Váš Žacléřský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš Žacléřský zpravodaj"

Transkript

1 ŽACLÉŘ žije SPORTEM A VÁNOČNÍ ATMOSFÉROU!!!! Vánoce jsou časem pohody, klidné atmosféry a přátelských setkání Přijměte tedy pozvání na VÁNOČNÍ VÝLET a DÝCHÁNEK NA HUBERTUSCE V PÁTEK 24. PROSINCE HOD pohoda a idylická atmosféra, fajn parta, víno svařené a vůně hřebíčku, vánoční dobroty POJDŤE PROTÁHNOUT TĚLO PŘED ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘÍ A NASÁT VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU V KRUHU ŽACLÉŘÁKŮ sraz - Muzeum Žacléř (délka max 4km) a cíl - Bouda Hubertuska 12/ r o č n í k Vážení spoluobčané, jsem velmi rád, že se konečně podařilo svolat a uskutečnit ustavující zasedání nového zastupitelstva města, které vzešlo z říjnových voleb a které nemohlo být svoláno z důvodu podání žaloby na průběh voleb ve volebním okrsku č. 1. Původně jsem měl v úmyslu v tomto svém úvodním slově pokusit se Vám vše, co se po volbách událo, vysvětlit a objasnit. Vzhledem k tomu, že nechci být opět nařčen z toho, že zneužívám ke svému prospěchu, bude zhruba v polovině prosince uspořádáno veřejné setkání s lídry tří nejúspěšnějších volebních stran a samozřejmě s možností účasti kohokoliv, na které se pokusíme všichni své názory na celou věc vysvětlit. Beseda bude moderována nezávislým novinářem a bude poprvé v historii žacléřské kabelové televize přímo přenášena na Vaše obrazovky. I přímý přenos bude realizován z toho důvodu, abych nebyl ani já, ani nikdo jiný nařčen z manipulace, účelového sestříhání a případných dalších intrik. Nechci se v celé povolební záležitosti dále nijak pitvat, ale cítím potřebu některé nepravdy a polopravdy vysvětlit ze svého pohledu. Doufám, že se zúčastní všichni ti, kteří mají dost odvahy, pokud se mohou schovat za anonymní maily a rozhořčené prezentace na různých webových stránkách. Pro Vás občany je dle mého názoru důležité hlavně to, aby zastupitelstvo normálně pracovalo ve prospěch města a pevně věřím, že složení nového zastu- 1, 2, ZDRAVÝ ŽACLÉŘ Zd r a v ý Ti nejotrlejší ovšem u sportovního Žacléř ZDRAVÝ a kulturního prožitku nezůstali - pro-žacléř a zapojili se do turnaje v šipkách v restauraci KAHAN. Děkujeme účastníkům i partnerům, neboť díky nim to opět stálo za to. VÝSLEDKY TURNAJE ŠIPKY 1. místo ONDŘEJ POSPÍŠIL 2. místo MARCELA ČERNÁ 3. místo JAN POSPÍŠIL 4. místo PETR EFLER jekt pořádaný městem Žacléř a určený široké veřejnosti, pokračoval další akcí. Tentokrát se účastníci seznámili s krosovým během, který je velmi populární běžeckou alternativou. Běžci měli možnost poznat krásy běhu horskou krajinou (s prvním letošním sněhem) a chybět nemohl klasický výběh na Hubertusku s malým občerstvením. Po seběhu dolů čekala na běžce netradiční prohlídka muzea s Danielem Machem, kterému tímto děkujeme za velmi zajímavé povídání o žacléřské minulosti a ukázku nového modelu původního žacléřského náměstí. ŽACLÉŘ žije SPORTEM A VÁNOČNÍ ATMOSFÉROU!!!! Vánoce jsou časem pohody, klidné atmosféry a přátelských setkání Přijměte tedy pozvání na VÁNOČNÍ VÝLET a DÝCHÁNEK NA HUBERTUSCE V PÁTEK 24. PROSINCE HOD pohoda a idylická atmosféra, fajn parta, víno svařené a vůně hřebíčku, vánoční dobroty POJDŤE PROTÁHNOUT TĚLO PŘED ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘÍ A NASÁT VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU V KRUHU ŽACLÉŘÁKŮ sraz - Muzeum Žacléř (délka max 4km) a cíl - Bouda Hubertuska DĚKUJEME VÁM ZA ČTENÁŘSKOU PŘÍZEŇ V ROCE 2010 A PŘEJEME ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK Váš 12/2010 1

