Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 B2B CENTRUM a.s

2 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník Identifikační údaje stavby Smlouvy a dodatky Autorizace účastníků, otisky razítek Projektová a jiná technická dokumentace Dokladová část Položkový rozpočet Časový harmonogram Kontroly dozorových orgánů, zápisy z kontrolních dnů Denní záznam stavby Předání a převzetí staveniště Záznam o vytýčení sítí, kontrole před zásypem Změny a odchylky Průzkumy, zkoušky, měření Kniha BOZP Evidence odevzdaných odpadů Zakrývání konstrukcí Přejímky, odstranění vad Přítomnost zaměstnanců na staveništi Administrace Práva Elektronické podepisování Části stavby Statistika deníku

3 Začínáme Tato kapitola popisuje přihlášení do aplikace, postup při zapomenutí hesla, vytvoření nového uživatele a editaci jeho osobních údajů. V další části kapitoly naleznete návod pro vkládání souborů a elektronické podepisování vložených PDF souborů. Přihlášení a zapomenuté heslo Pro přihlášení do aplikace vyplňte pole Účet a Heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit se. Obrázek 1 - Přihlašovací obrazovka Pokud zapomenete heslo pro přihlášení do aplikace, můžete si nechat vygenerovat nové. Pod přihlašovacím oknem klikněte na odkaz Zapomenuté heslo (Obrázek 1), v následně v zobrazené tabulce vyplňte pole Účet a a klikněte na tlačítko Odeslat heslo (Obrázek 2). Obrázek 2 - Žádost o nové heslo Vytvoření uživatele Pro využívání produktu Stavební deník je nutné být přihlášen do aplikace a s tím souvisí vytváření uživatelských účtů. Právo na vytvoření nového uživatele má pouze administrátor. Postup vytvoření nového účtu: klikněte na své uživatelské jméno viz Obrázek 3 vyberte záložku Seznam uživatelů 3

4 klikněte na odkaz Nový uživatel (Obrázek 4) Obrázek 3 - Odkaz na uživatelské jméno Obrázek 4 - Vytvoření nového uživatele Vyplňte požadované údaje o uživateli a dokončete vytváření kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 5). Vytvořeného uživatele máte možnost editovat, zrušit, nebo mu vygenerovat nové heslo (Obrázek 4). Obrázek 5 - Editace uživatele 4

5 Editace osobních údajů Osobní údaje si může uživatel editovat sám, nebo mu mohou být změněny administrátorem. Změna osobních údajů uživatelem: klikněte na své přihlašovací jméno viz Obrázek 6 vyberte požadovanou záložku; Změnit heslo (pokud chcete změnit heslo), nebo Změnit osobní údaje (pokud dojde ke změně např. jména, příjmení, apod.) editaci dokončíte kliknutím na tlačítko Odeslat v případě změněného hesla, nebo kliknutím na tlačítko Uložit v případě změněných osobních údajů Obrázek 6 - Odkaz na uživatelské jméno Obrázek 7 - Změna hesla Změna osobních údajů administrátorem je stejná jako u běžného uživatele, na rozdíl od něj má však administrátor možnost editovat jak svůj účet, tak i účty jiných uživatelů. Mimo jiné může administrátor generovat uživatelům nová hesla. 5

6 Obrázek 8 - Editace uživatele administrátorem Jestliže chcete editovat konkrétního uživatele a seznam uživatelů je příliš dlouhý, máte možnost využít filtru. Ten se nachází nad seznamem uživatelů. Do pole filtru zadáte příslušné jméno uživatele a kliknete na tlačítko Vyhledat. Výsledek filtru zrušíte kliknutím na tlačítko Zrušit filtr. Obrázek 9 - Filtr Vkládání souborů Vkládání souborů probíhá na více místech v aplikaci (Identifikační údaje stavby, Denní záznam stavby, apod.). Je možné vkládat neomezené množství odkazů na základní typy souborů - PDF, DOC, XLS, JPG, DWG, apod. Maximální velikost souboru však nesmí přesáhnout 50 MB. Obrázek 10 - Vkládání souborů (záložka Identifikační údaje stavby) Při vkládání souboru vyplňte nejprve všechna povinná pole (označená hvězdičkou), poté klikněte na tlačítko Procházet, na disku počítače vyberte žádaný soubor a klikněte na tlačítko Uložit (Obrázek 11). 6

