Váš Žacléřský zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš Žacléřský zpravodaj"

Transkript

1 ŽACLÉŘ žije SPORTEM A VÁNOČNÍ ATMOSFÉROU!!!! Vánoce jsou časem pohody, klidné atmosféry a přátelských setkání Přijměte tedy pozvání na VÁNOČNÍ VÝLET a DÝCHÁNEK NA HUBERTUSCE V PÁTEK 24. PROSINCE HOD pohoda a idylická atmosféra, fajn parta, víno svařené a vůně hřebíčku, vánoční dobroty POJDŤE PROTÁHNOUT TĚLO PŘED ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘÍ A NASÁT VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU V KRUHU ŽACLÉŘÁKŮ sraz - Muzeum Žacléř (délka max 4km) a cíl - Bouda Hubertuska 12/ r o č n í k Vážení spoluobčané, jsem velmi rád, že se konečně podařilo svolat a uskutečnit ustavující zasedání nového zastupitelstva města, které vzešlo z říjnových voleb a které nemohlo být svoláno z důvodu podání žaloby na průběh voleb ve volebním okrsku č. 1. Původně jsem měl v úmyslu v tomto svém úvodním slově pokusit se Vám vše, co se po volbách událo, vysvětlit a objasnit. Vzhledem k tomu, že nechci být opět nařčen z toho, že zneužívám ke svému prospěchu, bude zhruba v polovině prosince uspořádáno veřejné setkání s lídry tří nejúspěšnějších volebních stran a samozřejmě s možností účasti kohokoliv, na které se pokusíme všichni své názory na celou věc vysvětlit. Beseda bude moderována nezávislým novinářem a bude poprvé v historii žacléřské kabelové televize přímo přenášena na Vaše obrazovky. I přímý přenos bude realizován z toho důvodu, abych nebyl ani já, ani nikdo jiný nařčen z manipulace, účelového sestříhání a případných dalších intrik. Nechci se v celé povolební záležitosti dále nijak pitvat, ale cítím potřebu některé nepravdy a polopravdy vysvětlit ze svého pohledu. Doufám, že se zúčastní všichni ti, kteří mají dost odvahy, pokud se mohou schovat za anonymní maily a rozhořčené prezentace na různých webových stránkách. Pro Vás občany je dle mého názoru důležité hlavně to, aby zastupitelstvo normálně pracovalo ve prospěch města a pevně věřím, že složení nového zastu- 1, 2, ZDRAVÝ ŽACLÉŘ Zd r a v ý Ti nejotrlejší ovšem u sportovního Žacléř ZDRAVÝ a kulturního prožitku nezůstali - pro-žacléř a zapojili se do turnaje v šipkách v restauraci KAHAN. Děkujeme účastníkům i partnerům, neboť díky nim to opět stálo za to. VÝSLEDKY TURNAJE ŠIPKY 1. místo ONDŘEJ POSPÍŠIL 2. místo MARCELA ČERNÁ 3. místo JAN POSPÍŠIL 4. místo PETR EFLER jekt pořádaný městem Žacléř a určený široké veřejnosti, pokračoval další akcí. Tentokrát se účastníci seznámili s krosovým během, který je velmi populární běžeckou alternativou. Běžci měli možnost poznat krásy běhu horskou krajinou (s prvním letošním sněhem) a chybět nemohl klasický výběh na Hubertusku s malým občerstvením. Po seběhu dolů čekala na běžce netradiční prohlídka muzea s Danielem Machem, kterému tímto děkujeme za velmi zajímavé povídání o žacléřské minulosti a ukázku nového modelu původního žacléřského náměstí. ŽACLÉŘ žije SPORTEM A VÁNOČNÍ ATMOSFÉROU!!!! Vánoce jsou časem pohody, klidné atmosféry a přátelských setkání Přijměte tedy pozvání na VÁNOČNÍ VÝLET a DÝCHÁNEK NA HUBERTUSCE V PÁTEK 24. PROSINCE HOD pohoda a idylická atmosféra, fajn parta, víno svařené a vůně hřebíčku, vánoční dobroty POJDŤE PROTÁHNOUT TĚLO PŘED ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘÍ A NASÁT VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU V KRUHU ŽACLÉŘÁKŮ sraz - Muzeum Žacléř (délka max 4km) a cíl - Bouda Hubertuska DĚKUJEME VÁM ZA ČTENÁŘSKOU PŘÍZEŇ V ROCE 2010 A PŘEJEME ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK Váš 12/2010 1

