Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny"

Transkript

1 Vyhodnocení možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro vodáctví s důrazem na problematiku ochrany přírody a krajiny Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D. Spolupracoval: doc. RNDr. Bohumír Lojkásek, CSc. hydrobiologie Technická spolupráce: Bc. Michaela Cveková, Jiří Šlezar tel , Červenec 2009

2 OBSAH Úvod a cíle předložené studie...3 Stávající vodácké využití horního úseku Opavy...4 Popis stávajícího charakteru toku Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy a jeho využití pro vodáky...5 Popis navrženého záměru zlepšení využití řeky Opavy pro vodáctví...12 Vyhodnocení navrženého záměru využití řeky Opavy pro vodáctví z hlediska možných dopadů na biotu, resp. chráněné části přírody...13 Návrh zásad udržitelného vodáckého využívání horního úseku řeky Opavy a možnosti zlepšení stávajícího stavu...15 SEZNAM TABULEK Tab. 1: Statistika vodácké sjízdnosti horního úseku řeky Opavy během roku (upraveno dle: SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1: Charakter koryta toku řeky Opavy ve východní části města...5 Obr. 2: Jez s náhonem MVE v ř. km 110,5...5 Obr. 3: Charakter toku řeky Opavy pod Vrbnem pod Pradědem...5 Obr. 4: Charakter toku řeky Opavy pod Vrbnem pod Pradědem...5 Obr. 5: Stupeň na toku Opavy v ř. km 108,5 Karlovice, Zadní Ves...6 Obr. 6: Jez v toku řeky Opavy v ř. km 107,5 v Karlovicích...6 Obr. 7: Jez v korytě řeky Opavy s rybím přechodem v ř. km 106,5 před mostem silnice 451 v Karlovicích...6 Obr. 8: Charakter toku a nivy v místě soutoku Opavy a Kobylího potoka pod Karlovicemi...7 Obr. 9: Charakter toku a nivy Opavy mezi Karlovicemi a Pochní...7 Obr. 10: Charakter toku a nivy Opavy mezi Karlovicemi a Pochní...7 Obr. 11: Dvoustupňový jez v Pochni v ř. km 101,0...8 Obr. 12: Charakter toku a říční nivy mezi Pochní a Širokou Nivou...8 Obr. 13: Charakter toku a říční nivy v Široké Nivě...8 Obr. 14: Charakter toku a říční nivy pod Skrbovicemi...9 Obr. 15: Charakter toku a říční nivy pod Skrbovicemi...9 Obr. 16: Nebezpečný jez nad Kunovem...9 Obr. 17: Charakter koryta a nivy Opavy mezi Kunovem a Novými Heřminovy...10 Obr. 18: Charakter říčního koryta pravého ramene řeky Opavy nad Novými Heřminovy...10 Obr. 19: Soutok pravého a levého ramene řeky Opavy nad Novými Heřminovy...10 Obr. 20: Louky v blízkosti soutoku ramen řeky Opavy v Nových Heřminovech...11 Obr. 21: Stávající rekreačně-sportovní areál v Nových Heřminovech...11 Obr. 22: Charakter upraveného koryta toku a stupeň v Nových Heřminovech

3 Úvod a cíle předložené studie Cílem předložené studie je vyhodnotit možnosti využití řeky Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy pro rekreační vodáctví se zvláštním zřetelem na možné dopady na biotu, resp. chráněné části přírody. Zadavatelem vyhodnocení je společnost Ekotoxa s.r.o. Text studie poslouží při přípravě Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy. Jako podklad pro zpracování studie byly využity návrhy na vodácké využití části horního úseku řeky Opavy formulované starostou obce Nové Heřminovy Mgr. Radovanem Jílkou. Dále byl ve druhé polovině července proveden podrobný terénní průzkum toku Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy kombinací pochůzky po břehu a plavení na nafukovací kanoi zn. Pálava. Využity byly též dostupné tištěné a digitální informace o stávajícím vodáckém využití horního úseku řeky Opavy. Součástí prací na studii byla také konzultace navrženého projektu vodáckého využití horního úseku Opavy z hlediska možného ovlivnění vodní bioty. 3

4 Stávající vodácké využití horního úseku Opavy Z hlediska vodáckého využití je horní úsek Opavy vylišen jako vhodný od Vrbna pod Pradědem (říční km 111,7) po Krnov (říční km 74, Pozn: kilometráž toku je uvedena v souladu s vodáckým průvodcem horním úsekem Opavy viz Horní úsek Opavy je vodácky využíván jen sporadicky, zejména z důvodu nízkého průtoku vody po většinu roku. Statistika sjízdnosti horního úseku řeky Opavy je k dispozici v následující tabulce. Tab. 1: Statistika vodácké sjízdnosti horního úseku řeky Opavy během roku (upraveno dle: Měsíc Počet sjízdných dní v r Počet sjízdných dní v r Průměrný počet sjízdných dní od Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že horní úsek Opavy je vodácky sjízdný zejména v období jarního tání (duben) a dále po větších deštích. Průměrná sjízdnost mimo jarní období (duben květen) činí 1-5 dní v měsíci. Jako hranice doporučené sjízdnosti je udávána hodnota vodního sloupce ve výši 85 cm na vodočtu v Karlovicích. Z terénního průzkumu splouvání horního úseku Opavy na nafukovací kanoi zn. Pálava vyplývá, že je pro zkušenější vodáky bez větších problémů sjízdný při výši vodního sloupce cca 80 cm (průtok cca 3,4 m 3 /s) na vodočtu v Karlovicích. Obecná obtížnost zájmového úseku toku je uváděna v kategorii WW II-I. Vodácký průvodce (viz např. uvádí, že úsek Vrbno pod Pradědem - Nové Heřminovy má mimo intravilán obce přírodní charakter, místy je zde větvení toku a vývraty či padlé stromy v korytě řeky. V horní části úseku se nachází široké kamenité koryto, výskyt peřejí kategorie až WW2, pod Širokou Nivou se vyskytují úzké úseky s meandry. V obcích bylo koryto toku rozšířeno, upraveno v podélném i příčném profilu a břehy opevněny lomovým kamenem. Za nižších vodních stavů je v upravených úsecích ve srovnání s neupravovanou trasou toku výrazně nižší výška vodního sloupce. Vodácký průvodce dále upozorňuje, že se v Karlovicích nachází několik nízkých, ale velmi zrádných stupňů, kde se za vyšších stavů tvoří smrtelně nebezpečný válec. Stupně jsou nenápadné a v důsledku provedených úprav nad nimi může být obtížné zastavit v prudkém proudu, který vede až k přelivné hraně u spádového objektu. Poslední takový stupeň se nachází na začátku Nových Heřminov ve směru od pramene. 4

