Váš Žacléřský zpravodaj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš Žacléřský zpravodaj"

Transkript

1 ŽACLÉŘ žije SPORTEM A VÁNOČNÍ ATMOSFÉROU!!!! Vánoce jsou časem pohody, klidné atmosféry a přátelských setkání Přijměte tedy pozvání na VÁNOČNÍ VÝLET a DÝCHÁNEK NA HUBERTUSCE V PÁTEK 24. PROSINCE HOD pohoda a idylická atmosféra, fajn parta, víno svařené a vůně hřebíčku, vánoční dobroty POJDŤE PROTÁHNOUT TĚLO PŘED ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘÍ A NASÁT VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU V KRUHU ŽACLÉŘÁKŮ sraz - Muzeum Žacléř (délka max 4km) a cíl - Bouda Hubertuska 12/ r o č n í k Vážení spoluobčané, jsem velmi rád, že se konečně podařilo svolat a uskutečnit ustavující zasedání nového zastupitelstva města, které vzešlo z říjnových voleb a které nemohlo být svoláno z důvodu podání žaloby na průběh voleb ve volebním okrsku č. 1. Původně jsem měl v úmyslu v tomto svém úvodním slově pokusit se Vám vše, co se po volbách událo, vysvětlit a objasnit. Vzhledem k tomu, že nechci být opět nařčen z toho, že zneužívám ke svému prospěchu, bude zhruba v polovině prosince uspořádáno veřejné setkání s lídry tří nejúspěšnějších volebních stran a samozřejmě s možností účasti kohokoliv, na které se pokusíme všichni své názory na celou věc vysvětlit. Beseda bude moderována nezávislým novinářem a bude poprvé v historii žacléřské kabelové televize přímo přenášena na Vaše obrazovky. I přímý přenos bude realizován z toho důvodu, abych nebyl ani já, ani nikdo jiný nařčen z manipulace, účelového sestříhání a případných dalších intrik. Nechci se v celé povolební záležitosti dále nijak pitvat, ale cítím potřebu některé nepravdy a polopravdy vysvětlit ze svého pohledu. Doufám, že se zúčastní všichni ti, kteří mají dost odvahy, pokud se mohou schovat za anonymní maily a rozhořčené prezentace na různých webových stránkách. Pro Vás občany je dle mého názoru důležité hlavně to, aby zastupitelstvo normálně pracovalo ve prospěch města a pevně věřím, že složení nového zastu- 1, 2, ZDRAVÝ ŽACLÉŘ Zd r a v ý Ti nejotrlejší ovšem u sportovního Žacléř ZDRAVÝ a kulturního prožitku nezůstali - pro-žacléř a zapojili se do turnaje v šipkách v restauraci KAHAN. Děkujeme účastníkům i partnerům, neboť díky nim to opět stálo za to. VÝSLEDKY TURNAJE ŠIPKY 1. místo ONDŘEJ POSPÍŠIL 2. místo MARCELA ČERNÁ 3. místo JAN POSPÍŠIL 4. místo PETR EFLER jekt pořádaný městem Žacléř a určený široké veřejnosti, pokračoval další akcí. Tentokrát se účastníci seznámili s krosovým během, který je velmi populární běžeckou alternativou. Běžci měli možnost poznat krásy běhu horskou krajinou (s prvním letošním sněhem) a chybět nemohl klasický výběh na Hubertusku s malým občerstvením. Po seběhu dolů čekala na běžce netradiční prohlídka muzea s Danielem Machem, kterému tímto děkujeme za velmi zajímavé povídání o žacléřské minulosti a ukázku nového modelu původního žacléřského náměstí. ŽACLÉŘ žije SPORTEM A VÁNOČNÍ ATMOSFÉROU!!!! Vánoce jsou časem pohody, klidné atmosféry a přátelských setkání Přijměte tedy pozvání na VÁNOČNÍ VÝLET a DÝCHÁNEK NA HUBERTUSCE V PÁTEK 24. PROSINCE HOD pohoda a idylická atmosféra, fajn parta, víno svařené a vůně hřebíčku, vánoční dobroty POJDŤE PROTÁHNOUT TĚLO PŘED ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘÍ A NASÁT VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU V KRUHU ŽACLÉŘÁKŮ sraz - Muzeum Žacléř (délka max 4km) a cíl - Bouda Hubertuska DĚKUJEME VÁM ZA ČTENÁŘSKOU PŘÍZEŇ V ROCE 2010 A PŘEJEME ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK Váš 12/2010 1

2 Z RADNICE Z RADNICE pitelstva je dobré a všichni se zapojí do práce. V minulém vydání e jsme zveřejnili jména zvolených zastupitelů. Došlo však k několika změnám na funkci člena zastupitelstva rezignoval pan Mgr. Radovan Vlček ze Sdružení NK Žacléř 2010 a na jeho místo nastoupil první náhradník, paní Štěpánka Kulichová, dále na funkci člena zastupitelstva města rezignoval pan Jaroslav Venhauer ze Sdružení NK a SNK ED, dále první náhradník tohoto sdružení pan Zdeněk Kápička ml. a na uvolněné místo nastoupil druhý náhradník pan Petr Sychra. Chci Vám všem touto cestou poděkovat za důvěru, kterou jste mně svými hlasy dali, velmi si jí vážím a budu se snažit i nadále pracovat ve prospěch našeho města. Rád využívám také tohoto adventního času k tomu, abych Vám všem popřál příjemné prožití Vánoc a hodně osobních i pracovních úspěchů a hlavně zdraví v novém roce Ať se Vám všem daří podle Vašich představ. VÁNOČNÍ TURNAJ TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV VE STOLNÍM TENISE M. Vlasák Oddíl stolního tenisu TJ Baník Žacléř pořádá v sobotu 25. prosince ročník Vánočního turnaje tříčlenných družstev. Turnaj se koná v Národním domě od hod. V každém družstvu může startovat jeden registrovaný hráč. Přihlášky přijímá pan Oldřich Řehák do Startovné činí 100 Kč za družstvo. Ustavující zasedání zastupitelstva města Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne /1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí členy mandátové komise Horsta Anderleho, Ing. Michala Schuberta a Janu Hynkovou. 2/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města schvaluje zprávu mandátové komise o provedení ověření platnosti voleb členů zastupitelstva města. 