Tento manual byl vytvořen ISQ, Portugalsko, v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci, Přenos inovací, project PAC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento manual byl vytvořen ISQ, Portugalsko, v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci, Přenos inovací, project PAC."

Transkript

1 Tento manual byl vytvořen ISQ, Portugalsko, v rámci Programu celoživotního učení, Leonardo da Vinci, Přenos inovací, project PAC.TT: Pedagogické a andragogické kompetence učitelů a lektorů v odborném vzdělávání a přípravě ( TR1-LEO ). Červen 2012

2 OBSAH 1. Rámec Obecné cíle a dovednosti Strukturální elementy - Moduly Metodologie a strategie školení Evaluace Profil lektora Přílohy obsahy školení a nástroje 43 1

3 1. RÁMEC 1.1 ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVA: NOVÉ VÝZVY PRO LEKTORY Odborné vzdělávání a příprava hraje centrální roli a zvyšuje se její důležitost vzhledem k novým výzvám v Portugalsku a ve všech evropských zemích: globalizace, stárnutí, důležitost a rostoucí používání nových technologií a následné potřeby pro aktualizaci a získání nových dovedností. Tyto problémy vyžadují zvýšení investic do lidského kapitálu a následnou adaptaci současného odborného vzdělávání. Zaměření na odborné vzdělávání vede ke konkurenceschopnosti na trhu práce a ekonomických sektorů jako celku. Právě z těchto důvodů hraje odborné vzdělávání rozhodující roli při cestě ke na znalostech založené společnosti a ekonomice. V roce 2007 byl v Portugalsku vytvořen Národní kvalifikační system (NSK), který se vztahuje ke zvýšení kvality odborného vzdělávacího systému, jeho praxi a výsledkům. Také propaguje odborné a pedagogické dovednosti lektorů. V roce 2011 byla schválena nová právní úprava, která odpovídá těmto potřebám. Byla stanovena nová pravidla nejen pro kvalifikaci a certifikaci lektorů, ale i pro předchozí učení, jeho pokračování nebo uznávání kompetencí. Byly kladeny požadavky na důslednost a transparentnost, usnadnění porozumění odborného vzdělávání jeho poskytovatelům a zjednodušení postupů. Tento diploma by měl zvýšit kvalitu odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím dosažení těchto cílů: 1. Zvýšit certifikace pedagogických dovedností lektora s cílem podpořit dovednosti, které zajišťují efektivní pedagogický vztah v různých vzdělávacích kontextech 2. Stanovit "počáteční pedagogické školení lektorů" jako předpoklad přístupu k školícím aktivitám, jako zajištění kvalifikované intervence v této oblasti; 2 3. Podporovat průběžné vzdělávání lektorů, s důrazem na potřebu jejich nepřetržitou aktualizaci, zejména těm zaměřeným na znevýhodněné skupiny, mediaci, školení lektorů, distanční vzdělávání, na pracovní školení, školení managementu a koordinace, konzultant školení, zejména mezi malými a středními podniky.

4 Dle diploma je k provozování lektorské činnosti nezbytné mít Certifikaci pedagogických dovedností (PSC), který je možné získat na certifikačním školení. Možnosti získání toho certifikátu jsou popsány níže: Způsoby získání PSC Počáteční pedagogické školení lektorů Uznávání, validace a certifikace kompetencí Uznávání vysokoškolské kvalifikace Prezenční / b-learning Celkové / parciální stejné pedagogické dovednosti PSC 3

5 1.1 PEDAGOGICKÉ ŠKOLENÍ LEKTORŮ Volba typu školení pro počáteční a další přípravu by měla zohledňovat následující požadavky Počáteční pedagogické školení Pokračující pedagogické školení 90h Certifikace pedagogických dovedností (PSC) 30h - 50h Specializace certifikace pedagogických dovedností (PSCS) prezenční e-learning b-learning b-learning Následující schéma dokládá požadavky na kvalifikaci a úroveň profesních zkušeností, které by měl mít lektor, aby byl schopen úspěšně vykonávat činnost: 1. Vysokoškolská a/nebo profesní kvalifikace v oboru; ve kterém bude lektor vyvíjet aktivitu; 2. Příslušná profesní zkušenost v dosavadní oblasti, která umožní realistické vnímání trhu práce a tudíž znát hlavní problémy dané 3. Pedagogické školení k získání pedagogických dovedností a schopností. 4

