VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010"

Transkript

1 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: , DIČ:CZ , č.ú /0100 KB Semily tel. (+420) , fax. (+420) , 1

2 Obsah: 1. Charakteristika organizace 2. Organizační uspořádání nemocnice 3. Zpráva o činnosti 4. Stanovisko dozorčí rady 5. Pracoviště nemocnice 6. Personální údaje 7. Vývoj vybraných ukazatelů činnosti 8. Ekonomické údaje 9. Investiční rozvoj Spokojený pacient je naší prioritou 2

3 1. Charakteristika organizace Název organizace: Nemocnice s poliklinikou v Semilech Sídlo organizace: ul. 3. května 421, Semily IČO: Právní forma: městská příspěvková organizace Název zřizovatele: Město Semily Sídlo zřizovatele: Husova 82, Semily Předmět činnosti nemocnice Hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotnických služeb v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče v určených oborech. Nemocnice provozuje hospitalizační lůžka v intenzivní, akutní a následné péči. Dále zajišťuje podpůrné technickohospodářské činnosti a služby související s hlavní činností. Nedílnou součástí je odborná výchova a postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků. Je součástí plnění zvláštních úkolů havarijních plánů a likvidací zdravotnických následků hromadných neštěstí a katastrof. Nemocnice organizuje odborné semináře a kongresy. Rozsah činnosti Nemocnice disponuje ve třech propojených objektech 141 lůžky pro intenzivní, akutní a následnou péči. Ročně hospitalizuje cca 4,5 tisíce pacientů a provede kolem 60 tisíc ambulantních vyšetření. Koncem roku zde pracovalo 242 zaměstnanců, z toho 38 lékařů a 132 ostatních zdravotnických pracovníků. Obrat nemocnice je 146 mil. Kč ročně. V roce 2010 nemocnice poskytovala zdravotní péči a služby v lůžkové části v oborech interny, chirurgie, ortopedie, kožní, následné ústavní a následné rehabilitační péče. ARO zajišťuje anestesiologickou, intenzivní a ambulantní péči. Klinická onkologie poskytuje odbornou péči v onkologickém stacionáři. Diagnostické a komplementární služby zajišťuje radiodiagnostické oddělení a klinické laboratoře. Ambulantní péče je poskytována v odborných ambulancích a poradnách. Rozvíjí se domácí péče ambulance bolesti, včetně paliativní péče. Nezdravotnické, provozní a technické služby jsou zajišťovány vlastní prádelnou, stravovacím provozem, údržbou, energetikou a dopravou. Od roku 2008 jsou všechna lůžková oddělení akutní péče akreditována Ministerstvem zdravotnictví ČR k specializačnímu postgraduálnímu vzdělávání lékařů. Řízení nemocnice Užší vedení Ředitel nemocnice: Správní ředitel, zástupce ředitele: Ředitelka ošetřovatelské péče: MUDr. Jaroslav Krutský, MBA Ing. Bohumil Pick Bc. Helena Hejduková 3

4 Rozšířené vedení Dozorčí rada prim.rndr. Jiří Jína prim.mudr. Georgios Karadzos prim.mudr. Hana Králíčková prim.mudr. Pavel Kraťuk prim.mudr. Pavel Sábl prim.mudr. Peter Stica prim.mudr. Jana Štrinclová prim.mudr. Eva Tauchmanová Předseda: Vladimír Šimek Ing. arch.věra Blažková Mgr. Josef Haas MUDr. Miroslav Holub Ing. Lidmila Karmášková prim. MUDr. Pavel Sábl Jana Ševců 2. Organizační uspořádání nemocnice 4