3/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí volební a návrhovou komisi ve složení Milan Melesík, Štěpánka Kulichová, František Efler, Vladimír Pospíšil a Jan Hynek. 4/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města, v souladu s 84 odst. 2 písm. K) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty města budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. 5/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí starostou města pro volební období pana Miroslava Vlasáka. 6/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí místostarostkou města pro volební období paní Bc. Evu Rennerovou. 7/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí členy rady města pro volební období paní Mgr. Annu Kučerovou, pana Jiřího Jiráska a pana Radka Ilchmanna. 8/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města zřizuje finanční a kontrolní výbor. 9/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru pana Ing. Benedikta Markela. 10/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru pana Petra Sychru. 11/1-ZM-2010 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s 72 zákona o obcích a nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. ve znění nařízení vlády ČR č. 20/2009 Sb., platné od poskytována měsíční odměna v této výši: Člen rady města Kč Předseda výboru, komise Kč Člen výboru, komise Kč Člen zastupitelstva 660 Kč Odměny se nesčítají. 2. zasedání zastupitelstva města V pondělí od hod. se bude konat v bufetu U Holuba 2. zasedání zastupitelstva města. Program: 1) Zahájení, schválení programu jednání. 2) Volba členů kontrolního a finančního výboru. 3) Dodavatelský úvěr kanalizace Červená kolonie. 4) Kontokorentní úvěr. 5) Převody majetku. 6) Různé. 7) Závěr. Z RADY MĚSTA 105. schůze října 2010 Rada města bere na vědomí rezignaci pana Jaroslava Venhauera na funkce člena dozorčích rad ve společnostech Technické služby Žacléř, spol. s r.o. a REHAMEDICA Žacléř, a.s. k Rada města ukládá starostovi zajistit realizaci o budoucí smlouvě o převodu obchodního podílu ve výši 65% akcií společnosti REHAMEDICA Žacléř, a.s. mezi městem Žacléř a společností Industry & Building Investment, a.s. po zapracování podmínek schválených zastupitelstvem města Žacléř. Rada města bere na vědomí informaci starosty o zápisu z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů záměru 2 větrné elektrárny Zlatá Olešnice. Rada města schvaluje vydání souhlasného stanoviska vlastníka pozemku k provedení odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů u vedení V.N. 341 na pozemcích p.č. 741/1, 741/21 a 738/3. Rada města bere na vědomí zápis z jednání bytové komise, které se konalo Rada města schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 124/30 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři, Žacléř, přidělení tohoto bytu paní Simoně Andersové, bytem Královec 63 za nabídnutou cenu Kč. Rada města schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení na pronájem bytu č. 124/8 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři, Žacléř, přidělení tohoto bytu panu Josefu Kuldovi, bytem Žacléř, Komenského 236 za nabídnutou cenu Kč. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 124/20, ul. Na Pilíři 124, Žacléř paní Vladěně Markalousové, trvalý pobyt Žacléř, Rýchorské náměstí 181 za nabídnutou cenu Kč. Rada města schvaluje přidělení bytu Z RADY MĚSTA 106. schůze listopadu 2010 Rada města schvaluje zařazení navržených akcí do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR pro rok o dílo č. 333/10/7605 mezi městem Žacléř a společností BAK stavební společnost, a.s. na další práce na objektu základní školy v Žacléři v předloženém znění. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne mezi Petrem Kecem a městem Žacléř na pronájem st. pozemku č. 1070/1 v k.ú. Žacléř v předloženém znění. Rada města schvaluje uzavření dohody s panem Josefem Peterou dle předloženého návrhu č. 389/205 v Žacléři, B. Němcové 389 o velikosti 3+1 manželům Simoně a Rudolfu Zedníkovi, bytem Žacléř, Komenského 239. Rada města schvaluje záměr prodeje bytu č. 365/ , Žacléř, B. Němcové 365 za cenu ,-Kč a záměr prodeje bytu č. 280/4 1+1, Žacléř, Na Pilíři 280 za cenu Kč. zajistit realizaci Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě čp. 216, ul. Havířská, Žacléř, o které požádala paní Renata Pilná. s byty sdělit toto stanovisko žadatelce. Rada města neschvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o trvalé zápůjčce sbírkových předmětů mezi městem Žacléř a panem Docentem Dr. Wernerem Baierem. Rada města ukládá starostovi sdělit toto rozhodnutí panu Dr. Baierovi. Rada města schvaluje vyřazení a fyzickou likvidaci majetku dle předložených návrhů na vyřazení neupotřebitelných majetkových předmětů z zajistit realizaci Rada města schvaluje pronájem 1 m 2 venkovní plochy a 1 m 2 vnitřní plochy u strojovny výtahu v budově č. p. 388 v k. ú. Žacléř za účelem umístění a provozování zařízení veřejně dostupné sítě elektronických komunikací společnosti HUMLNET s.r.o., Trutnov za cenu Kč/měsíčně s platností od s tím, že uzavření nájemní smlouvy dle bodu c) si musí dohodnout se současným majitelem pozemku, tj. se společností Technické služby Žacléř, spol. s r.o. Rada města schvaluje dodávku veřejného osvětlení v části ulice Boberská od společnosti CITRON GROUP ELEKTRO s.r.o. dle cenové nabídky ze dne Rada města ukládá místostarostovi zajistit realizaci Rada města bere na vědomí zápisy z jednání komise zemědělské a pro životní prostředí č. 4, 5 a 6/2010. Rada města, na základě doporučení komise zemědělské a pro životní prostředí, neschvaluje podání žádosti o pokácení břízy na poz. č. 1415/3 v k.