6 Vysokoškolská kvalifikace a/nebo zkušenost Profesionální zkušenost Activita 1 Activita 2 Kariéra Pedagogické školení AKTIVITA LEKTORA Activita 4 Activita 3 Diskuse okolo profesního profilu lektora, jako o činnosti a ne jako o profesi nebo kariéře je kontroverzní. Činnost odkazuje konceptuálně na soubor chování/jednání vykonávaných pro technické provedení úkolu, metodu nebo výkon povolání,. Profese se vztahuje k počátečnímu vzdělávání/přípravě jedince, které bylo získáno formálním i neformálním a/nebo informálním způsobem. V tomto smyslu tato profese vyžaduje studie a rozsáhlé znalosti z dané oblasti, zatímco aktivita je spojena s funkcí vykonávanou na trhu práce (např. člověka, který má za sebou počáteční školení v oboru Psychologie je psycholog z povolání, ale může také vykonávat další činnosti, jako je například: (i) výzkumný pracovník, (ii) učitel, (iii) lektor, (iv) personálního manažer, atd.; stejně tak člověk, který prošel dvanáctiletým odborným vzděláním se zaměřením na oblast mechatroniky, může vykonávat následující činnosti: (i) mechanické, (ii) lektorské atd. 5

7 1.2 PROFESIONÁLNÍ DOVEDNOSTI LEKTORA: NOVÉ INTERVENČNÍ ZAMĚŘENÍ V současné době reaguje lektor na více problémů, a musí být připraven uspokojit potřeby na více konkurenčním trhu odborného vzdělávání. Pro splnění tohoto cíle je třeba nejprve pochopit, kdo je lektor. Obecně lze konstatovat, že je to kvalifikovaná osoba, s akademickým vzděláním a odbornou kvalifikací, s jejíž pomocí získává žák nové vědomosti a rozvíjí stávající dovednosti. Nicméně, v současné době společnosti na trhu očekávají od lektora více: vyžadují inspirující, motivující, mobilizing, aktivní, podnikavou a tvůrčí osobu, která je schopná porušovat tradiční paradigmata. Lektor musí být professional - podnikatel a měl by si budovat svou vlastní profesní cestu. Jako budovatel a manažer se musí dívat kolem sebe a přizpůsobit se změnám na trhu práce a rozvíjet řadu důležitých dovedností. Lektor nemůže jen učit a předávat znalosti, musí být zprostředkovatelem učení, měl by stimulovat rozvoj nových způsobů chování a postojů. Je to profesionál, který má pozitivní vliv na jeho žáky - orientace na zákazníka. Pozoruje a studuje individuální rozdíly žáků, jejich příčiny a důsledky. Lektor je profesioná, na kterého je kladeno mnoho požadavků, měl by současně propojovat odborné znalosti z oblasti psychologie, sociologie, pedagogiky, managementu a marketingu spolu s ostatními vědami. Proto tyto manažeři akumulují různé funkce po dobu své kariéry, jako malá firma. Tato metafora nám potvrzuje, že tito odborníci mají v sobě "marketingové oddělení", "oddělení lidských zdrojů", "účetní oddělení", "školící oddělení"... podobně, jako profesní profil, který se stále více objevuje na současném trhu, který je spojen s nejistotou a změnami. Dnes je požadováno, aby byli lektoři silně orientováni na dovednosti, a to nejen v pedagogickém prostředí, ale také na postoje a chování, které může je vyzdvihnout a jedinečným způsobem řešit soutěž lektorů na trhu. Diferenciace zahrnuje potřebu být podnikatelem, být samostatný a iniciativní, být schopný přizpůsobit se jakémukoli publiku, a být schopný opustit svoji oblast působnosti a jít nad rámec toho, co je tradiční a konvenční. Stručně řečeno, vyžaduje inovaci, kreativitu, rozmanitost a mediaci. 6

8 V této souvislosti je řada spouštěčů změn spojena se silnými a rychlými společenskými, ekonomickými, technologickými a sociálně-profesními změnami, stejně jako s rostoucí různorodost zákazníků (žáků) a trendy, které vyžadují reorganizaci výukových modelů a procesů. Toto vyžaduje, aby trenér mobilizovat dovednosti (kognitivní, afektivní a psychomotorické) v následujících hlavních oblastech: Nový kontext školení ICT Pedagogická kreativita Týmová a partnerská práce Trainer Lektor Sociální a etické diverzity Marketing Project management Entrepreneurship podnikání 7

