Hana Ginterová Světlana Hajdinová METODIKA 8-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hana Ginterová Světlana Hajdinová METODIKA 8-9"

Transkript

1 ETICKA VYCHOVA Hana Ginterová Světlana Hajdinová METODIKA 8-9

2 2

3 Etická výchova, Metodika pro ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Ginterová, Mgr. Světlana Hajdinová Odborní editoři: PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., Mgr. Zdislava Vyvozilová Odborná recenze: Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., Mgr. David Vaněk, Ph.D. Odborná spolupráce: Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Ivan Podmanický, Ph.D. Jazykové korektury: PaedDr. Aranka Řezníčková, Dana Štropová Ilustrace: Alena Legierská Zlom a sazba: Ing. et Ing. Anna Pospíšilová Návrh obálky: Ing. Michal Jiříček Nakladatel: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25; Praha 1, ; IČO: ; DIČ: CZ Schválilo MŠMT č.j.: MSMT-7934/2014 dne 6. června 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro doplňující vzdělávací obor Etická výchova s dobou platnosti šest let. ISBN: Tato publikace vznikla v rámci projektu Etická výchova a učebnice, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/ , který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3

4 4

5 Obsah 8. ROČNÍK Téma 1: DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY : Lidská práva pro všechny : Co mohu já a co ostatní : Co je v člověku skryto : Osada Bezpráví : Síla rozhodnutí...26 Téma 2: KOMUNIKACE CITŮ : Podvečerní bilance (co polštář neschová) : Co s námi cloumá : Jak se do lesa volá? : Past na hněv : Osobní scénář hněvu : Dobrý služebník, ale zlý pán : Zahrada pro všechny smysly...44 Téma 3: ASERTIVITA : Děláme něco pro sebe : Práva tentokrát pro mne : Já jsem manipulátor, těší mě : Jak prosadit svou bez ztráty kytičky : Od dovednosti k mistrovství : Hedvábí a meč...66 Téma 4: SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ : Doteky lásky : Třináctá komnata : Na prahu dospělosti : Výsadní právo : Já a rodina - nabídky a očekávání...84 Téma 5: MÉDIA A JEJICH VLIV NA ČLOVĚKA : Síla slova, moc obrazu : Návštěva sedmé velmoci : Tajemství reklamy : Žijeme v mediálním světě

6 Téma 6: KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST : Prosociálnost v nás : Co mohu prosociálně nabídnout? : Na kole ke vzdělání, vzděláním ke svobodě Téma 7: ETIKA A EKONOMIKA : Labyrint financí : Finanční pasti a strasti : Harpagon, nebo bonviván? : Hra s tisícikorunou Téma 8: ETICKÉ CTNOSTI : Dva břehy : Piknik života ROČNÍK Téma 1: SOCIÁLNÍ EMPATIE : Co je normální : Je spravedlnost slepá? : Člověk v síti : Svoboda, nebo závislost : Člověk je smrti blízek tím, že se narodí Téma 2: ASERTIVITA VE SKUPINĚ : Kritizovat, ale nebýt při tom ve sporu : Montekové a Kapuleti z naší třídy : Král není doma : Kritika do kapsy : Rizika otevřených karet Téma 3: JÁ, POTENCIÁLNÍ VZOR PRO DRUHÉ : Dvě strany jedné mince : Možnost být vzorem : Samé dobré rady : Jak změnit lidi, aniž se jich dotkneme : Stát si za svým Téma 4: KOMPLEXNÍ PROSOCIÁLNOST A ROZVOJOVÁ POMOC : Jaké to je, když jsou karty předem rozdány : Když dva dělají totéž : Kdo ví, dokáže se bránit : Hledá se národ...202

7 20: Za závojem poznání : Kořeny a kmeny : Nelze žít smysluplný život jen sám pro sebe : Adopce na dálku jako doopravdy Téma 5: DUCHOVNÍ ROZMĚR ČLOVĚKA : Otazníky kolem života a smrti : Cesty poznání světa : Kdo chce hýbat světem : Můj betlém aneb Kdo ke mně přichází Téma 6: ETICKÁ STRÁNKA LIDSKÉ SEXUALITY : Jakou barvu má láska : Partnerství celoživotní úkol : Lásko, přináším ti dar! : Rodinný kruh rodinný dluh Téma 7: ETICKÉ CTNOSTI : Dveře, kterými ke mně vchází svět : Cosi tam ve mně : Akutní polidštění člověka : Druhá šance : Na cestu ZÁVĚR Použitá literatura Přílohy pro 8.ročník Moje hranice - řešení Citové křižovatky řešení Co na to moje tělo řešení Nepravdivá zrcadla řešení Já, manipulátor řešení Manipulátorské budíky - řešení Krok do světa lásky řešení Život s reklamou Hra bankovní cestovatel řešení Těžké rozhodování nápověda Přílohy pro 9.ročník Pravda, nebo lež řešení II Hra bublinky kontrolní list Lásko, přináším ti dar

8 Příklady dobré praxe Mezigenerační vztahy Život s HIV Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu etická výchova Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