ú. Žacléř. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadatelům. Rada města, na základě doporučení komise zemědělské a pro životní prostředí, neschvaluje realizaci Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru č. 337/502 v bytovém domě č.p.337 na stavební parcele č. kat. 565 za cenu nájemného dle zásad č. 02/2009 a nebytového prostoru č. 387/503 v bytovém domě š. p. 387 na stavební parcele č. kat. 940/1v k. ú. Žacléř za cenu Kč/měsíčně společnosti N_SYS s.r.o., Úpice od realizaci Rada města neschvaluje záměr pronájmu garáže na stavební parcele č. kat. 577/4 v k. ú. Žacléř. zajistit realizaci Rada města schvaluje záměr prodeje garáže na stavební parcele č. kat. 577/4 v k. ú. Žacléř za cenu Kč. zajistit realizaci Rada města pověřuje místostarostu a pana Ilchmanna zajištěním změny umístění radaru u základní školy v Žacléři. Návrh bude nejprve projednán s Policií ČR. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 č. RR/2010/214- SDH/MV/3 mezi Královéhradeckým krajem a městem Žacléř v předloženém znění. podání žádosti o pokácení 3 4 bříz za domem čp. 389 na pozemcích č. kat. 1334/1, 1427/1, 1420/2 a 1427/2 v k.ú. Žacléř. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadatelům. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV /VB/01 mezi městem Žacléř a společností ČEZ Distribuce, a.s. v předloženém znění. Rada města ruší usnesení č. 2444/102/2010 ze dne Rada města souhlasí s umístěním přípojky nn na kraj pozemku p.č. 626 v k.ú. Černá Voda ostatní plocha (ostatní komunikace). Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500 Kč na Turnaj neregistrovaného volejbalu, který se koná

3 Z RADNICE AKTUALITY v tělocvičně Národního domu v Žacléři. Rada města ukládá starostovi a ekonomickému odboru zajistit realizaci Rada města vydává souhlasné stanovisko k udělení licence na provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy pro dopravce OS- NADO spol. s r.o., Svoboda nad Úpou na linku Trutnov Bernartice Královec Žacléř Trutnov od Rada města ukládá starostovi sdělit toto rozhodnutí Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje. Rada města souhlasí s uložením kabelového vedení pro územní rozhodnutí na akci Žacléř Rýchory přípojka k č.e. 50, která bude provedena kabelem na části p.p.č. 72/2 v k.ú. Rýchory, která je v majetku města Žacléř. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 51/36 v domě čp. 51, ul. Na Pilíři paní Marii Fialové, bytem Rýchorské náměstí 118 s podmínkou vystěhování ze stávajícího bytu do a uzavření dohody o řádných platbách nájemného a ostatních starších závazků. Na byt bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou od 1.1. do , v případě řádného plnění dohodnutých závazků bude smlouva prodloužena na další období. Rada města ukládá starostovi a správě nemovitostí zajistit realizaci tohoto Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu č. 51/7, Na Pilíři 51, Žacléř. Byt bude zrekonstruován a poté bude přidělen na základě výsledků výběrového řízení. s byty zajistit realizaci Rada města bere na vědomí žádost o prominutí penále z dlužného nájemného za byt v čp. 4 SPOLEČENSKÁ KRONIKA ŽIVOTNÍ JUBILEA PROSINEC 2010 Paní Věra Boháčová, Jarmila Bourová, Jaroslava Erbenová, Angela Kleinerová, Jindřiška Krejcarová, Anna Poláková, Inge Salwenderová, Jarmila Schauerová, Minerva Stehlíková, Zdeňka Škarvanová, Marie Zelená a pánové Miroslav Buttig, Jaroslav Cudlín, Štefan Danita, Břetislav Erben, Jindřich Marhold, Jaroslav Pich, Antonín Švajcr a Jan Wara. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a životního optimismu. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - V sobotu proběhne pravidelný svoz nebezpečného odpadu - stanoviště dle rozpisu: hod. - hospoda Prkenný Důl, hod. - kotelna Pilíř, hod. - Národní dům, hod. - B. Němcové, hod. - prodejna Bobr 216, ul. Havířská I, Žacléř. Rada města žádost znovu posoudí až po uhrazení dlužného nájemného, podmínkou je uzavření nového uznání dluhu a splácení nákladů právního zastoupení. Rada města ukládá starostovi a správě nemovitostí zajistit realizaci Rada města neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 13/124, ul. Na Pilíři 124, Žacléř s panem Jiřím Málkem a požaduje jeho uvolnění k realizaci Rada města neschvaluje mimořádné přidělení bytu panu Bohumíru Barcíkovi, trvalý pobyt Žacléř, Rýchorské náměstí 181. Volná byt není k dispozici a žadatel má vůči městu neuhrazené závazky. s byty sdělit toto stanovisko žadateli. Rada města neschvaluje přidělení bytu v hmotné nouzi paní Václavě Špeciánové, trvalý pobyt Žacléř, Rýchorské náměstí 181. Žádný vhodný byt není k dispozici. s byty sdělit toto stanovisko žadatelce. Rada města bere na vědomí uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 13 v domě čp. 124, ul. Na Pilíři 124, Žacléř. Rada města schvaluje splacení tohoto dluhu v minimálních měsíčních