9 Toto jsou tři základní témata, které jsou základem profesního profilu lektora: INTERVENČNÍ OBLAST PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ ŠKOLENÍ KONCEPCE ŠKOLENÍ VÝVOJ ŠKOLENÍ MONITORING A EVALUACE MAKRO DOVEDNOSTI Příprava a plánování vzdělávacího procesu Koncipování produktů školení Usnadnění vzdělávacího procesu Řízení síťování Management diversit Monitorování a evaluace výstupů školení JEDNOTLIVÉ DOVEDNOSTI Analýza kontextu školení Plánování školících aktivit Návrh produktů školení Vytvoření/aplikace didaktických a multimediálních prostředků Použití odlišných technik pedagogických interakcí a skupinové dynamiky Použití a řízení platforem pro spolupráci a vzdělávání Použití různých metod managementu během školení Vytvoření evaluačních nástrojů stanovení a report výstupů Klíčové dovednost potřebné pro výkonávání činnosti trenéra jsou systematizovány níže: Trainer core skills Klíčové dovednosti lektora Příprava a plán vzdělávacího procesu Usnadnění vzdělávacího procesu orientovaného na zákazníka (žáka) Monitoring a evaluace výsledků vzdělávání Managing dynamiky celoživotního učení Prozkoumání multimediálních zdrojů a řídících platforem pro spolupráci Management diverzit (diferenciální pedagogika a inkluzivní pedagogika) 8

10 2. OBECNÉ CÍLE A DOVEDNOSTI Pedagogické školení lektorů se zaměřuje na podporu získávání a zlepšování dovedností, které jsou přenositelné do jejich praxe. Tyto dovednosti jsou souvisejí s: 1. Školení animace 2. Návrh a vývoj vzdělávacích programů a pedagogických material 3. Školení managementu a koordinace 4. Výzkum a pilotování nových přístupů a metod, které lze použít pro různé cílové skupiny a kontexty v různých vzdělávacích typologiích Současný učební plán byl navržen s cílem, aby budoucí lektoři na konci školení byly schopni: i) Evaluace lektora, která je založena na obecném kontextu odborného vzdělávání a přípravy: Charakterizace kontextů a systémů odborného vzdělávání a přípravy Rozlišení dovedností, které jsou vyžadovány různými systémy Přijetí perspektivy sebehodnocení jejich praxe ii) Příprava, monitorování a hodnocení školících jednotek: Plánování školících jednotek na základě postupů a směrnic vzdělávacího plánu nástroj managementu v každé organizaci Správná formulace pedagogických cílů, které budou řídit vzdělávací aktivitunavrhnout a implementovat vhodné metodiky na cíle, cílové skupiny a vzdělávací kontext 9

11 Vývoj hodnotícího mechanismu učení, který je použitelný pro pedagogickou praxi jako součást interaktivního hodnotícího systému školení Použití a vývoj vhodných didaktických a multimediálních prostředků ve vzdělávání, které používají různé podpory, dle dané pedagogické strategie Adaptace vzdělávacího procesu v šem specifikům Vytvoření efektivního a produktivního pedagogického vztahu ke každé skupině žáků iii) Reflexe vzdělávacích systémů: Vývoj konstruktivních analýz, které mohou přispět ke zlepšení vzdělávacích systémů na technicko-pedagogických a/nebo organizačních úrovních Lektor by měl být schopen vytvořit si diferencovaný pedagogický vztah, který je dynamický a efektivní s více různými skupinami či jednotlivci, s cílem usnadnit získávání vědomostí a dovedností a také s cílem rozvinout postoje a chování vhodné pro danou profesi s ohledem na současné i budoucí požadavky trhu práce. 10

12 3. STRUKTURÁLNÍ ELEMENTY - MODULY 3.1 STRUKTURA MODULŮ Počáteční pedagogické školení lektorů - referenční je strukturováno do jednotlivých modulů, které mohou být monitorovány prostřednictvím různých způsobů intervence školení: Prezenční školení Smíšené školení Referenční školení probíhá po dobu minimálně 90 hodin s maximálně 12 účastníky (skupiny by měly mít minimálně 8 účastníků). Od 12 účastníků, by měl být pro každý element navýšen počet hodin o 2 hodiny v modulu 2 (počáteční simulace školení) a v modulu 9 (simulace závěrečného školení). V závislosti na typu intervence školení mohou mít skupiny: 8-18 účastníků v prezenčním školení 8-25 účastníků, ve smíšeném školení (v případě, že má skupina více než 12 účastníků, měla by být rozdělena do 2 skupin pro synchronizovanou lekci) Tento školící kurz by měl trvat nejpozději do 6 měsíců. 11

13 Referenční struktura Referenční školení = 90 h Modul 1 Modul 1 = 10h Modul 2 Sub-modul 1 = 4h Lekce 1 = 2h Lekce 2 = 2h REFERENČNÍ ŠKOLENÍ Set obecných cílů Obecné dovednosti MODULY Obecné cíle Dovednosti SUB- MODULY Specifické cíle Mikro dovednosti Vývoj prezenčního školení předpokládá použití různých pedagogických metod a postupů v souladu s cíli, cílovými skupinami a kontextem školení, což zahrnuje mimo jiné lekce s různými metodami (např. expozitivní, demonstrativní, tázací a aktivní) a technikami (např. role-play, případové studie, brainstorming, pedagogické simulace apod.) 12