2 Z RADNICE Z RADNICE pitelstva je dobré a všichni se zapojí do práce. V minulém vydání e jsme zveřejnili jména zvolených zastupitelů. Došlo však k několika změnám na funkci člena zastupitelstva rezignoval pan Mgr. Radovan Vlček ze Sdružení NK Žacléř 2010 a na jeho místo nastoupil první náhradník, paní Štěpánka Kulichová, dále na funkci člena zastupitelstva města rezignoval pan Jaroslav Venhauer ze Sdružení NK a SNK ED, dále první náhradník tohoto sdružení pan Zdeněk Kápička ml. a na uvolněné místo nastoupil druhý náhradník pan Petr Sychra. Chci Vám všem touto cestou poděkovat za důvěru, kterou jste mně svými hlasy dali, velmi si jí vážím a budu se snažit i nadále pracovat ve prospěch našeho města. Rád využívám také tohoto adventního času k tomu, abych Vám všem popřál příjemné prožití Vánoc a hodně osobních i pracovních úspěchů a hlavně zdraví v novém roce Ať se Vám všem daří podle Vašich představ. VÁNOČNÍ TURNAJ TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV VE STOLNÍM TENISE M. Vlasák Oddíl stolního tenisu TJ Baník Žacléř pořádá v sobotu 25. prosince ročník Vánočního turnaje tříčlenných družstev. Turnaj se koná v Národním domě od hod. V každém družstvu může startovat jeden registrovaný hráč. Přihlášky přijímá pan Oldřich Řehák do Startovné činí 100 Kč za družstvo. Ustavující zasedání zastupitelstva města Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne /1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí členy mandátové komise Horsta Anderleho, Ing. Michala Schuberta a Janu Hynkovou. 2/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města schvaluje zprávu mandátové komise o provedení ověření platnosti voleb členů zastupitelstva města. 3/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí volební a návrhovou komisi ve složení Milan Melesík, Štěpánka Kulichová, František Efler, Vladimír Pospíšil a Jan Hynek. 4/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města, v souladu s 84 odst. 2 písm. K) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty města budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. 5/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí starostou města pro volební období pana Miroslava Vlasáka. 6/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí místostarostkou města pro volební období paní Bc. Evu Rennerovou. 7/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí členy rady města pro volební období paní Mgr. Annu Kučerovou, pana Jiřího Jiráska a pana Radka Ilchmanna. 8/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města zřizuje finanční a kontrolní výbor. 9/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru pana Ing. Benedikta Markela. 10/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru pana Petra Sychru. 11/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s 72 zákona o obcích a nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. ve znění nařízení vlády ČR č. 20/2009 Sb., platné od poskytována měsíční odměna v této výši: Člen rady města Kč Předseda výboru, komise Kč Člen výboru, komise Kč Člen zastupitelstva 660 Kč Odměny se nesčítají. 2. zasedání zastupitelstva města V pondělí od hod. se bude konat v bufetu U Holuba 2. zasedání zastupitelstva města. Program: 1) Zahájení, schválení programu jednání. 2) Volba členů kontrolního a finančního výboru. 3) Dodavatelský úvěr kanalizace Červená kolonie. 4) Kontokorentní úvěr. 5) Převody majetku. 6) Různé. 7) Závěr. Z RADY MĚSTA 105. schůze října 2010 Rada města bere na vědomí rezignaci pana Jaroslava Venhauera na funkce člena dozorčích rad ve společnostech Technické služby Žacléř, spol. s r.o. a REHAMEDICA Žacléř, a.s. k Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu ve výši 65% akcií společnosti REHAMEDICA Žacléř, a.s. mezi městem Žacléř a společností Industry & Building Investment, a.s. po zapracování podmínek schválených zastupitelstvem města Žacléř. Rada města bere na vědomí informaci starosty o zápisu z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů záměru 2 větrné elektrárny Zlatá Olešnice. Rada města schvaluje vydání souhlasného stanoviska vlastníka pozemku k provedení odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů u vedení V.N. 341 na pozemcích p.č. 741/1, 741/21 a 738/3. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise, které se konalo Rada města schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 124/30 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři, Žacléř, přidělení tohoto bytu paní Simoně Andersové, bytem Královec 63 za nabídnutou cenu Kč. Rada města schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 124/8 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři, Žacléř, přidělení tohoto bytu panu Josefu Kuldovi, bytem Žacléř, Komenského 236 za nabídnutou cenu Kč. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 124/20, ul. Na Pilíři 124, Žacléř paní Vladěně Markalousové, trvalý pobyt Žacléř, Rýchorské náměstí 181 za nabídnutou cenu Kč. Rada města schvaluje přidělení bytu Z RADY MĚSTA 106. schůze listopadu 2010 Rada města schvaluje zařazení navržených akcí do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR pro rok o dílo č. 333/10/7605 mezi městem Žacléř a společností BAK stavební společnost, a.s. na další práce na objektu základní školy v Žacléři v předloženém znění. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne mezi Petrem Kecem a městem Žacléř na pronájem st. pozemku č. 1070/1 v k.ú. Žacléř v předloženém znění. Rada města schvaluje uzavření dohody s panem Josefem Peterou dle předloženého návrhu č. 389/205 v Žacléři, B. Němcové 389 o velikosti 3+1 manželům Simoně a Rudolfu Zedníkovi, bytem Žacléř, Komenského 239. Rada města schvaluje záměr prodeje bytu č. 365/ , Žacléř, B. Němcové 365 za cenu ,-Kč a záměr prodeje bytu č. 280/4 1+1, Žacléř, Na Pilíři 280 za cenu Kč. zajistit realizaci Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě čp. 216, ul. Havířská, Žacléř, o které požádala paní Renata Pilná. s byty sdělit toto stanovisko žadatelce. Rada města neschvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o trvalé zápůjčce sbírkových předmětů mezi městem Žacléř a panem Docentem Dr. Wernerem Baierem. Rada města ukládá starostovi sdělit toto rozhodnutí panu Dr. Baierovi. Rada města schvaluje vyřazení a fyzickou likvidaci majetku dle předložených návrhů na vyřazení neupotřebitelných majetkových předmětů z zajistit realizaci Rada města schvaluje pronájem 1 m 2 venkovní plochy a 1 m 2 vnitřní plochy u strojovny výtahu v budově č. p. 388 v k. ú. Žacléř za účelem umístění a provozování zařízení veřejně dostupné sítě elektronických komunikací společnosti HUMLNET s.r.o., Trutnov za cenu Kč/měsíčně s platností od s tím, že uzavření nájemní smlouvy dle bodu c) si musí dohodnout se současným majitelem pozemku, tj. se společností Technické služby Žacléř, spol. s r.o. Rada města schvaluje dodávku veřejného osvětlení v části ulice Boberská od společnosti CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o. dle cenové nabídky ze dne Rada města ukládá místostarostovi zajistit realizaci Rada města bere na vědomí zápisy z jednání komise zemědělské a pro životní prostředí č. 4, 5 a 6/2010. Rada města, na základě doporučení komise zemědělské a pro životní prostředí, neschvaluje podání žádosti o pokácení břízy na poz. č. 1415/3 v k.ú. Žacléř. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadatelům. Rada města, na základě doporučení komise zemědělské a pro životní prostředí, neschvaluje realizaci Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 337/502 v bytovém domě č.p.337 na stavební parcele č. kat. 565 za cenu nájemného dle zásad č. 02/2009 a nebytového prostoru č. 387/503 v bytovém domě š. p. 387 na stavební parcele č. kat. 940/1v k. ú. Žacléř za cenu Kč/měsíčně společnosti N_SYS s.r.o., Úpice od realizaci Rada města neschvaluje záměr pronájmu garáže na stavební parcele č. kat. 577/4 v k. ú. Žacléř. zajistit realizaci Rada města schvaluje záměr prodeje garáže na stavební parcele č. kat. 577/4 v k. ú. Žacléř za cenu Kč. zajistit realizaci Rada města pověřuje místostarostu a pana Ilchmanna zajištěním změny umístění radaru u základní školy v Žacléři. Návrh bude nejprve projednán s Policií ČR. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 č. RR/2010/214- SDH/MV/3 mezi Královéhradeckým krajem a městem Žacléř v předloženém znění. podání žádosti o pokácení 3 4 bříz za domem čp. 389 na pozemcích č. kat. 1334/1, 1427/1, 1420/2 a 1427/2 v k.ú. Žacléř. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadatelům. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV /VB/01 mezi městem Žacléř a společností ČEZ Distribuce, a.s. v předloženém znění. Rada města ruší usnesení č. 2444/102/2010 ze dne Rada města souhlasí s umístěním přípojky nn na kraj pozemku p.č. 626 v k.ú. Černá Voda ostatní plocha (ostatní komunikace). Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 Kč na Turnaj neregistrovaného volejbalu, který se koná

