Zdravotní sestra/ošetřovatel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní sestra/ošetřovatel"

Transkript

1 12 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč Profesní svět: Zdravotní sestra/ošetřovatel Když je někdo řadu let na chronickém oddělení, snadno se sklouzne k tomu, že mu člověk začne tykat. Taky se mi to stalo. Cit pro důstojnost a schopnost rozlišovat, kde za pacienta převzít rozhodování, a kde ne, protože je dostatečně kompetentní, to je to, co mě vždy zajímalo a co se snažím kultivovat u personálu, který je mi svěřen. Úplně normální práce, Jana Plíšková / 7 Rozhovor s vrchním ošetřovatelem z psychiatrie Péče o klienty v domácím prostředí Diakonie: Listopadová aukční setkání s uměním Předvánoční recenze a upoutávky na dobrou četbu Vánoční dárek: Reportážní DVD z oslav 400 let Bible kralické

2 foto: Pavel Capoušek

3 ÚVODNÍK 3 Zdravotnictví nezná bratra D. Ženatá TŘINÁCT 4 Co musíš znát? P. Filipi BIBLICKÁ ÚVAHA 5 Štěpán D. Férová TÉMA 7 Úplně normální práce. Rozhovor s O. Plecháčkem J. Plíšková 10 Domácí péče E. Černá 11 Nelékařská povolání H. Svobodová OTÁZKA NA TĚLO 13 Co hezkého jste zažili při pobytu v nemocnici? CÍRKEV ŽIJE 19 Do Rumunska za Čechy, kteří mají maďarského faráře D. Ženatá 20 Bedřich Dušek Pb+ 21 Odhalení památníku Bible kralické v Lešně J. Čáp 23 Návykové Orkneje M. Trgalová 24 K čemu může být pro faráře dobrá supervize M. Bárta 30 Nemusíme se loučit M. Čejková 31 Farář Jaroslav Košťál se dožil devadesátky J. Lukáš SURSUM CORDA 32 Ježíši, tvá jest památka L. Moravetz MOJE CÍRKEV 34 Z rozhovoru církve o samofinancování 5 P. Stolař 38 O čem jednali zástupci seniorátů A. Balcar DIAKONIE 39 Listopadová aukční setkání s uměním P. Hanych SLOVO 43 Ptáci L. Ridzoňová 44 Vlak Sunset limited není černobílý J. Ženatý 45 Vyhnání Gerty Schnirch L. Ridzoňová 46 O dobrém nástroji z té pravé Boží kůlny Š. Grauová ÚVODNÍK Zdravotnictví nezná bratra Sestřička v nemocnici, správně zdravotní sestra. Přináší úlevu, někdy i útěchu. Setkává se v první linii s bolestí, nemohoucností i touhou po záblesku naděje u každého pacienta. Mám za to, že je to spolu s učitelskou profesí snad nejtěžší povolání vůbec. Ženy se do mužských profesí nabouraly už dávno. Slýchali jsme o traktoristkách a jeřábnicích. Ale muž zdravotní bratr, přestože ošetřovatelskou práci také může vykonávat, stále jako by hledá svou identitu. Bratříčka známe tak leda z Krylovy písničky Bratříčku, zavírej vrátka. Je-li muž v pozici středního zdravotnického personálu, je ošetřovatel či pečovatel. A když šéfuje oddělení, je to pan XY, vrchní sestra. V posledním letošním čísle Českého bratra se v cyklu Profesní svět věnujeme právě zdravotnickým profesím. Rozhovor s vrchní sestrou Ondřejem Plecháčkem nás zavede na psychiatrické oddělení, v článku Kdo je kdo v bílém si pokusíme ujasnit, s kterými zdravotnickými profesemi se dnes můžeme potkat a jakou školu je k tomu třeba vystudovat. S koncem roku se hlásí ke slovu předplatné na další ročník příští rok to bude jubilejní devadesátý! Na straně 15 najdete potřebné informace a na straně 49 kupón na dárkové předplatné, pokud byste chtěli někoho předplatným Českého bratra obdarovat. Ačkoli se ukázněně snažíme držet počet stran časopisu na čtyřiačtyřiceti, vánoční číslo je trochu objemnější. Jednak jsme chtěli dát prostor více recenzím a upoutávkám na dobrou četbu, které by pro vás mohly být inspirací při nákupu vánočních dárků, jednak vzadu najdete (k vystřižení) booklet k přiloženému disku. Více informací k reportážnímu videu najdete na straně 15. V adventu pořádá mnoho organizací i našich sborů benefiční koncerty či dobročinné bazary. Přejeme všem hojné výtěžky na dobré účely, kreativní přístup a radost z dobře vykonané práce. Inspirativní čtení a pokojné vánoce přeje všem čtenářům Daniela Ženatá 3

4 TŘINÁCT Co musíš znát? Logika Heidelberského katechismu Pouhé tři věci mám podle katechismu znát, abych mohl blahoslaveně žít i zemřít. Znát pouhé tři věci potřebuji ke štěstí. Všechno ostatní co znám nebo chci znát, mohu mít; zde katechismus neklade žádnou závoru lidskému poznání a poznávání. Jen říká, že k blahoslavenému životu dostačují věci tři. Které? Zaprvé: Jak veliký je můj hřích a má bída. Zadruhé: Jak se mi dostalo vykoupení. Zatřetí: Jak mám být Bohu vděčný za takové vykoupení. Tyto tři věci jsou potom obsahem výkladů katechismu a tvoří jeho osnovu. Heidelberský opouští obvyklé rozvrstvení katechismové látky (Vyznání víry, svátosti, Desatero, Modlitba Páně) a nahrazuje je jiným schématem. Jako první je jmenováno poznání vlastní situace. Ta je líčena jako neblahá: veliký hřích a bída. Je opravdu podmínkou šťastného života poznání vlastní bídy? Katechismus to předpokládá a nejedni mu (i ostatním reformačním dokumentům, ale i apoštolu Pavlovi v epištole Římanům) vytýkají přílišný pesimismus v pohledu na člověka: Každý je v hříchu a v bídě, a tudíž potřebuje vykoupení. Když realisticky pohlédneme na dno svého života, co tam spatříme? Hřích a bídu? Katechismus však nevyzývá jenom a předně k pohledu do vlastního nitra. Jeho výzvou není, co prý bylo nápisem staré řecké věštírny v Delfách: Poznej sám sebe. Vzápětí mluví o vykoupení. Ovšem o vykoupení již přece byla řeč: v otázce první, ve které jsem vyznal, že patřím svému věrnému spasiteli, který mě vykoupil K mému jedinému potěšení nestačí pohlédnout na své dno. Ale vědomí, komu patřím. Teprve potom a odtud mohu realisticky pohlédnout na své dno. Taková je logika první i druhé otázky katechismu. Bylo by chybou (a bývalo chybou) chápat pořadí mezi poznáním bídy a vykoupením jako logický, příčinný vztah podmínky a následku teprve když poznám svůj hřích a bídu, mohu poznat vykoupení. A nejedno evangelizační kázání se v této logice pohybuje: Nejdříve nutno člověka přesvědčit o jeho bídnosti, abychom mu potom mohli nabídnout vykoupení v Kristu. Ale je to jinak: Teprve když vím, komu patřím, poznám svůj hřích a bídu. Zato mezi členem druhým (jak se mi dostalo vykoupení) a členem třetím (jak mám být vděčen) je již vazba logická a přímá. Vděčnost je odezvou na vykoupení. Dobré skutky, poslušnost Božího zákona (Desatero), ano i modlitba jsou zahrnuty pod záhlaví O vděčnosti. Nepředcházejí vykoupení, nejsou jeho podmínkou, ale následují je jako výraz vděčnosti za vykoupení již přijaté. To je významné, i když nedoceňované specifikum tohoto katechismu a celé reformované zbožnosti. Pavel Filipi 4

