ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN"

Transkript

1 ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín

2 1. Struktura soutěží mládeže OFS Jičín společná ustanovení : VV OFS stanovil pro soutěžní ročník 2014/2015 pro kategorie mládeže tuto strukturu soutěží: - Legea okresní přebor dorostu U-18 (10 + 1) - je součástí RS OFS - I + H okresní přebor žáků U-14 (7 + 1) - LION SPORT okresní přebor starších přípravek U 11 (5 + 1) - LEGEA okresní přebor mladších přípravek U 9 (4 + 1) 2. Podmínky startu hráčů Všichni hráči musí být řádně registrováni a musí se prokázat platným registračním průkazem v souladu se SŘ, článek 13, nebo registračním průkazem pro střídavý start ve smyslu příslušné Směrnice. Hráči musí být řádnými členy FAČR, případné nesplnění této náležitosti bude posuzováno v souladu s ustanoveními Soutěžního řádu. Připouští se dohoda vedoucích družstev před zahájením turnaje. 3.Zdravotní způsobilost hráčů ve smyslu SŘ, článek 14 Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady každoročně lékařskou prohlídku informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. a) Hráč musí klubu (oddílu) vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků či utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví. Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení zákonný zástupce. Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu je oprávněn provádět řídící orgán soutěže dle stanoveného termínu zveřejněného v úřední zprávě STK. b) Za start hráče, který nesplňuje ustanovení SŘ, čl.14 nebo čl. 69, zodpovídá trenér a vedoucí mužstva, za které hráč nastoupil. c) VV OFS doporučuje klubům provést u hráčů mládežnických týmů lékařskou prohlídku včetně zátěžového testu u odborného lékaře. 4. Hlášení utkání Rozlosování v příloze tohoto Rozpisu soutěží považuje OFS Jičín za hlášení mistrovských utkání. Změny provádí STK v souladu s ustanoveními Rozpisu soutěží. 5. Barvy dresů v soutěžních utkáních mládeže Hostujícím družstvům v soutěžích mládeže se doporučuje projednat předem s pořadatelem mistrovského nebo pohárového utkání nebo mistrovského turnaje barvu dresů domácího týmu, případně dalších týmů, a přizpůsobit se při volbě dresů domácímu družstvu. 6. Střídání hráčů Střídání je opakované a lze je provádět pouze v přerušené hře. Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. Střídání se týká všech hráčů uvedených na soupisce. Střídání hráčů musí být oznámeno rozhodčímu a při přerušení hry se provede co nejrychleji, aby nedocházelo k promarňování doby hry. Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro příslušníky družstva v prostoru technické zóny a hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji musí opustit ve stejném místě. Není omezen celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem. Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá trenér, či vedoucí družstva. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a upozorní trenéra, aby přebývající hráče odvolal z hrací plochy. Hru naváže NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry. Pokud byl uvnitř PÚ, pak je rozehra z hranice PÚ.

