ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012"

Transkript

1 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č. 48, která upravuje zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č /2005/RK ze dne zřizovatelem organizace je

2 OBSAH 1. Identifikační údaje Základní organizační struktura Zpráva o činnosti organizace Vyhodnocení úkolů z hlavní činnosti: Využití kapacity pobytové služby Využití kapacity pečovatelské služby Celkové zhodnocení poskytovaných služeb Vyhodnocení doplňkové činnosti Plnění opatření z minulého období Doplňkové akce v období Návrh na opatření pro nadcházející období Základní údaje o hospodaření k Závazné a ostatní ukazatele stanovené zřizovatelem organizace na rok 2012 (v Kč): Skutečné náklady na činnost organizace k (v Kč): Skutečné výnosy z činnosti organizace k (v Kč): Rozbor výnosů dle služeb Úhrada za doplňkové služby zprostředkování nákupu pro Úhrada za doplňkové služby přeprava osobním vozem Úhrada strava, pobyt, platby za poskytnutou péči, pečovatelská služba Výnos za výkony zdravotních sester k (v Kč): Rozbor nákladů dle druhu Účet 501 spotřeba materiálu (v Kč): Účet 502 spotřeba energie (v Kč): Účet 511 opravy a údržba (v Kč): Účet 518 ostatní služby (v Kč): Přehled stravování zaměstnanců Přehled o zaměstnancích Fond kulturních a sociálních potřeb Plnění fondu FKSP (v Kč): Použití fondu FKSP (v Kč): Náklady a výnosy s dělením na poskytované služby: Závěr zprávy o hospodaření: Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 2 (celkem 19)

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zpracovatel: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb Adresa: Vinořská Jenštejn IČ: DIČ: CZ Odpovědná osoba: Identifikátor služby: Bc. Jiří Ploner ředitel organizace (v pozici statutárního orgánu) (služba registrována rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne , druh služby - domovy pro seniory) pečovatelská služba - registrace ze dne Kontakt a informace: tel, fax, záznamník: Informace pro veřejnost: pracovní dny: 8.00 hodin hodin Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 3 (celkem 19)

4 2. ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Ředitel organizace Personalista Vedoucí úseku sociálních služeb (zástupce ředitele) Vedoucí pobytových služeb Pracovníci soc. služeb Vedoucí pečovatelské služby Pracovníci soc. služeb Vedoucí směny kuchyně Pracovníci kuchyně Vedoucí úseku zdravotních služeb (vrchní sestra) Všeobecné sestry Vedoucí prádelny Pracovníci prádelny Pracovníci úklidu Ekonom Účetní Zásobovač Pracovníci recepce Pracovníci údržby Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 4 (celkem 19)

5 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE 3.1 Vyhodnocení úkolů z hlavní činnosti: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb (dále jen organizace), poskytuje služby sociální a zdravotní péče dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. První registrovanou službou je pobytová služba domov pro seniory (cílovou skupinou jsou senioři starší 65 let) s kapacitou 166 lůžek, druhou registrovanou službou je terénní - pečovatelská služba, s kapacitou 40 klientů. 3.2 Využití kapacity pobytové služby Počet klientů 159,45 162,03 163,13 160,83 159,03 163,17 160,65 158,13 158,03 163,29 161,33 157, Domov pro 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 seniory - kapacita Obložnost (%) 96,06 97,61 98,27 96,89 95,80 98,29 96,77 95,26 95,20 98,37 97,19 94,91 Průměrný věk klientů: 81,0 let Věková pásma Počty mužů a žen Věkové pásmo Klientů Počet mužů a žen Klientů do 6 let 0 Počet mužů let 0 Počet žen let let let let let let 48 nad 96 let 0 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 5 (celkem 19)

