Výroční zpráva Kompas Social o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Kompas Social o.s."

Transkript

1

2 Výroční zpráva Kompas Social o.s. 2012

3 Slovo paní ředitelky úvodem Rok 2012 znamenal zahájení nové epochy občanského sdružení Kompas Social o.s. 9. července byl zahájen provoz domova pro seniory SENIOR RESIDENCE TERASY. Projekt vznikl za výrazné pomoci dotace z EU přestavbou a nástavbou kdysi největší plzeňské mateřské školky a jeslí. Dnes v novém moderním zařízení najde domov 52 seniorů. Objekt, který má 5 podlaží, je postaven ve svahu, z každého patra je přístup přímo na terén nebo na terasu, odtud vznikl jeho název Terasy. Celý areál je bezbariérový včetně přístupu do zahrady se vzrostlými stromy, pod kterými je příjemné posezení. Klienty jsme přijímali postupně, každému novému obyvateli byla věnována zvýšená péče, aby měl dostatek času zvyknout si na nové prostředí. Všichni pracovníci domova Senior residence Terasy přijali jako svůj osobní i kolektivní cíl, že vytvoříme v domově prostředí velmi podobné domácí atmosféře, aby každý obyvatel získal pocit jistoty, bezpeční a důvěry. Individuální přístup ke klientovi a jeho rodině je naším základním posláním, nejen prázdnou frází. Při úvodním hodnocení prvního pololetí činnosti Senior residence Terasy musím především poděkovat celému pracovnímu kolektivu. První rok provozu jsme museli zvládnout jako nová sociální služba bez jakékoliv finanční podpory od státní správy. Všichni zaměstnanci byli přijímáni s vědomím, že minimálně do konce roku 2012 budou pracovat za mnohem nižší mzdu, než bylo obvyklé na srovnatelných pozicích v jiných organizacích a naopak že budou muset odvádět velmi kvalitní práci. Protože se tohoto úkolu všichni zhostili velmi dobře, chci všem touto cestou znovu poděkovat. Kdybych měla odpovědět na otázku, na co jsem nejvíc pyšná, co se nám za první půlrok činnosti nejvíce podařilo, moje odpověď bude mít tři části: Nejvíc jsem pyšná na naše zaměstnance, na všechny slyším od uživatelů pochvalu a to je velká satisfakce za naši práci. Jsem pyšná na naše uživatele, jak jsou hezky oblečení, jak se zapojují do dění v domově, mnozí velmi aktivně, jak se chovají hezky jeden k druhému, jak jsou mnozí vděčni za naši péči. Moc si vážím rodinných příslušníků, kteří nám pomáhají v motivaci svých seniorů pro strávení kvalitního a hezkého života v novém domově. Role rodiny je pro seniory důležitější než cokoliv jiného. Největší úspěchy ve zlepšení fyzického a psychického stavu vidíme u klientů, kde dobře spolupracuje rodina. A v čem si myslím, že je naše služba výjimečná? V tom, že od mnohých našich klientů slyšíme větu: Tady jsem doma. A v tu chvíli vím, jak velký má naše práce smysl. Za Senior residence Terasy ing. Milada Brašnová, ředitelka domova

