Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65"

Transkript

1 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2011

2 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení organizace 4 3. Zaměření a činnost org Základní údaje o uživatelích Základní personální údaje Stavební realizace za r Závazné ukazatele pro r Kontrolní činnost Závěr 21 Výroční zpráva je zpracována na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, představuje služby poskytované uživatelům, podává přehled o personálním zajištění a seznamuje s hospodařením organizace v roce

3 Název organizace : Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Sídlo organizace : Kobylá nad Vidnavkou č.p. 153, PSČ Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Škrobálková IČO: Tel/fax Web. stránky Zřizovatel: Olomoucký kraj Adresa zřizovatele: Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

4 2. Vznik a postavení organizace Příspěvková organizace Domov důchodců Kobylá, jejímž zřizovatel je Olomoucký kraj, vznikla ke dni na základě Zřizovací listiny vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje č.j.uz/12/14/2002 ze dne 28.listopadu 2002 Právní forma je příspěvková organizace. Organizace je samostatnou účetní jednotkou, s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývajících. Při plnění svých úkolů se řídí obecně platnými právními předpisy, zřizovací listinou, usneseními ZOK, usneseními ROK, směrnicemi ROK, a pokyny příslušných vedoucích odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje. Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou je oprávněn poskytovat sociální služby na základě registrace, kterou vydal Krajský úřad Olomouckého kraje dne Domov je zřízen za účelem poskytování sociálních pobytových služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Domov poskytuje základní činnosti dle 35 a dále poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů v závislosti na druhu poskytované služby tj.: Domov pro seniory dle ustanovení 49 zákona č. 108/2006 Sb. poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Domov zajišťuje zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů svými zaměstnanci, kteří mají k výkonu zdravotnického povolání odbornou způsobilost poskytování sociální služby uzavírá domov s uživatelem Smlouvu o poskytnutí sociální služby podle 91 zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. 4

5 3. Zaměření a činnost domova Posláním domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou je přiblížit život seniorů k běžnému způsobu života vzhledem k jejich věku, možnostem a schopnostem a podpořit je k soběstačnosti, aktivnímu a důstojnému prožití další etapy života v příjemném prostředí malé obce v blízkosti polských hranic. Motto:,, STÁŘÍ NENÍ NEMOC, STÁŘÍ JE PŘIROZENOST Cíle poskytované služby - Poskytovat kvalitní, odbornou sociální službu, tj. splňovat Standardy kvality sociálních služeb a zvyšovat kvalifikaci personálu - Dlouhodobě modernizovat domov novým a kvalitnějším vybavením s ohledem na potřeby seniorů a zajištění bezpečného a důstojného prostředí - Podporovat rodinné, přátelské a další sociální vazby a vztahy uživatelů, podporovat začlenění do společenského života s ohledem na individualitu seniora - Vytvářet příjemné a vyhovující podmínky pro udržení nebo rozvoj dřívějších zvyků a rituálů seniorů, - Vytvořit zázemí pro návštěvy uživatelů Zásady našeho zařízení, podle kterých pracujeme Pracovníci domova chrání osobní svobodu a volbu uživatele, jeho individuální potřeby a zajištění soukromí. Každodenní a celodenní péči jsou uživatelé vedeni k větší soběstačnosti, kterou jsou schopni zvládnout.. V našem zařízení preferujeme komplexní přístup k uživateli vycházíme z představy, že člověk má fyzické, duševní, sociální i duchovní potřeby. 5