5 3. Zpráva o činnosti A) Zpráva ředitele nemocnice Po konsolidačním a restrukturalizačním roce 2009 byly pro rok 2010 stanoveny úkoly, jejichž cílem je neustálé zlepšování kvality a dostupnosti péče o pacienty, stabilizace nemocnice v oblasti personální, zvýšení výkonových parametrů a minimalizace nepříznivých dopadů celkové ekonomiky. Byly provedeny následné změny. Přechod na strategické řízení, změna organizačního uspořádání a systému řízení, decentralizace a vyšší týmová spolupráce. Přechodem na klientsky řízenou organizaci se nadřadily potřeby pacientů nad uplatňováním vlastních účelových zájmů. Zlepšila se firemní kultura, vzájemné vztahy a vnitřní mezioborové spolupráce. Nejdůležitější v životě organizace je spokojenost pacientů, kvalitní medicína a spokojenost zaměstnanců. Ne všichni budou samozřejmě se vším spokojeni, ale byly vytvořeny podmínky pro tuto kvalitu. Individuální přístup, personální politika, sociální smír, postgraduální vzdělávání a možnost odborné i kariérní realizace. Bohužel příjmy od zdravotních pojišťoven neumožnily optimální investiční rozvoj. Přesto se podařilo částečně realizovat nákup investic, nejdůležitější byla tzv. digitalizace RDG a přechod na systém PACS. Byl zřízen rodinný pokoj pro paliativní péči. Prohloubila se spolupráce s okolními nemocnicemi, především s MMN v Jilemnici, Krajskou nemocnicí v Liberci a dalšími zdravotnickými zařízeními. Byly vytyčeny hlavní strategické cíle nemocnice. Kontinuální zvyšování konkurenceschopnosti, částečná restrukturalizace stávajících medicínských oborů, činností a rozsahu vybraných služeb. Zásadní pro kvalitu péče bylo zahájení procesu akreditace kvality zaváděním národních standardů akreditace klinické laboratoře. V neposlední řadě je důležitým úkolem zvýšení image a atraktivity nemocnice. Bohužel se v roce 2010 nepodařilo nasmlouvat velkou endoprotetiku pro klientelu VZP. O implantacích, resp. úhradě za tyto operace se s VZP neustále jedná. Tradičně byly v průběhu roku organizovány odborné semináře a proběhl již 14. ročník celostátního chirurgického kongresu tzv. Harrachovské dny ve Špindlerově Mlýně. Závěrem bych chtěl poděkovat především všem zaměstnancům nemocnice, kteří mají hlavní zásluhu na pozitivních změnách, které opět obnovily důvěru v Nemocnici v Semilech. Dokladem dobré práce s pacienty je fakt, že nemocnice získala v roce 2010 titul organizace HealthCare Institute za druhé místo v kraji v kategorii Nemocnice ČR očima pacientů. MUDr. Jaroslav Krutský, MBA ředitel nemocnice B) Zpráva správního ředitele nemocnice Hospodaření nemocnice bylo i nadále výrazně poznamenáno změnami, k nimž došlo v roce 2009 odchod části lékařů ortopedického oddělení, příchod nových ortopedů, zásadní reprofilizace lůžkových oddělení s posílením následné péče na úkor akutní, postupné obnovování výkonnosti nemocnice. Nadále se již nedařilo snižovat zadluženost nemocnice, naopak v závěru roku se splatnost prodloužila o téměř 2 měsíce. Přestože nebyly provedeny žádné úpravy tabulky tarifních platů zdravotníků, nadále vzrůstaly průměrné platy. Nejvýrazněji se zvýšily platy lékařům, v menší 5

6 míře i ostatním zaměstnancům. Současně se obnovil počet zaměstnanců z předkrizového období. Po přechodném poklesu v roce 2009 vzrostly náklady spojené se zvýšením výkonnosti nemocnice, zejména vyšším pobytem hospitalizovaných pacientů (12% nárůst počtu ošetřovacích dnů), kromě toho rostly nejmarkantněji ceny energií. Pokračovala snaha věnovat více prostředků na vzdělávání, zejména mladých lékařů. Dařilo se snižovat dále náklady na služby, kromě oprav a poplatků za odpady. V závěru roku byla vyčíslena a odvedena předpokládaná vratka zálohy VZP za rok Nebyla plně kompenzována zvýšenými platbami od ostatních zdravotních pojišťoven. Celkové platby za zdravotní péči se poněkud zvýšily, ale vzhledem k výše uvedeným nepříznivým okolnostem se pronikavě zhoršilo cash-flow a nemocnice po patnácti letech vzdorování použila v prosinci na několik dní krátkodobý překlenovací úvěr. Po zásadním snížení dluhů v předchozích letech a zlepšení platových podmínek zaměstnanců v roce 2009 prioritou zůstalo nalezení programu k plnému využití kapacity nemocnice a posílení jejích tradičních předností ve vztahu k pacientům. Tento úkol byl nadějně plněn, avšak před koncem roku v souvislosti s připravovanými radikálními úsporami ve zdravotnictví se nastoupená cesta značně zkomplikovala. Rok 2011 bude v této věci ještě složitější. V průběhu roku 2010 se uskutečnilo několik kontrol, nejrozsáhlejší byly veřejnosprávní kontrola Dataxa, kontrola dodržování pracovněprávních předpisů Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj, stravovacího provozu Českou obchodní inspekcí, hrazení pojistného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, hospodaření s léky a opiáty Krajským úřadem LK, zajištění podmínek pro provozování ortopedického lůžkového oddělení odbornou komisí VZP. Nebyly shledány žádné závažnější nedostatky. Dále proběhla řada kontrol VZP ohledně vykazování zdravotní péče. Výrazně se zvýšila i vnitřní kontrolní činnost v souvislosti s přípravou na akreditace a nutnými úspornými patřeními. Po vyhlášení úsporných a reformních kroků vlády a zdravotních pojišťoven bude následující období pro nemocnici i celé zdravotnictví velmi obtížné! Ing. Bohumil Pick správní ředitel Nemocnice v Semilech C) Zpráva ředitelky pro ošetřovatelství Rok 2010 začal relativně klidně. Po nastartované reorganizaci nemocnice a restrukturalizaci lůžkového fondu v roce 2009 se zdálo, že máme za sebou další historicky významnou, ale úspěšnou etapu. Ve druhé polovině roku jsme s napětím očekávali, s jakými reformními kroky přijde nová vláda, která ve svém programovém prohlášení a nakonec i v koaliční dohodě deklarovala, že bude vládou rozpočtové odpovědnosti. Nejen zdravotníci prožívali období bouřlivých diskusí a demonstrací. Ošetřovatelství jako obor a sestry jako jeho nositelky jsou dnes zapojeny do širších společenských změn. Nová koncepce zdravotní péče, v níž hrají nelékařské profese významnou roli a jejíž součástí jsou i deklarace ministerstva o navýšení kompetencí nelékařům, je jedním z cílů, který je běžný v rozvinutých zemích. Tato cesta však vyžaduje změny v přípravě nelékařských profesí, které v naší nemocnici věnujeme velkou pozornost. Náš systém vzdělávání se permanentně přizpůsobuje nejen legislativním požadavkům, ale i potřebám konkrétních oborů. V letošním roce studuje kombinovanou - dálkovou formou vysokou školu v oboru ošetřovatelství 8 sester, z toho 4 v manažerské pozici. Rok od roku se 6