3 Z RADNICE AKTUALITY v tělocvičně Národního domu v Žacléři. Rada města ukládá starostovi a ekonomickému odboru zajistit realizaci Rada města vydává souhlasné stanovisko k udělení licence na provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy pro dopravce OS- NADO spol. s r.o., Svoboda nad Úpou na linku Trutnov Bernartice Královec Žacléř Trutnov od Rada města ukládá starostovi sdělit toto rozhodnutí Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Rada města souhlasí s uložením kabelového vedení pro územní rozhodnutí na akci Žacléř Rýchory přípojka k č.e. 50, která bude provedena kabelem na části p.p.č. 72/2 v k.ú. Rýchory, která je v majetku města Žacléř. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 51/36 v domě čp. 51, ul. Na Pilíři paní Marii Fialové, bytem Rýchorské náměstí 118 s podmínkou vystěhování ze stávajícího bytu do a uzavření dohody o řádných platbách nájemného a ostatních starších závazků. Na byt bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou od 1.1. do , v případě řádného plnění dohodnutých závazků bude smlouva prodloužena na další období. Rada města ukládá starostovi a správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu č. 51/7, Na Pilíři 51, Žacléř. Byt bude zrekonstruován a poté bude přidělen na základě výsledků výběrového řízení. s byty zajistit realizaci Rada města bere na vědomí žádost o prominutí penále z dlužného nájemného za byt v čp. 4 SPOLEČENSKÁ KRONIKA ŽIVOTNÍ JUBILEA PROSINEC 2010 Paní Věra Boháčová, Jarmila Bourová, Jaroslava Erbenová, Angela Kleinerová, Jindřiška Krejcarová, Anna Poláková, Inge Salwenderová, Jarmila Schauerová, Minerva Stehlíková, Zdeňka Škarvanová, Marie Zelená a pánové Miroslav Buttig, Jaroslav Cudlín, Štefan Danita, Břetislav Erben, Jindřich Marhold, Jaroslav Pich, Antonín Švajcr a Jan Wara. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - V sobotu proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu - stanoviště dle rozpisu: hod. - hospoda Prkenný Důl, hod. - kotelna Pilíř, hod. - Národní dům, hod. - B. Němcové, hod. - prodejna Bobr 216, ul. Havířská I, Žacléř. Rada města žádost znovu posoudí až po uhrazení dlužného nájemného, podmínkou je uzavření nového uznání dluhu a splácení nákladů právního zastoupení. Rada města ukládá starostovi a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13/124, ul. Na Pilíři 124, Žacléř s panem Jiřím Málkem a požaduje jeho uvolnění k realizaci Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu panu Bohumíru Barcíkovi, trvalý pobyt Žacléř, Rýchorské náměstí 181. Volná byt není k dispozici a žadatel má vůči městu neuhrazené závazky. s byty sdělit toto stanovisko žadateli. Rada města neschvaluje přidělení bytu v hmotné nouzi paní Václavě Špeciánové, trvalý pobyt Žacléř, Rýchorské náměstí 181. Žádný vhodný byt není k dispozici. s byty sdělit toto stanovisko žadatelce. Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 13 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři 124, Žacléř. Rada města schvaluje splacení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách Kč počínaje listopadem 2010, nejdéle však do konce března realizaci Rada města schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 388/43, ul. K. Čapka 388, Žacléř a splácení dlužné částky za podmínky změny stávající nájemní smlouvy, která je uzavřena na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou. realizaci Rada města nemá námitek proti využívání zkušebny v budově mateřské školy Na Pilíři romskou kapelou pod vedením pana Viktora Mirgy. Za využívání zkušebny odpovídá pan Viktor Mirga. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadateli. Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Žacléř, okres Trutnov ve výši uvedené ve zvláštní příloze Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu kupujícího na prodej pozemku č. kat. 340/76 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř z manželů Forinových na jejich dceru Anetu Forinovou. zajistit realizaci Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy mezi městem Žacléř a společností I.B.O.S. EU, a.s. na dodávku tlakosacího vozidla na čištění kanalizace. Dodatkem se mění termín dodání na Plná znění usnesení z rady města a zápisy ze zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléři. M. Vlasák R. Ilchmann - TSŽ Vydává město Žacléř, r.č.mk ČR E 12878, Příspěvky zasílejte poštou nebo em na MěÚ v Žacléři. Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Cena 2 Kč Střední škola hotelnictví a společného stravování, T E P L I C E N A D M E T U J Í Nabízíme studium těchto oborů: S MATURITNÍ ZKOUŠKOU Hotelnictví pro život * čtyřletý obor Společné stravování S VÝUČNÍM LISTEM Kuchař Číšník, barman Dny otevřených dveří: * dvouletá nástavba * tříleté obory Ve dnech školního vyučování od 8 14 hodin. Po domluvě i mimo tento termín. Zveme Vás na návštěvu! Harmonogram akcí v Kulturním domě do 12/ Schůze odborářů Čas: 14:00 hod Zabíjačkový den - Barborka pro zaměstnance GEMEC a.s. Čas: 16:00 hod Finále MSVČ jednotlivců v šipkách pořadatel: TJ ČAKS-SVČ Mikulášská s VOSOU Čas: 15:00 hod Štěpánská diskotéka s DJ Lukas čas: 20:00 hod. Základní umělecká škola Žacléř Vás zve na Vánoční koncert žáků čtvrtek 9. prosince v hodin sál ZUŠ V případě mimořádného zájmu i v pátek 10. prosince Vstupenky se vydávají v ZUŠ od tel Kruh přátel hudby a ZUŠ Žacléř vás zve koncert Jiří Vodička housle Adam Skoumal klavír Jiří Vodička patří k nejvýznamějším českým houslistům, vítěz mnoha domácích i prestižních mezinárodních soutěží, host světových hudebních festivalů, sólista Janáčkovy filharmonie Ostrava, spolupracuje i se všemi našimi předními orchestry. středa 8. prosince v hodin, sál ZUŠ vstupné: 70,- dosp./ 40,- děti a stud. členové KPH: 42,- dosp./ 20,- děti a stud. Předprodej v ZUŠ od vždy odpoledne tel Koncerty podporují: Město Žacléř, Nadace Český hudební fond, Antonín Krbílek, TK OBALY s.r.o., MAARA&CO s.r.o., Restaurace Jan Holub, Otesánek s.r.o. 5

