Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14"

Transkript

1 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice Plzeň, Mulačovy nemocnice v Plzni a Masarykovy nemocnice v Rakovníku Aby záda nebolela str.:32

2 2

3 Slovo úvodem VÁŽENÍ ČTENÁŘI, milí pacienti, dovolte mi, abych vás pozdravil jménem Mulačovy nemocnice na stránkách dalšího vydání magazínu Privamed. Jsem velmi rád, že nám byl v tomto vydání magazínu věnován dostatek prostoru pro prezentaci Mulačovy nemocnice, a tak si vás na dalších stránkách dovolíme blíže seznámit s vývojem a děním v naší nemocnici za uplynulý rok. Představíme vám i některé zajímavé osobnosti naší nemocnice a naše vybrané služby. Po začlenění nemocnice do skupiny Privamed na počátku loňského roku jsme si stanovili řadu důležitých úkolů a cílů, jejichž záměrem bylo stabilizovat ekonomiku nemocnice, dát jí nové provozní impulsy a posunout ji celkově o kousek vpřed. Dnes si troufám říci, že se nám daří námi plánované kroky realizovat, a že první výsledky našeho snažení jsou již patrné. Je to zejména díky dobré spolupráci s našimi primáři, lékaři, sestrami, ale i s dalšími zaměstnanci nemocnice. Za to jim všem patří můj velký dík, a pevně věřím, že nás to všechny společně zavazuje pokračovat v těchto krocích i do budoucna. Vám, našim pacientům, chci poděkovat za přízeň a svěřenou důvěru, kterou v nás vkládáte. Chci vám popřát pokud možno pevné zdraví a ujistit vás, že budete-li potřebovat naši pomoc, jsme tady pro vaše zdraví. S úctou a pozdravem Ing. Jaroslav Zimmermann jednatel Mulačovy nemocnice VÁŽENÍ ČTENÁŘI, jsem velmi rád, že vás mohu pozdravit již ve třetím vydání našeho Magazínu Privamed, jehož cílem je přiblížit vám naše zdravotnická zařízení i z jiného úhlu. Chceme touto formou našim příznivcům ukázat, jaké nové projekty pro vás neustále tvoříme či připravujeme, abychom zkvalitnili péči a zvýšili komfort našich pacientů. I v letošním roce proto můžeme představit řadu novinek, které se v našich nemocnicích odehrály, nebo které se ještě právě dějí, popř. se zatím plánují. A mohu předeslat, že jich není zrovna málo Jen pro příklad mohu vyjmenovat otevření nové nemocniční kaple sv. Anežky České v budově LDN v Městské nemocnici nebo další lepší technická vybavení CT pracovišť v Masarykově i Mulačově nemocnici, o kterých se blíže ještě dočtete v tomto vydání. Všechny tyto aktivity mají jednoho společného jmenovatele a tím je maximální snaha společnosti Privamed poskytnout svým klientům lékařskou péči na nejvyšší dostupné úrovni a provozovat kvalitní moderní medicínu. Nemohu však opomenout nejdůležitější událost v letošním roce, která nás čeká a tím je fakt, že naše Městská nemocnice Plzeň na podzim oslaví již 20. výročí svého provozu. Za těch uplynulých 20 let prošla postupným vývojem nejen samotných budov, ale i dostupných technologií. Díky řadě investic do neustále se vyvíjejícího moderního vybavení a nových léčebných metod můžeme nyní nabízet pacientům celé spektrum diagnostických výkonů a poskytovat stále širší a kvalitnější služby. Občané Plzně a okolí v nás mají již za ta léta důvěru, a proto se naše působení mohlo rozšířit od roku 2007 i do Rakovníka, kde nyní již 8 let provozujeme Masarykovu nemocnici a od loňského roku jsme expandovali do dalšího zdravotnického zařízení, do Mulačovy nemocnice v Plzni na Borech. Všechny naše nemocnice tak mají uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice. Až na výjimečné nadstandardní služby je u nás veškerá lékařská péče poskytována zdarma. Pacienti si u nás chválí především téměř rodinné prostředí, kvalitní péči, příjemný personál a výbornou kuchyni. Dalším plusem je, že Městská nemocnice Plzeň a Masarykova nemocnice v Rakovníku mají také vlastní lékárny. Kvalitu obou nemocnic zvyšují i nově příchozí lékaři a další zdravotnický personál s vysokou odborností. To vše zaručuje pacientům maximální spokojenost. Je tedy mou milou povinností vám všem poděkovat za vaši přízeň a důvěru, kterou nám celá ta léta prokazujete, a věřím, že naše zdravotnická zařízení jsou pro vás zárukou kvalitní a profesionální péče s již dlouholetou tradicí. MUDr. Miroslav Mach předseda představenstva, PRIVAMED a. s. Ročník III., vydání 6/2015 Vydavatel: PRIVAMED a.s., Kotíkovská 17, 19, Plzeň, tel , fax , Produkce: PRIVAMED a.s. Grafické zpracování a tisk: Euroverlag s.r.o., Bolzanova 1703/5, Plzeň, Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o, Podnikatelská 1160/14, Plzeň, Redakce: PRIVAMED a.s. Jazyková úprava: Euroverlag s.r.o. Inzerce: Eva Milerová, tel.: Foto: archív PRIVAMED a.s., Privamed Healthia s.r.o., Mulačova nemocnice, Euroverlag s.r.o. Registrace: MK ČR E21032 Volně neprodejné

