P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995"

Transkript

1 Historie deníků k KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem doposud P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 M L A D Á F R O N T A D N E S Původní název MLADÁ FRONTA do: 31.srpna 1990 Vznik deníku: 9. května 1945 Nový název od: 1.září 1990 S P O R T Původní název ČESKOSLOVENSKÝ SPORT do: Vznik deníku: Vznik titulu: (Ročník 1, č.1) Až do roku 1965 vycházel titul nejprve 2krát týdně (ÚT a PÁ) a periodicita se postupně zvyšovala až na denní. Změna názvu: (Ročník 1, č.1) Mutace: Praha, Brno, Ostrava (stav k ) 1.2. Deník vzniklý po roce 1989 převzetím názvu z týdeníku vycházejícího před rokem 1989 HOSPODÁŘSKÉ NOVINY Vznik týdeníku: Změna periodicity na deník:

2 1.3. Deník zakázaný minulým reţimem a znovu vycházející po roce 1989 L I D O V É N O V I N Y Vznik deníku: v roce 1893 Obnovené vydávání deníku od: 2.dubna 1992 Vývoj: Rok : deník LIDOVÉ NOVINY : kontinuální pokračování pod změněným názvem SVOBODNÉ NOVINY : kontinuální pokračování pod původním názvem LIDOVÉ NOVINY : deník režimem úředně zastavený a dále vycházející v různých podobách a periodicitě jako samizdat Deníky vznikající a vycházející po roce 1989 HALÓ NOVINY Vznik deníku: (Ročník 1, č.1) B L E S K Vznik deníku: (Ročník 1, č.1) Nedělní vydání: (Číslo 1) Mutace: Moravskoslezský (od ročníku 6,č.102, ) Střední Čechy (od ročníku 8, č.10, ) Sever (od ročníku 8, č.26, ) ŠÍP Zahájení vydávání: (Ročník 1, č.1) Vydavatel: Vltava-Labe-Press, a.s. Celostátní bulvární deník vzniklý z regionálního bulvárního Večerníku Praha, který navázal na společenský městský Večerník Praha AHA! Zahájení vydávání: (Ročník 1, č.1) Vydavatel: EBIKA, Sebastian Pavlowski Končí jako deník , jako titul přechází u stejného vydavatele jako týdeník 2

3 2. Celostátní deníky vzniklé před a zaniklé po roce Deníky vycházející jiţ před rokem 1989 P R Á C E Vznik deníku: 9. května 1945 Zánik deníku: 31. prosince 1997 (Ročník 53, č. 304) Vývoj: Od do zániku vycházel deník v omezeném nákladu pouze pro předplatitele. L I D O V Á D E M O K R A C I E Vznik deníku: 12. května 1945 Zánik deníku: 23. července 1994 Vývoj: Dnem zániku převzal vydavatelská práva k deníku LIDOVÁ DEMOKRACIE vydavatel deníku LIDOVÉ NOVINY, a.s. od společnosti Pragoprint a ve vydávání nepokračoval. ZN zemské noviny Vznik: : pod původním názvem ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY Poslední vydání: (Ročník 47, č.77) Změna názvu: (Ročník 1, č.1): Nadtitul: České a moravské zemědělské noviny ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY Změna názvu: (Ročník 1, č.127) ZN české a moravskoslezské zemědělské noviny Změna názvu: (Ročník 2, č.254): ZN noviny Změna názvu: (Ročník 6, č.1) ZN zemské noviny Ukončení vydávání: (Ročník 11, č. 208) v Čechách a na Moravě Při změně vydavatele (z Ministerstva zemědělství na soukromý podnikatelský subjekt) a při první změně názvu (ZN české a moravskoslezské noviny) vycházel určitou dobu paralelně deník s původním názvem ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY, (nazývané podle tehdejšího ministra zemědělství Kubátovy zemědělky ). Vznik nejprve jako týdeník: duben květen červen 1991 (Ročník 47) Změna na deník : (Ročník 47, č.90) Zánik periodika: (Ročník 48, č.192) Autorská poznámka: Zachytit vývoj tohoto titulu se mi podařilo jen díky obětavé pomoci vedoucích pracovnic příslušných útvarů Národní knihovny ČR v Praze a Státní vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Ani ony však nemají některé změny doloženy příslušnými výtisky. 3