4 AKTUALITY NEPALTE ODPADKY! Se začínající zimou opět roztápíme kotle a tak při procházkách opět začínáme cítit různé pachy svědčící, že netopíme jen kvalitním uhlím a dřevem, ale bohužel často spalujeme i odpadky či nekvalitní hnědé uhlí. Stále mnozí z nás nechápou, jak poškozují nejen ovzduší ve svém okolí, ale i své vlastní zdraví, svých dětí, sousedů. Látky vzniklé pálením odpadů jsou velmi stabilní, usazují se v bezprostředním i vzdálenějším okolí a vydrží po mnoho desítek let. Do vzduchu tak vypouštíme často ty nejjedovatější látky, jako jsou arzen, rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky, dioxiny apod. Tyto látky přispívají k nárůstu rakoviny, srdečních i dýchacích onemocnění, způsobují alergie, genetická poškození plodu, degenerativní onemocnění, vrozené vady... Dalším problémem je, že pálením např. plastů v kamnech vzniká směs, která se usazuje na stěnách komína usazeniny pak mohou snadno vzplanout (již se v Žacléři několikrát stalo). Pokud tyto usazeniny v komíně zahoří, dojde k velikému rozdílu teplot v komíně a k jeho popraskání. Do bytu se nám pak může dostat oxid uhličitý a další látky, které nás ohrozí přímo na životě! Bohužel i při pálení nekvalitního uhlí a v případě, že příliš zamezíme přístupu vzduchu do kotle, mohou vznikat tyto nebezpečné látky. Nepalte odpadky! VÁNOČNÍ PRODEJ RYB V ŽACLÉŘI Ve dnech od do v čase od 9.00 do proběhne prodej živých ryb - kapra obecného na místě a dalších druhů: amur, štika, lín, tolstolobik, pstruh a to pouze na objednání do druhého dne. Prodej proběhne u domu č.p. 157 (naproti Základní škole J.A. Komenského) v Žacléři. Pro bližší informace volejte na tel: nebo na tel: DNY VÍNA V ŽACLÉŘI Železářství MONTY Emilie Gepprtová - Žacléř Nabízí široký sortiment: kotvící a spojovací materiál stavební kování, stavební chemie ruční nářadí, elektrické nářadí vodovodní baterie, odpadní sifóny zahrádkářské potřeby plasty a jiné zboží Pokud nevíte co koupit k narozeninám, Vánocům, využijte možnosti darovat poukázku v hodnotě 100 až 1000 Kč Obdarovaný si vybere později sám. Od probíhá prodejní akce M.a.t.ýsek a zimní akce firmy SAGITTARIUS (vodovodní baterie a příslušenství). Zboží za akční ceny. Výběr z letáků. Blíží se konec roku a s tím různé druhy daní. Nabízím zpracování: daně z nemovitosti daň z příjmu vedení účetnictví fyzickým osobám, vlastníkům domů, Neziskovým organizacím aj. Hodně zdraví v roce 2011 přeje Ema a železářství MONTY Tradice vinných večerů se v Žacléři úspěšně rozvíjí. I tentokrát se konala (19.11.) degustace vína v Kulturním domě za hojné účasti příznivců vína a stylové hudby v podání Cimbálovky Jožky Severina. Komise pro školství, kulturu a sport a město Žacléř Vás zve na přednášku PUTOVÁNÍ PO PERU A EKVÁDORU VYPRÁVÍ A PROMÍTÁ FILIP PROCHÁZKA Učitel místní ZŠ 2. prosince 2010 II. část v sále ZUŠ, od 19:00 h vstupné 40 / 20 Kč děti, studenti ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA ZPRÁVIČKY Z BAREVNÉ ŠKOLKY NA PILÍŘI Máme za sebou listopad, a ikdyž bylo počasí uplakané, měli jsme stále co dělat. V LISTOPADU V úterý navštívily naši Barevnou školku pracovnice střediska Sever z Horního Maršova, s pořadem týkajícím se environmentální výchovy. Akce byla přizpůsobena věkovým skupinám. Děti si vyrobily kouzelné lampiony, které rozzářily nejen podzimní čas, ale jistě i oči všech kolem. Ve středu jsme si všichni užili představení Pavla Nováka ml. v Kulturním klubu. Učaroval nám už na konci loňského školního roku. Děti si nejen poslechly, ale i zazpívaly pěkné a vtipné písničky, a ještě si k nim mohly zatancovat! Do vestibulu naší MŠ se nám s listopadovým větrem slétli papíroví draci, které vyráběly děti doma s rodiči. Soutěže se zúčastnily všechny děti a draci byli opravdu nádherní. Na slavnostní předávání sladkých odměn a diplomů se přišla podívat také kabelová televize. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V listopadu jsme také na Městském úřadě přivítali naše maličké kamarády na Vítání občánků a v prosinci jim budeme zpívat ještě jednou. Děkujeme všem, kteří podpořili našeho robota Kirimáčka na internetových stránkách. NA SVATÉHO MARTINA Ve čtvrtek, na svátek Martina, jsme se byli poprvé ohřát v sauně, a tím jsme vyhlásili boj plískanicím a rýmám. Také více cvičíme s paní uč. B. Janatovou ve zdravotně pohybovém kroužku. Na nás si nachlazení nepřijde! V tento sváteční den jsme se také vesele rozloučili s naší paní školnicí Stáňou Táborskou, která odešla do důchodu. Poděkovali jsme jí, předali dárky a popřáli, ať se nenudí, a ona nám za to slíbila, že se na nás přijde někdy podívat. ZPRÁVIČKY ČERTÍ, MIKULÁŠSKÉ A VÁNOČNÍ. Na jsme naplánovali Zimní besídku. Bude tam i čert a Mikuláš? Uvidíme, jestli na nás nezapomenou a přinesou nám nějakou nadílku? Přece jen jsme tak nezlobili! Zúčastníme se také, jako každý rok, Vánoční výstavy pořádané Klubem žen, a přijdeme návštěvníkům něco veselého nebo svátečního zazpívat. Vánoce se kvapem blíží, tak si zahrajeme na malé Ježíšky a úplně tajně vyrobíme svým rodičům dárečky. Jak to bylo v pohádce Jsme malí, ale šikovní! a chceme vám udělat radost. Poděkování patří také všem, kteří nám přispěli sponzorským darem nebo dárkem pod stromeček. Máme vás rádi a přejeme krásné a veselé vánoční svátky a spokojený nový rok Děti z Barevné školky. Řetěz splněných přání Vyhlašujeme sváteční akci Řetěz splněných přání. Budeme lepit papírové řetězy, spojovat je a tím vytvoříme dlouhatánský řetěz. Byli bychom rádi, kdybyste nám pomohli. Kdo by měl čas a chuť si v předvánočním shonu hrát s jakýmkoliv papírem a lepidlem a ještě nám řetěz přinesl, udělal by nám obrovskou radost. V příštích zprávičkách dáme vědět, kolik oček splněných přání jsme společně vytvořili. Děkujeme předem. 6 7

