Obsah. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze"

Transkript

1 Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 1 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím, pololetně vydává Centrum sociálních služeb Praha, vychází v elektronické podobě. Obsah Přestěhovali jsme se - opravte si 1. Úvodní slovo - Barbora Holušová, Intervenční centrum Praha 2. Interdisciplinární spolupráce v hlavním městě Praze Říjnová setkání v rámci interdisciplinárních týmů a jeho výstupy Výsledky dotazníkového šetření mezi členy interdisciplinárních týmů 3. Aktuality z Intervenčního centra Praha CSSP Nová adresa IC CSS Praha + detašovaná poradna IC Praha v Kontaktu v Ječné 3 Info o mezinárodních projektech IC CSS Praha podpořených Evropským sociálním fondem ESF ČR a Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost OP LZZ Info o návštěvě palestinské delegace státních zástupců v IC Praha CSSP 4. Ozvěny z konferencí, seminářů, vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj sociálních služeb Informace k problematice domácího násilí v ČR Informace z oblasti sociálních služeb a vzdělávání 5. Domácí násilí v mezinárodním kontextu Mezinárodní summit k násilí na ženách v Brazílii 6. Představujeme Vám služby, organizace, aktivity Viola CSSP - informační a poradenské centrum pro konfliktní vztahy Psychosociální centrum Acorus, o.s. Městská policie hl. města Prahy - Prevence je naše práce ProDialog, o.s. Satori, o.p.s. 7. Přečetli jsme si a doporučujeme Peter A. Levine a Ann Frederick: Probouzení tygra. Léčení traumatu. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Modřínová 1699/1, Praha 8 Kobylisy tel.: , Centrum sociálních služeb Praha Chelčického 39, Praha 3 IČO: , číslo účtu / 6000 tel.: linka 30/ fax linka 29 příspěvková organizace hlavního města Prahy Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 1 ČÍSLO 1

2 Úvodní slovo Milé kolegyně a kolegové, právě otevíráte první číslo bulletinu Centra sociálních služeb Praha (CSSP) k problematice domácího násilí. Jeho obsah a distribuci bude zajišťovat ve spolupráci s vámi Intervenční centrum Praha (IC Praha), které je součástí příspěvkové organizace CSSP. Myšlenka pravidelných informací k problematice domácího násilí vznikla s mým nástupem na pozici vedoucí IC Praha v červenci loňského roku. Spolu s touto ideou se začal postupně realizovat i návrh nových webových stránek našeho zařízení, které se nám podařilo vytvořit (www.intervencnicentrum.cz). Během podzimu a zimy se opět sešel interdisciplinární tým, jehož výstupy a také výsledky dotazníkového šetření mezi vámi, odborníky, o představách mezioborové spolupráce, jsou obsahem první části bulletinu. Seznámíme vás nejen s různými novými projekty a aktivitami našeho střediska, ale také jiných institucí/ organizací. Chybět nebudou inspirativní zkušenosti ze zajímavých seminářů, konferencí a akcí nejen z tuzemska, ale i ze zahraničí. V prvním čísle vám nabídneme zajímavosti z odborné literatury a představíme nové služby a aktivity: obecně prospěšnou společnost s komplexní pomocí pro matky s dětmi ve svízelné situaci a sdružení pro podporovanou komunikaci mezi rodiči. Do budoucna bychom se chtěli zaměřit na efektivnější mezioborovou spolupráci, která by vedla ke komplexnější péči o rodiny našich klientek. Chtěli bychom také motivovat naše významné partnery - policisty, soudce a státní zástupce k větší empatii a pochopení pro jednání našich klientů/tek při řešení jejich nelehké životní situace. K tomu by mohla přispět lokální kampaň, kterou plánujeme realizovat v letošním roce. Rovněž se v některém z dalších čísel seznámíte s aktivitami plánovanými do roku 2014 v rámci mezinárodního projektu IC Praha spolu s italskými, britskými a rakouskými partnery. Plánů a návrhů na zlepšení ochrany před domácím násilím je i z vaší strany více. Jsme přesvědčeni, že ve spolupráci s vámi, interdisciplinárním týmem v Praze, se nám podaří postupně odstraňovat nedostatky v ochraně před domácím násilím. Budeme také rádi za vaše náměty, příspěvky a nové informace k tématu domácího násilí, kterému je tento bulletin určen. Věříme, že náš bulletin vám přinese mnoho zajímavých podnětů, novinek a bude pro vás inspirativním materiálem pro další činnost a aktivní přístup k řešení případů domácího násilí. V neposlední řadě bych vám ráda popřála všechno dobré a hlavně zdraví v roce 2013, aby se vám dařilo v pracovním i osobním životě. Těšíme na spolupráci s vámi. V úctě Barbora Holušová, vedoucí Intervenčního centra CSS Praha V Praze 28. února 2013 Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 2 ČÍSLO 1

3 Interdisciplinární spolupráce v hl. m. Praze Interdisciplinární setkání k ochraně před domácím násilím v hl. m. Praze V Praze se 4. a 10. října 2012 konala dvě setkání členů interdisciplinárních týmů (IDT). Zápisy a kontakty na zúčastněné organizace jsme vám již rozeslali. Podrobnější zápis naleznete na našich webových stránkách Chceme se nyní zamyslet, v čem byla pro vás i pro nás obě setkání důležitá. Interdisciplinární setkání na MHMP v Praze za účasti Intervenčního centra CSSP, Policie ČR, oddělení péče o dítě úřadů městských částí, Městské policie Praha a neziskových organizací Podněty pro zlepšení ochrany před domácím násilím v Praze Uvádíme stručně vaše názory: Mgr. Zdena Zuzana Bednářová, Psychosociální centrum ACORUS cítí limity především v tom, že chybějí služby, které jsou potřebné (chráněné bydlení pro osoby dlouhodobě týrané), jsou problémy s financováním sociálních služeb; zvyšuje se administrativa, vydává se více energie na získání peněz; narůstá počet různých výkazů pro MPSV, MHMP; přitom ale nejde o sjednocenou metodiku. Je málo nabídek pro následné bydlení týraných osob s dětmi; zvyšují se ceny v azylových domech, což je pak náročné pro klientky (nová vyhláška: 90 Kč dospělá osoba, 60 Kč dítě - to je velká suma pro osoby ohrožené domácím násilím); nedostatek služeb pro seniory (jediná možnost při konfliktní situaci doma je požádat o domov pro seniory - taková nabídka je nedostačující). V diskusi vystoupila ředitelka Psychosociálního centra Acorus a novou službu představila Satori o.p.s. Chybí systematické vzdělávání soudců k problematice domácího násilí - přimlouvá se za vzdělávání soudců v tzv. měkkých dovednostech (komunikace s ohroženou osobou apod.). Systém dávek je také nepřehledný. Zdena Bednářová vyjádřila překvapení, že se na úřadech klientky občas setkávají s přímým rasismem. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 3 ČÍSLO 1

4 Z diskuse, která proběhla na obou setkáních IDT Pracovnice z neziskových organizací a oddělení péče o dítě OSPOD uváděly, že na každé městské části se rozhoduje jinak o přiznání mimořádné dávky pro osobu v hmotné nouzi, existují různé přístupy, často chybí spolupráce mezi úřadem práce a příslušným sociálním odborem městské části. O dobrém systému spolupráce pohovořila sociální kurátorka paní Davidová z Prahy 12. Uvedla, že kurátoři na Praze 12 mají výborný systém spolupráce s úřadem práce v souvislosti s mimořádnými dávkami pro ohrožené osoby nebo pro potřebné osoby, možno využít jako inspiraci pro další ÚMČ. Na setkání aktivně vystupuje Policie ČR - v popředí velitel vnější služby Policie Praha III mjr. Fejfar, diskusi vede Alena Nedvědová, sociálně právní poradkyně IC Praha Bylo by dobré sjednotit alespoň na úrovni kraje Praha metodický postup při rozhodování o mimořádných dávkách, zlepšit spolupráci úřadů práce se sociálními odbory, sociálními kurátory a odděleními péče o dítě. Intervenční centrum Praha zahajuje v roce 2013 další projekt z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Mezinárodní spolupráce. Do tohoto projektu chce zapojit i zástupce úřadů práce v hl. m. Praze a vytvořit pracovní skupinu zaměřenou na problematiku dávek hmotné nouze. U partnerů v zahraničí - Rakousku, Itálii a Velké Británii - nás bude zajímat, jak postupují při posuzování situace osob ohrožených domácím násilí a jejich další podpoře. Zkušenosti ze zahraničí - příklady dobré praxe z Berlína Intervenční centrum Praha uvádí zkušenost nabytou při realizaci projektu s organizací BIG v Berlíně: Upozorňujeme na příklad dobré praxe z Berlína - klientka, která řeší domácí násilí, je i s dětmi ubytována v azylovém domě bezplatně, o příspěvek na pobyt si od státu podle využitých lůžek žádá azylový dům. Ohrožené osoby využívají pobyt v azylovém domě často opakovaně a krátkodobě, postupně se zvyšuje jejich akceschopnost a sebedůvěra a dokážou aktivněji vzít osud do svých rukou a využít sociálních služeb ke svému osamostatnění. Policie dostává každý týden aktuální informaci o volných místech v azylech, jejichž adresy jsou skutečně utajované, je běžnou praxí, že ohroženou osobu dováží na volné lůžko právě policie, proškolená a informovaná o problematice DN. Případ Intervenčního centra prezentovaly jeho vedoucí a právnička Barbora Holušová a sociální pracovnice IC Jana Kreuzmanová a Ladislava Poláková. V Berlíně výborně funguje koordinační linka pro oběti domácího násilí, na jejím provozu se podílejí všechny významnější organizace zaměřené na pomoc lidem ohroženým domácím násilím. To vede k tomu, že tyto organizace spolu daleko lépe komunikují a necítí existenci dalších podobných organizací jako nebezpečnou konkurenci. Hmotná podpora klientek, které potřebují pomoc sociálních služeb, je samozřejmostí. Při rozhodování o dávkách příslušný úřad spolupracuje se sociální službou (neziskovou organizací, azylem, poradnou pro oběti DN). Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 4 ČÍSLO 1

