Hana Ginterová Světlana Hajdinová METODIKA 8-9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hana Ginterová Světlana Hajdinová METODIKA 8-9"

Transkript

1 ETICKA VYCHOVA Hana Ginterová Světlana Hajdinová METODIKA 8-9

2 2

3 Etická výchova, Metodika pro ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Ginterová, Mgr. Světlana Hajdinová Odborní editoři: PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., Mgr. Zdislava Vyvozilová Odborná recenze: Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., Mgr. David Vaněk, Ph.D. Odborná spolupráce: Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Ivan Podmanický, Ph.D. Jazykové korektury: PaedDr. Aranka Řezníčková, Dana Štropová Ilustrace: Alena Legierská Zlom a sazba: Ing. et Ing. Anna Pospíšilová Návrh obálky: Ing. Michal Jiříček Nakladatel: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25; Praha 1, ; IČO: ; DIČ: CZ Schválilo MŠMT č.j.: MSMT-7934/2014 dne 6. června 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro doplňující vzdělávací obor Etická výchova s dobou platnosti šest let. ISBN: Tato publikace vznikla v rámci projektu Etická výchova a učebnice, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3

4 4

5 Obsah 8. ROČNÍK Téma 1: DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY : Lidská práva pro všechny : Co mohu já a co ostatní : Co je v člověku skryto : Osada Bezpráví : Síla rozhodnutí...26 Téma 2: KOMUNIKACE CITŮ : Podvečerní bilance (co polštář neschová) : Co s námi cloumá : Jak se do lesa volá? : Past na hněv : Osobní scénář hněvu : Dobrý služebník, ale zlý pán : Zahrada pro všechny smysly...44 Téma 3: ASERTIVITA : Děláme něco pro sebe : Práva tentokrát pro mne : Já jsem manipulátor, těší mě : Jak prosadit svou bez ztráty kytičky : Od dovednosti k mistrovství : Hedvábí a meč...66 Téma 4: SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ : Doteky lásky : Třináctá komnata : Na prahu dospělosti : Výsadní právo : Já a rodina - nabídky a očekávání...84 Téma 5: MÉDIA A JEJICH VLIV NA ČLOVĚKA : Síla slova, moc obrazu : Návštěva sedmé velmoci : Tajemství reklamy : Žijeme v mediálním světě

6 Téma 6: KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST : Prosociálnost v nás : Co mohu prosociálně nabídnout? : Na kole ke vzdělání, vzděláním ke svobodě Téma 7: ETIKA A EKONOMIKA : Labyrint financí : Finanční pasti a strasti : Harpagon, nebo bonviván? : Hra s tisícikorunou Téma 8: ETICKÉ CTNOSTI : Dva břehy : Piknik života ROČNÍK Téma 1: SOCIÁLNÍ EMPATIE : Co je normální : Je spravedlnost slepá? : Člověk v síti : Svoboda, nebo závislost : Člověk je smrti blízek tím, že se narodí Téma 2: ASERTIVITA VE SKUPINĚ : Kritizovat, ale nebýt při tom ve sporu : Montekové a Kapuleti z naší třídy : Král není doma : Kritika do kapsy : Rizika otevřených karet Téma 3: JÁ, POTENCIÁLNÍ VZOR PRO DRUHÉ : Dvě strany jedné mince : Možnost být vzorem : Samé dobré rady : Jak změnit lidi, aniž se jich dotkneme : Stát si za svým Téma 4: KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST A ROZVOJOVÁ POMOC : Jaké to je, když jsou karty předem rozdány : Když dva dělají totéž : Kdo ví, dokáže se bránit : Hledá se národ...202

7 20: Za závojem poznání : Kořeny a kmeny : Nelze žít smysluplný život jen sám pro sebe : Adopce na dálku jako doopravdy Téma 5: DUCHOVNÍ ROZMĚR ČLOVĚKA : Otazníky kolem života a smrti : Cesty poznání světa : Kdo chce hýbat světem : Můj betlém aneb Kdo ke mně přichází Téma 6: ETICKÁ STRÁNKA LIDSKÉ SEXUALITY : Jakou barvu má láska : Partnerství celoživotní úkol : Lásko, přináším ti dar! : Rodinný kruh rodinný dluh Téma 7: ETICKÉ CTNOSTI : Dveře, kterými ke mně vchází svět : Cosi tam ve mně : Akutní polidštění člověka : Druhá šance : Na cestu ZÁVĚR Použitá literatura Přílohy pro 8.ročník Moje hranice - řešení Citové křižovatky řešení Co na to moje tělo řešení Nepravdivá zrcadla řešení Já, manipulátor řešení Manipulátorské budíky - řešení Krok do světa lásky řešení Život s reklamou Hra bankovní cestovatel řešení Těžké rozhodování nápověda Přílohy pro 9.ročník Pravda, nebo lež řešení II Hra bublinky kontrolní list Lásko, přináším ti dar

