pravodaj Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek JEŘABINO, VÍTÁME TĚ V POČÁTKÁCH!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pravodaj Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek JEŘABINO, VÍTÁME TĚ V POČÁTKÁCH!"

Transkript

1 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA POČÁTKY Palackého náměstí 7 Počátky CZ tel.: mobil: pravodaj 7/2015 cena 8,- Kč / předplatné 7,50 Kč citát měsíce: JEŘABINO, VÍTÁME TĚ V POČÁTKÁCH! Miluje jen ten, co oplátkou nic nečeká. Antoine de Saint Exupéry Z OBSAHu: Slovo hejtmana Kraje Vysočina Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Co vás zajímá: policie PROJDĚTE SE S NÁMI NOVOU MĚSTSKOU TURISTICKOU TRASOU OZNÁMeNÍ A PODĚKOVÁNÍ NEMOCNICE V POČÁTKÁCH OSLAVILA DESETILETÉ VÝROČÍ Naše žákovská knížka NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ MC Lvíček Kino Počátky MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ Zkazky a pověsti od Javořice Knihovna Počátky PES, KTERÝ BYL PŘEDSTAVEN KRÁLI POČÁTECKá DECHOVKA ZVE K MOŘI ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY FESTIVAL DESIGN PIKNIK HOKEJISTÉ Z HC SPARTA PRAHA DOSTALI DO TĚLA V RESORTU SVATÁ KATEŘINA Archeologický výzkum na Palackého náměstí pozvánky Jeřabina? Jaká jeřabina? Co že to je? Otázky podobného typu jsme poprvé zaslechli už v roce V tomto roce jsme se s Jeřabinou setkali poprvé. Tenkrát 10. března 2011, jsme v našem novém otevřeném kinosále promítali pohádkový thriller Mikola tenkrát na Koločavě. Ve snímku o kouzlech, lásce, zradě a nenávisti natočeném podle předlohy díla Ivana Olbrachta - Nikola Šuhaj loupežník v hlavních rolích účinkovali herci s mentálním a kombinovaným postižením. Autorkou projektu byla ředitelka, ještě tenkrát ÚSPMP Těchobuz (Ústav sociální péče pro mentálně postižené), Simona Tomanová. Napsala scénář a zajistila natáčení filmu na Ukrajině, přímo ve skanzenu na Koločavě, vesnici, ve které se Olbrachtův román odehrával. Na otázku, Proč tento film vznikl? mi Simona Tomanová odpověděla: Cílem bylo umožnit lidem s mentálním postižením prožít nevšední zážitky při nevšední práci a ve snaze deklarovat společnosti, že s přiměřenou podporou dokážou lidé s mentálním postižením mnohé. ÚSP Těchobuz byl v roce 2011 zapojen do procesu transformace v Kraji Vysočina a od 1.ledna 2012 se ÚSP v Těchobuzi, změnil na Domov Jeřabina, p.o.. Změna názvu byla jedním z kroků, jehož cílem bylo vytvoření skutečného domova pro své klienty. A tak byla na Pelhřimovsku realizována výstavba nových zařízení v Cetorazi, Starém Pelhřimově, Humpolci, Horní Cerekvi, Novém Rychnově a i u nás v Počátkách pro 72 stávajících klientů. V našem městě první krok učinili naši zastupitelé, kdy 25. září 2012 na 12. zasedání, schválili převod pozemků z majetku města ve prospěch Kraje Vysočina se souhlasem uzavření kupní smlouvy na pozemky a se záměrem plánované výstavby nových objektů k bydlení pro klienty Domova Jeřabina. A 6. března 2013 nás ředitelka Tomanová v místní Sokolovně v rámci veřejného projednávání Zdravého města Počátky - Občan a Radnice v aktuálním tématu MY a chráněné Domy JEŘABINA a proč ne? informovala o této plánované výstavbě a trpělivě odpovídala se svými kolegy na otázky padajících z řad našich obyvatel. V Počátkách vznikly dva domy chráněného bydlení, ve kterých klienti Jeřabiny naleznou své zázemí a my jsme si je mohli v neděli na Dnu otevřených dveří v Domově Jeřabina Počátky prohlédnout. Obyvatelům z Domova Jeřabina nastala přestěhováním do nových domovů nová životní etapa. 12 mužů s mentálním, případně kombinovaným postižením, bude žít v šestičlenných domácnostech, které se pro ně postavily v našem městě. Budou moci opustit ústavní způsob života a začít žít svůj život v prostředí, které se podobá tomu našemu a se vším, co k němu patří práce, péče o svůj dům, zahradu, zvířata, nakupování, vaření, praní prádla, ale třeba i návštěva kina nebo koncertů. Stěhování do chráněného bydlení však rozhodně neznamená, že by se obyvatelé Domova Jeřabina tímto krokem ocitli bez asistence a na pospas každodenním životním problémům. Transformace z ústavní péče do chráněného bydlení má za cíl klienty naučit větší samostatnosti a umožnit jim důstojnější život, než který doposud zažívali. Klientům budou v domácnostech i nadále k dispozici asistenti, kteří jim budou pomáhat ve všem, co by se jim úplně nedařilo. V ulici Rudé armády v chrá- pokračování na další straně

2 pravodaj něném bydlení bude žít 6 lidí, kteří potřebují, mimo jiné, pomoc s dodržováním a respektováním společenských pravidel. Zde je také plánován stacionář s floristickou dílnou a zvířecí farma, kde se budou klienti starat o koně, kozičky a králíky. V Žižkově ulici budou žít lidé s mentálním postižením, kteří už zestárli, a protože již třeba špatně chodí a i v ostatních záležitostech svého života potřebují více pomoci asistentů, bude jim tato pomoc poskytnuta. Sami klienti se budou o své domy starat, budou si uklízet, pečovat o zahradu a starat se o svou domácnost. Za prací budou dojíždět do některého ze stacionářů, které v rámci transformace domova vznikly, například ve Starém Pelhřimově, Horní Cerekvi nebo u nás v Počátkách. Někteří z klientů Domova Jeřabina dokonce našli i skutečnou práci. Jejich život bude podobný našemu, říká ředitelka Domova Jeřabina Simona Tomanová a pokračuje: Ráno vstanou, připraví si snídani a pojedou do práce, nebo denního stacionáře. Po návratu se budou starat o svůj dům, nebo odpočívat. A připraví si večeři. S tímto vším jim budeme pomáhat my. Naši klienti nebudou žít u nás v práci, ale my budeme poskytovat sociální služby u nich doma. Tak jako třeba pečovatelka poskytuje služby naší babičce, nebo dědečkovi. Nezbývá mi než klientům Domova Jeřabina popřát, ať se jim v našem teď i jejich, městě líbí. Text i foto: Lí. SlOVO hejtmana KrAJE VySOČINA Na začátek července letos připadá významné výročí 600 let od upálení mistra Jana Husa. Už od začátku roku si ho připomínáme mnohými diskusemi historiků, články v nejrůznějších periodikách, filmy dokumentárními i tím monumentálním hraným. Jan Hus bez ohledu na vlastní riziko poukazoval na nešvary v praktikách církve, na potřebu její obrody a vůbec sociálně spravedlivé společnosti. Potřeba silnějšího duchovního rozměru života naší společnosti a vymýcení korupce a nespravedlivě rozmařilého života některých skupin obyvatel jsou bezesporu tématy, která vnímáme i dnes jako naléhavá. Proto je jeho odkaz stále aktuální. Stačí připomenout malý úryvek z Husova kázání: Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. I po šesti stech letech ta slova nejsou jen citátem z historie, ale cítíme v nich i odkaz na neveselou součást naší přítomnosti. Tolik k historii, ve které nacházíme i neradostné poučení pro současnost. Na červenec připadají ovšem i příjemnější chvíle spojené s dovolenou a cestováním. Jedinci s českým pasem je dnes otevřený celý svět i s mnohými exotickými destinacemi pokud může dostatečně otevřít i svou peněženku. Ale můžeme si také najít příjemné a zajímavé místo v některém z půvabných koutů naší země. S menšími náklady, bez stresů z náročného cestování, bez obav z obtížné domluvy nebo své nejisté bezpečnosti v neznámém prostředí. Průběžně se proto snažíme propagovat naši Vysočinu. Kraj i města vydávají stovky hodnotných i krásných brožur a informačních letáků o tom, co můžeme u nás zažít. Letos jsme se rozhodli podpořit povědomí o našem kraji i novým způsobem. Roadshow (tedy cestovní zábavný program) Poznejte Vysočinu je název pestré turistické nabídky, která byla už v červnu postupně představena v sedmi městech České republiky, odkud na Vysočinu turisté přijíždějí nejčastěji. Šlo nejen o informace, ale také o zábavné hry a soutěže. První ohlasy byly pozitivní. Organizátorem akce byla příspěvková organizace Vysočina Tourism a doufám, že se bude Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ČÍSLO 9 ZE DNE 10. ČERVNA 2015 podílet na zvýšení povědomí a také následné návštěvnosti celého našeho regionu. Na závěr mi proto dovolte použít můj oblíbený citát s dovětkem: Léto budiž pochváleno na Vysočině zvláště! Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina RADA SCHVALUJE termín konání 10. zasedání rady města ve středu od 15,15 hodin v kanceláři starosty města rozpočtové změny roku 2015 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne bod J), kterým vyhrazuje radě provádět rozpočtová opatření v souladu s rozpočtovými pravidly revokaci usnesení čl. V. odst. 2 usnesení rady č. 8/2015 ze dne a snižuje kupní cenu za vodovodní a kanalizační přípojku v areálu společnosti PRANTL Masný průmysl s.r.o. v ul. Stodolní v Počátkách na ,- Kč; původně stanovená cena ,- Kč byla stanovena podle znaleckého posudku, přípojka bude ve skutečnosti v rámci plánované výstavby demontována a zaslepena vlastním nákladem společnosti; rozšířením provozu vzniknou nová pracovní místa provedení rekonstrukce chodníků před bytovými domy pokračování na další straně

