BUČOVICE TOOLS a.s. Nová Bučovice Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUČOVICE TOOLS a.s. Nová 985 685 01 Bučovice Czech Republic"

Transkript

1

2 BUČOVICE TOOLS a.s. je přední výrobce závitořez né ho nářadí s mnohaletou tradicí. Předkládaný katalog nabízí podrobný přehled standardních výrobků: - ruční sadové závitníky dle norem DIN a ČSN - maticové závitníky - strojní závitníky - závitové kruhové čelisti - soupravy závitořezných nástrojů - vratidla ruční nastavitelná na závitníky a na závitové kruhové čelisti - odřezávací kolečka - kuželové a stupňovité vrtací trny - záhlubníky. imo sortiment uvedený v tomto katalogu firma vyrábí speciální nářadí dle přání zákazníka. BUČOVICE TOOLS a.s. is the distinguished produ cer of thread cutting tools with the tradition of many years standing. The presented catalogue offers the detail summary of the all produced standard products: - sets of hand taps according to DIN and ČSN standards - nut taps - machine taps - circular screwing dies - tap and die sets - adjustable tap wrenches and circular die stocks - cutting disks - conical and stepped peeling drills - countersinks. Besides this cataloque company produces special tool s on request. BUČOVICE TOOLS a.s. ist der führende Hersteller von Gewin deschneidwerkzeugen mit vieljähringer Tra di tion. Der vorgelegte Katalog bietet eine ausführliche Über sicht von allen hergestellen Standardprodukten: - Satzgewindebohrer nach DIN und ČSN - uttergewindebohrer - aschinen-gewindebohrer - Schneideisen - Gewindeschenidzeug-Sätze - Verstellbare Windeisen und Schneideisenhalter - Schneidräder - Schälaufbohrer und Stufenbohrer - Senker. Ausser diesem Katalog fertigt Firma Spezialwerkzeu ge nach dem Kundenwunsch BUČOVICE TOOLS a.s. один из первых производи те лей иструмента для нарезания резьб с мно го лет ней традицией. Этот каталог предлагает подробный ассорти мент выпускаемой продукции: - наборы для нарезания резьб в стандартах DIN и ČSN - метчики для нарезания внутренних резьб - механические метчики - плашки для нарезания внешних резьб - комплекты инструмента для нарезания резьб - воротки-держатели для метчиков и плашек - отрезные диски - ступенчатые и конические свёрла - шенкера. Кроме предоставленного ассортимента в этом каталоге компания может изготовить инстру мент на заказ. BUČOVICE TOOLS a.s., Nová 985, Bučovice, Czech Republic (GPS: 49 9'10.009"N, 16 59'23.223"E) tel.: ; fax: ; tel./fax export: ;

3 Barevný klíč pro materiálové skupiny Colour scheme for aterial Groups Farbschüssel für ateriallgruppen Цветовой ключ для материльные группы 1 Konstrukční oceli nelegované s pevností do 500 Pa Structural steels to 500 Pa Baustahl bis 500 Pa Конструкционная сталь до 500 Pa 2 Konstrukční oceli nízko a středně legované s pevností do 800 Pa Structural steels to 800 Pa Baustahl bis 800 Pa Конструкционная сталь до 800 Pa 3 Nástrojové oceli nelegované s pevností do 500 Pa Tool steels to 500 Pa Werkzeugstähle bis 500 Pa Инструментальная сталь до 500 Pa P 4 Nástrojové oceli legované s pevností do 900 Pa Tool steels to 900 Pa Werkzeugstähle bis 900 Pa Инструментальная сталь до 900 Pa 5 Rychlořezné a legované oceli s pevností do 1200 Pa Heat-treated steels to 1200 Pa Vergütungsstähle bis 1200 Pa Быстрорежущая сталь до 1200 Pa 6 Uhlíkové oceli na odlitky s pevností do 500 Pa Carbon steels to 500 Pa Kohlenstaffstähle bis 500 Pa Углеродистая сталь до 500 Pa 7 Uhlíkové oceli na odlitky s pevností do 750 Pa Carbon steels to 750 Pa Kohlenstaffstähle bis 750 Pa Углеродистая сталь до 750 Pa 1 Oceli korozivzdorné a žáruvzdorné s pevností do 1100 Pa Stainless steels to 1100 Pa Rostfreistähle bis 1100 Pa Aнтикоррозионная сталь до 1100 Pa 2 Oceli nemagnetické Non-magneticsteels Unmagnetische Stähle немагнитное стали 1 Šedé litiny Grey cast iron Graugusses серый чугун K 2 Tvárné litiny odular cast iron Sphärogusses высокопрочный чугун 3 Temperované litiny alleable cast iron Temperiertgusse ковкий чугун 1 Bronz Bronze Bronze бронза 2 3 osazi s krátkou drobivou třískou osazi s dlouhou celistvou třískou Brass short chipping essing kurzspanend латунь короткоструктурная Brass long chipping essing langspanend латунь длинноструктурная N 4 ěď Cooper Kupfer едь 5 Hliník legovaný Alloyed Aluminium legierte Aluminium алюминий легированный 6 Zinek a jeho slitiny Zine-base alloy Zink-gusse Цинк - сплава 7 Termoplasty Thermoplastics Thermoplaste Tермопласт 8 Reaktoplasty / duroplasty Duroplastics Duroplaste Дюропласт S Speciální žáropevné slitiny Heat-resisting alloys Warmfeste Legierunge жаропрочный сплав 1 Zušlechtěné oceli s pevností nad 1500 Pa High strength steel over 1500 Pa Vergütetestähle улучшенная сталь H 2 Kalené oceli Hardened steels Hartestähle закалённая сталь 3 Tvrzené kokilové litiny Chilled castiron Gehärte Kokillengusse отбеленный чугун

4 Zkratky a symboly Shortcuts and Symbols Abkürzung und Symbol Сокращённые слова и симболы NO/CS/WS Nástrojová ocel Carbon steel Werkzeustahl Инструментальная сталь Vvýkonná rychlořezná ocel High speed steel Schnellschneidstahl Сталь скоростной нарезки E Vysoce výkoná rychlořezná ocel Super high speed steel Höher legiertet Schnellschneidstahl Сверх производительная быстрорежу - щаяся сталь ČSN Česká norma Czech standard Tschechische Norm Чешский стандарт PN Podniková norma Company standard Betriebsnorm Стандарт общефабричный LH Levý závit Left-hand thread Gewinde links Резьба левая P Stoupání závitu Escalation of thread Gewindesteigang шаг резьбы D Rozměr závitu Dimension of thread Gewindemess розмер резьбы z/1 Počet závitů na 1" Number of thread to 1" Ganzahl für 1" ход резьбы TiN Povlak nitridu titanu Titanium nitride coating Titannitrid-Beschichtung TiN покритие N Nitridace Nitration Nitrieren Нитридование OX Oxidace Oxidation Oxidation Оксидирование VA Na nerez Stainless steel Rostfreistähle Нережавейка s Na mosaz Brass essing латунь Vc Řezná rychlost Cutting speed Schnittgeschwindigkeit Скорость нарезки резьбы Předvrtání otvoru Tapping Vorgebohrt des Loches предварительное сверление Řezná kapalina Cutting lubrication Schneidflüssigkeit Рекомендуемая жидкость O Řezný olej Cutting oil Schneidöl Машинное масло E Petrolej Kerosene Petroleum Керосин P Emulze Emulsion Emulsion Имульсия V Vzduch Air Luft воздух Tloušťka plechu Sheet thickness Blechstärke Толщина листа Dobře použitelné Optimal use Optimal Anwendung Оптимально Omezené použití Possible use Beschränkte Anwendung ограниченно Průběžný otvor < 1,5 x D Through hole < 1,5 x D Durchgangsloch < 1,5 x D Сквозное отверстие Průběžný otvor > 1,5 x D Through hole > 1,5 x D Durchgangsloch > 1,5 x D Сквозное отверстие Slepý otvor s hlubokým vrtáním Blind hole with deep boring Sackloch mit tiefer Kernbohrung Несквозное глубокое отверстие Slepý otvor < 1,5 x D Blind hole < 1,5 x D Sackloch < 1,5 x D Несквозное отверстие Slepý otvor > 1,5 x D Blind hole > 1,5 x D Sackloch > 1,5 x D Несквозное отверстие

5 OBSAH ContenTs Inhalt Содержание strana/page/seite/страница Závitníky / taps / gewindebohrer / МетЧики 2 31 ZÁVITOVÉ KRUHOVÉ ČELISTI / CIRCULAR DIES / SCHNEIDEISEN / плашки Soupravy závitořezných nástrojů / Tap & die sets / GewindeschneidWERKzeug-Satz / Наборы, метчики и плашки Vratidla ruční nastavitelná na závitníky / Adjustable tap wrenches / Verstellbare Windeisen / Воротки-держатели приспособляемые к метчикам KUŽELOVÉ VRTACÍ TRNY / CONICAL PEELING DRILLS / SCHÄLAUFBOHRER / конические свёрла STUPŇOVITÉ VRTÁKY / STEPPED DRILLS / STUFENBOHRER / СтупенЧатые свёрла KUŽELOVÉ a ODJEHLOVACÍ ZÁHLUBNÍKY / COUNTERSINKS AND DEBURRER COUNTERSINKS / KEGELSENKER UND ENTGRATUNSENKER / конические развёртки, шенкера SADY NÁSTROJŮ / TOOL SETS / WERKZEUGE-SATZ / Наборы инструментов Panel závitořezného nářadí / Panel of thread-cutting tools / Panel mit Gewinde SCheidwerkzeuge / Стенды Vrtáky / Drills / SPiralbohrer / Сверла Sady vrtáků / Sets drills / Bohrer-satz / Наборы сверл tabulky / THREADING CHARTS / GEWINDETABELLEN / Таблицы BUČOVICE TOOLS a.s., Nová 985, Bučovice, Czech Republic (GPS: 49 9'10.009"N, 16 59'23.223"E) tel.: ; fax: ; tel./fax export: ; 1

6 Závitníky taps gewindebohrer МЕТЧИКИ F BSW (W) G (BSP) Pg UNC UNF 2

7 Závitníky taps gewindebohrer Метчики F F F F F G (BSP) G (BSP) G (BSP) BSW (W) BSW (W) Pg UNC UNC UNF UNF Norma / Standard / Norm / стандарт ČSN DIN 352 DIN 2181 BSW 8/3011 ČSN PN 8/3014 ČSN DIN 352 DIN 2181 BSW 8/3011 ČSN PN 8/3016 DIN 5157 ISO 529 ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN DIN 371 (2N) DIN 374 (2N) DIN 376 (2N) DIN 371 (ISO2) DIN 376 (ISO2) ČSN (ISO1) ČSN (ISO1) PN 8/3044 (ISO1) NO/CS/WS / CS NO/CS/WS / CS /E E v c [m/min] v c [m/min] v c [m/min] v c [m/min] v c [m/min] v c [m/min] O/E O/E P O/E O O/E O/E O 2 K O O O/E O/E O/E O/E N O/E O/P/E O/E V/O/E S H V/O/E Omezené použítí / Possible use / Geeignet / ограниченно Doporučené použití / Optimal use / Optimal / Оптимально 3

8 ČSN NO/CS/WS code 110 XXX code 140 XXX NO/CS/WS - LH code 120 XXX - LH code 150 XXX Závitníky sadové Set of hand taps Satzgewindebohrer Метчики наборные F etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Jemný metrický závit Fine metric thread etrische Feingewinde Мелкая метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N 4P 3P 2P D P l 1 l 2 d 2 a * code NO/CS/WS code code NO/CS/WS - LH code - LH 2 0, ,5 2 1, ,2 0, ,8 2,24 1, ,5 0, ,8 2,24 2, ,5 0, ,8 2,24 2, , ,15 2,5 2, , ,15 2,5 2, ,5 0, ,55 2,8 2, ,5 0, ,55 2,8 3, , ,15 3, , ,15 3, ,5 0, ,5 3,55 4, , , , , ,5 0, ,6 4,5 5, ,5 3,55 5, , ,5 3,55 5, ,6 4,5 6, , ,6 4,5 6, , , , , , , ,1 5,6 7, ,1 5,6 8, , ,1 5,6 8, , ,1 5,6 8, , ,1 5,6 8, ,1 5,6 9, , ,1 5,6 9, , ,3 9, ,3 10, , ,3 10, , ,1 10, , ,1 10, , ,1 10, ,1 11, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 15, , ,2 16, ,2 17, , ,2 17, , ,2 18, ,2 19, , ,5 19, , ,5 20, ,5 21, , , , , , , , , , , / F ateriál: NO; Provedení: nebroušený závit Závit: pravý, levý - dle požadavku aterial: CS-carbon steel; Execution: non-ground thread Thread: right-hand, left-hand on request Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts, links - nach dem Anspruch Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая, левая - по заказу

9 ČSN NO/CS/WS code 110 XXX code 140 XXX NO/CS/WS - LH code 120 XXX - LH code 150 XXX Závitníky sadové Set of hand taps Satzgewindebohrer Метчики наборные F etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Jemný metrický závit Fine metric thread etrische Feingewinde Мелкая метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N 4P 3P 2P D P l 1 l 2 d 2 a * code NO/CS/WS code code NO/CS/WS - LH code - LH , , , , , , , , , , , , , * kusy v sadě / pcs in set / Stck in Satz / штук в наборе ateriál: NO; Provedení: nebroušený závit Závit: pravý, levý - dle požadavku aterial: CS-carbon steel; Execution: non-ground thread Thread: right-hand, left-hand on request Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts, links - nach dem Anspruch Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая, левая - по заказу / F 5

10 PN 8/3011 Závitníky sadové Set of hand taps Satzgewindebohrer Метчики наборные NO/CS/WS code 111 XXX code 141 XXX BSW (W) Whitworthův závit Whitworth thread Whitworth-Gewinde Резьба Витворта Lícování: střední / Tolerance: medium / Toleranz: mittel / Подгонка: средний класс 4P 3P 2P D z/1" P l 1 l 2 d 2 a * code NO/CS/WS code BSW 3/32" 48 0, ,15 2,5 1, BSW 1/8" 40 0, ,15 2, BSW 5/32" 32 0, , BSW 3/16" 24 1, , BSW 7/32" 24 1, ,6 4,5 4, BSW 1/4" 20 1, ,3 5 5, BSW 5/16" 18 1, ,6 4,5 6, BSW 3/8" 16 1, ,1 5,6 7, BSW 7/16" 14 1, ,3 9, BSW 1/2" 12 2, ,1 10, BSW 9/16" 12 2, ,1 12, BSW 5/8" 11 2, , , BSW 3/4" 10 2, ,2 16, BSW 7/8" 9 2, , BSW 1" 8 3, , * kusy v sadě / pcs in set / Stck in Satz / штук в наборе ČSN Závitníky sadové Set of hand taps Satzgewindebohrer Метчики наборные NO/CS/WS code 112 XXX code 142 XXX G (BSP) Trubkový závit Pipe thread Rohrgewinde Трубная резьба Lícování: A / Tolerance: A / Toleranz: A / Подгонка: A 4P 2P D z/1" P l 1 l 2 d 2 a * code NO/CS/WS code G 1/16" 28 0, ,6 4,5 6, G 1/8" 28 0, ,3 8, G 1/4" 19 1, , G 3/8" 19 1, , , G 1/2" 14 1, ,5 19, G 5/8" 14 1, , G 3/4" 14 1, , G 7/8" 14 1, , , G 1" 11 2, , * kusy v sadě / pcs in set / Stck in Satz / штук в наборе 6 BSW (W) / G (BSP) ateriál: NO; Provedení: nebroušený závit aterial: CS-carbon steel; Execution: non-ground thread Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: нешлифованная резьба

11 DIN 5157 Závitníky sadové Set of hand taps Satzgewindebohrer Метчики наборные code 170 XXX E OX VA code 171 XXX G (BSP) Trubkový závit Pipe thread Rohrgewinde Трубная резьба Lícování: A / Tolerance: A / Toleranz: A / Подгонка: A 4P 2P D z/1" P l 1 l 2 d 2 a * code code E OX VA G 1/16" 28 0, ,9 6, G 1/8" 28 0, ,5 8, G 1/4" 19 1, , G 3/8" 19 1, , G 1/2" 14 1, , G 5/8" 14 1, ,5 21, G 3/4" 14 1, , G 7/8" 14 1, , G 1" 11 2, , G 1 1/8" 11 2, , G 1 1/4" 11 2, , G 1 3/8" 11 2, , G 1 1/2" 11 2, , G 1 3/4" 11 2, , G 2" 11 2, , * kusy v sadě / pcs in set / Stck in Satz / штук в наборе ateriál: ; E Provedení: broušený závit aterial:, E Execution: ground thread Werkstoff:, E Ausführung: geschliffenes Gewinde Материал:, E Изготовлено: шлифо ванная резьба PN 8/3014 NO/CS/WS code 113 XXX Závitníky sadové Set of hand taps Satzgewindebohrer Метчики наборные Pg Pancéřový závit Steel conduit thread Stahlpanzerrohr-Gewinde Панцирная резьба 4P 2P D z/1" P l 1 l 2 d 2 a * code NO/CS/WS Pg , ,1 11, Pg , , Pg , , , Pg 13,5 18 1, ,5 19, Pg , , Pg , , Pg , ,4 35, * kusy v sadě / pcs in set / Stck in Satz / штук в наборе ateriál: NO Provedení: nebroušený závit aterial: CS-carbon steel Execution: non-ground thread Werkstoff: WS-Werkzeugstahl Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Материал: NO-инструментальная сталь Изготовлено: нешлифованная резьба G (BSP) / Pg 7

