5 Štěpán D. Férová TÉMA 7 Úplně normální práce. Rozhovor s O. Plecháčkem J. Plíšková 10 Domácí péče E. Černá 11 Nelékařská povolání H. Svobodová OTÁZKA NA TĚLO 13 Co hezkého jste zažili při pobytu v nemocnici? CÍRKEV ŽIJE 19 Do Rumunska za Čechy, kteří mají maďarského faráře D. Ženatá 20 Bedřich Dušek Pb+ 21 Odhalení památníku Bible kralické v Lešně J. Čáp 23 Návykové Orkneje M. Trgalová 24 K čemu může být pro faráře dobrá supervize M. Bárta 30 Nemusíme se loučit M. Čejková 31 Farář Jaroslav Košťál se dožil devadesátky J. Lukáš SURSUM CORDA 32 Ježíši, tvá jest památka L. Moravetz MOJE CÍRKEV 34 Z rozhovoru církve o samofinancování 5 P. Stolař 38 O čem jednali zástupci seniorátů A. Balcar DIAKONIE 39 Listopadová aukční setkání s uměním P. Hanych SLOVO 43 Ptáci L. Ridzoňová 44 Vlak Sunset limited není černobílý J. Ženatý 45 Vyhnání Gerty Schnirch L. Ridzoňová 46 O dobrém nástroji z té pravé Boží kůlny Š. Grauová ÚVODNÍK Zdravotnictví nezná bratra Sestřička v nemocnici, správně zdravotní sestra. Přináší úlevu, někdy i útěchu. Setkává se v první linii s bolestí, nemohoucností i touhou po záblesku naděje u každého pacienta. Mám za to, že je to spolu s učitelskou profesí snad nejtěžší povolání vůbec. Ženy se do mužských profesí nabouraly už dávno. Slýchali jsme o traktoristkách a jeřábnicích. Ale muž zdravotní bratr, přestože ošetřovatelskou práci také může vykonávat, stále jako by hledá svou identitu. Bratříčka známe tak leda z Krylovy písničky Bratříčku, zavírej vrátka. Je-li muž v pozici středního zdravotnického personálu, je ošetřovatel či pečovatel. A když šéfuje oddělení, je to pan XY, vrchní sestra. V posledním letošním čísle Českého bratra se v cyklu Profesní svět věnujeme právě zdravotnickým profesím. Rozhovor s vrchní sestrou Ondřejem Plecháčkem nás zavede na psychiatrické oddělení, v článku Kdo je kdo v bílém si pokusíme ujasnit, s kterými zdravotnickými profesemi se dnes můžeme potkat a jakou školu je k tomu třeba vystudovat. S koncem roku se hlásí ke slovu předplatné na další ročník příští rok to bude jubilejní devadesátý! Na straně 15 najdete potřebné informace a na straně 49 kupón na dárkové předplatné, pokud byste chtěli někoho předplatným Českého bratra obdarovat. Ačkoli se ukázněně snažíme držet počet stran časopisu na čtyřiačtyřiceti, vánoční číslo je trochu objemnější. Jednak jsme chtěli dát prostor více recenzím a upoutávkám na dobrou četbu, které by pro vás mohly být inspirací při nákupu vánočních dárků, jednak vzadu najdete (k vystřižení) booklet k přiloženému disku. Více informací k reportážnímu videu najdete na straně 15. V adventu pořádá mnoho organizací i našich sborů benefiční koncerty či dobročinné bazary. Přejeme všem hojné výtěžky na dobré účely, kreativní přístup a radost z dobře vykonané práce. Inspirativní čtení a pokojné vánoce přeje všem čtenářům Daniela Ženatá 3

4 TŘINÁCT Co musíš znát? Logika Heidelberského katechismu Pouhé tři věci mám podle katechismu znát, abych mohl blahoslaveně žít i zemřít. Znát pouhé tři věci potřebuji ke štěstí. Všechno ostatní co znám nebo chci znát, mohu mít; zde katechismus neklade žádnou závoru lidskému poznání a poznávání. Jen říká, že k blahoslavenému životu dostačují věci tři. Které? Zaprvé: Jak veliký je můj hřích a má bída. Zadruhé: Jak se mi dostalo vykoupení. Zatřetí: Jak mám být Bohu vděčný za takové vykoupení. Tyto tři věci jsou potom obsahem výkladů katechismu a tvoří jeho osnovu. Heidelberský opouští obvyklé rozvrstvení katechismové látky (Vyznání víry, svátosti, Desatero, Modlitba Páně) a nahrazuje je jiným schématem. Jako první je jmenováno poznání vlastní situace. Ta je líčena jako neblahá: veliký hřích a bída. Je opravdu podmínkou šťastného života poznání vlastní bídy? Katechismus to předpokládá a nejedni mu (i ostatním reformačním dokumentům, ale i apoštolu Pavlovi v epištole Římanům) vytýkají přílišný pesimismus v pohledu na člověka: Každý je v hříchu a v bídě, a tudíž potřebuje vykoupení. Když realisticky pohlédneme na dno svého života, co tam spatříme? Hřích a bídu? Katechismus však nevyzývá jenom a předně k pohledu do vlastního nitra. Jeho výzvou není, co prý bylo nápisem staré řecké věštírny v Delfách: Poznej sám sebe. Vzápětí mluví o vykoupení. Ovšem o vykoupení již přece byla řeč: v otázce první, ve které jsem vyznal, že patřím svému věrnému spasiteli, který mě vykoupil K mému jedinému potěšení nestačí pohlédnout na své dno. Ale vědomí, komu patřím. Teprve potom a odtud mohu realisticky pohlédnout na své dno. Taková je logika první i druhé otázky katechismu. Bylo by chybou (a bývalo chybou) chápat pořadí mezi poznáním bídy a vykoupením jako logický, příčinný vztah podmínky a následku teprve když poznám svůj hřích a bídu, mohu poznat vykoupení. A nejedno evangelizační kázání se v této logice pohybuje: Nejdříve nutno člověka přesvědčit o jeho bídnosti, abychom mu potom mohli nabídnout vykoupení v Kristu. Ale je to jinak: Teprve když vím, komu patřím, poznám svůj hřích a bídu. Zato mezi členem druhým (jak se mi dostalo vykoupení) a členem třetím (jak mám být vděčen) je již vazba logická a přímá. Vděčnost je odezvou na vykoupení. Dobré skutky, poslušnost Božího zákona (Desatero), ano i modlitba jsou zahrnuty pod záhlaví O vděčnosti. Nepředcházejí vykoupení, nejsou jeho podmínkou, ale následují je jako výraz vděčnosti za vykoupení již přijaté. To je významné, i když nedoceňované specifikum tohoto katechismu a celé reformované zbožnosti. Pavel Filipi 4

