Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka"

Transkript

1 B2B CENTRUM a.s

2 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník Identifikační údaje stavby Smlouvy a dodatky Autorizace účastníků, otisky razítek Projektová a jiná technická dokumentace Dokladová část Položkový rozpočet Časový harmonogram Kontroly dozorových orgánů, zápisy z kontrolních dnů Denní záznam stavby Předání a převzetí staveniště Záznam o vytýčení sítí, kontrole před zásypem Změny a odchylky Průzkumy, zkoušky, měření Kniha BOZP Evidence odevzdaných odpadů Zakrývání konstrukcí Přejímky, odstranění vad Přítomnost zaměstnanců na staveništi Administrace Práva Elektronické podepisování Části stavby Statistika deníku

3 Začínáme Tato kapitola popisuje přihlášení do aplikace, postup při zapomenutí hesla, vytvoření nového uživatele a editaci jeho osobních údajů. V další části kapitoly naleznete návod pro vkládání souborů a elektronické podepisování vložených PDF souborů. Přihlášení a zapomenuté heslo Pro přihlášení do aplikace vyplňte pole Účet a Heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit se. Obrázek 1 - Přihlašovací obrazovka Pokud zapomenete heslo pro přihlášení do aplikace, můžete si nechat vygenerovat nové. Pod přihlašovacím oknem klikněte na odkaz Zapomenuté heslo (Obrázek 1), v následně v zobrazené tabulce vyplňte pole Účet a a klikněte na tlačítko Odeslat heslo (Obrázek 2). Obrázek 2 - Žádost o nové heslo Vytvoření uživatele Pro využívání produktu Stavební deník je nutné být přihlášen do aplikace a s tím souvisí vytváření uživatelských účtů. Právo na vytvoření nového uživatele má pouze administrátor. Postup vytvoření nového účtu: klikněte na své uživatelské jméno viz Obrázek 3 vyberte záložku Seznam uživatelů 3

4 klikněte na odkaz Nový uživatel (Obrázek 4) Obrázek 3 - Odkaz na uživatelské jméno Obrázek 4 - Vytvoření nového uživatele Vyplňte požadované údaje o uživateli a dokončete vytváření kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 5). Vytvořeného uživatele máte možnost editovat, zrušit, nebo mu vygenerovat nové heslo (Obrázek 4). Obrázek 5 - Editace uživatele 4

5 Editace osobních údajů Osobní údaje si může uživatel editovat sám, nebo mu mohou být změněny administrátorem. Změna osobních údajů uživatelem: klikněte na své přihlašovací jméno viz Obrázek 6 vyberte požadovanou záložku; Změnit heslo (pokud chcete změnit heslo), nebo Změnit osobní údaje (pokud dojde ke změně např. jména, příjmení, apod.) editaci dokončíte kliknutím na tlačítko Odeslat v případě změněného hesla, nebo kliknutím na tlačítko Uložit v případě změněných osobních údajů Obrázek 6 - Odkaz na uživatelské jméno Obrázek 7 - Změna hesla Změna osobních údajů administrátorem je stejná jako u běžného uživatele, na rozdíl od něj má však administrátor možnost editovat jak svůj účet, tak i účty jiných uživatelů. Mimo jiné může administrátor generovat uživatelům nová hesla. 5

6 Obrázek 8 - Editace uživatele administrátorem Jestliže chcete editovat konkrétního uživatele a seznam uživatelů je příliš dlouhý, máte možnost využít filtru. Ten se nachází nad seznamem uživatelů. Do pole filtru zadáte příslušné jméno uživatele a kliknete na tlačítko Vyhledat. Výsledek filtru zrušíte kliknutím na tlačítko Zrušit filtr. Obrázek 9 - Filtr Vkládání souborů Vkládání souborů probíhá na více místech v aplikaci (Identifikační údaje stavby, Denní záznam stavby, apod.). Je možné vkládat neomezené množství odkazů na základní typy souborů - PDF, DOC, XLS, JPG, DWG, apod. Maximální velikost souboru však nesmí přesáhnout 50 MB. Obrázek 10 - Vkládání souborů (záložka Identifikační údaje stavby) Při vkládání souboru vyplňte nejprve všechna povinná pole (označená hvězdičkou), poté klikněte na tlačítko Procházet, na disku počítače vyberte žádaný soubor a klikněte na tlačítko Uložit (Obrázek 11). 6