14 M1 Systém a kontext školení Sub-M1.1 Intervence kontextu Sub-M1.2 Učení, kreativita a podnikavost M2 Počáteční simulace školení Sub-M2.1 Příprava a simulace Sub-M2.2 Analýzy a akce zaměřené na zlepšení M3 Komunikace a skupinová dynamika Sub-M3.1 Komunikace a vztahové chování Sub-M3.2 Diverzita v kontextu školení M4 Pedagogické metodologie a strategie Sub-M4.1 Pedagogické metody a techniky Sub-M4.2 Pedagogika a inkluzivní a diferenciované učení M5 Operationalization a akční plán Sub-M5.1 Dovednosti a operační cíle Sub-M5.2 Plánování vzdělávacího- školícího procesu M6 Didaktické prostředky a multimedia Sub-M6.1 Prozkoumání didaktických prostředků Sub-M6.2 Multimediální prezentace 13

15 M7 Platformy pro vzdělávání a spolupráci Sub-M7.1 Platformy: účely a funkce Sub-M7.2 Virtuální vzdělávací komunity M8 Hodnocení školení a vzdělávání Sub-M8.1 Kvalitativní a kvantitativní hodnocení Sub-M8.2 Hodnocení školení M9 Závěrečná simulace školení Sub-M9.1 Příprava a simulace Sub-M9.2 Analýza a prospectiv technicko-pedagogická Školení pro lektory zahrnuje následující rozměry: a) Pedagogické, jejichž cílem je získávání a rozvoj potřebných dovedností, v podmínkách modalit, kontextů a cílových skupin, včetně využití ICT a komunikace v odlišných vzdělávacích situacích b) Organizační, zahrnující techniky a metody plánování, managementu, organizace, monitorování a evaluaci školení c) Praktické, které spočívají v použití a kontextualizaci skutečných nebo simulovaných technických a pedagogických dovedností rozvíjejících se během školení d) Deontologické a etické, které zahrnují dodržování pravidel a profesních hodnot, stejně tak jako rovnost žen a mužů a etnické a kulturní rozmanitosti. 14

16 PEDAGOGICKÉ ORGANIZAČNÍ PRAKTICKÉ DEONTOLOGICKÉ A ETICKÉ M1 - Systém a kontext školení M2 - Počáteční simulace školení M3 - Komunikace a skupinová dynamika M4 - Pedagogické metodologie a strategie M5 Operationalizační a akční plán M6 - Didaktické prostředky a multimedia M7 - Platformy pro vzdělávání a spolupráci M8 - Hodnocení školení a vzdělávání M9 - Závěrečná simulace školení 3.2 REFERENČNÍ ŠKOLENÍ: METODOLOGICKÝ PRŮVODCE A) Pedagogické simulace: zásady Aplikace techniky "pedagogické simulace" vyžaduje, aby lektor kladl velký důraz na monitorování, zejména pokud se věnuje větší skupině (např. 18 účastníků). Je na lektorovi, jaký počet simulací žákům ukáže a jaká témata uzná za důležité pro jejich profesní i osobní rozvoj a bude se jim věnovat. Každý žák by se měl zúčastnit alespoň 10-ti hodin simulací. Pedagogické simulace mohou být nahrazeny jinými technikami, v případě, že žáci have already developed functions as trainers. Diagram níže ukazuje několik technik, které mohou být použity při vývoji modulů 2 a 9. 15

17 Pedagogická simulace Analýza profesní praxe Simulace, nebo pozorování v pracovním kontextu Dvojitá situace Sebekonfrontace B) Návrh intervenčního projektu Současný intervenční kontext lektora je velmi různorodý a vyžaduje širokou škálu dovedností, které přesahují technické a pedagogické dovednosti, mezi ně patří podnikatelský přístup, iniciativa a kreativita. Tato konstrukce intervenčního projektu, která byla vyvinuta pro celou dobu školení a je reflektována ve všech modulech, obohatí a rozvine dovednosti budoucího lektora na několika úrovních, např. technické, organizační a vztahové. Z tohoto důvodu by měla být viděna u žáků jako investice do jejich profesní budoucnosti. V tomto smyslu, ačkoli je vždy doprovázen pedagogickým týmem, musí každý žák navrhnout vzdělávací modul, ze kterého vytvoří příslušný školící plán. Tento plán může být základem pro závěrečné pedagogické simulace. Z praktických důvodů bude každý žák plánovat vzdělávací modul, který zahrnuje tyto oblasti: 16