5 BIBLICKÁ ÚVAHA Štěpán Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Sk 6,8 15 a 7,54 60 Štěpán byl jedním z jáhnů diakonů, kteří byli vybráni, aby sloužili u stolů. Měli se starat o spravedlivé rozdělování jídla; aby jedni nebyli zvýhodněni a druzí odstrčeni. Jedna věc je peníze pro chudé získat a druhá, neméně důležitá, je moudře je využít a rozdělit. A apoštolové osvobozeni od těchto starostí se měli i nadále plně věnovat modlitbám a zvěstování Božího slova. Práce Dvanácti (apoštolů) i práce Sedmi (jáhnů) je zde nazvána stejným slovem: diakonia. Obojí činnost je důležitá práce kazatelská i práce sociální žádná z nich není upřednostňována, obě vyžadují lidi plné Ducha. A Štěpán takový byl. Čteme o něm, že byl obdařen Boží milostí a mocí, byl plný víry a moudrosti a činil mezi lidmi veliké divy a znamení. Svým zvěstováním i životem vydával svědectví o vzkříšeném Ježíši Kristu. A to se mnohým židům nelíbilo. Proto proti Štěpánovi vystoupili. Nejdříve s argumenty v rovině věroučné a teologické, a když jejich argumenty neobstály, začali Štěpána pomlouvat. Když nepomohlo ani to, rozhodli se ho umlčet násilím. Nechtěli ho už poslouchat ani se na něho dívat. Vždyť jeho tvář se podobala tváři anděla! Přepadli ho a přivlekli před soud. Štěpán pronesl na svou obhajobu řeč. Spíše než obhajoba to bylo kázání, které nakonec vyústilo v obžalobu těch, kteří ho vyslýchali. Obvinil je, že Bůh jim poslal Mesiáše a oni ho ukřižovali. Výsledek byl jasný tváře zkřivené hněvem, vztek, skřípění zubů, křik, zacpávání uší a nelítostný rozsudek: ukamenovat! Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město. A co Štěpán? Díval se vzhůru k nebi. A viděl nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží. Poznal, že Bůh je na jeho straně. Když ho kamenovali, modlil se: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. A naplněn Boží mocí, milostí a odpuštěním zvolal: Pane, odpusť jim tento hřích! Pak zemřel. Štěpán svůj boj dobojoval a zvítězil. Ježíš Kristus převedl Štěpána ze smrti do života. Ale boj není u konce, pokračuje dál. Bible nám líčí, jak ještě ten den byli pochytáni další křesťané; ve vězení je vyslýchali a mučili. Jedním z těch, kdo viděli Štěpána kázat, kdo slyšeli jeho obhajobu a kdo skřípali vzteky zuby, křičeli a zacpávali si uši a pak hnali Štěpána za město a horlivě pomáhali při kamenování, byl Saul. I za něho se Štěpán modlil, aby mu Bůh odpustil hříchy. A Bůh to učinil. Přivedl tvrdého a krutého Saula k víře a k pokání. Z urputného pronásledovatele byl proměněn v horlivého vyznavače, který byl stejně jako Štěpán ochoten pro Ježíše snášet i utrpení a smrt. Bůh nám dal svého Syna. Přišel k nám o vánocích ve svém narození, ale ještě více se nám dal a vydal ve své smrti na kříži. Mnozí znají zpaměti biblický verš: Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíš Kristus byl vzkříšen. A zve i nás, abychom vstali z mrtvých a stali se Božími dětmi. Přijměme tento Boží dar a dejme mu ve svém životě místo, které mu patří. Ježíši Kriste, otevři naše srdce, abys v nich mohl přebývat, otevři naše ústa k chválení, abychom tvé světlo nesli dál a šířili tvé slovo, až naplní celý svět. Amen Dagmar Férová, ordinovaná presbyterka na obrázku: detail vitráže z katedrály v Bourges 5

6 TÉMA Zdravotní sestra/ošetřovatel/pečovatelka Modlitba Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje. Požehnej, Pane, rukám všech, kteří slouží slabším, než jsou sami. Ke kterým se otáčejí oči s prosbou o pomoc. Slituj se nad těmi, kteří den za dnem musí sami v sobě hledat slitování pro druhé více než jiní. Z domů bolesti a dočasných útočišť nás spolu s nimi i s těmi, kterým slouží přiveď do věčných příbytků ve světle a slávě. Amen modlitba Tomáše Pavelky inspirovaná žalmem 123, kresba Lydie Férové

7 ROZHOVOR s Ondřejem Plecháčkem Úplně normální práce Vrchní ošetřovatel v Psychiatrické nemocnici v pražských Bohnicích Ondřej Plecháček byl farářským dítětem ; dětství prožil na faře v Borové u Poličky, a to v době, kdy na dalších blízkých sborech působili Jan Keller, Bohdan Pivoňka, Tomáš Bísek, Pavel Hlaváč; jejich rodiny tam tehdy, v komunistickém bezpráví, žily velice semknutě. Když bylo Ondřejovi 12 let, stěhovali se s tatínkem na sbor do Mladé Boleslavi, kde se později ve Škodovce vyučil automechanikem. To ovšem ještě netušil, že autům se v životě moc věnovat nebude. Jako vrchní ošetřovatel teď dohlíží na chod pěti oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze. Je mu 45 let, s ženou Klárou mají dceru a dva syny. Já jsem ho našla v jeho kanceláři v pavilonu s číslem 30. Jak by se dala charakterizovat funkce vrchního ošetřovatele? Je to totéž jako vrchní sestra. Kolem tohoto pojmu vznikl trochu terminologický zmatek ošetřovatel je normálně chápán jako nižší zdravotnický personál, nemá maturitu; k sestře ovšem mužský ekvivalent neexistuje, takže se ošetřovatel používá i tady v tom smyslu. A jaké k tomu máte vzdělání? Studoval jsem na naší teologické fakultě, ale po dvou letech jsem odešel a začal pracovat v léčebně jako ošetřovatel. Zde jsem absolvoval také náhradní (civilní) vojenskou službu, v průběhu které jsem večerně vystudoval střední zdravotnickou školu. Po ukončení civilní vojenské služby jsem již pracoval jako zdravotní sestra, později jako staniční ošetřovatel. V Národním centru nelékařských profesí v Brně jsem si doplnil psychiatrickou specializaci, potřebnou pro výkon práce staniční sestry. Kromě toho jsem ještě absolvoval pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik a vloni jsem dokončil bakalářské studium ošetřovatelství potřebné k tomu, abych mohl být vrchním ošetřovatelem. A od kterého roku tu jste? Od roku Léčebna se přejmenovala na nemocnici, co si o té změně názvu myslíte? Je to věc spíš kosmetická. Ale vcelku s tím souhlasím. Týká se to známé destigmatizace, ale jde i o rovnocennost vztahů s jinými nemocnicemi; léčebny totiž z hlediska pojišťoven dělají jen následnou péči. Ale přitom tady máme akutní příjmy. Kolik se sem vejde pacientů? Kolem tisícovky, přesně to nevím. Zdejší péče se principiálně rozděluje na akutní a následnou. Přičemž k akutním oddělením patří kromě klasických psychiatrických i oddělení gerontologická a oddělení závislostí. Následná péče se ještě zas rozděluje na péči prvního, druhého a třetího typu. Následná péče prvního typu znamená pobyt od 50 dnů do jednoho roku. Druhý a třetí typ jsou od jednoho roku dál. Velká nesnáz je ovšem v tom, že na té dvojce a trojce zůstávají lidé, které prostě není kam jinam dát. Já jsem sem nastoupil v roce 1991 a ještě dnes se tu potkávám s pacienty, kteří tu byli už tenkrát. Jak se tohle dá vysvětlit? Samostatného žití nejsou schopni, léčebna se jim stala domovem. Zkrátka se neví, co s nimi. Domovy s psychiatrickou péčí pro Prahu jsou tři, všechny jsou ale umístěny mimo Prahu a pořádná komunitní péče, umožňující žít doma, chybí. A jak by se tedy dala popsat ta vaše funkce? Mám na starosti pět pavilonů, v nichž jsem nadřízen staničním sestrám. Jde o úsek ošetřovatelské péče ve smyslu obsazenosti oddělení, starám se o nové pracovníky, o jejich zaškolování, rozhoduji o tom, zda jsou schopni takovou práci dělat, metodicky je vedu. 7