3 7. Kontrola totožnosti v soutěžích mládeže OFS Jičín Kontrola totožnosti se provádí dle Soutěžního řádu fotbalu v platném znění, článek Hlášení výsledků utkání termín hlášení : žáci, starší a mladší přípravky hlásí výsledky a podrobnosti k utkáním elektronicky nejpozději do neděle 15:00 hodin ová adresa : požadovaný obsah zpráv : výsledky jednotlivých utkání, výsledky poločasů, případně výsledky penaltového rozstřelu, střelci branek jednotlivých týmů v utkání, případně další zajímavosti, lze i fotografie (budou předány redakci Fotbalu v kraji) 9. Povinnosti rozhodčího Utkání řídí oddílový rozhodčí pořadatelského oddílu, který odpovídá za řádné vyplnění Výsledkového protokolu zápasu na pořádaný turnaj a je povinen zajistit doručení výsledkového protokolu dvojutkání a soupisek družstev na sekretariát OFS Jičín do nejbližší středy 14:00 hodin (možno i elektronicky, ale pouze scan s podpisy zástupců obou oddílů). Pořádající oddíl má možnost nejméně 14 dní předem požádat KR o delegaci rozhodčích. Obsazovací úsek KR může obsadit na utkání rozhodčí i bez předchozího požádání oddílu dle vlastního uvážení a potřeb. 10. Zápisy o utkání zápis o utkání se vyplňuje pouze v případě zranění hráče před začátkem utkání (miniturnaje) předloží vedoucí družstva vyplněné soupisky družstva + platné registrační průkazky rozhodčímu utkání Hráč hraje se stejným číslem dresu po celou dobu turnaje!!! Vyplňuje se pouze výsledkový protokol s uvedením střelců branek v utkání, výsledkový protokol musí být podepsán všemi vedoucími družstev. 11. odvolání utkání V případě nepříznivých klimatických podmínek a nezpůsobilého hřiště vyrozumí pořádající oddíl o této skutečnosti soupeře (příp.rozhodčí) a dohodne se s nimi na náhradním termínu turnaje. O této skutečnosti a novém termínu vyrozumí neprodleně telefonicky STK ( SŘ čl. 30 bod 3). V případě nesplnění této povinnosti uhradí pořadatel cestovní náklady soupeři i rozhodčím, o výši této náhrady rozhodne řídící orgán soutěže. V případě, že pořádající oddíl nesdělí do nejbližšího zasedání STK nový termín utkání (musí být sehráno do 14 -ti kalendářních dnů) bude potrestán pokutou ve výši 500,- Kč. 12. Provinění oddílu - klubu V případě provinění klubu (neoprávněného startu hráče, vystoupení družstva z rozehrané soutěže, atd.) bude STK postupovat podle SŘ. Při nedostavení se družstva k utkání, hradí hostující oddíl, který se nedostavil, paušální náhradu pořadateli utkání 1.000,- Kč. 13. Dohody o změně termínu změny termínů se vzhledem k turnajovému systému nepovolují 14. Vybavení hřišť Veškeré použité materiály na vyznačení hřiště musí být v takovém provedení, které vylučuje možnost zranění hráčů. Branky musí být pevně ukotveny!!! 15. Pořadatelská služba Pořadatel utkání (miniturnaje) zajistí postavení diváků za ohrazením velké hrací plochy. Pořadatel miniturnaje zajistí, aby se trenéři a příslušníci družstev (v maximálním počtu 5 osob) nacházeli pouze poblíže místa, kde se střídají hráči. Není možné akceptovat postavení kdekoliv podél hrací plochy (např. za brankou, atd.) mimo tento prostor. Všichni trenéři a příslušníci družstev do počtu maximálně 5 osob musí být uvedeni na soupisce před jejím předáním rozhodčímu. Hlavní pořadatel je zodpovědný za zajištění zdravotní služby po celou dobu trvání miniturnaje. Tuto skutečnost podepíše do výsledkového protokolu před jeho předáním rozhodčímu.

4 kontakty na jednotlivé oddíly : LION SPORT OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍ PŘÍPRAVKY Sobotka Zdeněk Rulc Jičín/ Jičíněves Martin Pankrác Železnice Jaroslav Daniš Chomutice Jiří Scháňko Libáň Roman Myška Kopidlno Jaroslav Janáček Miletín Ondřej Machačka Robousy Základní organizační ustanovení startují : hráči narození a mladší (dívky a mladší) počet hráčů jednoho družstva na hřišti : velikost hřiště : čtvrtina hlavní hrací plochy velikost branek : 2 x 5 m hrací doba : 2 x 10 min, přestávka 10 minut, přestávka mezi zápasy 15 minut velikost míče : č. 4 odlehčený pokutové území : 13 m po celé šířce hřiště pokutový kop: 7 m od branky rohový kop : 13 m od brankové tyče hra brankáře : o malá domů není povolena o brankář může rozehrávat všechny míče rukou o výhoz z ruky ani výkop halfvolejem nesmí přeletět vzduchem půlící čáru o ruka brankáře mimo pokutové území je potrestána přímým volným kopem z místa přestupku o brankář musí uvést míč do hry do 6 vteřin, jinak následuje trest přímý volný kop 16,5 m od branky další specifika : o o neplatí ofsajd v případě nerozhodného výsledku se provádí kopy ze značky pokutového kopu střídavě z každého družstva 5 hráčů (případně déle až do rozhodnutí), hráč, který již pokutový kop prováděl, může znovu nastoupit k rozstřelu až po vystřídání všech hráčů ze soupisky o vzdálenost zdi od míče při PVK 5 m disciplinární opatření : hráč, který byl vyloučen, nesmí v dalším utkání nastoupit hospodářské náležitosti : odměny rozhodčím za miniturnaj 300,- Kč Systém soutěže : LION SPORT - okresní přebor starších přípravek se hraje v jedné skupině o 8 účastnících, kteří se utkají formou miniturnajů vždy 2 pořadatelé se dvěma hřišti. OFS uspořádá na závěr sezóny jeden finálový turnaj. Nevedou se dlouhodobé tabulky! Hrací den : hracím dnem soutěže starších přípravek je sobota, výkop prvního utkání bude v 9:30