6 Cílová skupina Cílová skupina : senioři Věková struktura cílové skupiny : a) mladší senioři od let věku b) starší senioři nad 80let věku Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, kteří dosáhli věkové hranice 60let a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jedná se o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni příspěvku na péči I-IV. 1. Senioři 2. Osobám s chronickým onemocněním 3. Osobám s tělesným a zdravotním postižením 4. Osobám se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech 5. Osobám s lehkou a střední demencí 6. Osobám imobilním Zpráva o činnosti Sociální péči poskytujeme v našem zařízení ve dvou budovách. V naléhavých případech poskytujeme službu i občanům, kteří jsou u nás přijímání na přechodnou dobu. Pro všechny máme připraveny podmínky a zázemí pro prožití důstojné a spokojené životní etapy stáří. Cílem naši práce je poskytovat kvalitní, odbornou sociální službu, dlouhodobě modernizovat domov, vytvářet příjemné a vyhovující zázemí pro návštěvy uživatelů. Snažíme se o naplnění slova,, domov a to tak, aby se u nás uživatele služeb cítili opravdu jako doma. Naši uživatelé bydlí v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, vybavených nábytkem zařízení a dalším zařízením. Umožňujeme uživatelům přinést si s sebou do domova svou oblíbenou věc, která je vždy potěší. Stravování je zajišťováno vlastní kuchyní, která odpovídá nejnovějším předpisům. Denně jsou uživatelům podávána tři hlavní jídla, svačinky popř. druhá večeře. S ohledem na zdravotní stav uživatelů a doporučení lékaře, je podávána i strava dietní a to zejména šetřící, diabetická a žlučníková. Na každém patře je k dispozici kuchyňka, vybavena elektrickým sporákem, ledničkou a mikrovlnnou troubou, varnou konvicí a fritézou. Zdravotní péče je zajišťována smluvním ošetřujícím lékařem, který dochází pravidelně jednou týdně a dále dle potřeby. Dle dohody dochází i lékař psychiatr, kožní lékař a gynekolog. Na ostatní odborná vyšetření a ošetření jsou uživatele sanitkou přepravovány do odborných zdravotnických zařízení. 6

7 V letošním roce jsme začali se zaváděním Koncepce Bazální stimulace u našich uživatelů. Další 4 pracovnice prošly základním kurzem Bazální stimulace. Mezi oblíbenými prvky Bazální stimulace, které naše pracovnice aplikují, patří osobní koupel, polohování s kombinací prvků optické a auditivní stimulace. Daří se nám diametrální stimulace a Nácvik pevného sousta. Přínosem pro uživatele je i prvek Bodová orofaciální stimulace. V roce 2011 jsme pokračovali v realizaci plánovaných oprav. N a budově zámečku byla opravena elektroinstalace - osvětlení, odvětrání koupelen, nouzové osvětlení. Na hlavní budově byl realizován projekt energeticky úsporných opatření, stanovený energetickým auditem a realizace nové kotelny v hodnotě ,-Kč, na kterém se podílelo Ministerstvo životního prostředí ( 5% ), EU ( 85% ) a zřizovatel ( 10% ) celkové ceny. V období od do prošla hlavní budova velkou opravou. Zejména zateplením obvodových stěn, zateplení podlahy půdních prostorů, výměnou původních oken a dveří, na střechu byla položena nová krytina a na plochou střechu byly osazeny solární panely pro alternativní výrobu teplé vody. V rámci projektu byla realizována nová kotelna se skladem paliva, byly osazeny dva kotle o výkonu 48 kw, ve kterých je spalována biomasa ve formě dřevěných pelet. K budově byl vybudován nový topný kanál, kterým je vedena instalace do strojovny v hl. budově Na závěr oprav byla celá budova vymalována a společné místnosti vybaveny novým nábytkem. Ke zvýšení bezpečnosti práce a pohodlí uživatelů byl zakoupen vakový zvedák a namontován kolejnicový systém. Ke chvílím pohody přispívá i nový zahradní altán a na terasu přibyl nový zahradní nábytek. Proběhla i plánovaná investiční akce, kdy v prádelně byly vyměněny zastaralé a poruchové pračky, sušičky a parní mandl za nové, výkonnější. Zdravotnická a sociální péče Kapacita zařízení byla k uživatelů, z toho 39 žen na budově 1 a 51 mužů, žen a manželských párů na budově 2. Průměrný věk uživatelů byl 75,7 let v rozpětí od 50 do 95 let. Služby sociálně ošetřovatelské a zdravotní péče Sociálně ošetřovatelská a zdravotní péče byla i v roce 2011 pro poskytovatele služeb dominantní. Cílem bylo rozšiřovat a zkvalitňovat sortiment služeb dle současných a budoucích požadavků uživatelů a dle zavedených metodik pro ošetřovatelský a přímý obslužný personál podle zákona 108/2006 sb. o sociálních službách. 7