5 ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY POHÁDKA ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA ZPRÁVY ZE ŠKOLY PŘEHLED AKCÍ, KTERÉ NAŠE ŠKOLKA PLÁNUJE DO KONCE TOHOTO ROKU: -účast na vánoční výstavě, kterou pořádá Klub žen -návštěvu Čerta a Mikuláše s nadílkou -pečení cukroví, které se stalo tradicí pro naše děti -adventní odpoledne s rodiči -vánoční besídky -přijede do MŠ divadlo s pohádkou,,dopis Ježíškovi Děkujeme: - organizaci KSČM za sladkosti k Mikuláši - firmě KRPA HOSTINNÉ, která nám poskytla zdarma, velké množství barevných papírů pro práci s dětmi. - za celoroční spolupráci- Rychlé rotě a p. Ilchmannovi, firmě Keramtech, KTŽ, Klubu žen, AMT, p. Šrolovi, majitelkám samoobsluhy Rýchorka, p. Sýpalové z KK, knihovnicím p.hlubučkové a Kocúrkové,p.Forsterovi, také rodičům a všem, kteří naší MŠ podporují a pomáhají jí. CHARITATIVNÍ PROJEKT Naše mateřská škola se zapojila do charitativního projektu Fond Sidus. Cílem projektu je rozvíjet dětskou kreativitu a jemnou motoriku a předat dětem co nejvíce informací ze světa zvířat. Děti zakoupením sady samolepek za 35 Kč podpořily dobrou věc. Peníze z prodeje budou použity na zakoupení přístrojů pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF, Fakultní nemocnici v Praze Motole pro další. Projektu se zúčastňujeme každým rokem. EKOLOGICKÝ PROGRAM Počátkem listopadu pro nás zajistila paní Dobiášová ekologický program na téma listopadové rozjímání, svátek Svatého Martina a dušičkové svátky. Děti se seznámily s těmito svátky netradiční formou a vyrobily krásné lampionky, které si pak pyšně odnesly domů. Děkujeme paní Dobiášové. POMÁHÁME ZVÍŘATŮM Paní učitelky Macolovou a Nagyovou oslovil , který byl zaslán do naší MŠ, zda bychom se nechtěli zapojit do projektu,, Pomoc zvířatům ze ZOO a to sběrem kaštanů. Což jsme učinili se zájmem a nasbírali tak pro ZOO ve Dvoře Králové 70 kg kaštanů. Obdrželi jsme děkovný dopis s pozvánkou a volnými vstupenkami pro naše děti. STÁLE SE NĚCO DĚJE V listopadu jsme získali nabídku p. Jany Sypalové z místního KK na představení Pavla Nováka. Naše škola se již jednoho takového představení zúčastnila a musíme říci, že v dětech zanechala velmi pěkné vzpomínky. Tentokrát se děti formou písniček a soutěží seznámily se zvířátky celého světa. UŽITEČNÝCH POZNATKŮ NENÍ NIKDY DOST Naše paní učitelky se stále vzdělávají na různých seminářích, kde získávají nové znalosti a ty se snaží předávat dále. Proto jsme uspořádali besedu pro rodiče o Ergonomii psaní. Současně jsme zareagovali na nabídku značky STA- BILO zabývající se správnou ergonomií psaní a výrobou psacích potřeb. Rodiče i děti si tak mohly tyto pomůcky vyzkoušet a objednat se slevou. Děkujeme Liborovi Šrolovi, za peněžitý dar na tyto psací a kreslicí pomůcky pro děti z naší mateřské školy. PTÁCI KOLEM NÁS Koncem listopadu nás navštívil pan Obluk z Jaroměře, který nabízí výukové programy pro ZŠ a MŠ. Zaujalo nás téma: Ptáci kolem nás a možnost seznámit se s faunou ptáků v okolí a naučit se jim pomáhat. Nechyběl ani názorný odchyt ptáků do nárazových sítí, okroužkování a vypuštění na svobodu. V zimě tak můžeme realizovat odchyt i na vhodně umístěném krmítku, které nám připevnil na zahradě p. Nagy, za což mu děkujeme. NAPIV Naše mateřská škola se zapojila do projektu NAPIV tj. Národní akční plán inkluzivního vzdělávání, na který jsme obdrželi grand ze státního rozpočtu a financí evropské unie. Základním cílem je zvýšit míru inkluzivního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Celý kolektiv mateřské školy Pohádka přeje všem šťastné a veselé vánoční svátky, hodně osobních i pracovních úspěchů v roce KERAMTECH, s. r. o. Horská 139, Žacléř PŘIJME PRACOVNÍKA NA POZICI SEŘIZOVAČE pro obsluhu a seřizování výrobních linek a strojů Očekáváme: - vyučení v oboru strojní zámečník, seřizovač, mechanik - praxe minimálně 2 roky Nabízíme: - perspektivní a zajímavou práci - výdělek v závislosti na výsledcích - nástup od Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu firmy nebo na Bližší informace na telefonu LOGICKÁ OLYMPIÁDA I v letošním roce se naše škola zapojila do soutěže Logická olympiáda a byly to tři žačky z páté třídy. Nejlepší z nich, Kateřina Mlatečková z 5.B, se dostala mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Celkem se v I. kategorii (první stupeň ZŠ) zapojilo 5718 řešitelů, z toho v našem kraji 257 (postoupilo 37 dětí). M. Minaříková. TRUTNOV FLORBAL (KATEGORIE III.) Okrskový turnaj ve florbale mladší kategorie (6.-7. třída) se konal v listopadu již tradičně v Trutnově na ZŠ Mládežnické. Zúčastnilo se celkem 5 družstev, domácí ZŠ Mládežnická, favorit složený z ligových hráčů, ZŠ V domcích, ZŠ Mladé Buky, ZŠ Pilníkov a ZŠ Žacléř. Bohužel 4. místo s 2 výhrami a 2 prohrami a pozitivním skórem 14:9 je kruté, ale za to vděčíme klíčové prohře s Mladými Buky, které společně s Mládežnickou postoupili do dalšího kola, do Dvora Králové. TRUTNOV FLORBAL (KATEGORIE IV.) Příběh druhý, opět Trutnov a ZŠ Mládežnická, tentokrát se starší kategorií (čili 8. a 9.třída). Naši hráči se snažili, ale bohužel propadali v osobních soubojích, sbírali příliš mnoho technických faulů. Bohužel i proti hratelným soupeřům jsme vždy jako první inkasovali, do té doby byla hra naprosto vyrovnaná, ale inkasovaná branka nás vždy srazila do kolen. Vstřelená branka Dáji Nývlta do sítě Mládežky byla sladkou tečkou turnaje. Nicméně bych chtěl naše hráče pochválit za bojovný výkon a snahu. TRUTNOV BASKET- BAL (KATEGORIE VI.A.) Tentokrát ne na Mládežnickou, ale do haly trutnovského Gymnázia, zamířili naše basketbalistky a baskeťáci. Týmy byly poskládané z 9.tříd, protože tato nová kategorie je mezinárodní, tudíž z tohoto turnaje můžete postoupit až do světového finále. Přestože jsme nevyhráli žádné utkání, tak jsme se hlavně se přiučili lepšímu basketbalu a kde se ho nejlépe naučit než hřišti proti ligovým hráčkám. Kluci startovali ve dvou skupinách po 3. Tady jsme byli pouze jedinou ZŠ mezi vyvolenými :o) Čtvrté místo v této konkurenci je velmi dobrým výsledkem. Chtěl bych naše basketbalistky a basketbalisty pochválit za velice sympatický výkon. Filip Procházka NOVÉ LAVICE Začátkem listopadu jsme se my, žáci 9.B a 9.A, dočkali nových lavic a židlí. 9.B v podobě oranžových a 9.A červených, které oživily naše třídy. Doufáme, že nám dlouho vydrží, takové jaké jsou teď. Neponičené. Tímto děkujeme panu řediteli, který na ně sehnal finanční prostředky a zajistil nám tak příjemnější prostředí. Za 9.B Lucie Volhejnová Vážený pane řediteli! Dovolte, abychom Vám jménem naší třídy 9.A co nejsrdečněji poděkovali za zajištění nákupu nových židlí a lavic. Vážíme si Vaší snahy, která nám poskytne pohodlnější výuku, než u těch, které jsme měli předtím. Slibujeme Vám, že se k tomuto novému vybavení budeme chovat ohleduplně a nebude docházet k žádnému ničení apod. Věříme, že se i po nás budou z tohoto zařízení moci těšit další žáci této školy. Za 9.A Aneta Zajíčková 8 9