5 rozlosování LION SPORT okresního přeboru starších přípravek ( 5 + 1) JARO kolo termín : sobota turnaj A pořadatel : Miletín Miletín - Kopidlno : 9:30 Jičín/Jčves - Sobotka : Miletín - Jičín/Jčves : 10:15 Jičín/Jčves - Kopidlno : Miletín - Sobotka : 11:00 Kopidlno - Sobotka : turnaj B pořadatel : Robousy Robousy - Železnice : 9:30 Chomutice - Libáň : Robousy - Libáň : 10:15 Železnice - Chomutice : Robousy - Chomutice : 11:00 Libáň - Železnice : 2.kolo termín : sobota turnaj A pořadatel : Železnice Železnice - Miletín : 9:30 Sobotka - Robousy : Železnice - Sobotka : 10:15 Robousy - Miletín : Železnice - Robousy : 11:00 Miletín - Sobotka : turnaj B pořadatel : Kopidlno Kopidlno - Libáň : 9:30 Jičín/Jčves - Chomutice : Kopidlno - Jičín/Jčves : 10:15 Chomutice - Libáň : Kopidlno - Chomutice : 11:00 Libáň - Jičín/Jčves : 3.kolo termín : sobota turnaj A pořadatel : Chomutice Chomutice - Miletín : 9:30 Kopidlno - Robousy : Chomutice - Kopidlno : 10:15 Robousy - Miletín : Chomutice - Robousy : 11:00 Miletín - Kopidlno : turnaj B pořadatel : Sobotka Sobotka - Libáň : 9:00 tento turnaj se hraje 2 x 15 min. Jičín/Jčves - Libáň : 10:00 přestávka 10 minut Sobotka - Jičín/Jčves : 11:00 přestávka mezi zápasy 15 minut

6 4.kolo termín : sobota turnaj A pořadatel : Jičín/Jčves Jičín/Jčves - Miletín : 9:30 Železnice - Chomutice : Jičín/Jčves - Železnice : 10:15 Chomutice - Miletín : Jičín/Jčves - Chomutice : 11:00 Miletín - Železnice : turnaj B pořadatel : Libáň Libáň - Kopidlno : 9:30 Sobotka - Robousy : Libáň - Sobotka : 10:15 Robousy - Kopidlno : Libáň - Robousy : 11:00 Kopidlno - Sobotka : 5.kolo termín : sobota turnaj A pořadatel : Kopidlno Kopidlno - Miletín : 9:30 Železnice - Libáň : Kopidlno - Železnice : 10:15 Libáň - Miletín : Kopidlno - Libáň : 11:00 Miletín - Železnice : turnaj B pořadatel : Robousy Robousy - Jičín/Jčves : 9:30 Sobotka - Chomutice : Robousy - Sobotka : 10:15 Chomutice - Jičín/Jčves : Robousy - Chomutice : 11:00 Jičín/Jčves - Sobotka : 6.kolo termín : sobota turnaj A pořadatel : Miletín Miletín - Libáň : 9:30 Jičín/Jčves - Robousy : Miletín - Jičín/Jčves : 10:15 Robousy - Libáň : Miletín - Robousy : 11:00 Libáň - Jičín/Jčves : turnaj B pořadatel : Chomutice Chomutice - Kopidlno : 9:30 Železnice - Sobotka : Chomutice - Železnice : 10:15 Sobotka - Kopidlno : Chomutice - Sobotka : 11:00 Kopidlno - Železnice : 7.kolo termín : sobota turnaj A pořadatel : Sobotka Sobotka - Miletín : 9:30 Kopidlno - Robousy : Sobotka - Kopidlno : 10:15 Robousy - Miletín : Sobotka - Robousy : 11:00 Miletín - Kopidlno :