4 Základní údaje Domov pro seniory Senior residence Terasy provozuje občanské sdružení Kompas Social o.s. jako registrovanou sociální službu, poskytovanou v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je určena mobilním a imobilním seniorům se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, ale i z důvodu trvale nepříznivého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Jde o občany, kteří vyčerpali dostupné možnosti sociální služby poskytované v terénu, jsou osamělí nebo rodinná péče nedokáže jejich potřeby zabezpečit. Domov je velmi dobře vybaven, pro obyvatele domova je zajištěno celodenní stravování, připravované ve vlastní kuchyni, podává se v jídelně nebo na pokoji. V domově je moderní koupelna s vanou pro vozíčkáře, sprchovací box pro ležící klienty a vana s hydromasáží. Pokoje jsou vybaveny nábytkem a nadstandardními polohovacími lůžky, které jsou vhodné i pro dlouhodobý pobyt klientů na lůžku. Ubytování je převážně ve velkých dvoulůžkových pokojích, u některých s možností vytvoření soukromí pro každého obyvatele, s předsíní a s vlastním sociálním zařízením. Čtyři pokoje jsou jednolůžkové, tři pokoje jsou přednostně určeny pro imobilní klienty. Budova je bezbariérová s výtahem pro možnost přemístit klienta na lůžku. Je zajištěna nepřetržitá služba registrovaných zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách. Do domova pravidelně dochází praktický lékař, smluvně je zajištěn dohled ostatních odborných lékařů. Registrovaná služba: domovy pro seniory identifikátor: Senior residence Terasy od kapacita 30 lůžek od kapacita 52 lůžek Adresa: Senior residence Terasy, Sokolovská 1099/ Plzeň - Bolevec sociální pracovnice Mgr. Barbora Kubišová tel.:

5 Jak šel rok 2012 v občanském sdružení Kompas Social o.s. V prvním pololetí 2012 probíhala poslední etapa projektu Senior residence Terasy, který byl podpořen v rámci projektu ROP NUTS II Jihozápad, prioritní osa : 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory: 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci, registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.500/ Projekt byl stavebně dokončen, vybaven a připraven na provoz domova pro seniory v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. 9. července 2012 byl zahájen provoz domova pro seniory SENIOR RESIDENCE TERASY, slavnostní otevření za účasti představitelů Plzeňského kraje, města Plzeň, MO Plzeň 1, institucí i odborné a laické veřejnosti se konalo 19.července Registrace domova pro seniory byla zpočátku vydaná pro 30 lůžek s cílem postupného naplňování uživateli a zajištění stabilizace pracovního týmu, vyzkoušení všech procesů fungování nového zařízení a bezporuchový chod objektu. Po třech měsících byla registrace upravena na cílovou hodnotu 52 lůžek. Pracovní tým se postupně rozrůstal, pod vedením ředitelky a předsedkyně OS a klíčových vedoucích pracovníků byl postupně naplněn do požadovaného počtu. Personální zajištění: Ředitelka a předsedkyně sdružení Sociální pracovnice: Vrchní sestra: Vedoucí provozu: Ing. Milada Brašnová Mgr. Barbora Kubišová Pavlína Šavlíková Miroslava Kavická Pracovnice přímé péče: Zdravotní sestry s registrací pro práci bez lékařského dohledu: Pracovnice v sociálních službách: Technicko hospodářští pracovníci: Zajištění chodu vlastní kuchyně a úklidu 4 pracovnice 8 pracovnic 3 pracovníci O technický stav celého areálu, bezchybný chod zařízení, za zajištění revizí, pravidelných kontrol, řízení oprav a udržování se staral bez nároku na mzdu: místopředseda sdružení: ing. Antonín Brašna. Kromě 19 pracovníků na hlavní pracovní poměr byly činnosti v kuchyni a úklid doplněny o 2 pracovníky na dohodu o provedení práce. Na dohodou o provedení práce v domově působila také ergoterapeutka. Využívali jsme činnosti dobrovolníků z dobrovolnického centra Totem a z dobrovolnické agentury DoRa. Také jim děkujeme za jejich čas a obětavost, protože zadarmo ve svém volném čase se podíleli na programu pro naše uživatele.

