Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK"

Transkript

1 TÝDENÍK PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Pevný rozvrh hodin... 3 Školní bufety spokojenost i nevraživost... 5 Inspirace pro výuku fyziky prosince Ve Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky proběhlo veřejné slyšení k petici Vzděláváním proti krizi. Na slyšení vystoupili zástupci ČMOS pracovníků školství, ministerstva školství, ministerstva financí i ministerstva práce a sociálních věcí. 1. prosince Začala 66. schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Na jejím programu je i druhé čtení vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok prosince V Příbrami v objektu základní školy byl slavnostně ukončen projekt Realizace energetických úspor. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Státním fondem životního prostředí. Zákon o pedagogických pracovnících opět ve hře Tak trochu ve stínu návrhu státního rozpočtu na rok 2010 se ve sněmovně rozhoduje i o novele zákona o pedagogických pracovnících. Sice dlouhé měsíce předloha ležela v dolní sněmovně bez projednání, nyní se však vrací do hry. Vládní návrh novely prošel prvním čtením, nyní se jím zabývá školský výbor. Poslanci chtějí některá ustanovení upravit či pozměnit tak, aby lépe vyhovovala školské praxi. Za jednu ze stěžejních otázek považují vyřešení prostupnosti kvalifikací pedagogů například mezi prvním a druhým stupněm základní školy. V médiích se hovoří o tom, že děti učí až dvacet procent nekvalifikovaných učitelů. Málokdo však ví, že tito pracovníci mají vysokoškolské, často pedagogické vzdělání, jen prostě učí jinde, než zákon předpokládá. Už na začátku roku se strhla bouřlivá diskuze mezi částí odborné veřejnosti a ministerstvem školství o dva sporné body, které se týkají pracovní doby pedagogických pracovníků a tzv. nadúvazkových hodin. Proběhla řada jednání, uskutečnilo se několik kulatých stolů, na nichž především školské odbory hájily názor, že by novela měla jednoznačně umožnit učitelům, aby mohli práce související s přímou vyučovací povinností vykonávat podle svého rozhodnutí buď na pracovišti, nebo doma. Vládní návrh nic neřeší, zlobí se předseda odborového svazu pracovníků školství František Dobšík, v podstatě jen opisuje zákoník práce, i když právě zákoník FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Krátce... práce umožňuje stanovit pracovní dobu ve školách odchylně od této právní normy. Musí se však změnit zákon o pedagogických pracovnících. Druhým bolavým problémem je stanovení, kdy jde a kdy nejde o tzv. přespočetnou hodinu. Odbory zastávají názor, že i když takováto hodina není odučena kvůli například státnímu svátku či návštěvě muzea, musí být proplacena, neboť překážka v práci není v tomto případě na straně zaměstnance. Ministerstvo školství oponuje a tvrdí, že zaplacena má být jen skutečně odučená hodina, byť o ni má učitel zvýšen svůj týdenní úvazek. Oceňuji snahu poslanců řešit i tyto dva, pro ministerstvo možná ne až tak zásadní problémy, říká předseda školských odborů. Myslím, že si uvědomují, že v současné době plné nejistot, kdy se neví, kolik peněz bude na platy učitelů v příštím roce, kdy se hovoří o zvyšování jejich úvazků, by neřešení těchto věcí zhoršilo klima ve školách. Věřím, že se najde politická vůle a že právní úprava zákona o pedagogických pracovních bude ve prospěch učitelů. Karla TONDLOVÁ Chytrý chválí koně, polohloupý ženu, hloupý sám sebe. Baškirské přísloví