7 turnaj B pořadatel : Železnice Železnice - Libáň : 9:30 Jičín/Jčves - Chomutice : Železnice - Jičín/Jčves : 10:15 Chomutice - Libáň : Železnice - Chomutice : 11:00 Libáň - Jičín/Jčves : 8.kolo termín : sobota turnaj A pořadatel : Jičín/Jčves Jičín/Jčves - Sobotka : 9:30 Železnice - Miletín : Jičín/Jčves - Železnice : 10:15 Miletín - Sobotka : Jičín/Jčves - Miletín : 11:00 Sobotka - Železnice : turnaj B pořadatel : Libáň Libáň - Kopidlno : 9:30 Chomutice - Robousy : Libáň - Chomutice : 10:15 Robousy - Kopidlno : Libáň - Robousy : 11:00 Kopidlno - Chomutice : 9.kolo termín : sobota turnaj A pořadatel : Robousy Robousy - Kopidlno : 9:30 Železnice - Jičín/Jčves : Robousy - Železnice : 10:15 Jičín/Jčves - Kopidlno : Robousy - Jičín/Jčves : 11:00 Kopidlno - Železnice : turnaj B pořadatel : Miletín Miletín - Libáň : 9:30 Sobotka - Chomutice : Miletín - Sobotka : 10:15 Chomutice - Libáň : Miletín - Chomutice : 11:00 Libáň - Sobotka :

8 kontakty na jednotlivé oddíly : LEGEA OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍ PŘÍPRAVKY Hořice A,B Radek Palm Robousy Jakub Vích Milíčeves A,B Vladan Bursa N+S Paka A,B Ladislav Šnajdr Kopidlno Ladislav Kosina Železnice Tomáš Jerie Libáň Chomutice Základní organizační ustanovení startují : hráči narození a mladší (dívky a mladší) počet hráčů jednoho družstva na hřišti : velikost hřiště : 45 x 25 m velikost branek : 2 x 5 m hrací doba : u turnajů s pěti účastníky 1 x 12 minut, u turnaje se šesti účastníky 1 x 10 minut, přestávka mezi zápasy min. 10 minut velikost míče : č.3 pokutové území : 7 m po celé šířce hřiště pokutový kop: 7 m od branky rohový kop : 10 m od brankové tyče hra brankáře: o malá domů není povolena o brankář může rozehrávat všechny míče rukou o výhoz z ruky ani výkop halfvolejem nesmí přeletět vzduchem půlící čáru o ruka brankáře mimo pokutové území je potrestána přímým volným kopem z místa přestupku o brankář musí uvést míč do hry do 6 vteřin, jinak následuje trest přímý volný kop 16,5 m od branky další specifika : o o neplatí ofsajd v případě nerozhodného výsledku se provádí kopy ze značky pokutového kopu střídavě z každého družstva 5 hráčů (případně déle až do rozhodnutí), hráč, který již pokutový kop prováděl, může znovu nastoupit k rozstřelu až po vystřídání všech hráčů ze soupisky o vzdálenost zdi od míče při PVK 5 m o bránící hráč musí být nejméně 3 m od brankáře disciplinární opatření : hráč, který byl vyloučen, nesmí v dalším utkání nastoupit hospodářské náležitosti : odměny rozhodčím za miniturnaj 300,- Kč Systém soutěže : LEGEA - okresní přebor mladších přípravek se hraje v jedné skupině o 11 účastnících, kteří se utkají formou turnajů na dvou hřištích dvou pořádajících oddílů. Nevedou se dlouhodobé tabulky. Hrací den : hracím dnem soutěže mladších přípravek je neděle, výkop prvního utkání bude v 9:30

9 rozlosování LEGEA okresního přeboru mladších přípravek (4 + 1) JARO kolo termín : neděle turnaj A pořadatel : Chomutice Chomutice - Železnice : 9:30 Milíčeves B - Robousy : Chomutice - Milíčeves A : 9:55 Železnice - Milíčeves B : Milíčeves B - Milíčeves A : 10:20 Robousy - Železnice : Chomutice - Milíčeves B : 10:45 Milíčeves A - Robousy : Chomutice - Robousy : 11:10 Železnice - Milíčeves A : turnaj B pořadatel : Hořice A Hořice A - Nová Paka B : 9:30 Libáň - Hořice B : Hořice A - Libáň : 9:50 Nová Paka A - Kopidlno : Nová Paka B - Nová Paka A : 10:10 Hořice B - Kopidlno : Hořice A - Hořice B : 10:30 Nová Paka A - Libáň : Hořice B - Nová Paka B : 10:50 Libáň - Kopidlno : Hořice A - Nová Paka A : 11:10 Kopidlno - Nová Paka B : Nová Paka B - Libáň : 11:30 Nová Paka A - Hořice B : Hořice A - Kopidlno : 11:50 2.kolo termín : neděle turnaj A pořadatel : Nová Paka A Nová Paka A - Libáň : 9:30 Nová Paka B - Železnice : Nová Paka A - Chomutice : 9:55 Libáň - Nová Paka B : Nová Paka B - Chomutice : 10:20 Železnice - Libáň : Nová Paka A - Nová Paka B : 10:45 Chomutice - Železnice : Nová Paka A - Železnice : 11:10 Libáň - Chomutice : turnaj B pořadatel : Milíčeves B Milíčeves B - Kopidlno : 9:30 Hořice A - Milíčeves A : Milíčeves B - Hořice A : 9:50 Hořice B - Robousy : Kopidlno - Hořice B : 10:10 Milíčeves A - Robousy : Milíčeves B - Milíčeves A : 10:30 Hořice B - Hořice A : Milíčeves A - Kopidlno : 10:50 Hořice A - Robousy : Milíčeves B - Hořice B : 11:10 Robousy - Kopidlno : Kopidlno - Hořice A : 11:30 Hořice B - Milíčeves A : Milíčeves B - Robousy : 11:50