8 Zdravotní a ošetřovatelská péče : Odbornou lékařskou péči zajišťuje v našem DD : - praktická lékařka jedenkrát týdně - psychiatr jedenkrát za 3 měsíce - gynekoložka jedenkrát ročně K ostatním specialistům, po předchozím doporučení OL, dochází uživatelé do příslušných ambulancí. V případě potřeby s ohledem na aktuální stav uživatele /stanovuje lékař/ za doprovodu pracovnic v přímé obslužné péči. Předepsání léků, léčivých prostředků,nutričních doplňků a inkontinentních pomůcek zajišťuje vedoucí zdravotnického úseku. Ošetřovatelskou a zdravotní péči poskytuje v zařízení 11 zdravotních sester, které splňují podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu a 1 ošetřovatelka. Zejména provádějí péči o : - rány - dekubity - permanentní katetry - stomie dále aplikují léčiva a léčivé prostředky : - per os - s.c. a i.m. injekce - klyzma - odebírají biologický materiál a provádějí orientační zkoušku moče - sledují základní fyziologické funkce - provádějí edukaci uživatelů - vedou předepsanou ošetřovatelskou dokumentaci V roce 2011 nebyl zaznamenán žádný zvýšený výskyt virového nebo jiného onemocnění. Počet inkontinentních uživatelů má vzrůstající tendenci. Byly aktualizovány standardy organizace 8

9 Další služby sociální péče (základní poradenská služba ) Poskytnutí ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Aktivizační činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Hlavní nabídka poradenských služeb zahrnovala: Informace zejména v oblasti mezilidských a rodinných vztahů, dále v oblastech sociálních (nároky na určitou dávku), zdravotních (nároky z veřejného zdravotního pojištění, lázeňské pobyty), majetkových (otázky dědictví), bytových, právních a jiných. Nákupy, nutné pochůzky a doprovody. Zapůjčování kompenzačních pomůcek. Péče o zachování tělesné zdatnosti uživatelů V našem zařízení nemáme rehabilitační pracovnice i přesto se snažíme o zachování tělesné zdatnosti našich uživatelů po co nejdelší dobu. S uživateli pracují dvě pracovnice s masérským kurzem. Pomoci jednoduchých kompenzačních a cvičebních pomůcek se starají o zlepšování zdravotního stavu zejména : - po cévních mozkových příhodách - komplikacích diabetes mellitus - oběhových a dechových komplikacích využívají také jednoduché přístroje jako : - biolampy - magnety - vířivky - masážní přístroje - parafín Při své práci pracovnice aplikují prvky bazální stimulace. 9