7 Obrázek 11 - Vkládání souborů (záložka Smlouvy a dodatky) Máte možnost vložit do jednoho záznamu i několik souborů za sebou. Postupujete jako u vkládání jednoho souboru, pouze po načtení souboru (tlačítko Procházet ) klikněte na tlačítko Vložit soubor (Obrázek 12). Takto si připravte všechny vkládané soubory, které pak najednou vložíte kliknutím na tlačítko Uložit. Obrázek 12 - Vkládání více souborů Vložený soubor se uloží do tabulky viz Obrázek 13 7

8 Obrázek 13 - Vložený soubor Elektronický podpis Elektronicky podepisovat se mohou pouze soubory formátu PDF. Jde tedy o vytvořené záznamy, reporty a vložené PDF soubory. Podepisování souboru zahájíte kliknutím na ikonu Podepsat (Obrázek 14). Obrázek 14 - Ikona elektronického podpisu Následně vyberte certifikát (tlačítko Procházet ) a potvrďte jej tlačítkem OK (Obrázek 15). Obrázek 15 - Volba certifikátu 8

9 Poté se zobrazí okno s informací o zvoleném certifikátu - kde se nachází, pro koho je certifikát určen, kdo certifikát vystavil a jeho platnost od do (Obrázek 16). Jestliže chcete pokračovat, zvolte tlačítko Podepsat. Pokud chcete podepisování zrušit, zvolte tlačítko Storno. Obrázek 16 - Detail certifikátu V následně zobrazeném okně je informace o úspěšném podepsání dokumentu (Obrázek 17). Podepsaný dokument můžete uložit. Pokud kliknete na tlačítko Storno, dojde k podepsání souboru pouze lokálně (na vašem počítači). Po kliknutí na tlačítko Uložit se soubor odešle na server a vytvoří se nová ikona Detail podpisů (Obrázek 18), která obsahuje historii podepisování daného souboru - kdo soubor podepsal, kdy byl podepsán, jméno vlastníka certifikátu, apod. (Obrázek 19). Při opakovaném podepisování souboru stejným certifikátem se zde informace o certifikátu zobrazí pouze jednou. Obrázek 17 - Dotaz na uložení podepsaného dokumentu 9

10 Obrázek 18 - Ikona Detail podpisů Obrázek 19 - Detail podpisů 10

11 Stavební deník V této kapitole jsou popsány jednotlivé části stavebního deníku, jejich funkčnost a použití. Identifikační údaje stavby Na záložce Identifikační údaje stavby se nachází formulář sloužící k evidenci firem pracujících na stavbě. Obrázek 20 - Záložka Identifikační údaje stavby K jednotlivým funkcím můžete vytvářet oprávněné osoby. Existují dvě možnosti, jak vytvořit konkrétní oprávněné osoby. Můžete přiřazovat konkrétní osoby z adresáře existujících účtů pomocí tlačítka Přiřadit oprávněnou osobu. Těm dále nastavujete, případně odebíráte práva. 11

12 Obrázek 21 - Přidat oprávněnou osobu Obrázek 22 - Výběr oprávněné osoby ze seznamu uživatelů 12

13 Obrázek 23 - Odkaz na nastavení práv Obrázek 24 - Nastavení práv Druhá varianta je ruční vyplnění jednotlivých polí konkrétní oprávněné osoby. Té už však práva nastavovat nemůže, smíte je pouze odebírat. Další změny týkající se identifikace jsou vkládány pomocí Změn a doplňků. Ve spodní části formuláře lze přidávat typy organizací pomocí roletky Přidat organizaci a následným kliknutím na tlačítko Přidej (Obrázek 25). 13

