VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010"

Transkript

1 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: , DIČ:CZ , č.ú /0100 KB Semily tel. (+420) , fax. (+420) , 1

2 Obsah: 1. Charakteristika organizace 2. Organizační uspořádání nemocnice 3. Zpráva o činnosti 4. Stanovisko dozorčí rady 5. Pracoviště nemocnice 6. Personální údaje 7. Vývoj vybraných ukazatelů činnosti 8. Ekonomické údaje 9. Investiční rozvoj Spokojený pacient je naší prioritou 2

3 1. Charakteristika organizace Název organizace: Nemocnice s poliklinikou v Semilech Sídlo organizace: ul. 3. května 421, Semily IČO: Právní forma: městská příspěvková organizace Název zřizovatele: Město Semily Sídlo zřizovatele: Husova 82, Semily Předmět činnosti nemocnice Hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotnických služeb v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče v určených oborech. Nemocnice provozuje hospitalizační lůžka v intenzivní, akutní a následné péči. Dále zajišťuje podpůrné technickohospodářské činnosti a služby související s hlavní činností. Nedílnou součástí je odborná výchova a postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků. Je součástí plnění zvláštních úkolů havarijních plánů a likvidací zdravotnických následků hromadných neštěstí a katastrof. Nemocnice organizuje odborné semináře a kongresy. Rozsah činnosti Nemocnice disponuje ve třech propojených objektech 141 lůžky pro intenzivní, akutní a následnou péči. Ročně hospitalizuje cca 4,5 tisíce pacientů a provede kolem 60 tisíc ambulantních vyšetření. Koncem roku zde pracovalo 242 zaměstnanců, z toho 38 lékařů a 132 ostatních zdravotnických pracovníků. Obrat nemocnice je 146 mil. Kč ročně. V roce 2010 nemocnice poskytovala zdravotní péči a služby v lůžkové části v oborech interny, chirurgie, ortopedie, kožní, následné ústavní a následné rehabilitační péče. ARO zajišťuje anestesiologickou, intenzivní a ambulantní péči. Klinická onkologie poskytuje odbornou péči v onkologickém stacionáři. Diagnostické a komplementární služby zajišťuje radiodiagnostické oddělení a klinické laboratoře. Ambulantní péče je poskytována v odborných ambulancích a poradnách. Rozvíjí se domácí péče ambulance bolesti, včetně paliativní péče. Nezdravotnické, provozní a technické služby jsou zajišťovány vlastní prádelnou, stravovacím provozem, údržbou, energetikou a dopravou. Od roku 2008 jsou všechna lůžková oddělení akutní péče akreditována Ministerstvem zdravotnictví ČR k specializačnímu postgraduálnímu vzdělávání lékařů. Řízení nemocnice Užší vedení Ředitel nemocnice: Správní ředitel, zástupce ředitele: Ředitelka ošetřovatelské péče: MUDr. Jaroslav Krutský, MBA Ing. Bohumil Pick Bc. Helena Hejduková 3

4 Rozšířené vedení Dozorčí rada prim.rndr. Jiří Jína prim.mudr. Georgios Karadzos prim.mudr. Hana Králíčková prim.mudr. Pavel Kraťuk prim.mudr. Pavel Sábl prim.mudr. Peter Stica prim.mudr. Jana Štrinclová prim.mudr. Eva Tauchmanová Předseda: Vladimír Šimek Ing. arch.věra Blažková Mgr. Josef Haas MUDr. Miroslav Holub Ing. Lidmila Karmášková prim. MUDr. Pavel Sábl Jana Ševců 2. Organizační uspořádání nemocnice 4