18 Jméno modulu Rámec Doba trvání Cílová skupina Obecné cíle Specifické cíle Obsah vzdělávání Metodologie a strategie Didaktické prostředky Hodnocení C) Vzdělávací moduly Tento vzdělávací program nevyžaduje pevné pořadí modulů dle jejich čísel. Nicméně, frekvence některých modulů vyžaduje již dříve získané a vyhodnocené dovednosti. Proto je důležité napsat několik poznámek o jejich obsahu, které mohou podmínit efektivní účast jednotlivce a tím dosažení výsledků vzdělávání v příslušném modulu. Nejkritičtější moduly jsou: Modul 5 - Operationalization a akční plán Modul 8 Hodnocení školení a vzdělávání Modul 9 - Závěrečná simulace školení Tyto tři moduly vyžadují předchozí získání dovedností: Modul 5 - Operationalization a akční plán, ve kterém je znázorněn školící - vzdělávací proces, je nutné, aby jednotlivci ovládali tato témata: 17

19 Modul 1 Systém a kontext školení Modul 2 - Initial training simulation Modul 4 - Pedagogické metodologie a strategie M1 M2 M5 M4 Modul 8 Hodnocení školení a vzdělávání, který rozvíjí hodnotící nástroje, je nezbytné, aby jedinec zvládnul tato témata: Modul 1 Systém a kontext školení Modul 2 - Initial training simulation Modul 4 - Pedagogické metodologie a strategie Modul 5 - operacionalizace a akční plán M2 M4 M1 M8 M5 18

20 . Modul 9 - Závěrečná pedagogická simulace, pro ni je vyžadováno předchozí ověření všech ostatních modulů. M3 M4 M5 M6 M2 M1 M9 M7 M8 Je možné, aby si každý pedagogický tým, z logistických a/nebo z pedagogických důvodů definoval jiný tréninkový plán. Tři možnosti jsou doporučeny: Školící plán- možnosti M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M1 M2 M4 M6 M5 M8 M3 M7 M9 M1 M2 M6 M7 M3 M4 M5 M8 M9 19

21 C) Smíšené školení Pro vývoj smíšeného školení je nutné vzít v úvahu faktory, některé, které pomáhají objasnit lektorům a žákům jejich on-line role: Návrh podpůrného manuálu pro vzdělávací Management System - platformy pro vzdělávání a spolupráci (např. Moodle) Předchozí zkušenosti všech žáků s podobnou platformou pro vzdělávání a spolupráci Přesto je ještě pro rozvoj blended training vyžadováno: Realizace synchronních lekcí pro jeden modul, a je doporučeno, aby lektor -tutor byl mediátorem a stimulátorem on-line debatního procesu a podporoval interakci mezi všemi žáky. V zahajovacím dnu by měla být na fóru školení online asistence pro případ pochybností žáků Zařazení online tutora v pedagogickém týmu, který bude zodpovídat za technické a administrativní otázky a pedagogické záležitosti bude předávat příslušným lektorům Provádění pedagogických simulací v průběhu prezenčních lekcí Dosažení 95% aktivit, které jsou požadovány pro on-line moduly Maximální délka trvání 6 měsíců, jako pro prezenční modality 4. METODOLOGIE A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 4.1 PRAKTICKÁ CVIČENÍ Cílem těchto referencí je usnadnit operacionalizaci vzdělávacích modulů a dílčích modulů lektorovi, spojením několika praktických cvičení pro každý z modulů (viz přílohy). V tomto smyslu jsou některé příklady cvičení prezentovány jako vodítko pro lektora, který tak může lépe naplánovat školení. 20

22 Pro lepší harmonizaci vyplývá každé praktické cvičení ze struktury standardu, která obsahuje následující oblasti: Integrace modulu a submodulu Témata k řešení Cíle, kterých má být dosaženo Průběh Velikost skupiny (pokud je to relevantní) Potřebné materiály 4.2 PRACOVNÍ ITINERÁŘ Prezentace pracovních itinerářů (viz přílohy) má za cíl nastavit pedagogický rámec činností, které budou vyvíjeny v různých lekcích, popisuje cíle/dovednosti, kterých je třeba dosáhnout, definuje podmínky implementace (průběh doba trvání, velikost skupiny, potřebné materiály a physical space), určuje pedagogické metody, které mají být použity, a také jednotlivé kroky aktivit. Stejně jako navržená praktická cvičení slouží pracovní itineráře jako příklady a jejich použití není povinné. 5. EVALUACE 5.1 PŘIJATÁ EVALUAČNÍ METODOLOGIE Monitorování a evaluace jsou považovány za konstrukční prvky vzdělávacího procesu. Proto jsou charakterizovány jako kontinuální a systematické intervenční procesy, jejichž cílem je podporovat u účastníků critical and sustainable capacity, umožňující v průběhu a na konci školení ověření dovedností, které byly získány a/nebo rozvinuty. 21