9 Úvod k metodice etické výchovy Doplňující vzdělávací obor (DVO) Etická výchova DVO Etická výchova je založen na systematickém osvojování sociálních dovedností a etických ctností. Důraz je kladen především na prosociálnost, tj. schopnost jedince jednat ve prospěch druhých bez očekávání protislužby. Deset základních témat, která tvoří kurikulum etické výchovy, nazýváme výchovný program. Edukační metody jsou zaměřeny především na reflexi zkušenosti žáka, kterou získá buď přímo v hodinách etické výchovy při zážitkové výuce, nebo v reálném životě. Důležitou roli při výuce etické výchovy hraje rovněž samotný učitel. Jedná se především o jeho osobní příklad. Soubor faktorů, které jsou zásadní při působení učitele na žáky, nazýváme výchovný styl. Konkrétní informace o DVO Etická výchova naleznou zájemci na metodickém webu nebo Zásady výuky DVO Etická výchova Pro osvojování sociálních dovedností a etických ctností u žáků je základem osobní příklad učitele. Učitel etické výchovy by proto měl usilovat o osobní seberozvoj a vzdělávání, které je v různých kurzech a workshopech nabízeno. V hodinách etické výchovy vystupuje učitel spíše jako moderátor a facilitátor. Podněcuje žáky k přemýšlení nad prožitou zkušeností a k vyjadřování vlastních názorů. Při reflexích je proto vhodné, když své postřehy vysloví až jako poslední. I přitom se ovšem nesnaží vystupovat jako expert, který všechno ví, a tím strhuje pozornost na sebe. Je také důležité, aby názory jednotlivých žáků učitel nijak nehodnotil, ale vhodnými otázkami je podněcoval k dalšímu přemýšlení. Pokud se ve třídě objeví problém, který chtějí žáci řešit, měl by mít v hodinách etické výchovy přednost před tématem hodiny. Je dobré ovšem i v tomto případě dodržet ve všech ohledech přiměřenost. Vzhledem k tomu, že při hodinách etické výchovy mohou žáci zažívat atmosféru důvěry, mohla by se jak pro jednotlivce, tak pro skupinu stát ohrožující tzv. divoká upřímnost. Výuka etické výchovy není psychoterapeutickým působením a učitel by měl mít tuto skutečnost neustále na paměti. Je vhodné připomínat žákům, že jednotlivé aktivity (tj. hry, metody) mají experimentální charakter, a proto je vhodné, aby se nebáli prožít dané zkušenosti. Vzhledem k tomuto charakteru aktivit není dobré je přerušovat a přesouvat do další hodiny. Učitel by měl mít proto připraveny různé varianty struktury vyučovací hodiny. Vzhledem k náročnosti některých aktivit by měli mít žáci možnost se jich z osobních důvodů neúčastnit. Zkušenosti ukazují, že se nejedná o častý jev, nicméně učitel by měl být na něj připraven. Jako vhodná forma se jeví při realizaci aktivit uspořádání židlí ve třídě do kruhu. Pro žáky to může symbolizovat vzájemnou rovnost a také skutečnost, že z uzavřeného kruhu se nevynáší, což může podporovat vzájemnou důvěru. Toto uspořádání také usnadňuje skupinovou komunikaci. Doporučujeme učitelům na začátku hodiny věnovat přiměřený prostor k tomu, aby žáci kruh uspořádali pravidelně a aby např. všichni na sebe navzájem viděli. Taková drobnost na zahájení hodiny může přinést v dalším průběhu svoje efekty. Co se týče známkování, jeví se jako nejvhodnější způsob slovní hodnocení. V případě, že tato praxe na škole není praktikována, doporučujeme zavést bodový systém a po důkladném zvážení vhodné činnosti bodovat. Jinou formou může být přímé známkování pečlivě vybraných činností, se kterými je nutné žáky na začátku školního roku seznámit. Upozorňujeme ovšem na to, že podstatou etické výchovy je budování vztahu skrze osvojování sociálních dovedností a tento proces nemůže být degradován na pouhé usilování o co nejvyšší body či nejlepší známku. Nepřijatelné je hodnotit názory žáků či jejich osobnostní vývoj. Zásady práce s učebnicí Pro ročník byla vytvořena sada učebnic, pracovních listů a metodik. Pro ročník byly vytvořeny pracovní listy a metodiky. Rozvržení témat do jednotlivých ročníků je dáno Školním vzdělávacím programem (ŠVP), který byl vytvořen odborníky v rámci projektu a který počítá s časovou dotací jedna hodina týdně v každém ročníku. ŠVP pro všechny ročníky lze opět najít na metodickém portále Základní jednotkou výukových materiálů je lekce, což představuje jednu vyučovací hodinu. Vzhledem k časové dotaci je tedy pro každý ročník vytvořeno 36 lekcí. Pořadí lekcí je doporučené a výuka etické výchovy by se měla na škole řídit především podle celkové koncepce DVO. Zpracování učebnic a pracovních listů přináší více námětů pro výuku etické výchovy, než je možné za 45 minut stihnout. Počítáme s tím, že úroveň osvojování sociálních dovedností je v jednotlivých třídách různá, a je na učiteli, aby na základě znalostí skupiny vybral ty nejvhodnější metody a aktivity. Rovněž počítáme s tím, že na většině škol se etická výchova vyučuje pouze v některých ročnících, takže při vhodné modifikaci lekcí je možné jejich využití i v jiné věkové skupině, než jsou původně určeny. Zpracování jednotlivých lekcí v učebnicích a pracovních listech je uzpůsobeno tak, aby bylo snadné podklady pro žáky podle potřeby okopírovat. Nicméně použití předložených učebních materiálů předpokládá důkladnou přípravu učitele na každou hodinu. 9