3 // červenec // 7/2015 č.p.532 a 533 na Lipárkách předlážděním použitou zámkovou dlažbou; práce budou financovány z kapitoly Údržba komunikací rozpočtu VTS s.r.o. Počátky; žádost o rekonstrukci byla podána důvěrníky uvede- ných domů z důvodu značných nerovností v současném povrchu, který neodpovídá bezpečnému pohybu a komplikuje zimní údržbu pronájem části p.p.č. 4080/1 o výměře 20 m 2 v k.ú. Počátky Mgr. Radomíru Dvořákovi, trv. bytem Počátky, za nabídnutou cenu nájmu 2,- Kč/m 2 /rok dle záměru č. 25/2012, s možností pronájmu za účelem zřízení zahrádky, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce; jedná se o pozemek za bytovým domem č.p. 508 v ul. Žirovnická veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, uzavřené mezi Městem Počátky poskytovatel a: Senior klub Lipárky 531, Počátky 4.000,- Kč Iniciativa Počátky překvapí Moravská 259, Počátky 1.000,- Kč Klub deskových her Vodičkova 148, Počátky 6.500,- Kč MC Lvíček, o.s. Sídliště 577, Počátky 3.000,- Kč Český svaz chovatelů, ZO Počátky Rudé Armády 312, Počátky 3.500,- Kč Český svaz žen, ZO Počátky Počátky 2.000,- Kč Junák český skaut Sušený tresky Počátky Kuželna 755, Žirovnice ,- Kč Český svaz včelařů, o.s. ZO Počátky Sídliště 573, Počátky 3.500,- Kč Český rybářský svaz, ZS MO Počátky Žižkova 589, Počátky 8.000,- Kč TJ Spartak Počátky Stodolní 684, Počátky ,- Kč Celkem město rozdělilo: ,- Kč Jedná se o neinvestiční dotace na pokrytí části neinvestičních výdajů spojených s jejich činností. nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace Rekonstrukce domu č.p. 186 v Počátkách, předloženou na základě zadání veřejných zakázek, projektantem Janem Šimkem, v ceně díla ,00 Kč bez DPH; kompletní zadávací dokumentaci si vyžádalo celkem 12 dodavatelů, v řádné lhůtě podalo nabídku 5 dodavatelů, nabídky splňovaly stanovená kritéria; výběr nejvýhodnější nabídky doporučila hodnotící komise v protokolu o posouzení a hodnocení nabídek, další v pořadí posuzované nabídky: P atelier JH s.r.o ,00 Kč bez DPH Ing. Aleš Janoušek INTE- GRA-spk ,00 Kč bez DPH Ing. Jan Šlechta ,00 Kč bez DPH Statika-dynamika s.r.o ,00 Kč bez DPH nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace ZTV lokalita Z2 Počátky, předloženou na základě zadání veřejných zakázek ve smyslu akt. znění zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, projektantem Ing. Janem Šlechtou, v ceně díla ,00 Kč bez DPH; kompletní zadávací dokumentaci si vyžádalo celkem 20 dodavatelů, v řádné lhůtě podali nabídku 3 dodavatelé, nabídky splňovaly stanovená kritéria; výběr nejvýhodnější nabídky doporučila hodnotící komise v protokolu o posouzení a hodnocení nabídek; další v pořadí posuzované nabídky: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o ,00 Kč bez DPH P atelier JH s.r.o ,00 Kč bez DPH umístění stavby plechové garáže na části p.p.č. 3234/7 v k.ú. Počátky, pronajaté nájemci panu Jiřímu Štanclovi, trv. bytem Žižkova č.p. 357, Počátky, jako zahrada (nájemní smlouva č.j.: 60/2012/st. ze dne ); garáž bude umístěna mimo ochranné pásmo vodovodního řádu vedeného k čerpací stanici umístěné na protější straně přístupové komunikace; v případě ukončení nájmu bude odstraněna betonová deska pod stavbou a pozemek bude uveden do původního stavu vybudování zpevněné plochy v zatravněné části p.p.č. 4474/6 před domem č.p. 384, ul. Stodolní, Počátky, pro krátkodobé parkování osobních automobilů při vykládání a nakládání věcí do domácnosti s podmínkou, že parkující vozidla nebudou zakrývat stávající svislou dopravní značku; plochu vybuduje žadatel p. Pavlína Chvátalová bytem Žirovnice, na vlastní náklady z obrubníků a betonové zámkové dlažby; před zahájením zemních prací zajistí vytýčení podzemních sítí a vyřídí si vjezd se správcem komunikace Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina; zbylý zelený pruh mezi zpevněnou plochou před domem č.p. 384 a vydlážděným vjezdem k sousednímu domu č.p.383 bude žadatel udržovat na vlastní náklady připojení TJ Spartak Počátky, oddíl kopané, na fotbalovém stadionu veřejného sportoviště k metropolitní síti města Počátky; reorganizace sportovních soutěží je závislá na digitalizaci některých činností a příslušná sportoviště musí být od stabilně připojena k internetu poskytnutí veřejných prostor na pořádání prvního ročníku akce Design Piknik dne ; organizátorem akce je iniciativa Počátky překvapí, zast. p. Janem Voharčíkem,trv. bytem Počátky, rada souhlasí s: bezplatným poskytnutím veřejného prostranství na dvoře domu č.p. 1 na Palackého nám., ul. Na Hradbách a amfiteátru u Multifunkčního kulturního centra Počátky (MFKC) bezplatné poskytnutí připojení do elektrické sítě z domu č.p. 1 bezplatné zajištění odvozu a likvidace odpadků; samotný úklid zajistí pořadatel bezplatné poskytnutí veřejného prostranství před MFKC Počátky na Palackého náměstí při nepříznivém počasí bezplatné poskytnutí vnitřních prostor MFKC Počátky RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden květen 2015, s daňovými příjmy za stejné období let 2014, 2013, 2012, 2011 a 2010, ve vztahu k upravenému rozpočtu vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden květen 2015 v porovnání se stejným obdobím v letech 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 a 2009, ve vztahu ke schválenému rozpočtu žádost příspěvkové organizace Základní škola Otokara Březiny Počátky o provedení rozpočtové změny na úhradu mzdových nákladů a s tím souvisejících odvodů kuchařky v doplňkové činnosti z důvodu uzavření školní kuchyně po dobu její rekonstrukce; změna rozpočtu bude případ- pokračování na další straně - 3 -

4 Co vás zajímá: policie pravodaj ně řešena následně po zahájení nového školního roku, kdy dojde k vyjasnění skutečného počtu obědů uvařených pro cizí strávníky přehled všech prodejních, klubových, výstavních, kulturních a sportovních akcí, plánovaných v Počátkách v měsíci červnu 2015, předložený vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky výpis usnesení č. 2 ze zasedání Školské rady při Základní škole Otokara Březiny Počátky konaného dne , na kterém byla schválena výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2014 a vzata na vědomí informace o rekonstrukci školní jídelny zápis ze schůze redakční rady Počáteckého zpravodaje ze dne , ve věci ujasnění termínů redakce a redakční rada, seznámení se systémem vytváření zpravodaje, upřesnění úkolů redakční rady (dodržování termínů uzávěrky, odesílání povinných výtisků, zveřejňování protinázorů ve stejném čísle, zodpovědnost vydavatele za obsah zpráv) a volby šéfredaktora p. Ludmila Marková stavební povolení na stavbu Základní škola v Počátkách stavební úpravy gastro provozu na pozemku st.p.č. 460 v k.ú. Počátky, vydané stavebním odborem MěÚ Počátky; stavba obsahuje provedení celkové rekonstrukce gastroprovozu v ZŠ, výměnu vnitřních rozvodů, výměnu obkladů stěn a výměnu podlahové krytiny vč. vodorovné izolace prodloužení lhůty pro provedení terénní úpravy na p.p.č. 4132/6 a 4135/10 v k.ú. Počátky (pozemky za garážemi pod Nádražní ulicí), vystavené stavebním odborem MěÚ Počátky pro Město Počátky na dobu do povolení k provedení vodního díla ke stavbě ZŠ Počátky oprava a stavební úprava gastro provozu odlučovač tuků, vydané odborem životního prostředí MěÚ Pelhřimov pro Město Počátky se sídlem Palackého nám. 1, Počátky Smlouvu o dílo uzavřenou podle ust. Občanského zákoníku v platném znění mezi Městem Počátky, Palackého nám. 1, Počátky, IČ objednatel a Ing. Janem Šlechtou, Pacov, IČ zhotovitel, na Vypracování projektové dokumentace na provedení rekonstrukce povrchů Mariánského náměstí a části Tovární ulice (vypracování úplné a kompletní dokumentace) Osvědčení o úspoře emisí vydané společností EKO- -KOM a.s. Městu Počátky, IČ za rok 2014; dosažená úspora představuje snížení emisí o tun CO2 ekvivalentu a úsporu energie 4, MJ. RADA JMENUJE komisi pro vypracování vlastní pasportizace městských chodníků ve složení Mgr. Karel Štefl - starosta města, Štěpán Černoš - člen rady města, Petr Zadák - vedoucí stavebního odboru MěÚ, Zdeněk Kopecký - jednatel VTS s.r.o. Počátky; komise upřesní priority realizace výstavby nových, případně rekonstrukci stávajících chodníků pro období let a v měsících červenec srpen 2015 provede výběr projektanta na zpracování příslušných projektů, v měsících říjen listopad 2015 uzavře připomínkové řízení k projektům; podklady budou využity k podání žádostí o dotaci na vybrané práce v termínu nejpozději do s realizací v roce 2016 O PRÁZDNINÁCH SE RIZIKO ZRANĚNÍ DĚTÍ ZVYŠUJE V souvislosti s nadcházejícími letními prázdninami by chtěli policisté rodičům připomenout, aby věnovali dětem v zájmu zajištění jejich bezpečí patřičnou pozornost. Rodiče by měli vždy vědět, jakým způsobem, s kým a kde jejich dítě tráví volný čas a v jakém stavu se vrací domů. Děti mají v této době velké množství volného času a zvláště ty starší jsou mnohdy bez dohledu dospělé osoby. To s sebou nese riziko, že se děti dostanou do situací, které pro ně mohou být nebezpečné nebo přímo ohrožující jejich život a zdraví. Především malé děti je nutné nenechávat bez dozoru. Pokud dítě přece jen zůstane doma samotné, je dobré zkontrolovat okna a dveře, zda jsou dobře zavřené. Po setmění je vhodné zatáhnout rolety, žaluzie, závěsy. U telefonu by měla být připravená důležitá telefonní čísla (rodiče, policie, hasiči, zdravotníci, příbuzní, sousedka). Zazvoní-li telefon, neměly by se děti s cizí osobou vybavovat, zejména by jí neměly říkat, že jsou doma samy a nesdělovat žádné informace o sobě ani o ostatních členech rodiny. Rodiče by měli mít na paměti, že je pro děti obzvláště nebezpečná manipulace s plynem, elektřinou, zápalkami a hořlavinami. Pozornost je nutné věnovat také chemikáliím, kyselinám a čisticím prostředkům, které může dítě vypít nebo se s nimi potřísnit. V době nepřítomnosti dospělé osoby je důležité zabezpečit jakékoli nádoby naplněné vodou, do kterých by děti mohly spadnout. Jedná se zejména o venkovní bazény a sudy nebo jiné sběrné nádoby na vodu k zalévání. Nelze podceňovat ani dětské bazénky s malým množstvím vody, i ty představují pro děti nebezpečí. Děti je nutné poučit o bezpečném chování při návštěvě koupališť. Obzvláště nebezpečné je pro děti skákání do rybníků s neznámou hloubkou vody. Vážné zranění si může dítě způsobit při skoku do místa, kde je rybník mělký nebo je dno kamenité. Před skokem do vody je v teplém počasí důležité se předem zchladit a především nepřeceňovat své síly. Děti je důležité v době nepřítomnosti dospělé osoby zaměstnat nějakou bezpečnou činností (kreslení, čtení, sledování televi ze, apod.). Pokud jsou děti doma samotné a někdo zazvoní, nesmí hned otevřít dveře. Nejprve si musí ověřit, kdo stojí za nimi, a otevřít jen lidem, které dobře znají. Děti by se měly vyhýbat neobydleným, opuštěným ulicím, neosvětleným a tmavým místům. Nebezpečné jsou i zchátralé nebo opuštěné objekty a rozsáhlé areály firem. Rodiče musí vědět, kde dítě je a kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo domu by děti neměly nikdy nosit viditelně. S cizími lidmi nesmí nikam chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i kdyby nabízeli něco velmi zajímavého k vidění, něco dobrého k jídlu, peníze nebo třeba hračky. Při kontaktu s cizími lidmi je důležité, aby si děti vždy udržovaly bezpečný odstup a byly připravené v případě nebezpečí utéct. Při jízdě na jízdním kole musí být pro děti samozřejmostí cyklistická přilba, při jízdě ve vozidle použití zádržných systémů. Nelze podceňovat ani krátké jízdy, nejsou bezpečnější. I při těchto cestách může dojít k vážné dopravní nehodě. Důležité je připoutat dítě správně. Autosedačka musí být plně funkční a pro dítě bezpečná, pohodlná a příjemná. Nesmí být pro dítě příliš malá. U starších dětí nesmí vést pásy přes břicho a krk. Podsedák dítě vyzvedne tak, aby mohlo správně použít bezpečnostní pásy, ty by měly vést přes pánev a rameno. Velmi nebezpečné je mít dítě při jízdě posazené na klíně nebo zajištěné bezpečnostním pásem spolu s dospělou osobou. pprap. Mgr. Pavla Císařová, vrchní asistent Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Oddělení tisku a prevence pokračování na další straně

