AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV"

Transkript

1 Únor 2014 AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV Nemocnice Ostrov podala v prosinci 2013 na Ministerstvo zdravotnictví ČR žádost o udělení akreditace pro kvalifikační kurz Sanitář. Kurz je určen k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání SANITÁŘ. Vzdělávací program je určen jak pro zaměstnance NO, tak i další zájemce o zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikaci z okolních zařízení a regionu. Informace o realizaci akreditovaného vzdělávacího kurzu Sanitář bude zveřejněna a umístěna na webových stránkách Nemocnice Ostrov. Dnem byl zahájen ostrý provoz psychiatrické infolinky a telefonické krizové intervence. V měsíci lednu probíhal zkušební provoz. Záměrem zavedení psychiatrické infolinky je zlepšení komunikace mezi klienty, podání informace klientům o možnosti terapie, odpovědi klientům na nejčastější otázky z terénu, podmínky přijetí na psychiatrické oddělení apod. Provozní doba psychiatrické infolinky je od pondělí do pátku od 8 do 14 hodin. Kontakt: V Nemocnici Ostrov a v Nemocnici Sokolov se ve dnech a uskuteční seminář na téma Resuscitace novorozenců. Kurz s praktickým nácvikem na modelu je určen jak lékařům, tak sestrám a porodním asistentkám, kteří se dostávají do situací, kdy resuscitují novorozence. Seminářem bude provázet primář neonatologického oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA. Koncem roku 2013 proběhla v Alžbětiných lázních školící akce s názvem Optimální přístup ke klientům na lůžku, kterou připravily fyzioterapeutky Nemocnice Ostrov Petra Wildumetzová, DiS a Lenka Krausová, DiS. Přednáška pořádaná společností Sestra.In byla opakováním a byla určena pro zdravotníky, sociální pracovníky. Další přednášku Základní fyzioterapeutické postupy a metody v terapii pacienta určené pro všechny sestry připravila Mgr. Alena Mokruschová. Přednáška byla zaměřena na jednotlivé techniky, principy působení, indikací u daných diagnóz s praktickým použitím. Lenka Krausová, DiS v rámci Akademie zdraví připravila besedu na téma Jak se udržet v kondici na obyčejné židli. V letošním roce proběhne přednáška Péče o pacienty po implantaci

2 totálních endoprotéz kloubů, a Funkční poruchy pohybového aparátu aneb nejčastější diagnózy v rehabilitaci. Obě školící akce pořádá společnost Sestra.IN. Akademie zdraví pořádaná společností Bludiště pokračuje letním semestrem, který zahájí Mgr. Jana Olachová besedou Arteterapie- zážitková léčba. Lenka Krausová, DiS a Petra Wildumetzová, DiS připravují besedu Život s totální endoprotézou-kloubní náhradou. Ve středu se v klubovně Nemocnice Ostrov uskutečnila Bilanční tisková konference skupiny NEMOS pro média. Jednatel skupiny NEMOS Mgr. David Soukup zhodnotil uplynulý rok a představil plány na letošní a příští rok. V Nemocnici Sokolov je naplánována od poloviny února modernizace gynekologicko-porodnického, očního a ARO oddělení. Na jaře by měla být zahájena stavba parkovacího domu. Z připravovaných projektů můžeme zmínit Centrum pro diagnostiku a léčbu onemocnění prsu. Sestavuje se tým zhruba devíti lékařů, včetně operatérů, onkologa a dalších odborníků. NEMOS chce klientkám zajistit kvalitní a komplexní péči. V Nemocnici Ostrov se připravuje s pomocí evropských dotací nové Psychiatrické a rehabilitační centrum, které vznikne přestavbou bývalého skladu léčiv tedy budovy B. Rehabilitační a psychiatrické oddělení by se do moderních prostor mělo přestěhovat koncem roku Bilanční tisková konference Dne bude v Nemocnici Ostrov zahájen další předporodní kurz pro nastávající maminky. Kurz stojí 500 Kč a potrvá sedm týdnů. Je vhodný pro těhotné od ukončeného 24. týdne těhotenství. Součástí kurzu je prohlídka porodního sálu v ostrovské nemocnici a mimo jiné i možnost konzultace s porodníkem, anesteziologem, pediatrem a zdravotní sestrou novorozeneckého oddělení. Lekce probíhají vždy každé úterý od 16:00 do 18:00 hodin pod vedením porodní asistentky. Přihlásit se je možné i během probíhajícího kurzu. V případě absolvování a řádného uhrazení

