Tento manual byl vytvořen ISQ, Portugalsko, v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci, Přenos inovací, project PAC.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento manual byl vytvořen ISQ, Portugalsko, v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci, Přenos inovací, project PAC."

Transkript

1 Tento manual byl vytvořen ISQ, Portugalsko, v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci, Přenos inovací, project PAC.TT: Pedagogické a andragogické kompetence učitelů a lektorů v odborném vzdělávání a přípravě ( TR1-LEO ). Červen 2012

2 OBSAH 1. Rámec Obecné cíle a dovednosti Strukturální elementy - Moduly Metodologie a strategie školení Evaluace Profil lektora Přílohy obsahy školení a nástroje 43 1

3 1. RÁMEC 1.1 ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA: NOVÉ VÝZVY PRO LEKTORY Odborné vzdělávání a příprava hraje centrální roli a zvyšuje se její důležitost vzhledem k novým výzvám v Portugalsku a ve všech evropských zemích: globalizace, stárnutí, důležitost a rostoucí používání nových technologií a následné potřeby pro aktualizaci a získání nových dovedností. Tyto problémy vyžadují zvýšení investic do lidského kapitálu a následnou adaptaci současného odborného vzdělávání. Zaměření na odborné vzdělávání vede ke konkurenceschopnosti na trhu práce a ekonomických sektorů jako celku. Právě z těchto důvodů hraje odborné vzdělávání rozhodující roli při cestě ke na znalostech založené společnosti a ekonomice. V roce 2007 byl v Portugalsku vytvořen Národní kvalifikační system (NSK), který se vztahuje ke zvýšení kvality odborného vzdělávacího systému, jeho praxi a výsledkům. Také propaguje odborné a pedagogické dovednosti lektorů. V roce 2011 byla schválena nová právní úprava, která odpovídá těmto potřebám. Byla stanovena nová pravidla nejen pro kvalifikaci a certifikaci lektorů, ale i pro předchozí učení, jeho pokračování nebo uznávání kompetencí. Byly kladeny požadavky na důslednost a transparentnost, usnadnění porozumění odborného vzdělávání jeho poskytovatelům a zjednodušení postupů. Tento diploma by měl zvýšit kvalitu odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím dosažení těchto cílů: 1. Zvýšit certifikace pedagogických dovedností lektora s cílem podpořit dovednosti, které zajišťují efektivní pedagogický vztah v různých vzdělávacích kontextech 2. Stanovit "počáteční pedagogické školení lektorů" jako předpoklad přístupu k školícím aktivitám, jako zajištění kvalifikované intervence v této oblasti; 2 3. Podporovat průběžné vzdělávání lektorů, s důrazem na potřebu jejich nepřetržitou aktualizaci, zejména těm zaměřeným na znevýhodněné skupiny, mediaci, školení lektorů, distanční vzdělávání, na pracovní školení, školení managementu a koordinace, konzultant školení, zejména mezi malými a středními podniky.

4 Dle diploma je k provozování lektorské činnosti nezbytné mít Certifikaci pedagogických dovedností (PSC), který je možné získat na certifikačním školení. Možnosti získání toho certifikátu jsou popsány níže: Způsoby získání PSC Počáteční pedagogické školení lektorů Uznávání, validace a certifikace kompetencí Uznávání vysokoškolské kvalifikace Prezenční / b-learning Celkové / parciální stejné pedagogické dovednosti PSC 3

5 1.1 PEDAGOGICKÉ ŠKOLENÍ LEKTORŮ Volba typu školení pro počáteční a další přípravu by měla zohledňovat následující požadavky Počáteční pedagogické školení Pokračující pedagogické školení 90h Certifikace pedagogických dovedností (PSC) 30h - 50h Specializace certifikace pedagogických dovedností (PSCS) prezenční e-learning b-learning b-learning Následující schéma dokládá požadavky na kvalifikaci a úroveň profesních zkušeností, které by měl mít lektor, aby byl schopen úspěšně vykonávat činnost: 1. Vysokoškolská a/nebo profesní kvalifikace v oboru; ve kterém bude lektor vyvíjet aktivitu; 2. Příslušná profesní zkušenost v dosavadní oblasti, která umožní realistické vnímání trhu práce a tudíž znát hlavní problémy dané 3. Pedagogické školení k získání pedagogických dovedností a schopností. 4