5 Co očekávají od interdisciplinární spolupráce ostatní zástupci organizací Většina účastníků očekává od interdisciplinární spolupráce (IDS) nové informace o problematice DN a možnost svou činnost prezentovat před ostatními. Největší zájem máte v rámci IDT spolupráce o pravidelná setkání ke konkrétním případům. Na druhém místě se umístily odborné semináře, po nich stáže. Setkání v rámci IDT týmů k již konkrétním případů (i s živým klientem) se uskutečnila ve dnech a (viz v sekci Odborná spolupráce - IDT spolupráce - zápisy na našem webu). I toto mj. vyplynulo z dotazníkového šetření (výňatek z dotazníkového šetření): Mezi silné stránky Vaší instituce/organizace jste uvedli: Policie: zákon, autorita policie, institut vykázání, zákonná podpora, vysoký zájem o problematiku ÚMČ: místní dostupnost, možnost klienta kontaktovat v přirozeném prostředí, legislativní podpora NNO: flexibilita, kvalifikovaní pracovníci, poradenství, spolupráce s ostatními organizacemi, non stop telefonní linka, vysoký standard služeb, mezinárodní pomoc, znalost problematiky pobytu cizinců v ČR, zprostředkování kontaktu na mediátory z řad cizinců, zajištění tlumočení a doprovázení, psychologické poradenství v cizích jazycích zdarma, zkušenosti, jedinečnost nabízené služby OSPOD: školení v problematice DN, spolupráce s jinými organizacemi Mezi slabé stránky Vaší instituce/organizace patří: PČR: nízký zájem o tuto problematiku, chybí skutečný odborník na DN v každém útvaru, plošné školení je přínosné, ale nemůže obsáhnout celou problematiku, pracovní vytíženost, nedostatek času na práci s OO, násilnou osobou (NO), na prevenci DN; malá profesní zkušenost policistů, nedostatečné finanční a materiální prostředky, malé zkušenosti s DN, odchod zkušených policistů ÚMČ: Nízká propagace nabídky a dostupnosti podpory pro osoby ohrožené domácím násilím NNO: musí spoléhat na spolupráci s odbornými institucemi, omezený provoz vzhledem k financím, omezený přístup k občanům ČR a EU, nedostatek financí a personálu OSPOD: nemají moc možností jak DN odhalit, málo pracovníků >> málo času, špatná dostupnost odborných pracovišť Justice: pomalost Největší zájem je o diskusi ke konkrétním případům domácího násilí. Do budoucna bude dobré, když se na setkání budou při prezentaci případů vzájemně doplňovat názory pracovníků intervenčního centra, policie, oddělení péče o dítě a neziskových organizací Podnět pro rok 2013: Výzva pro neziskové organizace na vytvoření nabídky vzdělávání pro pražský interdisciplinární tým (vytvoření pracovní skupiny a po konzultaci se soudci a státními zástupci i vzdělávacího modulu). Ozvěte se, kdo by měl zájem o účast v pracovní skupině s tímto zaměřením? Kontaktní osoba Mgr. Barbora Holušová, tel.: Nová služba pro ženy s dětmi v obtížné životní situaci Na obou setkáních se představila obecně prospěšná společnost Satori, která nabízí dotované návazné bydlení až na 3 roky, zaměřuje se na matky s dětmi v obtížné sociální situaci, tedy i na osoby ohrožené DN. Nyní mají k dispozici asi 10 bytů (46-70 m2), v budoucnu jich bude až 60. Ubytování pro klientky v prvních dvou měsících zdarma, další měsíce platí jen 50 %. Komplexní péče po dobu 3 let umožní klientkám s dětmi stabilizovat si svou sociální situaci, zvýšit si kvalifikaci. Satori, o.p.s. nabídne i hlídání dětí, aby ženy mohly jít do práce. Nabídku služeb společnosti Satori podrobně popisujeme v rubrice bulletinu Představujeme Vám nové služby, organizace, aktivity. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 5 ČÍSLO 1

6 Aktuality z Intervenčního centra IC Praha je součástí příspěvkové organizace hl. m. Prahy Centra sociálních služeb Praha, spolupracuje s dalšími středisky a poradnami. Klientky IC Praha využívají často služeb Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy CSSP. Některé klientky, které řeší domácí násilí, si chtějí udržet vztah s konfliktním partnerem, chtějí změnit své chování a mají zájem o partnerskou terapii. Tuto cestu volí ty ženy, jejichž partner souhlasí s partnerskou terapií. Setkání mohou probíhat nejen v manželských poradnách, ale i v Informačním a poradenském centru Viola. S manželskou poradnou na Palmovce se IC Praha pravidelně schází při tzv. intervizi. Jde o užitečnou diskusi psychologů, sociálních pracovníků a terapeutů z obou středisek ke konkrétním případům a klientkám. Cílem je hledání vhodných řešení pro složité případy domácího násilí a konfliktní vztahy. Další setkání IDT se uskuteční v dubnu, a to pro Prahu I + III a pro Prahu II + IV pak Přestěhovali jsme se. Nyní sídlíme v Praze 8, , Modřínova 1. Telefony zůstávají stejné. Provozní doba IC je: Po+Út: 8:30-17:30 St+Čt: 8:30-16:30; Pá: 8:30-14:30. Detašovaná poradna IC Praha je ve čtvrtek 1x za 14 dní v Ječné ul. 3, Praha 2 v poradně Kontaktu od 8-12 hodin. Doporučujeme vám, abyste se objednali na telefonu IC Praha: Tým Intervenčního centra Praha pracuje nyní ve složení: vedoucí a právnička: Mgr. Barbora Holušová; sociální pracovnice: PhDr. Marie Šusterová, Mgr. Jana Kreuzmanová, Ladislava Poláková, DiS.; psycholožka: Mgr. Zuzana Chomová, psycholog: PhDr. Jaroslav Simon; sociálně právní poradkyně: Bc. Alena Nedvědová; právnička: Mgr. Zuzana Kukulová. Intervenční centrum se připojilo k celosvětové kampani One Billion Rising Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 6 ČÍSLO 1

7 Nabídka brožur a letáků z IC Praha V současné době máme pro zájemce nabídku tří brožur a dvou informačních materiálů. Brožura k interdisciplinární spolupráci při řešení případů DN v hl. m. Praze s příspěvky odborníků, kteří vystoupili na interdisciplinárních týmech v Praze (2010) Brožura Posttraumatická stresová porucha v kontextu domácího násilí (2012) Brožura Migranti a domácí násilí (2012) Leták pro osoby ohrožené domácím násilím Informační materiál pro ohrožené osoby z řad migrantů, kteří řeší domácí násilí (informace jsou v českém, anglickém, ruském, vietnamském a francouzském jazyce) V Intervenčním centru Praha se schází pravidelně každý týden v pondělí od 16:30 do 18 hodin socioterapeutická skupina složená z žen, které zažily domácí násilí. Jde o podpůrnou a otevřenou skupinu, doprovázejí ji terapeutky. Zájemkyně o účast ve skupině mohou zavolat na telefon: a domluvit si schůzku. IC Praha v letech realizovalo projekt ESF ČR financovaného z OP LZZ č Byl zaměřený na výměnu zkušeností při ochraně před DN mezi IC Praha CSSP a organizacemi z Berlína a Bratislavy. V rámci projektu vycestovalo do zahraničí 50 zástupců neziskových organizací, úřadů městských částí, Městské policie Praha, Policie ČR, obvodních soudů a státních zastupitelství. Projekt posílil zájem o interdisciplinární spolupráci v kraji Praha. V průběhu 2 let se uskutečnily 4 mezinárodní konference a 4 pracovní workshopy. Z příspěvků, které zazněly na těchto akcích, byly vydány 2 publikace a informační materiál pro migranty, kteří zažívají DN. V Berlíně jsme navštívili azyly pro ženy, poradnu pro násilné osoby, Centrum na ochranu dětí, Interkulturní iniciativu pro migrantky a další organizace, které pomáhají ženám ohroženým domácím násilím. Měli jsme možnost se seznámit s ochranou před DN ve Spolkové zemi Berlín. Projekt vedl k hlubší diskusi o systému ochrany v ČR a nabídl odbornou platformu pro prezentaci zajímavých názorů členů interdisciplinárního týmu ke zlepšení ochrany před DN. Projekt umožnil třídenní studijní stáž členům interdisciplinárního týmu: zástupcům OSPOD, policie a neziskových organizací. Zajímavé byly přednášky u našeho partnera v Berlínské iniciativě proti násilí na ženách BIG, diskutovalo se i v Centru na pomoc dětem, Poradně pro muže nebo v Kulturní iniciativě pro pomoc migrantkám. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 7 ČÍSLO 1