5 // červenec // 7/2015 MUŽ SE POKUSIL ODCIZIT ŽELEZNÉ TRUBKY Policisté z Kamenice nad Lipou zadrželi přímo při činu 4. června 2015 pachatele, který chtěl z objektu bývalé cihelny ve Stojčíně odcizit železo. V úterý před osmou hodinou večer přijali policisté oznámení o možné krádeži železa v objektu bývalé cihelny. Na místo ihned vyjela hlídka obvodního oddělení a policisté zjistili, že v kotelně domu se neoprávněně zdržuje cizí osoba. Muže vyzvali k opuštění objektu, ten ale na výzvy nereagoval. Policisté proto použili donucovací prostředky a muže zadrželi. Jedná se ŽENA ZPRONEVĚŘILA PŘES MILION Zástupkyně finanční společnosti uzavírala půjčky na jména jiných lidí. Pelhřimovští kriminalisté vyšetřují případ zpronevěry. Osmadvacetiletá žena z Pelhřimovska jako obchodní zástupkyně finanční společnosti měla zpronevěřit částku převyšující jeden milion korun. Žena v období od října roku 2013 do května loňského roku vyhotovila bezmála pět desítek fiktivních smluv o půjčce a to na jména jiných osob, aniž by o tom tyto osoby věděly. Žena na základě těchto smluv inkasovala částku nejméně jeden milion osm tisíc korun a tyto peníze použila pro vlastní potřebu, zejména na o dvaačtyřicetiletého muže z Pelhřimovska, kterého policisté po zadržení eskortovali na služebnu k provedení procesních úkonů. Šetřením policisté zjistili, že muž se pokusil odcizit železné trubky, které předtím na místě rozřezal. Způsobená škoda zatím nebyla vyčíslena. Policisté v uvedené věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu krádeže a veškeré okolnosti případu dále prověřují. por. Bc. Monika Pátková, komisař úhradu dřívějších půjček. Dále je žena obviněna z toho, že v loňském roce neodvedla finanční společnosti vybrané splátky půjčky od klienta a částku přes jedenáct tisíc korun si ponechala. Policejní komisař oddělení hospodářské kriminality zahájil trestní stíhání ženy pro zločin zpronevěry a kriminalisté okolnosti případu dále vyšetřují. Obviněné za spáchaný trestný čin hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let. por. Bc. Monika Pátková, komisař MUŽ OPAKOVANĚ UTEKL ZE SANATORIA V pondělí 18. května odpoledne krátce před půl druhou jsme na linku tísňového volání 158 přijali oznámení od lékařského personálu plicního sanatoria v Humpolci, že se z vycházky nevrátil nemocný pacient, který měl nastoupit psychiatrickou léčbu v jiném zdravotnickém zařízení. Policisté začali okamžitě s prověrkami míst, kde by se mohl muž zdržovat. Policisté při prověřování okolnosti jeho možného pohybu zjistili, že se jedná o sedmapadesátiletého bezdomovce, který se před umístěním v léčebně zdržoval většinou v Jihlavě. Podařilo se také zjistit, že si v pondělí v průběhu dne vybral na poště v Humpolci důchod, takže je možné, že se bude nacházet v nějakém restauračním zařízení a popíjet zde alkohol. Policisté proto prověřili nádraží a místní hospody a bary. Po půl třetí odpoledne policejní hlídka zjistila od svědků, že v jedné z humpoleckých restaurací muž skutečně popíjel. Krátce před devatenáctou hodinou policejní hlídka pacienta našla v jedné z humpoleckých restaurací. Provedená dechová zkouška u něho vykázala hodnotu 2,31 promile alkoholu. Policisté muže předali personálu do léčebny. Personál léčebny se kolem půl osmé večer obrátil na policii se žádostí o asistenci při převozu podnapilého muže do protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě. Když přijela hlídka na místo, od personálu léčebny se dozvěděla, že pacient jim znovu utekl. Proto začalo opětovně pátraní po tomto muži. Policisté opět prověřovali restaurace, vlakové a autobusové nádraží a odjezdové trasy z Humpolce vše s negativním výsledkem. Patnáct minut po třiadvacáté hodině v noci policisté muže vypátrali v Jihlavě na Masarykově náměstí. Dechová zkouška vykázala hodnotu 3,17 promile alkoholu v dechu. Na místo byla přivolána zdravotnická záchranná služba a lékař doporučil umístění pacienta na protialkoholní záchytnou stanici. Při převozu zajistili policisté asistenci. Plicní léčebnu policisté o vypátrání pacienta bezodkladně informovali. mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí PROJDĚTE SE S NÁMI NOVOU MĚSTSKOU TURISTICKOU TRASOU Tato trasa IVV č. 136 Modřínovou alejí k pramenům s naučnou stezkou byla vybudována Městem Počátky ve spolupráci s Resortem Sv. Kateřina a TJ Spartak Počátky, oddíl SPV, slouží široké veřejnosti k poznávání krás přírody okolo města Počátky a podporuje rozvoj turistického ruchu v této oblasti. Turistická trasa spojená s naučnou stezkou měří 13 km a vede z města Počátky nejdelší modřínovou alejí v České republice na vyhlídku na bývalém strážním kopci nad Kališťskou alejí a pokračuje k Jihláveckému kopci, na kterém se nachází hranice hlavního evropského rozvodí Labe Dunaj a kopíruje bývalou zemskou hranici Čechy Morava (tzv. střecha Evropy), rozděluje vodní toky vlévající se do Severního moře - Labe, Vltava, Malše, Otava, Sázava, Želivka, Lužnice, Nežárka poslední řeka vzniká soutokem Počáteckého potoka, řeky Žirovničky a řeky Kameničky, které pramení v této oblasti (strana kopce směrem na Počátky) a druhá strana Jihláveckého kopce již patří k povodí veletoku Dunaje, kde v jihovýchodní části kraje Vysočina a části Moravy tečou vodní toky (řeky Morava, Bečva, Svratka, Oslava, Dyje a Jihlava) do Černého moře. Jmenovaná řeka Jihlava právě pramení na této straně kopce, kam se dostanete po ujití cca 1 km dle značení trasy. U tohoto pramene Jihlavy si můžete odpočinout na lavičce a pokochat se výhledem na Javořici - nejvyšší vrchol kraje Vysočina s nadmořskou výškou 837 m.n.m. Dominantu okolní krajiny a perfektní orientační bod tvoří na tomto vrcholu i televizní vysílač s výškou 161 m. Pramen řeky Jihlavy byl v roce 2004 označen v rámci televizního pořadu České televize Zpět k pramenům pamětní tabulkou, která zde byla instalována předním českým hercem Luďkem Munzarem. Jinak řeka Jihlava patří k našim významným tokům, který protéká západní Moravou a ústí společně s řekou Svratkou do Novomlýnských nádrží a poté se vody této řeky mění na řeku Dyji, jež se vlévá do řeky Moravy a následně do veletoku Dunaj. První zmínka o řece Jihlavě je z roku 1197 (německy Iglau název se zřejmě odvozuje od německého Igel ježek), délka toku činí 184,5 km, v naší oblasti protéká tato řeka Jihlávkou, Horní Cerekví, Batelovem, Dolní Cerekví, Kostelcem, Jihlavou, dále Třebíč, Ivančice Kounice, Pohořelice, na jejím toku jsou přehrady Dalešice a Mohelno. Dále se po trase a naučné stezce můžete vydat dle značení do Resortu Sv. Kateřina, kde po ujití cca 500 m se ocitnete u pokračování na další straně - 5 -