4 ČESKÉ SLOVO (vychází v českých krajích) MORAVSKÉ SLOVO (vychází v moravských krajích) Vznik: (Ročník 92, č.43) Titul SVOBODNÉ SLOVO (později SLOVO) navázal na tradici předválečného deníku včetně názvu (viz dále). Ukončení vydávání: ČESKÉ SLOVO: (Ročník 93, č. 208) MORAVSKÉ SLOVO: (Ročník 93, č. 226) Vznik: s názvem ČESKÉ SLOVO (Ročník 1, č.1) Zánik: (Ročník 37, č.27) Po dni zániku lze v Národní knihovně ČR zachytit ještě večerník se stejným názvem v období Vznik: (Ročník 1, č.1) s názvem SVOBODNÉ SLOVO Změna názvu: (Ročník 51 resp. ročník 89, č.1): Pondělní Úterní Středeční Čtvrteční Páteční Sobotní SLOVO Zánik: (Ročník 54 resp. ročník 92, č.55) P R Á V O L I D U Vývoj periodika: Periodikum měnilo v průběhu vycházení periodicitu i název viz tabulka. Název titulu Vznik Periodicita Ukončení vydávání PRÁVO LIDU x v měsíci v roce 1897 PRÁVO LIDU v roce 1897 Deník NÁRODNÍ PRÁCE Deník monotem.číslo PRÁVO LIDU Deník ( ročník 48 ) PRÁVO LIDU v roce 1990 *) Týdeník únor 1991 PRÁVO LIDU Deník PRÁVO LIDU Týdeník

5 *) V prosinci 1998 čtrnáctideník, příprava na týdenní periodicitu Další vývoj: Leden, únor, březen 1993: vyšla nepravidelně 3 čísla : vyšla 3 čísla (měsíčník) : JUBILEJNÍ PRÁVO LIDU, listopad, prosinec 1997: PRÁVO LIDU (měsíčník) Od 1.ledna 1998 vychází periodikum jako vnitrostranický měsíčník ČSSD 2.2. Deníky vzniklé a zaniklé po roce 1989 N O V I N Y Vznik deníku: 6. března 1992 (V Národní knihovně ČR je vznik evidován ) Zánik deníku: 12. září 1992 Vývoj: Dnem zániku došlo ke sloučení NOVIN s deníkem PROSTOR. (Ročník 1, č. 152) P R O S T O R Vznik deníku: 1. dubna 1992 Zánik deníku: 12. prosince 1992 (Ročník 1, č.125) Vývoj: Deník PROSTOR se postupně sloučil s deníkem NOVINY a poté s deníkem METROPOLITNÍ TELEGRAF, viz vývoj deníku DENNÍ TELEGRAF. O B Č A N S K Ý D E N Í K Vznik deníku: 3. května 1990 Zánik deníku: 12. říjen 1991 (Ročník 2, č. 239) Vývoj: Deník vznikl z regionálního deníku Středočeského kraje SVOBODA. Č E S K Ý D E N Í K Vznik deníku: 14. října 1991 Zánik: 31. prosince 1994 (Ročník 4, č. 304) Vývoj: Český deník navázal na vydávání deníku OBČANSKÝ DENÍK, který vznikl 3. května 1990 z regionálního deníku Středočeského kraje SVOBODA ( vzniká v roce 1953). 5

6 D E N N Í T E L E G R A F Vznik deníku: 3. ledna 1994 Zánik deníku: 6. listopadu 1997 (Ročník 6, č. 260) Vývoj: DENNÍ TELEGRAF vznikal postupně fúzí různých deníků: 1.fúze: TELEGRAF: Vznik: 21. prosince 1991 Zánik: 28. srpna 1992 (Roč.1, č. 202) METROPOLITAN: Vznik: 12. dubna 1991 Zánik: 28. srpna 1992 (Roč.2, č. 189) Sloučením vzniká: METROPOLITNÍ TELEGRAF Vznik: 29. srpna 1992 Zánik: 31. prosince 1992 (Ročník 1, č. 104) 2.fúze: Sloučením METROPOLITNÍ TELEGRAF + PROSTOR vzniká: TELEGRAF TELEGRAF: Vznik: 22. října 1993 ( Ročník 2, č. 244) Zánik: 31. prosince 1993 (Ročník 2, č. 303) 3.etapa: Z tohoto TELEGRAFU 3. ledna 1994 vzniká: D E N N Í T E L E G R A F VENKOV (Deník českého a moravskoslezského venkova) Vznik: vzniká periodikum jako týdeník československé strany zemědělské Zánik: ( Ročník 1, č.31) Vznik deníku: (Ročník 1, č. 32) Zánik: (Ročník 3, č.178) (Ročník 2, č.216) došlo ke změně podtitulu: Deník podnikavých lidí ŠPÍGL Vznik deníku: (Ročník 1, č.1) Změna názvu: DENÍK ŠPÍGL (Ročník 5, č.151) Zánik deníku: (Ročník 12,č.155) Po tomto datu list měnil periodicitu a v červenci 2002 bylo vydávání titulu s tímto názvem definitivně zastaveno. 6