2 Z RADNICE Z RADNICE pitelstva je dobré a všichni se zapojí do práce. V minulém vydání e jsme zveřejnili jména zvolených zastupitelů. Došlo však k několika změnám na funkci člena zastupitelstva rezignoval pan Mgr. Radovan Vlček ze Sdružení NK Žacléř 2010 a na jeho místo nastoupil první náhradník, paní Štěpánka Kulichová, dále na funkci člena zastupitelstva města rezignoval pan Jaroslav Venhauer ze Sdružení NK a SNK ED, dále první náhradník tohoto sdružení pan Zdeněk Kápička ml. a na uvolněné místo nastoupil druhý náhradník pan Petr Sychra. Chci Vám všem touto cestou poděkovat za důvěru, kterou jste mně svými hlasy dali, velmi si jí vážím a budu se snažit i nadále pracovat ve prospěch našeho města. Rád využívám také tohoto adventního času k tomu, abych Vám všem popřál příjemné prožití Vánoc a hodně osobních i pracovních úspěchů a hlavně zdraví v novém roce Ať se Vám všem daří podle Vašich představ. VÁNOČNÍ TURNAJ TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV VE STOLNÍM TENISE M. Vlasák Oddíl stolního tenisu TJ Baník Žacléř pořádá v sobotu 25. prosince ročník Vánočního turnaje tříčlenných družstev. Turnaj se koná v Národním domě od hod. V každém družstvu může startovat jeden registrovaný hráč. Přihlášky přijímá pan Oldřich Řehák do Startovné činí 100 Kč za družstvo. Ustavující zasedání zastupitelstva města Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne /1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí členy mandátové komise Horsta Anderleho, Ing. Michala Schuberta a Janu Hynkovou. 2/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města schvaluje zprávu mandátové komise o provedení ověření platnosti voleb členů zastupitelstva města. 3/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí volební a návrhovou komisi ve složení Milan Melesík, Štěpánka Kulichová, František Efler, Vladimír Pospíšil a Jan Hynek. 4/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města, v souladu s 84 odst. 2 písm. K) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty města budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. 5/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí starostou města pro volební období pana Miroslava Vlasáka. 6/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí místostarostkou města pro volební období paní Bc. Evu Rennerovou. 7/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí členy rady města pro volební období paní Mgr. Annu Kučerovou, pana Jiřího Jiráska a pana Radka Ilchmanna. 8/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města zřizuje finanční a kontrolní výbor. 9/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru pana Ing. Benedikta Markela. 10/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru pana Petra Sychru. 11/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s 72 zákona o obcích a nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. ve znění nařízení vlády ČR č. 20/2009 Sb., platné od poskytována měsíční odměna v této výši: Člen rady města Kč Předseda výboru, komise Kč Člen výboru, komise Kč Člen zastupitelstva 660 Kč Odměny se nesčítají. 2. zasedání zastupitelstva města V pondělí od hod. se bude konat v bufetu U Holuba 2. zasedání zastupitelstva města. Program: 1) Zahájení, schválení programu jednání. 2) Volba členů kontrolního a finančního výboru. 3) Dodavatelský úvěr kanalizace Červená kolonie. 4) Kontokorentní úvěr. 5) Převody majetku. 6) Různé. 7) Závěr. Z RADY MĚSTA 105. schůze října 2010 Rada města bere na vědomí rezignaci pana Jaroslava Venhauera na funkce člena dozorčích rad ve společnostech Technické služby Žacléř, spol. s r.o. a REHAMEDICA Žacléř, a.s. k Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu ve výši 65% akcií společnosti REHAMEDICA Žacléř, a.s. mezi městem Žacléř a společností Industry & Building Investment, a.s. po zapracování podmínek schválených zastupitelstvem města Žacléř. Rada města bere na vědomí informaci starosty o zápisu z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů záměru 2 větrné elektrárny Zlatá Olešnice. Rada města schvaluje vydání souhlasného stanoviska vlastníka pozemku k provedení odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů u vedení V.N. 341 na pozemcích p.č. 741/1, 741/21 a 738/3. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise, které se konalo Rada města schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 124/30 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři, Žacléř, přidělení tohoto bytu paní Simoně Andersové, bytem Královec 63 za nabídnutou cenu Kč. Rada města schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 124/8 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři, Žacléř, přidělení tohoto bytu panu Josefu Kuldovi, bytem Žacléř, Komenského 236 za nabídnutou cenu Kč. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 124/20, ul. Na Pilíři 124, Žacléř paní Vladěně Markalousové, trvalý pobyt Žacléř, Rýchorské náměstí 181 za nabídnutou cenu Kč. Rada města schvaluje přidělení bytu Z RADY MĚSTA 106. schůze listopadu 2010 Rada města schvaluje zařazení navržených akcí do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR pro rok o dílo č. 333/10/7605 mezi městem Žacléř a společností BAK stavební společnost, a.s. na další práce na objektu základní školy v Žacléři v předloženém znění. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne mezi Petrem Kecem a městem Žacléř na pronájem st. pozemku č. 1070/1 v k.ú. Žacléř v předloženém znění. Rada města schvaluje uzavření dohody s panem Josefem Peterou dle předloženého návrhu č. 389/205 v Žacléři, B. Němcové 389 o velikosti 3+1 manželům Simoně a Rudolfu Zedníkovi, bytem Žacléř, Komenského 239. Rada města schvaluje záměr prodeje bytu č. 365/ , Žacléř, B. Němcové 365 za cenu ,-Kč a záměr prodeje bytu č. 280/4 1+1, Žacléř, Na Pilíři 280 za cenu Kč. zajistit realizaci Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě čp. 216, ul. Havířská, Žacléř, o které požádala paní Renata Pilná. s byty sdělit toto stanovisko žadatelce. Rada města neschvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o trvalé zápůjčce sbírkových předmětů mezi městem Žacléř a panem Docentem Dr. Wernerem Baierem. Rada města ukládá starostovi sdělit toto rozhodnutí panu Dr. Baierovi. Rada města schvaluje vyřazení a fyzickou likvidaci majetku dle předložených návrhů na vyřazení neupotřebitelných majetkových předmětů z zajistit realizaci Rada města schvaluje pronájem 1 m 2 venkovní plochy a 1 m 2 vnitřní plochy u strojovny výtahu v budově č. p. 388 v k. ú. Žacléř za účelem umístění a provozování zařízení veřejně dostupné sítě elektronických komunikací společnosti HUMLNET s.r.o., Trutnov za cenu Kč/měsíčně s platností od s tím, že uzavření nájemní smlouvy dle bodu c) si musí dohodnout se současným majitelem pozemku, tj. se společností Technické služby Žacléř, spol. s r.o. Rada města schvaluje dodávku veřejného osvětlení v části ulice Boberská od společnosti CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o. dle cenové nabídky ze dne Rada města ukládá místostarostovi zajistit realizaci Rada města bere na vědomí zápisy z jednání komise zemědělské a pro životní prostředí č. 4, 5 a 6/2010. Rada města, na základě doporučení komise zemědělské a pro životní prostředí, neschvaluje podání žádosti o pokácení břízy na poz. č. 1415/3 v k.ú. Žacléř. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadatelům. Rada města, na základě doporučení komise zemědělské a pro životní prostředí, neschvaluje realizaci Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 337/502 v bytovém domě č.p.337 na stavební parcele č. kat. 565 za cenu nájemného dle zásad č. 02/2009 a nebytového prostoru č. 387/503 v bytovém domě š. p. 387 na stavební parcele č. kat. 940/1v k. ú. Žacléř za cenu Kč/měsíčně společnosti N_SYS s.r.o., Úpice od realizaci Rada města neschvaluje záměr pronájmu garáže na stavební parcele č. kat. 577/4 v k. ú. Žacléř. zajistit realizaci Rada města schvaluje záměr prodeje garáže na stavební parcele č. kat. 577/4 v k. ú. Žacléř za cenu Kč. zajistit realizaci Rada města pověřuje místostarostu a pana Ilchmanna zajištěním změny umístění radaru u základní školy v Žacléři. Návrh bude nejprve projednán s Policií ČR. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 č. RR/2010/214- SDH/MV/3 mezi Královéhradeckým krajem a městem Žacléř v předloženém znění. podání žádosti o pokácení 3 4 bříz za domem čp. 389 na pozemcích č. kat. 1334/1, 1427/1, 1420/2 a 1427/2 v k.ú. Žacléř. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadatelům. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV /VB/01 mezi městem Žacléř a společností ČEZ Distribuce, a.s. v předloženém znění. Rada města ruší usnesení č. 2444/102/2010 ze dne Rada města souhlasí s umístěním přípojky nn na kraj pozemku p.č. 626 v k.ú. Černá Voda ostatní plocha (ostatní komunikace). Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 Kč na Turnaj neregistrovaného volejbalu, který se koná