12 DIN 352 Závitníky sadové Set of hand taps Satzgewindebohrer Метчики наборные NO/CS/WS code 114 XXX code 144 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N 4P 3P 2P D P l 1 l 2 d 2 a * code NO/CS/WS code 1 0, ,5 2,5 2,1 0, ,1 0, ,5 2,5 2,1 0, ,2 0, ,5 2,5 2,1 0, ,4 0, ,5 2,1 1, ,6 0, ,5 2,1 1, ,7 0, ,5 2,1 1, ,8 0, ,5 2,1 1, , ,8 2,1 1, ,2 0, ,8 2,1 1, ,5 0, ,8 2,1 2, , ,5 2,7 2, ,5 0, , , ,5 3,4 3, ,5 0, ,9 4, , ,9 4, ,9 5, ,9 6, , ,9 6, , ,5 7, , ,5 8, , ,2 9, , , , , , , , , , ,5 19, ,5 21, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * kusy v sadě / pcs in set / Stck in Satz / штук в наборе 8 ateriál: NO; Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: CS-carbon steel; Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая

13 DIN 2181 Závitníky sadové Set of hand taps Satzgewindebohrer Метчики наборные NO/CS/WS code 114 XXX code 144 XXX F Jemný metrický závit Fine metric thread etrische Feingewinde Мелкая метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N 4P 2P D P l 1 l 2 d 2 a * code NO/CS/WS code 2,5 0, ,8 2,1 2, , ,5 2,7 2, ,5 0, ,0 3,0 3, , ,5 3,4 3, ,5 0, ,0 4,9 4, , ,0 4,9 4, ,5 0, ,0 4,9 5, , ,0 4,9 5, , ,0 4,9 6, ,0 4,9 7, , ,0 4,9 7, ,0 5,5 8, , ,0 5,5 8, , ,0 5,5 8, ,0 5,5 9, , ,0 5,5 9, ,0 6,2 10, , ,0 6,2 10, , ,0 7,0 10, , ,0 7,0 10, ,0 7,0 11, , ,0 12, , ,0 12, ,0 13, ,0 14, , ,0 14, ,0 15, ,0 16, , ,0 16, ,0 17, , ,0 18, ,0 19, , ,5 20, ,5 21, ,5 22, , ,5 22, ,5 23, , ,5 23, , ,5 24, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ateriál: NO; Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: CS-carbon steel; Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая F 9

14 DIN 2181 Závitníky sadové Set of hand taps Satzgewindebohrer Метчики наборные NO/CS/WS code 114 XXX code 144 XXX F Jemný metrický závit Fine metric thread etrische Feingewinde Мелкая метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N 4P 2P D P l 1 l 2 d 2 a * code NO/CS/WS code , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * kusy v sadě / pcs in set / Stck in Satz / штук в наборе 10 F ateriál: NO; Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: CS-carbon steel; Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая

15 PN 8/3015 NO/CS/WS code 115 XXX Závitníky sadové Set of hand taps Satzgewindebohrer Метчики наборные UNC Unifikovaný hrubý závit Unified coarse thread Unified-Grobgewinde Унифицированная чёрная резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N 9P 5,5P 2P D z/1" P l 1 l 2 d 2 a * code NO/CS/WS UNC , ,15 2,5 2, UNC , ,55 2,8 2, UNC , ,5 3,55 3, UNC , , UNC , ,6 4,5 4, UNC 1/4 20 1, ,3 5 5, UNC 5/ , ,3 6, UNC 3/8 16 1, , UNC 7/ , ,3 9, UNC 1/2 13 1, ,1 10, UNC 9/ , ,2 9 12, UNC 5/8 11 2, , , UNC 3/4 10 2, ,2 16, UNC 7/8 9 2, ,5 19, UNC 1 8 3, , * kusy v sadě / pcs in set / Stck in Satz / штук в наборе ateriál: NO Provedení: nebroušený závit Lícování: 2B aterial: CS-carbon steel Execution: non-ground thread Tolerance: 2B Werkstoff: WS-Werkzeugstahl Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Toleranz: 2B Материал: NO-инструментальная сталь Изготовлено: нешлифованная резьба Подгонка: 2B UNC 11

16 PN 8/3015 NO/CS/WS code 116 XXX Závitníky sadové Set of hand taps Satzgewindebohrer Метчики наборные UNF F Unifikovaný jemný závit Unified fine thread Unified-Feingewinde Унифицированная мелкая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N 9P 2P D z/1" P l 1 l 2 d 2 a * code NO/CS/WS UNF , ,15 2,5 2, UNF , ,55 2,8 3, UNF , ,5 3,55 3, UNF , , UNF , ,6 4,5 4, UNF 1/4 28 0, ,3 5 5, UNF 5/ , ,3 6, UNF 3/8 24 1, , UNF 7/ , ,3 9, UNF 1/2 20 1, ,1 11, UNF 9/ , ,2 9 13, UNF 5/8 18 1, , , UNF 3/4 16 1, ,2 17, UNF 7/8 14 1, ,5 20, UNF , , * kusy v sadě / pcs in set / Stck in Satz / штук в наборе 12 UNF ateriál: NO Provedení: nebroušený závit Lícování: 2B aterial: CS-carbon steel Execution: non-ground thread Tolerance: 2B Werkstoff: WS-Werkzeugstahl Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Toleranz: 2B Материал: NO-инструментальная сталь Изготовлено: нешлифованная резьба Подгонка: 2B

17 DIN 352 code 145 XXX Závitníky sadové Set of hand taps Satzgewindebohrer Метчики наборные UNC Unifikovaný hrubý závit Unified coarse thread Unifiziert-Grobgewinde Унифицированная чёрная резьба Lícování: 2B / Tolerance: 2B / Toleranz: 2B / Подгонка: 2B 4P 3P 2P D z/1" P l 1 l 2 d 2 a * code UNC , ,5 2,7 2, UNC , ,5 2,7 2, UNC , , UNC , ,5 3,4 3, UNC , ,9 3, UNC , ,9 4, UNC 1/4 20 1, ,9 5, UNC 5/ , ,9 6, UNC 3/8 16 1, ,5 8, UNC 7/ , ,2 9, UNC 1/2 13 1, , UNC 9/ , , UNC 5/8 11 2, , UNC 3/4 10 2, , UNC 7/8 9 2, ,5 19, UNC 1 8 3, ,5 22, UNC 1 1/8 7 3, , UNC 1 1/4 7 3, , UNC 1 3/8 6 4, , UNC 1 1/2 6 4, , UNC 1 3/4 5 5, , UNC 2 4,5 5, , * kusy v sadě / pcs in set / Stck in Satz / штук в наборе ateriál: Provedení: nebroušený závit aterial: Execution: non-ground thread Werkstoff: Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Материал: Изготовлено: нешлифованная резьба UNC 13

18 DIN 2181 code 146 XXX Závitníky sadové Set of hand taps Satzgewindebohrer Метчики наборные UNF Unifikovaný jemný závit Unified fine thread Unifiziert-Feingewinde Унифицированная мелкая резьба Lícování: 2B / Tolerance: 2B / Toleranz: 2B / Подгонка: 2B 4P 2P D z/1" P l 1 l 2 d 2 a * code UNF , ,5 2,7 2, UNF , ,5 2,7 2, UNF , , UNF , ,5 3,4 3, UNF , ,9 4, UNF , ,9 4, UNF 1/4 28 0, ,9 5, UNF 5/ , ,9 6, UNF 3/8 24 1, ,5 8, UNF 7/ , ,2 9, UNF 1/2 20 1, , UNF 9/ , , UNF 5/8 18 1, , UNF 3/4 16 1, , UNF 7/8 14 1, ,5 20, UNF , ,5 23, UNF 1 1/8 12 2, , UNF 1 1/4 12 2, , UNF 1 3/8 12 2, , UNF 1 1/2 12 2, , * kusy v sadě / pcs in set / Stck in Satz / штук в наборе ateriál: Provedení: nebroušený závit aterial: Execution: non-ground thread Werkstoff: Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Материал: Изготовлено: нешлифованная резьба 14 UNF

19 ISO 529 Závitníky sadové Set of hand taps Satzgewindebohrer Метчики наборные NO/CS/WS code 124 XXX code 154 XXX F etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Jemný metrický závit Fine metric thread etrische Feingewinde Мелкая метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N 4P 3P 2P D P l 1 l 2 d 2 a * code NO/CS/WS code 2 0, ,5 2 1, ,2 0,45 44,5 9,5 2,8 2,24 1, ,5 0,45 44,5 9,5 2,8 2,24 2, ,5 0,35 44,5 9,5 2,8 2,24 2, , ,15 2,5 2, , ,15 2,5 2, ,5 0, ,55 2,8 2, ,5 0, ,55 2,8 3, , ,15 3, , ,15 3, ,5 0, ,5 3,55 4, , , , , ,3 5 5, , ,3 5 5, ,1 5,6 6, , ,1 5,6 6, , ,3 6, ,3 7, , ,1 7, ,1 8, , , , , , , ,3 9, , ,1 10, , ,1 10, , ,1 10, ,2 9 12, , ,2 9 12, , ,2 9 12, , ,2 9 13, , , , , , , , , , ,2 15, ,2 16, , ,2 16, , ,2 17, ,2 18, , ,2 18, , ,5 19, ,5 20, , ,5 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ateriál: NO; Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: CS-carbon steel; Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая / F 15

20 ČSN NO/CS/WS code 117 XXX Závitníky maticové Nut taps uttergewindebohrer Метчики гаечные F etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Jemný metrický závit Fine metric thread etrische Feingewinde Мелкая метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N 0,7l 2 D P l 1 l 2 d 2 a code NO/CS/WS 5 0, ,55 4,20 2, ,5 0, ,0 5,00 3, ,7 5,00 3, ,6 6,00 4, , ,3 6, ,3 7, , ,1 7,80 5, , ,1 8,50 5, , ,1 9,20 5, , ,20 7, ,2 12, ,5 14, , ,50 11, , ,50 11, , ,50 12, , / F ateriál: NO Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: CS-carbon steel Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая

21 PN 8/3070 NO/CS/WS code 118 XXX NO/CS/WS - LH code 128 XXX code 148 XXX Závitníky maticové Nut taps uttergewindebohrer Метчики гаечные F etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Jemný metrický závit Fine metric thread etrische Feingewinde Мелкая метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N 0,7l 2 D P l 1 l 2 d 2 a code NO/CS/WS code NO/CS/WS - LH code 3 0, ,24 2, ,5 0, ,5 2, , ,8 3, , ,55 4,20 2, ,7 5,00 3, ,6 6,00 4, , ,6 6,20 4, , ,3 6, ,3 7, , ,1 8,50 5, , ,1 8,80 5, ,1 9,00 5, , ,20 7, , ,50 7, , ,80 7, ,00 7, ,2 12, , ,2 12, ,5 14, , ,5 14, , ,50 11, , ,50 11, , ,50 11, , ,50 11, ateriál: NO; Provedení: nebroušený závit Závit: pravý, levý - dle požadavku aterial: CS-carbon steel; Execution: non-ground thread Thread: right-hand, left-hand - on request Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts, links - nach dem Anspruch Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая, левая - по заказу / F 17

22 ČSN Závitníky maticové Nut taps uttergewindebohrer Метчики гаечные NO/CS/WS code 119 XXX code 149 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Jemný metrický závit Fine metric thread etrische Feingewinde Мелкая метрическая резьба F Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N 12P D P l 1 l 2 d 2 a code NO/CS/WS code 2 0, ,4 1, ,2 0, ,6 1, ,5 0, ,8 2, ,5 0, ,8 2, , ,24 2, , ,24 2, ,5 0, ,5 2, ,5 0, ,5 3, , ,8 3, , ,8 3, ,5 0, ,15 4, , ,55 4,20 2, , ,55 4,50 2, ,5 0, ,5 5,00 3, ,5 5,00 3, , ,5 5,50 3, ,6 6,00 4, , ,6 6,20 4, , ,3 6, ,3 7, , ,3 7, ,1 8,00 5, , ,50 6, , ,80 6, ,00 6, , ,20 7, , ,80 7, , ,00 7, , , , , , ,5 14, , ,5 14, , ,50 11, , ,50 11, , ,50 12, , ,50 12, , , , , , , , , / F ateriál: NO; Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: CS-carbon steel; Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая

23 ČSN NO/CS/WS code 139 XXX Závitníky maticové Nut taps uttergewindebohrer Метчики гаечные G (BSP) Trubkový závit Pipe thread Rohrgewinde Трубная резьба Lícování: A / Tolerance: A / Toleranz: A / Подгонка: A 0,7 l 2 D z/1" P l 1 l 2 d 2 a code NO/CS/WS G 1/16" 28 0, ,6 6 4, G 1/8" 28 0, ,3 6, G 1/4" 19 1, , G 3/8" 19 1, , , G 1/2" 14 1, ,5 12, G 5/8" 14 1, , G 3/4" 14 1, , G 1" 11 2, , ateriál: NO Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: CS-carbon steel Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая PN 8/3016 code 940 XXX Závitové bity Screwdriver-bits Gewindebohrer-Bits Метчики c шестигранным держаком etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N 5P D P l 1 l 2 k code 3 0, ,50 1/4" , ,30 1/4" , ,5 4,20 1/4" ,00 1/4" , ,80 1/4" , ,50 1/4" , ,20 1/4" ateriál: Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая G (BSP) / 19

24 DIN 371 Strojní závitníky - válcované s přímou drážkou achine taps - rolled with straight flute aschinen-gewindebohrer - gewalzt mit gerade Nuten Механические метчики - катанные с прямой канавкой code 101 XXX E code 191 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N C / 2P D P l 1 l 2 d 2 a code code E 2 0, ,8 2,1 1, , ,5 2,7 2, , ,5 3,4 3, , ,0 4,9 4, ,0 4,9 5, , ,0 6,2 6, , ,0 8,0 8, ateriál: ; E Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: ; E Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: ; E Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: ; E Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая DIN 371 Strojní závitníky - válcované přímá drážka s lamačem třísek achine taps - rolled with spiral point aschinen-gewindebohrer - gewalzt mit Schälanschnitt Механические метчики - катанные с ломателем стружек code 102 XXX E code 192 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N B / 4-6P D P l 1 l 2 d 2 a code code E 3 0, ,5 2,7 2, , ,5 3,4 3, , ,0 4,9 4, ,0 4,9 5, , ,0 6,2 6, , ,0 8,0 8, ateriál: ; E Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: ; E Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: ; E Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: ; E Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая

25 DIN 371 Strojní závitníky - válcované se šroubovitými drážkami 35 achine taps - rolled with spiral flute 35 aschinen-gewindebohrer - gewalzt mit Rechtsspiralnute 35 Механические метчики - катанные с винтовыми дорожками 35 code 103 XXX E code 193 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N C / 2,5P D P l 1 l 2 d 2 a code code E 3 0, ,5 2,7 2, , ,5 3,4 3, , ,0 4,9 4, ,0 4,9 5, , ,0 6,2 6, , ,0 8,0 8, ateriál: ; E Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: ; E Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: ; E Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: ; E Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая 21

26 DIN 374 code 107 XXX Strojní závitníky - válcované s přímou drážkou achine taps - rolled with straight flute aschinen-gewindebohrer - gewalzt mit gerade Nuten Механические метчики - катанные с прямой канавкой F Jemný metrický závit Fine metric thread etrische Feingewinde Мелкая метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N C / 2P D P l 1 l 2 d 2 a code 3 0, ,2-2, , ,8 2,1 3, , ,5 2,7 4, , ,5 3,4 5, , ,5 3,4 5, ,0 4,9 7, , ,0 4,9 7, , ,0 5,5 8, ,0 5,5 9, , ,0 5,5 9, , ,0 7,0 10, , ,0 7,0 10, ,0 7,0 11, , ,0 9,0 12, , ,0 9,0 12, ,0 9,0 13, , ,0 9,0 14, ,0 9,0 15, , ,0 11,0 16, ,0 11,0 17, , ,0 12,0 18, ,0 12,0 19, , ,0 14,5 20, ,0 14,5 21, ,0 14,5 22, , ,0 14,5 22, ,0 14,5 23, , ,0 14,5 23, , ,0 14,5 24, ,0 16,0 25, , ,0 16,0 25, ,0 16,0 26, , ,0 16,0 26, ,0 18,0 28, , ,0 18,0 28, ,0 18,0 29, F ateriál: Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая

27 DIN 374 code 108 XXX Strojní závitníky - válcované přímá drážka s lamačem třísek achine taps - rolled with spiral point aschinen-gewindebohrer - gewalzt mit Schälanschnitt Механические метчики - катанные с ломателем стружек F Jemný metrický závit Fine metric thread etrische Feingewinde Мелкая метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N B / 4-6P D P l 1 l 2 d 2 a code 3 0, ,2-2, , ,8 2,1 3, , ,5 2,7 4, , ,5 3,4 5, , ,5 3,4 5, ,0 4,9 7, , ,0 4,9 7, , ,0 5,5 8, ,0 5,5 9, , ,0 5,5 9, , ,0 7,0 10, , ,0 7,0 10, ,0 7,0 11, , ,0 9,0 12, , ,0 9,0 12, ,0 9,0 13, , ,0 9,0 14, ,0 9,0 15, , ,0 11,0 16, ,0 11,0 17, , ,0 12,0 18, ,0 12,0 19, ateriál: Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая F 23

28 DIN 374 code 109 XXX Strojní závitníky - válcované se šroubovitými drážkami 35 achine taps - rolled with spiral flute 35 aschinen-gewindebohrer - gewalzt mit Rechtsspiralnute 35 Механические метчики - катанные с винтовыми дорожками 35 F Jemný metrický závit Fine metric thread etrische Feingewinde Мелкая метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N C / 2,5P D P l 1 l 2 d 2 a code 3 0, ,2-2, , ,8 2,1 3, , ,5 2,7 4, , ,5 3,4 5, , ,5 3,4 5, ,0 4,9 7, , ,0 4,9 7, , ,0 5,5 8, ,0 5,5 9, , ,0 5,5 9, , ,0 7,0 10, , ,0 7,0 10, ,0 7,0 11, , ,0 9,0 12, , ,0 9,0 12, ,0 9,0 13, , ,0 9,0 14, ,0 9,0 15, , ,0 11,0 16, ,0 11,0 17, , ,0 12,0 18, ,0 12,0 19, , ,0 14,5 20, ,0 14,5 21, ,0 14,5 22, , ,0 14,5 22, ,0 14,5 23, , ,0 14,5 23, , ,0 14,5 24, ,0 16,0 25, , ,0 16,0 25, ,0 16,0 26, , ,0 16,0 26, ,0 18,0 28, , ,0 18,0 28, ,0 18,0 29, F ateriál: Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая

29 DIN 376 Strojní závitníky - válcované s přímou drážkou achine taps - rolled with straight flute aschinen-gewindebohrer - gewalzt mit gerade Nuten Механические метчики - катанные с прямой канавкой code 104 XXX E code 194 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N C / 2P D P l 1 l 2 d 2 a code code E 3 0, ,2-2, , ,8 2,1 3, , ,5 2,7 4, ,5 3,4 5, , ,0 4,9 6, , ,0 5,5 8, , ,0 7,0 10, ,0 9,0 12, ,0 9,0 14, , ,0 11,0 15, , ,0 12,0 17, , ,0 14,5 19, ,0 14,5 21, ,0 16,0 24, , ,0 18,0 26, DIN 376 Strojní závitníky - válcované přímá drážka s lamačem třísek achine taps - rolled with spiral point aschinen-gewindebohrer - gewalzt mit Schälanschnitt Механические метчики - катанные с ломателем стружек code 105 XXX E code 195 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N B / 4-6P D P l 1 l 2 d 2 a code code E 3 0, ,2-2, , ,8 2,1 3, , ,5 2,7 4, ,5 3,4 5, , ,0 4,9 6, , ,0 5,5 8, , ,0 7,0 10, ,0 9,0 12, ,0 9,0 14, , ,0 11,0 15, , ,0 12,0 17, ateriál: ; E Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: ; E Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: ; E Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: ; E Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая 25

30 DIN 376 Strojní závitníky - válcované se šroubovitými drážkami 35 achine taps - rolled with spiral flute 35 aschinen-gewindebohrer - gewalzt mit Rechtsspiralnute 35 Механические метчики - катанные с винтовыми дорожками 35 code 106 XXX E code 196 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N C / 2,5P D P l 1 l 2 d 2 a code code E 3 0, ,2-2, , ,8 2,1 3, , ,5 2,7 4, ,5 3,4 5, , ,0 4,9 6, , ,0 5,5 8, , ,0 7,0 10, ,0 9,0 12, ,0 9,0 14, , ,0 11,0 15, , ,0 12,0 17, , ,0 14,5 19, ,0 14,5 21, ,0 16,0 24, , ,0 18,0 26, ateriál: ; E Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: ; E Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: ; E Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: ; E Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая

31 ČSN Strojní závitníky - broušený s přímou drážkou achine taps - grounded with straight flute aschinen-gewindebohrer - geschlieffen mit gerade Nuten Механические метчики - шлифованные с прямой канавкой E code 162 XXXX E TiN code 165 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: ISO1 / Tolerance: ISO1 / Toleranz: ISO1 / Подгонка: ISO1 C / 2P D P l 1 l 2 d 2 a code E code E TiN 3 0, ,15 2,5 2, , ,0 3,15 3, , ,0 4,0 4, ,3 5,0 5, , ,0 6,3 6, , ,0 8,0 8, , ,0 7,1 10, ,2 9,0 12, ,5 10,0 14, , ,0 11,2 15, , ,0 11,2 17, ateriál: E; E TiN Provedení: broušený závit Závit: pravý aterial: E; E TiN Execution: ground thread Thread: right-hand Werkstoff: E; E TiN Ausführung: geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: E; E TiN Изготовлено: шлифованная резьба Резьба: правая ČSN Strojní závitníky - broušený přímá drážka s lamačem třísek achine taps - grounded with spiral point aschinen-gewindebohrer - geschlieffen mit Schälanschnitt Механические метчики - шлифованные с ломателем стружек E code 163 XXX E TiN code 166 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: ISO1 / Tolerance: ISO1 / Toleranz: ISO1 / Подгонка: ISO1 B / 4-6P D P l 1 l 2 d 2 a code E code E TiN 3 0, ,15 2,5 2, , ,0 3,15 3, , ,0 4,0 4, ,3 5,0 5, , ,0 6,3 6, , ,0 8,0 8, , ,0 7,1 10, ,2 9,0 12, ,5 10,0 14, , ,0 11,2 15, , ,0 11,2 17, ateriál: E; E TiN Provedení: broušený závit Závit: pravý aterial: E; E TiN Execution: ground thread Thread: right-hand Werkstoff: E; E TiN Ausführung: geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: E; E TiN Изготовлено: шлифованная резьба Резьба: правая 27

32 PN 8/3044 Strojní závitníky - broušený se šroubovitými drážkami 35 achine taps - grounded with spiral flute 35 aschinen-gewindebohrer - geschlieffen mit Rechtsspiralnute 35 Механические метчики - шлифованныес винтовыми дорожками 35 E code 164 XXX E TiN code 167 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: ISO1 / Tolerance: ISO1 / Toleranz: ISO1 / Подгонка: ISO1 C / 2,5P D P l 1 l 2 d 2 a code E code E TiN 3 0,5 48 5,5 3,15 2,5 2, , ,0 3,15 3, , ,0 4,0 4, ,3 5,0 5, , ,0 6,3 6, , ,0 8,0 8, , ,0 7,1 10, ,2 9,0 12, ,5 10,0 14, , ,0 11,2 15, , ,0 11,2 17, ateriál: E; E TiN Provedení: broušený závit Závit: pravý aterial: E; E TiN Execution: ground thread Thread: right-hand Werkstoff: E; E TiN Ausführung: geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: E; E TiN Изготовлено: шлифованная резьба Резьба: правая DIN 371 Strojní závitníky - broušený s přímou drážkou achine taps - grounded with straight flute aschinen-gewindebohrer - geschlieffen mit gerade Nuten Метчики - шлифованные с прямой канавкой E code 172 XXX E TiN code 175 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: ISO2 (6H) / Tolerance: ISO2 (6H) / Toleranz: ISO2 (6H) / Подгонка: ISO2 (6H) C / 2P D P l 1 l 2 d 2 a code E code E TiN 2 0, ,8 2,1 1, , ,5 2,7 2, , ,5 3,4 3, , ,0 4,9 4, ,0 4,9 5, , ,0 6,2 6, , ,0 8,0 8, ateriál: E; E TiN Provedení: broušený závit Závit: pravý aterial: E; E TiN Execution: ground thread Thread: right-hand Werkstoff: E; E TiN Ausführung: geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: E; E TiN Изготовлено: шлифованная резьба Резьба: правая

33 DIN 371 Strojní závitníky - broušený přímá drážka s lamačem třísek achine taps - grounded with spiral point aschinen-gewindebohrer - geschlieffen mit Schälanschnitt Механические метчики - шлифованные с ломателем стружек E code 173 XXX E TiN code 176 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: ISO2 (6H) / Tolerance: ISO2 (6H) / Toleranz: ISO2 (6H) / Подгонка: ISO2 (6H) B / 4-6P D P l 1 l 2 d 2 a code E code E TiN 2 0, ,8 2,1 1, , ,5 2,7 2, , ,5 3,4 3, , ,0 4,9 4, ,0 4,9 5, , ,0 6,2 6, , ,0 8,0 8, ateriál: E; E TiN Provedení: broušený závit Závit: pravý aterial: E; E TiN Execution: ground thread Thread: right-hand Werkstoff: E; E TiN Ausführung: geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: E; E TiN Изготовлено: шлифованная резьба Резьба: правая DIN 371 E code 174 XXX E TiN code 177 XXX Strojní závitníky - broušený se šroubovitými drážkami 35 achine taps - grounded with spiral flute 35 aschinen-gewindebohrer - geschlieffen mit Rechtsspiralnute 35 Механические метчики - шлифованные с винтовыми дорожками 35 etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: ISO2 (6H) / Tolerance: ISO2 (6H) / Toleranz: ISO2 (6H) / Подгонка: ISO2 (6H) C / 2,5P D P l 1 l 2 d 2 a code E code E TiN 2 0, ,8 2,1 1, , ,5 2,7 2, , ,5 3,4 3, , ,0 4,9 4, ,0 4,9 5, , ,0 6,2 6, , ,0 8,0 8, ateriál: E; E TiN Provedení: broušený závit Závit: pravý aterial: E; E TiN Execution: ground thread Thread: right-hand Werkstoff: E; E TiN Ausführung: geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: E; E TiN Изготовлено: шлифованная резьба Резьба: правая 29

34 DIN 376 Strojní závitníky - broušený s přímou drážkou achine taps - grounded with straight flute aschinen- Gewindebohrer - geschlieffen mit gerade Nuten Метчики - шлифованные с прямой канавкой E code 182 XXX E TiN code 185 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: ISO2 (6H) / Tolerance: ISO2 (6H) / Toleranz: ISO2 (6H) / Подгонка: ISO2 (6H) C / 2P D P l 1 l 2 d 2 a code E code E TiN 12 1, ,0 7,0 10, ,0 9,0 12, ,0 9,0 14, , ,0 12,0 17, ateriál: E; E TiN Provedení: broušený závit Závit: pravý aterial: E; E TiN Execution: ground thread Thread: right-hand Werkstoff: E; E TiN Ausführung: geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: E; E TiN Изготовлено: шлифованная резьба Резьба: правая DIN 376 Strojní závitníky - broušený přímá drážka s lamačem třísek achine taps - grounded with spiral point aschinen-gewindebohrer - geschlieffen mit Schälanschnitt Механические метчики - шлифованные с ломателем стружек E code 183 XXX E TiN code 186 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: ISO2 (6H) / Tolerance: ISO2 (6H) / Toleranz: ISO2 (6H) / Подгонка: ISO2 (6H) B / 4-6P D P l 1 l 2 d 2 a code E code E TiN 12 1, ,0 7,0 10, ,0 9,0 12, ,0 9,0 14, , ,0 12,0 17, ateriál: E; E TiN Provedení: broušený závit Závit: pravý aterial: E; E TiN Execution: ground thread Thread: right-hand Werkstoff: E; E TiN Ausführung: geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: E; E TiN Изготовлено: шлифованная резьба Резьба: правая

35 DIN 376 Strojní závitníky - broušený se šroubovitými drážkami 35 achine taps - grounded with spiral flute 35 aschinen-gewindebohrer - geschlieffen mit Rechtsspiralnute 35 Механические метчики - шлифованные с винтовыми дорожками 35 E code 184 XXX E TiN code 187 XXX etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: ISO2 (6H) / Tolerance: ISO2 (6H) / Toleranz: ISO2 (6H) / Подгонка: ISO2 (6H) C / 2,5P D P l 1 l 2 d 2 a code E code E TiN 12 1, ,0 7,0 10, ,0 9,0 12, ,0 9,0 14, , ,0 12,0 17, ateriál: E; E TiN Provedení: broušený závit Závit: pravý aterial: E; E TiN Execution: ground thread Thread: right-hand Werkstoff: E; E TiN Ausführung: geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: E; E TiN Изготовлено: шлифованная резьба Резьба: правая Kombinovaný závitník Combination taps Kombiniert Gewindebohrer Комбинированный метчик etrický závit Standard metric thread etrische Regelgewinde Метрическая резьба Lícování: 2N / Tolerance: 2N / Toleranz: 2N / Подгонка: 2N 3P D P l 1 l 2 l 3 d 1 d 2 a code 4 0, , , ,2 5 3, , , ,8 8 6, , , , , ateriál: Provedení: nebroušený závit Závit: pravý aterial: Execution: non-ground thread Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: nicht geschliffenes Gewinde Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: нешлифованная резьба Резьба: правая 31

36 Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки F Pg BSW (W) BSF (W) G (BSP) UNC UNF UNEF NPT 32

37 Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки F F F F F F G (BSP) G (BSP) G (BSP) G (BSP) G (BSP) BSW (W) BSW (W) BSW (W) BSF (W) BSF (W) BSF (W) Pg Pg Pg UNC UNC UNC UNF UNF UNF UNEF UNEF UNEF NPT Norma / Standard / Norm / стандарт DIN EN PN 8/3225 DIN EN DIN EN PN 8/3225 DIN EN PN 8/B 4451 DIN 382 DIN EN BS-1127:1950 DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN ČSN NO/CS/WS *), s E E-VA v c [m/min] v c [m/min] v c [m/min] v c [m/min] v c [m/min] v c [m/min] O / E O / E O / E P O O O / E O / E O O K O O / E O / E O / E O / E N O / E O/P/E O / E V/O/E V/O/E S H * ) s lamačem třísek / with spiral point / mit Schälanschnitt / с ломателем стружек Omezené použítí / Possible use / Geeignet / ограниченно Doporučené použití / Optimal use / Optimal / Оптимально 33

38 DIN EN HOBBY NO/CS/WS code 210 XXX STANDARD code 240 XXX STANDARD code 250 XXX STANDARD code 270 XXX STANDARD code 280 XXX Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки etrický závit ISO DIN 13 Standard metric thread ISO DIN 13 etrische Regelgewinde ISO DIN 13 Метрическая резьба ISO DIN 13 Lícování: 6g (6h, 6e - dle požadavku zákazníka) / Tolerance: 6g (6h, 6e - on reque st) / Toleranz: 6g (6h, 6e - nach dem Anspruch) / Подгонка: 6g (6h, 6e - по заказу) 1,5P P ØD h S codex) 1 0, ,97 XXX 010 1,1 0, ,07 XXX 011 1,2 0, ,17 XXX 012 1,4 0, ,36 XXX 014 1,6 0, ,54 XXX 016 1,8 0, ,74 XXX , ,93 XXX 020 2,2 0, ,13 XXX 022 2,5 0, ,43 XXX , ,92 XXX 030 3,5 0, ,41 XXX , ,91 XXX 040 4,5 0, ,41 XXX , ,90 XXX ,88 XXX ,88 XXX , ,87 XXX , ,87 XXX , ,85 XXX , ,85 XXX , ,83 XXX ,82 XXX ,82 XXX , ,79 XXX , ,79 XXX , ,79 XXX ,76 XXX ,76 XXX , ,73 XXX , ,73 XXX ,70 XXX ,70 XXX , ,69 XXX , ,69 XXX ,66 XXX ,66 XXX , ,65 XXX , ,65 XXX ,62 XXX ,62 XXX 680 x) 210 XXX - NO / CS / WS do 30 / to 30 / bis 30 / до 30 x) 240 XXX - pravý závit / right hand thread / rechts Gewinde / правая резьба x) 250 XXX - LH závit / LH thread / LH Gewinde / LH резьба x) 270 XXX - s lamačem třísek / with spiral point / mit Schälanschnitt / с ломателем стружек x) 280 XXX - LH s lamačem třísek / LH with spiral point / LH mit Schälanschnitt / LH с ломателем стружек 34 ateriál: NO; - dle požadavku Provedení: závit lapovaný do 26 Závit: pravý, levý aterial: CS-carbon steel; - on reque st Execution: lapped thread to 26 Thread: right-hand, left-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; - nach dem Anspruch Ausführung: geläpptes Gewinde bis 26 Gewinde: rechts, links Материал: NO-инструментальная сталь; - по заказу Изготовлено: резьба шлифованная до 26 Резьба: правая, левая