4 Představujeme Mulačova nemocnice je nestátní zdravotnické zařízení poskytující lůžkovou i ambulantní péči pro pacienty z Plzně a širokého okolí. Nemocnice jako soukromé zařízení existuje již od roku 1992, kdy navázala na tradici závodní nemocnice Škodových závodů a od loňského roku patří do sítě zdravotnických zařízení skupiny Privamed. Mulačova nemocnice v Plzni 4 Z historie nemocnice Z úplné historie nesmíme zapomenout na první pacienty, kteří budovu Sanatoria Dr. Jana Mulače navštívili již v roce 1928, kdy byl léčebný ústav pro chirurgii a porodnictví založen. Tehdy patřil mezi nejmoderněji a nejúplněji zařízené. Ústav řídil do roku 1944 a poté od roku 1945 po válce až do znárodnění v roce 1948 sám jeho majitel a zakladatel, operatér a porodník MUDr. Jan Mulač (*1891, 1951). Budova v letech sloužila potřebám Státní fakultní nemocnice. Od 1. ledna 1952 převzal budovu bývalého Mulačova sanatoria Závodní ústav národního zdraví plzeňské Škodovky. Nastavěné další podlaží a přistavení další budovy v roce 1959 umožnilo rozšířit spektrum zdravotních oborů a zvýšit tak kapacitu pro potřebu velkého závodu. Původní rozsah péče byl za dobu existence nemocnice značně rozšířen. V roce 1992, po částečné restituci a vyčlenění z majetku MÚNZ, byla tato nemocnice privatizována a stala se z ní jedna z prvních soukromých nemocnic v ČR. Od roku 2014 je Mulačova nemocnice členem skupiny PRIVAMED. Po přístavbě z roku 1928 Po dostavbě z roku 1933

5 Nový vzhled historické budovy Mulačova nemocnice se tak po změny majitele na začátku loňského roku může po dlouhých letech pochlubit novým kabátem, k oživení vzhledu historické budovy napomohla rekonstrukce uliční fasády celého objektu. Byl to jeden z prvních kroků, které vedení nemocnice v rámci oživení tohoto zdravotnického zařízení plánovalo a i dokončilo. Také nový orientační systém uvnitř nemocnice realizovaný v loňském roce již napomáhá pacientům k lepší orientaci v budově. Další kroky k modernizaci tohoto prostředí i v interiéru budovy budou následovat. Dlouhodobým cílem je splacení historického dluhu této budově a navrácení jejího dobrého jména i věhlasu profesionální péče kvalifikovaných lékařů, příjemného rodinného prostředí se vstřícným personálem. Plzeňanům tak již nyní nabízí komplexní zdravotní péči pod jednou střechou této nemocnice s novou tváří a s dlouholetou tradicí. Plány pro rok 2015 Nemocnice neprochází jen změnami, které jsou vidět na první pohled. Stále se investuje do lepšího a modernějšího přístrojového vybavení. Od dubna 2015 se aktuální vyšetřovací metody rozrostly o CT, které slouží k bližší diagnostice například úrazu mozku, břicha a náhlých břišních příhod, plicní embolie a řady dalších. V souvislosti s uvedením do provozu nového CT pracovistě došlo i k přechodu na plnou digitalizaci RTG, CT a SONO snímků, která umožní rychlejší a snazší výměnu digitálních snímků mezi nemocnicemi a lékaři. Rozšířila se i nabídka služeb například o ambulanci urologie, specializovanou poradnu pro těhotné a gynekologickou ambulanci pro ženskou inkontinenci. Díky propojení Mulačovy nemocnice se společností Privamed dochází již nyní k úzké a vzájemné spolupráci mezi jednotlivými nemocnicemi v rámci skupiny. Díky tomu bylo dosaženo značného rozšíření možností laboratorní diagnostiky a řady dalších specializovaných vyšetření. Přehled oddělení v Mulačově nemocnici Pět lůžkových oddělení (168 lůžek) Gynekologicko-porodnické oddělení (38 lůžek) Novorozenecké oddělení (20 lůžek) Chirurgické oddělení vč. ortopedie a urologie (60 lůžek) Interní oddělení (38 lůžek) Multioborová jednotka intenzivní péče JIP (12 lůžek) Ostatní oddělení: Radiodiagnostické RTG, CT, Sono Oddělení klinické biochemie laboratorní vyšetření krve a moče Rehabilitační oddělení vodoléčba, elektroléčba, magnetoterapie, lymfodrenáže, léčebná tělesná výchova, a další ARO perioperační příprava pacientů s různými druhy anestezie Vedení nemocnice: Ing. Jaroslav Zimmermann ředitel nemocnice a jednatel společnosti Mulačova nemocnice, s.r.o. Prim. MUDr. Jakub Tocháček vedoucí lékař nemocnice Bc. Edita Krňoulová hlavní sestra nemocnice Mulačova nemocnice v Plzni je již od počátku 90. let nestátní zdravotnické zařízení poskytující lůžkovou i ambulantní péči pro pacienty nejen z Plzně, ale i širokého okolí. Zvláště vítá pacienty ze své spádové oblasti Blovicka a Nepomucka. Odborné ambulance jsou zde pro všechny občany Plzeňského kraje a již dávno nejsou omezeny jen na zaměstnance Škodových závodů. Zajišťují akutní zdravotní i diagnostickou péči v celé šíři nejen interní, chirurgické, gynekologicko-porodnické medicíny, ale i v dalších oborech kvalifikovanými lékaři. Nemocnice je smluvním zařízením všech zdravotních pojišťoven, poskytovaná péče je zde plně hrazena ze zdravotního pojištění. Facebook: Mulačova nemocnice a porodnice Plzeň PRIVAMED 5

