Posuzování dynamiky pohybu drážních vozidel ze záznamu jejich jízdy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posuzování dynamiky pohybu drážních vozidel ze záznamu jejich jízdy"

Transkript

1 Posuzování dynamky pohybu drážních vozdel ze záznamu jejch jízdy Ing. Jaromír Šroký, Ph.D. ŠB-Techncká unverzta Ostrava, Fakulta strojní, Insttut dopravy, tel: , Úvod Pro možnost analýzy pohybu a dynamky drážních vozdel musí exstovat záznam pohybu těchto vozdel. Legslatva České republky pro drážní vozdla [] podle jednotlvých drah stanoví následující požadavky na regstrační zařízení a regstrac pohybu vozdel. Každé hnací drážní vozdlo a specální hnací vozdlo s rychlostí vyšší než 40 km/h musí být na drahách celostátních a regonálních být vybaveno regstračním rychloměrem. Specální hnací drážní vozdlo s provozní rychlostí 0 km/h až 40 km/h včetně musí být osazeno alespoň rychloměrem bez regstrace. Hnací drážní vozdlo pro rychlost vyšší než 00 km/h musí být vybaveno přesným kalbrovaným dgtálním rychloměrem s korekcí průměru kol. U hnacích drážních vozdel elektrcké a motorové trakce a řídcích vozů musí být ndkační část rychloměru na stanovšt, z něhož se vozdlo řídí. Regstrační rychloměr musí regstrovat: rychlost v závslost na ujeté dráze; dobu stání a jízdy; čas; obsluhu tlačítka bdělost vlakového zabezpečovače nebo zařízení pro kontrolu bdělost osoby řídící drážní vozdlo (pokud je drážní vozdlo tímto zařízením vybaveno); doplňkové velčny podle typu rychloměru. Drážní vozdla dráhy specální pro přepravu cestujících musí být vybavena regstračním rychloměrem, který je na stanovšt osoby řídící toto vozdlo a musí zobrazovat nejméně okamžtou rychlost drážního vozdla v km/h, čas a počet ujetých km.

2 Regstrační část rychloměru musí být umístěna tak, aby nemohla být poškozena př nehodě a musí regstrovat nejméně posledních 000 m ujeté dráhy se záznamem: dráhy a rychlost; času; druhu použté brzdy; zapnutí (režm) zabezpečovacího zařízení; povolovacích kódů zabezpečovacího zařízení; zakazujícího kódu zabezpečovacího zařízení; směru pohybu drážního vozdla. Specální vozdla hnací na této dráze musí být vybavena rychloměrem, který musí zobrazovat nejméně okamžtou rychlost v km/h a počet ujetých km. Každé hnací drážní vozdlo dráhy tramvajové a dráhy trolejbusové musí být vybaveno regstračním rychloměrem, který musí na řídcím panelu zobrazovat nejméně okamžtou rychlost drážního vozdla v km/h a počet ujetých km. Regstrační zařízení musí regstrovat nejméně posledních 500 m ujeté dráhy se záznamem: dráhy a rychlost; počátku a konce brzdění; druhu použté brzdy; použtí směrovek; použtí výstražného sgnálu (zvonec, houkačka). Z hstore regstrace pohybu drážních vozdel Mez nejstarší typy regstračních rychloměrů u používaných u kolejových hnacích vozdel na územích bývalé ČSR patří regstrační rychloměr Hausshälter od frmy Sedel &Neumann Dresden, který se používal u parních lokomotv jž v první polovně 0. století. (vz obrázek Obr. a).

3 Obr. a: Regstrační rychloměr Hausshälter [] Obr. b: Ukázka záznamu regstračního rychloměru Hausshälter [3] Záznam se provádí na papírový proužek o šířce 50 mm vpchováním ocelových jehel, umístěných v přímce kolmé na směr posuvu proužku. Záznam je nespojtý, ukázka záznamu je na obrázku Obr. b. Rychloměr ndkuje: rychlost vozdla v km/h Rychloměr regstruje: rychlost vozdla v km/h, čas a ujetou dráhu. Posuv záznamového proužku je pouze časový, odvozený od hodnového strojku, který je za jízdy natahován samočnně od pohonu rychloměru. Př stání je strojek poháněn perem, ale pouze po dobu 5 až 0 mnut. Rychloměr regstruje střední rychlost v časovém ntervalu s př vzdálenost vpchů 0,8 mm. Čas byl zaznamenáván vpchy, jejchž vzdálenost 6 mm představovala dobu,5 mn. Dráha byla regstrovaná vpchy, jejchž vzdálenost představovala ujetou dráhu /3 km nebo / km podle rozsahu rychloměru. 3

4 Další generac regstračních rychloměrů, používaných v polovně mnulého století především na parních lokomotvách, představuje rychloměr ČSD Tb jehož předobrazem byly rychloměry HASLER 9. (vz obrázek Obr. a). Obr. a: Regstrační rychloměr ČSD Tb [] Obr. b: Ukázka záznamu regstračního rychloměru ČSD Tb [3] Záznam se provádí na papírový proužek o šířce 55 mm spojtým pohybem stříbrných psátek, umístěných v přímce kolmé na směr posuvu proužku. Záznam je, na rozdíl od předchozího typu, spojtý. Ukázka záznamu je na obrázku Obr. b. Rychloměr ndkuje: rychlost vozdla v km/h, čas v mnutách a hodnách Rychloměr regstruje: rychlost vozdla v km/h, čas, ujetou dráhu a směr pohybu. Posuv záznamového proužku je př jízdě odvozen od ujeté dráhy, př stání vozdla je časový, odvozený od hodnového strojku, který je za jízdy natahován samočnně od pohonu 4

5 rychloměru. Př stání je strojek poháněn perem, ale pouze po dobu 0 až 40 mnut. Př stání vozdla posuv proužku o mm představoval dobu mnuta. Rychloměr regstruje rychlost do pásma o konstantní šířce (40 mm) pro všechny rozsahy rychloměrů. Časový nterval byl s. Čas byl zaznamenáván spojtou, zubatou čarou, kde jeden zub představuje dobu mn. Dráha př dráhovém posunu byla regstrovaná vpchy, jejchž vzdálenost (4 mm) představovala ujetou dráhu / km. Rartu mez regstračním rychloměry pro kolejová hnací vozdla představuje regstrační rychloměr TEL R0 od frmy Hasler A. G. Bern (vz obrázek Obr. 3a). Regstrac provádí do vrstvy nezasychající barvy, nanesené na skleněném kotouč, který se za pohybu vozdla otáčí. Používal se však jen pro vybranou skupnu motorových vozů. Obr. 3a: Regstrační rychloměr TEL - R0 [3] 5

6 Obr. 3b: Ukázka záznamu regstračního rychloměru TEL - R0 [3] Na skleněný kotouč je předtštěna rychlostní stupnce v soustředných kruzích. rstva barvy je nanášena válečkem. Rychloměr ndkuje: rychlost vozdla v km/h a ujetou dráhu v km. Rychloměr regstruje: rychlost vozdla v km/h, ujetou dráhu a účnek tlakové brzdy. Posuv záznamového proužku je odvozený od poháněcího hřídele. Př stání je kotouč v kldu. Rychloměr regstruje rychlost spojtě, nulová rychlost je na vnějším obvodu kotouče. Časový nterval byl s. Užtečná dráha záznamu byla 50 m, kde jeden dílek předtštěné stupnce představoval dráhu m. Čnnost brzdového zařízení byla zaznamenávaná psátkem vně rychlostní stupnce. Současná řešení regstrace pohybu drážních vozdel současné době se používají regstrační rychloměry, pracující na dvou prncpech záznamu regstrovaných velčn. 6

7 Mechancké regstrační rychloměry záznam je prováděn spojtý záznam mechanckým působení hrotů na záznamový proužek se specální povrchovou úpravou. Elektroncké regstrační rychloměry záznam sledovaných velčn je realzován na elektroncký záznamový nosč, nejčastěj PCMCIA kartu.. Mechancké regstrační rychloměry drážních vozdel současné době převážnou většnu mechanckých regstračních rychloměrů na železnčních hnacích a specálních vozdel tvoří zařízení, odvozená od regstračních rychloměrů typu TELOC RT od frmy Hasler A. G. Bern. U nás byly dodávány podnkem Metra Blansko, popř. Laboratorním přístroj Praha. Kromě regstrace základních velčn umožňují provádět doplňkovou regstrac dalších velčn a generovat některé řídcí sgnály závslé na rychlost nebo ujeté dráze (ovládání mazání okolků, deaktvace kontroly bdělost strojvedoucího v př stání vozdla apod.). Ukázka regstračního rychloměru od frmy Hasler je na obrázku Obr. 4a, obdobného rychloměru od frmy Metra Blansko na obrázku Obr. 4b. Obr. 4a: Regstrační rychloměr od frmy Hasler Obr. 4b: Regstrační rychloměr od frmy Metra Blansko 7

8 Záznam velčn se provádí na papírový proužek o šířce 0 mm se specální povrchovou úpravou. Tou je buď tenká vrstva parafínu, která se mechanckým působením hrotů poruší a stopa je vdtelná (př určtém úhlu dopadu světla). současné době více používanou povrchovou úpravou záznamového proužku je specální vrstva ctlvá na mechancké působení, které vyvolává změnu barvy této vrstvy (obdoba samopropsujících papírů). Ukázka fragmentu takového to záznamového proužku je na obrázku Obr. 5. Obr. 5: Ukázka záznamového proužku. Rychloměr ndkuje: rychlost vozdla v km/h, čas v mnutách a hodnách a projetou dráhu v km. Rychloměr regstruje: rychlost vozdla v km/h, čas v hodnách, dobu jízdy a stání v mnutách, ujetou dráhu, obsluhu tlačítka bdělost, sgnalzac návěst Stůj na opakovač a voltelně další dvou č třístavové velčny, popř. další spojtou velčnu podle požadavku provozovatele. Přenos otáčení dvojkolí, od kterého je stanovovaná regstrovaná rychlost a dráha, je možný: pevným hřídelem; ohebným hřídelem; elektrcky. Pohon hodnového strojku pro ndkac a záznam času a posuv proužku př stání je pružnou, napínanou klčkou na čelní straně rychloměru obsluhou vozdla. 8