8 Příklady dobré praxe Mezigenerační vztahy Život s HIV Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

9 Úvod k metodice etické výchovy Doplňující vzdělávací obor (DVO) Etická výchova DVO Etická výchova je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností a etických ctností. Důraz je kladen především na prosociálnost, tj. schopnost jedince jednat ve prospěch druhých bez očekávání protislužby. Deset základních témat, která tvoří kurikulum etické výchovy, nazýváme výchovný program. Edukační metody jsou zaměřeny především na reflexi zkušenosti žáka, kterou získá buď přímo v hodinách etické výchovy při zážitkové výuce, nebo v reálném životě. Důležitou roli při výuce etické výchovy hraje rovněž samotný učitel. Jedná se především o jeho osobní příklad. Soubor faktorů, které jsou zásadní při působení učitele na žáky, nazýváme výchovný styl. Konkrétní informace o DVO Etická výchova naleznou zájemci na metodickém webu nebo Zásady výuky DVO Etická výchova Pro osvojování sociálních dovedností a etických ctností u žáků je základem osobní příklad učitele. Učitel etické výchovy by proto měl usilovat o osobní seberozvoj a vzdělávání, které je v různých kurzech a workshopech nabízeno. V hodinách etické výchovy vystupuje učitel spíše jako moderátor a facilitátor. Podněcuje žáky k přemýšlení nad prožitou zkušeností a k vyjadřování vlastních názorů. Při reflexích je proto vhodné, když své postřehy vysloví až jako poslední. I přitom se ovšem nesnaží vystupovat jako expert, který všechno ví, a tím strhuje pozornost na sebe. Je také důležité, aby názory jednotlivých žáků učitel nijak nehodnotil, ale vhodnými otázkami je podněcoval k dalšímu přemýšlení. Pokud se ve třídě objeví problém, který chtějí žáci řešit, měl by mít v hodinách etické výchovy přednost před tématem hodiny. Je dobré ovšem i v tomto případě dodržet ve všech ohledech přiměřenost. Vzhledem k tomu, že při hodinách etické výchovy mohou žáci zažívat atmosféru důvěry, mohla by se jak pro jednotlivce, tak pro skupinu stát ohrožující tzv. divoká upřímnost. Výuka etické výchovy není psychoterapeutickým působením a učitel by měl mít tuto skutečnost neustále na paměti. Je vhodné připomínat žákům, že jednotlivé aktivity (tj. hry, metody) mají experimentální charakter, a proto je vhodné, aby se nebáli prožít dané zkušenosti. Vzhledem k tomuto charakteru aktivit není dobré je přerušovat a přesouvat do další hodiny. Učitel by měl mít proto připraveny různé varianty struktury vyučovací hodiny. Vzhledem k náročnosti některých aktivit by měli mít žáci možnost se jich z osobních důvodů neúčastnit. Zkušenosti ukazují, že se nejedná o častý jev, nicméně učitel by měl být na něj připraven. Jako vhodná forma se jeví při realizaci aktivit uspořádání židlí ve třídě do kruhu. Pro žáky to může symbolizovat vzájemnou rovnost a také skutečnost, že z uzavřeného kruhu se nevynáší, což může podporovat vzájemnou důvěru. Toto uspořádání také usnadňuje skupinovou komunikaci. Doporučujeme učitelům na začátku hodiny věnovat přiměřený prostor k tomu, aby žáci kruh uspořádali pravidelně a aby např. všichni na sebe navzájem viděli. Taková drobnost na zahájení hodiny může přinést v dalším průběhu svoje efekty. Co se týče známkování, jeví se jako nejvhodnější způsob slovní hodnocení. V případě, že tato praxe na škole není praktikována, doporučujeme zavést bodový systém a po důkladném zvážení vhodné činnosti bodovat. Jinou formou může být přímé známkování pečlivě vybraných činností, se kterými je nutné žáky na začátku školního roku seznámit. Upozorňujeme ovšem na to, že podstatou etické výchovy je budování vztahu skrze osvojování sociálních dovedností a tento proces nemůže být degradován na pouhé usilování o co nejvyšší body či nejlepší známku. Nepřijatelné je hodnotit názory žáků či jejich osobnostní vývoj. Zásady práce s učebnicí Pro ročník byla vytvořena sada učebnic, pracovních listů a metodik. Pro ročník byly vytvořeny pracovní listy a metodiky. Rozvržení témat do jednotlivých ročníků je dáno Školním vzdělávacím programem (ŠVP), který byl vytvořen odborníky v rámci projektu a který počítá s časovou dotací jedna hodina týdně v každém ročníku. ŠVP pro všechny ročníky lze opět najít na metodickém portále Základní jednotkou výukových materiálů je lekce, což představuje jednu vyučovací hodinu. Vzhledem k časové dotaci je tedy pro každý ročník vytvořeno 36 lekcí. Pořadí lekcí je doporučené a výuka etické výchovy by se měla na škole řídit především podle celkové koncepce DVO. Zpracování učebnic a pracovních listů přináší více námětů pro výuku etické výchovy, než je možné za 45 minut stihnout. Počítáme s tím, že úroveň osvojování sociálních dovedností je v jednotlivých třídách různá, a je na učiteli, aby na základě znalostí skupiny vybral ty nejvhodnější metody a aktivity. Rovněž počítáme s tím, že na většině škol se etická výchova vyučuje pouze v některých ročnících, takže při vhodné modifikaci lekcí je možné jejich využití i v jiné věkové skupině, než jsou původně určeny. Zpracování jednotlivých lekcí v učebnicích a pracovních listech je uzpůsobeno tak, aby bylo snadné podklady pro žáky podle potřeby okopírovat. Nicméně použití předložených učebních materiálů předpokládá důkladnou přípravu učitele na každou hodinu. 9

