Kovové vlnovce a kompenzátory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kovové vlnovce a kompenzátory"

Transkript

1 Kovové vnovce a kopenzátory 87cz//0/0/0 Witzenann Opava po. r.o. Nákadní u. č Opava Teefon: Teefax:

2 OBSAH Witzenann Opava Předtavení firy Witzenann Opava 4 Vnovce Použití 6 Druhy pohybů 7 Technické paraetry 8 Kopenzátory Typové označení Standardní výrobní progra - obah TECHNICKÁ DATA Všeobecný návod pro provoz a ontáž Specifikace poptávky 59

3 Předtavení firy Witzenann Opava Profi Witzenann Opava, jako jeden z podniků kupiny Witzenann, čerpá ze zkušenotí firy, která á vůdčí potavení na trhu, jakož i ceovětově nejširší paetu výrobků fexibiních kovových díů nabízených pod značkou HYDRA. Jako dceřiná fira ezinárodní kupiny Witzenann je Witzenann Opava zapojen do ceovětové ítě více než 0 zaětnanci. To uožňuje nabídnutí axiáního know-how a erviu. Witzenann Opava Witzenann Opava je od roku 99 dceřinou firou kupiny Witzenann a je e výi cca 0 pracovníky jední z největších interních dodavateů autodíů. V praxi to znaená nejvyšší požadavky na kvaitu a taktéž efektivní vekoériovou výrobu. Důežitý poe půobnoti jou cheický a petrocheický průy, eektrárny jakož i kaické trojírentví a nohé jiné obory. Již více než tieté znaoti při výrobě vnovců vytvořiy z Witzenann Opava preferovaného partnera pro dodávky. Pružnot ve výrobě kovových kopenzátorů a hadic do, na přání zákazníka, je daší inou tránkou firy. Skupina Witzenann Skupina Witzenann, e vý kenový íde v Něecku, je v Evropě vedoucí výrobce fexibiních kovových díů. Pod tržní značkou HYDRA vyrábí Witzenann nejširší paetu výrobků od kovových hadic, kopenzátorů, kovových vnovců, autodíů až po uchycení potrubí. Vynáeze kovové hadice zaoži roku pan Heinrich Witzenann průy kovových hadic a kopenzátorů. Dne je Witzenann více než 0 patenty zavedenýi v hitorii firy inovační otore v toto oboru a je zatoupen po ceé větě ve 4 okaitách.

4 Vnovce Vnovce Způoby naáhání vnovců 6 7 Nejvyšší jitota funkčnoti Druhy pohybů Kovové vnovce e vyrábějí z tenkotěnných trubek podé- Zkoušení a zajištění jakoti a kvaity Axiání ný vare. Toušťka vnovce je záviá na počtu trubek Havní předpokade pro zajištění vyoké jakoti a Vnovec je naáhán ve ěru oy, diatace ve ěru Obr. naunutých do ebe. Tváření vn e provádí hydrauicky na kvaity vyrobených vnovců jou tyto podínky: tačení a natažení e pohybují v ráci povoené toerance jednoúčeové zařízení při použití peciáních tvářecích ověřené výpočte a cykickýi životnotníi zkouškai nátrojů. Vnovce předtavují kovovou oučát zajišťující. Každá tavba výchozího ateriáu pro výrobu vnovců (Obr. ) pružné pojení dvou díů, které jou vytaveny echanic- je dokadována výchozí atete údaji o cheické ký pohybů, tepotní zěná, takový zatížení ožení a echanických vatnotech. apod. Svou kontrukcí ouží k přenou kapaných a pyn-. V průběhu výroby je zajišťována ezioperační výrobní ných átek při zajištění heretičnoti vůči okoí. Jedná e kontroa. o výrobek, který e upatní všude ta, kde je požadovaná. Součátí výroby jou těnotní zkoušky pro aotné vyoká poehivot zařízení při půobení taků, tepoty a vnovce nebo vnovce koncovkai. otatních okoních vivů. Najdee je ve trojírentví, che-. Bubinková zkouška těnoti vnitřní přetake duíku ické průyu, autoobiové, etecké,, do Pa (citivot etody ai 0-5 Pa / - ). Anguární Obr. průyu, jaderné energetice, ve zdravotní a vakuové tech-. Bubinková zkouška těnoti vnějšího páště přetaku Vnovec je naáhán ohybe od oy v ibovoné ěru v nice apod. duíku,5 Pa,0 Pa ráci povoené toerance ověřené výpočte a cykickýi (citivot etody ai 0-5 Pa / - ). životnotníi zkouškai, přičež jeden konec vnovce je Materiá. Vakuová héiová integrání zkouška (citivot etody pevně ukotven (Obr. ) Vnovce e vyrábějí z autenitické antikorozní ocei de DIN ai 0-9 Pa / - )..4,.,.4,.,.4,.457,. a dáe.4 Pevnotní zkouška vodou ze peciáních ateriáů Incone, Hateoy apod. 4. Životnotní zkouška (počet cyků, tepota, ) 5. Zkouška tuhoti vnovců 6. Zkouška várů trubek vířivýi proudy Použití Laterání Obr. * prvky pro zařízení ěřící a reguační techniky Vnovec je naáhán třihe od oy v ibovoné ěru v * echanické ucpávky aratur pro heretické utěnění ráci povoené toerance ověřené výpočte a cykickýi axiáně e pohybujících vřeten životnotníi zkouškai, přičež konce vnovce jou uchy- * potrubní ezičánky uožňující pohybivá pojení ceny eto (Obr. ) aborbující kity a diataci potrubí v etadech, autoobiech, rozvodech vody, pynu apod. * potrubí pro přeno agreivních édií, édií pod take a za vyokých či nízkých tepot.

5 Vnovce Vnovce Tvar "S" Jedno a dvoupášťové Tvar "Ja" vícepášťové Tvar "bb" Tvar "J" 8 9 Technické paraetry Technické paraetry vnovce havní rozěry vnitřní Ø vnější Ø Ød to. ØD to. počet pášťů h vny v a rozěry zakončení "bb" "S", "Ja" "J" ØB ØB Ød výpočtový tak vnitřní MPa axiání vna odpor axiání vna N/ vnovce havní rozěry vnitřní Ø vnější Ø Ød to. ØD to. počet pášťů h vny v a rozěry zakončení "bb" "S", "Ja" "J" ØB ØB Ød výpočtový tak vnitřní MPa axiání vna odpor axiání vna N/ /6 5/ 9 /7 / ,6,6,6,6, , , ± 0, ± 0, ± ± ± ,,5,,,,,,0,,,00,00,0,,00,,00,,,,,0,,,,,,,,,,0 7,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,9,,8,8,8,8,,,,,,,,8,0,5,5,0,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0,0,0,6,6,0,0,0,6,6,6,0,0,0,0,0,0,0,0 9,0 9, 9, 9,,0,0,6,5 5,6,5,,0,5 7,0,0,4,,0 7,0,5,0 7,,0,6 7, 8,0,5,0,0 9,0,0,0 9,0,0,5 ± 0, ± 0, ± 0,9 ± ± 0, ± 0, ± ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± ± 0,9 ± 0, ± 0,9 ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± ± 0,9 ± ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± /4 / ,5 8, ,5,5,5,5,5, ,5,5 5 5 ± ± ,0,, 4,,00 4,,0, 4, 5,,0 0, 4, 0, 4, 4, 5, 5, 6,,,, 4, 4, 6, 4, 5, 7,, 7,5 7,5 7,5 7, ,,0,,0 9,5 9,5 7,,0 9,0,0,0 9,0 45, 45,,0 0,0,0,0,0,0 7,0 7,0 7,0 7,0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0,0 8,7,9 7,8,0,,0,8 7,0,0 0,7,9, 5,6,,8 9,,0,0 9,0 0,9,,5 7,0 9,8 5,6,0 ± 7 ± 0,8 ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± 0,5 ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± 6 ± 0, ± 0,7 ± 0, ± 0, ± 0, ± ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± ± 5 ± 0,7 ± 0, ± 0, ± 0, ± 0,