3 předporodního kurzu je doprovod u porodu zdarma. Schéma odborných přednášek: prenatální období, fyziologický porod, nefyziologický porod, šestinedělí, kojení, péče o novorozence a kojence, závěrečná lekce. Na preventivní USG vyšetření prsů za poplatek ve výši 300 korun se mohou klientky objednávat na sonografickém pracovišti radiodiagnostického oddělení Nemocnice Ostrov. Vyšetření je šetrné a je vhodné pro dívky a ženy do 45 let. Provádí se bez dlouhých čekacích dob, bez doporučení lékaře a na kvalitním sonografickém přístroji. Vyšetření trvá zhruba deset minut. Výsledek obdrží klientka ihned po vyšetření. V případě nálezu poskytne lékař klientkám odborné poradenství, vysvětlí možnosti dalšího vyšetření a zajistí vyšetření na mamoscreeningu. V případě zájmu objednání na vyšetření volejte telefonní číslo PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ informuje V měsíci únoru posílí tým Nemocnice Ostrov: Ing. Petra Samáková administrativní pracovnice na personální oddělení Přejeme mnoho pracovních úspěchů NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC Nemocnice Ostrov je certifikované soukromé zdravotnické zařízení oceněné v rámci projektu HCI Nemocnice ČR 2013 jako nejlepší nemocnice v Karlovarském kraji z pohledu hospitalizovaných pacientů, které poskytuje uplatnění v perspektivní a rozvíjející se společnosti, se stabilním zázemím a s možností podílet se na projektech dlouhodobého rozvoje společnosti. Nabízíme: dlouhodobou perspektivu a zajímavou spolupráci realizaci v oboru a podporu osobního rozvoje příjemné pracovní prostředí řadu zaměstnaneckých výhod, např.: týdenní pobyt v apartmánech Engadin na Božím Daru, dotované stravování, slevy na kulturní, sportovní a relaxační aktivity a další výhody Přijmeme: VEDOUCÍHO LÉKAŘE na: - oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče:

4 Oddělení je určeno pacientům, kteří prodělali kritické období nemoci na jednom z oddělení typu intenzivní nebo resuscitační péče, kde již proběhla stabilizace základních životních funkcí. Jejich zdravotní stav zatím nedovoluje pobyt na oddělení následné péče či v léčebnách dlouhodobě nemocných, protože vyžadují intenzivní (= náročnou) ošetřovatelskou péči. LÉKAŘE na: - rehabilitační oddělení - interní oddělení VŠEOBECNOU SESTRU na: - chirurgické oddělení - interní oddělení DĚTSKOU SESTRU PORODNÍ ASISTENTKU ZDRAVOTNÍHO LABORANTA na: -oddělení klinické biochemie Více informací: DOČASNÉ UZAVÍRKY Na měsíc únor nejsou plánovány žádné dočasné uzavírky oddělení. Pokud k nim dojde, budeme o nich informovat na našich webových stránkách či na facebooku Nemocnice Ostrov. AKTUALITY Z NEMOCNICE SOKOLOV Celkem 75 hasičů, policistů a příslušníků vězeňské služby z celého kraje se dne zapsalo do registru dárců kostní dřeně. Pro velký zájem se akce uskutečnila v Hornickém domě v Sokolově. Dne se v transfúzní stanici Nemocnice Sokolov zaregistrovalo ještě 8 dalších dárců. Úspěšnou akci zorganizovali primářka transfúzní stanice Nemocnice Sokolov

5 MUDr. Zuzana Fialová a velitel MP Sokolov Petr Kubis ve spolupráci s Městským úřadem v Sokolově. Registrace a odběr dárců V současné době probíhají v Nemocnici Sokolov stavební práce spojené s plánovanou rekonstrukcí I. nadzemního podlaží pavilonu C. Vzhledem k plánované výměně ležatých rozvodů vody se stavební práce dotýkají i I. podzemního podlaží v prostorách před výtahy, chodby vedoucí k vertikále a sterilizace ta bude po nezbytnou dobu uzavřena. Centrální sterilizace byla odstavena koncem ledna 2014 a potrvá cca 4 týdny. Po tuto dobu je sterilizace nástrojů a materiálu zajištěna pronájmem sterilizátoru a centrální sterilizací v Nemocnici Ostrov. Stavební úpravy si vyžádají zároveň uvolnění prostor a přesunutí mamografie do prostor oddělení RDG. Vstup do kavárny bude možný jen hlavním vchodem z venku. Ukončení stavebních prací je plánováno k datu Předem se omlouváme za ztížené podmínky, žádáme o toleranci a pochopení. O dalších omezeních a postupu prací Vás budeme včas informovat. Dne se uskutečnila tisková konference k modernizaci pavilonů D a G v Nemocnici Sokolov za účasti zástupců Karlovarského Kraje, NEMOS Sokolov a médií s následnou prohlídkou pavilonu G, kde nyní sídlí ředitelství nemocnice a prohlídka pavilonu D, kde je nyní kompletní rehabilitační lůžkové oddělení. Oddělení je umístěno ve 3 podlažích, zahrnuje jak ambulantní trakt s komplexními metodikami včetně vodoléčby tak lůžkové oddělení. Oddělení je vybaveno nejmodernější přístrojovou technikou, v některých případech jedinečnou v rámci kraje - vertikalizační stůl či moderní motomed, dále motodlaha na dolní končetiny a motodlaha ramenního kloubu.

