HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA"

Transkript

1 HEZR PROJEKT HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 7. KOLA Listopad 2010 Partner projektu:

2 Výsledky 7. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví) Sedmého kola projektu HEZR se zúčastnilo 55 hodnotitele (ekonomové, analytici, právníci, sociologové, lékaři, porodní asistentky, odborní žurnalisté, podnikatelé, manažeři, zástupci stavovských organizací, neziskových organizací, odborů a akademické obce). K hodnocení jsme expertům předložili vybraná vládní opatření, které byly představeny v období srpen - říjen 2010 a ovlivní zdravotnictví v nejbližším období: Jedná se o tato vládní opatření: 1. Zkrácení doby pobytu v nemocnici 2. Rozhodčí soudy ve zdravotnictví začínají svou činnost 3. Omezení špičkové zdravotní péče 4. Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 5. Zvýšení odvodů zdravotního pojištění pro živnostníky a pro lidi žijící z pronájmů a kapitálových investic 6. Porodní domy musí mít vybavení jako porodnice 7. Snížení počtu diagnóz, na které se vztahují plně hrazené lázně Jednotlivá opatření jsou členy hodnotícího panelu HEZR hodnoceni v kategoriích: míra souhlasu s opatřením důležitost opatření pro společnost komentář k danému opatření

3 Míra souhlasu s opatřením (-3, +3) Míra souhlasu vyjadřuje názor člena hodnotícího panelu (dále jen HP) na kvalitu, resp. jím očekávaný efekt navrhovaného nebo přijatého opatření, který může být od deklarovaného cíle odlišný. Stupnice: - 3 absolutní nesouhlas - 2 značný nesouhlas - 1 mírný nesouhlas 0 žádný přínos, status quo +1 souhlas se značnými výhradami +2 souhlas s mírnými výhradami +3 absolutní souhlas Důležitost opatření pro společnost (%) Hodnotí se míra společenské důležitosti opatření, resp. oblasti, na kterou bude mít dopad. Čím je procentuální hodnota vyšší tím je opatření důležitější pro společnost, tím má na ní větší dopad. Komentáře hodnotícího panelu k opatřením Členové HP mohou svými komentáři zdůvodnit své hodnocení, vyjádřit se k jednotlivým opatřením a poukázat na jejich negativa či pozitiva. HEZR Rating HEZR Rating opatření Představuje součin průměrné míry souhlasu a průměrného koeficientu důležitost, které vycházejí z databáze údajů získaných od členů HP. Opatření s nejvyšším ratingem má podle HP největší přínos pro rozvoj země z hodnocených opatření. Opatření získávají rating ve škále od -300 do

4 Obsah vybraných vládních opatření navržených v období srpen - říjen 2010

5 1.Zkrácení doby pobytu v nemocnici Primární zdroj: Návrh ministra zdravotnictví ČR Navrhovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Záměr opatření: Snížit náklady na léčbu zkrácením doby hospitalizace. Obsah opatření: Snaha více rozšířit jednodenní chirurgii, která je levnější. Motivovat pacienty, aby vytvářeli tlak na lékaře, aby je propouštěli dříve do domácího ošetření. Hlasy proponentů v médiích: Pacient je doma ve větší pohodě. Pacient se nenakazí běžnými nemocničními nákazami. Doba pokročila, mnoho zákroků se již dneska dá provádět ambulantně. Hospitalizace trvá v Česku v průměru o 1,5 dne déle než-li je průměr v EU. Hlasy oponentů v médiích: Riziko pozdě zachycených pooperačních komplikací. O některé pacienty se v prvních dnech po operaci nemá kdo postarat a sami to nezvládnou.

6 2.Rozhodčí soudy ve zdravotnictví začínají svou činnost Primární zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Stav opatření v procesu: v listopadu by mohly proběhnout první soudy. Navrhovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Hospodářská komora ČR a České zdravotnické fórum Záměr opatření: Fungování rozhodčích soudů ve zdravotnictví. Vnést do systému českého zdravotnictví reálnou možnost domoci se vlastních práv a získat náležitou péči, která pojištěncům dle zákona náleží. Obsah opatření: Pokud se pacient nedomůže nápravy stížností, nebude se už muset jako dříve procházet zdlouhavým soudním řízením, ale bude mít možnost domoci se práva u soudu rozhodčího. Přistoupit k rozhodčímu řízení bude dobrovolné. K tomu, aby to pro pojišťovny či nemocnice bylo povinné, by byla potřeba změna zákona, což není na pořadu dne. O sporech pacientů s nemocnicemi a pojišťovnami budou rozhodovat speciálně vyškolení rozhodci. Náročným kurzem prošlo zatím osmnáct lidí, výhledově by jich mohlo být více. Cena rozhodčího soudu bude 800 Kč + 3 procenta z částky, o kterou se pacient soudí. Zbytek nákladů by mělo platit ministerstvo zdravotnictví. Hlasy proponentů v médiích: Možnost domoci se práva v rozumném časovém horizontu. Účinná alternativa k nepružným a finančně nákladným soudním sporům. Rozhodčí soudy reflektují nárůst stížností pacientů. Hlasy oponentů v médiích: Nemá význam, dokud nejsou zavedeny standardy zdr. péče Riziko nadužívání systému (viz USA, možnost utopit se v žalobách) Bude více záležet na složení soudu než na tom, na čí straně je právo. Neznám případ, který by se nedal vyřešit jiným způsobem než - li u rozhodčího soudu.

