Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze"

Transkript

1 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze

4

5 Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č. 302 Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok Senátní tisk č. 322 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 3. Evropský senátní tisk č. N 128/09 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách]a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 Evropský senátní tisk č. K 129/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii 4. Senátní tisk č. 312 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 5. Senátní tisk č. 313 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 6. Senátní tisk č. 314 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů 7. Senátní tisk č. 319 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 8. Senátní tisk č. 320 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 9. Evropský senátní tisk č. N 111/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES Evropský senátní tisk č. N 112/09 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení 1

6 Evropský senátní tisk č. K 113/09 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Program Čisté ovzduší pro Evropu Evropský senátní tisk č. N 114/09 Návrh rozhodnutí Rady o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku Senátní tisk č. 281 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března Senátní tisk č. 310 Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech června Senátní tisk č. 311 Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 13. Senátní tisk č. 306 Zpráva o vývoji Evropské unie v roce Senátní tisk č. 269 Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok Senátní tisk č. 315 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 16. Senátní tisk č. 270 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí, přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu Senátní tisk č. 280 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června Senátní tisk č. 321 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 19. Senátní tisk č. 277 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince Senátní tisk č. 316 Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 21. Senátní tisk č. 317 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 22. Senátní tisk č. 318 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 23. Senátní tisk č. 253 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana Štěcha a dalších senátorů o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 24. Senátní tisk č. 294 Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 2

7 obcí, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 25. Změna v orgánech Senátu 3

8 9. funkční období Obsah 23. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 23. července Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Tomáš Grulich... 2 Senátor Tomáš Grulich... 2 Senátor Tomáš Grulich... 2 Senátor Tomáš Grulich... 2 Senátor Tomáš Grulich Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 (senátní tisk č. 302)... 3 Ministr obrany ČR Martin Stropnický... 3 Senátor Jaroslav Sykáček... 4 Senátor Tomáš Jirsa... 5 Senátor Vladimír Dryml... 5 Ministr obrany ČR Martin Stropnický Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 322)... 6 Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka... 6 Senátor Jan Veleba... 7 Senátor Vladimír Dryml... 8 Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka... 9 Senátor Jan Veleba Ekologická produkce v Evropské unii (evropský senátní tisk č. N 128/09, č. K 129/09) Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Senátor Jan Látka Senátor Jan Hajda Další část schůze řídil místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 312) Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Jiří Bis I

9 Předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Eliška Wagnerová Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Vladimír Dryml Senátor Jaroslav Kubera Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Petr Vícha Senátorka Daniela Filipiová Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Jiří Bis Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 313) Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Petr Šilar Senátor Karel Korytář Senátor Radko Martínek Senátor Tomáš Jirsa Senátor Vladimír Dryml Senátor Karel Korytář Senátor Tomáš Jirsa Senátor Petr Vícha Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Vladimír Dryml Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Petr Šilar Další část schůze řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 314) Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Karel Korytář II

10 Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Radko Martínek Senátor Vladimír Dryml Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Martin Tesařík Senátor Hassan Mezian Senátor Jiří Čunek Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Jan Horník Senátor Miloš Vystrčil Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Jiří Čunek Senátor Radko Martínek Senátor Miloš Malý Senátor Jiří Čunek Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Karel Korytář Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Miluše Horská Senátor Tomáš Kladívko Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 319) Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Senátor Pavel Eybert Senátor Karel Kapoun Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 320) Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Senátor Ivo Bárek Senátor Miloš Vystrčil Senátor Pavel Eybert Senátor Vladimír Dryml Senátor Ivo Bárek Senátor Vladimír Dryml Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Senátor Ivo Bárek III

11 9. Program Čisté ovzduší pro Evropu (evropský senátní tisk č. N 111/09, č. N 112/09, č. K 113/09, č. N 114/09) Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Senátor Jan Látka Senátorka Eva Richtrová Senátorka Eva Syková Senátor Petr Gawlas Senátor Vladimír Dryml Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Senátor Jan Látka Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března 2014 (senátní tisk č. 281) Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jan Hajda Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech června 2014 (senátní tisk č. 310) Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor Tomáš Grulich místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Bis Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor Tomáš Grulich Senátor Tomáš Grulich místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Tomáš Grulich Senátor Tomáš Grulich Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (senátní tisk č. 311) Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor František Bublan Senátor Miroslav Škaloud Senátor Vladimír Dryml Senátor Tomáš Kladívko Senátor Vladimír Dryml Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor František Bublan Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2013 (senátní tisk č. 306) IV