2 2 Zápisník Nárok na ošetřovné Podle mluvčího České správy sociálního zabezpečení Kamila Vařeky mají rodiče dětí, jejichž školy se uzavírají kvůli hrozbě epidemie chřipky, nárok na dávku ošetřovného, a to i přesto, že jejich děti chřipka nenakazila. Možnost využít dávky ošetřovného mají rodiče dětí do 10 let, pokud jim škola vydá potvrzení. čtk Navrhla medaili Barbora Štefánková, mladá studentka uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově, se stala autorkou medailí, které budou na přelomu ledna a února rozdávat organizátoři IV. zimní olympiády dětí a mládeže 2010 v Libereckém kraji. čtk Učí děti čistit zuby Studenti stomatologie učí děti ve školkách, jak si správně čistit zuby. Medici z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy budou až do konce tohoto roku docházet do školek ve Středočeském kraji, aby dětem vštípili správné návyky v péči o chrup. Výuka je pro školky zdarma, více informací najdou zájemci na stránkách čtk Největší kremrole Tři minuty 51 vteřin. Komisař agentury Dobrý den právě ohlásil nový český rekord. Přesně tolik času totiž trvalo studentům Střední školy Hostouň poslepovat a naplnit šlehačkou nejdelší českou kremroli. Měřila 728 centimetrů. Na 13. ročníku Gastrofestu v Českých Budějovicích si na ní pochutnalo přes 70 přihlížejících. čtk Učí se mluvit Ukažte, jak vypadá smutný člověk, říká učitelka Lenka Brabcová hloučku žáků. Malé děti svěsí koutky, dívají se do země, mračí se. A kdy se takhle tváříte? ptá se učitelka. Když se nám stane něco ošklivýho! Když jsme smutní! ozývá se kolem. Děti ze druhé třídy sezemické základní školy se právě učí o řeči těla v novém a zatím ojedinělém předmětu komunikační dovednosti. Ten má žáky především naučit mluvit. čtk Stát, letos nikam! Děcka si z vás stejně houby dělají - a učitelé jsou ještě dost vystrašení z navrhovaného zvyšování úvazků! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Vyhodnocení nových přijímaček Během září 2009 provedl Ústav pro informace ve vzdělávání sběr dat mezi řediteli základních a středních škol. Šetření se zaměřilo na změněnou podobu přijímacího řízení na střední školy. Celkové hodnocení nové podoby přijímacího řízení zůstává vysoce negativní (na škále od 1 do 5, kde 1 představuje nejlepší a 5 nejhorší hodnocení, je průměrné hodnocení u středních škol 4,3, u základních škol 3,6). Základní i střední školy ve velké míře uvádějí, že novou podobu přijímacího řízení nepovažují za spravedlivější. Účast uchazečů na několika zkouškách v tak krátkém intervalu a prodloužení doby čekání na výsledky vedly k jejich větší stresové zátěži. Šance sociokulturně znevýhodněných žáků se podle ředitelů nezměnily. Zápisový lístek po praktických zkušenostech považuje za špatné řešení 77 procent ředitelů středních škol. Očekávání, že nová podoba přijímaček bude znamenat mnohem vyšší administrativní zátěž, se nepotvrdila. Zvýšenou zátěž prokázalo pouze procent středních škol, kdežto před přijímacím řízením se toho obávala polovina škol. Častěji než před rokem zazněl názor středních škol, že nový systém je náročnější pro žáky a jejich rodiče. Pravidla k přijetí nebudou střední školy na základě zkušeností s novou podobou přijímacího řízení nijak zásadně měnit. Vysvědčení ze základní školy bude v přijímacím řízení pro školní rok 2010/2011 i nadále hlavním kritériem v přibližně polovině středních škol a pro dalších 41 procento středních škol bude jedním z podstatných kritérií. Naproti tomu přijímací zkouška bude rozhodujícím kritériem pouze u 12 procent škol, ve dvou třetinách středních škol se nebude konat vůbec. Více na úiv Inkluzivní vzdělávání Vymanit se z prostředí, které je dlouhodobě sociálně znevýhodněné, je nesmírně obtížné, zvláště pro dítě. Pokud mu nepomůže společnost, dítě to samo nedokáže. A my jsme země kulturně vyspělá i bohatá, a tak i přes všechny problémy, které naše země má, se musíme vzděláváním dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí zabývat. Těmito slovy uzavřela ministryně školství tiskovou konferenci, která se věnovala právě problematice vzdělávání těchto dětí. Ministerstvo školství se touto situací dlouhodobě zabývá. Reaguje tak nejen na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který před dvěma lety dal za pravdu skupině někdejších romských žáků, že je Česká republika nepřímo diskriminovala ve vzdělávání, ale především se snaží situaci těchto žáků změnit. Opatření je mnoho. Některá byla již udělána, například analýza připravenosti škol na inkluzivní vzdělávání, analýza diagnostických nástrojů, byl vytvořen akční plán včasné péče, je připravena novelizace vyhlášky č. 73, o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a vyhlášky č. 72, o poskytování poradenských služeb ve školách. Školy také v krátkém čase obdrží metodické doporučení k zabezpečení rovných příležitostí ve vzdělávání těchto dětí a v neposlední řadě se pracuje i na Národním akčním plánu inkluzivního vzdělávání. Ministerstvo také dlouhodobě podporuje tuto oblast i finančně a hodlá tak činit i nadále. oš