39 DIN EN HOBBY NO/CS/WS code 210 XXX STANDARD code 240 XXX STANDARD code 250 XXX STANDARD code 270 XXX STANDARD code 280 XXX Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки F Jemný metrický závit ISO DIN 13 Fine metric thread ISO DIN 13 etrische Feingewinde ISO DIN 13 Мелкая метрическая резьба ISO DIN 13 Lícování: 6g (6h, 6e - dle požadavku zákazníka) / Tolerance: 6g (6h, 6e - on reque st) / Toleranz: 6g (6h, 6e - nach dem Anspruch) / Подгонка: 6g (6h, 6e - по заказу) 1,5P P ØD h S codex) F 1,7 0, ,67 XXX 017 F 2,3 0, ,26 XXX 023 F 2,3 0, ,26 XXX 024 F 2,5 0, ,44 XXX 026 F 2,6 0, ,56 XXX 027 F 3 0, ,94 XXX 031 F 3,5 0, ,44 XXX 036 F 4 0, ,93 XXX 041 F 4,5 0, ,43 XXX 046 F 5 0, ,93 XXX 051 F 5,5 0, ,43 XXX 056 F 6 0, ,91 XXX 061 F 7 0, ,90 XXX 071 F ,88 XXX 081 F 8 0, ,90 XXX 082 F ,88 XXX 091 F 9 0, ,90 XXX 092 F 10 1, ,86 XXX 101 F ,88 XXX 102 F 10 0, ,90 XXX 103 F ,88 XXX 111 F 11 0, ,91 XXX 112 F 12 1, ,85 XXX 121 F 12 1, ,86 XXX 122 F ,88 XXX 123 F 14 1, ,85 XXX 141 F 14 1, ,86 XXX 142 F ,88 XXX 143 F 15 1, ,85 XXX 151 F ,88 XXX 152 F 16 1, ,85 XXX 161 F ,88 XXX 162 F 17 1, ,85 XXX 171 F ,38 XXX 172 F ,82 XXX 181 F 18 1, ,85 XXX 182 F ,88 XXX 183 F ,82 XXX 201 F 20 1, ,85 XXX 202 F ,88 XXX 203 F ,82 XXX 221 F 22 1, ,85 XXX 222 F ,88 XXX 223 F ,82 XXX 241 F 24 1, ,85 XXX 242 F ,88 XXX 243 F 25 1, ,85 XXX 251 F 26 1, ,85 XXX 261 F ,82 XXX 271 F 27 1, ,85 XXX 272 F ,88 XXX 273 F ,82 XXX 281 F 28 1, ,85 XXX 282 F ,82 XXX 301 F 30 1, ,85 XXX 302 F ,88 XXX 303 F 32 1, ,85 XXX 321 F ,82 XXX 331 F 33 1, ,85 XXX 332 F 35 1, ,85 XXX 351 ateriál: NO; Provedení: závit lapovaný do 26 Závit: pravý, levý aterial: CS-carbon steel; Execution: lapped thread to 26 Thread: right-hand, left-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Ausführung: geläpptes Gewinde bis 26 Gewinde: rechts, links Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: резьба шлифованная до 26 Резьба: правая, левая F 35

40 DIN EN HOBBY NO/CS/WS code 210 XXX STANDARD code 240 XXX STANDARD code 250 XXX STANDARD code 270 XXX STANDARD code 280 XXX Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки F Jemný metrický závit ISO DIN 13 Fine metric thread ISO DIN 13 etrische Feingewinde ISO DIN 13 Мелкая метрическая резьба ISO DIN 13 Lícování: 6g (6h, 6e - dle požadavku zákazníka) / Tolerance: 6g (6h, 6e - on reque st) / Toleranz: 6g (6h, 6e - nach dem Anspruch) / Подгонка: 6g (6h, 6e - по заказу) 1,5P P ØD h S codex) F ,76 XXX 361 F ,82 XXX 362 F 36 1, ,85 XXX 363 F ,76 XXX 391 F ,82 XXX 392 F 39 1, ,85 XXX 393 F 40 1, ,85 XXX 401 F ,76 XXX 421 F ,82 XXX 422 F 42 1, ,85 XXX 423 F ,76 XXX 451 F ,82 XXX 452 F 45 1, ,85 XXX 453 F ,76 XXX 481 F ,82 XXX 482 F 48 1, ,85 XXX 483 F 50 1, ,85 XXX 501 F ,76 XXX 521 F ,82 XXX 522 F 52 1, ,85 XXX 523 F ,73 XXX 551 F ,76 XXX 552 F ,82 XXX 553 F 55 1, ,85 XXX 554 F ,73 XXX 561 F ,76 XXX 562 F ,82 XXX 563 F 56 1, ,85 XXX 564 x) 210 XXX - NO / CS / WS do 30 / to 30 / bis 30 / до 30 x) 240 XXX - pravý závit / right hand thread / rechts Gewinde / правая резьба x) 250 XXX - LH závit / LH thread / LH Gewinde / LH резьба x) 270 XXX - s lamačem třísek / with spiral point / mit Schälanschnitt / с ломателем стружек x) 280 XXX - LH s lamačem třísek / LH with spiral point / LH mit Schälanschnitt / LH с ломателем стружек 36 F ateriál: NO; Provedení: závit lapovaný do 26 Závit: pravý, levý aterial: CS-carbon steel; Execution: lapped thread to 26 Thread: right-hand, left-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Ausführung: geläpptes Gewinde bis 26 Gewinde: rechts, links Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: резьба шлифованная до 26 Резьба: правая, левая

41 DIN EN PROFI s code 261 XXX PROFI E code 290 XXX PROFI E code 295 XXX PROFI E VA code 300 XXX PROFI E VA-NT code 301 XXX Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки etrický závit ISO DIN 13 Standard metric thread ISO DIN 13 etrische Regelgewinde ISO DIN 13 Метрическая резьба ISO DIN 13 Lícování: 6g / Tolerance: 6g / Toleranz: 6g / Подгонка: 6g 2P P ØD h S codex) 2 0, ,93 XXX 020 2,2 0, ,13 XXX 022 2,5 0, ,43 XXX , ,92 XXX 030 3,5 0, ,41 XXX , ,91 XXX , ,90 XXX ,88 XXX ,88 XXX , ,87 XXX , ,87 XXX , ,85 XXX , ,85 XXX , ,83 XXX ,82 XXX ,82 XXX , ,79 XXX , ,79 XXX , ,79 XXX ,76 XXX ,76 XXX , ,73 XXX , ,73 XXX ,70 XXX ,70 XXX , ,50 XXX , ,69 XXX ,66 XXX ,66 XXX 520 x) 261 XXX - s - na mosaz / brass / essing / латунь x) 290 XXX - E x) 295 XXX - E s lamačem třísek / with spiral point / mit Schälanschnitt / с ломателем стружек x) 300 XXX - E VA - na nerez / stainless steel / Rostfreistähle / нережавейка x) 301 XXX - E VA-NT - na nerez - nitridace / stainless steel - nitration / Rostfreistähle - Nitrierung / нережавейка - нитридование ateriál: ; E, E VA-NT - dle požadavku Provedení: závit lapovaný Závit: pravý aterial: ; E, E VA-NT - on reque st Execution: lapped thread Thread: right-hand Werkstoff: ; E, E VA-NT - nach dem Anspruch Ausführung: geläpptes Gewinde Gewinde: rechts Материал: ; E, E VA-NT - по заказу Изготовлено: резьба шлифованная Резьба: правая 37

42 DIN EN PROFI s code 261 XXX PROFI E code 290 XXX PROFI E code 295 XXX PROFI E VA code 300 XXX PROFI E VA-NT code 301 XXX Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки F Jemný metrický závit ISO DIN 13 Fine metric thread ISO DIN 13 etrische Feingewinde ISO DIN 13 Мелкая метрическая резьба ISO DIN 13 Lícování: 6g / Tolerance: 6g / Toleranz: 6g / Подгонка: 6g 2P P ØD h S codex) F 2,5 0, ,44 XXX 026 F 3 0, ,94 XXX 031 F 3,5 0, ,44 XXX 036 F 4 0, ,93 XXX 041 F 4,5 0, ,43 XXX 046 F 5 0, ,93 XXX 051 F 5,5 0, ,43 XXX 056 F 6 0, ,91 XXX 061 F 7 0, ,90 XXX 071 F ,87 XXX 081 F 8 0, ,90 XXX 082 F ,88 XXX 091 F 9 0, ,90 XXX 092 F 10 1, ,86 XXX 101 F ,88 XXX 102 F 10 0, ,90 XXX 103 F ,88 XXX 111 F 11 0, ,91 XXX 112 F 12 1, ,85 XXX 121 F 12 1, ,86 XXX 122 F ,88 XXX 123 F 14 1, ,85 XXX 141 F 14 1, ,86 XXX 142 F ,88 XXX 143 F 15 1, ,85 XXX 151 F ,88 XXX 152 F 16 1, ,85 XXX 161 F ,88 XXX 162 F 17 1, ,85 XXX 171 F ,88 XXX 172 F ,82 XXX 181 F 18 1, ,85 XXX 182 F ,88 XXX 183 F ,82 XXX 201 F 20 1, ,85 XXX 202 F ,88 XXX 203 F ,82 XXX 221 F 22 1, ,85 XXX 222 F ,88 XXX 223 F ,82 XXX 241 F 24 1, ,85 XXX 242 F ,88 XXX 243 F 25 1, ,85 XXX 251 F 26 1, ,85 XXX 261 F ,82 XXX 271 F 27 1, ,85 XXX 272 F ,88 XXX 273 F ,82 XXX 281 F 28 1, ,85 XXX 282 F ,82 XXX 301 F 30 1, ,85 XXX 302 F ,88 XXX 303 x) 261 XXX - s - na mosaz / brass / essing / латунь x) 290 XXX - E x) 295 XXX - E s lamačem třísek / with spiral point / mit Schälanschnitt / с ломателем стружек x) 300 XXX - E VA - na nerez / stainless steel / Rostfreistähle / нережавейка x) 301 XXX - E VA-NT - na nerez - nitridace / stainless steel - nitration / Rostfreistähle - Nitrierung / нережавейка - нитридование 38 F ateriál: ; E, E VA-NT - dle požadavku Provedení: závit lapovaný Závit: pravý aterial: ; E, E VA-NT - on reque st Execution: lapped thread Thread: right-hand Werkstoff: ; E, E VA-NT - nach dem Anspruch Ausführung: geläpptes Gewinde Gewinde: rechts Материал: ; E, E VA-NT - по заказу Изготовлено: резьба шлифованная Резьба: правая

43 PN 8/3225 Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки HOBBY NO/CS/WS code 230 XXX STANDARD code 260 XXX F etrický závit ISO DIN 13 Standard metric thread ISO DIN 13 etrische Regelgewinde ISO DIN 13 Метрическая резьба ISO DIN 13 Jemný metrický závit ISO DIN 13 Fine metric thread ISO DIN 13 etrische Feingewinde ISO DIN 13 Мелкая метрическая резьба ISO DIN 13 Lícování: 6g / Tolerance: 6g / Toleranz: 6g / Подгонка: 6g 1,5P P ØD h S code NO/CS code 3 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ateriál: NO; Provedení: závit lapovaný Závit: pravý aterial: CS-carbon steel; Execution: lapped thread Thread: right-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Ausführung: geläpptes Gewinde Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: резьба Резьба: правая DIN EN HOBBY NO/CS/WS code 213 XXX STANDARD code 243 XXX STANDARD code 273 XXX Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки Pg Pancéřový závit DIN Steel conduit thread DIN Stahlpanzerrohr-Gewinde DIN Панцирная резьба DIN ,5P z/1" P ØD h S code NO/CS code code x) Pg , , Pg , , Pg , , Pg 13,5 18 1, , Pg , , Pg , , Pg , , Pg , , Pg , , Pg , , x) s lamačem třísek / with spiral point / mit Schälanschnitt / с ломателем стружек ateriál: NO; - dle požadavku Provedení: standardní Závit: pravý aterial: CS-carbon steel; - on request Execution: standard Thread: right-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; - nach dem Anspruch Ausführung: normal Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь; - по заказу Изготовлено: стандартно Резьба: правая / F / Pg 39

44 DIN EN HOBBY NO/CS/WS code 211 XXX STANDARD code 241 XXX STANDARD code 271 XXX Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки BSW (W) Whitworthův závit BS-84:1956 Whitworth thread BS-84:1956 Whitworth-Gewinde BS-84:1956 Резьба Витворта BS-84:1956 Lícování: střední / Tolerance: medium class / Toleranz: ittelklasse / Подгонка: средний класс 1,5P z/1" P ØD h S codex) BSW 1/16" 60 0, ,50 XXX 116 BSW 3/32" 48 0, ,30 XXX 332 BSW 1/8" 40 0, ,10 XXX 180 BSW 5/32" 32 0, ,88 XXX 532 BSW 3/16" 24 1, ,66 XXX 316 BSW 7/32" 24 1, ,46 XXX 732 BSW 1/4" 20 1, ,24 XXX 140 BSW 5/16" 18 1, ,82 XXX 516 BSW 3/8" 16 1, ,40 XXX 380 BSW 7/16" 14 1, ,98 XXX 716 BSW 1/2" 12 2, ,56 XXX 120 BSW 9/16" 12 2, ,14 XXX 916 BSW 5/8" 11 2, ,72 XXX 580 BSW 3/4" 10 2, ,89 XXX 340 BSW 7/8" 9 2, ,10 XXX 780 BSW 1" 8 3, ,27 XXX 100 BSW 1 1/8" 7 3, ,44 XXX 118 BSW 1 1/4" 7 3, ,61 XXX 114 BSW 1 3/8" 6 4, ,77 XXX 138 BSW 1 1/2" 6 4, ,95 XXX 112 BSW 1 5/8" 5 5, ,11 XXX 158 BSW 1 3/4" 5 5, ,28 XXX 134 BSW 1 7/8" 4,5 5, ,30 XXX 178 BSW 2" 4,5 5, ,62 XXX 200 x) 211 XXX - NO / CS / WS x) 241 XXX - x) 271 XXX - s lamačem třísek / with spiral point / mit Schälanschnitt / с ломателем стружек 40 BSW (W) ateriál: NO; - dle požadavku Provedení: závit lapovaný do BSW 1" Závit: pravý aterial: CS-carbon steel; - on reque st Execution: lapped thread to BSW 1" Thread: right-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; - nach dem Anspruch Ausführung: geläpptes Gewinde bis BSW 1" Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь; - по заказу Изготовлено: резьба шлифованная до BSW 1" Резьба: правая

45 DIN EN HOBBY NO/CS/WS code 214 XXX STANDARD code 244 XXX STANDARD code 274 XXX Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки BSF (W) Jemný Whitworthův závit BS-84:1956 Fine Whitworth thread BS-84:1956 Whitworth-Feingewinde BS-84:1956 Мелкая резьба Витворта BS-84:1956 Lícování: střední / Tolerance: medium class / Toleranz: ittelklasse / Подгонка: средний класс 1,5P z/1" P ØD h S codex) BSF 3/16" 32 0, ,67 XXX 316 BSF 1/4" 26 0, ,25 XXX 140 BSF 5/16" 22 1, ,83 XXX 516 BSF 3/8" 20 1, ,41 XXX 380 BSF 7/16" 18 1, ,99 XXX 716 BSF 1/2" 16 1, ,57 XXX 120 BSF 9/16" 16 1, ,16 XXX 916 BSF 5/8" 14 1, ,73 XXX 580 BSF 3/4" 12 2, ,89 XXX 340 BSF 7/8" 11 2, ,11 XXX 780 BSF 1" 10 2, ,28 XXX 100 x) 214 XXX - NO / CS / WS x) 244 XXX - x) 274 XXX - s lamačem třísek / with spiral point / mit Schälanschnitt / с ломателем стружек ateriál: NO; - dle požadavku Provedení: závit lapovaný do BSF 1" Závit: pravý aterial: CS-carbon steel; - on reque st Execution: lapped thread to BSF 1" Thread: right-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; - nach dem Anspruch Ausführung: geläpptes Gewinde bis BSF 1" Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь; - по заказу Изготовлено: резьба шлифованная до BSF 1" Резьба: правая BSF (W) 41