10 Pro učitele je základní pomůckou při výuce etické výchovy metodika. Pro snadnější práci obsahuje u každé lekce náhled odpovídající strany v učebnici a pracovních listech. Pokud ovšem lekce v učebnici nebo pracovních listech obsahuje více stran, nemohli jsme je z technických důvodů do metodiky zařadit. Proto doporučujeme vždy alespoň rámcově do učebnic a pracovních listů při přípravě na hodinu nahlédnout. Pro snadnější orientaci v metodice jsme vytvořili sadu ikon. Základním motivem je postava agenta Kixe, který je hlavním aktérem audiovizuální pomůcky, která byla vytvořena jako další podpůrný materiál ke každému z deseti základních témat kurikula DVO. Jednotlivé díly jsou volně přístupné opět v rámci metodického webu K této pomůcce byla vytvořena metodika, která obsahuje další poměrně široké odborné informace k výuce DVO Etická výchova. Seznam jednotlivých ikon s vysvětlením jejich významu je následující: Metodika Učebnice a pracovní listy Význam Ikona Význam Ikona Cíl Přečti si Pomůcky Úkol pro vás Práce s tématem Doplň Na co se mohou žáci ptát Odpověz Varianty Vyhledej Doporučení/pozor Zamysli se Transfer do života Vytvořte dvojice 10 Jedním ze základních bodů koncepce DVO Etická výchova je systematický postup nácviku jednotlivých sociálních dovedností. Jedná se o tři fáze, po kterých vždy následuje reflexe ve skupině: Senzibilizace při které dojde ke vhodnému zcitlivění žáků pro dané téma. Nácvik ve třídě při kterém žáci skrze vhodné metody pracují na osvojení si příslušné dovednosti. Transfer do reálného prostředí při kterém žáci přenášejí zkušenosti z výuky skrze určité metody do reálného prostředí. Pracujte ve skupině Komunitní kruh

11 Chtěli bychom opětovně zdůraznit, že získaná zkušenost nemá význam, pokud nedojde k její reflexi buď skrze vhodné otázky, které žákům klade učitel, nebo další vhodné metody. Náměty a konkrétní aktivity k těmto třem fázím tvoří základní kostru zpracování každé lekce v metodice. Vzhledem k náročnosti některých témat doporučujeme při výuce jít spíše do hloubky, tj. k dostatečnému nácviku. Proto je vhodné v odůvodněných případech lekci raději rozdělit do více hodin a v souvislosti s časovou dotací některá témata vynechat nebo jim vyčlenit jiný časový prostor, např. v třídnických hodinách, projektech, projektových dnech, výjezdech se třídou, výletech atd. Doporučujeme také věnovat dostatečnou pozornost transferu do reálného prostředí a jeho reflexi na začátku další vyučovací hodiny. Jinak žáci postupně ztratí motivaci k plnění úkolů v rámci jeho realizace. Učebnice obsahuje doplňující obrazový materiál, komiks pod názvem Planeta věčného ledu, pro propojení audiovizuální pomůcky s učebnicí. Na závěr každého tématu zpracovaného v jednotlivých lekcích je nutné provést jednoduché zevšeobecnění buď tak, jak je uvedeno v metodice, nebo jiným vhodným způsobem. Iniciativnosti učitelů se meze nekladou, nicméně vždy je potřeba vycházet z dostatečné odbornosti a respektovat koncepci DVO Etická výchova. Z tohoto důvodu je optimální, když učitel etické výchovy absolvuje dlouhodobý akreditovaný odborný kurz v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Při této práci jsme se neobešli bez pomoci řady odborníků z České republiky (doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.) i ze zahraničí (PaedDr. Olga Križová, PaedDr. Eva Ivanová, Mgr. Ivan Podmanický, Ph.D.), kteří prokázali vysokou míru prosociálnosti a kterým za vše děkujeme. Vážíme si rovněž práce prof. Roberta Rocheho Olivara a Mgr. Ladislava Lencze, kteří zásadním způsobem inspirovali koncepci DVO Etická výchova. Pavel Motyčka, metodik 11

12

13 Etická výchova Metodika pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia Světlana Hajdinová Ilustrovala: Alena Legierská V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/ Etická výchova a učebnice vytvořilo Etické fórum ČR, o. s., ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14

15 Etická výchova Metodika pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě člověče) DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY (ANEB VÁŽÍM SI TĚ, ČLOVĚČE): V kapitole Důstojnost lidské osoby by žáci postupně měli přijímat do povědomí, že každý člověk má svou hodnotu, která má být oceněna, má svá práva, která mu nesmějí být odpírána, a má své svobody, ve kterých nemá být omezován. A že lidský život má být za každé okolnosti chráněn. Pomozme jim vážit si života vlastního i života těch okolo. K tématu je možné využít audiovizuální pomůcku Zprávy agenta Kixe. Náhled učebnice 15