7 zvyšuje počet vysokoškolsky vzdělaných nebo diplomovaných sester, které přijímáme do pracovního poměru a které se na procesech změn výrazně podílejí. V rámci zvyšování kvalifikace úspěšně ukončily specializační studium 2 nelékaři (v oborech intenzivní péče a klinická biochemie), ve studiu pokračují 3 nelékaři (v oborech intenzivní péče, aplikovaná fyzioterapie a perioperační péče). Úspěšně také dokončili 3 sanitáři akreditovaný kvalifikační kurz v oboru všeobecný sanitář. V závěru roku jsme zahájili přípravy k využití dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa pro nelékaře, jehož prostřednictvím by se náklady na proces zvyšování kvalifikací v následujícím období značně snížily. V oblasti prohlubování vzdělávání jsme uspořádali dva ústavní semináře s tématikou fyzioterapie a euthanázie, dále dvě odborné konference pro lékaře i nelékaře, kde nosnými tématy byla problematika oboru ortopedie a onkologie. Naše sestry publikují odborné články v celostátně vydávaném měsíčníku Sestra, který je určen převážně pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Začátkem června proběhl 14.ročník dvoudenního kongresu Harrachovské chirurgické dny, kterého se zúčastnilo 107 sester, 57 lékařů a 23 spolupracujících firem. Po několika letech se konání tohoto kongresu přesunulo do jiné horské, neméně atraktivní, lokality Špindlerova Mlýna. Naši nelékaři se vzdělávali na 38 akcích po celé republice, celkem se v nich proškolilo 162 sester a ostatních nelékařských profesí. Rok 2010 se stal pro většinu nelékařů rokem, kdy si po šesti letech museli obnovit zákonem předepsanou registraci (osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu). Tradiční se již stala naše aktivní spolupráce při výkonu odborné praxe studentů středních a vysokých škol (ISŠ v Semilech, SZŠ v Turnově, SZŠ a VZŠ v Liberci, VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové a Ústí nad Labem, LF UK v Praze a Hradci Králové, Waldorfské lyceum, Technická univerzita v Liberci. Praktickou výukou tak prošlo přes dvacet studentů. Oblíbenou a stále vyhledávanou službu respitní péče, využilo 7 klientů, kteří zde strávili celkem 196 dnů, převážně na odděleních následné péče a interny. Dne byl slavnostně uveden do provozu tzv. rodinný pokoj hospicového typu. Nemocniční akreditační skupina pracovala po celý rok dle standardního harmonogramu. Bylo provedeno 120 auditů zdravotnické dokumentace, bezmála 300 ošetřovatelských auditů a celonemocniční hygienicko - epidemiologický audit, kterým prošli všichni zaměstnanci, včetně nezdravotnických profesí. V srpnu byla přijata do pracovního poměru manažerka kvality, pod jejímž vedením byla zahájena intenzivní příprava akreditace klinických laboratoří. Byl aktualizován nemocniční dezinfekční řád, směrnice o osobních ochranných pomůckách, pravidla pro provozování akutní ambulance, směrnice o nemocničních nákazách a další tiskopisy např. informované souhlasy apod. Na jaře tohoto roku jsme se zapojili do projektu HOPE, který se věnuje klíčovým otázkám týkajících se bezpečí pacientů. Především řízení bezpečí a rizik ve zdravotnických zařízeních. Dvouletý program je určen pro čtyřčlenné týmy z vybraných 16 zdravotnických zařízení z celé ČR a jeho závěry budou sloužit jako podkladový materiál pro MZ ČR k zavádění systémových opatření v dané oblasti. Např. MZ již představilo Akční plán kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období , jehož součástí je i vyhlášení pěti Resortních bezpečnostních cílů pro rok Díky účasti v projektu HOPE se zvýšily znalosti a dovednosti našich zástupců v této problematice a ty jsou postupně implementovány do vnitřních systémů kvality v naší nemocnici. V průběhu minulých let se v řadě nemocnic stala běžným standardem identifikace pacienta, nezbytný předpoklad pro poskytování úspěšné a bezpečné zdravotní péče.. Touto cestou se vydala i naše nemocnice a od září jsme na dvou lůžkových odděleních testovali kvalitu a užitkové vlastnosti identifikačních 7