6 Vysokoškolská kvalifikace a/nebo zkušenost Profesionální zkušenost Activita 1 Activita 2 Kariéra Pedagogické školení AKTIVITA LEKTORA Activita 4 Activita 3 Diskuse okolo profesního profilu lektora, jako o činnosti a ne jako o profesi nebo kariéře je kontroverzní. Činnost odkazuje konceptuálně na soubor chování/jednání vykonávaných pro technické provedení úkolu, metodu nebo výkon povolání,. Profese se vztahuje k počátečnímu vzdělávání/přípravě jedince, které bylo získáno formálním i neformálním a/nebo informálním způsobem. V tomto smyslu tato profese vyžaduje studie a rozsáhlé znalosti z dané oblasti, zatímco aktivita je spojena s funkcí vykonávanou na trhu práce (např. člověka, který má za sebou počáteční školení v oboru Psychologie je psycholog z povolání, ale může také vykonávat další činnosti, jako je například: (i) výzkumný pracovník, (ii) učitel, (iii) lektor, (iv) personálního manažer, atd.; stejně tak člověk, který prošel dvanáctiletým odborným vzděláním se zaměřením na oblast mechatroniky, může vykonávat následující činnosti: (i) mechanické, (ii) lektorské atd. 5

7 1.2 PROFESIONÁLNÍ DOVEDNOSTI LEKTORA: NOVÉ INTERVENČNÍ ZAMĚŘENÍ V současné době reaguje lektor na více problémů, a musí být připraven uspokojit potřeby na více konkurenčním trhu odborného vzdělávání. Pro splnění tohoto cíle je třeba nejprve pochopit, kdo je lektor. Obecně lze konstatovat, že je to kvalifikovaná osoba, s akademickým vzděláním a odbornou kvalifikací, s jejíž pomocí získává žák nové vědomosti a rozvíjí stávající dovednosti. Nicméně, v současné době společnosti na trhu očekávají od lektora více: vyžadují inspirující, motivující, mobilizing, aktivní, podnikavou a tvůrčí osobu, která je schopná porušovat tradiční paradigmata. Lektor musí být professional - podnikatel a měl by si budovat svou vlastní profesní cestu. Jako budovatel a manažer se musí dívat kolem sebe a přizpůsobit se změnám na trhu práce a rozvíjet řadu důležitých dovedností. Lektor nemůže jen učit a předávat znalosti, musí být zprostředkovatelem učení, měl by stimulovat rozvoj nových způsobů chování a postojů. Je to profesionál, který má pozitivní vliv na jeho žáky - orientace na zákazníka. Pozoruje a studuje individuální rozdíly žáků, jejich příčiny a důsledky. Lektor je profesioná, na kterého je kladeno mnoho požadavků, měl by současně propojovat odborné znalosti z oblasti psychologie, sociologie, pedagogiky, managementu a marketingu spolu s ostatními vědami. Proto tyto manažeři akumulují různé funkce po dobu své kariéry, jako malá firma. Tato metafora nám potvrzuje, že tito odborníci mají v sobě "marketingové oddělení", "oddělení lidských zdrojů", "účetní oddělení", "školící oddělení"... podobně, jako profesní profil, který se stále více objevuje na současném trhu, který je spojen s nejistotou a změnami. Dnes je požadováno, aby byli lektoři silně orientováni na dovednosti, a to nejen v pedagogickém prostředí, ale také na postoje a chování, které může je vyzdvihnout a jedinečným způsobem řešit soutěž lektorů na trhu. Diferenciace zahrnuje potřebu být podnikatelem, být samostatný a iniciativní, být schopný přizpůsobit se jakémukoli publiku, a být schopný opustit svoji oblast působnosti a jít nad rámec toho, co je tradiční a konvenční. Stručně řečeno, vyžaduje inovaci, kreativitu, rozmanitost a mediaci. 6

8 V této souvislosti je řada spouštěčů změn spojena se silnými a rychlými společenskými, ekonomickými, technologickými a sociálně-profesními změnami, stejně jako s rostoucí různorodost zákazníků (žáků) a trendy, které vyžadují reorganizaci výukových modelů a procesů. Toto vyžaduje, aby trenér mobilizovat dovednosti (kognitivní, afektivní a psychomotorické) v následujících hlavních oblastech: Nový kontext školení ICT Pedagogická kreativita Týmová a partnerská práce Trainer Lektor Sociální a etické diverzity Marketing Project management Entrepreneurship podnikání 7