5 BIBLICKÁ ÚVAHA Štěpán Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení. Sk 6,8 15 a 7,54 60 Štěpán byl jedním z jáhnů diakonů, kteří byli vybráni, aby sloužili u stolů. Měli se starat o spravedlivé rozdělování jídla; aby jedni nebyli zvýhodněni a druzí odstrčeni. Jedna věc je peníze pro chudé získat a druhá, neméně důležitá, je moudře je využít a rozdělit. A apoštolové osvobozeni od těchto starostí se měli i nadále plně věnovat modlitbám a zvěstování Božího slova. Práce Dvanácti (apoštolů) i práce Sedmi (jáhnů) je zde nazvána stejným slovem: diakonia. Obojí činnost je důležitá práce kazatelská i práce sociální žádná z nich není upřednostňována, obě vyžadují lidi plné Ducha. A Štěpán takový byl. Čteme o něm, že byl obdařen Boží milostí a mocí, byl plný víry a moudrosti a činil mezi lidmi veliké divy a znamení. Svým zvěstováním i životem vydával svědectví o vzkříšeném Ježíši Kristu. A to se mnohým židům nelíbilo. Proto proti Štěpánovi vystoupili. Nejdříve s argumenty v rovině věroučné a teologické, a když jejich argumenty neobstály, začali Štěpána pomlouvat. Když nepomohlo ani to, rozhodli se ho umlčet násilím. Nechtěli ho už poslouchat ani se na něho dívat. Vždyť jeho tvář se podobala tváři anděla! Přepadli ho a přivlekli před soud. Štěpán pronesl na svou obhajobu řeč. Spíše než obhajoba to bylo kázání, které nakonec vyústilo v obžalobu těch, kteří ho vyslýchali. Obvinil je, že Bůh jim poslal Mesiáše a oni ho ukřižovali. Výsledek byl jasný tváře zkřivené hněvem, vztek, skřípění zubů, křik, zacpávání uší a nelítostný rozsudek: ukamenovat! Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město. A co Štěpán? Díval se vzhůru k nebi. A viděl nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží. Poznal, že Bůh je na jeho straně. Když ho kamenovali, modlil se: Pane Ježíši, přijmi mého ducha. A naplněn Boží mocí, milostí a odpuštěním zvolal: Pane, odpusť jim tento hřích! Pak zemřel. Štěpán svůj boj dobojoval a zvítězil. Ježíš Kristus převedl Štěpána ze smrti do života. Ale boj není u konce, pokračuje dál. Bible nám líčí, jak ještě ten den byli pochytáni další křesťané; ve vězení je vyslýchali a mučili. Jedním z těch, kdo viděli Štěpána kázat, kdo slyšeli jeho obhajobu a kdo skřípali vzteky zuby, křičeli a zacpávali si uši a pak hnali Štěpána za město a horlivě pomáhali při kamenování, byl Saul. I za něho se Štěpán modlil, aby mu Bůh odpustil hříchy. A Bůh to učinil. Přivedl tvrdého a krutého Saula k víře a k pokání. Z urputného pronásledovatele byl proměněn v horlivého vyznavače, který byl stejně jako Štěpán ochoten pro Ježíše snášet i utrpení a smrt. Bůh nám dal svého Syna. Přišel k nám o vánocích ve svém narození, ale ještě více se nám dal a vydal ve své smrti na kříži. Mnozí znají zpaměti biblický verš: Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíš Kristus byl vzkříšen. A zve i nás, abychom vstali z mrtvých a stali se Božími dětmi. Přijměme tento Boží dar a dejme mu ve svém životě místo, které mu patří. Ježíši Kriste, otevři naše srdce, abys v nich mohl přebývat, otevři naše ústa k chválení, abychom tvé světlo nesli dál a šířili tvé slovo, až naplní celý svět. Amen Dagmar Férová, ordinovaná presbyterka na obrázku: detail vitráže z katedrály v Bourges 5

6 TÉMA Zdravotní sestra/ošetřovatel/pečovatelka Modlitba Hle, jak oči služebníků k rukám jejich pánů, jako oči služebnice k rukám její paní, tak vzhlížejí naše oči k Hospodinu, našemu Bohu, dokud se nad námi nesmiluje. Požehnej, Pane, rukám všech, kteří slouží slabším, než jsou sami. Ke kterým se otáčejí oči s prosbou o pomoc. Slituj se nad těmi, kteří den za dnem musí sami v sobě hledat slitování pro druhé více než jiní. Z domů bolesti a dočasných útočišť nás spolu s nimi i s těmi, kterým slouží přiveď do věčných příbytků ve světle a slávě. Amen modlitba Tomáše Pavelky inspirovaná žalmem 123, kresba Lydie Férové