12 Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor Antonín Maštalíř Senátorka Marta Bayerová Senátor Miloš Vystrčil Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor Antonín Maštalíř Další část schůze řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2013 (senátní tisk č. 269) Zdeňka Horníková Senátor Leopold Sulovský Senátor Lubomír Franc Senátor Vladimír Dryml Senátor Miloš Vystrčil Senátorka Alena Dernerová Senátor Petr Vícha Senátor Vladimír Dryml Zdeňka Horníková Senátor Leopold Sulovský Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 315) Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Karel Korytář Senátor Miloš Malý Senátorka Veronika Vrecionová Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátor Karel Korytář Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí, přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu 1973 (senátní tisk č. 270) Ministr dopravy ČR Antonín Prachař Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Vladimír Dryml den schůze 24. července Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013 (senátní tisk č. 280) V

13 Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Senátor Tomáš Kladívko Senátor Miroslav Antl místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Vladimír Dryml Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 321) Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Senátor Miroslav Antl Senátor Jan Horník Senátorka Eliška Wagnerová Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Vladimír Dryml Senátor Miloš Malý Místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátorka Božena Sekaninová Senátor Jiří Čunek Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Radko Martínek Senátor Jan Horník Senátor Jaroslav Kubera Senátor Stanislav Juránek Senátor Miloš Vystrčil Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková Senátor Miroslav Antl Senátorka Eliška Wagnerová Senátorka Eliška Wagnerová Další část schůze řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004 (senátní tisk č. 277) Ministr ČR Jiří Dienstbier Senátor Miroslav Antl Senátor Hassan Mezian Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (senátní tisk č. 316) Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Senátorka Daniela Filipiová Senátor Miroslav Nenutil Senátor Jan Horník VI

14 Senátorka Hana Doupovcová Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Miluše Horská Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Božena Sekaninová Senátorka Eva Syková Senátor Vladimír Dryml Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jaroslav Sykáček Senátorka Marta Bayerová Senátorka Milada Emmerová Senátor Václav Homolka Senátor Vladimír Plaček Senátorka Dagmar Terelmešová Senátorka Hana Doupovcová místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Josef Řihák Senátor Stanislav Juránek Senátor Jan Horník Další část schůze řídila 1. místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Hassan Mezian Senátor Petr Vícha Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Další část schůze řídil místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Senátorka Daniela Filipiová místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jan Horník Senátorka Hana Doupovcová Senátorka Daniela Filipiová Senátorka Daniela Filipiová Předseda Senátu Milan Štěch Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 317) Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Senátor Radek Sušil Senátor Vladimír Plaček Senátor Miroslav Škaloud Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jan Horník Hassan Mezian Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jan Horník Senátor Libor Michálek Senátor Josef Řihák Senátorka Daniela Filipiová VII

15 Senátor Miloš Vystrčil Senátor Vladimír Plaček Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Senátor Radek Sušil Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Miluše Horská Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 318) Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Senátorka Dagmar Terelmešová Senátorka Dagmar Terelmešová Senátor Jiří Bis místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Vladimír Dryml Senátorka Dagmar Terelmešová Návrh senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana Štěcha a dalších senátorů o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě (senátní tisk č. 253) Senátor František Bublan Senátor Jiří Bis Senátor Stanislav Juránek Senátor František Bublan Senátor František Bublan Senátor František Bublan Senátor Jiří Bis Senátor František Bublan Senátor Jiří Bis Senátor Jiří Bis Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 294) Senátorka Eliška Wagnerová Senátor Miroslav Nenutil Senátor Miroslav Škaloud Senátor Radko Martínek Senátor Miroslav Nenutil Senátor Miloš Malý Senátorka Eliška Wagnerová VIII

16 Senátor Miroslav Nenutil Senátorka Eliška Wagnerová Senátorka Eliška Wagnerová Změna v orgánech Senátu Senátor Tomáš Kladívko IX