6 Přehled Klademe důraz na lidský, přívětivý a osobní přístup veškerého personálu nemocnice k pacientům. Důkazem toho je možná i skutečnost, že našimi ambulancemi projde ročně přes pacientů, více jak je jich zde ročně hospitalizováno a průměrně se u nás každoročně narodí 500 dětí. A tato čísla neustále rostou. Menší zařízení typu Mulačovy nemocnice pak může svým pacientům nabídnout vedle lidského přístupu i snazší orientaci v areálu nemocnice, kratší čekací lhůty v čekárnách ambulancí i objednací doby na vyšetření a operační zákroky. Rodinná atmosféra a diskrétnější prostředí menší nemocnice se ale nijak nevylučuje s vysokou odborností poskytované péče. Ing. Jaroslav Zimmermann, ředitel a jednatel Mulačovy nemocnice Přehled ambulancí a poraden v Mulačově nemocnici Anesteziologická Cévní poradna Dětské odborné poradny Diabetologie Gastroenterologie Gynekologie Chirurgie Kardiologie Kožní Oční Ortopedie Prsní poradna Rehabilitace Revmatologie Sono dětských kyčlí Urologie Všeobecná interna pro rozšíření našich pracovních týmů hledáme kolegy, kolegyně: hledá vhodné kandidáty/-tky na tyto pracovní pozice: LÉKAŘ pro chirurgické oddělení» se specializovanou způsobilostí v oboru LÉKAŘ pro ARO, multioborovou JIP, NIP a DIOP» se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína VŠEOBECNÁ SESTRA» na chirurgické lůžkové oddělení do směnného provozu, praxe v oboru vítána» na interní lůžkové oddělení do směnného provozu, praxe v oboru vítána, registrace podmínkou» na centrální operační sály, specializace v oboru výhodou LÉKAŘ/ChIRuRg pro pavilon jednodenní chirurgie» specializovaná způsobilost v oboru podmínkou LÉKAŘ pro LDN» pracovní místo i pro absolventy LF UK,» výhodné mzdové podmínky, 6 týdnů dovolené VŠEOBECNÁ SESTRA» pro LDN, JIP a standardní interní oddělení PORODNÍ ASISTENTKA» na porodní sál gynekologicko-porodnického oddělení, do směnného provozu, možno i absolventka více informací k výše uvedeným pozicím získáte na: písemné odpovědi s profesním životopisem zasílejte na adresu: Mulačova nemocnice s. r. o., personální oddělení, Dvořákova 17, Plzeň, tel.: nebo na více informací k výše uvedeným pozicím a zaměstnaneckým výhodám získáte na: písemné odpovědi s profesním životopisem zasílejte na adresu: Městská nemocnice Plzeň, PRIVAMED a.s. Milada Kocová, personální oddělení Kotíkovská 19, Plzeň, tel.: , nebo na

7 Rozhovor Rozhovor s urologem as. MUDr. Jiřím Klečkou, Ph.D., MBA Karcinom prostaty nebolí, pokud začne bolet, bývá už pozdě. V urologické praxi se pohybuje již 19 let. Po předchozím působení na urologických klinikách a lékařských fakultách v Plzni a Praze působí od loňského roku i v Mulačově nemocnici. Mezi jeho hobby patří cestování a triatlon. Proč Vás oslovila zrovna Urologie u Mulačů? Protože urologická ambulance v Mulačově nemocnici navazuje na historickou přítomnost urologů v této ne mocnici. A protože urologie není, jak by se na pr vní pohled zdálo, jen doménou onemocnění mužů vyššího věku, ale spadá sem i dětská populace a ženy a o tuto problematiku je nyní mezi lidmi, tj. i v tomto regionu, velký zájem. Jaké nejčastější problémy pacientů budí zájem o tenhle obor či o tuto ambulanci? Mezi nejčastější urologická onemocnění u mužů patří nezhoubné zvětšení prostaty, přítomnost močových kamenů a hlavně onkologická onemocnění, kde nejčastěji nalézáme karcinom prostaty a nádory ledvin či močového měchýře. U žen jsou nejčastější záněty močového měchýře a potíže s udržením moče inkontinence. U dětí jsou to pak vrozená onemocnění jako zúžení předkožky atd. Je možné tyto problémy po ambulantním vyšetření operativně řešit přímo v Mulačově nemocnici? Ano, operativa již nyní běžně probíhá v rámci chirurgického oddělení na nově zrekonstruovaných operačních sálech a k dispozici je nové instrumentárium jak pro otevřenou, tak hlavně miniinvazivní endoskopickou operativu. Co byste chtěl vzkázat čtenářům Magazínu Privamed? Dovolil bych si touto cestou apelovat na pacienty, aby nepodceňovali rizika urologických onemocnění a chodili na pravidelné preventivní prohlídky, protože vždy platí, že nemoci je lépe předcházet než ji léčit, a pánové, pamatujte karcinom prostaty nebolí, pokud začne bolet, bývá již pozdě. PRIVAMED 7

8 Představujeme Privamed slaví letos 20 let! 8 Letos v listopadu tomu bude právě 20 let, kdy převzala Městskou nemocnici v Plzni společnost Privamed a. s. Od roku 1995 prošla nemocnice řadou rekonstrukcí a modernizací, která se dotkla všech oddělení lůžkových i nelůžkových, významnou modernizací a vývojem prošly zejména laboratoře a radiodiagnostické oddělení. Je to již pět let, co zde otevřeli Centrum jednodenní chirurgie a ortopedie v samostatném nově postaveném pavilonu, které dodnes představuje moderní trend v oblasti invazivní medicíny. Všechny tyto kroky směřovali k jedinému cíli, aby všechna zlepšení pomohla pacientům k co největšímu komfortu při vyšetření, operaci i hospitalizaci. Dnes se tu pacienti setkávají nejen s moderním, příjemným prostředím, ale především s profesionální péčí a přístupem celého zdravotnického personálu.