3 Z RADNICE AKTUALITY v tělocvičně Národního domu v Žacléři. Rada města ukládá starostovi a ekonomickému odboru zajistit realizaci Rada města vydává souhlasné stanovisko k udělení licence na provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy pro dopravce OS- NADO spol. s r.o., Svoboda nad Úpou na linku Trutnov Bernartice Královec Žacléř Trutnov od Rada města ukládá starostovi sdělit toto rozhodnutí Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Rada města souhlasí s uložením kabelového vedení pro územní rozhodnutí na akci Žacléř Rýchory přípojka k č.e. 50, která bude provedena kabelem na části p.p.č. 72/2 v k.ú. Rýchory, která je v majetku města Žacléř. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 51/36 v domě čp. 51, ul. Na Pilíři paní Marii Fialové, bytem Rýchorské náměstí 118 s podmínkou vystěhování ze stávajícího bytu do a uzavření dohody o řádných platbách nájemného a ostatních starších závazků. Na byt bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou od 1.1. do , v případě řádného plnění dohodnutých závazků bude smlouva prodloužena na další období. Rada města ukládá starostovi a správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu č. 51/7, Na Pilíři 51, Žacléř. Byt bude zrekonstruován a poté bude přidělen na základě výsledků výběrového řízení. s byty zajistit realizaci Rada města bere na vědomí žádost o prominutí penále z dlužného nájemného za byt v čp. 4 SPOLEČENSKÁ KRONIKA ŽIVOTNÍ JUBILEA PROSINEC 2010 Paní Věra Boháčová, Jarmila Bourová, Jaroslava Erbenová, Angela Kleinerová, Jindřiška Krejcarová, Anna Poláková, Inge Salwenderová, Jarmila Schauerová, Minerva Stehlíková, Zdeňka Škarvanová, Marie Zelená a pánové Miroslav Buttig, Jaroslav Cudlín, Štefan Danita, Břetislav Erben, Jindřich Marhold, Jaroslav Pich, Antonín Švajcr a Jan Wara. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - V sobotu proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu - stanoviště dle rozpisu: hod. - hospoda Prkenný Důl, hod. - kotelna Pilíř, hod. - Národní dům, hod. - B. Němcové, hod. - prodejna Bobr 216, ul. Havířská I, Žacléř. Rada města žádost znovu posoudí až po uhrazení dlužného nájemného, podmínkou je uzavření nového uznání dluhu a splácení nákladů právního zastoupení. Rada města ukládá starostovi a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13/124, ul. Na Pilíři 124, Žacléř s panem Jiřím Málkem a požaduje jeho uvolnění k realizaci Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu panu Bohumíru Barcíkovi, trvalý pobyt Žacléř, Rýchorské náměstí 181. Volná byt není k dispozici a žadatel má vůči městu neuhrazené závazky. s byty sdělit toto stanovisko žadateli. Rada města neschvaluje přidělení bytu v hmotné nouzi paní Václavě Špeciánové, trvalý pobyt Žacléř, Rýchorské náměstí 181. Žádný vhodný byt není k dispozici. s byty sdělit toto stanovisko žadatelce. Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 13 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři 124, Žacléř. Rada města schvaluje splacení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách Kč počínaje listopadem 2010, nejdéle však do konce března realizaci Rada města schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 388/43, ul. K. Čapka 388, Žacléř a splácení dlužné částky za podmínky změny stávající nájemní smlouvy, která je uzavřena na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou. realizaci Rada města nemá námitek proti využívání zkušebny v budově mateřské školy Na Pilíři romskou kapelou pod vedením pana Viktora Mirgy. Za využívání zkušebny odpovídá pan Viktor Mirga. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadateli. Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Žacléř, okres Trutnov ve výši uvedené ve zvláštní příloze Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu kupujícího na prodej pozemku č. kat. 340/76 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř z manželů Forinových na jejich dceru Anetu Forinovou. zajistit realizaci Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy mezi městem Žacléř a společností I.B.O.S. EU, a.s. na dodávku tlakosacího vozidla na čištění kanalizace. Dodatkem se mění termín dodání na Plná znění usnesení z rady města a zápisy ze zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléři. M. Vlasák R. Ilchmann - TSŽ Vydává město Žacléř, r.č.mk ČR E 12878, Příspěvky zasílejte poštou nebo em na MěÚ v Žacléři. Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Cena 2 Kč Střední škola hotelnictví a společného stravování, T E P L I C E N A D M E T U J Í Nabízíme studium těchto oborů: S MATURITNÍ ZKOUŠKOU Hotelnictví pro život * čtyřletý obor Společné stravování S VÝUČNÍM LISTEM Kuchař Číšník, barman Dny otevřených dveří: * dvouletá nástavba * tříleté obory Ve dnech školního vyučování od 8 14 hodin. Po domluvě i mimo tento termín. Zveme Vás na návštěvu! Harmonogram akcí v Kulturním domě do 12/ Schůze odborářů Čas: 14:00 hod Zabíjačkový den - Barborka pro zaměstnance GEMEC a.s. Čas: 16:00 hod Finále MSVČ jednotlivců v šipkách pořadatel: TJ ČAKS-SVČ Mikulášská s VOSOU Čas: 15:00 hod Štěpánská diskotéka s DJ Lukas čas: 20:00 hod. Základní umělecká škola Žacléř Vás zve na Vánoční koncert žáků čtvrtek 9. prosince v hodin sál ZUŠ V případě mimořádného zájmu i v pátek 10. prosince Vstupenky se vydávají v ZUŠ od tel Kruh přátel hudby a ZUŠ Žacléř vás zve koncert Jiří Vodička housle Adam Skoumal klavír Jiří Vodička patří k nejvýznamějším českým houslistům, vítěz mnoha domácích i prestižních mezinárodních soutěží, host světových hudebních festivalů, sólista Janáčkovy filharmonie Ostrava, spolupracuje i se všemi našimi předními orchestry. středa 8. prosince v hodin, sál ZUŠ vstupné: 70,- dosp./ 40,- děti a stud. členové KPH: 42,- dosp./ 20,- děti a stud. Předprodej v ZUŠ od vždy odpoledne tel Koncerty podporují: Město Žacléř, Nadace Český hudební fond, Antonín Krbílek, TK OBALY s.r.o., MAARA&CO s.r.o., Restaurace Jan Holub, Otesánek s.r.o. 5

