Cizí tělesa CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cizí tělesa CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009"

Transkript

1 Cizí tělesa CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

2 Cizí těleso v dýchacích cestách (aspirace) Příčina: většinou potrava, oříšky, bonbony nebo částečky hraček často děti a staří lidé Lidé pod vlivem alkoholu nebo jiných látek mohou vdechnout vlastní zvratky Obranný mechanismus - kašel

3 Neprůchodnost dýchacích cest Příznaky První pomoc u dospělých prudký kašel (někdy chybí) postižený se drží za hrdlo později ústup kašle nemožnost mluvit modrání rtů, obličeje bezvědomí, zástava dýchání zástava srdeční činnosti silné údery do zad mezi lopatky, plochou dlaní postižený přitom sedí v předklonu s hlavou mezi koleny nebo leží na boku opakujeme maximálně 5 pak Heimlichův manévr Voláme ZZS 155 a opakujeme údery do zad a Heimlichův manévr (5+5)

4 Heimlichův manévr postižený stojí v předklonu přistoupíme zezadu, obejmeme ho pažemi pěst jedné ruky položíme nad pupek, druhou rukou pěst obejmeme oběma rukama prudce stlačíme nadbřišek směrem k sobě a nahoru ne u těhotných žen a u menších dětí!!! opakujeme maximálně 5 u těhotných žen a u dětí pokládáme pěst do středu hrudníku a stlačujeme jako při masáži srdce Při bezvědomí už neprovádíme údery ani Heimlichův manévr v bezvědomí dojde k relaxaci svalů, těleso se může uvolnit zahájíme resuscitaci

5 Uvolnění DC u malých dětí dítě ohneme přes své koleno hlavou dolů opakujeme údery plochou dlaní do zad, mezi lopatky opakujeme maximálně 5 při neúspěchu položíme dítě obličejem vzhůru dvěma prsty nebo pěstí (podle velikosti dítěte) opakovaně stlačíme střed hrudní kosti dítěte opakujeme max. 5, pak voláme ZZS

6 Cizí těleso v oku První pomoc Poleptání oka drobné nečistoty či drobný hmyz odstraníme růžkem kapesníku nebo vypláchneme proudem vody nemnout oko, nepohybovat očima nikdy se nesnažíme odstranit z oka zaseknutá tělesa (špony, třísky, apod.) zakryjeme obě oči vyhledáme odborné ošetření popřípadě zajistěte protišoková opatření oko pořádně vypláchneme proudem studené vody minut pokud poleptání způsobila pevná látka (malta, vápno) před oplachem z oka růžkem kapesníku odstraníme po vypláchnutí kontrola přítomnosti zbytků těchto látek vyhledáme odborné ošetření, sdělíme jakou látkou bylo poleptání způsobeno

7 Cizí těleso v uchu cizí těleso se nesnažíme odstranit, mohlo by dojít k hlubšímu zasunutí časté u dětí zajistíme transport na odbornou ambulanci hmyz můžeme vypudit opatrným výplachem ucha vlažnou vodou Cizí těleso v nose velmi nebezpečné, hrozí vdechnutí hlouběji do dýchacích cest časté u dětí pokud je nelze běžným způsobem vysmrkat či vykýchnout, musíme vyhledat odbornou pomoc

8 Cizí těleso v pochvě, konečníku, močové trubici časté u dětí může být provázeno krvácením cizí těleso se nesnažíme odstranit, mohlo by dojít k hlubšímu zasunutí v případě krvácení přiložíme na genitál a konečník savou vrstvu (mul, vložky, ručník) zajistíme odborné ošetření

9 Intoxikace - otravy CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

10 Průběh: individuální Intoxikace - otravy dle druhu jedu, cestě vstupu, množství a času od požití. Prevence nepřelévat do láhví od nápojů to, co není poživatelné (chemikálie, hnojiva, postřiky apod.). Příčiny léčiva, CO, houby, ale také drogy a alkohol. Snažíme se zjistit, jakou látku postižený požil, zajistíme ji event. první zvratky), voláme ZZS!!!