10 Pro učitele je základní pomůckou při výuce etické výchovy metodika. Pro snadnější práci obsahuje u každé lekce náhled odpovídající strany v učebnici a pracovních listech. Pokud ovšem lekce v učebnici nebo pracovních listech obsahuje více stran, nemohli jsme je z technických důvodů do metodiky zařadit. Proto doporučujeme vždy alespoň rámcově do učebnic a pracovních listů při přípravě na hodinu nahlédnout. Pro snadnější orientaci v metodice jsme vytvořili sadu ikon. Základním motivem je postava agenta Kixe, který je hlavním aktérem audiovizuální pomůcky, která byla vytvořena jako další podpůrný materiál ke každému z deseti základních témat kurikula DVO. Jednotlivé díly jsou volně přístupné opět v rámci metodického webu K této pomůcce byla vytvořena metodika, která obsahuje další poměrně široké odborné informace k výuce DVO Etická výchova. Seznam jednotlivých ikon s vysvětlením jejich významu je následující: Metodika Učebnice a pracovní listy Význam Ikona Význam Ikona Cíl Přečti si Pomůcky Úkol pro vás Práce s tématem Doplň Na co se mohou žáci ptát Odpověz Varianty Vyhledej Doporučení/pozor Zamysli se Transfer do života Vytvořte dvojice 10 Jedním ze základních bodů koncepce DVO Etická výchova je systematický postup nácviku jednotlivých sociálních dovedností. Jedná se o tři fáze, po kterých vždy následuje reflexe ve skupině: Senzibilizace při které dojde ke vhodnému zcitlivění žáků pro dané téma. Nácvik ve třídě při kterém žáci skrze vhodné metody pracují na osvojení si příslušné dovednosti. Transfer do reálného prostředí při kterém žáci přenášejí zkušenosti z výuky skrze určité metody do reálného prostředí. Pracujte ve skupině Komunitní kruh

11 Chtěli bychom opětovně zdůraznit, že získaná zkušenost nemá význam, pokud nedojde k její reflexi buď skrze vhodné otázky, které žákům klade učitel, nebo další vhodné metody. Náměty a konkrétní aktivity k těmto třem fázím tvoří základní kostru zpracování každé lekce v metodice. Vzhledem k náročnosti některých témat doporučujeme při výuce jít spíše do hloubky, tj. k dostatečnému nácviku. Proto je vhodné v odůvodněných případech lekci raději rozdělit do více hodin a v souvislosti s časovou dotací některá témata vynechat nebo jim vyčlenit jiný časový prostor, např. v třídnických hodinách, projektech, projektových dnech, výjezdech se třídou, výletech atd. Doporučujeme také věnovat dostatečnou pozornost transferu do reálného prostředí a jeho reflexi na začátku další vyučovací hodiny. Jinak žáci postupně ztratí motivaci k plnění úkolů v rámci jeho realizace. Učebnice obsahuje doplňující obrazový materiál, komiks pod názvem Planeta věčného ledu, pro propojení audiovizuální pomůcky s učebnicí. Na závěr každého tématu zpracovaného v jednotlivých lekcích je nutné provést jednoduché zevšeobecnění buď tak, jak je uvedeno v metodice, nebo jiným vhodným způsobem. Iniciativnosti učitelů se meze nekladou, nicméně vždy je potřeba vycházet z dostatečné odbornosti a respektovat koncepci DVO Etická výchova. Z tohoto důvodu je optimální, když učitel etické výchovy absolvuje dlouhodobý akreditovaný odborný kurz v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Při této práci jsme se neobešli bez pomoci řady odborníků z České republiky (doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.) i ze zahraničí (PaedDr. Olga Križová, PaedDr. Eva Ivanová, Mgr. Ivan Podmanický, Ph.D.), kteří prokázali vysokou míru prosociálnosti a kterým za vše děkujeme. Vážíme si rovněž práce prof. Roberta Rocheho Olivara a Mgr. Ladislava Lencze, kteří zásadním způsobem inspirovali koncepci DVO Etická výchova. Pavel Motyčka, metodik 11