8 Od prosince 2012 do konce listopadu 2014 realizuje IC Praha nový projekt OP LZZ č s mezinárodní účastí, který by měl přispět k efektivnější pomoci a podpoře klientek, které v hl. m. Praze řeší domácí násilí. Partnery v projektu jsou organizace: 1) Kolping Österreich - azylový dům v Mistelbachu, 2) Centrum na ochranu před násilím v Horním Rakousku v Linci, 3) Asociace GEA pro solidaritu žen proti násilí v Bolzanu spolu s azylovým domem v Meranu v Itálii 4) jedna z největších charitních organizací The Wolververhampton, která pomáhá ženám a dětem, které zažily DN, a rovněž lidem bez domova. Na konferencích a workshopech i na pracovních stážích chceme získávat zkušenosti od zahraničních partnerů a využívat příklady dobré praxe pro práci s našimi klientkami. Bude nás zajímat, jak vypadá systém ekonomické podpory státu pro oběti DN v těchto zemích, jak se využívají programy proti násilí a poradny pro násilné osoby, budeme hledat příklady dobré praxe při práci s ohroženými osobami a dětmi z ohrožených rodin. Jedno z témat, které nás rovněž zajímá, bude zkušenost hornorakouského Centra na ochranu před násilím s procesním doprovázením obětí DN u trestního i civilního soudu a poskytováním psychosociální podpory těmto klientkám. Budou vydány 4 publikace zaměřené na příklady dobré praxe ze zahraničí a na informace o systému ochrany před DN v partnerských zemích. Cílovou skupinou jsou zástupci organizací a institucí kraje Praha - především pracovníci z MHMP, úřadů městských částí a neziskových organizací. Domácí násilí, státní zástupci z Palestiny a diskuze na půdě IC Praha Studijní cesta palestinské delegace zaměřená na problematiku DN v ČR ve dnech V prosinci navštívili pražské intervenční centrum tři státní zástupci z Palestiny (2 ženy a 1 muž) v rámci své studijní cesty do České republiky k tématu domácího násilí. Týdenní studijní pobyt v České republice zajišťovala a organizovala JUDr. Věra Linhartová, státní zástupkyně, jako expert t. č. v Izraeli na misi Evropské unie EUPOL COPPS. V Palestině je problematika práv žen a potírání domácího násilí velmi aktuální. Palestinská delegace navštívila v České republice některé státní instituce - Policii ČR, Justiční akademii, Ministerstvo vnitra, specializovanou skupinu policie Domácí násilí při Městském ředitelství PČR Brno, Obvodní ředitelství Policie Praha III. Setkali se také s forenzní psycholožkou doc. Ludmilou Čírtkovou a dalšími odborníky. Zástupci českých institucí delegaci poskytli informace o legislativní úpravě DN, průběhu trestního řízení a vyšetřování trestných činů souvisejících s DN. A jak je to s domácím násilím v Palestině? Případy násilí v rodině, resp. DN v Palestině řeší primárně policie a státní zastupitelství, přičemž státní zástupce sice např. může umístit oběť do azylového domu či krizového centra, těchto zařízení je však v Palestině málo. V zemi byla také zřízena speciální jednotka pro ochranu rodiny, která řeší případy násilí v rodině a zejména týrání dětí, což bylo během návštěvy hodně diskutované téma. Plánuje se také specializace na domácí násilí v rámci státního zastupitelství. Zástupci palestinské delegace velmi oceňovali českou legislativní úpravu a vybudování systému řešení případů DN. Poděkovali za možnost získat nové zkušenosti s tím, že přenesou tyto informace příslušným institucím na palestinském území. Mgr. Holušová, vedoucí IC Praha Pracovníci intervenčního centra Praha CSSP představili palestinským kolegům spektrum služeb, možnosti pomoci osobě ohrožené a další činnost IC při řešení případů DN. O aplikaci institutu vykázání a spolupráci s policií v případech vykázání hovořil mj. npor. Mgr. David Šenkýř z Obvodního ředitelství Praha IV (místní oddělení Zahradní Město), který byl na jednání přizván. Diskuse byla živá a státní zástupci z Palestiny (2 ženy a 1 muž) se zajímali o návazné služby a zprostředkování pomoci osobě ohrožené s ubytováním, sociálními dávkami, asistencí na státních úřadech a institucích atd. Palestinská delegace při diskusi v IC Praha - setkání IC Praha a PČR se státními zástupci z Palestiny Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 8 ČÍSLO 1

9 Státní zástupkyně JUDr. Věra Linhartová o řešení problematiky domácího násilí v Palestině V Palestině státní zástupci vedou vyšetřování, sami vyslýchají, proto v České republice měli zájem o setkání s policisty, kteří vedou vyšetřování a mohou jim předat poznatky o výslechových technikách a o zacházení se svědky. V průběhu týdenní studijní cesty palestinské delegace navštívili státní zástupci z Palestiny české instituce spojené s vyšetřováním a souzením trestné činnosti domácího násilí. Státní zástupci z Palestiny měli zájem o spolupráci policie a státních zástupců, zejména u případů domácího násilí, zajímali se o osvětu v souvislosti se znaleckou činností u případů domácího násilí, o trénink v oblasti zacházení se zranitelnými svědky a oběťmi v trestním řízení, měli zájem o informace o poskytování podpory nevládního sektoru obětem DN v průběhu trestního řízení. Účastníci studijní cesty z Palestiny mají předchozí zkušenost s tímto druhem trestné činnosti a za hlavní problémy v Palestině považují: Spolupráce s policií, některé spisy postrádají základní informace. Většina obětí je v průběhu řízení vystavena tlaku rodiny a své oznámení v průběhu řízení vezme zpět. Tato trestná činnost je v Palestině stále tabu, řada žen se ani neodváží ji oznámit. V konzervativních venkovských oblastech berou ženy a veřejnost za samozřejmé, že ženy jsou určitým majetkem manžela a násilí od něj nebo od tchýně musejí snášet. Ministerstvo práce a soc. věcí a ministerstvo zdravotnictví v Palestině často neinformuje orgány činné v trestním řízení o případech týrání žen a dětí. Nemají zařízení na anonymní rekognici. V Palestině neexistuje program ochrany svědka ani institut utajeného svědka. Policie má snahu případ UROVNAT jinými způsoby, nezřídka se přizve starosta, šéf klanu či rodiny, aby oběti domluvil a věc byla vyřešena bez toho, aby se policie nějak více musela v případu angažovat. Toleruje se, že pachatelé obětem vyhrožují. Nejsou zde téměř žádné ženy - forenzní znalkyně, které by mohl provést ohledání oběti. Na úrovni státního zastupitelství (SZ) není žádná specializace, zastoupení žen na SZ je také poměrně nízké, asi 20 procent. Zařízení forenzní laboratoře je umístěno jen na některých policejních stanicích. Obecně se ví, že ženy, které přijdou násilí oznámit na policii, nikdy nemohou zůstat v anonymitě, ihned se o jejich situaci v rodině v jejich městě ví atd. Služeb znalců z psychologie se nevyužívá. Soudní znalci mají tendenci u soudu a v posudku prezentovat i své závěry z oblasti psychologie, byť to nespadá do jejich kompetence. V některých oblastech není dostatečná účast sociálních pracovníků na jednání soudu - posudky atd. Státní zástupci by rádi získali snazší přístup ke znalcům z psychologie, aby s nimi mohli své případy konzultovat. Chtějí více vědět, jak to probíhá v ČR. Ženy jako svědkyně nejsou dostatečně chráněny. Chráněné (azylové) domy pro ženy příliš nepodporuji resocializaci zen v nové nezávislé roli. Většinou ženy skončí v původní rodině a koloběh násilí se opakuje. Případy v Hebronu jsou skutečně těžké, vše se odehrává za zavřenými dveřmi a důkazy se obstarávají těžko. Rodinné klany se brání, aby soukromí bylo probíráno veřejně, oběti jsou zastrašovány. Soudci mají tendenci považovat výpověď ženy za méně důležitou oproti např. výpovědi 2 mužů. V ČR je dále zajímalo: Jakou přesně má roli policie u těchto případů, jak a proč se spoléháme na důkazy, které provedli policisté. Jak probíhá anonymní rekognice a jak na ni hledí soud. Jak používáme zkušenosti znalců z oboru psychologie. Zda oběti mají přístup k psychologické podpoře během celého řízení. Jaký je systém podpory oběti během řízení a po jeho skončení, jak tato zařízení (služby) a kdo je vede. Jak chráníme svědky, kteří ochranu potřebují. Pokud se žena rozhodne vrátit k pachateli, zda se rodinná situace nějak monitoruje. Jak u těchto případů pracují soudní znalci z oboru zdravotnictví a jak se jejich posudky u soudu hodnotí. Jak se vůbec v ČR podařilo zavést takový institut, jako je vykázání? Není tím dotčeno mužovo právo na přístup ke svému majetku? JUDr. Věra Linhartová uvádí, že v ČR je důkaz výslechem svědka použitelný, byl-li učiněn při výslechu před státním zástupcem. Problém je, pokud oběť svou výpověď před soudem změní s tím, že prvotní oznámení učinila jen v úmyslu pachatele postrašit. Účastníci palestinské studijní cesty do ČR do závěrečné zprávy mimo jiné uvedli, že si z přednášek a schůzek mnoho odnesli a do budoucna pro ně bude naše praxe cenným vzorem. Jen pro zajímavost: česká mise, jíž je Mgr. Věra Linhartová členkou, pro palestinské kolegy připravuje celou řadu navazujících tréninkových aktivit. Brzy vyjde článek o poznatcích palestinské delegaci v odborném časopise, který připravila paní Shanti Suha, státní zástupkyně z Palestiny. Informace nám poskytla česká státní zástupkyně Věra Linhartová, nyní Prosecution Expert, EUPOL COPPS Visiting addresstokyo Street 3, Ramallah, opt Postal address: PO Box 1085 Jerusalem Website: Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 9 ČÍSLO 1