9 Toto jsou tři základní témata, které jsou základem profesního profilu lektora: INTERVENČNÍ OBLAST PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ ŠKOLENÍ KONCEPCE ŠKOLENÍ VÝVOJ ŠKOLENÍ MONITORING A EVALUACE MAKRO DOVEDNOSTI Příprava a plánování vzdělávacího procesu Koncipování produktů školení Usnadnění vzdělávacího procesu Řízení síťování Management diversit Monitorování a evaluace výstupů školení JEDNOTLIVÉ DOVEDNOSTI Analýza kontextu školení Plánování školících aktivit Návrh produktů školení Vytvoření/aplikace didaktických a multimediálních prostředků Použití odlišných technik pedagogických interakcí a skupinové dynamiky Použití a řízení platforem pro spolupráci a vzdělávání Použití různých metod managementu během školení Vytvoření evaluačních nástrojů stanovení a report výstupů Klíčové dovednost potřebné pro výkonávání činnosti trenéra jsou systematizovány níže: Trainer core skills Klíčové dovednosti lektora Příprava a plán vzdělávacího procesu Usnadnění vzdělávacího procesu orientovaného na zákazníka (žáka) Monitoring a evaluace výsledků vzdělávání Managing dynamiky celoživotního učení Prozkoumání multimediálních zdrojů a řídících platforem pro spolupráci Management diverzit (diferenciální pedagogika a inkluzivní pedagogika) 8

10 2. OBECNÉ CÍLE A DOVEDNOSTI Pedagogické školení lektorů se zaměřuje na podporu získávání a zlepšování dovedností, které jsou přenositelné do jejich praxe. Tyto dovednosti jsou souvisejí s: 1. Školení animace 2. Návrh a vývoj vzdělávacích programů a pedagogických material 3. Školení managementu a koordinace 4. Výzkum a pilotování nových přístupů a metod, které lze použít pro různé cílové skupiny a kontexty v různých vzdělávacích typologiích Současný učební plán byl navržen s cílem, aby budoucí lektoři na konci školení byly schopni: i) Evaluace lektora, která je založena na obecném kontextu odborného vzdělávání a přípravy: Charakterizace kontextů a systémů odborného vzdělávání a přípravy Rozlišení dovedností, které jsou vyžadovány různými systémy Přijetí perspektivy sebehodnocení jejich praxe ii) Příprava, monitorování a hodnocení školících jednotek: Plánování školících jednotek na základě postupů a směrnic vzdělávacího plánu nástroj managementu v každé organizaci Správná formulace pedagogických cílů, které budou řídit vzdělávací aktivitunavrhnout a implementovat vhodné metodiky na cíle, cílové skupiny a vzdělávací kontext 9

11 Vývoj hodnotícího mechanismu učení, který je použitelný pro pedagogickou praxi jako součást interaktivního hodnotícího systému školení Použití a vývoj vhodných didaktických a multimediálních prostředků ve vzdělávání, které používají různé podpory, dle dané pedagogické strategie Adaptace vzdělávacího procesu v šem specifikům Vytvoření efektivního a produktivního pedagogického vztahu ke každé skupině žáků iii) Reflexe vzdělávacích systémů: Vývoj konstruktivních analýz, které mohou přispět ke zlepšení vzdělávacích systémů na technicko-pedagogických a/nebo organizačních úrovních Lektor by měl být schopen vytvořit si diferencovaný pedagogický vztah, který je dynamický a efektivní s více různými skupinami či jednotlivci, s cílem usnadnit získávání vědomostí a dovedností a také s cílem rozvinout postoje a chování vhodné pro danou profesi s ohledem na současné i budoucí požadavky trhu práce. 10

12 3. STRUKTURÁLNÍ ELEMENTY - MODULY 3.1 STRUKTURA MODULŮ Počáteční pedagogické školení lektorů - referenční je strukturováno do jednotlivých modulů, které mohou být monitorovány prostřednictvím různých způsobů intervence školení: Prezenční školení Smíšené školení Referenční školení probíhá po dobu minimálně 90 hodin s maximálně 12 účastníky (skupiny by měly mít minimálně 8 účastníků). Od 12 účastníků, by měl být pro každý element navýšen počet hodin o 2 hodiny v modulu 2 (počáteční simulace školení) a v modulu 9 (simulace závěrečného školení). V závislosti na typu intervence školení mohou mít skupiny: 8-18 účastníků v prezenčním školení 8-25 účastníků, ve smíšeném školení (v případě, že má skupina více než 12 účastníků, měla by být rozdělena do 2 skupin pro synchronizovanou lekci) Tento školící kurz by měl trvat nejpozději do 6 měsíců. 11