4 AKTUALITY NEPALTE ODPADKY! Se začínající zimou opět roztápíme kotle a tak při procházkách opět začínáme cítit různé pachy svědčící, že netopíme jen kvalitním uhlím a dřevem, ale bohužel často spalujeme i odpadky či nekvalitní hnědé uhlí. Stále mnozí z nás nechápou, jak poškozují nejen ovzduší ve svém okolí, ale i své vlastní zdraví, svých dětí, sousedů. Látky vzniklé pálením odpadů jsou velmi stabilní, usazují se v bezprostředním i vzdálenějším okolí a vydrží po mnoho desítek let. Do vzduchu tak vypouštíme často ty nejjedovatější látky, jako jsou arzen, rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky, dioxiny apod. Tyto látky přispívají k nárůstu rakoviny, srdečních i dýchacích onemocnění, způsobují alergie, genetická poškození plodu, degenerativní onemocnění, vrozené vady... Dalším problémem je, že pálením např. plastů v kamnech vzniká směs, která se usazuje na stěnách komína usazeniny pak mohou snadno vzplanout (již se v Žacléři několikrát stalo). Pokud tyto usazeniny v komíně zahoří, dojde k velikému rozdílu teplot v komíně a k jeho popraskání. Do bytu se nám pak může dostat oxid uhličitý a další látky, které nás ohrozí přímo na životě! Bohužel i při pálení nekvalitního uhlí a v případě, že příliš zamezíme přístupu vzduchu do kotle, mohou vznikat tyto nebezpečné látky. Nepalte odpadky! VÁNOČNÍ PRODEJ RYB V ŽACLÉŘI Ve dnech od do v čase od 9.00 do proběhne prodej živých ryb - kapra obecného na místě a dalších druhů: amur, štika, lín, tolstolobik, pstruh a to pouze na objednání do druhého dne. Prodej proběhne u domu č.p. 157 (naproti Základní škole J.A. Komenského) v Žacléři. Pro bližší informace volejte na tel: nebo na tel: DNY VÍNA V ŽACLÉŘI Železářství MONTY Emilie Gepprtová - Žacléř Nabízí široký sortiment: kotvící a spojovací materiál stavební kování, stavební chemie ruční nářadí, elektrické nářadí vodovodní baterie, odpadní sifóny zahrádkářské potřeby plasty a jiné zboží Pokud nevíte co koupit k narozeninám, Vánocům, využijte možnosti darovat poukázku v hodnotě 100 až 1000 Kč Obdarovaný si vybere později sám. Od probíhá prodejní akce M.a.t.ýsek a zimní akce firmy SAGITTARIUS (vodovodní baterie a příslušenství). Zboží za akční ceny. Výběr z letáků. Blíží se konec roku a s tím různé druhy daní. Nabízím zpracování: daně z nemovitosti daň z příjmu vedení účetnictví fyzickým osobám, vlastníkům domů, Neziskovým organizacím aj. Hodně zdraví v roce 2011 přeje Ema a železářství MONTY Tradice vinných večerů se v Žacléři úspěšně rozvíjí. I tentokrát se konala (19.11.) degustace vína v Kulturním domě za hojné účasti příznivců vína a stylové hudby v podání Cimbálovky Jožky Severina. Komise pro školství, kulturu a sport a město Žacléř Vás zve na přednášku PUTOVÁNÍ PO PERU A EKVÁDORU VYPRÁVÍ A PROMÍTÁ FILIP PROCHÁZKA Učitel místní ZŠ 2. prosince 2010 II. část v sále ZUŠ, od 19:00 h vstupné 40 / 20 Kč děti, studenti ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA ZPRÁVIČKY Z BAREVNÉ ŠKOLKY NA PILÍŘI Máme za sebou listopad, a ikdyž bylo počasí uplakané, měli jsme stále co dělat. V LISTOPADU V úterý navštívily naši Barevnou školku pracovnice střediska Sever z Horního Maršova, s pořadem týkajícím se environmentální výchovy. Akce byla přizpůsobena věkovým skupinám. Děti si vyrobily kouzelné lampiony, které rozzářily nejen podzimní čas, ale jistě i oči všech kolem. Ve středu jsme si všichni užili představení Pavla Nováka ml. v Kulturním klubu. Učaroval nám už na konci loňského školního roku. Děti si nejen poslechly, ale i zazpívaly pěkné a vtipné písničky, a ještě si k nim mohly zatancovat! Do vestibulu naší MŠ se nám s listopadovým větrem slétli papíroví draci, které vyráběly děti doma s rodiči. Soutěže se zúčastnily všechny děti a draci byli opravdu nádherní. Na slavnostní předávání sladkých odměn a diplomů se přišla podívat také kabelová televize. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V listopadu jsme také na Městském úřadě přivítali naše maličké kamarády na Vítání občánků a v prosinci jim budeme zpívat ještě jednou. Děkujeme všem, kteří podpořili našeho robota Kirimáčka na internetových stránkách. NA SVATÉHO MARTINA Ve čtvrtek, na svátek Martina, jsme se byli poprvé ohřát v sauně, a tím jsme vyhlásili boj plískanicím a rýmám. Také více cvičíme s paní uč. B. Janatovou ve zdravotně pohybovém kroužku. Na nás si nachlazení nepřijde! V tento sváteční den jsme se také vesele rozloučili s naší paní školnicí Stáňou Táborskou, která odešla do důchodu. Poděkovali jsme jí, předali dárky a popřáli, ať se nenudí, a ona nám za to slíbila, že se na nás přijde někdy podívat. ZPRÁVIČKY ČERTÍ, MIKULÁŠSKÉ A VÁNOČNÍ. Na jsme naplánovali Zimní besídku. Bude tam i čert a Mikuláš? Uvidíme, jestli na nás nezapomenou a přinesou nám nějakou nadílku? Přece jen jsme tak nezlobili! Zúčastníme se také, jako každý rok, Vánoční výstavy pořádané Klubem žen, a přijdeme návštěvníkům něco veselého nebo svátečního zazpívat. Vánoce se kvapem blíží, tak si zahrajeme na malé Ježíšky a úplně tajně vyrobíme svým rodičům dárečky. Jak to bylo v pohádce Jsme malí, ale šikovní! a chceme vám udělat radost. Poděkování patří také všem, kteří nám přispěli sponzorským darem nebo dárkem pod stromeček. Máme vás rádi a přejeme krásné a veselé vánoční svátky a spokojený nový rok Děti z Barevné školky. Řetěz splněných přání Vyhlašujeme sváteční akci Řetěz splněných přání. Budeme lepit papírové řetězy, spojovat je a tím vytvoříme dlouhatánský řetěz. Byli bychom rádi, kdybyste nám pomohli. Kdo by měl čas a chuť si v předvánočním shonu hrát s jakýmkoliv papírem a lepidlem a ještě nám řetěz přinesl, udělal by nám obrovskou radost. V příštích zprávičkách dáme vědět, kolik oček splněných přání jsme společně vytvořili. Děkujeme předem. 6 7