10 Aktivizační péče Péčí o volný čas uživatelů a jeho účelným využitím byli pověřeni instruktoři sociální péče, kteří svou činnost zaměřovali na procvičování jemné motoriky formou ručních prací a různých technik a to zejména u klientů se stařeckou demencí pletení dekoračních předmětů z pedigu a papíru, drátkování. Výrobky a ozdoby uživatelů byly použity pro výzdobu vlastních pokojů a dalších prostor DD. V tomto roce byly naše výrobky použity na výzdobu zámku Jánského Vrchu v Javorníku. Volnočasové aktivity byly prováděny individuálně nebo ve skupinách. Ve skupinové terapii byl kladen důraz na verbální komunikaci s uživateli. Naším cílem bylo procvičování a upevňování slovní zásoby. U imobilních uživatelů byla praktikována individuální komunikace na pokoji (čtení z knih, časopisů, rozhovory na témata pro klienta zajímavá). Ostatní uživatelé DD si mohli vybírat knihy pro individuální četbu v naší knihovně. Nejoblíbenějšími programy uživatelů byly hudební pořady, taneční zábavy, sledování TV, videoprojekce, poslouchání rozhlasu, vycházky do obchodů. Dobrou psychickou pohodu vždy prožívali uživatelé při zahradním grilování, pečení makrel, společenských hrách a soutěžích. Každý čtvrtek se setkávají v tvz. Kavárničce při kávě a zákusku. Náš domov pro seniory má dobré vztahy s místní základní i mateřskou školou, jejíž žáci se několikrát ročně účastní akcí pořádaných v našem domově a obohatí jej o básničky, písničky a scénky. Pro představu uvádím Pálení morény, Pálení čarodějnic, soutěž Člověče nezlob se, vánoční besídka. Dobrou spolupráci a vztahy s ostatními domovy pro seniory posilujeme vzájemnými návštěvami u příležitosti Dnů otevřených dveří, které jsou místem pro navázání nových vztahů a místem setkání starých známých. Senioři se účastní i akcí, které pořádá obec Kobylá nad Vidnavkou /Masopust, Den matek, Den dětí, Den seniorů./ Domov organizuje i výlety Ramzová atd. např. na Travné, Karlova Studánky, Jeseník, V neposlední řadě se naši senioři věnují divadlu a účastní se Divadelní žatvy v Jeseníku, což při průměrném věku 75 let je opravdu úžasné / nejstarší účastnicí divadelního souboru je 91 let/. Návštěvníky divadla potěšily zpracováním pohádky Čert a Káča a O Popelce. Častá jsou rovněž posezení a taneček při živé muzice u příležitosti např. Kácení máje, maškarní reje, oslavy narozenin uživatelů.. Naši senioři se zúčastnili Veletrhu sociálních služeb v Jeseníku, kde zajistili kulturní program. Jejich prezentace pohádky O Popelce sklidil velký aplaus. 10

11 4. Základní údaje o uživatelích Počet a druh pokojů: Počet lůžek Počet pokojů Členění uživatelů podle pohlaví: Rok Muži ženy Členění uživatelů podle zdravotního stavu: Rok Zcela mobilní Mobilní s dopomocí Trvale upoutáni na lůžko Inkontinentní Psych. alternovaní Alkoholici Zbaveni způsobilosti k právním úkonům 19 Věkové složení : let let nad 85 let Průměrný věk uživatelů 74,4 73,6 75,7 Počet příjmů a ukončení pobytu: Rok Přijato celkem Pobyt ukončili Zemřeli

12 Přiznání příspěvku Pnp k : Počet klientů muži Ženy I.stupeň II.stupeň III.stupeň IV.stupeň bez PnP Základní personální údaje k Organizační struktura: Ředitelka Ekonomka 1/ zástupce ředitelky / Mzdová účetní 1 Sociální pracovnice 2 / včetně vedoucí sociálního úseku / Pracovnice v sociálních službách 20 - přímé obslužné péče Pracovnice v sociálních službách 2 - zvnč Všeobecné sestry 11 / včetně vedoucí zdravotního úseku / Ošetřovatelka 1 Skladnice 1 Vedoucí stravovacího úseku 1, kuchařky 5 Údržbář topič 2, dělník prádelen 3, uklizečky 6, švadlena 1 3 vytvořená pracovní místa na podkladě dotací ÚP Jeseník Celkem 62 zaměstnanců / z toho 2RD, 3VPP/ 1.Mzdové prostředky Limit mzdových prostředků na r Dotace z ÚP na mzdy Kooperativa,a.s. odškodnění prac.úrazů FKSP celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem let let let let Celkem

13 3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k Vzdělání dosažené muži ženy celkem základní vyučen nižší střední odborné úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem Celkový údaj o průměrných platech k Celkem průměrný hrubý měsíční plat ,-Kč 5. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2011 Počet nástupy 5 odchody 6 13