6 Úhrady za poskytované sociální služby: Ubytování: Celodenní strava: 200 Kč/den 160 Kč/den Každému uživateli musí zůstat 15 % z přiznané výše důchodů. Pokud neměli uživatelé dostatečný příjem na úhradu v plné výši, požádali jsme rodinné příslušníky o spolufinancování sociální služby. Nikdo z oslovených rodin tuto naši žádost neodmítl, všem touto cestou děkujeme. Naopak neúčtujeme uživatelům žádné další poplatky za používání vlastních elektrospotřebičů, jako jsou televizory, ledničky apod. Příspěvek na péči: v přiznané výši Pokud neměl při přijetí uživatel přiznán příspěvek na péči, zajistili jsme žádost o jeho přiznání a rodinu jsme požádali o zaplacení zálohy na péči, kterou jsme po přiznání příspěvku s rodinou vyúčtovali. Fakultativní služby mohou být sjednány v rozsahu dle přání klienta. Jedná se zejména o služby pedikérky, kadeřnice apod., náklady jsou účtovány ve výši přímých nákladů. Pouze s pomocí rodin uživatelů a s dofinancováním ze soukromých zdrojů a z půjček od členů občanského sdružení byl provoz roku 2012 finančně zajištěn bez dotací ze státní správy. Uzavřené smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče se zdravotními pojišťovnami Všechny pojišťovny, které jsme požádali o uzavření smlouvy nám vyhověly. Vykazujeme výkony z kapitoly 913 všeobecná sestra v sociálních službách: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Česká průmyslová zdravotní pojišťovna O uživatele domova se starají lékaři: Praktický lékař Psychiatr Diabetologie Oční lékař Zubní lékař MUDr. Milena Pechová MUDr. Veronika Sýkorová MUDr. Olga Holá MUDr. Dagmar Cirková MUDr. Čechura Ostatní odborní lékaři podle speciálních potřeb klientů, všem lékařům děkujeme za jejich péči.

7 Čtyři pilíře naší péče 1. Přímá péče o klienty Je zajištěna nepřetržitá služba zdravotní sestry a pracovnic v sociálních službách. Všichni klienti mají u lůžka a v koupelně u pokoje dorozumívací zařízení sestrapacient pro možnost přivolání pracovnice přímé péče kdykoliv je potřeba. O Klienty se staráme v duchu principu šetrně a laskavě pečovat, ale nepřepečovávat. S cílem aktivizace uživatelů k aktivnímu trávení volného času i v péči o vlastní osobu. Na druhou stranu, nikdy neodmítneme pomoc a péči uživateli, která je nad rámec sjednaného rozsahu služby nebo pomoci odpovídající příslušnému stupni příspěvku na péči. Každý klient může požádat kdykoliv o jakoukoliv pomoc. Základní poslání, které jsme přijali je, aby se v Senior residence Terasy mohl cítit každý uživatel jako doma. Celý pracovní kolektiv se snaží vytvořit rodinnou atmosféru, pocit bezpečí, jistoty a laskavosti. Smluvní lékařka MUDr. Milena Pechová dochází do domova pravidelně minimálně jednou týdně a pravidelně všechny uživatele navštěvuje. Pravidelně dochází i odborní lékaři. Kromě péče dané zákonem o sociálních službách, kterou uživatelům poskytujeme, se snažíme zvýšit pocit lidské důstojnosti u uživatelů tím, že poskytujeme řadu služeb na vyšší než standardní úrovni. Jedná se zejména o využívání balnea s vanami s hydromasáží, kterou uživatelé často a rádi využívají kromě toho, že má každý pokoj vlastní sociální zařízení s koupelnou a WC. Pro ležící klienty máme mobilní hydraulické lůžko pro zajištění důkladné hygieny. 2. Stravování Také stravování zajišťujeme na nadstandardní úrovni. Základním stavebním kamenem je příprava jídel ve vlastní kuchyni. Velká část klientů dochází na tři hlavní jídla do jídelny, kde jim jsou pokrmy servírovány u prostřených stolů jako v restauraci. Také klienti, kteří se stravují na pokoji, dostanou jídlo naservírované vždy upravené a hlavně teplé, přepravuje se ve vodní lázni. Dopolední svačina je obvykle ovoce nebo zelenina, odpolední svačina je většinou krém, puding nebo jiný mléčný výrobek. Minimálně jednou za týden máme vlastní pečený moučník. Všechna jídla jsou v kuchyni nejen kvalitně a chutně připravovaná, úhledně servírovaná, ale zejména je kontrolovaná jejich vhodná skladba z hlediska dietologického. Diabetici samozřejmě dostávají druhou večeři. Po celý den je k dispozici sladký a hořký teplý čaj, v letním období chlazené nealkoholické nápoje a automat na kávu. Zároveň pro všechny uživatele je průběžně doplňován čaj na pokoje a trvale je kontrolován jejich pitný režim.

