Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc."

Transkript

1 Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně

2 Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků podmínky uznání profesionality onemocnění odpovědnost za škodu odškodňování povinnosti zaměstnavatele nová legislativa

3 Nemoci z povolání nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v Seznamu nemocí z povolání Seznam NZP - příloha k Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. od novelizované znění - NV č. 114/2011 Sb. kapitola V. Seznamu NZP se týká infekcí

4 Materiál, metodika Analýza volně dostupných anonymních dat Národního registru NZP. Statistická jednotka: nově vzniklá NZP u osob v pracovním poměru k zaměstnavateli se sídlem na území ČR (výj. OSVČ) Data byla srovnávána v letech v kategoriích: příslušnost diagnózy do položky Seznamu NZP pohlaví věk pracovní zařazení délka výkonu profese do vzniku onemocnění rozdělení podle odvětví ekonomické činnosti

5 Počet hlášených NZP, ČR, celkem kapitola V. Lineární (celkem) Lineární (kapitola V.)

6 Celkový počet NZP ve sledovaném období mírný pokles počtu hlášených profes. onemocnění incidence NZP: případů/ pojištěnců 14-16% všech NZP v odvětví zdravotní a sociální péče (zdravotní péče + pobytové služby sociální péče + ambulantní a terénní sociální služby) a místo v počtu hlášených NZP vůbec, před těžbou a dobýváním a výrobou motorových vozidel % z NZP ve zdravotnictví tvořily přenosné a parazitární nemoci jiná profesionální onemocnění byla hlášena méně často

7 NZP podle pohlaví, věku a délky profesní expozice všechny NZP NZP zdravotníků muži 45-56% 13-22% ženy 44-55% 78-87% věk (medián) 49 let 39 let délka expozice (průměr) 6-7 let 2-3 roky

8 NZP ve zdravotnictví podle profese profese celkem abs. celkem % sestra sanitárka lékař ostatní zdravotníci 25 4 sociální péče stomatologie 11 2 úklid, prádlo 30 5 provozy techn. 9 1,5 provozy organiz. 9 1,5 celkem

9 Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků celkem abs. celkem % scabies ,3 virové hepatitidy 38 8,2 keratokonjunkitivitis 26 5,6 chřipka 20 4,3 tuberkulóza 18 3,9 MRSA 2 0,3 bacil. úplavice 6 1,2 ostatní 32 7,2 celkem

10 Svrab zdravotníků profese Celkem abs. Celkem % zdravotní sestra sanitářka prac. soc. péče lékař 13 4 rhb pracovnice 5 1,6 prac. prádelny 4 1,3 uklízečka 3 1,0 řidič sanitky 3 1,0 studentka SZŠ 2 0,6 rtg laborant 1 0,3 učitelka 1 0,3 celkem

11 Svrab u zdravotnických pracovníků Nejčastěji byli svrabem postiženi zaměstnanci z: interních psychiatrických kožních oddělení léčeben pro dlouhodobě nemocné domovů pro seniory

12 Hepatitidy u zdravotnických pracovníků Typ virové hepatitidy Celkem abs. Celkem % VHA 20 52,6 VHB ak. 4 10,5 VHB chron. 4 10,5 VHC ak. 0 0 VHC chron. 7 18,5 VHE 3 7,9 Celkem

13 Hepatitidy u zdravotnických pracovníků VHA u neočkovaných osob u osob očkovaných pouze 1 dávkou VHB - 3x u osob kompletně očkovaných 1981, 1987, neuvedeno) - 2x u neočkovaných zdravotníků - 3x neuvedeno

14 TBC u zdravotnických pracovníků TBC plic: TBC pleury: 15x 3x Profese: lékaři, sestry, sanitárky, laboranti, sociální pracovníci Oddělení: urgentní péče léčebny dlouhodobě nemocných psychiatrie zařízení sociálních služeb