14 Vzdělávání zaměstnanců Zaměstnanci se v loňském roce účastnili vzdělávacích seminářů zaměřených na zkvalitňování poskytovaných služeb. Vzdělávání vedoucích pracovníků, ekonomky, mzdové účetní Komunikační kompetence manažera v sociálních službách ředitelka Zákon o sociálních službách ředitelka Práva a povinnosti uživatelů soc. služeb ředitelka Sebehodnocení a sebereflexe v soc. službách ředitelka Doprovázení umírajících v zařízení soc. péče ředitelka Inventarizace novela zákona ekonomka Změny v sociálním pojištění mzd. účetní Daň z příjmů ze závislé činnosti mzd. účetní Základní informace o velké novele ZP ředitelka, mzd. účetní Zákoník práce - ředitelka, mzd. účetní Roční vyúčtování mezd za rok 2011 a změny 2012 mzd. účetní Sociální pracovnice 1 soc. pracovnice studuje VŠ - sociální politika, sociální práce Podpora a kontrola kvality sociálních služeb Novela zákona 108/2006 Práva a povinnosti uživatele Konference o soc. službách Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe Pracovníci v sociálních službách Počet osob Počet hodin Rehabilitační ošetřovatelství 1 8 Základní kurz Bazální stimulace 3 24 Péče o seniory 21 4 Míčková facilitace 1 16 Práva a povinnosti uživatelů soc. služeb 12 8 Sebehodnocení a sebereflexe v soc. službách 10 8 Zavadění standardů kvality soc. služeb do praxe Ergoterapie a muzikoterapie v práci pro seniory 1 8 Volnočasové aktivity pro vybrané uživatele Muzikoterapie a trénink paměti 2 8 Využití technik asertivity v praxi 2 8 Základy komunikace

15 Vedoucí zdrav. úseku První pomoc Práva a povinnosti uživatelů Role nelékařských profesí v léčbě pacientů s onkol. onemocněním Léčba akutní a chron. bolesti Základní kurz bazální stimulace Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních službách Zdravotnický personál průběžně navštěvoval semináře k osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 1 zdrav. sestra studuje VŠ - obor ošetřovatelství Supervize Supervize v zařízení probíhala pravidelně a zajišťovala ji Mgr. Monika Novotná. Supervizí se opakovaně zúčastnily všechny pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestry a vedoucí sociálního a zdravotního úseku. Workschop a prezentace Obě pracovnice terapeutických dílen aktivně prezentovaly domov : Výtvarný workschop v PL Zlaty Stok Ukázka postupů jednotlivých výtvarných technik v klubu seniorů Jeseník Ukázka postupů jednotlivých výtvarných technik na Jánském vrchu v Javorníku Prezentace zařízení spojená s výstavkou s tématikou velikonočních a vánočních svátku v Javorníku Prezentace zařízení spojená s výstavkou s tématikou vánočních svátku v Olomouci 6. Stavební realizace v roce Proběhla oprava el. instalace na B 2 - Vlivem havarijní situace byla opravena část odpadů na B2 - Výměna strojového zařízení v prádelně, byly zakoupeny 2 pračky, 2sušičky a jeden mandl - Na B1 byl k většímu komfortu uživatelek zřízen kolejnicový systém - A na B2 byl zakoupen vakový zvedák - Pro chvíle pohody byl u B1 postaven zahradní altán - Na B1 byl zrealizován projekt energeticky úsporných opatření a realizace nové kotelny 15