6 Vnovce Vnovce Tvar "S" Jedno a dvoupášťové Tvar "Ja" vícepášťové Tvar "bb" Tvar "J" 0 Technické paraetry Technické paraetry vnovce havní rozěry vnitřní Ø vnější Ø Ød to. ØD to. počet pášťů h vny v a rozěry zakončení "bb" "S", "Ja" "J" ØB ØB Ød výpočtový tak vnitřní MPa axiání vna odpor axiání vna N/ vnovce havní rozěry vnitřní Ø vnější Ø Ød to. ØD to. počet pášťů h vny v a rozěry zakončení "bb" "S", "Ja" "J" ØB ØB Ød výpočtový tak vnitřní MPa axiání vna odpor axiání vna N/ / /8. 5 8,8 8, 8, ,7,4 47,6 5, ,7,,7,7,7,5,4, ±,0 ±,0 ±,0 ±,0 ±,0 ±,0 ±, , 6, 4, 4, 5, 4, 0 5, 6, 7, 4, 5, 6, 5, 5, 7, 5, 5, 0 4, 5, 0 6, 6, 7, 6, 47/5,5 47/5,5 5,5,5/57,5/57,5/57,5/57 57,5/57,5/57 6,5 6 / ,0,8 0,0 8,8 8, 8,,7,4 47,6,0 5,4 5,7,,7,7,7,5,4,4,0,0,0,0 0,8,,0 4,8 0,9,0,5, 4, 7,,5,5 0,8,5 4,,8,4,,6,0,,8 0,8,8,,0,,8 4, 6,8 0,8 ± 0,74 ± 0, ± 0, ± 0, ± 0,7 ± 0, ± 7 ± 0, ± 0, ± 5 ± 0, ± 0, ± 0,5 ± 0, ± 5 ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, ± 0,7 ±,0 ± 0, ±,00 ± 0, ± 0, ± 0, ±,00 ± 0, ± ±, , -,0 -,0 -,0 -,0 -,0 ±,0 ±,0 ±,0 ±,0 ±,5 ±,5 ±,5 ±, , 6, 6, 5, 6, 7,0 0 7, 0 0,4,0,0,0 0,,0,0,0,0,5 4,,8,7,,5 ± 0, ± 0, ±,00 ±,00 ± 0, ± 0, ± 0, ± 0, 4 0 4

7 Kopenzátory Kopenzátory Standardní výrobní progra Typy Obah Typové označení kopenzátorů Příkad: A R N Provedení Tak PN Světot N - tandardní G - nízkotaké f, P - v předepjaté tavu B - itinové šroubení c - poěděná koncovka z - úpravou de výkreu 0 - bez vodící trubky - vnitřní vodící trubkou - vnitřní vodící a vnější ochrannou trubkou - vnější ochrannou trubkou Kopenzátory Typ Pracovní tak Světot Strana AGB,0 MPa - 4 AMB,0 MPa - AGN -,5 MPa - AMN -,5 MPa - AGP 0,0 -,0 MPa - 4 ALN -,5 MPa - AFF,0 -,6 MPa - Připojovací zakončení Druh kontrukce A - axiání - aterání W - anguární U - univerání R - přivařovací L - přírubové (otočná příruba) f - přírubové (pevná příruba) G - závitové vnější závite - závitové vnitřní závite Zdvih (δ = ) AFN -,6 MPa - ARF -,6 MPa - 9 ARN -,5 MPa - 4 -,6 MPa - ARP,6 MPa - 49 ARG 0,0-0, MPa - 5 AMC,0 -,6 MPa - 5 Doporučené použití ateriáu v závioti na tepotě Pracovní tepota ateriá vnovce ateriá koncovek -0-0 C.4 (.457) de DIN tř., de ČSn 0-5 C.4 (.457) de DIN tř. 7 de ČSN

8 Typ AGB Axiání kopenzátory e šroubení - vnější závit T y p A M B Axiání kopenzátory e šroubení - vnitřní závit 4 PN 0 PN 0 hotnot závit koncovky rozěry vnovce hotnot závit koncovky rozěry vnovce AGB AGB AGB AGB AGB AGB δ , 0,7,,5, R / / 4 / 4 / 7 5, AMB AMB AMB AMB AMB AMB δ , 0,7,,4,0 R / / 4 / 4 / 7 5,

9 Typ AGn Axiání kopenzátory vnějšíi závitovýi koncovkai T y p A g n Axiání kopenzátory vnějšíi závitovýi koncovkai 7 PN 06 PN 0 AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN δ hotnot 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,5 0,5 0,5 0, 0, 0, 0,,0,,,5 rozěry koncovky závit ve. kíče SW / / /4 /4 /4 /4 /4 / / / / / / / / rozěry vnovce 6,5, AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN δ hotnot 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,5 0,5 0,5 0, 0, 0, 0,,0,,,5 rozěry koncovky závit ve. kíče SW / 7 / 7 /4 / /4 /4 /4 / / / / / / / / rozěry vnovce 6,5,

10 Typ AGn Axiání kopenzátory vnějšíi závitovýi koncovkai Typ Agn Axiání kopenzátory vnějšíi závitovýi koncovkai 9 PN PN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN δ hotnot 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,5 0,5 0, 0, 0,,0,, rozěry koncovky závit ve. kíče SW / 7 / 7 /4 /4 4 4 /4 /4 / / / / / / / rozěry vnovce,5, AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN AGN δ hotnot 0, 0, 0, 0,7 0,,,,5 rozěry koncovky závit ve. kíče SW / 7 /4 4 4 /4 /4 / / / / / rozěry vnovce,

11 Typ An Axiání kopenzátory vnitřníi závitovýi koncovkai Typ An Axiání kopenzátory vnitřníi závitovýi koncovkai PN 06 PN 0 AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN δ hotnot 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,5 0,5 0,5 0, 0, 0, 0,,0,,,5 rozěry koncovky závit ve. kíče SW / / /4 /4 /4 /4 /4 / / / / / / / / rozěry vnovce 6,5, AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN δ hotnot 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,5 0,5 0,5 0, 0, 0, 0,,0,,,5 rozěry koncovky závit ve. kíče SW / / /4 /4 /4 /4 /4 / / / / / / / / rozěry vnovce 6,5,

12 Typ AMN Axiání kopenzátory vnitřníi závitovýi koncovkai Typ AMN Axiání kopenzátory vnitřníi závitovýi koncovkai PN PN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN δ hotnot 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,5 0,5 0, 0, 0,,0,, rozěry koncovky závit ve. kíče SW / / /4 /4 4 4 /4 /4 / / / / / / / rozěry vnovce,5, AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN AMN δ hotnot 0, 0, 0, 0,7 0,,,,5 rozěry koncovky závit ve. kíče SW / /4 4 4 /4 /4 / / / / / rozěry vnovce,

13 Typ AGP 0 Axiání kopenzátory vnější závite koncovkai a vnější ochrannou trubkou T y p A L N Axiání kopenzátory otočnýi přírubai 4 PN 0 PN 06 Zdvih (/ ) (/4 ) ( ) (5/4 ) (6/4 ) ( ) * De přání odběratee rovněž vnější závite G / Zdvih (/ ) (/4 ) ( ) (5/4 ) (6/4 ) ( ) AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP AGP δ δ * De přání odběratee rovněž vnější závite G / hotnot 0,9,4,0,5,9 hotnot 0,9,4,, rozěry koncovky závit ve. kíče SW /4 7 5/4 4 /4* / rozěry koncovky závit ve. kíče SW /4 7 5/4 4 /4* / ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN δ hotnot 0,7 0,8 0,9,0,,4,5,9,0,,4,5,6,5,6,7,8,4,5,8 4,6 4,7 4,8 4,8 5, 5,4 5,6 rozěry příruby Ø B rozěry vnovce 6,5,

14 Typ ALN Axiání kopenzátory otočnýi přírubai T y p A L N Axiání kopenzátory otočnýi přírubai 6 7 PN 0 PN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN δ hotnot,,,,4,6,7,8,,,,7,8,9,8,9 4, 4,7 5, 5, 5, 5,4 5,6 5,8 rozěry příruby Ø B rozěry vnovce 6,5, ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN δ hotnot,,,,4,6,7,,,7,8,8 4, 4, 4, 4,7 5, 5, 5, 5,5 rozěry příruby Ø B rozěry vnovce,5,

15 Typ ALN Axiání kopenzátory otočnýi přírubai T y p A L N Axiání kopenzátory otočnýi přírubai a vnitřní vodící trubkou 9 PN PN 06 ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN δ hotnot,,5,8,0,,4,9,0,8 4, 5, 5, 5, 5,4 5,6 rozěry příruby Ø B rozěry vnovce, ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN δ hotnot,0,,,,6,7,9,,,4,7,8,0,,9,0,, 4, 4, 4,4 5, 5,4 5,7 6, 6, 6,5 rozěry příruby Ø B rozěry vnovce 6,5 6,

16 Typ ALN Axiání kopenzátory otočnýi přírubai a vnitřní vodící trubkou T y p A L N Axiání kopenzátory otočnýi přírubai a vnitřní vodící trubkou PN 0 PN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN δ hotnot,5,6,6,7,9,0,,4,6,8,0,,5,8 4, 4,4 4,7 5,6 5,8 6, 6, 6, 6,5 6,7 rozěry příruby Ø B rozěry vnovce 6,5, ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN ALN.0.0. ALN.0.0. ALN.0.0. ALN.0.0. δ hotnot,6,8,6,7,8,9,0,5,6,8,,,5,8 4, 4, 4,4 4,6 4,8 5,6 5,9 6, 6, 6,4 6,6 6,9 rozěry příruby Ø B rozěry vnovce,5,