14 Obrázek 25 - Přidání nové organizace V bloku Uložení / Editace formuláře máte možnost vkládat přílohy. Děje se tak za pomoci tlačítka Procházet v poli Přidat dokument, kde si vyberete konkrétní soubor a nahrajete jej kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 26). Obrázek 26 - Vkládání dokumentu Na této záložce můžete vytvářet záznam o identifikačních údajích stavby, které můžete také podepisovat (viz. kapitola Elektronický podpis). Po vytvoření záznamu se vygeneruje PDF soubor s aktuálními informacemi z této stránky, včetně uložených příloh (Obrázek 27). 14

15 Obrázek 27 - Vytvořený záznam 15

16 Smlouvy a dodatky Na záložce Smlouvy a dodatky jsou vloženy kompletní smlouvy vzešlé z výběrových řízení. Další smlouvy a dodatky, které budou vznikat a měnit se, se vkládají do Změn a doplňků. Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou) - Smlouva číslo a Předmět smlouvy, vložte dokument(y) (viz kapitola Vkládání souborů) a dokončete vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 28). Vytvořený záznam se uloží nad formulář s jedinečným pořadovým číslem. Obrázek 28 - Záložka Smlouvy a dodatky 16

17 Autorizace účastníků, otisky razítek Na záložce Autorizace účastníků jsou vloženy doklady o autorizaci jednotlivých účastníků výstavby. Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou) - Datum a Předmět / obsah, vložte dokument(y) (viz kapitola Vkládání souborů) a dokončete vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 29). Vytvořený záznam se uloží nad formulář s jedinečným pořadovým číslem. Obrázek 29 - Záložka Autorizace účastníků, otisky razítek Projektová a jiná technická dokumentace Na záložce Projektová a jiná technická dokumentace je vložena kompletní projektová a jiná technická dokumentace (ze zadávacího řízení). Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou). Z roletky Kód zvolíte, zda jde o Nový záznam nebo Změnu či doplněk, vložte dokument(y) (viz kapitola Vkládání souborů) a dokončete vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 30). Vytvořený záznam se uloží nad formulář s jedinečným pořadovým číslem. 17

18 Obrázek 30 - Záložka Projektová a jiná technická dokumentace Dokladová část Na záložce Dokladová část jsou vloženy kompletní doklady, týkající se stavby, resp. stavebních řízení - vyjádření správců sítí, povolení apod. Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou). Z roletky Kód zvolíte, zda jde o Nový záznam nebo Změnu či doplněk, vložte dokument(y) (viz kapitola Vkládání souborů) a dokončete vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit. Vytvořený záznam se uloží nad formulář s jedinečným pořadovým číslem. Obrázek 31 - Záložka Dokladová část 18

19 Položkový rozpočet Na záložce Položkový rozpočet je vložen kompletní výkaz (rozpočet) ze zadávacího řízení. Další doklady týkající se položkového rozpočtu jsou vkládány do Změn a doplňků. Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou). Z roletky Kód zvolíte, zda jde o Nový záznam nebo Změnu či doplněk, vložte dokument(y) (viz kapitola Vkládání souborů) a dokončete vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 32). Vytvořený záznam se uloží nad formulář s jedinečným pořadovým číslem. Obrázek 32 - Záložka Položkový rozpočet Časový harmonogram Na záložce Časový harmonogram jsou vloženy harmonogramy, vzešlé jednak ze zadávacího řízení, jednak upravené na základě dodatků a průběžných změn vyplývajících z průběhu výstavby. Další smlouvy a dodatky, které budou vznikat a měnit se, se vkládají do Změny. Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou) - Datum a Číslo schvalovacího dokumentu, vložte dokument(y) (viz kapitola Vkládání souborů) a dokončete vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 33). Vytvořený záznam se uloží nad formulář s jedinečným pořadovým číslem. 19