3 Je pevný rozvrh přežitkem, nebo nutností? 3 Žáci prvního stupně mají pevný rozvrh. V první až třetí třídě, kde učí vše jeden učitel, doporučuji vhodné prolínání pro udržení pozornosti. Od 4. ročníku je u nás pevný rozvrh nutností, protože se alespoň částečně střídají učitelé. Alfred TELLER, ředitel ZŠ Vinoř Školní vzdělávací programy jedinečná možnost pro školy organizovat výuku podle svého uvážení, a školu tak lépe profilovat. Nepřináší tato profilace ale problémy rodičům, především malých dětí na prvním stupni? Vědí, co jejich děti mají každý den na rozvrhu, na co se mají připravit? Nebo by jim mělo stačit, že vědí, jaké předměty se v daném ročníku učí? Co na to říkají ředitelé škol? Máme zaměřeno na... FOTO: Alena TUČÍMOVÁ stav školské reformy, kdy školy Současný pracují dle vlastních školních vzdělávacích programů, umožňuje různou organizaci výuky. Škola sama rozhodne o metodách, které k dosažení cílů vzdělávání zvolí. Nemusí tradičně učit jednotlivým předmětům, ale třeba celým blokům, ve kterých se prolínají jednotlivá témata. Stejně tak je to i s úkoly. Pokud škola používá systém, ve kterém se klade důraz na školní práci, nemusí žáci úkoly dostávat. Ani v minulých školních systémech nebyly domácí úkoly povinností. Jedním z problémů současné kurikulární reformy je skutečnost, že opouští schémata tradiční školy, kterou navštěvovaly generace dnešních rodičů a prarodičů. Jedno se však nezměnilo a nemělo měnit spolupráce školy s rodinou. Ta by měla představovat oboustranný tok informací. Je nezbytná pro obě strany. Rodiče by měli mít jasnou představu, co a proč se ve škole odehrává, a škola by měla mít dostatek informací o domácím prostředí, podmínkách a postojích žáka, říká Josef Brynych, ředitel Základní školy Laudova v Praze, a dodává, že jedním z důležitých cílů reformy je naučit žáky se učit. Znamená to, že nové věci se učí žáci, učit by se ale měli i rodiče. Škola je dnes formou veřejné služby a rodiče by se měli zajímat o její kvalitu. Mají k tomu celou řadu možností, ale bohužel je často nevyužívají. Mezi tradiční příležitosti patří především schůzky rodičů, které nejsou využívány všemi rodiči stejně. Konzultační hodiny pedagogů, které většina škol stanovuje, platí nejenom pro žáky, ale mohou je využívat i rodiče. Děje se tak velmi málo a to není zkušenost pouze naší školy. Rodiče návštěvu školy velmi často spojují s představou řešení problémů, ale tak tomu není. Rodiče jsou vítáni i k rozhovorům o škole s dotazy a náměty, protože pouze v diskuzi se může leccos vyjasnit. Přesto mohu konstatovat, že naše škole se v tomto směru drží spíše tradičních postupů. Učebnice používáme, žáci se učí podle rozvrhu a dostávají přiměřené domácí úkoly. S rodiči komunikujeme propracovaným a ověřeným způsobem. Bez rozvrhu si výuku nedovedu představit. Už jen výuka jazyků, kombinovaná s druhým stupněm, rozvrhy jazykových a jiných odborných učeben, které u nás ve velké míře využívají žáci prvního stupně. Občas se již v těchto třídách učí systémem druhého stupně se střídáním vyučujících. Osobně mám s kantorkami dohodu, podle které si mohou přehodit hodiny podle momentální atmosféry a nálady ve třídě. Platí to však výhradně a jen pro jeden den a hodiny, které učí stejná osoba. Nesmí dojít ke směnám s hodinami jazyků, nastal by dost velký chaos, tvrdí Karel Pavlík, ředitel Základní školy Hraničářů Mikulov. Naši žáci mají pevný rozvrh, ve kterém je možné dělat změny v pořadí hodin, nikoli ve skladbě předmětů. Týdenní hodinová dotace musí být v souladu s RVP a ŠVP a nelze s ní manipulovat tak, aby se hodinová dotace nenaplnila. Po dohodě je ale možné všechno, pakliže chce paní učitelka v hodině prvouky ve třetí třídě zároveň procvičit hravou formou slovíčka z angličtiny, tak proč ne. Totéž při hodině hudební výchovy je možné nacvičovat s tělocvikářem lidové tance a zpívat, uvádí Helmut Harzer, ředitel Základní školy Ostrov, a dodává: V naší škole máme ještě další možnost. Prostřednictvím webové sociální sítě Windows live edu sdílíme se žáky učební materiály (prezentace, úkoly, vyučovací hodiny pro Smart boardy atp.), takže se žák i z domova dostane k právě probíranému učivu a může se na něj připravit, či ho upevnit. Pevný rozvrh. To záleží na ŠVP, který je na dané škole v platnosti. Pokud škola vyučuje v blocích nebo jinak spojuje výuku, může se stát, že nepoužívá pevný rozvrh. V naší škole pevný rozvrh máme, protože dává jistotu pro žáky a rodiče, co se bude dít a na co se mají připravit. Rozvrh je doplněn v návaznosti na metodu funkčního čtení i o každodenní žákovské přípravy, kterou dostává každý žák denně. Zde je jasně popsáno, co jej bude čekat postupně ve všech hodinách. Není to však soupis cvičení, ale přesný pracovní postup, co kdy má udělat. Vede ke čtení s porozuměním, které je vyjádřeno jasnou činností, samostatností a učiteli dává možnost věnovat se méně nadaným žákům. Toto používáme od 2. do 5. ročníku. V 5. ročníku je možné, dle nadání daného ročníku, přejít na týdenní podobu žákovských příprav, uzavírá Miloš Novotný, ředitel Základní školy Nemyčeves. Olga ŠEDIVÁ