5 ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY POHÁDKA ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA ZPRÁVY ZE ŠKOLY PŘEHLED AKCÍ, KTERÉ NAŠE ŠKOLKA PLÁNUJE DO KONCE TOHOTO ROKU: -účast na vánoční výstavě, kterou pořádá Klub žen -návštěvu Čerta a Mikuláše s nadílkou -pečení cukroví, které se stalo tradicí pro naše děti -adventní odpoledne s rodiči -vánoční besídky -přijede do MŠ divadlo s pohádkou,,dopis Ježíškovi Děkujeme: - organizaci KSČM za sladkosti k Mikuláši - firmě KRPA HOSTINNÉ, která nám poskytla zdarma, velké množství barevných papírů pro práci s dětmi. - za celoroční spolupráci- Rychlé rotě a p. Ilchmannovi, firmě Keramtech, KTŽ, Klubu žen, AMT, p. Šrolovi, majitelkám samoobsluhy Rýchorka, p. Sýpalové z KK, knihovnicím p.hlubučkové a Kocúrkové,p.Forsterovi, také rodičům a všem, kteří naší MŠ podporují a pomáhají jí. CHARITATIVNÍ PROJEKT Naše mateřská škola se zapojila do charitativního projektu Fond Sidus. Cílem projektu je rozvíjet dětskou kreativitu a jemnou motoriku a předat dětem co nejvíce informací ze světa zvířat. Děti zakoupením sady samolepek za 35 Kč podpořily dobrou věc. Peníze z prodeje budou použity na zakoupení přístrojů pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF, Fakultní nemocnici v Praze Motole pro další. Projektu se zúčastňujeme každým rokem. EKOLOGICKÝ PROGRAM Počátkem listopadu pro nás zajistila paní Dobiášová ekologický program na téma listopadové rozjímání, svátek Svatého Martina a dušičkové svátky. Děti se seznámily s těmito svátky netradiční formou a vyrobily krásné lampionky, které si pak pyšně odnesly domů. Děkujeme paní Dobiášové. POMÁHÁME ZVÍŘATŮM Paní učitelky Macolovou a Nagyovou oslovil , který byl zaslán do naší MŠ, zda bychom se nechtěli zapojit do projektu,, Pomoc zvířatům ze ZOO a to sběrem kaštanů. Což jsme učinili se zájmem a nasbírali tak pro ZOO ve Dvoře Králové 70 kg kaštanů. Obdrželi jsme děkovný dopis s pozvánkou a volnými vstupenkami pro naše děti. STÁLE SE NĚCO DĚJE V listopadu jsme získali nabídku p. Jany Sypalové z místního KK na představení Pavla Nováka. Naše škola se již jednoho takového představení zúčastnila a musíme říci, že v dětech zanechala velmi pěkné vzpomínky. Tentokrát se děti formou písniček a soutěží seznámily se zvířátky celého světa. UŽITEČNÝCH POZNATKŮ NENÍ NIKDY DOST Naše paní učitelky se stále vzdělávají na různých seminářích, kde získávají nové znalosti a ty se snaží předávat dále. Proto jsme uspořádali besedu pro rodiče o Ergonomii psaní. Současně jsme zareagovali na nabídku značky STA- BILO zabývající se správnou ergonomií psaní a výrobou psacích potřeb. Rodiče i děti si tak mohly tyto pomůcky vyzkoušet a objednat se slevou. Děkujeme Liborovi Šrolovi, za peněžitý dar na tyto psací a kreslicí pomůcky pro děti z naší mateřské školy. PTÁCI KOLEM NÁS Koncem listopadu nás navštívil pan Obluk z Jaroměře, který nabízí výukové programy pro ZŠ a MŠ. Zaujalo nás téma: Ptáci kolem nás a možnost seznámit se s faunou ptáků v okolí a naučit se jim pomáhat. Nechyběl ani názorný odchyt ptáků do nárazových sítí, okroužkování a vypuštění na svobodu. V zimě tak můžeme realizovat odchyt i na vhodně umístěném krmítku, které nám připevnil na zahradě p. Nagy, za což mu děkujeme. NAPIV Naše mateřská škola se zapojila do projektu NAPIV tj. Národní akční plán inkluzivního vzdělávání, na který jsme obdrželi grand ze státního rozpočtu a financí evropské unie. Základním cílem je zvýšit míru inkluzivního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Celý kolektiv mateřské školy Pohádka přeje všem šťastné a veselé vánoční svátky, hodně osobních i pracovních úspěchů v roce KERAMTECH, s. r. o. Horská 139, Žacléř PŘIJME PRACOVNÍKA NA POZICI SEŘIZOVAČE pro obsluhu a seřizování výrobních linek a strojů Očekáváme: - vyučení v oboru strojní zámečník, seřizovač, mechanik - praxe minimálně 2 roky Nabízíme: - perspektivní a zajímavou práci - výdělek v závislosti na výsledcích - nástup od Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu firmy nebo na Bližší informace na telefonu LOGICKÁ OLYMPIÁDA I v letošním roce se naše škola zapojila do soutěže Logická olympiáda a byly to tři žačky z páté třídy. Nejlepší z nich, Kateřina Mlatečková z 5.B, se dostala mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Celkem se v I. kategorii (první stupeň ZŠ) zapojilo 5718 řešitelů, z toho v našem kraji 257 (postoupilo 37 dětí). M. Minaříková. TRUTNOV FLORBAL (KATEGORIE III.) Okrskový turnaj ve florbale mladší kategorie (6.-7. třída) se konal v listopadu již tradičně v Trutnově na ZŠ Mládežnické. Zúčastnilo se celkem 5 družstev, domácí ZŠ Mládežnická, favorit složený z ligových hráčů, ZŠ V domcích, ZŠ Mladé Buky, ZŠ Pilníkov a ZŠ Žacléř. Bohužel 4. místo s 2 výhrami a 2 prohrami a pozitivním skórem 14:9 je kruté, ale za to vděčíme klíčové prohře s Mladými Buky, které společně s Mládežnickou postoupili do dalšího kola, do Dvora Králové. TRUTNOV FLORBAL (KATEGORIE IV.) Příběh druhý, opět Trutnov a ZŠ Mládežnická, tentokrát se starší kategorií (čili 8. a 9.třída). Naši hráči se snažili, ale bohužel propadali v osobních soubojích, sbírali příliš mnoho technických faulů. Bohužel i proti hratelným soupeřům jsme vždy jako první inkasovali, do té doby byla hra naprosto vyrovnaná, ale inkasovaná branka nás vždy srazila do kolen. Vstřelená branka Dáji Nývlta do sítě Mládežky byla sladkou tečkou turnaje. Nicméně bych chtěl naše hráče pochválit za bojovný výkon a snahu. TRUTNOV BASKET- BAL (KATEGORIE VI.A.) Tentokrát ne na Mládežnickou, ale do haly trutnovského Gymnázia, zamířili naše basketbalistky a baskeťáci. Týmy byly poskládané z 9.tříd, protože tato nová kategorie je mezinárodní, tudíž z tohoto turnaje můžete postoupit až do světového finále. Přestože jsme nevyhráli žádné utkání, tak jsme se hlavně se přiučili lepšímu basketbalu a kde se ho nejlépe naučit než hřišti proti ligovým hráčkám. Kluci startovali ve dvou skupinách po 3. Tady jsme byli pouze jedinou ZŠ mezi vyvolenými :o) Čtvrté místo v této konkurenci je velmi dobrým výsledkem. Chtěl bych naše basketbalistky a basketbalisty pochválit za velice sympatický výkon. Filip Procházka NOVÉ LAVICE Začátkem listopadu jsme se my, žáci 9.B a 9.A, dočkali nových lavic a židlí. 9.B v podobě oranžových a 9.A červených, které oživily naše třídy. Doufáme, že nám dlouho vydrží, takové jaké jsou teď. Neponičené. Tímto děkujeme panu řediteli, který na ně sehnal finanční prostředky a zajistil nám tak příjemnější prostředí. Za 9.B Lucie Volhejnová Vážený pane řediteli! Dovolte, abychom Vám jménem naší třídy 9.A co nejsrdečněji poděkovali za zajištění nákupu nových židlí a lavic. Vážíme si Vaší snahy, která nám poskytne pohodlnější výuku, než u těch, které jsme měli předtím. Slibujeme Vám, že se k tomuto novému vybavení budeme chovat ohleduplně a nebude docházet k žádnému ničení apod. Věříme, že se i po nás budou z tohoto zařízení moci těšit další žáci této školy. Za 9.A Aneta Zajíčková 8 9