12

13 Etická výchova Metodika pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia Světlana Hajdinová Ilustrovala: Alena Legierská V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/ Etická výchova a učebnice vytvořilo Etické fórum ČR, o. s., ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14

15 Etická výchova Metodika pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě člověče) DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY (ANEB VÁŽÍM SI TĚ, ČLOVĚČE): V kapitole Důstojnost lidské osoby by žáci postupně měli přijímat do povědomí, že každý člověk má svou hodnotu, která má být oceněna, má svá práva, která mu nesmějí být odpírána, a má své svobody, ve kterých nemá být omezován. A že lidský život má být za každé okolnosti chráněn. Pomozme jim vážit si života vlastního i života těch okolo. K tématu je možné využít audiovizuální pomůcku Zprávy agenta Kixe. Náhled učebnice 15

16 Etická výchova Metodika pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě člověče) 1 Lidská práva pro všechny CÍL: Cílem první kapitoly je, aby si žáci připomněli lidská práva a jejich formulace ve Všeobecné deklaraci lidských práv (VDLP), dovedli se v nich orientovat a aby si uvědomili jejich dodržování či porušování v běžném životě. Ukázka 1 vytvořená křížovka ze jmen POMŮCKY: Papíry A4 na jmenovkovou křížovku, tenké fixy různých barev pro každého žáka, pracovní list 1 Poznáváme svoje práva PRÁCE S TÉMATEM: 1. Senzibilizace/motivace Na začátku hodiny si žáci zahrají jmenovkovou křížovku. Jmenovková křížovka Každý žák si vezme čistý papír A4 a tenkou fixu. Doprostřed papíru si asi půlcentimetrovým hůlkovým písmem každý napíše své křestní jméno. Na pokyn vyučujícího se pak všichni vydají za ostatními a úkolem každého je slušně a hezky oslovit spolužáka jeho jménem a požádat jej, zda by se mu zapsal do jeho křížovky, např.: Petře, mohl by ses mi, prosím, zapsat do mé křížovky? Křížovka se tvoří tak, že jména se křižují přes společné písmeno Ukázka 2 dokreslená křížovka a mohou se psát zleva doprava i zprava doleva, shora dolů i zdola nahoru; využívají se postupně písmena všech jmen na papíře. Na závěr po vzájemném zapsání všech přítomných si každý vezme svůj list a kreativně dotvoří obrázek vzniklý ze jmen obtažením, dokreslením a pojmenováním obrázku. V závěrečném kruhu pak každý představí svůj výtvor. Pokud je žáků hodně, můžete stanovit časový limit, během kterého se jména zapisují. Náhled pracovního listu 1 POZNÁVÁME SVOJE PRÁVA Všichni jsou svobodní a sobě rovni. Nikdo nesmí nikoho diskriminovat. Každý má právo na život. Každý má své vlastní myšlenky a svědomí. Všichni mají spolu jednat v duchu bratrství. Každý má všechna práva a svobody bez ohledu na to, jaké jsou mezi námi rozdíly. Všichni máme právo na život a právo žít ve svobodě a bezpečí. 16 Jak se ti dařilo oslovovat ostatní? Kde všude ses pohyboval/a při získávání jmen? Požádal/a jsi o zápis každého ve třídě? Chovali se k tobě všichni stejným způsobem? Hraješ rád/a různé hry, soutěže apod.? Jaké? Tato aktivita je zařazena do úvodní hodiny z těchto důvodů buď seznámení žáků, pokud se jedná o novou skupinu, např. u volitelného předmětu nebo u kolektivu, který se zná, je vhodné vést děti k oslovování křestním jménem. Propojení s VDLP: ot. 1 např. všichni jsou svobodní a sobě rovní ot. 2 např. svoboda pohybu ot. 3 např. právo na shromažďování ot. 4 např. svoboda projevu ot. 5 např. právo na odpočinek Etická výchova Pracovní listy pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby Žádné otroctví. Nikdo nemá žádné právo nás zotročovat, ani my nemáme právo činit nikoho svým otrokem. Před zákonem jsou si všichni rovni. Všichni jsme pod ochranou zákona. Zákon je stejný pro každého. Musí s námi zacházet nestranně a spravedlivě. Každý má právo na nezávislý a nestranný soudní proces. Je-li proti nám veden soudní proces, měl by být veřejný. Lidé, kteří nás soudí, by neměli nikomu dovolit, aby jim říkal, co mají dělat. Svoboda pohybu. Všichni máme ve své vlastní zemi právo jít, kam sami chceme, vycestovat z ní a vrátit se dle svého přání. Žádné mučení. Nikdo nemá žádné právo nám ubližovat nebo nás mučit. Lidská práva každého z nás chrání zákon. Máme právo na spravedlivé zacházení spravedlivými soudy. Máme právo žádat zákon o pomoc, není-li s námi zacházeno spravedlivě. Každý je nevinen, dokud mu není prokázána vina. Pokud lidé tvrdí, že jsme udělali něco špatného, máme právo prokázat, že to není pravda. Každý má právo na bezpečné útočiště. Máme-li obavy z pronásledování ve vlastní zemi, máme v zájmu své vlastní bezpečnosti právo na útěk do jiné země. Každý má svá práva všude na světě. Všichni máme právo použít zákon. Nikoho z nás nesmí nespravedlivě zadržet. Nikdo nemá právo nás uvěznit bez dostatečného důvodu a držet nás ve vězení nebo nás poslat pryč z naší země. Každý má právo na soukromí. Nikomu nesmí být svévolně poškozeno dobré jméno. Nikdo nemá právo vcházet někomu do soukromí, otevírat mu dopisy nebo ho obtěžovat. Každý má právo na státní příslušnost. My všichni máme právo patřit do nějaké země. Nikdo nesmí být zbaven své státní příslušnosti, ani možnosti ji změnit.