17 Typ AFF Axiání kopenzátory pevnýi přírubai, vnitřní vodící a vnější ochrannou trubkou T y p A F F Axiání kopenzátory pevnýi přírubai, vnitřní vodící a vnější ochrannou trubkou PN 0 PN AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF δ hotnot,6,7,8,9,9,0,,4,8,0,,4,8 4, 4,4 4,9 4,8 5, 5,7 5, 5,5 5,8 6, 7, 8,7 9,4 8,6 0, 0,9 0,,0,8 rozěry příruby Ø B rozěry vnovce,5,5,5, AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF AFF.0.0. AFF.0.0. AFF.0.0. δ hotnot,7,8,9,9,0,,8,0,,8 4, 4,4 4,8 5, 5,7 6, 5,5 5,8 6, 6,7 8,0 8,7 9,4 8,6 9,6 0, 0,,0,8 rozěry příruby Ø B rozěry vnovce,5,5,

18 Typ AFN Axiání kopenzátory pevnýi přírubai T y p A F N Axiání kopenzátory pevnýi přírubai 5 PN 06 PN 06 AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN δ hotnot,0,0,,,6,6,,7,8,6,,,5,,,, 5, 5, 5, 5,4 6,7 6,8 6,9 7,0 7, 7 7, 9 8,0 8, 8,5 rozěry příruby Ø B rozěry vnovce 6,5, AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN δ hotnot rozěry příruby Ø B rozěry vnovce

19 Typ AFN Axiání kopenzátory pevnýi přírubai T y p A F N Axiání kopenzátory pevnýi přírubai 7 PN 0 PN 0 AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN δ hotnot,4,4,6,6,4,4,5,,5,9 7, 7,4 7,5 7,9 8,0 8, 8,5 8,7 8,8 9, 9,9 0,0 0, 0,,0,0 rozěry příruby Ø B rozěry vnovce 6,5, AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN δ hotnot rozěry příruby Ø B rozěry vnovce

20 Typ AFN Axiání kopenzátory pevnýi přírubai T y p A R F Axiání kopenzátory přivařovacíi koncovkai, vnitřní vodící a vnější ochrannou trubkou 8 9 PN PN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN AFN δ hotnot,4,4,,,5,6 4, 4,4 4,6 4,7 5,7 5,8 5,9 8, 8, 8, 8,8 8,9 9,0 0,9,0,,5,0,0,0,0,0,0 7,0,0,0 5 rozěry příruby Ø B rozěry vnovce,5, ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF δ hotnot 0, 0,7 6 0, 0,79 0, 0, 0,89, 0,74,,5,8 0,,,6,9,,4,,7,,8,6 4,, 5, 5,8 rozěry koncovky,,,, 6,9 6,9 6,9 6,9 4,4 4,4 4,4 4,4,,,,,,,,,,, 4, 4, 4,,0,0,0,0,,,,,6,6,6,6,6,6,6,6,9,9,9,9,9,9,9,9,,,,,, rozěry vnovce,5,5,5,

21 Typ ARF Axiání kopenzátory přivařovacíi koncovkai a vnitřní vodící trubkou T y p A R N Axiání kopenzátory přivařovacíi koncovkai a vnitřní vodící trubkou 4 PN PN 0 ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF ARF.0.0. ARF.0.0. ARF.0.0. δ hotnot 0, 0,8 0,8,0 0,9,,7,0,,9,,,4,8,,8,5 4,,8,8,7 5,6 6,4 rozěry koncovky Ø B,,0,,0,,0 6,9, 6,9, 6,9,,6,6,6 4,4,6 4,4,6 4,4,6,,9,,9,,9,,9,,9,,9,,9,,9,,,,,,,,, 4, 4, 4, rozěry vnovce,5,5, ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN δ hotnot 0, 0,7 6 0, 0,79 0, 0, 0,89, 0,74,,5,8 0,,,6,9,,4,,7,,8,6 4,, 5, 5,8 rozěry koncovky Ø B,,,, 6,9 6,9 6,9 6,9 4,4 4,4 4,4 4,4,,,,,,,,,,, 4, 4, 4,,0,0,0,0,,,,,6,6,6,6,6,6,6,6,9,9,9,9,9,9,9,9,,,,,, rozěry vnovce,5,5,5,

22 Typ ARN Axiání kopenzátory přivařovacíi koncovkai a vnitřní vodící trubkou T y p A R N Axiání kopenzátory přivařovacíi koncovkai 4 PN PN 06 ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN.0.0. ARN.0.0. ARN.0.0. δ hotnot 0, 0,8 0,8,0 0,9,,7,0,,9,,,4,8,,8,5 4,,8,8,7 5,6 6,4 rozěry koncovky,,0,,0,,0 6,9, 6,9, 6,9,,6,6,6 4,4,6 4,4,6 4,4,6,,9,,9,,9,,9,,9,,9,,9,,9,,,,,,,,, 4, 4, 4, rozěry vnovce,5,5, ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN δ hotnot 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 0,8,0 0,7 0,8 0,9, 0,9,0,,,5 rozěry koncovky,,0,,0 6,9, 6,9,,6,6,6 4,4,6 4,4,6 4,4,6,,9,,9,,9,,9,,9,,9,,9,,,,,,,,,,,,,, 4, 4, 4, 4, 4, rozěry vnovce 6,5,

23 Typ ARN Axiání kopenzátory přivařovacíi koncovkai T y p A R N Axiání kopenzátory přivařovacíi koncovkai 45 PN 06 PN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN δ hotnot,0,0 7,0 9,0 9,0,0 7,0,0,0 rozěry koncovky 9,7 9,7 9,7 8, 8, 8, 9, 9, 9, 7,0 7,0 7,0 rozěry vnovce ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN δ hotnot 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 0,7 0,8 0,9, 0,9,0,,,5,0 8,0 rozěry koncovky,,0,,0 6,9, 6,9,,6,6,6 4,4,6 4,4,6 4,4,6,,9,,9,,9,,9,,9,,9,,,,,,,,,, 4, 4, 4, 4, 4, 9,7 9,7 9,7 rozěry vnovce 6,5,

24 Typ ARN Axiání kopenzátory přivařovacíi koncovkai Typ ARN Axiání kopenzátory přivařovacíi koncovkai 47 PN 0 PN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN δ hotnot,0 0,0,0,0 0,0,0,0 rozěry koncovky 8, 8, 8, 9, 9, 9, 7,0 7,0 7,0 rozěry vnovce ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN δ hotnot 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9,0,,0,0 9,0,0 8,0 9,0,0 0,0,0 rozěry koncovky,, 6,9 6,9 4,4 4,4,,,,,,,, 4, 4, 4, 9,7 9,7 9,7 8, 8, 8, 9, 9, 9, 7,0 7,0 7,0,0,0,,,6,6,6,6,9,9,9,9,9,,,,,, rozěry vnovce,5,

25 Typ ARN Axiání kopenzátory přivařovacíi koncovkai T y p A R P Axiání kopenzátory pro ontáž do potrubí bez přivaření 49 PN PN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN ARN δ hotnot 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,7 0,7,0,,4 rozěry koncovky,,0 6,9,,6,6 4,4,6 4,4,6,,9,,9,,9,,9,,,,,, 4, 4, 4, rozěry vnovce, ARP ARP ARP ARP ARP ARP ARP ARP ARP ARP δ hotnot 0,08 0, 0, 0,7 0, 0, 0,,6,5, rozěry koncovky L 5 4, 08,,,5,5,5 rozěry vnovce , ,

26 Typ ARP Axiání kopenzátory pro ontáž do potrubí bez přivaření vnější ochrannou trubkou T y p A R G Axiání kopenzátory přivařovacíi koncovkai pro nízký tak 5 PN PN 0 ARP ARP ARP ARP ARP ARP ARP ARP ARP ARP.0.0. δ hotnot 0, 0, 0, 0, 4 9 0,9,5,09, rozěry koncovky L 5 4, 08 0,,,5,5,5 rozěry vnovce , , ARG ARG ARG ARG ARG ARG ARG ARG ARG ARG ARG ARG δ hotnot rozěry koncovky 9,7 9,7 9,7 8, 8, 8, 9, 9, 9, 7,0 7,0 7,0 rozěry vnovce

27 Typ AMC Axiání kopenzátory pro připájení do ěděného potrubí T y p A M C Axiání kopenzátory pro připájení do ěděného potrubí vnější ochrannou trubkou 5 5 PN 0 PN PN 0 PN PN 0 AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC δ hotnot 0,07 0, 0, 0,7,,47,78 rozěry koncovky L 5 4, ,,,5,5,5 rozěry vnovce 4, PN 0 AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC δ hotnot 0,08 0, 0, 0, 0, 0,89,45,0,4 rozěry koncovky L 5 4, ,,,5,5,5 rozěry vnovce 4,5 49, PN AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC δ hotnot 0,08 0, 0, 0,7 0, 7 0,,9,5, rozěry koncovky L 5 4, ,,,5,5,5 rozěry vnovce , PN AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC AMC.0.0. δ hotnot 0,09 0, 0,7 5 0, 0,,,,5 rozěry koncovky L 5 4, ,,,5,5,5 rozěry vnovce , ,