5 Popis stávajícího charakteru toku Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy a jeho využití pro vodáky Vrbno pod Pradědem Karlovice: Část koryta toku Opavy, jež prochází městem Vrbno pod Pradědem byla v minulosti upravena. Nachází se zde několik příčných stupňů (cca ř. km 110,9), včetně migračních ramp, jež jsou při doporučeném průtoku sjízdné, při vysokých vodních stavech však mohou být nebezpečné. Níže po toku, stále v prostoru města (v blízkosti vlakového nádraží), se nachází náhon malé vodní elektrárny (cca ř. km 110,5) s cca 1,5 m vysokým jezem. Tento jez lze s loděmi obejít zprava. Na pravém břehu se nachází rybníky s travnatými plochami, které mohou posloužit jako odpočinková místa. Dále směrem po proudu se nachází dnové prahy z kulatiny, v korytě místy ční nad hladinu vody velké kameny. Obr. 1: Charakter koryta toku řeky Opavy ve východní části města Obr. 2: Jez s náhonem MVE v ř. km 110,5 Poté, kdy tok Opavy opustí intravilán města Vrbno pod Pradědem (cca od ř. km 109,8) nabývá řeka přírodní charakter. V tomto úseku se nachází štěrkové lavice nabízející místa k odpočinku, břehy ovlivněné vodní erozí jsou porostlé břehovou vegetací. Obr. 3: Charakter toku řeky Opavy pod Vrbnem pod Pradědem Obr. 4: Charakter toku řeky Opavy pod Vrbnem pod Pradědem 5

6 Cca v říčním km 108,5 začíná úsek upraveného říčního koryta toku v obci Karlovice s následnými několika stupni. První, cca 0,5 m vysoký stupeň se nachází v ř. km 108,0. Při doporučených vodních stavech je sjízdný přímo, případně lze využít rybí přechod, který se nachází v levé části jezového objektu. Mimo rybí přechod se za vyšších průtoků vytváří nebezpečný vodní válec, před jezem je obtížné zastavit. Obr. 5: Stupeň na toku Opavy v ř. km 108,5 Karlovice, Zadní Ves Níže po toku v obci Karlovice pokračuje upravené koryto řeky Opavy. V něm se nachází několik stupňů, z nichž na některých jsou vybudovány rybí přechody. Při doporučených vodních stavech jsou sjízdné, případně je méně zkušení vodáci mohou obejít (zejména vysoký jez v ř. km 106,5). Při středních a vyšších vodních stavech jsou 4 stupně v ř. km 107,5 105,3 nebezpečné (válce). Obr. 6: Jez v toku řeky Opavy v ř. km 107,5 v Karlovicích Obr. 7: Jez v korytě řeky Opavy s rybím přechodem v ř. km 106,5 před mostem silnice 451 v Karlovicích 6

7 Karlovice Skrbovice: Přibližně v ř. km 105,3, v Karlovicích nad soutokem s Kobylím potokem, končí upravený úsek toku Opavy. Dále pokračuje přirozený, biologický hodnotný úsek toku pro nějž jsou typické četné peřeje, střídání směru proudnice a rychlosti proudu, spádu řeky, hojné štěrkové náplavy, odkryté profily říčních břehů (až 4 m vysoké), tůně a klidné vody vhodné ke koupání (hloubka až 2 metry). Při terénním průzkumu bylo zjištěno, že až po most u žel. zastávky Pocheň leží napříč korytem několik stromů, z nichž 3 lze obejít po kamenných lavicích, ostatní nebrání plavbě. Obr. 8: Charakter toku a nivy v místě soutoku Opavy a Kobylího potoka pod Karlovicemi Obr. 9: Charakter toku a nivy Opavy mezi Karlovicemi a Pochní Obr. 10: Charakter toku a nivy Opavy mezi Karlovicemi a Pochní 7

8 Přirozený úsek toku je přerušen v Pochni kratším upraveným úsekem s několika stupni (cca ř. km 101,8), jež jsou za doporučených vodních stavů sjízdné. V říčním km 101,0 se v Pochni nachází dvoustupňový jez, který je za doporučených vodních stavů sjízdný. Jez je také možno obejít po levém břehu. Obr. 11: Dvoustupňový jez v Pochni v ř. km 101,0 Pod jezem v Pochni se střídají přirozené širší a mělčí úseky řeky s užšími a prudšími partiemi, včetně peřejí. Upravený úsek řeky začíná cca v ř. km 100,3 pokračuje přes obec Široká Niva a pokračuje až k mostu u žel. zastávky Skrbovice (ř. km 97,3). V intravilánu Široké Nivy a Skrbovic je koryto řeky široké a mělké. Na jižním konci Široké Nivy se v těsné blízkosti řeky nachází objekt nabízející ubytování a stravování. Obr. 12: Charakter toku a říční nivy mezi Pochní a Širokou Nivou Obr. 13: Charakter toku a říční nivy v Široké Nivě 8

