Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán nezbytné modernizace zdravotních registrů jako datové základny ehealth. Ladislav Dušek"

Transkript

1 Plán nezbytné mdernizace zdravtních registrů jak datvé základny ehealth Ladislav Dušek

2 I. Stav a využitelnst su asných datvých agend ÚZIS Nárdní zdravtnický infrmační systém

3 Sučasné datvé agendy ÚZIS ČR hlavní blasti S >120 aktivních prjektů Statistické zjišťvání (klinické výkazy, eknmické výkazy) Nárdní zdravtnický infrmační systém (NZIS) (cca 49 dílčích databází) Další klinické a ppulační registry (např. registr intenzivní péče) Mezinárdní splupráce a prjekty (Health Data OECD, Eurstat, EHIS, EHLEIS, )

4 Sučasné datvé agendy ÚZIS ČR > prblém? TECHNOLOGIE Kvalita dat OBSAH DAT ANALÝZA DAT Recenze výstupů?

5 Statistické zjišťvání > Stne Age f Infrmatics S rčně - ručně > výkazů? Klinické výkazy innsti! Eknmické výkazy Výkazy přístrjích Výkazy specializvaných innstech (záchranná služba, krizvá centra, apd.)

6 Statistické zjišťvání: ukázka klinické části Příklad: výkazy praktických lékařů Gyneklgie a prdnictví

7 Buducnst rezrtníh statistickéh zjišťvání Nezbytný přechd na elektrnické hlášení (datvé standardy, autmatizace) Redukce rzsahu využití již dstupných zdrjů dat OBSAHOVÁ REVIZE (dbrná recenze a garance) KVALITA nikli čísla za každu cenu (prevalenční studie, cílená šetření, )

8 II. Nvý ÚZIS tři šance na vývj a smysl innsti

9 Šance na nvý ÚZIS: elektrnizace a splupráce s PZP 1) Elektrnizace agend Nárdní registr pskytvatelů zdravtní péče Nárdní registr zdravtnických pracvníků Standardizace nmenklatura, klasifikace New Old ě) Úlžišt dat PZP Validace bsahu stávajících NZIS Nahrazení až 40-70% sběrů dat Řešení klinické části DRG Autmatizace agend

10 Šance na nvý ÚZIS: splupráce s akademicku bcí 3) Knsrciální -> prjektvá splupráce Univerzity a VŠ (UK Praha, MU Brn, ČVÚT, VÚT) Státní zdravtní ústav Český statistický úřad

11 III. Nárdní registr zdravtnických pracvníků

12 Ptřebujeme Nárdní registr zdravtnických pracvníků? NZIS Nvela z. 372 NR-ZP Neveřejná referenční databáze Databáze nezatěžující pracvníky Databáze využívaná kmrami, správními úřady,.. Základna pr certifikaci el. pdpisů Databáze s minimalizvaným pčtem záznamů

13 Základní funkce NR ZP Základní stavební prvek ehealth systému Referen ní registr ZP a jejich dbrných způsbilstí Identifikátr ZP prvázaný se základními registry (n line aktualizvaný) Identifikátr ZP pr statní registry v systému JTP Reference pr registra ní systémy ZP různých institucí Služby - bdba služeb základních registrů - pskytvání referen ních dat Obrvé kmry, IPVZ, NCO NZO, MZ R, vzd lávací instituce, zdravtní pjišťvny Nástrj pr kvantifikaci p tu ZP a jejich dstupné kapacity p brech P ty ZP a dstupná kapacita v R, krajích, P ty ZP dle dsažené kvalifikace