7 Obrázek 11 - Vkládání souborů (záložka Smlouvy a dodatky) Máte možnost vložit do jednoho záznamu i několik souborů za sebou. Postupujete jako u vkládání jednoho souboru, pouze po načtení souboru (tlačítko Procházet ) klikněte na tlačítko Vložit soubor (Obrázek 12). Takto si připravte všechny vkládané soubory, které pak najednou vložíte kliknutím na tlačítko Uložit. Obrázek 12 - Vkládání více souborů Vložený soubor se uloží do tabulky viz Obrázek 13 7

8 Obrázek 13 - Vložený soubor Elektronický podpis Elektronicky podepisovat se mohou pouze soubory formátu PDF. Jde tedy o vytvořené záznamy, reporty a vložené PDF soubory. Podepisování souboru zahájíte kliknutím na ikonu Podepsat (Obrázek 14). Obrázek 14 - Ikona elektronického podpisu Následně vyberte certifikát (tlačítko Procházet ) a potvrďte jej tlačítkem OK (Obrázek 15). Obrázek 15 - Volba certifikátu 8

9 Poté se zobrazí okno s informací o zvoleném certifikátu - kde se nachází, pro koho je certifikát určen, kdo certifikát vystavil a jeho platnost od do (Obrázek 16). Jestliže chcete pokračovat, zvolte tlačítko Podepsat. Pokud chcete podepisování zrušit, zvolte tlačítko Storno. Obrázek 16 - Detail certifikátu V následně zobrazeném okně je informace o úspěšném podepsání dokumentu (Obrázek 17). Podepsaný dokument můžete uložit. Pokud kliknete na tlačítko Storno, dojde k podepsání souboru pouze lokálně (na vašem počítači). Po kliknutí na tlačítko Uložit se soubor odešle na server a vytvoří se nová ikona Detail podpisů (Obrázek 18), která obsahuje historii podepisování daného souboru - kdo soubor podepsal, kdy byl podepsán, jméno vlastníka certifikátu, apod. (Obrázek 19). Při opakovaném podepisování souboru stejným certifikátem se zde informace o certifikátu zobrazí pouze jednou. Obrázek 17 - Dotaz na uložení podepsaného dokumentu 9

10 Obrázek 18 - Ikona Detail podpisů Obrázek 19 - Detail podpisů 10

11 Stavební deník V této kapitole jsou popsány jednotlivé části stavebního deníku, jejich funkčnost a použití. Identifikační údaje stavby Na záložce Identifikační údaje stavby se nachází formulář sloužící k evidenci firem pracujících na stavbě. Obrázek 20 - Záložka Identifikační údaje stavby K jednotlivým funkcím můžete vytvářet oprávněné osoby. Existují dvě možnosti, jak vytvořit konkrétní oprávněné osoby. Můžete přiřazovat konkrétní osoby z adresáře existujících účtů pomocí tlačítka Přiřadit oprávněnou osobu. Těm dále nastavujete, případně odebíráte práva. 11

12 Obrázek 21 - Přidat oprávněnou osobu Obrázek 22 - Výběr oprávněné osoby ze seznamu uživatelů 12

13 Obrázek 23 - Odkaz na nastavení práv Obrázek 24 - Nastavení práv Druhá varianta je ruční vyplnění jednotlivých polí konkrétní oprávněné osoby. Té už však práva nastavovat nemůže, smíte je pouze odebírat. Další změny týkající se identifikace jsou vkládány pomocí Změn a doplňků. Ve spodní části formuláře lze přidávat typy organizací pomocí roletky Přidat organizaci a následným kliknutím na tlačítko Přidej (Obrázek 25). 13