9 Mezi poslední čerstvé úpravy v rámci zlepšení poskytovaných služeb v nemocnici patří bezesporu rozšíření pokojů pro pacienty na oddělení LDN posunutím lodžiových stěn a rekonstrukce sociálních zařízeních na pokojích. V březnu vznikla na 6. patře budovy LDN i nová nemocniční kaple sv. Anežky České, kterou vysvětil biskup plzeňský Mns. František Radkovský. V kapli se budou nyní pravidelně každých 14 dní konat mše ve spolupráci s františkány a denně zde mohou pacienti najít duchovní útěchu. Nemocnice plánuje ale i další investice do modernizace prostoru, na řadě nyní budou úpravy centrálního příjmu, vymalování celé nemocnice a od května do nabídky služeb ambulantní péče přibyla i psychiatrická ambulance. Z historie Vlastní nemocnici tvoří dva šestipodlažní monobloky spojené nadzemní chodbou uvedené do provozu v letech 1983 a 1985, které jsou usazené v malebném přírodním areálu na plzeňském Lochotíně, jehož součástí je rozsáhlý park Kopeckého pramen a les s minerálním pramenem a vzácnými stromy, chráněný jako přírodní rezervace. K tomuto komplexu je připojen dále i samostatný pavilon Jednodenní chirurgie. Tím nemocnice získala nové pracoviště vybavené na nejvyšší úrovni se zaměřením na výkony v rámci tzv. jednodenní chirurgie s krátkou (do 3 dnů) či velmi krátkou (do 24 hodin) hospitalizací. Dnes tu běžně operují vrcholové sportovce, při čemž používají nejnovější léčebné trendy. Výhodou jsou i krátké čekací lhůty. Městská nemocnice do Lochotína přesídlila z původního areálu v Sadech 5. května, kde vznikla v roce 1952 jako interní nemocnice pro spádovou oblast města Plzně. Po necelých dvaceti letech provozu však musela být z důvodu havarijní situace okamžitě uzavřena. Léčebna pro dlouhodobě nemocné se stala součástí nemocnice v polovině 80. let, od roku 2009 je doplněna o oddělení DIOP dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče. V roce 2011 se součástí nemocnice stala i bezbariérová lékárna, která je zde k dispozici pro individuální potřeby pacientů dodnes. Nemocniční péči hradí zdravotní pojišťovny Městská nemocnice Privamed má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Ačkoli do spádové oblasti nemocnice patří především obyvatelé velké části Plzně, Stříbrska a okolí Konstantinových Lázní, rádi zde uvítají každého, kdo jejich péči vyhledá. Do skupiny zdravotnických zařízení v síti Privamed patří i Mulačova nemocnice v Plzni na Borech a Masarykova nemocnice v Rakovníku. Ve všech nemocnicích preferují příjemný rodinný přístup ze stran lékařů i zdravotnického personálu, který je vysoce erudovaný a vzhledem k neustálému zlepšování a rozšiřování služeb stále hledají nové posily do jejich týmu, ať už z řad lékařů nebo zdravotních sester. Facebook: Městská nemocnice Privamed v Plzni Poskytované služby: Jednodenní chirurgie a ortopedie (Chirurgická a ortopedická ambulance, anestezie) Neurologické oddělení (Včetně laboratoře) Interní oddělení (JIP, všeobecná interna, kardiologie, gastroenterologie, endokrinologie, osteologie, hematologie, diabetologie, obezitologie, revmatologie, alergologie, centrum preventivní medicíny, praktický lékař) Angiografie a intervenční Radiologie Radiodiagnostické oddělení Rehabilitační oddělení Léčebna dlouhodobě nemocných a DIOP Oddělení klinické biochemie Oddělení klinické mikrobiologie Vedení nemocnice: MUDr. Miroslav Mach ředitel nemocnice a předseda představenstva Magdalena Budková ředitelka ošetřovatelské péče PRIVAMED 9

10 Rozhovor Renata Drössler strach z bílých plášťů nemá Říkají jí česká Polka nebo polská Češka, její příjemný alt a šansonové písně plné citu lákají nyní posluchače i do komorních prostředí malých kaváren, kde Renata Drössler pravidelně vystupuje se svými šansonovými recitály v rámci hudebního programu Chanson Mon Amour. I my jsme ji zastihli v Salmovské literární kavárně v Praze. 10 Jak je to tedy, jste více Polkou, nebo Češkou? Narodila jsem se v Těšíně. Mám polskou národnost, ale již dlouho žiji v Čechách. Maminka je Polka z Bielsko-Biale. Během války přijely s babičkou do Čech a začala chodit do české školy. Táta je také jako já těšínský Polák. Pamatuji si, jak mne rodiče strašili, že půjdu do české školy, když budu zlobit. Nakonec jsem stejně českou školu vystudovala. Ale až vysokou DAMU. Kdy jste přišla na to, že z Vás bude zpěvačka? Odjakživa jsem byla zpěvačka. Měla jsem to po kom zdědit, táta zpíval ve sboru, maminka zase dobře hrála na klavír. V obýváku jsem pořádala koncerty pro všechny kamarády z ulice. Zpívala jsem jim do žárovky a nepustila je domů, dokud koncert neskončil. Dokonce jsem tehdy měla svůj první velký pracovní úraz když jsem jednou vycházela ze zákulisí kuchyně na scénu obýváku, zakopla jsem a zlomila si ruku. Moje o osm let starší sestra ale pro mé domácí produkce na rozdíl od kamarádů moc pochopení neměla. Jaká jste pacientka, když se Vám stane takový úraz? Bojíte se bílých plášťů? Jelikož moje maminka byla zdravotní sestrou, tak jsem v nemocnici byla jako doma. Dokonce, když jsem měla poprvé v životě hnisavou angínu, tak jsem prosila maminku, aby mne vzala do nemocnice, protože tam mne mohla navštěvovat celý den, což by doma nebylo. Takže z bílých plášťů určitě strach nemám. (úsměv) My o Vás víme, že se nyní chystáte na operaci. Prozradíte nám, o jakou operaci jde? A bojíte se při Vaší pracovní vytíženosti dlouhodobé pracovní neschopnosti? Chystám se na operaci kyčelního kloubu. Jelikož jsem volným umělcem s předem nasmlouvanými termíny, tak pro mne nemocenská je dosti problematická záležitost. Jelikož pooperační rekonvalescence a následná rehabilitace zabere dost dlouhou dobu, tak jsem si na tuto akci zvolila prázdniny. Je to čas, kdy zpěváci a herci mají mnohem více volna než během divadelního roku. V nemocnici Privamed nabízíme mimo jiné i služby Centra Jednodenní chirurgie a ortopedie, kde provádíme klasické operace moderními metodami. Služby jsou zde dostupné všem a hrazené zdravotní pojišťovnou. Vyšetření se provádí bez čekání. Nemocní jsou hospitalizovaní na nadstandardně vybavených pokojích a na nemocničním lůžku pacient stráví jen nezbytně dlouhou dobu, větší část pooperační doby je pak doma. Co říkáte na možnost využití těchto služeb v dnešní době? O plzeňském Privamedu jsem hodně slyšela a byly to velice kladné reference. Jsem ráda, že tyto možnosti nyní jsou. V Plzni v Privamedu jsem zatím jako pacient ještě nebyla, ale slyšela jsem, že zde úspěšně operujete a léčíte i profesionální sportovce. Ale ráda se přijedu někdy podívat, až budu mít cestu, zatím nebyla příležitost, protože jsem zde ještě nevystupovala, ale určitě je tento styl medicíny krok správným směrem. Vrátíme se ještě k Vašemu aktuálnímu pracovnímu programu. Která šansoniérka Vás ve Vaší profesní dráze inspirovala? V jakých jazycích šanson zpíváte? A kde Vás s recitálem v tomto duchu můžeme nyní vidět? Na začátku mé pěvecké pouti mě očarovala a inspirovala Hana Hegerová a polská Ewa Demarczyk. Dodnes mě inspiruje polský šanson i Edyty Geppertová a ze světových zpěvaček se mi líbí Lara Fabian, miluji její píseň Je suis malade (Jsem nemocná). A samozřejmě Edith Piaf a Marlene Dietrichová. Mám ráda také Italku Milvu, už je jí kolem sedmdesáti let a je výborná. Zpívám v 10 jazycích. Jsou to všechno evropské jazyky, i když je tam Jidyš a Hebrejština. Mé recitály můžou posluchači nebo diváci vidět a slyšet např. v kultovní Salmovské literární kavárně v Praze.