17 Těsnopisecká zpráva z 23. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 23. července 2014 (Jednání zahájeno v 9.07 hodin.) Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, vítám vás na 23. schůzi Senátu. Všechny nás jistě zasáhla zpráva, která před několika dny přišla z Afghánistánu. Proto bych chtěl na začátku, abychom minutou ticha uctili památku vojáků, kteří zemřeli při plnění svých povinností v Afghánistánu. Jedná se o četaře Ivo Klusáka, desátníka Jana Šenkýře, desátníka Libora Ligače, rotmistra Jaroslava Lieskovana a rotmistra Davida Beneše. Nyní uctěme památku minutou ticha. Tato 23. schůze Senátu byla svolána na návrh Organizačního výboru podle 49 odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla rozdána ve středu 2. července letošního roku. Z dnešní schůze se omluvili tito senátoři: Pavel Lebeda. Dagmar Zvěřinová, Miroslav Krejča, Jaromír Strnad, Jiří Lajtoch, Zdeněk Schwarz, Petr Bratský, Jiří Šesták. A ještě přišlo doplnění o kolegu Pavla Trpáka. Prosím vás, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, pokud jste tak neučinili. Připomínám, že náhradní karty jsou k dispozici u prezence v předsálí Jednacího sálu. Nyní podle 56 odst. 4 určíme 2 ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli 23. schůze Senátu byli senátoři Patrik Kunčar a Miroslav Škaloud. Má někdo z vás připomínky k tomuto mému návrhu? Žádné nejsou, přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovateli 23. schůze Senátu byli senátoři Patrik Kunčar a Miroslav Škaloud. Zahajuji hlasování, kdo souhlasí, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Konstatuji, že v okamžiku hlasování č. 1 bylo registrováno 55 senátorek a senátorů, kvórum 28, pro návrh 53, proti nikdo, návrh byl schválen. Ověřovateli této schůze Senátu byli určeni senátoři Patrik Kunčar a Miroslav Škaloud. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 23. schůze Senátu. Návrh na jeho změnu a doplnění v souladu s usnesením Organizačního výboru vám byl rozdán na lavice. Má někdo z vás nějaký další návrh na změnu či doplnění pořadu schůze? Není tomu tak. Je? Pan kolega senátor Tomáš Grulich, prosím. Prosím, pane senátore. 1

18 Senátor Tomáš Grulich: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové. Senátní klub ODS navrhuje zařadit na dnešní schůzi Senátu odvolání 4 členů rady Ústavu pro studium totalitních režimů, konkrétně PhDr. Emilii Benešovou, PhDr. Jana Bureše, Mgr. Lukáše Jelínka a Michala Uhla, z důvodu jejich nespolehlivosti, na základě 7, odst. 5, zákona č. 181/2007 Sb. Všichni 4 jmenovaní členové rady se projevili nespolehlivými dle prvoinstančního rozsudku, kterým Obvodní soud pro Prahu 3 vyhověl žádosti Daniela Hermana, ze dne 2. května 2014, a označil jeho loňské odvolání z funkce ředitele ÚSTRu a následné propuštění ze zaměstnání za neplatné, z důvodu zneužití práva. Rada Ústavu pro studium totalitních režimů dlouhodobě využívala pravomoci, které jí zákon nesvěřuje, a navíc porušila právo Naděždy Kavalírové na řádný výkon funkce členky rady Ústavu pro studium totalitních režimů. My jsme na to již několikrát upozornili, ale nyní to potvrdil soud. Předseda Senátu Milan Štěch: Navrhujete jako který bod pořadu? Pane kolego, kam to navrhujete zařadit? Senátor Tomáš Grulich: Jako poslední bod. Předseda Senátu Milan Štěch: To znamená jako bod 25? Senátor Tomáš Grulich: Dneska poslední bod, dnešní poslední bod. Já nevím, jak dlouho to potrvá. Předseda Senátu Milan Štěch: Tak prosím, aby byl jasně řečený návrh. Senátor Tomáš Grulich: Je to za bod 22. Předseda Senátu Milan Štěch: Já nechci to tady zneužívat, ale upozorňuji, když to bude 22, resp. 23, tak se klidně může stát, že to bude zítra odpoledne. To není pevné zařazení. To bude jenom v pořadí 23. bod. Senátor Tomáš Grulich: Poprosil bych tedy o pevně zařazený bod, jako poslední bod v dnešním jednacím dnu, po 18. hodině, na 18. hodinu. Předseda Senátu Milan Štěch: Poslední bod dnešního jednání, 18. hodin. Dobře, budeme se řídit tou 18. hodinou. Takže slyšeli jste tento návrh. Kdo další chce doplnit či změnit pořad schůze? Není tomu tak. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích na změnu a doplnění pořadu 23. schůze. Budeme hlasovat o návrhu pana senátora Grulicha, který přednesl jménem klubu ODS, a to, aby na pořadu schůze byl zařazen jako poslední bod dnešního jednání, cca v 18 hodin, nový bod, který má název Odvolání 4 členů rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Souhlasí to tak? Nejsou námitky? Takže zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám. Hlasování č. 2, registrováno 63, kvorum pro přijetí 32, pro návrh 26, proti 23, návrh byl zamítnut. Nyní tedy budeme hlasovat o pořadu schůze tak, jak byl navržen Organizačním výborem. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. V hlasování č. 3 registrováno 2