11 První pomoc u intoxikace při vědomí Požití tablet Příznaky: nevolnost spavost poruchy vědomí až bezvědomí povrchní dýchání zvracení Postup při vdechnutí otravné látky zajistíme přístup čerstvého vzduchu a uvolníme oděv sledujeme základní životní funkce, především dýchání popřípadě resuscitujeme

12 Otrava kyselinou, louhy nevyvoláváme zvracení ošetříme zevní poleptané plochy nepoužíváme neutralizaci můžeme podat trochu studené vody, popřípadě s ledem zbytky v láhvi sebou předat ZZS Otrava houbami většina otrav se projeví až po 12 24h příznaky: nevolnost zvracení, průjem bolesti břicha, křeče malátnost, později poruchy vědomí pokud postižený nezvrací, pokusíme se zvracení vyvolat

13 Otrava alkoholem při předávkování alkoholem hrozí nebezpečí aspirace zvratků zotavovací poloha sledujeme dýchání popř. resuscitace voláme ZZS Otrava fridexem (nemrznoucí směs) příznaky jako u alkoholového opojení velmi nebezpečné! podáme antidotum (protilátky) - tvrdý alkohol (min. 40%), u dospělého nejméně 200ml, u dítěte méně (podle velikosti) voláme ZZS

14 Otrava benzínem, naftou Zvracení nevyvoláváme!!! příznaky: pálení v ústech a zažívacím traktu - ropné látky způsobují poleptání podáme antidotum (protilátku) - palmový nebo rostlinný olej u dospělého nejméně 200ml, u dítěte méně (podle velikosti) voláme ZZS při požití žíravin, benzínu, saponátu při poruchách vědomí, křečích pokud víme, že postižený prodělal nějaké operace žaludku

15 Drogová závislost léky nebo drogy mohou být vdechovány, polykány, nebo vpraveny do těla injekcí pokud je látka vstřikována do žil, pak jsou žíly v používané oblasti zaníceny a infikovány; stopy po podkožních injekcích bývají většinou patrné na vnější straně předloktí, ale mohou být i jinde příznaky předávkování: obtížné dýchání - může dojít k jeho zástavě, subjektivní a objektivní příznaky bývají různé podle druhu a množství požité látky

16 Neúrazové stavy CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

17 Laryngitida zánět hrtanu Příčina: otok v dýchacích cestách, zejména děti od 6-ti měsíců do 3 let. Příznaky: z počátku nevýrazné virové onemocnění rozvíjí se štěkavý, kokrhavý, dráždivý kašel těžko se nadechuje, nemůže mluvit zvýšená teplota nemusí být přítomna, nebo jen kolem 38st. vdechování chladného vzduchu, který zmírní otok (okno, lednice) opakovaný stav, předepsány účinné léky - nejčastěji ve formě čípku (Rectodelt) voláme ZZS

18 Příčina: patologická reakce imunitního systému na určitou látku, - léky, prach, pyly, potraviny, hmyz. Příznaky: zčervenání kůže (mapovité fleky), vyrážka, svědění, průjmy knedlík v krku, dušnost, otok zasaženého místa pocit na omdlení, poruchy vědomí, bezvědomí, šok. Alergická reakce alergici u sebe často mívají léky proti alergii - tablety nebo i injekce, lze je podat posadíme postiženého, zklidníme jej, při potížích s dýcháním dáme studený obklad na krk při intenzivnějších potížích, bezvědomí, voláme ZZS

19 Příčina: ztížené dýchání následkem stažení průdušek u nemocných s astmatem. Příznaky: porucha dýchání váznoucí obtížný výdech pocit dušení, nedostatku vzduchu slyšitelné sípání a hvízdání při výdechu. Astmatický záchvat postiženého posadíme se zapřenýma rukama (židle nebo okraj postele) podáme léky, které postižený užívá (ne více než 1-2 fuky ) uklidníme v případě nezlepšení stavu, nebo jeho zhoršení volat ZZS kontrolujeme dech a stav vědomí