6 KULTURA ZPRÁVY Z KNIHOVNY KULTURA ZPRÁVY Z MUZEA PROVOZNÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH A SVÁTEČNÍ PŘÁNÍ Knihovna je uzavřena od pátku do neděle Začínáme v pondělí Všem svým čtenářům a příznivcům přejeme krásné, štědré Vánoce, zdraví, pohodu a štěstí do nového roku. Vaše knihovnice POJĎTE SE S KNIHOVNOU TĚŠIT NA LÉTO - PODĚKOVÁNÍ ČTENÁŘŮM KNIHOVNY Milí čtenáři, přátelé a spolupracovníci knihovny. I letos se nástěnka u vchodových dveří knihovny tradičně zaplnila téměř stovkou vašich pohledů z prázdninových a dovolenkových cest. Také do okenní, návštěvníky obdivované, přírodní výstavky přibylo mnoho nových kamínků a mušliček. Děkujeme, velice si vážíme, že díky vaší přízni tato krásná tradice nemizí. SVĚDECTVÍ A FAKTA O OSOBNOSTECH 12 Seriál galerie letošních o s o b n o s t í u z a v í r á m e vzpomínkou na národního umělce Josefa Ladu , dodnes jednoho z nejpopulárnějších výtvarníků a pohádkářů. Karikaturistu, kreslíře, jevištního výtvarníka, scénografa, syna ševce, milovníka lidových písní, vyučeného knihaře zlatiče, rodáka z Hrusic, které proslavil. Odtud se vypravil Ladův kocour v botách Mikeš do světa. Generace dětských čtenářů provázely jeho moderní pohádkové příběhy. Nejznámější knihy: Mikeš, O chytré kmotře lišce, Ladovy veselé učebnice, Bubáci a hastrmani, České Vánoce Josefa Lady, Dětem, Moje abeceda a jiné. Své knižní díla také ilustroval. Proslavil se taktéž ilustracemi většinou humoristických a satirických knih i od jiných autorů. Příkladem jsou Osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška (namaloval 1339 kreseb Švejka), Drdovy pohádky, Tyrolské elegie, Král Lávra a jiné od K. H. Borovského. Ladovy obrázky reprodukované v kalendářích a na pohledech jsou trvalým symbolem českého venkova, Velikonoc a Vánoc. Loučíme se s Josefem Ladou slovy jeho dcery (také malířky) Aleny Ladové z její autobiografické vzpomínkové knihy Můj táta Josef Lada: Věřím, že člověk Josef Lada zůstane jedním z těch, na které se nezapomíná. Zdroj: J. Lada Kronika mého života Nezapomínáme a zveme občany na výstavku Ladovy tvorby knižní i výtvarné. Na nástěnkách si navíc připomenete mnohé fakta ze života této vzácné osobnosti (v naší galerii dvanácté). Stejně jako u předchozích jedenácti spisovatelů, jež jsme ve i, výstavami v knihovně a našich webových stránkách každý měsíc letošního roku prezentovali (K. Čapek, B. Němcová, J. Čapek ) Věříme, že zvídavým čtenářům byla celoroční galerie osobností přínosem. Všechny životopisy naleznete trvale na - Archiv článků. Na příští rok připravujeme další zajímavý literární soutěžní seriál. Těšíme se, naši milí čtenáři, na opětovnou spolupráci s vámi. A začínáme hned v lednu. MALÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZE ŠKOLKY POHÁDKA V KNIHOVNĚ Děti z oddělení Kuřátek a Medvídků a jejich paní učitelky dodržely jarní slib a navštívily v dopoledních hodinách naši knihovnu. Světový den zvířat (4. října) byl skvělou inspirací na vypravování a pohádky a soutěže o zvířátkách. Děti nás opět velice mile překvapily mnoha básničkami a písničkami o zvířecích přátelích a také svými hezkými výtvarnými dílky s podzimní tématikou. Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na další setkání. SBÍRKOVÁ VÝSTAVA - BABIČKA OD BOŽENY NĚMCOVÉ Ještě do 23. prosince letošního roku v knihovně potrvá výstava Babička. Můžete zhlédnout na šedesát různých vydání tohoto pokladu české literatury - knihy milované čtenáři všech věkových kategorií. Jež se umístila se na druhém místě (za Jirotkovým Saturninem) v loňské celostátní anketě Kniha mého srdce. V naší žacléřské Tipovací soutěži však jednoznačně a s předstihem zvítězila. Můžete přinést a také zapůjčit vlastní exemplář této knihy a případně ještě rozšířit naši sbírkovou výstavu. Neváhejte a navštivte nás. KÁVA (ČAJ) O PÁTÉ Autorské čtení Babka Ťapka na kraji světa a příště zase úplně jinak. Zajímavý pořad o Novém Zélandu viděný očima české babičky. Poutavé vyprávění, neuvěřitelné mládí, energie a optimismus devětasedmdesátileté cestovatelky účastníky nadchnuly. Děkujeme nejen obdivuhodné babičce, ale také paní Růženě Koudelkové, Vlastě Fialové a Elišce Čechové za výborné pohoštění a pomocnou ruku. POZVÁNKA NA NOVOU VÝSTAVU PŘEDKOVÉ A POTOMCI Z RODOKMENE OTCE KRKONOŠ PROSPERA PIETTE-RIVAGE Cizokrajně znějící jméno Prosper Piette- Rivage je pro většinu z nás neznámé, rozhodně si však zaslouží vejít do povědomí široké veřejnosti, neboť tento muž a jeho potomci jsou velmi úzce spjati s historií Krkonoš a velice se o jejich rozvoj zasloužili. Nastiňme alespoň ve stručnosti, kým se výstava zabývá. Prosper Piette-Rivage pocházel z rodiny významných papírenských průmyslníků, ve 2. polovině 19. století rodina uvedla na trh průlomový výrobek nejjemnější strojově vyráběný cigaretový papír ve francouzské kvalitě, který se postupem času začal vyvážet do celého světa. Rodina provozovala papírny v Praze Podbabě, Bubenči, Plzni, Vraném nad Vltavou a také Svobodě nad Úpou. Během svých výletů po Krkonoších přišel Prosper Piette sen. v roce 1866 do míst na hranici Svobody nad Úpou a Maršova, kde objevil malou odstavenou továrnu Johanna Etricha, rozhodl se jí odkoupit a v prosinci téhož roku již uvedl do provozu první stroje. Továrnu Prospera seniora poté převzal jeho syn Prosper Piette jun. P. Piette velice dbal o své zaměstnance a velmi se angažoval v rozvoji turistiky v Krkonoších. Byl dlouholetým členem Rakouského krkonošského spolku, spolu s Guido Rotterem zakládal studentské ubytovny, kde mohli zdarma nocovat mladí lidé při svých cestách po horách. Jeho přispěním byla vydána turistická mapa Krkonoš, vytyčena DO MUZEA PRO VÁNOČNÍ DÁRKY SBÍRKA MINERÁLŮ Stálá expozice žacléřského muzea byla obohacena o sbírku minerálů Krkonoš, Podkrkonoší a také paleontologickými a fosilními nálezy z Dolu Jan Šverma. Návštěvníky jistě zaujmou nezvyklé útvary z lokality Debrné tzv. debrnské koule, křemeny z maršovské lokality či rýchorský jaspis. Krásné jsou nálezy z hlubin Dolu Jan Šverma zkamenělé části kmínků a přesliček nebo otisky karbonských kapradin. Cenným exponátem jsou nádherné jeskynní perly. turistická stezka Růženina cesta směřující na Rýchory k Maxově boudě, nebo Piettova cesta vedoucí k prameni Labe. V INFORMAČNÍM CENTRU A MĚSTSKÉM MUZEU ŽACLÉŘ MŮŽETE ZAKOUPIT VÁNOČNÍ DÁRKY. ŠPERKY, DRAHÉ KAMENY, SVÍCNY, KERAMIKU, SKLENIČKY, MEDOVINU, ČAJE, MEDUCÍNKU, ŽIVOTABUDIČ A DALŠÍ PĚKNÉ PŘEDMĚTY. JAKO NOVINKU NABÍZÍME TRIČKA S OBRÁZKEM MEDVĚDA A NÁPISEM ŽACLÉŘ V RŮZNÝCH VELIKOSTECH A BARVÁCH. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! Přijměte pozvánku do Městského muzea Žacléř a seznamte se s životním příběhem této význačné osobnosti. Výstava potrvá od 3. prosince 2010 do 31. března Všichni jste srdečně zváni. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v pátek 3. prosince 2010 v 16,00 h