splátkách Kč počínaje listopadem 2010, nejdéle však do konce března realizaci Rada města schvaluje uzavření dohody o uznání dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu č. 388/43, ul. K. Čapka 388, Žacléř a splácení dlužné částky za podmínky změny stávající nájemní smlouvy, která je uzavřena na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou. realizaci Rada města nemá námitek proti využívání zkušebny v budově mateřské školy Na Pilíři romskou kapelou pod vedením pana Viktora Mirgy. Za využívání zkušebny odpovídá pan Viktor Mirga. Rada města ukládá starostovi sdělit toto stanovisko žadateli. Rada města schvaluje odměnu řediteli příspěvkové organizace Základní škola, Žacléř, okres Trutnov ve výši uvedené ve zvláštní příloze Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu kupujícího na prodej pozemku č. kat. 340/76 - ostatní plocha v k. ú. Žacléř z manželů Forinových na jejich dceru Anetu Forinovou. zajistit realizaci Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy mezi městem Žacléř a společností I.B.O.S. EU, a.s. na dodávku tlakosacího vozidla na čištění kanalizace. Dodatkem se mění termín dodání na Plná znění usnesení z rady města a zápisy ze zastupitelstva města jsou k nahlédnutí na podatelně MěÚ v Žacléři. M. Vlasák R. Ilchmann - TSŽ Vydává město Žacléř, r.č.mk ČR E 12878, Příspěvky zasílejte poštou nebo em na MěÚ v Žacléři. Otištěné názory nemusí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Cena 2 Kč Střední škola hotelnictví a společného stravování, T E P L I C E N A D M E T U J Í Nabízíme studium těchto oborů: S MATURITNÍ ZKOUŠKOU Hotelnictví pro život * čtyřletý obor Společné stravování S VÝUČNÍM LISTEM Kuchař Číšník, barman Dny otevřených dveří: * dvouletá nástavba * tříleté obory Ve dnech školního vyučování od 8 14 hodin. Po domluvě i mimo tento termín. Zveme Vás na návštěvu! Harmonogram akcí v Kulturním domě do 12/ Schůze odborářů Čas: 14:00 hod Zabíjačkový den - Barborka pro zaměstnance GEMEC a.s. Čas: 16:00 hod Finále MSVČ jednotlivců v šipkách pořadatel: TJ ČAKS-SVČ Mikulášská s VOSOU Čas: 15:00 hod Štěpánská diskotéka s DJ Lukas čas: 20:00 hod. Základní umělecká škola Žacléř Vás zve na Vánoční koncert žáků čtvrtek 9. prosince v hodin sál ZUŠ V případě mimořádného zájmu i v pátek 10. prosince Vstupenky se vydávají v ZUŠ od tel Kruh přátel hudby a ZUŠ Žacléř vás zve koncert Jiří Vodička housle Adam Skoumal klavír Jiří Vodička patří k nejvýznamějším českým houslistům, vítěz mnoha domácích i prestižních mezinárodních soutěží, host světových hudebních festivalů, sólista Janáčkovy filharmonie Ostrava, spolupracuje i se všemi našimi předními orchestry. středa 8. prosince v hodin, sál ZUŠ vstupné: 70,- dosp./ 40,- děti a stud. členové KPH: 42,- dosp./ 20,- děti a stud. Předprodej v ZUŠ od vždy odpoledne tel Koncerty podporují: Město Žacléř, Nadace Český hudební fond, Antonín Krbílek, TK OBALY s.r.o., MAARA&CO s.r.o., Restaurace Jan Holub, Otesánek s.r.o. 5

4 AKTUALITY NEPALTE ODPADKY! Se začínající zimou opět roztápíme kotle a tak při procházkách opět začínáme cítit různé pachy svědčící, že netopíme jen kvalitním uhlím a dřevem, ale bohužel často spalujeme i odpadky či nekvalitní hnědé uhlí. Stále mnozí z nás nechápou, jak poškozují nejen ovzduší ve svém okolí, ale i své vlastní zdraví, svých dětí, sousedů. Látky vzniklé pálením odpadů jsou velmi stabilní, usazují se v bezprostředním i vzdálenějším okolí a vydrží po mnoho desítek let. Do vzduchu tak vypouštíme často ty nejjedovatější látky, jako jsou arzen, rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky, dioxiny apod. Tyto látky přispívají k nárůstu rakoviny, srdečních i dýchacích onemocnění, způsobují alergie, genetická poškození plodu, degenerativní onemocnění, vrozené vady... Dalším problémem je, že pálením např. plastů v kamnech vzniká směs, která se usazuje na stěnách komína usazeniny pak mohou snadno vzplanout (již se v Žacléři několikrát stalo). Pokud tyto usazeniny v komíně zahoří, dojde k velikému rozdílu teplot v komíně a k jeho popraskání. Do bytu se nám pak může dostat oxid uhličitý a další látky, které nás ohrozí přímo na životě! Bohužel i při pálení nekvalitního uhlí a v případě, že příliš zamezíme přístupu vzduchu do kotle, mohou vznikat tyto nebezpečné látky. Nepalte odpadky! VÁNOČNÍ PRODEJ RYB V ŽACLÉŘI Ve dnech od do v čase od 9.00 do proběhne prodej živých ryb - kapra obecného na místě a dalších druhů: amur, štika, lín, tolstolobik, pstruh a to pouze na objednání do druhého dne. Prodej proběhne u domu č.p. 157 (naproti Základní škole J.A. Komenského) v Žacléři. Pro bližší informace volejte na tel: nebo na tel: DNY VÍNA V ŽACLÉŘI Železářství MONTY Emilie Gepprtová - Žacléř Nabízí široký sortiment: kotvící a spojovací materiál stavební kování, stavební chemie ruční nářadí, elektrické nářadí vodovodní baterie, odpadní sifóny zahrádkářské potřeby plasty a jiné zboží Pokud nevíte co koupit k narozeninám, Vánocům, využijte možnosti darovat poukázku v hodnotě 100 až 1000 Kč Obdarovaný si vybere později sám. Od probíhá prodejní akce M.a.t.