9 Skrbovice Nové Heřminovy: Za silničním mostem ve Skrbovicích (cca ř. km 97,3) jsou břehy toku ještě cca 200 metrů opevněny kamenným záhozem. Níže po toku pokračuje biologicky hodnotný neupravený úsek v němž se střídají rychlejší a mělčí partie s hlubšími, meandrovitými částmi doprovázenýmí rozsáhlými štěrkovými lavicemi. Pomalejší, hlubší části toku jsou vhodným místem ke koupání. Tok je lemován zachovalými břehovými porosty a sečenými loukami, v toku se místy nachází padlé stromy. Obr. 14: Charakter toku a říční nivy pod Skrbovicemi Obr. 15: Charakter toku a říční nivy pod Skrbovicemi V říčním km 95,4, (podle pasportizace Povodí Odry jde o ř. km 92,995) u silničního mostu komunikace č. 451 těsně nad Kunovem je nebezpečný, cca 2 m vysoký jez pod nímž se nachází rozvolněný lomový kámen a železné traverzy. Jez lze obejít buď po silnici vedoucí na Skrbovice, která se v těchto místech řece přibližuje nebo méně používaným chodníčkem na levém břehu přes rozsáhlý porost kopřiv. Obr. 16: Nebezpečný jez nad Kunovem 9

10 Pod jezem nad Kunovem se přirozený úsek řeky rozšiřuje a stává se mělčí, po pravé straně je strmý svah s lesním porostem, na levém břehu zemědělský statek a pastviny. Za chatovou kolonií v Kunově je koryto řeky Opavy nejširší a následně se větví do dvou ramen (cca v ř. km 93,9). Obě ramena jsou při doporučených vodních stavech sjízdné, koryta jsou však úzká, je zde zvýšená možnost výskytu padlých stromů. Pravé rameno je delší, více meandruje. Přibližně 300 m nad soutokem obou ramen se na pravém z nich nachází velká tůň vhodná ke koupání a skalní stěna. Obr. 17: Charakter koryta a nivy Opavy mezi Kunovem a Novými Heřminovy Obr. 18: Charakter říčního koryta pravého ramene řeky Opavy nad Novými Heřminovy Obr. 19: Soutok pravého a levého ramene řeky Opavy nad Novými Heřminovy 10

11 V blízkosti soutoku obou ramen Opavy se nachází stávající rekreačně-sportovní zázemí vybudované obcí Nové Heřminovy (tenisové kurty, hřiště, pódium, lavičky apod.). Louky či chatová osada se nabízí pro možné vybudování tábořiště či další volnočasové aktivity. Obr. 20: Louky v blízkosti soutoku ramen řeky Opavy v Nových Heřminovech Obr. 21: Stávající rekreačně-sportovní areál v Nových Heřminovech Přibližně 200 m pod soutokem obou ramen Opavy začíná upravený úsek toku (cca ř. km 92,8). Cca 300 m pod profilem počátku úprav je v toku umístěn 0,5 m vysoký stupeň, který je za doporučených vodních stavů sjízdný. Za středních a vyšších vodních stavů se však stává velmi nebezpečným (válec). Upravený úsek toku je charakteristický širokým a mělkým profilem a minimem doprovodného břehového porostu. Úprava koryta toku končí cca 100 m pod silničním mostem komunikace ve směru Milotice nad Opavou (cca ř. km 90,00). Obr. 22: Charakter upraveného koryta toku a stupeň v Nových Heřminovech Úsek řeky Opavy níže po toku již nebyl předmětem zájmu. Důvodem je skutečnost, že již bude ovlivněn očekávaným vzdutím navrhované přehradní nádrže v Nových Heřminovech. Výstupy a nástupy do popsaného toku horní Opavy jsou možné po většinu trasy. Jako nejvhodnější se nabízí ty konce intravilánu obcí, kde končí upravené úseky a k nimž je přístup po komunikacích. Jako možné nástupiště či výstupiště se nabízí také okolí železničních zastávek. 11

12 Popis navrženého záměru zlepšení využití řeky Opavy pro vodáctví Záměrem obce Nové Heřminovy v zastoupení starosty Mgr. Radovana Jílky je zlepšit stávající podmínky na horním úseku Opavy z hlediska vodáckého využití. Pro tento záměr zajistil starosta Nových Heřminov předběžnou podporu vedení ostatních obcí v nivě Opavy nad Novými Heřminovy. Záměr obce vychází z následujících tezí: nadlepšování průtoku v řece Opavě prostřednictvím vybudování nové vodní nádrže ve Vrbně pod Pradědem nebo v Zadní Vsi (Karlovice) a periodické vypouštění vod z této nádrže do toku Opavy. Cílovým stavem je zajištění periodického letního průtoku v řece Opavě ve výši cca 3,5-4 m 3 /s zlepšení splavnosti stávajícího koryta Opavy v úseku Vrbno pod Pradědem Nové Heřminovy využitím technických opatření: splavnění jezů a odstranění ostatních výrazných překážek v toku, prohloubení části koryta toku v upravených úsecích (intravilánech) apod. vybudování volnočasové infrastruktury pro vodáky: vodácké naučné stezky, odpočívadla, tábořiště v Nových Heřminovech apod. vybudovat vodácký kanál pod připravovanou přehradní nádrží v Nových Heřminovech 12