9 Posuv záznamového proužku je př jízdě odvozen od ujeté dráhy, př stání vozdla je časový, odvozený od hodnového strojku. Dráhový posun je u většny rychloměrů 5 mm na ujetý km, časový posuv př stání vozdla je 5 mm/hod. Rychloměr regstruje rychlost do pásma o konstantní šířce (40 mm) pro všechny rozsahy rychloměrů. Záznam rychlost je spojtý. Čas je regstrován dvěma záznamy, kde jeden je hodnový. celou hodnu je na proužek vyznačena tento čas bodem s uvedením hodny v ntervalu 0 až 3 hod. Samostatně je spojtý mnutový záznam, kdy záznam v rozpětí 0 mn je realzován pohybem psátka v pásu šrokém 0 mm. Dráha je regstrovaná pomocí vpchů realzovaných posouvacím válcem rychloměru.. Elektroncké regstrační rychloměry drážních vozdel Souprava tachografu TT-3 Tachograf TT-3 slouží k zaznamenávání průběhu jízdy tramvají, trolejbusů a autobusů provozovaných v městské hromadné dopravě. Záznam pohybu vozdla vyhovuje požadavkům legslatvy pro drážní vozdla drah tramvajových a trolejbusových, tj. posledních 500 m jízdy je zaznamenáváno s přesností 5 cm. [4] Soupravu tachografu tvoří: čdlo rychlost, zobrazovací jednotka s analogovým ukazatelem rychlost a dvouřádkovým číslcovým dsplejem - vz Obr. 6., záznamová jednotka s výměnnou paměťovou kartou PCMCIA a kabely. Obr. 6: Zobrazovací a komunkační jednotka tachografu TR-3 [4]. Zobrazovací jednotka umožňuje: zobrazení okamžté rychlost vozdla v analogové podobě na stupnc s osvětlením, zobrazení okamžté rychlost, vozdla ev. času na pomocném dsplej a funkc budíku se zvukovou sgnalzací, 9

10 zobrazení kumulované hodnoty ujetých klometrů a zobrazení denního proběhu s nulováním na pomocném dsplej, u trolejbusů a tramvají možnost zobrazení spotřebované popř. rekuperované energe. Záznamová jednotka je umístěna mmo deformační zónu vozdla a umožňuje: přpojení jedné nebo dvou zobrazovacích jednotek, záps na kartu PCMCIA s kapactou pamět až do MB, záps 4 až 48 dvoustavových sgnálů a 4 analogových dskrétních sgnálů v závslost na dráze a na čase, krátký záznam stavových sgnálů a rychlost v délce 500 m dráhy s krokem záznamu 5 cm, dlouhý záznam stavových sgnálů a rychlost s voltelným kroky záznamu 0,5 m a až 0 m, délka dlouhého záznamu př kroku 0 m je cca 450 km, provádění brzdných zkoušek s krokem 5 cm, trolejbusů a tramvají možnost záznamu spotřebované popř. rekuperované energe využtí 3 výstupů pro ovládání dalších zařízení vozdla v závslost na rychlost nebo stavu zaznamenávaných sgnálů, spoluprác s palubním počítačem směrového nformačního systému, Užvatelský program je přehledný a na užvatele klade mnmální nároky. Umožňuje: zobrazení záznamů grafcky tabulkou, výběr úseku z celého záznamu, volbu měřítka zobrazení, lstování a vyhledávání vybraných dat ze záznamů, tsk záznamů jízdy vz obrázek Obr. 7a a 7b, statstcké zpracování parametrů jízdy ze záznamů. tsk protokolu o nehodovém děj, 0

11 Obr. 7a: Ukázka tštěného výstupu vyhodnocovacího software. Obr. 7b: Ukázka tštěného výstupu vyhodnocovacího software.

12 Elektroncký rychloměr řady RE Elektroncký rychloměr slouží především pro měření, zobrazení, záznam rychlost a ujeté dráhy kolejových vozdel. Dále rychloměr umožňuje regstrac dalších dvoustavových (bnárních) a analogových vstupních sgnálů charakterzujících provozní stavy kolejového vozdla. Rychloměr může spolupracovat s jným zařízení kolejového vozdla prostřednctvím kontaktů výstupních relé nebo polovodčových spínačů. Prostřednctvím sérové komunkace může spolupracovat s palubním počítačem nebo dalším zařízením vozdla. Záznam vlastní dynamky jízdy kolejového vozdla je prováděn do polovodčové pamět FLASH. Elektroncký rychloměr je koncpován jako stavebnce z komponent: komunkační a ndkační jednotky, jednotka elektronky, snímač tlaku, snímač otáček, přjímač časové nformace. Komunkační jednotky slouží k zobrazování rychlost a jako rozhraní mez rychloměrem a strojvedoucím. Indkace rychlost je doplněna o zobrazovače předvolené a maxmální rychlost a LED ndkací zrychlování nebo zpomalování vozdla. Ovládacím tlačítky se provádí dentfkace obsluhy a realzovaného výkonu vozdla. Informace o pohybu vozdla je snímána snímačem na nápravě, tlak v průběžném potrubí brzdy je snímán snímačem tlaku. Přjímač časové nformace slouží pro synchronzac rodn rychloměru. Do vntřní pamět FLASH jsou ukládány statstcké nformace a nformace o ujeté vzdálenost, rychlost, tlaku, stavu dgtálních vstupů, atd. Př max. osazené kapactě této pamět (0670 kb) lze zaznamenat až km jízdy vozdla. Součástí záznamu jsou souvsející statstcké údaje (např. průměr kol, číslo vlaku, číslo strojvedoucího, atd.). Soubor programů pro vyhodnocování dat sestává z: manažeru souborů jízd; modulu stahování dat; modulu pro grafcké zobrazení jízd; edtoru tratových značek.

13 Obr. 8: Komunkační jednotky, řídící jednotka a snímač otáček elektronckého rychloměru [5]. 3 Rychlá analýza záznamu pohybu drážních vozdel Legslatvní podmínky provozu hnacích kolejových vozdel a některých specálních drážních vozdel vyžadují zaznamenávání vybraných parametrů pohybu těchto vozdel. U značného počtu těchto vozdel je tento záznam realzován mechanckým regstračním rychloměrem. Tento zaznamenává průběhy jednotlvých parametrů mechanckým působením hrotů psátek na specální povrchovou vrstvu papírového proužku (dále jen rychloměrný proužek nebo RP ). Tím vznká optcký záznam těchto parametrů. rámc kontroly provozu těchto vozdel je provozovatel povnen provádět kontrolu těchto záznamů, a to nejen po stránce formální (archvace, dentfkace vozdel, obsluhy projetých úseků atd.), ale po stránce obsahové (kvalta záznamu, průběh jednotlvých regstrovaných parametrů). Tato část textu předkládá ukázku postupu pro realzac odečtu parametrů bodů jednotlvých zaznamenaných průběhů pomocí nástrojů dostupných v kancelářských aplkacích osobních počítačů. 3

14 3. Techncké prostředky Pro realzac postupů charakterzovaných v následujících částech textu je zapotřebí technckých prostředků, které jsou běžně dostupné na kterémkol pracovšt vybaveného průměrnou kancelářskou výpočetní technkou a užvatele s průměrnou znalostí použtí výpočetní technky. Pro vytvoření dgtálního obrazu záznamu je nutné zařízení typu scanner (samostatný nebo v multfunkčním provedení), který je schopen v součnnost s PC vytvořt rastrový soubor, který obsahuje btový obraz posuzovaného záznamu v rozlšení alespoň 300 DPI. Pro snadnější optcké rozlšení jednotlvých částí obrazu záznam je vhodné obraz realzovaných alespoň v podání 56 barev. Barevná hloubka ovlvňuje velkost výsledného souboru s obrazem a tím podmínky jeho následného zpracování. Další čnnost jsou řešeny pomocí SW vybavení použtého PC, které odpovídá běžným kancelářským aplkacím. Pro požadovanou rektfkac získaného obrazu se využívají programová vybavení pro zpracování a úpravu obrázků v rastrové grafce. SW musí podporovat otáčení obrazů v kroku mnmálně 0,. Př dalším zpracování obrazu záznamu se využívá SW na báz tabulkových procesorů, který musí splňovat následující požadavky: grafy zobrazující body tvořené dvojcí hodnot v pravoúhlém souřadném systému; tvorba nteraktvně upravovatelných grafů; grafy s pozadím v rastrové grafce; možnost vytváření užvatelských programovacích sekvencí. Těmto požadavků vyhovuje například tabulkový procesor z kancelářského balíku Mcrosoft Offce. Pro realzac, jejíž ukázky jsou v textu tohoto článku, byl použt tabulkový procesor Excel 003 z uvedeného kancelářského balíku. 3. Metodka určení parametrů bodů záznamu. Následující text popsuje jednotlvé kroky postupu pro určení parametrů bodů záznamu. Podstatou je stanovení hodnoty souřadnc těchto bodů v dgtalzovaném obraze záznamu z papírového nosče. 4

15 3.. Dgtalzace záznamu Dgtalzací vznká rastrový obraz záznamu parametrů pohybu vozdla, zaznamenaný původně na papírovém nosč rychloměrném proužku. znklý obraz je základním vstupním podkladem pro další čnnost. Požadavkem je, aby vznklý obraz zachycoval všechny podstatné část záznamu. 3.. Rektfkace záznamu Dgtalzací záznamu pomocí technckých prostředků popsaných v část 3. vznká btová mapa, kde polohu obrazů posuzovaných bodů je možno popsat pomocí hodnot souřadnc v tomto obraze. Aby bylo možno použít těchto souřadnc pro stanovení charakterstk bodů analyzovaných průběhů, je nutno zajstt, aby obraz předtsku z nosče záznamu byl rovnoběžný se souřadným systémem grafckého prostředí, ve kterém bude probíhat odečet souřadnc bodů obrazu. Tato rektfkace se realzuje postupným otáčením sejmutého dgtalzovaného obrazu v grafckém edtoru do takové polohy, aby obraz předtsku (nebo obraz okraje nosče) byl rovnoběžný s osou x tohoto edtoru. Po provedené rektfkac a uložení takto upraveného obrazu vznká základní grafcký podklad pro následnou analýzu Příprava grafckého prostředí Tato příprava spočívá ve vytvoření základu vyhodnocovací tabulky a grafu, zobrazujícího body defnované x a y souřadncí v lneárním, pravoúhlém souřadném systému. Tento graf, jehož grafckým podkladem je rektfkovaný obraz záznamu pohybu vozdla, pak slouží k nteraktvnímu umsťování rozhodujících bodů pro analýzu průběhů a následnému určování souřadnc těchto bodů. Před vlastní analýzou je nutno provést některé postupy, potřebné pro stanovení měřítek a defnování mřížky obrazu. Pak následuje adjustace obrazu záznamu Rozsah, měřítka a mřížka obrazu této část přípravy je nutno pro přpravený graf stanovt rozpětí vodorovné pořadnce, který odpovídá posunu rychloměrného proužku a svslých pořadnc, které budou popsovat hodnotu rychlost pro rychlostní záznam a mnutový záznam pro stanovení času. 5