8 náramků pro pacienty. Náramek je nositelem spolehlivých informací, zárukou bezpečnosti pro pacienta a personálu zajišťuje rychlou orientaci a ověření jeho totožnosti. Cílem bylo zahájit nejpozději počátkem nového roku celoplošnou aplikaci. O zkvalitňování ošetřovatelské péče a služeb pro naše klienty se snažíme někdy i zdánlivě banálními inovacemi. V letošním roce to bylo například pořízení bezdotykových digitálních teploměrů pro hospitalizované pacienty. Tento moderní systém zaručuje pohodlné a přesné měření teploty. Jeho použití je velmi jednoduché a efektivní. Odpadá tělesný kontakt a s ním spojené riziko kontaminace, nevyžaduje žádný spotřební materiál, náklady na údržbu a dezinfekci jsou nulové, pro měření není nutné pacienta budit, teplota je naměřena v řádech vteřin, uchovává v paměti až 32 měření apod. Semilská nemocnice obhájila i v roce 2010 titul organizace HealthCare Institute za druhé místo v Libereckém kraji v celostátním průzkumu spokojenosti pacientů českých nemocnic Nemocnice ČR 2010 očima pacientů. Tohoto ocenění si velice vážíme, zvláště v době, kdy extrémně sílí konkurenční prostředí a s tím i vysoké nároky na kvalitu. Zároveň je to ocenění práce všech zaměstnanců, za což jim právem patří velké poděkování. Bc. Helena Hejduková ředitelka pro ošetřovatelství Nemocnice v Semilech 4. Stanovisko dozorčí rady Dozorčí rada pracovala v roce 2010 v následujícím složení: Vladimír Šimek předseda DR zástupce zřizovatele, místostarosta MěÚ Semily Ing. Lidmila Karmášková tajemnice, zástupce občanů Ing. arch. Věra Blažková zastupitel města Semily Jana Ševců zástupce zaměstnanců Nemocnice v Semilech MUDr. Miroslav Holub zástupce lékařů MUDr. Pavel Sábl zástupce zaměstnanců Nemocnice v Semilech Mgr. Josef Haas právník MěÚ Semily Dozorčí rada se scházela v souladu s plánem činnosti na rok Ke dni byla jmenována nová DR v pozměněném složení, jejíž 1. zasedání se uskutečnilo Předmětem její činnosti bylo zejména sledování průběhu hospodaření, hodnocení finanční situace, situace kolem ortopedického oddělení, zhodnocení změn lůžkového fondu z konce roku 2009 a řešení personálních záležitostí. Nárůst nákladů předstihuje nárůst výnosů, obnovuje se výkonnost nemocnice, avšak v době nepříznivého financování zdravotnictví ze strany zdravotních pojišťoven. Do roku 2009 byla ztráta z minulých let snižována. Za rok 2010 však došlo po třech letech k prohloubení ztráty: Hospodářský výsledek činil -1, ,36 Kč. Vyšší náklady souvisí s růstem výkonnosti nemocnice, zejména ortopedického oddělení. Růst osobních nákladů odráží nárůst počtu zaměstnanců, 8

9 rozšiřování služeb a postupný platový nárůst. Průměrné mzdy se meziročně zvýšily o 4%. Výši finančních nákladů ovlivnila též několik let se vlekoucí soudní kauza. Dozorčí rada projednala roční uzávěrku a výroční zprávu nemocnice za rok 2010 a schvaluje ztrátové hospodaření za rok 2010 s ohledem na mimořádné vnitřní i vnější okolnosti, popsané ve zprávě. Dozorčí rada upozorňuje, na další zostření situace v roce 2011 a 2012, kterou bude muset nemocnice spolu se zřizovatelem řešit. Jedná se zejména o restriktivní finanční politiku zdravotních pojišťoven při současném zvýšeném tlaku na snižování počtu akutních lůžek, faktické vyčerpání vlastních zdrojů a možností úspor a na druhé straně. Mgr. Jan Farský předseda DR 9