14 Obrázek 25 - Přidání nové organizace V bloku Uložení / Editace formuláře máte možnost vkládat přílohy. Děje se tak za pomoci tlačítka Procházet v poli Přidat dokument, kde si vyberete konkrétní soubor a nahrajete jej kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 26). Obrázek 26 - Vkládání dokumentu Na této záložce můžete vytvářet záznam o identifikačních údajích stavby, které můžete také podepisovat (viz. kapitola Elektronický podpis). Po vytvoření záznamu se vygeneruje PDF soubor s aktuálními informacemi z této stránky, včetně uložených příloh (Obrázek 27). 14

15 Obrázek 27 - Vytvořený záznam 15

16 Smlouvy a dodatky Na záložce Smlouvy a dodatky jsou vloženy kompletní smlouvy vzešlé z výběrových řízení. Další smlouvy a dodatky, které budou vznikat a měnit se, se vkládají do Změn a doplňků. Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou) - Smlouva číslo a Předmět smlouvy, vložte dokument(y) (viz kapitola Vkládání souborů) a dokončete vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 28). Vytvořený záznam se uloží nad formulář s jedinečným pořadovým číslem. Obrázek 28 - Záložka Smlouvy a dodatky 16

17 Autorizace účastníků, otisky razítek Na záložce Autorizace účastníků jsou vloženy doklady o autorizaci jednotlivých účastníků výstavby. Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou) - Datum a Předmět / obsah, vložte dokument(y) (viz kapitola Vkládání souborů) a dokončete vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 29). Vytvořený záznam se uloží nad formulář s jedinečným pořadovým číslem. Obrázek 29 - Záložka Autorizace účastníků, otisky razítek Projektová a jiná technická dokumentace Na záložce Projektová a jiná technická dokumentace je vložena kompletní projektová a jiná technická dokumentace (ze zadávacího řízení). Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou). Z roletky Kód zvolíte, zda jde o Nový záznam nebo Změnu či doplněk, vložte dokument(y) (viz kapitola Vkládání souborů) a dokončete vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 30). Vytvořený záznam se uloží nad formulář s jedinečným pořadovým číslem. 17

18 Obrázek 30 - Záložka Projektová a jiná technická dokumentace Dokladová část Na záložce Dokladová část jsou vloženy kompletní doklady, týkající se stavby, resp. stavebních řízení - vyjádření správců sítí, povolení apod. Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou). Z roletky Kód zvolíte, zda jde o Nový záznam nebo Změnu či doplněk, vložte dokument(y) (viz kapitola Vkládání souborů) a dokončete vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit. Vytvořený záznam se uloží nad formulář s jedinečným pořadovým číslem. Obrázek 31 - Záložka Dokladová část 18

19 Položkový rozpočet Na záložce Položkový rozpočet je vložen kompletní výkaz (rozpočet) ze zadávacího řízení. Další doklady týkající se položkového rozpočtu jsou vkládány do Změn a doplňků. Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou). Z roletky Kód zvolíte, zda jde o Nový záznam nebo Změnu či doplněk, vložte dokument(y) (viz kapitola Vkládání souborů) a dokončete vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 32). Vytvořený záznam se uloží nad formulář s jedinečným pořadovým číslem. Obrázek 32 - Záložka Položkový rozpočet Časový harmonogram Na záložce Časový harmonogram jsou vloženy harmonogramy, vzešlé jednak ze zadávacího řízení, jednak upravené na základě dodatků a průběžných změn vyplývajících z průběhu výstavby. Další smlouvy a dodatky, které budou vznikat a měnit se, se vkládají do Změny. Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou) - Datum a Číslo schvalovacího dokumentu, vložte dokument(y) (viz kapitola Vkládání souborů) a dokončete vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 33). Vytvořený záznam se uloží nad formulář s jedinečným pořadovým číslem. 19