7 ROZHOVOR s Ondřejem Plecháčkem Úplně normální práce Vrchní ošetřovatel v Psychiatrické nemocnici v pražských Bohnicích Ondřej Plecháček byl farářským dítětem ; dětství prožil na faře v Borové u Poličky, a to v době, kdy na dalších blízkých sborech působili Jan Keller, Bohdan Pivoňka, Tomáš Bísek, Pavel Hlaváč; jejich rodiny tam tehdy, v komunistickém bezpráví, žily velice semknutě. Když bylo Ondřejovi 12 let, stěhovali se s tatínkem na sbor do Mladé Boleslavi, kde se později ve Škodovce vyučil automechanikem. To ovšem ještě netušil, že autům se v životě moc věnovat nebude. Jako vrchní ošetřovatel teď dohlíží na chod pěti oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice v Praze. Je mu 45 let, s ženou Klárou mají dceru a dva syny. Já jsem ho našla v jeho kanceláři v pavilonu s číslem 30. Jak by se dala charakterizovat funkce vrchního ošetřovatele? Je to totéž jako vrchní sestra. Kolem tohoto pojmu vznikl trochu terminologický zmatek ošetřovatel je normálně chápán jako nižší zdravotnický personál, nemá maturitu; k sestře ovšem mužský ekvivalent neexistuje, takže se ošetřovatel používá i tady v tom smyslu. A jaké k tomu máte vzdělání? Studoval jsem na naší teologické fakultě, ale po dvou letech jsem odešel a začal pracovat v léčebně jako ošetřovatel. Zde jsem absolvoval také náhradní (civilní) vojenskou službu, v průběhu které jsem večerně vystudoval střední zdravotnickou školu. Po ukončení civilní vojenské služby jsem již pracoval jako zdravotní sestra, později jako staniční ošetřovatel. V Národním centru nelékařských profesí v Brně jsem si doplnil psychiatrickou specializaci, potřebnou pro výkon práce staniční sestry. Kromě toho jsem ještě absolvoval pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik a vloni jsem dokončil bakalářské studium ošetřovatelství potřebné k tomu, abych mohl být vrchním ošetřovatelem. A od kterého roku tu jste? Od roku Léčebna se přejmenovala na nemocnici, co si o té změně názvu myslíte? Je to věc spíš kosmetická. Ale vcelku s tím souhlasím. Týká se to známé destigmatizace, ale jde i o rovnocennost vztahů s jinými nemocnicemi; léčebny totiž z hlediska pojišťoven dělají jen následnou péči. Ale přitom tady máme akutní příjmy. Kolik se sem vejde pacientů? Kolem tisícovky, přesně to nevím. Zdejší péče se principiálně rozděluje na akutní a následnou. Přičemž k akutním oddělením patří kromě klasických psychiatrických i oddělení gerontologická a oddělení závislostí. Následná péče se ještě zas rozděluje na péči prvního, druhého a třetího typu. Následná péče prvního typu znamená pobyt od 50 dnů do jednoho roku. Druhý a třetí typ jsou od jednoho roku dál. Velká nesnáz je ovšem v tom, že na té dvojce a trojce zůstávají lidé, které prostě není kam jinam dát. Já jsem sem nastoupil v roce 1991 a ještě dnes se tu potkávám s pacienty, kteří tu byli už tenkrát. Jak se tohle dá vysvětlit? Samostatného žití nejsou schopni, léčebna se jim stala domovem. Zkrátka se neví, co s nimi. Domovy s psychiatrickou péčí pro Prahu jsou tři, všechny jsou ale umístěny mimo Prahu a pořádná komunitní péče, umožňující žít doma, chybí. A jak by se tedy dala popsat ta vaše funkce? Mám na starosti pět pavilonů, v nichž jsem nadřízen staničním sestrám. Jde o úsek ošetřovatelské péče ve smyslu obsazenosti oddělení, starám se o nové pracovníky, o jejich zaškolování, rozhoduji o tom, zda jsou schopni takovou práci dělat, metodicky je vedu. 7

8 Kdybyste měl nějak srovnat dobu, kdy jste tady začínal, s dneškem, co byste řekl? Změnilo se toho hodně. Tenkrát jsme tady byli dva sanitáři a jedna sestra na 50 lidí! Navíc nás nikdo vlastně nezaučoval. A v řadách personálu bývali tací, kdo se chovali k pacientům hodně nevybíravě a nás poučovali, jak máme být na pacienty tvrdí a podobně. Jak jste se s tím tehdy srovnával? Dva lidi na 50 bláznů, nechtěl jste radši utéct? Já bych řekl pacientů. A utéct jsem nechtěl. Bavilo mě to. A taky pro mě byli důležití přátelé, které jsem mezi kolegy měl. Samozřejmě že když si dnes vzpomenu, jak jsem se sám k některým pacientům choval nafackoval bych si. A spolu s jednou paní doktorkou vedeme ambulantní psychoterapeutickou skupinu. Potýkal jste se někdy s agresivními pacienty? Občas se to stalo zklidnit někoho aspoň tak, aby mohl třeba dostat injekci. Ale nebylo to často. Pokud u někoho neklid nebo agrese hrozí, zkušená sestra to pozná a dokáže použít techniky, které mohou neklid a úzkost pacienta zmírnit. Pokud je to nedostatečné a nebezpečné, přemístí se na oddělení, které je k tomu určeno a je na to lépe vybaveno, i personálně. Tak je to třeba i na oddělení ochranné léčby nebo tady naproti na chronickém mužském oddělení. Ale tady to tak není. My jsme otevřené oddělení. Řekl byste nějaký příklad? V 90. letech, hned po revoluci, byly poměry tady najednou uvolněnější; brali jsme třeba lidi hodně na propustky ven, do kina. A vzít jednoho z nejvíc chronických pacientů schválně do té nejluxusnější restaurace? Dnes mám za to na sebe vztek. Málo citu pro věc. A zároveň jiná a dost citlivá věc když je někdo řadu let na chronickém oddělení, snadno se sklouzne k tomu, že mu člověk začne tykat. Taky se mi to stalo. Cit pro důstojnost a schopnost rozlišovat, kde za pacienta převzít rozhodování, a kde ne, protože je dostatečně kompetentní, to je to, co mě vždy zajímalo a co se snažím kultivovat u personálu, který je mi svěřen. Jsou tady nějaké vstupní psychologické testy? Nejsou a ani by nějak zásadně nepomohly. Lepší je člověka vystavit tomu, jak se bude k pacientům vztahovat. Pracovní poměr se uzavírá vždy nejprve na dobu určitou a já ji ještě jednou až dvakrát prodlužuji. Teprve pak usoudím, zda s tím člověkem sepíšeme smlouvu na dobu neurčitou. Samozřejmě že se o věci radím s příslušnou staniční, která je tomu adeptu víc nablízku. Není vám přece jen líto, že jste se s pacienty ve smyslu toho blízkého kontaktu rozešel? Já s těmi pacienty taky jsem mám už dlouhá léta na starosti centrum krizové intervence, kde sloužím na lince důvěry, navíc tam mívám noční služby; je tam pár lůžek pro krizové pobyty. To znamená co? Není zamčeno. Pacienti mohou chodit, kam chtějí. I kdyby šli ven z léčebny, nikdo je nezastaví. Stane se, že někdo uteče? Jistěže ano. Na oddělení je určitý denní režim komunita, pak různé aktivity, na které pacienti mají docházet, a odpoledne je čas na vycházky, pak mohou i ven, když to ohlásí a dostanou propustku. Ovšem východ je otevřen, nikdo je tam nekontroluje. A když tedy někdo opravdu zmizí? Pokud není nebezpečný sobě nebo svému okolí, tak se to bere jako jeho rozhodnutí a nechá se 8