46 DIN EN HOBBY NO/CS/WS code 212 XXX STANDARD code 242 XXX STANDARD code 252 XXX STANDARD code 272 XXX Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки G (BSP) Trubkový závit DIN ISO 228 Pipe thread DIN ISO 228 Rohrgewinde DIN ISO 228 Трубная резьба DIN ISO 228 Lícování: třída A / Tolerance: class A / Toleranz: Klasse A / Подгонка: класс A 1,5P z/1" P ØD h S codex) G 1/16" 28 0, ,62 XXX 116 G 1/8" 28 0, ,62 XXX 180 G 1/4" 19 1, ,03 XXX 140 G 3/8" 19 1, ,54 XXX 380 G 1/2" 14 1, ,81 XXX 120 G 5/8" 14 1, ,77 XXX 580 G 3/4" 14 1, ,30 XXX 340 G 7/8" 14 1, ,06 XXX 780 G 1" 11 2, ,07 XXX 100 G 1 1/8" 11 2, ,72 XXX 118 G 1 1/4" 11 2, ,73 XXX 114 G 1 3/8" 11 2, ,14 XXX 138 G 1 1/2" 11 2, ,62 XXX 112 G 1 3/4" 11 2, ,57 XXX 134 G 2" 11 2, ,43 XXX 200 G 2 1/4 11 2, ,49 XXX 214 G 2 1/2 11 2, ,97 XXX 212 G 2 3/4 11 2, ,32 XXX 234 G , ,67 XXX 300 G 3 1/4 11 2, ,50 XXX 314 G 3 1/2 11 2, ,11 XXX 312 G , ,81 XXX 400 x) 212 XXX - NO / CS / WS do G 2" / to G 2" / bis G 2" / до G 2" x) 242 XXX - x) 252 XXX - LH x) 272 XXX - s lamačem třísek do G 2" / with spiral point to G 2" / mit Schälanschnitt bis G 2" / с ломателем стружек до G 2" ateriál: NO; Provedení: závit lapovaný do G 3/4" Závit: pravý, levý aterial: CS; Execution: lapped thread to G 3/4" Thread: right-hand, left-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Ausführung: geläpptes Gewinde bis G 3/4" Gewinde: rechts, links Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: резьба шлифованная до G 3/4" Резьба: правая, левая DIN EN PROFI s code 262 XXX PROFI E code 292 XXX PROFI E VA code 293 XXX PROFI E VA-NT code 296 XXX z/1" P ØD h S codex) G 1/16" 28 0, ,62 XXX 116 G 1/8" 28 0, ,62 XXX 180 G 1/4" 19 1, ,03 XXX 140 G 3/8" 19 1, ,54 XXX 380 G 1/2" 14 1, ,81 XXX 120 G 5/8" 14 1, ,77 XXX 580 G 3/4" 14 1, ,30 XXX 340 G 7/8" 14 1, ,06 XXX 780 G 1" 11 2, ,07 XXX 100 G 1 1/8" 11 2, ,72 XXX 118 G 1 1/4" 11 2, ,73 XXX 114 G 1 3/8" 11 2, ,14 XXX 138 G 1 1/2" 11 2, ,62 XXX 112 G 1 3/4" 11 2, ,57 XXX 134 G 2" 11 2, ,43 XXX 200 x) 262 XXX - s - na mosaz / brass / essing / латунь x) 292 XXX - E x) 293 XXX - E VA - na nerez / stainless steel / Rostfreistähle / нережавейка x) 296 XXX - E VA-NT - na nerez - nitridace / stainless steel - nitration / Rostfreistähle - Nitrierung / нережавейка - нитридование 42 G (BSP) ateriál: ; E, E VA-NT - dle požadavku Provedení: závit lapovaný do G 3/4" Závit: pravý aterial: ; E, E VA-NT - on reque st Execution: lapped thread to G 3/4" Thread: right-hand Werkstoff: ; E, E VA-NT - nach dem Anspruch Ausführung: geläpptes Gewinde bis G 3/4" Gewinde: rechts Материал: ; E, E VA-NT - по заказу Изготовлено: резьба шлифованная до G 3/4" Резьба: правая

47 DIN EN HOBBY NO/CS/WS code 215 XXX STANDARD code 245 XXX STANDARD code 275 XXX Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки UNC Unifikovaný hrubý závit ASE B1.1 Unified coarse thread ASE B1.1 Unifiziertes-Grobgewinde ASE B1.1 Унифицированная чёрная резьба ASE B1.1 Lícování: 2A / Tolerance: 2A / Toleranz: 2A / Подгонка: 2A 1,5P z/1" P ØD h S codex) UNC , ,76 XXX 004 UNC , ,09 XXX 005 UNC , ,41 XXX 006 UNC , ,07 XXX 008 UNC , ,71 XXX 010 UNC , ,37 XXX 012 UNC 1/4 20 1, ,22 XXX 140 UNC 5/ , ,80 XXX 516 UNC 3/8 16 1, ,37 XXX 380 UNC 7/ , ,95 XXX 716 UNC 1/2 13 1, ,52 XXX 120 UNC 9/ , ,10 XXX 916 UNC 5/8 11 2, ,68 XXX 580 UNC 3/4 10 2, ,84 XXX 340 UNC 7/8 9 2, ,00 XXX 780 UNC 1 8 3, ,16 XXX 100 UNC 1 1/8 7 3, ,31 XXX 118 UNC 1 1/4 7 3, ,49 XXX 114 UNC 1 3/8 6 4, ,63 XXX 138 UNC 1 1/2 6 4, ,81 XXX 112 UNC 1 3/4 5 5, ,12 XXX 134 UNC 2 4,5 5, ,45 XXX 200 x) 215 XXX - NO / CS / WS x) 245 XXX - x) 275 XXX - s lamačem třísek / with spiral point / mit Schälanschnitt / с ломателем стружек ateriál: NO; - dle požadavku Provedení: závit lapovaný do UNC 1" Závit: pravý aterial: CS-carbon steel; - on reque st Execution: lapped thread to UNC 1" Thread: right-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; - nach dem Anspruch Ausführung: geläpptes Gewinde bis UNC 1" Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь; - по заказу Изготовлено: резьба шлифованная до UNC 1" Резьба: правая UNC 43

48 DIN EN HOBBY NO/CS/WS code 216 XXX STANDARD code 246 XXX STANDARD code 276 XXX Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки UNF Unifikovaný jemný závit ASE B1.1 Unified fine thread ASE B1.1 Unifiziertes-Feingewinde ASE B1.1 Унифицированная мелкая резьба ASE B1.1 Lícování: 2A / Tolerance: 2A / Toleranz: 2A / Подгонка: 2A 1,5P z/1" P ØD h S codex) UNF , ,77 XXX 004 UNF , ,10 XXX 005 UNF , ,42 XXX 006 UNF , ,08 XXX 008 UNF , ,73 XXX 010 UNF , ,38 XXX 012 UNF 1/4 28 0, ,24 XXX 140 UNF 5/ , ,82 XXX 516 UNF 3/8 24 1, ,41 XXX 380 UNF 7/ , ,98 XXX 716 UNF 1/2 20 1, ,56 XXX 120 UNF 9/ , ,14 XXX 916 UNF 5/8 18 1, ,73 XXX 580 UNF 3/4 16 1, ,89 XXX 340 UNF 7/8 14 1, ,05 XXX 780 UNF , ,21 XXX 100 UNF 1 1/8 12 2, ,38 XXX 118 UNF 1 1/4 12 2, ,56 XXX 114 UNF 1 3/8 12 2, ,73 XXX 138 UNF 1 1/2 12 2, ,91 XXX 112 x) 216 XXX - NO / CS / WS x) 246 XXX - x) 276 XXX - s lamačem třísek / with spiral point / mit Schälanschnitt / с ломателем стружек 44 UNF ateriál: NO; - dle požadavku Provedení: závit lapovaný do UNF 1" Závit: pravý aterial: CS-carbon steel; - on reque st Execution: lapped thread to UNF 1" Thread: right-hand Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; - nach dem Anspruch Ausführung: geläpptes Gewinde bis UNF 1" Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь; - по заказу Изготовлено: резьба шлифованная до UNF 1" Резьба: правая

49 DIN EN Závitové kruhové čelisti Circular dies Schneideisen Плашки STANDARD code 248 XXX STANDARD code 278 XXX UNEF Unifikovaný extra jemný závit ASE B1.1 Unified extra fine thread ASE B1.1 Unifiziertes-Extra-Feingewinde ASE B1.1 Унифицированная екстра мелкая резьба ASE B1.1 Lícování: 2A / Tolerance: 2A / Toleranz: 2A / Подгонка: 2A 1,5P z/1" P ØD h S codex) UNEF , ,39 XXX 012 UNEF 1/4 32 0, ,25 XXX 140 UNEF 5/ , ,84 XXX 516 UNEF 3/8 32 0, ,42 XXX 380 UNEF 7/ , ,00 XXX 716 UNEF 1/2 28 0, ,59 XXX 120 UNEF 9/ , ,17 XXX 916 UNEF 5/8 24 1, ,75 XXX 580 UNEF 11/ , ,34 XXX 111 UNEF 3/4 20 1, ,91 XXX 340 UNEF 13/ , ,50 XXX 131 UNEF 7/8 20 1, ,09 XXX 780 UNEF 15/ , ,67 XXX 151 UNEF , ,26 XXX 100 UNEF 1 1/8 18 1, ,43 XXX 118 UNEF 1 1/4 18 1, ,60 XXX 114 UNEF 1 3/8 18 1, ,77 XXX 138 UNEF 1 1/2 18 1, ,95 XXX 112 x) 248 XXX - x) 278 XXX - s lamačem třísek / with spiral point / mit Schälanschnitt / с ломателем стружек ateriál: Provedení: závit lapovaný do UNEF 1" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to UNEF 1" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis UNEF 1" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до UNEF 1" Резьба: правая UNEF 45

50 ČSN STANDARD code 247 XXX STANDARD code 257 XXX PROFI E code 297 XXX Strojní závitové kruhové čelisti achine circular dies aschinen-schneideisen Плашки с машинной резьбой F etrický závit ISO DIN 13 Standard metric thread ISO DIN 13 etrische Regelgewinde ISO DIN 13 Метрическая резьба ISO DIN 13 Jemný metrický závit ISO DIN 13 Fine metric thread ISO DIN 13 etrische Feingewinde ISO DIN 13 Мелкая метрическая резьба ISO DIN 13 Lícování: 6g (6h, 6e - dle požadavku zákazníka) / Tolerance: 6g (6h, 6e - on reque st) / Toleranz: 6g (6h, 6e - nach dem Anspruch) / Подгонка: 6g (6h, 6e - по заказу) 1,5P P ØD h S code code LH code E 1,2 0, ,5 3 1, ,4 0,3 12 2,5 3 1, ,6 0, ,5 3 1, ,7 0, ,5 3 1, ,8 0, ,5 3 1, ,4 16 3,5 3 1, ,2 0, ,5 3 2, ,5 0, ,5 3 2, ,5 0, ,5 3 2, ,5 16 3,5 4 2, , ,5 4 2, ,5 0, , ,5 0, ,5 4 3, , , ,5 16 3,5 4 3, ,5 0,5 16 3,5 4 4, ,8 20 5,5 4 4, ,5 20 3,5 4 4, ,5 0,5 20 3,5 4 5, , , ,5 4 5, ,5 20 5,5 4 5, , , ,5 4 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / F ateriál: Provedení: závit lapovaný Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная Резьба: правая

51 STANDARD code 249 XXX F Automatové závitové čelisti zvonkové Acorn dies for automatic lathes Glocken- Schneideisen für Drehautomaten Плашки колокольные для токарных автоматов etrický závit ISO DIN 13 Standard metric thread ISO DIN 13 etrische Regelgewinde ISO DIN 13 Метрическая резьба ISO DIN 13 Jemný metrický závit ISO DIN 13 Fine metric thread ISO DIN 13 etrische Feingewinde ISO DIN 13 Мелкая метрическая резьба ISO DIN 13 Lícování: 6g / Tolerance: 6g / Toleranz: 6g / Подгонка: 6g 1,5P P ØD h S code 3 0, , ,7 16 9,5 3 3, ,8 16 9,5 4 4, ,5 4 5, , , , , , , , , , , , , , , , ateriál: Provedení: závit lapovaný Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Ge - winde Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная Резьба: правая DIN EN STANDARD code 430 XXX Strojní závitové čelisti kuželové Conical machine circular dies aschinen Konisches Gewindeschneideisen Плашки для резьбы NPT Americký závit trubkový kuželový NPT 1:16; ANSI B American tapered pipe thread NPT 1:16; ANSI B Amerikanisches kegeliges Rohrgewinde NPT 1:16; ANSI B Трубная коническая резьба NPT 1:16; ANSI B P z/1" P ØD h S d 1 min. d 2 L code 1/8 27 0, ,87 9,99 8, /4 18 1, ,10 13,26 12, /8 18 1, ,52 16,67 12, /2 14 1, ,55 20,71 16, /4 14 1, ,87 26,03 17, ,5 2, ,42 32,59 21, ateriál: Závit: pravý aterial: Thread: right-hand Werkstoff: Gewinde: rechts Материал: Резьба: правая / F / NPT 47

52 DIN 382 STANDARD code 220 XXX Závitové kruhové čelisti šestihranné Hexagon die nuts Sechskant - Schneidmuttern Плашки шестиугольные etrický závit ISO DIN 13 Standard metric thread ISO DIN 13 etrische Regelgewinde ISO DIN 13 Метрическая резьба ISO DIN 13 Lícování: 6g / Tolerance: 6g / Toleranz: 6g / Подгонка: 6g 1,5P P ØD h S code 3 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ateriál: Provedení: závit lapovaný do 26 Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to 26 Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis 26 Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: резьба шлифованная до 26 Резьба: правая

53 DIN 382 STANDARD code 220 XXX Závitové kruhové čelisti šestihranné Hexagon die nuts Sechskant - Schneidmuttern Плашки шестиугольные F Jemný metrický závit ISO DIN 13 Fine metric thread ISO DIN 13 etrische Feingewinde ISO DIN 13 Мелкая метрическая резьба ISO DIN 13 Lícování: 6g / Tolerance: 6g / Toleranz: 6g / Подгонка: 6g 1,5P P ØD h S code F 3 0, , F 4 0, , F 5 0, , F 5 0, , F 6 0, , F 7 0, , F , F 8 0, , F , F 9 0, , F 10 1, , F , F 10 0, , F , F 12 1, , F 12 1, , F , F 14 1, , F 14 1, , F , F 15 1, , F , F 16 1, , F , F , F 18 1, , F , F , F 20 1, , F , F , F 22 1, , F , F 23 1, , F , F 24 1, , F , F 25 1, , F , F 26 1, , F , F 27 1, , F , F 28 1, , F , F 29 1, , F , F 30 1, , F , F 32 1, , F , F , F 33 1, , F 35 1, , F , F , F 36 1, , F , F , F 39 1, , ateriál: Provedení: závit lapovaný do 26 Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to 26 Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis 26 Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: резьба шлифованная до 26 Резьба: правая F 49

54 DIN 382 STANDARD code 220 XXX Závitové kruhové čelisti šestihranné Hexagon die nuts Sechskant - Schneidmuttern Плашки шестиугольные F Jemný metrický závit ISO DIN 13 Fine metric thread ISO DIN 13 etrische Feingewinde ISO DIN 13 Мелкая метрическая резьба ISO DIN 13 Lícování: 6g / Tolerance: 6g / Toleranz: 6g / Подгонка: 6g 1,5P P ØD h S code F 40 1, , F , F , F 42 1, , F , F , F 45 1, , F , F , F 48 1, , F 50 1, , F , F , F 52 1, , F , F , F , F 55 1, , F , F , F , F 56 1, , F ateriál: Provedení: závit lapovaný do 26 Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to 26 Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis 26 Gewinde: rechts Материал: NO-инструментальная сталь; Изготовлено: резьба шлифованная до 26 Резьба: правая

55 DIN 382 STANDARD code 222 XXX Závitové kruhové čelisti šestihranné Hexagon die nuts Sechskant - Schneidmuttern Плашки шестиугольные G (BSP) Trubkový závit DIN ISO 228 Pipe thread DIN ISO 228 Rohrgewinde DIN ISO 228 Трубная резьба DIN ISO 228 Lícování: A / Tolerance: A / Toleranz: A / Подгонка: A 1,5P z/1" P ØD h S code G 1/8 28 0, , G 1/4 19 1, , G 3/8 19 1, , G 1/2 14 1, , G 5/8 14 1, , G 3/4 14 1, , G 7/8 14 1, , G , , G 1 1/8 11 2, , G 1 1/4 11 2, , G 1 3/8 11 2, , G 1 1/2 11 2, , G 1 3/4 11 2, , G , , ateriál: Provedení: závit lapovaný do G 3/4" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to G 3/4" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis G 3/4" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до G 3/4" Резьба: правая G (BSP) 51

