Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK"

Transkript

1 TÝDENÍK PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Pevný rozvrh hodin... 3 Školní bufety spokojenost i nevraživost... 5 Inspirace pro výuku fyziky prosince Ve Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky proběhlo veřejné slyšení k petici Vzděláváním proti krizi. Na slyšení vystoupili zástupci ČMOS pracovníků školství, ministerstva školství, ministerstva financí i ministerstva práce a sociálních věcí. 1. prosince Začala 66. schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Na jejím programu je i druhé čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok prosince V Příbrami v objektu základní školy byl slavnostně ukončen projekt Realizace energetických úspor. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí. Zákon o pedagogických pracovnících opět ve hře Tak trochu ve stínu návrhu státního rozpočtu na rok 2010 se ve sněmovně rozhoduje i o novele zákona o pedagogických pracovnících. Sice dlouhé měsíce předloha ležela v dolní sněmovně bez projednání, nyní se však vrací do hry. Vládní návrh novely prošel prvním čtením, nyní se jím zabývá školský výbor. Poslanci chtějí některá ustanovení upravit či pozměnit tak, aby lépe vyhovovala školské praxi. Za jednu ze stěžejních otázek považují vyřešení prostupnosti kvalifikací pedagogů například mezi prvním a druhým stupněm základní školy. V médiích se hovoří o tom, že děti učí až dvacet procent nekvalifikovaných učitelů. Málokdo však ví, že tito pracovníci mají vysokoškolské, často pedagogické vzdělání, jen prostě učí jinde, než zákon předpokládá. Už na začátku roku se strhla bouřlivá diskuze mezi částí odborné veřejnosti a ministerstvem školství o dva sporné body, které se týkají pracovní doby pedagogických pracovníků a tzv. nadúvazkových hodin. Proběhla řada jednání, uskutečnilo se několik kulatých stolů, na nichž především školské odbory hájily názor, že by novela měla jednoznačně umožnit učitelům, aby mohli práce související s přímou vyučovací povinností vykonávat podle svého rozhodnutí buď na pracovišti, nebo doma. Vládní návrh nic neřeší, zlobí se předseda odborového svazu pracovníků školství František Dobšík, v podstatě jen opisuje zákoník práce, i když právě zákoník FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Krátce... práce umožňuje stanovit pracovní dobu ve školách odchylně od této právní normy. Musí se však změnit zákon o pedagogických pracovnících. Druhým bolavým problémem je stanovení, kdy jde a kdy nejde o tzv. přespočetnou hodinu. Odbory zastávají názor, že i když takováto hodina není odučena kvůli například státnímu svátku či návštěvě muzea, musí být proplacena, neboť překážka v práci není v tomto případě na straně zaměstnance. Ministerstvo školství oponuje a tvrdí, že zaplacena má být jen skutečně odučená hodina, byť o ni má učitel zvýšen svůj týdenní úvazek. Oceňuji snahu poslanců řešit i tyto dva, pro ministerstvo možná ne až tak zásadní problémy, říká předseda školských odborů. Myslím, že si uvědomují, že v současné době plné nejistot, kdy se neví, kolik peněz bude na platy učitelů v příštím roce, kdy se hovoří o zvyšování jejich úvazků, by neřešení těchto věcí zhoršilo klima ve školách. Věřím, že se najde politická vůle a že právní úprava zákona o pedagogických pracovních bude ve prospěch učitelů. Karla TONDLOVÁ Chytrý chválí koně, polohloupý ženu, hloupý sám sebe. Baškirské přísloví

2 2 Zápisník Nárok na ošetřovné Podle mluvčího České správy sociálního zabezpečení Kamila Vařeky mají rodiče dětí, jejichž školy se uzavírají kvůli hrozbě epidemie chřipky, nárok na dávku ošetřovného, a to i přesto, že jejich děti chřipka nenakazila. Možnost využít dávky ošetřovného mají rodiče dětí do 10 let, pokud jim škola vydá potvrzení. čtk Navrhla medaili Barbora Štefánková, mladá studentka uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově, se stala autorkou medailí, které budou na přelomu ledna a února rozdávat organizátoři IV. zimní olympiády dětí a mládeže 2010 v Libereckém kraji. čtk Učí děti čistit zuby Studenti stomatologie učí děti ve školkách, jak si správně čistit zuby. Medici z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy budou až do konce tohoto roku docházet do školek ve Středočeském kraji, aby dětem vštípili správné návyky v péči o chrup. Výuka je pro školky zdarma, více informací najdou zájemci na stránkách čtk Největší kremrole Tři minuty 51 vteřin. Komisař agentury Dobrý den právě ohlásil nový český rekord. Přesně tolik času totiž trvalo studentům Střední školy Hostouň poslepovat a naplnit šlehačkou nejdelší českou kremroli. Měřila 728 centimetrů. Na 13. ročníku Gastrofestu v Českých Budějovicích si na ní pochutnalo přes 70 přihlížejících. čtk Učí se mluvit Ukažte, jak vypadá smutný člověk, říká učitelka Lenka Brabcová hloučku žáků. Malé děti svěsí koutky, dívají se do země, mračí se. A kdy se takhle tváříte? ptá se učitelka. Když se nám stane něco ošklivýho! Když jsme smutní! ozývá se kolem. Děti ze druhé třídy sezemické základní školy se právě učí o řeči těla v novém a zatím ojedinělém předmětu komunikační dovednosti. Ten má žáky především naučit mluvit. čtk Stát, letos nikam! Děcka si z vás stejně houby dělají - a učitelé jsou ještě dost vystrašení z navrhovaného zvyšování úvazků! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Vyhodnocení nových přijímaček Během září 2009 provedl Ústav pro informace ve vzdělávání sběr dat mezi řediteli základních a středních škol. Šetření se zaměřilo na změněnou podobu přijímacího řízení na střední školy. Celkové hodnocení nové podoby přijímacího řízení zůstává vysoce negativní (na škále od 1 do 5, kde 1 představuje nejlepší a 5 nejhorší hodnocení, je průměrné hodnocení u středních škol 4,3, u základních škol 3,6). Základní i střední školy ve velké míře uvádějí, že novou podobu přijímacího řízení nepovažují za spravedlivější. Účast uchazečů na několika zkouškách v tak krátkém intervalu a prodloužení doby čekání na výsledky vedly k jejich větší stresové zátěži. Šance sociokulturně znevýhodněných žáků se podle ředitelů nezměnily. Zápisový lístek po praktických zkušenostech považuje za špatné řešení 77 procent ředitelů středních škol. Očekávání, že nová podoba přijímaček bude znamenat mnohem vyšší administrativní zátěž, se nepotvrdila. Zvýšenou zátěž prokázalo pouze procent středních škol, kdežto před přijímacím řízením se toho obávala polovina škol. Častěji než před rokem zazněl názor středních škol, že nový systém je náročnější pro žáky a jejich rodiče. Pravidla k přijetí nebudou střední školy na základě zkušeností s novou podobou přijímacího řízení nijak zásadně měnit. Vysvědčení ze základní školy bude v přijímacím řízení pro školní rok 2010/2011 i nadále hlavním kritériem v přibližně polovině středních škol a pro dalších 41 procento středních škol bude jedním z podstatných kritérií. Naproti tomu přijímací zkouška bude rozhodujícím kritériem pouze u 12 procent škol, ve dvou třetinách středních škol se nebude konat vůbec. Více na úiv Inkluzivní vzdělávání Vymanit se z prostředí, které je dlouhodobě sociálně znevýhodněné, je nesmírně obtížné, zvláště pro dítě. Pokud mu nepomůže společnost, dítě to samo nedokáže. A my jsme země kulturně vyspělá i bohatá, a tak i přes všechny problémy, které naše země má, se musíme vzděláváním dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí zabývat. Těmito slovy uzavřela ministryně školství tiskovou konferenci, která se věnovala právě problematice vzdělávání těchto dětí. Ministerstvo školství se touto situací dlouhodobě zabývá. Reaguje tak nejen na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který před dvěma lety dal za pravdu skupině někdejších romských žáků, že je Česká republika nepřímo diskriminovala ve vzdělávání, ale především se snaží situaci těchto žáků změnit. Opatření je mnoho. Některá byla již udělána, například analýza připravenosti škol na inkluzivní vzdělávání, analýza diagnostických nástrojů, byl vytvořen akční plán včasné péče, je připravena novelizace vyhlášky č. 73, o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a vyhlášky č. 72, o poskytování poradenských služeb ve školách. Školy také v krátkém čase obdrží metodické doporučení k zabezpečení rovných příležitostí ve vzdělávání těchto dětí a v neposlední řadě se pracuje i na Národním akčním plánu inkluzivního vzdělávání. Ministerstvo také dlouhodobě podporuje tuto oblast i finančně a hodlá tak činit i nadále. oš