9 to být. A pokud takhle nebezpečný je, hlásí se to policii. Existuje myslím jeden nešvar: rodina usiluje o uznání nesvéprávnosti maminky, tatínka v nějakém nedobrém zájmu moct nakládat s jeho majetkem, domem. A myslím, že se občas povede dostat takového nešťastníka až do léčebny. Je to tak? Vím, že se to tak traduje, ale řekl bych, že dnes se to už nestává. I když je pravda, že gerontologická oddělení neznám. Pojistky, aby se tohle nedělo, ale jsou. Soudní znalec z oboru psychiatrie nesmí být z toho zařízení, kde přebývá dotyčný. A musí se přesně stanovit oblasti, kterých se potenciální omezení pacienta týká. To rozhoduje soud rozsudkem, kterému právě předchází znalecké vyšetření. Soud také určí opatrovníka, který v oblastech, ve kterých není schopen rozhodovat pacient, rozhoduje za něho. Nakládání s majetkem a vedení účtu musí být odděleno a jak pacient, tak kdokoliv jiný může podat podnět ke změně opatrovníka, pokud má pocit, že je pacient poškozován. A to opět přezkoumává a rozhoduje soud. Na chodbě na nástěnce jsem si všimla papíru s rozpisem úklidů, to tedy patří k těm aktivitám? Ano, je to tak. Jenomže pracovních možností valem ubývá. Byly doby, kdy pacienti pomáhali v kuchyni, v prádelně Proč už to není? Protože jsou na příslušnou práci čím dál náročnější požadavky. Bezpečnost práce A kuchyň i prádelna navíc v léčebně skončily, jídlo i prádlo nám dovážejí. Je to špatně; byli jsme do toho dotlačeni. Zároveň se ale posunuje i jakési uvědomění pacientů. Doba je jiná. Leckdo z nich by se dnes ohradil pracovat nebude, je přece nemocný. Tady na chodbě se bavili dva pacienti, jeden, asi nový, se ptal, kolik je lidí v jednom pokoji, druhý mu řekl, že patnáct. To mě zarazilo. Tady ne, většina pokojů je čtyřlůžkových, jeden pokoj na třicítce je pro šest. Ale je pravda, že na chronických odděleních velké pokoje jsou; patnáct postelí sice ne, ale deset ano. Tahle oddělení jsou v místě, kterému se i dnes říká kolonky. Kdysi byla totiž léčebna úplně soběstačná, zásobovala jídlem i celou Bulovku. A na konci areálu, kde je socioterapeutická farma, byl statek, který k léčebně patřil. Pavilony tam umístěné se nazývaly kolonie pracujících, proto kolonky. Léčebna byla tenkrát rozdělena na část sanatorní a na část méně majetných, a ti chodili na statek pracovat. V pavilonu byli jen přes noc, proto účelově ty pokoje s velkým počtem postelí. Úpravy by to chtělo a my bychom je i rádi udělali, ale bojujeme s památkáři a s financemi. Tady v zahradě je krásný kostel, jak je to tam teď s bohoslužbami? Je tu tým spirituální péče s širokým záběrem, jeho členové dobře spolupracují, nevymezují se podle svých denominací. Evangelické bohoslužby jsou každou středu, chodí sem farář Ondřej Kolář z Kobylis. A vy sám dnes někam do evangelického sboru patříte? Do Kobylis. Ale nemluví se mi o tom úplně lehko. Chodili jsme tam pravidelně, i naše děti; za Jirky Štorka jsem byl členem staršovstva. S tím jsme si rozuměli, farářské působení tady v léčebně on hodně rozpohyboval. Dnes jsme spíš nepravidelnými návštěvníky. Nemáte někdy přece jen pocit, že byste chtěl odejít mezi takzvaně normální lidi? Lidi bych na ty normální a jiné nedělil. Pravda je, že spousta lidí vidí práci v léčebně jako něco mimořádného, ale ono to moc mimořádné není. Je to úplně běžná sesterská práce. A odejít? Jsem tady už dost dlouho, to se odchází těžko. Teď tady začínáme s komunitním terénním centrem, to je něco takového, kam bychom se měli ubírat Baví mě pracovat s lidmi, tvořit týmy, a o dobrý tým v takovém centru hodně jde. Jistě že mě taky někdy přepadne pocit úplně odejít, pracovat rukama, ale asi to neudělám. Pořád mě to tady těší, jsem tu rád. ptala se Jana Plíšková 9

10 VĚTŠINA LIDÍ BY I V NEMOCI A NA SKLONKU DNŮ CHTĚLA BÝT DOMA Domácí péče Z naší praxe: Mnoho tváří péče v průběhu čtyř let O manžele N. jsme se začali starat na podzim roku V té době se zdravotní stav paní N. zhoršil natolik, že se nejen už nemohla starat o domácnost, ale naopak sama potřebovala pomoc další osoby. Pan N. na sebe převzal všechny obvykle ženské povinnosti a vyřizoval všechny záležitosti na úřadech i objednávky u lékařů. Přitom však měl sám zdravotní problémy. Drobný obětavý a vždycky usměvavý pán se přišel zeptat na podmínky našich služeb. Všichni jsme si ho oblíbili a začali chodit k oběma manželům na návštěvy. Nejprve jsme jim vybavili domácnost potřebnými kompenzačními pomůckami. Všechny změny jejich zdravotního stavu jsme prožívali spolu s nimi a podporovali pána v péči o jeho ženu. Po celou dobu jsme obdivovali jeho vytrvalost, obětavost, pokoru a trpělivost. Zdravotní stav jeho ženy se postupně zhoršoval, pan N. ale statečně bojoval a pečoval o ni do poslední chvíle. Na podzim roku 2011 se zdravotní stav paní N. zhoršil výrazně a hospitalizace byla nutná. Její muž za ní do nemocnice pravidelně docházel a nás o jejím zdravotním stavu průběžně informoval. Před vánocemi sám onemocněl, a tak oba manželé leželi, každý na jiném oddělení, v Thomayerově nemocnici. Pan N. se pravidelně belhal mezi pavilony, aby svou ženu navštívil. Naši sociální pracovníci do nemocnice jezdili za oběma manželi na návštěvy. Na konci roku 2011 se vrátili domů a my jsme tedy opět začali s pravidelnou péčí. V únoru ale paní upadla a zlomila si krček. Po operaci zůstala ležet v nemocnici a nakonec ji přeložili na LDN. Manžel ji zase celou dobu věrně navštěvoval a pečoval o ni. I my jsme se na ni zašli podívat. V březnu 2012 paní N. zemřela. Její muž nám zprávu sdělil telefonem, slyšeli jsme zřetelně jeho neštěstí. Samozřejmě že jedna z nás šla i na pohřeb. Panu N. stále pravidelně voláme, abychom se ujistili, že je v pořádku a nic nepotřebuje. On se zase občas zastaví na návštěvu, aby si popovídal a zavzpomínal. Když mluvíme o těch hezkých, ale i těžkých a smutných chvílích, obličej pana N. se na chvíli rozzáří. Vždycky si pak říkám, jaká je škoda, že tolik lidí dnes o své nemocné nedbá. Protože okamžiky vzájemné blízkosti i rozloučení samo přinášejí po smrti blízké osoby útěchu, kterou nic nemůže nahradit. Přála bych si, abychom měli v péči víc manželů, kteří si dokážou vzájemnou lásku a důstojnost prokazovat až do konce. Péče o klienty v domácím prostředí Zdravotní péče Domácí péčí se obvykle rozumí služba domácí péče zdravotní. Tu poskytují zdravotní sestry, které musí mít oprávnění k výkonu zdravotnické profese bez odborného dohledu. Sestřičky docházejí za klienty na pravidelné návštěvy; 10