28 Všeobecný návod pro provoz a ontáž kopenzátorů Hydra Všeobecný návod pro provoz a ontáž kopenzátorů HYDRA Montáž Montáž Návod na použití Kopenzátory značky HYDRA jou kontruovány jako bezúdržbová zařízení. Jou navrženy výhradně pro podínky Jednotivé vny vnovce kopenzátoru je nutno udržovat v čitotě bez echanických těe nečitot (zapoenuté šrouby, zbytky ho ateriáu, izoace) v jejich protoru. F = p * a a = x (d + d ) 4 Pokud jou ontovány kopenzátory vnitřní vodící trubkou, je jedna trana trubky přivařena ke kopenzátoru, druhá pro chopnot vatní diatace je voná. Kopenzátor de konkrétního požadavku odběratee. Jejich právná vždy ontujee od přivařené čáti (trubka kopenzátor) činnot a funkce je zaručena pouze tehdy, pokud jou Při izoování kopenzátoru v obati vnovce použít nejpr- a = průřezová pocha (c ) ve ěru proudění édia. upořádány a naontovány v potrubní outavě vhodný, ve krycí pech ( ochrana proti vniknutí izoace ezi vny). d = vnitřní průěr (paty vn) projektante tray navržený způobe a pokud ohou Nepoužívat žádný izoační ateriá korozivníi ožkai. d = vnější průěr (vrchoy vn) Při použití různých ateriáů v potrubní ytéu (např. pracovat pouze příputný naáhání. p* = zkušební přetak kovový kopenzátor - potrubí pat), je třeba důedně Torzníu natočení (naáhání v krutu) je nutno při ontáži potupovat de projektu, případně nejanoti konzutovat, Montážní návod i v průběhu provozu bezpodínečně zabránit. Pokud e nechcee zabývat výpočte, ae chápee chová- eventuáně e obrátit na odděení technické pooci firy Kopenzátory jou dodávány zákazníkovi na zákadě jeho ní kopenzátoru při zatížení take, je tato hodnota pochy Witzenann. požadavku, vypývajícího z projektového řešení potrubní Při provádění vatní takové zkoušky v žádné případě uvedena v příušné dokuentaci (dáe pak ve všech pří- tray. nepřekračovat příputný zkušební tak. Záadní před- ručkách firy Witzenann), nebo bude pracovníky obchod- Je ožné i rovněž objednat technický dozor, kdy přejíka, pokade pro provedení takové zkoušky jou dotatečně ního odděení děena. intruktáž a dozor při vatní ontáži, takových zkouškách Před ontáží je nutné kopenzátor zkontroovat, zda by dienzované pevné body na koncích kopenzovaných apod. budou zajištěny. dodán právný a je bez poškození. úeků de projektu a provedena kontroa jejich uchycení a aretace. Exitují rovněž apikace, kdy je z kontrukčních důvodů Nejou příputná žádná echanická poškození, proáčknutí, od úderů kadiva či nevhodnou anipuací, rýhy, vrypy na povrchu vnovce, deforované vny nevhodnou ontáží. Při anipuaci e neí zavěšovat tranportní ana či řetězy za vnovcovou čát kopenzátoru. V případě použítí kopenzátorů přivařovacíi nátrubky V případě, že ituace nedovouje provét takovou zkoušku ceého ytéu, kde pevnýi body jou např. kopreory, aratury apod., je prováděna taková zkouška potrubního ytéu odděeně. Zde však uí být kopenzátory zajištěny táhy - axiání takové íy, pozor nikoiv táhy zabezpečujícíi ontážní předpětí, ta nejou voena pro přeneení axiání takové íy, vyvoané kopenzátore při zatížení vnitřní přetake. Přibižná veikot této íy u axiáně provozovaného potrubí je zachycena na obr. č.. Tato ía, Axiání taková ía Fp v kn Jenovitý tak PN nutné vybavit kopenzátor táhy (zpravida - 4 kuy) pro přeneení axiání íy od taku. Táha půobí jednotranně nebo oboutranně jako oezovač axiáního pohybu (kopenzátory u L- Latera). Vůe ezi vatní přírubou a táhe e voí pode průěru dříku, přenoti eazení přírub kopenzátoru v potrubí a úrovní přechodových vibrací při rozběhu a doběhu zařízení (zpravida však - 4 ), podožky pod tavěcíi aticei (zajišťují e proti aovonéu uvonění při vibracích) e používají kuové. zajitit v průběhu vařování ochranu vnovce proti roztři- kterou kopenzátor vnáší do ytéu a je kopenzována ku žhavého vařovacího ateriáu a truky echanickou pevnýi body, je dána přetake, který půobí na vnitřní Pro kontrou efektivity intaovaných kopenzátorů z he- ochranou (protipožární tkanina, ochranný pech) Zabránit eektrickéu zkratu vnovce a vařovací eektrody vhodný pochu vn de vzorce: Jenovitá dika tatického a dynaického zatížení hrde zařízení a potrubí je potřebný výpočet a ěření provozního chvění. uítění zenícího rep. inuového póu vařovacího zdroje. Obr. Axiání íy u axiáně kopenzovaného potrubí K doažení vyoké poehivoti kopenzátorů a oezení šíření vibrací od zdroje je účená vibroizoace.

29 Všeobecný návod pro provoz a ontáž kopenzátorů HYDRA 57 Montáž U kopenzátorů a koubových ytéů, které je nutno při ontáži předepnout (kroě předepjatých provedení přío z výroby, noráně na % udávaného cekového pohybu) je nutno zohednit ěr pohybu a tepotu při které jou ontovány. ezi dva pevné body uítit pouze jeden axiání kopenzátor u někoika axiáních kopenzátorů v jedno úeku potrubí tento rozděit ehkýi pevnýi body uítěnýi ezi jednotivé kopenzátory potrubní rozvody axiáníi kopenzátory uí být uchyceny. Po obou tranách kopenzátoru je třeba použít uchycení; pevné body pní funkci uchycení. (Odtupy viz. obr. a 4 ). v ítě ontáže kopenzátoru uí být připojovací konce potrubí v jedné oe při napojení na agregáty přenášející chvění (čerpada, kopreory), nutno ukotvit potrubí hned za kopenzátore Obr. Odtupy uchycení potrubí axiáníi kopenzátory L = x L = x LF LF = viz. obr. 4 Odtup úchytů LF v Jenovitý tak PN Jenovitá (JS) Obr. 4 Doporučené odtupy pro úchyty potrubí u axiáně kopenzovaných potrubí

30 58

31 S P E C I F I K A C E P O P TÁV K Y P R O K O M P E N Z ÁTO RY A K OVOV É H A D I C E S POŽADAVKEM NA PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DLE 97//EC Fira POPTÁVKA / PROJEKT KONTAKTNÍ OSOBA te. fax e-ai Projekt POPIS A PROJEKTOVÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ ZAŘÍZENÍ Kategorie Modu Mediu DRUH TLAKOVÉHO ZAŘÍZENÍ OZNAČENÍ Č.PROJEKTU/JMÉNO nádoba potrubí horkovodní-/parní kote takově vyvážené zařízení nebezpečné/kupina jiné/kupina pynné/tekuté pd > bar PROJEKTOVÉ ÚDAJE ax. příp. tak PS in./ax. příp. tepota obje PROVOZNÍ ÚDAJE p in = p ax = tekuté pd < bar TS t in = t ax = POPIS KOMPENZÁTORŮ, POPŘ. KOVOVÝCH HADIC POLOŽKA MNOŽSTVÍ Typ JMENOVITÁ SVĚTLOST JMENOVITÝ TLAK PN JMENOVITÁ DÉLKA NL / STAVEBNÍ DÉLKA KONCOVKY/TYP NEBO PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY MATERIÁL KOVOVÁ HADICE POHYB KOVOVÁ HADICE Opet VLNOVEC KONCOVKY V Druh a veikot TVAR PŘI MONTÁŽI / evt. zašete náčrt ohyb ohyb rovný PRACOVNÍ CYKLY / ROK KOMPENZÁTOR Zdvihy axiáně anguárně ateráně PRACOVNÍ CYKLY norá = 0 KMITY pro pitnou vodu =00 Apituda () Frekvence (Hz) Sěr axiáně radiáně všetranně Datu Podpi it č.

KOVOVÉ VLNOVCE A KOMPENZÁTORY SKUPINA. S 23 podniky v 18 zemích je Witzenmann světovou jedničkou v oboru.

KOVOVÉ VLNOVCE A KOMPENZÁTORY SKUPINA. S 23 podniky v 18 zemích je Witzenmann světovou jedničkou v oboru. SKUPINA S 23 podniky v 18 zemích je Witzenmann světovou jedničkou v oboru. KOVOVÉ VLNOVCE A Světový lídr Witzenmann je globálně aktivní skupina podniků zabývající se výrobou flexibilních kovových dílů.

