Diskriminace. seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diskriminace. seniory"

Transkript

1 Diskriminace a špatné zacházen zení se seniory MUDr. Tamara Tošnerov nerová Ambulance pro poruchy paměti FNKV Ústav lékal kařské etiky a ošeto etřovatelství 3.LF UK, Praha 10 fnkv.cz

2 Ageismus Tendence preferovat mladší kandidáty přes stejně nebo dokonce lépe l kvalifikované starší Např.. v komerčním m funkcích, ch, v kulturním prostřed edí,, obdivující vitalitu a fyzickou krásu mládí, zatímco profese spíš íše e vyžaduj adují mravní nebo kvality intelektuála la.

3 Ageismus předpojatost proti jakékoli koli věkovv kové skupině Dospívaj vající ( Adultismus ), stereotypy: nezralý, neposlušný ný a nezodpovědný dný Senior ( Ageismus( Ageismus ), stereotypy: pomalý, slabý, závislý z a senilní

4 Mýty o stáří Diskriminace stáří ageismus 1. Staří žijí v rozvinutých zemích - do roku 2020 se výrazně přiblíží.. Středn ední délka života vzrůst stá,, snižuje se počet dětíd 2. Staří lidé jsou stejní 3. Stáří mužů a žen je stejné - u žen osteoporóza, diabetes, hypertenze, inkontinence, atritida 4. Stáří je křehkk ehké potřebuj ebující péči 5. Staří nemají společnosti čím m přispp ispět 6. Stáří je ekonomickou zátěžz ěží společnosti

5

6

7 Ageismus bere v úvahu privilegia mládí, zřídka dostupné ve stáří Mladí mohou chybovat či i být pomalí bez nálepky nemohoucí či i senilní Mladí mohou zapomenout jméno nebo adresu bez toho, že e by se s nimi jednalo blahosklonně Mladí mohou být popudliví nebo nepříjemn jemní bez toho, že e by se nazývali podivínsk nská nebo potrhlí Mladý muž zobrazovat a sdělovat své sexuáln lní pocity nebo citový stav na veřejnosti ejnosti aniž by byl nazván n oplzlým dědkemd dkem Mladí lidí mohou sdělovat příznaky p nemocí a zaujmou vážněji v spíš íše e než pohled on on stárne rne

8 Stárnouc rnoucí věk k nechrání Věkové složení odsouzených 2004 d) Věkové složení odsouzených od 30 do 40 roků do 16 roků od 16 do 17 roků od 17 do 18 roků od 18 do 21 roků od 50 do 60 roků od 60 do 70 roků nad 70 roků od 21 do 25 roků od 25 do 30 roků od 40 do 50 roků

9 Špatné zacházen zení dle skupiny pro dohled nad omezováním m osobní svobody veřejn ejného ochránce práv v svobody 2006 Podle míry m zásahu z do lidské důstojnostistojnosti

10 Špatné zacházen zení Jednání nerespektující lidskou důstojnostd podobu mučen ení,, krutého, nelidského či ponižuj ujícího zacházen zení nebo trestání, neúcty k člověku a jeho právům, nerespektování jeho sociáln lní autonomie, soukromí práva na spoluúčast v procesu o jeho vlastním životě zneužívání závislosti na poskytované péči i nebo její prohlubování

11 Pojmy spojené s týraným a zneužívaným stářím 1. Fyzické zneužívání 2. Sexuáln lní zneužívání 3. Psychologické a emocionáln lní zneužívání 4. Zanedbání 5. Vlastní zanedbání 6. Opuštění 7. Finanční nebo materiáln lní vykořis isťování, vydírání poznatky z USA z National Center On Elder Abuse, 1996

12 Oběti špatného zacházen zení ve stáří, USA bariéry ry hláš ášení: popírání zneužívání odpor k intervenci neznalost, kam se obrátit o pomoc protokol k hodnocení nejasností hranic diskrétnosti obava z odvety nedostatek znalosti o prevalenci a definicí o zneužívání seniorů 1996