8 Kdybyste měl nějak srovnat dobu, kdy jste tady začínal, s dneškem, co byste řekl? Změnilo se toho hodně. Tenkrát jsme tady byli dva sanitáři a jedna sestra na 50 lidí! Navíc nás nikdo vlastně nezaučoval. A v řadách personálu bývali tací, kdo se chovali k pacientům hodně nevybíravě a nás poučovali, jak máme být na pacienty tvrdí a podobně. Jak jste se s tím tehdy srovnával? Dva lidi na 50 bláznů, nechtěl jste radši utéct? Já bych řekl pacientů. A utéct jsem nechtěl. Bavilo mě to. A taky pro mě byli důležití přátelé, které jsem mezi kolegy měl. Samozřejmě že když si dnes vzpomenu, jak jsem se sám k některým pacientům choval nafackoval bych si. A spolu s jednou paní doktorkou vedeme ambulantní psychoterapeutickou skupinu. Potýkal jste se někdy s agresivními pacienty? Občas se to stalo zklidnit někoho aspoň tak, aby mohl třeba dostat injekci. Ale nebylo to často. Pokud u někoho neklid nebo agrese hrozí, zkušená sestra to pozná a dokáže použít techniky, které mohou neklid a úzkost pacienta zmírnit. Pokud je to nedostatečné a nebezpečné, přemístí se na oddělení, které je k tomu určeno a je na to lépe vybaveno, i personálně. Tak je to třeba i na oddělení ochranné léčby nebo tady naproti na chronickém mužském oddělení. Ale tady to tak není. My jsme otevřené oddělení. Řekl byste nějaký příklad? V 90. letech, hned po revoluci, byly poměry tady najednou uvolněnější; brali jsme třeba lidi hodně na propustky ven, do kina. A vzít jednoho z nejvíc chronických pacientů schválně do té nejluxusnější restaurace? Dnes mám za to na sebe vztek. Málo citu pro věc. A zároveň jiná a dost citlivá věc když je někdo řadu let na chronickém oddělení, snadno se sklouzne k tomu, že mu člověk začne tykat. Taky se mi to stalo. Cit pro důstojnost a schopnost rozlišovat, kde za pacienta převzít rozhodování, a kde ne, protože je dostatečně kompetentní, to je to, co mě vždy zajímalo a co se snažím kultivovat u personálu, který je mi svěřen. Jsou tady nějaké vstupní psychologické testy? Nejsou a ani by nějak zásadně nepomohly. Lepší je člověka vystavit tomu, jak se bude k pacientům vztahovat. Pracovní poměr se uzavírá vždy nejprve na dobu určitou a já ji ještě jednou až dvakrát prodlužuji. Teprve pak usoudím, zda s tím člověkem sepíšeme smlouvu na dobu neurčitou. Samozřejmě že se o věci radím s příslušnou staniční, která je tomu adeptu víc nablízku. Není vám přece jen líto, že jste se s pacienty ve smyslu toho blízkého kontaktu rozešel? Já s těmi pacienty taky jsem mám už dlouhá léta na starosti centrum krizové intervence, kde sloužím na lince důvěry, navíc tam mívám noční služby; je tam pár lůžek pro krizové pobyty. To znamená co? Není zamčeno. Pacienti mohou chodit, kam chtějí. I kdyby šli ven z léčebny, nikdo je nezastaví. Stane se, že někdo uteče? Jistěže ano. Na oddělení je určitý denní režim komunita, pak různé aktivity, na které pacienti mají docházet, a odpoledne je čas na vycházky, pak mohou i ven, když to ohlásí a dostanou propustku. Ovšem východ je otevřen, nikdo je tam nekontroluje. A když tedy někdo opravdu zmizí? Pokud není nebezpečný sobě nebo svému okolí, tak se to bere jako jeho rozhodnutí a nechá se 8

9 to být. A pokud takhle nebezpečný je, hlásí se to policii. Existuje myslím jeden nešvar: rodina usiluje o uznání nesvéprávnosti maminky, tatínka v nějakém nedobrém zájmu moct nakládat s jeho majetkem, domem. A myslím, že se občas povede dostat takového nešťastníka až do léčebny. Je to tak? Vím, že se to tak traduje, ale řekl bych, že dnes se to už nestává. I když je pravda, že gerontologická oddělení neznám. Pojistky, aby se tohle nedělo, ale jsou. Soudní znalec z oboru psychiatrie nesmí být z toho zařízení, kde přebývá dotyčný. A musí se přesně stanovit oblasti, kterých se potenciální omezení pacienta týká. To rozhoduje soud rozsudkem, kterému právě předchází znalecké vyšetření. Soud také určí opatrovníka, který v oblastech, ve kterých není schopen rozhodovat pacient, rozhoduje za něho. Nakládání s majetkem a vedení účtu musí být odděleno a jak pacient, tak kdokoliv jiný může podat podnět ke změně opatrovníka, pokud má pocit, že je pacient poškozován. A to opět přezkoumává a rozhoduje soud. Na chodbě na nástěnce jsem si všimla papíru s rozpisem úklidů, to tedy patří k těm aktivitám? Ano, je to tak. Jenomže pracovních možností valem ubývá. Byly doby, kdy pacienti pomáhali v kuchyni, v prádelně Proč už to není? Protože jsou na příslušnou práci čím dál náročnější požadavky. Bezpečnost práce A kuchyň i prádelna navíc v léčebně skončily, jídlo i prádlo nám dovážejí. Je to špatně; byli jsme do toho dotlačeni. Zároveň se ale posunuje i jakési uvědomění pacientů. Doba je jiná. Leckdo z nich by se dnes ohradil pracovat nebude, je přece nemocný. Tady na chodbě se bavili dva pacienti, jeden, asi nový, se ptal, kolik je lidí v jednom pokoji, druhý mu řekl, že patnáct. To mě zarazilo. Tady ne, většina pokojů je čtyřlůžkových, jeden pokoj na třicítce je pro šest. Ale je pravda, že na chronických odděleních velké pokoje jsou; patnáct postelí sice ne, ale deset ano. Tahle oddělení jsou v místě, kterému se i dnes říká kolonky. Kdysi byla totiž léčebna úplně soběstačná, zásobovala jídlem i celou Bulovku. A na konci areálu, kde je socioterapeutická farma, byl statek, který k léčebně patřil. Pavilony tam umístěné se nazývaly kolonie pracujících, proto kolonky. Léčebna byla tenkrát rozdělena na část sanatorní a na část méně majetných, a ti chodili na statek pracovat. V pavilonu byli jen přes noc, proto účelově ty pokoje s velkým počtem postelí. Úpravy by to chtělo a my bychom je i rádi udělali, ale bojujeme s památkáři a s financemi. Tady v zahradě je krásný kostel, jak je to tam teď s bohoslužbami? Je tu tým spirituální péče s širokým záběrem, jeho členové dobře spolupracují, nevymezují se podle svých denominací. Evangelické bohoslužby jsou každou středu, chodí sem farář Ondřej Kolář z Kobylis. A vy sám dnes někam do evangelického sboru patříte? Do Kobylis. Ale nemluví se mi o tom úplně lehko. Chodili jsme tam pravidelně, i naše děti; za Jirky Štorka jsem byl členem staršovstva. S tím jsme si rozuměli, farářské působení tady v léčebně on hodně rozpohyboval. Dnes jsme spíš nepravidelnými návštěvníky. Nemáte někdy přece jen pocit, že byste chtěl odejít mezi takzvaně normální lidi? Lidi bych na ty normální a jiné nedělil. Pravda je, že spousta lidí vidí práci v léčebně jako něco mimořádného, ale ono to moc mimořádné není. Je to úplně běžná sesterská práce. A odejít? Jsem tady už dost dlouho, to se odchází těžko. Teď tady začínáme s komunitním terénním centrem, to je něco takového, kam bychom se měli ubírat Baví mě pracovat s lidmi, tvořit týmy, a o dobrý tým v takovém centru hodně jde. Jistě že mě taky někdy přepadne pocit úplně odejít, pracovat rukama, ale asi to neudělám. Pořád mě to tady těší, jsem tu rád. ptala se Jana Plíšková 9