Více

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku) VLHKOST HORNIN Definice : Vlhkot horniny je efinována jako poěr hotnoti voy k hotnoti pevné fáze horniny. Pro inženýrkou praxi e používá efinice vlhkoti na záklaě voy, která e uvolňuje při vyoušení při

Více

TEPLOVODNÍ KOTLE ROJEK NOVÉ GENERACE

TEPLOVODNÍ KOTLE ROJEK NOVÉ GENERACE Automatické tepovodní kote J Technická data kotů Umožňují automaticky spaovat hnědé uhí ŘH o zrnitosti 5, dřevěné peety o průměru 6 0 kvaitní bíé, ae i s přídavkem kůry. etortový hořák umožňuje spaovat

Více

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson Dobré zajištění dodávek el. proudu, tepla a suchých pracovních ploch je základe každé stavby. Pokud v této souvislosti něco nefunguje,

Více

Červen 2014. Tlaková potrubí z polyethylenu

Červen 2014. Tlaková potrubí z polyethylenu Červen 2014 Katalog výrobků Tlaková potrubí z polyethylenu Červen 2014 Obah Obah Katalog Rozvoy voy PE 100.......................... 5 SafeTech RC...................... 9 Wavin TS........................

Více

Inovace ve vnìjší ochranì pøed bleskem Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací

Inovace ve vnìjší ochranì pøed bleskem Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací Ochrana pøed pøepìtím Ochrana pøed blekem/uzemnìní Ochrana pøi práci DEHN chrání. DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG Han-Dehn-Str. 1 Potfach 1640 92306 Neumarkt Nìmecko. Tel. +49 9181 906-0 Fax +49 9181 906-1100

Více

Technické detaily easy chain

Technické detaily easy chain Techické detaiy eay chai Vyvětivky Stadard Oezeá vhodot Možoti Obzvášť vhodé Pricip otvíráí Vitří výška hi + ax. ø kabeu Vitří šířka hi ø ax. ha Vější výška ha Vější šířka eay chai - vei adé pěí, jedoduše

Více

Třetí Dušan Hložanka 30. 4. 2014. Název zpracovaného celku: MECHANISMY OBECNÉHO POHYBU ŠROUBOVÉ MECHANISMY

Třetí Dušan Hložanka 30. 4. 2014. Název zpracovaného celku: MECHANISMY OBECNÉHO POHYBU ŠROUBOVÉ MECHANISMY řeět: Roční: Vytvoři: Datu: tavba a provoz strojů Třetí Dušan Hožana 0. 4. 014 Název zpracovaného ceu: ECHANIY OBECNÉHO OHYBU ŠROUBOVÉ ECHANIY A. Charateristia Šroubový echanisus tvoří ineaticá vojice

Více

PRIMOR 2060 H. tažené a nesené zastýlací a krmné vozy. Dokonalé zastýlání se značkou Vaší důvěry!

PRIMOR 2060 H. tažené a nesené zastýlací a krmné vozy. Dokonalé zastýlání se značkou Vaší důvěry! PRIMOR 2060 H tažené a nesené zastýlací a krné vozy Dokonalé zastýlání se značkou Vaší důvěry! Zastýlací vůz - Optiální dělení steliva Díky silnéu proudu vzduchu ve ventilátoru je hota rovnoěrně rozdělena.

Více

5 Související předpisy a normy

5 Související předpisy a normy 5 Související předpisy a normy Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MV 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

Více

Plastikářské rychlospojky

Plastikářské rychlospojky Rychospojky ESHM, DN 6 244 Rychospojky ESHME, DN 6, nerezové proveení 248 Rychospojky ESH, DN 9 249 Rychospojky ESHE, DN 9, nerezové proveení 253 Rychospojky ESHG, DN 13 254 Rychospojky ESDM, DN 6 256

Více

Vogel Bloková čerpadla Konstrukční řada LMN / LM

Vogel Bloková čerpadla Konstrukční řada LMN / LM Voge Pumpen Voge Pumpen Voge Boková čerpada Konstrukční řada LMN / LM Voge Boková čerpada, konstrukční řada LMN / LM Voge Pumpen Řada LMN, veikosti DN 32 80 Řada LM, veikosti DN 100 150 Rozsah výkonů:

Více

968 Sestavy ventilů. Provozní podmínky viz ventil typ 967 - provedení s kódy W5 a S1

968 Sestavy ventilů. Provozní podmínky viz ventil typ 967 - provedení s kódy W5 a S1 968 968 Sestavy ventilů Použití v náročných i běžných měřících a regulačních okruzích systémů průmyslové automatizace při měření tlaku podobně jako dvoucestné ventilové soupravy (typ 964) možnost současného

Více

AEROFLEX a.s. POTRUBNÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY

AEROFLEX a.s. POTRUBNÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY AEROFLEX a.s. POTRUBNÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉMY JEDINEČNOST ZAPOJENÍ SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL FLEXIBILNÍ PŘEDIZOLOVANÉ VLNOVCOVÉ POTRUBÍ ODOLNÉ VŮČI VYSOKÝM TEPLOTÁM, UV ZÁŘENÍ A OZONU PROPOJENÍ

Více

C 230-... Eco. Project. Provozní podmínky. Homologace

C 230-... Eco. Project. Provozní podmínky. Homologace C 23-... Eco S TA C I O Á R Í K O D E Z A Č Í P Y O V É K O T E C 23-85 až 21 Eco: od 18 do 217 kw pro centrání tepovodní vytápění a přípravu tepé vody v samostatném ohřívači Vytápění, příprava tepé vody

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

Provoz Kladno. www.transportbeton.cz

Provoz Kladno. www.transportbeton.cz 2015 CENÍK Tranportbetonu a značkových produktů Provoz Kladno www.tranportbeton.cz Základní informace Čekomoravký beton, a.. Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 PROVOZ KLADNO Milady

Více

CVX SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 12.08

CVX SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 12.08 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice, Czech Republic tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Eail: sigahra@sigahra.cz

Více

RTA ohebné trubky: polyamidové SFP

RTA ohebné trubky: polyamidové SFP RTA ohebné trubky: polyamidové SFP připojovací a odbočovací příslušenství STANDARD AUTOMATIZACE Ohebné trubky Ohebné trubky TR Technické charakteristiky (str. 20) Ø vnitřní (mm) Ohebné trubky s opletením

Více

Provoz Hradec Králové / 2016

Provoz Hradec Králové / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Hradec Králové / 2016 Základní informace Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303 Provoz Hradec Králové Obchodník pro beton Vedoucí

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Servopohony pro topenì, vïtr nì a klimatizaci 6. H-1. Informace o výrobku Zdvihové ventily s pohonem M M

Servopohony pro topenì, vïtr nì a klimatizaci 6. H-1. Informace o výrobku Zdvihové ventily s pohonem M M Servopohony pro topenì, vïtr nì a kliatizaci 6. -1 Inforace o výrobku Zdvihové ventily s pohone M M Regulaèní èlánky pro použití na vodu 6. 4../5.. - Zdvihové ventily (vnìjší závit) s pohone 6. 6../7..

Více

CENÍK. Provoz Příbram / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Příbram / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Příbram / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 724 068 315 Provoz Příbram Obchodník pro

Více

Provoz Planá u Mariánských Lázní / 2016

Provoz Planá u Mariánských Lázní / 2016 CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Planá u Mariánkých Lázní / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Provoz Planá u Mariánkých Lázní Nádražní ul. 348

Více

Witzenmann Opava, spol. s r.o. Nákladní ul. č.7 74601 Opava Telefon +420-553 760 200 Telefax +420-553 625 223 opava@witzenmann.cz www.witzenmann.