6 KULTURA ZPRÁVY Z KNIHOVNY KULTURA ZPRÁVY Z MUZEA PROVOZNÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH A SVÁTEČNÍ PŘÁNÍ Knihovna je uzavřena od pátku do neděle Začínáme v pondělí Všem svým čtenářům a příznivcům přejeme krásné, štědré Vánoce, zdraví, pohodu a štěstí do nového roku. Vaše knihovnice POJĎTE SE S KNIHOVNOU TĚŠIT NA LÉTO - PODĚKOVÁNÍ ČTENÁŘŮM KNIHOVNY Milí čtenáři, přátelé a spolupracovníci knihovny. I letos se nástěnka u vchodových dveří knihovny tradičně zaplnila téměř stovkou vašich pohledů z prázdninových a dovolenkových cest. Také do okenní, návštěvníky obdivované, přírodní výstavky přibylo mnoho nových kamínků a mušliček. Děkujeme, velice si vážíme, že díky vaší přízni tato krásná tradice nemizí. SVĚDECTVÍ A FAKTA O OSOBNOSTECH 12 Seriál galerie letošních o s o b n o s t í u z a v í r á m e vzpomínkou na národního umělce Josefa Ladu , dodnes jednoho z nejpopulárnějších výtvarníků a pohádkářů. Karikaturistu, kreslíře, jevištního výtvarníka, scénografa, syna ševce, milovníka lidových písní, vyučeného knihaře zlatiče, rodáka z Hrusic, které proslavil. Odtud se vypravil Ladův kocour v botách Mikeš do světa. Generace dětských čtenářů provázely jeho moderní pohádkové příběhy. Nejznámější knihy: Mikeš, O chytré kmotře lišce, Ladovy veselé učebnice, Bubáci a hastrmani, České Vánoce Josefa Lady, Dětem, Moje abeceda a jiné. Své knižní díla také ilustroval. Proslavil se taktéž ilustracemi většinou humoristických a satirických knih i od jiných autorů. Příkladem jsou Osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška (namaloval 1339 kreseb Švejka), Drdovy pohádky, Tyrolské elegie, Král Lávra a jiné od K. H. Borovského. Ladovy obrázky reprodukované v kalendářích a na pohledech jsou trvalým symbolem českého venkova, Velikonoc a Vánoc. Loučíme se s Josefem Ladou slovy jeho dcery (také malířky) Aleny Ladové z její autobiografické vzpomínkové knihy Můj táta Josef Lada: Věřím, že člověk Josef Lada zůstane jedním z těch, na které se nezapomíná. Zdroj: J. Lada Kronika mého života Nezapomínáme a zveme občany na výstavku Ladovy tvorby knižní i výtvarné. Na nástěnkách si navíc připomenete mnohé fakta ze života této vzácné osobnosti (v naší galerii dvanácté). Stejně jako u předchozích jedenácti spisovatelů, jež jsme ve i, výstavami v knihovně a našich webových stránkách každý měsíc letošního roku prezentovali (K. Čapek, B. Němcová, J. Čapek ) Věříme, že zvídavým čtenářům byla celoroční galerie osobností přínosem. Všechny životopisy naleznete trvale na - Archiv článků. Na příští rok připravujeme další zajímavý literární soutěžní seriál. Těšíme se, naši milí čtenáři, na opětovnou spolupráci s vámi. A začínáme hned v lednu. MALÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZE ŠKOLKY POHÁDKA V KNIHOVNĚ Děti z oddělení Kuřátek a Medvídků a jejich paní učitelky dodržely jarní slib a navštívily v dopoledních hodinách naši knihovnu. Světový den zvířat (4. října) byl skvělou inspirací na vypravování a pohádky a soutěže o zvířátkách. Děti nás opět velice mile překvapily mnoha básničkami a písničkami o zvířecích přátelích a také svými hezkými výtvarnými dílky s podzimní tématikou. Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na další setkání. SBÍRKOVÁ VÝSTAVA - BABIČKA OD BOŽENY NĚMCOVÉ Ještě do 23. prosince letošního roku v knihovně potrvá výstava Babička. Můžete zhlédnout na šedesát různých vydání tohoto pokladu české literatury - knihy milované čtenáři všech věkových kategorií. Jež se umístila se na druhém místě (za Jirotkovým Saturninem) v loňské celostátní anketě Kniha mého srdce. V naší žacléřské Tipovací soutěži však jednoznačně a s předstihem zvítězila. Můžete přinést a také zapůjčit vlastní exemplář této knihy a případně ještě rozšířit naši sbírkovou výstavu. Neváhejte a navštivte nás. KÁVA (ČAJ) O PÁTÉ Autorské čtení Babka Ťapka na kraji světa a příště zase úplně jinak. Zajímavý pořad o Novém Zélandu viděný očima české babičky. Poutavé vyprávění, neuvěřitelné mládí, energie a optimismus devětasedmdesátileté cestovatelky účastníky nadchnuly. Děkujeme nejen obdivuhodné babičce, ale také paní Růženě Koudelkové, Vlastě Fialové a Elišce Čechové za výborné pohoštění a pomocnou ruku. POZVÁNKA NA NOVOU VÝSTAVU PŘEDKOVÉ A POTOMCI Z RODOKMENE OTCE KRKONOŠ PROSPERA PIETTE-RIVAGE Cizokrajně znějící jméno Prosper Piette- Rivage je pro většinu z nás neznámé, rozhodně si však zaslouží vejít do povědomí široké veřejnosti, neboť tento muž a jeho potomci jsou velmi úzce spjati s historií Krkonoš a velice se o jejich rozvoj zasloužili. Nastiňme alespoň ve stručnosti, kým se výstava zabývá. Prosper Piette-Rivage pocházel z rodiny významných papírenských průmyslníků, ve 2. polovině 19. století rodina uvedla na trh průlomový výrobek nejjemnější strojově vyráběný cigaretový papír ve francouzské kvalitě, který se postupem času začal vyvážet do celého světa. Rodina provozovala papírny v Praze Podbabě, Bubenči, Plzni, Vraném nad Vltavou a také Svobodě nad Úpou. Během svých výletů po Krkonoších přišel Prosper Piette sen. v roce 1866 do míst na hranici Svobody nad Úpou a Maršova, kde objevil malou odstavenou továrnu Johanna Etricha, rozhodl se jí odkoupit a v prosinci téhož roku již uvedl do provozu první stroje. Továrnu Prospera seniora poté převzal jeho syn Prosper Piette jun. P. Piette velice dbal o své zaměstnance a velmi se angažoval v rozvoji turistiky v Krkonoších. Byl dlouholetým členem Rakouského krkonošského spolku, spolu s Guido Rotterem zakládal studentské ubytovny, kde mohli zdarma nocovat mladí lidé při svých cestách po horách. Jeho přispěním byla vydána turistická mapa Krkonoš, vytyčena DO MUZEA PRO VÁNOČNÍ DÁRKY SBÍRKA MINERÁLŮ Stálá expozice žacléřského muzea byla obohacena o sbírku minerálů Krkonoš, Podkrkonoší a také paleontologickými a fosilními nálezy z Dolu Jan Šverma. Návštěvníky jistě zaujmou nezvyklé útvary z lokality Debrné tzv. debrnské koule, křemeny z maršovské lokality či rýchorský jaspis. Krásné jsou nálezy z hlubin Dolu Jan Šverma zkamenělé části kmínků a přesliček nebo otisky karbonských kapradin. Cenným exponátem jsou nádherné jeskynní perly. turistická stezka Růženina cesta směřující na Rýchory k Maxově boudě, nebo Piettova cesta vedoucí k prameni Labe. V INFORMAČNÍM CENTRU A MĚSTSKÉM MUZEU ŽACLÉŘ MŮŽETE ZAKOUPIT VÁNOČNÍ DÁRKY. ŠPERKY, DRAHÉ KAMENY, SVÍCNY, KERAMIKU, SKLENIČKY, MEDOVINU, ČAJE, MEDUCÍNKU, ŽIVOTABUDIČ A DALŠÍ PĚKNÉ PŘEDMĚTY. JAKO NOVINKU NABÍZÍME TRIČKA S OBRÁZKEM MEDVĚDA A NÁPISEM ŽACLÉŘ V RŮZNÝCH VELIKOSTECH A BARVÁCH. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! Přijměte pozvánku do Městského muzea Žacléř a seznamte se s životním příběhem této význačné osobnosti. Výstava potrvá od 3. prosince 2010 do 31. března Všichni jste srdečně zváni. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v pátek 3. prosince 2010 v 16,00 h