16 7. Závazné ukazatele pro rok ) Limit mzdových prostředků Závazný ukazatel mzdových prostředků byl schválen ve výši ,- Kč. Tento limit byl dodržen. Překročená částka v účetních výkazech o ,- Kč, jsou pracovníci dotovaní Úřadem práce. 2) Neinvestiční příspěvky odpisy Příspěvek na provoz odpisy schválen ve výši ,- Kč. Během roku došlo k nákupu přístrojového vybavení v rámci investiční akce. Rozpočtovým opatřením UR/76/17/2011 byl tento příspěvek navýšen o ,- Kč 3) Odvody PO Závazný ukazatel byl dodržen a stanovená částka odvedena. Výnosy organizace Výnosy byly tvořeny : - úhrady za služby od uživatelů tis. Kč - příspěvky na péči tis. Kč - úhrady od zdravotních pojišťoven tis. Kč - čerpání fondů tis. Kč - dotace od zřizovatele tis. Kč - dotace ze státního rozpočtu ÚP tis. Kč - dotace ze státního rozpočtu MPSV tis. Kč - ostatní výnosy /úroky,strava zaměstnanců apod./ 378 tis. Kč Výnosy celkem tis. Kč 16

17 Náklady organizace Náklady byly vynaloženy : - spotřeba materiálu tis. Kč (nákup potravin,dhm, OPP, čistící a prací prostředky) - spotřeba energie tis. Kč ( el.energie, vodné ) - opravy a udržování. 879 tis. Kč - cestovní náklady 14 tis. Kč - ostatní služby nevýrobní povahy 847 tis. Kč (revize, odvoz infekčního a separovaného odpadu, praní prádla, telekom. a poštovní poplatky, školení) - mzdové náklady tis. Kč - zákonné sociální pojištění tis. Kč - zákonné sociální náklady tis. Kč - jiné sociální náklady tis. Kč - ( poj. org. zaměst., náhrady PN ) - jiné daně a poplatky... 4 tis. Kč - odpisy DM tis. Kč - poj. org., bankovní poplatky tis. Kč Náklady celkem Zisk organizace za rok tis. Kč 2 tis. Kč Pohledávky ve výši ,30 Kč se týkají úhrad za poskytované služby, příspěvku na péči, úhrad za zdravotními pojišťovnami, stravy zaměstnanců, půjček z FKSP. Závazky organizace tvořily mzdy a zákonné odvody z mezd ve výši ,34 Kč, vratky za pobyt uživatelů mimo zařízení a závazky k dodavatelům. Dary finanční dar ve výši ,- Kč poskytla společnost CAMPA NET a.s.jeseník. Tyto prostředky byly použity na kolejnicový systém, na zakoupení vakového zvedáku a na vybudování altánu. Dále jsme obdržely od fyzických osob finanční dary v celkové výši ,- Kč ve prospěch uživatelů DD. 17

18 Hospodaření s fondy Tvorba fondů Kč Fond kulturních a sociálních potřeb (převedením 1% z mezd zaměstnanců, splátky půjček) ,62,- Fond odměn ,- Fond rezervní ( + zisk z roku 2010, dary) ,08,- Fond reprodukce majetku ( + odpisy DM, investiční dotace z rozpočtu KÚ,dar Čerpání fondů ,- Fond kulturních a sociálních potřeb ,- - příspěvky na stravu zaměstnanců ,- - odměny k životnímu jubileu ,- - příspěvky na penzijní připoj ,- - sociální výpomoci 5 000,- - ostatní výdaje (vitamínové balíčky) ,- Fond odměn 0,00 Fond rezervní ,- Fond reprodukce majetku ,- - odvody PO KÚ ,- - investiční akce vybavení prádelny ,- - čerpání daru kolejnicový systém ,- - čerpání daru vakový zvedák ,- - čerpání daru altán ,- - dofin. altán ,- Opravy a údržba Druh oprav v tis. Kč Oprava el. instalace BI., BII ,- Oprava odpadů BII. havárie ,- Oprava podlahy, omítek, malování pokojů ,- Oprava komínů, kanalizace BI ,- Opravy v prádelně, v kuchyni ,- 18