10 5. Pracoviště nemocnice Seznam pracovišť a vedoucích pracovníků: Pracoviště primář /vedoucí oddělení vrchní sestra /ved. nelékař Lůžková část Chirurgie prim.mudr. Georgios Karadzos Magda Kousalová Ortopedie prim.mudr. Peter Stica Jaroslava Křapková JIP operačních oborů prim.mudr. Eva Tauchmanová Ludmila Koucká Interna prim.mudr. Pavel Sábl Alena Buriánková JIP interní MUDr. Robert Nechanický Olga Kadavá Kožní prim.mudr. Jana Štrinclová Veronika Krausová,DiS Následná ústavní péče prim.mudr. Pavel Kraťuk Šárka Peškarová Následná rehabilit. péče prim.mudr. Peter Stica Jaroslava Křapková Diagnostická část Klinické laboratoře prim.rndr. Jiří Jína Vlasta Hloušková - laboratoř biochemická a imunochemická, hematologická a transfúzní služby (krevní sklad), vyšetření močí a mikrobiologická. Radiologie prim.mudr. Hana Králíčková Jiří Ďoubalík Nelůžková část ARO prim.mudr. Eva Tauchmanová Věra Šturcová Operační trakt MUDr. Pavel Hladík, PhD. Eva Kadlecová Klinická onkologie MUDr. Regina Štuková Dagmar Havlíčková Ambulantní část Chirurgie prim.mudr. Georgios Karadzos - všeobecná, traumatologie, cévní, dětská, pro chronické rány, pro laparoskopické výkony, nádorová onemocnění, pro stomiky, excize, piercing Ortopedie prim.mudr. Peter Stica - všeobecná, traumatologie, dětské kyčle ORL MUDr. Radmila Zikmundová - audiologie, foniatrie Interna prim.mudr. Pavel Sábl - všeobecná, kardiologie, diabetologie, gastroenterologie, lipidová, léčba obesity, hepatální, revmatologická Kožní prim.mudr. Jana Štrinclová - všeobecná, lymnologie, venerologie, kosmetická kožní léčba Rehabilitace prim.mudr. Peter Stica Mgr. Vlasta Bochová Plicní a TBC MUDr. Jana Kraťuková Jana Pošepná Urologie MUDr. Jaroslav Všetička Lucie Šaldová Praktický lékař MUDr. Jana Kraťuková Zdenka Schreyerová Ambulance bolesti MUDr. Klára Valentová Jana Polachová Protialkoholní poradna MUDr. Vít Šlechta Zdena Bažantová Logopedie Bc.Miroslava Koucká/ Mgr. Eva Benešová Akutní ambulance Jana Pošepná Techn. provozní část Provozně technické odd Miroslav Bém Stravovací Vladimíra Gallerová Prádelna/sklad Hana Vojtíšková Sterilizační centrum Jindřiška Vančurová 10

11 Struktura lůžkového fondu k Oddělení / počet lůžek Intenzivní péče Chirurgie 3* Ortopedie Interna 4 Kožní Následná ústavní péče Následná rehabilitační péče Celkem lůžek k * mezioborová JIP operačních oborů 11 akutní péče následná péče

12 Chirurgické oddělení Činnost chirurgického oddělení pokračuje ve stejném trendu a v daném spektru operačních činností jako v minulých letech. Kompletní operace zažívacího traktu klasickým i laparoskopickým způsobem. Cévní operace, tepenné rekonstrukce, žilní operace, léčení defektů horních i dolních končetin, různé etiologie po kompletním vyšetření. Traumatologie konservativní i operační výkony v plném rozsahu kromě operací velkých kloubů, které provádíme ve spolupráci s naším ortopedickým oddělením. V únoru 2010 nastoupil na naše oddělení MUDr. Pavel Hladík, PhD., který léta pracoval na chirurgické klinice FN v Hradci Králové. Obohatil operativu o laparoskopické výkony žlučníku, kýl a jícnových kýl nastoupila MUDr. Tereza Podrazilová a MUDr. Ivana Kotrcová obě absolventky LF. MUDr. Lukáš Mráka se připravuje na složení atestace. S oddělením pravidelně spolupracují také externisté: Doc. MUDr. Teodoz Suchý a MUDr. Alois Kolina. V červnu 2010 proběhl další ročník Harrachovských dní pod záštitou výboru ČCHS s velice dobrou účastí lékařů i sester a jako každoročně s velkým úspěchem. Přednášková činnost lékařů i sester na různých kongresech či seminářích je stále prioritou našeho oddělení. Personální údaje Primář MUDr Georgios Karadzos Vrchní sestra Magdalena Kousalová Počet lékařů a VŠ 8 Počet sester 23 Počet dalších pracovníků 3 Statistické údaje Počet hospitalizací 1194 Využití lůžkové kapacity % 67,97 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,12 Počet operací 485 Počet ambulantních vyšetření