8 Čtyři pilíře naší péče 3. Zahrada a terasy Slovo terasy nemáme jen v názvu. Z každého podlaží se dá vyjít na terasu nebo přímo ven a na zahradu. K domovu přiléhá prostorná zahrada parkového typu s asfaltovým chodníkem pro snadný pohyb vozíčků a chodítek. Kvetoucí záhony od jara do podzimu lákají k pravidelným posezením na lavičkách. Když je moc horko nebo naopak deštivo, využíváme pro příjemné posezení prostory, které byly původně určeny k zastřešenému parkování. Protože je ale parkoviště pro návštěvy a zaměstnance dostatečně velké v jiné části areálu, využíváme tento prostor jako venkovní klubovnu a také kuřárnu, protože se v celém objektu nesmí kvůli protipožárním opatřením kouřit. Toto je také jedno z míst, kam pracovnice v přímé péči vozí na zdravotních křeslech i ležící klienty, aby se mohli účastnit volnočasových aktivit a kulturního programu. 4. Volnočasové aktivity Hezkou tradicí se stala pravidelná vystoupení dětí z 87. MŠ. Paní učitelky nacvičily pro každé vystoupení jiné písničky a scénky. Setkávání nejstarších obyvatel Bolevce s těmi nejmenšími byla velmi dojemná. Při vystoupení ukápla nejedna slzička dojetí. Děti vždy přinesly každému seniorovi drobný vyrobený dárek. Spolupráce s dobrovolnickou organizací TOTEM měla dvě roviny, jednak pravidelně docházeli dobrovolníci, kteří trávili čas jak skupinově, tak individuálně s jednotlivými klienty. Velkou událostí byla hudební vystoupení Seniorkapely, jejichž písničky si zazpívali všichni společně. Zpívání je vůbec nejoblíbenější zábava, na Terasách se zpívá kdekoliv a při jakékoliv příležitosti, i když se třeba jen čeká na loutkové vystoupení, které předvádí rovněž dobrovolnice z TOTEMu. Druhou dobrovolnickou agenturou, která k nám vysílá dobrovolníky je DoRa. Práce dobrovolníků, postavená na bezúplatné činnosti, je pro náš nízký rozpočet velmi cenná. Výlet na koncert mimo domov jsme podnikli jen jednou, a to do Totemu, ale protože byl pro většinu klientů náročný, orientujeme se na ta vystoupení, jejichž protagonisté přijedou za námi. Mimo domov organizujeme méně náročné vycházky. Každý pracovní den měli uživatelé připraven program ve společenské místnosti nebo ve venkovní klubovně, zaměřen byl většinou na kulturu, rukodělnou práci nebo cvičení. K dispozici je výborně vybavená knihovna. Zajímavou aktivitou je občasné vaření a pečení, nejkrásnějším a také nejchutnějším výsledkem této činnosti bylo napečené vánoční cukroví, které kromě jiného zdobilo i vánoční tabuli.