11 Představujeme Andrej Vystropov promlouvá svým obrazem i k nemocným V jeho obrazech je ukryta nadčasovost lidské existence, která nezná hranice. Připomíná pohled do zrcadla na každého z nás. V Jízdárně na zámku Kozel proběhla v květnu v rámci projektu Plzeň Město kultury 2015 zajímavá výstava ruského malíře Andreje Vystropova. Každý, kdo výstavu navštívil, měl možnost poodhalit, že jeho díla obsahují výrazné symboliky, díky kterým kombinuje zdánlivě nesourodé předměty do jednoho kompozičního celku. Každá zobrazená postava a každý předmět má svoji funkci, své místo a hlavně svůj význam v konečné kompozici. Takto vytvořený obraz většinou zneklidňuje a musí se stále poznávat, stále hledat a doplňovat všechny významy, které autor do svého díla vložil. V jeho zdánlivě realistické malbě je ukryté hluboké hledání podstaty současného světa, s jeho problémy, provázené jistou skepsí. Tyto pohledy na lidské bytí jsou vyjádřené bravurním malířským rukopisem, dokonalou technikou, kompozicí a kombinací barev. Jeho obrazy tak upoutají již na první pohled. Andrej Vystropov se narodil 26. prosince 1961 ve Volgogradu. Po ukončení studií v Sovětském svazu žil a vytvořil významnou část svých děl v západních Čechách. Odtud pak rychle začal pronikat dále do světa, kde jeho obrazy velmi rychle nacházely další nadšené sběratele. A tak se Andrej Vystropov od poloviny 90. let 20. století stal pojmem ve výtvarném umění v řadě zemí a vyhledávaným autorem. Jeho dílo zdobí i nově otevřenou nemocniční kapli v Městské nemocnici Privamed. PRIVAMED 11

12 Představujeme Masarykova nemocnice v Rakovníku Masarykova nemocnice v Rakovníku poskytuje služby pacientům všech zdravotních pojišťoven, občanům města Rakovníka a přirozené spádové oblasti, která zahrnuje okres Rakovník. Spádová oblast je přibližně obyvatel. V době léta je zde navíc cca rekreantů, kteří v případě potřeby naší nemocnici vyhledávají. 12

13 Poskytované služby: Vsoučasné době má Masarykova nemocnice celkem 302 lůžek. Jsou zde čtyři lůžková oddělení, oddělení ARO, dvě jednotky intenzivní péče, léčebna pro dlouhodobě nemocné, lůžka následné péče, oddělení dlouhodobé intenzivní péče a oddělení komplementu. V současné době poskytuje služby celkem 23 ambulancí. Za rok 2014 zde bylo hospitalizováno kolem 10 tisíc pacientů a provedeno 2409 operací. Odborné ambulance nemocnice zajistí každoročně kolem 117 tisíc ošetření. V nemocnici pracuje 78 lékařů, 299 středně zdravotnických pracovníků. Zdravotnický personál je vysoce erudovaný, 56 lékařů má dvě a více atestací, 4 lékaři mají jednu atestaci, 72 středně zdravotnických pracovníků má postgraduální vzdělání. Facebook: Masarykova nemocnice Rakovník Interní oddělení vč. JIP Chirurgické oddělení vč. JIP Gynekologicko-porodnické oddělení Novorozenecké oddělení Centrální operační sály Anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO) Radiodiagnostické oddělení (RDG) Rehabilitační oddělení Oddělení klinických laboratoří Patologie Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) Dialyzační středisko Rakovník, Plzeň DIOP Lůžka následné péče (LNP) Doprava Odborné ambulance (interní, kardiologická, diabetologická, gastroenterologická, endokrinologická, alergologie, hematologie, nefrologie, neurologická, pediatrická, chirurgická, ortopedická, urologická, gynekologická, rehabilitační medicína, onkologická, dětská chirurgie, praktický lékař pro dospělé Rakovník obvod 2x, obvod Křivoklát, Svojetín, Hředle, Mutějovice, Nové Strašecí) Součástí nemocnice je i Ústavní lékárna, která se nachází v objektu nemocnice Masarykova nemocnice hledá vhodné kandidáty/-tky na tyto pozice: LÉKAŘ - CHIRURG absolvent» ukončené VŠ vzdělání na LF» zodpovědný přístup a samostatnost při řešení úkolů LÉKAŘ - INTERNISTA s atestací» odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře dle zák. č. 95/2004 Sb.» zdravotní způsobilost LÉKAŘ - INTERNISTA absolvent» ukončené VŠ vzdělání na LF» zodpovědný přístup a samostatnost při řešení úkolů LÉKAŘ - INTERNISTA - NEFROLOG, KARDIOLOG, DIABETOLOG, ENDOKRINOLOG» vzdělání VŠ, lékařská fakulta» specializovaná způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb.» licenci pro výkon lékaře» zodpovědný přístup a samostatnost při řešení úkolů LÉKAŘ - NA ODDĚLENÍ ARO s atestací» vzdělání VŠ, lékařská fakulta» specializovaná způsobilost dle zák. č. 95/2004 Sb.» licence pro výkon lékaře» zodpovědný přístup a samostatnost při řešení úkolů VŠEOBECNÁ SESTRA» odborná a zdravotní způsobilost podle zák. č. 96/2004 Sb.» osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru» a specializovaná způsobilost předností» schopnost pracovat samostatně i v týmu» flexibilita, vstřícné chování i vystupování, spolehlivost, odpovědnost RADIOLOGICKý ASISTENT, PORODNÍ ASISTENTKA, ERGOTERAPEUT» odborná a zdravotní způsobilost podle zák. č. 96/2004 Sb. Pracoviště: Masarykova nemocnice Rakovník Své životopisy prosím zasílejte na Lékaři: tel.: , Všeobecné sestry: tel.: , více informací na