6 OZNÁMENÍ ZMĚNA CENY ZA VODU pravodaj Vodotechnické služby s.r.o. oznamují, že dochází ke změně ceny za vodné a stočné. Od je cena za: VODNÉ 25,- Kč / m 3 bez DPH 28,75 Kč/m 3 s DPH (15%) STOČNÉ 30,- Kč / m 3 bez DPH 34,50 Kč/m 3 s DPH (15%) Výše pevné složky vodného a stočného se nemění. Kuchyně Nemocnice Počátky, s.r.o. po deseti letech provozování ukončila provoz v budově mateřské školy (Komenského sady 556, Počátky). Tento provoz stravovacího zařízení zajišťoval stravu pro své pacienty, klienty na sociálních lůžkách, mateřskou školu a cizí strávníky. Po přestěhování kuchyně do vlastních, nových prostor oznamují, že i nadále, od , vaří obědy pro cizí strávníky za nezměněnou cenu 60,- Kč do vlastních jídlonosičů tedy kastrůlků strávníků. Strávníci si dle jídelního lístku, který se nachází i na webových stránkách Nemocnice Počátky Za Vodotechnické služby s.r.o., Zdeněk Kopecký, jednatel nově zbudovaného kamenného kruhu druidů, který je novodobou replikou megalitické stavby, byl postaven v roce 2014 jako největší kromlech v České republice. Kamenný kruh je postaven z 33 kamenů (menhirů) umístěných v pravidelném kruhu o obvodu 108 metrů. V jeho středu je umístěn 34. kámen, který je 717 metrů nad mořem. Tímto kamenným kruhem rovněž prochází hlavní evropské rozvodí Severního a Černého moře (rozvodí Labe Dunaj). Je zde instalována velká informativní tabule vysvětlující léčebné účinky kamenných kruhových staveb, je třeba zde respektovat další návštěvníky, jejich soukromí a probíhající meditace. Dle značení se dostanete v areálu Resortu Sv. Kateřina k pramenu sv. Kateřiny, jenž je považován za ideál vody a je možno se zde touto pramenitou vodou osvěžit, dostal jméno po jedné z dcer bohatého šlechtice, kterou voda z kateřinských lesů uzdravila. Pramen je zdrojem pitné vody pro město Počátky od roku Vaše kroky budou dále směřovat po označené trase k prameni sv. Markéty, který dostal své jméno po druhé z dcer bohatého šlechtice, tento měl dvě vážně nemocné dcery a první z nich uzdravila voda z pramene sv. Kateřiny a druhá se plně zotavila z vody pramene sv. Markéty. Dále se dostanete k prameni sv.vojtěcha, jenž získal své jméno podle patrona české země, pocházel z rodu Slavníkovců, je považován za mučedníka a na jeho památku mu byl zasvěcen i tento pramen. Zde je možno si odpočinout pod altánem v lese a kochat se nádherným tichem. Tyto dva prameny jsou od výstavby městského vodovodu zdrojem pitné vody pro město Počátky, ale jsou ukryty pod zemí a není možno je ochutnat na rozdíl od pramene sv. Kateřiny. Po odpočinku u těchto pramenů se můžete vydat dolů z kopce, kde je u hájovny zastavení s vyhlídkou a poté budete dle šipek pokračovat až k Letohrádku sv. Vojtěcha, který býval původně mlýnem a nyní je přebudován do prvorepublikového stylu a celá historie je uvedena na infomační tabuli a Rodiny Flídrova a Kyselova oznamují, že sběr víček pro jejich děti Karolínku a Tomáška byl ukončen. Obě rodiny děkují všem, kteří se jakýmkoli způsobem do tohoto projektu zapojili. Vážíme si pomoci a podpory všech. Zvláště děkujeme panu Mgr. Jaroslavu Bla- můžete se potěšit citlivě zrekonstruovanou zahradou letohrádku. Dále vás stezka povede okolo rybníků Nouzov a Káňův a polní cestou se dostanete do Valchovské aleje, která patří společně s Kališťskou alejí k významným krajinným prvkům, které tvoří dominantu krajiny a jsou zapsány společností Arnika v evropském seznamu a patří mezi nejvýznamnější aleje v kraji Vysočina. Trasa s naučnou stezkou pokračuje lesem dle směrových šipek až k prameni sv. Ludmily, který dostal jméno dle první manželky Přemyslovce knížete Bořivoje I., Sv. Ludmila se označuje za matku všech českých panovníků. Tento pramen sv. Ludmily patří mezi nejčistší přírodní prameny v kraji Vysočina. Proto můžete zastavit své kroky a osvěžit se čistou vodou z tohoto pramene!! Na zpáteční cestě dle dalších označníků vás trasa zavede k rozcestí Valcha, kde je zastavení s upoutávkou na nově vybudované přírodní koupaliště Valcha Velké jezero, zde se můžete po absolvování trasy vykoupat a osvěžit. Text: Pavel Hůša, ekolog města Počátky Foto: Lí. OZNÁMENÍ A PODĚKOVÁNÍ UKONČENÍ SBÍRKY VÍČEK PRO KAROLÍNKU A TOMÁŠKA žíčkovi, který stál u zrodu celé sbírky. Podrobnější informace o finančním zisku a jeho využití naleznete na webových stránkách dětí. Ještě jednou velký dík všem! OZNÁMENÍ NEMOCNICE POČÁTKY NADÁLE VAŘÍ VEŘEJNOSTI (pod složkou Ostatní služby a Stravovací zařízení) mohou vybrat stravu také v sobotu i v neděli. Stravovací zařízení nabízí: běžné standardní jídlo diabetickou plnohodnotnou stravu (omezena sladkost v jídle, sledují se bílkoviny a ubírají se sacharidy) stravu šetřící (omezeno je pouze koření při problémech s trávicím traktem - při zažívacích potížích). Výdej obědů pro cizí strávníky probíhá ze zadního traktu budovy nemocnice v době od Flídrovi a Kyselovi 11:00 do 12:00 do vlastních jídlonosičů. Stravenky je možné zakoupit v pokladně nemocnice (Havlíčkova 206, Počátky). Dále toto stravovací zařízení nabízí zajištění stravování mimořádných akcí, rautů a oslav. Případné požadavky je nutné dohodnout s časovým předstihem. Stanislava Vugrincová DiS, vedoucí kuchyně Foto: Lí.

7 NEMOCNICE V POČÁTKÁCH OSLAVILA DESETILETÉ VÝROČÍ // červenec // 7/2015 Na tradiční počáteckou nemocnici mnozí počátečtí usedlíci nedají dopustit a s hrdostí připomínají její vznik roku Jejím zakladatelem byl počátecký děkan Dr. Augustin Svoboda, který veřejnou sbírkou a prodejem losů dokázal dát městu Počátky v té době nádhernou nemocnici. Vše je pomíjivé a netrvá věčně a městu Počátky se nepodařilo ustát tlaky, a tak byla v roce 2002 nemocnice z ekonomického důvodu uzavřena. Až za tři roky se dočkala nového majitele a nového názvu a v roce 2005 byla slavnostně otevřena pro pacienty s následnou péčí. Tato proměna v léčebnu dlouhodobě nemocných a po novotě pojmenovaná Nemocnice Počátky, s.r.o. si vyžádala celkovou rekonstrukci interiérů veškerých budov a za pár let po otevření se dočkala i nové fasády. Ve čtvrtek se v areálu Nemocnice Počátky, s.r.o. konala Venkovní slavnost, kterou bylo připomenuto toto kulaté desetileté výročí od znovuotevření nemocnice. Spolu s vedením nemocnice byly veřejnosti představeny nové čtyři nadstandardní pokoje se šesti lůžky a nově postavený provoz kuchyně, který zajišťuje od stravování pro své pacienty, ale i počátecké občany. S velkou úctou nechalo vedení nemocnice, na své náklady, opravit hrob děkana Dr. Augustina Svobody, který se nalézá na počáteckém hřbitově. V současné době nemocnice nabízí 100 lůžek v rámci léčby dlouhodobě nemocných, 20 sociálních lůžek a 30 lůžek převážně pacientům se stařeckou demencí. Text: Lí. Foto: Lí. a archiv Nemocnice Počátky, s.r.o