11 k nejčastějším výkonům patří měření krevního tlaku a pulzu, podání léků, injekcí a infuzí, odběry a kontrola hladiny krevního cukru, převazy ran, ošetřovatelská rehabilitace a péče o cévku nebo jiné vývody. Díky moderní technice dnes sestry v domácí péči umějí poskytovat i velmi náročné odborné výkony, čímž umožňují pobyt doma i velmi vážně nemocným. Domácí zdravotní péče je obvykle poskytována na základě doporučení praktického lékaře nebo po propuštění z nemocnice a návštěvy zdravotních sester jsou placeny z veřejného zdravotního pojištění. Najdete však i agentury, které poskytují služby za přímou úhradu klientem. Hospicová péče Mobilní hospicová péče je další domácí zdravotní službou. O způsob poskytování tohoto druhu služby se mezi odborníky vede dlouholetý spor, proto jen zmíním, že mobilní hospic poskytuje služby klientům v konečné fázi vážného onemocnění. Tuto péči by měl poskytovat celý tým odborníků, vedených paliativním lékařem. Sociální služby V domácím prostředí jsou poskytovány také služby sociální, a to na základě smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. Službu hradí klient, ceny určuje ceník poskytovatele. Nejčastěji poskytovanou terénní službou je služba pečovatelská nebo osobní asistence. Pečovatelská služba nabízí konkrétní výkony péče o domácnost, pomoc se sebeobsluhou a kontakt se světem mimo byt. Osobní asistence pak znamená doprovázení klienta při určité činnosti a je poskytována ve smluvenou dobu. Informace o domácí péči, která je dostupná ve vašem regionu, byste měli získat u svého lékaře nebo na místním úřadě. V dobré agentuře vás telefonem předem seznámí s podmínkami svých služeb i s cenou. Služba se poskytuje na základě písemné smlouvy. Vyúčtování služeb vám bude předkládáno v písemné přehledné podobě, abyste věděli, za co platíte. I v domácí péči můžete potkat pracovníky skvělé nebo se střetnout s lhostejností a nezájmem. Eva Černá, ředitelka agentury domácí péče (ilustrační fot0: Marcel Rozhoň) SOUČASNÉ ZDRAVOTNICTVÍ Nelékařská povolání Kdo je kdo v bílém V roce 2004 vyšel zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, který vymezuje podmínky k získávání způsobilosti zdravotnického pracovníka v nelékařských oborech. Příslušné prováděcí předpisy jej doplňují o popis konkrétních činností a kompetencí těchto zdravotnických pracovníků. Zákon takto popisuje celkem 40 oborů, se kterými se pacienti mohou v poskytování zdravotnických služeb potkat. Nelékařské obory zákon rozděluje podle výkonu činností (kompetencí) do tří skupin. A nutno říci, že v jejich výkladu nemají vždy jasno ani zdravotníci sami. 1. Porodní asistentka, všeobecná sestra Výkon povolání bez odborného dohledu znamená, že zdravotnický pracovník vykonává činnosti dle ordinace lékaře bez ohledu na lékařovu přítomnost či dosažitelnost jeho 11

12 rady. Právní předpis dokonce upravuje některé činnosti, které může takový pracovník vykonávat podle vlastní ordinace (např. léčba ran). Součástí výkonu těchto oborů je i kontrolní činnost. Pracovníci v této skupině podléhají povinnosti odborné registrace, která je jim obnovována na základě kreditů dalšího vzdělávání v desetiletých intervalech. Příkladem této skupiny zdravotnických pracovníků je: porodní asistentka, která získává odbornou způsobilost pouze vysokoškolským studiem v bakalářském oboru; všeobecná sestra, která získává odbornou způsobilost vysokoškolským studiem v bakalářském nebo magisterském programu nebo studiem na vyšší odborné škole. Příkladem této skupiny zdravotnických pracovníků je: zdravotnický asistent, který získává odbornou způsobilost čtyřletým studiem na střední zdravotnické škole, ukončeným maturitní zkouškou; ošetřovatel, který získává odbornou způsobilost tříletým studiem na střední zdravotnické škole, ukončeným závěrečnou zkouškou s výučním listem. 3. Zubní instrumentářka Výkon povolání pod přímým vedením znamená, že zdravotnický pracovník koná některé činnosti za stálé přítomnosti a podle pokynů pracovníka s vyšší kompetencí. Typickým příkladem je práce zubní instrumentářky, která pacienta ošetřuje pouze v přítomnosti lékaře a podle jeho pokynů. Může se jednat i o práci ošetřovatelky na jednotce intenzivní péče, kde některé výkony (hygienickou péči) vykonává společně s všeobecnou sestrou. 2. Zdravotnický asistent, ošetřovatel Výkon povolání pod odborným dohledem znamená, že zdravotnický pracovník vykonává činnosti, které vyjmenovává právní předpis, za podmínky dosažitelnosti rady nebo pomoci kompetentního pracovníka (např. všeobecné sestry, porodní asistentky, lékaře atp.). Neznamená to však, že na takového pracovníka musí stále někdo vidět, zpravidla je ale ve službě v týmu s pracovníkem vyšších kompetencí. 4. Pečovatelka Profesi pečovatelky upravuje jiný zákon zákon o sociálních službách. Činnost pečovatelky je vymezena pouze v oblasti sociálních služeb, ve zdravotnických zařízeních tedy nemá uplatnění. Připravuje se novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, která zamýšlí rozšířit kompetenci oboru ošetřovatel. Nový obor, který ponese název ošetřovatel/pečovatel, umožní absolventům pracovat v sociálních zařízeních. V zákoně o nelékařských zdravotnických povoláních se nepovedlo označení nelékařů tak, aby bylo použitelné pro ženy i muže současně (zdravotnický asistent, všeobecná sestra). Česká tradice je však velice zakořeněna, takže pacienti většinu ošetřujícího personálu oslovují sestro, muže pak křestním jménem. U zdravotnických pracovníků si bez ohledu na označení a jejich kompetence nejvíce cením něčeho, co v zákoně není. Talentu k ošetřování a odpovědnosti v práci. Hana Svobodová, ředitelka Střední zdravotnické školy Evangelické akademie a Vyšší odborné školy sociálně právní v Brně 12

13 OTÁZKA NA TĚLO Co hezkého jste zažili při pobytu v nemocnici? Filip Šimonovský, farář v Rumburku Když mě přivezli na sál k operaci kolena, byl tam operatér a kamarád Tomáš, katolík, který mi, už omámenému náladovkou, řekl: Mně odevzdej své tělo, duši anesteziologovi, a ducha Pánu Bohu. A to bylo milé, věděl jsem, že jsem v dobrých rukou všech těch tří. Jan Trusina, farář v důchodu v Třebíči Nikdy nezapomenu, když mé manželce v brněnské nemocnici zbývalo už jen málo života, jak tam zařídili, aby mohla mít kolem sebe do posledního vydechnutí hrstku svých nejbližších. Jan Široký, farář v důchodu v Chotěboři Na infekčním oddělení v Havlíčkově Brodě mě potěšilo chování personálu od primáře až po po ošetřovatele nejen velmi dobré profesionální, ale také velice lidské a psychicky podporující, zájem o pacienta a ochota k rozhovorům přes nával práce a velké zatížení. Okusil jsem to letos několikrát. Věra Lukášová, farářka v důchodu v Praze Na stanici tramvaje mi praskl žaludeční vřed a já omdlela. Sanitka mě sebrala doslova v tratolišti krve a odvezla do nemocnice na Karlovo náměstí. Po týdnu se krvácení vrátilo. Okamžitě na operační sál! Vystrašená a plná úzkosti jsem se o půlnoci ptala: Pane doktore, operovat mne budete vy? Stiskl mi paži: Ano, já. Ten dotek, ta slova plná vcítění mi vrátila klid. Sílu doteku naše generace ještě zná, řekl mi pan primář při loučení. Zachránili mi tam život. Mohu o nich mluvit a také mluvím jen v superlativech. Díky. Magdaléna Trgalová, farářka tč. ve Skotsku Naposledy jsem zažila vtipný moment: účinky narkózy byly tak rychlé, že jsem ve zmatenosti pro probuzení myslela, že na operaci teprve pojedu a dočasně o tom přesvědčila zdravotnici, která mě přišla převážet. Pak jsme se spolu zasmály. Nejlepší byla ale návštěva místního kaplana kolegy faráře. Podívala jsem se na svou vlastní profesi z druhé strany a byla to potěšující a obohacující chvíle. Zdeněk Susa, lékař a bývalý synodní kurátor Moje pobyty v nemocnici v roli pacienta byly výjimečné a krátké protože se zabývám medicínou už přes půl století, většinou se léčím sám a doma. Naopak pobyty v nemocnici v roli lékaře trvaly desítky let. Zdravotní sestry jsou moje celoživotní spolupracovnice. Potkal jsem jich mnoho a jsou různé. Většinou to jsou však ženy do nepohody. Cením si jich a jsem rád, když je mám kolem sebe. Lydie Roskovcová, někdejší synodní kurátorka Od posledního porodu (před 43 lety) jsem v nemocnici jako pacientka nebyla. Pro tuto otázku nejsem tedy vhodný subjekt. DaZ 13