17 Etická výchova Metodika pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě člověče) 1 2. Nácvik ve třídě Žáci najdou stručný popis aktivity v učebnici, ale je třeba jim podrobněji vysvětlit postup. Po zodpovězení otázek z učebnice a prohlédnutí vytvořených obrázků si přečtěte s žáky informace z učebnice a ve volné diskuzi hledejte souvislost mezi hrou a VDLP. Pak rozdejte žákům pracovní list 1 Poznáváme svoje práva (Všeobecná deklarace lidských práv, kartičky). Žáci si vyplní úkoly. Jak vnímáš myšlenku z úvodního citátu? Která práva bývají často porušována? Ve kterých oblastech a při jakých situacích? Jak by podle tebe měly reagovat státy, lidé na porušování lidských práv? U kterého práva dokážeš vyjádřit související povinnost? Které z práv má pro tebe zvláštní význam a proč? Žákům je třeba připomenout vzájemnou souvislost práv (viz učebnice) a povinností (to, co člověk má nebo musí vykonat), můžete připojit i odpovědnost (nutnost nést důsledky za své konání). 3. Transfer do života Do příští hodiny žáci vyhledají v tisku informace o hájení lidských práv, o boji za ně i o jejich porušování. Proč jsou lidská práva porušována? Kdo by podle tebe měl bojovat za jejich dodržování? 4. Závěrečné zevšeobecnění lekce Každý bez výjimky má určitá základní práva. S právem neoddělitelně souvisí povinnost a odpovědnost. Náhled učebnice Etická výchova Učebnice pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě, člověče) 1 Lidská práva pro všechny Práva všech lidí jsou omezena tehdy, jsou-li ohrožena práva jednoho člověka. John Fitzgerald Kennedy ZAHREJTE SI HRU - JMENOVKOVÁ KŘÍŽOVKA Co jsi ochoten/ochotna pro to udělat? Které porušení práva tě nejvíce zasáhlo? Na co se mohou žáci ptát: Pracovní list: ÚKOL 3 Article 3 Everyone has the right to life, liberty and security of person. Článek 3 Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Article 6 Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Článek 6 Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost. Article 9 No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. Článek 9 Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství. 6 Vezměte si každý čistý list papíru, doprostřed napište své křestní jméno tiskacím písmem a vydejte se na cestu za svými spolužáky a spolužačkami. Každého pěkně oslovte a požádejte ho o zapsání do vaší křížovky. Až se setkáte se všemi, posaďte se na místo. 1. Jak se ti dařilo oslovovat ostatní? 2. Kde všude ses pohyboval/a při získávání jmen? 3. Požádal/a jsi o zápis každého ve třídě? 4. Chovali se k tobě všichni stejným způsobem? 5. Hraješ rád/a různé hry, soutěže apod.? Jaké? Vezměte si znovu svůj papír s křížovkou a dobře si jej prohlédněte. Popusťte uzdu své fantazii a dotvořte poskládaná písmena do kreativního obrázku, obrázek pojmenujte. Na závěr vytvořte třídní galerii. PRÁVO JE: oprávnění, možnost chovat se určitým způsobem; oprávněný nárok podložený zákony, zvyklostmi. Eleanor Rooseveltová, vdova po bývalém prezidentovi USA, byla spoluautorkou Všeobecné deklarace lidských práv. Deklarace byla přijata 10. prosince 1948 Valným shromážděním OSN a tento den se stal Dnem lidských práv. LIDSKÁ PRÁVA: každá osoba už jen díky tomu, že je lidskou bytostí, má určitá základní práva, která nazýváme lidskými právy; s těmito právy by měli být všichni obeznámeni, aby dokázali ochránit sebe, své rodiny a svá sdružení před těmi, kteří by tato práva chtěli porušovat. Práva, která náleží každému člověku, popisuje Všeobecná deklarace lidských práv. Zamysli se nad citátem v úvodu stránky a zapiš několik situací (aspoň 3), ve kterých došlo k porušení některého lidského práva (z reálného života, z filmu, z literatury apod.). Nyní se ve skupinkách podělte o své poznatky a rozdělte všechny situace do skupin podle toho, které právo bylo porušeno. Které právo bylo ve vašich situacích porušováno nejčastěji? Jak jste na tom s dodržováním práv vy? Do příští hodiny si všímejte dění kolem sebe a svého chování k druhým. Zaznamenejte si podstatné informace do diskuse. S právem neoddělitelně souvisí povinnost a odpovědnost. Doporučení/pozor: Pracovní list: ÚKOL 2 Do prezentací žáků nezasahujte, každý by si však měl zapsat poznámky, připomínky, doplňující otázky na papír a na závěr dejte prostor pro reakce na jednotlivé spolužáky. Do debaty vstupte ve chvíli, kdy by se vedle názorů dětí objevily nepravdivé informace, a uveďte je na pravou míru. Kartičky lze také použít na přiřazování k videoklipům na Další odkazy: https://www.youtube.com/watch?v=wxqrjfj- VLUY lp1-10 https://www.youtube.com/ watch?v=zdvvwfn51d8 lp11-20 https://www.youtube.com/watch?v=2os0hkdpsda lp