8 knížka... Otokara Základní Počátky pravodaj Březiny škola Naše Otokara žákovská knížka... Březiny Základní škola Otokara Březiny Počátky LEHKOATLETICKÁ OLYMPIÁDA 2. STUPEŇ ZŠ Počátky LEHKOATLETICKÁ MLADŠÍ OLYMPIÁDA ŽÁKYNĚ 2. STUPEŇ MLADŠÍ ŽÁCI Ve středu 27. května 2015 BĚH se NA na 60 Základní m škole O. Březiny v Počátkách konala už tradiční lehkoatletická BĚH NA 60 olympiáda, m které se zúčastnili žáci místo 9. ročníků. Ani Karolína nepříznivé Kolářová chladné počasí nezabránilo 8,9 s mladým sportovcům, 1. místo aby podali vynikající Lukáš Ort výkony. Zde se můžete 8,1s seznámit s těmi LEHKOATLETICKÁ nejlepšími, jimž náleží OLYMPIÁDA zlaté medaile. 2. STUPEŇ ZŠ BĚH NA 600 m BĚH NA m 1. místo Natálie Soukupová 1. místo Antonín Vítek 3:30,5 MLADŠÍ SKOK DALEKÝ ŽÁKYNĚ SKOK MLADŠÍ DALEKÝ ŽÁCI 1. místo Nikola BĚH NA Kalášková 60 m 346 cm 1. místo Jakub BĚH Martínek NA 60 m 449 cm 1. místo Karolína SKOK VYSOKÝ Kolářová 8,9 s 1. místo SKOK Lukáš VYSOKÝ Ort 8,1s BĚH NA 600 m BĚH NA m 1. místo Natálie Soukupová 120 cm 1. místo Filip Štěpán 150 cm 1. místo Natálie Soukupová 1. místo Antonín Vítek 3:30,5 HOD KRIKETOVÝM SKOK DALEKÝ MÍČKEM HOD KRIKETOVÝM SKOK DALEKÝ MÍČKEM 1. místo Tereza Nikola Přesličková Kalášková 33, cm m 1. místo Jakub Filip Martínek Štěpán ,68 cm m SKOK VYSOKÝ SKOK VYSOKÝ 1. místo Natálie Soukupová 120 cm 1. místo Filip Štěpán 150 cm 1. místo HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM STARŠÍ Tereza Přesličková ŽÁKYNĚ 33,28 m 1. místo STARŠÍ Filip Štěpán ŽÁCI BĚH NA 60 m BĚH NA 60 m 47,68 m 1. místo Barbora Davidová 8,9 s 1. místo Marek Jirsa 7,4 s STARŠÍ BĚH NA ŽÁKYNĚ 800 m BĚH STARŠÍ NA ŽÁCI m 1. místo Vendula BĚH NA Ferdová 60 m 3:02,4 1. místo BĚH Jan Marek NA 60 m 5:26,7 1. místo Barbora SKOK DALEKÝ Davidová 8,9 s 1. místo SKOK Marek DALEKÝ Jirsa 7,4 s BĚH NA 800 m BĚH NA m 1. místo Nikola Kudrnová 433 cm 1. místo Robert Němec 480 cm 1. místo Vendula Ferdová 3:02,4 1. místo Jan Marek 5:26,7 SKOK SKOK VYSOKÝ DALEKÝ SKOK DALEKÝ VYSOKÝ 1. místo Nikola Vendula Kudrnová Ferdová cm 1. místo Vojtěch Robert Němec Houdek cm SKOK VRH VYSOKÝ KOULÍ SKOK VRH VYSOKÝ KOULÍ 1. místo Kateřina Vendula Fialová Ferdová cm 1. místo Vojtěch Patrik Demo Houdek cm cm VRH KOULÍ VRH KOULÍ 1. místo Kateřina Fialová 859 cm 1. místo Patrik Demo cm ÚSPĚCHY ŽÁKŮ VE ŠKolním ROCE 2014 / 2015 V OKRESNÍM A KRAJSKÉM KOLE BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY Foto: Karel Slavíček Žáci Základní školy v Počátkách nezklamali ani letos a navázali v okresním a krajském kole biologické olympiády na úspěchy z minulých ročníků. Biologická olympiáda probíhá na základní škole ve dvou kategoriích. Kategorie D je pro žáky 6. a 7. tříd a kategorie C pro žáky 8. a 9. tříd. Soutěž zahrnuje tři kola: školní kolo, okresní kolo a krajské kolo. V každém kole řeší soutěžící test, poznávají rostliny a živočichy, vypracují laboratorní úkol. Postupující ze školního kola do okresního kola musí vypracovat vstupní několikastránkový úkol na dané téma. Každý ročník soutěže je zaměřen na určitou oblast a problematiku. Pro letošní 49.ročník bylo zvoleno téma Život stromu. V kategorii D zazářila Karla Dvořáková z 6. A, která získala v okresním i krajském kole 1. místo. Krásný výkon podal také Pavel Lauš ze 7. A. Ten obsadil v okresním kole 2. místo a v krajském kole 3. místo. Pochvala náleží i Kateřině Fialové z 9. A, jež se umístila v okresním kole na 1. místě a v krajském kole na 5. místě. Všem třem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Mgr. Bohumila Budková - 8 -

9 // červenec // 7/2015 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI, KTEŘÍ REPREZENTOVALI ZÁKLADNÍ ŠKOLU OTOKARA BŘEZINY POČÁTKY ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Spielvogel Tom Pelhřimovský zvonek okres 2. místo Šimánková Marie Pelhřimovský minizvonek okres 3. místo Šatarová T., Kotounová N., Zboroňová Ch., Konárková T., Kučmová J., Smetanová B., Keplová N., Sochorová N., Fáčková S., Trkolová T., Randlíková L., Dědičová M. Vybíjená okres ml. žákyně 3. místo Lauš Pavel Biologická olympiáda okres 2. místo Biologická olympiáda kraj 3. místo Dvořáková Karla Biologická olympiáda okres 1. místo Biologická olympiáda kraj 1. místo Fialová Kateřina Biologická olympiáda okres 1. místo Biologická olympiáda kraj 5. místo pokračování na další straně - 9 -

10 pravodaj Kudrnová Nikola Samek Vojtěch, Filla Josef, Vichr Tomáš, Kozelek David, Semotán Martin, Čech Michal, Bureš František, Fiala František, Schejbal Tomáš Kopaná- Donald s Cup okres ml. žáci 3. místo Ferdová Vendula AO Pelhřimov okres - 2. místo skok vysoký 2. místo běh 800 m Körber M., Severa L., Marek L., Soukupová N., Smejkal K., Ort L., Pastušek M., Havlů O., Bárta D. Sálová kopaná okres ml. žáci 3. místo AO Pelhřimov okres 1. místo skok daleký Osčatko Petr, Radil Jan, Hřebecký Marek, Vrábel Jakub, Bárta Václav Přespolní běh Pelhřimov okres st. žáci 3. místo Šteflová Karla Lyžování slalom okres 2. místo pokračování na další straně

11 // červenec // 7/2015 Šteflová Miroslava Lyžování slalom okres 3. místo Kotoun Vladimír, Jirsa Marek, Radil Jan, Marek Jan, Šelepa Vojtěch, Sem Luboš, Svoboda Adam, Osčatko Petr, Houdek Vojtěch, Strnad Vladimír Pohár rozhlasu okres st. žáci 2. místo Fuxová Lucie, Hanzálková Mirka, Heřmánková Lenka, Soukupová Natálie, Jílková Zuzana, Čechová Kateřina, Fialová Anna, Kolářová Karolína, Kalášková Nikola, Přesličková Tereza, Severová Tereza, Rybářová Aneta Vybíjená okres ml. žákyně 3. místo Severa Lukáš, Štěpán Michal, Martínek Jakub, Dvořák Dominik, Pavel Petr, Snížek Ondřej, Vítek Antonín, Štěpán Filip, Körber Martin, Ort Lukáš Pohár rozhlasu okres ml. žáci 3. místo Jirsová Nikola, Soukupová Natálie, Kolářová Karolína, Kalášková Nikola, Jílková Zuzana Přespolní běh Pelhřimov okres ml.žákyně 1. místo Kučmová K., Ferdová V., Davidová B., Flídrová S., Fialová K., Dvořáková K., Drážďanská P., Kudrnová N., Martínková I., Šteflová K., Zuntová M. Pohár rozhlasu okres st. žákyně 2. místo pokračování na další straně

12 pravodaj Soukupová Natálie Jarní laťka Pelhřimov okres 2. místo Sportovkyně roku ZŠ Počátky Snížek Ondřej Jarní laťka Pelhřimov okres 2. místo Štěpán Filip Jarní laťka Pelhřimov okres 1. místo AO Pelhřimov okres 2. místo skok vysoký Jirsová Nikola Jarní laťka Pelhřimov okres 3. místo Jirsa Marek AO Pelhřimov okres 2. místo skok vysoký Sportovec roku ZŠ Počátky Sem Luboš AO Pelhřimov okres 3. místo skok daleký