7 3.Omezení špičkové zdravotní péče (např. omezení vstupu nových technologií do zdravotnictví) Primární zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Navrhovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Záměr opatření: koordinovat vstup nových technologií tak, aby nebyly hrazeny mnohamilionové částky za roboty, které nepřinášejí lepší výsledky. Úspora prostředků ve zdravotnictví. Obsah opatření: Omezení těch nejdražších a nejmodernějších technologií a postupů do českého zdravotnictví. Zaměřit se na alternativní zdravotnické postupy, které jsou levnější a zároveň poskytnou srovnatelnou péči. Hlasy proponentů v médiích: Nejlepší péči si nemohou dovolit hradit z veřejného pojištění ani nejbohatší státy. Nedá se nic jiného dělat, český zdravotnický systém na to v současné době nemá prostředky. Existují alternativní postupy, nemusí se léčit vždy těmi nejdražšími přístroji, metodami Hlasy oponentů v médiích: Je to v rozporu s ústavou. Více peněz utíká jinde než nákupem drahých přístrojů např. drahá auta a honosné paláce zdravotních pojišťoven. Pokud se bude lépe hospodařit v pojišťovnách, nebude potřeba sahat k těmto opatřením. Bude se déle čekat na operace. Může to ohrozit některé pacienty.

8 4.Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Primární zdroj: Novela zákona č. 96/2004 Sb. Stav opatření v procesu: Novela je předložena PSP ČR Navrhovatel: Poslanecký návrh a Česká asociace sester Záměr opatření: Zvýšit kompetence všeobecných sester, porodních asistentek a ostatních nelékařských povolání. Lepší podmínky by měly do oboru přivézt další zájemce/zájemkyně. Zamezit odlivu sester do zahraničí a do jiných profesí. Obsah opatření: Novela zlepší postavení sester tím, že legalizuje současný stav, kdy sestry při péči o pacienty konají řadu odborných činností, zdravotní pojišťovny je ale platí jen v případě, že jsou vykázány na lékaře. Nově by je platily i za sestry. Oproti původním záměrům zákonodárců převést specializační vzdělávání sester na vysoké školy ponechává novela studium všeobecných sester také na vyšších odborných školách. Registrační období se prodlouží ze šesti na deset let. Zjednoduší se proces registrace a sníží se poplatek za registraci z 500 Kč na 100 Kč. Bez registrace může sestra samostatně pracovat jen pod odborným dohledem. Z sester jich má registraci zhruba , většině vyprší původní šestiletá lhůta příští rok. Registr není schopen zvládnout v krátké době takový nápor nových registrací. Hlasy proponentů v médiích: Legalizuje se to, co stejně již v praxi běžně fungovalo (odborné činnosti se mohly vykazovat pouze na lékaře, ale dělaly je stejně sestry) Zvýší se prestiž nelékařských povolání. Hlasy oponentů v médiích: Sestry budou stejně odcházet, protože novela neřeší finanční podhodnocení této profese.

9 5.Zvýšení odvodů zdravotního pojištění pro živnostníky a pro lidi žijící z pronájmů a kapitálových investic Primární zdroj: Návrh ministra zdravotnictví ČR Záměr opatření: Sjednotit odvody podnikatelů a živnostníků, tak aby se změnil dnešní stav, kdy OSVČ odvádějí na zdravotním pojištění asi jen polovinu toho co zaměstnanci. Obsah opatření: Zvýšení odvodů na zdravotní pojištění pro živnostníky a lidi žijící z pronájmů či kapitálových investic. Povinnost platit zdravotní pojištění i z dohod o provedení práce. Hlasy proponentů v médiích: Zdravotnictví tyto peníze nutně potřebuje. Je potřeba, aby na zaměstnancích nebyla vyšší zátěž, co se týče odvodů na zdravotní pojištění než u živnostníků. Hlasy oponentů v médiích: Ještě více to zhorší situaci živnostníků. Nelze srovnávat částku odvedenou na zdravotní pojištění živnostníky a zaměstnanci. Živnostníci mají mnohem více starostí a žádné zaměstnanecké výhody odstupné, ochrana zaměstnance. V době ekonomické krize a při současné míře nezaměstnanosti je hloupost ještě živnostníkům stěžovat život. Pokud se bude zdravotní a sociální pojištění platit z dohod o provedení práce, zájem o tuto formu zaměstnání klesne a část se přesune do šedé ekonomiky. Dotklo by se např. studentů, za které už tak platí zdravotní pojištění stát proto je to nesmyslné.