7 S U P E R Vznik deníku: 25. února 2001 (Ročník 1, č.1) Zánik deníku: 16. července 2002 (Ročník 2, č.190) IMPULS Vznik deníku: (Ročník 1, č. 1) Majitel: Ivan Kaufmann Změna názvu: Na základě soudního rozhodnutí nesměl být dále používán název deníku, protože ho má chráněno Rádio Impuls. Došlo ke změně názvu: Deník Inpuls (19. září 2003) Zánik deníku: 11. října 2003 (Ročník 1, č. 131) SUPER SPY Zahájení vydávání: (Ročník 1, č.1) Zánik deníku: Zaniklé regionální deníky vycházející aţ po roce 1989 E X P R E S Vznik deníku: 1. března 1992 Zánik deníku: 24. dubna

8 Vývoj: Deník vzniká kontinuální fúzí a přejmenováváním deníků: POLEDNÍ EXPRES: Vznik: v roce 1990 Zánik: 30. září 1990 STŘEDOČESKÝ EXPRES: Vznik: 3. října 1990 Zánik: prosinec 1990 ČESKÝ EXPRES: Vznik: v lednu 1991 Zánik: v roce 1992 Na ČESKÝ EXPRES pak v roce 1992 navazuje plynule deník EXPRES Vývoj: Deník koupil v dubnu 1996 vydavatel deníku BLESK (Ringier a.s.) a ukončil jeho vydávání. D O B R Ý V E Č E R městské noviny Prahy večerníkového typu Vznik deníku: květen 1993 Zánik deníku: září 1993 (Ročník 1, č. 83) Vývoj: Deník pokračoval kontinuálně pod jinými názvy: DOBRÝ VEČERNÍK: Vznik: 6. září 1993 Zánik: 23. července 1996 PRAŢSKÉ NOVINY: Vznik: 2. září 1996 Zánik: 1. dubna Deníky šířené zdarma METRO Deník šířený zdarma v Praze! Zahájení vydávání: (Ročník 1, č.1) Vydavatel: Ringier ČR, a.s. 8

Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu

Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu - 1 - Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu 1. Úvodem PhDr. Milan Šmíd Institut komunikačních studií a žurnalistiky Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd Na jaře roku 2004 byla

Více

Média v období první republiky

Média v období první republiky Média v období první republiky A. Republika ãtenáfiû Struktura prvorepublikového tisku se konstituovala již v období Rakouska-Uherska, neboť se vytvářela v těsné souvislosti se vznikem politických stran

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991

FILOZOFICKÁ FAKULTA OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra muzikologie OBRAZ KULTURY V CELOSTÁTNÍCH DENÍCÍCH V LETECH 1990 A 1991 THE IMAGE OF CULTURE IN NATIONAL NEWSPAPERS IN THE YEARS 1990 AND 1991

Více

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Diplomová práce Martin Drozda Vysoká škola Hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Studijní obor: Marketingové komunikace Vedoucí diplomové

Více

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Projekt Regionálního centra mediální výchovy je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Metodická příručka pro výuku

Více

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Katalogizace pokračujících zdrojů. Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Katalogizace pokračujících zdrojů Zuzana Hájková Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je seriál? ISBD: seriálovým dokumentem se rozumí publikace (na jakémkoli médiu), vydávaná pravidelně

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Daniela Románková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Daniela Románková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Daniela Románková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Daniela

Více

Vlastnická struktura českého mediálního trhu s ohledem na globalizační procesy

Vlastnická struktura českého mediálního trhu s ohledem na globalizační procesy Vlastnická struktura českého mediálního trhu s ohledem na globalizační procesy Analytický materiál k projektu Zkvalitnění mediálního prostředí pro působení občanských iniciativ Institut demokracie pro

Více

150 let Střední školy zemědělské Přerov Historie a současnost

150 let Střední školy zemědělské Přerov Historie a současnost 150 let Střední školy zemědělské Přerov Historie a současnost Vzniku a založení zemědělské školy v Přerově předcházelo společenské dění, kdy v druhé polovině šedesátých let 19. století vznikaly hospodářské