7 SPORT ŽALÉŘSKÁ KOPANÁ ZPRÁVA Z ODDÍLU KOPANÉ PODZIM 2010 Podzimní část mistrovských soutěží skončila a po dlouhé době ji konečně můžeme hodnotit jako úspěšnou. Mužstvo dospělých je v čele okresního přeboru a je na dobré cestě zpět do krajských soutěží. Pro zimní přípravu je prioritou posílit kádr a přivézt k mužstvu kvalitního trenéra. Noví trenéři Mládežnické soutěže potkala velká reorganizace. Dorostenci, které převzal trenér Martin Gajdoš po návratu z působení v divizním Dvoře Králové, opět po dlouhé době poctivě přistupují k tréninkům i utkáním a v nově vytvořené krajské soutěži mohou v jarní části pomýšlet na přední příčky. Velké problémy jsme měli u starších žáků, kteří neměli trenéra, dále nás zde trápil nedostatek hráčů. Obě komplikace se podařilo zdárně vyřešit. Trenéry v nové sezóně jsou Roman Kovačík a Valdemar Nývlt, dvojice bývalých vynikajících hráčů v letošní sezóně doplňuje trojice odchovanců Sparty Úpice, kteří mužstvo st. žáků nemají. Velké změny Největší dopad mládežnických změn zasáhl mladší žáky, kteří nově hrají ve společné soutěži se starší přípravkou turnajovým způsobem na polovinu hřiště. Reorganizací byly vytvořeny v rámci kraje čtyři regionální skupiny a naši mladší žáci si pod vedením osvědčené trenérské dvojice Jiří Turner a Jan Horváth vedou velmi dobře. Na reorganizaci bohužel doplácí tým starší přípravky, který na rozdíl od minulých let nastupuje proti fyzicky i fotbalově zdatnějším týmům. Myslím, že to rozhodně není na škodu a pravidelným tréninkem s trenéry Janem Hrubým a Jaroslavem Kloudou brzy tento handicap odstraní. Pro letošek jsme do okresní soutěže přihlásili také družstvo mladší přípravky, které mají na starosti Martin Demuth a David Hradecký. Výkonnost hráčů ukázala, že jsme si v této kategorii mohli troufnout i na vyšší soutěž. Největší radost mám z toho, že u každého mládežnického mužstva jsou nyní zodpovědní trenéři a že hráče kvalitní tréninky baví. Radek Kotyk předseda oddílu kopané Podzimní tabulky TJ Baník Žacléř MUŽI - Okresní přebor 1. TJ Baník Žacléř : Tatran Hostinné : FC Vrchlabí B : Jiskra Kocbeře : SK MFC Svoboda : FK Dolní Kalná : Bohuslavice : Baník Rtyně : Staré Buky : FK Strážné : TJ Lánov : Jiskra Podhůří : TJ Jiskra Libeč : Dolní Branná : Janské Lázně B : Spartak Pilníkov :53 6 STARŠÍ ŽÁCI okresní přebor 1. FC Rudník : Žacléř / Úpice : Sokol Bílá Třemešná : TJ Lánov : FK Mostek : FK Poříčí : Sokol Vítězná : FK Volanov : FK Radvanice :105 1 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA okresní soutěž TJ Baník Žacléř : Dolní Kalná : Jiskra Kocbeře :181 0 DOROST - Krajská soutěž sk. C 1. FK Volanov : TJ Lánov : Tatran Hostinné : Baník Žacléř : Malé Svatoňovice : FC Rudník : SK Janské Lázně : Jiskra Kuks : Meziměstí : Horka u St. Paky : Bílá Třemešná : Velké Poříčí :35 2 MLADŠÍ ŽÁCI krajský přebor sk. D 1. TJ Dvůr Králové : Jiskra Jaroměř : FC Vrchlabí : TJ Baník Žacléř : SK Sparta Úpice : FKM Úpa B : Tatran Hostinné : Červený Kostelec : Rtyně/Svatoňovice :99 8 STARŠÍ PŘÍPRAVKA krajský přebor sk. D 1. Jiskra Jaroměř : FKM Úpa B : Tatran Hostinné : Červený Kostelec : Rtyně/Svatoňovice : TJ Dvůr Králové : FC Vrchlabí : SK Sparta Úpice : TJ Baník Žacléř :