5 3. Zpráva o činnosti A) Zpráva ředitele nemocnice Po konsolidačním a restrukturalizačním roce 2009 byly pro rok 2010 stanoveny úkoly, jejichž cílem je neustálé zlepšování kvality a dostupnosti péče o pacienty, stabilizace nemocnice v oblasti personální, zvýšení výkonových parametrů a minimalizace nepříznivých dopadů celkové ekonomiky. Byly provedeny následné změny. Přechod na strategické řízení, změna organizačního uspořádání a systému řízení, decentralizace a vyšší týmová spolupráce. Přechodem na klientsky řízenou organizaci se nadřadily potřeby pacientů nad uplatňováním vlastních účelových zájmů. Zlepšila se firemní kultura, vzájemné vztahy a vnitřní mezioborové spolupráce. Nejdůležitější v životě organizace je spokojenost pacientů, kvalitní medicína a spokojenost zaměstnanců. Ne všichni budou samozřejmě se vším spokojeni, ale byly vytvořeny podmínky pro tuto kvalitu. Individuální přístup, personální politika, sociální smír, postgraduální vzdělávání a možnost odborné i kariérní realizace. Bohužel příjmy od zdravotních pojišťoven neumožnily optimální investiční rozvoj. Přesto se podařilo částečně realizovat nákup investic, nejdůležitější byla tzv. digitalizace RDG a přechod na systém PACS. Byl zřízen rodinný pokoj pro paliativní péči. Prohloubila se spolupráce s okolními nemocnicemi, především s MMN v Jilemnici, Krajskou nemocnicí v Liberci a dalšími zdravotnickými zařízeními. Byly vytyčeny hlavní strategické cíle nemocnice. Kontinuální zvyšování konkurenceschopnosti, částečná restrukturalizace stávajících medicínských oborů, činností a rozsahu vybraných služeb. Zásadní pro kvalitu péče bylo zahájení procesu akreditace kvality zaváděním národních standardů akreditace klinické laboratoře. V neposlední řadě je důležitým úkolem zvýšení image a atraktivity nemocnice. Bohužel se v roce 2010 nepodařilo nasmlouvat velkou endoprotetiku pro klientelu VZP. O implantacích, resp. úhradě za tyto operace se s VZP neustále jedná. Tradičně byly v průběhu roku organizovány odborné semináře a proběhl již 14. ročník celostátního chirurgického kongresu tzv. Harrachovské dny ve Špindlerově Mlýně. Závěrem bych chtěl poděkovat především všem zaměstnancům nemocnice, kteří mají hlavní zásluhu na pozitivních změnách, které opět obnovily důvěru v Nemocnici v Semilech. Dokladem dobré práce s pacienty je fakt, že nemocnice získala v roce 2010 titul organizace HealthCare Institute za druhé místo v kraji v kategorii Nemocnice ČR očima pacientů. MUDr. Jaroslav Krutský, MBA ředitel nemocnice B) Zpráva správního ředitele nemocnice Hospodaření nemocnice bylo i nadále výrazně poznamenáno změnami, k nimž došlo v roce 2009 odchod části lékařů ortopedického oddělení, příchod nových ortopedů, zásadní reprofilizace lůžkových oddělení s posílením následné péče na úkor akutní, postupné obnovování výkonnosti nemocnice. Nadále se již nedařilo snižovat zadluženost nemocnice, naopak v závěru roku se splatnost prodloužila o téměř 2 měsíce. Přestože nebyly provedeny žádné úpravy tabulky tarifních platů zdravotníků, nadále vzrůstaly průměrné platy. Nejvýrazněji se zvýšily platy lékařům, v menší 5

6 míře i ostatním zaměstnancům. Současně se obnovil počet zaměstnanců z předkrizového období. Po přechodném poklesu v roce 2009 vzrostly náklady spojené se zvýšením výkonnosti nemocnice, zejména vyšším pobytem hospitalizovaných pacientů (12% nárůst počtu ošetřovacích dnů), kromě toho rostly nejmarkantněji ceny energií. Pokračovala snaha věnovat více prostředků na vzdělávání, zejména mladých lékařů. Dařilo se snižovat dále náklady na služby, kromě oprav a poplatků za odpady. V závěru roku byla vyčíslena a odvedena předpokládaná vratka zálohy VZP za rok Nebyla plně kompenzována zvýšenými platbami od ostatních zdravotních pojišťoven. Celkové platby za zdravotní péči se poněkud zvýšily, ale vzhledem k výše uvedeným nepříznivým okolnostem se pronikavě zhoršilo cash-flow a nemocnice po patnácti letech vzdorování použila v prosinci na několik dní krátkodobý překlenovací úvěr. Po zásadním snížení dluhů v předchozích letech a zlepšení platových podmínek zaměstnanců v roce 2009 prioritou zůstalo nalezení programu k plnému využití kapacity nemocnice a posílení jejích tradičních předností ve vztahu k pacientům. Tento úkol byl nadějně plněn, avšak před koncem roku v souvislosti s připravovanými radikálními úsporami ve zdravotnictví se nastoupená cesta značně zkomplikovala. Rok 2011 bude v této věci ještě složitější. V průběhu roku 2010 se uskutečnilo několik kontrol, nejrozsáhlejší byly veřejnosprávní kontrola Dataxa, kontrola dodržování pracovněprávních předpisů Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj, stravovacího provozu Českou obchodní inspekcí, hrazení pojistného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, hospodaření s léky a opiáty Krajským úřadem LK, zajištění podmínek pro provozování ortopedického lůžkového oddělení odbornou komisí VZP. Nebyly shledány žádné závažnější nedostatky. Dále proběhla řada kontrol VZP ohledně vykazování zdravotní péče. Výrazně se zvýšila i vnitřní kontrolní činnost v souvislosti s přípravou na akreditace a nutnými úspornými patřeními. Po vyhlášení úsporných a reformních kroků vlády a zdravotních pojišťoven bude následující období pro nemocnici i celé zdravotnictví velmi obtížné! Ing. Bohumil Pick správní ředitel Nemocnice v Semilech C) Zpráva ředitelky pro ošetřovatelství Rok 2010 začal relativně klidně. Po nastartované reorganizaci nemocnice a restrukturalizaci lůžkového fondu v roce 2009 se zdálo, že máme za sebou další historicky významnou, ale úspěšnou etapu. Ve druhé polovině roku jsme s napětím očekávali, s jakými reformními kroky přijde nová vláda, která ve svém programovém prohlášení a nakonec i v koaliční dohodě deklarovala, že bude vládou rozpočtové odpovědnosti. Nejen zdravotníci prožívali období bouřlivých diskusí a demonstrací. Ošetřovatelství jako obor a sestry jako jeho nositelky jsou dnes zapojeny do širších společenských změn. Nová koncepce zdravotní péče, v níž hrají nelékařské profese významnou roli a jejíž součástí jsou i deklarace ministerstva o navýšení kompetencí nelékařům, je jedním z cílů, který je běžný v rozvinutých zemích. Tato cesta však vyžaduje změny v přípravě nelékařských profesí, které v naší nemocnici věnujeme velkou pozornost. Náš systém vzdělávání se permanentně přizpůsobuje nejen legislativním požadavkům, ale i potřebám konkrétních oborů. V letošním roce studuje kombinovanou - dálkovou formou vysokou školu v oboru ošetřovatelství 8 sester, z toho 4 v manažerské pozici. Rok od roku se 6