13 Ortopedické oddělení V roce 2010 došlo k stabilizaci všech činností ortopedického oddělení. I přes nepříznivou situaci, danou neobnovením úplného smluvního vztahu s VZP, se podařilo navýšit počet provedených výkonů i počet hospitalizací (vztaženo k počtu lůžek). Významnou pro chod oddělení byla stabilizace personální, kdy během roku postupně byl rozšířen jak lékařský tým (MUDr. Kladníček, MUDr. Kulman, MUDr. Kalina, MUDr. Andar), tak i sesterský a ošetřovatelský tým (s. Vávrová, san. Vávra). Důležitou skutečností je i rozšiřování vzdělání stávajícího personálu oddělení, kdy studia zahájili san. Sedláčková a Hodovalová a s. Lejsková. V operativě byl zachován velmi široký záběr výkonů, nově byl zaveden nový operační přístup při TEP kyčle, jenž je výrazně šetrnější než dosavadní přístupy. V traumatologii zavedením nových implantátů nejnovější konstrukce (LCP dlahy) došlo k výraznému zkvalitnění poskytované péče (nové implantáty zkracující délku léčby úrazů a umožňují efektivněji ošetřit předtím jinak neřešitelná traumata). Celkový přehled operací za rok 2010 je uveden přehledně v tabulce (viz níže). Velmi těsná spolupráce ortopedie s odděleními NRP a RHB, pokračující i v r. 2010, znamenala výrazné zkvalitnění celkové péče o naše pacienty (maximální integrace RHB v ošetřování ortopedických pacientů). V druhé polovině roku 2010 oddělení úspěšně absolvovalo revizi personálně-technického vybavení u komise ústředí VZP. Aktuálně oddělení disponuje celkem 20 akutními lůžky, na kterých je poskytována kompletní péče pro klienty všech ZP vyjma VZP. Pro VZP je poskytována zmíněná jednodenní operativa na 5 lůžcích. Ambulantní provoz roce 2010 zůstal zachován v celém spektru výkonů pro všechny ZP s nárůstem počtu výkonů. Vzdělávací a přednášková činnost lékařů oddělení v r byla zaměřena zejména na regionální úroveň. Oddělení zorganizovalo odborný seminář se zaměřením na problematiku operační terapie syndromu karpálního kanálu. V průběhu celého roku probíhaly přednášky v regionu (Jablonec nad Jizerou, Vrchlabí, Jičín), aktivně jsme v spolupráci s fi. Grünenthal CZ vystoupili na Harrachovském ortopedickém sympoziu. Pasivně jsme se pak účastnili na 14. Národním kongresu ČSOT (květen 2010, Praha). Prim. MUDr. Stica absolvoval zahraniční stáže v Belgii a Rakousku, zakončené ziskem certifikátu pro nový operační postup (ASI) při TEP kyčelního kloubu. Pracoviště Lůžková a ambulantní část Ambulance: všeobecná, traumatologická Poradny: dětská, traumatologická, všeobecná ortopedická, pro bolesti zad, pro neurogenní vady pohybového aparátu Personální údaje Primář MUDr. Peter Stica Vrchní sestra Jaroslava Křapková Počet lékařů 9 Počet zdravotních sester 10 Počet dalších pracovníků 5 Statistické údaje Počet hospitalizací (vč.jpl) 907 Využití lůžkové kapacity % 57,0 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 4,14 13

14 Počet operovaných pacientů Počet operačních výkonů TEP kyčle TEP kolene TEP revizní CCEP kyčle, humeru ASK celkem ASK rekonstrukční (plastiky LCA, sutury RM) Počet ambulantních vyšetření

15 Interní oddělení Interní oddělení zajišťuje ve svém spádu základní péči o nemocné s vnitřními chorobami. Zvýšeně se specializuje na kardiovaskulární onemocnění, onemocnění zažívacího traktu, poruchy metabolismu (zejména diabetes mellitus, poruchy metabolismu tuků, obezitu) a revmatologická onemocnění. V kardiologii nepřetržitě zajišťuje invazivní či neinvazivní monitorování pacientů na JIP, dočasnou srdeční stimulaci, léčbu poruch srdečního rytmu elektrickým výbojem, trombolytickou terapii, krátkodobou umělou plicní ventilaci, ultrazvukové vyšetření srdce. Ambulantně zajišťuje 24-hodinové monitorování srdečního rytmu a krevního tlaku, ergometrii. V gastroenterologii zajišťuje endoskopické vyšetření horní i dolní části trávicí trubice, necílené jaterní biopsie, poradnu pro onemocnění jater. Nadále se podílí na klinickém hodnocení léčiv v kardiologii a diabetologii. Největším problémem oddělení byly odchody lékařek. Dvě mladé kolegyně po úspěšném složení základního kmene odešly na klinická pracoviště do Prahy. Třetí lékařka, externista, odešla na MD. Vše prozatím bez náhrady. Pracoviště Interní lůžkové oddělení Jednotka intenzivní a intermediární péče Ambulance: Interní, gastroenterologická, revmatologická Poradny: Kardiologická, diabetologická, hepatální Personální údaje Primář MUDr. Pavel Sábl Vrchní sestra Alena Buriánková Počet lékařů a ev. jiných VŠ 10 Počet zdravotních sester 22 Počet dalších pracovníků 4 Statistické údaje Počet hospitalizací Využití lůžkové kapacity % 67,6 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,60 Počet ambulantních vyšetření celkem Počet gastroskopií 662 Počet koloskopií 562 Počet echokardiografií 854 Počet ambul. monitorování TK 6 Počet ambul. monitorování ekg 20 Počet kardiostimulací 2 15