20 Příčiny: onemocnění mozku epilepsie, úrazy mozku, otravy, srdeční arytmie apod. Příznaky: náhle vzniklé bezvědomí se svalovými záškuby a křečemi zhoršené omezené dýchání, promodrání hlavně v obličeji po odeznění křečí zmatenost a postupný, asi 20-30minut trvající návrat k normálu. Křečové stavy zabráníme zranění (zmírnit pád, odstranit ohrožující předměty) zabráníme násilí ve formě páčení čelistí po odeznění křečí - sledujeme dýchání až do úplného nabytí vědomí v případě nedostatečného dýchání resuscitace voláme ZZS

21 Srdeční záchvat Příčiny: uzávěr některé z cév zásobujících část srdce (ICHS), angina pectoris (částečný uzávěr), infarkt myokardu (úplný uzávěr). Příznaky: většinou náhlá intenzivní tlaková bolest za hrudní kosti, vystřelující do ramen, krku, dolní čelisti a event. do horní končetiny (častěji levé). První pomoc: vyloučit tělesnou námahu, usadit do pohodlné polohy, uvolnit oděv (kravata, opasek), vyvětrat. Pokud užívá nitroglycerin, můžeme podat tabletu pod jazyk, nebo spray (2 x pod jazyk). Při zástavě srdeční resuscitace.

22 Mozková mrtvice Příčiny: porucha krevního zásobení mozku, uzávěr některé z mozkových tepen krevní sraženinou (častější) nebo krvácení z porušené cévy. Příznaky: slabost, závratě, nestabilita, neartikulovaná řeč, zrakové výpadky, postižení jedné nebo obou končetin na jedné straně těla (necitlivost, nemožnost pohybu), někdy prudká bolest hlavy, ztráta kontroly nad vyměšováním. První pomoc: Kontrola vědomí a dechu, uvolnit oděv, při vědomí uložit na záda do polosedu, v bezvědomí do zotavovací (stabilizované polohy) na zdravou stranu. Průběžně kontrolovat dech a stav vědomí do příjezdu záchranné služby. Důležité : okamžité volání záchranné služby může výrazně minimalizovat následky mozkové mrtvice.

23 Hypoglykemie Příčiny: pokles hladiny krevního cukru (nedostatečný příjem potravy nebo podání vyšší dávky inzulínu při cukrovce, také event. vyšší tělesná námaha). Příznaky: zmatenost, dezorientovanost, slabost, silné pocení, později i agresivita až bezvědomí (někdy může působit dojmem opilosti). První pomoc: při vědomí ihned podat sladký čaj nebo sladký pokrm. Nikdy nesmíme v první pomoci podat inzulín!!! Při bezvědomí zotavovací poloha, sledovat do příjezdu ZZS.

24 Nespecifické poruchy zdraví CZ.1.07/1.3.44/ CZ.1.07/1.3.44/

25 Nespecifické příznaky poruchy zdraví Existuje řada příznaků, které mohou svědčit o vážné poruše zdraví. V mnoha případech se však jedná o nemoci nezávažné, které ani nemusí vést k návštěvě lékaře a poradíme si sami. Platí zásada, že pokud si nejsme jistí, příznaky trvají delší dobu nebo jsou jiné než obvykle, měli bychom lékaře vyhledat.

26 Bolest hlavy Příčiny: nedostatek spánku, únava, nedostatek tekutin, přehřátí, některé onemocnění viróza, migréna, infekční onemocnění, krvácení do mozku, počasí, někdy bez zjevné příčiny. Příznaky: bolest hlavy, mžitky před očima kolapsové stavy a další. při náhlé prudké bolesti, obzvláště prvně v životě, voláme záchrannou službu, vyhledáme lékaře v ostatních případech zachováme klid, pobyt v chladnu, tichu, pološeru, podáváme tekutiny a běžné léky proti bolesti

27 Bolest břicha Příčiny: množství banálních příčin i závažných onemocnění - plynatost, kolika, střevní infekce, zánět slepého střeva, žaludeční vřed, cévní onemocnění, infarkt srdce