3 Je pevný rozvrh přežitkem, nebo nutností? 3 Žáci prvního stupně mají pevný rozvrh. V první až třetí třídě, kde učí vše jeden učitel, doporučuji vhodné prolínání pro udržení pozornosti. Od 4. ročníku je u nás pevný rozvrh nutností, protože se alespoň částečně střídají učitelé. Alfred TELLER, ředitel ZŠ Vinoř Školní vzdělávací programy jedinečná možnost pro školy organizovat výuku podle svého uvážení, a školu tak lépe profilovat. Nepřináší tato profilace ale problémy rodičům, především malých dětí na prvním stupni? Vědí, co jejich děti mají každý den na rozvrhu, na co se mají připravit? Nebo by jim mělo stačit, že vědí, jaké předměty se v daném ročníku učí? Co na to říkají ředitelé škol? Máme zaměřeno na... FOTO: Alena TUČÍMOVÁ stav školské reformy, kdy školy Současný pracují dle vlastních školních vzdělávacích programů, umožňuje různou organizaci výuky. Škola sama rozhodne o metodách, které k dosažení cílů vzdělávání zvolí. Nemusí tradičně učit jednotlivým předmětům, ale třeba celým blokům, ve kterých se prolínají jednotlivá témata. Stejně tak je to i s úkoly. Pokud škola používá systém, ve kterém se klade důraz na školní práci, nemusí žáci úkoly dostávat. Ani v minulých školních systémech nebyly domácí úkoly povinností. Jedním z problémů současné kurikulární reformy je skutečnost, že opouští schémata tradiční školy, kterou navštěvovaly generace dnešních rodičů a prarodičů. Jedno se však nezměnilo a nemělo měnit spolupráce školy s rodinou. Ta by měla představovat oboustranný tok informací. Je nezbytná pro obě strany. Rodiče by měli mít jasnou představu, co a proč se ve škole odehrává, a škola by měla mít dostatek informací o domácím prostředí, podmínkách a postojích žáka, říká Josef Brynych, ředitel Základní školy Laudova v Praze, a dodává, že jedním z důležitých cílů reformy je naučit žáky se učit. Znamená to, že nové věci se učí žáci, učit by se ale měli i rodiče. Škola je dnes formou veřejné služby a rodiče by se měli zajímat o její kvalitu. Mají k tomu celou řadu možností, ale bohužel je často nevyužívají. Mezi tradiční příležitosti patří především schůzky rodičů, které nejsou využívány všemi rodiči stejně. Konzultační hodiny pedagogů, které většina škol stanovuje, platí nejenom pro žáky, ale mohou je využívat i rodiče. Děje se tak velmi málo a to není zkušenost pouze naší školy. Rodiče návštěvu školy velmi často spojují s představou řešení problémů, ale tak tomu není. Rodiče jsou vítáni i k rozhovorům o škole s dotazy a náměty, protože pouze v diskuzi se může leccos vyjasnit. Přesto mohu konstatovat, že naše škole se v tomto směru drží spíše tradičních postupů. Učebnice používáme, žáci se učí podle rozvrhu a dostávají přiměřené domácí úkoly. S rodiči komunikujeme propracovaným a ověřeným způsobem. Bez rozvrhu si výuku nedovedu představit. Už jen výuka jazyků, kombinovaná s druhým stupněm, rozvrhy jazykových a jiných odborných učeben, které u nás ve velké míře využívají žáci prvního stupně. Občas se již v těchto třídách učí systémem druhého stupně se střídáním vyučujících. Osobně mám s kantorkami dohodu, podle které si mohou přehodit hodiny podle momentální atmosféry a nálady ve třídě. Platí to však výhradně a jen pro jeden den a hodiny, které učí stejná osoba. Nesmí dojít ke směnám s hodinami jazyků, nastal by dost velký chaos, tvrdí Karel Pavlík, ředitel Základní školy Hraničářů Mikulov. Naši žáci mají pevný rozvrh, ve kterém je možné dělat změny v pořadí hodin, nikoli ve skladbě předmětů. Týdenní hodinová dotace musí být v souladu s RVP a ŠVP a nelze s ní manipulovat tak, aby se hodinová dotace nenaplnila. Po dohodě je ale možné všechno, pakliže chce paní učitelka v hodině prvouky ve třetí třídě zároveň procvičit hravou formou slovíčka z angličtiny, tak proč ne. Totéž při hodině hudební výchovy je možné nacvičovat s tělocvikářem lidové tance a zpívat, uvádí Helmut Harzer, ředitel Základní školy Ostrov, a dodává: V naší škole máme ještě další možnost. Prostřednictvím webové sociální sítě Windows live edu sdílíme se žáky učební materiály (prezentace, úkoly, vyučovací hodiny pro Smart boardy atp.), takže se žák i z domova dostane k právě probíranému učivu a může se na něj připravit, či ho upevnit. Pevný rozvrh. To záleží na ŠVP, který je na dané škole v platnosti. Pokud škola vyučuje v blocích nebo jinak spojuje výuku, může se stát, že nepoužívá pevný rozvrh. V naší škole pevný rozvrh máme, protože dává jistotu pro žáky a rodiče, co se bude dít a na co se mají připravit. Rozvrh je doplněn v návaznosti na metodu funkčního čtení i o každodenní žákovské přípravy, kterou dostává každý žák denně. Zde je jasně popsáno, co jej bude čekat postupně ve všech hodinách. Není to však soupis cvičení, ale přesný pracovní postup, co kdy má udělat. Vede ke čtení s porozuměním, které je vyjádřeno jasnou činností, samostatností a učiteli dává možnost věnovat se méně nadaným žákům. Toto používáme od 2. do 5. ročníku. V 5. ročníku je možné, dle nadání daného ročníku, přejít na týdenní podobu žákovských příprav, uzavírá Miloš Novotný, ředitel Základní školy Nemyčeves. Olga ŠEDIVÁ