10 VĚTŠINA LIDÍ BY I V NEMOCI A NA SKLONKU DNŮ CHTĚLA BÝT DOMA Domácí péče Z naší praxe: Mnoho tváří péče v průběhu čtyř let O manžele N. jsme se začali starat na podzim roku V té době se zdravotní stav paní N. zhoršil natolik, že se nejen už nemohla starat o domácnost, ale naopak sama potřebovala pomoc další osoby. Pan N. na sebe převzal všechny obvykle ženské povinnosti a vyřizoval všechny záležitosti na úřadech i objednávky u lékařů. Přitom však měl sám zdravotní problémy. Drobný obětavý a vždycky usměvavý pán se přišel zeptat na podmínky našich služeb. Všichni jsme si ho oblíbili a začali chodit k oběma manželům na návštěvy. Nejprve jsme jim vybavili domácnost potřebnými kompenzačními pomůckami. Všechny změny jejich zdravotního stavu jsme prožívali spolu s nimi a podporovali pána v péči o jeho ženu. Po celou dobu jsme obdivovali jeho vytrvalost, obětavost, pokoru a trpělivost. Zdravotní stav jeho ženy se postupně zhoršoval, pan N. ale statečně bojoval a pečoval o ni do poslední chvíle. Na podzim roku 2011 se zdravotní stav paní N. zhoršil výrazně a hospitalizace byla nutná. Její muž za ní do nemocnice pravidelně docházel a nás o jejím zdravotním stavu průběžně informoval. Před vánocemi sám onemocněl, a tak oba manželé leželi, každý na jiném oddělení, v Thomayerově nemocnici. Pan N. se pravidelně belhal mezi pavilony, aby svou ženu navštívil. Naši sociální pracovníci do nemocnice jezdili za oběma manželi na návštěvy. Na konci roku 2011 se vrátili domů a my jsme tedy opět začali s pravidelnou péčí. V únoru ale paní upadla a zlomila si krček. Po operaci zůstala ležet v nemocnici a nakonec ji přeložili na LDN. Manžel ji zase celou dobu věrně navštěvoval a pečoval o ni. I my jsme se na ni zašli podívat. V březnu 2012 paní N. zemřela. Její muž nám zprávu sdělil telefonem, slyšeli jsme zřetelně jeho neštěstí. Samozřejmě že jedna z nás šla i na pohřeb. Panu N. stále pravidelně voláme, abychom se ujistili, že je v pořádku a nic nepotřebuje. On se zase občas zastaví na návštěvu, aby si popovídal a zavzpomínal. Když mluvíme o těch hezkých, ale i těžkých a smutných chvílích, obličej pana N. se na chvíli rozzáří. Vždycky si pak říkám, jaká je škoda, že tolik lidí dnes o své nemocné nedbá. Protože okamžiky vzájemné blízkosti i rozloučení samo přinášejí po smrti blízké osoby útěchu, kterou nic nemůže nahradit. Přála bych si, abychom měli v péči víc manželů, kteří si dokážou vzájemnou lásku a důstojnost prokazovat až do konce. Péče o klienty v domácím prostředí Zdravotní péče Domácí péčí se obvykle rozumí služba domácí péče zdravotní. Tu poskytují zdravotní sestry, které musí mít oprávnění k výkonu zdravotnické profese bez odborného dohledu. Sestřičky docházejí za klienty na pravidelné návštěvy; 10

11 k nejčastějším výkonům patří měření krevního tlaku a pulzu, podání léků, injekcí a infuzí, odběry a kontrola hladiny krevního cukru, převazy ran, ošetřovatelská rehabilitace a péče o cévku nebo jiné vývody. Díky moderní technice dnes sestry v domácí péči umějí poskytovat i velmi náročné odborné výkony, čímž umožňují pobyt doma i velmi vážně nemocným. Domácí zdravotní péče je obvykle poskytována na základě doporučení praktického lékaře nebo po propuštění z nemocnice a návštěvy zdravotních sester jsou placeny z veřejného zdravotního pojištění. Najdete však i agentury, které poskytují služby za přímou úhradu klientem. Hospicová péče Mobilní hospicová péče je další domácí zdravotní službou. O způsob poskytování tohoto druhu služby se mezi odborníky vede dlouholetý spor, proto jen zmíním, že mobilní hospic poskytuje služby klientům v konečné fázi vážného onemocnění. Tuto péči by měl poskytovat celý tým odborníků, vedených paliativním lékařem. Sociální služby V domácím prostředí jsou poskytovány také služby sociální, a to na základě smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. Službu hradí klient, ceny určuje ceník poskytovatele. Nejčastěji poskytovanou terénní službou je služba pečovatelská nebo osobní asistence. Pečovatelská služba nabízí konkrétní výkony péče o domácnost, pomoc se sebeobsluhou a kontakt se světem mimo byt. Osobní asistence pak znamená doprovázení klienta při určité činnosti a je poskytována ve smluvenou dobu. Informace o domácí péči, která je dostupná ve vašem regionu, byste měli získat u svého lékaře nebo na místním úřadě. V dobré agentuře vás telefonem předem seznámí s podmínkami svých služeb i s cenou. Služba se poskytuje na základě písemné smlouvy. Vyúčtování služeb vám bude předkládáno v písemné přehledné podobě, abyste věděli, za co platíte. I v domácí péči můžete potkat pracovníky skvělé nebo se střetnout s lhostejností a nezájmem. Eva Černá, ředitelka agentury domácí péče (ilustrační fot0: Marcel Rozhoň) SOUČASNÉ ZDRAVOTNICTVÍ Nelékařská povolání Kdo je kdo v bílém V roce 2004 vyšel zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, který vymezuje podmínky k získávání způsobilosti zdravotnického pracovníka v nelékařských oborech. Příslušné prováděcí předpisy jej doplňují o popis konkrétních činností a kompetencí těchto zdravotnických pracovníků. Zákon takto popisuje celkem 40 oborů, se kterými se pacienti mohou v poskytování zdravotnických služeb potkat. Nelékařské obory zákon rozděluje podle výkonu činností (kompetencí) do tří skupin. A nutno říci, že v jejich výkladu nemají vždy jasno ani zdravotníci sami. 1. Porodní asistentka, všeobecná sestra Výkon povolání bez odborného dohledu znamená, že zdravotnický pracovník vykonává činnosti dle ordinace lékaře bez ohledu na lékařovu přítomnost či dosažitelnost jeho 11