13 Hláš ášení domácího násiln silí u seniorů USA

14 Věk k zneužívaných v USA

15 Pachatelé špatného zacházen zení se seniory dle pohlaví (USA)

16 Pachatelé špatného zacházen zení se seniory dle věku v (USA)

17 Pachatelé špatného zacházen zení u seniorů dle vztahu (USA)

18 Týraný senior? ČR

19 Důvody zneužívání starého člověka zátěž pečovatele, postižen ení a závislost z starého člověka, násilí jako naučen ené chování,, předp edávané z generace na generaci, odpověď na napětí či i konflikt, osobní problémy, závislost na podpoře e rodičů čů, zneužívání - nevhodná odpověď dětí na vlastní nedostatečnost nost

20 Z přednp ednášek zdravotníků

21 Propuštění z nemocnice Přístup personálu Syndrom vyhořen ení u zdravotníků Foto se souhlasem nemocné 84 l. vdovy

22 Zneužívání starého člověka v pohádk dkách bříb Grimmů Snímky z Perníkov kové chaloupky pod Kunětickou horou u Pardubic

23 Michael Bílek B (sochař) Babička

24 Senioři i ve Skandinávii

25 Senioři i v reklamě ČR

26 Sociáln lně patologické jevy (Kde je zneužívan vané stáří?) Šikana a násiln silí Domácí násilí,, násiln silí páchané na ženách, dětechd Záškoláctví Problém m krize a identity Alkoholismus a kouřen ení Kriminalita a delikvence Drogy a protidrogová prevence Závislost vislost na patologické (chorobné) ) hřeh Extremismus Syndrom týraných a zneužívaných dětíd Syndrom zavržen eného rodiče Rizikové sexuáln lní chování Sekty

27 Zápisky o životě,, smrti a útěku na MěsícM Saroyan William, Argo,, 2001 Kniha napsaná v Saroyanově nejtypičtější ším žánru osobním, literárn rním m eseji. V knize z roku 1970 užu poněkud starší Saroyan zaznamenává své myšlenky o životě,, smrti, cestování vesmírem a časem, o kávěk a cigaretách, ch, o cti a o tom, jak stárnout. Přestože e je užu starší ší,, stále v textu nalézáme onoho bravurního vypravěč ěče e stále mladého a dobrodružného ducha, kterého lze poznat podle humoru, zvídavosti, soucitu i citlivého vzteku. Saroyan, William,,

28 Černá kronika :03 - Nákladní automobil srazil ráno r v Krasejovce na Českobudějovicku 67letou chodkyni. Žena podle lékal kařů utrpěla středn edně těžká zranění,, ale přesto p zemřela. ela. Příčinu P smrti proto určí pitva.

29 Situace v ČR? V.s. stejná jako v ostatních zemích EU, USA Chybí data, monitoring předev edevším m ochota

30

ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S OSOBAMI POKROČILÉHO VĚKU - SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K DOMÁCÍMU NÁSILÍ

ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S OSOBAMI POKROČILÉHO VĚKU - SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K DOMÁCÍMU NÁSILÍ INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ŠPATNÉ ZACHÁZENÍ S OSOBAMI POKROČILÉHO VĚKU - SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K DOMÁCÍMU NÁSILÍ Odpovědná řešitelka: PhDr. Milada Martinková, CSc. Spoluřešitelé: Mgr.

Více

Kapitoly ze sociální patologie

Kapitoly ze sociální patologie Kapitoly ze sociální patologie PhDr. Lenka Průšová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze

Více

DŮSTOJNOST ŽIVOTA VE STÁŘÍ

DŮSTOJNOST ŽIVOTA VE STÁŘÍ DŮSTOJNOST ŽIVOTA VE STÁŘÍ PhDr. Hana Janečková PhD. Zpracováno dne 19.12.2012 O autorovi: Hana Janečková vyučuje problematiku komunitní péče a sociologie medicíny na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Více

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje

Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Základní charakteristiky domácího násilí na území Moravskoslezského kraje Projekt kvantitativního výzkumu Autor práce: Eva

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4

CESTA RESPEKTU. Minimální preventivní program. Mgr. Stanislava Motalová, Dis. Základní škola a mateřská škola, Praha 8, U Školské zahrady 4 CESTA RESPEKTU Minimální preventivní program Mgr. Stanislava Motalová, Dis. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program

Více

Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb

Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Aktivizace seniorů v centru sociálních služeb Diplomová práce Brno 2013 Autor práce: Bc. Petra Jurmanová Vedoucí práce: PhDr. Kateřina