13 Referenční struktura Referenční školení = 90 h Modul 1 Modul 1 = 10h Modul 2 Sub-modul 1 = 4h Lekce 1 = 2h Lekce 2 = 2h REFERENČNÍ ŠKOLENÍ Set obecných cílů Obecné dovednosti MODULY Obecné cíle Dovednosti SUB- MODULY Specifické cíle Mikro dovednosti Vývoj prezenčního školení předpokládá použití různých pedagogických metod a postupů v souladu s cíli, cílovými skupinami a kontextem školení, což zahrnuje mimo jiné lekce s různými metodami (např. expozitivní, demonstrativní, tázací a aktivní) a technikami (např. role-play, případové studie, brainstorming, pedagogické simulace apod.) 12

14 M1 Systém a kontext školení Sub-M1.1 Intervence kontextu Sub-M1.2 Učení, kreativita a podnikavost M2 Počáteční simulace školení Sub-M2.1 Příprava a simulace Sub-M2.2 Analýzy a akce zaměřené na zlepšení M3 Komunikace a skupinová dynamika Sub-M3.1 Komunikace a vztahové chování Sub-M3.2 Diverzita v kontextu školení M4 Pedagogické metodologie a strategie Sub-M4.1 Pedagogické metody a techniky Sub-M4.2 Pedagogika a inkluzivní a diferenciované učení M5 Operationalization a akční plán Sub-M5.1 Dovednosti a operační cíle Sub-M5.2 Plánování vzdělávacího- školícího procesu M6 Didaktické prostředky a multimedia Sub-M6.1 Prozkoumání didaktických prostředků Sub-M6.2 Multimediální prezentace 13

15 M7 Platformy pro vzdělávání a spolupráci Sub-M7.1 Platformy: účely a funkce Sub-M7.2 Virtuální vzdělávací komunity M8 Hodnocení školení a vzdělávání Sub-M8.1 Kvalitativní a kvantitativní hodnocení Sub-M8.2 Hodnocení školení M9 Závěrečná simulace školení Sub-M9.1 Příprava a simulace Sub-M9.2 Analýza a prospectiv technicko-pedagogická Školení pro lektory zahrnuje následující rozměry: a) Pedagogické, jejichž cílem je získávání a rozvoj potřebných dovedností, v podmínkách modalit, kontextů a cílových skupin, včetně využití ICT a komunikace v odlišných vzdělávacích situacích b) Organizační, zahrnující techniky a metody plánování, managementu, organizace, monitorování a evaluaci školení c) Praktické, které spočívají v použití a kontextualizaci skutečných nebo simulovaných technických a pedagogických dovedností rozvíjejících se během školení d) Deontologické a etické, které zahrnují dodržování pravidel a profesních hodnot, stejně tak jako rovnost žen a mužů a etnické a kulturní rozmanitosti. 14

16 PEDAGOGICKÉ ORGANIZAČNÍ PRAKTICKÉ DEONTOLOGICKÉ A ETICKÉ M1 - Systém a kontext školení M2 - Počáteční simulace školení M3 - Komunikace a skupinová dynamika M4 - Pedagogické metodologie a strategie M5 Operationalizační a akční plán M6 - Didaktické prostředky a multimedia M7 - Platformy pro vzdělávání a spolupráci M8 - Hodnocení školení a vzdělávání M9 - Závěrečná simulace školení 3.2 REFERENČNÍ ŠKOLENÍ: METODOLOGICKÝ PRŮVODCE A) Pedagogické simulace: zásady Aplikace techniky "pedagogické simulace" vyžaduje, aby lektor kladl velký důraz na monitorování, zejména pokud se věnuje větší skupině (např. 18 účastníků). Je na lektorovi, jaký počet simulací žákům ukáže a jaká témata uzná za důležité pro jejich profesní i osobní rozvoj a bude se jim věnovat. Každý žák by se měl zúčastnit alespoň 10-ti hodin simulací. Pedagogické simulace mohou být nahrazeny jinými technikami, v případě, že žáci have already developed functions as trainers. Diagram níže ukazuje několik technik, které mohou být použity při vývoji modulů 2 a 9. 15