10 Ozvěny z konferencí, seminářů, vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj sociálních služeb Informace k problematice domácího násilí v ČR Mezinárodní odborný seminář Ministerstva vnitra k problematice domácího násilí Ve dnech listopadu 2012 organizovalo Ministerstvo vnitra ČR mezinárodní odborný seminář v Solenici k tématu domácího násilí a nebezpečného pronásledování, kde vystoupila řada zajímavých hostů - zástupci Policie ČR, nevládních organizací (ELPIDA, Život 90 atd.) a také zahraniční účastníci (Slovensko, Polsko, Rakousko). Vedoucí IC Praha Barbora Holušová přednesla příspěvek k tématu nabídka a pomoc osobám ohroženým ze strany intervenčních center. Slovenská kolegyně hovořila o přístupu slovenské policie a odborníků k tématu domácího násilí a konstatovala, že v ČR shledává systém mnohem propracovanější než na Slovensku (např. vykázání je pouze na 48 h!). Kolegové z o.s. Život 90 představili telefonickou krizovou pomoc Senior telefon (lidé na ni mohou volat zdarma), kde v minulém roce i tento rok zaznamenali zvýšený počet volání s tématem domácího násilí, a to téměř ze 2/3. Zástupkyně brněnského intervenčního centra věnovala svůj přípěvek tématice cizinců/cizinek vystavených domácímu násilí, představila možnosti pomoci intervenčního centra a také zajímavé kazuistiky, které ukázaly potřebu citlivějšího přístupu a vnímání problematiky cizinců jako obětí DN na území České republiky. Policista z brněnské kriminální policie představil specializovanou jednotku policie, která funguje pro město Brno již od r Proškolení policisté řeší případy přestupků, vykázání či trestných činů týkající se domácího násilí. PhDr. Ivana Fialová, která přednáší soudní psychologii na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, představila instruktážní film Klidné stáří. Tento asi dvacetiminutový snímek, připravený v rámci evropského projektu ve spolupráci s Městským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, popisuje příběh mezigeneračního násilí mezi synem a otcem. Mluvčí Městského ředitelství PČR Moravskoslezského kraje Gabriela Holčáková hovoří ve filmu o základních znacích domácího násilí a uvádí možnosti řešení případů DN. Zajímavé bylo vystoupení rakouského kolegy z policie, který popsal systém a řešení případů domácího násilí s důrazem na práci s pachatelem a preventivní opatření, které rakouská policie využívá v souvislosti s vykázáním násilné osoby ze společné domácnosti (např. předběžný rozhovor s násilnou osobou). Polský kolega představil rozsáhlou kampaň, která probíhá v Polskou k tématu násilí v rodině a zejména násilí na dětech, která měla poměrně významný společenský dopad. Velmi poutavým způsobem je zde demonstrován dvojí přístup policie - zjednodušeně řečeno správný a nesprávný. Výukové DVD by mělo být k dispozici na základě licence garanta evropského projektu pro odborníky zabývající se problematikou domácího násilí, resp. násilí na seniorech. Barbora Holušová, vedoucí IC Praha Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 10 ČÍSLO 1

11 Konference Asociace pracovníků intervenčních center v ČR Dne 20. listopadu 2012 se v Praze konala konference s názvem Zažíváte násilí ve vztahu? Nasloucháme Vám Intervenční centra v systému pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Úvodní příspěvek přednesla předsedkyně pořádající Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC) Mgr. Martina Vojtíšková. V bulletinu uveřejňujeme zajímavé pasáže. Celý příspěvek a závěry z workshopů najdete na APIC jako občanské sdružení sdružuje zatím pouze 15 členů poskytovatelů sociální služby intervenční centrum. Konference Asociace pracovníků intervenčních center ČR má v tomto období velký význam. Setkáváme se v okamžiku bilancování, kdy intervenční centra mají za sebou 5 let poskytování služeb pro osoby ohrožené domácím násilím Konference může přinést odpovědi na otázky, které přinesla praxe intervenčních center, aplikace zákona na ochranu před domácím násilím 135/2006 Sb... Na počátku roku 2012 Asociace ve zprávě pro Ministerstvo vnitra ČR pojmenovala oblasti pomoci rodinám s DN, na které je potřeba zaměřit pozornost 1. v případech, kdy bylo institutu vykázání užito jako preventivního opatření a je možné vztahy v rodinách sanovat. V těchto rodinách chybí péče, která by kontinuálně zajistila terapii pro osoby ohrožené i osoby násilné zaměřenou na korektní zvládání agrese. 2. v případech, kde není možné rodinu sanovat - chybí bezplatná dlouhodobá terapeutická péče pro osoby ohrožené a jejich děti, která by navázala na péči v sociálních službách. Péče psychologa je pro mnohé oběti a jejich děti finančně nedostupná. 3. v případech, kdy finanční, materiální situace rodiny brání odchodu z místa agrese. Systém finančních podpor - mimořádných dávek nestačí na zajištění rodiny po odchodu od agresora. Ve většině měst v ČR chybí možnost po odchodu z místa agrese získat jakoukoli formu sociálního bydlení. Nezaměstnanost a nedostatek ekonomických zdrojů může ztížit rozhodování oběti opustit násilného partnera. 4. Specifikovat z pohledu judikatury a ochrany osob před domácím násilím možnosti ukládání alternativních trestů a trestu domácího vězení pachatelům domácího násilí. 5. Podpořit systematickou prevenci domácího násilí ve školách, podporovat vzdělávání pracovníků školských zařízení v problematice DN i jeho následků. 6. Bílým místem se jeví i nejednotná praxe policie v případech řešení DN a využívání institutu vykázání. V rámci ČR a jednotlivých regionů jsou velké rozdíly v přístupech k obětem DN a využívání podpory obětem ze strany Policie ČR, využívání institutu vykázání Pracovníci intervenčních center se i dnes setkávají s tím, že policisté nevyužívají vykázání jako preventivního opatření, množství případů DN končí u přestupkových komisí a oběti tak není dána možnost v klidu, v průběhu vykázání, bez přítomnosti agresora řešit si své záležitosti 7. Po změně v dávkovém systému, kdy rozhodování o přidělení financí osobě v mimořádné a svízelné situaci přešlo na úřady práce, se zdá, že spolupráce sociálních odborů a úřadů práce přestala existovat. To je pro ohroženou osobu věc, která ji může zabrzdit v řešení domácího násilí. Je třeba hledat mezery v ochraně, a jednou z nich je i nejednotná metodika při přidělování mimořádných dávek. 8. Aby ochrana před DN byla účinná, měli by s daleko větším porozuměním k problematice domácího násilí přistupovat soudci a soudní znalci. Chtěli bychom najít cestu k profesionálnímu vzdělávání soudců a soudních znalců v oblasti domácího násilí. Soudní praxe dle krajů, okresů je nejednotná, objevují se i chyby v rozhodování soudců pramenící z neznalosti dynamiky domácího násilí 9. Intervenční centra zaznamenávají v některých případech ze strany OSPOD i justice jakousi falešnou neutralitu k oběma rodičům, což ale bohužel jednoznačně podporuje sebevědomí násilné osoby, umožňuje mu rozvoj důraznější manipulace dítětem, ke škodě zdravému vývoji dítěte. Přitom právě kvalitní šetření a podpora rozumné dohody mezi rodiči by mohla zabránit zbytečným dohadům ve věci výchovy a výživy dětí u opatrovnických soudů. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 11 ČÍSLO 1