10 6.Porodní domy musí mít vybavení jako porodnice Primární zdroj: Vyhláška ministerstva zdravotnictví ČR Stav opatření v procesu: Platnost vyhlášky od září 2010 Navrhovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Záměr opatření: Zvýšit bezpečnost domácích porodů a porodů v porodních domech Obsah opatření: Zpřísnění podmínek pro práci porodních asistentek v porodních domech. Porodním domům vyhláška ukládá, aby koupily stejné vybavení, jako mají porodnice. Dle MZ ČR vyhláška neplatí pro domácí porody. Týká se jen pracoviště porodní asistentky, kde jsou vedeny porody. To je třeba porodní dům. Hlasy proponentů v médiích: Tyto přístroje jsou nezbytné k rozpoznání komplikací při porodu a záchranu matky a dítěte. Bezpečnost pro matku a dítě je primární záležitostí. Vybavení je povinné pro porody v porodních domech, nikoli pro porody doma Hlasy oponentů v médiích: Tyto přístroje jsou zbytečné a je to ohromná finanční zátěž. Tyto přístroje jsou potřeba jen u komplikovaných porodů a ty stejně nevedou asistentky v případě podezření na jakoukoliv komplikaci jsou tyto ženy odesílány do porodnic. Vysoká cena tohoto povinného vybavení zřejmě způsobí konec porodních asistentek v této zemi. Vyhláška je nejasně napsaná a dá se různě interpretovat. To, že se nevztahuje na porody doma z ní vůbec jasně nevyplývá. Důsledkem bude, že ženy budou častěji rodit samy doma bez odborné pomoci. Je to zbytečná a finančně náročná zátěž pro porodní asistentky Porodní asistentka toto vybavení nepotřebuje - není tu od toho, aby léčila.

11 7.Snížení počtu diagnóz, na které se vztahují plně hrazené lázně Primární zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR Stav opatření v procesu: Návrh ministerstva zdravotnictví, kompletní návrh bude hotov během roku Navrhovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Záměr opatření: Zdravotní pojišťovny přestanou hradit náklady za lázeňský pobyt po řadě diagnóz (např. po operaci žlučníku), kde v současné době platí nejen léčbu, ale i pobyt a stravu. Obsah opatření: Vyhláška, která stanovuje diagnózy, u nichž mají pacienti na komplexní lázeňskou léčbu nárok, platí od roku S ohledem na pokroky v medicíně je proto třeba diagnózy přehodnotit U preventivních a rehabilitačních pobytů si budou pacienti platit minimálně ubytování a stravu, zvažuje se i varianta, že si budou platit vše. Hlasy proponentů v médiích: Dnes už není nutné, aby zdravotní pojišťovny proplácely vše. Pro mnoho lidí je to spíše příjemná dovolená. Je potřeba omezit i počet absolvovaných lázeňských pobytů se stejnou diagnózou. Stát nemá prostředky na to, aby v těchto případech mohl platit zejména stravu a pobyt měl by platit maximálně léčebnou péči. Hlasy oponentů v médiích: Lázně přijdou o pacienty, tedy i o peníze. Mnoho lidí, kteří by lázně potřebovali, si je nebudou moci dovolit.

12 Výsledky 7. kola

13 Míra souhlasu s opatřením Míra souhlasu s opatřením (-3, +3) Míra souhlasu vyjadřuje názor hodnotitele na kvalitu, resp. jím očekávaný efekt navrhovaného nebo přijatého opatření, který může být od deklarovaného cíle odlišný.

14 Důležitosti opatření pro společnost (0-100%) Důležitost opatření pro společnost (%) Hodnotí se míra společenské důležitosti opatření, resp. oblasti, na kterou bude mít dopad. Čím je procentuální hodnota vyšší tím je opatření důležitější pro společnost, tím má na ni větší dopad.

15 HEZR Rating (-300, + 300) Rating HEZR představuje součin průměrné míry souhlasu a průměrného koeficientu důležitosti, které vycházejí z databáze údajů získaných od expertů HEZR. Opatření s nejvyšším ratingem má z hodnocených opatření podle HP HEZR největší přínos pro rozvoj země nejpřínosnější opatření, -300 nejškodlivější opatření HEZR - hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví rok 2010 přínos opatření pro rozvoj země RATING Zkrácení doby pobytu v nemocnici 92 Novela zákona o nelékařských zdr. povoláních 87 Snížení počtu diagnóz, na které se vztahují plně hrazené lázně 37 Porodní domy musí mít vybavení jako porodnice 18 Rozhodčí soudy začínají svou činnost 14 Zvýšení odvodů zdravotního pojištění pro živnostníky 6 Omezení špičkové zdravotní péče -9

16 HEZR Rating jednotlivých kol Vyjadřuje průměrnou hodnotu všech vybraných a hodnocených opatření v jednotlivých kolech. HEZR Rating jednotlivých kol Průměrná hodnota všech hodnocených opatření v jednotlivých kolech RATING 1. kolo 88,08 2. kolo 34,17 3. kolo zrušeno 4. kolo -26,47 5. kolo 9,5 6. kolo 49,2 7. kolo nejpřínosnější hodnotící kolo, -300 nejškodlivější hodnotící kolo