17 Pedagogická simulace Analýza profesní praxe Simulace, nebo pozorování v pracovním kontextu Dvojitá situace Sebekonfrontace B) Návrh intervenčního projektu Současný intervenční kontext lektora je velmi různorodý a vyžaduje širokou škálu dovedností, které přesahují technické a pedagogické dovednosti, mezi ně patří podnikatelský přístup, iniciativa a kreativita. Tato konstrukce intervenčního projektu, která byla vyvinuta pro celou dobu školení a je reflektována ve všech modulech, obohatí a rozvine dovednosti budoucího lektora na několika úrovních, např. technické, organizační a vztahové. Z tohoto důvodu by měla být viděna u žáků jako investice do jejich profesní budoucnosti. V tomto smyslu, ačkoli je vždy doprovázen pedagogickým týmem, musí každý žák navrhnout vzdělávací modul, ze kterého vytvoří příslušný školící plán. Tento plán může být základem pro závěrečné pedagogické simulace. Z praktických důvodů bude každý žák plánovat vzdělávací modul, který zahrnuje tyto oblasti: 16

18 Jméno modulu Rámec Doba trvání Cílová skupina Obecné cíle Specifické cíle Obsah vzdělávání Metodologie a strategie Didaktické prostředky Hodnocení C) Vzdělávací moduly Tento vzdělávací program nevyžaduje pevné pořadí modulů dle jejich čísel. Nicméně, frekvence některých modulů vyžaduje již dříve získané a vyhodnocené dovednosti. Proto je důležité napsat několik poznámek o jejich obsahu, které mohou podmínit efektivní účast jednotlivce a tím dosažení výsledků vzdělávání v příslušném modulu. Nejkritičtější moduly jsou: Modul 5 - Operationalization a akční plán Modul 8 Hodnocení školení a vzdělávání Modul 9 - Závěrečná simulace školení Tyto tři moduly vyžadují předchozí získání dovedností: Modul 5 - Operationalization a akční plán, ve kterém je znázorněn školící - vzdělávací proces, je nutné, aby jednotlivci ovládali tato témata: 17

19 Modul 1 Systém a kontext školení Modul 2 - Initial training simulation Modul 4 - Pedagogické metodologie a strategie M1 M2 M5 M4 Modul 8 Hodnocení školení a vzdělávání, který rozvíjí hodnotící nástroje, je nezbytné, aby jedinec zvládnul tato témata: Modul 1 Systém a kontext školení Modul 2 - Initial training simulation Modul 4 - Pedagogické metodologie a strategie Modul 5 - operacionalizace a akční plán M2 M4 M1 M8 M5 18

20 . Modul 9 - Závěrečná pedagogická simulace, pro ni je vyžadováno předchozí ověření všech ostatních modulů. M3 M4 M5 M6 M2 M1 M9 M7 M8 Je možné, aby si každý pedagogický tým, z logistických a/nebo z pedagogických důvodů definoval jiný tréninkový plán. Tři možnosti jsou doporučeny: Školící plán- možnosti M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M1 M2 M4 M6 M5 M8 M3 M7 M9 M1 M2 M6 M7 M3 M4 M5 M8 M9 19

21 C) Smíšené školení Pro vývoj smíšeného školení je nutné vzít v úvahu faktory, některé, které pomáhají objasnit lektorům a žákům jejich on-line role: Návrh podpůrného manuálu pro vzdělávací Management System - platformy pro vzdělávání a spolupráci (např. Moodle) Předchozí zkušenosti všech žáků s podobnou platformou pro vzdělávání a spolupráci Přesto je ještě pro rozvoj blended training vyžadováno: Realizace synchronních lekcí pro jeden modul, a je doporučeno, aby lektor -tutor byl mediátorem a stimulátorem on-line debatního procesu a podporoval interakci mezi všemi žáky. V zahajovacím dnu by měla být na fóru školení online asistence pro případ pochybností žáků Zařazení online tutora v pedagogickém týmu, který bude zodpovídat za technické a administrativní otázky a pedagogické záležitosti bude předávat příslušným lektorům Provádění pedagogických simulací v průběhu prezenčních lekcí Dosažení 95% aktivit, které jsou požadovány pro on-line moduly Maximální délka trvání 6 měsíců, jako pro prezenční modality 4. METODOLOGIE A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 4.1 PRAKTICKÁ CVIČENÍ Cílem těchto referencí je usnadnit operacionalizaci vzdělávacích modulů a dílčích modulů lektorovi, spojením několika praktických cvičení pro každý z modulů (viz přílohy). V tomto smyslu jsou některé příklady cvičení prezentovány jako vodítko pro lektora, který tak může lépe naplánovat školení. 20

