OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV)"

Transkript

1 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání(op VVV) Prioritníosa 3 Specifický cíl: Zvyšováníkvality odborného vzdělávánívčetněposílení jeho relevance pro trh práce

2 STRUKTURA OPERAČNÍHO PROGRAMU PRIORITNÍOSA 1 Posilování kapacit pro kvalitnívýzkum PRIORITNÍOSA 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojůpro výzkum a vývoj PRIORITNÍOSA 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání PRIORITNÍOSA 4 Technickápomoc

3 Prioritníosa 3 specifickécíle 1.1 Rozvoj inkluzívního vzdělávání 2.1 Zvýšeníkvality předškolního vzdělávánívčetně usnadněnípřechodu dětína ZŠ 2.2 Zlepšeníkvality vzdělávánía výsledkůžákův klíčových kompetencích 2.3 Rozvoj systému hodnoceníkvality a strategického řízení ve vzdělávání 2.4 Zkvalitněnípřípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 2.5 Zvyšováníkvality odborného vzdělávánívčetně posílení jeho relevance pro trh práce

4 Typy projektův OP VVV Méněsystémových projektů, důraz na přímou podporu vzdělávacích organizací Individuální projekt systémový (IPS) národní jen jediný v tomto specifickém cíli, pravděpodobněmax. deset v celém OP Individuální projekt systémový (IPS) v území řešící a koordinujícíprovázanou skupinu intervencínejčastěji v kraji Individuální projekt ostatní(ipo) Zjednodušený projekt (šablona) I u systémových projektůvšak musíbýt velký důraz na implementaci a šířenínových metodik, nástrojů atd. přímo do škol!

5 Územnídimenze Významná bude role krajů (příjemci individuálních projektů zaměřených na střední školy, realizátoři krajských akčních plánů průsečíků tematických oblastí OP VVV a dlouhodobých záměrů rozvoje vzdělávací soustavy v kraji) Zástupci krajů se budou podílet na tvorbě harmonogramu a zaměření výzev, kraje však nebudou zprostředkující subjekty administrace projektůbude realizována centrálně

6 Čeho chceme dosáhnout? Zvýšit zájem dětío technické a přírodovědné obory Zlepšeníkompetencí dětí a žákůk podnikánía podnikavosti Zvýšit motivaci žákůke studiu odborných předmětů Rozvoj lepších a k požadavkům trhu práce více relevantních odborných kompetencídětíi dospělých Snadnějšího přechodu absolventůna trh práce a posílení základůpro jejich dlouhodobou uplatnitelnost Vyššíotevřenosti vzdělávacích cest napříčobory i stupni vzdělávání Posílenístrategického řízenívzdělávacísoustavy na úrovni krajů

7 Čeho chceme dosáhnout? Průřezová témata OP VVV Zvýšit zájem dětío technické a přírodovědné obory Zlepšeníkompetencí dětí a žákůk podnikánía podnikavosti Zvýšit motivaci žákůke studiu odborných předmětů Rozvoj lepších a k požadavkům trhu práce více relevantních odborných kompetencídětíi dospělých Snadnějšího přechodu absolventůna trh práce a posílení základůpro jejich dlouhodobou uplatnitelnost Vyššíotevřenosti vzdělávacích cest napříčobory i stupni vzdělávání Posílenístrategického řízenívzdělávacísoustavy na úrovni krajů

8 Čeho chceme dosáhnout? Průřezová témata OP VVV Zvýšit zájem dětío technické a přírodovědné obory Zlepšeníkompetencí dětí a žákůk podnikánía podnikavosti Zvýšit motivaci žákůke studiu odborných předmětů Rozvoj lepších a k požadavkům trhu práce více relevantních odborných kompetencídětíi dospělých Snadnějšího přechodu absolventůna trh práce a posílení základůpro jejich dlouhodobou uplatnitelnost Vyššíotevřenosti vzdělávacích cest napříčobory i stupni vzdělávání Posílenístrategického řízenívzdělávacísoustavy na úrovni krajů