13 Vyhodnocení navrženého záměru využití řeky Opavy pro vodáctví z hlediska možných dopadů na biotu, resp. chráněné části přírody Z hlediska možných dopadů na biotu, resp. chráněné části přírody lze stanovit následující potenciálně problematické aspekty navrženého záměru: a) Provoz navrženého zdržovacího rybníka (retenční nádrže) b) Úpravy v korytě vodního toku c) Zvýšené zatížení toku Opavy vodáckými aktivitami Ad a): V případě navrženého zdržovacího rybníka lze za potenciálně nejzávažnější dopad na biotu považovat časté výrazné kolísání vodní hladiny. Zdržovací rybník by se, bez provedení nezbytných bariérových opatření (viz možné řešení), jistě stal biotopem řady druhů živočichů, včetně zvláště chráněných. Výrazným kolísáním hladiny v době hlavní vodácké sezóny (červen až srpen) by s vysokou pravděpodobností docházelo k likvidaci vývojových stadií mihule potoční a obojživelníků (zejména u těch druhů, jež později opouštějí vodní prostředí ropuchy, čolci, kuňka žlutobřichá, případně mlok skvrnitý aj.) a bezobratlých živočichů. Manipulace s vodní hladinou by byla problematická také v podzimním a zimním období z hlediska přezimujících živočichů (např. skokan hnědý). Při pravidelné podzimní manipulaci s výškou hladiny v rybníce lze dále očekávat riziko negativního ovlivnění jiker pstruha obecného v důsledku zvýšeného zákalu vodního sloupce. Při náhlém vypouštění vody z retenční nádrže lze očekávat splavení juvenilních jedinců ichtyofauny toku řeky Opavy v úseku několika set metrů pod výpustí. Výše uvedená negativa jsou bohužel v rozporu se stávající legislativou ochrany přírody a krajiny (nutnost udělení výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů dle 56 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění apod.). Při realizaci konkrétních stavebních a manipulačně-provozních opatření však existuje hypotetická možnost jak provozovat retenční nádrž, resp. nadlepšování průtoku v řece Opavě v určité části roku bez významných negativních dopadů na biotu (viz níže). Možné řešení: Případnému osídlení retenční nádrže živočichy, jež migrují po souši (zejména obojživelníky) by mohlo zabránit vybudování izolační zábrany (plotu s doplňkovou izolací) kolem rybníka. Izolační zábrana by musela být pravidelně kontrolována, aby byla zajištěna její funkčnost. Negativní vlivy vypouštění vod z retenční nádrže na ichtyocenózu řeky Opavy by mohly být minimalizovány tím, pokud by k vypouštění vod docházelo v době, kdy se nerozmnožuje žádný z druhů tamní ichtyocenózy (červen září). Další podmínkou pro minimalizaci negativních dopadů provozu nádrže na biotu je ponechávání části objemu vody v nádrži (objemu trvalého nadržení), jež by zajistilo přežívání vývojových stadií bezobratlých živočichů v prostoru rybníka. Z důvodu zamezení negativního dopadu provozu nádrže na živočichy, jež by mohly do prostoru rybníka migrovat nátokem z řeky Opavy (např. ropuchy, vajíčka jikry a larvy mihulí, jedinci vranky pruhoploutvé) bude nutné odběrový profil ve břehu řeky osadit jemnými česlemi o světlosti mezer cca 10 mm s elektronickou zábranou proti vnikaní ryb ELZA II. Nátokový objekt by bylo účelné opatřit malým sedimentačním prostorem tak, aby odběr vody nebyl z úrovně dna, ale vertikálně nejméně 0,5 m nad dnem sedimentační jímky, čímž dojde k další eliminaci možnosti náhodného vniknutí vranky nebo vývojových stádií mihule potoční (žijí benticky) do prostoru nádrže. Z výše provedeného rozboru vyplývá, že realizace retenční nádrže a nadlepšování průtoku v řece Opavě s sebou přináší významná potenciální negativa ve vztahu k biotě, jejichž uspokojivé řešení bude složité. 13

14 Ad b): V případě navržených zásahů do koryta toku lze za potenciálně nejzávažnější považovat nutnost opakovaných mechanických prací přímo v korytě toku spojených s pojezdem mechanizace a transportem sedimentu (riziko likvidace benticky žijících jedinců vodní bioty a jejich biotopu, zvýšení zákalu vodního sloupce, riziko kontaminace vodního prostředí apod.). Vzhledem ke štěrkonosnému charakteru toku a provedenému způsobu úpravy koryta v obcích by zásahy do dnových sedimentů koryta Opavy (v intravilánu) musely být opakované, což zvyšuje celkovou zátěž vodní bioty. Navržené zlepšení prostupnosti příčných překážek na toku lze obecně chápat jako prospěšné pro vodní biotu (obnova říčního kontinua). V případě jezu nad Kunovem však není vhodné provádět jeho zprůchodnění (splavnění). Důvodem je skutečnost, že nad jezem se nachází zachovalý úsek lipanového pásma s výskytem řady klíčových druhů organismů (mihule potoční, pstruh obecný, lipan podhorní, střevle potoční, mřenka mramorovaná, vranka pruhoploutvá). Nad jezem také začíná Mlýnský náhon k bývalým MVE se stanoveným MZP, jež je významným biotopem mihule potoční a raka říčního. Zprůchodněním jezu by došlo k zpřístupnění uvedených úseků toku rybám z nádrže Nové Heřminovy. Jde zejména o štiku obecnou, okouna říčního a plotici obecnou, tedy druhy, které budou v krátké době po napuštění nádrže významnou součástí její ichtyocenózy a jejichž protiproudové migrace jsou známy ze všech úseku řek nad vodními nádržemi. Lze očekávat, že vliv uvedených druhů ryb na původní ichtyocenózu lipanového pásma nad Kunovem by byl destruktivní. Možné řešení: Možným řešením je postupné zlepšování prostupnosti stávajících jezů a ostatních stupňů v toku Opavy budováním migračních zařízení s výjimkou jezu nad Kunovem, který by nadále měl vytvářet izolační bariéru ve vodním toku. Jako problematické se ukazuje spojení funkce rybochodu a lodní propusti (šlajsny) vzhledem k odlišným nárokům uživatelských skupin (vodních živočichů, resp, vodáků). Ad c): Tok a niva řeky Opavy v zájmovém úseku Vrbno p. Pradědem Nové Heřminovy jsou biotopem řady významných druhů organismů, včetně druhů zvláště chráněných (např. rak říční, mihule potoční, střevle potoční, vranka pruhoploutvá, užovka obojková, čáp černý, ledňáček říční, skorec vodní, pisík obecný, vydra říční). Výrazné zvýšení intenzity vodáckého využívání toku Opavy by mohlo znamenat negativní ovlivnění jedinců i populací těchto živočichů (změny jejich chování, hnízdní úspěšnosti, vymizení z lokality apod.). Ze zkušeností a provedených výzkumů z jiných vodácky intenzivně využívaných toků obdobného charakteru (např. Teplá Vltava) vyplývá, že tento vliv není zpravidla významný vzhledem k načasování vrcholu vodácké aktivity mimo období rozmnožování většiny druhů živočichů. Možné řešení: Zvýšení intenzity vodáckého využívání horního úseku Opavy nemusí a priori znamenat negativní ovlivnění akvatické a semiakvatické bioty. Za vhodné lze považovat případnou budoucí koncentraci tábořišť s večerním, resp. nočním provozem do prostoru obcí a nikoliv do zachovalých partií toku mimo intravilán. 14