22 Pro lepší harmonizaci vyplývá každé praktické cvičení ze struktury standardu, která obsahuje následující oblasti: Integrace modulu a submodulu Témata k řešení Cíle, kterých má být dosaženo Průběh Velikost skupiny (pokud je to relevantní) Potřebné materiály 4.2 PRACOVNÍ ITINERÁŘ Prezentace pracovních itinerářů (viz přílohy) má za cíl nastavit pedagogický rámec činností, které budou vyvíjeny v různých lekcích, popisuje cíle/dovednosti, kterých je třeba dosáhnout, definuje podmínky implementace (průběh doba trvání, velikost skupiny, potřebné materiály a physical space), určuje pedagogické metody, které mají být použity, a také jednotlivé kroky aktivit. Stejně jako navržená praktická cvičení slouží pracovní itineráře jako příklady a jejich použití není povinné. 5. EVALUACE 5.1 PŘIJATÁ EVALUAČNÍ METODOLOGIE Monitorování a evaluace jsou považovány za konstrukční prvky vzdělávacího procesu. Proto jsou charakterizovány jako kontinuální a systematické intervenční procesy, jejichž cílem je podporovat u účastníků critical and sustainable capacity, umožňující v průběhu a na konci školení ověření dovedností, které byly získány a/nebo rozvinuty. 21

23 Jako nedílná součást vzdělávacího procesu má evaluace jako prioritní cíl ověřování znalostí, dovedností a kompetencí získaných a/nebo rozvinutých u žáků v průběhu školení. Kromě tohoto hlediska jsou výsledky získané v jednotlivých sub-modulech/modulech interpretovány jako ověřování jednotlivých vzdělávacích aktivit. Metodika monitorování a evaluace školení je založena na souboru technik, zaměřených na identifikaci shapes, typů a nástrojů, které jsou k použitelné pro evaluaci. Umožňuje získání zpětné vazby od všech účastníků, aby kvalita celého systému podporovala neustálé zlepšování postupu a posuzování vzdělávání. Evaluace jako systematický, continuální a integrální proces obsahuje tři fáze: Počáteční evaluace (na začátku školení): diagnostická evaluace (vstupní profil) Průběžná evaluace (v průběhu školení): Formativní a sumativní evaluace (průběh/ vývoj školení) Závěrečná evaluace (na konci školení): sumativní evaluace (výstup profil) Základní cíle evaluace jsou: Počáteční evaluace (na začátku školení): diagnostická evaluace (vstupní profil) Průběžná evaluace (v průběhu školení): Formativní a sumativní evaluace (průběh/ vývoj školení) Závěrečná evaluace (na konci školení): sumativní evaluace (výstup profil) První cíl umožňuje identifikovat znalosti a dovednosti, které žáci mají před školením. Druhý lze definovat jako systematický a kontinuální proces, který nám říká, zda bylo během školení dosaženo pedagogických cílů, což umožňuje přizpůsobení vzdělávacího procesu v různých aspektech. Sumativní evaluace přebírá klasický účel evaluace a její význam stoupá, pokud ovlivňuje rozhodování na různých úrovních. Jedná se rozhodnutí, která mohou ovlivnit životy žáků a organizací. 22

24 Diagnostická Evaluace Diagnostická evaluace je klíčovým krokem pro lektory, protože tyto počáteční výsledky hodnocení první pedagogické simulace, umožňují identifikaci znalostí a dovedností, které žáci mají, a tím pomáhají definovat strategii vzdělávání, která je pro ně vhodná tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího pedagogického výsledku. Tato evaluace by měla být provedena prostřednictvím následujících šablon: Šablona evaluace pro zhodnocení plánu lekce úvodní pedagogické simulace Šablona evaluace pro zhodnocení pedagogických zdrojů použitých během úvodní pedagogické simulace Vzdělávací šablony k posouzení pokroku v pedagogických simulacích v oblasti rozvoje školení Formativní Evaluace Formativní (průběžná) evaluace si klade za cíl ukázat v průběhu vzdělávacího procesu, celkové hodnocení momentů (částí?) prováděné činnosti. Proto, s ohledem na konkrétní cíle uvedené na začátku modulu, formativní hodnocení umožňuje diagnostikovat, jakým způsobem bude žák následovat vzdělávací proces. Této zpětné vazbě je nezbytné přizpůsobit strategie, které jsou v mnoha případech rozhodující pro úspěch žáků. Lektor každého modulu musí vést formativní evaluaci v průběhu celého vzdělávacího procesu. Proto by měl lektor během vysvětlování a demonstrace neustále kontrolovat chápání a pokrok žáků, měl by klást otázky a pozorovat jejich reakce, měl by vždy vyzdvihnout to, co žák dělá dobře a co ne tak dobře, dávat návrhy na zlepšení práce, podporovat sebehodnocení a poskytovat jim prostředky pro evaluaci jejich vlastní práce a opravovat jejich chyby. Sebehodnocení je nezbytný proces samoregulace v rozvoji získaných nebo daných dovednosti a vysvětlení hodnotících kritérií je nezbytné pro pochopení kvality výkonu. 23