16 Etická výchova Metodika pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě člověče) 1 Lidská práva pro všechny CÍL: Cílem první kapitoly je, aby si žáci připomněli lidská práva a jejich formulace ve Všeobecné deklaraci lidských práv (VDLP), dovedli se v nich orientovat a aby si uvědomili jejich dodržování či porušování v běžném životě. Ukázka 1 vytvořená křížovka ze jmen POMŮCKY: Papíry A4 na jmenovkovou křížovku, tenké fixy různých barev pro každého žáka, pracovní list 1 Poznáváme svoje práva PRÁCE S TÉMATEM: 1. Senzibilizace/motivace Na začátku hodiny si žáci zahrají jmenovkovou křížovku. Jmenovková křížovka Každý žák si vezme čistý papír A4 a tenkou fixu. Doprostřed papíru si asi půlcentimetrovým hůlkovým písmem každý napíše své křestní jméno. Na pokyn vyučujícího se pak všichni vydají za ostatními a úkolem každého je slušně a hezky oslovit spolužáka jeho jménem a požádat jej, zda by se mu zapsal do jeho křížovky, např.: Petře, mohl by ses mi, prosím, zapsat do mé křížovky? Křížovka se tvoří tak, že jména se křižují přes společné písmeno Ukázka 2 dokreslená křížovka a mohou se psát zleva doprava i zprava doleva, shora dolů i zdola nahoru; využívají se postupně písmena všech jmen na papíře. Na závěr po vzájemném zapsání všech přítomných si každý vezme svůj list a kreativně dotvoří obrázek vzniklý ze jmen obtažením, dokreslením a pojmenováním obrázku. V závěrečném kruhu pak každý představí svůj výtvor. Pokud je žáků hodně, můžete stanovit časový limit, během kterého se jména zapisují. Náhled pracovního listu 1 POZNÁVÁME SVOJE PRÁVA Všichni jsou svobodní a sobě rovni. Nikdo nesmí nikoho diskriminovat. Každý má právo na život. Každý má své vlastní myšlenky a svědomí. Všichni mají spolu jednat v duchu bratrství. Každý má všechna práva a svobody bez ohledu na to, jaké jsou mezi námi rozdíly. Všichni máme právo na život a právo žít ve svobodě a bezpečí. 16 Jak se ti dařilo oslovovat ostatní? Kde všude ses pohyboval/a při získávání jmen? Požádal/a jsi o zápis každého ve třídě? Chovali se k tobě všichni stejným způsobem? Hraješ rád/a různé hry, soutěže apod.? Jaké? Tato aktivita je zařazena do úvodní hodiny z těchto důvodů buď seznámení žáků, pokud se jedná o novou skupinu, např. u volitelného předmětu nebo u kolektivu, který se zná, je vhodné vést děti k oslovování křestním jménem. Propojení s VDLP: ot. 1 např. všichni jsou svobodní a sobě rovní ot. 2 např. svoboda pohybu ot. 3 např. právo na shromažďování ot. 4 např. svoboda projevu ot. 5 např. právo na odpočinek Etická výchova Pracovní listy pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby Žádné otroctví. Nikdo nemá žádné právo nás zotročovat, ani my nemáme právo činit nikoho svým otrokem. Před zákonem jsou si všichni rovni. Všichni jsme pod ochranou zákona. Zákon je stejný pro každého. Musí s námi zacházet nestranně a spravedlivě. Každý má právo na nezávislý a nestranný soudní proces. Je-li proti nám veden soudní proces, měl by být veřejný. Lidé, kteří nás soudí, by neměli nikomu dovolit, aby jim říkal, co mají dělat. Svoboda pohybu. Všichni máme ve své vlastní zemi právo jít, kam sami chceme, vycestovat z ní a vrátit se dle svého přání. Žádné mučení. Nikdo nemá žádné právo nám ubližovat nebo nás mučit. Lidská práva každého z nás chrání zákon. Máme právo na spravedlivé zacházení spravedlivými soudy. Máme právo žádat zákon o pomoc, není-li s námi zacházeno spravedlivě. Každý je nevinen, dokud mu není prokázána vina. Pokud lidé tvrdí, že jsme udělali něco špatného, máme právo prokázat, že to není pravda. Každý má právo na bezpečné útočiště. Máme-li obavy z pronásledování ve vlastní zemi, máme v zájmu své vlastní bezpečnosti právo na útěk do jiné země. Každý má svá práva všude na světě. Všichni máme právo použít zákon. Nikoho z nás nesmí nespravedlivě zadržet. Nikdo nemá právo nás uvěznit bez dostatečného důvodu a držet nás ve vězení nebo nás poslat pryč z naší země. Každý má právo na soukromí. Nikomu nesmí být svévolně poškozeno dobré jméno. Nikdo nemá právo vcházet někomu do soukromí, otevírat mu dopisy nebo ho obtěžovat. Každý má právo na státní příslušnost. My všichni máme právo patřit do nějaké země. Nikdo nesmí být zbaven své státní příslušnosti, ani možnosti ji změnit.