6 Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je - plná: 113 (74%) - plná včetně doplatku smluvně: 13 (9%) - snížená s neuhrazenou částí: 26 (17%) Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 16% 0,0 (0%) I (lehká závislost) 26% 31,2 (5%) II (středně těžká závislost) 24% 148,0 (22%) III (těžká závislost) 17% 208,0 (30%) IV (úplná závislost) 17% 300,0 (43%) Celkem: 100 % 687,2 Hodnoty jsou v tisících Kč Dle počtu klientů 3.3 Využití kapacity pečovatelské služby Rozdělení klientů pečovatelské služby dle přiznaného stupně závislosti na péči druhé osoby Rok: 2012 Počty klientů Souhrn Nezadáno 23, ,61 23, ,26 30,87 32,68 32, ,58 I (lehká závislost) II (středně těžká , ,94 závislost) III (těžká závislost) 0 0, ,89 IV (úplná závislost) , ,47 Celkem: 25,06 23,69 24,61 26, ,97 32,26 34,87 36,68 36, , Celkové zhodnocení poskytovaných služeb Hlavním úkolem organizace je zajištění sociálních služeb lidem, kteří nemohou vzhledem k vzniklé závislosti na péči druhé osoby žít mimo pobytovou službu. Domov seniorů Jenštejn poskytuje tyto služby od roku Díky zkušenostem zaměstnanců s poskytováním péče osobám závislým na péči druhé osoby a příjemnému prostředí je Domov seniorů Jenštejn vyhledávaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb. Vzhledem k současnému trendu sociálních služeb, který se snaží poskytnout maximální podporu lidem v jejich vlastním rodinném prostředí, rozšířil Domov seniorů Jenštejn koncem roku 2010 poskytované služby o terénní pečovatelskou službu. Tato služba má za cíl pomoci lidem v případech, kdy jejich nesoběstačnost nevyžaduje pobytové služby nebo v případech, kdy nemůže být nesoběstačný člověk přijat k pobytu z důvodu nedostatku kapacity. Díky registraci pečovatelské služby může Domov seniorů Jenštejn poskytovat celé spektrum sociálních služeb od mírné pomoci s péčí o domácnost klienta (terénní služba) až po kompletní péči o klienty zcela imobilní a závislé na pomoci v průběhu plných 24 hodin (pobytová služba). Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 6 (celkem 19)

7 3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb neprovozuje doplňkovou činnost 3.6 Plnění opatření z minulého období Došlo k přemístění šatny zaměstnanců do suterénu. Byla provedena opatření vycházející z proběhlých auditů. Zakoupeno 10 ks ošetřovatelských elektricky polohovatelných lůžek. Byla provedena aktualizace provozní dokumentace. V závěru roku byl podán návrh na zakoupení druhého vozu pro pečovatelskou službu. 3.7 Doplňkové akce v období 2012 Kromě úkolů vyplývajících z předešlého období proběhlo v roce 2012: Provedena údržba porostů zahrady (odborný prořez stromů a keřů). Instalováno zábradlí k přístupové cestě pro pěší. Byla dovybavena tzv. seminární místnost v suterénu (určena pro školící akce ale i pro společenské a kulturní akce klientů). Provedena organizační změna zrušena pracovní pozice vedoucího provozu převedeno pod vedoucí ekonomického úseku. Výměna dveří a oken únikového schodiště. 3.8 Návrh na opatření pro nadcházející období Vybudovat další provozní místnost v přízemí (pro aktivity klientů). Aktualizovat strategický plán rozvoje organizace. Zvýšit kapacitu pečovatelské služby, případně rozšířit spektrum poskytovaných služeb. Ustanovit pracovní skupinu zaměřenou na rozšiřování spektra aktivizačních činností. Zajistit pracovnu pro administrativní činnosti spojené s aktivizacemi klientů. Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 7 (celkem 19)

8 4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ K Závazné a ostatní ukazatele stanovené zřizovatelem organizace na rok 2012 (v Kč): Příspěvek na provoz od zřizovatele závazný ukazatel ,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele - úprava záv. ukazatele projednáno radou SK dne (rozpočtové opatření č. 457/17/2012) ,00 Státní dotace závazný ukazatel ,00 Limit mzdových nákladů závazný ukazatel ,00 Výnosy celkem závazný ukazatel ,00 Náklady celkem závazný ukazatel ,00 Odpisový plán závazný ukazatel ,00 Průměrný počet zaměstnanců přepočtený Skutečné náklady na činnost organizace k (v Kč): Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v ROZVAZE a VÝSLEDOVCE s kladným hospodářským výsledkem ,80 Kč, organizace nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Celkové náklady činily ,75 Kč a byly čerpány dle účetní evidence následovně: NÁKLADY KČ 501 Spotřeba materiálu (vč. potravin) , Spotřeba energií , Údržba a opravy , Cestovné , Náklady na reprezentaci 2.540, Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné zdr.+ soc. pojištění , Jiné sociální náklady , Zákonné sociální náklady , Daně a poplatky 5.960, Ostatní pokuty a penále 350, Ostatní náklady , Odpisy , Náklady z drobného dlouh. majetku ,18 Celkem ,75 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 8 (celkem 19)