12 rady. Právní předpis dokonce upravuje některé činnosti, které může takový pracovník vykonávat podle vlastní ordinace (např. léčba ran). Součástí výkonu těchto oborů je i kontrolní činnost. Pracovníci v této skupině podléhají povinnosti odborné registrace, která je jim obnovována na základě kreditů dalšího vzdělávání v desetiletých intervalech. Příkladem této skupiny zdravotnických pracovníků je: porodní asistentka, která získává odbornou způsobilost pouze vysokoškolským studiem v bakalářském oboru; všeobecná sestra, která získává odbornou způsobilost vysokoškolským studiem v bakalářském nebo magisterském programu nebo studiem na vyšší odborné škole. Příkladem této skupiny zdravotnických pracovníků je: zdravotnický asistent, který získává odbornou způsobilost čtyřletým studiem na střední zdravotnické škole, ukončeným maturitní zkouškou; ošetřovatel, který získává odbornou způsobilost tříletým studiem na střední zdravotnické škole, ukončeným závěrečnou zkouškou s výučním listem. 3. Zubní instrumentářka Výkon povolání pod přímým vedením znamená, že zdravotnický pracovník koná některé činnosti za stálé přítomnosti a podle pokynů pracovníka s vyšší kompetencí. Typickým příkladem je práce zubní instrumentářky, která pacienta ošetřuje pouze v přítomnosti lékaře a podle jeho pokynů. Může se jednat i o práci ošetřovatelky na jednotce intenzivní péče, kde některé výkony (hygienickou péči) vykonává společně s všeobecnou sestrou. 2. Zdravotnický asistent, ošetřovatel Výkon povolání pod odborným dohledem znamená, že zdravotnický pracovník vykonává činnosti, které vyjmenovává právní předpis, za podmínky dosažitelnosti rady nebo pomoci kompetentního pracovníka (např. všeobecné sestry, porodní asistentky, lékaře atp.). Neznamená to však, že na takového pracovníka musí stále někdo vidět, zpravidla je ale ve službě v týmu s pracovníkem vyšších kompetencí. 4. Pečovatelka Profesi pečovatelky upravuje jiný zákon zákon o sociálních službách. Činnost pečovatelky je vymezena pouze v oblasti sociálních služeb, ve zdravotnických zařízeních tedy nemá uplatnění. Připravuje se novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která zamýšlí rozšířit kompetenci oboru ošetřovatel. Nový obor, který ponese název ošetřovatel/pečovatel, umožní absolventům pracovat v sociálních zařízeních. V zákoně o nelékařských zdravotnických povoláních se nepovedlo označení nelékařů tak, aby bylo použitelné pro ženy i muže současně (zdravotnický asistent, všeobecná sestra). Česká tradice je však velice zakořeněna, takže pacienti většinu ošetřujícího personálu oslovují sestro, muže pak křestním jménem. U zdravotnických pracovníků si bez ohledu na označení a jejich kompetence nejvíce cením něčeho, co v zákoně není. Talentu k ošetřování a odpovědnosti v práci. Hana Svobodová, ředitelka Střední zdravotnické školy Evangelické akademie a Vyšší odborné školy sociálně právní v Brně 12

13 OTÁZKA NA TĚLO Co hezkého jste zažili při pobytu v nemocnici? Filip Šimonovský, farář v Rumburku Když mě přivezli na sál k operaci kolena, byl tam operatér a kamarád Tomáš, katolík, který mi, už omámenému náladovkou, řekl: Mně odevzdej své tělo, duši anesteziologovi, a ducha Pánu Bohu. A to bylo milé, věděl jsem, že jsem v dobrých rukou všech těch tří. Jan Trusina, farář v důchodu v Třebíči Nikdy nezapomenu, když mé manželce v brněnské nemocnici zbývalo už jen málo života, jak tam zařídili, aby mohla mít kolem sebe do posledního vydechnutí hrstku svých nejbližších. Jan Široký, farář v důchodu v Chotěboři Na infekčním oddělení v Havlíčkově Brodě mě potěšilo chování personálu od primáře až po po ošetřovatele nejen velmi dobré profesionální, ale také velice lidské a psychicky podporující, zájem o pacienta a ochota k rozhovorům přes nával práce a velké zatížení. Okusil jsem to letos několikrát. Věra Lukášová, farářka v důchodu v Praze Na stanici tramvaje mi praskl žaludeční vřed a já omdlela. Sanitka mě sebrala doslova v tratolišti krve a odvezla do nemocnice na Karlovo náměstí. Po týdnu se krvácení vrátilo. Okamžitě na operační sál! Vystrašená a plná úzkosti jsem se o půlnoci ptala: Pane doktore, operovat mne budete vy? Stiskl mi paži: Ano, já. Ten dotek, ta slova plná vcítění mi vrátila klid. Sílu doteku naše generace ještě zná, řekl mi pan primář při loučení. Zachránili mi tam život. Mohu o nich mluvit a také mluvím jen v superlativech. Díky. Magdaléna Trgalová, farářka tč. ve Skotsku Naposledy jsem zažila vtipný moment: účinky narkózy byly tak rychlé, že jsem ve zmatenosti pro probuzení myslela, že na operaci teprve pojedu a dočasně o tom přesvědčila zdravotnici, která mě přišla převážet. Pak jsme se spolu zasmály. Nejlepší byla ale návštěva místního kaplana kolegy faráře. Podívala jsem se na svou vlastní profesi z druhé strany a byla to potěšující a obohacující chvíle. Zdeněk Susa, lékař a bývalý synodní kurátor Moje pobyty v nemocnici v roli pacienta byly výjimečné a krátké protože se zabývám medicínou už přes půl století, většinou se léčím sám a doma. Naopak pobyty v nemocnici v roli lékaře trvaly desítky let. Zdravotní sestry jsou moje celoživotní spolupracovnice. Potkal jsem jich mnoho a jsou různé. Většinou to jsou však ženy do nepohody. Cením si jich a jsem rád, když je mám kolem sebe. Lydie Roskovcová, někdejší synodní kurátorka Od posledního porodu (před 43 lety) jsem v nemocnici jako pacientka nebyla. Pro tuto otázku nejsem tedy vhodný subjekt. DaZ 13