15 Chřipka u zdravotnických pracovníků Za sledované období bylo uznáno 20 případů onemocnění chřipkovými viry, z toho: 2008: : 1x H1N1 (první případ onem. pandemickým kmenem) 2010: 3 x sezonní chřipka 16x H1N1 chřipka se uznávala jako NZP výjimečně - jen při jasně prokázané souvislosti a závažném průběhu či komplikacích onemocnění

16 MRSA u zdravotnických pracovníků Odškodňování infekcí vyvolaných MRSA u zdravotníků je diskutabilní: pacienti se zjištěným MRSA nálezem mají být striktně ošetřování v izolaci a bariérovou ošetřovací technikou mezi bezpříznakovými osobami je až 25 % nosičů i zdravotník může být nosičem?? kdo je zdrojem a kdo nakaženým??

17 Jiná profesionální onemocnění zdravotníků diagnóza počet případů profesionální dermatóza 82 onemocnění z JNDZ 33 astma bronchiale 5 alergická rýma 4 rakovina kůže z ionizujícího záření celkem 126 2

18 Podmínky uznání profesionality infekcí I po aktualizaci Seznamu NZP v r jediná podmínka: aby profesionální riziko expozice převažovalo nad expozicí neprofesionální v praxi rozhodnutí záleží na kvalitě vyjádření epidemiologa k pracovním podmínkám Výkon zdravotnické profese s sebou nese riziko expozice biologickým činitelům = zjednodušené hodnocení, které nebere v úvahu současné poznatky Možnosti trvalého dozoru nad infekcemi jsou širší tak, jak jsou nyní širší možnosti diagnostiky (serologie, typizace kmenů, avidita protilátek, stadium onemocnění )

19 Odpovědnost za škodu způsobenou NZP nese zaměstnavatel, u kterého zaměstnanec před jejím zjištěním pracoval za podmínek, za nichž tato nemoc z povolání vzniká. jde o odpovědnost objektivní, otázka zavinění není rozhodující Předpoklady vzniku odpovědnosti: zjištění nemoci z povolání vznik škody příčinná souvislost mezi nimi

20 Důsledky nemocí z povolání Přímé náklady výdaje na hospitalizaci, léčbu, rehabilitaci Nepřímé náklady pracovník - ztráta na výdělku zaměstnavatel - snížení produktivity práce, výdaje na hledání a výcvik náhradního pracovníka

21 Odškodňování NZP Ztráta na výdělku po dobu trvání PN, renta Bolestné (podle závažnosti onemocnění, délky PN) bodů Kč Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) bodů Kč TBC, virová hepatitida s dekomp.ci, CA jater 1 bod = 120 Kč

22 Povinnosti zaměstnavatele Zajistit zdravé a bezpečné pracovní podmínky. Zaměstnávat pouze zdravotně způsobilé osoby. Neočkovaný pracovník (zvláštní, mimořádné očkování ) nemůže být zařazen na pracoviště. Vést evidenci zaměstnanců s uznanou nemocí z povolání, která vznikla na jeho pracovištích. Uplatňovat opatření k odstranění nebo minimalizaci rizikových faktorů, které ji vyvolaly. Lékařský dohled po expozici infekčními agens včetně pracovních omezení. Nejasná úprava výkonu profese zdravotníkem při prokázaném nosičství či chronicitě jeho onemocnění (VHB, VHC, HIV/AIDS).

23 Související nová legislativa Vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování NZP NZP na základě povolení MZ posuzují a uznávají poskytovatelé v oboru pracovní lékařství podle místa výkonu práce, sídla zaměstnavatele Příloha stanoví podmínky za nichž nelze nemoc nadále uznat za NZP (u infekcí: onemocnění nepřecházející do chronicity, po ukončeném léčení, bez klinických známek nemoci, objektivními metodami potvrzené vyléčení

24 Související nová legislativa Lékařský posudek o uznání - neuznání - ukončení NZP (ohrožení NZP) se prokazatelně předá zaměstnavateli /jinému subjektu, který poskytuje peněžité plnění Posudek o NZP (po nabytí právní účinnosti) se předá: registrujícímu poskytovateli poskytovateli pracovnělékařské služby OOVZ (SUJB), který ověřoval podmínky vzniku NZP zdravotní pojišťovně