28 Příčiny: Těžké jídlo, přejezení, špatná kombinace jídel, zánět žaludku, otrava, neprůchodnost střev, krvácení do mozku. Příznaky: pocit na zvracení, zvraceni obsahu žaludku někdy již jen žaludeční šťávy, může se objevit příměs malého množství krve nebo velké krvácení. Zvracení poloha postiženého - aby nevdechl zvratky nepodávat velké množství tekutin (pouze po částech v malém množství po lžičkách ) - vhodná je ledová Coca Cola zvracení spojeno s přítomností krve, vyskytnou se další příznaky jiného onemocnění, došlo k náhlému prudkému vzniku zvracení nebo zvracení v přiměřené době neustává, je vhodné vyhledat lékaře

29 Děkuji za pozornost Dotazy, připomínky: Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1:3:44 další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II., Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce

zajistěte bezpečnost postiženému, sobě i ostatním účastníkům zastavte krvácení a obnovte životně důležité funkce PRVNÍ POMOC Náhlé poškození zdraví je neočekávaný stav, který může vzniknout kdykoli a kdekoli. Méně závažnější příhody (oděrky, malé řezné rány, nevolnost apod.) nevyžadují ve většině případů pomoc druhých

Více

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony

Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ. Příloha číslo 18 a Počet listů 2. Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony Pomůcka OCHRANA A CHOVÁNÍ ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Příloha číslo 18 a Počet listů 2 Zdravotnická první pomoc Život zachraňující úkony BEZVĚDOMÍ Projev poruchy činnosti centrální nervové soustavy.

Více

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci

Neodkladná resuscitace a základy první pomoci Neodkladná resuscitace a základy první pomoci (určeno pro Centrum Regeneračního Vzdělávání Michal Dusil) vypracoval : Marek Hylebrant -zdravotnický záchranář Neodkladná resuscitace soubor na sebe navazujících

Více

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli!

bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při poskytování první pomoci nevrhej se bezhlavě do záchrany zastav se a mysli! bezpečnost při nehodě zapni výstražná světla, zastav mimo vozovku vypni motor obleč si reflexní vestu, ochranné

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158.

Co musíme znát- Důležitá telefonní čísla Integrovaný záchranný systém 112. Záchranná služba 155. Policie - tísňové volání 158. PRVNÍ POMOC PRO TÁBORNÍKY První pomoc musí být vždy rychlá a účinná. Je vždy potřeba vědět co a proč děláme!! Právo na první pomoc má každý a každý má také povinnost ji znát a poskytnout- její odepření

Více

Standardy první pomoci

Standardy první pomoci Standardy první pomoci Autorský kolektiv: Vedoucí Členové MUDr. Pavel SRNSKÝ MUDr. Juljo HASÍK MUDr. František PICEK MUDr. Josef ŠTOREK Ing. Pavel ŠTAJER, CSc. Odborní recenzenti: Česká pediatrická společnost

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

PP při některých onemocněních

PP při některých onemocněních při některých onemocněních Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE diabetes mellitus

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011 Jaké máte obtíže? PVNÍ POMOC - SKIPTA AKUTNÍ NEÚAZOVÉ STAVY Naléhavé stavy, které nejsou způsobeny úrazem, ale onemocněním náhle vzniklým nebo již dříve přítomným, které se nyní náhle zhoršilo. V praxi

Více

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10

Úvod... 4. 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 OBSAH Úvod... 4 1. Přivolání PP, Integrovaný záchranný systém... 5 1.1 Fyziologické funkce, vyšetření postiženého... 10 2. Resuscitace dospělého a dítěte... 13 2.1 Náhlá zástava dechu a krevního oběhu

Více

První pomoc. Krvácení

První pomoc. Krvácení První pomoc Krvácení Rozdělení Ošetření Tlakové body Vlásečnicové - krev prosakuje po kapkách, zastaví se většinou sama, Žilní - vzniká při porušení větších žil, krev tmavé barvy teče proudem, sama se

Více

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní "Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce.