56 DIN 382 STANDARD code 221 XXX Závitové kruhové čelisti šestihranné Hexagon die nuts Sechskant - Schneidmuttern Плашки шестиугольные BSW (W) Whitworthův závit BS 84:1956 Whitworth thread BS 84:1956 Whitworth-Gewinde BS 84:1956 Резьба Витворта BS 84:1956 Lícování: střední / Tolerance: medium class / Toleranz: ittelklasse / Подгонка: средний класс 1,5P z/1" P ØD h S code BSW 1/8" 40 0, , BSW 5/32" 32 0, , BSW 3/16" 24 1, , BSW 7/32" 24 1, , BSW 1/4" 20 1, , BSW 5/16" 18 1, , BSW 3/8" 16 1, , BSW 7/16" 14 1, , BSW 1/2" 12 2, , BSW 9/16" 12 2, , BSW 5/8" 11 2, , BSW 3/4" 10 2, , BSW 7/8" 9 2, , BSW 1" 8 3, , BSW 1 1/8" 7 3, , BSW 1 1/4" 7 3, , BSW 1 3/8" 6 4, , BSW 1 1/2" 6 4, , BSW 1 3/4" 5 5, , BSW 2" 4,5 5, , BSW (W) ateriál: Provedení: závit lapovaný do BSW 1" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to BSW 1" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis BSW 1" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до BSW 1" Резьба: правая

57 DIN 382 STANDARD code 223 XXX Závitové kruhové čelisti šestihranné Hexagon die nuts Sechskant - Schneidmuttern Плашки шестиугольные BSF (W) Jemný Whitworthův závit BS 84:1956 Fine Whitworth thread BS 84:1956 Whitworth-Feingewinde BS 84:1956 Мелкая резьба Витворта BS 84:1956 Lícování: střední / Tolerance: medium class / Toleranz: ittelklasse / Подгонка: средний класс 1,5P z/1" P ØD h S code BSF 3/ , , BSF 1/4 26 0, , BSF 5/ , , BSF 3/8 20 1, , BSF 7/ , , BSF 1/2 16 1, , BSF 9/ , , BSF 5/8 14 1, , BSF 3/4 12 2, , BSF 7/8 11 2, , BSF , , ateriál: Provedení: závit lapovaný do BSF 1" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to BSF 1" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis BSF 1" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до BSF 1" Резьба: правая BSF (W) 53

58 DIN 382 STANDARD code 225 XXX Závitové kruhové čelisti šestihranné Hexagon die nuts Sechskant - Schneidmuttern Плашки шестиугольные UNC Unifikovaný hrubý závit ASE B1.1 Unified coarse thread ASE B1.1 Unifiziertes-Grobgewinde ASE B1.1 Унифицированная чёрная резьба ASE B1.1 Lícování: 2A / Tolerance: 2A / Toleranz: 2A / Подгонка: 2A 1,5P z/1" P ØD h S code UNC 1/4 20 1, , UNC 5/ , , UNC 3/8 16 1, , UNC 7/ , , UNC 1/2 13 1, , UNC 9/ , , UNC 5/8 11 2, , UNC 3/4 10 2, , UNC 7/8 9 2, , UNC 1 8 3, , UNC 1 1/8 7 3, , UNC 1 1/4 7 3, , UNC 1 3/8 6 4, , UNC 1 1/2 6 4, , UNC 1 3/4 5 5, , UNC 2 4,5 5, , UNC ateriál: Provedení: závit lapovaný do UNC 1" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to UNC 1" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis UNC 1" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до UNC 1" Резьба: правая

59 DIN 382 STANDARD code 226 XXX Závitové kruhové čelisti šestihranné Hexagon die nuts Sechskant - Schneidmuttern Плашки шестиугольные UNF Unifikovaný jemný závit ASE B1.1 Unified fine thread ASE B1.1 Unifiziertes-Feingewinde ASE B1.1 Унифицированная мелкая резьба ASE B1.1 Lícování: 2A / Tolerance: 2A / Toleranz: 2A / Подгонка: 2A 1,5P z/1" P ØD h S code UNF 1/4 28 0, , UNF 5/ , , UNF 3/8 24 1, , UNF 7/ , , UNF 1/2 20 1, , UNF 9/ , , UNF 5/8 18 1, , UNF 3/4 16 1, , UNF 7/8 14 1, , UNF , , UNF 1 1/8 12 2, , UNF 1 1/4 12 2, , UNF 1 3/8 12 2, , UNF 1 1/2 12 2, , ateriál: Provedení: závit lapovaný do UNF 1" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to UNF 1" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis UNF 1" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до UNF 1" Резьба: правая UNF 55

60 BS-1127:1950 STANDARD code 440 XXX F Závitové kruhové čelisti stavitelné Circular adjustable dies Runde Schneideisen geschlitzt Плашки регулируемые etrický závit ISO DIN 13 Standard metric thread ISO DIN 13 etrische Regelgewinde ISO DIN 13 Метрическая резьба ISO DIN 13 Jemný metrický závit ISO DIN 13 Fine metric thread ISO DIN 13 etrische Feingewinde ISO DIN 13 Мелкая метрическая резьба ISO DIN 13 Lícování: 6g / Tolerance: 6g / Toleranz: 6g / Подгонка: 6g 1,5P P ØD - A=13/16" S ØD - B=1" S ØD - C=1 5/16" S ØD - D=1 1/2" S ØD - E=2" S ØD - G=3" S 2 0,4 3 1, X 3 0, , X 3,5 0, , X 4 0, , X 4 0, , X 5 0, , X 5 0, , X , X 6 0, , X , X 7 0, , X 8 1, , X , X 9 1, , X 10 1, , X 10 1, , X , X 11 1, , X 12 1, , X 12 1, , X 12 1, , X , X , X 14 1, , X 14 1, , X , X 16 1, , X 18 2,5 5 17, X 18 1,5 5 17, X 20 2,5 6 19, X 20 1,5 6 19, X 22 2,5 6 21, X 22 1,5 6 21, X , X , X 24 1,5 6 23, X 25 1,5 6 24, X , X 30 3,5 6 29, X 33 3,5 6 32, X , X , X code x) x) 440 XXXA (13/16" - 20,6 mm, h = 6,35) x) 440 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5) x) 440 XXXC (1 5/16" - 33,4 mm, h = 11,1) x) 440 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7) x) 440 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9) x) 440 XXXG (3" - 76,2 mm, h = 22,2) 56 /F ateriál: Provedení: závit lapovaný do 26 Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to 26 Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis 26 Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до 26 Резьба: правая

61 BS-1127:1950 STANDARD code 442 XXX Závitové kruhové čelisti stavitelné Circular adjustable dies Runde Schneideisen geschlitzt Плашки регулируемые G (BSP) Trubkový závit DIN ISO 228 Pipe thread DIN ISO 228 Rohrgewinde DIN ISO 228 Трубная резьба DIN ISO 228 Lícování: A / Tolerance: A / Toleranz: A / Подгонка: A 1,5P z/1" P ØD - B=1" S ØD - C=1 5/16" S ØD - D=1 1/2" S ØD - E=2" S ØD - G=3" S ØD - I=4" S G 1/ , , X G 1/8" 28 0, , X G 1/4" 19 1, , X G 3/8" 19 1, , X G 1/2" 14 1, , X G 5/8" 14 1, , X G 3/4" 14 1, , X G 1" 11 2, , X G 1 1/4" 11 2, , X G 1 1/2" 11 2, , X G 2" 11 2, , X code x) x) 442 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5) x) 442 XXXC (1 5/16" - 33,4 mm, h = 11,1) x) 442 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7) x) 442 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9) x) 442 XXXG (3" - 76,2 mm, h = 22,2) x) 442 XXXI (4" - 101,6 mm, h = 25,4) ateriál: Provedení: závit lapovaný do G 3/4" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to G 3/4" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis G 3/4" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до G 3/4" Резьба: правая G (BSP) 57

62 BS-1127:1950 STANDARD code 441 XXX Závitové kruhové čelisti stavitelné Circular adjustable dies Runde Schneideisen geschlitzt Плашки регулируемые BSW (W) Whitworthův závit BS 84:1956 Whitworth thread BS 84:1956 Whitworth-Gewinde BS 84:1956 Резьба Витворта BS 84:1956 Lícování: střední / Tolerance: medium class / Toleranz: ittelklasse / Подгонка: средний класс 1,5P z/1" P ØD - A=13/16" S ØD - B=1" S ØD - C=1 5/16" S ØD - D=1 1/2" S ØD - E=2" S BSW 3/32" 48 0, , X BSW 1/8" 40 0, , X BSW 5/32" 32 0, , X BSW 3/16" 24 1, , X BSW 1/4" 20 1, , X BSW 5/16" 18 1, , X BSW 3/8" 16 1, , X BSW 7/16" 14 1, , X BSW 1/2" 12 2, , X BSW 9/16" 12 2, , X BSW 5/8" 11 2, , X BSW 3/4" 10 2, , X BSW 7/8" 9 2, , X BSW 1" 8 3, , X code x) x) 441 XXXA (13/16" - 20,6 mm, h = 6,35) x) 441 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5) x) 441 XXXC (1 5/16" - 33,4 mm, h = 11,1) x) 441 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7) x) 441 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9) 58 BSW (W) ateriál: Provedení: závit lapovaný do BSW 1" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to BSW 1" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis BSW 1" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до BSW 1" Резьба: правая

63 BS-1127:1950 Závitové kruhové čelisti stavitelné Circular adjustable dies Runde Schneideisen geschlitzt Плашки регулируемые STANDARD code 444 XXX BSF (W) Jemný Whitworthův závit BS 84:1956 Fine Whitworth thread BS 84:1956 Whitworth-Feingewinde BS 84:1956 Мелкая резьба Витворта BS 84:1956 Lícování: střední / Tolerance: medium class / Toleranz: ittelklasse / Подгонка: средний класс 1,5P z/1" P ØD - A=13/16" S ØD - B=1" S ØD - C=1 5/16" S ØD - D=1 1/2" S ØD - E=2" S BSF 3/16" 32 0, , X BSF 1/4" 26 0, , X BSF 5/16" 22 1, , X BSF 3/8" 20 1, , X BSF 7/16" 18 1, , X BSF 1/2" 16 1, , X BSF 9/16" 16 1, , X BSF 5/8" 14 1, , X BSF 3/4" 12 2, , X BSF 7/8" 11 2, , X BSF 1" 10 2, , X code x) x) 444 XXXA (13/16" - 20,6 mm, h = 6,35) x) 444 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5) x) 444 XXXC (1 5/16" - 33,4 mm, h = 11,1) x) 444 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7) x) 444 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9) ateriál: Provedení: závit lapovaný do BSF 1" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to BSF 1" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis BSF 1" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до BSF 1" Резьба: правая BSF (W) 59

64 BS-1127:1950 STANDARD code 445 XXX Závitové kruhové čelisti stavitelné Circular adjustable dies Runde Schneideisen geschlitzt Плашки регулируемые UNC Unifikovaný hrubý závit ASE B1.1 Unified coarse thread ASE B1.1 Unifiziertes-Grobgewinde ASE B1.1 Унифицированная чёрная резьба ASE B1.1 Lícování: 2A / Tolerance: 2A / Toleranz: 2A / Подгонка: 2A 1,5P z/1" P ØD - A=13/16" S ØD - B=1" S ØD - C=1 5/16" S ØD - D=1 1/2" S ØD - E=2" S ØD - G=3" S UNC , , X UNC , , X UNC , , X UNC , , X UNC , , X UNC , , X UNC 1/4 20 1, , X UNC 5/ , , X UNC 3/8 16 1, , X UNC 7/ , , X UNC 1/2 13 1, , X UNC 9/ , , X UNC 5/8 11 2, , X UNC 3/4 10 2, , X UNC 7/8 9 2, , X UNC 1 8 3, , X UNC 1 1/8 7 3, , X UNC 1 1/4 7 3, , X UNC 1 3/8 6 4, , X UNC 1 1/2 6 4, , X code x) x) 445 XXXA (13/16" - 20,6 mm, h = 6,35) x) 445 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5) x) 445 XXXC (1 5/16" - 33,4 mm, h = 11,1) x) 445 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7) x) 445 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9) x) 445 XXXG (3" - 76,2 mm, h = 22,2) 60 UNC ateriál: Provedení: závit lapovaný do UNC 1" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to UNC 1" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis UNC 1" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до UNC 1" Резьба: правая

65 BS-1127:1950 STANDARD code 446 XXX Závitové kruhové čelisti stavitelné Circular adjustable dies Runde Schneideisen geschlitzt Плашки регулируемые UNF Unifikovaný jemný závit ASE B1.1 Unified fine thread ASE B1.1 Unifiziertes-Feingewinde ASE B1.1 Унифицированная мелкая резьба ASE B1.1 Lícování: 2A / Tolerance: 2A / Toleranz: 2A / Подгонка: 2A 1,5P z/1" P ØD - A=13/16" S ØD - B=1" S ØD - C=1 5/16" S ØD - D=1 1/2" S ØD - E=2" S ØD - G=3" S UNF , , X UNF , , X UNF , , X UNF , , X UNF , , X UNF , , X UNF 1/4 28 0, , X UNF 5/ , , X UNF 3/8 24 1, , X UNF 7/ , , X UNF 1/2 20 1, , X UNF 9/ , , X UNF 5/8 18 1, , X UNF 3/4 16 1, , X UNF 7/8 14 1, , X UNF , , X UNF 1 1/8 12 2, , X UNF 1 1/4 12 2, , X UNF 1 3/8 12 2, , X UNF 1 1/2 12 2, , X code x) x) 446 XXXA (13/16" - 20,6 mm, h = 6,35) x) 446 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5) x) 446 XXXC (1 5/16" - 33,4 mm, h = 11,1) x) 446 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7) x) 446 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9) x) 446 XXXG (3" - 76,2 mm, h = 22,2) ateriál: Provedení: závit lapovaný do UNF 1" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to UNF 1" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis UNF 1" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до UNF 1" Резьба: правая UNF 61

66 BS-1127:1950 STANDARD code 448 XXX Závitové kruhové čelisti stavitelné Circular adjustable dies Runde Schneideisen geschlitzt Плашки регулируемые UNEF Unifikovaný extra jemný závit ASE B1.1 Unified extra fine thread ASE B1.1 Unifiziertes-Extra-Feingewinde ASE B1.1 Унифицированная екстра мелкая резьба ASE B1.1 Lícování: 2A / Tolerance: 2A / Toleranz: 2A / Подгонка: 2A 1,5P z/1" P ØD - A=13/16" S ØD - B=1" S ØD - C=1 5/16" S ØD - D=1 1/2" S ØD - E=2" S ØD - G=3" S UNEF , , X UNEF 1/4 32 0, , X UNEF 5/ , , X UNEF 3/8 32 0, , X UNEF 7/ , , X UNEF 1/2 28 0, , X UNEF 9/ , , X UNEF 5/8 24 1, , X UNEF 3/4 20 1, , X UNEF 7/8 20 1, , X UNEF , , X UNEF 1 1/8 18 1, , X UNEF 1 1/4 18 1, , X UNEF 1 3/8 18 1, , X UNEF 1 1/2 18 1, , X code x) x) 448 XXXA (13/16" - 20,6 mm, h = 6,35) x) 448 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5) x) 448 XXXC (1 5/16" - 33,4 mm, h = 11,1) x) 448 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7) x) 448 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9) x) 448 XXXG (3" - 76,2 mm, h = 22,2) 62 UNEF ateriál: Provedení: závit lapovaný do UNEF 1" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to UNEF 1" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis UNEF 1" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до UNEF 1" Резьба: правая

67 PN 8/B 4451 STANDARD code 460 XXX F Závitové kruhové čelisti stavitelné Circular adjustable dies Runde Schneideisen geschlitzt Плашки регулируемые etrický závit ISO DIN 13 Standard metric thread ISO DIN 13 etrische Regelgewinde ISO DIN 13 Метрическая резьба ISO DIN 13 Jemný metrický závit ISO DIN 13 Fine metric thread ISO DIN 13 etrische Feingewinde ISO DIN 13 Мелкая метрическая резьба ISO DIN 13 Lícování: 6g / Tolerance: 6g / Toleranz: 6g / Подгонка: 6g 1,5P P ØD - B=1" S ØD - D=1 1/2" S ØD - E=2" S ØD - F=2 1/2" S 3 0,5 3 2, X 3,5 0,6 3 3, X 4 0,7 3 3, X 5 0, , X , X , X 8 1, , X , X 9 1, , X 10 1, , X 10 1, , X , X 11 1, , X 12 1, , X 12 1, , X 12 1, , X , X , X 14 1, , X 14 1, , X , X 16 1, , X 18 2,5 5 17, X 18 1,5 5 17, X 20 2,5 6 19, X 20 1,5 6 19, X 22 2, , X 22 1, , X , X , X 24 1, , X 25 1, , X , X 30 2,5 7 29, X 33 3,5 8 32, X , X code x) x) 460 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5) x) 460 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7) x) 460 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9) x) 460 XXXF (2 1/2" - 63,5 mm, h = 19,05) ateriál: Provedení: závit lapovaný do 26 Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to 26 Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis 26 Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до 26 Резьба: правая / F 63