17 Komentáře hodnotitelů: 1. Zkrácení doby pobytu v nemocnici. Jan Mertl: Zkracování doby pobytu v nemocnici je obecně žádoucí trend, asi málokdo je v nemocnici rád. Je však nutno připomenout, že toto zkracování je motivováno především ekonomicky; pobyt v nemocnici je obecně nákladný a to především díky nákladům na lidské zdroje a přístrojové vybavení. Proto je nutno na lékárnických vahách hodnotit přínosy a efekty takového zkracování. Navíc, řada komplikací se projevuje jen v malém procentu případů, tj. je nutno dbát, aby se nestalo to, že díky zkrácení pobytu v nemocnici třeba jen mírně naroste procento komplikací z tohoto titulu, s tím, že vzhledem k četnosti výskytu si toho nemusíme všimnout. Neméně důležité je také důsledné navázání následné a domácí péče. V tom má zatím české zdravotnictví značné rezervy. Tudíž ne nutno opatření posuzovat komplexně: nikoli jen jako izolované efektivnostní snížení délky hospitalizace, ale taky se zamýšlet nad tím, co s pacientem v systému bude dál. Pavel Kubů: Je nezbytné začít s transformací způsobu poskytování péče s intenzivnějším zapojením komunitní a domácí péče, aby se české zdravotnictví dokázalo v budoucnu vyrovnat s nezvratným trendem stárnutí populace a bylo schopno uspokojit skokový nárůst poptávky po zdravotní péči očekávaný v polovině 21. století. Přesun péče z nemocnic do domácího prostředí pacienta zároveň poskytuje pacientovi vyšší komfort rekonvalescence a snižuje stresovou zátěž spojenou s pobytem v sebelepší nemocnici. Juraj Nemec: Nespochybniteľnou pozitívnou stránkou je posun od klasických hospitalizácií k jednodňovej chirurgii. Existuje dostatok štúdií, ktoré potvrdzujú, že mnohé výkony sa rovnako bezpečne, ale podstatne efektívnejšie (z pohľadu pacienta najmä možnosť byť skôr doma a nestresovať sa v nemocnici, z pohľadu zdravotníctva najmä nižšie náklady) dajú realizovať bez hospitalizácie, prípadne s jedným dňom hospitalizácie. Určitým problémom môže byť snaha motivovať pacientov, aby sami žiadali skrátenie doby hospitalizácie, toto nevidím jednoznačne. Veľká časť lekárov nemá potrebné komunikačné schopnosti a ani nepovažuje pacienta za partnera (jeden z kľúčových momentov kvality českého aj slovenského zdravotníctva). Navyše, nie každý pacient má podmienky na domácu post-operačnú starostlivosť, ktorej finančné aspekty by sa museli paralelne obratom riešiť.

18 Vladimír Dvořák: Jednoznačně pozitivní záměr, zcela v souladu s celosvětovým trendem. Bez výrazné redukce počtu lůžkových zařízení, jejichž síť je u nás předimenzovaná, nemá tato idea velké šance uspořit finanční prostředky. Petr Kříž: Mezinárodní srovnání je přesvědčující, lékař by však měl vždy vzít v úvahu, do jakého prostředí se bude pacient vracet. Ivana Kořínková: S opatřením souhlasím, bude ale vyžadovat zodpovědné posouzení sociální situace pacienta a mělo by být provázeno rozšířením možností a dostupností domácí ošetřovatelské péče. Alena Kuldová: Pacient musí být informován o možných pooperačních zákrocích. Oldřich Haičman: Mnoho diagnóz lze doléčit v domácím prostředí, je nutné rozšíření dostupnost domácí péče a rozšířit kompetence nelékařských profesí zdravotních sester viz níže. Karel Erben: Opatření by nemělo mít paušální platnost a nemělo by se uplatňovat u osob, které potřebují alespoň přechodně pomoc druhých a doma by jim ji neměl kdo poskytnout. Radka Víchová: Souhlasím, pacienti se dle výzkumů rychleji uzdravují v domácím prostředí než - li ve sterilním prostředí nemocnice. Karel Rýdl: Souhlasím, pokud bude zajištěna zdravotní stabilita pacienta (i když nelze vyloučit nenadálé po operační jevy). Ivan Malý: Nemohu hodnotit, podrobnosti návrhu mi nejsou známy a ze zaslané rešerše nelze vycházet. Snaha není obsahem opatření. Obecně platí, že jednodenní chirurgie může být levnější, ale i dražší, nicméně rolí ministerstva by podle mého názoru mělo spíše být, aby podporovalo systémová řešení. Což v tomto případě znamená, aby dialog mezi plátcem a poskytovatelem vedl k racionálním volbám ve vztahu k efektivnosti poskytované péče.