Witzenmann Opava, spol. s r.o. Nákladní ul. č.7 74601 Opava Telefon +420-553 760 200 Telefax +420-553 625 223 opava@witzenmann.cz www.witzenmann. Witzenmann Opava Witzenmann Opava, spol. s r.o. Nákladní ul. č.7 74601 Opava Telefon +420-553 760 200 Telefax +420-553 625 223 opava@witzenmann.cz www.witzenmann.cz SKUPINA S 23 podniky v 18 zemích je

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství Vyrábí se dle ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0100) a dalších souvisejících nore, TP a schválené dokuentace. Použitý

Více

č č č Ž ě ě š ď ů č č ť č ěč ěč Ú ž ě ě č Ř č č úč č ě ě ě č č č úč č ě ě ě ý ě ů č ý ě č ý ě č ýý ě č ý ě š ú ě č ú č ý š ě ú ě č č ě ý ě č ě č ú ě č č ě ě č ě Í Ž č ú ě ů č č ě ý ě č ě č ú č č ě ů š

Více

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by OCHRANA PROTI HLUKU V DŘEVOSTAVBÁCH Úvod do probematiky ochrany proti huku v dřevostavbách by mě projektantům, zhotoviteům a investorům v obasti dřevostaveb poskytnout všeobecný zákad pro diskuzi a objasnění

Více

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí Střídavý proud Doteď jse se zabývali pouze proude, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný proud). V praxi se ukázalo, že tento proud je značně nevýhodný. kázalo se, že zdroje napětí ůže být

Více

CENÍK. Provoz Milovice / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Milovice / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Milovice / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 724 596 485 E micharna.milovice@cmbeton.cz

Více

N20010, N34010. KLAPKOVÝ POHON BEZ VRATNÉ PRUŽINY 20/34 Nm PRO SPOJITOU REGULACI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ VLASTNOSTI TECHNICKÉ INFORMACE

N20010, N34010. KLAPKOVÝ POHON BEZ VRATNÉ PRUŽINY 20/34 Nm PRO SPOJITOU REGULACI TECHNICKÉ PARAMETRY OBECNĚ VLASTNOSTI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Přío vázané pohony klapek zajišťují spojitou regulaci pro: vzduchotechnické klapky, jednotky VAV, vzduchotechnické jednotky, větrací klapky, žaluzie a spolehlivou regulaci v aplikacích se vzduchotechnickýi

Více

CENÍK. Provoz Studénka / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz

CENÍK. Provoz Studénka / 2016 TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY. transportbeton.cz CENÍK TRANSPORTBETON A ZNAČKOVÉ PRODUKTY Provoz Studénka / 2016 Základní informace Beroun 660, 266 01 Beroun IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272 Dipečink, objednávky M 606 782 942 Provoz Studénka Oderká 838

Více

UŽIVATELSKÉ PODKLADY

UŽIVATELSKÉ PODKLADY REDUKČNÍ VENTILY S ELEKTRONICKOU REGULACÍ TYP RV DN15,25,40,50,65,80,100,125,150 PN16,40 UŽIVATELSKÉ PODKLADY OBSAH : 1. ZAPOJENÍ A FUNKCE 2. PRVKY REGULAČNÍ SMYČKY 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY 4. MONTÁŽ 5. NASTAVENÍ

Více

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin.

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin. S oprávněnou hrdostí si Vám dovolujeme představit naši rozsáhlou nabídku pružin a per. Náš sortiment totiž zahrnuje přes 8000 standardních provedení pružin, které jsme schopni dodávat z našich skladů v

Více

Ý Č ě ř Í Š Ý č ý é č š é ř Ž č ř ý ý š š é é é č š č ě ú é ř ě é é é ě š é ě é ě é ř č ý ě ě é ě ř ě č é é ě Í ý ý š ě ý ý č ž š ř ý š ě ě š č ž ř ě ě ě Í ý č ň š ě š ě é ý Ž é ě č ý ý ěč ý č é č ý ý

Více

Obr. 1: Plynový ventil řady GH-5000 s elektrohydraulickým. pohonem

Obr. 1: Plynový ventil řady GH-5000 s elektrohydraulickým. pohonem Sekce katalogu Plynové ventily Informace o výrobku GH-5000 Datum vydání 0997/1297CZ Plynový ventil řady GH-5000 s elektro-hydraulickým pohonem Plynový ventil řady GH-5000 s elektrohydraulickým pohonem

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

Bimetalové standardní teploměry/příložné teploměry/teploměry kouřových plynů

Bimetalové standardní teploměry/příložné teploměry/teploměry kouřových plynů Bimetalové standardní teploměry/příložné teploměry/teploměry kouřových plynů Bimetalové standardní teploměry Topení, sanita Jmenovitá velikost 50 63 80 0 160 2 (EN 190) -20/+60, 0/60, 0/0, 0/160 Provozní

Více

Ofukovací pistole APN

Ofukovací pistole APN Ofukovací pistoe APN z kovaného hiníku Pynue reguovatený prou stačeného vzuchu pro hospoárné zacházení S ouhou ováací páčkou, závěsným okem a různými přívoy Určené pro čištění pracovních poch a výrobků

Více

PS3 Jističe tlaku Technické údaje

PS3 Jističe tlaku Technické údaje ALCO je tlakový spínač s pevným nastavením tlaku. Vlastnosti nejvyšší provozní přetlak do 4,3 MPa zkušební přetlak 4,8MPa výrobce nastavuje jmenovitý tlak pro běžné dodávky provedení pro nízké i vysoké

Více

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H...

Regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem MVF461H... 6 Regulační ventily PN6 s magnetickým pohonem VF6H... S řízením polohy a zpětnou vazbou od polohy Pro regulaci horké vody a páry Krátká přestavovací doba (< s), vysoké rozlišení zdvihu ( : 0) ákladní charakteristika

Více

TEPLOMĚRY TOPENÁŘSKÉ ETR. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ TR a TU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ DTR a DTU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ S KONTAKTY DKR

TEPLOMĚRY TOPENÁŘSKÉ ETR. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ TR a TU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ DTR a DTU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ S KONTAKTY DKR A. TEPLOMĚRY A.. TEPLOMĚRY TOPENÁŘSKÉ ETR. A.. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ TR a TU.. A.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ DTR a DTU.. 9 A.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ S KONTAKTY DKR A.. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ OSTATNÍ A.. INDIKÁTORY

Více

OZNAČENÍ VÝROBKU TECHNICKÁ DATA. Průtok vzduchu. 70 Počet motorů. Podtlak. 180 Typ motoru. 70 Maximální výkon. Hlučnost. 10 Kapacita nádrže

OZNAČENÍ VÝROBKU TECHNICKÁ DATA. Průtok vzduchu. 70 Počet motorů. Podtlak. 180 Typ motoru. 70 Maximální výkon. Hlučnost. 10 Kapacita nádrže PRŮMYSOÉ YSAAČE Průysové vysavače prachu a kapain M 20 ýkonný průysový vysavač prachu a kapain s dvoukoňový jednofázový otore. Třístupňová turbína pr. 7. Kazetový HEPA fitr (voiteně). ryche sejutený zásobník

Více

Ventilová jednotka. Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Souprava ventilová do 200 C

Ventilová jednotka. Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Souprava ventilová do 200 C str. 1/7 Použití soupravy jsou určeny pro použití v běžných měřicích a regulačních okruzích systémů průmyslové automatizace, především pro teplárenské provozy ventilové soupravy lze použít jako tlakovou

Více

1. Rozsah projektovaného souboru

1. Rozsah projektovaného souboru 2 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 3 1.1 Podklady pro vypracování... 3 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 3 3. Údaje o instalovaných výkonech... 3 4. Prostředí - Stanovení

Více

Membránové oddělovače pro tlakoměry

Membránové oddělovače pro tlakoměry PressureGauges08 cz2kor1 13.2.12 21:02 Stránka 79 ěření kontrola analýza Meránové oddělovače pro tlakoěry Měřicí rozsay: 0...1 ar to 0...00 ar tax: 350 C Ocrana ěřicío zařízení vůči agresivní, vysoce viskózní,

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 5

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 5 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti Přednáška 5 Šrouby a šroubové spoje For want of a nail the shoe is lost; For want of a shoe the horse is

Více

Ý Í Á ž ú ú é é é Ú ů éž ú é é ň ú ú ž é Ž Íž ň Í ň É š é é Í ž ů Č ž ž é é Í é Í Š Í Í Š é Š éš Í é š é š é ů é Š š ů Í é é É é É Í é ž š é Í Š Š Š Íš Í Š Š š é ž É Í Š é É é é Í Í š ú ň Ž é Ž ů ů Ý

Více

Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem

Spojité regulační ventily PN16 s magnetickým pohonem 5 MXG1...P Spojité regulační ventil PN1 s magnetickým pohonem pro média, obsahující minerální oleje MXF1...P MXG1...P MXF1...P Přímé a 3-cestné směšovací ventil s magnetickým pohonem ke spojité regulaci

Více

Motorová čerpadla Honda pro všechny oblasti použití. Čerpadla vodní na čistou vodu, kalová na kalnou vodu, speciální vodní vysokotlaká čerpadla

Motorová čerpadla Honda pro všechny oblasti použití. Čerpadla vodní na čistou vodu, kalová na kalnou vodu, speciální vodní vysokotlaká čerpadla 6 Motorová čerpadla Honda pro všechny oblasti použití Čerpadla vodní na čistou vodu, kalová na kalnou vodu, speciální vodní vysokotlaká čerpadla Vodní čerpadla jsou ideální poocníke např. při zavlažování

Více

SPOLEHLIVOST, KDYŽ POVINNOSTI VOLAJÍ

SPOLEHLIVOST, KDYŽ POVINNOSTI VOLAJÍ EN CZ SPOLEHLIVOST, KDYŽ POVINNOSTI VOLAJÍ Tria TM NAKLADAČ PRO NIŽŠÍ VÝKONOVOU ŘADU TRAKTORŮ P P 4P 6P 8P N N 4N 6N POLEH Tria: Spolehlivý a překvapivě dostupný. Opravdu spolehlivý, produktivní a ergonoický