9 Struktura obyvatel k : Kapacita Přijetí Ukončený pobyt 52 lůžek 47 klientů 9 klientů z toho 6 klientů zemřelo 1 klientka byla umístěna do PL Dobřany 2 klientky se vrátily do domácího prostředí Počet uživatelů k : Z toho ženy: muži: Uživatelé dle výše příspěvků na péči I. stupeň 2 II. stupeň 11 III. stupeň 14 IV. stupeň 11 Uživatelé dle věku Do 75-let % obložnosti dle měsíců: Červenec: 22,7 Srpen 39,39 Září 42,50 Říjen 54,40 Listopad 65,00 Prosinec 74,38 Do domova pro seniory jsme přijali 5 klientů s Alzheimerovou chorobou, kteří by patřili do domova se zvláštním režimem. Péči ve smíšeném pobytovém zařízení zvládáme velmi dobře. K tomuto rozhodnutí nás vedla zkušenost, že chování a potřeby některých klientů se stařeckou demencí se dá těžko striktně odlišit od chování některých klientů s Alzheimerovou chorobou. Co považujeme za největší přínos pro tyto klienty: žijí mezi ostatními seniory, mají motivaci, vidíme pozitivní vliv na jejich fyzické i psychické zdraví. Jak toto soužití ovlivňuje ostatní klienty: žádní klienti nejsou vystaveni žádnému obtěžování nejsou smíšené pokoje, někteří klienti se začali spontánně starat o neorientované spoluobčany domova a vidí v tom svoji novou motivaci k aktivnějšímu přístupu k životu. Jaké hrozí nebezpečí: věnujeme zvýšenou pozornost při zařazení takového klienta do pořadníku. Rodina musí být informována, že pokud by vývoj nemoci pokračoval tak, že by chování klienta začalo narušovat provoz domova pro seniory, musela by být smlouva ukončena v souladu s bodem X.2.b) smlouvy. Dalších 9 klientů trpí stařeckou demencí, z toho 2 klienti mají psychiatrický nález.

10 Kdo nás v roce 2012 podpořil Plzeňská teplárenská a.s. poskytla dar ve výši Kč, finanční prostředky byly použity na zakoupení nábytku do recepce a do společenské místnosti. Děkujeme dodavateli tepla za tento dar. Dále děkujeme za podporu manželům Blažkovým, paní Květě Monhartové, která nám věnovala obraz, paní Jiřince Roučkové, která se stará o naši květinovou výzdobu, vrchní sestře Pavlíně Šavlíkové, která věnovala domovu sedací soupravu, všem členkám pracovního týmu a uživatelům, kteří přinesli květiny pro zpříjemnění prostředí v domově. Chybějící finanční zdroje byly poskytnuty jako půjčka formou finanční výpomoci ve výši , poskytnutá z rodinných zdrojů členů sdružení včetně osobní hypotéky a od rodinné firmy. Další finanční prostředky na krytí provozních nákladů byly poskytnuty formou peněžního daru od BM stavební, s.r.o. ve výši Kč a od předsedkyně sdružení ve výši Kč. ROP NUTS II Jihozápad byla dokončena realizace projektu, v prosinci 2012 byla přijata poslední platba dotace a tím bylo uzavřeno i financování projektu. Cíle pro rok 2013 Základním předpokladem je získání dotací ze státního rozpočtu, zejména z MPSV. 1. Získané peníze budou prioritně použity na zvýšení platů zaměstnanců a také bude zvýšen počet pracovníků. Podíl klientů, kteří potřebují vyšší stupeň pomoci je vyšší, než jsme původně předpokládali, proto musíme reagovat ve zvýšení počtu pracovníků v sociálních službách na denní směně včetně víkendů a svátků. Prioritou je spokojený a dobře opečovaný klient. 2. Při získání finančních zdrojů je záměr vytvořit nové pracovní místo ergoterapeuta/tky. Pracovník, který by se na plný úvazek věnoval trénování kognitivních funkcí, kondičnímu cvičení a podporoval by klubovou činnost klientů. 3. V oblasti vzdělávání zaměstnanců najít vhodné formy vzdělávání, abychom nejen splnili podmínky dané zákonem, ale aby byla školení pro pracovníky přínosem. 4. Navázat spolupráci s odbornými školami v oblasti sociální práce a zdravotnictví 5. Podle finančních možností dovybavit zahradním nábytkem terasy, zřídit mobilní zastřešení terasy a klubové posezení u jídelny. 6. Objekt je sice nový, ale ukazují se místa, která je potřeba opatřit ochrannými prvky, zejména rohy zdí, dveří apod.