20 Obrázek 33 - Záložka Časový harmonogram Kontroly dozorových orgánů, zápisy z kontrolních dnů Na záložce Kontroly dozorových orgánů, zápisy z kontrolních dnů se postupně vkládají doklady (protokoly, zápisy apod.) o kontrolách dozorových orgánů a zápisy z kontrolních dnů tak, jak jsou postupně prováděny. Vyplňte povinná pole (označená hvězdičkou) - Č.j. / p.č. a Předmět / obsah, vložte dokument(y) (viz kapitola Vkládání souborů) a dokončete vytváření záznamu kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 34). Vytvořený záznam se uloží nad formulář s jedinečným pořadovým číslem. Obrázek 34 - Záložka Kontroly dozorových orgánů, zápisy z kontrolních dnů 20

21 Denní záznam stavby Na záložce Denní záznam stavby se postupně vkládají denní záznamy stavby tak, jak jsou postupně prováděny. Záznam mohou vytvářet pouze ti uživatelé, kterým bylo přiřazeno právo alespoň na jednu část stavby. Nový Denní záznam stavby vytvoříte kliknutím na tlačítko Nový denní záznam stavby (Obrázek 35). Nejprve vyberete typ denního záznamu (Obrázek 36), dále vyplňujete jednotlivá pole, můžete vkládat dokumenty určitého typu. Obrázek 35 - Záložka Denní záznam stavby Obrázek 36 - Výběr typu nového denního záznamu stavby 21

22 Na konci stránky pak můžete zadat oprávněné osoby, kterým bude odeslána notifikace (oznámení) o vytvoření denního záznamu. Klikněte na tlačítko Výběr oprávněných osob pro notifikaci o vytvoření (Obrázek 37 modrá šipka) a v následně zobrazené tabulce vyberte požadované uživatele. Obrázek 37 - Vytvoření nového denního záznamu stavby Kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 37) vytvoříte denní záznam, který se ukládá v tabulce Rozpracované denní záznamy. V tomto stavu můžete záznam dále upravovat. Klikněte na ikonku lupy u požadovaného záznamu (Obrázek 38). Provedené změny uložíte kliknutím na tlačítko Uložit. Obrázek 38 - Ikona lupy 22

23 Jakmile u rozpracovaného denního záznamu kliknete na tlačítko Vytvořit záznam (Obrázek 37 červená šipka), přesune se denní záznam stavby do Uzavřených denních záznamů (Obrázek 39). V tomto stavu již nemůžete záznam editovat. Obrázek 39 - Uzavřené denní záznamy Na této záložce máte možnost stáhnout si a vytisknout report záznamů, a to kliknutím na tlačítko Vytvořit celkový report (Obrázek 39 zelená šipka). Ten je řazen chronologicky za sebou jako jeden dokument. Při použití filtru se daný report upraví a Vy si tak můžete vytisknout Vámi vybranou část denního záznamu. Během vyplňování záznamu se formulář automaticky ukládá při přesunu mezi jednotlivými poli. Jestliže je formulář uživatelem needitovatelný (např. denní záznam vytvořený jiným uživatelem), dochází k aktualizaci stránky každých 30 sekund. 23

24 Předání a převzetí staveniště Na této záložce se postupně vkládají dokumenty o provedeném předání a převzetí staveniště tak, jak jsou předávány resp. přebírány. Obrázek 40 - Záložka Předání a převzetí staveniště Záznam o vytýčení sítí, kontrole před zásypem Na této záložce se postupně vkládají dokumenty, resp. záznamy o vytýčení sítí, kontrole před zásypem tak, jak jsou postupně prováděny. Obrázek 41 - Záložka Záznam o vytýčení sítí, kontrole před zásypem 24

25 Změny a odchylky Na této záložce se postupně vkládají doklady o odsouhlasených změnách a odchylkách od schválené projektové dokumentace tak, jak postupně vznikají. Obrázek 42 - Záložka Změny a odchylky Průzkumy, zkoušky, měření Na této záložce se postupně vkládají dokumenty o provedených zkouškách a měření tak, jak jsou prováděny. Obrázek 43 - Záložka Průzkumy, zkoušky, měření 25