20 Obrázek 33 - Záložka Časový harmonogram Kontroly dozorových orgánů, zápisy z kontrolních dnů Na záložce Kontroly dozorových orgánů, zápisy z kontrolních dnů se postupně vkládají doklady (protokoly, zápisy apod.) o kontrolách dozorových orgánů a zápisy z kontrolních dnů tak, jak jsou postupně prováděny. Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou) - Č.j. / p.č. a Předmět / obsah, vložte dokument(y) (viz kapitola Vkládání souborů) a dokončete vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 34). Vytvořený záznam se uloží nad formulář s jedinečným pořadovým číslem. Obrázek 34 - Záložka Kontroly dozorových orgánů, zápisy z kontrolních dnů 20

21 Denní záznam stavby Na záložce Denní záznam stavby se postupně vkládají denní záznamy stavby tak, jak jsou postupně prováděny. Záznam mohou vytvářet pouze ti uživatelé, kterým bylo přiřazeno právo alespoň na jednu část stavby. Nový Denní záznam stavby vytvoříte kliknutím na tlačítko Nový denní záznam stavby (Obrázek 35). Nejprve vyberete typ denního záznamu (Obrázek 36), dále vyplňujete jednotlivá pole, můžete vkládat dokumenty určitého typu. Obrázek 35 - Záložka Denní záznam stavby Obrázek 36 - Výběr typu nového denního záznamu stavby 21

22 Na konci stránky pak můžete zadat oprávněné osoby, kterým bude odeslána notifikace (oznámení) o vytvoření denního záznamu. Klikněte na tlačítko Výběr oprávněných osob pro notifikaci o vytvoření (Obrázek 37 modrá šipka) a v následně zobrazené tabulce vyberte požadované uživatele. Obrázek 37 - Vytvoření nového denního záznamu stavby Kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 37) vytvoříte denní záznam, který se ukládá v tabulce Rozpracované denní záznamy. V tomto stavu můžete záznam dále upravovat. Klikněte na ikonku lupy u požadovaného záznamu (Obrázek 38). Provedené změny uložíte kliknutím na tlačítko Uložit. Obrázek 38 - Ikona lupy 22

23 Jakmile u rozpracovaného denního záznamu kliknete na tlačítko Vytvořit záznam (Obrázek 37 červená šipka), přesune se denní záznam stavby do Uzavřených denních záznamů (Obrázek 39). V tomto stavu již nemůžete záznam editovat. Obrázek 39 - Uzavřené denní záznamy Na této záložce máte možnost stáhnout si a vytisknout report záznamů, a to kliknutím na tlačítko Vytvořit celkový report (Obrázek 39 zelená šipka). Ten je řazen chronologicky za sebou jako jeden dokument. Při použití filtru se daný report upraví a Vy si tak můžete vytisknout Vámi vybranou část denního záznamu. Během vyplňování záznamu se formulář automaticky ukládá při přesunu mezi jednotlivými poli. Jestliže je formulář uživatelem needitovatelný (např. denní záznam vytvořený jiným uživatelem), dochází k aktualizaci stránky každých 30 sekund. 23

24 Předání a převzetí staveniště Na této záložce se postupně vkládají dokumenty o provedeném předání a převzetí staveniště tak, jak jsou předávány resp. přebírány. Obrázek 40 - Záložka Předání a převzetí staveniště Záznam o vytýčení sítí, kontrole před zásypem Na této záložce se postupně vkládají dokumenty, resp. záznamy o vytýčení sítí, kontrole před zásypem tak, jak jsou postupně prováděny. Obrázek 41 - Záložka Záznam o vytýčení sítí, kontrole před zásypem 24