19 64, kvorum 33, pro návrh 51, proti nikdo, návrh byl schválen. Schváleným pořadem se samozřejmě budeme řídit. Nyní projednáme bod, kterým je 1. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015 (senátní tisk č. 302) Tento senátní tisk uvede ministr obrany Martin Stropnický, kterého mezi námi vítám. Pane ministře, můžete se ujmout slova. Ministr obrany ČR Martin Stropnický: Dobrý den. Vážený pane předsedo Senátu, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, půjdu rovnou k jádru věci. V souvislosti s ruskou anexí Krymu a vývojem událostí na Ukrajině NATO přijímá některá opatření pro ujištění geograficky exponovaných spojenců o spolehlivosti alianční kolektivní obrany. V rámci svého příspěvku k těmto okamžitým opatřením Česká republika navrhla buď vyslat čtyři letouny Gripen s pozemním a létajícím personálem do pobaltských zemí, nebo prodloužit plánovanou ochranu vzdušného prostoru Islandu. Aliance zvolila druhou nabídku, což v praxi znamená prodloužení naší přítomnosti na Islandu z původně plánovaných pěti na devět týdnů a navýšení počtu létajícího a pozemního personálu z původních 50 na 75 osob. Zapojeny budou čtyři letouny JAS Gripen, což je stejný počet, jaký byl plánován v případě původní pětitýdenní mise. Mise se uskuteční v období říjen až prosinec tohoto roku. I když Island neleží bezprostředně na hranici s Ruskou federací, v blízkosti jeho vzdušného prostoru, dochází k významnému nárůstu aktivit ruských vzdušných sil. Naše mise nad Islandem proto nebude o nic jednodušší, ani méně významná, než je ochrana vzdušného prostoru pobaltských zemí. Naše působení při ochraně vzdušného prostoru Islandu nás bude celkově stát zhruba 33 mil. Kč. Tyto prostředky čerpány z rozpočtu ministerstva obrany a nějak záporně neovlivní původně plánované aktivity na tento rok. Kromě okamžitých opatření připravuje aliance řadu střednědobých a dlouhodobých opatření k posílení bezpečnosti členských států na své východní hranici. Většina přijatých opatření bude vyžadovat dodatečné síly a schopnosti, na jejichž realizaci se budou podílet přiměřeně i ozbrojené síly České republiky. Rozsah a hloubka těchto opatření budou záviset na dalším vývoji v Rusku a okolí. Česká republika má zájem na tom, aby Rusko bylo čitelným a zodpovědným aktérem respektujícím mezinárodní právní normy. Nepřejeme si konfrontaci, ani konflikt. Rusko nechceme považovat za nepřítele, ale vzhledem k jeho současnému chování jej nemůžeme považovat ani za důvěryhodného partnera. Pokud se tedy NATO rozhodne přijmout ze svého pohledu adekvátní opatření, Česká republika nesmí zůstat stranou. Děkuji za pozornost. Předseda Senátu Milan Štěch: Také vám děkujeme, pane ministře, a prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Garančním a zároveň jediným výborem, který se uvedeným návrhem zabýval, je výbor pro zahraniční věci, 3