14 NÁSTĚNKA SYNODNÍ RADA Na zasedáních a projednala synodní rada 63 titulů. Z nich vybíráme: Sbory a pracovníci Synodní rada potvrdila volbu Filipa Ženatého za faráře v Třebenicích, Jaroslava Féra za faráře v Čáslavi a Rut Kučerové za jáhenku v Lozicích, všem na plný pracovní úvazek. Drahomíru Pešlovou potvrdila SR jako pastorační pracovnici v Sázavě na úvazek 25 %. Fakulta, bohoslovci, vikariát SR vzala na vědomí zprávu studentů bohosloví Dana Páleníka a Juliany Rampich Hamariové o absolvování předepsané praxe na sboru. SR souhlasila s návrhem úprav Pravidel vikariátu, jak jej předložila komise pro vikariát, a ukládá ÚCK předložení návrhu nejbližšímu synodu. Správa církve Na vědomí vzala synodní rada zprávy ze zasedání seniorátních výborů Libereckého (2x), Moravskoslezského, Poličského, Jihočeského, Poděbradského a Brněnského seniorátu. Synodní rada vzala na vědomí zprávy příslušných seniorátních výborů z vizitací ve sborech ve Sloupnici, Heřmanově Městci, Kostelci nad Orlicí, Kolíně a Velimi. Mládež Na základě návrhů z celocírkevní porady zástupců mládeže ze seniorátů jmenovala synodní rada do celocírkevního odboru mládeže (COM) Rebeku Hančilovou, Štěpána Grolla, Jana Trusinu, Jakuba Martinů a Pavlínu Junovou (za laiky) a Daniela Matějku ml., Jaroslava Pechara, Ewu Jelinkovou a Michaela Erdingera (za faráře). Virilními členy COMu jsou farář pro mládež Pavel Jun a vedoucí oddělení mládeže ÚCK Olga Mrázková. SR vzala na vědomí vítězný nový návrh časopisu Bratrstvo, který se bude od ledna 2014 jmenovat Nota nebe. Rozhodla dále hradit náklady na časopis pro mládež z prostředků ČCE. Rekreační střediska Synodní rada souhlasí s vypsáním soutěže na studii řešení objektu Kunzárna, jež je součástí střediska Horský domov Herlíkovice, a pověřuje ÚCK vypracovat zadávací podmínky soutěže. Rovněž pověřuje ÚCK připravit návrh inzerátu na prodej, případně pronájem objektu Vokurka. Ekumena Synodní rada přijala a schválila návrh dohody o vzájemné spolupráci Církve československé husitské a Českobratrské církve evangelické při přípravách a realizaci připomínky 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SR vzala na vědomí sdělení kuratoria o mezinárodní křesťanské mateřské školce v Chebu o kterou je velký zájem. Hlásí se křesťanské vychovatelky, záměr podporuje místní ekumena i město Cheb. Filip Šimonovský podal zprávu ze setkání saských superintendentů v Míšni, které shrnul jako velmi inspirativní. Jindřich Halama, vedoucí katedry etiky ETF UK, se zúčastnil zasedání expertní skupiny Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE), jejímž úkolem je zpracování etické problematiky počátku lidského života, umělého oplodnění a genetických technologií. Na valné shromáždění Ekumenické rady církví delegovala SR Joela Rumla, Liu Valkovou a Gerharda Frey Reininghause. Vedoucího tajemníka 14

15 ÚCK Martina Kocandu pověřila SR, aby se účastnil schůzky k samofinancování církví sdružených v Ekumenické radě církví. Na Konferenci pro ženy v maďarské Piliscsabě vysílá SR Naděždu Běťákovou z Ochranovského seniorátu a Evu Benešovou, vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK. Na synod porýnské církve v německém Bad Neuenahru vysílá Joela Rumla. Diakonie Výběrové řízení na místo ředitele Diakonie ČCE proběhlo bez výsledku. Výběrová komise nedoporučila ani jednoho ze dvou uchazečů a bylo vyhlášeno nové výběrové řízení. (Výzva byla otištěna v ČB 11/2013) Různé Synodní rada uvolnila Kč z Fondu sociální a charitativní pomoci pro postižené tajfunem na Filipínách. Na tento účel vyhlásila SR dobrovolnou sbírku ve sborech ČCE. Sbírkový účet synodní rady má číslo /2700 a variabilní symbol DaZ JUBILANTI V měsíci prosinci 2013 slaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny (od padesáti let výše) tito současní a bývalí pracovníci v církvi: dobrá zpráva z redakce DVD Za Kralickou do Kralic V tomto vánočním čísle najdete milí čtenáři dárek. Tentokrát je to DVD video disk s názvem Za Kralickou do Kralic, zachycující to nejdůležitější, co se odehrálo o víkendu září v Kralicích nad Oslavou při oslavách 400. výročí vydání Bible kralické. Reportážní video natočil a se svými spolupracovníky sestříhal a ozvučil redaktor náboženských pořadů České televize Michael Otřísal. Doufáme, že pro ty, kdo v Kralicích byli, bude DVD trvalou vzpomínkou na bohatý a zajímavý program. A pro ty, kteří tam nedorazili, že bude pozvánkou k dalším událostem, pořádaným k významným výročím v nejbližších letech. Inspirací může být webová stránka Naše reformace, kde jsou informace o nadcházejících výročích i akcích s nimi spojených. reformace.cz DaZ Předplatné na příští rok Milí abonenti, předplatné pro rok 2014 běží pro současné předplatitele i pro ty, kdo věnovali někomu předplatné jako dárek, kontinuálně dále. Pokud chcete změnit počet kusů odebíraných časopisů Marián Šusták 65 Karen Moritz 55 Vlastimila Šimonovská 85 Noemi Batlová 55 Miroslav Pfann 50 Jan Pokorný 95 Jaroslava Kordiovská 65 Růžena Bartičková 80 Marta Vařílková 75 ÚMRTÍ Miroslava Jirků, vdova po faráři Karlovi Jirků, zemřela 22. října ve věku 92 let. nebo Českého bratra odhlásit, dejte nám prosíme vědět do konce kalendářního roku. V tomto čísle najdete také kupon na dárkové předplatné, který můžete využít k předplacení Českého bratra 15

16 od prvního čísla roku 2014 novému abonentu pošleme dárkový certifikát. Obdarujte své blízké! Fakturu na úhradu předplatného pro rok 2014 budeme jednotlivcům vkládat do únorového čísla, farním sborům e mailem. Výše předplatného bude stejná jako v minulých letech 290 Kč, do zahraničí 790 Kč. Pro ty, kdo by chtěli časopis zvláště podpořit, nabízíme sponzorské předplatné 600 Kč. Děkujeme za vaši přízeň. redakce ze světa Šokující ničení pamětních kamenů v Salcburku Stolpersteine pamětní kameny, které se vkládají do dlažby u domů, ve kterých žily oběti holocaustu, se stávají terčem útoku. V minulých týdnech bylo v Salcburku začmáráno 31 pamětních kamenů, které mají připomínat oběti nacismu. zdomova Teolog Milan Balabán oceněn Mezi šestnácti, kteří převzali z rukou ministra obrany Vlastimila Picka Osvědčení o třetím odboji, byl i evangelický teolog, farář ČCE a vysokoškolský pedagog Milan Balabán. Za totality patřil ke sdružení Nová orientace, které kritizovalo poměry nejen v církvi, ale obecně ve společnosti a upozorňovalo na porušování lidských práv. V roce 1975 byl zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti a později podepsal Chartu 77. Od roku 1990 působí jako religionista na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1995 byl jmenován profesorem. Osvědčení o třetím odboji je forma uznání, které mohou získat účastníci odporu proti komunismu. Vychází z přesvědčení, že komunistický režim byl protiprávní a odpor občanů proti tomuto režimu byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hoden úcty. DaZ Opětovné pomalovávání pamětních kamenů, které připomínají odsunuté a zavražděné Židy, je šokující. Už teď musí být každému jasné, že tyto případy nejsou pouze ojedinělými antisemitskými akcemi. Živná půda antisemitismu ještě zdaleka nevyschla, vysvětluje Olivier Dantine, salcbursko tyrolský evangelický superintendent. Ve dnech, kdy jsme si připomněli 75. výročí Křišťálové noci 9. listopadu 1938, platí více než kdy jindy, že je třeba být ve střehu a bránit všem snahám o zničení památky na strašné události spojené se Šoa. K tomu jsme vyzvali všechny společenské skupiny a instituce, řekl Dantine. Také Evangelická církev byla vyzvána vystoupit proti antisemitismu. Protože si je vědoma své viny, které se v minulosti dopustila, považuje za svoji povinnost přímo vystoupit proti každé formě antisemitismu, poznamenává Dantine a dodává, že v rámci Evangelické církve jsou již dávno překonány a ignorovány protižidovské výroky Martina Luthera, stejně tak jako skutečnost, že spousta evangelických křesťanů v Salcbursku sympatizovala s nacionálním socialismem. epdö/pb 16