14 Vybavení Pro naše pacienty jen to nejlepší Od začátku letošního roku pracují lékaři rakovnické Masarykovy nemocnice již na novém technickém vybavení nemocnice a tím je nové CT (počítačový tomograf) typu Siemens SOMATOM Perspective 128. Novinka pacientům středočeské nemocnice přinese rychlejší průběh vyšetření s nižší dávkou záření, lékařům pak díky vyšší kvalitě obrazů přesnější diagnostiku. 14 Rakovnická nemocnice dlouhodobě investuje do nových technologií Jedná se o model, který se řadí mezi světovou výkonnostní špičku ve své kategorii a jeho provoz na Radiodiagnostickém oddělení Masarykovy nemocnice v Rakovníku byl zahájen letos v únoru slavnostním aktem za přítomnosti zástupců vedení nemocnice i města Rakovníku. Jde o druhé CT značky Siemens v řadě. Když jsme nemocnici v roce 2007 převzali, bylo zde jednořadé CT. Zhruba po roce jsme ho ve spolupráci s firmou Siemens vyměnili a pro Rakovník a jeho okolí jsme pořídili nový, šestnáctiřadý tomograf CT SOMATOM Emotion, vysvětluje Jaromír Bureš. I toto CT se ale přiblížilo ke konci své životnosti, navíc technologie snímání se opět o něco posunula, a proto se vedení Masarykovy nemocnice rozhodlo pro další výměnu. Tentokrát padla volba na nový 128řadý přístroj SOMATOM Perspective. Rakovnická nemocnice investuje do nových moderních lékařských přístrojů a léčebných metod, aby svým pacientům nabídla co nejkomfortnější, nejrychlejší a především nejpřesnější vyšetření pro následné operační zákroky. Naše přístroje jsou na velmi vysoké technické úrovni a lékaři i další zdravotnický personál je vyškolen pro jejich přesné a spolehlivé ovládání, uvádí jednatel společnosti PRIVAMED Healthia, Ing. Jaromír Bureš.

15 zdroj foto: Siemens CT přístroj využívá rentgenového záření, zobrazuje vyšetřovanou oblast v tenkých rovinách (řezech). Pacient během vyšetření obdrží dávku rentgenového záření, která je řádově vyšší než při provedení klasického rentgenového snímku. Díky tomuto modelu jsou skenovací časy opět kratší, převážná část vyšetření se tak vejde již do deseti sekund. Další výhodou nového CT je značné snížení potřebné dávky záření pro pacienta. Počítačový tomograf SOMATOM Perspective 128 umožňuje snížit dávku záření na minimum při zachování diagnostické kvality obrazů. zdroj foto: Siemens moderní CT pracoviště může díky tomuto přístroji nabízet celé spektrum Naše diagnostických výkonů vyšetření hlavy, krku, hrudníku, břicha, páteře a dle potřeby i končetin včetně 3D rekonstrukcí skeletu. Ze specializovaných výkonů budeme následně provádět CT enterografii, virtuální kolonoskopii, angiografická vyšetření tepen a bioptické odběry vzorků pro histologická vyšetření, vysvětluje primář odd. RTG MUDr. Olexandr Zubkovsky. Za den máme nyní minimálně patnáct vyšetření, ale předpokládám, že jakmile se přístroj naučíme lépe využívat, množství vyšetřených pacientů se zvýší minimálně na dvacet. zdroj foto: Siemens Vlastnosti nového CT přístroje instalovaného v Masarykově nemocnici shrnuje Vratislav Švorčík, ředitel divize Healthcare společnosti Siemens, která nový model do nemocnice dodala: SOMATOM Perspective 128 je vybaven nejnovějšími technologiemi a přitom je zkonstruován tak, aby obsáhl požadované klinické portfolio (tedy možné oblasti prováděných vyšetření) a zvýšil efektivitu pracoviště. Tato instalovaná verze 128vrstvého přístroje má vynikající poměr výkonu a ceny při zachování výborné kvality zobrazení a rychlosti vyšetření. Mulačova nemocnice nezůstává pozadu V Mulačově nemocnici mohou lékaři také již využívat nově vybudované pracoviště CT v rámci RDG oddělení, jehož součástí je nové CT (počítačový tomograf) vyrobené firmou Siemens, typ SOMATOM Emotion 16. CT pracoviště dosud tato nemocnice neměla. Během dubna proto proběhl zkušební provoz a nyní je již CT plně k dispozici, najdete ho v přízemí budovy. Pacienti mohou být na vyšetření předem objednáni na základě doporučení svého lékaře, a to v době PO PÁ od 7:00 do 14:30 hod. na tel nebo a SONO snímků, která umožní rychlejší a snazší výměnu digitálních snímků mezi nemocnicemi a lékaři. V souvislosti s uvedením do provozu nového CT pracoviště došlo i k přechodu na plnou digitalizaci RTG, CT CT pracoviště samozřejmě najdete i v Městské nemocnici Plzeň, Privamed, a.s. PRIVAMED 15

16 Služby Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKB) je součástí komplementu nemocnice Privamed. Je největší nestátní biochemickou laboratoří v plzeňském regionu a patří mezi 20 největších laboratoří v ČR. Poskytuje široké spektrum služeb na nejvyšší úrovni. Vysoká úroveň laboratoří Vsoučasné době pracoviště OKB Privamed a.s. nabízí své služby ve třech odbornostech v klinické biochemii, hematologii a imunologii. Laboratoř musí splňovat přísná kritéria laboratoře pro akutní lůžkovou péči. Pro všechny odbornosti jsou i proto splněna kritéria personálního obsazení určená pro segment poskytovatelů diagnostické péče. V OKB Privamed jsou vysokoškolští pracovníci pro každou z odborností kmenovými zaměstnanci Privamed a.s. na plný úvazek a jsou vždy k dispozici pro odborné konzultace. Laboratoř je atypická tím, že byť funguje jako nemocniční, tak cca 75 % vzorků je od externích ambulantních lékařů. 16