17 Etická výchova Metodika pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě člověče) 1 2. Nácvik ve třídě Žáci najdou stručný popis aktivity v učebnici, ale je třeba jim podrobněji vysvětlit postup. Po zodpovězení otázek z učebnice a prohlédnutí vytvořených obrázků si přečtěte s žáky informace z učebnice a ve volné diskuzi hledejte souvislost mezi hrou a VDLP. Pak rozdejte žákům pracovní list 1 Poznáváme svoje práva (Všeobecná deklarace lidských práv, kartičky). Žáci si vyplní úkoly. Jak vnímáš myšlenku z úvodního citátu? Která práva bývají často porušována? Ve kterých oblastech a při jakých situacích? Jak by podle tebe měly reagovat státy, lidé na porušování lidských práv? U kterého práva dokážeš vyjádřit související povinnost? Které z práv má pro tebe zvláštní význam a proč? Žákům je třeba připomenout vzájemnou souvislost práv (viz učebnice) a povinností (to, co člověk má nebo musí vykonat), můžete připojit i odpovědnost (nutnost nést důsledky za své konání). 3. Transfer do života Do příští hodiny žáci vyhledají v tisku informace o hájení lidských práv, o boji za ně i o jejich porušování. Proč jsou lidská práva porušována? Kdo by podle tebe měl bojovat za jejich dodržování? 4. Závěrečné zevšeobecnění lekce Každý bez výjimky má určitá základní práva. S právem neoddělitelně souvisí povinnost a odpovědnost. Náhled učebnice Etická výchova Učebnice pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě, člověče) 1 Lidská práva pro všechny Práva všech lidí jsou omezena tehdy, jsou-li ohrožena práva jednoho člověka. John Fitzgerald Kennedy ZAHREJTE SI HRU - JMENOVKOVÁ KŘÍŽOVKA Co jsi ochoten/ochotna pro to udělat? Které porušení práva tě nejvíce zasáhlo? Na co se mohou žáci ptát: Pracovní list: ÚKOL 3 Article 3 Everyone has the right to life, liberty and security of person. Článek 3 Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. Article 6 Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Článek 6 Každý má právo na to, aby byla všude uznávána jeho právní osobnost. Article 9 No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. Článek 9 Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství. 6 Vezměte si každý čistý list papíru, doprostřed napište své křestní jméno tiskacím písmem a vydejte se na cestu za svými spolužáky a spolužačkami. Každého pěkně oslovte a požádejte ho o zapsání do vaší křížovky. Až se setkáte se všemi, posaďte se na místo. 1. Jak se ti dařilo oslovovat ostatní? 2. Kde všude ses pohyboval/a při získávání jmen? 3. Požádal/a jsi o zápis každého ve třídě? 4. Chovali se k tobě všichni stejným způsobem? 5. Hraješ rád/a různé hry, soutěže apod.? Jaké? Vezměte si znovu svůj papír s křížovkou a dobře si jej prohlédněte. Popusťte uzdu své fantazii a dotvořte poskládaná písmena do kreativního obrázku, obrázek pojmenujte. Na závěr vytvořte třídní galerii. PRÁVO JE: oprávnění, možnost chovat se určitým způsobem; oprávněný nárok podložený zákony, zvyklostmi. Eleanor Rooseveltová, vdova po bývalém prezidentovi USA, byla spoluautorkou Všeobecné deklarace lidských práv. Deklarace byla přijata 10. prosince 1948 Valným shromážděním OSN a tento den se stal Dnem lidských práv. LIDSKÁ PRÁVA: každá osoba už jen díky tomu, že je lidskou bytostí, má určitá základní práva, která nazýváme lidskými právy; s těmito právy by měli být všichni obeznámeni, aby dokázali ochránit sebe, své rodiny a svá sdružení před těmi, kteří by tato práva chtěli porušovat. Práva, která náleží každému člověku, popisuje Všeobecná deklarace lidských práv. Zamysli se nad citátem v úvodu stránky a zapiš několik situací (aspoň 3), ve kterých došlo k porušení některého lidského práva (z reálného života, z filmu, z literatury apod.). Nyní se ve skupinkách podělte o své poznatky a rozdělte všechny situace do skupin podle toho, které právo bylo porušeno. Které právo bylo ve vašich situacích porušováno nejčastěji? Jak jste na tom s dodržováním práv vy? Do příští hodiny si všímejte dění kolem sebe a svého chování k druhým. Zaznamenejte si podstatné informace do diskuse. S právem neoddělitelně souvisí povinnost a odpovědnost. Doporučení/pozor: Pracovní list: ÚKOL 2 Do prezentací žáků nezasahujte, každý by si však měl zapsat poznámky, připomínky, doplňující otázky na papír a na závěr dejte prostor pro reakce na jednotlivé spolužáky. Do debaty vstupte ve chvíli, kdy by se vedle názorů dětí objevily nepravdivé informace, a uveďte je na pravou míru. Kartičky lze také použít na přiřazování k videoklipům na Další odkazy: https://www.youtube.com/watch?v=wxqrjfj- VLUY lp1-10 https://www.youtube.com/ watch?v=zdvvwfn51d8 lp11-20 https://www.youtube.com/watch?v=2os0hkdpsda lp