6 Tisková konference prohlídka RHB oddělení Dne se v nově rekonstruovaných prostorách pavilonu G v Nemocnici Sokolov uskutečnil seminář na téma Právní rizika spojená s výkonem lékařské praxe. Seminář byl určen pro lékaře nemocnic Sokolov a Ostrov. Lektorem semináře byl JUDr. Petr Šustek PhD., který patří mezi přední republikové odborníky na zdravotnické právo. V rámci semináře byla probírána následující témata: Kazuistiky a náhrady poškozených dle Nového občanského zákoníku (NOZ), základní právní odpovědnost lékaře, novinky a trendy v pacientských žalobách, náhrada újmy dle NOZ a další. Jedná se o jedno z klíčových témat současného zdravotnictví a společnost NEMOS má eminentní zájem na právním povědomí svých zaměstnanců. Seminář byl velmi dobře přijat a akceptován s perspektivou opakování pro další zaměstnance. Na gynekologicko-porodnickém a novorozeneckém oddělení Nemocnice Sokolov proběhla exkurze mateřské školy Montessori. Cílem bylo seznámit děti s prostředím a činnostmi na jednom z oddělení nemocnice a to v rámci rozvoje poznání a výchovy.

7 Děti z MŠ Montessori na gyn-por. a novorozeneckém oddělení Transfuzní oddělení Nemocnice Sokolov pokračuje v několikaleté spolupráci se Střední živnostenskou školou v Sokolově. Dvakrát ročně probíhá odběr zájemců z řad studentů, kteří dovršili 18 let. Poslední akce proběhla , kdy se dostavilo 21 studentů, z toho bylo 14 prvodárců. Zároveň přicházejí i ti, kteří již krev dávali a ještě studují. Po ukončení studia se z nich stávají pravidelní dárci krve. Je to vítaný přírůstek mladých dárců, kteří na mnoha transfuzních stanicích chybí. Transfuzní oddělení děkuje všem zúčastněným za vynikající spolupráci. DOČASNÉ UZAVÍRKY A ZMĚNY Na měsíc únor nejsou plánovány žádné dočasné uzavírky oddělení. Pokud k nim dojde, budeme o nich informovat na našich webových stránkách či na facebooku Nemocnice Sokolov. PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ informuje V měsíci únoru posílí tým Nemocnice Sokolov: Dr. Pavlo Golanov lékař na oddělení ARO Dr. Yaroslav Kuzminskyi lékař na interní oddělení Sandra Prosbová všeobecná sestra na chirurgické oddělení Klára Šindelářová zdravotnický asistent na interní oddělení Zuzana Chmelíková nutriční asistent do stravovacího provozu Bc. Simona Kinczerová ergoterapeut na rehabilitační oddělení Přejeme mnoho pracovních úspěchů NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC Nemocnice Sokolov je certifikované soukromé zdravotnické zařízení oceněné v rámci projektu HCI Nemocnice ČR 2013 jako nejlepší nemocnice v Karlovarském kraji z pohledu ambulantních pacientů, které poskytuje uplatnění v perspektivní a