15 Návrh zásad udržitelného vodáckého využívání horního úseku řeky Opavy a možnosti zlepšení stávajícího stavu Na základě provedené analýzy lze navrhnout následující teze: Horní úsek řeky Opavy je vhodné představit vnímavým a ohleduplným návštěvníkům. Splouvání řeky Opavy, vzhledem k přirozeným limitům daným zejména omezenou vodností toku, zřejmě nikdy nebude masovou záležitostí. Je zapotřebí vycházet ze současných přírodních podmínek v korytě a nivě řeky Opavy. Není reálné zásadně měnit přirozený vodní režim toku, naopak je zapotřebí z něj v maximální míře vycházet a přizpůsobit se mu. Lze zvážit záměr případného vybudování retenční nádrže s následným nadlepšováním průtoku v řece Opavě po část dne v části sezóny (červen září). Jako potenciální lokalita se nabízí např. levobřežní říční niva Opavy před Zadní Vsí (Karlovice). Běžný objem retenční nádrže by činil, při odhadované průměrné potřebě nadlepšení průtoku ve výši cca 2 m 3 /s (cílový prům. průtok na vodočtu Karlovice vhodný pro splouvání: 3,5 4 m 3 /s) a zhruba tříhodinovému nadlepšování průtoku během dne, min tisíc m 3. Při případné realizaci retenční nádrže by bylo zapotřebí přijmout řadu konkrétních opatření k minimalizaci negativních dopadů stavby na biotu (viz výše provedený rozbor). Dále by bylo nezbytné celý projekt podrobit podrobnému biologickému hodnocení dle zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění a zjišťovacímu řízení v rámci procesu EIA, které prokáží, zda tento záměr bude či nebude mít významný dopad na životní prostředí. Není reálné provádět opakované technické zásahy do koryt vodních toků, zejména v intravilánech. Je však vhodné provést splavnění (zprůchodnění) většiny stávajících příčných překážek na toku (jezy, stupně) s výjimkou jezu nad Kunovem. Dále je vhodné průběžně odstraňovat ostatní výrazné překážky vodáckého využívání v toku (zejm. padlé kmeny). Je vhodné založit tradici jarního splouvání řeky Opavy, tuto možnost dostatečně inzerovat a nabídnout účastníkům možnost doprovodných služeb a aktivit (různá nabídka ubytování a stravování podél řeky, včetně eventuálního vybudování vodáckého tábořiště v Nových Heřminovech, možnost zapůjčení nafukovacích lodí, možnost dopravy podél toku Opavy, nabídka odpočinkových míst podél toku s drobnou infrastrukturou např. lavičky, nabídka doprovodných sportovních a kulturních aktivit v obcích podél toku Opavy přilákání návštěvníků k návratu zpět také v jiných částech roku apod.). Návštěvníkům horního úseku řeky Opavy je vhodné představit zajímavá místa a příběhy na toku a v nivě, např.: biotop významných druhů živočichů vydry, vranky, mihule, skorce aj. - zajímavosti z jejich života; zajímavosti ze života rostlin řeky a jejich břehů; životní příběh říčních náplavů; historie využívání řeky Opavy plavení dřeva, vodní mlýny a elektrárny, pohraniční opevnění; pozoruhodná místa v blízkém okolí řeky přírodní rezervace Kunov a příběh pérovníku pštrosího, historie jesenického modřínu. Představení zajímavostí návštěvníkům je vhodné provést kombinací terénních panelů na odpočinkových místech, tištěných materiálů distribuovaných zařízeními cestovního ruchu a internetu. Návštěvníci nemusí po řece Opavě putovat jen na lodích, je vhodné do budoucna uvažovat o přípravě pěší stezky podél řeky V Olomouci 31. července 2009 RNDr. Marek Banaš, Ph.D. 15

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin

I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I. Morfologie toku s ohledem na bilanci transportu plavenin a splavenin I.1. Tvar koryta a jeho vývoj Klima, tvar krajiny, vegetace a geologie povodí určují morfologii vodního toku (neovlivněného antropologickou

Více

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015.

Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Seznam zajímavých lokalit v katastru města Strakonic stav k 10/2015. Tento dokument obsahuje seznam zajímavých přírodních lokalit, které je možno lokalizovat v katastru města Strakonice v souvislosti s

Více

Rybí přechod na příčné překážce

Rybí přechod na příčné překážce KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 22 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Rybí přechod na příčné překážce 1. POPIS PROBLÉMU Příčné překážky a vzdouvací objekty tvoří nepřekonatelné překážky pro migraci

Více

ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY

ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2011 MZe ZPRŮCHODŇOVÁNÍ MIGRAČNÍCH BARIÉR RYBÍMI PŘECHODY TNV 75 2321 Obsah Strana Předmluva... 2 1 Předmět normy 3 2 Citované normativní dokumenty..