18 Etická výchova Metodika pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě člověče) 2 Co mohu já a co ostatní CÍL: Cílem je pomoci žákům pochopit pojmy svoboda a rovnost v souvislosti s děním kolem sebe a vnímat důstojnost lidské osoby u každého člověka jako běžnou součást svého života. POMŮCKY: Pracovní list 2 Moje hranice, pracovní list Moje hranice řešení PŘÍPRAVA TŘÍDY: židle do kruhu PRÁCE S TÉMATEM: 1. Senzibilizace/motivace Kolečka kolečko stížností, kolečko pochval Žáci sedí v kruhu. Aby bylo zřejmé, kdo má právě slovo, můžete po kruhu posílat nějaký předmět, který si žáci předávají. Kolečko stížností: Každý z přítomných má možnost si postěžovat na cokoli, na kohokoli. Každý má možnost pojmenovat svoje starosti, říct ostatním svoje trápení. Žáci mají především sdělit důvody negativních pocitů, nikoli jména, i když ani těm se nedá vždy zcela vyhnout. Aktivita pomáhá ventilovat problémy a dává žákům možnost projevit negativní emoce přijatelným způsobem. Účelem není problémy řešit, ale pojmenovat je. Doporučení: Učitel by se měl zdržet komentářů, reakcí, vysvětlování, poznámek či moralizování a dbát pouze na dodržování pravidel diskuzního kruhu a pravidel aktivity. Také je důležité žákům připomenout, že všechno, co bude během aktivity řečeno, je záležitostí třídy a této hodiny, tj. nemělo by se to přenášet nikam dál a rozebírat v jiných skupinách. Pravidelné používání této aktivity pozitivně ovlivňuje klima školní třídy. Její efektivní zařazení však předpokládá určitou zdatnost a zkušenost učitele a znalost dětského kolektivu. Učitel se může setkat se situacemi, na které bude muset vhodným způsobem reagovat: Popisovat pouze situaci, nebo uvádět také jména? Dát osobám, o nichž se hovoří, možnost reagovat? Hovořit o lidech, kteří nejsou právě přítomni? Reagovat na nepřesné informace? Usměrňovat kulturu projevu, či ne? (Negativní emoce mohou být tak silné, že při jejich vyjádření použijí žáci nevhodná slova.) Pokud si učitel netroufá na kolečko stížností, může použít místo kolečka stížností např. dokončování vět: Každý z účastníků může použít pouze jednu tuto větu a její formulaci nesmí pozměnit. Vadí mi, že Vadí mi, že mi Petr nadává. Vadí mi, když Vadí mi, když mi někdo lže. Vadí mi Vadí mi špatné počasí. Kolečka můžete opakovat několikrát a vždy nepatrně pozměnit úvodní formulaci: Nelíbí se mi Rozesmutní mne, když Naposledy mne rozzlobilo, že Etická výchova Pracovní listy pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby 2 Náhled pracovního listu MOJE HRANICE A. SVOBODA POHYBu je jedním z lidských práv. Na mapě světa označ: a) 2 místa - státy, které jsi navštívil/a červeně b) 2 místa - státy, které by sis přál/a navštívit zeleně c) 1 místo - stát, ze kterého někoho znáš modře d) 1 místo - stát, ze kterého bývají návštěvníci našeho státu, s nimiž ses u nás potkal/a žlutě B. V ČEm jsou SI ROVNI? Spoj každou dvojici z prvního řádku s těmi nabídkami druhého řádku, o kterých si myslíš, že pro ně platí rovnost mezi osobami. MUŽ A ŽENA ČECH A PŘISTĚHOVALEC ZDRAVÝ ČLOVĚK A TĚLESNĚ POSTIŽENÝ ČLOVĚK 18 Kolečko pochval postupujte analogicky podle předcházejícího návodu k činnosti, změní se pouze téma kolečka nyní mohou žáci pochválit kohokoli, cokoli. výše platu možnost na stejném účastnit se pracovním voleb místě nabídka práce soudní proces mateřská dovolená uzavření manželství zdravotní a sociální zabezpečení ucházení se o politickou funkci

19 Etická výchova Metodika pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě člověče) 2 Aktivita má stejná pravidla jako kolečko stížností. V případě pochval nehrozí taková rizika jako v případě stížností, ale i tady lze využít dokončování vět: Líbí se mi, když Radost mi udělá, když Potěšilo mne Komentáře každý ze zúčastněných má možnost vyjádřit se k oběma aktivitám a k situacím, které během nich nastaly, reagovat na stížnosti, na pochvaly. Každý má možnost upřesnit, vysvětlit či doplnit to, co zaznělo v předchozích aktivitách. Zde už nepostupujte po kruhu, ale dejte možnost vyslovit se všem žákům podle toho, jak se přihlásí o slovo. Je důležité dát tuto možnost opravdu všem a neukončit aktivitu např. z časových důvodů ve chvíli, kdy se ještě někteří z účastníků chtějí vyjádřit. Vyučující si opět musí dávat pozor na to, aby do aktivity nevstupoval jako ovlivňovatel, ale pouze jako účastník. Hlídá dodržování pravidel diskuzního klubu, nehodnotí názory ostatních. Jak vnímáš a přijímáš, když tě někdo hodnotí? Myslíš si, že je dobré druhým říkat, s čím nesouhlasíš vůči nim nebo co se ti nelíbí? Jaký způsob sdělování hodnocení považuješ za nejvhodnější a který používáš? 2. Nácvik ve třídě Můžete zvolit jednodušší variantu (podle učebnice) nebo variantu delší (podle metodiky; pro vyspělejší skupinu). Přečtěte si s žáky text v učebnici a citáty pod obrázky a nechte je vyslovit názor. Rozdejte pracovní listy Moje hranice. Nechte žáky zpracovat úkoly a nechte je navzájem si prohlédnout pracovní listy a porovnat je. Náhled učebnice Etická výchova Učebnice pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě, člověče) Co mohu já a co ostatní Ale k čemu je svoboda, ne-li k tomu, aby ses angažoval? Jean Paul Sartre AKTIVITA KOLEČKA Sedněte si do kruhu. Nyní máte možnost svobodně vyjádřit, co vás trápí, s čím nebo s kým máte problémy a jaké máte starosti. Každý z vás dokončí větu: Vadí mi (Vadí mi, že, Vadí mi, když ). Snažte se problémy pojmenovat, nikoli je řešit. A nyní změňte téma kolečka můžete kohokoli nebo cokoli pochválit. Dokončete větu: Líbí se mi (Líbí se mi, když, Líbí se mi, že ). Jednotlivá kolečka můžete několikrát opakovat. Jaké jsi měl/a pocity při vyslovování názorů v první a druhé části aktivity? Týkaly se některé věty tebe nebo tvého chování, jednání? Jakým způsobem jsi reagoval/a? Všeobecná deklarace lidských práv ano, mnohdy však i ne! Není toho málo, co lze v české kotlině v této souvislosti kritizovat, neboť ani u nás doma není stav lidských práv dosud ideální. Ne všech práv mohou užívat Romové, senioři, ženy, lidé s tělesným či mentálním postižením, homosexuálové či přistěhovalci. Diskriminace z nejrůznějších důvodů je u nás každodenní realitou. A právě ona je překážkou praktického naplnění lidských práv. Svět je nebezpečné místo, ne kvůli těm, kteří zlo páchají, ale kvůli těm, kteří to vidí a nedělají nic. Albert Einstein Lépe žít den jako lev, než sto let jako ovce. Italské přísloví Svoboda je bezcenná, neznamená-li také svobodu mýlit se. Móhandás Karamčand Gándhí Zamyslete nad citáty a příslovím a diskutujte ve skupině. Dodržuj tři pravidla: úctu k sobě samému, ohledy na druhé, zodpovědnost za všechny činy, které vykonáš. Dalajláma 2 7 Část A: Máš některá místa vybarvená stejně jako ostatní? Proč si myslíš, že tomu tak je? Která část světa zůstala nevybarvená? Proč? Proč lidé cestují do jiných zemí? A za jakým účelem přijíždějí lidé k nám? Mají všichni lidé stejné právo na svobodu pohybu? Kde ano a kde ne a proč? Je všem lidem v naší republice zajištěna stejná ochrana z hlediska lidských práv? Na které povinnosti by nikdo neměl zapomenout? Za jakou věc či jednání by si každý měl nést odpovědnost? O jakou svobodu bys nikdy nechtěl/a přijít? Část B: Společnost někdy nepřijímá tzv. rovný přístup k situaci, i když by podle práva měla být rovnost zajištěna, např. postavení muže a ženy v politice právo vstoupit do politiky mají oba, ale žen je zvláště ve vyšší politice velmi málo. Uvedeš další příklady? Jak by se podle tebe dala tato situace řešit? 19