11 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění 400/2005 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni ( v celých tisících Kč ) Kompas social o.s. IČ Sokolovská Plzeň Označení TEXT Číslo Činnosti řádku hlavní hospodářská a A. Náklady 01 b c 1 2 A. I. Spotřebované nákupy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 05 4 Prodané zboží 06 A. II. Služby celkem Opravy a udržování Cestovné 09 7 Náklady na reprezentaci 10 8 Ostatní služby A. III. Osobní náklady celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 17 A. IV. Daně a poplatky celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky 21 1 A. V. Ostatní náklady celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady A. VI. Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.a hmot.majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek 37 A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky 40 A. VIII. Daň z příjmů celkem Dodatečné odvody daně z příjmů 42 Náklady celkem

12 Označení TEXT Číslo Činnosti a B. Výnosy 44 b řádku hlavní hospodářská c 1 2 B. I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem Tržby za vlastní výrobky 46 2 Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 48 B. II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby 50 5 Změna stavu zásob polotovarů 51 6 Změna stavu zásob výrobků 52 7 Změna stavu zvířat 53 B. III. Aktivace celkem Aktivace materiálu a zboží 55 9 Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58 B. IV. Ostatní výnosy celkem Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy B. V. Tržby z prodeje majetku zúčtování rezerv a opr.pol.celkem Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek 74 B. VI. Přijaté příspěvky celkem Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky 78 B. VII. Provozní dotace celkem Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů 83 D. Výsledek hospodaření po zdanění

13 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění 400/2005 Sb. ROZVAHA (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) IČ Kompas social o.s. Sokolovská 80 Plzeň označ AKTIVA řád Stav k 1. dni účetního období Stav k posl. dni úč. obd. 1 2 A. Dlouhodobý majetek A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek A. I. 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 009 A. II. Dlouhodobý hmotný majetek A. II. 1 Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 A. III. Dlouhodobý finanční majetek A. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 028 A. IIII. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A. IIII. 1 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

14 označ AKTIVA řád Stav k 1. dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období a b c 1 2 B. Krátkodobý majetek celkem B. I. Zásoby celkem B. I. 1 Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby 051 B. II. Pohledávky celkem B. II. 1 Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného ZP Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Nároky na dotace a ost.zúčt.s rozpočtem orgánů úz.sam.celků Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínových operací a opcí Pohledávky z emitovaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám 071 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem B. III. 1 Pokladna Ceniny Účty v bankách Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě 080 B. IV. Jiná aktiva celkem B. IV. 1 Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní 084 Aktiva celkem

15 označ PASIVA řád Stav k 1. dni úč. obd. Stav k posl. dni úč. obd. a b c 3 4 A. Vlastní zdroje celkem A. I. Jmění celkem Vlastní jmění Fondy Očeňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 090 A. II. Výsledek hospodaření celkem A. II. 1 Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje B. I. Rezervy (ř. 90 až 93) 096 B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Dlouhodobé bankovní úvěry Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Ostatní dlouhodobé závazky 104 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116) B. III. 1 Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného ZP Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánům úz.samosprávných celků Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínových operací Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Emitované krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé finanční výpomoci B. IV. Jiná pasiva celkem B. IV. 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní 132 Pasiva celkem Sestaveno dne:

16 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2012 Informace o a) účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské, a dalších činnostech, statutárních orgánech a organizačních složkách s vlastní právní subjektivitou, pokud byly zřízeny, Název ÚJ: Kompas Social o.s. Sídlo: Sokolovská 1099/80, Plzeň IČO: Právní forma: Občanské sdružení Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Organizace byla zřízena za účelem pomoci osobám sociálně potřebným. Zakladatelé rozhodli, že bude vykonávat následující činnosti: - 1. Pomoc osobám sociálně potřebným, osobám s různými postiženími, osobám nezaměstnaným, se zaměřením na komplexní péči v sociální oblasti včetně vzdělávacích, poradenských, rekvalifikačních a rehabilitačních programů a za tímto účelem zajistit sociální poradenství. Zapsáno: Realizace domova pro seniory Senior residence Terasy Valná hromada vzala na vědomí registraci nové sociální služby registrace domova pro seniory k , zrušení registrace odborného sociálního poradenství k Statutární orgány a dozorčí orgány: Valná hromada: dne schválila: předseda: Ing. Milada Brašnová RČ /2127 U Trati 584, Horní Bříza místopředseda: Ing. Antonín Brašna RČ570712/0023 U Trati 584, Horní Bříza člen: Jan Brašna RČ850821/2163 U Trati 584, Horní Bříza revizní komise: předseda: místopředseda: člen: Ing. Milada Brašnová U Trati 584, Horní Bříza Ing. Antonín Brašna U Trati 584, Horní Bříza Jan Brašna U Trati 584, Horní Bříza b) zakladatelích, zřizovatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu vkladů do příslušného rejstříku

17 Zakladatelé a jejich vklady: změna členů o.s.,schválená valnou hromadou dne O.s. nemá zapsány žádné vklady Ing.Brašnová Milada Ing.Brašna Antonín Jan Brašna Martin Brašna c) účetním období, použitých účetních metodách, způsobu zpracování účetních záznamů, způsobech a místech jejich úschovy, aplikaci obecných účetních zásad, způsobech oceňování a odpisování, pokud je jejich znalost významná pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, odchylkách od metod podle 7 odst. 5 zákona s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky, způsobu stanovení oprávek k majetku a způsobu stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků, způsobu tvorby a výši vytvořených opravných položek a rezerv za uzavírané účetní období ÚJ postupovala podle vyhlášky 504/2002 Sb. a návazných předpisů Nebyly použity žádné nestandardní účetní postupy Nebyly tvořeny žádné opravné položky ani rezervy d) každé významné události, která se stala mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky podle 19 odst. 5 zákona V tomto období nedošlo k žádné významné události. e) způsobech oceňování použitých pro položky aktiv a závazků včetně toho, jak byly stanoveny úpravy hodnoty, ať již přechodné nebo trvalé, a přepočtena aktiva a závazky s uvedením použitého kursu k rozvahovému dni vyhlašovaného Českou národní bankou Položky aktiv a závazků jsou oceňovány dle ZoÚ pořizovacími cenami. Žádné hodnoty nebyly upravovány. f) názvu jiných účetních jednotek, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl, tento podíl může být i v podobě držených akcií, s uvedením výše tohoto podílu, u akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a druhu těchto akcií, jakož i výše základního kapitálu, vlastního jmění, fondů a zisku nebo ztráty této jiné účetní jednotky za minulé účetní období g) přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů s uvedením částek, datem vzniku a splatnosti h) počtu a jmenovité hodnotě akcií nebo podílů, nebo nemají-li jmenovitou hodnotu, informace o jejich ocenění, ÚJ nedrží podíl na žádných jiných společnostech, nevlastní žádné akcie, podíly, majetkové účasti ani dluhopisy, a to ani sama ani prostřednictvím jiných osob. ÚJ nemá žádné splatné závazky k orgánům sociálního zabezpečení ani žádné splatné daňové nedoplatky.