19 Investiční prostředky ( nad 40 tis.kč) Druh Kč Vybavení prádelny ,- Kolejnicový systém ,- Vakový zvedák ,- Altán ,- Účetní rozvaha ROZVAHA - stav k ( Kč ) STÁLÁ AKTIVA ,- dlouhodobý nehmotný majetek ,- oprávky dlouhodobému nehmotnému majetku ,- dlouhodobý hmotný majetek ,- oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,- dlouhodobý finanční majetek 0,0 OBĚŽNÁ AKTIVA ,71 zásoby ,13 pohledávky ,26 finanční majetek ,32 přechodné účty aktivní 0,0 AKTIVA CELKEM ,71 VLASTNÍ KAPITÁL ,23 jmění účetní jednotky ,42 fondy účetní jednotky ,02 hospodářský výsledek 2 143,79 CIZÍ ZDROJE ,48 dlouhodobé závazky 0,0 krátkodobé závazky ,48 bankovní úvěry a půjčky 0,0 přechodné účty pasivní 0,0 PASIVA CELKEM ,71 19

20 Výkaz zisku a ztráty VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok 2011 NÁKLADY Kč 501 Spotřeba materiálu ,90,- 502 Spotřeba energie ,- 511 Opravy a udržování ,80,- 512 Cestovné ,- 518 Ostatní služby ,26,- 521 Mzdové náklady ,- 524 Zákonné sociální pojištění ,- 527 Zákonné sociální náklady ,- 528 Ostatní sociální náklady ,- 538 Jiné daně a poplatky 4 300,- 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 155,- 551 Odpisy dlouhodobého majetku ,- 549 Ostatní náklady z činnosti 8 389,- 569 Ostatní finanční náklady ,- Náklady celkem ,96,- VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb ,70,- 603 Výnosy z pronájmu 3 365,- 648 Čerpání fondů ,- 649 Ostatní výnosy ,- 662 Úroky 716,05,- 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů ,- Výnosy celkem ,75,- HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2 143,79,- 20

21 8.Kontrolní činnost Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly, který byl v organizaci zaveden s účinností od Jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu, hlavní účetní i dalšími zodpovědnými osobami. Uskutečňované operace jsou průběžně sledovány a kontrolovány. V roce 2011 proběhly v DD dvě kontroly Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci. Kontroly byly zaměřeny na stravovací provoz a výdej stravy. Závady zjištěny nebyly a výsledky kontroly byly bez uložení nápravných opatření. Ve dnech byla provedena finanční kontrola pracovníky Krajského úřadu olomouckého kraje. Cílem kontroly bylo dodržování obecně závazných právních předpisů, přidělených příspěvků a účelovosti finančních prostředků poskytnutých za období od do , včetně zavedení vnitřního kontrolního systému. Zjištěné závady byly odstraněny. Ve dnech byla provedena pracovníky Finančního úřadu v Jeseníku, daňová kontrola dle 87odst. 1 zákona 280/2009 Sb., o správě daní a poplatků plnění podmínek čerpání dotace ze státního rozpočtu ČR MPSV za rok 2008 Ze závěrů vyplývá, že nebyly porušeny žádné předpisy. 9.Závěr: Organizace hospodařila v r se ziskem 2.143,79,- tisíc Kč, nevykazovala žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty. Byly dodrženy závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje. Mgr. Dagmar Škrobálková ředitelka DD Kobylá nad Vidnavkou V Kobylé nad Vidnavkou Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace je členem České asociace ústavů sociální péče 21

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009. Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k VÝROČNÍ ZPRÁVA Domova pro seniory Javorník, p. o za rok 2009 Bc. Ludmila Robotková ředitelka Domova pro seniory Javorník V Javorníku

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2010 Název organizace : Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Moravská

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 V Šumperku dne 28.2.2011 Vypracoval: Kolektiv pracovníků DD Šumperk,

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

1. Základní údaje o organizaci

1. Základní údaje o organizaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1. Základní údaje o organizaci Název: Zřizovatel: Právní forma: Sídlo: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Plzeňský kraj Příspěvková organizace Žinkovy 89, 335

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více