7 SPORT ŽALÉŘSKÁ KOPANÁ ZPRÁVA Z ODDÍLU KOPANÉ PODZIM 2010 Podzimní část mistrovských soutěží skončila a po dlouhé době ji konečně můžeme hodnotit jako úspěšnou. Mužstvo dospělých je v čele okresního přeboru a je na dobré cestě zpět do krajských soutěží. Pro zimní přípravu je prioritou posílit kádr a přivézt k mužstvu kvalitního trenéra. Noví trenéři Mládežnické soutěže potkala velká reorganizace. Dorostenci, které převzal trenér Martin Gajdoš po návratu z působení v divizním Dvoře Králové, opět po dlouhé době poctivě přistupují k tréninkům i utkáním a v nově vytvořené krajské soutěži mohou v jarní části pomýšlet na přední příčky. Velké problémy jsme měli u starších žáků, kteří neměli trenéra, dále nás zde trápil nedostatek hráčů. Obě komplikace se podařilo zdárně vyřešit. Trenéry v nové sezóně jsou Roman Kovačík a Valdemar Nývlt, dvojice bývalých vynikajících hráčů v letošní sezóně doplňuje trojice odchovanců Sparty Úpice, kteří mužstvo st. žáků nemají. Velké změny Největší dopad mládežnických změn zasáhl mladší žáky, kteří nově hrají ve společné soutěži se starší přípravkou turnajovým způsobem na polovinu hřiště. Reorganizací byly vytvořeny v rámci kraje čtyři regionální skupiny a naši mladší žáci si pod vedením osvědčené trenérské dvojice Jiří Turner a Jan Horváth vedou velmi dobře. Na reorganizaci bohužel doplácí tým starší přípravky, který na rozdíl od minulých let nastupuje proti fyzicky i fotbalově zdatnějším týmům. Myslím, že to rozhodně není na škodu a pravidelným tréninkem s trenéry Janem Hrubým a Jaroslavem Kloudou brzy tento handicap odstraní. Pro letošek jsme do okresní soutěže přihlásili také družstvo mladší přípravky, které mají na starosti Martin Demuth a David Hradecký. Výkonnost hráčů ukázala, že jsme si v této kategorii mohli troufnout i na vyšší soutěž. Největší radost mám z toho, že u každého mládežnického mužstva jsou nyní zodpovědní trenéři a že hráče kvalitní tréninky baví. Radek Kotyk předseda oddílu kopané Podzimní tabulky TJ Baník Žacléř MUŽI - Okresní přebor 1. TJ Baník Žacléř : Tatran Hostinné : FC Vrchlabí B : Jiskra Kocbeře : SK MFC Svoboda : FK Dolní Kalná : Bohuslavice : Baník Rtyně : Staré Buky : FK Strážné : TJ Lánov : Jiskra Podhůří : TJ Jiskra Libeč : Dolní Branná : Janské Lázně B : Spartak Pilníkov :53 6 STARŠÍ ŽÁCI okresní přebor 1. FC Rudník : Žacléř / Úpice : Sokol Bílá Třemešná : TJ Lánov : FK Mostek : FK Poříčí : Sokol Vítězná : FK Volanov : FK Radvanice :105 1 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA okresní soutěž TJ Baník Žacléř : Dolní Kalná : Jiskra Kocbeře :181 0 DOROST - Krajská soutěž sk. C 1. FK Volanov : TJ Lánov : Tatran Hostinné : Baník Žacléř : Malé Svatoňovice : FC Rudník : SK Janské Lázně : Jiskra Kuks : Meziměstí : Horka u St. Paky : Bílá Třemešná : Velké Poříčí :35 2 MLADŠÍ ŽÁCI krajský přebor sk. D 1. TJ Dvůr Králové : Jiskra Jaroměř : FC Vrchlabí : TJ Baník Žacléř : SK Sparta Úpice : FKM Úpa B : Tatran Hostinné : Červený Kostelec : Rtyně/Svatoňovice :99 8 STARŠÍ PŘÍPRAVKA krajský přebor sk. D 1. Jiskra Jaroměř : FKM Úpa B : Tatran Hostinné : Červený Kostelec : Rtyně/Svatoňovice : TJ Dvůr Králové : FC Vrchlabí : SK Sparta Úpice : TJ Baník Žacléř :