7 zvyšuje počet vysokoškolsky vzdělaných nebo diplomovaných sester, které přijímáme do pracovního poměru a které se na procesech změn výrazně podílejí. V rámci zvyšování kvalifikace úspěšně ukončily specializační studium 2 nelékaři (v oborech intenzivní péče a klinická biochemie), ve studiu pokračují 3 nelékaři (v oborech intenzivní péče, aplikovaná fyzioterapie a perioperační péče). Úspěšně také dokončili 3 sanitáři akreditovaný kvalifikační kurz v oboru všeobecný sanitář. V závěru roku jsme zahájili přípravy k využití dotačního programu MZ ČR Rezidenční místa pro nelékaře, jehož prostřednictvím by se náklady na proces zvyšování kvalifikací v následujícím období značně snížily. V oblasti prohlubování vzdělávání jsme uspořádali dva ústavní semináře s tématikou fyzioterapie a euthanázie, dále dvě odborné konference pro lékaře i nelékaře, kde nosnými tématy byla problematika oboru ortopedie a onkologie. Naše sestry publikují odborné články v celostátně vydávaném měsíčníku Sestra, který je určen převážně pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Začátkem června proběhl 14.ročník dvoudenního kongresu Harrachovské chirurgické dny, kterého se zúčastnilo 107 sester, 57 lékařů a 23 spolupracujících firem. Po několika letech se konání tohoto kongresu přesunulo do jiné horské, neméně atraktivní, lokality Špindlerova Mlýna. Naši nelékaři se vzdělávali na 38 akcích po celé republice, celkem se v nich proškolilo 162 sester a ostatních nelékařských profesí. Rok 2010 se stal pro většinu nelékařů rokem, kdy si po šesti letech museli obnovit zákonem předepsanou registraci (osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu). Tradiční se již stala naše aktivní spolupráce při výkonu odborné praxe studentů středních a vysokých škol (ISŠ v Semilech, SZŠ v Turnově, SZŠ a VZŠ v Liberci, VOŠZ a SZŠ v Hradci Králové a Ústí nad Labem, LF UK v Praze a Hradci Králové, Waldorfské lyceum, Technická univerzita v Liberci. Praktickou výukou tak prošlo přes dvacet studentů. Oblíbenou a stále vyhledávanou službu respitní péče, využilo 7 klientů, kteří zde strávili celkem 196 dnů, převážně na odděleních následné péče a interny. Dne byl slavnostně uveden do provozu tzv. rodinný pokoj hospicového typu. Nemocniční akreditační skupina pracovala po celý rok dle standardního harmonogramu. Bylo provedeno 120 auditů zdravotnické dokumentace, bezmála 300 ošetřovatelských auditů a celonemocniční hygienicko - epidemiologický audit, kterým prošli všichni zaměstnanci, včetně nezdravotnických profesí. V srpnu byla přijata do pracovního poměru manažerka kvality, pod jejímž vedením byla zahájena intenzivní příprava akreditace klinických laboratoří. Byl aktualizován nemocniční dezinfekční řád, směrnice o osobních ochranných pomůckách, pravidla pro provozování akutní ambulance, směrnice o nemocničních nákazách a další tiskopisy např. informované souhlasy apod. Na jaře tohoto roku jsme se zapojili do projektu HOPE, který se věnuje klíčovým otázkám týkajících se bezpečí pacientů. Především řízení bezpečí a rizik ve zdravotnických zařízeních. Dvouletý program je určen pro čtyřčlenné týmy z vybraných 16 zdravotnických zařízení z celé ČR a jeho závěry budou sloužit jako podkladový materiál pro MZ ČR k zavádění systémových opatření v dané oblasti. Např. MZ již představilo Akční plán kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období , jehož součástí je i vyhlášení pěti Resortních bezpečnostních cílů pro rok Díky účasti v projektu HOPE se zvýšily znalosti a dovednosti našich zástupců v této problematice a ty jsou postupně implementovány do vnitřních systémů kvality v naší nemocnici. V průběhu minulých let se v řadě nemocnic stala běžným standardem identifikace pacienta, nezbytný předpoklad pro poskytování úspěšné a bezpečné zdravotní péče.. Touto cestou se vydala i naše nemocnice a od září jsme na dvou lůžkových odděleních testovali kvalitu a užitkové vlastnosti identifikačních 7