17 Restaurovaní a opravy varhan Varhanáři Poukar a Eliáš nabízejí restaurování nástrojových částí varhan postavených po roce 1750 (povolení MK ČR) rekonstrukce, opravy a pravidelný servis varhan intonaci a ladění varhan, přípravu nástroje pro koncertní činnost opravy a rekonstrukce harmonií prohlídku a vypracování posudku stavu varhan, včetně návrhu oprav zdarma platbu námi provedených prací formou dlouhodobých splátek 12. ledna 2014 JAN PĚRUŠKA viola, rodinné komorní sdružení F. X. Brixi, W. A. Mozart, Ant. Dvořák 19. ledna 2014 MARIE WALDMANNOVÁ violoncello, PŘEMYSL KŠICA varhany J. S. Bach, J. Pachelbel, F. Mendelssohn Bartholdy 26. ledna 2014 JAKUB DVOŘÁČEK piano jazzové improvizace na písně z evangelického zpěvníku Začátky v 17 hodin, vstupné dobrovolné. Pronájem bytu Farní sbor v ČCE v Chlebích nabízí k pronájmu farní byt 4+1 na faře v Chlebích. Cena 3000 Kč měsíčně + energie. Kontakt na kurátora: tel.: Některé ze sborů ČCE, pro které jsme pracovali: Prosetín, Vilémov, Heršpice, Krouna, Krabčice, Brno Červený kostel, Brno Pellicova, Miroslav, Ostrava Červený kostel, Křížlice, Dambořice, Lanškroun, Šumperk, Ústí nad Labem Červený kostel, Soběhrdy, Střítež nad Bečvou, Liptál, Džbánov, Olomouc, Jindřichův Hradec Kontakty: Josef Poukar tel.: , e mail: Jan Eliáš tel.: , e mail: Oznámení Lednové koncerty ve Strašnicích Pořádá farní sbor ČCE v Praze 10 Strašnicích, Kralická 4, tel.: , e mail: Ubytování na faře ve Vrchlabí Menším skupinám i jednotlivcům nabízíme ubytování v bytě 3+kk, skromně zařízeném, s kuchyní, koupelnou a WC. Kapacita až 8 osob, od 180 Kč na osobu a noc. Vlastní vchod, blízkost dětského hřiště, Wi Fi, 5 minut k vlakovým a autobusovým spojům, sleva při delším pobytu a pro větší skupiny. Adresa: Českých bratří 112, Vrchlabí , e mail: tel.: Pozvánka do Emauz Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na adventní besídku s rekapitulací činnosti sekce za rok 2013, s promítáním fotografií z cest, s povídáním a s občerstvením. Besídka bude v úterý 10. prosince 2013 od hodin v klášteře Emauzy (knihovna ČKA ve 3. patře) v Praze 2, Vyšehradská 49. JNe Nabídka bydlení Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vilémově u Golčova Jeníkova nabízí k pronájmu byt 4+1 ve Vilémově ve svém sborovém domě. Pokud by se zájemci chtěli o bytu ve Vilémově dozvědět více, mohou se obrátit na faráře sboru Vojena Syrovátku; tel.: , e mail: 17

18 CÍRKEV ŽIJE Slavnostní bohoslužby v Českém reformovaném sboru v Peregu Mare, Rumunsko

19 OKÉNKO POTULNÉHO Do Rumunska za Čechy, kteří mají maďarského faráře Krajané ve Velkém Pereku slavili a vzpomínali Šestičlenná skupina, vedená potulným kazatelem pro české sbory ve východní Evropě Petrem Brodským, vyrazila na cestu ve volební pátek 25. října. V místě srazu, v Břeclavi, vybaveni voličskými průkazy jsme úderem čtrnácté hodiny vyhledali nejbližší volební místnost a pak už nic nebránilo opuštění republiky. V deset večer rumunského času jsme byli u cíle v Peregu Mare neboli Velkém Pereku, české vesnici na maďarsko rumunském pomezí. Vlídné přijetí a pohostinnost rodiny Kalouskovy jsou vyhlášeny. Kurátor sboru a kazatel Jaroslav Kalousek nás v sobotu doprovázel do blízkého města Aradu na perecký hřbitov, kde leží několik generací Čechů, a pak do sborového domu, muzea i do kostela, který po opravách ještě voní novotou. K domluvám jak vše v neděli bude, patřilo i posunutí času z letního na zimní, abychom přišli ráno do kostela správně. V neděli se kostel naplnil ke slavnostním bohoslužbám s večeří Páně. Při nich jsme vzpomenuli nejen Den reformace; připomněli jsme si i faráře Bedřicha Duška, který přišel do Peregu jako učitel v roce 1936 a pak tam sloužil jako farář dvacet požehnaných let. Zazněla i osobní vzpomínka našeho celocírkevního kantora Ladislava Moravetze, který se stejně jako Bedřich Dušek v Peregu Mare narodil. V očích posluchačů se zaleskly slzy a mnohé obličeje zářily úsměvem. (Nechť i vám fejetonek vyloudí úsměv na rtech.) Děkovné bohoslužby završily také práce na obnově kostela, poničeného loňským tornádem. Nejenže je spravena střecha a vyměněna okna, ale dokončeny jsou i podlaha, malby a nátěry. Při slavnostních bohoslužbách kázal Petr Brodský, večeři Páně vedla Eva Benešová, vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK. Na liturgii se podíleli správci sboru maďarský farářský manželský pár, vzpomínku na manžele Duškovy potom přednesl český kazatel pereckého sboru Jaroslav Kalousek. K hospodářským věcem se vyjádřil Jiří Tomášek, předseda Jeronymovy jednoty. Bohoslužby byly skutečně jazykově pestré: čtení z písma rumunsky, modlitby maďarsky, kázání a zpěv česky. Ordinovaný presbyter Jaroslav Kalousek vysluhuje večeři Páně Za krásného slunného, téměř letního počasí pokračoval sborový den ještě společným obědem a besedou se členy sboru. V pondělí brzo ráno jsme si přetočili hodinky ještě o jednu hodinu dozadu, abychom se srovnali se středoevropským zimním časem, a přes Maďarsko a Slovensko byli za pár hodin zase doma. I když od šedesátých let není v Peregu Mare česká škola, jazyk se v evangelických rodinách obdivuhodně drží. Starší generace je stále hluboce ovlivněna prací faráře Bedřicha Duška, mladší lidé už jsou jazykově i národnostně promíseni více. V nedalekém (již maďarském) Nadlaku žije velká slovenská komunita, která s českou udržuje těsné kontakty. Návštěva českých krajanů ve vzdálené cizině byla velice srdečná a pro nás Čechy z Čech a Moravy občerstvující. Daniela Ženatá 19