Více

Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše

Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše LIFE11 NAT/CZ/490 Zpráva o aktuálním a historickém rybářském hospodaření v EVL Krkonoše Aktivita A.6 2013 Verze 2013.07.14 Obsah Úvod... 3 Hospodaření a působnost jednotlivých místních organizací Českého

Více

Úvodní slovo generálního ředitele. Koryto řeky Opavy v prostoru přibližného konce vzdutí budoucí nádrže Nové Heřminovy.

Úvodní slovo generálního ředitele. Koryto řeky Opavy v prostoru přibližného konce vzdutí budoucí nádrže Nové Heřminovy. Sa příloha příloha přílo Samostatná červen 2008 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení čtenáři, dne 21. dubna 2008 byla Usnesením vlády České republiky č. 444 schválena konečná varianta opatření na snížení

Více

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska.

Připomínka: Předkládané podklady nejsou s ohledem na vyčíslení hospodárnosti kompletní, a proto nejsou vhodné pro zaujmutí komplexního stanoviska. WELL Consulting, s.r.o. Vypořádání připomínek k dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění "Plavební stupeň Děčín záměr zařazený v kategorii I Vypořádání

Více

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Daniel Vařecha LEGISLATIVA 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka

Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř. Závěrečná zpráva. projektu Voda živá tok Barovka Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, 583 01 Chotěboř Závěrečná zpráva projektu Voda živá tok Barovka 1 Předmluva Vážení čtenáři, právě čtete závěrečnou zprávu obsahující naše poznatky z výzkumu na toku Barovka,

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ část B Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle 45i zákona č. 114/1992 Sb. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PRŽNO Jan Losík červenec 2012 2 Zpracovatel: Mgr.

Více

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3

A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko A.2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ÚZEMÍ A.2.3 Hydromorfologická

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP 67049/2014 ŽPZE-MJ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 18. prosince 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 67049/2014 KUSP

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět VIZP K141 FSv ČVUT Vodní toky Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc. http://hydraulika.fsv.cvut.cz/vin/prednasky.htm Přirozené vodní toky K141

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. ÚVOD... 3 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 4. VLIV SANACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ... 7 6. ZÁVĚR... 9 Přílohy: Informace o dotčené parcele

Více

Od pramene Labe až k ústí Vltavy

Od pramene Labe až k ústí Vltavy Od pramene až k ústí Vltavy Hamburg Wittenberge Havel Berlin Magdeburg Wittenberg Dessau Schwarze Elster Mulde Saale Dresden Ohře Mělník Praha Hradec Králové Vltava Teplice Vltava Děčín Děčín Pramen Elbquelle

Více

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období Stojatá voda rybníky jezera lomy umělá jezera slepá ramena řek štěrkoviště, pískovny Stručný výtah HYDROLOGIE PRO ZACHRÁNCE Charakteristika stojaté vody Je podstatně bezpečnější než vody proudící, přesto

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

CHKO Litovelské Pomoraví

CHKO Litovelské Pomoraví CHKO Litovelské Pomoraví AOPK ČR Správa chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova ul. 906/5, Litovel Společenský význam ZCHÚ a Správa CHKO Litovelské Pomoraví

Více

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY. Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRPEN 2009 VERZE 01

CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY. Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SRPEN 2009 VERZE 01 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy v podmínkách realizace komplexu technických a přírodě blízkých protipovodňových opatření na řece Opavě

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY MILADA MATOUŠKOVÁ*, MIROSLAV ŠOBR* * Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK; e-mail: matouskova@natur.cuni.cz, sobr@natur.cuni.cz

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

Nové parky na Rohanském ostrově

Nové parky na Rohanském ostrově Blok - Funkce zeleně ve struktuře města Nové parky na Rohanském ostrově -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2. srpna 2013

VYHLÁŠKA. ze dne 2. srpna 2013 č. 252/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Octárna CZ0213818 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Octárna CZ0213818 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Octárna Kód lokality: CZ0213818 Kód lokality v ÚSOP: 2572

Více

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok

Stanovení záplavového území toku Zalužanský potok Obsah: 1 Úvod... 2 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Cíle studie...2 1.3 Popis zájmové oblasti...3 2 Datové podklady... 3 2.1 Topologická data...3 2.2 Hydrologická data...4 3 Matematický model... 5 3.1 Použitý

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD. 2008-06-25 verze první

Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD. 2008-06-25 verze první Jihočeská oblastní tábornická škola Materiály a přednášky ROZDĚLENÍ VOD 2008-06-25 verze první Vody je možno dělit z mnoha různých hledisek a podle mnoha ukazatelů. Nejjednodušším a pro obyčejného člověka

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC 18.12. 2013 KULK 8380/2014 OŽPZ 1626/2013

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň. Horšice, Přeštice, Radkovice u Příchovic, Týniště u Horšic A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Příchovický potok ID toku: 132 880 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 108 993 Recipient: Úhlava ID recipientu: 132 140 000 100 Úsek

Více

Biomonitoring a záchranné transfery

Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring slouží k poznání určité lokality. Na rozdíl od jednorázového biologického průzkumu monitoruje změny, např. ve velikosti populací sledovaných, vzácných

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská 2128 686 03 Staré Město IČ : 26136830 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních variant

Více

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci

7/2003 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o vodoprávní evidenci 7/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o vodoprávní evidenci Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle 19 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí

Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Teze k úvodní rozvaze o charakteru území městských částí Pracovní verze lokalit Obsahovat připomínky k první pracovní verzi lokalit; tedy názvy lokalit, jejich vymezení, atp. V první verzi jsou vymezeny

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam.