9 Čeho chceme dosáhnout? Průřezová témata OP VVV Zvýšit zájem dětío technické a přírodovědné obory Zlepšeníkompetencí dětí a žákůk podnikánía podnikavosti Zvýšit motivaci žákůke studiu odborných předmětů Rozvoj lepších a k požadavkům trhu práce více relevantních odborných kompetencídětíi dospělých Snadnějšího přechodu absolventůna trh práce a posílení základůpro jejich dlouhodobou uplatnitelnost Vyššíotevřenosti vzdělávacích cest napříčobory i stupni vzdělávání Posílenístrategického řízenívzdělávacísoustavy na úrovni krajů

10 Čeho chceme dosáhnout? Průřezová témata OP VVV Zvýšit zájem dětío technické a přírodovědné obory Zlepšeníkompetencí dětí a žákůk podnikánía podnikavosti Zvýšit motivaci žákůke studiu odborných předmětů Rozvoj lepších a k požadavkům trhu práce více relevantních odborných kompetencídětíi dospělých Snadnějšího přechodu absolventůna trh práce a posílení základůpro jejich dlouhodobou uplatnitelnost Vyššíotevřenosti vzdělávacích cest napříčobory i stupni vzdělávání Posílenístrategického řízenívzdělávacísoustavy na úrovni krajů Krajskéakční plány

11 Mapa projektůsc5 ZVÝŠENÍKVALITY A RELEVANCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ(IPS NÁRODNÍ) I. Inovace soustavy RVP počátečního odborného vzdělávánía přímou podporu škol v modernizaci svých ŠVP a II. Podpora strategických a provázaných intervencído kvality odborného vzdělávánírealizovaných na krajskéúrovni. KRAJSKÉAKČNÍPLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ(IPS V ÚZEMÍ) PODPORA PODNIKATELSKÝCH KOMPETENCÍ IPO / Unit costs PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ IPO / Unit costs PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ IPS v území IPO / Unit costs PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍVČETNĚ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM IPO / Unit costs PODPORA SÍTÍŠKOL CŽU IPS v území IPO / Unit costs

12 SC5 v čase

13 SC5 v čase vlna šablon Novéprodukty pro CŽU KROV Výzva na KAP Novéprodukty pro poradenství

14 SC5 v čase vlna šablon Novéprodukty pro CŽU KROV Výzva na KAP Novéprodukty pro poradenství vlna šablon návaznost na KAP IPO návaznost na KAP Další výzvy dle průběžné evaluace potřeb

15 Odbornévzdělávánía spolupráce škol a firem VÝCHODISKA / INSPIRACE DoporučeníPOSPOLU Prescreening Studie NÚV Diskuse s odborníky Vývoj trhu práce Analýza výzev OP VK Legislativníúpravy Projekty FDV Projekt Svazu průmyslu ( Sektorové dohody 2 )

16 Odbornévzdělávánía spolupráce škol a firem SITUACE Dvětřetiny SŠa polovina ZŠchce rozšířit spolupráci se zaměstnavateli ve ZŠ zvýšenímotivace žáků a kariérovéporadenství SŠ

17 Témata šablon 1. fáze Pozice Gestor spolupráce se zaměstnavateli Odborníci z praxe ve výuce Projektováspolupráce škol se zaměstnavateli Připraveno Tandemovávýuka Metodik odborných předmětů ve škole Do jiných SC Praktickévyučování(šablona OP VK) Stáže pedagogů(šablona OP VK) Rozvoj výuky odborných předmětův cizím jazyce (DVPP, mentoring)i krajů Odloženo

18 IPO -Odbornévzdělávání Očekávanípříjemci projektů: Kraj, partnerstvíškol a zaměstnavatelů, školy, neziskovéorganizace Navázáno na KAP a/nebo národnípriority stanovené MŠMT ve spolupráci s partnery Rozvoj spolupráce škol a firem v oborových skupinách (ŠVP, stáže, praxe, dalšívzdělávání ) Podpora neformálního a zájmového vzděláváníve spolupráci škol a zaměstnavatelů(vč. soutěží, kroužkůapod.) TEMATICKÁPARTNERSTVÍ Online databáze podporujícípropojeníškol a firem

19 Kariérovéporadenství VÝCHODISKA / INSPIRACE DoporučeníVIP Kariéra DoporučeníOECD Prescreening Studie NÚV Diskuse s odborníky Analýza výzev OP VK

20 DOPORUČENÍOECD Kariérovéporadenství Oddělit výchovnéa kariérové poradenství. Za kariérové poradenstvíbude odpovídat kariérový poradce. Zaměřit se na počátečnívzděláváníkariérových poradcůa jeho většíflexibilitu a zároveňzlepšit přístup ke kvalitnímu dalšímu vzdělávánípro stávajícípracovníky. Diverzifikovat formy poskytováníkariérového poradenství. PRESCREENING SITUACE Polovina ZŠvůbec kariérovéporadenstvínemáa 25 % ZŠa 40 % SŠmázájem o dlouhodobý vzdělávací program pro kariérové poradce.