14 Obsah NR-ZP pdle návrhu nvely zákna 2) 1) 3) 4) 5) a) jmén, ppřípadě jména a příjmení zdravtnickéh pracvníka a akademický, vědecký a pedaggický titul, b) datum narzení, c) bec místa narzení, d) phlaví, e) rdné čísl, byl-li přidělen, u cizinců č. pasu neb průkazu ze státu půvdu, f) státní bčanství, g) název a adresa vzdělávacíh zařízení (dkaz na šklský a vyskšklský zákn) neb akreditvanéh zařízení, v němž byla získána dbrná, specializvaná neb zvláštní dbrná způsbilst, h) značení dbrnsti neb dbrnstí a datum jejíh získání, i) údaj, zda jde hstující neb usazenu sbu j) údaj, zda jde pracvníka ve specializační přípravě (puze lékaři) k) údaj ztrátě zdravtní způsbilsti, bezúhnnsti, zákazu výknu z. pvlání l) elektrnická adresa, datvá schránka a telefnní čísl nepvinné m) adresu určenu pr dručvání nepvinné n) identifikační údaje pskytvatele neb pskytvatelů, včetně názvu pskytvatele, kde zdravtnický pracvník pracuje, br činnsti ) br, ve kterém prfesinál v předešlém rce půsbil [puze výčtem, plžkvě] p) údaj, zda je pracvník u pskytvatele v evidenčním stavu (an/ne)

15 Obsah NR-ZP: ZPBD Zdravtni tí pracvníci nelékaři s dbrnu způsbilstí (ZPBD) Zdravtni tí pracvníci nelékaři s dbrnu a specializvanu způsbilstí (ZPSZ) všebecná sestra prdní asistentka ergterapeut radilgický asistent zdravtní labrant zdravtn sciální pracvník ptmetrista rtptista asistent chrany a pdpry veřejnéh zdraví rttik-prtetik nutri ní terapeut zubní technik dentální hygienistka zdravtnický záchranář farmaceutický asistent bimedicíncký technik bitechnický asistent radilgický technik adiktlg psychlg a klinický psychlg klinický lgped zrakvý terapeut fyziterapeut radilgický fyzik db. prac. v labrat. metdách a v příprav lé ivých přípravků bimedicíncký inženýr dbrný pracvník v chran a pdpře veřejnéh zdraví V tmt rzsahu sledvání nelékařských pracvníků by NRZP pskytl důležité údaje pracvních kapacitách ve zdravtnictví. zákn č. 96/2004 Sb., zákn č. 339/2008 Sb. 15

16 IV. Nárdní registr úhrad zdravtních služeb hrazených z veřejnéh zdravtníh pjišt ní

17 Optimalizace systému úhrad - kde vzít nezbytná data? NZIS Nvela z. 48 Nvela z NR-PZS NR-ZP Nvela z. 48 Plátci zdravtní péče Masarykva Nemcnice nemcnice Nemcnice Liberec Ústí nad Labem Chmutv Referenční FN KV Praha FN Hradec Králvé FN Mtl Praha síť ZZ KOC Praha a Nemcnice Středčeský kraj FN Plzeň Pardubice Nemcnice České Budějvice Nemcnice Jihlava MOÚ Brn FN Brn FN u sv. Anny Brn FN Olmuc Nemcnice Zlín FN Ostrava Nemcnice Nvý Jičín

18 V. Nárdní centrum pr medicínské klasifikace a nmenklturu

19 Bez standardizace nelze ničeh dsáhnut Centralizvaná data v ZP / NZIS Implementace standardizvaných metdik Analýzy validních centralizvaných dat Vykazvání péče v terénu

20 Knsrciální smluvy s univerzitami Nárdní centrum pr medicínsku nmenklaturu a klasifikace Analytické pracviště ÚZIS ČR MU

21 Nárdní centrum pr medinské klasifikace a nmenklaturu? NC-MKN Primární klasifikační systémy Sekundární klasifikační systémy Datvé standardy Kóderský manuál DRG

22 D KUJI ZA POZORNOST

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Datová a analytická základna DRG

Datová a analytická základna DRG Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart První jednání Expertní rady a zástupců referenčních nemocnic ČR 25.3. 2015 DRG 2014 2017. : projektový tým Organizační a systémové vedení Philipp Dušek

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326

Domov pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 Dmv pr seniry Severní Terasa příspěvkvá rganizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefn: 472 775 577, fax: 472 776 089 IČ:44555326 DIČ: CZ44555326 e-mail: ddst@ddst.cz www.ddst.cz 1 OBSAH STRANA

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více