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam. VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008 albey@seznam.cz 1 Obsah: ÚVOD...3 HISTORIE VÝSTAVBY...3 TECHNICKÉ PARAMETRY...4 NÁDRŽ...4 HRÁZ...4 ELEKTRÁRNA...4 ČÁSTI VODNÍHO DÍLA...5 PŘEHRADA...6

Více

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč)

Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Souhrnná informace o stavu realizace Plavebních stupňů na labské vodní cestě (PS Děčín a Přelouč) Níže uvedenou zprávu Ministerstvo dopravy předkládá na základě úkolu uloženého usnesením č. 948 Poslanecké

Více

UNIE PRO ŘEKU MORAVU

UNIE PRO ŘEKU MORAVU UNIE PRO ŘEKU MORAVU UNION FOR THE MORAVA RIVER občanské sdružení se sídlem: Hrubá Voda 10, 783 61 Hlubočky, info@uprm.cz, www.uprm.cz Kontaktní adresa: V Hrubé Vodě d 9. července 2009 Mgr. Michal Krejčí

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

Péče o morfologický stav vodních toků

Péče o morfologický stav vodních toků Péče o morfologický stav vodních toků Ing. Tomáš Just Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Krajské středisko Praha a Střední Čechy tomas.just@nature.cz březen 2013 Směrnice 2000/60/ES stanovující rámce

Více

Plán společných zařízení

Plán společných zařízení OBSAH: G. Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení G.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (pouze cesty hlavní a vedlejší cesty pro rekonstrukci) Doplňující podklady Textové přílohy

Více

Studie záplavového území toku Bochovský potok

Studie záplavového území toku Bochovský potok Studie záplavového území toku Bochovský potok Návrh na stanovení záplavového území ř.km 0,000 10,750 Technická zpráva červen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Bochovský potok ID toku:

Více

Příloha 10 Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí

Příloha 10 Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí Příloha Vyhodnocení dotazníků mezi představiteli obcí MAS HRUBÝ JESENÍK Do dotazníkového šetření, které probíhalo formou řízeného rozhovoru na dané otázky, bylo dotazováno všech 8 představitelů obcí MAS

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Důvodová zpráva: Zastupitelstvo Olomouckého kraje 21. 09. 2012 Strana 1 (celkem 10) 14. Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje Důvodová zpráva: Olomoucký kraj si je vědom významu, náročnosti a složitosti přípravy a realizace jednotlivých opatření protipovodňové ochrany zejména suché nádrže Teplice a z tohoto důvodu se touto problematikou

Více

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 114/1992

Více

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pöyry Environment a.s. květen 2007 STUDIE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 4. SHRNUTÍ A STANOVENÍ PRIORIT Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 602 00 Brno 4. SHRNUTÍ

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva. Ing. Václav Šrédl

Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva. Ing. Václav Šrédl Zásahy do VKP vodní tok a údolní niva Ing. Václav Šrédl Zásahy do VKP vodní tok Regulace toků směrová úprava, opevnění břehů a dna Zkapacitnění průtočného profilu Těžení dnových sedimentů Odběr vody OLEŠKA,

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - OBSAH: 1 Identifikační údaje... 3 2 Podklady... 3 3 Základní údaje charakterizující stavbu... 3 3.1 Úvod... 3 3.2 Údaje o provozu... 4 3.3 Základní údaje o stavbě... 4 3.4

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 22. dubna 2013 Č. j.: 25683/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice

Přeložka silnice II/286 Jičín Robousy Valdice Viz. rozdělovník 2138/ZP/2008-Čr 12.03.2008 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. David Černošek / 188 Oddělení EIA a IPPC dcernosek@kr-kralovehradecky.cz Posuzování vlivů na životní prostředí,

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí - /ffftt W4ff/ltfff~ Ministerstvo životního prostředí Č.j.:75859/ENv715 V Praze dne 4. prosince 2015 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny 158 ZDENĚK ZELINKA Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny Zdeněk Zelinka GRADA PUBLISHING Obsah Úvod... 7 1 Co je podzemní voda... 8 1.1 Voda průlinová...

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Vodní hospodářství: Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Zpracovatel podkapitoly Vodní hospodářství: Doc. Ing. Ladislav Satrapa,

Více

Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice

Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice Zakázkové č.: 308056-2-01 Pořadové č.: 0043/09 Archívní č.: 2943/09/3 HYDROPROJEKT CZ, a.s. odštěpný závod Ostrava Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vypracovali: Ing.Čestmír

Více

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody

A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody A.14 - Přehled všech maloplošných ZCHÚ ve vazbě na vody Číslo Název 118 NPR Hrabanovská černava Zbytek polabské černavy s typickými společenstvy 1933 Horní a střední Labe 132 PR Chropotínský háj Zbytek

Více

Zpráva o realizaci mimořádné akce. na mokřadu v Líních. červenec 2006

Zpráva o realizaci mimořádné akce. na mokřadu v Líních. červenec 2006 1- - DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK ochrana ptactva Záchranná stanice živočichů Plzeň Zábělská 75 312 00 Plzeň Zpráva o realizaci mimořádné akce na mokřadu v Líních červenec 2006 Realizátor a investor projektu:

Více

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor životního prostředí MŽP ČR Ing. Miloslav Kuklík ředitel odboru výkonu státní správy 1 Podskalská 19 128 00 Praha Č.j.:MHMP-082378/OŽP/VI/2000/2001

Více

252/2. 9. funkční období USNESENÍ

252/2. 9. funkční období USNESENÍ 252/2 9. funkční období 252/2 USNESENÍ Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu č. 212 ze dne 15. května 2014 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy

Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy 4. Katalog příčných překážek BLANICE a ZLATÝ POTOK Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Divize 02 1 STUDIE