Více

ELECTRA. Servisní manuál. Elektrický přímotopný kotel IFU ELECTRASM/070301

ELECTRA. Servisní manuál. Elektrický přímotopný kotel IFU ELECTRASM/070301 ELECTRA Servisní manuá IFU ELECTRASM/07030 Eektrický přímotopný kote CZ Obsah. Význam zkratek a použitých symboů........... 2 2. Instaace eektrokote 2. Svorkové poe K6, K7 [SELV].......... 2 2.2 Konektor

Více

Vysoko pevnostní řetězy a příslušenství pro lesní Hospodářství

Vysoko pevnostní řetězy a příslušenství pro lesní Hospodářství Vysoko pevnostní řetězy a přísušenství pro esní Hospoářství OBSAH Výhoy vysokpevnostních řetězů PEWAG pro ení hospoářství... 3 JOKER V G... 5 XF extrémní esní hák... 5 KSRV Štěrbinový kroužek se spojovacím

Více

AKUMULAČNÍ DOPRAVA. Rollex Drive System Základní konstrukční informace 10. Rollex Drive System Řídící karta 11

AKUMULAČNÍ DOPRAVA. Rollex Drive System Základní konstrukční informace 10. Rollex Drive System Řídící karta 11 IV. AKUMULAČNÍ DOPRAVA Typová řada Stránka 530 Prokluzná spojka, akumulační doprava 1 2 531 Prokluzná spojka, akumulační doprava 3 530/531 Konstrukční doporučení 4 535 Jednoduché řetězové kolo z umělé

Více

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ III. ročník celotátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ 99 Téa: Cety k uplatnění pravděpodobnotního poudku bezpečnoti, provozuchopnoti a trvanlivoti kontrukcí v norativních předpiech a v projekční praxi,

Více

GT 330-GT 430-GT 530. ProjeCt SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LITINOVÉ KOTLE S PŘETLAKOVÝM SPALOVÁNÍM NA PLYN/TOPNÝ OLEJ. Provozní podmínky

GT 330-GT 430-GT 530. ProjeCt SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LITINOVÉ KOTLE S PŘETLAKOVÝM SPALOVÁNÍM NA PLYN/TOPNÝ OLEJ. Provozní podmínky GT 3-GT -GT SOSTTĚ STOJÍCÍ ITIOVÉ KOTE S PŘETKOVÝ SPOVÁÍ PY/TOPÝ OEJ GT 3: kote od do 8kW GT : kote od do kw GT : kote od 38 do kw GT 3 IETIC-m3 Pro vytápění (příprava tepé vody pomocí samostatného ohřívače)

Více

Honeywell V2000SL. Tělo TRV typu SL VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA S OMEZENÝM ZDVIHEM

Honeywell V2000SL. Tělo TRV typu SL VENTIL PRO OTOPNÁ TĚLESA S OMEZENÝM ZDVIHEM srpen 2009 Konstrukce Tělo termostatického radiátorového ventilu se skládá z Tělesa ventilu PN10, DN10, 15 nebo 20 s o Vnitřními připojení se závity na DIN2999 (ISO7) na měděné nebo přesné ocelové trubky

Více

š é řá é á á á á Ú á Ú ď řá é é ř ě é á ě č ř č č ě č é ř č č ř ú á č á č ř š č á áž č ř š č á ř ú ě č á á ě č á ý č Í č á ěč á ěá ě č č ú ďá č á á č č č ý á č č ů úč ť š é ě á ů úč á á č č č ý ďá Ú ěř

Více

F. MANOMETROVÉ ARMATURY

F. MANOMETROVÉ ARMATURY F. MANOMETROVÉ ARMATURY F.1. KOHOUT DVOJCESTNÝ, TROJCESTNÝ 111 F.2. VENTIL TLAKOMĚROVÝ DVOJCESTNÝ, TROJCESTNÝ 113 F.3. SMYČKA KONDENZAČNÍ 115 F.4. PŘÍPOJKA TLAKOMĚROVÁ 116 F.5. PŘÍSLUŠENSTVÍ K MANOMETRŮM

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

Ě ž č ž ž ž č Á Ě ž ř ě ř š ď ě ó ó ó Ž Á ě ž ř ř š ě ě ě ů ě ě š ř ů ř š č ř ě ě š ř ů ď ř ě ď ě ř ó ě ř š ě š ě ř ř č ě Ý ě ž ř č ž ě š ř č ř ř ů ě ů ď ř č ř ě č ě š ě ř š ě ě ě ě ů ž ě ů ě ď č č č ř

Více

Tepelný výměník s těsněním XG

Tepelný výměník s těsněním XG Tepelný výměník s těsněním XG Popis / Použití Model XG představuje tepelný výměník s těsněními, který byl vyvinut pro použití v různých topných a chladicích systémech. Tepelné výměníky lze otevírat pro

Více

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2)

KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY HELUZ 23,8 EN 845-2 1 (2) KERAMICKÉ NOSNÉ PŘEKLADY 23,8 1 (2) POUŽITÍ Nosné překlady se používají jako překlady nad dveřníi a okenníi otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kobinovat s izolante pro dosažení zvýšených

Více

pevné PVC-U desky houževnatý materiál!

pevné PVC-U desky houževnatý materiál! lisování. lepení. potahování. pevné PVC-U desky houževnatý materiál! Obchodní informace pro: Reklamní techniky Návrhářské a reklamní agentury Vystavovatele Konstruktéry výstavních stánků Montéry POS Výrobce

Více

inteligentní Kompletní výrobní program Mosazná svěrné spojky s vnějším závitem pro ocelové a měděné trubky:

inteligentní Kompletní výrobní program Mosazná svěrné spojky s vnějším závitem pro ocelové a měděné trubky: Katalog 2011 Kompletní výrobní program Mosazná svěrné spojky s vnějším závitem pro ocelové a měděné trubky: Naše mosazné svěrné spojky jsou k dispozici ve velikostech od DN 15 do DN 50 a jsou vhodné pro

Více

TECHNICKÝ KATALOG RŽP-T

TECHNICKÝ KATALOG RŽP-T TECHNICKÝ KATALOG RŽP-T 35 Úvod / kontakty 3 Trouby 5-11 Kanalizaèní program 12-23 Vodomìrné šachty 24-25 Vputi ulièní a horké 26-29 Jímky kruhové 30-31 Silnièní panely / opìrné tìny 32-33 Rámové proputi

Více

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů

VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů VIESMANN VITOCELL 100-B Zásobníkový ohřívač vody se dvěma topnými spirálami Objem 300, 400 a 500 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-B typ CVB/CVBB Stacionární zásobníkový

Více

Základní parametry a návrh regulačních ventilů

Základní parametry a návrh regulačních ventilů Základní parametry a návrh regulačních ventilů DN, PN, Tmax., Kvs, Sv, Pv, Pvmax, Pmax, Ps 2. Definice DN, PN, T max. a netěsnosti 3. Hydraulické okruhy škrtící a rozdělovací okruh 4. Hydraulické okruhy

Více

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany

1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany PK6732 PK-100-SFP14-HCPKG/US/ /W 1: Přítahový kroutící moment 25 Nm Made in Germany Vlastnosti výrobku Elektronický tlakový senzor Konektorové provedení Procesní připojení: R¼ A / M5 I Měřící rozsah: 0...100

Více

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny KINEMATIKA. Základní kinemaické veličiny Tao čá fyziky popiuje pohyb ěle. VZTAŽNÁ SOUSTAVA je ěleo nebo ouava ěle, ke kerým vzahujeme pohyb nebo klid ledovaného ělea. Aboluní klid neexiuje, proože pohyb

Více

Výrobky pro ekologii Výrobky pro řešení krizových situací Testování a opravy potrubí Protipovodňová prevence Záchranářství VÝROBNÍ PROGRAM

Výrobky pro ekologii Výrobky pro řešení krizových situací Testování a opravy potrubí Protipovodňová prevence Záchranářství VÝROBNÍ PROGRAM Výrobky pro ekologii Výrobky pro řešení krizových situací Testování a opravy potrubí Protipovodňová prevence Záchranářství VÝROBNÍ PROGRAM TRADICE / KVALITA / SPOLEHLIVOST OBSAH Rubena je přední evropský

Více

Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky

Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky Pružinové jednotky, pružinové a distanční jednotky F43 Jednotlivé elementy pružinové jednotky předpružené pružinové a distanční jednotky 246. Pružina FIBROFLEX 244.4. Pružinové podložky 2441.3. Misky pružiny

Více

Kombinovaný stroj pro přípravu seťového lože SATURN III. Servisní katalog náhradních dílů

Kombinovaný stroj pro přípravu seťového lože SATURN III. Servisní katalog náhradních dílů Kombinovaný stroj pro přípravu seťového lože SATURN III Servisní katalog náhradních dílů 2013 Servisní katalog náhradních dílů Součásti uvedené v tomto servisním katalogu platí pro Kombinovaný stroj pro