12 Mottem dnešní konference, na kterou jste přijali pozvání, je Intervenční centra v systému pomoci obětem DN. Legislativa roku 2006 vyžaduje a dala IC do vínku povinnost koordinovat pomoc osobám ohroženým DN. Jednou z nabízených možností je pracovat v systému interdisciplinárních týmů. V systému mezioborové spolupráce jsou naším velkým partnerem pracovníci OSPOD. Mají velmi nelehkou úlohu. V systému - rodič ohrožená osoba - rodič násilná osoba - dítě mohou jít i proti přání ohrožené osoby, která jejich pomoc aktuálně vyhledala či naopak v případech vykázání, dostává OSPOD informace od Policie ČR, že v rodině není něco v pořádku Jak tedy správně spolupracovat v případech DN, které se odehrává v rodině s dětmi? Jak správně postupovat v případech, kde rodič jedná v neprospěch dítěte? Jaké jsou možnosti pomoci dítěti, které vyrůstá v prostředí domácího násilí? A poukažme na další dilema v systému působí: oběť - agresor - děti - rodina - pomáhající instituce U jednoho stolu se však většinou setkávají vyslanci pouze dva: osoba ohrožená a poradce IC Lze si jen obtížně představit, že bychom pracovali se všemi najednou. Nejsou toto například limity naší práce? Navíc nově vytvořený systém - klient a poradce IC - je systém dočasný, mnohdy velmi krátký - trvající jednu hodinu, dvě, tři Snažíme se v tomto krátkém čase řešit něco, co trvalo rok, dva, několik let I čas nás limituje Znám limity své práce? Vím, kudy vedou hranice našich možností? Možností organizací, ve kterých působím? Možností klientových? Využívám je? Nebo naopak nepřekračuji je? Mám tu schopnost vidět pod povrch věcí? Mám dostatečný sociální instinkt a schopnost reflexe i sebereflexe? Jak pracovat se systémem, kde oběť nebo agresor je v zajetí závislosti na sobě vzájemně, na alkoholu, drogách, na poradci, který mu pomáhá Jak se vyléčit z domácího násilí? Jak pracovat s klientem, který je plný negativních životních zážitků? Jak pracovat s traumatem v intervenčním centru, či v jiných podobných poradnách, které nám dovolují pouze omezený počet sezení? Do jaké míry kam až otevřít staré rány životní zkušenost klienta, který získal status quo jsem oběť? Kompletní příspěvek najdete na Součástí konference bylo několik tematických workshopů. Informace najdete rovněž na webu. Workshop konference APIC Domácí násilí z pohledu policisty Tento workshop vedl mjr. Mgr. Zdeněk Fejfar, vrchní komisař pro vnější službu OŘ Praha III, spolu s Mgr. Barborou Holušovou, vedoucí IC Praha. Účastníci workshopu z řad policie, intervenčních center, justice, nevládního sektoru, státních institucí či advokacie, diskutovali o mnohých tématech a sdíleli zkušenosti z řešení případů DN. Přítomné zaujala také kazuistika, kterou měl připraven lektor. Při diskusi hledali účastníci možnosti efektivnější spolupráce při řešení případu DN. Shodli se na těchto závěrech: Spolupráce IC, PČR, státních zastupitelství je velmi odlišná v rámci jednotlivých regionů rozdílný přístup policie i justice při řešení případů domácího násilí Potřeba hlubšího vzdělávání justice, st. zástupců a soudců, ale i policie a zvýšení jejich citlivosti k problematice DN; limitace kapacitními a finančními důvody Většinou jsou policisté vybaveni instruktážními manuály a pomůckami pro řešení DN. Případné nejasnosti při postupu u vykázání je možno konzultovat jednotlivé případy s příslušnými IC. Velmi záleží na individuálním přístupu každého odborníka k případu DN, nejen policisty, potřeba mít zastání a podporu nadřízených Každé oznámení se znaky DN by měla policie zaevidovat Dodržovat označení dětí přítomných DN či svědků DN jako osob ohrožených v souvislosti s vykázáním Podpora meziooborové spolupráce, organizace různých aktivit k propojení partnerů Využívání institutů ze strany policie, zejména vykázání, které mají preventivní charakter + shromáždění dostatečných důkazů relevantních důkazů k případu Pracovníci, zejména právníci v intervenčních centrech, mohou lépe připravit osobu ohroženou na úkony policie či soudů; procesní postupy v rámci trestního i civilního řízení včetně doprovodů na instituce Doporučení využívat speciální výslechové místnosti také pro osoby ohrožené DN. Doufejme, že doporučení nejen z tohoto ale i dalších workshopů přispějí v budoucnu ke zlepšení systému pomoci osobám ohroženým DN Mgr. Barbora Holušová vedoucí IC Praha a facilitátorka workshopu Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 12 ČÍSLO 1

13 Informace z oblasti sociálních služeb a vzdělávání Konference Pražské linky důvěry Projekt Pražské linky důvěry CSSP ve spolupráci se švýcarskými krizovými centry Ve dnech 15. a 16. listopadu 2012 se na Magistrátu hl. m. Prahy konala konference Pražské linky důvěry v rámci projektu Poskytování krizové pomoci - výměna zkušeností a know how - za účasti švýcarských expertů. Na konferenci zaznělo: Máme jedna ústa a dvě uši, abychom více naslouchali a méně mluvili Silně rozrušený klient potřebuje pocit opory a bezpečí Klientovi pomáhá, pokud zrcadlíme jeho pocity Je užitečné ptát se, co klientovi pomohlo zvládat situace v minulosti Nezůstávat s klientem u popisu problému, ale zaměřit se na hledání nových řešení Je potřebné ujasnit si s klientem, jakou pomoc od nás očekává Podporovat klientovy fantazie a sny Na konferenci zazněly příspěvky na následující témata: TELEFONNÍ ROZHOVOR POMÁHÁ DÁL - ZKUŠENOSTI Z ORGANIZACE DIE DARGEBOTENE HAND (Tony Styger, teolog, pastorační pracovník, psychologický poradce a ředitel organizace, linka důvěry v Curychu); SYSTÉM PRÁCE S KLIENTY NA PRAŽSKÉ LINCE DŮVĚRY SE ZAMĚŘENÍM NA ZKUŠENOSTI Z PILOTNÍHO CHATOVÉHO PROVOZU (Mgr. Jitka Medřická, DiS, psycholožka, sociální pracovnice a vedoucí Pražské linky důvěry); PORADENSTVÍ, KDYŽ JE (NUTNĚ) POTŘEBA - RODIČOVSKÝ COACHING PO TELEFONU (Peter Sumpf, sociální pracovník, párový a manželský poradce, manažer, vedoucí Rodičovské linky v Curychu); INTERNET JAKO DOBRÝ POMOCNÍK, ALE ZLÝ PÁN (PhDr. Lenka Hulanová, psycholožka, vedoucí Linky důvěry Dětského krizového centra); ZPŮSOB PRÁCE NA LINCE DŮVĚRY LIBEREC SE ZAMĚŘENÍM NA HOVORY PROSTŘEDNICTVÍM SKYPE (Bc. Vendula Brožová, sociální pracovnice, vedoucí Linky důvěry Liberec a Bc. Hana Koubková, sociální pracovnice Linky důvěry Liberec); POHLED NA HISTORII A SOUČASNOST KRIZOVÉ PRÁCE U NÁS (PhDr. Daniela Vodáčková, katedra sociální práce FFUK, soukromá psychoterapeutická praxe, odborná garantka a lektorka výcvikových programů v krizové intervenci, supervizorka); PASTORACE PROSTŘEDNICTVÍM SMS (Jorg Weisshaupt, vedoucí pro práci s mládeží reformované církve v Curychu, teolog, SMS master linky Seelsorge - Hilfe per SMS, SMS linka důvěry); SEBEVRAŽDA - ČASTÁ PŘÍČINA ÚMRTÍ MLADÝCH LIDÍ (Thomas Reisch, Dr. Med., PD, psychiatr, suicidolog, vědec, vedoucí lékař v oboru psychoterapie na univerzitní psychiatrické klinice v Bernu, vedoucí Národní studie Sebevraždy ve Švýcarsku: Detailní národní studie z let 2000 až 2010) ; TÍSŇOVÁ LINKA 112 (Mgr. David Dohnal, psycholog Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Mgr. Ondřej Sezima, psycholog Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje; ANONYMNÍ TELEFONNÍ LINKA POMOCI V KRIZI POLICIE ČR (Kpt. Mgr. Jana Malíková, vedoucí Anonymní telefonní linky pomoci v krizi Policie ČR a zároveň vedoucí skupiny krizové intervence Policejního prezidia České republiky). V rámci konference byla k dispozici prezentace a možnost vyzkoušení softwaru pro záznam kontaktů linky důvěry, vyvinutého v rámci tohoto projektu. Účastníci zhlédli také ukázku nového modulu pro chatovou komunikaci, který využívá Pražská linka důvěry. Konference byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Kontakty na Pražskou linku důvěry (PLD) Centra sociálních služeb Praha: Pražská linka důvěry NON STOP: Kontakt na vedoucího pracoviště: Webové stránky PLD: Webové stránky projektu PLD: Chat-pomoc je k dispozici každý den od 15. do 20. hod. a středy už od 8. hodin ráno na: Další zajímavé kontakty: Modrá linka; Bc. Alena Nedvědová, sociálně právní poradkyně, IC Praha Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 13 ČÍSLO 1