18 Etická výchova Metodika pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě člověče) 2 Co mohu já a co ostatní CÍL: Cílem je pomoci žákům pochopit pojmy svoboda a rovnost v souvislosti s děním kolem sebe a vnímat důstojnost lidské osoby u každého člověka jako běžnou součást svého života. POMŮCKY: Pracovní list 2 Moje hranice, pracovní list Moje hranice řešení PŘÍPRAVA TŘÍDY: židle do kruhu PRÁCE S TÉMATEM: 1. Senzibilizace/motivace Kolečka kolečko stížností, kolečko pochval Žáci sedí v kruhu. Aby bylo zřejmé, kdo má právě slovo, můžete po kruhu posílat nějaký předmět, který si žáci předávají. Kolečko stížností: Každý z přítomných má možnost si postěžovat na cokoli, na kohokoli. Každý má možnost pojmenovat svoje starosti, říct ostatním svoje trápení. Žáci mají především sdělit důvody negativních pocitů, nikoli jména, i když ani těm se nedá vždy zcela vyhnout. Aktivita pomáhá ventilovat problémy a dává žákům možnost projevit negativní emoce přijatelným způsobem. Účelem není problémy řešit, ale pojmenovat je. Doporučení: Učitel by se měl zdržet komentářů, reakcí, vysvětlování, poznámek či moralizování a dbát pouze na dodržování pravidel diskuzního kruhu a pravidel aktivity. Také je důležité žákům připomenout, že všechno, co bude během aktivity řečeno, je záležitostí třídy a této hodiny, tj. nemělo by se to přenášet nikam dál a rozebírat v jiných skupinách. Pravidelné používání této aktivity pozitivně ovlivňuje klima školní třídy. Její efektivní zařazení však předpokládá určitou zdatnost a zkušenost učitele a znalost dětského kolektivu. Učitel se může setkat se situacemi, na které bude muset vhodným způsobem reagovat: Popisovat pouze situaci, nebo uvádět také jména? Dát osobám, o nichž se hovoří, možnost reagovat? Hovořit o lidech, kteří nejsou právě přítomni? Reagovat na nepřesné informace? Usměrňovat kulturu projevu, či ne? (Negativní emoce mohou být tak silné, že při jejich vyjádření použijí žáci nevhodná slova.) Pokud si učitel netroufá na kolečko stížností, může použít místo kolečka stížností např. dokončování vět: Každý z účastníků může použít pouze jednu tuto větu a její formulaci nesmí pozměnit. Vadí mi, že Vadí mi, že mi Petr nadává. Vadí mi, když Vadí mi, když mi někdo lže. Vadí mi Vadí mi špatné počasí. Kolečka můžete opakovat několikrát a vždy nepatrně pozměnit úvodní formulaci: Nelíbí se mi Rozesmutní mne, když Naposledy mne rozzlobilo, že Etická výchova Pracovní listy pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby 2 Náhled pracovního listu MOJE HRANICE A. SVOBODA POHYBu je jedním z lidských práv. Na mapě světa označ: a) 2 místa - státy, které jsi navštívil/a červeně b) 2 místa - státy, které by sis přál/a navštívit zeleně c) 1 místo - stát, ze kterého někoho znáš modře d) 1 místo - stát, ze kterého bývají návštěvníci našeho státu, s nimiž ses u nás potkal/a žlutě B. V ČEm jsou SI ROVNI? Spoj každou dvojici z prvního řádku s těmi nabídkami druhého řádku, o kterých si myslíš, že pro ně platí rovnost mezi osobami. MUŽ A ŽENA ČECH A PŘISTĚHOVALEC ZDRAVÝ ČLOVĚK A TĚLESNĚ POSTIŽENÝ ČLOVĚK 18 Kolečko pochval postupujte analogicky podle předcházejícího návodu k činnosti, změní se pouze téma kolečka nyní mohou žáci pochválit kohokoli, cokoli. výše platu možnost na stejném účastnit se pracovním voleb místě nabídka práce soudní proces mateřská dovolená uzavření manželství zdravotní a sociální zabezpečení ucházení se o politickou funkci