13 LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ ZAČÍNÁME 2. ČERVENCE 2015 // červenec // 7/2015 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana a odbor sociálních věcí srdečně zvou seniory města Počátky a okolí na sérii vzdělávacího semináře nazvaného Letní škola pro seniory. Senioři se mohou těšit na 7 přednáškových bloků zaměřených na oblasti:prevence kriminality, ochrany života, zdraví a majetku, bezpečné užívání internetu, rizika kolem nás, domácího násilí páchaného na seniorech, osobní bezpečnosti seniorů a prevence osamělosti seniorů. Všechny přednášky jsou bezplatné a jsou hrazeny z rozpočtu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Letní škola pro seniory je prezentována v rámci projektu Na pomoc seniorům v Kraji Vysočina a bude probíhat v termínech v prostorách klubovny KZM Počátky, Palackého náměstí 7, Počátky. Přednášky budou vždy ve čtvrtek v pravidelných 14 denních intervalech a budou trvat 1 ½ hodiny (9:30 11:00 hodin). Každý zúčastněný obdrží písemný podklad k tématu přednášky a malý dárek. Bližší informace na tel. číslech: Mgr. Táňa Křížová , Ing. Josef Pokorný , Ludmila Marková Text: Lí. Foto: Lí. LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ ZAČÍNÁME 2. ČERVENCE 2015 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana a odbor sociálních věcí srdečně zvou seniory města Počátky a okolí na sérii vzdělávacího semináře nazvaného Letní škola pro seniory. Senioři se mohou těšit na 7 přednáškových bloků zaměřených na oblasti:prevence kriminality, ochrany života, zdraví a majetku, bezpečné užívání internetu, rizika kolem nás, domácího násilí páchaného na seniorech, osobní bezpečnosti seniorů a prevence osamělosti seniorů. Všechny přednášky jsou bezplatné a jsou hrazeny z rozpočtu Krajského úřadu Kraje Vysočina. Letní škola pro seniory je prezentována v rámci projektu Na pomoc seniorům v Kraji Vysočina a bude probíhat v termínech v prostorách klubovny KZM Počátky, Palackého náměstí 7, Počátky. Přednášky budou vždy ve čtvrtek v pravidelných 14 denních intervalech a budou trvat 1 ½ hodiny (9:30 11:30 hodin). Každý Z akce zúčastněný Senioři komunikují obdrží písemný uskutečněné podklad v listopadu k tématu 2011 přednášky a malý dárek. PŘEDNÁŠKOVÁ TÉMATA Lektoři 1. Na pomoc seniorům Kraje Vysočina - Představení projektu Ing. Josef Pokorný - Představení policisty pro spádové oblasti lektor KŘ Policie ČR Seznámení s bezpečnostní situací v lokalitě lektor PMS ČR - Práva a povinnosti obětí trestných činů 2. Ochrana života, zdraví a majetku - Jak se chovat a bránit při napadení Petr Czebe - Jak zabezpečit vlastní majetek Antonín Křoustek Zásady poskytnutí první pomoci 3. Internetová bezpečnost Rizika kolem nás Domácí násilí na seniorech Jsem bezpečný sám sobě? Aktivita jako cesta z osamělosti seniorů Zabezpečení počítačů Lektoři Vysočina - Jak se bezpečně pohybovat po internetu Education - Internet banking KŘ Policie ČR - Ochrana před podomním prodejem Lektor občanské poradny - Úvěrové a majetkové podvody - Finanční gramotnost - Problematika domácího násilí Antonín Křoustek - Kdo páchá násilí na seniorech - Jak se proti domácímu násilí bránit - Kdo mě ohrožuje a jak jak omezit vnější nebezpečí MgA. Martin Chlupáč - Co dělat proto, abych omezil ohrožení vlastní slabosti - Bezpečí řidiče v seniorském věku - Technické prostředky pro zvýšení bezpečnosti osob - Osamělost seniorů a její hrozby Jana Vejsadová - J ak se dostat ze sociální izolace - Aktivita jako prevence nejen proti demenci - Celoživotní vzdělávání přínos a formy Bližší informace na tel. číslech: Mgr. Táňa Křížová , Ing. Josef Pokorný , Ludmila Marková

14 pravodaj Mateřské centrum Lvíček v klubovně č. 1, v budově KZM Počátky hrací dopoledne pro děti s říkankami a tvořením vždy od 9:00 do 11:00 hod. PROGRAM ČERVENEC 2015 OTEVŘENO KAŽDÉ ÚTERÝ BEZ PROGRAMU Srdečně zveme i maminky, které jsou zde na návštěvě i rekreaci. Přijďte se podívat mezi nás počátecké děti a maminky. Rádi se s Vámi seznámíme a vyměníme si zkušenosti a názory. KINO Počátky červenec 2015 VYBÍJENÁ středa 19:00 hodin 80 Kč 94 minut ČR, české Komedie, drama Přístupný MÉĎA sobota 19:00 hodin 120 Kč 125 minut USA český dabing Komedie Nevhodné do 15-ti let MIMONI neděle 17:00 hodin 125, 100 Kč 100 minut USA český dabing Animovaný, komedie, rodinný Přístupný ŽIVOT JE ŽIVOT středa 19:00 hodin 100 Kč 95 minut ČR české Komedie Nevhodné do 12-ti let TERMINATOR GENISYS sobota 19:00 hodin 120 Kč 126 minut USA české titulky Akční, sci-fi, dobrodružný Nevhodné do 12-ti let JURSKÝ SVĚT neděle 17:00 hodin 110 Kč 125 minut USA český dabing Akční, dobrodružný, sci-fi, thriller Přístupný LOVCI A OBĚTI středa 19:00 hodin 80 Kč 104 minut ČR české Akční, drama Nevhodné do 12-ti let BEZ KALHOT XXL sobota 19:00 hodin 100 Kč 115 minut USA české titulky Komedie Nevhodné do 12-ti let SEDMERO KRKAVCŮ neděle 17:00 hodin 90 Kč 97 minut ČR, SR české Pohádka, fantasy Přístupný BABOVŘESKY středa 19:00 hodin 80 Kč 103 minut, ČR české Komedie Přístupný ŠPIÓN sobota 19:00 hodin 100 Kč 120 minut, USA český dabing Komedie Nevhodné do 12-ti let OVEČKA SHAUN VE FILMU neděle 17:00 hodin 80 Kč 85 minut VB, Francie český dabing Animovaný, komedie, rodinný Přístupný DOMÁCÍ PÉČE středa 19:00 hodin 120 Kč 92 minut ČR české Komedie, drama Přístupný změna programu vyhrazena

15 // červenec // 7/2015 MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů pro osvětu, zapamatování i pro zasmání PŘÍBĚHY JÍDLA II. Každý máme zkušenost s jídlem od maminky, ve školní jídelně, nebo i ve studentské menze. Ze školy mne dodnes děsí mléčná polévka se strojově vyráběnými nudlemi jen o málo tenčími jak špagety. Na střední škole vzpomínám na soutěže Kdo sní více knedlíků a v menze na předvánoční kontrolu zlodějských kuchařek a následující anketu. (Až se mne někdo zeptá, proč jsem tak hubený,nebojte se, já vás neprozradím.) Jako dospělí jsme to řešili návštěvou odpoledne otvíranou hospodou Sibiř na pražské Lysině. Zdejší specialita Malý a velký mamut, bylo 10 nebo 15 dkg ohřáté sekané s hořčicí, cibulí a chlebem za nízkou cenu. Taková specialita zaplácla dokonale žaludek. Zajímavá jídla? I těch bylo dost. Na Slovensku řízek podávaný s rýží, to bylo poněkud dusné. Pečené kuře se špenátem a rýží podaná v tehdejší Jugoslávii bylo pro nás nezvyklou kombinací, ale chutnalo to náramně a dodnes je součástí domácího jídelníčku. Když jsem viděl před mnoha lety televizní ukázku, jak paní na jihu USA připravila pro děti z útulku vánoční dýňovou polévku, nevěřil jsem svým očím. No to je asi pohostí??? Pak internet přinesl informaci na její přípravu a rázem se stala oblíbenou delikatesou. V chuťovém žebříčku k nejvýše postaveným jídlům určitě řadím dančí pečeni na hájence v lánské oboře, obecně pak jídla podávaná v restauraci letištního hotelu v Ženevě. Na víkend sem kupodivu zajíždí i někteří zajímaví lidé z naší republiky. To švédská peněžní burza sídlí hned vedle královského paláce na jednom ze stockholmských ostrůvků. Oběd s hlavním jídlem z pečeného soba byl nezapomenutelně chutný. V kodaňském parlamentu nás hostili plody moře. Kousky, které jsem neviděl, ani v nabídkových brožurách bohužel neoslovilo několik členů naší delegace k viditelné nevoli hostitelů. Pro mne to byl naopak ráj chutí. Vzpomínám opravdu rád na úpravu jídel lahodných mému jazyku v hotelech vyšších tříd ve Washin- ZKAZKy a pověsti od JAVOŘICE gtonu. Bezkonkurenční byla jídla v úpravě s houbami. Překvapil i bulharský Plovdiv a jeho vybraná restaurace. Zmíním se o ní v článku o Bulharsku. Životním zážitkem bylo občerstvení v německém Bonu- konkrétně na lodi plující s námi a některými místními ministry a poslanci po řece Rýnu k místu bývalého mostu u Remagenu. To prosím promiňte, ale slovy to popsat nedovedu. Chcete-li užít opravdový zážitek z neobvyklého pokrmu, navštivte příležitostně, např. při cestě na dovolenou do Švýcarska, či jen při průjezdu v okolí města Freiburg je odbočka do hor k městečku Gruier. Nazývá se tak i celá oblast. Sýrové fondue nedělají nikde lépe. Jen pozor pro ty, co nesnáší aroma kozích produktů. Ovšem s namáčenými malými brambůrky v roztavené směsné sýrové hmotě (směs sýrů, kterou mají snad jen zde) na pálence a vínu, sousta zapíjená dalším bílým vínem, nabídkou doplňků v podobě okurčiček, naložených cibulek a kousků všelijaké zeleniny a máte zážitek, o kterém jak vidíte, je vhodné se zmínit i po létech. Příště: Příběhy o Slovensku J. Třebický Čtení na pokračování ze sešitu Ludvíka Sadílka Zkazky a pověsti od Javořice, které je pokračováním Výběru lidových pověstí ze Studenska, vydaného jako sborníček prací členů Národopisného kroužku při Jihočeském muzeu. NEPOHODLNÉ SEDADLO Nebylo to jen tak, že žáci studenské měšťanky ze Skrýchova a Sumrakova měnili stříbrné tolary za různé klukovské poklady. Vždyť taková vzácná věc, jako krabička bouchacího prášku, nemohla být zaplacena jinak, než tereziánským tolarem. Kde je kluci brali? Na kloub věci se přišlo až po 40 letech při sjezdu bývalých žáků, kteří už lépe rozeznávali věci, jejich hodnoty a nebezpečí. Při vzpomínkách byl vyprávěn i tento příběh. Na podzim, koncem války prusko-rakouské, když už se zdálo, že Prajzi odtáhli, zabušil někdo na vrata domu skrýchovského sedláka. Kdo je to? Ještě vojáci? Všichni domácí hleděli na sebe polekaně. Když se bouchání stupňovalo, šel hospodář otevřít. Dcery se rychle ukryly do komory, výměnkář a hospodyně čekali, kdo budou ti pozdní hosté. Do světnice vstoupili dva vojáci. Jsou to císařští nebo Prajzi? Z hovoru to nebylo patrno. Přátelé i nepřátelé mluvili většinou německy. Vždyť Němci bojovali s Němci, i když do předních linií posílali ladveráky-čechy a Poláky. Nezvaní hosté si poroučeli večeři, nakrmit koně, které měli zapražené ve voze. Výměnkář šel s vojáky ke koním a sedlák se selkou připravovali jídlo. Usmažili vejce, přinesli chléb a mléko. Vzpomínali při tom na svého syna, který také dosud byl na vojně, zda i jemu někdo takto poslouží. Když se vojáci vrátili ze dvora, dali se s chutí do jídla. Po krátkém odpočinku se chystali k odchodu. Jeden z nich na chvíli odešel, a když se vrátil, nesl s sebou pěkné sedlo-sic. Nebylo k vojenskému vozu, ale k lehkému vozíku-bryčce. Bylo nové, kožené. Vojáci je nabízeli k prodeji. Chtěli nějaké peníze a také oves, seno a nějaké jídlo na další cestu. Hospodáři se sedlo líbilo, a tak po delším dorozumívání a ukazování byl obchod uzavřen. Za nějakou dobu, když byl ve Studené caltový trh, přidělal hospodář nové sedlo na vozík a jeli na ten předvánoční jarmark. Na novém sedle se jim ale moc pohodlně nesedělo. Bylo příliš tvrdé a také mnohem těžší než jejich staré. Hospodář o něm dumal i v noci a nakonec se rozhodl vycpávku sedla změkčit. V zimě byla na takové práce příhodná doba, tak se dali hospodář, výměnkář i syn, který se šťastně vrátil z vojny, s chutí do opravy. Rozpárali jej a byli příjemně překvapeni. To, co v něm tlačilo, byly samé stříbrné tolary! Byla jich pěkná hromádka. Společně je uschovali a slíbili si, že žádnému o tom bohatství neřeknou. Lidé ve vsi se potom divili, jak je možné, že se jim tak dobře daří. Opravili dům, opatřili nový nábytek, dcery dostaly pěkná věna a výbavu. Syn si vybral nevěstu ve vedlejší vsi Sumrakově. Té se podařilo vyzvědět původ jejich bohatství. Pak už následovala šňůra svěřování a tajemství bylo vyzrazeno. Celé skutečnosti se však žádný nedopátral. Kdyby tak ti večerní návštěvníci věděli, o jaké bohatství se tenkrát připravili! Zbývá si jen domyslet, kde k tomu sedadlu přišli a kdo byl jeho původním majitelem. Asi nezůstal na živu, že si poklad nechránil, ani po něm nepátral. Byl to bohatý řemeslník nebo sedlák? Mohl to být i ztracený a odcizený žold vojáků za některé bitvy. Ať tak nebo tak, poklad dobře posloužil novému majiteli a celému jeho příbuzenstvu. Příště: Čertovo sedlo