18 j) částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba splatnosti k rozvahovému dni přesahuje pět let, jakož i o výši všech dluhů účetních jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky; tyto informace se uvádějí odděleně pro položku každého věřitele podle struktury rozvahy (bilance) Takové dluhy nejsou. k) celkové výši finančních nebo jiných závazků, které nejsou obsaženy v rozvaze (bilanci) Takové závazky nejsou. l) výsledku hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů Výnosy hlavní činnosti organizace tvoří výnosy za služby klientům a přijatá dotace. Podrobnější členění je uvedeno ve výkazu zisků a ztrát. m ) průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu v členění podle kategorií, jakož i o osobních nákladech za účetní období v členění podle výkazu zisku a ztráty u položek "A.III.9 Mzdové náklady" až "A.III.13. Ostatní sociální náklady," údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou Mzdové náklady činí ,-Kč, přepočtený počet zaměstnanců 19, z toho 1 člen statutárního orgánu: Ing.Milada Brašnová- ředitelka n) výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných závazků ohledně požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů Nebyly stanoveny ani vypláceny žádné odměny uvedeným členům orgánů. o) účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy Vymezené osoby nejsou obchodními partnery organizace, ani členy obchodních partnerů organizace ani s organizací neuzavřeli žádné obchodní ani jiné smluvní vztahy. p) výši záloh a úvěrů, poskytnutých členům orgánů uvedeným v písmenu n), s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a případně proplacených částkách, jakož i o závazcích přijatých na jejich účet jakožto určitý druh záruky s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů Uvedeným osobám nebyly poskytnuty žádné zálohy ani úvěry.

19 q) rozsahu, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování finančního majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období; pokud takové ocenění má závažný vliv na budoucí daňovou povinnost, je nutno o tom uvést podrobnosti V průběhu účetního období nedošlo k žádné změně způsobu oceňování, takže výpočet zisku a ztráty z tohoto titulu ovlivněn nebyl. r) způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních předpisů s) rozdílech mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé účetní období a již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích jen v případě, že je tento rozdíl významný; tato informace se uvede, jen není-li tento rozdíl v celkové výši obsažen v příslušné položce v rozvaze (bilanci) t) každé významné položce, z rozvahy (bilance) nebo výkazu zisku a ztráty, u kterých je uvedení podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky, pokud tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy (bilance) a výkazu zisku a ztráty; u významných položek aktiv se uvedou též jejich přírůstky a úbytky a zvlášť o významných položkách, které jsou v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a v rozvaze (bilanci) a výkazu zisku a ztráty nejsou samostatně vykázány, například rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popis zajištění úvěrů, přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, s uvedením výše dotací a jejich zdrojů Přijaté dotace od státu či územních samospráv nad 20 tis.kč.: přijatá dotace z EU v rámci programu ROP NUTS II Jihozápad na investici a vybavení domova pro seniory Senior residence Terasy. u) přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jedná-li se o významné položky nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis, (údaje jsou v tis.kč) jméno částka Dotace ROP provozní dotace ,65 Dotace ROP INV dotace ,14 Dotace ÚP na zaměstnance 62000,00 dary ,00 celkem ,79

20 v) přehled o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu, s uvedením účelu a výši vybraných částek Ve prospěch organizace nebyla organizována žádná veřejná sbírka. w) způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku Zisk minulých let nebyl rozdělován. (2) Součástí přílohy k účetní závěrce mohou být i další informace podle zvláštních právních předpisů a podle rozhodnutí účetní jednotky. Informace vymezené v písm. f) jsou uvedeny tak, aby jejich povaha neměla za následek vážnou újmu pro některé tam uvedené účetní jednotky. Informace vymezené v písm. n), o) a u) jsou uvedeny tak, aby neumožnily určit postavení určitého člena takového orgánu nebo osoby, a s ohledem na zvláštní právní předpis. V Plzni, dne Ing. Milada Brašnová Předseda sdružení

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Výroční zpráva Kompas Social o.s.

Výroční zpráva Kompas Social o.s. Výroční zpráva Kompas Social o.s. 2012 Slovo paní ředitelky úvodem Rok 2012 znamenal zahájení nové epochy občanského sdružení Kompas Social o.s. 9. července byl zahájen provoz domova pro seniory SENIOR

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě 1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více