ýsek a zimní akce firmy SAGITTARIUS (vodovodní baterie a příslušenství). Zboží za akční ceny. Výběr z letáků. Blíží se konec roku a s tím různé druhy daní. Nabízím zpracování: daně z nemovitosti daň z příjmu vedení účetnictví fyzickým osobám, vlastníkům domů, Neziskovým organizacím aj. Hodně zdraví v roce 2011 přeje Ema a železářství MONTY Tradice vinných večerů se v Žacléři úspěšně rozvíjí. I tentokrát se konala (19.11.) degustace vína v Kulturním domě za hojné účasti příznivců vína a stylové hudby v podání Cimbálovky Jožky Severina. Komise pro školství, kulturu a sport a město Žacléř Vás zve na přednášku PUTOVÁNÍ PO PERU A EKVÁDORU VYPRÁVÍ A PROMÍTÁ FILIP PROCHÁZKA Učitel místní ZŠ 2. prosince 2010 II. část v sále ZUŠ, od 19:00 h vstupné 40 / 20 Kč děti, studenti ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA ZPRÁVIČKY Z BAREVNÉ ŠKOLKY NA PILÍŘI Máme za sebou listopad, a ikdyž bylo počasí uplakané, měli jsme stále co dělat. V LISTOPADU V úterý navštívily naši Barevnou školku pracovnice střediska Sever z Horního Maršova, s pořadem týkajícím se environmentální výchovy. Akce byla přizpůsobena věkovým skupinám. Děti si vyrobily kouzelné lampiony, které rozzářily nejen podzimní čas, ale jistě i oči všech kolem. Ve středu jsme si všichni užili představení Pavla Nováka ml. v Kulturním klubu. Učaroval nám už na konci loňského školního roku. Děti si nejen poslechly, ale i zazpívaly pěkné a vtipné písničky, a ještě si k nim mohly zatancovat! Do vestibulu naší MŠ se nám s listopadovým větrem slétli papíroví draci, které vyráběly děti doma s rodiči. Soutěže se zúčastnily všechny děti a draci byli opravdu nádherní. Na slavnostní předávání sladkých odměn a diplomů se přišla podívat také kabelová televize. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V listopadu jsme také na Městském úřadě přivítali naše maličké kamarády na Vítání občánků a v prosinci jim budeme zpívat ještě jednou. Děkujeme všem, kteří podpořili našeho robota Kirimáčka na internetových stránkách. NA SVATÉHO MARTINA Ve čtvrtek, na svátek Martina, jsme se byli poprvé ohřát v sauně, a tím jsme vyhlásili boj plískanicím a rýmám. Také více cvičíme s paní uč. B. Janatovou ve zdravotně pohybovém kroužku. Na nás si nachlazení nepřijde! V tento sváteční den jsme se také vesele rozloučili s naší paní školnicí Stáňou Táborskou, která odešla do důchodu. Poděkovali jsme jí, předali dárky a popřáli, ať se nenudí, a ona nám za to slíbila, že se na nás přijde někdy podívat. ZPRÁVIČKY ČERTÍ, MIKULÁŠSKÉ A VÁNOČNÍ. Na jsme naplánovali Zimní besídku. Bude tam i čert a Mikuláš? Uvidíme, jestli na nás nezapomenou a přinesou nám nějakou nadílku? Přece jen jsme tak nezlobili! Zúčastníme se také, jako každý rok, Vánoční výstavy pořádané Klubem žen, a přijdeme návštěvníkům něco veselého nebo svátečního zazpívat. Vánoce se kvapem blíží, tak si zahrajeme na malé Ježíšky a úplně tajně vyrobíme svým rodičům dárečky. Jak to bylo v pohádce Jsme malí, ale šikovní! a chceme vám udělat radost. Poděkování patří také všem, kteří nám přispěli sponzorským darem nebo dárkem pod stromeček. Máme vás rádi a přejeme krásné a veselé vánoční svátky a spokojený nový rok Děti z Barevné školky. Řetěz splněných přání Vyhlašujeme sváteční akci Řetěz splněných přání. Budeme lepit papírové řetězy, spojovat je a tím vytvoříme dlouhatánský řetěz. Byli bychom rádi, kdybyste nám pomohli. Kdo by měl čas a chuť si v předvánočním shonu hrát s jakýmkoliv papírem a lepidlem a ještě nám řetěz přinesl, udělal by nám obrovskou radost. V příštích zprávičkách dáme vědět, kolik oček splněných přání jsme společně vytvořili. Děkujeme předem. 6 7

5 ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY POHÁDKA ŠKOLA, ŠKOLKA, ŠKOLIČKA ZPRÁVY ZE ŠKOLY PŘEHLED AKCÍ, KTERÉ NAŠE ŠKOLKA PLÁNUJE DO KONCE TOHOTO ROKU: -účast na vánoční výstavě, kterou pořádá Klub žen -návštěvu Čerta a Mikuláše s nadílkou -pečení cukroví, které se stalo tradicí pro naše děti -adventní odpoledne s rodiči -vánoční besídky -přijede do MŠ divadlo s pohádkou,,dopis Ježíškovi Děkujeme: - organizaci KSČM za sladkosti k Mikuláši - firmě KRPA HOSTINNÉ, která nám poskytla zdarma, velké množství barevných papírů pro práci s dětmi. - za celoroční spolupráci- Rychlé rotě a p. Ilchmannovi, firmě Keramtech, KTŽ, Klubu žen, AMT, p. Šrolovi, majitelkám samoobsluhy Rýchorka, p. Sýpalové z KK, knihovnicím p.hlubučkové a Kocúrkové,p.Forsterovi, také rodičům a všem, kteří naší MŠ podporují a pomáhají jí. CHARITATIVNÍ PROJEKT Naše mateřská škola se zapojila do charitativního projektu Fond Sidus. Cílem projektu je rozvíjet dětskou kreativitu a jemnou motoriku a předat dětem co nejvíce informací ze světa zvířat. Děti zakoupením sady samolepek za 35 Kč podpořily dobrou věc. Peníze z prodeje budou použity na zakoupení přístrojů pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF, Fakultní nemocnici v Praze Motole pro další. Projektu se zúčastňujeme každým rokem. EKOLOGICKÝ PROGRAM Počátkem listopadu pro nás zajistila paní Dobiášová ekologický program na téma listopadové rozjímání, svátek Svatého Martina a dušičkové svátky. Děti se seznámily s těmito svátky netradiční formou a vyrobily krásné lampionky, které si pak pyšně odnesly domů. Děkujeme paní Dobiášové. POMÁHÁME ZVÍŘATŮM Paní učitelky Macolovou a Nagyovou oslovil , který byl zaslán do naší MŠ, zda bychom se nechtěli zapojit do projektu,, Pomoc zvířatům ze ZOO a to sběrem kaštanů. Což jsme učinili se zájmem a nasbírali