23 Jako nedílná součást vzdělávacího procesu má evaluace jako prioritní cíl ověřování znalostí, dovedností a kompetencí získaných a/nebo rozvinutých u žáků v průběhu školení. Kromě tohoto hlediska jsou výsledky získané v jednotlivých sub-modulech/modulech interpretovány jako ověřování jednotlivých vzdělávacích aktivit. Metodika monitorování a evaluace školení je založena na souboru technik, zaměřených na identifikaci shapes, typů a nástrojů, které jsou k použitelné pro evaluaci. Umožňuje získání zpětné vazby od všech účastníků, aby kvalita celého systému podporovala neustálé zlepšování postupu a posuzování vzdělávání. Evaluace jako systematický, continuální a integrální proces obsahuje tři fáze: Počáteční evaluace (na začátku školení): diagnostická evaluace (vstupní profil) Průběžná evaluace (v průběhu školení): Formativní a sumativní evaluace (průběh/ vývoj školení) Závěrečná evaluace (na konci školení): sumativní evaluace (výstup profil) Základní cíle evaluace jsou: Počáteční evaluace (na začátku školení): diagnostická evaluace (vstupní profil) Průběžná evaluace (v průběhu školení): Formativní a sumativní evaluace (průběh/ vývoj školení) Závěrečná evaluace (na konci školení): sumativní evaluace (výstup profil) První cíl umožňuje identifikovat znalosti a dovednosti, které žáci mají před školením. Druhý lze definovat jako systematický a kontinuální proces, který nám říká, zda bylo během školení dosaženo pedagogických cílů, což umožňuje přizpůsobení vzdělávacího procesu v různých aspektech. Sumativní evaluace přebírá klasický účel evaluace a její význam stoupá, pokud ovlivňuje rozhodování na různých úrovních. Jedná se rozhodnutí, která mohou ovlivnit životy žáků a organizací. 22

24 Diagnostická Evaluace Diagnostická evaluace je klíčovým krokem pro lektory, protože tyto počáteční výsledky hodnocení první pedagogické simulace, umožňují identifikaci znalostí a dovedností, které žáci mají, a tím pomáhají definovat strategii vzdělávání, která je pro ně vhodná tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího pedagogického výsledku. Tato evaluace by měla být provedena prostřednictvím následujících šablon: Šablona evaluace pro zhodnocení plánu lekce úvodní pedagogické simulace Šablona evaluace pro zhodnocení pedagogických zdrojů použitých během úvodní pedagogické simulace Vzdělávací šablony k posouzení pokroku v pedagogických simulacích v oblasti rozvoje školení Formativní Evaluace Formativní (průběžná) evaluace si klade za cíl ukázat v průběhu vzdělávacího procesu, celkové hodnocení momentů (částí?) prováděné činnosti. Proto, s ohledem na konkrétní cíle uvedené na začátku modulu, formativní hodnocení umožňuje diagnostikovat, jakým způsobem bude žák následovat vzdělávací proces. Této zpětné vazbě je nezbytné přizpůsobit strategie, které jsou v mnoha případech rozhodující pro úspěch žáků. Lektor každého modulu musí vést formativní evaluaci v průběhu celého vzdělávacího procesu. Proto by měl lektor během vysvětlování a demonstrace neustále kontrolovat chápání a pokrok žáků, měl by klást otázky a pozorovat jejich reakce, měl by vždy vyzdvihnout to, co žák dělá dobře a co ne tak dobře, dávat návrhy na zlepšení práce, podporovat sebehodnocení a poskytovat jim prostředky pro evaluaci jejich vlastní práce a opravovat jejich chyby. Sebehodnocení je nezbytný proces samoregulace v rozvoji získaných nebo daných dovednosti a vysvětlení hodnotících kritérií je nezbytné pro pochopení kvality výkonu. 23