26 Kniha BOZP Na této záložce se postupně vkládají dokumenty o provedeném školení, kontrole, připomínkách apod. v rámci BOZP tak, jak jsou prováděny. Obrázek 44 - Záložka Kniha BOZP Evidence odevzdaných odpadů Na této záložce se postupně vkládají doklady o odpadech odevzdaných na skládku či jiné oprávněné osobě, s údaji jak s nimi nakládat (v souladu s platnou legislativou) tak, jak postupně vznikají. Obrázek 45 - Záložka Evidence odevzdaných odpadů 26

27 Zakrývání konstrukcí Na této záložce se postupně vkládají výzvy ke kontrole a souhlasy se zakrytím konstrukcí tak, jak jsou postupně prováděny. Obrázek 46 - Záložka Zakrývání konstrukcí Přejímky, odstranění vad Na této záložce se postupně vkládají doklady (protokoly) o přejímkách a odstranění vad tak, jak je dílo postupně předáváno. Obrázek 47 - Záložka Přejímky, odstranění vad 27

28 Přítomnost zaměstnanců na staveništi Na této záložce se postupně vkládají doklady (protokoly) o přítomnosti zaměstnanců na staveništi. Obrázek 48 - Záložka Přítomnost zaměstnanců na staveništi 28

29 Administrace V této záložce se nastavují práva pro jednotlivé uživatele, možnosti elektronického podepisování dokumentů; zadávají se části stavby. Práva Práva slouží k zapínání a vypínání přístupu jednotlivých uživatelů - oprávněných osob, k určitým částem stavby (na určité záložky, apod.). Nastavují se v pravém menu Administrace/Práva (Obrázek 49). Zde uživatel s oprávněním Práva administrátora deníku nastaví práva pro čtení nebo zápis konkrétní osobě na konkrétní stránku. Obrázek 49 - Záložka Práva Administrátor vybere uživatele, kterému chce nastavit práva (Obrázek 49 - červená šipka). Nastavení práv administrátor potvrdí kliknutím na tlačítko Uložit. (Obrázek 50 šipka) 29

30 Obrázek 50 - Uložení nastavení práv Právo na čtení - uživatel má možnost dané dokumenty a úseky číst, ale nemůže je editovat Právo na zápis - uživatel může danou stránku editovat Právo administrátora deníku získává zakladatel deníku a může toto právo přidělit ostatním oprávněným osobám. Administrátor může přidělovat práva a editovat elektronické podepisování a části stavby. 30

31 Elektronické podepisování K administraci elektronického podepisování má přístup pouze administrátor deníku, tedy osoba, která deník vytvořila, nebo osoba s patřičnými právy (konkrétně Právo administrátora deníku). Administrátor může nastavit, ve kterých částech stavby bude možno soubory PDF elektronicky podepisovat, nebo naopak pro dané části podepisování zakázat. Nastavení se potvrdí kliknutím na tlačítko Uložit (Obrázek 51 červená šipka). Obrázek 51 - Záložka Elektronické podepisování 31

32 Části stavby Části stavby slouží k rozdělení stavby mezi více lidí. Nastavují se v pravém menu Administrace/Části stavby. Pro každou část stavby se nastavují práva jednotlivým uživatelům. Zakladateli deníku, nebo také administrátorovi, se části stavby zobrazí v záložce Práva. Každý uživatel může mít právo na několik částí stavby! Novou Část stavby vytvoříte zadáním názvu do pole Název části stavby a kliknutím na tlačítko Přidej (Obrázek 52). Existující části stavby můžete smazat, kliknutím na ikonku koše u dané části stavby. Obrázek 52 - Vytvoření nové části stavby Po vytvoření části se musí uživatelům na dané části povolit práva v Administraci/Práva (Obrázek 53). 32

33 Obrázek 53 - Nastavení práv pro novou část stavby Jakmile jsou části stavby založeny, musíte při zakládání denního záznamu stavby vybrat i odpovídající část stavby (Obrázek 54). Obrázek 54 - Výběr části stavby u denního záznamu 33

34 Statistika deníku Na této záložce jsou přehledně evidovány všechny vkládané dokumenty. Obrázek 55 - Záložka Statistika deníku 34

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011 Obsah 1. Přihlášení a oprávnění...2 1.1 Nastavení oprávnění...2 2. Role ZŘO (organizace zřizované Plzeňským krajem)...3 2.1 Objednání komodity z e-shopu ISCNPK...3 2.1.1 Objednávky...3 2.1.2 Dotaz na komoditu...4

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu.