68 PN 8/B 4451 STANDARD code 465 XXX Závitové kruhové čelisti stavitelné Circular adjustable dies Runde Schneideisen geschlitzt Плашки регулируемые UNC Unifikovaný hrubý závit ASE B1.1 Unified coarse thread ASE B1.1 Unifiziertes-Grobgewinde ASE B1.1 Унифицированная чёрная резьба ASE B1.1 Lícování: 2A / Tolerance: 2A / Toleranz: 2A / Подгонка: 2A 1,5P z/1" P ØD - A=13/16" S ØD - B=1" S ØD - C=1 5/16" S ØD - D=1 1/2" S ØD - E=2" S ØD - G=3" S UNC , , X UNC , , X UNC , , X UNC , , X UNC , , X UNC , , X UNC 1/4 20 1, , X UNC 5/ , , X UNC 3/8 16 1, , X UNC 7/ , , X UNC 1/2 13 1, , X UNC 9/ , , X UNC 5/8 11 2, , X UNC 3/4 10 2, , X UNC 7/8 9 2, , X UNC 1 8 3, , X UNC 1 1/8 7 3, , X UNC 1 1/4 7 3, , X UNC 1 3/8 6 4, , X UNC 1 1/2 6 4, , X code x) x) 465 XXXA (13/16" - 20,6 mm, h = 6,35) x) 465 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5) x) 465 XXXC (1 5/16" - 33,4 mm, h = 11,1) x) 465 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7) x) 465 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9) x) 465 XXXG (3" - 76,2 mm, h = 22,2) 64 UNC ateriál: Provedení: závit lapovaný do UNC 1" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to UNC 1" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis UNC 1" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до UNC 1" Резьба: правая

69 PN 8/B 4451 STANDARD code 466 XXX Závitové kruhové čelisti stavitelné Circular adjustable dies Runde Schneideisen geschlitzt Плашки регулируемые UNF Unifikovaný jemný závit ASE B1.1 Unified fine thread ASE B1.1 Unifiziertes-Feingewinde ASE B1.1 Унифицированная мелкая резьба ASE B1.1 Lícování: 2A / Tolerance: 2A / Toleranz: 2A / Подгонка: 2A 1,5P z/1" P ØD - A=13/16" S ØD - B=1" S ØD - D=1 1/2" S ØD - E=2" S ØD - F=2 1/2" S UNF , , X UNF , , X UNF , , X UNF , , X UNF , , X UNF , , X UNF 1/4 28 0, , X UNF 5/ , , X UNF 3/8 24 1, , X UNF 7/ , , X UNF 1/2 20 1, , X UNF 9/ , , X UNF 5/8 18 1, , X UNF 3/4 16 1, , X UNF 7/8 14 1, , X UNF , , X UNF 1 1/8 12 2, , X UNF 1 1/4 12 2, , X UNF 1 3/8 12 2, , X code x) x) 466 XXXA (13/16" - 20,6 mm, h = 6,35) x) 466 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5) x) 466 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7) x) 466 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9) x) 466 XXXF (2 1/2" - 63,5 mm, h = 19,05) ateriál: Provedení: závit lapovaný do UNF 1" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to UNF 1" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis UNF 1" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до UNF 1" Резьба: правая UNF 65

70 PN 8/B 4451 STANDARD code 468 XXX Závitové kruhové čelisti stavitelné Circular adjustable dies Runde Schneideisen geschlitzt Плашки регулируемые UNEF Unifikovaný jemný závit ASE B1.1 Unified fine thread ASE B1.1 Unifiziertes-Feingewinde ASE B1.1 Унифицированная мелкая резьба ASE B1.1 Lícování: 2A / Tolerance: 2A / Toleranz: 2A / Подгонка: 2A 1,5P z/1" P ØD - B=1" S ØD - D=1 1/2" S ØD - E=2" S ØD - F=2 1/2" S ØD - G=3" S UNEF , , X UNEF 1/4 32 0, , X UNEF 5/ , , X UNEF 3/8 32 0, , X UNEF 7/ , , X UNEF 1/2 28 0, , X UNEF 9/ , , X UNEF 5/8 24 1, , X UNEF 11/ , , X UNEF 3/4 20 1, , X UNEF 13/ , , X UNEF 7/8 20 1, , X UNEF 15/ , , X UNEF , , X UNEF 1 1/8 18 1, , X UNEF 1 1/4 18 1, , X UNEF 1 3/8 18 1, , X UNEF 1 1/2 18 1, , X code x) x) 468 XXXB (1" - 25,4 mm, h = 9,5) x) 468 XXXD (1 1/2" - 38,1 mm, h = 12,7) x) 468 XXXE (2" - 50,8 mm, h = 15,9) x) 468 XXXF (2 1/2" - 63,5 mm, h = 19,05) x) 468 XXXG (3" - 76,2 mm, h = 22,2) 66 UNEF ateriál: Provedení: závit lapovaný do UNEF 1" Závit: pravý aterial: Execution: lapped thread to UNEF 1" Thread: right-hand Werkstoff: Ausführung: geläpptes Gewinde bis UNEF 1" Gewinde: rechts Материал: Изготовлено: резьба шлифованная до UNEF 1" Резьба: правая

71 soupravy NáSTROJů circular DIES gewindeschneid WERKZEUG-sATZ НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ F BSW G UNC UNF 67

72 0-II NO/CS/WS Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN ,5; 3; 3, 5; 4; 5; 6; 7 ČSN Ø 20 / Ø 16 mm 0,65 255x140x22 NO/CS/WS DIN EN ,5; 3; 3, 5; 4; 5; 6; 7 ČSN ,5 mm 0,65 255x140x ČSN Ø 20 mm 1-II NO/CS/WS Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN ; 4; 5; 6; 8; 10; 12 ČSN Ø 25 / Ø 20 mm Ø 38 / Ø 30 mm 2,15 345x200x32 NO/CS/WS DIN EN ; 4; 5; 6; 8; 10; 12 ČSN Ø 25; 38 mm ČSN ,5-7,1 mm 2,15 2,15 345x200x32 345x200x LH x) ateriál: NO; x) levé provedení aterial: CS-carbon steel; x) left thread Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; x) Gewindelinks Материал: NO-инструментальная сталь; x) левая резьба 68

73 1-D NO/CS/WS Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN ; 4; 5; 6; 8; 10; 12 ČSN Ø 25 / Ø 20 mm Ø 38 / Ø 30 mm 2,50 355x270x35 NO/CS/WS DIN EN ; 4; 5; 6; 8; 10; 12 ČSN ,5-7,1 mm 2,50 355x270x ČSN Ø 25; 38 mm 1-D DIN NO/CS/WS E VA Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code DIN 352 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 ČSN Ø 25 / Ø 20 mm Ø 38 / Ø 30 mm 2,50 355x270x35 NO/CS/WS DIN EN ; 4; 5; 6; 8; 10; 12 ČSN Ø 25; 38 mm ČSN ,5-7,1 mm 2,50 2,50 355x270x35 355x270x E VA ateriál: NO; ; E VA aterial: CS-carbon steel; ; E VA Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; ; E VA Материал: NO-инструментальная сталь; ; E VA 69

74 2-II NO/CS/WS Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN ; 14; 16; 18; 20 ČSN Ø 45 / Ø 38 mm 4,00 410x210x34 NO/CS/WS DIN EN ; 14; 16; 18; 20 ČSN Ø 45 mm ČSN ,6-16 mm 4,00 4,00 410x210x34 410x210x LH x) NO/CS/WS Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN ; 4; 5; 6; 8;10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 DIN EN ; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 ČSN ČSN Ø 25 / Ø 20 mm Ø 38 / Ø 30 mm Ø 55 / Ø 45 mm 2,5-7,1; 5,6-16 mm 9,50 9,50 500x400x x400x150 NO/CS/WS ČSN Ø 25; 38; 55 mm ateriál: NO; x) levé provedení aterial: CS-carbon steel; x) left thread Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; x) Gewindelinks Материал: NO-инструментальная сталь; x) левая резьба 70

75 30 NO/CS/WS Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN ; 4; 5; 6; 8;10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 DIN EN ; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 ČSN ČSN Ø 25 / Ø 20 mm Ø 38 / Ø 30 mm Ø 65 / Ø 55 mm 2,5-7,1; 5,6-16 mm 12,50 12,50 500x400x x400x150 NO/CS/WS ČSN Ø 25; 38; 45; 65 mm 3 Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN ; 4; 5; 6; 8; 10; 12 ČSN ,5-7,1 mm ON ,20 240x200x60 NO/CS/WS PN 8/3225 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 ČSN Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2 ČSN ,20 240x200x ČSN Ø 25 mm ČSN ateriál: NO; aterial: CS-carbon steel; Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Материал: NO-инструментальная сталь; 71

76 4 NO/CS/WS Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN ; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 J (jednořezný závitník - III s delším náběhem / onethreadcutting tap - III bottoming witg longer angle of thread / Gewindebohrer einschneider / чистовой метчик ČSN Ø 25 mm 0,60 PN 8/3225 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 DIN ,5-8 mm 0,60 290x160x10 290x160x10 NO/CS/WS JS NO/CS/WS Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб F Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN ; 4; 5; 6; 7; 8; 8x1; 9; 10; 10x1; 12; 12x1,5; 12x1; 12x1,25 J (jednořezný závitník - III s delším náběhem / onethreadcutting tap - III bottoming witg longer angle of thread / Gewindebohrer einschneider / чистовой метчик ČSN Ø 25 mm 0,90 PN 8/3225 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 DIN ,5-8 mm 0,90 300x200x10 300x200x10 NO/CS/WS ateriál: NO; aterial: CS-carbon steel; Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Материал: NO-инструментальная сталь; 72 / F

77 1-QS Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN ; 4; 5; 6; 7; 8; 8x1; 10 10x1; 12; 12x1; 12x1,5 ČSN Ø 25 mm 1,25 270x170x60 NO/CS/WS ,25 270x170x PN 8/3225 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8x1; 10 10x1; 12; 12x1; 12x1,5 DIN ,5-8 mm OS - 1 Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб G (BSP) Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN G 1/8"; 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" DIN 382 G 1/8"; 1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4" 1,15 270x240x35 NO/CS/WS ateriál: NO; aterial: CS-carbon steel; Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Материал: NO-инструментальная сталь; / G (BSP) 73

78 AUTO-1 Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN ; 8x1; 10x1; 10x1, 25; 11; 11x1; 12x1; 12x1,25; 12x1,5; 14x1; 14x1,25; 14x1,5; 16x1; 16x1 LH; 16x1,5; 18x1,5; 20x1,5; 22x1,5; 24x1,5 DIN EN ; 8x1; 10x1; 10x1,25; 11; 11x1; 12x1; 12x1,25; 12x1,5; 14x1; 14x1,25; 14x1,5; 16x1; 16x1 LH; 16x1,5; 18x1,5; 20x1,5; 22x1,5; 24x1,5 5,20 5,20 440x185x60 440x185x60 NO/CS ČSN ; 5,6; 6,3; 7,1; 9 mm AUTO-2 ŠKODA Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN ; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 8x1; 10x1; 10x1,25; 11x1; 12x1; 12x1,25; 12x1,5; 14x1; 14x1,25; 14x1,5; 16x1; 18x1,5; 20x1,5 DIN EN ; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 8x1; 10x1; 10x1,25; 11x1; 12x1; 12x1,25; 12x1,5; 14x1; 14x1,25; 14x1,5; 16x1; 18x1,5; 20x1,5 4,20 4,20 440x185x60 440x185x60 NO/CS ČSN ; 5,6; 6,3; 7,1; 9 mm ateriál: NO; aterial: CS-carbon steel; Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Материал: NO-инструментальная сталь; 74

79 INI-1 Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code PN 8/3225 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 ČSN Ø 25 mm 0,40 0,40 260x100x15 260x100x15 NO/CS/WS INI-2 Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN ; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 DIN ,5-9 mm 0,40 0,40 250x150x15 250x150x15 NO/CS/WS ateriál: NO; aterial: CS-carbon steel; Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Материал: NO-инструментальная сталь; 75

80 INI-1D profi Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб E Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code DIN EN ; 4; 5; 6; 8; 10; 12 ČSN Ø 25 mm Ø 38 mm 0,12 350x120x40 E ,12 350x120x40 E-VA x) ČSN Ø 25 / Ø 20 mm Ø 38 / Ø 30 mm INI-2D profi Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб E Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN PN 8/3044 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 DIN ,5-8 mm 1,27 365x165x ateriál: E; x) E - na nerez aterial: E; x) E - stainless steel Werkstoff: E; x) E - Rostfreistähle Материал: E; x) E - нережавейка 76

81 INI-2L Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN LH; 4LH; 5LH; 6LH; 7LH; 8LH; 10LH; 12LH 0,30 240x120x15 NO/CS/WS ,30 240x120x AT-1 Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code PN 8/3074 PN 8/3070 2; 2,5 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8 DIN mm 0,20 230x100x15 NO/CS/WS ,20 230x100x ateriál: NO; aterial: CS-carbon steel; Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Материал: NO-инструментальная сталь; 77

82 N 3-II Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN DIN EN x0,5; 5x0,5; 6x0,75; 8x0,75; 8x1; 9x1; 10x0,75; 10x1; 11x1; 12x1; 12x1,5; 14x1; 14x1,25; 14x1,5 4x0,5; 5x0,5; 6x0,75; 8x0,75; 8x1; 9x1; 10x0,75; 10x1; 11x1; 12x1; 12x1,5; 14x1; 14x1,25; 14x1,5 ČSN Ø 2; 3; 3,5; 4,5; 5,2; 7; 7,2; 8; 9; 9,2; 10; 10,5; 11; 12,5; 12,8 ČSN ,15; 3,55; 4; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 9 mm PN č. 1; 2; 3; 4 8,60 ČSN Ø 25; 38 mm ČSN Ø 25 / Ø 20 mm Ø 38 / Ø 30 mm ČSN ,5; 3,55-9 mm 8,60 495x315x60 495x315x60 NO/CS/WS G 1-II Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS G (BSP) Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN G 1/8"; 1/4"; 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1" DIN EN G 1/8"; 1/4"; 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1" ČSN DIN 1814 Ø 45 / Ø 30 mm Ø 45 / Ø 38 mm Ø 65 / Ø 55 mm 3-9 mm 5,5-20 mm 12,60 12,60 670x330x90 670x330x90 NO/CS/WS ČSN Ø 45; 65 mm ateriál: NO; aterial: CS-carbon steel; Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Материал: NO-инструментальная сталь; 78 / G (BSP)

83 W 1-II Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS BSW (W) Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code BSW 8/3011 BSW 1/8"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2" ČSN Ø 25 / Ø 20 mm Ø 38 / Ø 30 mm 2,50 350x270x30 NO/CS/WS PN 8/3211 BSW 1/8"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2" ČSN ,5 mm 3,55-9 mm 2,50 350x270x ČSN Ø 25; 38 mm W 2-II Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS BSW (W) Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code BSW 8/3011 BSW 1/2"; 9/16"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1" ČSN Ø 55 / Ø 38 mm Ø 55 / Ø 45 mm 7,40 535x275x70 NO/CS/WS DIN EN BSW 1/2"; 9/16"; 5/8"; 3/4"; 7/8"; 1" ČSN ,6-16 mm 7,40 535x275x ČSN Ø 55 mm ateriál: NO; aterial: CS-carbon steel; Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Материал: NO-инструментальная сталь; BSW (W) 79

84 UNC 0 Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS UNC Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code DIN 352 (PN 8/3015) - NO DIN UNC 5-40; 6-32; 8-32; 10-24; ČSN ,5-7,1 mm 1,70 1,70 355x270x35 355x270x35 NO/CS/WS DIN EN UNC 5-40; 6-32; 8-32; 10-24; ČSN Ø 20 mm UNC 1 Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS UNC Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code DIN 352 (PN 8/3015) - NO DIN UNC 1/4-20; 5/16-18; 3/8-16; 7/16-14; 1/2-13 DIN EN UNC 1/4-20; 5/16-18; 3/8-16; 7/16-14; 1/2-13 ČSN ČSN Ø 25 / Ø 20 mm Ø 38 / Ø 30 mm 2,5-7,1 mm 2,10 2,10 350x270x40 350x270x40 NO/CS/WS ČSN Ø 25; 38 mm ateriál: NO; aterial: CS-carbon steel; Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Материал: NO-инструментальная сталь; 80 UNC

85 UNC 2 Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS UNC Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code DIN 352 (PN 8/3015) - NO DIN UNC 1/2-13; 5/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8 DIN EN UNC 1/2-13; 5/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8 ČSN ČSN Ø 55 / Ø 38 mm Ø 55 / Ø 45 mm 5,6-16 mm 6,60 6,60 510x350x40 510x350x40 NO/CS/WS ČSN Ø 55 mm UNF 0 Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS UNF Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code DIN 2181 (PN 8/3015) - NO DIN UNF 5-44; 6-40; 8-36; 10-32; ČSN ,5-7,1 mm 1,60 1,60 355x270x35 355x270x35 NO/CS/WS DIN EN UNF 5-44; 6-40; 8-36; 10-32; ČSN Ø 20 mm ateriál: NO; aterial: CS-carbon steel; Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Материал: NO-инструментальная сталь; UNC / UNF 81