9 4.3 Skutečné výnosy z činnosti organizace k (v Kč): VÝNOSY KČ 602 Úhrada , Úroky 1.399, Čerpání fondu , Ostatní výnosy , Transfer MPSV , Transfer kraj , Transfer kraj - HUF ,00 Celkem ,55 5. ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB 5.1 Úhrada za doplňkové služby zprostředkování nákupu pro v Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec doplňkové služby Úhrada za doplňkové služby přeprava osobním vozem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec doplňkové služby Jedná se o doplňkovou službu, využívána ojediněle. Nedá se předpokládat vyšší příjem. Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 9 (celkem 19)

10 5.3 Úhrada strava, pobyt, platby za poskytnutou péči, pečovatelská služba leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec úhrada Výnos za výkony zdravotních sester k (v Kč): , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec pojišťovny , , , , , , , , , , , ,52 Organizace nepřistoupila na návrh Všeobecné zdravotní pojišťovny doplnit smlouvu dodatkem limitující výkony zdravotních sester. Podmínky úhrady za poskytovanou zdravotní péči nebyly až do konce roku 2012 sjednány. Všeobecná zdravotní pojišťovna neproplácí výkony v plné výši bude řešeno v následujícím období. Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 10 (celkem 19)

11 6. ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU 6.1 Účet 501 spotřeba materiálu (v Kč): Potraviny ,20 Materiál kiosek organizace ,64 Kiosek zprostředkování nákupu klientům ,68 Kancelářský materiál ,72 Ostatní materiál ,45 Hygienický materiál ,36 Prací prostředky ,03 Materiál OOPP ,86 Zdravotní materiál ,81 Spotřeba PHM ,50 Úklidový materiál ,36 Materiál provoz 6.698,40 Materiál prádlo 1.536,00 Materiál noviny, knihy , Účet 502 spotřeba energie (v Kč): Elektrická energie ,00 Plyn ,00 Voda , Účet 511 opravy a údržba (v Kč): Opravy a údržba /revize + servis / ,50 Oprava a údržba / servis programů/ ,20 Oprava a údržba / nepředpokládaná / ,80 Oprava a údržba / vozidla organizace / , Účet 518 ostatní služby (v Kč): Poštovné ,22 Telekomunikace ,15 Školení ,00 Ostatní služby / kulturní akce pro klienty/ ,00 Ostatní služby / bankovní poplatky/ ,00 Ostatní služby ,57 Nebezpečný odpad ,25 Komunální odpad ,00 Ostatní služby programy ve smlouvách ,00 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 11 (celkem 19)

12 7. PŘEHLED STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Tržba za stravování od zaměstnanců k činila celkem ,00 Kč a z toho zaplatili zaměstnanci ,00 Kč a zaměstnavatel přispěl na stravování z FKSP ,00 Kč. 8. PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH Z celkového počtu zaměstnanců 85 bylo k žen a 6 mužů. V průběhu roku 2012 bylo uzavřeno 23 nových pracovních poměrů, z toho 7 dohod o pracovní činnosti a 1 dohod o provedení práce. Ukončeno bylo 18 pracovních poměrů, z toho 3 dohod o pracovní činnosti a 2 dohod o provedení práce. ODMĚŇOVÁNÍ (VÝVOJ PRŮMĚRNÉ MZDY K ) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mzda Průměrná mzda v organizaci za období leden prosinec 2012 činila ,48 Kč. Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 12 (celkem 19)