4 4 BOZP Na blanketu, který vyplňují rodiče pro vychovatelky v družině, je uváděno jméno a příjmení toho, kdo může dítě vyzvedávat. Při kontrole nám bylo vytknuto, že uváděné údaje jsou nedostatečné. Proč? V případě jména a příjmení toho, kdo bude dítě odvádět, není jednoznačné, o koho se jedná (může jít o babičku nebo i o nezletilého sourozence). Je proto vhodné nechat jméno a příjmení doplnit o další identifikační znaky datum narození toho, kdo bude dítě odvádět. Určování osoby podle příbuzenského vztahu k odváděnému dítěti není nutné užívat, protože tato skutečnost bývá obtížně ověřitelná. Jak máme postupovat, když si rodiče přejí, aby dítě z mateřské školy vyzvedával starší sourozenec, který je sice k vyzvednutí z hlediska bezpečnosti způsobilý, ale my ho neznáme a on nemá ještě občanský průkaz? Jsou dvě možnosti. Buď se daný sourozenec prokáže jiným identifikačním věrohodným průkazem s fotografií (například jízdním průkazem), nebo je tento sourozenec rodičem osobně předem pracovnicím mateřské školy představen. Škola pořídila bezpečnostní pásy, které se mají užívat k zajištění bezpečnosti při mytí oken. Může tyto pásy druhý pracovník držet, nebo je musíme přivázat například k topení nebo rámu okna? Obě uváděná řešení jsou absolutně špatná, zakázaná a ohrožují život a zdraví daného pracovníka. Jediným správným řešením je nechat namontovat odbornou firmou odpovídající úchyty pro tyto pásy. Dále musí daný pracovník dodržovat předpisy pro práci ve výšce i ostatní předpisy bezpečnosti práce. Jan PRŮŠA Základna EXOD Podzimní Praha byla opravdu nádherná. Nenechte si ji v příštích letech ujít. Základna EXOD Podzimní Praha 2009 nás nadchla V posledních letech jsem se zúčastnila v České republice základen EXOD v Luhačovicích, Vizovicích, na Šumavě, v Jeseníkách, Orlických horách a Českém ráji. Mohu potvrdit, že všichni, kteří je svědomitě připravují po organizační i obsahové stránce, jsou velmi obětaví, šikovní a odborně schopní připravit základny ke všeobecné spokojenosti. Chtěla bych proto vyjádřit vřelé poděkování všem organizátorům základen, které jsem v České republice navštívila. Ale základna Podzimní Praha překonala všechna naše očekávání. Náročný program byl dokonale zorganizovaný díky panu Petru Honzákovi a průvodkyním. Zlata WERNEROVÁ, Komárno Navýšení rozpočtu školství je ohroženo Ve středu 25. listopadu zasedal rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který projednával v rámci kapitoly 398 všeobecné pokladní správy jednotlivá usnesení sněmovních výborů na změnu rozpočtů kapitol. Jak jsme již dříve informovali, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přijal usnesení na navýšení běžných výdajů pro regionální školství o 3,4 miliardy korun (návrh podala poslankyně V. Bohdalová z ČSSD) a na zvýšení ONIV regionálního školství FOTO: ARCHIV Zúčastnili jsme se velmi vydařené akce Podzimní Praha 2009 a chtěli bychom touto cestou vyjádřit organizátorům poděkování všech účastníků. Součástí této základny spojené s návštěvou pěti diva- republice. Návštěvníky hlavní- Modelové železnice v České delních představení byly také ho města jsme byli v době, kdy vycházky městem. Měli jsme probíhal 28. října státní svátek, možnost vidět vynikající představení v divadle Semafor, Roří, a mohli jsme tak vidět i se- což byl den otevřených dvekoko, Divadle bez zábradlí, nát, krásný Valdštejnský palác se zahradami, Obecní dům Národním divadle a Divadle Radka Brzobohatého. Tento a mnoho jiných jedinečných náročný program byl vynikajícím způsobem propojen s ná- Pro všechny to bylo velice sym- míst, ten den zpřístupněných. vštěvami historických a kulturních památek Prahy ga- 91. výročí vzniku Českoslovenbolické, připomenuli jsme si lerií, výstav, Muzea Dopravního podniku, Muzea kávy, exné expozici Národního muzea ské republiky v nově otevřepozice Lidé a peníze v České národní bance, unikátního Jako vynikající jsme zhodno- v památníku na vrchu Vítkov. Košického zlatého pokladu tili také stravování i ubytování v bývalé budově Federálního v internátu, kde bylo příjemné shromáždění, jakož i největší prostředí, čisto a klid. o 280 milionů korun. Tento návrh podal poslanec M. Bičík (KSČM). Zpravodaj, který měl toto usnesení za výbor přednést, poslanec Walter Bartoš (ODS), se na jednání rozpočtového výboru nedostavil. Přesto výbor o tomto návrhu na navýšení rozpočtu jednal a rozhodl takto: Tyto návrhy požadovaly snížit vládní rozpočtovou rezervu, která je zákonem o rozpočtových pravidlech stanovena v minimální výši 3,7 miliardy korun. Proto ji nelze dále snižovat. Oba návrhy byly z tohoto důvodu prohlášeny za nehlasovatelné. Úsudek o výsledcích činnosti výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu si, prosím, udělejte sami. Podle dohody, která byla učiněna s ČSSD, přednese poslanec B. Sobotka ve druhém čtení zákona o státním rozpočtu návrh na navýšení běžných výdajů regionálního školství přibližně o 3,2 miliardy korun. Pro nás to znamená nadále pokračovat v jednání s poslanci o podpoře tohoto návrhu. Václav PÍCL, místopředseda ČMOS pracovníků školství