25 Závěry Znalost dat o profesně získaných infekcích může poskytnout silnější podporu požadavkům na vyčlenění přiměřených zdrojů pro preventivní ochranu zdraví při práci. Cílem opatření je zajistit ochranu zdraví zdravotníků a omezit provozní a ekonomické dopady na zdravotnická zařízení jako zaměstnavatele. Ve srovnání s Evropou nejsou v České republice ve větším rozsahu zavedeny postupy řízení rizik u biologických faktorů pracovního prostředí.

26 Děkuji za Vaši pozornost Pozn.: 99% hygieniků doporučuje novou stolní hru Pandemic

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 24. SRPNA 2011 Cena: 528 Kč OBSAH: 1. OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ O TERMÍNU KONÁNÍ ZKOUŠKY O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Více

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

M e t o d i c k ý n á v o d : ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo zdravotnictví Č.j. MZDR 36368/2007 Prevence virového zánětu jater A(VHA), B(VHB), C(VHC), D(VHD) a E(VHE) K zabezpečení jednotného postupu zdravotnických zařízení a orgánů ochrany veřejného

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souv. zákonů Část pátá Podmínky poskytování zdravotní péče a její úhrady Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

Více

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách.

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. (vypracované jako součást dopisu AMICUS CURIAE pro Ústavní

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2009-2010

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2009-2010 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2009-2010 Schváleno Radou vlády pro BOZP dne 17. prosince 2008 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

PRACOVNÍ ŘÁD. Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň PRACOVNÍ ŘÁD vydání č. 4 (poslední přijaté změny v textu jsou vyznačeny

Více

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci

ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci ČÁST PÁTÁ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci HLAVA I Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso.

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 9/2014 Z obsahu: Připravovaná opatření v činnosti

Více

z hlediska nové legislativy

z hlediska nové legislativy Pracovněléka kařské služby z hlediska nové legislativy MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví E-mail: anezka.sixtova@mzcr.cz Nová zdravotnická legislativa od 1. 4. 2012 zákon č.. 372/2011 Sb.,

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15 Roční zpráva za rok 2011 Zpracovali:

Více

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro zdravotnická zařízení, zařízení lékárenské péče a zdravotní pojišťovny k aplikaci novely zákona č. 48/1997 Sb. v oblasti regulačních poplatků a doplatků na léčivé přípravky nebo potraviny

Více

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

PRACOVNÍ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY PRACOVNÍ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Úřad práce Účastníci PPV Pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pracovní doba a doba odpočinku Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Odměňování

Více

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA

79/2013 Sb. VYHLÁŠKA 79/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA

PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA Co je pracovnělékařská služba a jaké jsou její činnosti? Je dobrovolná či povinná? Hrozí nějaké sankce, pokud nemá podnik tuto péči smluvně zajištěnou? Pracovnělékařská služba zabezpečuje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Invalidita a invalidní důchod MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Invalidita a invalidní důchod Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Eva Šindlerová Vedoucí práce: doc.

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

Odborový svaz Stavba České republiky. Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborový svaz Stavba České republiky Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL I 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková 2 PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE JUDr. Marie Mazánková Olomouc, 2013 Obsah I. Přehled subjektů sociální správy, spravující jednotlivé systémy sociální ochrany 7 2. Přehled

Více

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv:

ABC. postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod. Autorský kolektiv: ABC postižených a pozůstalých po obětech dopravních nehod Autorský kolektiv: PhDr. Anna Arnoldová Mgr. Jana Běhanová Mgr. Michaela Blatná JUDr. Jaroslav Palas JUDr. Zuzana Špitálská České sdružení obětí

Více

Č. J.: VP/S 88/03-160 V Brně dne 1. července 2003

Č. J.: VP/S 88/03-160 V Brně dne 1. července 2003 Č. J.: VP/S 88/03-160 V Brně dne 1. července 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 19.6.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : 79. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více