21 Témata projektů-poradenství Kariérový poradce (včetně DVPP) Šablony 1. fáze Tvorba nových aplikacípro podporu služeb kariérového poradenství, tvorba metodik a materiálů, koordinace kariérového poradenstvív krajích vrámci integrovaného systému kariérového poradenstvívčr IP krajské Dalšíšablony/IPO Dle KAP

22 Rozvoj škol jako center CŽU VÝCHODISKA / INSPIRACE Výstupy UNIV 2 KRAJE Výstupy Koncept Výstupy NSK 2 Prescreening Studie NÚV Diskuse s odborníky Analýza výzev OP VK

23 PRESCREENING Školy jako centra CŽU SITUACE 59 % SŠchce s využitím strukturálních fondůposkytovat služby v oblasti dalšího vzdělávání ZÁVĚRY UNIV 2 KRAJE a KONCEPT Rozvoj center CŽU příležitost pro SŠvzhledem k demografickému vývoji Poptávka zaměstnavatelůpo dalším vzdělávánísvých zaměstnancůporoste Chce-li se dnes středníškola rozvíjet musínabídnout veřejnosti účast na nejrůznějších druzích dalšího vzdělávání, včetněprocesu uznávánívýsledkůpředchozího učení

24 Témata projektů-cžu Vedoucídalšího vzdělávání(včetně profesního rozvoje) Příprava lektora DV Ověřování a vyhodnocování nových nástrojů CŽU včetněvstupnídiagnostiky účastníkůa jejich poradensképodpory Šablony 1. fáze IP krajské Dalšíšablony/IPO Dle KAP

25 Díky za pozornost! ZA TÝM OP VVV JiříBraňka Garant SC5

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7

Reformní kroky MŠMT. Upraveno po jednání PT RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje dne 5. května 2015 Stránka 1/7 1. Reforma financování RgŠ Ve stávajícím systému na výkony je určujícím prvkem pro vzdělávání v konkrétní škole krajský finanční normativ z něho generovaný disponibilní objem prostředků, který tak determinuje

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

Strategie CŽU ČR a její implementace. FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK

Strategie CŽU ČR a její implementace. FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK Strategie CŽU ČR a její implementace FÓRUM PRE ROZVOJ CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA 20.9.11, Bratislava, AIVD SK Strategie celoživotního učení ČR 2 Situace v ČR Snižující se počet nastupujících do středního

Více

Vize a strategie NÚOV 2008

Vize a strategie NÚOV 2008 Vize a strategie NÚOV 2008 Časový horizont Vize: 2013 Strategie: 2011 Verze 23/6/2008 Vize popisuje role, postavení, oblasti zájmu NÚOV a také globální cíle v těchto oblastech v delším časovém horizontu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Dotační programy pro venkov 2014-2020

Dotační programy pro venkov 2014-2020 Dotační programy pro venkov 2014-2020 Prezentace VP SCLLD MAS HK, Velký Týnec, 25. 6. 2014 Příprava strategií MAS v ČR - SCLLD Aktuální mapa MAS 180 MAS ČR Aktivity přípravy SCLLD (ISRÚ) Kde jsme? 2014

Více

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ Obce sobě Projekt Svazu měst a obcí ČR NA PODPORU MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE METODIKA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ verze 1.1, říjen 2013 s rozšířenou působností (číslo

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1 Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 O VVV rioritní osa 1 Identifikace výzvy Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Synergie a komplementarita výzvy Číslo výzvy Název výzvy rioritní osa Investiční

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020

Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU 2014-2020 Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v novém programovém období 2014-2020 PROGRAM Úvodní slovo Představení hostitelské obce Dotace z fondů Evropské unie 2014 2020 MAS

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více