10 3.kolo termín : neděle turnaj A pořadatel : Hořice B Hořice B - Kopidlno : 9:30 Hořice A - Nová Paka B : Hořice B - Nová Paka A : 9:55 Kopidlno - Hořice A : Hořice A - Nová Paka A : 10:20 Nová Paka B - Kopidlno : Hořice B - Hořice A : 10:45 Nová Paka A - Nová Paka B : Hořice B - Nová Paka B : 11:10 Kopidlno - Nová Paka A : turnaj B pořadatel : Libáň Libáň - Robousy : 9:30 Milíčeves B - Chomutice : Libáň - Milíčeves A : 9:55 Robousy - Milíčeves B : Milíčeves B - Milíčeves A : 10:20 Chomutice - Robousy : Libáň - Milíčeves B : 10:45 Milíčeves A - Chomutice : Libáň - Chomutice : 11:10 Robousy - Milíčeves A : 4.kolo termín : neděle turnaj A pořadatel : Robousy Robousy - Libáň : 9:30 Hořice B - Chomutice : Robousy - Hořice A : 9:55 Libáň - Hořice B : Hořice B - Hořice A : 10:20 Chomutice - Libáň : Robousy - Hořice B : 10:45 Hořice A - Chomutice : Robousy - Chomutice : 11:10 Libáň - Hořice A : turnaj B pořadatel : Kopidlno Kopidlno - Nová Paka A : 9:30 Milíčeves A - Nová Paka B : Kopidlno - Milíčeves A : 9:50 Milíčeves B - Železnice : Nová Paka A - Milíčeves B : 10:10 Nová Paka B - Železnice : Kopidlno - Nová Paka B : 10:30 Milíčeves B - Milíčeves A : Nová Paka B - Nová Paka A : 10:50 Milíčeves A - Železnice : Kopidlno - Milíčeves B : 11:10 Železnice - Nová Paka A : Nová Paka A - Milíčeves A : 11:30 Milíčeves B - Nová Paka B : Kopidlno - Železnice : 11:50 5.kolo termín : neděle turnaj A pořadatel : Železnice Železnice - Kopidlno : 9:30 Hořice B - Chomutice : Železnice - Hořice A : 9:55 Kopidlno - Hořice B : Hořice B - Hořice A : 10:20 Chomutice - Kopidlno : Železnice - Hořice B : 10:45 Hořice A - Chomutice : Železnice - Chomutice : 11:10 Kopidlno - Hořice A :

11 turnaj B pořadatel : Nová Paka B Nová Paka B - Libáň : 9:30 Milíčeves A - Nová Paka A : Nová Paka B - Milíčeves A : 9:50 Milíčeves B - Robousy : Libáň - Milíčeves B : 10:10 Nová Paka A - Robousy : Nová Paka B - Nová Paka A : 10:30 Milíčeves B - Milíčeves A : Nová Paka A - Libáň : 10:50 Milíčeves A - Robousy : Nová Paka B - Milíčeves B : 11:10 Robousy - Libáň : Libáň - Milíčeves A : 11:30 Milíčeves B - Nová Paka A : Nová Paka B - Robousy : 11:50 6.kolo termín : neděle turnaj A pořadatel : Chomutice Chomutice - Kopidlno : 9:30 Nová Paka B - Robousy : Chomutice - Nová Paka A : 9:55 Kopidlno - Nová Paka B : Nová Paka B - Nová Paka A : 10:20 Robousy - Kopidlno : Chomutice - Nová Paka B : 10:45 Nová Paka A - Robousy : Chomutice - Robousy : 11:10 Kopidlno - Nová Paka A : turnaj B pořadatel : Milíčeves A Milíčeves A - Libáň : 9:30 Hořice A - Milíčeves B : Milíčeves A - Hořice A : 9:50 Hořice B - Železnice : Libáň - Hořice B : 10:10 Milíčeves B - Železnice : Milíčeves A - Milíčeves B : 10:30 Hořice B - Hořice A : Milíčeves B - Libáň : 10:50 Hořice A - Železnice : Milíčeves A - Hořice B : 11:10 Železnice - Libáň : Libáň - Hořice A : 11:30 Hořice B - Milíčeves B : Milíčeves A - Železnice : 11:50