25 Sumativní evaluace Sumativní evaluace (učení) si klade za cíl kodifikovat kontinuální proces hodnocení do univerzálního referential (měřítko), které umožňuje certifikaci. Je povinností každého lektora zajistit ideální podmínky umožňující to, že sumativní hodnocení v každém modulu je výsledkem rovnováhy všech definovaných hodnotících prvků. Hodnocení vzdělávání může být dosaženo prostřednictvím použitím různých nástrojů a umožňuje měření výkonu žáka přičemž bere v potaz: Doménu konkrétních cílů, které mají být dosaženy účastí na školení Posílení pedagogických dovedností, které mají být dosaženy účastí na školení Stupeň oblasti pedagogických cílů je sledováno prostřednictvím: I. Zhodnocování prováděné lektory zapojené do akce tím, že účastníci pozorování v jednotlivých modulů, na úrovni domény předmětů, mezilidské vztahy, mezi ostatními. Tato vyjádření by měla být zaznamenána v pozorovací list účastníky modulu. II. Použití zprostředkováných evaluačních nástrojů. Na základě výsledků hodnocení každého lektora by měl být vyplněn pro každý modul Systematization Sheet of Participants in Intermediate Evaluation ve kterém je každý žák ohodnocen dle předdefinovaných hodnotících kritérií. Posílení pedagogických dovedností je kontrolováno pomocí srovnávací analýzy počáteční a závěrečné pedagogické simulace a evaluací Intervention Project. V tomto kontextu jsou hodnoceny následující parametry: I. Plán lekce, v žákově oboru, s ohledem na jeho strukturu a podpůrné materiály - Assessment Sheet of the Session Plan použitý v závěrečné pedagogické simulaci. II. Didaktické zdroje s přihlédnutím k technické preciznosti a kreativitě médií a dokumentů použitých při simulaci lekce - Assessment Sheet of the Session Plan použitý v závěrečné pedagogické simulaci. 24

26 III. Lektor v pedagogicko-didaktické oblasti vývoje školení, pozorováním předem stanovených analytických kritérií. Také při této formě evaluace je možné odstranit kritéria, která nejsou adekvátní k aktivitám daného školení, stejně tak je možné přidat nová/relevantnější, před začátkem školení (List pro pedagogické simulace vývoje školení) IV. Kvalita vzdělávacího modulu (List pro intervenci pedagogického projektu) s ohledem na jeho odlišné prvky: označení modulu, framework, průběh, cílová skupina, obecné a konkrétní cíle, vzdělávací obsah, metodologie a strategie, didaktické prostředky a evaluace. Závěrečná evaluace každého žáka definuje míru jeho úspěšného vzdělání, porovnává výsledky dosažené v průběžném hodnocení a operational objectives, které byly stanoveny na začátku. Zodpovědný a/nebo pedagogický koordinátor je člověk, který po obdržení hodnocení jednotlivých lektorů sestaví kvantitativní součet hodnocení na stupnici (1 až 5). Hodnotící škála vzdělávání (1 negativní hodnocení, 5 pozitivní hodnocení) KVALITATIVNÍ Nedostatečný Dostatečný Dobrý Velmi dobrý Výborný KVANTITATIVNÍ Číselně (1-5) Abecedně (A - E) E D C B A Procentuelně (0-20) Procentuelně (0-100%) 0-49% 50-69% 70-84% 85-94% % Váha každého z prezentovaných prvků je pro výpočet Závěrečné evaluace lektora odlišná. Jednotlivým prvkům jsou proto přidělena daná procenta na kterých se závěrečná evaluace zakládá: (i) Diagnostická Evaluace (DE): Počáteční pedagogická simulace - 10% 25