8 rozvíjející se společnosti, se stabilním zázemím a s možností podílet se na projektech dlouhodobého rozvoje společnosti. Nabízíme: dlouhodobou perspektivu a zajímavou spolupráci realizaci v oboru a podporu osobního rozvoje příjemné pracovní prostředí řadu zaměstnaneckých výhod, např.: týdenní pobyt v apartmánech Engadin na Božím Daru, dotované stravování, slevy na kulturní, sportovní a relaxační aktivity a další výhody Přijmeme: PRIMÁŘE na: - anesteziologicko-resuscitační oddělení: Oddělení poskytuje resuscitační péči na 6 lůžkách resuscitační stanice ARO (RES), anesteziologickou péči na celkem 10 pracovištích (operační sály, ambulance, diagnostická pracoviště) a v Ambulanci léčby bolesti. Na ARO pracuje 7 lékařů v plném úvazku, 21 SZP na resuscitační stanici ARO (14 ARIP), 7 anesteziologických instrumentářek (6 ARIP), sestra pro ambulanci bolesti, 6 NZP a dokumentační pracovnice. Oddělení je držitelem akreditace MZČR s oprávněním k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína. VEDOUCÍHO LÉKAŘE na: - multioborovou jednotku intenzivní péče LÉKAŘE na: - neurologické oddělení - gynekologicko-porodnické oddělení - anesteziologicko-resuscitační oddělení - interní oddělení - oddělení následné péče - rehabilitační oddělení: Lůžková část oddělení má 18 lůžek, je součástí iktového centra a má k dispozici moderní přístrojové vybavení (moderní přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci, přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou, motodlahy pro dolní i horní končetiny, motopedy a další). ZDRAVOTNÍ LABORANTY na: - toxikologické oddělení - oddělení klinické biochemie a hematologie

9 VŠEOBECNOU SESTRU na: - neurologické oddělení JIP ZDRAVOTNICKÉHO ASISTENTA na - rehabilitační oddělení FYZIOTERAPEUTA na - rehabilitační oddělení SANITÁŘKU na - dětské oddělení Více informací: AKTUALITY Z NEMOS AMBULANCE Změna ordinační doby v Ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, U Nemocnice 1161, Ostrov. S platností od je nastavena ordinační doba od 8:00 do 13:00 hod. Lékařkou v ordinaci je MUDr. Andrea Beková. Dnem posílila tým stomatologů MUDr. Gertruda Beerová, která působí na pozici praktického zubního lékaře. Ordinuje v areálu Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 3. Patro. Kontakty: , mobil , Rozšiřujeme ordinační hodiny a registrujeme nové klienty. Tým praktických lékařů posílila nově MUDr. Marie Šuma, která zastává od pozici praktického lékaře v jedné z našich ordinací všeobecného praktického lékařství. Ordinace pracovně-lékařských služeb rozšířila své ordinační hodiny. Nově ordinujeme úterky od 13:00 hodin a středy od 8:00 do 12:00 hodin. Nabízíme komplexní systém pracovně lékařských služeb pro zaměstnavatele.

10 NEMOS OPTIK nabízí vedle široké nabídky dioptrických a slunečních brýlí dámských, pánských, dětských a kontaktních čoček (včetně aplikace a odborného zaškolení zdarma) také nově sortiment vitamínů OCUVITE a LUTAX, umělých slz za bezkonkurenční ceny! Nově otevřená Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Jitky Majkusové a zdravotní sestry Dany Kortusové registruje nové klienty. Ordinace se nachází v areálu Nemocnice Sokolov, Slovenská 545, pavilon C, 2. patro. Kontakty: telefon , mob , Ordinační doba ordinace je: Pondělí středa 7:30 14:00 hodin (polední přestávka 12:00 12:30 hod.) Čtvrtek 7:30 11:00 14:00 18:00 Pátek 9:30 12:00 12:30 15:00 PERSONALISTIKA NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC: Praktický lékař Praktický lékař pro děti a dorost Oftalmolog Stomatolog Dentální hygienista/tka

AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV

AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV AKTUALITY Z NEMOCNICE OSTROV PERSONALISTIKA V měsíci září posílí náš pracovní tým: MUDr. Kateřina Vrbková lékařka na interní oddělení Sylvie Dvořáčková zdravotní sestra na chirurgické oddělení Romana Hozáková

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 7 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Neurochirurgie nové možnosti v operativě páteře čtěte na str. 10 14.

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

Obrovský zájem o vyšetření krve!

Obrovský zájem o vyšetření krve! 4 duben 2011 Obrovský zájem o vyšetření krve! Chcete se o úspěšné prezentaci Krevního centra FNO v ostravském obchodním centru Avion dozvědět více? Čtěte na straně 6! Nejúspěšnější publikace ORL za rok

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

Průvodce. EB Centrem

Průvodce. EB Centrem Průvodce EB Centrem Více na www.fnbrno.cz v sekci JAK K NÁM Mapka areálu FN Brno Dětská nemocnice Zastávka tramvaje č. 3, 5, 11 Mapka areálu FN Brno Bohunice Obsah Úvod...1 Co je EB Centrum?...2 Co je

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více