25 Změny a odchylky Na této záložce se postupně vkládají doklady o odsouhlasených změnách a odchylkách od schválené projektové dokumentace tak, jak postupně vznikají. Obrázek 42 - Záložka Změny a odchylky Průzkumy, zkoušky, měření Na této záložce se postupně vkládají dokumenty o provedených zkouškách a měření tak, jak jsou prováděny. Obrázek 43 - Záložka Průzkumy, zkoušky, měření 25

26 Kniha BOZP Na této záložce se postupně vkládají dokumenty o provedeném školení, kontrole, připomínkách apod. v rámci BOZP tak, jak jsou prováděny. Obrázek 44 - Záložka Kniha BOZP Evidence odevzdaných odpadů Na této záložce se postupně vkládají doklady o odpadech odevzdaných na skládku či jiné oprávněné osobě, s údaji jak s nimi nakládat (v souladu s platnou legislativou) tak, jak postupně vznikají. Obrázek 45 - Záložka Evidence odevzdaných odpadů 26

27 Zakrývání konstrukcí Na této záložce se postupně vkládají výzvy ke kontrole a souhlasy se zakrytím konstrukcí tak, jak jsou postupně prováděny. Obrázek 46 - Záložka Zakrývání konstrukcí Přejímky, odstranění vad Na této záložce se postupně vkládají doklady (protokoly) o přejímkách a odstranění vad tak, jak je dílo postupně předáváno. Obrázek 47 - Záložka Přejímky, odstranění vad 27

28 Přítomnost zaměstnanců na staveništi Na této záložce se postupně vkládají doklady (protokoly) o přítomnosti zaměstnanců na staveništi. Obrázek 48 - Záložka Přítomnost zaměstnanců na staveništi 28

29 Administrace V této záložce se nastavují práva pro jednotlivé uživatele, možnosti elektronického podepisování dokumentů; zadávají se části stavby. Práva Práva slouží k zapínání a vypínání přístupu jednotlivých uživatelů - oprávněných osob, k určitým částem stavby (na určité záložky, apod.). Nastavují se v pravém menu Administrace/Práva (Obrázek 49). Zde uživatel s oprávněním Práva administrátora deníku nastaví práva pro čtení nebo zápis konkrétní osobě na konkrétní stránku. Obrázek 49 - Záložka Práva Administrátor vybere uživatele, kterému chce nastavit práva (Obrázek 49 - červená šipka). Nastavení práv administrátor potvrdí kliknutím na tlačítko Uložit. (Obrázek 50 šipka) 29

30 Obrázek 50 - Uložení nastavení práv Právo na čtení - uživatel má možnost dané dokumenty a úseky číst, ale nemůže je editovat Právo na zápis - uživatel může danou stránku editovat Právo administrátora deníku získává zakladatel deníku a může toto právo přidělit ostatním oprávněným osobám. Administrátor může přidělovat práva a editovat elektronické podepisování a části stavby. 30

31 Elektronické podepisování K administraci elektronického podepisování má přístup pouze administrátor deníku, tedy osoba, která deník vytvořila, nebo osoba s patřičnými právy (konkrétně Právo administrátora deníku). Administrátor může nastavit, ve kterých částech stavby bude možno soubory PDF elektronicky podepisovat, nebo naopak pro dané části podepisování zakázat. Nastavení se potvrdí kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 51 červená šipka). Obrázek 51 - Záložka Elektronické podepisování 31

32 Části stavby Části stavby slouží k rozdělení stavby mezi více lidí. Nastavují se v pravém menu Administrace/Části stavby. Pro každou část stavby se nastavují práva jednotlivým uživatelům. Zakladateli deníku, nebo také administrátorovi, se části stavby zobrazí v záložce Práva. Každý uživatel může mít právo na několik částí stavby! Novou Část stavby vytvoříte zadáním názvu do pole Název části stavby a kliknutím na tlačítko Přidej (Obrázek 52). Existující části stavby můžete smazat, kliknutím na ikonku koše u dané části stavby. Obrázek 52 - Vytvoření nové části stavby Po vytvoření části se musí uživatelům na dané části povolit práva v Administraci/Práva (Obrázek 53). 32