25 Sumativní evaluace Sumativní evaluace (učení) si klade za cíl kodifikovat kontinuální proces hodnocení do univerzálního referential (měřítko), které umožňuje certifikaci. Je povinností každého lektora zajistit ideální podmínky umožňující to, že sumativní hodnocení v každém modulu je výsledkem rovnováhy všech definovaných hodnotících prvků. Hodnocení vzdělávání může být dosaženo prostřednictvím použitím různých nástrojů a umožňuje měření výkonu žáka přičemž bere v potaz: Doménu konkrétních cílů, které mají být dosaženy účastí na školení Posílení pedagogických dovedností, které mají být dosaženy účastí na školení Stupeň oblasti pedagogických cílů je sledováno prostřednictvím: I. Zhodnocování prováděné lektory zapojené do akce tím, že účastníci pozorování v jednotlivých modulů, na úrovni domény předmětů, mezilidské vztahy, mezi ostatními. Tato vyjádření by měla být zaznamenána v pozorovací list účastníky modulu. II. Použití zprostředkováných evaluačních nástrojů. Na základě výsledků hodnocení každého lektora by měl být vyplněn pro každý modul Systematization Sheet of Participants in Intermediate Evaluation ve kterém je každý žák ohodnocen dle předdefinovaných hodnotících kritérií. Posílení pedagogických dovedností je kontrolováno pomocí srovnávací analýzy počáteční a závěrečné pedagogické simulace a evaluací Intervention Project. V tomto kontextu jsou hodnoceny následující parametry: I. Plán lekce, v žákově oboru, s ohledem na jeho strukturu a podpůrné materiály - Assessment Sheet of the Session Plan použitý v závěrečné pedagogické simulaci. II. Didaktické zdroje s přihlédnutím k technické preciznosti a kreativitě médií a dokumentů použitých při simulaci lekce - Assessment Sheet of the Session Plan použitý v závěrečné pedagogické simulaci. 24

26 III. Lektor v pedagogicko-didaktické oblasti vývoje školení, pozorováním předem stanovených analytických kritérií. Také při této formě evaluace je možné odstranit kritéria, která nejsou adekvátní k aktivitám daného školení, stejně tak je možné přidat nová/relevantnější, před začátkem školení (List pro pedagogické simulace vývoje školení) IV. Kvalita vzdělávacího modulu (List pro intervenci pedagogického projektu) s ohledem na jeho odlišné prvky: označení modulu, framework, průběh, cílová skupina, obecné a konkrétní cíle, vzdělávací obsah, metodologie a strategie, didaktické prostředky a evaluace. Závěrečná evaluace každého žáka definuje míru jeho úspěšného vzdělání, porovnává výsledky dosažené v průběžném hodnocení a operational objectives, které byly stanoveny na začátku. Zodpovědný a/nebo pedagogický koordinátor je člověk, který po obdržení hodnocení jednotlivých lektorů sestaví kvantitativní součet hodnocení na stupnici (1 až 5). Hodnotící škála vzdělávání (1 negativní hodnocení, 5 pozitivní hodnocení) KVALITATIVNÍ Nedostatečný Dostatečný Dobrý Velmi dobrý Výborný KVANTITATIVNÍ Číselně (1-5) Abecedně (A - E) E D C B A Procentuelně (0-20) Procentuelně (0-100%) 0-49% 50-69% 70-84% 85-94% % Váha každého z prezentovaných prvků je pro výpočet Závěrečné evaluace lektora odlišná. Jednotlivým prvkům jsou proto přidělena daná procenta na kterých se závěrečná evaluace zakládá: (i) Diagnostická Evaluace (DE): Počáteční pedagogická simulace - 10% 25

27 (ii) Sumativní evaluace (SE): Pedagogická cíle (PO) - 30% Pedagogické dovednosti (PS) - 30% Intervenční projekt (IP) - 30% ZÁVĚREČNÁ EVALUACE = [(0.10*DE) + (0.3*SE/OP) + (0.30*SE/PS) + (0.3*SE/IP)] Hodnocení žáka na konci školení bude stanoveno podle následujících kritérií: a) Uspěl, pokud je jeho konečné hodnocení rovno nebo vyšší než 2, což odpovídá kvalitativnímu hodnocení "dostatečný" a jeho účast na školení činila nejméně 95%. b) Neuspěl, pokud je jeho konečné hodnocení 1, což odpovídá kvalitativnímu hodnocení "nedostatečný", nebo byla jeho účast na školení méně než 95% z celého průběhu školení (a nesmí zameškat celý submodul). 26