ZÁSADY PRVNÍ POMOCI ... aneb Proč by i nezdravotník měl umět pomoci Kdy je pomoc nezdravotníka zásadní Vše co potřebuješ, jsou dvě ruce. ZÁSADY PRVNÍ POMOCI Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje http://www.uszssk.cz/index.php?mid=19&msid=14 (c) 2005-2008 Územní středisko ZS SK Rychlokurz první pomoci - základní poučky Předlékařská

Více

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice

TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC. Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice TRAUMATOLOGICLÝ PLÁN PRVNÍ POMOC Tělocvičná jednota Sokol Ţabčice Důleţitá telefonní čísla: Integrovaný záchranný systém 112 Hasičský záchranný sbor 150 Zdravotnická záchranná sluţba 155 Policie ČR 158

Více

D - Poskytování první pomoci

D - Poskytování první pomoci D - Poskytování první pomoci 1. První pomoc Jak na to? 2. Krvácení 3. Šok 4. Resuscitace dospělých 5. Resuscitace dětí 6. Popáleniny 7. Poruchy vědomí 8. Zasažení některými nebezpečnými látkami 9. První

Více

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI ZÁKLADNÍ ZNALOSTI ZÁSAD PRVNÍ POMOCI První pomoc je definována jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohroţení nebo postiţení zdraví či ţivota cílevědomě a účelně omezují rozsah

Více

STANDARDY PRVNÍ POMOCI

STANDARDY PRVNÍ POMOCI I STANDARDY PRVNÍ POMOCI KOLEKTIV AUTORŮ STANDARDY PRVNÍ POMOCI Standardy první pomoci vydal Český červený kříž v roce 2002 jako závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území ČR po

Více

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský

První pomoc u dětí. MUDr. Pavel Srnský První pomoc u dětí MUDr. Pavel Srnský Obsah l. Úvod 9 2. První pomoc při život ohrožujících stavech 11 První pomoc při krvácení 12 První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální

Více

Novinky v první pomoci

Novinky v první pomoci 2011 Novinky v první pomoci Druh dokumentu: Číslo dokumentu: SMĚRNICE 001 Vydání číslo: Účinnost vydání od: Změna číslo: Účinnost změny od: Počet stran: 2011 III 1. 1. 2011 26 zpracoval kolektiv OS ČČK

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ První pomoc Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

PRVNÍ POMOC. Úvod: Základní rozdělení první pomoci: a) laická b) lékařská přednemocniční c) technická (hasiči) Základní kritéria:

PRVNÍ POMOC. Úvod: Základní rozdělení první pomoci: a) laická b) lékařská přednemocniční c) technická (hasiči) Základní kritéria: PRVNÍ POMOC Úvod: - vyvarovat se všech úkonů, které neovládám (pokud nejde o dálkové pokyny Záchranné služby (ZS)), vyvarovat se vlastního úrazu - neposkytnutí PP podléhá trestnímu zákonu - vycházet pouze

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D.

Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. Učební texty F a k u l t y v o j e n s k é h o z d r a v o t n i c t v í U n i v e r z i t y o b r a n y v H r a d c i K r á l o v é Kpt. MUDr. Martin ŽÁK Plk. MUDr. Radovan MATOUŠEK, Ph.D. PRVNÍ POMOC

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

VETERINA. Autor: Veronika Koubalová. V následujících řádcích se dozvíte něco o péči, základních nemocech, vakcinaci...

VETERINA. Autor: Veronika Koubalová. V následujících řádcích se dozvíte něco o péči, základních nemocech, vakcinaci... VETERINA Autor: Veronika Koubalová V následujících řádcích se dozvíte něco o péči, základních nemocech, vakcinaci... Pořízení štěněte Vyvarujte se pořízení štěněte na různých trzích, burzách, přes,,divné,,

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Traumatologický plán Autor: Tereza Jakubcová Vypracováno dne: 27. 5. 2011 Obsah Traumatologický plán...3 1 Obecná definice...3 1.1 Obsah traumatologického plánu...3 2 První pomoc...3 2.1 Znalost první

Více

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech)

10 kroků pro život. aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 10 kroků pro život aneb kdybyste všechno zapomněli... (Ty nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech) 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav - "klinická smrt" 2.

Více

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU

SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof SOUHRN PŘEDNÁŠEK KE KURZU LÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC Praha 2011 Obsah: NÁHLÉ PŘÍHODY U DĚTÍ... 3 doc. MUDr.

Více