Více

Graf č. 1.: Celkový počet ohrožených osob leden 2012... 3. Graf č. 2.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví leden 2012... 4

Graf č. 1.: Celkový počet ohrožených osob leden 2012... 3. Graf č. 2.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví leden 2012... 4 Obsah Graf č. 1.: Celkový počet ohrožených osob leden 2012... 3 Graf č. 2.: Celkový počet ohrožených osob dle pohlaví leden 2012... 4 Graf č. 3.: Celkový počet ohrožených osob únor 2012... 5 Graf č. 4.:

Více

usídleni v jihomoravských obcích na Mikulovsku. Po únoru 1948 byli na základě rozhodnutí orgánů komunistického režimu násilně rozptýleně usídleni po

usídleni v jihomoravských obcích na Mikulovsku. Po únoru 1948 byli na základě rozhodnutí orgánů komunistického režimu násilně rozptýleně usídleni po Bulharská menšina K bulharské národnosti se v roce 2001 přihlásily v ČR 4 363 osoby. Geografické usídlení Bulharů v rámci ČR je celoplošné, soustředěni jsou především ve velkých městech. Téměř třetina

Více

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území

Bakalářská práce. Vývoj školské správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor: Veřejná správa Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj školské správy na našem území Luboš Chmelík 2009/2010 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012

Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012 Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012 Listopad 2012 1 Vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů v roce 2012. Autoři jednotlivých kapitol: Vladimír Pistorius, vladimir@pistorius.cz 1, 2b, 3, 4, 8, 9 Marek

Více

WORK CAMPS AND FIGHTING WITH UNEMPLOYMENT IN POST-MUNICH CZECHOSLOVAKIA. [Pracovní tábory a boj s nezaměstnaností v pomnichovském Československu]

WORK CAMPS AND FIGHTING WITH UNEMPLOYMENT IN POST-MUNICH CZECHOSLOVAKIA. [Pracovní tábory a boj s nezaměstnaností v pomnichovském Československu] WORK CAMPS AND FIGHTING WITH UNEMPLOYMENT IN POST-MUNICH CZECHOSLOVAKIA [Pracovní tábory a boj s nezaměstnaností v pomnichovském Československu] Lubomír Nenička 1 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská

Více

140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH

140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH 140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH 1860 2000 ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE A VÝVOJE KLATOVSKÉHO KNIHOVNICTVÍ VYDALA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLATOVY 2000 Často myslívám na bývalou Městskou knihovnu v Klatovech. Ze svého tehdejšího

Více

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz ROČNÍK XIII 3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 3/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 24 Rozeslána dne 29. února 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 24 Rozeslána dne 29. února 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 24 Rozeslána dne 29. února 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 60. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům 61.

Více

Typologie historických vězeňských zařízení

Typologie historických vězeňských zařízení Časopis pro historickou penologii Vydává Institut vzdělávání Kabinet dokumentace a historie VS ČR 1/2005 Typologie historických vězeňských zařízení Vznik a vývoj českého vězeňství úzce souvisí se vznikem

Více

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014 Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora www.operatoropencard.cz 2016 2015 Úspora nákladů Hlavní cíle

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ Katedra geografie Jan ŠMÍD Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva 2011 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace 1 2 O B S A H Úvod 5 Doplňování

Více

Případ Rádio Česko a BBC v kostce

Případ Rádio Česko a BBC v kostce Případ Rádio Česko a BBC v kostce Případ Rádio Česko a BBC v kostce... 1 Jak a proč získala britská BBC vysílače v České republice, resp. v bývalém Československu?... 2 Jaký byl postoj Československého

Více

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku Iva Kvapilová Politická situace v Československu po únorovém vítězství komunistů a s tím související působení sovětských

Více

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 1 ÚVODNÍ INFORMACE Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 2020 byla zpracována v průběhu roku 2013-2014 a zohledňuje

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Jan Rychlík ROZDĚLENÍ ČESKO- SLOVENSKA 1989 1992

Jan Rychlík ROZDĚLENÍ ČESKO- SLOVENSKA 1989 1992 Jan Rychlík ROZDĚLENÍ ČESKO- SLOVENSKA 989 992 Jan Rychlík ROZDĚLENÍ ČESKO- SLOVENSKA 989 992 V Y Š E H R A D Tato práce vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P2 Historie

Více