ACTIVATE HERE - FAQ. Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. ACTIVATE HERE - FAQ Co je to Activate-Here produkt? Zakoupením této položky získáte do 60 minut do požadovaného emailu aktivační klíče k vybranému produktu. Součástí emailu je i odkaz, kde si můžete vybraný

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních zastupitelstev Dokumentace k projektu Czech POINT Příručka pro lokální administrátory v období voleb do obecních Vytvořeno dne: 1. 7. 2014 Aktualizováno: 1.9.2014 Verze: 1.6 2014 MVČR Obsah 1. Legislativní rámec:...

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD

PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD PROVOZNÍ DENÍK NÁVOD ÚVOD Provozní deník slouží jako pomůcka při plánování a organizování pracovních činností jako pracovní kalendář, do kterého je možno vkládat jednorázové a opakované úkoly, provozní

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE PODÁNÍ NÁVRHU PROSTŘEDNICTVÍM ON-LINE PLATFORMY Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Q1: Jak podat Návrh prostřednictvím on-line platformy? Pro správné pochopení postupu

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Tento dokument slouží pouze jako rychlý průvodce zveřejněním zakázky a povinných informací k zakázce dle 147a odst. 3 až 6 zákona č. 137/2006 Sb. Kompletní

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplňování formulářů str. 6 5) Přístup do Portálu

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka

Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka Návod k obsluze webové aplikace EJídelníček 1. Vstupní stránka (1) vložení přihlašovacího jména (2) vložení přihlašovacího hesla (3) vstup do objednávání jídel (4) zobrazení jídelníčku bez přihlášení (5)

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích

Uživatelská příručka. Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích Uživatelská příručka Vytvořte jedničku mezi stránkami v několika jednoduchých krocích EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Jašíkova 1536/10 Praha 4, 149 00 IČO: 289 77 939 DIČ: CZ 289 77 939 support@exohosting.cz

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Vzájemné uznávání C-TPAT. Registrace a údržba EORI

Vzájemné uznávání C-TPAT. Registrace a údržba EORI Vzájemné uznávání C-TPAT Registrace a údržba EORI Obrazovka pro přihlášení https://mrctpat.cbp.dhs.gov Stránka umožňuje uživatelům, kteří již mají vytvořený účet, zadat své uživatelské jméno a heslo. Stránka

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele Vážení uživatelé, Plzeňský kraj se rozhodl vyvinout zcela nový dotační portál pro potřeby podání žádostí o dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Tento návod by měl

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování.

Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Registrace a nastavení účtů do Vodafone OneNet Samoobsluhy, Vodafone evyúčtování. Úvod: Pro správu a přehled aktivovaných služeb slouží Vodafone OneNet Samoobsluha. Pro veškeré sledování vyúčtování (různé

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Manuál pro InspIS HELPDESK

Manuál pro InspIS HELPDESK Česká školní inspekce Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Manuál pro InspIS HELPDESK Obsah: 1) Přihlášení do systému 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy 3) InspIS HELPDESK str. 2 str. 2 str. 3 až

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 3

Vodafone promo kit uživatelský manuál http://promo.vodafone.cz/ Uživatelský manuál pro aplikaci. Vodafone promo kit. Verze dokumentu: 3 Uživatelský manuál pro aplikaci Vodafone promo kit Verze dokumentu: 3 Vytvořeno: V Praze dne 4. 3. 2013 1 Obsah Vodafone promo kit uživatelský manuál Webové rozhraní aplikace Vodafone promo kit... 4 Požadavky

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon)

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon) Spisová služba ICZ Lite, verze 2.2.0 (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite verze 2.2.0, především však na praktickou práci s aplikací.

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace

Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Na vod k nastavenı e-mailovy ch schra nek Administrace Návod k administraci e-mailových schránek na serveru stribrny.net. V administraci schránek lze vytvářet nové schránky, upravovat stávající schránky,

Více