17 Již od ledna mohou nastávající maminky využívat naší nově zřízenou čekárnu vybudovanou na 2. patře Polikliniky Bory v Čechově ulici v Plzni. Čekárna poskytuje příjemné a pohodlné zázemí těhotným, kterým je prováděn glukózový toleranční test. Prioritou a doslova krédem pracoviště OKB Privamed a.s. je poskytovat komplexní a kvalitní služby. Tomu odpovídá i struktura laboratoře. Mimo centrální laboratoř, umístěnou v budově Městské nemocnice Plzeň v Kotíkovské ulici, je v provozu i dalších šest satelitních laboratoří včetně čtyř odběrových místností. Satelitní laboratoře jsou umístěny na poliklinikách, jejich služeb mohou využívat i ostatní spolupracující lékaři. Síť odběrových místností rovnoměrně pokrývá plochu města Plzně. Veliký důraz klademe na svoz biologického materiálu, pro okres Plzeň město je zajištěn pěti automobily. Optimalizací všech činností naší laboratoře jsme dosáhli výrazného zkrácení doby od odběru krve k vydání výsledku. Systém pro elektronické zasílání výsledků zvaný MEx splňuje všechny bezpečnostní požadavky pro elektronickou komunikaci. Každým rokem laboratoř navyšuje počet zpracovaných testů a počet nově zavedených metod. Díky kvalitě poskytovaných služeb stoupl i počet externích lékařů, kteří s laboratoří OKB spolupracují. V roce 2001 služeb laboratoře využívalo zhruba 100 externích lékařů, v roce 2011 kolem 300 lékařů z celého Plzeňského kraje a nyní služeb využívá více než polovina soukromých lékařů v tomto regionu. Odběrová místa a laboratoře OKB Centrální laboratoř Kotíkovská 17, Plzeň tel.: provoz laboratoře: nepřetržitě odběry krve: PO PÁ 7:00 14:00 II. poliklinika Francouzská 4, Plzeň tel.: PO PÁ 7:00 11:00, 11:30 13:00 III. poliklinika Čechova 44, Plzeň tel.: PO PÁ 7:00 13:00 IV. poliklinika Masarykova 62, Plzeň tel.: PO PÁ 7:00 13:00 Blovice Palackého 259, Blovice tel.: PO PÁ 7:00 13:00 (pouze odběry z prstu) Stříbro Benešova 511, Stříbro tel.: provoz laboratoře: PO PÁ: 7:00 13:00 odběry krve: PO ST, PÁ 7:00 9:30, ČT 7:00 8:30 Spolupráce s OKB v Privamedu je fantastická a na velmi profesionální úrovni. Mohu ji vážně doporučit. Jsem nadmíru spokojená. Máme i odpolední svozy, takže pacienti nemusí na odběry chodit jen brzy ráno. MUDr. Dagmar Hübschová, praktický lékař pro dospělé, Plzeň Naše společnost Genetika Plzeň s.r.o. již 13 let spolupracuje s laboratoří OKB Privamed, zejména v oblasti hodnocení rizika výskytu Downova syndromu u plodu u těhotných žen. Těchto prenatálních screeningových testů provádíme přes ročně, přesnost a spolehlivost jejich hodnocení významně ovlivňuje záchytnost vrozených vad. Spolupráce s OKB funguje 100% a při mezilaboratorních kontrolách jsme byli vždy úspěšní, díky tomu je výskyt Downova syndromu v Plzeňském kraji jeden z nejnižších v ČR. MUDr. Petr Lošan, ředitel společnosti Genetika Plzeň s.r.o. PRIVAMED 17

18 Naše péče Léčebna dlouhodobě nemocných byla v Plzni zřízena v roce Patří mezi největší LDN v České republice. LDN v Městské nemocnici Plzeň poskytuje komplexní ošetřovatelskou a léčebnou péči dospělým nemocným bez rozdílu věku, kteří trpí dlouhodobým, většinou komplikovaným onemocněním. Větší komfort pro pacienty LDN 18 Pacienty nepřijímáme pouze z lůžkových zdravotnických zařízení, ale i z domova na doporučení praktického lékaře či ambulantního specialisty. Péče o nemocné je zajištěna lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství, geriatrie a psychiatrie. Ošetřovatelský personál převážně tvoří všeobecné sestry, které mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a se specializací v oboru geriatrie. Zavedena je pravidelná rehabilitační a logopedická péče, nové pracoviště ergoterapie, které je u pacientů velmi oblíbené. Osociální problematiku pacientů se starají zdravotněsociální pracovnice. Velkou výhodou LDN je možnost provádět prakticky veškerá vyšetření v rámci nemocnice díky návaznosti na oddělení klinické biochemie, mikrobiologie, oddělení RTG včetně možnosti CT, MR a denzitometrie. Zároveň v rámci nemocnice jsou k dispozici konziliáři v oboru ARO, chirurgie, ortopedie, neurologie a rehabilitace, konziliáři ostatních oborů dochází pravidelně nebo dle potřeby (kožní, oční atd.). Lékařská služba je zajištěna 24 hodin denně. Pokoje pacientů jsou třílůžkové, k dispozici jsou dva dvoulůžkové nadstandardní pokoje. Rekonstrukce pokojů V rámci zvýšení komfortu pro naše pacienty proběhla v letošním roce v budově LDN rekonstrukce spočívající v posunutí lodžiových stěn a modernizaci sociál. zařízení. Tím došlo k výraznému rozšíření pokojů o tento prostor. Nemocniční kaple Od března mohou pacienti využívat i nemocniční kaple sv. Anežky České umístěné přímo na odd. LDN v 6. patře. Mikuláš a čert V prosinci proběhla na všech patrech LDN také Mikulášská nadílka, která nejen potěšila, ale i rozezpívala většinu klientů, ti pak úsměvy na čerty a Mikuláše nešetřili.