20 obranu a bezpečnost. Tento výbor přijal usnesení, které máte jako senátní tisk č. 302/1. Zpravodajem výboru byl určen pan senátor Jaroslav Sykáček. Pane senátore, prosím, předložte nám zpravodajskou zprávu. Senátor Jaroslav Sykáček: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. O co kráčí, už tady pan ministr řekl. Jedná se, zjednodušeně řečeno, o navýšení počtu vojáků z 50 na 75 vojáků a prodloužení z pěti týdnů na dobu devíti týdnů. Danou záležitostí, resp. vysláním sil a prostředků ministerstva obrany v zahraničních operacích 2013 až 2014 jsme se zabývali již v roce 2012, resp. právě v roce 2012 požádala vláda podle Ústavy obě komory Parlamentu ČR o vyslovení souhlasu s vysláním odborných sil mimo území České republiky do dlouhodobě plánovaných operací NATO, EU a dalších na roky 2013 až Parlament ČR s těmito misemi vyslovil souhlas. V Senátu se pak tak konkrétně stalo usnesením č. 630, a to 13. června Nyní předkládá vláda oběma komorám Parlamentu ČR žádost, aby změnily svá usnesení z roku 2012 ohledně jedné z devíti plánovaných misí, je to již zmíněná účast na ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky, a to v tom počtu a v té době, jak již řekl i pan ministr. Vláda v předmětném senátním tisku č. 302 nabízí formulaci, která má podobu novelizace již zmíněného usnesení č. 630 z 13. června Jde tedy o jakousi obdobu novelizace zákona. Dikce Ústavy České republiky však jasně koncipuje vyslovení souhlasu s vysíláním ozbrojených sil. A zákon o jednacím řádu Senátu stanoví k hlasování Senátu o tom, zda vyslovuje souhlas s vysláním ozbrojených sil České republiky. Právní úprava nezná formu novelizace usnesení komor Parlamentu ČR, ale pouze a jen vyslovení souhlasu. V souladu s vyjádřením senátního legislativního odboru se proto doporučuje ve prospěch právní jednoznačnosti a správnosti postupu a rozhodování Senátu nevyužít vládou nabízený návrh na novelizaci usnesení Senátu, ale přímo a pozitivně formulovat dikci vyslovení souhlasu v souladu s Ústavou a jednacím řádem. Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost proto doporučuje Senátu Parlamentu ČR přijmout následující usnesení: I. Vyslovit souhlas s vysláním sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v celkovém počtu do 75 osob k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) v roce 2014 na dobu devíti týdnů; II. zrušit svůj souhlas s vysláním ozbrojených sil mimo území České republiky obsažený v čl. I. bodu 8 usnesení Senátu č. 630 z 23. schůze, konané dne 13. června 2012; III. požádat vládu, aby informovala Senát o působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v roce 2014, a to nejpozději do 30. června 2015; IV. určuje zpravodajem výboru k projednání na schůzi Senátu senátora Jaroslava Sykáčka; V. pověřuje předsedu výboru senátora Františka Bublana, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu. Dámy a pánové, to je v tuto chvíli vše a děkuji za pozornost. Předseda Senátu Milan Štěch: Také děkuji, pane zpravodaji, a prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů a plnil úkoly zpravodaje. 4

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 20. schůze Pořad 20. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 3. schůze Pořad 3. schůze 1. Senátní tisk č. 10

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 22. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 22. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 22. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 22. schůze Pořad 22. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad 12. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad 12. schůze 1. Informace vlády

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 6. schůze Pořad 6. schůze 1. Senátní tisk č. 42

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 13. schůze Pořad 13. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 61 9. funkční období 61 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek 2013 Parlament České republiky Senát

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 5. schůze Pořad 5. schůze 1. Senátní tisk č. 37

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 7. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 7. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 7. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 7. schůze Pořad 7. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 42. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 13. schůze Pořad 13. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR PhDr. Petr Kolář, Ph.D. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Informační podklad č. 1.172

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad 2. schůze 1. Pověření dalších senátorů

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin

Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin Zápis ze 14. schůze VZOB dne 6. června 2007 od 10,00 hodin Omluveni: sen. J. Pospíšil, R. Slavotínek, T. Töpfer Program: 1) Schválení programu a zápisu Schůzi řídil předseda sen. R. Sequens. Program viz

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

227/1 227/1 USNESENÍ. 9. funkční období

227/1 227/1 USNESENÍ. 9. funkční období 227/1 9. funkční období 227/1 USNESENÍ Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice č. 203 ze dne 14. května 2014 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 576. USNESENÍ SENÁTU ze 23. schůze, konané dne 24. července 2014 k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 1. schůze Pořad 1. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad 2. schůze 1. Informace vlády České

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 4. schůze Pořad 4. schůze 1. Senátní tisk č. 16

Více

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE tvorba zákonů v rovině moci výkonné JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády 1 Počátek procesu většinu zákonů připravují orgány moci výkonné málo známý proces (na

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 6. schůze Pořad 6. schůze 1. Senátní tisk č. 42

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 7. dubna 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 1. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 3. schůze Pořad 3. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

Volební a jednací řád. Stavebního bytového družstva Mír Teplice Volební a jednací řád Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Základní ustanovení... 3 Čl. 2 Působnost orgánů a členství v nich... 3 Čl. 3 Řízení orgánů... 3 Čl. 4 Rozhodování orgánů... 3 Čl.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Legislativní proces v Parlamentu a možnosti SP ČR

Legislativní proces v Parlamentu a možnosti SP ČR Legislativní proces v Parlamentu a možnosti SP ČR Pro lepší orientaci v možnostech, které SP ČR v legislativním procesu má, je zapotřebí nejprve krátce připomenout pár základních faktů. Jen orientace v

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Z á p i s. Nepřítomni: dne 21. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH, dne 22. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH,

Z á p i s. Nepřítomni: dne 21. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH, dne 22. února 2007 - posl. Jan MORAVA, Jindřich VALOUCH, Z á p i s z 11. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 21. a 22. února 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 17. schůze Pořad 17. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více