14 NÁSTĚNKA SYNODNÍ RADA Na zasedáních a projednala synodní rada 63 titulů. Z nich vybíráme: Sbory a pracovníci Synodní rada potvrdila volbu Filipa Ženatého za faráře v Třebenicích, Jaroslava Féra za faráře v Čáslavi a Rut Kučerové za jáhenku v Lozicích, všem na plný pracovní úvazek. Drahomíru Pešlovou potvrdila SR jako pastorační pracovnici v Sázavě na úvazek 25 %. Fakulta, bohoslovci, vikariát SR vzala na vědomí zprávu studentů bohosloví Dana Páleníka a Juliany Rampich Hamariové o absolvování předepsané praxe na sboru. SR souhlasila s návrhem úprav Pravidel vikariátu, jak jej předložila komise pro vikariát, a ukládá ÚCK předložení návrhu nejbližšímu synodu. Správa církve Na vědomí vzala synodní rada zprávy ze zasedání seniorátních výborů Libereckého (2x), Moravskoslezského, Poličského, Jihočeského, Poděbradského a Brněnského seniorátu. Synodní rada vzala na vědomí zprávy příslušných seniorátních výborů z vizitací ve sborech ve Sloupnici, Heřmanově Městci, Kostelci nad Orlicí, Kolíně a Velimi. Mládež Na základě návrhů z celocírkevní porady zástupců mládeže ze seniorátů jmenovala synodní rada do celocírkevního odboru mládeže (COM) Rebeku Hančilovou, Štěpána Grolla, Jana Trusinu, Jakuba Martinů a Pavlínu Junovou (za laiky) a Daniela Matějku ml., Jaroslava Pechara, Ewu Jelinkovou a Michaela Erdingera (za faráře). Virilními členy COMu jsou farář pro mládež Pavel Jun a vedoucí oddělení mládeže ÚCK Olga Mrázková. SR vzala na vědomí vítězný nový návrh časopisu Bratrstvo, který se bude od ledna 2014 jmenovat Nota nebe. Rozhodla dále hradit náklady na časopis pro mládež z prostředků ČCE. Rekreační střediska Synodní rada souhlasí s vypsáním soutěže na studii řešení objektu Kunzárna, jež je součástí střediska Horský domov Herlíkovice, a pověřuje ÚCK vypracovat zadávací podmínky soutěže. Rovněž pověřuje ÚCK připravit návrh inzerátu na prodej, případně pronájem objektu Vokurka. Ekumena Synodní rada přijala a schválila návrh dohody o vzájemné spolupráci Církve československé husitské a Českobratrské církve evangelické při přípravách a realizaci připomínky 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SR vzala na vědomí sdělení kuratoria o mezinárodní křesťanské mateřské školce v Chebu o kterou je velký zájem. Hlásí se křesťanské vychovatelky, záměr podporuje místní ekumena i město Cheb. Filip Šimonovský podal zprávu ze setkání saských superintendentů v Míšni, které shrnul jako velmi inspirativní. Jindřich Halama, vedoucí katedry etiky ETF UK, se zúčastnil zasedání expertní skupiny Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE), jejímž úkolem je zpracování etické problematiky počátku lidského života, umělého oplodnění a genetických technologií. Na valné shromáždění Ekumenické rady církví delegovala SR Joela Rumla, Liu Valkovou a Gerharda Frey Reininghause. Vedoucího tajemníka 14

15 ÚCK Martina Kocandu pověřila SR, aby se účastnil schůzky k samofinancování církví sdružených v Ekumenické radě církví. Na Konferenci pro ženy v maďarské Piliscsabě vysílá SR Naděždu Běťákovou z Ochranovského seniorátu a Evu Benešovou, vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK. Na synod porýnské církve v německém Bad Neuenahru vysílá Joela Rumla. Diakonie Výběrové řízení na místo ředitele Diakonie ČCE proběhlo bez výsledku. Výběrová komise nedoporučila ani jednoho ze dvou uchazečů a bylo vyhlášeno nové výběrové řízení. (Výzva byla otištěna v ČB 11/2013) Různé Synodní rada uvolnila Kč z Fondu sociální a charitativní pomoci pro postižené tajfunem na Filipínách. Na tento účel vyhlásila SR dobrovolnou sbírku ve sborech ČCE. Sbírkový účet synodní rady má číslo /2700 a variabilní symbol DaZ JUBILANTI V měsíci prosinci 2013 slaví kulaté nebo půlkulaté narozeniny (od padesáti let výše) tito současní a bývalí pracovníci v církvi: dobrá zpráva z redakce DVD Za Kralickou do Kralic V tomto vánočním čísle najdete milí čtenáři dárek. Tentokrát je to DVD video disk s názvem Za Kralickou do Kralic, zachycující to nejdůležitější, co se odehrálo o víkendu září v Kralicích nad Oslavou při oslavách 400. výročí vydání Bible kralické. Reportážní video natočil a se svými spolupracovníky sestříhal a ozvučil redaktor náboženských pořadů České televize Michael Otřísal. Doufáme, že pro ty, kdo v Kralicích byli, bude DVD trvalou vzpomínkou na bohatý a zajímavý program. A pro ty, kteří tam nedorazili, že bude pozvánkou k dalším událostem, pořádaným k významným výročím v nejbližších letech. Inspirací může být webová stránka Naše reformace, kde jsou informace o nadcházejících výročích i akcích s nimi spojených. reformace.cz DaZ Předplatné na příští rok Milí abonenti, předplatné pro rok 2014 běží pro současné předplatitele i pro ty, kdo věnovali někomu předplatné jako dárek, kontinuálně dále. Pokud chcete změnit počet kusů odebíraných časopisů Marián Šusták 65 Karen Moritz 55 Vlastimila Šimonovská 85 Noemi Batlová 55 Miroslav Pfann 50 Jan Pokorný 95 Jaroslava Kordiovská 65 Růžena Bartičková 80 Marta Vařílková 75 ÚMRTÍ Miroslava Jirků, vdova po faráři Karlovi Jirků, zemřela 22. října ve věku 92 let. nebo Českého bratra odhlásit, dejte nám prosíme vědět do konce kalendářního roku. V tomto čísle najdete také kupon na dárkové předplatné, který můžete využít k předplacení Českého bratra 15