19 ERGOTERAPIE Ergoterapie příznivě ovlivňuje fyzické a psychické funkce seniorů, jejich svalovou sílu, rozsah a koordinaci pohybu, jemnou motoriku, vůli, vytrvalost, paměť, myšlení, pozornost, orientaci, jazykové dovednosti, úsudek a také koncentraci. Pracovní aktivity probíhají v malých skupinách, v případě potřeby je ergoterapie vedena i individuálně na pokoji pacienta. Výrobky klientů slouží k výzdobě nemocnice, jídelny, chodeb i dalších prostor nemocnice.

20 Novinky Nová Psychiatrická ambulance pro dospělé Od května 2015 otevřela Městská nemocnice Plzeň, Privamed a.s. novou Psychiatrickou ambulanci pro dospělé pod vedením MUDr. Veroniky Procházkové. Psychiatrickou ambulanci najdete v 1. patře budovy LDN Objednávat se můžete již nyní na tel Své služby nabízí pacientům od 18 let Přijímá pacienty bez regionálního omezení, s doporučením nebo bez doporučení ošetřujícího lékaře Ordinační hodiny 7:00 15:30 hod., popř. dle individuální dohody S sebou si přineste jen kartičku pojištěnce a občanský průkaz V rámci maximální komfortní péče nabízí v případě potřeby i možnost telef. konzultace První vyšetření je v rozsahu cca 1 hodiny, následné kontroly trvají již kolem půlhodiny Dbáme na vaši diskrétnost, a to vč. potvrzení o návštěvě lékaře pro zaměstnavatele Bezbariérový přístup do ambulance Vyšetření je plně hrazeno ze zdravotního pojištění. 20

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

MISS CZECH PRESS MISS CZECH PRESS 2014. Politik musí být vizionář. centrum. nákupní. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky.

MISS CZECH PRESS MISS CZECH PRESS 2014. Politik musí být vizionář. centrum. nákupní. zpravodajství zábava sport ankety glosy www.tydeniky. Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 15 srpen 2014 Mgr. Zora Machartová (32 let) www.tydeniky.cz Vystudovala Katedru speciální pedagogiky Univerzity Hradec Králové (2003

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích

Nemocniční listy. Zvyšování efektivity v krajských nemocnicích. Domovy seniorů v Berouně a ve Zdicích Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Zvyšování efektivity v krajských

Více

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7 naše nemocnice 1 / 2006 / ročník I Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Špičková diagnostika čtěte na straně 4 a 5 Životní příběh čtěte na straně 6 a 7 Kapslová enteroskopie čtěte na straně 9 Přednosta I.

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 7 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Neurochirurgie nové možnosti v operativě páteře čtěte na str. 10 14.

Více

Prosazujeme nové metody

Prosazujeme nové metody 4 duben 2015 Prosazujeme nové metody Stan proti melanomu Devátý ročník ostravské fáze akce Stan proti melanomu, která má jako součást celoevropské kampaně dermatologů upozornit na nebezpečí výskytu rakoviny

Více

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie

Nemocniční listy. Zbrusu nové hřiště pro seniory ve Zdicích. Špičková hrudní chirurgie v kladenské nemocnici. Obrovský potenciál příbramské ortopedie Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Klaudiánova nemocnice mladá

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou ročník 7 číslo 2 DUBEN 2013 Vítkovická nemocnice modernizovala Iktové centrum a JIP Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun STRANA 38 Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14)

JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14) 2/2012 MAGAZÍN LÉKAŘSKÉHO DOMU PRAHA 7 JANA ŠVANDOVÁ (4) TĚLO A DUŠE JSOU PROPOJENÉ (10) PRACOVNĚ LÉKAŘSKÁ PÉČE SE TÝKÁ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ BEZ OHLEDU NA PROFESI (14) krása nemá jen svědky, ale i autory...

Více

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami

Nemocniční listy. Nové pavilony ve středočeských nemocnicích se dokončují. Slavnostní odhalení Trnkova pomníku v Příbrami Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nové pavilony ve středočeských

Více

Svatoanenské listy. č.2

Svatoanenské listy. č.2 Svatoanenské listy č.2 čtvrtletník FNUSA Problematika dysfunkce pánevního dna Podiatrie, larvoterapie Přehled investičních akcí roku 2009 Pozitivní úloha vína v historii lidstva Svatoanenské listy 2/2010

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat

MORAVSKOSLEZSKÝ. www.kr-moravskoslezsky.cz. První pomoc se stěhuje. nezřizuje a kde ji bude i nadále zajišťovat MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ TÉMA MĚSÍCE: V sociální a protidrogové politice kraj letos chystá novinky. strana 2 Náklad 490.000 výtisků ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz

Více

(Pokračování na straně 3)

(Pokračování na straně 3) ROČNÍK VII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2005 Po návštěvě Ústřední vojenské nemocnice v Praze přijeli zdravotníci z Horní Normandie do naší fakultní nemocnice. Foto: Marie Psotková Francouzi se zajímali o ná systém

Více

Zvedáme Česko z gauče

Zvedáme Česko z gauče jaro / léto 2013 4 Zvedáme Česko z gauče 10 20 let ČP Zdraví 14 S Janem Růžičkou o reformě zdravotnictví 16 ČP Invest: Rádce pravidelného investování editorial Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Rozhovor

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Fakultní nemocnice. hodně štěstí! Vítáme tě mezi námi, Malí pacienti mají skvělou péči čtěte na straně 4 až 7

Fakultní nemocnice. hodně štěstí! Vítáme tě mezi námi, Malí pacienti mají skvělou péči čtěte na straně 4 až 7 2 / 2015 Fakultní nemocnice Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Malí pacienti mají skvělou péči čtěte na straně 4 až 7 Máme radost, když můžeme pomoci čtěte na straně 12 Úplně jiná kuchyně čtěte na straně

Více

leden 2012 Beseda v Librexu

leden 2012 Beseda v Librexu 1 leden 2012 Cvičení, které zvedlo Ostravany ze židlí Ocenění pro nejlepší Mnozí Ostravané zaznamenali 15. prosince 2011 blikající hasičské vozy, které se řítily k Fakultní nemocnici Ostrava. Zde totiž

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více