12 HŘIŠTĚ HŘIŠTĚ HŘIŠTĚ 7 + 1

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2.

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. Telefon: 542 212 675 sekretariát MěFS (fax i záznamník) E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz web: http://fotbalbrno.cz http://www.fotbal.cz Další

Více

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 236 810, fax: 353 586 168, e-mail: fotbalkv@cstv-kv.cz Rozpis mistrovských soutěží

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Šimon Cais (FC Bechyně) a Ivo Táborský (SK Dynamo) Tě zvou na E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Čeká Tě nabitý doprovodný program (elektrické koloběžky, čtyřkolky, Segway,

Více

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. Kontaktní osoby: 1. Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2014 Generálním partnerem projektu je energetická společnost E.ON. 2. Pořadatel

Více

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno Pozvánka na halový turnaj FC Pořadatel Kategorie Místo konání FC r. 2000 (U-14) Hráči narozeni po 1.1.2000 a mladší Sportovní hala Křenovice, Bratří Mrázků 635 (u Slavkova u Brna) Termín sobota 30.11.2013

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA Krajský fotbalový svaz VYSOČINA sekretariát : Evţena Rošického 6, 586 04 Jihlava Sekretář : Pavel Pech Telefon : 567 320 657, MO 607 990 658 Fax : 567 320 657 E-mail : pavelpech@cmail.cz Profesionální

Více

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP David Kopec pořádá 24.6.2012 závěrečný TURNAJ MINI CUP pro hráče ročník 2005 a mladší Praha, hřiště ČAFC Praha TECHNICKÁ USTANOVENÍ TURNAJE: Pořadatel: David Kopec,, Praha 111, tel. 777 234 679 Termín

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník 2010-2011 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

DOTACE na automatické kotle ROJEK

DOTACE na automatické kotle ROJEK R O J E K - T R A D I C E O D R O K U 1 9 2 1 Formátovací pila ROJEK PK 250A Široká nabídka českých řemeslnických dřevoobráběcích strojů ROJEK DOTACE na automatické kotle ROJEK Komfortní levné a ekologické

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROČNÍK 2009-2010 Okresní fotbalový svaz v Benešově- Vnoučkova 1699 - tel. / zázn. 317 723 171 tel.- fax. 317 728 077, mob. 737 737 363, email: ofsbenesov@seznam.cz

Více

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 Okresní fotbalový svaz srpen 2013 Mladá Boleslav R O Z P I S MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 1. Základní ustanovení : Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží

Více

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013 Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FAČR LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012 2013 1 Liberec červenec 2012 Obsah Rozpis Důležitá spojení Mistrovské soutěže Pohár Libereckého KFS Jiná opatření

Více

Propozice turnaje mladších žáků FK Bolatice

Propozice turnaje mladších žáků FK Bolatice Fotbalový klub Bolatice Opavská 45, 747 23 Bolatice web: fotbal.bolatice.cz, email: FK.Bolatice@seznam.cz Propozice turnaje mladších žáků FK Bolatice Název akce: Termín akce: Zahájení akce: O pohár starosty

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY * OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OS ČSTV Mladá Boleslav MLADÁ BOLESLAV * ČERVENEC 2015 ROZPIS soutěží OFS MB pro ročník 2015-2016

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013. www.czechdeaffotbal.wz.

SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013. www.czechdeaffotbal.wz. SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FUTSAL M ČR VE FUTSALU 2013 www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní technická komise fotbalu adresy (e-maily)

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS)

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) POUŽÍVEJTE POUZE PŘEDEPSANÉ TISKOPISY Zápisu o utkání a před odchodem k řízení utkání se přesvědčte, zda tento

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Termín : neděle 23. ledna 2011 Místo konáni : Sportovní hala TJ Sokol Chrudim Tyršovo náměstí 12, 537 01 Chrudim tel. 469 621 028 Odkaz na zobrazenou mapu:

Více

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/2016

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/2016 MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/ 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Fotbalová asociace České republiky Grassroots oddělení a Komise mládeže FAČR. Místo konání: oznámí organizátor utkání nejméně 14

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ - 2015 / 2016 - ( PODZIM ) Určeno: A) klubům, jež se svými družstvy účastní soutěží OFS Beroun B) rozhodčím a delegátům OFS Beroun. Rozpis je ke

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

Okresní fotbalový svaz Kolín

Okresní fotbalový svaz Kolín FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Kolín ROZPIS mistrovských fotbalových soutěţí okresu Kolín pro soutěţní ročník 2013-2014 Kolín srpen 2013 Okresní fotbalový svaz Kolín Kouřimská

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut Fotbal Hrací doba 1 x 15 minut Počet hráčů v přihlášeném týmu: Minimální počet hráčů v týmu je 5 (viz pravidla), maximální počet je 9. Maximum je zde z důvodu omezeného počtu medailí (9ks/oceněný tým).

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého kraje prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem

Více

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E ZLM 2015 Zimní liga mládeže v národní házené (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E 1. Všeobecná ustanovení 2. Technická ustanovení 3. Různé Příloha č. 1 Hospodářská směrnice

Více

FK Jablonec, z.s. uspořádal v sobotu 17.1.2015 ve spolupráci s firmou JBC RADE s.r.o. JBCTRADE cup. pro hráče narozené 1.1.

FK Jablonec, z.s. uspořádal v sobotu 17.1.2015 ve spolupráci s firmou JBC RADE s.r.o. JBCTRADE cup. pro hráče narozené 1.1. Jablonec, z.s. uspořádal v sobotu 17.1.215 ve spolupráci s firmou JBC RADE s.r.o. JBCTRADE cup pro hráče narozené 1.1.27 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B, FC Hradec Králové, Mladá Boleslav,

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

Herní řád malé kopané okresu Blansko

Herní řád malé kopané okresu Blansko Herní řád malé kopané okresu Blansko čl. 1 Hřiště a) Rozměry: minimální 15 x 30 m, maximální 30 x 60 m. b) Povrch: tráva, hlína, písek, prosívka, škvára, antuka, (umělý povrch). c) Hřiště musí být nalajnováno.

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 OVV ČSTV Beroun - svaz ledního hokeje Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 Řídící orgány : Sekretář: Sekretářka: OVV ČSTV Beroun Okružní 650

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Halový turnaj k okresních výběrů žáků PROPOZICE TURNAJE. Sportovní hala Cheb, Skalná ročník

Halový turnaj k okresních výběrů žáků PROPOZICE TURNAJE. Sportovní hala Cheb, Skalná ročník Halový turnaj k okresních výběrů žáků O POHÁR PŘEDSEDY OFS Cheb PROPOZICE TURNAJE Sportovní hala Cheb, Skalná 10.2.2008 1. ročník Pořadatel Karlovarský krajský fotbalový svaz PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE

Více

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU IČO: 49686485, DIČ: CZ49686485, Bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600, www.hokejbal.cz

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

ČFSF Futsal Sálový fotbal KŠSF ÚK 41. sezóna celostátní soutěže 2015/2016. Propozice. DeCe COMPUTERS Extraliga ÚK 2015/ 2016

ČFSF Futsal Sálový fotbal KŠSF ÚK 41. sezóna celostátní soutěže 2015/2016. Propozice. DeCe COMPUTERS Extraliga ÚK 2015/ 2016 Propozice DeCe COMPUTERS Extraliga ÚK 2015/ 2016 o pohár firmy DeCe COMPUTERS Děčín s. r. o. Pořadatel Krajský štáb sálového fotbalu ústeckého kraje (KŠSF ÚK) Řídící štáb soutěže Místopředseda KŠSF ÚK

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov SEKRETARIÁT: sekretář VÝKONNÝ VÝBOR: Předseda Místopředseda Členové REVIZNÍ

Více

Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012

Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012 Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012 Pořadatel: FC Velké Meziříčí Termín: neděle25. 11.2012 Místo konáni: Sportovní hala - Velké Meziříčí, U Světlé Startují: Hráči narození 1.1.2005

Více

8. března 2012 MINI žáci ročníku 2000 a mladší

8. března 2012 MINI žáci ročníku 2000 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 8. března 2012 MINI žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH soutěžní ročník 2013/2014 J A R O 2014 Ostrava, únor 2014 I. R O Z P I S soutěţí Moravskoslezského krajského svazu házené

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší

21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Jak se k nám dostanete?