16 od prvního čísla roku 2014 novému abonentu pošleme dárkový certifikát. Obdarujte své blízké! Fakturu na úhradu předplatného pro rok 2014 budeme jednotlivcům vkládat do únorového čísla, farním sborům e mailem. Výše předplatného bude stejná jako v minulých letech 290 Kč, do zahraničí 790 Kč. Pro ty, kdo by chtěli časopis zvláště podpořit, nabízíme sponzorské předplatné 600 Kč. Děkujeme za vaši přízeň. redakce ze světa Šokující ničení pamětních kamenů v Salcburku Stolpersteine pamětní kameny, které se vkládají do dlažby u domů, ve kterých žily oběti holocaustu, se stávají terčem útoku. V minulých týdnech bylo v Salcburku začmáráno 31 pamětních kamenů, které mají připomínat oběti nacismu. zdomova Teolog Milan Balabán oceněn Mezi šestnácti, kteří převzali z rukou ministra obrany Vlastimila Picka Osvědčení o třetím odboji, byl i evangelický teolog, farář ČCE a vysokoškolský pedagog Milan Balabán. Za totality patřil ke sdružení Nová orientace, které kritizovalo poměry nejen v církvi, ale obecně ve společnosti a upozorňovalo na porušování lidských práv. V roce 1975 byl zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti a později podepsal Chartu 77. Od roku 1990 působí jako religionista na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1995 byl jmenován profesorem. Osvědčení o třetím odboji je forma uznání, které mohou získat účastníci odporu proti komunismu. Vychází z přesvědčení, že komunistický režim byl protiprávní a odpor občanů proti tomuto režimu byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hoden úcty. DaZ Opětovné pomalovávání pamětních kamenů, které připomínají odsunuté a zavražděné Židy, je šokující. Už teď musí být každému jasné, že tyto případy nejsou pouze ojedinělými antisemitskými akcemi. Živná půda antisemitismu ještě zdaleka nevyschla, vysvětluje Olivier Dantine, salcbursko tyrolský evangelický superintendent. Ve dnech, kdy jsme si připomněli 75. výročí Křišťálové noci 9. listopadu 1938, platí více než kdy jindy, že je třeba být ve střehu a bránit všem snahám o zničení památky na strašné události spojené se Šoa. K tomu jsme vyzvali všechny společenské skupiny a instituce, řekl Dantine. Také Evangelická církev byla vyzvána vystoupit proti antisemitismu. Protože si je vědoma své viny, které se v minulosti dopustila, považuje za svoji povinnost přímo vystoupit proti každé formě antisemitismu, poznamenává Dantine a dodává, že v rámci Evangelické církve jsou již dávno překonány a ignorovány protižidovské výroky Martina Luthera, stejně tak jako skutečnost, že spousta evangelických křesťanů v Salcbursku sympatizovala s nacionálním socialismem. epdö/pb 16

17 Restaurovaní a opravy varhan Varhanáři Poukar a Eliáš nabízejí restaurování nástrojových částí varhan postavených po roce 1750 (povolení MK ČR) rekonstrukce, opravy a pravidelný servis varhan intonaci a ladění varhan, přípravu nástroje pro koncertní činnost opravy a rekonstrukce harmonií prohlídku a vypracování posudku stavu varhan, včetně návrhu oprav zdarma platbu námi provedených prací formou dlouhodobých splátek 12. ledna 2014 JAN PĚRUŠKA viola, rodinné komorní sdružení F. X. Brixi, W. A. Mozart, Ant. Dvořák 19. ledna 2014 MARIE WALDMANNOVÁ violoncello, PŘEMYSL KŠICA varhany J. S. Bach, J. Pachelbel, F. Mendelssohn Bartholdy 26. ledna 2014 JAKUB DVOŘÁČEK piano jazzové improvizace na písně z evangelického zpěvníku Začátky v 17 hodin, vstupné dobrovolné. Pronájem bytu Farní sbor v ČCE v Chlebích nabízí k pronájmu farní byt 4+1 na faře v Chlebích. Cena 3000 Kč měsíčně + energie. Kontakt na kurátora: tel.: Některé ze sborů ČCE, pro které jsme pracovali: Prosetín, Vilémov, Heršpice, Krouna, Krabčice, Brno Červený kostel, Brno Pellicova, Miroslav, Ostrava Červený kostel, Křížlice, Dambořice, Lanškroun, Šumperk, Ústí nad Labem Červený kostel, Soběhrdy, Střítež nad Bečvou, Liptál, Džbánov, Olomouc, Jindřichův Hradec Kontakty: Josef Poukar tel.: , e mail: Jan Eliáš tel.: , e mail: Oznámení Lednové koncerty ve Strašnicích Pořádá farní sbor ČCE v Praze 10 Strašnicích, Kralická 4, tel.: , e mail: Ubytování na faře ve Vrchlabí Menším skupinám i jednotlivcům nabízíme ubytování v bytě 3+kk, skromně zařízeném, s kuchyní, koupelnou a WC. Kapacita až 8 osob, od 180 Kč na osobu a noc. Vlastní vchod, blízkost dětského hřiště, Wi Fi, 5 minut k vlakovým a autobusovým spojům, sleva při delším pobytu a pro větší skupiny. Adresa: Českých bratří 112, Vrchlabí , e mail: tel.: Pozvánka do Emauz Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na adventní besídku s rekapitulací činnosti sekce za rok 2013, s promítáním fotografií z cest, s povídáním a s občerstvením. Besídka bude v úterý 10. prosince 2013 od hodin v klášteře Emauzy (knihovna ČKA ve 3. patře) v Praze 2, Vyšehradská 49. JNe Nabídka bydlení Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vilémově u Golčova Jeníkova nabízí k pronájmu byt 4+1 ve Vilémově ve svém sborovém domě. Pokud by se zájemci chtěli o bytu ve Vilémově dozvědět více, mohou se obrátit na faráře sboru Vojena Syrovátku; tel.: , e mail: 17