8 náramků pro pacienty. Náramek je nositelem spolehlivých informací, zárukou bezpečnosti pro pacienta a personálu zajišťuje rychlou orientaci a ověření jeho totožnosti. Cílem bylo zahájit nejpozději počátkem nového roku celoplošnou aplikaci. O zkvalitňování ošetřovatelské péče a služeb pro naše klienty se snažíme někdy i zdánlivě banálními inovacemi. V letošním roce to bylo například pořízení bezdotykových digitálních teploměrů pro hospitalizované pacienty. Tento moderní systém zaručuje pohodlné a přesné měření teploty. Jeho použití je velmi jednoduché a efektivní. Odpadá tělesný kontakt a s ním spojené riziko kontaminace, nevyžaduje žádný spotřební materiál, náklady na údržbu a dezinfekci jsou nulové, pro měření není nutné pacienta budit, teplota je naměřena v řádech vteřin, uchovává v paměti až 32 měření apod. Semilská nemocnice obhájila i v roce 2010 titul organizace HealthCare Institute za druhé místo v Libereckém kraji v celostátním průzkumu spokojenosti pacientů českých nemocnic Nemocnice ČR 2010 očima pacientů. Tohoto ocenění si velice vážíme, zvláště v době, kdy extrémně sílí konkurenční prostředí a s tím i vysoké nároky na kvalitu. Zároveň je to ocenění práce všech zaměstnanců, za což jim právem patří velké poděkování. Bc. Helena Hejduková ředitelka pro ošetřovatelství Nemocnice v Semilech 4. Stanovisko dozorčí rady Dozorčí rada pracovala v roce 2010 v následujícím složení: Vladimír Šimek předseda DR zástupce zřizovatele, místostarosta MěÚ Semily Ing. Lidmila Karmášková tajemnice, zástupce občanů Ing. arch. Věra Blažková zastupitel města Semily Jana Ševců zástupce zaměstnanců Nemocnice v Semilech MUDr. Miroslav Holub zástupce lékařů MUDr. Pavel Sábl zástupce zaměstnanců Nemocnice v Semilech Mgr. Josef Haas právník MěÚ Semily Dozorčí rada se scházela v souladu s plánem činnosti na rok Ke dni byla jmenována nová DR v pozměněném složení, jejíž 1. zasedání se uskutečnilo Předmětem její činnosti bylo zejména sledování průběhu hospodaření, hodnocení finanční situace, situace kolem ortopedického oddělení, zhodnocení změn lůžkového fondu z konce roku 2009 a řešení personálních záležitostí. Nárůst nákladů předstihuje nárůst výnosů, obnovuje se výkonnost nemocnice, avšak v době nepříznivého financování zdravotnictví ze strany zdravotních pojišťoven. Do roku 2009 byla ztráta z minulých let snižována. Za rok 2010 však došlo po třech letech k prohloubení ztráty: Hospodářský výsledek činil -1, ,36 Kč. Vyšší náklady souvisí s růstem výkonnosti nemocnice, zejména ortopedického oddělení. Růst osobních nákladů odráží nárůst počtu zaměstnanců, 8

9 rozšiřování služeb a postupný platový nárůst. Průměrné mzdy se meziročně zvýšily o 4%. Výši finančních nákladů ovlivnila též několik let se vlekoucí soudní kauza. Dozorčí rada projednala roční uzávěrku a výroční zprávu nemocnice za rok 2010 a schvaluje ztrátové hospodaření za rok 2010 s ohledem na mimořádné vnitřní i vnější okolnosti, popsané ve zprávě. Dozorčí rada upozorňuje, na další zostření situace v roce 2011 a 2012, kterou bude muset nemocnice spolu se zřizovatelem řešit. Jedná se zejména o restriktivní finanční politiku zdravotních pojišťoven při současném zvýšeném tlaku na snižování počtu akutních lůžek, faktické vyčerpání vlastních zdrojů a možností úspor a na druhé straně. Mgr. Jan Farský předseda DR 9