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Milí návštěvníci Šumavy,

Milí návštěvníci Šumavy, Milí návštěvníci Šumavy, existuje poměrně velká skupina turistů, kteří cestují po vlastech českých a dokonce vyráží i do světa, přestože se potýkají s nějakým omezením. Každý handicap cestování značně

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

ZHODNOCENÍ PLAVEBNÍHO STUPNĚ (PS) DĚČÍN Z HLEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (URÚ)

ZHODNOCENÍ PLAVEBNÍHO STUPNĚ (PS) DĚČÍN Z HLEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (URÚ) KRAJ Presentace výsledků územní studie ZHODNOCENÍ PLAVEBNÍHO STUPNĚ (PS) DĚČÍN Z HLEDISKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (URÚ) - 2010 Pořizovatel studie Krajský úřad Ústeckého kraje odbor Územního plánování

Více

Život ve vodě a u vody

Život ve vodě a u vody Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.28 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část

Čelákovice. Územní plán Čelákovic ideový návrh. město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem. textová část Územní plán Čelákovic ideový návrh textová část Čelákovice město na řece, město kontrastů, život mezi Labem a polem Propojování, prolínání, sjednocování... Seznam příloh: A.1 - Hlavní výkres, měř. 1 :

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný správní orgán. vydává Ing. Josef Nistler ředitel odboru ochrany vod V Praze dne. března 2015 Čj.: /ENV/15 Vyřizuje: Telefon: Email: Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako věcně příslušný

Více

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité.

1. Celkový pohled na lesní část, olšina s porostem ostřice třeslicovité. 7. Přírodní rezervace Novodvorský močál Na jihovýchodním okraji Panských Nových Dvorů tam, kde začíná lesní komplex bývalého vojenského lesa a kde byl kdysi rybník, vzniklo samovolnou sukcesí (vývojem)

Více

Ježkovice. prameniště/studánka. evidenční číslo 1

Ježkovice. prameniště/studánka. evidenční číslo 1 studánka evidenční číslo 6 typ lokality: studánka místní název: U Pražcovny/2 zaměření N 49 8 53,7 EO 6 53 24, 488 m n.m. katastr Ježkovice lokalizace - v lesním svahu na pravém břehu zdrojnice Lažáneckého

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky

Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů oblast povodí Berounky Záplavové území Úterského potoka ř. km 0,000 37,600 Technická zpráva říjen 2013 A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. O2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ Vydalo: Zastupitelstvo městyse Liteň Usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Ing.

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6)

Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6) Plán oblasti Horního a středního Labe hydromorfologická studie toku Úpy (ř. km 0,0 78,6) ŠINDLAR s.r.o. konzultační a projekční kancelář obor vodní stavby a krajinné inženýrství V Býšti, listopad 2005

Více

Nástroje kraj. plánování

Nástroje kraj. plánování Nástroje kraj. plánování VLIV DOPRAVY NA KRAJINU doprava ochranná pásma migrační překážky nehody hluk Rozvoj dopravy - plánování Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Ing. Martin Dočkal, Ph.D.

Více

200058088 - Pokorný - Lužnice - 39,088 ř.km

200058088 - Pokorný - Lužnice - 39,088 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,15 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107040760 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1189600 TVAR obloukový STŘ. DÉLKA [m] 62,36 ÚTVAR

Více

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zdi, ř.km. 7,194 7,232

Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zdi, ř.km. 7,194 7,232 / státní podnik AKCE I OPRAVA,Y ZAI/{E,R Lužická Nisa, Dolní Suchá u Chotyně, oprava LB zďi,.km.71194-71232 P #frl Ing.PavelŠenk vedoucí PS Liberec edložil: Í Zpracoval: dne:, Proiednal: clne: Vvhlásil:

Více

Podpořeno z programu Česko-švýcarské spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Podpořeno z programu Česko-švýcarské spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Unie pro řeku Moravu Živá Bečva Podpořeno z programu Česko-švýcarské spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union. Řeky pro život veřejná

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Lehká kolejová dráha (tramvajová / vlakotramvajová) Ostrava, tramvajové smyčkové obratiště Hlučínská - žst. Hlučín

Lehká kolejová dráha (tramvajová / vlakotramvajová) Ostrava, tramvajové smyčkové obratiště Hlučínská - žst. Hlučín DR3 Hlučínská žst. Hlučín Variantní řešení: A. POPIS ZÁMĚRU Specifikace záměru (varianty): Hlučínská žst. Hlučín Ostatní hodnocené varianty: Dotčené obce: Plocha : Hlučín, Ludgeřovice, Markvartovice, Ostrava

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Příloha 4 k průběžné zprávě č. 2. Dílčí výsledky expedice Norsko 2015 17.7.-28-7. 2015

Příloha 4 k průběžné zprávě č. 2. Dílčí výsledky expedice Norsko 2015 17.7.-28-7. 2015 Příloha 4 k průběžné zprávě č. 2 Název projektu: Realizace záchranného programu pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen) Dílčí výsledky expedice Norsko 2015 17.7.-28-7. 2015 4.12.2015 Program

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán MAREK NOVÁK, EVA HRONOVÁ, GABRIELA VRÁNOVÁ Táborské soukromé gymnázium

Více

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02

FOTODOKUMENTACE. Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 STUDIE. Arch. č. : 25/07/3 B 02 Návrh na stanovení záplavových území na Frýdlantské Ondřejnici v km 0,000-4,919 FOTODOKUMENTACE STUDIE Arch. č. : 25/07/3 B 02 Objednatel : Lesy České republiky s. p. Přemyslova 1106, Hradec Králové Zhotovitel

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Holečkova 8, 150 24 Praha 5 závod Berounka Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název toku : Kralovický potok ID toku: 135 100 000 100 ID toku v centrální evidenci vodních toků: 10 100 294 Recipient: Střela ID recipientu: 134 330 000 100 Úsek

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 10. 2010 Č.j.: 79431/ENV/10 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému

Více