16 Měřítko posunu m xmm se stanoví pomocí deklarované vzdálenost vpchů posunovacího válce rychloměru x r a počtu mezer n r mez obrazy vpchů zachycených v obraze záznamu. U běžně používaných rychloměrů Metra (jehož záznam byl použt pro demonstrac v tomto článku) je deklarovaná hodnota vzdálenost vpchů podle [7] x r =,5 mm. Rozsah mezí osy posunu x jsou tvořeny hodnotam: x mn = 0 [mm] x max = n r x r [mm] (3.) Obr. 8: Souřadný systém a meze obrazu záznamu. Přímé použtí dráhového měřítka u této osy není možné z důvodů střídání dráhového a časového posunu záznamu. Rozsahy (mezní hodnoty) na svslých osách se stanoví s ohledem na deklarované rozměrové charakterstky záznamových polí nosče záznamu. Pro osu obrazu rychlost jsou meze: y mn = 0 [km h - ] a y max = max r [km h - ] (3.) 6

17 kde max r je rozsah záznamu rychlost zjštěný z potsku nosče záznamu. Pro osu obrazu mnutového záznamu je: y Mmn = -0 [mn] a y Mmax = 0 [mn] (3.3) Tyto hodnoty jsou dány způsobem a orentací mnutového záznamu. Na základě stanovení rozsahů jednotlvých pořadnc a následně vygenerované mřížce se provede nteraktvní přzpůsobení rozsahů ve směru osy x a y obrazu předtsku záznamu. Zde je možno zohlednt posun skutečného záznamu rychlost a mnutového záznamu k tomuto předtsku. Tímto krokem vznkne základní souřadný systém pro nteraktvní určování charakterstk bodů záznamu Adjustace záznamu Před vlastním nteraktvním použtím takto přpravených podkladů je nutno provést adjustac záznamu, př které se ověřuje: a) porovnání skutečného rozsahu rychloměru max_sk s rozsahem předtsku záznamu max_r. ýsledek tohoto postupu adjustace slouží k deklarování skutečné hodnoty max. rychlost y max na ose y rychlostního záznamu (vz 3..4); b) vzájemný posun záznamu rychlost a mnutového záznamu, vyjádřený hodnotou x M Tato hodnota je vzhledem k použtému měřítku osy x vyjádřena v hodnotě posunu nosče záznamu, tj. v mlmetrech; c) posunutí polohy nulové rychlosty 0 ; d) posunutí y 0-0M, mezí mnutového záznamu Y 0Msk a Y 0Msk a rozpětí y 0-0M = Y 0Msk - Y 0Msk [mn] (3.4) Hodnoty podle 3..5.c) a 3..5.d) (polohy bodů obrazu záznamu odpovídající těmto hodnotám) slouží k nteraktvní korekc mřížky těchto částí záznamu. e) stanovení vztaţné polohy pro určení ujetých drah a poloh posuzovaných bodů obrazu záznamu. Zde je nutno deklarovat bod X 0 na obraze rychlostního záznamu, jehož skutečná klometrcká poloha L 0 [km] byla zjštěna ze souvsejících podkladů. Nejčastěj tímto bodem bývá bod rozjezdu vozdla z dentfkovatelného místa na dopravní cestě. Součástí tohoto postupu je stanovení směru pohybu vozdla ve vztahu k ; k počátku tratě, který je pak charakterzován konstantou sj 7

18 Obr. 9: Nastavený souřadný systém pro analýzu záznamu. 3.3 Stanovení parametrů analyzovaného bodu záznamu pohybu Stanovování parametrů analyzovaného bodu záznamu pohybu vozdla představuje: a) vytvoření dvojce bodů B a B M v doprovodné tabulce lstu tabulkového procesoru. Souřadnce y B bude odhadnuta podle průběhu obrazu záznamu rychlost, u odhadu hodnoty x B bude využta vzdálenost vzhledem k vztažnému bodu X 0. U hodnoty x BM bude pro její stanovení využta hodnota zjštěného posunutí rychlostního a mnutového záznamu podle vztahu: X X x [mm] (3.5) BM B M Tento vztah zůstává jako trvalá vazba mez body B a B M př nteraktvním umsťování v grafu obrazu záznamu; b) generování zobrazení této dvojce bodů do grafu obrazu záznamu. Zde je nutno nteraktvně, pomocí nástrojů grafu tabulkového procesoru, nastavt grafcké atrbuty (barva, tvar a šířka) bodů zobrazení této dvojce bodů pro jejch snadnou dentfkac; c) nteraktvní umístění dvojce bodů na poţadované místo obrazu průběhu záznamu. ýsledkem tohoto nteraktvního postupu je změna hodnot souřadnc x B, y B, x BM a y BM bodů B a B M spojených vazbou (3.4); 8

19 d) výpočet parametrů analyzovaného bodu obrazu záznamu spočívá v převodu výsledných souřadnc bodů B a B M na požadované charakterstky. Pro bod popsující průběh rychlost B jm jsou: okamţtá rychlost B, kde: B y B [km h - ] (3.6) poloha bodu L B : L B xb x0 xtp mxmm ksj L0 [km] (3.7) kde: x 0 [mm] hodnota souřadnce x vztažného bodu X 0 x TP [mm] součet hodnot posuvu záznamu vlvem časového posunutí záznamu př stání vozdla mez bodem X 0 a posuzovaným bodem B m xmm [km h - /mm] měřítko posuvu záznamu. Pro uvažovaný rychloměr podle [7] je m xp 0,5 km,5 mm 0, km mm - k sj [] konstanta vyjadřující směr pohybu vozdla ve vztahu k počátku trat: k sj = vozdlo se pohybuje směrem ke konc tratě (ve směru klometráže); k sj = - vozdlo se pohybuje směrem k začátku tratě (prot směru klometráže). ujetá dráha L B (-,) k bodu B : B, LB LB L [km] (3.8) kde: L B- [km] poloha předchozího posuzovaného bodu Pro odpovídající bod mnutového záznamu B M se vypočítají charakterstky: čas rychloměru T RBM v poloze bodu B M podle vztahu: 9

20 TR ybm ; pro xtr0 xbm xtr 0 T RBM 0 ; pro [hod, mn] TR ybm xtr 0 xbm xtr0 (3.9a, 3.9b) kde: T R [hod, mn] čas rychloměru nejblžší mezní hodnoty mnutového záznamu x TR0 [mm] poloha nejblžší nžší mezní hodnoty 0 mn mnutového záznamu x TR0 [mm] poloha nejblžší nžší mezní hodnoty 0 mn mnutového záznamu 3.4 Ukázka aplkace Ukázka aplkace je řešena v seštu Mcrosoft Excel, který je složen z několka lstů: prvý lst slouží k zápsu dentfkačních a vstupních údajů záznamů pohybu, který svou strukturou odpovídá zaznamenaným dentfkačním údajům provozovatele vozdla (vz [7]). Na druhém lstu seštu je řešen výpočet měřítek a rozsahů pro nteraktvní graf obrazu záznamu. Dále tento lst obsahuje potřebné výpočty pro adjustac záznamu. Třetí lst aplkace představuje lst výstupních hodnot. Zde jsou údaje pro lokalzac posuzovaného místa (souřadnce bodů B a B M, které byly odhadnuty pro polohu blízkou analyzovanému místu záznamu. Tato počáteční poloha se zobrazí v grafu v podobě samostatných bodů s popsem pro snadnější orentac. Tyto body se nteraktvně umístí na podkladový obraz posuzovaného průběhu. Pro kvaltnější umístění je možno použít zvětšení zobrazení (lupu z panelu nástrojů). ýsledné souřadnce polohy těchto bodů se využjí pro výpočet požadovaných charakterstk. daném případě bylo požadované místo analýzy určeno jako maxmální rychlost v úseku po rozjezdu z polohy X 0. Počáteční hodnoty souřadnc bodu B : x B = 34 mm; y B = 50 km h -. Počáteční hodnoty souřadnc bodu B M : x BM = x BM +x M ; y BM = - mn. 0

21 Po umístění bodu B na požadovanou pozc a přesunutí bodu B M po vertkále na zobrazený průběh mnutového záznamu jsou souřadnce výsledné polohy bodů: x B = 35 mm; y B = 5,3 km h - a y BM = -0,36 mn Po dosazení těchto hodnot do vztahů (3.5) až (3.9) za předpokladu, že PT 0 (vozdla mez polohou X 0 a B nenastal časový posun) jsou výsledné parametry: okamţtá rychlost v bodě B : y 5,3 km h - B B poloha bodu L B : 4 35,4500, 7, 00 L B 5,000 km ujetá dráha k bodu B : 0, 7,00 5,000, 00 L km B Pro danou polohu bodu B M je hodnota času rychloměru TR = 6:00:00, proto platí vztah (3.9a). čas rychloměru v poloze bodu B M : 0,36mn 6 : 00 : T RBM 6 : 00 : 00 hod. Ukázka aplkace je na obrázcích Obr. 0 a Obr..