20 Etická výchova Metodika pro 8. ročník ZŠ Téma 1: Důstojnost lidské osoby (aneb vážím si tě člověče) 2 Kdy je rovnost pro lidi důležitá? U kterých prací se předpokládá, že je budou vykonávat pouze muži nebo pouze ženy? O kterých domácích pracích se říká, že jsou ryze mužské nebo ženské? Vadí ti některé z nich udělat? Které a proč? Zvládl/a bys pracovat v mateřské škole nebo u tavicí pece? Povolání zdravotní sestra nemá mužský tvar, horník nepoužívá ženský tvar. Najdeš další příklady? 3. Transfer do života Žáci si sestaví krátký dotazník a provedou ve svém okolí (u rodičů, prarodičů, kamarádů/dek, spolužáků/ček apod.) krátké šetření na téma lidská práva. Příklad otázek: Dokážete uvést příklad nějakého lidského práva? Víte, kolik práv obsahuje Všeobecná deklarace lidských práv? Setkali jste se ve svém životě s porušením práva u druhých, u sebe? Jak jste reagovali? V závěrečné reflexi lze propojit informace z učebnice a pracovního listu. Jak podle tebe lidé vnímají lidská práva a jejich ochranu? Můžeš nějak přispět k tomu, že všichni lidé budou bráni jako sobě rovni? Co můžeš udělat pro to, aby se ve tvém okolí nedělo bezpráví, neomezovala svoboda, neubližovalo se nikomu kolem tebe? Co ti vyplynulo z ankety? 4. Závěrečné zevšeobecnění lekce Dodržuj tři pravidla: úctu k sobě samému, ohledy na druhé, zodpovědnost za všechny činy, které vykonáš. Dalajláma Varianty Náhled pracovního listu Aktivita Kolečka může být časově náročná, proto na pracovním listu 2 Moje hranice je možné vyřešit pouze jeden z úkolů, popř. nechat celý list na domácí práci a v další hodině úkol rozebrat. Na co se mohou žáci ptát Jean-Paul Sartre ( ) byl francouzský filozof, spisovatel a dramatik, jeden z nejvýznamnějších existencialistů. 20

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DOTAZNÍK pro rodiče ČÁST 1

DOTAZNÍK pro rodiče ČÁST 1 Příloha 2 - Dotazníky Základní školy, Burešova, Praha 8 Dotazník pro žáky Základní školy, Burešova, Praha 8 Vážení rodiče, naše základní škola pro Vás připravila následující dotazník, který se stane pravidelným

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

SQ2 - Ochrana práv a chráněných zájmů

SQ2 - Ochrana práv a chráněných zájmů SQ2 - Ochrana práv a chráněných zájmů Program pracuje v oblasti ochrany práv a chráněných zájmů se zdroji práv uvedených v Listině práv a svobod zejména čl. 3 a pak z Úmluvy o právech dítěte, které jsou

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA Pro koho je program určen? škol, primárně pro 1. třídy. Jaká je časová struktura programu? Beseda je realizována

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Já, moji kamarádi a naše třída.