16 pravodaj KNIHOVNA Počátky - nové knihy Pro dospělé: Čestný muž Ashford Jane Pomněnkové matky Lenka Chalupová Svědkyně ohně Lars Kepler Smrt zpívající ryby Jaroslav Kuťák Ostrovy krásy, lásky a lidojedů II - Miloslav Stingl Smrtelné nebezpečí Sandra Brown Mimosmyslové vnímání Svět je jiný, než si myslíme Russell Targ Proměny srdce Jude Deveraux Dopis Cyranovi Zuzana Maléřová Tajuplná zahrada Amanda Quick Muž na odstřel Lee Child Zúčtování Leo Kessler Druhý břeh Hana Marie Körnerová Vražedná mše Jan Bauer Tanec s draky George R. R. Martin Noc předtím Lisa Jackson Po Česku II. Neznámé příběhy Václav Žmolík Ideální nevěsta Stephanie Laurensová Vyvolený milenec J.R.Ward Ruleta osudu Nora Robertsová Kouzlo všednosti Táňa Keleová-Vasilková Toulky Za českými čerty Pavel Toufar Vražda ve společnosti Consus Václav Erben Nádherný život Danielle Steel vzpomínka vzpomínka Kdo poznal tě, ten měl tě rád. Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát. Takoví lidé by neměli umírat. Dne je to pět let, co nás nečekaně opustil náš milovaný syn, bratr a vnuk Jan KRÁL Stále vzpomínají zarmoucení rodiče, sestra Petra s rodinou a ostatní příbuzní. Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají. Minulý měsíc jsme si připomněli 10. výročí úmrtí naší starostlivé a milující manželky, maminky a babičky, paní Marie POKORNÉ Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi Rodina Pokorných a Králova Pro děti a mládež: Doktor Proktor a vana času Jo Nesbo S Medovníčkem do pohádky - Jan Lebeda Malá baletka Rosa a labutí princezna Darcey Bussellová Lidské tělo Obrázková encyklopedie pro děti Pohádkové vajíčko Jana Semelková Podívej se pod obrázek Co se skrývá v lidském těle Případ pro tebe a klub Tygrů Tajemství tříbarevné kočky Thomas C. Brezina Příběhy o koních z celého světa - Huet-Gomez, Christelle!!! POZOR ZMĚNA!!! Výpůjční doba!!! Pondělí: 8:00 11:30 12:00 16:30 hod. Středa: 8:00 11:30 12:00 16:30 hod. Čtvrtek: 7:15 11:30 12:00 15:45 hod. Pátek: 7:15 11:30 12:00 15:45 hod. Kalendář na rok 2015 V Infocentru Počátky možno zakoupit kalendář na rok 2015 POČÁTKY VE VZPOMÍNKÁCH za cenu 65,- Kč. Sokolovna Akce červenec 2015 P. a. (zkratka) prodejní akce P.a. f. ETCIMEX Secondhand

17 // červenec // 7/2015 PES, KTERÝ Byl PŘEDSTAVEN KRÁLI Příběhy malého čtyřnohého kamaráda našich letců, Antise, který s nimi létal bombardovat Německo a po válce s nimi pochodoval Prahou při jejich návratu do vlasti. Antis větří nebezpečí Zanedlouho nato Antis, ještě ne zcela uzdravený, začal v ubikaci uprostřed noci žalostně výt. Vrhl se na dveře, škrábal a kousal do nich a hlavou vrážel, jako by je chtěl vyrazit. Probuzení letci, četař Košek, který později padl, četař Jedlička a jiní se snažili psa uklidnit, ale marně. Antis vyl a vyváděl jako pominutý. Nezbylo než otevřít mu dveře. Vyrazil a běžel na letiště, kde pobíhal po stanovišti a vzhlížel k obloze. Mezitím chlapci v ubikaci byli plni starosti nikoli o psa, ale o Bozděcha a ostatní kamarády. To se jistě s Cecilkou, jak říkali letounu, něco nepěkného stalo, myslili si, když ten pes tak vyvádí. Nebyli daleko od pravdy. Letoun s Bozděchem se té noci octl v nejhorší bouři, Z Počátek do Španělska na Costa Brava L Estartit. 10 denní pobytový zájezd u Středozemního moře. Termín: Cena: Kč zahrnuje pobyt v apartmánech hotelu Payet a autobusovou dopravu od firmy ICOM. Více informací na: v sekci dovolená 2015, nebo v prodejně oděvů OLA v Horní ulici u paní Anežky Křížové. Přihlášky: tel: Dvorský Petr. POZVÁNKA- POČÁTECKÁ DECHOVKA ZVE TRADIčNĚ K MOŘI jakou kdy posádka zažila. Blesky mezi mraky křižovaly oblohu a mnohý z nich zasáhl i letoun. Všechno kovové na letadle, prstýnky, hodinky i knoflíky letců nabity elektřinou, svítily jako železo do bíla rozžhavené. Z jiných letadel se letoun, který se ocitl v takové bouři, jevil jako letící bílá koule uprostřed mraků. Tak bylo možno jej vidět i na vzdálenost několika desítek kilometrů. Chlapci v ubikaci o bouři nevěděli, proto se jen dohadovali, co se asi stalo. Ale ani Antis, i když pes má lepší sluch než člověk, nemohl o bouři vědět, neboť to bylo příliš daleko. Nějakým zvláštním smyslem však vycítil, že jeho pán je v nebezpečí. Na štěstí se letoun z bouře dostal, a když ráno přistával na letišti, běžel Antis k Bozděchovi a vítal jej bouřlivěji než kdykoliv jindy. V těch dnech, kdy Bozděch nebral psa s sebou do letadla, nechtěl jej Antis pustit ze světnice. Když se oblékal k letu, tahal z něj oděv i boty a zabraňoval mu v odchodu. Bozděch mu domlouval, aby byl hodný a sliboval mu, že se brzy vrátí. Loučení trvávalo hezkou chvíli a bývalo tak dojemné, že div nerozplakalo i tak ostřílené chlapce, jako byli mechanici peruti. Jednou to seržant Jedlička Bozděchovi prozradil a od té doby se už loučení nekonávalo ve společné světnici, ale opodál v malé kůlně. Bylo v tom kus letecké pověrčivosti. Víra, že se letci nic zlého nestane, dokud bude i se psem všechno v pořádku. Po návratu z nočních letů Bozděch dopoledne spával. Nikdy se nestalo, že by jej Antis probudil. Chodil kolem něj jako po špičkách, a když Bozděch usnul, vytratil se ze světnice. V té době si Antis zvykl navštěvovat Jackelinu. Napsal: Josef Kovařík Připravil: Miroslav Skokan Foto: Damien Levis ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY PŘISPĚLO KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM byla již v roce 1997 založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název Systém EKO-KOM." Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo případně jako zdroj energie. Společnost EKO-KOM dlouhodobě dosahuje státem požadované míry recyklace, aby mohla splnit za své klienty povinnosti zpětného odběru a využití obalových odpadů ve standardech vyžadovaných zákonem. Přesto, že z hlediska výsledků recyklace patříme mezi přední státy v EU, z hlediska jednotkových nákladů na tunu recyklovaného odpadu patříme mezi systémy nejúspornější. To jednoznačně potvrzuje studie BIO Intelligence Service, která byla zadána Evropskou komisí, a která mimo jiné srovnává náklady na třídění a recyklaci obalů vynakládaných v zemích EU s dosahovanou vysokou mírou recyklace. Spolu s českými městy a obcemi tak náš průmysl vytvořil systém třídění a recyklace odpadu, který patří k nejúčinnějším a současně nejefektivnějším v Evropě. V rámci plnění zákonných požadavků za své klienty, EKO-KOM zajišťuje kontinuální pokračování na další straně