18 CÍRKEV ŽIJE Slavnostní bohoslužby v Českém reformovaném sboru v Peregu Mare, Rumunsko

19 OKÉNKO POTULNÉHO Do Rumunska za Čechy, kteří mají maďarského faráře Krajané ve Velkém Pereku slavili a vzpomínali Šestičlenná skupina, vedená potulným kazatelem pro české sbory ve východní Evropě Petrem Brodským, vyrazila na cestu ve volební pátek 25. října. V místě srazu, v Břeclavi, vybaveni voličskými průkazy jsme úderem čtrnácté hodiny vyhledali nejbližší volební místnost a pak už nic nebránilo opuštění republiky. V deset večer rumunského času jsme byli u cíle v Peregu Mare neboli Velkém Pereku, české vesnici na maďarsko rumunském pomezí. Vlídné přijetí a pohostinnost rodiny Kalouskovy jsou vyhlášeny. Kurátor sboru a kazatel Jaroslav Kalousek nás v sobotu doprovázel do blízkého města Aradu na perecký hřbitov, kde leží několik generací Čechů, a pak do sborového domu, muzea i do kostela, který po opravách ještě voní novotou. K domluvám jak vše v neděli bude, patřilo i posunutí času z letního na zimní, abychom přišli ráno do kostela správně. V neděli se kostel naplnil ke slavnostním bohoslužbám s večeří Páně. Při nich jsme vzpomenuli nejen Den reformace; připomněli jsme si i faráře Bedřicha Duška, který přišel do Peregu jako učitel v roce 1936 a pak tam sloužil jako farář dvacet požehnaných let. Zazněla i osobní vzpomínka našeho celocírkevního kantora Ladislava Moravetze, který se stejně jako Bedřich Dušek v Peregu Mare narodil. V očích posluchačů se zaleskly slzy a mnohé obličeje zářily úsměvem. (Nechť i vám fejetonek vyloudí úsměv na rtech.) Děkovné bohoslužby završily také práce na obnově kostela, poničeného loňským tornádem. Nejenže je spravena střecha a vyměněna okna, ale dokončeny jsou i podlaha, malby a nátěry. Při slavnostních bohoslužbách kázal Petr Brodský, večeři Páně vedla Eva Benešová, vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK. Na liturgii se podíleli správci sboru maďarský farářský manželský pár, vzpomínku na manžele Duškovy potom přednesl český kazatel pereckého sboru Jaroslav Kalousek. K hospodářským věcem se vyjádřil Jiří Tomášek, předseda Jeronymovy jednoty. Bohoslužby byly skutečně jazykově pestré: čtení z písma rumunsky, modlitby maďarsky, kázání a zpěv česky. Ordinovaný presbyter Jaroslav Kalousek vysluhuje večeři Páně Za krásného slunného, téměř letního počasí pokračoval sborový den ještě společným obědem a besedou se členy sboru. V pondělí brzo ráno jsme si přetočili hodinky ještě o jednu hodinu dozadu, abychom se srovnali se středoevropským zimním časem, a přes Maďarsko a Slovensko byli za pár hodin zase doma. I když od šedesátých let není v Peregu Mare česká škola, jazyk se v evangelických rodinách obdivuhodně drží. Starší generace je stále hluboce ovlivněna prací faráře Bedřicha Duška, mladší lidé už jsou jazykově i národnostně promíseni více. V nedalekém (již maďarském) Nadlaku žije velká slovenská komunita, která s českou udržuje těsné kontakty. Návštěva českých krajanů ve vzdálené cizině byla velice srdečná a pro nás Čechy z Čech a Moravy občerstvující. Daniela Ženatá 19

20 Bedřich Dušek Budovatel živého sboru Narodil se 22. ledna 1910 v Peregu Mare, kde vychodil základní školu, střední školu absolvoval na rumunských gymnáziích v Aradu a Aiudu a také v Maďarsku (v Makó a Szentesi). Se svolením ministerstva školství byl přijat k ročnímu studiu na Československém mužském ústavu učitelském v Brně a od roku 1936 působil v Peregu Mare jako učitel. Dálkově studoval teologii a v roce 1944 byl ordinován ke službě slova a svátosti v městě Aiud. Opustil učitelství a stal se farářem velkopereckého sboru až do odchodu do důchodu v roce Jeho farářská práce byla přerušena jen v letech , kdy byl jako mnozí jiní intelektuálové nasazen na nucenou práci na dunajském kanále. Místní vzpomínají: Po návratu z nucené práce na dunajském kanále se velmi bál komunistů, ale přesto dokázal stát neohroženě v čele našeho sboru a vést dokončovací práce při stavbě kostela až do jeho vysvěcení. Oporou, jak pamětníci vzpomínají, byla jemu i sboru manželka Vlastimila, která vystudovala dívčí gymnázium v Krabčicích u Roudnice, ve sboru hrála na varhany, nacvičovala zpěv a vedla nedělní školu. Za jejich působení byl sbor velmi činný a živý. Bezdětní manželé Duškovi byli všemi považování za druhé rodiče. Paní farářová Vlastimila zemřela v roce 1982 ve dvaasedmdesáti letech, bratr Bedřich v roce 1990 v osmdesáti. Na místním hřbitově, kde jsou pochováni, je na náhrobním kameni napsáno: Bože, nevzdalujž se ode mne, Bože můj. Přispěj mi na pomoc. (Ž 71,12) Boží pomoc provázela manžele Duškovy po celý život. Pb+ Pan farář Dušek dětskýma očima Vzpomínka na pastýře sboru Pana faláře (jak se v Peregu říká) jsem měl rád, protože bylo možné si s ním o různých věcech popovídat. Rád jsem za ním chodil, nejprve se svým děďou (perecký výraz pro dědu) a později sám. Občas nás navštěvoval. Sedával u nás v kuchyni a kouřil cigarety značky Snagov nebo Amiral. Vzpomínám, že měl krásné ruce, s kterýma občas jemně gestikuloval. Jeho gesta byla podobná herci Miloši Kopeckému. Hlas ale měl zastřený, až nyvý. A poutavě povídal. Já jsem sedával na stoličce, děďa na kysince a pan falář u stolu. Bába krájela buchty ve špajzu pan falář měl rád ty propečenější, tzv. kraje. Nejvíc mě bavilo poslouchat dramatické historky jak se skrýval za války a z jeho pobytu na výstavbě kanálu Dunaj Černé moře, kde byl nasazen k nuceným pracím. Občas jsem k němu chodíval, abych mu 20

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

TISK č. 17 (Komise D)

TISK č. 17 (Komise D) TISK č. 17 (Komise D) ROZPOČET 2014, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2015 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2014 Rozpočet Českobratrské církve evangelické je sestaven jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

TISK č. 14 (Komise D)

TISK č. 14 (Komise D) TISK č. 14 (Komise D) 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 14 ROZPOČET 2015, REPARTICE, SBÍRKY A PERSONÁLNÍ FOND 2016 A) Úvod k rozpočtu pro rok 2015 Rozpočet Českobratrské církve evangelické

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D)

TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) PASTORAČNÍ PRACOVNÍCI V ČCE TISK č. 20 (Komise A, B, C, D) A) Úvod Z důvodů změn, kterými ČCE v současné době prochází a které mají mj. vliv na financování církve, se synodní rada zabývala stávajícím systémem

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem)

Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Poslání: Domovy* Diakonie v Krabčicích vytváří podmínky pro důstojný život a klidné stáří. (*Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem) Cíle: Služby sociální péče mají svým uživatelům: napomáhat zajistit

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

Supervizní program ČCE

Supervizní program ČCE Supervizní program ČCE 1. Supervizní program ČCE obecná část Supervizní program ČCE je vnitrocírkevní nástroj umožňující supervizi mezi farářkami a faráři ČCE pod vedením vyškoleného zaměstnance ČCE. 1

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Statut Fondu základního jmění

Statut Fondu základního jmění Statut Fondu základního jmění Fond základního jmění slouží k peněžnímu vyjádření souhrnu peněžitého i nepeněžitého majetku povšechného sboru. Je součástí vlastního kapitálu a slouží jako zdroj krytí dlouhodobého

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice

O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví. Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Migranti a podpora zdraví: výsledky projektu Healthy Inclusion O VÝZKUMU u migrantů se zkušenostmi s podporou zdraví Mgr. Linda Říhová Fakulta zdravotnických studií Univerzita Pardubice Témata sdělení

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více