Jak se k nám dostanete? Jak se k nám dostanete? Kde u Areálu zaparkovat? Turnaj: U10 Herní systém: 10 týmů rozdělených do dvou skupin Místo konání: Sportovní areál Jičín - www stránky Adresa: Jičín -Revoluční 863 Startovné: 1500

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

7. března 2013 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

7. března 2013 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 7. března 2013 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

Halový fotbalový turnaj 01.02.2013 odpoledne vodňany U11 (2002)

Halový fotbalový turnaj 01.02.2013 odpoledne vodňany U11 (2002) Propozice Pořadatel: FC Písek Termín konání: pátek 1. 2. 2013 Čas: 12:30 17:00 Místo konání: víceúčelová hala Vodňany, Výstavní ul. 726 Hrací plocha: palubovka Rozměr plochy: 35 x 19 m, branky 3 x 2 m

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

Propozice k SFL 2012/2013

Propozice k SFL 2012/2013 Propozice k SFL 2012/2013 Českomoravský fotbalový svaz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 13.ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013-2014 ÚVOD: Tento Rozpis soutěží, (dále jen RS), upřesňuje obecně platné ustanovení Soutěžního

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 10.10.2014 OBSAH: Adresář členů VV JčBaS str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých str. 6 Grand

Více

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první 1 FOOLBALL.paragrafy Proč? Pravidla této hry jsem vymyslel proto, že se myslím, že na fotbalovém hřišti se dají provozovat i jiné hry než je fotbal. Podle nových pravidel půjde o hru, která nebude svázaná

Více

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 URČENO: a) všem klubům, hrajícím soutěže PFS b) rozhodčím a delegátům PFS c) členům

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2015-2016 (platí od 1.9.2015 do 31.8.2016) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2015/2016: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

13. února 2014 Mladší žáci ročníku 2001 a mladší

13. února 2014 Mladší žáci ročníku 2001 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 13. února 2014 Mladší žáci ročníku 2001 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015 Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk 27.7.2014 František Tobolík, Osvobození 6, 682 01 Vyškov, tel. 776213627, icq 566589258, e-mail f.tobolik@tiscali.cz A. Okresní soutěže - podmínky účasti P R O P

Více

Složení VV a komisí OFS

Složení VV a komisí OFS Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 Pelhřimov TZ: 565 325 666 e-mail: vmasopust@kupala.cz, masopustv@centrum.cz

Více

O pohár hlavního města Prahy

O pohár hlavního města Prahy FK METEOR PRAHA VIII pořádá dne 14. 11. 2015 II.ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladších žáků - U13 O pohár hlavního města Prahy Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum:

Více

ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2011-2012 Vydal: Okresní výkonný výbor ČSLH Žďár nad Sázavou Český svaz ledního hokeje, Okresní výkonný výbor ve Žďáře nad Sázavou ROZPIS OKRESNÍHO

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 6. ročník 2013-2014 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 6. září 2013

Více

HYUNDAI ZIMNÍ POHÁR OFS JIČÍN 4.ročník 2016 ZA PODPORY TÝDENÍKU FOTBAL V KRAJI

HYUNDAI ZIMNÍ POHÁR OFS JIČÍN 4.ročník 2016 ZA PODPORY TÝDENÍKU FOTBAL V KRAJI HYUNDAI ZIMNÍ POHÁR OFS JIČÍN 4.ročník 2016 ZA PODPORY TÝDENÍKU FOTBAL V KRAJI 5.kolo - 26.- 27.března 2016 finálová skupina Chomutice - Železnice 0 : 3 (0:1) branky : Beránek Michal, Zachoval Jan, Procházka

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2013-2014 (platí od 1.9.2013 do 31.8.2014) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2013/2014: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu

Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Komise rozhodčích a delegátů Olomouckého krajského fotbalového svazu Zápis Komise rozhodčích a delegátů O-KFS č. 5/2016 Přítomni: Hosté: Omluveni : Mgr. Radek Seidl, Vladimír Boček, Jiří Balcárek, Stanislav

Více