13 9. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 9.1 Plnění fondu FKSP (v Kč): Plnění FKSP Celkem Kč Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,22 Celkem , Použití fondu FKSP (v Kč): Příspěvek z fondu FKSP dle Počet příspěvků Celkem Kč druhu Příspěvek na obědy ,00 Příspěvek na rekreaci ,50 Příspěvek na životní jubilea ,00 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 13 (celkem 19)

14 10. NÁKLADY A VÝNOSY S DĚLENÍM NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Služby účet Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn Spotřeba materiálu , , ,89 Spotřeba energie , , ,00 Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 Opravy a udržování , , ,50 Cestovné ,00 0, ,00 Náklady na reprezentaci ,34 0, ,34 Ostatní služby , , ,19 Mzdové náklady , , ,00 v tom: platy zaměstnanců , , ,00 v tom: DPČ + DPP , , ,00 Zákonné sociální pojištění , , ,00 Jiné sociální náklady , , ,00 Zákonné sociální náklady , , ,22 Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky ,00 0, ,00 Jiné pokuty a penále ,00 0,00 350,00 Jiné ostatní náklady , , ,43 Náklady z drobného dlouh. majetku , , ,18 Odpisy dlouhodobého majetku , , ,00 Náklady celkem , , ,75 Služby účet Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn Výnosy z prodeje služeb - úhrada , , ,00 Výnosy z prodeje služeb - úhrada PNP ,00 0, ,00 Výnosy z prodeje služeb - kiosek ,00 0, ,00 Výnosy z prodeje služeb - autodoprava ,00 0,00 395,00 Výnosy z prodeje sl. - obědy zaměstnanců , , ,00 Zúčtování fondů ,00 0, ,00 Ostatní výnosy ,00 0,00 180,00 Ostatní výnosy - zdrav.pojišťovny ,54 0, ,54 Ostatní výnosy - nájemné ,00 0, ,00 Úroky ,01 0, ,01 Transfer MPSV , , ,00 Transfer KÚ - HUF ,00 0, ,00 Transfer KÚ , , ,00 Výnosy celkem , , ,55 ztráta - zisk ,12 16, ,80 Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 14 (celkem 19)

15 11. ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ: Hospodaření v roce 2012 skončilo kladným hospodářským výsledkem, kterým bude následně posílen rezervní fond a fond odměn. Dosažené výnosy umožnily realizovat většinu plánovaných akcí pro rok 2012 i financovat všechny běžné provozní náklady. V průběhu srpna 2012 byla v organizaci provedena veřejnoprávní kontrola hospodaření odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Kontrola neshledala žádné závady. V Jenštejně Vypracovala: Ing. Michaela Vlachá, vedoucí ekonomického úseku Schválil. Bc. Jiří Ploner, ředitel organizace Seznam příloh: Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled investiční činnosti Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů Přehled čerpání dotací Domov seniorů Jenštejn Zpráva o hospodaření za rok 2012 Strana 15 (celkem 19)

16

17

18

19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k VÝROČNÍ ZPRÁVA Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009 Bc. Ludmila Robotková ředitelka Domova pro seniory Javorník V Javorníku

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary

přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování finanční fondy, sponzorské dary přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 V Šumperku dne 28.2.2011 Vypracoval: Kolektiv pracovníků DD Šumperk,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Slovo na úvod Jaký byl rok v naší organizaci?

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 1 1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: DS Stříbrné Terasy o.p.s. sídlo účetní jednotky: Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 identifikační číslo: 282 74 466 právní forma:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

1. Základní údaje o organizaci

1. Základní údaje o organizaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1. Základní údaje o organizaci Název: Zřizovatel: Právní forma: Sídlo: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Plzeňský kraj Příspěvková organizace Žinkovy 89, 335

Více

DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ a DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace

DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ a DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace DOMOV SENIORŮ NOVÉ STRAŠECÍ a DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2012 OBSAH: 1. Základní údaje o zpracovateli

Více

Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2011

Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 Centrum Dominika Kokory, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 O B S A H 1. Úvod 2 2. Kontaktní údaje 3 3. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace 4 4. Informace o klientkách 5 5. Úseky organizace

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více