19 Etická výchova Metodika pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě člověče) 2 Aktivita má stejná pravidla jako kolečko stížností. V případě pochval nehrozí taková rizika jako v případě stížností, ale i tady lze využít dokončování vět: Líbí se mi, když Radost mi udělá, když Potěšilo mne Komentáře každý ze zúčastněných má možnost vyjádřit se k oběma aktivitám a k situacím, které během nich nastaly, reagovat na stížnosti, na pochvaly. Každý má možnost upřesnit, vysvětlit či doplnit to, co zaznělo v předchozích aktivitách. Zde už nepostupujte po kruhu, ale dejte možnost vyslovit se všem žákům podle toho, jak se přihlásí o slovo. Je důležité dát tuto možnost opravdu všem a neukončit aktivitu např. z časových důvodů ve chvíli, kdy se ještě někteří z účastníků chtějí vyjádřit. Vyučující si opět musí dávat pozor na to, aby do aktivity nevstupoval jako ovlivňovatel, ale pouze jako účastník. Hlídá dodržování pravidel diskuzního klubu, nehodnotí názory ostatních. Jak vnímáš a přijímáš, když tě někdo hodnotí? Myslíš si, že je dobré druhým říkat, s čím nesouhlasíš vůči nim nebo co se ti nelíbí? Jaký způsob sdělování hodnocení považuješ za nejvhodnější a který používáš? 2. Nácvik ve třídě Můžete zvolit jednodušší variantu (podle učebnice) nebo variantu delší (podle metodiky; pro vyspělejší skupinu). Přečtěte si s žáky text v učebnici a citáty pod obrázky a nechte je vyslovit názor. Rozdejte pracovní listy Moje hranice. Nechte žáky zpracovat úkoly a nechte je navzájem si prohlédnout pracovní listy a porovnat je. Náhled učebnice Etická výchova Učebnice pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě, člověče) Co mohu já a co ostatní Ale k čemu je svoboda, ne-li k tomu, aby ses angažoval? Jean Paul Sartre AKTIVITA KOLEČKA Sedněte si do kruhu. Nyní máte možnost svobodně vyjádřit, co vás trápí, s čím nebo s kým máte problémy a jaké máte starosti. Každý z vás dokončí větu: Vadí mi (Vadí mi, že, Vadí mi, když ). Snažte se problémy pojmenovat, nikoli je řešit. A nyní změňte téma kolečka můžete kohokoli nebo cokoli pochválit. Dokončete větu: Líbí se mi (Líbí se mi, když, Líbí se mi, že ). Jednotlivá kolečka můžete několikrát opakovat. Jaké jsi měl/a pocity při vyslovování názorů v první a druhé části aktivity? Týkaly se některé věty tebe nebo tvého chování, jednání? Jakým způsobem jsi reagoval/a? Všeobecná deklarace lidských práv ano, mnohdy však i ne! Není toho málo, co lze v české kotlině v této souvislosti kritizovat, neboť ani u nás doma není stav lidských práv dosud ideální. Ne všech práv mohou užívat Romové, senioři, ženy, lidé s tělesným či mentálním postižením, homosexuálové či přistěhovalci. Diskriminace z nejrůznějších důvodů je u nás každodenní realitou. A právě ona je překážkou praktického naplnění lidských práv. Svět je nebezpečné místo, ne kvůli těm, kteří zlo páchají, ale kvůli těm, kteří to vidí a nedělají nic. Albert Einstein Lépe žít den jako lev, než sto let jako ovce. Italské přísloví Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu mýlit se. Móhandás Karamčand Gándhí Zamyslete nad citáty a příslovím a diskutujte ve skupině. Dodržuj tři pravidla: úctu k sobě samému, ohledy na druhé, zodpovědnost za všechny činy, které vykonáš. Dalajláma 2 7 Část A: Máš některá místa vybarvená stejně jako ostatní? Proč si myslíš, že tomu tak je? Která část světa zůstala nevybarvená? Proč? Proč lidé cestují do jiných zemí? A za jakým účelem přijíždějí lidé k nám? Mají všichni lidé stejné právo na svobodu pohybu? Kde ano a kde ne a proč? Je všem lidem v naší republice zajištěna stejná ochrana z hlediska lidských práv? Na které povinnosti by nikdo neměl zapomenout? Za jakou věc či jednání by si každý měl nést odpovědnost? O jakou svobodu bys nikdy nechtěl/a přijít? Část B: Společnost někdy nepřijímá tzv. rovný přístup k situaci, i když by podle práva měla být rovnost zajištěna, např. postavení muže a ženy v politice právo vstoupit do politiky mají oba, ale žen je zvláště ve vyšší politice velmi málo. Uvedeš další příklady? Jak by se podle tebe dala tato situace řešit? 19