16 Kožní oddělení Kožní lůžkové oddělení a ambulance zajišťují péči o klienty v celém rozsahu oboru včetně venerologie (pohlavní nemoci), lymfologie (problematika mízních otoků) a dermatologické onkologie. Poskytuje péči dospělým i dětem. Každá ambulance je vybavena dermatoskopem (přístroj k diagnostice pigmentových znamének). Lůžkové oddělení disponuje přístroji ke světloléčbě celotělové i místní, tato fototerapie je samozřejmě přístupná i ambulantně. Od března 2010 je k dispozici nový přístroj pro celotělovou fototerapii Waldmann. Ambulance při oddělení je otevřena každý pracovní den, nově se lze na odpolední ambulanci objednat, dopolední ambulance zůstávají bez objednání. Současně je stále k dispozici i zákrokový sálek. Oddělení se orientuje i na kosmetickou kožní léčbu. Personální údaje Primář MUDr. Jana Štrinclová Vrchní sestra Ivana Hokeová / Veronika Krausová, DiS Počet lékařů a ev. jiných VŠ 4 Počet zdravotních sester 8 Počet dalších pracovníků 1 Statistické údaje Počet hospitalizací 295 Využití lůžkové kapacity % 64,2 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 13,8 Počet ambulantních vyšetření

17 Následná ústavní péče Od října 2009 je otevřeno oddělení následné ústavní péče pro chronicky nemocné pacienty. Oddělení po celý rok 2010 poskytovalo léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči především pacientům po překonání akutní fáze jejich onemocnění. Oddělení je zaměřeno spíše na nemoci vnitřních orgánů včetně stavů po operacích. Je vhodné i pro pacienty, kde ambulantní léčba při domácím ošetřování nevede ke zlepšení zdravotního stavu, nebo dochází ke zhoršení, např. soběstačnosti, pohyblivosti nebo stavu výživy. Dále je vhodné pro edukaci dlouhodobého léčebného režimu u chronicky nemocných. Oddělení přijímá pacienty od zcela soběstačných až po pacienty vyžadující komplexní péči. Nejčastější onemocnění na které je oddělení zaměřeno: - interní choroby, projevy a následky aterosklerózy v oblasti srdce, periferních tepen, mozku, stavy po cévních mozkových příhodách - metabolické choroby, zejména diabetes mellitus s chronickými komplikacemi, doléčení stabilizace a edukace dekompenzovaných pacientů, poruchy výživy a to jak malnutrice, tak obezita, léčebně edukační pobyty obézních nemocných - paliativní péče o onkologicky nemocné - nemoci a stavy vyžadující analgetickou, rehydratační, vasodilatační a bronchodilatační infúzní terapii - doléčení pacientů po operacích a úrazech Na oddělení následné péče je poskytována pacientům mnohostranná péče: - léčebná, ošetřovatelská a fyzioterapeutická péče, edukace - rehabilitace v širším slova smyslu, s cílem zlepšení soběstačnosti a zapojení pacienta do běžného života po propuštění z nemocnice - od září toho roku jsme zahájili na našem oddělení projekt Sociální praxe studentů Waldorfské školy Semily. Spočívá v práci a sociálním kontaktu studentů s našimi pacienty pod vedením sociální pracovnice. Smyslem je oboustranný přínos praxe, jak pro studenty, tak pro pacienty našeho oddělení. Prozatímní zkušenosti jsou velmi příznivé. Jde o otevřenou, časově neomezenou spolupráci i do dalších let. - pomoc v závažných životních situacích včetně péče psychologické - řešení sociálního zázemí pacientů, pomoc při umístění v zařízení dlouhodobé léčebné nebo sociální péče. V tomto směru naše oddělení od r využívalo služeb nové sociální pracovnice nemocnice. Po přestavbě jednoho z dvoulůžkových pokojů jsme vytvořili rodinný pokoj resp. pokoj pro paliativní péči o vážně nemocné pacienty. Pokoj má zvláštní vybavení (nábytek, přístroje a zařízení pro léčbu a rehabilitaci). Ošetřovatelská péče je stěžejní činností na našem oddělení. Je zde možný krátkodobý i dlouhodobý pobyt, maximálně po dobu 90 dnů, ve výjimečných případech déle. V roce 2010 jsme přijímali pacienty nejen z ostatních oddělení naší nemocnice, ale také z ostatních nemocnic v okolí, vzdálenější pacienty z oblasti celého Podkrkonoší. Často jsme spolupracovali s praktickými lékaři, nebo byli nezřídka přijati pacienti přímo po domluvě s rodinou. Naše oddělení bylo většinu roku plně obsazené a zájemci o přijetí byli přijímáni přes pořadník. Čekací doba na přijetí byla průměrně 1 týden. 17