5 Školy rozhodují, jaké svačiny budou prodávat jejich bufety Některé matky by nepřežily, aby jejich miláčkové jedli ve škole ke svačině cokoli koupeného. Dávají si záležet na zdravé, vhodně vyvážené stravě, kterou žák o přestávce vyjme z krabičky a s chutí posvačí. Znáte takovou rodičku? Já jednu jedinou. Dalším je v podstatě jedno, co strčí do tašky, hlavně že sušenky potlačí hlad a potomstvu chutnají, na poměr cukru nehledě. Znáte i takové? Tento model se kolem mě pohybuje v mnohem větším procentu. Když pozoruji děti, jimž kouká z boční kapsy aktovky hnědočervený americký nápoj, který jim tam vsunuly jejich zákonné zástupkyně, nevěřím svým očím. Ne, není to přelud a není to ani řídký zjev. A tak si troufám tvrdit, že spousta rodičů by přijala možnost kupování zdravých svačin ve škole, kdy by si dítě ve školním bufetu vybralo něco zdravého a výživově hodnotného. Ale to by nesměly být v nabídce právě ty sušenky, bonbony a sladké limonády. Jak by vypadal takový školní bufet snů? Jogurty, zeleninové a ovocné saláty rozdávané do misek, celozrnné obložené rohlíky se sýrem, šunkou, vajíčky apod. nebo domácí buchty (s příměsí špaldové mouky) plné tvarohu, k pití čaj, mléko či kakao, voda se šťávou, minerálky. Čte se to dobře. Jde ale o to, jestli by si právě toto děti kupovaly. Jasně že bych si to dal, potvrzuje 15letý Honza z technického lycea v Praze 5. Já si to někdy kupuju, když máme dlouho školu. U nás mají v bufetu dobré věci, kupuji plněné bagety s kuřecím masem nebo tuňákem za 30 korun a k tomu limonádu. Ale je fakt, že více jdou na odbyt sladkosti. A to je právě ten kámen úrazu. Lámeme si hlavu nad tím, jak zabránit tloustnutí mladé generace, ale jakmile jim dáme na výběr, už nakupují chipsy, párky v rohlíku a sušenky. Rodiče se zlobí, ředitelé se brání, že za sortiment neodpovídají, bufet je v nájmu. Majitelé bufetů oponují, že prodávají to, co děti chtějí, aby podnik nebyl prodělečný. Začarovaný kruh. Svačiny doporučené odborníky na výživu by prý nešly na odbyt. Ale šly. Zdravé neznamená přece nechutné. Chtělo by to zapřáhnout fantazii, vytvořit lákavý vzhled a hlavně žádnou čokoládovou a párkovou konkurenci. Já bych ráda dětem mazala dobré chleby, kdyby mi to škola zařídila a umožnila, dávám Naše téma... se do řeči o svačinách s temperamentní babičkou, která chodí pravidelně do družiny pro vnučku. Manžel by ráno nakoupil rohlíky a chleby a já bych je pak mazala přímo ve škole dobrými pomazánkami. To by mi ale museli učitelé vyjít vstříc: zajistit na chodbě stolek a taky všechna povolení, já bych si samozřejmě zařídila zdravotní průkaz. Prodávala bych to levně, cena by pokryla jen nákup materiálu plus nějaká ta kačka navíc. A víte, že by mě to i bavilo? rozvíjí své sny paní Machová. Takových agilních babiček, maminek a sousedek by se určitě našlo víc. Chtělo by to ale hlavně aktivitu školy snahu vyhovět všem hygienickým nařízením a promyšlení organizace. Ale vraťme se od úvah o spolupráci s laickými nadšenci k profesionálním prodejcům. Jejich argumentem je, že pokud nabídnou zdravou alternativu neslazený čaj, mléko, ovoce nebo nějaké cereálie, děti vždy sáhnou po sladší, tučnější, zkrátka výživově méně vhodné stravě. Nabízí se tedy logický postup nabízet jen to zdravé. Když už totiž děti do bufetu vkročí, v ruce peníze a chuť na jazyku, určitě většina neodejde jen proto, že na pultu nenajdou smažené brambůrky. Různé metodické skupiny sice na školy mírně tlačí a doporučují, jak na to, ale nařídit nic nemohou. Lepší alternativou je zaměřit se na rodiče, a ti už pokud se spojí (že například požadují mléčné výrobky) představují sílu, kterou nemůže ředitelství školy přehlédnout. Do experimentů se zdravými svačinami se pustily s úspěchem některé brněnské školy. Vydávají se v jídelně a rodiče je platí stejným systémem jako obědy. FOTO: Petr MERTA 5 No to je sen! zatouží po této možnosti moje známá Jitka, s níž se shodujeme, že bychom takovou nabídku ve školách, kam chodí naše děti, určitě přivítaly. Ráno svačiny většinou nestíhám. Někdy je dělám večer, ale do druhého dne to není ono, vypadají pak unaveně. Nejčastěji tedy koupím nějakou tu tatranku, vafle nebo koblihu. Já vím, že to není správné, ale fakt nevím, co dřív, kaje se lékařka, která své pacienty nabádá k racionální výživě. Jídlo, které děti konzumují, je v některých případech opravdu otřesné přestože je tak dobré, navíc zalito přeslazenou obarvenou limonádou. Svačina je přitom nezanedbatelnou příležitostí, jak vést mladou generaci k rozumné výživě. Rozhodnutí je jen na školách: Dáme si s tím práci a zajistíme žákům zdravé dopolední jídlo, a budeme tak suplovat povinnost rodiny, anebo to necháme setrvačně běžet tak, jako to bylo vždy? Nový trend školních bufetů nebo jinou cestou zajišťovaných svačin je šance, jak přimět děti správně jíst. Rozumné vedení školy by přinejmenším mělo alespoň zavést s rodiči debatu na toto téma a ptát se jich: Byl by o takovouto službu zájem? Kolik jste ochotni platit? Máte představu, co dětem nabízet? Bude v nabídce výhradně racionální strava, anebo také sladkosti? Když se dětí zeptáme, co je to zdravá výživa, téměř všechny odpovědí správně. Zkušeně odrecitují, že by měly jíst mléčné výrobky, ovesné müsli, ovoce, zeleninu a tmavé pečivo. Stejně z rukávu vysypou nevhodné pochutiny, jako párky, salámy, bonbony, čokolády, limonády. Přitom se kroutí, chichotají a přiznávají, že právě to mají ve svých školních taškách nejraději. Nezbývá tedy, než jim zdra- vé jídlo vnutit. Pokud jim přine- seme správnou svačinu až pod nos, vezmou si. Navíc když to mají všichni okolo. Takto se velmi osvědčil projekt s mlékem ve škole, kde z krabiček mnohdy popíjely i děti, které si jinak mléko nikdy nedají. Stejně oblíbené jsou automaty na mléčné výrobky. Děti milují moderní vymoženosti a jogurt vypadlý ze stroje jsou schopné sníst, přestože by jej doma nepozřely. Zkrátka obal prodává, stejně jako atraktivní způsob výdeje ať už jde o čistý, barevný, přívětivý bufet, nebo automat na chodbě. Pokud z něj nepadají čokoládové tyčinky, proč ne? Hana SKÁLOVÁ

6 6 Začínají nám chodit tzv. elektronické faktury. Ty však nemají ani razítko, ani podpis. Jak máme postupovat? Co faktura jako daňový doklad musí obsahovat? Faktury jsou účetními doklady, které je možné vést i v technické formě (elektronické podobě). Náležitosti účetních dokladů jsou uvedeny v ustanovení 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jednou z náležitostí faktury je i podpisový záznam odpovědných osob, tj. účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Elektronická faktura Bližší podmínky stanoví ustanovení 33a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Podpisovým záznamem může být účetní záznam s vlastnoručním elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem, případně může být průkaznost a jednoznačná původnost účetního záznamu, je-li v technické formě, zajištěna i jiným způsobem (tzn. nemusí jít vždy o vlastnoruční podpisy). Každopádně faktura je účetním dokladem pro příjemce faktury, a on tedy bude ten, kdo bude fakturu podepisovat či jiným způsobem připojovat účetní záznam. V 11 zákona o účetnictví se stanoví: Účetní doklady (1) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat a) označení účetního dokladu, b) obsah účetního případu a jeho účastníky, c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), f) podpisový záznam podle 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Skutečnosti podle písmen a) až f), které se týkají jednoho účetního dokladu, mohou být obsaženy na více účetních záznamech. Skutečnosti podle písmen b) a c) se mohou týkat více účetních případů. Podpisový záznam podle písmene f) může být společný pro více účetních dokladů. V těchto případech musí účetní záznam i účetní doklad obsahovat identifikátor, kterým lze nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem a účetním dokladem, včetně souvisejících skutečností. (2) Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle 8 odst. 5. Marie PICKOVÁ, ČŠI Volno k přijímací zkoušce Má zaměstnanec nárok na pracovní volno k vykonání přijímací zkoušky na vysokou školu? Zákoník práce upravuje poskytování pracovního volna k účasti zaměstnance na přijímacích zkouškách v 232 odst. 2 a 3, kde se stanoví: 2. K účasti na přijímací zkoušce přísluší zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. 3. Za pracovní volno poskytnuté k vykonání přijímací zkoušky, opravné zkoušky, k účasti na promoci nebo obdobném ceremoniálu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu. Zaměstnanec má tedy právo na pracovní volno k účasti na vykonání přijímací zkoušky, tomu odpovídá povinnost zaměstnavatele mu toto volno v nezbytném rozsahu poskytnout. Vít BERKA Budeme platit DPH? Jsme soukromá základní umělecká škola (spol. s r. o.). Nevíme, za jakých podmínek bychom se stali plátci DPH. Počítá se do příjmů vztahujících se k DPH také školné přijaté od rodičů? Neschopenky zpětně Při respiračních obtížích není potřeba z důvodu vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. neschopenky) okamžitě navštěvovat ošetřujícího lékaře, ale pouze ho v tomto případě kontaktovat telefonicky. K ošetřujícímu lékaři je ale nutné se dostavit pro vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti po odeznění nejhorších příznaků takového onemocnění, nejpozději do 5 kalendářních dnů. Tento postup platí pro dočasné pracovní neschopnosti vystavené po dobu platnosti mimořádných opatření vyhlášených hlavním hygienikem České republiky v souvislosti s epidemií chřipkových onemocnění. Mimořádná opatření platí od 25. listopadu 2009 v krajích Moravskoslezském, Zlínském a Karlovarském. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Problematiku daně z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb. Dle ustanovení 5 citovaného zákona osobou povinnou k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. Plátcem DPH se stanete buď dobrovolně, nebo povinně v případě překročení obratu jeden milion korun, nebo z jiných důvodů podle 94 zákona o DPH, nebo jestliže tak stanoví 95a zákona. Ve věci podrobného výkladu DPH doporučujeme vaší pozornosti kromě uvedeného zákona webové stránky Ministerstva financí České republiky Česká daňová správa, kam lze směrovat i vaše případné dotazy. Právní oddělení ČMOS pracovníků školství Ošetřující lékař může zároveň podle platné právní úpravy ukončit pracovní neschopnost až 3 kalendářní dny dopředu, proto při obvyklém průběhu onemocnění bude možné obdržet při jedné návštěvě u lékaře rozhodnutí o vzniku i ukončení pracovní neschopnosti současně. ČSSZ