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz Vamberecký zpravodaj 1 2014 51. ročník Váže Vá žení ní a mili í sp poluo uobčan ané, é, na pra rah hu prá rávě vě začčín ínaj ajíc aj ícíh íc ího íh o roku ro ku 2014 014 přřej ejii Vám Vám vš všem em

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

Novoroční bilancování Petra Poláka

Novoroční bilancování Petra Poláka www.tanvald.cz Krátké zprávy ze zastupitelstva města Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2009 ve výši 105 293 000 korun. Město Tanvald, díky svému vedení, také v roce 2008 hospodařilo bez dluhů a s přebytkem.

Více

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989

Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Prosinec 2009/číslo 12 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Slavnostní shromáždění k 20. výročí listopadových událostí roku 1989 Dne 16. 11. 2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici proběhla vzpomínková

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/

Edita Adlerová MEZZOSOPRANISTKA. Časopis města Vrchlabí. MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ Detektivní komedie na blízko /25. 5. Klub Kotelna - KD Střelnice/ Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 5 Květen 2014 Časopis města Vrchlabí (více na straně 27) MEZZOSOPRANISTKA Edita Adlerová sólistka Le Grand Théâtre du Puy du Fou

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máme za sebou další volby, tentokrát předčasné. Změní se něco, budeme se mít

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert

Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls. Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert Elektronickou verzi časopisu Puls najdete na www.muvrchlabi.cz/puls 7,- Kč 12 Prosinec 2013 Časopis města Vrchlabí Vánoční jarmark 7. 12. /náměstí TGM Vánoční koncert ZUŠ Karla Halíře 12. 12. /KD Střelnice

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011 11/2011 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2011 Úvodník Už jsem skoro zapomněla, jak zní reklamní, rozhlasová kampaň na město Hulín. Bála jsem se, že ji už nikdy neuslyším, ale měla jsem a mám štěstí. Od 29.9.

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

fotky SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci říjnu uzavřeli sňatek: Jiří Michálek, Brno Jana Bláhová, Brno, Petr Peňáz,

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více