19 Josef Jelínek: Nutné opatření, které jde stejným směrem, jako celé evropské zdravotnictví. Jedno z rychle použitelných úsporných opatření ke snížení očekávaného deficitu veřejného zdravotního pojištění v roce Je jen třeba citlivě aplikovat u osob, u kterých by brzké propuštění do domácí péče tam kde není, na příklad u osamělých osob, žádná k dispozici mohlo zkomplikovat doléčení pacienta a ohrozit jeho zdraví. Milan Žák: Naprosto nejlepší možná varianta. Svědčí o tom i hlasy oponentů jsou slabší. Josef Mrázek: Jde o bezpečnost pacienta a riziko komplikací. To musí zvážit lékař a navádět pacienty, aby na lékaře naléhali, je nezodpovědné. Sami lékaři musí v rámci vývoje oboru hledat únosnou míru rizika, oni odpovídají a není správné je k něčemu nutit. Dost na tom, že předčasně odejdou ti pacienti, kteří nemají na poplatky. Zdeněk Kolář: Souhlas, pokud bude probíhat odpovědná selekce pacientů, u kterých je toto opatření možné, protože mají zajištěnou domácí péči. Vojtěch Krebs: Nutný diferencovaný přístup k pacientům, posoudit jejich rodinné poměry. Ivana Königsmarková: Současně se zkrácením doby hospitalizace je třeba zajistit plošně dostupnou následnou péči v domácnosti domácí zdravotní péčí a porodními asistentkami. Adriana Liptáková: S opatrením sa stopercentne stotožňujem.

20 2. Rozhodčí soudy ve zdravotnictví začínají svou činnost. Ivan Malý: Sporům a nedorozuměním nelze zabránit. Snížení transakčních nákladů na jejich řešení je žádoucím opatřením. Výhrady mám k definování ceny a k úhradě nákladů státem. Jan Mertl: Toto opatření je nejednoznačné. Je otázka, zda rozhodčí soud garantuje stejnou míru prozkoumání právní odpovědnosti jako soud klasický. Pokud ne, je to problém: pokud už se někdo rozhodne řešit otázky zdravotní péče formou právního sporu, mělo by to být provedeno se vším všudy. Jinak to může fungovat spíš jako pobídka k pseudoformálnímu řešení vztahů mezi pacientem a zdravotnickým zařízením, zvyšující jejich četnost. Problém odpovědnosti za léčbu je velmi komplikovaný, při extrémní aplikaci dokonce může pacientovi uškodit, protože lékaři se budou bát rozumné míry rizika s poukazem na to, že poté nebudou schopni ji u případného soudu obhájit. Přitom medicína je obecně na rozkládání rizika apod. postavena: téměř každý zákrok má nějaké možné komplikace atd. Na druhé straně samozřejmě je nutno postihovat zanedbání léčby či evidentní profesní selhání: k tomu by ale podle mého názoru mohly stačit i klasická soudní řízení. Problém je tedy s onou šedou zónou, tedy řešení běžných nejednoznačných případů, rozhodčí soudy k tomu mohou přispět, ale taky uškodit hodně závisí na konkrétní praxi. Pokud by rozhodčí soudy byly spíše platformou, kde by se věci poctivě prozkoumaly, třeba i vysvětlily (řada věcí pramení z nedorozumění) a rozhodly, pak asi ano, pokud se stanou polem právních bitev, pak asi ne. Karel Erben: Rozhodčí soudy mohou být institucí, která alespoň zčásti zmírní nerovnováhu mezi postavením lékaře a pacienta ve zdravotnictví. Mohou být vhodné jednak pro řešení případů, kdy lékař nenavrhne pro pacienta optimální postup z toho důvodu, že je jinak motivován jiným motivačním zdrojem. Kupříkladu předepíše pacientovi méně vhodný lék jen proto, že mu za to dealer navrhne vyšší provizi. V jiném případě by rozhodčí soudy měly v obecné poloze poskytnout pacientům možnost, aby se dovolávali účinnějšího léčebného postupu, který pro péči o zdraví neznamená výrazně vyšší úhradu, ale je co do výsledku efektivnější, než obvykle používané léčebné postupy. Konkrétně půjde o prevenci a léčení civilizačních chorob s využitím poznatků o příčině vzniku těchto onemocnění. Zdeněk Kolář: Pokud neexistují standardy zdravotní péče a není změněna legislativa, má opatření minimální impakt.

21 Josef Mrázek: Výsledek rozhodování je dán složením rozhodčích a na jejich určení má pacient nejmenší vliv, takže asi prohraje a nebude mít možnost se obrátit následně na soud. Ztratí přitom 800 Kč a tři procenta částky, kterou chtěl vymáhat. Mnohem vhodnější je pokus o mimosoudní vyrovnání, to je také rychlé a má to lepší šanci, a při neúspěchu podat žalobu. Ivana Kořínková: Domnívám se, že rozhodčí soudy by mohly opravdu fungovat jako vhodná alternativa k soudům. Měl by se ale udržet trvalý důraz na kvalitu rozhodců. Oldřich Haičman: Rozhodčí soudy nemají zatím takové postavení jako klasické soudní řízení, mnohdy se stává, že smírčí soudy zastupují neodborníci, kterým jde především o obchod, než o spravedlivé vyřešení sporu Vojtěch Krebs: Jsou jistě důležitější opatření, která je nutno udělat Radka Víchová: Prostor pro rozhodčí řízení vznikne až po stanovení standardu a nadstandardu zdr. péče. V současné době pro ně, ale prostor moc nevidím. Milan Žák: Nejsem si jist, zda specifické české institucionální prostředí je na tento krok připraveno. Josef Jelínek: Tak, jak přibývá stížností na kvalitu zdravotní péče a soudních sporů mezi pacienty a zdravotnickými zařízeními v souvislosti s poskytnutou zdravotní péčí, bude pro pacienty i pro zdravotnická zařízení rychlejší, levnější a věřím, že i na lepší odborné úrovni řešení těchto sporů mimo zdlouhavě a často nepochopitelně rozhodující české soudy. Petr Kříž: Pokud to povede ke zjednodušení spravedlnosti a budou o sporech rozhodovat školení a specializovaní rozhodci, není důvod návrh nepodpořit.