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 25/2012, které se konalo v pondělí dne 10. 12. 2012 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/25/2012 Rada města schvaluje program 25. zasedání s navrženým doplněním.

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

O b e c D o l n í B r u s n i c e zastupitelstvo

O b e c D o l n í B r u s n i c e zastupitelstvo O b e c D o l n í B r u s n i c e zastupitelstvo Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Brusnice konaného dne 30.11.2016 Veřejné zasedání bylo zahájeno v 18,00 hodin Přítomni : Jan Suchý,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 24/2012, které se konalo v pondělí dne 26. 11. 2012 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/24/2012 Rada města schvaluje program 24. zasedání s navrženým doplněním.

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci

Zápis. z 34. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Ing. Zdeněk Škromach Omluveni: Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 34.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2)

Usn.č. 59/02 1) Usn.č. 59/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 59. zasedání konaného dne 1. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.2.2017 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin

ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin ZÁPIS z 50. jednání Rady města Libáň konané dne 10.12.2012 od 16.00 hodin pozn. zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Město Hlinsko Výpis z Usnesení Z 12. řádné schůze Rady města Hlinska konane dne 26. cervna 2013 Rada města Hlinska usnesením Č.: 95/2013 b e r e na vědomí:. žádosti manželu Hlinsko, a manželu Hlinsko,

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 043/12/Pa U S N E S E N Í 43. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 30. 10. 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1668/43-1694/43 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 10/2014, které se konalo v pondělí dne 26. 5. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/10/2014 Rada města schvaluje program 10. zasedání s navrženým doplněním. 2/10/2014

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna (č. 249/18 264/18)

- 1 - U S N E S E N Í. z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna (č. 249/18 264/18) - 1 - U S N E S E N Í z 18. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 18. srpna 2015 (č. 249/18 264/18) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, Mgr. M. Konečná, Ing. M. Robenek, P. Kukučka

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Jirkova ze dne 16. dubna 2012 1/14/RM/2012 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 22/10/RM/2012, 8/12/RM/2012, 9/12/RM/2012, 10/12/RM/2012, 11/12/RM/2012. 2/14/RM/2012

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. března 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. března 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23. března 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 78/2016 1. předkládá zastupitelstvu města žádost spolku SAT sport a tanec, se sídlem: Krátká 366/4,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.2.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Omluveni: Ing.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 58. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 10. října 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více