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Našli jsme novou inspiraci pro výuku fyziky v Asociaci malých debrujárů Vyučující fyziky a vedoucí kroužků hledají stále novou inspiraci pro svou práci s dětmi, aby pro ně byla zábavou i poučením zároveň, aby nenudila. Jednu z možných inspirací přináší i občanské sdružení Asociace malých debrujárů České republiky. 7 Asociace, která sdružuje děti i dospělé, je dobrovolné sdružení s působností v celé České republice. Cílem její činnosti je přispět k nenucenému pochopení různých jevů a zákonitostí, objevování vědy a utváření nové cesty k poznání, tvořivosti. A to zejména formou zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky a ekologie. Asociace pořádá pro své členy, kteří se sdružují v Klubech malých debrujárů, po celý rok různé akce, včetně akcí v zahraničí. Některé jsou otevřené i pro nečleny. Jednou z nich je soutěž, kterou každoročně asociace vyhlašuje pro své kluby, ale i další zájemce. Poslední takovou soutěží byla Po kusmánie 2009, kterou jsem zaregistrovala v únoru. Protože vedu v Základní škole v Krátké ulici v Klášterci nad Ohří kroužek fyziky, tak jsem se s dětmi domluvila a do této celostátní soutěže jsme se přihlásili. Pilná příprava Během čtyř měsíců od února do května jsme pracovali každý měsíc na úkolech, které jsme našli v zadání každého kola. Začali jsme výrobou solné lampy, pozorovali jsme vlastnosti zvuku a světla, vyráběli vodní čočky. Pustili jsme se i do výroby hudebních nástrojů, různých hlavolamů. Řešili jsme úlohy na těžiště samozřejmě pokusně a s úsměvem. Když jsme koncem května odeslali řešení posledního kola, čekali jsme netrpělivě na výsledky. Ani se nám nechtělo věřit, když jsme zjistili, že postupujeme do celostátního finále, které se konalo začátkem října v Plzni. Už od září jsme začali pracovat na přípravě na Plzeň. Museli jsme si nacvičit písničku s našimi hudebními nástroji a také například dva zajímavé pokusy, které předvedeme ostatním. Zároveň jsme si připravovali společnou prezentaci naší práce. Do Plzně mohli jet jen čtyři zástupci celého kroužku, vybrali jsme ty, kteří byli na jaře nejaktivnější. Naostro v Plzni První den v Plzni jsme se nejdříve podívali na místa, o kterých jsme v rámci základního kola hledali informace na internetu odpovědi na zadané otázky. Zavítali jsme do plzeňské ZOO a Dinoparku včetně návštěvy Japonské zahrady. Báječně jsme si odpočinuli, nabrali síly a zároveň se dozvěděli i některé další zajímavosti. Po večeři nás potom už čekaly první soutěže předvádění pokusů jednotlivých klubů. A bylo na co koukat. Celý večer měl spád, jeden pěkný pokus střídal druhý. Určitě si mnozí po návratu pokusy druhých vyzkoušejí. Další den, v sobotu byl program už náročnější. Ráno jsme přejeli do Techmánie v Plzni, kde si během hodiny všechny zúčastněné kluby připravily stánky s prezentací své činnosti včetně výrobků, které si s sebou dovezly. Pak už následovalo slavnostní zahájení celého dne v Techmánii. Po zahájení porota procházela mezi soutěžícími, kteří předváděli, co všechno umí a jak jsou šikovní. Stanoviště v terénu V jedenáct hodin soutěžící mladší kategorie vyrazili podle mapy do města, kde na jednotlivých stanovištích plnili další úkoly hledali informace o městě, měřili, odhadovali výšky atd. Bylo to dost náročné, ale nakonec jsme to zvládli, i když úsměvy dětí únavou na chvíli zmizely. Po návratu nás čekaly ještě úkoly přímo na stanovištích, která byla rozmístěna po celé Techmánii, a týkaly se z velké části vystavených exponátů. Když jsme po půl čtvrté odevzdávali vyřešené úlohy, oddechli jsme se. Soutěž byla pro nás hodně náročná, byli jsme na ní poprvé mezi už ostřílenými kluby, které jezdí pravidelně, ale rozhodně jsme se za naši práci nemuseli stydět. Vyhodnocení soutěže Další program už byl odpočinkový prohlídka celé Techmánie a po večeři vyhodnocení zároveň s dalšími zajímavými pokusy, které pro nás připravili tentokrát dospělí. Když jsme zjistili, že jsme nakonec ve velice těžké konkurenci obsadili 6. místo, měli jsme obrovskou radost. Samozřejmě tento úspěch patří všem členům našeho kroužku, tedy i těm, kteří do Plzně jet nemohli. Na soutěži jsme ale pracovali všichni. První místo v naší kategorii obsadil Klub malých debrujárů ze Zbiroha. Po vyhodnocení byly pro všechny soutěžící připraveny ještě hlavolamy z IQ Parku v Liberci, kde se bude konat finále příští rok. Objevili jsme další možnost inspirace pro naši činnost a rozhodně ne zanedbatelnou. Už teď plánujeme další akce a těšíme se na setkání s přáteli, které jsme v Plzni potkali. Alena TUČÍMOVÁ Kontakt: ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří Tel.:

8 8 Odstupné ve zkušební době Uzavřela jsem pracovní smlouvu, v níž byla sjednána i zkušební doba. Zaměstnavatel se mnou v této době pracovní poměr ukončil (údajně proto, že je nucen snižovat počet zaměstnanců školy). Mohu požadovat odstupné podle zákoníku práce? Podle ustanovení 48 odst. 1 zákoníku práce může být pracovní poměr rozvázán: dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí též uplynutím sjednané doby. Zrušení ve zkušební době je tedy jedním ze způsobů skončení pracovního poměru a jeho bližší úpravu obsahuje 66 zákoníku práce. Tímto způsobem lze pracovní poměr zrušit z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Na odstupné vzniká zaměstnanci nárok jen při splnění podmínek stanovených v 67 zákoníku práce to je, že pracovní poměr končí výpovědí z organizačních důvodů nebo dohodou z týchž důvodů. Pokud pracovní poměr končí jiným způsobem nebo z jiných důvodů, odstupné nenáleží. V případě uvedeném v dotaze podmínky pro přiznání odstupného splněny nejsou. Jde o nepřípustný nátlak? Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o skončení pracovního poměru. Nyní ale tvrdí, že byl k dohodě donucen nepřípustným nátlakem, který měl spočívat v tom, že ho zaměstnavatel upozornil i na možnost okamžitého zrušení pracovního poměru pro porušování pracovní kázně. Je námitka zaměstnance oprávněná? Rozvázání pracovního poměru dohodou upravuje 49 zákoníku práce. Jde o dvoustranný právní úkon a k jejímu uzavření je třeba souhlasu obou stran zaměstnance a zaměstnavatele. Dohoda o skončení pracovního poměru je právním úkonem, a proto má sledované právní účinky jen tehdy, když jsou splněny všechny zákonem stanovené požadavky. Mezi základní náležitosti právních úkonů patří i náležitosti projevu vůle, a to, že musí být svobodná, vážná, určitá a srozumitelná ( 37 občanského zákoníku). Zákoník práce v 14 odst. 1 stanoví, že výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávních vztahů a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Problém platnosti skončení pracovní- ho poměru v obdobném případě řešil i Nejvyšší soud České republiky (viz rozhodnutí ÚS ze dne 11. dubna 2002, sp. zn. 21 Cdo 1332/2001) a ve svém rozhodnutí uvedl: Nejedná se o bezprávnou výhrůžku ani o zneužití výkonu práva na újmu zaměstnance, jestliže zaměstnavatel svůj návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou odůvodní tím, že podle jeho názoru jsou zde důvody, pro které by mohl se zaměstnancem pracovní poměru zrušit okamžitě. Dále se uvádí: Právní úkon je platný, jestliže vůle účastníka pracovněprávního vztahu, kterou projevil navenek, byla vážná a jestliže současně byla svobodná. Svobodu vůle přitom vylučuje zejména přímé fyzické donucení či bezprávná výhrůžka. O bezprávnou výhrůžku, jíž je vůle jednajícího subjektu deformována, se však jedná pouze tehdy, jestliže osoba vykonávající psychický nátlak hrozí něčím, co není oprávněna učinit (například hrozbou ublížení na zdraví), nebo vyhrožuje tím, co by sice byla oprávněna učinit, avšak prostřednictvím výhrůžky si vynucuje něco, k čemu být použita nesmí (například, že zaměstnanec bude oznámen jako pachatel trestného činu, který skutečně spáchal). Nejedná se o bezprávnou výhrůžku a nelze ani považovat za zneužití výkonu práva na újmu zaměstnance okolnost, jestliže zaměstnavatel svůj návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou odůvodní tím, že podle jeho názoru jsou zde důvody, pro které by mohl se zaměstnancem pracovní poměr zrušit okamžitě; sdělením své pohnutky, která jej vede ke skončení pracovního poměru se zaměstnancem, totiž hrozí tím, co je za účelem skončení pracovního poměru oprávněn učinit. Při porovnání obou možností skončení pracovního poměru nabízených žalobci přitom ani nelze úspěšně dovozovat, že žalobce jednal v důsledku tísně ke svému neprospěchu, jestliže se rozhodl předejít jednostrannému skončení pracovního poměru okamžitým zrušením a zvolil si možnost skončit pracovní poměr dohodou, tedy způsobem pro něj výhodnějším. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Umí naše mládež (ještě) zpívat? mi záleželo na tom, aby mladý člověk něco uměl. Vždy jsem si vážil kohokoli, kdo dokázal víc než druhý vedle něho, nahlas přemítá Hromádka. Nepatřím k lidem, kteří se stydí za občasné sledování Česko Slovenské SuperStar. Když Vždy mám volnou chvíli, aspoň po očku vnímám bouřící kotel mladých rozvášněných fanynek, v němž se hekticky vaří budoucí pěvecká hvězdička. Jsem docela překvapena, že si v této náročné době dovedeš najít čas na televizi, přidává se Murová, učitelka hudební výchovy. Proč ne? Když sleduji obrovské nadšení a úsilí mladých pěveckých nadějí, jsem rád, že dnešní mládeži přece ještě o něco jde. Nemluví sprostě. Nejsou drzí. Neurážejí. Nevyhrožují. To samo o sobě je přece povznášející, netají se svým zjištěním češtinář. Nepřejícná doba. Dnes už děkujeme za to, že nás žáci ve škole někdy pozdraví. Čím méně vědí a umějí, tím jsou arogantnější a agresivnější. Jsem z toho všeho hodně smutná, nerada přiznává kolegyně. Právě proto jsem docela potěšen, když vidím a slyším zpívat mladičkého čertíka Bendiga nebo příjemnou blondýnku Starou. Z jejich projevu přímo čiší radost ze zpěvu, odhodlání, jak na sobě pracují, jak se snaží podat svůj nejlepší výkon. Škoda jen, že velmi málo zpívají česky a slovensky. Vždyť snad nejde o anglickou SuperStar, doplňuje Hromádka. Většina našich žáků se sotva pro něco nadchne. Zpívání je zjevně nebaví. Dokonce je považují za naprostou zbytečnost. Stejně tak chodí otráveni do tělocviku. Každý pohyb je pro ně namáhavý a zbytečný, pokračuje Murová. Pokud porovnám poslední ročníky SuperStar s tím letošním, sympaticky Česko Slovenským, musím připustit, že jeho úroveň je o poznání vyšší. Především zásluhou mladých zpěváků. Zejména kluků, kteří neustále přivádějí své ctitelky do naprostého šílenství. Když vzpomenu favorita soutěže, Martina Chodúra z Ostravy, je třeba před ním tiše smeknout. Ojedinělý talent. Navíc z jeho lidského výrazu dosud kypí skromnost. I náročné porotě scházejí slova při hodnocení jeho výkonu, rozpovídá se Hromádka. Je to pořad, který nejen z jazykového hlediska přináší osvěžující sbližování a vzájemné poznávání našich sousedních zemí. Roman KANTOR