22 Juraj Nemec: Prikláňam sa k oponentom, ktorí upozorňujú na skutočnosť, že najprv musia byť k dispozícii štandardy a až potom sa dá niečo ďalej riešiť. Predčasné zavedenie takého inštitútu v krajine, kde súdna moc nie vždy efektívne garantuje zákonnosť a bez vhodného právneho rámca je značne riskantné. Na druhej strane, práva pacientov je potrebné posilňovať. Karel Rýdl: Myslím, že by se měla řešit otázka hlavně důvěry mezi pacientem a lékařem, aby nenastaly jevy, kdy si pacient chce za každou cenu něco vysoudit. Vladimír Dvořák: Souhlasím spíše s argumenty oponentů. V kontextu ostatních problémů zdravotnictví v ČR jde o marginálii. Ivana Königsmarková: Pokud nemá pojišťovna nebo zdravotnické zařízení povinnost přistoupit k rozhodčímu řízení nepředpokládám větší přínos. Adriana Liptáková: Na Slovensku funguje od roku 2004 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Je to nezávislá odborná inštitúcia, ktorá rieši sťažnosti pacientov. Je vhodnejšou formou ako navrhované rozhodcovské súdy.

23 3. Omezení špičkové zdravotní péče. Pavel Kubů: Medicinalizace lidského života je aktuálně jedním ze zásadních problémů trvale udržitelného rozvoje zdravotnictví. Budeme-li i nadále dávat přednost technologiím před kvalitními a spokojenými zdravotníky, kteří léčí pacienta jak v rovině fyzické tak psychické i sociální, zjistíme velmi brzy, že sebelepší CT, NMR či operační robot na každém rohu nám k lepší úrovni zdravotního stavu populace nepomohou. Jan Mertl: Zde se jedná o trvalý problém, akcelerovaný v posledních letech rychlým růstem možností medicíny. Jediné, co na to funguje, je poctivá costbenefit nebo cost-utility analýza. Je jasné, že lékaři chtějí léčit moderně a pacienti se chtějí léčit moderně, ale na druhé straně to musí být ufinancovatelné a přinášet skutečné užitky: celá řada moderních metod je krásná, ale nemusí přinášet specifický benefit oproti starším metodám. Důležité je také zajistit rovnoměrnou distribuci léčebných metod v rámci zdravotnictví: tedy aby se dostaly ke správným indikacím. Doplácení ze soukromých zdrojů za nadstandardní metody je žádoucí, stimuluje rozvoj moderní medicíny; musí však být zajištěno, že ti, kdo se pro soukromé výdaje nerozhodnou, nebudou poškozeni na zdraví nebo aplikací druhořadé medicíny pro chudé. Zdeněk Kolář: Může to sice ohrozit některé pacienty, ale naše zdravotnictví na to skutečně nemá. Ivana Kořínková: Omezení vysokých nákladů investovaných do zdravotnické techniky a úspora prostředků v této oblasti mi připadá smysluplná, ale způsob řešení tímto opatřením mi připadá trochu alibistický. Domnívám se, že pozornost by měla být směrována více na rozhodovací systém a podporovat kvalifikaci směřující k adekvátní rozlišovací schopnosti a kompetenci osob za investice zodpovědných. Alena Kuldová: Špičková zdravotní péče musí zůstat v ČR jednoznačně. Jistá opatření k úsporám jsou žádoucí, ale ne na úkor rozvoje kvalifikovaných pracovníků. Karel Rýdl: Proč a kdo chce a na čí úkor regulovat pokrok? Kdopak nám to dělal v minulosti? Nezaváděli se polovodiče, protože se čekalo na vývoj celovodičů Šetřit se dá na reprezentaci vlády, honosných autech