Více

Ochraňte seniory před násilím

Ochraňte seniory před násilím Ochraňte seniory před násilím ROSA, 2013 2 Vydala: ROSA centrum pro týrané ženy, Podolská 242/25, Praha 4 v roce 2013 v rámci projektu Umění říci Ne, za podpory grantu prevence kriminality Ministerstva

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM

Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Kolektiv autorů SYNDROM CAN A ZPŮSOB PÉČE O RODINNÝ SYSTÉM Autorský kolektiv Věra Bechyňová, DiS. PhDr. Věduna Bubleová Mgr. Zora Dušková Bc. Radka Dydňanská PhDr. Šárka Gjuričová Mgr. Marta Konvičková

Více

VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU

VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU Vidovićová, L. 8. Stárnutí, věk a diskriminace nové souvislosti. MU: Brno. VĚKOVÉ NORMY VE VYŠŠÍM VĚKU Ve výzkumu Ageismus 7 jsme se zabývali také problémem věkových norem. Pro tuto baterii jsme využili

Více

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA PRAHA, EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Rodina jako neformální pečovatel o nesoběstačného seniora, zdroje a možnosti podpory, rizika a ohrožení Bakalářská práce Zdeňka Michálková Vedoucí

Více

Specifické metody sociální práce

Specifické metody sociální práce Tento učební materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PŘEDSTAVY A REALITA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ OSOB ODCHÁZEJÍCÍCH Z DĚTSKÉHO DOMOVA DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Petra Elisová, DiS. Sociální politika

Více

Problematika dětské pornografie a její prevence na škole

Problematika dětské pornografie a její prevence na škole Problematika dětské pornografie a její prevence na škole Praha 2003 1 Recenze : MUDr. Antonín Brzek PaedDr. Kubrichtová Vydal VÚP ve spolupráci s MŠMT Praha 2003 Sborník vyšel za výrazné podpory o.s. AUDENDO

Více

Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh

Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh Lucie Vidovićová spoluautor empirického výzkumu: Ladislav Rabušic VÚPSV

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech

Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Úloha sociálního pracovníka při řešení domácího násilí na seniorech Simona Hyková Katedra sociální práce Vedoucí práce: PhDr.

Více

Znalosti rodičů o problematice drog a drogových závislostí

Znalosti rodičů o problematice drog a drogových závislostí Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, Havlíčkovy sady 58, Praha 2 Znalosti rodičů o problematice drog a drogových závislostí Závěrečná zpráva z výzkumného úkolu 04/94 odpovědný řešitel: PhDr. Iva Petrová řešitelé:

Více

Dětská prostituce v České republice a její prevence

Dětská prostituce v České republice a její prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Dětská prostituce v České republice a její prevence Tereza Mašitová Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se

Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Dostupnost a využívání alternativních zařízení sociálními pracovníky při práci s dětmi se syndromem CAN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ SE ZAMĚŘENÍM NA REGION V LYSÉ NAD LABEM Sociální

Více

Informace rodičům o možných formách rizikového chování mládeže. Kdy a kde hledat pomoc

Informace rodičům o možných formách rizikového chování mládeže. Kdy a kde hledat pomoc Informace rodičům o možných formách rizikového chování mládeže Pod pojmem rizikové chování rozumíme chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních, výchovných a dalších

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00

Domácí násilí. www.persefona.cz. norway grants. Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Kde Persefonu najdu? Brno centrální kancelář Adresa: Persefona o. s. Jiráskova 8 Brno, 602 00 Mobilní linka: 737 834 345 (v pracovní dny 9:00-17:00) Pevná linka: 545 245 996 (v pracovní dny 9:00 17:00)

Více

Pobytové sociální služby pro seniory na Valašskomeziříčsku

Pobytové sociální služby pro seniory na Valašskomeziříčsku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Pobytové sociální služby pro seniory na Valašskomeziříčsku Bakalářská práce oemi Zubíková, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce:

Více

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole

Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole 5 Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Metodika Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání

Více

1. Mám podezření na sexuální zneužívání žákyně střední školy ze strany nevlastního otce. Jak mám postupovat, abych žákyni pomohla?

1. Mám podezření na sexuální zneužívání žákyně střední školy ze strany nevlastního otce. Jak mám postupovat, abych žákyni pomohla? Dotazy 1. Mám podezření na sexuální zneužívání žákyně střední školy ze strany nevlastního otce. Jak mám postupovat, abych žákyni pomohla? Problém sexuálního zneužívání je velmi citlivá záležitost. Nelze

Více