14 Vzdělávání v CSSP - Komunikační dovednosti při práci s klientem V prosinci minulého roku se konal pro pracovníky Centra sociálních služeb Praha seminář s názvem Komunikační dovednosti při práci s klientem pod vedením lektora MuDr. Roberta Kačeňáka z Krizového centra RIAPS. Do Intervenčního centra Praha jsem jako právník nastoupila před pár měsíci, proto mě jako nováčka v poskytování poradenství osobám ohroženým domácím násilím zaujal mě již samotný název semináře. Komunikační dovednosti jsou jistě jedny z nejdůležitějších dovedností pracovníků v sociálních službách. Seminář mě příjemně překvapil. Měla jsem možnost poznat pracovníky CSSP z různých pracovišť a naskytla se mi příležitost získat informace od zkušenějších kolegů. Nejzajímavější částí semináře byl pro mě nácvik modelových situací. Zpočátku se některým účastníkům (mě nevyjímajíc) příliš nechtělo se aktivně zapojit do nácviku situací s problémovými klienty. Ale po překonání počátečního ostychu byla právě tato část semináře nejzábavnější, nejzajímavější a nejprospěšnější. Zkušenější kolegové si vysloveně užívali modelové situace, kdy byli výjimečně klientem a ne pracovníkem hledajícím řešení pro nespokojeného klienta. Naopak já jsem těmito ostřílenými sociálními pracovníky v roli nespokojených klientů zakusila na vlastní kůži situaci, kdy mě klient doslova válcuje. Tato nepříjemná zkušenost je pro mě profesně velice cenná. Pokračování podobných seminářů s radostí doporučuji. Podobný seminář připravuje MuDr. Robert Kačeňák na 22. února Myslím, že by stálo za to nabídnout podobný na praxi zaměřený seminář s využitím modelových situací i zájemcům z interdisciplinárních týmů. Mgr. Zuzana Kukulová, právnička, IC Praha Informace o workshopu Tvořivost v terapii a poradenství Ve dnech se v Olomouci uskutečnil velmi zajímavý workshop pod vedením dvou lektorů světového věhlasu. Z Ameriky přijeli přednášet Bradford a Hillary Keeney. Celý workshop byl zaměřen prakticky a účastníci měli jedinečnou možnost nahlédnout na práci jedné z nejvýznamnějších postav současné psychoterapeutické scény. Spojení terapie a spirituality, propojení léčitelství a novodobé psychoterapie, povýšení terapeutických a poradenských rozhovorů na umění, to a mnohem více manželé Keeneyovi předávali všem účastníkům. Celý workshop byl propojen s filosofií Daletu, hlavním organizátorem, tzn. s terapií zaměřenou na řešení (solution focus therapy). Koncept tzv. krátké terapie (brief therapy) je velmi dobře využitelný nejen v terapii, ale i v sociálním poradenství. Terapeut (poradce) se s klientem zaměřuje na hledání řešení spíše než na rozebírání problému. S klientem hledáme jeho zdroje, ptáme se po výjimkách a můžeme pracovat i se zázračnou otázkou, kdy klient popisuje svoji preferovanou budoucnost. A jak říká jeden ze zakladatelů na řešení orientované terapie Steve deshazer Když něco funguje, dělejte toho více. Věříme, že mnoho poznatků a neopakovatelných zážitků se nám podaří přenést do každodenní práce s našimi klienty. Mgr. Jana Kreuzmanová, sociální pracovnice, IC Praha Zabití a násilí na partnerce/partnerovi: zjištění z výzkumu Vraždy v Británii Intimate Partner Homicide and Violence: Evidence from the Murder in Britain Study V pátek se Intervenční centrum zúčastnilo přednášky v Akademickém konferenčním centru na téma Zabití a násilí na partnerce/partnerovi: Zjištění z výzkumu Vraždy v Británii. Pozvání od Gender Studies přijali významní britští sociologové Rebecca a Russell Dobash, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou domácího násilí. Účastníkům byl prezentován výzkum z Velké Británie, který pojednával o případech domácího násilí, které končí vraždou jednoho z partnerů. Z výzkumu vyplynuly zajímavé poznatky, o kterých se následně diskutovalo. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 14 ČÍSLO 1

15 Ve studii se porovnávaly tři vzorky - vraždy mezi dvěma muži, vraždy mezi partnery (domácí násilí) a vraždy/ násilí, které přišlo nečekaně jako modré z nebe. Studie se zaměřila na mnoho aspektů ze života násilníků/ vrahů. Jednalo se např. o nezaměstnanost, alkoholismus, zneužívání v dětství, násilí na předchozí partnerce/ partnerovi. Z výzkumu např. vyplynulo, že násilníci na rozdíl od vrahů zažívali v dětství častěji násilí mezi svými rodiči, častěji mají otce alkoholika nebo byli sami v dětství zneužíváni. Dále také velmi často byli násilní i vůči bývalým partnerkám. Riziko vraždy pak zvyšuje použití zbraně, škrcení partnerky nebo silné majetnické sklony a sexuální útoky. Výzkum se věnoval i násilným mužům, kteří vraždili zcela neočekávaně, jejichž čin přišel jako modré z nebe. Tato skupina mužů měla jen málo problémů v dětství, má dobré vzdělání, zaměstnání, jsou ženatí na rozdíl od již v minulosti odsouzených násilníků/vrahů. Jsou zde ale styčné body, a to zejména předchozí násilí k oběti, žárlivost/sobeckost, sexuální napadání, obecně problémy se ženami, nedostatek empatie nebo lítosti. Z toho vyplývá, že se nejedná o útoky/vraždy, které přišly z ničeho nic. Velmi často jde o dlouhotrvající partnerský konflikt. Problémem je, že více konvenční muže je ale těžší zaměřit, všimnout si jich ve společnosti, jelikož nemají žádný předchozí trestní záznam. Mgr. Jana Kreuzmanová, sociální pracovnice, IC Praha Workshop MPSV Prevence DN a ochrana (dětí) před domácím násilím V pátek 7. prosince 2012 přijali zástupci Intervenčního centra CSS Praha pozvání Výboru pro prevenci domácího násilí MPSV na půldenní workshop se zahraničními lektory z Německa, Polska a Slovenska. Celá akce proběhla v rámci dvoudenní konference Veletrh dobré praxe. Workshopu se zúčastnili členové Výboru, zástupci MPSV a tři zahraniční hosté, kteří posléze v odpoledních hodinách přednášeli široké veřejnosti v prostorách Národní technické knihovny. Pracovním jazykem workshopu byla angličtina a jeho hlavním cílem byl přenos dobré praxe a zkušeností ze zahraničí. Na programu byla tři hlavní témata. V první části jsme se zabývali prací s rodinami, kde se vyskytuje domácí násilí a jak efektivně spolupracovat s pachatelem domácího násilí. Zdá se, že situace je ve všech zemí podobná, v Německu je systém asistovaných styků dětí s násilným rodičem rozpracován asi nejlépe. Nicméně i zde se potýkají s nedostatkem vyškolených odborníků, na možnost asistovaného styku se musí někdy dlouho čekat. V Polsku mají pro pachatele domácího násilí speciální programy, které zajišťuje každé vojvodství. Důležitá je dle polské zkušenosti změna postojů celé společnosti k násilí, lepší výsledky se ukazují, když jsou programy dobrovolné. Druhá část programu byla věnována justici a ochraně dětí před domácím násilím. Zajímavým podnětem byl údaj z Německa, kdy zhruba ve 2/3 rozvedených párů je domluvena střídavá péče a dítě při ní zůstává na jednom místě. V České republice je toto číslo stále mnohonásobně nižší, stejně tak v ostatních zemích (Polsko, Slovensko). V Německu existují specializovaní státní zástupci, kteří se věnují problematice domácího násilí, speciální soudci ale nejsou. V otázce povinného vzdělávání soudců a státních zástupců na téma domácí násilí se obecně v Evropě vede diskuze o nestrannosti soudnictví. Jedná se pouze o doporučení se vzdělávat, v Německu byl zaveden kreditní systém nepovinného vzdělávání. V poslední části workshopu jsme se zaměřili na primární prevenci. Předali jsme si několik zajímavých nápadů na kampaně proti domácímu násilí. V Polsku např. vznikl krátký film s miss, který ukazuje na domácí násilí i ve velmi bohatých a dobře situovaných rodinách. Na Slovensku běžela v minulosti kampaň s názvem Piatá žena, v roce 2012 o.s. Fenestra rozjelo projekt s mládeží, kdy se pomocí fotografií, plakátů a kreseb vyjadřují žáci a studenti k problému domácího násilí. Velmi dobrá zkušenost je s využíváním sociálních sítí jako je např. Facebook nebo Twitter. Nejen v Německu běžela kampaň Muži proti násilí. Akce Bílá stužka je známá i v České republice. Důležité jsou i vzdělávací aktivity na školách. Na Slovensku se jednalo např. o projekt Růžový a modrý svět, v Německu se zaměřují spíše na diskuzi s dětmi o tom, co je to zdravý vztah. Mgr. Jana Kreuzmanová, sociální pracovnice, IC Praha Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 15 ČÍSLO 1

16 Ze sexbyznysu na trh práce? Konference + workshop pořádané organizací ROZKOŠ bez RIZIKA, o.s. ve dnech října 2012 v Domě světla Akce se uskutečnila v rámci stejnojmenného projektu, který realizuje o.s. ROZKOŠ bez RIZIKA z finančních zdrojů ESF - OP LZZ. Šlo o zahajovací mezinárodní konferenci za účasti zástupců zahraničních partnerských organizací z Německa a Holandska. Organizátoři dali prostor všem, kteří mají k tématu co říci. Dovolím si vybrat dva momenty, které mě z celého programu zaujaly nejvíce. Tím prvním bylo vystoupení kolegů z Německa a Holandska. Mimo jiné hovořili o tzv. Tippel zónách. Pracovnice německé organizace Hydra e.v. představila konkrétní projekt realizovaný v Kolíně nad Rýnem. Na okraji města byl vybudován areál, který má za úkol v podstatě nahradit ulici a poskytnout prostředí přijatelné pro všechny zainteresované - tedy pro sexuální pracovnice, zákazníky i občany města. Velký důraz je kladen na zajištění bezpečí. Z fotografií je patrné, že sice nejde o žádný komfort, ale svůj účel areál splňuje. Proto jsem také požádala o krátké vyjádření výkonnou ředitelku ROZKOŠE bez RIZIKA Lucii Šídovou. Zajímalo mě hlavně, jak se dívá na zajištění bezpečí pro klienty a hlavně pro sexuální pracovníky a pracovnice a dále zda se jí zdá perspektivní zavedení podobných zón i u nás. L.Š.: Měla jsem možnost navštívit Tippel zónu v Holandsku. V Nizozemí je nabízení sexuálních služeb mimo tuto zónu zakázáno. Dle dlouholetých zkušeností došlo k poklesu násilí na sexuálních pracovnicích v oblastech, kde byly zóny vytvořeny. Pravidelně zde pracuje cca 80 žen. Zóna je otevřena od 19 do 2 hod. Po celou dobu je zde k dispozici sociální pracovnice a policie, která střeží bezpečí žen. A skutečnost je taková, že ženy se opravdu na policii obracejí, pokud jsou ohrožovány či se necítí bezpečně. V tom se přístup těchto žen diametrálně liší od přístupu sexuálních pracovnic v ČR. Většina z nich se na policii neobrátí a vnímají policii jako represivní složku. K debatě o provozování Tippel zón přidal své zkušenosti i Ian Viesser z holandské organizace Rode Draad. V Holandsku funguje takovýchto chráněných zón již šest. Téma vzbudilo velkou pozornost a kolegové z Německa i Holandska byli doslova zaplaveni řadou otázek týkajících se jak provozních, tak etických aspektů této myšlenky. V Holandsku sexuální pracovnice vnímají policii jako pomoc a ochranu. Jako problém v ČR vidím neexistenci vymezených zón pro ženy, které chtějí pracovat na ulici. A pokud již vymezeny jsou, tak jen na nebezpečných místech, většinou za městem, kde chybí osvětlení a je zvýšené riziko ohrožení těchto žen např. násilím, nezaplacením, ale i usmrcením. Zóna Tippel v Holandsku pro poskytování sexuálních služeb. Poskytování sexuálních služeb mimo tuto zónu je v Nizozemí zakázáno. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 16 ČÍSLO 1