24 Milan Žák: Omlouvám se, ale na to nemám usazený názor. Jen si myslím, že řešením je jen mezinárodní koordinace například v rámci EU. Olga Kunertová: Rozumná pravidla pro spoluúčast konzumentů péče by bylo podle mého lepším řešením finančního problému našeho zdravotnictví. Vojtěch Krebs: Rozsah špičkové zdravotní péče je vždy omezen,proto je nutná úhrada za tuto péči. Josef Mrázek: Administrativní nebo politické omezování rozvoje, účinnosti a kvality zdravotní péče je protiústavní a proti zákonům o lidských právech. Je podvod tvrdit, že jinak by náklady neúměrně rostly. Samozřejmě se zde musí říci, že zavádění nesmyslně drahých metod a léčiv, aniž by to přinášelo významné výsledky, není žádná špičková zdravotní péče. Musí být předmětem hodnocení odborníků, co ještě má význam pro pacienta udělat a kdo o daném problému neví dost, nemá právo stavět bariéry. Oldřich Haičman: Nemá význam brzdit přístup nových technologií do zdravotnictví, pokud povedou ke zvyšování kvality zdravotní péče, nicméně většinové zdravotnictví na přístupu nejmodernějších technologií nestojí. Adriana Liptáková: Akým spôsobom sa bude koordinovať vstup nových technológií? Na to väčšinou slúžia vo svete HTA agentúry. Súhlasím s tým, že skutočne niektoré špičkové prístroje znamenajú benefit iba pre minimálne percento chorých a v porovnaní s vynaloženými nákladmi je výsledný efekt neadekvátny. Kvôli tomu sa EK snaží vytvoriť európske siete excelentných centier tak, aby bolo využitie erudovaných odborníkov a prístrojového vybavenia maximálne účelné. Radka Víchová: V současné době úspor je hodně prostoru pro koordinaci nákupů speciálních drahých přístrojů. Musí se kupovat ale jen tam kde je dostatek pacientů aby se přístroj byl schopen časem zaplatit. Není v silách českého zdravotnictví hradit nákup přístrojů, které se využívají jen minimálně, to si nemůže dovolit ani zdravotnictví v Saudské Arábii. Josef Jelínek: Do reformy financování zdravotní péče je při očekávaném deficitu veřejného zdravotního pojištění vhodné uplatnit toto korektní opatření raději než omezování standardní zdravotní péče nebo prodlužování lhůt na provedení

25 operací, které je možno odložit. Tj. není možno zvyšovat kvalitu zdravotní péče a zvyšovat její náklady, nejsou-li k dispozici dostatečné finanční prostředky ani na pokrytí nákladů zdravotní péče v současném rozsahu a současných léčebných standardech. Martin Kopecký: Nekoncepčními nákupy drahých přístrojů a nasmlouváním výkonů na tyto přístroje utíká z českého zdravotnictví zbytečně mnoho mld. Ať v ČR jsou i nejnovější technologie, ale pouze na špičkových pracovištích. Ivan Malý: Omezovat by se neměly nejdražší ale nejméně efektivní technologie. Hospodárnost je jen jedna ze složek. Juraj Nemec: Aj najvyspelejšie krajiny regulujú oblasť zdravotníckych technológií. Ocením preto každú vládu, ktorá si trúfne začať robiť v oblasti zdravotníckej techniky systémové opatrenia a prizná, že pri našom HDP proste nie je možné všetko a všade mať. Majú už všetky zdravotnícke zariadenia plne zmapované ekonomicko-zdravotné aspekty používania drahej techniky? Vladimír Dvořák: Racionální opatření. Jsou ale důvodné obavy, že ti, kteří budou o případné alokaci moderní techniky rozhodovat, nebudou nestranní. Pokud by šlo pouze o preferování přímo řízených zařízení, byl by to kontraproduktivní krok. Petr Kříž: Principiálně nutné a správné opatření, kardinální otázkou však je nalezení úrovně, kdy už je špičková péče nad možnosti systému. Systém by však měl v případech, kdy je drahá léčba skutečně lepší, umožnit financování z jiných zdrojů (pacient, sbírky apod.)

26 Karel Erben: S výjimkou omezení obecného nasazování robotů ve všech případech, pro které byli vyvinuti, je opatření nepřiměřeným a zbytečným omezováním dostupnosti zdravotní péče. Na zbytečnost opatření je třeba poukázat proto, že zdravotnictví má obrovské finanční rezervy ve svém špatném přístupu k využití možností kauzálního léčení civilizačních chorob a k jejich prevenci v souladu s objevem příčiny jejich vzniku. Budí podiv, že Ministerstvo zdravotnictví odmítá jednat o podnětu využít tohoto objevu, když je spojen s upozorněním, že podle značně rozsáhlé a zcela věrohodné studie (na rozdíl od studií, o které MZ opírá své odmítání, a to již od nástupu MUDr. Julínka na post ministra) by přinesl snížení výskytu KVO o více než 60%. Takové snížení nemocnosti je spojeno se shodným snížením nákladů na vyšetřování a léčení nejen KVO, ale i dalších civilizačních chorob. O úsporách v řádu miliard se neodmítá jednat ani z úplné nevědomosti, pokud k tomu nemají odpovědní představitelé nějaký osobní utajovaný důvod.

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.listopadu 2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 12. června 2013 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD.

Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví. Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Metoda výpočtu návratnosti investicí do přístrojové techniky ve zdravotnictví Doc. Ing. J. Borovský, PhD. Přístupy k hodnocení návratnosti investic V tržních podmínkách je hlavním užitkem investic přírůstek

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 27. listopadu 2012 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor

Více

JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR

JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR Leoš Heger, Praha 24. 11. 2010 PROBLÉMY spokojenost pacientů / zdravotníků napětí mezi zdroji a objemem péče chování pacientů v mezních stavech implicitní

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Východiska Co mají občané právo očekávat? Vztah zdravotník-pacient: ochrana

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment VALUE outcomes s.r.o. Zdravotnické prostředky - celkem 22 mld Kč

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Reforma zdravotnictví a role HTA