33 Obrázek 53 - Nastavení práv pro novou část stavby Jakmile jsou části stavby založeny, musíte při zakládání denního záznamu stavby vybrat i odpovídající část stavby (Obrázek 54). Obrázek 54 - Výběr části stavby u denního záznamu 33

34 Statistika deníku Na této záložce jsou přehledně evidovány všechny vkládané dokumenty. Obrázek 55 - Záložka Statistika deníku 34

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Elektronická komunikace s ČSSZ

Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace není ani v roce 2017 povinná. Nicméně je dobré být připraven a na elektronickou komunikaci se připravit. Elektronická komunikace v DUNA MZDY se týká

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

SEKCE NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Návody k obsluze a údržbě jsou uloženy ve formátu.pdf, lze je vytisknout.

SEKCE NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Návody k obsluze a údržbě jsou uloženy ve formátu.pdf, lze je vytisknout. OBSAH Úvodní obrazovka... 2 Sekce návod k obsluze a údržbě... 3 Sekce katalog náhradních dílů... 4 Sekce dílenská příručka... 5 Sekce Zetor service... 6 Vyhledávání souborů... 7 Správa uživatelů a hesel

Více

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Program spustíte pomocí souboru CatsParadise.jar ze složky kam jste jej nainstalovali. V úvodním okně naleznete 7 tlačítek. Klepnutím na jakékoliv

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2)

TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) TERMÍNY ZKOUŠEK VYPISOVÁNÍ (verze 2) K práci s termíny zkoušek slouží modul Termíny zkoušek vypisování, přístupný na hlavní stránce SIS po přihlášení. I. VYPSÁNÍ NOVÉHO TERMÍNU Termín zápočtu nebo zkoušky

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Manuál aplikace Projektový záměr

Manuál aplikace Projektový záměr Manuál aplikace Projektový záměr Registrace a přihlášení 1. Registrace a přihlášení probíhá na titulní stránce aplikace, která je na adrese www.pz.olomoucka-aglomerace.eu. Pro jistotu Vám na zadanou adresu

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Manuál pro InspIS HELPDESK

Manuál pro InspIS HELPDESK Česká školní inspekce Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Manuál pro InspIS HELPDESK Obsah: 1) Přihlášení do systému 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy 3) InspIS HELPDESK str. 2 str. 2 str. 3 až

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I

Car Control. Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I Car Control Rychlý průvodce nastavením aplikace pro Administrátora 2013 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Obsah I Obsah RYCHLÝ PRŮVODCE NASTAVENÍM APLIKACE O 2 CAR CONTROL PRO ADMINISTRÁTORA 3 1. Přihlášení

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje OKsystem a.s. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: Ing. Radomír Martinka CHRÁNĚNÉ APV OKnouze/OKslužby Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ

NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ NÁVOD NA VKLÁDÁNÍ A EDITACI AKCÍ PROJEKTŮ 1. ÚVOD...2 2. VLOŽENÍ NOVÉ AKCE PROJEKTU...3 3. EDITACE UVEŘEJNĚNÉ AKCE PROJEKTU...7 4. WORKFLOW...9 4.1 Notifikace... 11 4.2 Komunikace k akci projektu... 12

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplňování formulářů str. 6 5) Přístup do Portálu

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Registrace... 3 1.1 Registrace nové školy... 3 1.2 Registrace uživatele/zaměstnance... 4 2 Kontakt... 5 2.1 Kontakt správců skrze kontaktní formulář... 5 3

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Nejprve se zaregistrujte do Centrálního úložiště výkazů ÚZIS Pokud již jste registrovaní na ÚZIS 1, pokračujte na Vytvoření statistiky v Praktiku

Více

Uživatelská příručka. FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US)