17 Každopádně bylo velmi zajímavé podívat se na podobný projekt trochu více zblízka a možná se do budoucna stane inspirací i pro některá naše města, kde je provozování prostituce v centru aktuálním problémem. Hydra e.v. představila ještě jeden zajímavý projekt, který nese název Opera. Jde o provozování klubu - chráněného prostoru, který mohou v provozních hodinách navštívit klienti a klientky Hydry, aniž by museli o sobě cokoli říkat nebo se hned zapojovat do nějakých aktivit. Naprosto nenásilnou formou se mohou postupně rozkoukat a mají-li chuť i zapojit do některé z aktivit (např. poslechnout si četbu v rámci literárního odpoledne, zúčastnit se společného vaření nebo se zúčastnit skupinové terapie apod.). Tím druhým zajímavým momentem pro mě bylo představení nového návrhu zákona o regulaci prostituce v ČR. Vystoupili zástupci MHMP, kteří se přímo podílejí na tvorbě zmíněného zákona. Rozvinula se velmi zajímavá a v závěru poměrně bouřlivá diskuze, kdy zástupci MHMP hájili svůj pohled na věc, zatímco pracovníci pomáhajících organizací, včetně těch zahraničních, projevovali obavy nad fungováním zákona v podobě, v jaké je navrhován. Zahraniční partneři seznámili přítomné s vývojem situace ve svých zemích po schválení zákona v obdobném znění. Jejich zkušenosti s odstupem času ukazují, že tento model není příliš šťastně nastavený. Postupně se tak rozvíjejí velmi silné vazby mezi klienty navzájem i mezi klienty a pracovníky klubu a vzniká tak prostředí, které dává šanci najít tu správnou motivaci ke změně životního stylu. Svoje vyprávění doprovodily pracovnice z Hydry i prezentací fotografií z klubu. Podle nového zákona by mělo být provozování sexuálních služeb legální živností, jako podmínku k jejímu provozování zákon ukládá povinnou registraci na obecním úřadě (který vymezí konkrétní podmínky v dané lokalitě) a rovněž povinné pravidelné zdravotní prohlídky. Jako nejkontroverznější se jeví sama podstata zákona - povinnost registrovat se a povinnost pravidelně se nechat vyšetřit. Jak sami sexuální pracovníci a pracovnice, tak např. terénní sociální pracovníci, se shodují v tom, že poskytování sexuálních služeb je pracovní činnost, kterou většina lidí tají. Bojí se prozrazení a nepřejí si, aby jejich osobní údaje figurovaly v jakémkoli registru na úřadě. Stejně tak zdravotní prohlídky mnozí dobrovolně a pravidelně podstupují, ale jen se zárukou naprosté anonymity. Výsledkem nařízené registrace a zdravotní péče pak bude naopak snížení počtu těch, kteří se nechávají pravidelně testovat i kontrolovat svůj zdravotní stav. Mám-li mluvit o svých pocitech z této části programu, tím hlavním je asi bezmoc. Na jedné straně je tu návrh nového zákona, který prezentují přímo jeho tvůrci - lidé, kteří na jeho tvorbě pracují jistě velmi usilovně a dlouhodobě. Na straně druhé je tu řada lidí z praxe, kteří mají díky svým dlouholetým zkušenostem vážné obavy, že navrhovaný zákon nebude funkční. Na jejich podporu zaznělo i několik příspěvků ze zahraničí. To, co my tu řešíme nyní, řešili u nich před cca deseti lety a jejich tehdejší obavy - ne nepodobné těm současným našim - se naplnily. Přes to všechno je výstupem asertivní postoj tvůrců zákona, který lze shrnout v podstatě do stále dokola opakované věty Na toto já mám bohužel jiný názor (kdy užití slova já dohání pocit zoufalství už téměř do krajnosti). Ještě jedna část programu mě zaujala i pobavila zároveň. Jak je na akcích Rozkoše bez rizika dobrým zvykem, závěr prvního dne zpestřilo vystoupení souboru Rozkoš, kterému předcházela prezentace bývalých sexuálních pracovnic a představení jejich pohledu na Zákon o regulaci prostituce. Díky za prostor, který dostali opravdu všichni zainteresovaní, díky za zajímavou a v mnoha ohledech inspirativní akci. Lada Poláková, DiS., sociální pracovnice, IC Praha Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 17 ČÍSLO 1

18 Domácí násilí v zahraničním kontextu Mezinárodní summit k násilí na ženách v Brazílii Nadace Avon pro ženy, brazilský Avon Institut a Vital Voices (americká nezisková organizace) uspořádala v posledním listopadovém týdnu roku 2012 již druhý globální summit o mezinárodním partnerství k ukončení násilí na ženách. Jedná se o jednu z mnoho iniciativ Vital Voices, která navazuje na první globální summit konaný v březnu 2010 ve Washingtonu,D.C. Tato iniciativa směřuje k vytvoření mezinárodní aliance k ukončení násilí na ženách. Summit byl zahájen 25. listopadu, tedy v den, který OSN označila jako Mezinárodní den boje proti násilí na ženách, a slaví se každoročně jako 16 dní aktivismu proti násilí páchaného na ženách. Třídenního summitu se zúčastnily delegace z České republiky, Jordánska, Indie, Ruské federace, Mexika, Argentiny, Brazílie a Jihoafrické republiky a samozřejmě zástupci nestátních neziskových organizací z USA, zástupci komerční sféry, občanské společnosti či amerického ministerstva zahraničních věcí. Celkem přes 70 účastníků, kteří si vyměnili své poznatky a zkušenosti v boji proti násilí na ženách a hledali efektivní řešení k ukončení násilí páchaného na ženách. Brazilští zástupci z řad policie, justice i nevládního sektoru prezentovali vývoj brazilského práva v řešení případů domácího násilí včetně právních opatření (velmi podobných české legislativě). Tzv. Maria de Penha law 1 - zákon, který v Brazílii umožňuje oddělení násilné a ohrožené osoby (zahrnuje i personální ochranu osoby ohrožené), byl přijat v roce O takovém návrhu musí rozhodnout soudce, a to do 48 hod. od jeho doručení. Problém lze spatřovat v možném navazujícím trestním řízení (proti její vůli), které může ublížit oběti. Pozoruhodná byla pro mě informace, že v Brazílii je každý rok evidováno 440 zavražděných žen v důsledku domácího násilí. Zmíněna byla telefonická krizová linka 180, na kterou mohou volat osoby ohrožené násilím 2 v rodině. Kolegové z brazilské policie představili síť policejních mobilních stanic pro ženy ve více než 5000 obcích v Brazílii, kde může být v případě sexuálního násilí/ znásilnění proveden i výslech poškozené. V rámci těchto mobilních stanic je poškozeným ženám nabídnuta nejen krizová pomoc, ale také čisté spodní prádlo a základní hygienické potřeby. Delegace České republiky na summitu v Brazílii (zleva Kateřina Kuncová/ProFem, Barbora Holušová/Intervenční centrum, Vladimír Vedra/Policie ČR, Katarína Šinková/Acorus) 1 Zákon je pojmenován po ženě, která se stala obětí domácího násilí a v důsledku 2 pokusů o zabití svým manželem ochrnula a je upoutána na invalidní vozík. 1 založena v roce 2006, od té doby přijala přes 3mil. hovorů, 42% z hovorů se týká fyzického násilí Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 18 ČÍSLO 1