Více

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Typ 403023 t y 4 0 3 T 0 2 3 JUMO Měření a regulace s.r.o. Telefon: +420 541 321 113 Typový list 403023 Strana 1/8 JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Diferenční převodník tlaku s pevným uzávěrem Krátký popis Diferenční

Více

Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení

Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Datový list Regulátor tlakové diference (PN 16) AVPL pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Použití Regulátor se skládá z regulačního ventilu a z ovládacího členu vybaveného jednou regulační

Více

PROVOZNÍ MANUÁL VZORKOVACÍ VENTILY

PROVOZNÍ MANUÁL VZORKOVACÍ VENTILY PROVOZNÍ MANUÁL KS VZORKOVACÍ VENTILY Leden 2005 W41010079 V1.1 Varování Leden 2005 W41010079 V1.1 Strana 2 z 26 1. Úvod 1.1. Kontakty Evropa, Asie a Jižní Amerika: Severní Amerika: Kajaani Process Measurements

Více

CENÍK ČERPADEL 2015 / 01

CENÍK ČERPADEL 2015 / 01 CENÍK ČERPADEL 015 / 01 PK PKS Monobloková jednostupňová čerpadla s periperální - turbínový oběžný kole Monobloková jednostupňová čerpadla - litinové provedení PK 60 PK 60-MD PK 65 PK 70 PK 60-MD PK 100

Více

Zpětný ventil litý C09, C09.1

Zpětný ventil litý C09, C09.1 Zpětný ventil litý C09, C09.1 PN 10-40, DN 15 200, T max : 400 C Zpětný ventil kolmý C09 nebo šikmý C09.1 s přírubami nebo s přivařovacími konci, s bezazbestovým těsněním Odpovídá požadavkům PED 97/23/EC,

Více

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL 2. UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ MANUÁL EASY FILT-BHW Upozornění: Pečlivě si před instalací přístroje a uvedením přístroje do provozu pročtěte pokyny k montáži a obsluze přístroje,

Více

Vým na nápln válce PSM

Vým na nápln válce PSM KATEDRA VOZIDEL A MOTOR Výna nápln válce PM #7/4 Karel Páv Výna nápln válce u 4-dobých otor / HÚ VZ 8 O h [] 6 4 Z DÚ VO 9 8 DÚ 7 HÚ 36 45 DÚ 54 63 7 [ KH] Oblast výny nápln válce. Zptný tok pi kopresi

Více

Výhrubníky s kuželovou stopkou ČSN 22 1411. Výhrubníky nástrčné ČSN 22 1414

Výhrubníky s kuželovou stopkou ČSN 22 1411. Výhrubníky nástrčné ČSN 22 1414 Výhrubníky s kužeovou stopkou ČSN 22 1411 Provedení: Materiá výkonná rychořezná oce HSS. Provedení čtyřbřité s jmenovitým rozměrem v toeranci H11 nebo s rozměrem zmenšeným o přídavek pro násedné přesnější

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 30 Elektronický

Více

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3248-1 a 3248-7 Ventil pro nízké teploty typ 3248 urèený k mont i do vakuovì izolovaných potrubí

Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3248-1 a 3248-7 Ventil pro nízké teploty typ 3248 urèený k mont i do vakuovì izolovaných potrubí Konstrukce 240 Pneumatický regulaèní ventil typ 3248-1 a 3248-7 Ventil pro nízké teploty typ 3248 urèený k mont i do vakuovì izolovaných potrubí Pou ití Regulaèní èlen regulaèních a øídících zaøízení pro

Více

novinka Toolson PRO-AS 14,4

novinka Toolson PRO-AS 14,4 v Evropě Dvouryhlostní akušroubováky s Li-Ion tehnologií lehčí a výkonější, bez saovybíjení 1 3 6 s příklepe x Li-Ion AKU novinka x AKU Model 1 AlphaTools AS 10 Li- bosh IXO IV Li set* 3 Toolson PRO-AS

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

PRM4-06. Popis konstrukce a funkce HC 5107 6/2000 SE SNÍMAČEM POLOHY. D n 06 p max 32 MPa Q max 40 dm 3 min -1. Kompaktní konstrukce

PRM4-06. Popis konstrukce a funkce HC 5107 6/2000 SE SNÍMAČEM POLOHY. D n 06 p max 32 MPa Q max 40 dm 3 min -1. Kompaktní konstrukce PROPORCIONÁLNÍ ROZVÁDĚČE SE SNÍMAČEM POLOHY PRM4-06 HC 5107 6/000 D n 06 p max 3 MPa Q max 40 dm 3 min -1 Kompaktní konstrukce Neřímořízený proporcionální rozváděč k řízení směru a velikosti průtoku kapaliny

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY

PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023. Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA. Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Liniové odvodňovací žlaby a vpusti HAURATON. PROJEKTOVÝ NÁVRH 215NH0023 Název stavby: ADMINISTRATIVNÍ HALA Místo stavby: OPAVA - VLAŠTOVIČKY Zpracováno pro: ING. JAN NOVÁK Seznam příloh: - technická specifikace

Více

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0230

Kabelové vlečky s pojezdem v C-profilu Program 0230 Kabelové vlečky pojezem v C-profilu Obah Sytém kabelových vleček - program 0230 C-profily a upevňovací materiál 3 Kabelová vlečka pro ploché kabely 3 Kabelová vlečka pro kruhové kabely 3 C-profily a přílušentví

Více

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS Obsah Kapitola : Zpětné ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0 10 1 25 32 Přepínací ventily SSR -3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB -5 CS -9 SPZBE

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ , PŘUV lektroinstalační lišty, kanály a příslušenství Vyrábí se dle 50085-1 ( 37 0010) a dalších souvisejících nore, technických podínek a schválené dokuentace. išty a kanály vyhovují zkoušce odolnosti

Více

Honeywell V2000VS Tělo TRV typu VS

Honeywell V2000VS Tělo TRV typu VS zaří 2009 Konstrukce Tělo termostatického ventilu V2000 se skládá z Tělesa ventilu PN10, DN10, 15 nebo 20 s o Vnitřními připojení se závity na DIN2999 (ISO7) na měděné nebo přesné ocelové trubky na vstupu

Více

Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody

Technické plyny pro zlepšení kvality pitné vody Technické pyny pro zepšení kvaity pitné vody Voda - nejdůežitější a nejpřísněji kontroovaná potravina Impementace směrnice 98/83/EC Evropské rady do národních egisativ čenských zemí EU přinesa nové, nižší

Více

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí

Regulátor průtoku (PN 16) AVQ montáž do vratného a přívodního potrubí Datový list Regulátor průtoku (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí Použití je přímočinný regulátor průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá

Více

Honeywell V2000Kx Tělo TRV typu KV

Honeywell V2000Kx Tělo TRV typu KV prosinec 2007 Konstrukce Tělo termostatického ventilu T2000Kx se skládá z Tělesa ventilu PN10, DN10, 15 nebo 20 s o Vnitřními připojení se závity na DIN2999 (ISO7) na měděné nebo přesné ocelové trubky

Více

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made

Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností. SWISS Made Potrubí a tvarovky Technologie s budoucností SWISS Made 1 Úvod 2 3 Hrdlové produkty Tlakové potrubí s hrdlem Hrdlové tvarovky Hrdlové spoje Příslušenství pro spoje Přírubové produkty Tlakové potrubí s

Více

www.prowatt.eu www.prowatt.cz

www.prowatt.eu www.prowatt.cz Katalog výrobků PROWATT www.prowatt.eu OBSAH DELTA DELTA 110 DELTA 210 DELTA 310 03 06 DELTA Compact DELTA 110 C DELTA 210 C DELTA 305 C 07 10 PROFX PW PW 30 PW PW 50 11 12 PROFX PA PA 30 PA PA 50 13 15

Více

á ě č á Ž ří á í č ě í é í řá ů ž ář í č í á ý í ří á Ž č é í ů ž ř í ě í ž ž á í í ří č éž ž ů é č ří á á í ří š ř úč ě ší ů í ě Í š á á ň á š ří ě ší á á í č ý ě í áž é é Ž ř í ů é Ž čá í ší á é í íč

Více

sanitární kalová čerpadla NOVINKY 2014 více než let INOVACÍ www.sanibroy.cz

sanitární kalová čerpadla NOVINKY 2014 více než let INOVACÍ www.sanibroy.cz sanitární kaová čerpada více než NOVINKY 2014 et INOVACÍ www.sanibroy.cz ÚPRAVA KONDENZÁTU SANINEUTRAL Neutraizační jednotka pro kyseý kondenzát z pynových či oejových kotů s výkonem do 50kW. SANINEUTRAL

Více

Technická data Transportní technika

Technická data Transportní technika Tecnická t Trnportní tecnik O Možnoti montáže, průřezy, nonoti Možnoti montáže pouvnýc vrt... 3 Průřezy voícíc koejnic... Tuk nonotí... Montážní vrinty pro upevnění n těnu n trop... 7 Montážní vrinty pro

Více