27 (ii) Sumativní evaluace (SE): Pedagogická cíle (PO) - 30% Pedagogické dovednosti (PS) - 30% Intervenční projekt (IP) - 30% ZÁVĚREČNÁ EVALUACE = [(0.10*DE) + (0.3*SE/OP) + (0.30*SE/PS) + (0.3*SE/IP)] Hodnocení žáka na konci školení bude stanoveno podle následujících kritérií: a) Uspěl, pokud je jeho konečné hodnocení rovno nebo vyšší než 2, což odpovídá kvalitativnímu hodnocení "dostatečný" a jeho účast na školení činila nejméně 95%. b) Neuspěl, pokud je jeho konečné hodnocení 1, což odpovídá kvalitativnímu hodnocení "nedostatečný", nebo byla jeho účast na školení méně než 95% z celého průběhu školení (a nesmí zameškat celý submodul). 26

28 Následující tabulka ukazuje globální popisy kvalitativní škály: Globální popis evaluačních kritérií NEDOSTATEČNÝ Zaměřeno na dovednosti Nedosažení klíčových dovedností Zaměřeno na cíle Nedosažení 50% z operačních cílů Je třeba prohloubení vzdělání, nebo zlepšení in terms of behaviors and attitudes DOSTATEČNÝ Dosažení klíčových dovedností Dosažení nejméně 50% z operačních cílů DOBRÝ VELMI DOBRÝ VÝBORNÝ Prokázání schopností pro řádné vykonávání činnosti lektora Dosažení všech dovedností Dosažení všech operačních cílů Prokázání dobrých komunikativních dovedností, schopnosti týmové spolupráce, analytické schopnosti a schopnosti samostatně se rozhodovat. Dosažení všech dovedností Dosažení všech operačních cílů Prokázání dostatečných komunikačních dovedností a schopnosti týmové spolupráce, vysokou angažovanost, analytické schopnosti, samostatnost a Překročení požadovaných dovedností kreativita při řešení problémů Překročení požadovaných operačních cílů Prokázání vyjímečných komunikačních dovedností a schopnosti týmové spolupráce, velkého odhodlání, analytických schopností, samostatnosti a kreativity při řešení problémů, důsledného používání mediálních kanálů, zdrojů a znalostních sítí a podnikatelského ducha Formativní proces evaluace Toto hodnocení je prováděno během školení a mělo by monitorovat jeho implementaci a dodávat informace sloužící pro monitorování a management kontroly procesu školení. Cílem této evaluace je posoudit kvalitu: struktury programu, přijaté metodiky, výkon lektora, akční organizační model, technické lidské a materiální zdroje. Tato zpětná vazba pomůže zodpovědnému/pedagogickému koordinátorovi při psaní Training Evaluation Final Report, který je zahrnut do Technical-Pedagogical Dossier a umožňuje tak jasné porozumění nejdůležitějším bodům a zlepšením pro budoucí školení. Jako nástroj se používají dotazníky, které prověřují kvalitu školení u žáků i lektorů: Dotazník kvality školení (vyplňuje žák) je zaměřen především na pedagogické cíle, tento dotazník umožní shromáždit názory o školení (o spokojenosti s akcí/modulem a 27

29 výkonem lektora), s cílem zlepšit jeho kvalitu. Dotazník musí být vyplněn během posledního dne školení. Dotazník kvality školení (vyplňuje lektor) lektor vyjadřuje svůj názor ve třech dimenzích Příprava: spolupráce s pedagogickým týmem a návrh školení Vývoj: práce s žáky a adekvátnost předem stanovených metod a technik Podpora: při koordinaci školení a logistice (učebny, vybavení) Dotazník by měl být vyplněn po skončení školení. 28

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII

Metodika VII Výchova k podnikání. Výchova k podnikání Metodika VII Výchova k podnikání Metodika VII Prosinec 2010 1 Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

Pokyny pro uchazeče. EuroPsy Evropský certifikát z psychologie. Výňatky z regulačních Směrnic vydáno Grada, 2008.

Pokyny pro uchazeče. EuroPsy Evropský certifikát z psychologie. Výňatky z regulačních Směrnic vydáno Grada, 2008. EuroPsy Evropský certifikát z psychologie Pokyny pro uchazeče Výňatky z regulačních Směrnic vydáno Grada, 2008. V angličtině lze stáhnout aktuální verzi na http://www.europsy-efpa.eu/regulations Definice

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc.

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra sociální politiky a sociální práce. Magisterská diplomová práce. Bc. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků administrativy a správy ve vysokoškolské instituci

Více

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Based on the project PreQual http://prequalsteps.maiz.at PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Zprávy

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Magisterská diplomová práce

Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Eliška Prokešová Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd obor Andragogika

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Manažerské kompetence v

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více