4 4 BOZP Na blanketu, který vyplňují rodiče pro vychovatelky v družině, je uváděno jméno a příjmení toho, kdo může dítě vyzvedávat. Při kontrole nám bylo vytknuto, že uváděné údaje jsou nedostatečné. Proč? V případě jména a příjmení toho, kdo bude dítě odvádět, není jednoznačné, o koho se jedná (může jít o babičku nebo i o nezletilého sourozence). Je proto vhodné nechat jméno a příjmení doplnit o další identifikační znaky datum narození toho, kdo bude dítě odvádět. Určování osoby podle příbuzenského vztahu k odváděnému dítěti není nutné užívat, protože tato skutečnost bývá obtížně ověřitelná. Jak máme postupovat, když si rodiče přejí, aby dítě z mateřské školy vyzvedával starší sourozenec, který je sice k vyzvednutí z hlediska bezpečnosti způsobilý, ale my ho neznáme a on nemá ještě občanský průkaz? Jsou dvě možnosti. Buď se daný sourozenec prokáže jiným identifikačním věrohodným průkazem s fotografií (například jízdním průkazem), nebo je tento sourozenec rodičem osobně předem pracovnicím mateřské školy představen. Škola pořídila bezpečnostní pásy, které se mají užívat k zajištění bezpečnosti při mytí oken. Může tyto pásy druhý pracovník držet, nebo je musíme přivázat například k topení nebo rámu okna? Obě uváděná řešení jsou absolutně špatná, zakázaná a ohrožují život a zdraví daného pracovníka. Jediným správným řešením je nechat namontovat odbornou firmou odpovídající úchyty pro tyto pásy. Dále musí daný pracovník dodržovat předpisy pro práci ve výšce i ostatní předpisy bezpečnosti práce. Jan PRŮŠA Základna EXOD Podzimní Praha byla opravdu nádherná. Nenechte si ji v příštích letech ujít. Základna EXOD Podzimní Praha 2009 nás nadchla V posledních letech jsem se zúčastnila v České republice základen EXOD v Luhačovicích, Vizovicích, na Šumavě, v Jeseníkách, Orlických horách a Českém ráji. Mohu potvrdit, že všichni, kteří je svědomitě připravují po organizační i obsahové stránce, jsou velmi obětaví, šikovní a odborně schopní připravit základny ke všeobecné spokojenosti. Chtěla bych proto vyjádřit vřelé poděkování všem organizátorům základen, které jsem v České republice navštívila. Ale základna Podzimní Praha překonala všechna naše očekávání. Náročný program byl dokonale zorganizovaný díky panu Petru Honzákovi a průvodkyním. Zlata WERNEROVÁ, Komárno Navýšení rozpočtu školství je ohroženo Ve středu 25. listopadu zasedal rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, který projednával v rámci kapitoly 398 všeobecné pokladní správy jednotlivá usnesení sněmovních výborů na změnu rozpočtů kapitol. Jak jsme již dříve informovali, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přijal usnesení na navýšení běžných výdajů pro regionální školství o 3,4 miliardy korun (návrh podala poslankyně V. Bohdalová z ČSSD) a na zvýšení ONIV regionálního školství FOTO: ARCHIV Zúčastnili jsme se velmi vydařené akce Podzimní Praha 2009 a chtěli bychom touto cestou vyjádřit organizátorům poděkování všech účastníků. Součástí této základny spojené s návštěvou pěti diva- republice. Návštěvníky hlavní- Modelové železnice v České delních představení byly také ho města jsme byli v době, kdy vycházky městem. Měli jsme probíhal 28. října státní svátek, možnost vidět vynikající představení v divadle Semafor, Roří, a mohli jsme tak vidět i se- což byl den otevřených dvekoko, Divadle bez zábradlí, nát, krásný Valdštejnský palác se zahradami, Obecní dům Národním divadle a Divadle Radka Brzobohatého. Tento a mnoho jiných jedinečných náročný program byl vynikajícím způsobem propojen s ná- Pro všechny to bylo velice sym- míst, ten den zpřístupněných. vštěvami historických a kulturních památek Prahy ga- 91. výročí vzniku Českoslovenbolické, připomenuli jsme si lerií, výstav, Muzea Dopravního podniku, Muzea kávy, exné expozici Národního muzea ské republiky v nově otevřepozice Lidé a peníze v České národní bance, unikátního Jako vynikající jsme zhodno- v památníku na vrchu Vítkov. Košického zlatého pokladu tili také stravování i ubytování v bývalé budově Federálního v internátu, kde bylo příjemné shromáždění, jakož i největší prostředí, čisto a klid. o 280 milionů korun. Tento návrh podal poslanec M. Bičík (KSČM). Zpravodaj, který měl toto usnesení za výbor přednést, poslanec Walter Bartoš (ODS), se na jednání rozpočtového výboru nedostavil. Přesto výbor o tomto návrhu na navýšení rozpočtu jednal a rozhodl takto: Tyto návrhy požadovaly snížit vládní rozpočtovou rezervu, která je zákonem o rozpočtových pravidlech stanovena v minimální výši 3,7 miliardy korun. Proto ji nelze dále snižovat. Oba návrhy byly z tohoto důvodu prohlášeny za nehlasovatelné. Úsudek o výsledcích činnosti výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu si, prosím, udělejte sami. Podle dohody, která byla učiněna s ČSSD, přednese poslanec B. Sobotka ve druhém čtení zákona o státním rozpočtu návrh na navýšení běžných výdajů regionálního školství přibližně o 3,2 miliardy korun. Pro nás to znamená nadále pokračovat v jednání s poslanci o podpoře tohoto návrhu. Václav PÍCL, místopředseda ČMOS pracovníků školství