tak pro ZOO ve Dvoře Králové 70 kg kaštanů. Obdrželi jsme děkovný dopis s pozvánkou a volnými vstupenkami pro naše děti. STÁLE SE NĚCO DĚJE V listopadu jsme získali nabídku p. Jany Sypalové z místního KK na představení Pavla Nováka. Naše škola se již jednoho takového představení zúčastnila a musíme říci, že v dětech zanechala velmi pěkné vzpomínky. Tentokrát se děti formou písniček a soutěží seznámily se zvířátky celého světa. UŽITEČNÝCH POZNATKŮ NENÍ NIKDY DOST Naše paní učitelky se stále vzdělávají na různých seminářích, kde získávají nové znalosti a ty se snaží předávat dále. Proto jsme uspořádali besedu pro rodiče o Ergonomii psaní. Současně jsme zareagovali na nabídku značky STA- BILO zabývající se správnou ergonomií psaní a výrobou psacích potřeb. Rodiče i děti si tak mohly tyto pomůcky vyzkoušet a objednat se slevou. Děkujeme Liborovi Šrolovi, za peněžitý dar na tyto psací a kreslicí pomůcky pro děti z naší mateřské školy. PTÁCI KOLEM NÁS Koncem listopadu nás navštívil pan Obluk z Jaroměře, který nabízí výukové programy pro ZŠ a MŠ. Zaujalo nás téma: Ptáci kolem nás a možnost seznámit se s faunou ptáků v okolí a naučit se jim pomáhat. Nechyběl ani názorný odchyt ptáků do nárazových sítí, okroužkování a vypuštění na svobodu. V zimě tak můžeme realizovat odchyt i na vhodně umístěném krmítku, které nám připevnil na zahradě p. Nagy, za což mu děkujeme. NAPIV Naše mateřská škola se zapojila do projektu NAPIV tj. Národní akční plán inkluzivního vzdělávání, na který jsme obdrželi grand ze státního rozpočtu a financí evropské unie. Základním cílem je zvýšit míru inkluzivního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Celý kolektiv mateřské školy Pohádka přeje všem šťastné a veselé vánoční svátky, hodně osobních i pracovních úspěchů v roce KERAMTECH, s. r. o. Horská 139, Žacléř PŘIJME PRACOVNÍKA NA POZICI SEŘIZOVAČE pro obsluhu a seřizování výrobních linek a strojů Očekáváme: - vyučení v oboru strojní zámečník, seřizovač, mechanik - praxe minimálně 2 roky Nabízíme: - perspektivní a zajímavou práci - výdělek v závislosti na výsledcích - nástup od Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu firmy nebo na Bližší informace na telefonu LOGICKÁ OLYMPIÁDA I v letošním roce se naše škola zapojila do soutěže Logická olympiáda a byly to tři žačky z páté třídy. Nejlepší z nich, Kateřina Mlatečková z 5.B, se dostala mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Celkem se v I. kategorii (první stupeň ZŠ) zapojilo 5718 řešitelů, z toho v našem kraji 257 (postoupilo 37 dětí). M. Minaříková. TRUTNOV FLORBAL (KATEGORIE III.) Okrskový turnaj ve florbale mladší kategorie (6.-7. třída) se konal v listopadu již tradičně v Trutnově na ZŠ Mládežnické. Zúčastnilo se celkem 5 družstev, domácí ZŠ Mládežnická, favorit složený z ligových hráčů, ZŠ V domcích, ZŠ Mladé Buky, ZŠ Pilníkov a ZŠ Žacléř. Bohužel 4. místo s 2 výhrami a 2 prohrami a pozitivním skórem 14:9 je kruté, ale za to vděčíme klíčové prohře s Mladými Buky, které společně s Mládežnickou postoupili do dalšího kola, do Dvora Králové. TRUTNOV FLORBAL (KATEGORIE IV.) Příběh druhý, opět Trutnov a ZŠ Mládežnická, tentokrát se starší kategorií (čili 8. a 9.třída). Naši hráči se snažili, ale bohužel propadali v osobních soubojích, sbírali příliš mnoho technických faulů. Bohužel i proti hratelným soupeřům jsme vždy jako první inkasovali, do té doby byla hra naprosto vyrovnaná, ale inkasovaná branka nás vždy srazila do kolen. Vstřelená branka Dáji Nývlta do sítě Mládežky byla sladkou tečkou turnaje. Nicméně bych chtěl naše hráče pochválit za bojovný výkon a snahu. TRUTNOV BASKET- BAL (KATEGORIE VI.A.) Tentokrát ne na Mládežnickou, ale do haly trutnovského Gymnázia, zamířili naše basketbalistky a baskeťáci. Týmy byly poskládané z 9.tříd, protože tato nová kategorie je mezinárodní, tudíž z tohoto turnaje můžete postoupit až do světového finále. Přestože jsme nevyhráli žádné utkání, tak jsme se hlavně se přiučili lepšímu basketbalu a kde se ho nejlépe naučit než hřišti proti ligovým hráčkám. Kluci startovali ve dvou skupinách po 3. Tady jsme byli pouze jedinou ZŠ mezi vyvolenými :o) Čtvrté místo v této konkurenci je velmi dobrým výsledkem. Chtěl bych naše basketbalistky a basketbalisty pochválit za velice sympatický výkon. Filip Procházka NOVÉ LAVICE Začátkem listopadu jsme se my, žáci 9.B a 9.A, dočkali nových lavic a židlí. 9.B v podobě oranžových a 9.A červených, které oživily naše třídy. Doufáme, že nám dlouho vydrží, takové jaké jsou teď. Neponičené. Tímto děkujeme panu řediteli, který na ně sehnal finanční prostředky a zajistil nám tak příjemnější prostředí. Za 9.B Lucie Volhejnová Vážený pane řediteli! Dovolte, abychom Vám jménem naší třídy 9.A co nejsrdečněji poděkovali za zajištění nákupu nových židlí a lavic. Vážíme si Vaší snahy, která nám poskytne pohodlnější výuku, než u těch, které jsme měli předtím. Slibujeme Vám, že se k tomuto novému vybavení budeme chovat ohleduplně a nebude docházet k žádnému ničení apod. Věříme, že se i po nás budou z tohoto zařízení moci těšit další žáci této školy. Za 9.A Aneta Zajíčková 8 9