22 Obr 0: Ukázka výpočtových lstů. Obr. : Ukázka grafu pro realzac analýzy.

23 4 Analýza dynamky pohybu kolejových vozdel Tato část textu se zabývá analýzou a výpočty dynamckých charakterstk pohybu drážních vozdel jako je: rychlost vozdla; zrychlení vozdla; brzdná dráhy. Analýza a výpočty vychází z podkladů zpracovaných podle předchozích částí. 4.. Stanovení rychlost v deklarovaném bodě pohybu vozdla Deklarovaný bod pohybu vozdla q (jeho charakterstky) je defnován podle část 3, kde poloha tohoto bodu X q je stanovena podle vztahu (3.6). Pro polohy obrazu deklarovaného bodu X q se na obrazu stopy rychlostního záznamu stanoví hodnota Y q. Hodnota zaznamenané rychlost q, resp. krajních mezí záznamu rychlost Dq a Hq,, se vypočítá podle vztahu: q Y Yq mp 0 [km h - ] (4.) Čas rychloměru, odpovídající posuzovanému deklarovanému bodu q se stanoví podle postupu 3.3.d. Poloha obrazu bodu mnutového záznamu Y Mq popř. Y DMq a Y DMq se stanoví s přhlédnutím výsledkům analýz podle 3.3. Hodnota zaznamenané času rychloměru T q, resp. krajních mezí záznamu rychlost T Dq a T Hq, se vypočítá následovně: T T q q kde: T T N N Y Mq Y mn mmp Y mn YMq mmp 0 [mn] pro Y TN Y 0 mn (4.a) 0 [mn] pro Y TN Y 0 mn (4.a) T N [mn] čas bezprostředně předcházejícího bodu zvratu stopy mnutového záznamu posuzovanému času T q Y TN [px] souřadnce bezprostředně předcházejícího bodu zvratu stopy mnutového záznamu posuzovanému času T q Y Mq [px] souřadnce posuzovaného bodu T q. Y [px] 0mn hodnota se vypočte jako střední hodnota pro hodnoty Y 0 mn 3

24 Y [px] 0mn hodnota se vypočte jako střední hodnota pro hodnoty Y 0 mn 4.. Průběh rychlost na určeném dráhovém ntervalu (tachogram jízdy) Analýza průběhu rychlost na určeném dráhovém ntervalu (tachogramu jízdy) představuje určení rychlost pohybu a tomu odpovídající čas T pohybu vozdla nebo skupn vozdel na defnovaném úseku dopravní cesty. Tato analýza se provádí pro body rychlostního záznamu a body T mnutového záznamu vzdálené od sebe pokud možno o konstantní hodnotu vzdálenost jejch obrazů x. Ta odpovídá dráhovému kroku s podle vztahu: s x m [m] (4.3) sp ) elkost hodnoty x se volí s ohledem na požadovanou hustotu bodů v tomto průběhu. Hodnota x a počet bodů na km dráhy n Bkm pro předpokládané rozlšení r = 600 dp je v tabulce Tab. 4.. Tab. 4.: elkost dráhového kroku a počet bodů na km dráhy. n Bkm x [px] s [m] 8,5 8 6, , , , , , , , ,7 93, 0, , 9 4 8, , ,9 6 86, , , ,4 4

25 Pro výpočet rychlost nebo rozpětí rychlost ( D, H ) a času T nebo rozpětí rychlost (T D, T H ) jednotlvých bodů průběhu rychlost se použje postup podle část 3). Zobrazením průběhu rychlost v závslost na poloze na dopravní cestě L vznká dráhový tachogram, zobrazením na čase rychloměru T vznká časový tachogram. Pro grafckou realzac těchto zobrazení je možno použít nástrojů tabulkových procesorů. Příklad grafckého zpracování dráhového tachogramu je na obrázku Obr. a,b případě použtí postupu s rozpětím rychlostí je možno s tachogramech znázornt průběh mezních rychlostí D a H vypočtených z obrazu rychlostního záznamu. Příklad je na obrázku Obr. c. a) b) 5

26 c) Obr. : Ukázka tachogramů. a) dráhový tachogram pro, b) odpovídající časový tachogram pro, c) dráhový tachogram pro mezní rychlost. 4. Analýza zrychlení pohybu 4..0 Teoretcký úvod Obecný fyzkální vztah pro zrychlení ve směru trajektore pohybu je defnován jako změny rychlost podle času: dv a [m s - ] (4..) dt Tento vztah pro zrychlení v závslost na ujeté dráze je možno vyjádřt: dv a v [m s - ] (4..) dl Pro výpočty př analýze pohybu vozdel nebo jejch skupn na základě obrazu záznamu jejch pohybu je vhodné předchozí vztahy převést na dferenční tvar: v a [m s - ] (4..3) t a následně: v a v [m s - ] (4..4) l 6

27 Pro výpočet zrychlení mez dvěma body záznamu pohybu vozdla je možno použít vztah: a kde: v0 v [m s - ] (4..5) s v 0 [m s - ] rychlost počátečního bodu výpočtu v [m s - ] rychlost koncového bodu výpočtu s [m] dráha mez počátečním a koncovým bodem výpočtu Okamžté zrychlení v bodě záznamu představuje zrychlení vozdla vypočtenou z parametrů pohybu vozdla zjštěných z obrazu záznamu rychlost v blízkém okolí ±s posuzovaného bodu. Př předpokládaném lneárním průběhu rychlost mez body rychlostního záznamu je pak okamžté zrychlení v bodě závslé na numerckém řešení středové dervace průběhu rychlost v okolí bodu jejíž výpočet nezávsí na velkost okolí tohoto bodu ±s a na okamžté rychlost v tomto bodě. Zrychlení k bodu zleva a - je vypočtená hodnota zrychlení v bodě stanovená z parametrů pohybu vozdla mez bodem posuzování a bezprostředně předcházejícím bodem ve směru pohybu vozdla. Zrychlení k bodu zprava a + je vypočtená hodnota zrychlení v bodě stanovená z parametrů pohybu vozdla mez bodem posuzování a bezprostředně následujícím bodem ve směru pohybu vozdla. 4.. Okamžté zrychlení v bodě záznamu ýpočet okamžtého zrychlení v bodě vychází v obrázku Obr. 3. Pro výpočet hodnot zrychlení v bodě je nutné znát: hodnoty rychlost - a polohy L - bodu - bezprostředně předcházejícího bodu rychlostního záznamu; hodnoty rychlost a polohy L posuzovaného bodu ; hodnoty rychlost + a polohy L + bodu + bezprostředně následujícího bodu rychlostního záznamu; 7

28 8 Obr. 3: Průběh záznamu rychlost. Okamžtá hodnota zrychlení a() v bodě se vypočítá na základě úpravy vztahu (4..4) podle vzorce: 3 0 3,6 3,6 SJ k L L L L s s a [m s - ] (4..6) případě, že není možno stanovt rychlost + a nebo polohu L + bodu + bezprostředně následujícího bodu rychlostního záznamu, pak v bodě se vypočte pouze zrychlení k bodu zleva a - podle vztahu: 3 0 3,6 SJ k L L a [m s - ] (4..7) případě, že není možno stanovt rychlost - a nebo polohu L - bodu - bezprostředně předcházejícího bodu rychlostního záznamu, pak v bodě se vypočte pouze zrychlení k bodu zprava a + podle vztahu: 3 0 3,6 SJ k L L a [m s - ] (4..8) 4.. Střední zrychlení mez body ýpočet středního zrychlení mez body a vychází v obrázku Obr. 4.

29 Pro výpočet hodnot zrychlení mez body a je nutné znát: hodnoty průměrné rychlost a polohu L počátečního bodu posuzovaného průběhu rychlostního záznamu a hodnoty průměrné rychlost a polohu L koncového bodu posuzovaného průběhu rychlostního záznamu. Obr. 4: Průběh záznamu rychlost pro výpočet středního zrychlení. Střední zrychlení mez body a stř se vypočte podle vztahu upraveného z (4..5): 3 a stř k 0 SJ 3,6 [m s - ] (4..9) L L 4..3 Postupné zrychlení od bodu Př výpočtu postupného zrychlení od bodu rychlostního záznamu se vychází z obrázku Obr. 5. 9

30 Obr. 5: Průběh záznamu rychlost pro výpočet zrychlení od bodu. Postupné zrychlení od bodu do bodu představuje postupnou změnu středního zrychlení a(;) až a(;) mez body,, až, rychlostního záznamu. Tento výpočet se používá nejčastěj př analýze teoretckých brzdných drah vozdla. Postupné zrychlení a(;) mez body, rychlostního záznamu se vypočte podle vztahu: a 0 SJ 3,6 [m s - ] (4..0) L L 3 ; k 5 Analýza teoretckých brzdných drah 5. Podmínky analýzy teoretckých brzdných drah Postup výpočtů vychází z metod ČSN EN Postupy analýzy a výpočtu je znázorněn na obrázku Obr

31 Teoretcká brzdná dráha stup ýpočet Zobrazení Přenos Požadavek na analýzu brzdné dráhy stup Počáteční rychlost v B0, poloha L B Charakterstky vozdla a jeho pohybu Typ zpomalení Zpomalení ýpočet průměrného zpomalení 6... ýpočet postupného průměrného zpomalení 6... olnoběžná jízda olnoběžná jízda olnoběžná jízda A Teoretcká brzdná dráha z bodu B0 bez t eq A Teoretcká brzdná dráha z postup. zpomalení z poč. bodu Brzdná dráha B Teoretcká brzdná dráha z bodu B0 se započtením t eq C Teoretcká brzdná dráha z bodu B0 se započtením t eq a dalších vlvů B Teoretcká brzdná dráha z postup. zpomalení z průb. bodů Dokumentace Obr. 6: Postup výpočtu teoretckých brzdných drah 3

32 Pro tuto část metodky je použto označování parametrů a velčn, které odpovídá ČSN EN 453- a s ní souvsejícím normám (ČSN EN 345-, ČSN EN 4478 a další)): a) Zpomalení a B [m s - ] odpovídá absolutní hodnotě zrychlení stanoveného podle vztahu (4..), tzn., že hodnota zpomalení se dosazuje jako kladná oprot fyzkálnímu prncpu. b) Průměrné zpomalení (pro brzdnou dráhu) a Bs [m s - ] je změna rychlost jako funkce stanovené brzdné dráhy podle vztahu: a Bs kde: v v s B [m s - ] pro v >v (5.) v [m s - ] počáteční rychlost brzdění v [m s - ] koncová rychlost brzdění s B [m] brzdná dráha mez počátečním a koncovým bodem brzdění c) Průměrné zpomalení (pro zábrzdnou dráhu) a Bz [m s - ] je změna rychlost jako funkce stanovené zábrzdné dráhy s Bz (dráhy až do zastavení vozdla včetně dráhy ujeté během t eq ) stanovené podle vztahu: a Bz kde: v [m s - ] pro v >v (5.) s Bz v [m s - ] počáteční rychlost brzdění s Bz [m] zábrzdná dráha od počátečního bodu brzdění do zastavení d) Brzdná dráha s B [m] je ujetá dráha během brzdění od prvního nastavení brzdy do druhého nastavení brzdy. konkrétních případech je její stanovení upřesňováno a dokumentováno. e) Zábrzdná dráha s Bz [m] je projetá dráha od uplatnění požadavku na brzdu do zastavení. f) olnoběžná jízda je fáze pohybu vozdla nebo skupny vozdel po dobu dobu ekvvalentních celkových aktvačních dob všech brzdícíc zažízení t eq. Tato doba se vypočítá dle ČSN EN 453- podle vztahu: t eq FB t eq [s] (5.3) F kde: B t eq [s] ekvvalentní celková aktvační doba -tého zařízení brzdy. Podle 3