28 Následující tabulka ukazuje globální popisy kvalitativní škály: Globální popis evaluačních kritérií NEDOSTATEČNÝ Zaměřeno na dovednosti Nedosažení klíčových dovedností Zaměřeno na cíle Nedosažení 50% z operačních cílů Je třeba prohloubení vzdělání, nebo zlepšení in terms of behaviors and attitudes DOSTATEČNÝ Dosažení klíčových dovedností Dosažení nejméně 50% z operačních cílů DOBRÝ VELMI DOBRÝ VÝBORNÝ Prokázání schopností pro řádné vykonávání činnosti lektora Dosažení všech dovedností Dosažení všech operačních cílů Prokázání dobrých komunikativních dovedností, schopnosti týmové spolupráce, analytické schopnosti a schopnosti samostatně se rozhodovat. Dosažení všech dovedností Dosažení všech operačních cílů Prokázání dostatečných komunikačních dovedností a schopnosti týmové spolupráce, vysokou angažovanost, analytické schopnosti, samostatnost a Překročení požadovaných dovedností kreativita při řešení problémů Překročení požadovaných operačních cílů Prokázání vyjímečných komunikačních dovedností a schopnosti týmové spolupráce, velkého odhodlání, analytických schopností, samostatnosti a kreativity při řešení problémů, důsledného používání mediálních kanálů, zdrojů a znalostních sítí a podnikatelského ducha Formativní proces evaluace Toto hodnocení je prováděno během školení a mělo by monitorovat jeho implementaci a dodávat informace sloužící pro monitorování a management kontroly procesu školení. Cílem této evaluace je posoudit kvalitu: struktury programu, přijaté metodiky, výkon lektora, akční organizační model, technické lidské a materiální zdroje. Tato zpětná vazba pomůže zodpovědnému/pedagogickému koordinátorovi při psaní Training Evaluation Final Report, který je zahrnut do Technical-Pedagogical Dossier a umožňuje tak jasné porozumění nejdůležitějším bodům a zlepšením pro budoucí školení. Jako nástroj se používají dotazníky, které prověřují kvalitu školení u žáků i lektorů: Dotazník kvality školení (vyplňuje žák) je zaměřen především na pedagogické cíle, tento dotazník umožní shromáždit názory o školení (o spokojenosti s akcí/modulem a 27

29 výkonem lektora), s cílem zlepšit jeho kvalitu. Dotazník musí být vyplněn během posledního dne školení. Dotazník kvality školení (vyplňuje lektor) lektor vyjadřuje svůj názor ve třech dimenzích Příprava: spolupráce s pedagogickým týmem a návrh školení Vývoj: práce s žáky a adekvátnost předem stanovených metod a technik Podpora: při koordinaci školení a logistice (učebny, vybavení) Dotazník by měl být vyplněn po skončení školení. 28

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE Obsah PŘEDMLUVA U _ ODDÍL I Cíle a zásady vzdělávání a rozvoje manažerů 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE 21 1.1 Komu říkáme manažer? 21 1.2 Cq manažeři dělají? 21 1.3 Obsah a struktura manažerské kompetence

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW KLÍČOVÉ KOMPETENCE

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW KLÍČOVÉ KOMPETENCE A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Vzdělávání & Rozvoj Plánování & Nábor & Výběr Kariérový růst Firemní strategie STRATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Firemní výsledky FF UK 18. DUBEN 2016 Odměňování Řízení

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82)

Hodnoticí standard. Muzejní edukátor (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Muzejní edukátor (kód: 82-041-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Muzejní edukátor Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE PRIORITIZACE POTŘEB Realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje Moravskoslezského kraje Ostrava Červen 2016 Dokument KAP - Prioritizace

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Od řízení kompetencí k validaci Zkušenosti a výzvy ve Švýcarsku

Od řízení kompetencí k validaci Zkušenosti a výzvy ve Švýcarsku Od řízení kompetencí k validaci Zkušenosti a výzvy ve Švýcarsku CH-Q systém řízení kompetencí Uznání a kontrola neformálního a informálního učení Projekt Grundtvig 2012-2014 Evropská konference, 20. ledna

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T)

Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: T) Metodik prevence sociálně patologických jevů (kód: 75-014-T) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání:

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY

LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY LEADREM UVNITŘ ANEB JAK NEJLÉPE VYUŽÍT SVÝCH OSOBNOSTNÍCH KVALIT K ROZVOJI ŠKOLY Příjemce podpory SCHOLA SERVIS zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov,

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010

Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010 SHRNUTÍ Evropský program pro kulturu Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém Závěrečná zpráva, červen 2010 Dopad kvalitního uměleckého a kulturního vzdělávání na úplný rozvoj jednotlivce,

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015

Vzdělávání dospělých v ČR. Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 Vzdělávání dospělých v ČR Jan Brůha Oddělení dalšího vzdělávání MŠMT 21. 5. 2015 1 2 12 Podíl dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU v letech 2008 2014 11,4 11 10,8 10,5 10,6 10 9,7 9 9,4 9,3

Více

Regionální Inovační StrategieZlínského kraje INOVAČNÍ STRATEGIE PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Regionální Inovační StrategieZlínského kraje INOVAČNÍ STRATEGIE PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Regionální Inovační StrategieZlínského kraje INOVAČNÍ STRATEGIE PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 2. listopad 2005 Jaime del Castillo, INFYDE S.L. OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 2. NÁVRH RIS 3. RIS JAKO NÁSTROJ INOVATIVNÍ

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí týmu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vedoucí týmu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více