5 Školy rozhodují, jaké svačiny budou prodávat jejich bufety Některé matky by nepřežily, aby jejich miláčkové jedli ve škole ke svačině cokoli koupeného. Dávají si záležet na zdravé, vhodně vyvážené stravě, kterou žák o přestávce vyjme z krabičky a s chutí posvačí. Znáte takovou rodičku? Já jednu jedinou. Dalším je v podstatě jedno, co strčí do tašky, hlavně že sušenky potlačí hlad a potomstvu chutnají, na poměr cukru nehledě. Znáte i takové? Tento model se kolem mě pohybuje v mnohem větším procentu. Když pozoruji děti, jimž kouká z boční kapsy aktovky hnědočervený americký nápoj, který jim tam vsunuly jejich zákonné zástupkyně, nevěřím svým očím. Ne, není to přelud a není to ani řídký zjev. A tak si troufám tvrdit, že spousta rodičů by přijala možnost kupování zdravých svačin ve škole, kdy by si dítě ve školním bufetu vybralo něco zdravého a výživově hodnotného. Ale to by nesměly být v nabídce právě ty sušenky, bonbony a sladké limonády. Jak by vypadal takový školní bufet snů? Jogurty, zeleninové a ovocné saláty rozdávané do misek, celozrnné obložené rohlíky se sýrem, šunkou, vajíčky apod. nebo domácí buchty (s příměsí špaldové mouky) plné tvarohu, k pití čaj, mléko či kakao, voda se šťávou, minerálky. Čte se to dobře. Jde ale o to, jestli by si právě toto děti kupovaly. Jasně že bych si to dal, potvrzuje 15letý Honza z technického lycea v Praze 5. Já si to někdy kupuju, když máme dlouho školu. U nás mají v bufetu dobré věci, kupuji plněné bagety s kuřecím masem nebo tuňákem za 30 korun a k tomu limonádu. Ale je fakt, že více jdou na odbyt sladkosti. A to je právě ten kámen úrazu. Lámeme si hlavu nad tím, jak zabránit tloustnutí mladé generace, ale jakmile jim dáme na výběr, už nakupují chipsy, párky v rohlíku a sušenky. Rodiče se zlobí, ředitelé se brání, že za sortiment neodpovídají, bufet je v nájmu. Majitelé bufetů oponují, že prodávají to, co děti chtějí, aby podnik nebyl prodělečný. Začarovaný kruh. Svačiny doporučené odborníky na výživu by prý nešly na odbyt. Ale šly. Zdravé neznamená přece nechutné. Chtělo by to zapřáhnout fantazii, vytvořit lákavý vzhled a hlavně žádnou čokoládovou a párkovou konkurenci. Já bych ráda dětem mazala dobré chleby, kdyby mi to škola zařídila a umožnila, dávám Naše téma... se do řeči o svačinách s temperamentní babičkou, která chodí pravidelně do družiny pro vnučku. Manžel by ráno nakoupil rohlíky a chleby a já bych je pak mazala přímo ve škole dobrými pomazánkami. To by mi ale museli učitelé vyjít vstříc: zajistit na chodbě stolek a taky všechna povolení, já bych si samozřejmě zařídila zdravotní průkaz. Prodávala bych to levně, cena by pokryla jen nákup materiálu plus nějaká ta kačka navíc. A víte, že by mě to i bavilo? rozvíjí své sny paní Machová. Takových agilních babiček, maminek a sousedek by se určitě našlo víc. Chtělo by to ale hlavně aktivitu školy snahu vyhovět všem hygienickým nařízením a promyšlení organizace. Ale vraťme se od úvah o spolupráci s laickými nadšenci k profesionálním prodejcům. Jejich argumentem je, že pokud nabídnou zdravou alternativu neslazený čaj, mléko, ovoce nebo nějaké cereálie, děti vždy sáhnou po sladší, tučnější, zkrátka výživově méně vhodné stravě. Nabízí se tedy logický postup nabízet jen to zdravé. Když už totiž děti do bufetu vkročí, v ruce peníze a chuť na jazyku, určitě většina neodejde jen proto, že na pultu nenajdou smažené brambůrky. Různé metodické skupiny sice na školy mírně tlačí a doporučují, jak na to, ale nařídit nic nemohou. Lepší alternativou je zaměřit se na rodiče, a ti už pokud se spojí (že například požadují mléčné výrobky) představují sílu, kterou nemůže ředitelství školy přehlédnout. Do experimentů se zdravými svačinami se pustily s úspěchem některé brněnské školy. Vydávají se v jídelně a rodiče je platí stejným systémem jako obědy. FOTO: Petr MERTA 5 No to je sen! zatouží po této možnosti moje známá Jitka, s níž se shodujeme, že bychom takovou nabídku ve školách, kam chodí naše děti, určitě přivítaly. Ráno svačiny většinou nestíhám. Někdy je dělám večer, ale do druhého dne to není ono, vypadají pak unaveně. Nejčastěji tedy koupím nějakou tu tatranku, vafle nebo koblihu. Já vím, že to není správné, ale fakt nevím, co dřív, kaje se lékařka, která své pacienty nabádá k racionální výživě. Jídlo, které děti konzumují, je v některých případech opravdu otřesné přestože je tak dobré, navíc zalito přeslazenou obarvenou limonádou. Svačina je přitom nezanedbatelnou příležitostí, jak vést mladou generaci k rozumné výživě. Rozhodnutí je jen na školách: Dáme si s tím práci a zajistíme žákům zdravé dopolední jídlo, a budeme tak suplovat povinnost rodiny, anebo to necháme setrvačně běžet tak, jako to bylo vždy? Nový trend školních bufetů nebo jinou cestou zajišťovaných svačin je šance, jak přimět děti správně jíst. Rozumné vedení školy by přinejmenším mělo alespoň zavést s rodiči debatu na toto téma a ptát se jich: Byl by o takovouto službu zájem? Kolik jste ochotni platit? Máte představu, co dětem nabízet? Bude v nabídce výhradně racionální strava, anebo také sladkosti? Když se dětí zeptáme, co je to zdravá výživa, téměř všechny odpovědí správně. Zkušeně odrecitují, že by měly jíst mléčné výrobky, ovesné müsli, ovoce, zeleninu a tmavé pečivo. Stejně z rukávu vysypou nevhodné pochutiny, jako párky, salámy, bonbony, čokolády, limonády. Přitom se kroutí, chichotají a přiznávají, že právě to mají ve svých školních taškách nejraději. Nezbývá tedy, než jim zdra- vé jídlo vnutit. Pokud jim přine- seme správnou svačinu až pod nos, vezmou si. Navíc když to mají všichni okolo. Takto se velmi osvědčil projekt s mlékem ve škole, kde z krabiček mnohdy popíjely i děti, které si jinak mléko nikdy nedají. Stejně oblíbené jsou automaty na mléčné výrobky. Děti milují moderní vymoženosti a jogurt vypadlý ze stroje jsou schopné sníst, přestože by jej doma nepozřely. Zkrátka obal prodává, stejně jako atraktivní způsob výdeje ať už jde o čistý, barevný, přívětivý bufet, nebo automat na chodbě. Pokud z něj nepadají čokoládové tyčinky, proč ne? Hana SKÁLOVÁ