20 Bedřich Dušek Budovatel živého sboru Narodil se 22. ledna 1910 v Peregu Mare, kde vychodil základní školu, střední školu absolvoval na rumunských gymnáziích v Aradu a Aiudu a také v Maďarsku (v Makó a Szentesi). Se svolením ministerstva školství byl přijat k ročnímu studiu na Československém mužském ústavu učitelském v Brně a od roku 1936 působil v Peregu Mare jako učitel. Dálkově studoval teologii a v roce 1944 byl ordinován ke službě slova a svátosti v městě Aiud. Opustil učitelství a stal se farářem velkopereckého sboru až do odchodu do důchodu v roce Jeho farářská práce byla přerušena jen v letech , kdy byl jako mnozí jiní intelektuálové nasazen na nucenou práci na dunajském kanále. Místní vzpomínají: Po návratu z nucené práce na dunajském kanále se velmi bál komunistů, ale přesto dokázal stát neohroženě v čele našeho sboru a vést dokončovací práce při stavbě kostela až do jeho vysvěcení. Oporou, jak pamětníci vzpomínají, byla jemu i sboru manželka Vlastimila, která vystudovala dívčí gymnázium v Krabčicích u Roudnice, ve sboru hrála na varhany, nacvičovala zpěv a vedla nedělní školu. Za jejich působení byl sbor velmi činný a živý. Bezdětní manželé Duškovi byli všemi považování za druhé rodiče. Paní farářová Vlastimila zemřela v roce 1982 ve dvaasedmdesáti letech, bratr Bedřich v roce 1990 v osmdesáti. Na místním hřbitově, kde jsou pochováni, je na náhrobním kameni napsáno: Bože, nevzdalujž se ode mne, Bože můj. Přispěj mi na pomoc. (Ž 71,12) Boží pomoc provázela manžele Duškovy po celý život. Pb+ Pan farář Dušek dětskýma očima Vzpomínka na pastýře sboru Pana faláře (jak se v Peregu říká) jsem měl rád, protože bylo možné si s ním o různých věcech popovídat. Rád jsem za ním chodil, nejprve se svým děďou (perecký výraz pro dědu) a později sám. Občas nás navštěvoval. Sedával u nás v kuchyni a kouřil cigarety značky Snagov nebo Amiral. Vzpomínám, že měl krásné ruce, s kterýma občas jemně gestikuloval. Jeho gesta byla podobná herci Miloši Kopeckému. Hlas ale měl zastřený, až nyvý. A poutavě povídal. Já jsem sedával na stoličce, děďa na kysince a pan falář u stolu. Bába krájela buchty ve špajzu pan falář měl rád ty propečenější, tzv. kraje. Nejvíc mě bavilo poslouchat dramatické historky jak se skrýval za války a z jeho pobytu na výstavbě kanálu Dunaj Černé moře, kde byl nasazen k nuceným pracím. Občas jsem k němu chodíval, abych mu 20

Do fabriky MODERNÍ DOBA:

Do fabriky MODERNÍ DOBA: 1 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz MODERNÍ DOBA: Do fabriky Mnich se potřebuje najíst a milovat Boha a bratry. Dělník potřebuje chleba se sádlem a má za plynárnou rande

Více

Soudce PROFESNÍ SVĚT:

Soudce PROFESNÍ SVĚT: 6 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Soudce Rozhovor se státním zástupcem Kdo je přísedící a co řeší pastýřská rada Ve Žďáře nad Sázavou vyšli ven Diakonie:

Více

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu 11 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč Na poslední cestu V hospici je tomu jinak než v nemocnici. Na původní diagnóze nezáleží. Klient hospice

Více

Tajný bol MODERNÍ DOBA:

Tajný bol MODERNÍ DOBA: 9 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz MODERNÍ DOBA: Tajný bol Pokud se ptáme, co má činit křesťan v této době ať ji nazýváme stále ještě moderní, nebo již postmoderní, nebo

Více

Velká válka 7+8 MODERNÍ DOBA:

Velká válka 7+8 MODERNÍ DOBA: 7+8 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 50 Kč www.ceskybratr.cz MODERNÍ DOBA: Velká válka Kamil se na konci války vrátí po mnoha dobrodružstvích ze srbského zajetí. Jeho zážitky však nikdo poslouchat

Více

Církev na náboženském tržišti

Církev na náboženském tržišti 6 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 88/2012 cena 25 Kč roční www.ceskybratr.cz předpatné 290 Kč Církev na náboženském tržišti Dávno se již mluví o náboženské samoobsluze, která člověku dovoluje v praxi

Více

PROFESNÍ SVĚT: Novinář

PROFESNÍ SVĚT: Novinář 9 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Novinář Nad zprávami o lidech v extrémní situaci v jiných zemích si můžeme popřemýšlet nad vlastním pohodlím a přehodnotit

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE TISK č. 5B 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE PORADNÍ ODBOR TEOLOGICKÝ /komise A/ V období od 1. zasedání

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Ročník IX únor 2007 číslo2

Ročník IX únor 2007 číslo2 modlitba Bože, ty znáš slabost mé víry, mé pochybnosti a starosti. A přece mne miluješ takového, jaký jsem. Dej, ať se nezabývám jen sám sebou, ať myslím na lidi, kteří žijí ve strachu, denně hladovějí,

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

Staří, ale dobří. Na slovíčko s panem Leem Žídkem. Příběh o Patrikovi

Staří, ale dobří. Na slovíčko s panem Leem Žídkem. Příběh o Patrikovi Číslo 3/2014 21.9.2014 Staří, ale dobří Na slovíčko s panem Leem Žídkem Příběh o Patrikovi OBSAH 2 NA SLOVÍČKO... 3 LISTÁRNA... 6 Akce... 6 Soutěž o model kostela... 6 Uklízet či neuklízet?... 6 Vzkaz

Více

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013

informátor Sociálně-právní ochrana dětí DUHOVÝ DŮM Ostrava Fotografka Dita Pepe str. 6 str.9 str. 13 2/2013 informátor 2/2013 Sociálně-právní ochrana dětí str. 6 DUHOVÝ DŮM Ostrava str.9 Fotografka Dita Pepe str. 13 1 úvod Venku všechno kvete, po dlouhé zimě je tady nádherné jaro a brzy přijde i léto.teplo a

Více

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti

Evropský festival filozofie skončil. Představily se významné osobnosti Založeno roku 1919 16. června 2010 Ročník XXI. číslo 24 Cena: 12 Kč Dálným východem čtvrtek 17. 6. od 17 hodin ve Středisku ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí cestopisná přednáška Radovana Jirků.

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více