19 Úsilí Brazílie v eliminaci násilí na ženách a šíření ochrany práv žen do společnosti je posíleno politickou reprezentací v popředí s první prezidentkou Dilmah Rousseff či ministryní Eleonorou Menicucci. Obě političky velmi významně vystupují ve prospěch ochrany žen a prosazování jejich práv, což může být inspirací pro ČR. Podle údajů brazilských kolegů existuje v Brazílii 400 policejních oddělení pro ženy, 75 azylových domů (ale přes 5000 měst), 90 center pro oběti, 53 specializovaných soudů a 22 specializovaných státních zástupců pro případy domácího násilí. Česká delegace prezentovala během závěrečného dne několik krátkodobých i střednědobých cílů, na které se chce zaměřit v příštích letech - mezi ně patří např. specializace v rámci policie a justice, zákon o bezplatné právní pomoci či preventivní programy pro děti v mateřských a základních školách atd. Velmi podnětná byla diskuse o společných centrech pro oběti domácího násilí, které existují již delší dobu v USA. Je snaha šířit tento model do dalších zemí. Např. v Jordánsku podpořila vznik národního centra pro rodinu jordánská královna. Zásluhu nejen na těchto aktivitách lze připsat také Avon Institutu, nevládní organizaci, která koordinuje řadu aktivit a také významně finančně podporuje výzkum a projekty související s tématikou násilí na ženách v Brazílii. Česká republika byla zastoupena pracovnicemi Intervenčního centra CSS Praha, ACORUsu, ProFem o.p.s. a zástupcem Policie ČR. Mjr. Vladimír Vedra z Krajského ředitelství Policie ČR Brno představil model interdisciplinární spolupráce, kterou koordinuje Magistrát města Brna. Dále hovořil o výcvicích policistů v problematice domácího násilí a speciální skupině policistů, kteří řeší pouze případy domácího násilí včetně trestního řízení (Městské ředitelství policie Brno). V jednom z panelů druhého dne summitu vystoupila Mgr. Kateřina Kuncová z Advocats (profem o.p.s.), která představila studii zaměřenou na ekonomické dopady domácího násilí v ČR. Tuto studii za finanční podpory Avon Foundation a USA zpracoval v minulém roce sociolog Mgr. Kamil Kunc z podkladů policie a státních institucí ČR. Tzv. Family Justice Centres (www.familyjusticecenter.org) soustředí pod jednou střechou všechny služby pro oběti, které tak nemusí navštěvovat další instituce a snižuje se tím riziko sekundární viktimizace. Spolupracují zde sociální pracovníci, právníci, psychologové, orgány péče o děti, zdravotníci atd. Je zde prostor pro větší spolupráci a vytváření společných plánů pro klienty. Tato centra pořádají např. min. jednou ročně zážitkové kempy pro děti z rizikových rodin, děti, které byly svědky násilí v rodině (http://camphope.org). Zajímavá byla panelová diskuse o zainteresování mužů do boje proti násilí na ženách, kterou řídil Casey Gwinn, prezident Aliance family justice center, a který zmínil vytvoření specializovaného týmu státních zástupců v Ka-lifornii pro domácí násilí a násilí na dětech. Z diskuse vyplynulo, že je velmi důležitá spoluodpovědnost mužů aktivně vystupujícíh proti násilí na ženách. Rovněž zdůraznil, aby děti dostávaly zprávy o nenásilném chování vůči ženám nejen z rodiny, ale také ze svého prostředí (školy, kroužky atd.). Na doplnění lze uvést nové stránky AVON Foundation určené pro sdílení dobré praxe k domácímu násilí: Mgr. Barbora Holušová, vedoucí Intervenčního centra Praha Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 19 ČÍSLO 1

20 Představujeme vám organizace, které pomáhají Nové služby v hl. m. Praze Občanské sdružení Pro Dialog, o.s. Služby Odborné psychosociální poradenství Odborné sociální poradenství Psychologické poradenství Speciálně pedagogické poradenství Psychoterapie Terapeutická práce s rodinou Asistence rodinám: Asistované předávání dětí, Asistovaná setkávání rodiče s dítětem, dětmi, Asistence pro rodičovský dialog o potřebách jejich dětí s cílem vytvoření rodičovské dohody o potřebách dítěte Rodinná mediace Krizová pomoc (forma psychosociální intervence, nikoliv ubytování) Formy Konzultace pro odborníky v oblasti práce s rodinou (možno i po u nebo telefonicky) Vzdělávací programy pro školy Vzdělávací programy pro dospělé Příprava a realizace seminářů pro pracovníky OSPOD na míru dle potřeby a požadavků v rámci výše jmenovaných oblastí zájmu Supervize, individuální, týmová, případová Individuální plány ( tvorba a práce s nimi, jejich význam) Případové konference, jejich význam, jejich organizování a moderování Koučink Konference, besedy, kulaté stoly Vzdělávání Oblasti zájmu Péče o rodinu s dětmi, práce s rodinou, pěstounská péče (výběr pěstounů), dítě v pěstounské rodině, komunikace v pěstounské rodině (s přihlédnutím k faktu, že jsou přítomny vlastní děti, případně komunikace s biologickou rodinou dítěte v pěstounské péči), neúplná rodina, rozvodové a po rozvodové stavy, změna rolí v rodině (například partnerský vztah se mění, zůstává rodičovská odpovědnost), domácnosti, kde nejsou všichni se všemi biologicky spřízněni (partner není biologickým rodičem,děti nejsou plně pokrevní sourozenci) domácí násilí, dopad domácího či partnerského násilí na rozvoj dětí, komunikace s dětmi, naplňování potřeb dětí, vliv náboženství nebo příslušnosti k církvím či ideovým společenstvím na rodinné klima, partnerské vztahy a péči o děti. Tým Pro Dialogu Sociální pracovnice, sociální pracovník a terapeutka Psycholožka, speciální pedagožka a mediátorka Kontakt Předsedkyně občanského sdružení Pro Dialog: Mgr. Jindřiška Krpálková, tel Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze 20 ČÍSLO 1

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NASILÍM LIBEREC

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NASILÍM LIBEREC Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o. INTERVENČNÍ CENTRUM PRO OSOBY OHROŽENÉ DOMÁCÍM NASILÍM LIBEREC Výroční zpráva 2012 O INTERVENČNÍM CENTRU Poslání organizace Posláním

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Institucionální a systémová pomoc obětem DN

Institucionální a systémová pomoc obětem DN Institucionální a systémová pomoc obětem DN Institucionální a systémová pomoc Je řešena: -Místní úrovni -Regionální úrovni -Národní úrovni v ČR Zejména: -Interdisciplinární spoluprací -Národním akčním

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Vyhodnocení Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 1 Obsah ÚVOD... 1 Benešov- Jednodenní seminář Bo Perssona švédského odborníka ohledně drogové problematiky pro odbornou veřejnost

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PODZIM 2016 DÉČKO LIBEREC Z. S. KONANÉ V PRAZE ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ V KRIZOVÉ INTERVENCI 24 hodin Číslo kurzu: 116 005 Cena kurzu: 2 900,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH) Termín konání:

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 Název střediska: Středisko poradenství Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je

Více

Zařízení sociální intervence Kladno

Zařízení sociální intervence Kladno Zařízení sociální intervence Kladno Bezplatná a diskrétní pomoc obětem domácího násilí. Výroční zpráva za rok 2 0 1 1-1 - Úvodní slovo: Vážení, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Intervenčního centra,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA

Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Zápis ze závěrečné hodnotící konference Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001 Datum konání: dne 25. června 2010

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Kurz je doporučen odbornou radou SOFT (Society of Family Therapy) v rámci tzv. malých programů. Kurz je akreditován MPSV. Východiska kurzu : Základním východiskem rodinného poradenství/terapie je předpoklad,

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

INFORMAČNÍ PREVENCE. - Meziooborová vyjasnění kompetencí vč. aktuálních změn, nové trendy ohledně konkrétní tr.č. apod.

INFORMAČNÍ PREVENCE. - Meziooborová vyjasnění kompetencí vč. aktuálních změn, nové trendy ohledně konkrétní tr.č. apod. INFORMAČNÍ PREVENCE Koncepce PK PČR 2014 2016 - Meziooborová vyjasnění kompetencí vč. aktuálních změn, nové trendy ohledně konkrétní tr.č. apod. - Směrem k veřejnosti když se něco stane (Klášterec, Klíčov)

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2012 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou

Více

2. Na základě výše uvedeného se COREPER žádá, aby Radu vyzval k přijetí výše uvedeného návrhu usnesení Rady ve znění uvedeném v příloze.

2. Na základě výše uvedeného se COREPER žádá, aby Radu vyzval k přijetí výše uvedeného návrhu usnesení Rady ve znění uvedeném v příloze. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2011 (02.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: COREPER/Rada Č. předchozího dokumentu: 6173/2/11 REV 2 ENFOPOL

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace

Jarmila Hasoňová. Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy příspěvková organizace Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy Domácí násilí a senioři Jedná se o zvlášť ohroženou skupinu s ohledem na přirozené změny, ke kterým dochází ve stáří Domácí násilí může být pácháno:

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE Národní centrum bezpečnějšího internetu PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 Projekt prevence rizikových jevů a kriminality spojené s užíváním internetu a online komunikací Jana Brandejsová Národní centrum bezpečnějšího

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník.

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník. ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník Benešov 2012 PRÁCE S RODINOU OBSAH PREZENTACE 1. Komplexní pohled

Více

Možnosti a limity opatrovnického soudnictví. Jana Zapletalová Koláčková 29. listopadu 2016, Praha

Možnosti a limity opatrovnického soudnictví. Jana Zapletalová Koláčková 29. listopadu 2016, Praha Možnosti a limity opatrovnického soudnictví Jana Zapletalová Koláčková 29. listopadu 2016, Praha Obsah prezentace Představení Justiční akademie + několik slov o vzdělávání opatrovnických soudců Zavádění

Více

Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu

Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu Domov pro seniory Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, Česká republika Soubor doporučení z pilotního testování know-how získaného v rámci projektu realizovaný v rámci OP LZZ CZ.1.04/5.1.01/77.00272 Domov dôchodcov,

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Řešené zakázky OP Šumperk 2015

Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Řešené zakázky OP Šumperk 2015 Analýza poskytování sociální služby Občanské poradny SPOLEČNĚ- JEKHETANE v Šumperku za rok Poskytovatel sociální služby: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. Místo poskytování služby: Hlavní třída 3/3, Šumperk

Více