6 6 Začínají nám chodit tzv. elektronické faktury. Ty však nemají ani razítko, ani podpis. Jak máme postupovat? Co faktura jako daňový doklad musí obsahovat? Faktury jsou účetními doklady, které je možné vést i v technické formě (elektronické podobě). Náležitosti účetních dokladů jsou uvedeny v ustanovení 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jednou z náležitostí faktury je i podpisový záznam odpovědných osob, tj. účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Elektronická faktura Bližší podmínky stanoví ustanovení 33a odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Podpisovým záznamem může být účetní záznam s vlastnoručním elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem, případně může být průkaznost a jednoznačná původnost účetního záznamu, je-li v technické formě, zajištěna i jiným způsobem (tzn. nemusí jít vždy o vlastnoruční podpisy). Každopádně faktura je účetním dokladem pro příjemce faktury, a on tedy bude ten, kdo bude fakturu podepisovat či jiným způsobem připojovat účetní záznam. V 11 zákona o účetnictví se stanoví: Účetní doklady (1) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat a) označení účetního dokladu, b) obsah účetního případu a jeho účastníky, c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), f) podpisový záznam podle 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Skutečnosti podle písmen a) až f), které se týkají jednoho účetního dokladu, mohou být obsaženy na více účetních záznamech. Skutečnosti podle písmen b) a c) se mohou týkat více účetních případů. Podpisový záznam podle písmene f) může být společný pro více účetních dokladů. V těchto případech musí účetní záznam i účetní doklad obsahovat identifikátor, kterým lze nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem a účetním dokladem, včetně souvisejících skutečností. (2) Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle 8 odst. 5. Marie PICKOVÁ, ČŠI Volno k přijímací zkoušce Má zaměstnanec nárok na pracovní volno k vykonání přijímací zkoušky na vysokou školu? Zákoník práce upravuje poskytování pracovního volna k účasti zaměstnance na přijímacích zkouškách v 232 odst. 2 a 3, kde se stanoví: 2. K účasti na přijímací zkoušce přísluší zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. 3. Za pracovní volno poskytnuté k vykonání přijímací zkoušky, opravné zkoušky, k účasti na promoci nebo obdobném ceremoniálu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu. Zaměstnanec má tedy právo na pracovní volno k účasti na vykonání přijímací zkoušky, tomu odpovídá povinnost zaměstnavatele mu toto volno v nezbytném rozsahu poskytnout. Vít BERKA Budeme platit DPH? Jsme soukromá základní umělecká škola (spol. s r. o.). Nevíme, za jakých podmínek bychom se stali plátci DPH. Počítá se do příjmů vztahujících se k DPH také školné přijaté od rodičů? Neschopenky zpětně Při respiračních obtížích není potřeba z důvodu vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (tzv. neschopenky) okamžitě navštěvovat ošetřujícího lékaře, ale pouze ho v tomto případě kontaktovat telefonicky. K ošetřujícímu lékaři je ale nutné se dostavit pro vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti po odeznění nejhorších příznaků takového onemocnění, nejpozději do 5 kalendářních dnů. Tento postup platí pro dočasné pracovní neschopnosti vystavené po dobu platnosti mimořádných opatření vyhlášených hlavním hygienikem České republiky v souvislosti s epidemií chřipkových onemocnění. Mimořádná opatření platí od 25. listopadu 2009 v krajích Moravskoslezském, Zlínském a Karlovarském. FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Problematiku daně z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb. Dle ustanovení 5 citovaného zákona osobou povinnou k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. Plátcem DPH se stanete buď dobrovolně, nebo povinně v případě překročení obratu jeden milion korun, nebo z jiných důvodů podle 94 zákona o DPH, nebo jestliže tak stanoví 95a zákona. Ve věci podrobného výkladu DPH doporučujeme vaší pozornosti kromě uvedeného zákona webové stránky Ministerstva financí České republiky Česká daňová správa, kam lze směrovat i vaše případné dotazy. Právní oddělení ČMOS pracovníků školství Ošetřující lékař může zároveň podle platné právní úpravy ukončit pracovní neschopnost až 3 kalendářní dny dopředu, proto při obvyklém průběhu onemocnění bude možné obdržet při jedné návštěvě u lékaře rozhodnutí o vzniku i ukončení pracovní neschopnosti současně. ČSSZ