6 KULTURA ZPRÁVY Z KNIHOVNY KULTURA ZPRÁVY Z MUZEA PROVOZNÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH A SVÁTEČNÍ PŘÁNÍ Knihovna je uzavřena od pátku do neděle Začínáme v pondělí Všem svým čtenářům a příznivcům přejeme krásné, štědré Vánoce, zdraví, pohodu a štěstí do nového roku. Vaše knihovnice POJĎTE SE S KNIHOVNOU TĚŠIT NA LÉTO - PODĚKOVÁNÍ ČTENÁŘŮM KNIHOVNY Milí čtenáři, přátelé a spolupracovníci knihovny. I letos se nástěnka u vchodových dveří knihovny tradičně zaplnila téměř stovkou vašich pohledů z prázdninových a dovolenkových cest. Také do okenní, návštěvníky obdivované, přírodní výstavky přibylo mnoho nových kamínků a mušliček. Děkujeme, velice si vážíme, že díky vaší přízni tato krásná tradice nemizí. SVĚDECTVÍ A FAKTA O OSOBNOSTECH 12 Seriál galerie letošních o s o b n o s t í u z a v í r á m e vzpomínkou na národního umělce Josefa Ladu , dodnes jednoho z nejpopulárnějších výtvarníků a pohádkářů. Karikaturistu, kreslíře, jevištního výtvarníka, scénografa, syna ševce, milovníka lidových písní, vyučeného knihaře zlatiče, rodáka z Hrusic, které proslavil. Odtud se vypravil Ladův kocour v botách Mikeš do světa. Generace dětských čtenářů provázely jeho moderní pohádkové příběhy. Nejznámější knihy: Mikeš, O chytré kmotře lišce, Ladovy veselé učebnice, Bubáci a hastrmani, České Vánoce Josefa Lady, Dětem, Moje abeceda a jiné. Své knižní díla také ilustroval. Proslavil se taktéž ilustracemi většinou humoristických a satirických knih i od jiných autorů. Příkladem jsou Osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška (namaloval 1339 kreseb Švejka), Drdovy pohádky, Tyrolské elegie, Král Lávra a jiné od K. H. Borovského. Ladovy obrázky reprodukované v kalendářích a na pohledech jsou trvalým symbolem českého venkova, Velikonoc a Vánoc. Loučíme se s Josefem Ladou slovy jeho dcery (také malířky) Aleny Ladové z její autobiografické vzpomínkové knihy Můj táta Josef Lada: Věřím, že člověk Josef Lada zůstane jedním z těch, na které se nezapomíná. Zdroj: J. Lada Kronika mého života Nezapomínáme a zveme občany na výstavku Ladovy tvorby knižní i výtvarné. Na nástěnkách si navíc připomenete mnohé fakta ze života této vzácné osobnosti (v naší galerii dvanácté). Stejně jako u předchozích jedenácti spisovatelů, jež jsme ve i, výstavami v knihovně a našich webových stránkách každý měsíc letošního roku prezentovali (K. Čapek, B. Němcová, J. Čapek ) Věříme, že zvídavým čtenářům byla celoroční galerie osobností přínosem. Všechny životopisy naleznete trvale na - Archiv článků. Na příští rok připravujeme další zajímavý literární soutěžní seriál. Těšíme se, naši milí čtenáři, na opětovnou spolupráci s vámi. A začínáme hned v lednu. MALÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZE ŠKOLKY POHÁDKA V KNIHOVNĚ Děti z oddělení Kuřátek a Medvídků a jejich paní učitelky dodržely jarní slib a navštívily v dopoledních hodinách naši knihovnu. Světový den zvířat (4. října) byl skvělou inspirací na vypravování a pohádky a soutěže o zvířátkách. Děti nás opět velice mile překvapily mnoha básničkami a písničkami o zvířecích přátelích a také svými hezkými výtvarnými dílky s podzimní tématikou. Děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na další setkání. SBÍRKOVÁ VÝSTAVA - BABIČKA OD BOŽENY NĚMCOVÉ Ještě do 23. prosince letošního roku v knihovně potrvá výstava Babička. Můžete zhlédnout na šedesát různých vydání tohoto pokladu české literatury - knihy milované čtenáři všech věkových kategorií. Jež se umístila se na druhém místě (za Jirotkovým Saturninem) v loňské celostátní anketě Kniha mého srdce. V naší žacléřské Tipovací soutěži však jednoznačně a s předstihem zvítězila. Můžete přinést a také zapůjčit vlastní exemplář této knihy a případně ještě rozšířit naši sbírkovou výstavu. Neváhejte a navštivte nás. KÁVA (ČAJ) O PÁTÉ Autorské čtení Babka Ťapka na kraji světa a příště zase úplně jinak. Zajímavý pořad o Novém Zélandu viděný očima české babičky. Poutavé vyprávění, neuvěřitelné mládí, energie a optimismus devětasedmdesátileté cestovatelky účastníky nadchnuly. Děkujeme nejen obdivuhodné babičce, ale také paní Růženě Koudelkové, Vlastě Fialové a Elišce Čechové za výborné pohoštění a pomocnou ruku. POZVÁNKA NA NOVOU VÝSTAVU PŘEDKOVÉ A POTOMCI Z RODOKMENE OTCE KRKONOŠ PROSPERA PIETTE-RIVAGE Cizokrajně znějící jméno Prosper Piette- Rivage je pro většinu z nás neznámé, rozhodně si však zaslouží vejít do povědomí široké veřejnosti, neboť tento muž a jeho potomci jsou velmi úzce spjati s historií Krkonoš a velice se o jejich rozvoj zasloužili. Nastiňme alespoň ve stručnosti, kým se výstava zabývá. Prosper Piette-Rivage pocházel z rodiny významných papírenských průmyslníků, ve 2. polovině 19. století rodina uvedla na trh průlomový výrobek nejjemnější strojově vyráběný cigaretový papír ve francouzské kvalitě, který se postupem času začal vyvážet do celého světa. Rodina provozovala papírny v Praze Podbabě, Bubenči, Plzni, Vraném nad Vltavou a také Svobodě nad Úpou. Během svých výletů po Krkonoších přišel Prosper Piette sen. v roce 1866 do míst na hranici Svobody nad Úpou a Maršova, kde objevil malou odstavenou továrnu Johanna Etricha, rozhodl se jí odkoupit a v prosinci téhož roku již uvedl do provozu první stroje. Továrnu Prospera seniora poté převzal jeho syn Prosper Piette jun. P. Piette velice dbal o své zaměstnance a velmi se angažoval v rozvoji turistiky v Krkonoších. Byl dlouholetým členem Rakouského