Reforma zdravotnictví a role HTA Reforma zdravotnictví a role HTA MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 České zdravotnictví je na půli cesty od přídělového systému k regulovanému trhu: 6 + 1 zdravotních pojišťoven, ale... svobodná volba poskytovatele

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

Principy zdravotního připojištění

Principy zdravotního připojištění Principy zdravotního připojištění Doc. Martin Dlouhý IPVZ Praha, VŠE v Praze 23.10.2007 Praha Osnova přednášky 1. Proč zdravotní připojištění? 2. Co je zdravotní připojištění? 3. Typy zdravotního připojištění

Více

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Zdravotnictví v ČR v rámci Evropy Struktura financování Můžeme ještě ušetřit

Více

VIZE ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2020. Ing. Petržela Oldřich MBA samostatný konzultant 4.1.2010

VIZE ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2020. Ing. Petržela Oldřich MBA samostatný konzultant 4.1.2010 VIZE ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2020 Ing. Petržela Oldřich MBA samostatný konzultant 4.1.2010 1 VIZE ZDRAVOTNICTVÍ 2020 PACIENT MÁ SVÉHO AGENTA (PL) PACIENT MÁ SVÉHO PRŮVODCE (SYSTÉM) PACIENT MÁ ZASTÁNÍ

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka 19.11.2014 INMED Funkční informační systém cesta k posílení skutečné

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Omluveni: p. Jaroslav Matýs, J. Rektor, Radek Prouza, Lenka Havlasová.

Omluveni: p. Jaroslav Matýs, J. Rektor, Radek Prouza, Lenka Havlasová. Oddělení poradců a strategií Zápis z II. jednání pracovní skupiny Udržitelné financování psychiatrické péče 13. 11. 2014 11.00-12.30 Přítomní členové pracovní skupiny: p. Martin Anders PS ČLS JEP, budoucí

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek Ministerstvo práce a sociálních věcí Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek a služeb sociální ochrany v roce 2011 a dalších letech Materiál pro jednání Pracovního týmu RHSD pro sociální otázky Únor

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

ZDRAVOTNICTVÍ A EKONOMICKO POLITICKÝ SYSTÉM. MUDr. Jan Šťastný

ZDRAVOTNICTVÍ A EKONOMICKO POLITICKÝ SYSTÉM. MUDr. Jan Šťastný ZDRAVOTNICTVÍ A EKONOMICKO POLITICKÝ SYSTÉM MUDr. Jan Šťastný srpen 2005 MODELY ZDRASYSTÉMŮ Struktura zdravotnického systému není věcí odborníků, nýbrž politiků; v demokratických systémech je odrazem názoru

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

SROVNÁNÍ SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE A NIZOZEMSKU

SROVNÁNÍ SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE A NIZOZEMSKU SROVNÁNÍ SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE A NIZOZEMSKU Ing. Alena Vašků Mezinárodní seminář s účastí nizozemských expertů na téma INOVACE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH se zaměřením na osoby

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Změny pro budoucnost

Změny pro budoucnost Změny pro budoucnost Proč je třeba reforma justice? Nespokojení občané a firmy Dlouhé trvání i jednoduchých případů v některých krajích Složitý soudní proces, složitý systém justice Komplikovaná komunikace

Více

Pracovní podmínky nutričních terapeutů

Pracovní podmínky nutričních terapeutů Pracovní podmínky nutričních terapeutů Bc. T. Starnovská ČAS Různé kvalifikace, stejné použití? Zaplaťte si terapeuta, může všechno (ale ne tak docela)! Má specializaci? Kolik a co je reálné udělat za

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3. Právo a přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Obsah prezentace Úvodem: Právo a systém zdravotního pojištění

Více

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek

Pacienti z prosebníků zákazníci. MUDr. Pavel Vepřek Pacienti z prosebníků zákazníci MUDr. Pavel Vepřek Proč všichni reformují zdravotnictví po tisíciletí přímý vztah mezi pacientem a lékařem průmyslová revoluce vznik nemocenských pokladen pro zaměstnance

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Nominální pojistné jako klíč ke změně? MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Obsah dnešní prezentace Co je to nominální pojistné? Důvody pro zavedení nominálního pojistného Alternativy k zavedení

Více

Radek Policar 1.10.2013

Radek Policar 1.10.2013 Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR Radek Policar 1.10.2013 Milníky do 30. 11. 2011 bez nadstandardů 1. 12. 2011 až 4. 8. 2013 základní varianta ekonomicky náročnější

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl. Ideál lékaře (svobodného povolání):

Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl. Ideál lékaře (svobodného povolání): Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl Tomáš Macháček, Reforma zdravotnictví-forum.cz Lékaři pro reformu, Brno 25.4.2009 Health Reform.cz Ideál lékaře (svobodného

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

9 Programové prohlášení nové vlády

9 Programové prohlášení nové vlády 9.1 Střednědobé cíle rozpočtové politiky Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za cíl zvrátit nepříznivý vývoj veřejných financí zejména v oblasti mandatorních výdajů, snížit deficit vládního

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI PNP PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Zákon o sociálních službách č. 108/2006Sb., o sociálních službách Změna zákona, odstranění nefunkčního a diskriminujícího způsobu posuzování a jeho negativního dopadu na osoby s postižením

Více