33 ČSN 453- je ve většně případů u špalíkových a kotoučových brzd stejná. F B [N] -tá brzdící síla Ekvvalentní celková aktvační doba t eq je dle ČSN EN 453- teoretcká celková aktvační doba používaná k výpočtům brzdných drah. Stanoví se podle obrázku Obr. 7 na základě vztahu: t eq tab ta [s] (5.4) kde: t a [s] prodleva doba potřebná pro dosažení a procent tlaku v brzdovém válc (B). Podle [UIC 540] je a = 0 % z max. požadovaného tlaku B. t b [s] doba nárůstu časový úsek po prodlevě k dosažení b procent tlaku v B. Podle [UIC 540] je b = 95 % z max. požadovaného tlaku B. pb [MPa] ab [m s - ] [km h - ] a eq 95 % p B b a eq B0 a p B 0 % p B t 0 t r t B t a t eq t ab t [s] t p Obr. 7: Průběh zpomalení a tlaků v B. 33

34 případě, že ekvvalentní celkovou aktvační dobu t eq pro konkrétní posuzované vozdlo nebo skupnu vozdel není z dostupných podkladů možno stanovt, je možno v odůvodněných případech použít hodnoty uvedené v ČSN EN 345-, tabulka 5, určující požadavky na provedení brzdových systémů kolejových vozdel pro hromadnou dopravu, konkrétně pro příměstské a regonální vlaky. Požadované požadavky brzdící výkonnost, popsané pomocí max. ekvvalentní celkové aktvační doby t e, mnmálním ekvvalentním zpomalením a e a max. okamžtým zpomalením a max pro jednotlvé druhy brzdění, jsou v tabulce Tab. 5.. Tab. 5.: Požadované parametry brzdící výkonnost. druh brzd t e [s] a e [m s - ] a max [m s - ] Pb,5 0,0,0,0 Z,5,0,0 Z,0,0,5 Z3, Z4,0,0,5 Nb,0 0,7,5 Pb provozní brzdění používané za účelem ovládání rychlost vlaku, ovládané strojvedoucím nebo A; Z záchranné brzdění pro dosažení max. bezpečnost cestujících, obsluhy a dalších částí železnčního systému vyvolané neobsluhováním tlačítka bdělost nebo automatckým řízením; Z - záchranné brzdění pro dosažení max. bezpečnost cestujících, obsluhy a dalších částí železnčního systému vyvolané ovládáním cestujícím; Z3 - záchranné brzdění pro dosažení max. bezpečnost cestujících, obsluhy a dalších částí železnčního systému vyvolané strojvedoucím ovládajícím ovladač brzdy nebo vlakovým zabezpečovačem; Z4 - záchranné brzdění pro dosažení max. bezpečnost cestujících, obsluhy a dalších částí železnčního systému vyvolané pověřenou osobou pomocí odděleného ovladače brzdy; Nb nouzové brzdění zajšťované zařízením jehož cílem je zabezpečení spolehlvost brzdového systému. Př zjednodušeném výpočtu se předpokládá, že rychlost v průběhu doby t eq resp. t e je konstantní a odpovídá rychlost v B0 resp. B0 v okamžku zahájení procesu brzdění. 34

35 odůvodněných případech je k hodnotě t eq resp. t e možno přpočítat reakční dobu t r obsluhy vozdla, což je časový nterval mez převzetím požadavku na obsluhu brzdy na straně obsluhy a realzací požadavku brzdění obsluhou pomocí ovladače. Pro běžné výpočty je hodnota reakční doby t r = s. 5. Teoretcká brzdná dráha z dobu B0 Tento postup popsuje výpočet teoretcké brzdné nebo zábrzdné dráhy z defnovaného bodu B0 pohybu vozdla nebo skupny vozdel, který je defnovanou počáteční rychlostí brzdění v B0 [m s - ] resp. B0 [km h - ] a polohou L B0 na dopravní cestě. případě, že z obrazu záznamu pohybu vozdla a dalších vstupních podkladů není možno spolehlvě zjstt hodnotu ekvvalentní celkové aktvační doby t e a/nebo reakční dobu t r se dráha ujetá po dobu volnoběžné jízdy l B0 pro tyto doby nevypočítává a nezahrnuje do výpočtu teoretcké brzdné dráhy. Teoretcká brzdná dráha s B se vypočítá podle vztahu: s B B0 BK [m] (5.5) 3,6 a B kde: BK [km h - ] rychlost na konc účnného brzdění a B [m s - ] zpomalení stanovené podle A případě, že zpomalení se stanovuje analogcky k postupu 4.. je hodnota zpomalení a B pro bod B0 rovno okamžté hodnotě zpomalení v bodě = B0. případě stanovení zpomalení a B pro bod B0 podle postupu 4.. pro průměrné zpomalení mez body se pro výpočet použje hodnota průměrného zpomalení vypočtené podle vztahu (5.), kde parametry bodu B0 odpovídají parametrům bodu uvedeného vztahu (zpomalení a B odpovídá střednímu zrychlení na úseku jízdy bezprostředně předcházejícímu bodu B0 ). Poloha vozdla př dosažení rychlost BK se vypočte podle vztahu: L L s k [km] (5.6) BK B B SJ případě, že z obrazu záznamu pohybu vozdla a dalších vstupních podkladů je možno spolehlvě zjstt hodnotu ekvvalentní celkové aktvační doby t e a/nebo reakční dobu t r se 35

36 dráha ujetá po dobu volnoběžné jízdy l B0 pro tyto doby vypočítává a zahrnuje do výpočtu teoretcké brzdné dráhy. Teoretcká brzdná dráha s B se se započtením volnoběžné jízdy se vypočítá podle vztahu: s B B0 tr teq B0 BK [m] (5.7) 3,6 3,6 a B případě, že př volnoběžné jízdě mají na vozdlo vlv jné systémy a okolnost podle 5., odst. 3) se rychlost B0 stanoví podle vztahu: [km h - ] (5.8) B0 0 B0 kde: 0 [km h - ] rychlost vozdla na počátku volnoběžné jízdy B0 [m s - ] změna př volnoběžné jízdě 36

37 Lteratura: [] YHLÁŠKA Mnsterstva dopravy 73/995 Sb. ze dne. června 995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 4/996 Sb., vyhlášky č. 74/000 Sb. a vyhlášky č. 33/003 Sb. [] Rychloměry. Dostupné: [Ct: 00070] [3] FMD: 8 Předps o rychloměrech. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů. 97. Platí od [4] TT-3 - Souprava tachografu. Dostupné: souprava-tachografu. [Ct: ] [5] UnControls: Elektroncký rychloměr řady RE. Dostupný: [Ct: ] [6] ČD D 7. Předps pro hlášení a šetření mmořádných událostí, Změna č.. Praha: České dráhy. 00. Dostupné: [7] ČD 8/I. Předps pro provoz a obsluhu rychloměrů. Praha: České dráhy Dostupné: [8] Olvková, I., Křvda,., Frč? J.: Dopravní telematka. Ostrava: ŠB - Techncká unverzta Ostrava, s. ISBN X [9] ČSN EN 345- Ţeleznční aplkace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část : Poţadavky na provedení. ydána: [0] ČSN EN 4478 Ţeleznční aplkace - Brzdění - šeobecný slovník. ydána:.005 [] ČSN EN 453- Ţeleznční aplkace - Metody výpočtů zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění prot samovolnému pohybu - Část : Základní algortmy. ydána:.006 [] UIC 540 Brakes - Ar Brakes For Freght Trans And Passenger Trans. Ed. 5 (006) 37

Teorie elektrických ochran

Teorie elektrických ochran Teore elektrckých ochran Elektrcká ochrana zařízení kontrolující chod část energetckého systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajstt normální provoz Chráněný objekt fyzkální zařízení pro přenos el. energe,

Více

ZPŘESNĚNÍ ANALÝZY ZÁZNAMU POHYBU DRÁŽNÍCH VOZIDEL IMPROVED ANALYSIS OF RECORD OF RAILWAY VEHICLE MOTION

ZPŘESNĚNÍ ANALÝZY ZÁZNAMU POHYBU DRÁŽNÍCH VOZIDEL IMPROVED ANALYSIS OF RECORD OF RAILWAY VEHICLE MOTION ZPŘESNĚNÍ ANALÝZY ZÁZNAMU POHYBU DRÁŽNÍCH VOZIDEL IMPROVED ANALYSIS OF RECORD OF RAILWAY VEHICLE MOTION Jaromír Široký 1 Anotace: Příspěvek ukazuje možnosti použití nástrojů Microsoft Office pro rychlou

Více

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost

radiační ochrana Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost radační ochrana DOPORUČENÍ Měření a hodnocení obsahu přírodních radonukldů ve vodě dodávané k veřejnému zásobování ptnou vodou Rev. 1 SÚJB únor 2012 Předmluva Zákon

Více

Hodnocení využití parku vozidel

Hodnocení využití parku vozidel Hodnocení využtí parku vozdel Všechna kolejová vozdla přdělená jednotlvým DKV (provozním jednotkám) tvoří bez ohledu na jejch okamžté použtí jejch nventární stav. Evdenční stav se skládá z vozdel vlastního

Více

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT J. Tuma Summary: The paper deals wth dfferentaton and ntegraton of sampled tme sgnals n the frequency doman usng the FFT and

Více

popsat činnost základních zapojení převodníků U-f a f-u samostatně změřit zadanou úlohu

popsat činnost základních zapojení převodníků U-f a f-u samostatně změřit zadanou úlohu 7. Převodníky - f, f - Čas ke studu: 5 mnut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat čnnost základních zapojení převodníků -f a f- samostatně změřt zadanou úlohu Výklad 7.. Převodníky - f

Více

Stomatologická souprava CHIRANA CHEESE EASY

Stomatologická souprava CHIRANA CHEESE EASY Stomatologcká souprava CHIRANA CHEESE EASY NÁVOD K POUŽITÍ CHIRANA Medcal a.s., Stará Turá Nám. Dr. A. Schwetzera 194 916 01 Stará Turá, P.O.Box 57 SLOVENSKÁ REPUBLIKA Tel. : +42132-775 2257 Fax.: +42132-775

Více

Elektronické záznamové tachografy

Elektronické záznamové tachografy Elektronické záznamové tachografy 1/6 PN T 01_2013 tachografy.doc I. Názvosloví 1. Zobrazovací jednotka - zobrazuje řidiči základní údaje o okamžité rychlosti a počtu ujetých kilometrů. 2. Vysílač impulsů

Více

Návod k obsluze. Rádiový snímač prostorové teploty s hodinami 1186..