20 Etická výchova Metodika pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě člověče) 2 Kdy je rovnost pro lidi důležitá? U kterých prací se předpokládá, že je budou vykonávat pouze muži nebo pouze ženy? O kterých domácích pracích se říká, že jsou ryze mužské nebo ženské? Vadí ti některé z nich udělat? Které a proč? Zvládl/a bys pracovat v mateřské škole nebo u tavicí pece? Povolání zdravotní sestra nemá mužský tvar, horník nepoužívá ženský tvar. Najdeš další příklady? 3. Transfer do života Žáci si sestaví krátký dotazník a provedou ve svém okolí (u rodičů, prarodičů, kamarádů/dek, spolužáků/ček apod.) krátké šetření na téma lidská práva. Příklad otázek: Dokážete uvést příklad nějakého lidského práva? Víte, kolik práv obsahuje Všeobecná deklarace lidských práv? Setkali jste se ve svém životě s porušením práva u druhých, u sebe? Jak jste reagovali? V závěrečné reflexi lze propojit informace z učebnice a pracovního listu. Jak podle tebe lidé vnímají lidská práva a jejich ochranu? Můžeš nějak přispět k tomu, že všichni lidé budou bráni jako sobě rovni? Co můžeš udělat pro to, aby se ve tvém okolí nedělo bezpráví, neomezovala svoboda, neubližovalo se nikomu kolem tebe? Co ti vyplynulo z ankety? 4. Závěrečné zevšeobecnění lekce Dodržuj tři pravidla: úctu k sobě samému, ohledy na druhé, zodpovědnost za všechny činy, které vykonáš. Dalajláma Varianty Náhled pracovního listu Aktivita Kolečka může být časově náročná, proto na pracovním listu 2 Moje hranice je možné vyřešit pouze jeden z úkolů, popř. nechat celý list na domácí práci a v další hodině úkol rozebrat. Na co se mohou žáci ptát Jean-Paul Sartre ( ) byl francouzský filozof, spisovatel a dramatik, jeden z nejvýznamnějších existencialistů. 20

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová METODIKA 6-7 2 Etická výchova, Metodika pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

Etická výchova. Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Světlana Hajdinová. Ilustroval: Alena Legierská

Etická výchova. Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Světlana Hajdinová. Ilustroval: Alena Legierská Etická výchova Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia Světlana Hajdinová Ilustroval: Alena Legierská V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0114 Etická výchova a učebnice Vytvořilo

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU

S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU W O R K SH O P S MULTIKULTURNÍ TEMATIKOU Y obsah úvod................................................................ 3 Proč lidská práva?.......................................................

Více

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů

ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů ETICKÁ VÝCHOVA PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů Etické fórum České republiky, o. s. OBSAH Několik otázek místo předmluvy... 3 1. Motivační

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

ZELENOU! MÁŠ. Mezikulturní vzdělávání. Metodická příručka pro učitele

ZELENOU! MÁŠ. Mezikulturní vzdělávání. Metodická příručka pro učitele MÁŠ ZELENOU! Mezikulturní vzdělávání Metodická příručka pro učitele V rámci evropského projektu Alter Ego připravila Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s programem Varianty Člověka v Tísni a

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl

Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol 1. díl OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění

Více

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PREVENCE ÚRAZÙ A RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ NÁMÌTY / AKTIVITY / KAZUISTIKY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ SOŠ A SOU Petr Lansdorf Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2008 2012

Více

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 ETICKA VYCHOVA Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 Etická výchova, Učebnice pro 4. 5. ročník základních škol Autorky: PaedDr. Bc. Květa Trčková, Mgr. Romana Zemanová Odborní editoři: PhDr. Pavel

Více

Bohouš a Dáša za lidská práva

Bohouš a Dáša za lidská práva Bohouš a Dáša za lidská práva Bohouš a Dáša za lidská práva Materiál vznikl v rámci projektu Světová škola (Global Action Schools). Jeho vznik byl finančně podpořen Evropskou unií a Ministerstvem zahraničních

Více

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PREVENCE UŽÍVÁNÍ TABÁKU A ALKOHOLU. I. díl. Metodická příručka učitele 2. stupně ZŠ. Jana Nedbalová a kolektiv INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ZNAK PARDUBICKÝ KRAJ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Inspirováno programem Kouření a já prof. MUDr. Drahoslavy Hrubé, CSc. Materiál byl zpracován v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu

10krát s MKV. Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy pro výuku multikulturní výchovy dle osobnostního přístupu 10krát s MKV Metodické listy

Více

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN

ZAČNĚME TŘEBA. sestavila Michaela Čakrtová. Kofi Annan, generální tajemník OSN ZAČNĚME TŘEBA TAKHLE Organizace spojených národů byla založena ve víře, že dialog může zvítězit nad neporozuměním, že rozmanitost je všeobecně pozitivní a že sdílený osud všech lidí vzájemně mnohem více

Více