krkonošského spolku, spolu s Guido Rotterem zakládal studentské ubytovny, kde mohli zdarma nocovat mladí lidé při svých cestách po horách. Jeho přispěním byla vydána turistická mapa Krkonoš, vytyčena DO MUZEA PRO VÁNOČNÍ DÁRKY SBÍRKA MINERÁLŮ Stálá expozice žacléřského muzea byla obohacena o sbírku minerálů Krkonoš, Podkrkonoší a také paleontologickými a fosilními nálezy z Dolu Jan Šverma. Návštěvníky jistě zaujmou nezvyklé útvary z lokality Debrné tzv. debrnské koule, křemeny z maršovské lokality či rýchorský jaspis. Krásné jsou nálezy z hlubin Dolu Jan Šverma zkamenělé části kmínků a přesliček nebo otisky karbonských kapradin. Cenným exponátem jsou nádherné jeskynní perly. turistická stezka Růženina cesta směřující na Rýchory k Maxově boudě, nebo Piettova cesta vedoucí k prameni Labe. V INFORMAČNÍM CENTRU A MĚSTSKÉM MUZEU ŽACLÉŘ MŮŽETE ZAKOUPIT VÁNOČNÍ DÁRKY. ŠPERKY, DRAHÉ KAMENY, SVÍCNY, KERAMIKU, SKLENIČKY, MEDOVINU, ČAJE, MEDUCÍNKU, ŽIVOTABUDIČ A DALŠÍ PĚKNÉ PŘEDMĚTY. JAKO NOVINKU NABÍZÍME TRIČKA S OBRÁZKEM MEDVĚDA A NÁPISEM ŽACLÉŘ V RŮZNÝCH VELIKOSTECH A BARVÁCH. TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! Přijměte pozvánku do Městského muzea Žacléř a seznamte se s životním příběhem této význačné osobnosti. Výstava potrvá od 3. prosince 2010 do 31. března Všichni jste srdečně zváni. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v pátek 3. prosince 2010 v 16,00 h

7 SPORT ŽALÉŘSKÁ KOPANÁ ZPRÁVA Z ODDÍLU KOPANÉ PODZIM 2010 Podzimní část mistrovských soutěží skončila a po dlouhé době ji konečně můžeme hodnotit jako úspěšnou. Mužstvo dospělých je v čele okresního přeboru a je na dobré cestě zpět do krajských soutěží. Pro zimní přípravu je prioritou posílit kádr a přivézt k mužstvu kvalitního trenéra. Noví trenéři Mládežnické soutěže potkala velká reorganizace. Dorostenci, které převzal trenér Martin Gajdoš po návratu z působení v divizním Dvoře Králové, opět po dlouhé době poctivě přistupují k tréninkům i utkáním a v nově vytvořené krajské soutěži mohou v jarní části pomýšlet na přední příčky. Velké problémy jsme měli u starších žáků, kteří neměli trenéra, dále nás zde trápil nedostatek hráčů. Obě komplikace se podařilo zdárně vyřešit. Trenéry v nové sezóně jsou Roman Kovačík a Valdemar Nývlt, dvojice bývalých vynikajících hráčů v letošní sezóně doplňuje trojice odchovanců Sparty Úpice, kteří mužstvo st. žáků nemají. Velké změny Největší dopad mládežnických změn zasáhl mladší žáky, kteří nově hrají ve společné soutěži se starší přípravkou turnajovým způsobem na polovinu hřiště. Reorganizací byly vytvořeny v rámci kraje čtyři regionální skupiny a naši mladší žáci si pod vedením osvědčené trenérské dvojice Jiří Turner a Jan Horváth vedou velmi dobře. Na reorganizaci bohužel doplácí tým starší přípravky, který na rozdíl od minulých let nastupuje proti fyzicky i fotbalově zdatnějším týmům. Myslím, že to rozhodně není na škodu a pravidelným tréninkem s trenéry Janem Hrubým a Jaroslavem Kloudou brzy tento handicap odstraní. Pro letošek jsme do okresní soutěže přihlásili také družstvo mladší přípravky, které mají na starosti Martin Demuth a David Hradecký. Výkonnost hráčů ukázala, že jsme si v této kategorii mohli troufnout i na vyšší soutěž. Největší radost mám z toho, že u každého mládežnického mužstva jsou nyní zodpovědní trenéři a že hráče kvalitní tréninky baví. Radek Kotyk předseda oddílu kopané Podzimní tabulky TJ Baník Žacléř MUŽI - Okresní přebor 1. TJ Baník Žacléř : Tatran Hostinné : FC Vrchlabí B : Jiskra Kocbeře : SK MFC Svoboda : FK Dolní Kalná : Bohuslavice : Baník Rtyně : Staré Buky : FK Strážné : TJ Lánov : Jiskra Podhůří : TJ Jiskra Libeč : Dolní Branná : Janské Lázně B : Spartak Pilníkov :53 6 STARŠÍ ŽÁCI okresní přebor 1. FC Rudník : Žacléř / Úpice : Sokol Bílá Třemešná : TJ Lánov : FK Mostek : FK Poříčí : Sokol Vítězná : FK Volanov : FK Radvanice :105 1 MLADŠÍ PŘÍPRAVKA okresní soutěž TJ Baník Žacléř : Dolní Kalná : Jiskra Kocbeře :181 0 DOROST - Krajská soutěž sk. C 1. FK Volanov : TJ Lánov : Tatran Hostinné : Baník Žacléř : Malé Svatoňovice : FC Rudník : SK Janské Lázně : Jiskra Kuks : Meziměstí : Horka u St. Paky : Bílá Třemešná : Velké Poříčí :35 2 MLADŠÍ ŽÁCI krajský přebor sk. D 1. TJ Dvůr Králové : Jiskra Jaroměř : FC Vrchlabí : TJ Baník Žacléř : SK Sparta Úpice : FKM Úpa B : Tatran Hostinné : Červený Kostelec : Rtyně/Svatoňovice :99 8 STARŠÍ PŘÍPRAVKA krajský přebor sk. D 1. Jiskra Jaroměř : FKM Úpa B : Tatran Hostinné : Červený Kostelec : Rtyně/Svatoňovice : TJ Dvůr Králové : FC Vrchlabí : SK Sparta Úpice : TJ Baník Žacléř :

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení ze 8. zasedání Rady města Staré Město ze dne 9. 3. 2015

Usnesení ze 8. zasedání Rady města Staré Město ze dne 9. 3. 2015 Usnesení ze 8. zasedání Rady města Staré Město ze dne 9. 3. 2015 126. Rada města pověřuje pí Novákovou prověřením možnosti využití VPP na lesní práce a starostu svoláním pracovní schůzky., starosta 127.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2002 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TRUTNOVA Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 30. 9. 2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35 odst.

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více