10 5. Pracoviště nemocnice Seznam pracovišť a vedoucích pracovníků: Pracoviště primář /vedoucí oddělení vrchní sestra /ved. nelékař Lůžková část Chirurgie prim.mudr. Georgios Karadzos Magda Kousalová Ortopedie prim.mudr. Peter Stica Jaroslava Křapková JIP operačních oborů prim.mudr. Eva Tauchmanová Ludmila Koucká Interna prim.mudr. Pavel Sábl Alena Buriánková JIP interní MUDr. Robert Nechanický Olga Kadavá Kožní prim.mudr. Jana Štrinclová Veronika Krausová,DiS Následná ústavní péče prim.mudr. Pavel Kraťuk Šárka Peškarová Následná rehabilit. péče prim.mudr. Peter Stica Jaroslava Křapková Diagnostická část Klinické laboratoře prim.rndr. Jiří Jína Vlasta Hloušková - laboratoř biochemická a imunochemická, hematologická a transfúzní služby (krevní sklad), vyšetření močí a mikrobiologická. Radiologie prim.mudr. Hana Králíčková Jiří Ďoubalík Nelůžková část ARO prim.mudr. Eva Tauchmanová Věra Šturcová Operační trakt MUDr. Pavel Hladík, PhD. Eva Kadlecová Klinická onkologie MUDr. Regina Štuková Dagmar Havlíčková Ambulantní část Chirurgie prim.mudr. Georgios Karadzos - všeobecná, traumatologie, cévní, dětská, pro chronické rány, pro laparoskopické výkony, nádorová onemocnění, pro stomiky, excize, piercing Ortopedie prim.mudr. Peter Stica - všeobecná, traumatologie, dětské kyčle ORL MUDr. Radmila Zikmundová - audiologie, foniatrie Interna prim.mudr. Pavel Sábl - všeobecná, kardiologie, diabetologie, gastroenterologie, lipidová, léčba obesity, hepatální, revmatologická Kožní prim.mudr. Jana Štrinclová - všeobecná, lymnologie, venerologie, kosmetická kožní léčba Rehabilitace prim.mudr. Peter Stica Mgr. Vlasta Bochová Plicní a TBC MUDr. Jana Kraťuková Jana Pošepná Urologie MUDr. Jaroslav Všetička Lucie Šaldová Praktický lékař MUDr. Jana Kraťuková Zdenka Schreyerová Ambulance bolesti MUDr. Klára Valentová Jana Polachová Protialkoholní poradna MUDr. Vít Šlechta Zdena Bažantová Logopedie Bc.Miroslava Koucká/ Mgr. Eva Benešová Akutní ambulance Jana Pošepná Techn. provozní část Provozně technické odd Miroslav Bém Stravovací Vladimíra Gallerová Prádelna/sklad Hana Vojtíšková Sterilizační centrum Jindřiška Vančurová 10

11 Struktura lůžkového fondu k Oddělení / počet lůžek Intenzivní péče Chirurgie 3* Ortopedie Interna 4 Kožní Následná ústavní péče Následná rehabilitační péče Celkem lůžek k * mezioborová JIP operačních oborů 11 akutní péče následná péče

12 Chirurgické oddělení Činnost chirurgického oddělení pokračuje ve stejném trendu a v daném spektru operačních činností jako v minulých letech. Kompletní operace zažívacího traktu klasickým i laparoskopickým způsobem. Cévní operace, tepenné rekonstrukce, žilní operace, léčení defektů horních i dolních končetin, různé etiologie po kompletním vyšetření. Traumatologie konservativní i operační výkony v plném rozsahu kromě operací velkých kloubů, které provádíme ve spolupráci s naším ortopedickým oddělením. V únoru 2010 nastoupil na naše oddělení MUDr. Pavel Hladík, PhD., který léta pracoval na chirurgické klinice FN v Hradci Králové. Obohatil operativu o laparoskopické výkony žlučníku, kýl a jícnových kýl nastoupila MUDr. Tereza Podrazilová a MUDr. Ivana Kotrcová obě absolventky LF. MUDr. Lukáš Mráka se připravuje na složení atestace. S oddělením pravidelně spolupracují také externisté: Doc. MUDr. Teodoz Suchý a MUDr. Alois Kolina. V červnu 2010 proběhl další ročník Harrachovských dní pod záštitou výboru ČCHS s velice dobrou účastí lékařů i sester a jako každoročně s velkým úspěchem. Přednášková činnost lékařů i sester na různých kongresech či seminářích je stále prioritou našeho oddělení. Personální údaje Primář MUDr Georgios Karadzos Vrchní sestra Magdalena Kousalová Počet lékařů a VŠ 8 Počet sester 23 Počet dalších pracovníků 3 Statistické údaje Počet hospitalizací 1194 Využití lůžkové kapacity % 67,97 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,12 Počet operací 485 Počet ambulantních vyšetření