18 Personální údaje Primář Vrchní sestra Počet dalších lékařů a ev. jiných VŠ Počet zdravotních sester Počet dalších pracovníků MUDr. Pavel Kraťuk Šárka Peškarová Statistické údaje Počet hospitalizací Využití lůžkové kapacity % Průměrná ošetřovací doba ve dnech ,5 32,9 18

19 Následná rehabilitační péče Oddělení následné rehabilitační péče i v r poskytovalo rehabilitační péči v těsné spolupráci s ortopedickým oddělením při doléčování pooperačních stavů a stavů po úrazech pohybového ústrojí. Celkem oddělení disponuje 15 lůžky. Speciální rehabilitační a fyzikální procedury jsou poskytovány v prostorech rehabilitace semilské nemocnice, kde je pacientům poskytována komplexní paleta léčebných modalit. V r došlo k rozšíření poskytované péče oddělením i pro klienty ostatních ZP. V níže uvedené tabulce je podán přehled výkonů oddělení. Personální údaje Primář MUDr. Peter Stica Vrchní sestra Jaroslava Křapková Vrchní fyzioterapeut Mgr. Vlasta Bochová Počet lékařů 8 Počet zdravotních sester 10 Počet fyzioterapeutů 5 Počet ergoterapeutů 0 Počet dalších pracovníků 4 Statistické údaje Počet hospitalizací 649 Využití lůžkové kapacity % 61,2 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 4,7 Počet provedených výkonů

20 Anestesiologicko resuscitační oddělení nemocnice Na oddělení ARO podáváme celkovou anestézii, provádíme operační výkony za použití centrálních blokád i v regionální anestézii. Zajišťujeme dohled po anestéziích na dospávacím pokoji, což garantuje plynulý přechod a komfort pacienta po operaci před předáním pacienta na standardní oddělení. Asistujeme při nepříjemných invazivních výkonech typu endoskopie, kolonoskopie, kardioverze, dohlížíme na pacienty, kde může dojít k ohrožení vitálních funkcí (RDG, IVU). Naše oddělení vede školení o resuscitaci pro zaměstnance. Od září nastoupila na oddělení ARO MUDr.Zuzana Borecká. V předatestační přípravě pokračuje MUDr. Marek Vašák a MUDr. Miroslava Vaššová. Ambulance bolesti se zabývá dlouhodobou léčbou chronické bolesti onkologického i neonkologického původu. Specializuje se na komplexní léčbu bolestí zad. Využíváme neinvazivní i invazivní metody typu regionální anestézie i centrálních blokád. Poskytujeme komplexní péči o nemocné v terminálním stádiu onemocnění, včetně návštěv v domácím prostředí. Pod odborné vedení ARO spadá multioborová JIP, která zajišťuje komplexní péči o pacienty operačních oborů (chirurgie, ortopedie) a dále o pacienty, u kterých dochází k selhávání vitálních funkcí. Staráme se o pacienty po náhradách velkých kloubů, po břišních operacích a o pacienty mající přidružené interní choroby a podstupující operační výkon. Do naší péče patří kompletní zajištění ventilace, enterální, parenterální výživa. Personální údaje Primář MUDr. Eva Tauchmanová Vrchní sestra Věra Šturcová Počet lékařů a ev. jiných VŠ 8 Počet zdravotních sester 3 Počet dalších pracovníků 0 Statistické údaje Počet ambulantních vyšetření (amb.bolesti) 1367 Počet anestézií

Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Obsah výroční zprávy Údaje o nemocnici... 3 Úvodní slovo ředitelky nemocnice... 4 Organizační struktura nemocnice... 6 Charakteristika organizace...

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 213 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 213 Stránka 2 z 14 V Mostě dne 5.3.214 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr.

Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. Souhlasná stanoviska k 19.1.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 839 Kvalitní život s diabetem mellitus odborná konference ČD a.s. ŽZ Železniční poliklinika Olomouc 28.2.2007 3 840

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady PPl llaat tnnoosst t cceenní ííkkuu oodd 2255...

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U)

LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) Věcný obsah přílohy č. 2 pro zdravotnická zařízení lůžkové péče LZZ - souhrnné údaje - (formulář typu U) 1. Akutní péče (standardní, intenzivní, resuscitační, perinatologická, spinální) - Ano/Ne obory

Více

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2014 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Předkládá: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel Nemocnice Pelhřimov Březen 2015 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Ing. Jana Mlčáka,

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více