Návod k obsluze. Rádiový snímač prostorové teploty s hodinami 1186.. Návod k obsluze Rádový snímač prostorové teploty s hodnam 1186.. Obsah K tomuto návodu... 2 Jak pracuje rádový snímač prostorové teploty... 2 Normální zobrazení na dsplej... 3 Základní ovládání rádového

Více

Návod k obsluze. Hoval CZ s.r.o. Republikánská 45 31204 Plzeň tel/fax: (+420) 377 261 002, (+420) 377 266 023 info@hoval.cz www.hoval.

Návod k obsluze. Hoval CZ s.r.o. Republikánská 45 31204 Plzeň tel/fax: (+420) 377 261 002, (+420) 377 266 023 info@hoval.cz www.hoval. CZ Návod k obsluze Kotel pro spalování oleje Uno-3 / Mega-3 / Max-3 / Cosmo / ST-plus Kotel pro spalování plynu CompactGas (1000-2800) / Cosmo alufer / ST-plus alufer Hoval CZ s.r.o. Republkánská 45 31204

Více

Konvencní ústredna EPS

Konvencní ústredna EPS Konvencní ústredna EPS FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 cs Provozní příručka FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 Obsah cs 3 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 2 Stručný přehled 5 3 Přehled systému 6 3. Funkce 6 3.2 Sgnalzace

Více

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ

DYNAMICKÉ MODULY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČENÍ DYNAMICKÉ MODUY PRUŽNOSTI NÁVOD DO CVIČNÍ D BI0 Zkušebnctví a technologe Ústav stavebního zkušebnctví, FAST, VUT v Brně 1. STANOVNÍ DYNAMICKÉHO MODUU PRUŽNOSTI UTRAZVUKOVOU IMPUZOVOU MTODOU [ČSN 73 1371]

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE

MODELOVÁNÍ A SIMULACE MODELOVÁNÍ A SIMULACE základní pojmy a postupy vytváření matematckých modelů na základě blancí prncp numerckého řešení dferencálních rovnc základy práce se smulačním jazykem PSI Základní pojmy matematcký

Více

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA)

4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) 4.4 Exploratorní analýza struktury objektů (EDA) Průzkumová analýza vícerozměrných dat je stejně jako u jednorozměrných dat založena na vyšetření grafckých dagnostk. K tomuto účelu se využívá různých technk

Více

Directional Vehicle Stability Prototyping Using HIL Simulation Ověření systému řízením jízdy automobilu metodou HIL simulací

Directional Vehicle Stability Prototyping Using HIL Simulation Ověření systému řízením jízdy automobilu metodou HIL simulací XXXII. Semnar AS '2007 Instruments and ontrol, arana, Smutný, Kočí & Babuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Drectonal Vehcle Stablty rototypng Usng HIL Smulaton Ověření systému řízením

Více

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu B ČD V99/1 Účinnost od 1.12.2010 České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel

Více

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU

2. ELEKTRICKÉ OBVODY STEJNOSMĚRNÉHO PROUDU VŠB T Ostrava Faklta elektrotechnky a nformatky Katedra obecné elektrotechnky. ELEKTCKÉ OBVODY STEJNOSMĚNÉHO POD.. Topologe elektrckých obvodů.. Aktvní prvky elektrckého obvod.3. Pasvní prvky elektrckého

Více

Mi:STSI{ý úmd Moravské BUdejovice Odbor výstavby a územního plánováni

Mi:STSI{ý úmd Moravské BUdejovice Odbor výstavby a územního plánováni ! 298/3 NTL plynovod M:STSI{ý úmd Moravské BUdejovce Odbor výstavby a územního plánován ~:' ---- 256/1 *6 Jé!f/Í'~d9J'éÍ PO/t-J dm! -/,r;ta oiclo!$-,--r ZODP. PROJEKTANT: Ing. Aleš Dlabaja PARÉ: STAVBA:

Více

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

SIMULACE. Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 SIMULACE numercké řešení dferencálních rovnc smulační program dentfkace modelu Numercké řešení obyčejných dferencálních rovnc krokové metody pro řešení lneárních dferencálních rovnc 1.řádu s počátečním

Více

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY

MĚŘENÍ INDUKČNOSTI A KAPACITY Úloha č. MĚŘENÍ NDKČNOST A KAPATY ÚKO MĚŘENÍ:. Změřte ndkčnost cívky bez jádra z její mpedance a stanovte nejstot měření.. Změřte na Maxwellově můstk ndkčnost cívky a rčete nejstot měření. Porovnejte výsledky

Více

POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ ELEKTRICKÝ POTENCIÁL Elektrcká potencální energe Newtonův zákon pro gravtační sílu mm F = G r 1 2 2 Coulombův zákon pro elektrostatckou sílu QQ F = k r 1 2

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits

MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electric Parameter Measurement in PWM Powered Circuits Techncká 4, 66 07 Praha 6 MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH PARAMETRŮ V OBVODECH S PWM ŘÍZENÝMI ZDROJI NAPĚTÍ Electrc Parameter Measurement n PWM Powered Crcuts Martn Novák, Marek Čambál, Jaroslav Novák Abstrakt: V

Více

VÝVOJ SOFTWARU NA PLÁNOVÁNÍ PŘESNOSTI PROSTOROVÝCH SÍTÍ PRECISPLANNER 3D. Martin Štroner 1

VÝVOJ SOFTWARU NA PLÁNOVÁNÍ PŘESNOSTI PROSTOROVÝCH SÍTÍ PRECISPLANNER 3D. Martin Štroner 1 VÝVOJ SOFWARU NA PLÁNOVÁNÍ PŘESNOSI PROSOROVÝCH SÍÍ PRECISPLANNER 3D DEVELOPMEN OF HE MEASUREMEN ACCURACY PLANNING OF HE 3D GEODEIC NES PRECISPLANNER 3D Martn Štroner 1 Abstract A software for modellng

Více

APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY

APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY APPLICATION OF METHODS MULTI-CRITERIA DECISION FOR EVALUATION THE QUALITY OF PUBLIC TRANSPORT Ivana Olvková 1 Anotace:

Více

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory

Mechatronické systémy s elektronicky komutovanými motory Mechatroncké systémy s elektroncky komutovaným motory 1. EC motor Uvedený motor je zvláštním typem synchronního motoru nazývaný též bezkartáčovým stejnosměrným motorem (anglcky Brushless Drect Current

Více

Euromaxx. Plynový závěsný kotel nezávislý na přívodu vzduchu z místnosti ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31

Euromaxx. Plynový závěsný kotel nezávislý na přívodu vzduchu z místnosti ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 Plynový závěsný kotel nezávslý na přívodu vzduchu z místnost Euromaxx 6 720 610 421-00.1O ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 OSW Obsah Obsah Použté symboly 4 1 Údaje o kotl

Více

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

POLYMERNÍ BETONY Jiří Minster Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. Odborná skupna Mechanka kompoztních materálů a konstrukcí České společnost pro mechanku s podporou frmy Letov letecká výroba, s. r. o. a Ústavu teoretcké a aplkované mechanky AV ČR v. v.. Semnář KOMPOZITY

Více

Plynový kondenzační kotel CERAPUR

Plynový kondenzační kotel CERAPUR Návod k nstalac, obsluze a údržbě Plynový kondenzační kotel CERAPUR 6 720 610 910-00.2O ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Použté symboly 5 1 Údaje o kotl 6 1.1 Prohlášení

Více

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie VŠB-TU Ostrava SN171 PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie Datum měření: 28.3.2007 Vypracoval:Ondřej Winkler Spolupracoval:Martin Valas Zadání: 1. Seznamte

Více

Plynový závěsný kotel CERASTAR s automatickým přizpůsobením k délce odtahu spalin

Plynový závěsný kotel CERASTAR s automatickým přizpůsobením k délce odtahu spalin Návod na nstalac, montáž a obsluhu Plynový závěsný kotel CERASTAR s automatckým přzpůsobením k délce odtahu spaln 6 720 611 412-00.1R ZSN 24-6 AE... ZWN 24-6 AE... Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použté

Více

Plynový kondenzační kotel CERASMART

Plynový kondenzační kotel CERASMART Návod k nstalac, obsluze a údržbě Plynový kondenzační kotel CERASMART 6 720 610 907-00.2O ZB 7-22 A 23 ZWB 7-26 A 23 OSW Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použté symboly 4 1 Údaje o kotl 5 1.1 Prohlášení

Více

Konvenční vlakové zabezpečovače v železničním provozu na síti SŽDC historický vývoj a současný stav

Konvenční vlakové zabezpečovače v železničním provozu na síti SŽDC historický vývoj a současný stav Konvenční vlakové zabezpečovače v železničním provozu na síti SŽDC historický vývoj a současný stav Ivan Konečný, ZČU Plzeň 1. Úvod V letošním roce uplynulo již 50 let od zavedení nízkofrekvenčního liniového

Více

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu . PI regulátor Čas ke studu: 5 mnut Cíl Po rostudování tohoto odstavce budete umět defnovat ojmy: PI člen, vnější a vntřní omezení, řenos PI členu osat čnnost PI regulátoru samostatně změřt zadanou úlohu

Více

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje Konference ANSYS 2011 FSI analýza brzdového kotouče tramvaje Michal Moštěk TechSoft Engineering, s.r.o. Abstrakt: Tento příspěvek vznikl ze vzorového příkladu pro tepelný výpočet brzdových kotoučů tramvaje,

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Numerické metody optimalizace

Numerické metody optimalizace Numercké metody optmalzace Numercal optmzaton methods Bc. Mloš Jurek Dplomová práce 2007 Abstrakt Abstrakt česky Optmalzační metody představují vyhledávání etrémů reálných funkcí jedné nebo více reálných

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

Dopravní technika technologie

Dopravní technika technologie Pokyny pro řešení příkladů z předmětu Mechanika pohybu vozidel pro obor Dopravní technika technologie AR 2012/2013 Tyto příklady slouží k procvičení základních problematik probíraných na přednáškách tohoto

Více

Iterační výpočty. Dokumentace k projektu pro předměty IZP a IUS. 22. listopadu projekt č. 2

Iterační výpočty. Dokumentace k projektu pro předměty IZP a IUS. 22. listopadu projekt č. 2 Dokumentace k projektu pro předměty IZP a IUS Iterační výpočty projekt č.. lstopadu 1 Autor: Mlan Setler, setl1@stud.ft.vutbr.cz Fakulta Informačních Technologí Vysoké Učení Techncké v Brně Obsah 1 Úvod...