13 Ortopedické oddělení V roce 2010 došlo k stabilizaci všech činností ortopedického oddělení. I přes nepříznivou situaci, danou neobnovením úplného smluvního vztahu s VZP, se podařilo navýšit počet provedených výkonů i počet hospitalizací (vztaženo k počtu lůžek). Významnou pro chod oddělení byla stabilizace personální, kdy během roku postupně byl rozšířen jak lékařský tým (MUDr. Kladníček, MUDr. Kulman, MUDr. Kalina, MUDr. Andar), tak i sesterský a ošetřovatelský tým (s. Vávrová, san. Vávra). Důležitou skutečností je i rozšiřování vzdělání stávajícího personálu oddělení, kdy studia zahájili san. Sedláčková a Hodovalová a s. Lejsková. V operativě byl zachován velmi široký záběr výkonů, nově byl zaveden nový operační přístup při TEP kyčle, jenž je výrazně šetrnější než dosavadní přístupy. V traumatologii zavedením nových implantátů nejnovější konstrukce (LCP dlahy) došlo k výraznému zkvalitnění poskytované péče (nové implantáty zkracující délku léčby úrazů a umožňují efektivněji ošetřit předtím jinak neřešitelná traumata). Celkový přehled operací za rok 2010 je uveden přehledně v tabulce (viz níže). Velmi těsná spolupráce ortopedie s odděleními NRP a RHB, pokračující i v r. 2010, znamenala výrazné zkvalitnění celkové péče o naše pacienty (maximální integrace RHB v ošetřování ortopedických pacientů). V druhé polovině roku 2010 oddělení úspěšně absolvovalo revizi personálně-technického vybavení u komise ústředí VZP. Aktuálně oddělení disponuje celkem 20 akutními lůžky, na kterých je poskytována kompletní péče pro klienty všech ZP vyjma VZP. Pro VZP je poskytována zmíněná jednodenní operativa na 5 lůžcích. Ambulantní provoz roce 2010 zůstal zachován v celém spektru výkonů pro všechny ZP s nárůstem počtu výkonů. Vzdělávací a přednášková činnost lékařů oddělení v r byla zaměřena zejména na regionální úroveň. Oddělení zorganizovalo odborný seminář se zaměřením na problematiku operační terapie syndromu karpálního kanálu. V průběhu celého roku probíhaly přednášky v regionu (Jablonec nad Jizerou, Vrchlabí, Jičín), aktivně jsme v spolupráci s fi. Grünenthal CZ vystoupili na Harrachovském ortopedickém sympoziu. Pasivně jsme se pak účastnili na 14. Národním kongresu ČSOT (květen 2010, Praha). Prim. MUDr. Stica absolvoval zahraniční stáže v Belgii a Rakousku, zakončené ziskem certifikátu pro nový operační postup (ASI) při TEP kyčelního kloubu. Pracoviště Lůžková a ambulantní část Ambulance: všeobecná, traumatologická Poradny: dětská, traumatologická, všeobecná ortopedická, pro bolesti zad, pro neurogenní vady pohybového aparátu Personální údaje Primář MUDr. Peter Stica Vrchní sestra Jaroslava Křapková Počet lékařů 9 Počet zdravotních sester 10 Počet dalších pracovníků 5 Statistické údaje Počet hospitalizací (vč.jpl) 907 Využití lůžkové kapacity % 57,0 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 4,14 13

14 Počet operovaných pacientů Počet operačních výkonů TEP kyčle TEP kolene TEP revizní CCEP kyčle, humeru ASK celkem ASK rekonstrukční (plastiky LCA, sutury RM) Počet ambulantních vyšetření

15 Interní oddělení Interní oddělení zajišťuje ve svém spádu základní péči o nemocné s vnitřními chorobami. Zvýšeně se specializuje na kardiovaskulární onemocnění, onemocnění zažívacího traktu, poruchy metabolismu (zejména diabetes mellitus, poruchy metabolismu tuků, obezitu) a revmatologická onemocnění. V kardiologii nepřetržitě zajišťuje invazivní či neinvazivní monitorování pacientů na JIP, dočasnou srdeční stimulaci, léčbu poruch srdečního rytmu elektrickým výbojem, trombolytickou terapii, krátkodobou umělou plicní ventilaci, ultrazvukové vyšetření srdce. Ambulantně zajišťuje 24-hodinové monitorování srdečního rytmu a krevního tlaku, ergometrii. V gastroenterologii zajišťuje endoskopické vyšetření horní i dolní části trávicí trubice, necílené jaterní biopsie, poradnu pro onemocnění jater. Nadále se podílí na klinickém hodnocení léčiv v kardiologii a diabetologii. Největším problémem oddělení byly odchody lékařek. Dvě mladé kolegyně po úspěšném složení základního kmene odešly na klinická pracoviště do Prahy. Třetí lékařka, externista, odešla na MD. Vše prozatím bez náhrady. Pracoviště Interní lůžkové oddělení Jednotka intenzivní a intermediární péče Ambulance: Interní, gastroenterologická, revmatologická Poradny: Kardiologická, diabetologická, hepatální Personální údaje Primář MUDr. Pavel Sábl Vrchní sestra Alena Buriánková Počet lékařů a ev. jiných VŠ 10 Počet zdravotních sester 22 Počet dalších pracovníků 4 Statistické údaje Počet hospitalizací Využití lůžkové kapacity % 67,6 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 6,60 Počet ambulantních vyšetření celkem Počet gastroskopií 662 Počet koloskopií 562 Počet echokardiografií 854 Počet ambul. monitorování TK 6 Počet ambul. monitorování ekg 20 Počet kardiostimulací 2 15

16 Kožní oddělení Kožní lůžkové oddělení a ambulance zajišťují péči o klienty v celém rozsahu oboru včetně venerologie (pohlavní nemoci), lymfologie (problematika mízních otoků) a dermatologické onkologie. Poskytuje péči dospělým i dětem. Každá ambulance je vybavena dermatoskopem (přístroj k diagnostice pigmentových znamének). Lůžkové oddělení disponuje přístroji ke světloléčbě celotělové i místní, tato fototerapie je samozřejmě přístupná i ambulantně. Od března 2010 je k dispozici nový přístroj pro celotělovou fototerapii Waldmann. Ambulance při oddělení je otevřena každý pracovní den, nově se lze na odpolední ambulanci objednat, dopolední ambulance zůstávají bez objednání. Současně je stále k dispozici i zákrokový sálek. Oddělení se orientuje i na kosmetickou kožní léčbu. Personální údaje Primář MUDr. Jana Štrinclová Vrchní sestra Ivana Hokeová / Veronika Krausová, DiS Počet lékařů a ev. jiných VŠ 4 Počet zdravotních sester 8 Počet dalších pracovníků 1 Statistické údaje Počet hospitalizací 295 Využití lůžkové kapacity % 64,2 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 13,8 Počet ambulantních vyšetření