9 Festival pěveckých sborů v Lounech sloví, že by něco mělo být Ú podle Gutha-Jarkovského, bývá používáno tehdy, když chceme upozornit na nepřípustné společenské chování. Guth-Jarkovský je jako autor nesčetných a svého času populárních katechismů stále považován za nedostižného guru pravidel společenského chování. Říkal, jak se každý má ve společnosti chovat, aby neurážel Příjemný start do podzimních prázdnin navodil žákům Základní školy Školská v Karviné Ráji tvůrce, ilustrátor, grafik, malíř Adolf Dudek z Frenštátu pod Radhoštěm. Autor byl do školy pozván v rámci programu na podporu čtenářské dovednosti žáků. Během dvou 60minutových celků se na besedě v divadélku školy vystřídali žáci ročníků. Pětačtyřicetiletý Adolf Dudek si od samého začátku velice dobře rozuměl s publikem. Během obou besed žáci spontánně reagovali na jeho vtipné vyprávění o malování, na ukázky jeho kreseb z lidové konzervatoře, na kresby, které tak lehce a jednoduše vznikaly před zraky žáků na interaktivní tabuli. Některé děti měly možnost na tabuli malovat současně s ním. Nebylo to zadarmo, odměnou byl obrázek autora, který se této profesi věnuje od roku Žáci odcházeli z besedy s jeho autogramem v knížkách, památníčcích, ale také Podle Gutha-Jarkovského druhé a sám se necítil trapně. A to, co se podle paní Magdaleny Dobromily ukuchtilo, učil jíst tak, aby se za to nikdo nemusel stydět. Ve svých katechismech ale věnoval pozornost i dalším věcem. Výrazně a často by se měla opakovat jeho slova, že právě práce politická vyžaduje úsilné přípravy, vzdělání hlubokého a rozhledu širokého. Z toho pak vyvozoval, že Již 4. ročník festivalu sborového zpěvu se zaměřením na využití Orffova instrumentáře Hrajeme s Orffem uspořádala Základní umělecká škola Louny ve Vrchlického divadle v Lounech. Festival zahájil starosta města Louny spolu s Jindřiškou Riedlovou, ředitelkou školy. Slavnostní fanfáry zahrál žesťový soubor. Celkem 10 sborů účinkovalo za sebou podle věku. První vystoupil dětský pěvecký sbor ZUŠ Louny Pastelka, který je složen z dětí od 4 do 7 let. Festival ukončil sbor Sametky ZUŠ Varnsdorf. Velice těžký úkol měla porota, protože všichni účastníci zpívali s plným nasazením. Proto si také všichni odnášeli diplomy a keramické výrobky od žáků výtvarného oboru pod vedením Kateřiny Pacltové. Festival podpořilo ministerstvo kultury. V Lounech mají pěvecké sbory dlouholetou tradici a organizátoři věří, že se všichni společně opět sejdou za rok, 13. listopadu 2010, na 5. ročníku festivalu. Hana HLOUCHOVÁ Ilustrátor mezi žáky základní školy na čele a na rukou. Na závěr byl pozván do III. A třídy, kde zvonečkem zahájil celoroční projekt,,spřátelíme se s knížkou? Motivace k zvýšení zájmu o knížky byla výrazná, jak byla účinná, přesvědčí nás samotní žáci. Vilma KRŇÁVKOVÁ Lampiony přání Středisko volného času Domeček Pohořelice uspořádalo i letos tradiční podzimní lampionový průvod. Děti se společně s rodiči nejprve prošly městem do místního parku. Během průvodu se mohli všichni zapojit do práce ve výtvarné dílně. Po ukončení průvodu čekalo v Domečku na všechny přítomné divadelní představení v podobě pásma pohádek, které zinscenovali pracovníci SVČ. Na úplný závěr jsme k obloze vypustili několik lampionů přání. Jejich pomocí vyslovují děti své touhy a přání. Vypuštěné lampiony by měly tato přání splnit. Dušan HAUSER politický nevzdělanec dovede jen bourat, nikoliv stavět. Možná, že tyto myšlenky z jeho společenských katechismů bychom měli mnohem více a citlivěji vnímat než ty, které se týkají pouhé společenské etikety. Protože i on jasně konstatoval, že se vzděláním, nikoliv však jen učeneckým, se dostaví i cítění společenské. Asi by bylo nereálné Znáte je? Mrtvola v lázni LINDSEY DAVISOVÁ 9 Autorka knihy jako obvykle s bezmeznou fantazií a vtipem rozvíjí napínavý děj, jehož prostřednictvím přibližuje čtenáři běžný život ve vzdálené římské provincii a sleduje další osudy jednajících postav. Neméně fascinující je popis výstavby nového paláce, který je v současné době odkrýván archeology. Kniha z nakladatelství BB/art zaujme mladé čtenáře, stejně jako jejich vyučující. Rádi si ji přečtou i jejich rodinní příslušníci, a to nejen proto, že v ní mohou nalézt mnoho společného s naší současností. v probíhajících politických bojích požadovat, aby se i naši politici chovali podle Gutha-Jarkovského. Absence úsilné přípravy i nedostatek vzdělání hlubokého před vstupem do politiky jsou u mnohých až příliš zřejmé. Přesto by si neměli plést demokracii s hulvátstvím. I na takové nebezpečí Guth- Jarkovský upozorňoval. František MORKES

10 10 Ekonomický přínos vzdělávání v zemích OECD V seznamování s výsledky, kterých dosahují členské země OECD v oblasti školství a vzdělávání, pokračujeme i tentokrát, a to tématem ekonomické výnosy plynoucí ze vzdělávání. Uvedené výsledky vycházejí z údajů zveřejněných v letošní publikaci Education at a Glance, která přináší údaje za rok Rozdíly v příjmech přímočaře reagují na stav nabídky a poptávky po vzdělaných lidech v dané společnosti. Ačkoliv různorodost v příjmech (před zdaněním) v jednotlivých zemích je ovlivněna množstvím faktorů včetně poptávky na trhu práce, úrovní minimální mzdy zaručené zákonem, silou odborových organizací, kolektivními smlouvami, strukturou hospodářství a pracovníků, rozšířením práce na částečný úvazek apod., přesto ve všech zemích platí, že absolventi terciárního vzdělání (tedy v našich podmínkách vysokých a vyšších odborných škol) vydělávají podstatně více než ti, kteří absolvovali pouze vyšší sekundární nebo postsekundární neterciární vzdělání. To je důsledkem toho, že jednotlivé země využívají jako jednu z cest k motivaci lidí k tomu, aby si rozvíjeli a udržovali patřičné dovednosti, rozdílné mzdy odvíjející se od vzdělávání. Na jedné straně tak platí, že lidé, kteří dosáhli vyšší úrovně vzdělání, dosahují ve své většině i vyšších příjmů. Na druhou stranu je však nezbytné započítat i náklady, které jsou s dosažením vzdělání a s procesem vzdělávání spojeny. Tyto náklady je pak nutné vyvážit právě vyššími příjmy, kterých lidé dosahují díky vyššímu vzdělání. Vliv příjmů Rozdíly v příjmech tak hrají klíčovou roli při rozhodování jedince o tom, zda bude investovat do budoucího vzdělání. Rozdíly v příjmech mezi těmi, kteří dosáhli terciárního vzdělání, zejména těmi, kteří mají magisterský typ terciárního vzdělání, a těmi, kteří mají vyšší sekundární vzdělání, jsou výraznější než rozdíly v příjmech mezi těmi, kteří absolvovali vyšší sekundární vzdělání, a těmi, kteří ukončili vzdělávání na nižší úrovni vzdělání. Tento stav tak potvrzuje situaci, o které jsme se zmiňovali v předchozích článcích, že dosažení vyššího sekundárního vzdělání je v mnoha zemích dělící linií, na které začíná být vzdělání atraktivním statkem, který má pro svého nositele značně vysokou cenu. Jedny z nejvyšších výhod spojených s dosaženým vzděláním požívají zejména muži v Maďarsku a Brazílii s dosaženým vzděláním magisterského typu. V těchto zemích představují či dokonce překračují příjmové prémie za dosažené terciární vzdělání u mužů 100 procent příjmů lidí se vzděláním nižším. U nás a také v Polsku, Portugalsku, ve Spojených státech a v Izraeli přesahují příjmy mužů s terciárním vzděláním o 80 procent a více příjmy lidí s vyšším sekundárním a postsekundárním neterciárním vzděláním. Současně se ukázalo, že terciární vzdělání nezvyšuje pouze šance na získání zaměstnání, a to i ve vyšším věku, ale také udržuje zlepšující se příjmy a výkonnostní rozdíly až do konce pracovního života. Rozdíly mezi pohlavími Jak muži, tak ženy, kteří dosáhli vyššího sekundárního, postsekundárního neterciárního nebo terciárního vzdělání, mají značné příjmové výhody ve srovnání s těmi, kteří nemají ukončené vyšší sekundární vzdělání. Současně jsou však velmi výrazné rozdíly v příjmech mužů a žen, kteří dosáhli stejné úrovně vzdělání. Ve všech zemích OECD a na všech úrovních vzdělání vydělávají ženy ve věku let méně než jejich mužské protějšky. Rozdíl v příjmech mužů a žen je možné částečně vysvětlit rozdílným výběrem kariéry a povolání, odlišnou dobou, kterou muži a ženy stráví jako pracovní síla. Značný vliv na rozdíl v příjmech má i rozdílné zastoupení práce na částečný úvazek mezi muži a ženami. Nicméně, ve většině zemí je rozdíl v příjmech mužů a žen značně rozšířený. Celkově jsou rozdíly v příjmech mužů a žen více zjevné u starších věkových skupin. V České republice jsou příjmy žen také výrazně nižší než příjmy mužů. Pokud vezmeme průměr za všechny vzdělávací úrovně dohromady, pak ve věkové skupině let činí příjem žen v průměru 70 procent příjmu mužů, ve věku let to je 80 procent. Na úrovni nižší než vyšší sekundární tvoří příjmy žen ve věku let 71 procent příjmů mužů, v populaci let je to 79 procent. Na úrovni vyššího sekundárního a postsekundárního neterciárního vzdělání ženy ve věku let vydělávají 74 procenta příjmu mužů, v populaci let už jde o 87 procent příjmu mužů. Ženy ve věku let s terciárním vzděláním typu B mají v průměru 67 procent příjmu stejně Relativní příjmy ze zaměstnání mužů a žen v zemích OECD 0 Česká republika vzdělání nižší než vyšší sekundární 0 Česká republika vzdělání nižší než vyšší sekundární Rakousko Rakousko Německo Maďarsko terciární vzdělání typu B (v ČR=VOŠ) Německo Maďarsko terciární vzdělání typu B (v ČR=VOŠ) Polsko Polsko průměr OECD terciární vzdělání typu A (v ČR=VŠ) průměr OECD terciární vzdělání typu A (v ČR=VŠ) Zdroj: OECD vzdělaných mužů, ve věku let pak 86 procent. Na úrovni terciárního vzdělání typu A mají ženy ve věku let 66 procent příjmu mužů, ve věku let pak 77 procent. V posledních deseti letech příjmové výhody u lidí s terciárním vzděláním stoupaly ve většině zemí. To znamená, že ve většině zemí OECD je poptávka po vzdělaných pracovnících vyšší, než je jejich nabídka. Pavlína ŠŤASTNOVÁ