Uživatelská příručka. FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US) Uživatelská příručka FORMULÁŘE (propojení s ISVZ-US) Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek verze 1.1.0. 2017 Osigeno s.r.o. Formuláře 1/11 1 OBSAH 1 Obsah...2 2 Seznam zkratek...3 3 Úvod...3

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Představení portálu ISKP14+

Představení portálu ISKP14+ OP PMP 2014-2020 Specifický cíl I výzva 30_16_003 Představení portálu ISKP14+ Ing. Janka Kopečná administrátorka monitorovacího sytému OP Zaměstnanost Footer Text 1 Přihlášení, podpora, příručky, výzvy

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá. administrace testování na portálu

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá. administrace testování na portálu Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá administrace testování na portálu Ostrava 2012 1 Obsah Úvod:... 3 1. Výběr kampaně výběr Termínu testování...

Více

Databáze mobility Školení uživatelů. Praha, 30. října 2013

Databáze mobility Školení uživatelů. Praha, 30. října 2013 Databáze mobility Školení uživatelů Praha, 30. října 2013 DATABÁZE MOBILITY (MOBILITY TOOL) CO JE DATABÁZE MOBILITY? Webová platforma pro řízení Projektů mobility a pro vytváření zpráv Určena pro projekty

Více

C. 3. Vytvoření metodiky práce s implementovaným IS včetně jeho naplnění daty relevantních procesů a způsobů jejich vyhodnocování

C. 3. Vytvoření metodiky práce s implementovaným IS včetně jeho naplnění daty relevantních procesů a způsobů jejich vyhodnocování Název příjemce podpory: MĚSTO VESELÍ NAD MORAVOU tř. Masarykova 119 698 13 Veselí nad Moravou IMPLEMENTACE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ V OBLASTI SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU C. 3. Vytvoření metodiky

Více

Manuál. Omluvenky online

Manuál. Omluvenky online Manuál Omluvenky online Jan Čižmár Chlupac.com Brno 2013 Obsah 1 Přihlášení 2 2 Student 2 2.1 Výpis absencí........................... 3 2.2 Nastavení............................. 3 3 Zákonný zástupce

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah

Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Návod na práci s katalogem konstrukcí a materiálů Obsah Vyhledávání údajů o materiálu... 2 Porovnávání materiálů... 4 Tvorba a editace... 5 Vytvoření materiálu... 5 Vytvořit nový materiál... 6 Vytvoř z

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v ilpis

Stručný návod k elektronickému ohlášení změn v ilpis Verze 1, 26. 3. 2015 Tento návod popisuje základní kroky při vytvoření elektronického ohlášení změn v ilpis a podání tohoto ohlášení na Portálu farmáře SZIF. Návod se zaměřuje na dva nejčastější druhy

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje

Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje OKsystem a.s. Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, IČ 27373665 Projekt Dokument Odpovědná osoba Klasifikace: APV OKnouze/OKslužby Uživatelské účty k modulům APV OKnouze/Okslužby pro kraje Ing. Radomír Martinka

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online. V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online.  V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Jak se registrovat V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Poté se zobrazí další pole, která musíte vyplnit. Všechna pole jsou povinná. Při chybném vyplnění některých polí se jejich seznam zobrazí

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 3 III. Základní informace o projektu...

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Moje PNS. Návod použití

Moje PNS. Návod použití Moje PNS Návod použití První přihlášení Pro první přihlášení potřebujete Zvací email. Ten jsme Vám zaslali, pokud známe Vaši emailovou adresu. V emailu najdete návod na první přihlášení. Heslo, které budete

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Metodika NZIS Sběr dat výkazů resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Uživatelská příručka verze CUV_20170216 Tuto kompletní metodiku sběru dat vydal, na základě

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ

Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ Informační manuál ZVEŘEJŇOVÁNÍ STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU STUDENT.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Aplikace STUDENT Úvod Tento manuál je určen jako návod pro zpřístupňování

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více