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Našli jsme novou inspiraci pro výuku fyziky v Asociaci malých debrujárů Vyučující fyziky a vedoucí kroužků hledají stále novou inspiraci pro svou práci s dětmi, aby pro ně byla zábavou i poučením zároveň, aby nenudila. Jednu z možných inspirací přináší i občanské sdružení Asociace malých debrujárů České republiky. 7 Asociace, která sdružuje děti i dospělé, je dobrovolné sdružení s působností v celé České republice. Cílem její činnosti je přispět k nenucenému pochopení různých jevů a zákonitostí, objevování vědy a utváření nové cesty k poznání, tvořivosti. A to zejména formou zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami z různých oblastí vědy, techniky a ekologie. Asociace pořádá pro své členy, kteří se sdružují v Klubech malých debrujárů, po celý rok různé akce, včetně akcí v zahraničí. Některé jsou otevřené i pro nečleny. Jednou z nich je soutěž, kterou každoročně asociace vyhlašuje pro své kluby, ale i další zájemce. Poslední takovou soutěží byla Po kusmánie 2009, kterou jsem zaregistrovala v únoru. Protože vedu v Základní škole v Krátké ulici v Klášterci nad Ohří kroužek fyziky, tak jsem se s dětmi domluvila a do této celostátní soutěže jsme se přihlásili. Pilná příprava Během čtyř měsíců od února do května jsme pracovali každý měsíc na úkolech, které jsme našli v zadání každého kola. Začali jsme výrobou solné lampy, pozorovali jsme vlastnosti zvuku a světla, vyráběli vodní čočky. Pustili jsme se i do výroby hudebních nástrojů, různých hlavolamů. Řešili jsme úlohy na těžiště samozřejmě pokusně a s úsměvem. Když jsme koncem května odeslali řešení posledního kola, čekali jsme netrpělivě na výsledky. Ani se nám nechtělo věřit, když jsme zjistili, že postupujeme do celostátního finále, které se konalo začátkem října v Plzni. Už od září jsme začali pracovat na přípravě na Plzeň. Museli jsme si nacvičit písničku s našimi hudebními nástroji a také například dva zajímavé pokusy, které předvedeme ostatním. Zároveň jsme si připravovali společnou prezentaci naší práce. Do Plzně mohli jet jen čtyři zástupci celého kroužku, vybrali jsme ty, kteří byli na jaře nejaktivnější. Naostro v Plzni První den v Plzni jsme se nejdříve podívali na místa, o kterých jsme v rámci základního kola hledali informace na internetu odpovědi na zadané otázky. Zavítali jsme do plzeňské ZOO a Dinoparku včetně návštěvy Japonské zahrady. Báječně jsme si odpočinuli, nabrali síly a zároveň se dozvěděli i některé další zajímavosti. Po večeři nás potom už čekaly první soutěže předvádění pokusů jednotlivých klubů. A bylo na co koukat. Celý večer měl spád, jeden pěkný pokus střídal druhý. Určitě si mnozí po návratu pokusy druhých vyzkoušejí. Další den, v sobotu byl program už náročnější. Ráno jsme přejeli do Techmánie v Plzni, kde si během hodiny všechny zúčastněné kluby připravily stánky s prezentací své činnosti včetně výrobků, které si s sebou dovezly. Pak už následovalo slavnostní zahájení celého dne v Techmánii. Po zahájení porota procházela mezi soutěžícími, kteří předváděli, co všechno umí a jak jsou šikovní. Stanoviště v terénu V jedenáct hodin soutěžící mladší kategorie vyrazili podle mapy do města, kde na jednotlivých stanovištích plnili další úkoly hledali informace o městě, měřili, odhadovali výšky atd. Bylo to dost náročné, ale nakonec jsme to zvládli, i když úsměvy dětí únavou na chvíli zmizely. Po návratu nás čekaly ještě úkoly přímo na stanovištích, která byla rozmístěna po celé Techmánii, a týkaly se z velké části vystavených exponátů. Když jsme po půl čtvrté odevzdávali vyřešené úlohy, oddechli jsme se. Soutěž byla pro nás hodně náročná, byli jsme na ní poprvé mezi už ostřílenými kluby, které jezdí pravidelně, ale rozhodně jsme se za naši práci nemuseli stydět. Vyhodnocení soutěže Další program už byl odpočinkový prohlídka celé Techmánie a po večeři vyhodnocení zároveň s dalšími zajímavými pokusy, které pro nás připravili tentokrát dospělí. Když jsme zjistili, že jsme nakonec ve velice těžké konkurenci obsadili 6. místo, měli jsme obrovskou radost. Samozřejmě tento úspěch patří všem členům našeho kroužku, tedy i těm, kteří do Plzně jet nemohli. Na soutěži jsme ale pracovali všichni. První místo v naší kategorii obsadil Klub malých debrujárů ze Zbiroha. Po vyhodnocení byly pro všechny soutěžící připraveny ještě hlavolamy z IQ Parku v Liberci, kde se bude konat finále příští rok. Objevili jsme další možnost inspirace pro naši činnost a rozhodně ne zanedbatelnou. Už teď plánujeme další akce a těšíme se na setkání s přáteli, které jsme v Plzni potkali. Alena TUČÍMOVÁ Kontakt: ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří Tel.:

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Porcování medvěda na školský způsob

Porcování medvěda na školský způsob TÝDENÍK 38 3. PROSINCE 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: První velká novelizace školského zákona... 3 Taháky podvod, nebo příprava na zkoušení?... 5 Školní projekt odhalil problémy, které trápí obyvatele

Více

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol TÝDENÍK Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol Železničáři se bouří, vyhrožují stávkou. Budou stávkovat i učitelé? Podmínky jsou různé, důvod stejný hromadné propouštění.

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

Zlatým Ámosem se stala Petra Šišková ze Sokolova

Zlatým Ámosem se stala Petra Šišková ze Sokolova TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 13 30. BŘEZNA 2011 XIX. ROČNÍK Jmenování maturitního komisaře poslední problém státní maturity?... 3 Individuální přístup? Při tolika dětech ve třídě utopie... 5 Učíme se

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co ukazuje letošní rozpočet pro regionální školství... 3 Učitelé vypracovávají digitální prezentace se zoufalou kvalitou... 5 Výměna zkušeností

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 7 15. ÚNORA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 7 15. ÚNORA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Máte zajímavý projekt a chcete se ucházet o finanční podporu z Evropského sociálního fondu? V příštím čísle Týdeníku ŠKOLSTVÍ zveřejníme druhou výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK

4 31. LEDNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Maturity chce ministryně odložit, ze školních programů nesleví Učitelům základních škol vzkazuje, že se ze školních vzdělávacích programů už letos nevyvlíknou. Zkrátka, musí je připravit. Pedagogy

Více

Přinese nový školní rok i více peněz do škol?

Přinese nový školní rok i více peněz do škol? TÝDENÍK 25 3. ZÁŘÍ 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Připravuje se novela vyhlášky o evidenci úrazů dětí... 3 Jak pomoci kolegovi, který řeší problémy s alkoholem?... 5 Projekt Jedeme do Afriky...

Více

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze.

11. března Ministryně školství Petra Buzková slavnostně vyhlásí vítěze ankety Zlatý Ámos 2005 na Kantorském bále v Kongresovém centru v Praze. demoverzi školského portálu spustíme v dubnu 2005 STRANA 3 ukázky problémových úloh z mezinárodního výzkumu pro patnáctileté žáky STRANA 7 nová vyhláška ministerstva financí o stravování zaměstnanců škol

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK

Zvláštňák versus obyčejný žák? V tomto čísle najdete: Krátce... 9. května TÝDENÍK 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 19 12. KVĚTNA 2010 XVIII. ROČNÍK Speciální školy: Místo uznání nařčení?... 3 Vesnická malotřídka, nebo raději městská škola s dojížděním?... 5 Bubnováním ke stmelování třídních

Více

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Zpráva OECD: Česko zaostává ve výdajích na školství STRANA 3 Jak je to u nás s platy zaměstnanců škol a školských zařízení STRANA 5 Člověk by měl vědět, jak se chovat v případě ohrožení STRANA 7 28 21.

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 8. dubna TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 14 10. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Budete upravovat své ŠVP? Víme, kde najdete pomoc... 3 Jak by se měli stravovat školáci... 5 Cestování s blechou naučilo naše žáky spolupracovat...

Více

Zvolte si svého Ámose Sympaťáka

Zvolte si svého Ámose Sympaťáka Zvolte si svého Ámose Sympaťáka Již od příštího týdne budete moci pomocí SMS rozhodnout o nejsympatičtějším finalistovi ankety Zlatý Ámos. Jejich fotografie najdete v našem týdeníku, na www.zlatyamos.cz

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května TÝDENÍK V tomto čísle najdete: školství Františkem DOBŠÍKEM. Jak dlouho se novela připravovala? Téměř čtyři roky. Byla připravována už za exministra Ondřeje Lišky. Ministryně Miroslava Kopicová to nějakým

Více

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák

31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, my všichni jsme školou povinní. Já ti uklízím, Vašík je předškolák, Jirka školák, Eda poškolák 14. ročník Zlatého Ámose byl odstartován STRANA 3 Představujeme klady i nedostatky pražského školství STRANA 5 S pomocí učitele žák poruchu učení lépe zvládne STRANA 9 31 18. ŘÍJNA 2006 XIV. ROČNÍK Ano,

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 27. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované učitele... 4 Představujeme kandidáty na předsedu

Více