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Nakladatelství PARIS Žižkova 2379, Karviná Mizerov tel , fax nabízí školám, školským zařízením, dalším pedagogickým institucím, orgánům veřejné správy a ostatním institucím odbornou publikaci DPH ve školství od roku 2009 Autoři: Ing. Dagmar Fitříková, Ing. Lydie Musilová 2. vydání publikace je zaměřeno na praktickou aplikaci DPH u výchovně-vzdělávací činnosti podle právního stavu platného od Publikace reaguje na změny provedené v rámci rozsáhlé novely zákona o DPH a poskytuje ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty ve školské praxi, tj. zejména u zařízení spadajících pod působnost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, v platném znění (školský zákon). Publikace úzce navazuje na 1. vydání - DAŇ Z PŘIDANÉ HODNO- TY VE ŠKOLSKÉ PRAXI, přičemž obsah nové publikace je rozšířen o příklady z praxe, odpovědi na konkrétní dotazy a specifika týkající se uplatňování DPH u vysokých škol. Některé přílohy, které jsou součástí 1. vydání publikace (např. výklady MF ČR, přílohy týkající vyplnění tiskopisů k registraci, vzory daňových dokladů, atd.), jsou z 2. vydání publikace vypuštěny. Kapitoly týkající oblasti DPH, která nedoznaly po novele významných změn, jsou ve 2. vydání publikace obsahově redukovány. Podrobnější informace k těmto oblastem uplatňování DPH, které se po novele zákona o DPH v zásadě nebo vůbec nemění, je proto možné i nadále čerpat z 1. vydání publikace. 2. vydání publikace obsahuje kapitoly zaměřené zejména na níže uvedené oblasti uplatňovaní DPH podle právního stavu platného od : registrace plátce podle jednotlivých typů vzdělávacího zařízení předmět DPH základ daně a výpočet daně sazby DPH nárok na odpočet DPH vedení daňové evidence a postup při vyplnění daňového přiznání opravy chybových stavů kontrolní vazby účetnictví na daňové přiznání jednotlivé účetní případy na praktických příkladech pro školství vymezení postupů při uplatnění DPH u jednotlivých činností školských zařízení poskytovaní stravovacích služeb včetně dodání hotových jídel jiným subjektům ubytovací služby pronájem dlouhodobý, krátkodobý, pronájem movitých věcí provozování sportovních zařízení prodej nepotřebných zásob a vyřazeného majetku reklamní činnost dotace ve vazbě na uplatnění DPH uplatňování DPH u vysokých škol nejčastější chyby a omyly, odpovědi na dotazy k vybraným oblastem. Součástí publikace je rovněž CD-R s praktickými přílohami. Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství PARIS. PARIS 1/2009, cena 360 Kč (+ manipulační náklady), 2. vydání, brož., 304 stran, CD-R s přílohami. předplatné týdeníku školství rosana_inz_skolstvi_90x125.indd :30:23 Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné lze objednat i na Účast v databázi předplatitelů není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:......PSČ dodací pošty:... Závazná objednávka Objednávka ks publikace DPH ve školství od roku 2009 Fakturační adresa Ulice, PSČ Město Č. účtu IČ telefon Podpis (razítko) Datum objednávky Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Podpis (u organizace razítko):... Datum:... TÝDENÍK Číslo prosince 2009 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 980 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

12 Zlatý Ámos nejoblíbenější učitel, učitelka České republiky Kategorie: Zlatý Ámos, Detský Ámos, Ámos sympaťák, Média Ámos, EKO Ámos 2009/2010 Přihlaste oblíbeného učitele, oblíbenou učitelku do Přihlášky najdete na TÝDENÍK

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz

rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz rozhodování ve správním řízení střední škola Seč 22. 11. 2013 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. m.puskinova@seznam.cz Právní předpisy, výklady, novelizace Rozhodování ve správním řízení, charakteristika

Více

Liberecký inspektorát PROTOKOL

Liberecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-58/09-08 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb.

Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Novela č. 82/2015, kterou se mění školský zákon č. 561/2004 Sb. Novela školského zákona zejména upravuje: Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami Přijímání do přípravných tříd základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol

Právní rádce pro rodiče. dětí a žáků z našich mateřských a základních škol dětí a žáků z našich mateřských a základních škol Deklarované změny začínají již od mateřské školy. Tato kapitola je sice nezáživná, ale zájem Vás rodičů o tuto problematiku nás jako autory zavázal ji

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu?

rodiče sám - sama kupuji ji nikdo - nesvačím 3. Kdo ti připravuje svačinu? Dotazník pro žáky školy zdravý životní styl stravování zpracovali a vyhodnotili žáci z volitelného předmětu DOMÁCNOST SVAČINY: 1. Nosíš do každý den občas někdy vůbec školy svačinu? 1. tř. - 17 15 2 0

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právo pro ředitele základních škol. Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Právo pro ředitele základních škol Ústupky u Seče 27. 11. 2014 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Obsah 1. cíl příspěvku aktuality 2. zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 3. nařízení vlády

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 OBSAH ÚVOD... 12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 13 SOUPIS CITOVANÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ... 14 1. PRÁVNÍ POSTAVENÍ VEŘEJNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ... 18 1.1 Právní postavení školy a školského

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016

Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Přijímací řízení ve školním roce 2015 / 2016 Kde můžete najít informace o středních školách a nabízených oborech vzdělání www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.uiv.cz, www.msmt.cz

Více

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR

Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Zápis z jednání 12.VH AZŠ ČR Termín: 26.11.2004 27.11.2004 Místo konání: Tvarožná Lhota, Lučina Přítomni: Účastníci dle prezenční listiny, hosté dle prezenční listiny hostů. Pátek 26.11.2004 1. Slavnostní

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí

430/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva financí 430/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 3. prosince 2001 o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích Změna: 99/2006

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLICE, STAROHOLICKÁ 236, OKRES PARDUBICE INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 2015/2016 Přijímací řízení probíhá na MŠ Staroholická na základě Zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více