Já, moji kamarádi a naše třída. Téma Já, moji kamarádi a naše třída. Třída/y IV. A Počet žáků 19 Časový rozsah 1 h 1. Žák rozvíjí schopnosti poznání, sebepoznání, seberegulace,. Cíle aktivity 2. Žák poznává své kamarády, prostředí, v

Více

Pracovní listy KVARTA

Pracovní listy KVARTA Pracovní listy KVARTA Autor:Mgr.MartinaMale ková Použitá literatura: HANSEN ECHOVÁ,Barbara.Nápadyprorozvojahodnoceníklí ovýchkompetencížák.vyd.praha:portál, 2009, 117 s. ISBN 978-807-3673-888. MEZERA,Antonín.Projaképovolánísehodím?:jaksivybratst

Více

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky

Název DIAMANT Cílová skupina Čas Počet osob Pomůcky Cíle Průběh Poznámky DIAMANT žáci, učitelé 15 30 min. 8 a více barevné lepící papírky, propisky, nebo připravené karty s výroky, flipchart/tabule Seřazení témat, kterými se parlament může zabývat podle priorit, jaké jim žáci

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ A) Téma oborové ( = téma OSV č. 43 ) Kriticky přistupujeme k mediálním informacím, rozpoznáváme propagandu.

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory

SCIO MAPA ŠKOLY ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SCIO MAPA ŠKOLY 2016 ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory Analýza současného stavu ve škole K posouzení problematiky slouží i dotazníková šetření. Scio Mapa školy Tento projekt řeší detailně oblast klimatu

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Test - trestný čin, trestní řízení, přestupky Metodický list

Test - trestný čin, trestní řízení, přestupky Metodický list Test - trestný čin, trestní řízení, přestupky Metodický list test nebo samostatná práce k danému tématu Obecné informace k řadě pracovních listů Člověk a společnost - Stát a právo. Výukové materiály jsou

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech MV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Cestovní kancelář Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je připravit výlet na min. 7 dní pro vybranou skupinu

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Výchova k toleranci. 2010 pontis@pontis.cz

Výchova k toleranci. 2010 pontis@pontis.cz Výchova k toleranci PONTIS Šumperk o.p.s. WWW.pontis.cz 2010 pontis@pontis.cz 1 Obsah Výchova k toleranci... 3 Úvod:... 3 Stanovení si pravidel:... 3 Seznámení s tématem, obsahem semináře... 3 Hnědoocí

Více

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru

MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru MOTIVACE Workshop: Přínos ŠVP a motivace pedagogického sboru Lektoři: Ing. Drahomíra Rancová, Gymnázium Rokycany Petra Váchová, PedF Plzeň Z lat. movere = hýbati se: souhrn hybných činitelů, které vedou

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna antidiskriminačního zákona. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h.

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Téma Každý jsme jiný Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Cíle aktivity 1. Žák zformuluje, podle čeho pozná svoji jedinečnost. 2. Žák pojmenovává, v čem se lidé liší. Čím může být tato odlišnost

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte

Anketa pro rodiče. rozhodně ano. nedovedu posoudit o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho dítěte Anketa pro rodiče Vážení rodiče, v zájmu zkvalitnění komunikace mezi vámi a školou vás prosíme o vyplnění tohoto dotazníku. Vámi vybru odpověď označte křížkem. Jsou pro Vás dostačující informace, které

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 VŠEOBECNÁ

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... Na úvod k právům dítěte Každý má práva. A co víc, jsi-li chlapec nebo dívka a je ti méně než 18 let, máš jistá specifická práva. Všechna tato práva byla

Více

Lidská práva - kdy, jak a proč? Metodický list

Lidská práva - kdy, jak a proč? Metodický list Lidská práva - kdy, jak a proč? Metodický list práce s textem - definice lidských práv práce s interaktivní tabulí, diskuse - tvorba lidských práv, výběr tří nejdůležitějších námět pro samostatné vyhledávání

Více

Trestní řízení Metodický list

Trestní řízení Metodický list Trestní řízení Metodický list práce s interaktivní tabulí - hranice trestní odpovědnosti, trestní právo hmotné a procesní práce s interaktivní tabulí a do sešitu - u soudu námět pro diskusi - trest smrti

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Anketa pro rodiče administrovaná od do VYHODNOCENÍ

Anketa pro rodiče administrovaná od do VYHODNOCENÍ Anketa pro rodiče administrovaná od 13.4.2016 do 20.4.2016 VYHODNOCENÍ Jsou pro Vás dostačující informace, které dostáváte ze školy: 6 5 o pokrocích a úspěších Vašeho dítěte o případných obtížích Vašeho

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Skládání přísloví a práce s textem Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Skládání přísloví a práce s textem Stručná anotace

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

O organizaci. nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost

O organizaci. nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost O organizaci nestátní nezisková organizace vznik v roce 1994 činnost Práce se třídou KPPP, Asistence při řešení krizových situací Práce s pedagogickými týmy Vzdělávání semináře a výcviky Prevence metodický

Více

Digitální stopa. 1. V pracovním listu s názvem Po stopách postupujte podle pokynů. Své odpovědi a řešení zapisujte

Digitální stopa. 1. V pracovním listu s názvem Po stopách postupujte podle pokynů. Své odpovědi a řešení zapisujte Digitální stopa Co se naučíte Jak se stát novodobým stopařem ve světě internetu? Naučíte se rozumět tomu, jaký je rozdíl mezi vaší stopou v běžném a v digitálním světě. Kolik máte času 30 minut na práci

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více