17 Následná ústavní péče Od října 2009 je otevřeno oddělení následné ústavní péče pro chronicky nemocné pacienty. Oddělení po celý rok 2010 poskytovalo léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči především pacientům po překonání akutní fáze jejich onemocnění. Oddělení je zaměřeno spíše na nemoci vnitřních orgánů včetně stavů po operacích. Je vhodné i pro pacienty, kde ambulantní léčba při domácím ošetřování nevede ke zlepšení zdravotního stavu, nebo dochází ke zhoršení, např. soběstačnosti, pohyblivosti nebo stavu výživy. Dále je vhodné pro edukaci dlouhodobého léčebného režimu u chronicky nemocných. Oddělení přijímá pacienty od zcela soběstačných až po pacienty vyžadující komplexní péči. Nejčastější onemocnění na které je oddělení zaměřeno: - interní choroby, projevy a následky aterosklerózy v oblasti srdce, periferních tepen, mozku, stavy po cévních mozkových příhodách - metabolické choroby, zejména diabetes mellitus s chronickými komplikacemi, doléčení stabilizace a edukace dekompenzovaných pacientů, poruchy výživy a to jak malnutrice, tak obezita, léčebně edukační pobyty obézních nemocných - paliativní péče o onkologicky nemocné - nemoci a stavy vyžadující analgetickou, rehydratační, vasodilatační a bronchodilatační infúzní terapii - doléčení pacientů po operacích a úrazech Na oddělení následné péče je poskytována pacientům mnohostranná péče: - léčebná, ošetřovatelská a fyzioterapeutická péče, edukace - rehabilitace v širším slova smyslu, s cílem zlepšení soběstačnosti a zapojení pacienta do běžného života po propuštění z nemocnice - od září toho roku jsme zahájili na našem oddělení projekt Sociální praxe studentů Waldorfské školy Semily. Spočívá v práci a sociálním kontaktu studentů s našimi pacienty pod vedením sociální pracovnice. Smyslem je oboustranný přínos praxe, jak pro studenty, tak pro pacienty našeho oddělení. Prozatímní zkušenosti jsou velmi příznivé. Jde o otevřenou, časově neomezenou spolupráci i do dalších let. - pomoc v závažných životních situacích včetně péče psychologické - řešení sociálního zázemí pacientů, pomoc při umístění v zařízení dlouhodobé léčebné nebo sociální péče. V tomto směru naše oddělení od r využívalo služeb nové sociální pracovnice nemocnice. Po přestavbě jednoho z dvoulůžkových pokojů jsme vytvořili rodinný pokoj resp. pokoj pro paliativní péči o vážně nemocné pacienty. Pokoj má zvláštní vybavení (nábytek, přístroje a zařízení pro léčbu a rehabilitaci). Ošetřovatelská péče je stěžejní činností na našem oddělení. Je zde možný krátkodobý i dlouhodobý pobyt, maximálně po dobu 90 dnů, ve výjimečných případech déle. V roce 2010 jsme přijímali pacienty nejen z ostatních oddělení naší nemocnice, ale také z ostatních nemocnic v okolí, vzdálenější pacienty z oblasti celého Podkrkonoší. Často jsme spolupracovali s praktickými lékaři, nebo byli nezřídka přijati pacienti přímo po domluvě s rodinou. Naše oddělení bylo většinu roku plně obsazené a zájemci o přijetí byli přijímáni přes pořadník. Čekací doba na přijetí byla průměrně 1 týden. 17

18 Personální údaje Primář Vrchní sestra Počet dalších lékařů a ev. jiných VŠ Počet zdravotních sester Počet dalších pracovníků MUDr. Pavel Kraťuk Šárka Peškarová Statistické údaje Počet hospitalizací Využití lůžkové kapacity % Průměrná ošetřovací doba ve dnech ,5 32,9 18

19 Následná rehabilitační péče Oddělení následné rehabilitační péče i v r poskytovalo rehabilitační péči v těsné spolupráci s ortopedickým oddělením při doléčování pooperačních stavů a stavů po úrazech pohybového ústrojí. Celkem oddělení disponuje 15 lůžky. Speciální rehabilitační a fyzikální procedury jsou poskytovány v prostorech rehabilitace semilské nemocnice, kde je pacientům poskytována komplexní paleta léčebných modalit. V r došlo k rozšíření poskytované péče oddělením i pro klienty ostatních ZP. V níže uvedené tabulce je podán přehled výkonů oddělení. Personální údaje Primář MUDr. Peter Stica Vrchní sestra Jaroslava Křapková Vrchní fyzioterapeut Mgr. Vlasta Bochová Počet lékařů 8 Počet zdravotních sester 10 Počet fyzioterapeutů 5 Počet ergoterapeutů 0 Počet dalších pracovníků 4 Statistické údaje Počet hospitalizací 649 Využití lůžkové kapacity % 61,2 Průměrná ošetřovací doba ve dnech 4,7 Počet provedených výkonů