18 pravodaj odbyt vytříděné suroviny, což znamená udržet dostatečnou kvalitu výstupního produktu, která je prodejná jak na evropském, tak i globálním trhu. Pro splnění veškerých požadavků zákona za své klienty, musela společnost EKO-KOM přesvědčit minimálně 65% spotřebitelů, aby si osvojili správné návyky třídění odpadu. Udržování stabilní ochoty alespoň 65% spotřebitelů využívat službu zpětného odběru vyžaduje účinný mix komunikačních technik zahrnujících standardní reklamní nástroje i formy dlouhodobého vzdělávání. Na spotřebitelské chování je nutné působit i z hlediska kvality třídění, protože míra znečištění odpadu přímo souvisí s náklady celého systému a stabilitou odbytu výstupní suroviny. Efektivita celého systému recyklace obalů se opírá zejména o spolupráci s obcemi a městy při zajištění dostatečného množství dostupných kontejnerů a jejich obsluhy. Nedílným článkem řetězce nakládání s tříděnými odpady jsou úpravci zajišťující dotřídění sebraných odpadů a finální zpracovatelé druhotné suroviny. Podporována totiž musí být také samotná recyklace dotříděných odpadů v případě některých obtížně využitelných odpadových materiálů. Podmínkou dostatečné účasti obyvatel na třídění odpadů je dostupná sběrná síť. Je prakticky ověřeno, že pokud vzdálenost, kterou musí občan ujít k nejbližšímu kontejneru, přesáhne 400 metrů, pak bude odpad třídit nejvýše 5% populace. Pro stabilní zapojení nejméně 65% spotřebitelů do třídění odpadu musí být sběrné kontejnery rozmístěny tak, aby běžná donášková vzdálenost nepřesahovala 150 metrů. Současná průměrná vzdálenost k nejbližšímu sběrnému místu je již méně než 100 metrů, což znamená, že kvalita sběrné sítě vyžadovaná spotřebiteli je námi poskytována již na většině území státu. Sběrná síť je v současné době tvořena více než 253 tisíci kontejnery na tříděný sběr papíru, plastů, skla a nápojových kartonů a v menší míře kovů. Je doplněna pytlovým sběrem a dalšími způsoby sběru, jako jsou sběrné dvory a výkupny. OBYVATELÉ MĚSTA POČÁTKY VYTŘÍDILI: 2014 Tuny ČÁSTKA(Kč) 1. kvartál 24, ,- 2.kvartál 30, ,- 3.kvartál 23, ,- 4.kvartál 58, ,- CELKEM 172, ,- FESTIVAL DESIGN PIKNIK POPRVÉ V POČÁTKÁCH! Jedinečný festival českého designu, skvělé hudby a jídla v piknikovém balení poprvé pod širým nebem na hranicích Čech a Moravy. To je Design Piknik v Počátkách. Už v polovině léta můžete zažít neopakovatelný zážitek! Zážitek, který bude lahodit všem Vašim smyslům. Uvidíte přední české designéry, kteří Vás ohromí svou kreativitou, svou prací, pro kterou žijí. Těšit se můžete na designový nábytek, šperky, sklo, keramiku, květiny, ale i oblečení a obuv! Po celý den uslyšíte několik koncertů, které budou celou atmosféru krásně dokreslovat. Budete moci ochutnat vybrané speciality! Po celý den se budete moci zúčastnit i několika workshopů, výstav a dalších aktivit, které pro Vás chystáme. Těšte se na den, kdy radost ze života, jídla a umění se bude střetávat. Tématem celého pikniku jsou právě ony Radosti života, a tak věříme, že radost z celého dne se bude šířit skrze celé Počátky. Budeme velice rádi, pokud se této události zúčastníte a společně tak dokážeme splnit jeden velký cíl a to, že POČÁT- KY PŘEKVAPÍ! BĚHEM DNE VYSTOUPÍ: Pensée acoustic folk Ondra VÁCHA CIRCUS PONORKA (Jedinečný jednočlenný,,orchestr. Jeho hudbu můžete znát především z filmů Alice Nellis.) MARTIN CHODÚR (Vítěz prvního ročníku Česko Slovenská Superstar) DJ a mnoho dalších hudebních vystoupení nechte se PŘE- KVAPIT! Počátky překvapí! Sledujte novinky o designérech, prostorách a hudebních hostech na našem oficiálním profilu na Facebooku. (facebook.com/designpiknik) Kdy: Těšíme se na Vás, už od 10:00 do 22:00 v Počátkách! Kde: Letní amfiteátr, ulice Na Hradbách, dvůr domu č. 1 Vstupné: celodenní vstupné: CZK děti zdarma Na závěr chceme poděkovat Městu Počátky a KZM Počátky, kteří s námi na této akci spolupracují. Děkujeme! Za realizační tým Jan Voharčík, Jr Text: Lí. informace čerpány z

19 // červenec // 7/

20 pravodaj HOKEJISTÉ Z HC SPARTA PRAHA DOSTALI DO TĚLA V RESORTU SVATÁ KATEŘINA Do Resortu Svatá Kateřina jsme se jeli nejprve podívat, odpověděl na otázku kondiční trenér Sparty Martin Iterský a pokračoval: je velice důležité zvolení správného prostředí a nepodcenit nejen ubytování na pokojích, ale i to, kde budeme trénovat, kejisté z týmu HC Sparta Praha, srdečně přivítáni v areálu Resortu Svatá Kateřina. Zde pokračovali v předposledním, tedy 7. týdnu tréninkové zátěže, která byla celkově 8 týdenní. V prostředí panenské přírody tak strávili čtyři tréninkové dny, které byly dvoufázové, těžké komické pobíhání hráčů mužstva po areálu hotelu s mobilními telefony se snahou ulovit alespoň kousíček signálu a někde se připojit, usmíval se do kamery REDS TV a odpovídal sportovní manažer HC SPARTY své, povídali si. Prostě se bavili! Útočník Miroslav Forman si liboval nad porážkou Lukáše Pecha v pingpongu. Sparťanská posila, útočník Tomáš Netík si pochvaloval tuto českou specifickou letní přípravu na suchu, která kde se budou kluci regenerovat a relaxovat, ale i stravovat. Potřebujeme pro ně stravu vrcholového sportovce a ne hotelového či lázeňského charakteru. Prostředí nás nadchlo, na všem jsme se dohodli dopředu, a tak nebylo důvodu nepřijet s celým týmem. V pondělí byli ho- a zaměřené na reakční rychlost a start. Vynechána nebyla ani klasická cvičení na stabilitu, kruhové tréninky či výběhy. Tato sportovní zátěž byla odměněna relaxováním ve wellness, masážemi, na tenisových kurtech, při pingpongu či nově v kamenném kruhu druidů. Po příjezdu do resortu bylo Patrik Martinec a ještě dodal: Toto bylo smyslem tréninku zde, naprostá relaxace a odreagování. Zrovna tak to bylo se signálem televizním. Až když hoši zjistili, že to zde opravdu nefunguje, tak jim nezbylo nic jiného než se s tím smířit. A s ním souhlasil také trenér Josef Jandač, který dodal: Vždyť dříve tyto vymoženosti nebyly, existovali jsme a žili dobře! A vůbec je dobře, že jsme změnili prostředí a odjeli z Prahy! Hokejistům byl připraven program a nabídnuto mnoho aktivit k využití volného času. Nechybělo ani grilování. A jaké byly jejich postřehy? Nikomu nakonec nechyběl ani kousíček civilizačního signálu. Volný večerní čas strávili jako nikdy a místo ležení u TV, s uchem na mobilech si našli v zahraničí není a zde navíc s bonusem čisté přírody v prostředí Svaté Kateřiny. Potvrdil, že na svém pětiletém působení v zahraničí se v létě trénoval sám. Další útočník Lukáš Klimek ocenil nádhernou okolní přírodu a velmi dobré podmínky, které jim resort poskytl. A již zmiňovaný útočník Lukáš Pech, který se na Vysočině narodil, potvrdil, že zde v Kraji Vysočina je krásně i v zimním období a obdivoval místní kolorit. Shodli se a vychvalovali super koupele, masáže a krásné prostředí. Čtyři pobytové dny hokejistům utekly a ve čtvrtek se vraceli do Prahy, kde je čeká po novotě O2 aréna a její přeměna do sparťanského kabátu. Text: Lí. Foto: Renáta Vetišková

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 21 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 272/2016/STAR ze dne 16. března 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 167 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Centrum obchodu a služeb Česká Třebová v České Třebové, Parník, ul. Dr. E. Beneše vodovodní přípojka na pozemku Města Česká

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Host: Zápis z jednání č. 38 rady města konané 26.09.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zápis č. 18/2017. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 18/2017. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 18/2017 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 13. září 2017 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř, Tomáš Háp 18. zasedání

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013

Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Město Pohořelice Zápis z 65. schůze rady města konané dne 17.4.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0908/2014/Sed Zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 18. 12. 2014 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty

Rada Souhrn 9. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1

RO č. 13 2011 06-20 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 13. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 20. 06. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: ZO 3/71 Úkoly uložené 3. zasedáním Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, Pardubice

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, Pardubice Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 54. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. MĚSTO VALTICE V Ý P I S Z U S N E S E N Í Č. 33 ze schůze Rady města Valtice konané

Více

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka

z jednání konaného Zodpovídá. Ing. Smrčka č. 154 Rada města schvaluje na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 03.02.2014 přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu Zabezpečení úklidu

Více

D u c h c o v U S N E S E N Í

D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 40. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 10.5.2016 od 8:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 23. zasedání dne 19. srpna 2015 Usnesení RM 1/23/15: s chvaluje 1. program zasedání Rady města Chropyně č. 23 a 2. přesunutí materiálu Nabídka na zavedení plateb přes

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 27 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 27 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 832/2016/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 27 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 20. července 2016 Rada města Počátky (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.:

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více