Více

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ bstrakt SIMULCE ŘÍZENÍ PNEUMTICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRMU MTL SIMULINK Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ Katedra automatzační technky a řízení Fakulta stroní VŠ-TU Ostrava Příspěvek popsue sestavení matematckého

Více

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR)

Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Ustanovení o návěstech na pohraniční trati a v pohraničních stanicích Lanžhot (ČR) Kúty (SR) Popis a význam návěstí SŽDC v ŽST Lanžhot a na části pohraniční tratě Lanžhot Kúty provozované SŽDC 1. Umístění

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

DETERMINATION OF THE NUMBER OF PERIODIC AND UNDPLANNED REPAIRS CAUSED BY VIOLENT DAMAGE ON RAILWAY TRACTION VEHICLES FOR NEWLY PROPOSED REPAIR SHOP

DETERMINATION OF THE NUMBER OF PERIODIC AND UNDPLANNED REPAIRS CAUSED BY VIOLENT DAMAGE ON RAILWAY TRACTION VEHICLES FOR NEWLY PROPOSED REPAIR SHOP STAOVEÍ POČTU PERIODICKÝCH OPRAV A EPÁOVAÝCH OPRAV VZIKÝCH VIVEM ÁSIÉHO POŠKOZEÍ A HACÍCH KOEJOVÝCH VOZIDECH PRO OVĚ AVRHOVAOU OPRAVU DETERMIATIO OF THE UMBER OF PERIODIC AD UDPAED REPAIRS CAUSED BY VIOET

Více

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 Úvod Elektronické záznamové zařízení je určeno jako doplňující zařízení ke stávajícím nebo novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS v reléové verzi používaných v síti Českých drah. Uvedená PZS

Více

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY PROPUSTNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Studijní opora Ing. Josef Bulíček, Ph.D. 2011 Propustnost železniční dopravy OBSAH SEZNAM SYMBOLŮ A ZNAČEK... 4 1 ZÁKLADNÍ DEFINICE A TERMINOLOGIE... 6 1.1 Charakteristika

Více

REDUKCE DIMENSIONALITY PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH MODELŮ PRO FDI

REDUKCE DIMENSIONALITY PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH MODELŮ PRO FDI REDUKCE DIMENSIONALITY PRAVDĚPODOBNOSTNÍCH MODELŮ PRO FDI J. Jkovský 1, M. Hofete 2 1 Humusoft s..o., Paha 2 Ústav Přístojové a řídcí technky, Fakulta stojní, ČVUT v Paze Abstakt Příspěvek se věnuje poblematce

Více

2 Dvoupodlažní elektrická jednotka typu 575 pro Litevské železnice (LG)

2 Dvoupodlažní elektrická jednotka typu 575 pro Litevské železnice (LG) DVOUPODLAŽNÍ ELEKTRICKÁ JEDNOTKA PRO LITEVSKÉ ŽELEZNICE (LG) S TRAKČNÍM SYSTÉMEM 25 KV, 50HZ Pavel BERÁNEK Ing. Pavel BERÁNEK, ŠKODA VAGONKA a.s., 1. máje 3176/102, 703 00 Ostrava, tel. +420 597 477 344,

Více

( x ) 2 ( ) 10.2.15 Úlohy na hledání extrémů. Předpoklady: 10211

( x ) 2 ( ) 10.2.15 Úlohy na hledání extrémů. Předpoklady: 10211 10..15 Úlohy na hledání etrémů Předpoklady: 1011 Pedagogcká poznámka: Kromě příkladů a není pro studenty problém vypočítat dervace funkcí. Problémem je hlavně nalezení těchto funkčních závslostí, tam postupujeme

Více

VÝPOČET VELIKOSTNÍCH PARAMETRŮ KOMPOSTÁREN NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH THE SIZE PARAMETER CALCULATION OF COMPOST PLANTS LOCALIZED ON COMPACTED AREAS

VÝPOČET VELIKOSTNÍCH PARAMETRŮ KOMPOSTÁREN NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH THE SIZE PARAMETER CALCULATION OF COMPOST PLANTS LOCALIZED ON COMPACTED AREAS VÝPOČET VELIKOSTNÍCH PARAMETRŮ KOMPOSTÁREN NA ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH THE SIZE PARAMETER CALCULATION OF COMPOST PLANTS LOCALIZED ON COMPACTED AREAS ALTMANN VLASTIMIL ), PLÍVA PETR 2) ) Česká zemědělská unverzta

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Předpis. pro hlášení a šetření mimořádných událostí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 12. ledna 2015

Více

PRACOVNÉ STOLY. PANAS Tools s.r.o. Hradište 371, SK- 95854 Tel. +421 (0)38 7496764-5, +421 (0) 38 7491373 panas@stonline.sk, www.panas.

PRACOVNÉ STOLY. PANAS Tools s.r.o. Hradište 371, SK- 95854 Tel. +421 (0)38 7496764-5, +421 (0) 38 7491373 panas@stonline.sk, www.panas. PRACOVNÉ STOLY PANAS Tools s.r.o. Hradište 371, SK- 95854 Tel. +421 (0)38 7496764-5, +421 (0) 38 7491373 panas@stonline.sk, www.panas.sk KOMBI Standardní konfigurace Následující stránky Vám opět představí

Více

Bezdrátové ovládání pro Vaši domácnost. Katalog produktů

Bezdrátové ovládání pro Vaši domácnost. Katalog produktů SYSTÉM WS300 Bezdrátové ovládání pro Vaš domácnost Katalog produktů Co je systém WS300? Z obsahu: < 10 mw FSK 433,92 MHZ Řada výrobků WS300 (z anglckého Wreless System, tedy bezdrátový systém) zahrnuje

Více

Obousměrná bezdrátová zabezpečovací ústředna Instalační manuál

Obousměrná bezdrátová zabezpečovací ústředna Instalační manuál Obousměrná bezdrátová zabezpečovací ústředna Instalační manuál Modely: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 Používané s: WT5500-433/868 WT5500P-433/868 Obousměrné bezdrátové klávesnce UPOZORNĚNÍ:

Více

Název testu: V-08 D1 (varianta A)

Název testu: V-08 D1 (varianta A) Název testu: V-08 D1 (varianta A) 1. V-08 D1 60 Správný název návěsti je: [předpis SŽDC (ČD) D1 čl. 510, 511, 512] a. Jízda přímým směrem zleva doprava b. Jízda přímým směrem zprava doleva c. Jízda vedlejším

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

Elektrická informační zařízení pro cestující

Elektrická informační zařízení pro cestující Marie Skřivanová Elektrická informační zařízení pro cestující Klíčová slova: informační zařízení, listová jednotka, LED diody, elektromagnetické bistabilní prvky, displeje s tekutými krystaly. Úvod Úroveň

Více

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ

VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ VLIV VELIKOSTI OBCE NA TRŽNÍ CENY RODINNÝCH DOMŮ Abstrakt Martn Cupal 1 Prncp tvorby tržní ceny nemovtost je sce založen na tržní nabídce a poptávce, avšak tento trh je značně nedokonalý. Nejvíce ovlvňuje

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

ESR, spinový hamiltonián a spektra

ESR, spinový hamiltonián a spektra ER, spnový hamltonán a spektra NMR k k získávání důležtých nformací o struktuře látky využívá gyromagnetckých vlastností atomových jader. Podobně ER (EPR) využívá k obdobným účelům gyromagnetckých vlastností

Více

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM

Bořka Leitla Bolometrie na tokamaku GOLEM Posudek vedoucího bakalářské práce Bořka Letla Bolometre na tokamaku GOLEM Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc Bořek Letl vpracoval svoj bakalářskou prác na tokamaku GOLEM, jehož rozvoj je závslý

Více

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad:

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad: Elektroncký obvod skládá se obvodových součástek navájem pospojovaných vodč působí v něm obvodové velčny Příklad: část reálného obvodu schéma část obvodu Obvodové velčny elektrcké napětí [V] elektrcký

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Unverzta Pardubce Dopravní fakulta Jana Pernera Dopravní opatření př rekonstrukc Nuselského mostu bez provozu trat metra D Vítězslav Šedna Bakalářská práce 22 Poděkování Na tom to místě bych chtěl poděkovat

Více

Čísla a písmena stanoví v označení typu druh, velikost a speciální provedení čelních převodovek BC a motorů.

Čísla a písmena stanoví v označení typu druh, velikost a speciální provedení čelních převodovek BC a motorů. Objednací klíč Čelní převodovky BC Označení typů čelních ozubených převodů BC Všeobecné údaje Čísla a písmena stanoví v označení typu druh, velkost a specální provedení čelních převodovek BC a motorů.

Více

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ č. TP 01/05 2. vydání ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ Technické podmínky vydává: Organizace: Jméno: Razítko, podpis: Datum: ŽPSV a.s. Třebízského 207 686 27 Uherský Ostroh Jan Eisenreich

Více

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2 ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB Vladmír Hanta 1 Ivan Gros 2 Vysoká škola chemcko-technologcká Praha 1 Ústav počítačové a řídcí technky 2 Ústav

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Staré mapy TEMAP - elearning

Staré mapy TEMAP - elearning Staré mapy TEMAP - elearnng Modul 4 Kartometrcké analýzy Ing. Markéta Potůčková, Ph.D., 2013 Přírodovědecká fakulta UK v Praze Katedra aplkované geonformatky a kartografe Kartometre a kartometrcké vlastnost

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OSK-03. číslo dokumentace: 205 16-01-02

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OVLÁDACÍ SKŘÍŇ OSK-03. číslo dokumentace: 205 16-01-02 ZAM - SERVIS s. r. o. ŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSÁ PŘÍRUČA OVLÁDACÍ SŘÍŇ OS-03 číslo dokumentace: 205 16-01-02 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení

Více

NAD ROZPOČTEM HORNÍCH POČERNIC

NAD ROZPOČTEM HORNÍCH POČERNIC V čísle najdete Vylétly první vlaštovky? Nad rozpočtem Horních Počernc Komse dopravy nformuje Jak jsme na tom se zdravím? Chcete s zvolt lékaře? Odpadová voda Právní poradna Společenská kronka Zpravodaj

Více

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn - Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Více

TEPLOMĚRY TOPENÁŘSKÉ ETR. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ TR a TU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ DTR a DTU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ S KONTAKTY DKR

TEPLOMĚRY TOPENÁŘSKÉ ETR. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ TR a TU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ DTR a DTU.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ S KONTAKTY DKR A. TEPLOMĚRY A.. TEPLOMĚRY TOPENÁŘSKÉ ETR. A.. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ TR a TU.. A.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ DTR a DTU.. 9 A.. TEPLOMĚRY TECHNICKÉ S KONTAKTY DKR A.. TEPLOMĚRY BIMETALOVÉ OSTATNÍ A.. INDIKÁTORY

Více

Návrh. ze dne 2005, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Návrh. ze dne 2005, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2005, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o regstrac vozdel, ve znění pozdějších předpsů Mnsterstvo dopravy stanoví podle 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA...

VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA... Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 4 2 VÝSTRAHA PŘI NEDOVOLENÉM PROJETÍ NÁVĚSTIDLA... 5 2.1 OBECNÉ POŽADAVKY... 5 2.2 VYHODNOCENÍ NEDOVOLENÉHO PROJETÍ... 5 2.3 DETEKČNÍ MÍSTO PRO NEDOVOLENÉ PROJETÍ... 6 2.4 VYUŽITÍ

Více

Určování parametrů elektrického obvodu v MS Excelu

Určování parametrů elektrického obvodu v MS Excelu XX. AS 003 Semnar nstrments and ontrol Ostrava May 6 003 47 rčování parametrů elektrckého obvod v MS Ecel OSÁG etr 1 SAÍK etr 1 ng. h.. Katedra teoretcké elektrotechnky-449 ŠB-T Ostrava 17. lstopad Ostrava

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Obj. č.: 19 83 15

TECHNICKÝ MANUÁL. Obj. č.: 19 83 15 TECHNICKÝ MANUÁL Obj. č.: 19 83 15 OBSAH 2 Strana: 1. Úvod... 2 2. Montáž... 3 3. popis funkce... 4 4. Přehled příkazů... 5 5. Přenos příkazů... 6 5.1 Datový přenos... 6 5.2 Syntaxe příkazu... 6 6. Popis

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

HelioSet. Instalační příručka. Bivalentní solární zásobník teplé vody 250 l HELIOSET 2.250 SC S-FE 250/3 SC. v e r z e

HelioSet. Instalační příručka. Bivalentní solární zásobník teplé vody 250 l HELIOSET 2.250 SC S-FE 250/3 SC. v e r z e HeloSet Instalační příručka HELIOSET.50 SC S-FE 50/3 SC Bvalentní solární zásoník teplé vody 50 l CZ v e r z e OBSAH ÚVOD Návod...3. Základní dokumentace...3. Doplňující dokumentace...3.3 Vysvětlvky symolů...3

Více

1. Cvičení ze Základů informatiky - rozsah 4+8 z,zk

1. Cvičení ze Základů informatiky - rozsah 4+8 z,zk 1. Cvčení ze Základů nformatky - rozsah 4+8 z,zk e-mal: janes@fd.cvut.cz www.fd.cvut.cz/personal/janes/z1-bvs/z1.html Úkoly : 1) Proveďte kontrolu (nventuru) programového vybavení: a) Jaké programy máte

Více

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59.

České dráhy ČD V 25. Z M Ě N A č. 2. Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele Divize obchodně provozní dne 20. 9. 2000 pod č. j. 59. České dráhy ČD V 25 P Ř E D P I S P R O O R G A N I Z A C I Ú D R Ž B Y E L E K T R I C K Ý C H A M O T O R O V Ý C H H N A C Í C H V O Z I D E L, O S O B N Í C H, V L O Ž E N Ý C H, P Ř Í P O J N Ý C

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

Spojité regulátory - 1 -

Spojité regulátory - 1 - Spojté regulátory - 1 - SPOJIÉ EGULÁOY Nespojté regulátory mají většnou jednoduchou konstrukc a jsou levné, ale jsou nevhodné tím, že neudržují regulovanou velčnu přesně na žádané hodnotě, neboť regulovaná

Více

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN

ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN ANALÝZA VZTAHU DVOU SPOJITÝCH VELIČIN V dokumentu 7a_korelacn_a_regresn_analyza jsme řešl rozdíl mez korelační a regresní analýzou. Budeme se teď věnovat pouze lneárnímu vztahu dvou velčn, protože je nejjednodušší

Více

Vlakové zabezpečovače v pražském metru, současný stav, provozní zkušenosti, perspektiva

Vlakové zabezpečovače v pražském metru, současný stav, provozní zkušenosti, perspektiva Vlakové zabezpečovače v pražském metru, současný stav, provozní zkušenosti, perspektiva Jaroslav Hauser, Milan Pecka 1. Úvod Vlakový zabezpečovač je technické zařízení, jehož úlohou je přispívat ke zvýšení

Více

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz:

Test dobré shody se používá nejčastěji pro ověřování těchto hypotéz: Ig. Marta Ltschmaová Statstka I., cvčeí 1 TESTOVÁNÍ NEPARAMETRICKÝCH HYPOTÉZ Dosud jsme se zabýval testováím parametrcký hypotéz, což jsou hypotézy o parametrech rozděleí (populace). Statstckým hypotézám

Více

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I.

K obr.3 : Souhlas k posunu Souhlas k posunu Zabrzděte mírně E. Výhybka je uvolněna Stlačit G. Stůj, zastavte všemi prostředky Zabrzděte úplně I. K obr.1 : N1 = Př1L N2 = 2-2150 N3 = PřKL N4 = 1L N5 = 2L N6 = OPřKL N7 = KL N8 = Se1 N9 = Se2 N10 = S2 N11 = Se101 N12 = S1 N13 = S3 N14 = S5 N15 = VL5 N16 = VL3 N17 = VL1 N18 = Lc2 N19 = MSe1 N20 = MVk1

Více

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale

DOPRAVNÍ PROVOZ. Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale DOPRAVNÍ PROVOZ Soubor pomůcek pro provoz na kolejišti sekce N-scale Pomůcky vychází z předpisů ČSD D1, D2 a D3 zjednodušených pro provoz na modulovém kolejišti v epoše IIIc-IVb (1965-1985). Datum aktualizace:

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

modulární řídicí systém pro všechny druhy vozidel na energeticky úsporné řízení AŽD Praha, s.r.o. MSV elektronika s.r.o., Studénka

modulární řídicí systém pro všechny druhy vozidel na energeticky úsporné řízení AŽD Praha, s.r.o. MSV elektronika s.r.o., Studénka AŽD Praha CRV & AVV modulární řídicí systém pro všechny druhy vozidel se zvláštním zaměřením na energeticky úsporné řízení Dr. Ing. Aleš Lieskovský, Dr. Ing. Ivo Myslivec AŽD Praha, s.r.o. Ing. Pavel Hanzelka,

Více

Popis ovládání pro elektrickou jednotku řady 471

Popis ovládání pro elektrickou jednotku řady 471 Popis ovládání pro elektrickou jednotku řady 471 1. Úvod Web Hummustrainz.com pro vás připravil model elektrické jednotky řady 471 pro železniční simulátor Trainz. Model má několik doplňkových funkcí,

Více

Téma 5: Parametrická rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny

Téma 5: Parametrická rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny 0.05 0.0 0.05 0.0 0.005 Nomnální napětí v pásnc Std Mean 40 60 80 00 0 40 60 Std Téma 5: Parametrcká rozdělení pravděpodobnost spojté náhodné velčn Přednáška z předmětu: Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ.

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ. S STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÍ AUTOBUSŮ CNG JAKO NÁHRADY DIESELOVÝCH VOZIDEL A VÝSTAVBA PLNICÍ STANICE VE MĚSTĚ KARVINÁ Červen 2013 O B S A H M A N A Ž E R S K É S H R N U T Í... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT10 Dgtální regulací teploty k vysokým úsporám energe Pb LEAD FREE v souladu s RoHS progr dny Po Út St

Více

Prezentace SE2. Připojení paměťové karty MMC k mikropočítači RCM3200

Prezentace SE2. Připojení paměťové karty MMC k mikropočítači RCM3200 VUTBR FEKT UAMT SE2 http://www.vutr.cz Prezentace SE2 Přpojení paměťové karty MMC k mkropočítač RCM3200 Tomáš Kreuzweser kreuzweser@kn.vutr.cz 1/10 P Úvod Paměťové karty MultmedaCard jsou dnes praktcky

Více

SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA

SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA Seminář Czech Raildays, Ostrava, 17.06. 2008 SOUČASNÝ STAV PASIVNÍ BEZPEČNOSTI KOLEJOVÝCH VOZIDEL A TRENDY DO BUDOUCNA Zdeněk MALKOVSKÝ 1, Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice řešení pasivní bezpečnosti

Více

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model

MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN. The End Stage Renal Disease Treatment Model ROČNÍK LXXII, 2003, č. 1 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 5 MODEL LÉČBY CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN 1 Karel ANTOŠ, 2 Hana SKALSKÁ, 1 Bruno JEŽEK, 1 Mroslav PROCHÁZKA, 1 Roman PRYMULA 1 Vojenská lékařská akademe

Více

ROZDĚLENÍ MALÝCH PROHLÍDEK VOZIDEL MVTV-2 DESCRIPTION OF THE MVTV-2 TYP RAIL MOTOR AND ITS MAINTENANCE INTERVALS

ROZDĚLENÍ MALÝCH PROHLÍDEK VOZIDEL MVTV-2 DESCRIPTION OF THE MVTV-2 TYP RAIL MOTOR AND ITS MAINTENANCE INTERVALS ROZDĚLENÍ MALÝCH PROHLÍDEK VOZIDEL MVTV- DESCRIPTION OF THE MVTV- TYP RAIL MOTOR AND ITS MAINTENANCE INTERVALS Tomáš Čvančara 1 Anotace:V příspěvku je předložen základní popis vozidla řady MVTV- a intervaly

Více

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Ludvík Vébr 21.5.2013, Praha 9 hotel STEP 1. Úvod V současnosti probíhá/proběhla revize většiny českých technických norem pro projektování pozemních komunikací,

Více