20 Anestesiologicko resuscitační oddělení nemocnice Na oddělení ARO podáváme celkovou anestézii, provádíme operační výkony za použití centrálních blokád i v regionální anestézii. Zajišťujeme dohled po anestéziích na dospávacím pokoji, což garantuje plynulý přechod a komfort pacienta po operaci před předáním pacienta na standardní oddělení. Asistujeme při nepříjemných invazivních výkonech typu endoskopie, kolonoskopie, kardioverze, dohlížíme na pacienty, kde může dojít k ohrožení vitálních funkcí (RDG, IVU). Naše oddělení vede školení o resuscitaci pro zaměstnance. Od září nastoupila na oddělení ARO MUDr.Zuzana Borecká. V předatestační přípravě pokračuje MUDr. Marek Vašák a MUDr. Miroslava Vaššová. Ambulance bolesti se zabývá dlouhodobou léčbou chronické bolesti onkologického i neonkologického původu. Specializuje se na komplexní léčbu bolestí zad. Využíváme neinvazivní i invazivní metody typu regionální anestézie i centrálních blokád. Poskytujeme komplexní péči o nemocné v terminálním stádiu onemocnění, včetně návštěv v domácím prostředí. Pod odborné vedení ARO spadá multioborová JIP, která zajišťuje komplexní péči o pacienty operačních oborů (chirurgie, ortopedie) a dále o pacienty, u kterých dochází k selhávání vitálních funkcí. Staráme se o pacienty po náhradách velkých kloubů, po břišních operacích a o pacienty mající přidružené interní choroby a podstupující operační výkon. Do naší péče patří kompletní zajištění ventilace, enterální, parenterální výživa. Personální údaje Primář MUDr. Eva Tauchmanová Vrchní sestra Věra Šturcová Počet lékařů a ev. jiných VŠ 8 Počet zdravotních sester 3 Počet dalších pracovníků 0 Statistické údaje Počet ambulantních vyšetření (amb.bolesti) 1367 Počet anestézií

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2009 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2009 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg. KULK 6911/2003/OZ/JA/Z10 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Obsah výroční zprávy Údaje o nemocnici... 3 Úvodní slovo ředitelky nemocnice... 4 Organizační struktura nemocnice... 6 Charakteristika organizace...

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky:

Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Nabídka školicích akcí na rok 2016 Přihlášky: Telefon 477 114 123 e-mail michaela.soukalova@kzcr.eu KZ07_IM0003 Nabídka školících akcí Účinnost od 1. 1. 2016 Krajská zdravotní, a. s. - Vzdělávací institut

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Vzdělávání zdravotníků

Vzdělávání zdravotníků Vzdělávání zdravotníků Transformace specializačního vzdělávání 2 fáze 1. Fáze změna zákonů (lékaři a nelékaři) realizováno v roce 2008 1. Fáze praktická změna Vyhlášky Nařízení vlády Financování Vzdělávací

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Omezení provozu v období letních prázdnin 2016 Oblastní nemocnice Jičín, a.s. Nemocnice Jičín Oddělení Části oddělení Termín Omezení provozu Interní ambulance Kardiologická poradna 4. 7. - 2. 9. 2016 poradna

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 7 2 8 3 9 3 3 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 4 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 L 5 4 M 0 0 5 Název IČO Krajská nemocnice Liberec PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 8.08.08 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah výroční zprávy Údaje o nemocnici... 3 Úvodní slovo ředitelky nemocnice... 4 Organizační struktura nemocnice... 6 Charakteristika organizace...

Více

Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Nemocnice s poliklinikou v Semilech VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Obsah výroční zprávy Údaje o nemocnici... 3 Úvodní slovo ředitelky nemocnice... 4 Organizační struktura nemocnice... 6 Charakteristika organizace...

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 3 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 3 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 1 3 8 3 0 8 2 IČZ smluvního ZZ 0 6 0 5 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 6 M 0 5 1 Název IČO ÚVN-Vojenská fakultní nemocnice Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.06.06 / 4_04 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Brno. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 5 2 6 9 7 0 5 IČZ smluvního ZZ 7 2 1 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Brno PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 4 1 7 3 IČZ smluvního ZZ 1 2 Číslo smlouvy 2 A 1 M 2 Název IČO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 9 5 1 4 9 IČZ smluvního ZZ 3 3 1 Číslo smlouvy 2 C 3 3 N 3 Název IČO Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017

Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 ČSPM ČSL JEP Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7, 656 53 Brno www.paliativnimedicina.cz info@paliativnimedicina.cz Mobilní specializovaná paliativní péče (MSPP) v roce 2017 Stanovisko České společnosti

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 6. června 2012 Havířov Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2015 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, jako každý rok Vám předkládáme výroční zprávu Thomayerovy nemocnice, tentokráte za rok 2015. Nejednalo se o nijak jednoduchý rok.

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 14.5.2002 Nemocnice v Jihomoravském kraji v roce 2001 V Jihomoravském kraji existovalo

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více