86 UNF 1 Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS UNF Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code DIN 2181 (PN 8/3015) - NO DIN UNF 1/4-28; 5/16-24; 3/8-24; 7/16-20; 1/2-20 DIN EN UNF 1/4-28; 5/16-24; 3/8-24; 7/16-20; 1/2-20 ČSN ČSN Ø 25 / Ø 20 mm Ø 38 / Ø 30 mm 2,5-7,1 mm 2,40 2,40 350x270x40 350x270x40 NO/CS/WS ČSN Ø 25; 38 mm UNF 2 Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб NO/CS/WS UNF Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code DIN 2181 (PN 8/3015) - NO DIN UNF 1/2-20; 5/8-18; 3/4-16; 7/8-14; 1-12 DIN EN UNF 1/2-20; 5/8-18; 3/4-16; 7/8-14; 1-12 ČSN ČSN Ø 55 / Ø 38 mm Ø 55 / Ø 45 mm 5,6-16 mm 6,40 6,40 510x350x40 510x350x40 NO/CS/WS ČSN Ø 55 mm ateriál: NO; aterial: CS-carbon steel; Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Материал: NO-инструментальная сталь; 82 UNF

87 BIT 1 Soupravy závitořezných bitů Screwdriver-bits set Gewindebohrer-Bits - Satz Наборы метчиков Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code BIT PN 8/3016 BIT PN 8/3016 BIT PN 8/3016 3; 4; 5; 6; 8 0,05 155x ; 4; 5; 6; 8; 10 0,05 155x ; 5; 6; 8; 10; 12 0,10 155x BIT 2 Soupravy závitořezných bitů Screwdriver-bits set Gewindebohrer-Bits - Satz Наборы метчиков Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code BIT PN 8/3016 3; 4; 5; 6; 8 zástrčný klíč 1/4" / Hex-key spanner 1/4" / Sechskant-Stiftschlüssel 1/4" / засувной ключ 1/4" // magnetický držák / agnetic holder / agnetic halter / магнитный держатель 0,10 155x BIT PN 8/3016 4; 5; 6; 8; 10 zástrčný klíč 1/4" / Hex-key spanner 1/4" / Sechskant-Stiftschlüssel 1/4" / засувной ключ 1/4" // magnetický držák / agnetic holder / agnetic halter / магнитный держатель 0,10 155x BIT PN 8/3016 5; 6; 8; 10; 12 zástrčný klíč 1/4" / Hex-key spanner 1/4" / Sechskant-Stiftschlüssel 1/4" / засувной ключ 1/4" // magnetický držák / agnetic holder / agnetic halter / магнитный держатель 0,10 155x ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 83

88 BIT 3 Soupravy závitořezných bitů Screwdriver-bits set Gewindebohrer-Bits - Satz Наборы метчиков Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code BIT PN 8/3016 4; 5; 6; 8; 10; 12 šroubovák s T rukojetí / Screwdriver with T holder / Schraubendreher mit T halter / отвертка с T рукояткой 0,20 155x BIT PN 8/3016 3; 4; 5; 6; 8; 10 šroubovák s T rukojetí / Screwdriver with T holder / Schraubendreher mit T halter / отвертка с T рукояткой 0,20 155x BIT 4 Soupravy závitořezných bitů Screwdriver-bits set Gewindebohrer-Bits - Satz Наборы метчиков Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code BIT PN 8/3016 4; 5; 6; 8; 10; 12 vratidlo s ráčnou / tap wrench with ratchet / Werkzeughalter mit Knarre / вороток с зубьями 0,20 155x BIT PN 8/3016 3; 4; 5; 6; 8; 10 vratidlo s ráčnou / tap wrench with ratchet / Werkzeughalter mit Knarre / вороток с зубьями 0,20 155x ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 84

89 Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ C - 1 DIN DIN 376 (2N) Typ C - 2 DIN DIN 376 (2N) 3; 4; 5; 6; 8 Typ C - 3 DIN DIN 376 (2N) 4; 5; 6; 8; 10 Typ C - 4 DIN DIN 376 (2N) 5; 6; 8; 10; 12 0,10 0,15 0,20 4; 6; 8; 10; 12 0,20 73x17x133 73x17x133 73x17x133 73x17x Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ B - 1 DIN DIN 376 (2N) Typ B - 2 DIN DIN 376 (2N) 3; 4; 5; 6; 8 Typ B - 3 DIN DIN 376 (2N) 4; 5; 6; 8; 10 Typ B - 4 DIN DIN 376 (2N) 5; 6; 8; 10; 12 0,10 0,15 0,20 4; 6; 8; 10; 12 0,20 73x17x133 73x17x133 73x17x133 73x17x Souprava závitořezných nástrojů Tap & die set Gewindeschneidwerkzeug-Satz Набор для нарезания резьб Norma / Standard / Norm / Норма Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ C/35-1 DIN DIN 376 (2N) Typ C/35-2 DIN DIN 376 (2N) 3; 4; 5; 6; 8 Typ C/35-3 DIN DIN 376 (2N)) 4; 5; 6; 8; 10 Typ C/35-4 DIN DIN 376 (2N) 5; 6; 8; 10; 12 0,10 0,15 0,20 4; 6; 8; 10; 12 0,20 73x17x133 73x17x133 73x17x133 73x17x ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 85

90 TYP E Souprava strojních závitníků válcovaných Sets of machine taps not grounded thread Satz - aschinengewindebohrer (gewalztes Gewinde) Набор для нарезания резьб (катаная резьба) Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ E - 1 DIN DIN 376 (2N) 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 (přímá drážka s lamačem třísek / spiral point / Schälanschnitt / ломател стружек) 0,25 140x85x Typ E - 2 DIN DIN 376 (2N) 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 (šroubovitá drážka / spiral flute / Rechtsspiralnute / винтовыe дорожки) 0,25 140x85x ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: TYP E Souprava strojních závitníků broušených Set of machine taps with grounded thread Satz - aschinengewindebohrer (geschlieffenes Gewinde) Набор для нарезания резьб (шлифованнaя резьба) E Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ E - 3 DIN DIN 376 (2N) 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 (přímá drážka s lamačem třísek / spiral point / Schälanschnitt / ломател стружек) 0,25 140x85x Typ E - 4 DIN DIN 376 (2N) 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 (šroubovitá drážka / spiral flute / Rechtsspiralnute / винтовыe дорожки) 0,25 140x85x ateriál: E aterial: E Werkstoff: E Материал: E 86

91 TYP D Souprava strojních závitníků válcovaných + vrtáky (ČSN ) Sets of machine taps not grounded thread and drills (ČSN ) Satz - aschinengewindebohrer + Bohrer (ČSN ) (gewalztes Gewinde) Набор для нарезания резьб + сверло (ČSN ) (катаная резьба) Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ D - 1 DIN DIN 376 (2N) ČSN Typ D - 2 DIN DIN 376 (2N) ČSN ; 4; 5; 6; 8; 10; 12 (přímá drážka s lamačem třísek / spiral point / Schälanschnitt / ломател стружек) Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6; 8; 8,5; 10,2 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 (šroubovitá drážka / spiral flute / Rechtsspiralnute / винтовыe дорожки) Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6; 8; 8,5; 10,2 0,35 140x85x ,35 140x85x ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: TYP D Souprava strojních závitníků broušených + vrtáky (DIN 338) Set of machine taps with grounded thread and drills (DIN 338) Satz - aschinengewindebohrer + Bohrer (DIN 338) (geschlieffenes Gewinde) Набор для нарезания резьб + сверло (DIN 338) (шлифованнaя резьба) E Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ D - 3 DIN DIN 376 (2N) DIN 338 Typ D - 4 DIN DIN 376 (2N) DIN 338 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 (přímá drážka s lamačem třísek / spiral point / Schälanschnitt / ломател стружек) Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6; 8; 8,5; 10,2 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 (šroubovitá drážka / spiral flute / Rechtsspiralnute / винтовыe дорожки) Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6; 8; 8,5; 10,2 0,35 140x85x ,35 140x85x ateriál: E aterial: E Werkstoff: E Материал: E 87

92 6 - ZV NO/CS/WS Soupravy ručních sadových závitníků s vrtáky Set of hand taps and drills Satz Handgewindebohrer und Bohrer Набор для нарезания резьб и сверла Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code DIN 352 ČSN (DIN 338) 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6; 8; 8,5;10,2 0,65 150x110x30 NO/CS/WS DIN 352 DIN 338 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6; 8; 8,5;10,2 0,65 150x110x ateriál: NO; aterial: CS-carbon steel; Werkstoff: WS-Werkzeugstahl; Материал: NO-инструментальная сталь; DIN 1814 Vratidla ruční nastavitelná na závitníky Adjustable tap wrenches Verstellbare Windeisen Воротки ручные a l L Ø D Ø d t code ,5 2, , , , ,

93 ČSN Vratidla ruční nastavitelná na závitníky Adjustable tap wrenches Verstellbare Windeisen Воротки ручные a l L Ø D Ø d t code 1 2-4, ,5-7, , , , ČSN Vratidla ruční na závitové kruhové čelisti Circular die stocks Schneideisenhalter Воротки ручные на плашки D v 1 D 1 B v L l d code 16 3, , , , , , ,25 75, , ,

94 ČSN Vratidla ruční nastavitelná s ráčnou Adjustable tap wrenches with ratchet Verstellbare Windeisen mit Knarre воротоки ручные с зубьями l Vratidla ruční nastavitelná s ráčnou - bit Adjustable tap wrenches with ratchet - bit Verstellbare Windeisen mit Knarre - Bit воротоки ручные с зубьями - бит L Ød a b Velikost/Size/Grösse/Размер L l Ø d a kg code R ,5-5 0, R ,2-10,2 0, Velikost/Size/Grösse/Размер L l Ø d b kg code R /4" 0, Pouzdra do vratidel Diameter reducing ring Schneideisen-Kapseln Втулка переходная Velikost/Size/Grösse/Размер plastová / plastic / Plastick / пластик code Velikost/Size/Grösse/Размер kovová / metal / etall / метaлл code 20x x x x x x x x

95 ČSN DIN 377 Nástavce na závitníky Extension taps Verlängerung für Gewindebohrer наставка метчиков a 1 - a l 1 d 2 D code 2, , , , , , , , , , , , , , Odřezávací kolečka Cutting disks Schneidräder Отрезные диски NO/CS/WS Typ d/h9 d 1 d 2 L 1 L 2 L code 1 Z ,75 3, RES Combi OSTER 8, RIDGID 300 8, ateriál: NO aterial: CS-carbon steel Werkstoff: WS-Werkzeugstahl Материал: NO-инструментальная сталь 91

96 92 Vrtáky a záhlubníky Drills and countersinks BOHRER und senker свёрла и шенкера

97 Kuželové vrtací trny Conical peeling drills Schälaufbohrer Конические свёрла Velikost/Size/ Grösse/Размер Velikost/Size/ Grösse/Размер Velikost/Size/ Grösse/Размер Velikost/Size/ Grösse/Размер Velikost/Size/ Grösse/Размер 3/7 bit 3/22 (č. 2A) 9/22 16/30 (č. 3) 40/60 (č. 6) 3/14 (č. 1) 6/20 (č. 2) 4/30 36/50 (č. 5) 1/7,8 6/30 (č. L) 26/40 (č. 4) 2/10,2 8/30 /E /E /E /E /E n/min n/min n/min n/min n/min ,3-4 mm O ,3-2 mm O P ,3-4 mm O ,3-2 mm O ,3-2 mm O ,3-2 mm O 1 2 K ,3-2 mm O ,3-2 mm O ,3-2 mm O ,3-2 mm O ,3-2 mm O ,3-6 mm O N ,3-6 mm O ,3-6 mm O ,3-6 mm O <10 mm V/O S H <10 mm V/O Omezené použítí / Possible use / Geeignet / ограниченно Doporučené použití / Optimal use / Optimal / Оптимально 93

98 code 541 XXX E code 544 XXX TiN code 546 XXX E TiN code 596 XXX Kuželové vrtací trny Conical peeling drills Schälaufbohrer Конические свёрла Velikost/Size/Grösse/Размер D 1 D Ø d L code code E 3/14 (č. 1) 3, /20 (č. 2) /22 (č. 2A) 3,5 22, /22 9,5 22, / /30 (L) / Velikost/Size/Grösse/Размер D 1 D Ø d L code TiN code E TiN 3/14 (č. 1) 3, TiN TiN 6/20 (č. 2) TiN TiN 3/22 (č. 2A) 3,5 22, TiN TiN 9/22 9,5 22, TiN TiN 4/ TiN TiN 6/30 (L) TiN TiN 8/ TiN TiN ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E 94

99 code 542 XXX E code 545 XXX TiN code 547 XXX E TiN code 597 XXX Kuželové vrtací trny Conical peeling drills Schälaufbohrer Конические свёрла Velikost/Size/Grösse/Размер D 2 D Ø D 1 Ø d L code code E 16/30 (č. 3) /40 (č. 4) /50 (č. 5) /60 (č. 6) Velikost/Size/Grösse/Размер D 2 D Ø D 1 Ø d L code TiN code E TiN 16/30 (č. 3) TiN TiN 26/40 (č. 4) TiN TiN 36/50 (č. 5) TiN TiN 40/60 (č. 6) TiN TiN ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E code 543 XXX E code 593 XXX Kuželové vrtací trny Conical peeling drills Schälaufbohrer Конические свёрла Velikost/Size/Grösse/Размер Ø D Ø d L code code E 1/7,8 7, /10,2 10, ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E 95

100 code 540 XXX Kuželové vrtací trny - bit Conical peeling drills - bits Schälaufbohrer - Bits Конические свёрла - биты Velikost/Size/Grösse/Размер Ø D Ø d L code 3/ /4" / /4" ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 96

101 Stupňovité vrtáky Stepped peeling drills Stufenbohrer Ступенчатые свёрла Velikost/Size/ Grösse/Размер Velikost/Size/ Grösse/Размер Velikost/Size/ Grösse/Размер Velikost/Size/ Grösse/Размер 4/12-1 (č.0/9) 10/20 4/30 6/38 (č.3) 4/12-2 (č.0/5) 6/24 6/30 PG4 4/20 (č.1) 20/30 PG3 6/30 (č.2) 5/35 PG1 PG2 /E /E /E /E n/min n/min n/min n/min ,3-4 mm O ,3-4 mm O P ,3-4 mm O ,3-4 mm O ,3-4 mm O ,3-4 mm O 1 2 K ,3-4 mm O ,3-4 mm O ,3-4 mm O ,3-4 mm O ,3-4 mm O ,3-6 mm O N ,3-6 mm O ,3-6 mm O ,3-6 mm O <10 mm V/O S H <10 mm V/O Omezené použítí / Possible use / Geeignet / ограниченно Doporučené použití / Optimal use / Optimal / Оптимально 97

102 code 641 XXX E code 691 XXX TiN code 646 XXX E TiN code 696 XXX Stupňovité vrtáky Stepped peeling drills Stufenbohrer Ступенчатые свёрла Velikost/Size/Grösse/Размер Ø D Ø d L code code E 4/12-2 (č. 0/5) 4; 6; 8; 10; /12-1 (č. 0/9) 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; /20 (č. 1) 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; /20 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; /24 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; /30 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; /30 (č. 2) 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; /30 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; /35 5; 7,5; 10; 13; 16; 19; 21; 23; 26; 29; 31; 33; /38 (č. 3) 6; 9; 13; 16; 19; 21; 23; 26; 29; 32; 35; Velikost/Size/Grösse/Размер Ø D Ø d L code TiN code E TiN 4/12-2 TiN (č. 0/5) 4; 6; 8; 10; TiN TiN 4/12-1 TiN (č. 0/9) 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; TiN TiN 4/20 TiN (č. 1) 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; TiN TiN 10/20 TiN 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; TiN TiN 6/24 TiN 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; TiN TiN 4/30 TiN 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; TiN TiN 6/30 TiN (č. 2) 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; TiN TiN 20/30 TiN 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; TiN TiN 5/35 TiN 5; 7,5; 10; 13; 16; 19; 21; 23; 26; 29; 31; 33; TiN TiN 6/38 TiN (č. 3) 6; 9; 13; 16; 19; 21; 23; 26; 29; 32; 35; TiN TiN ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E 98

103 code 642 XXX E code 692 XXX Stupňovité vrtáky PG Stepped peeling drills PG Stufenbohrer PG Ступенчатые свёрла PG Velikost/Size/Grösse/Размер Ø D Ø d L code code E PG 1 6; 9; 11,4; 14; 17,25; 19; 21,25; 26, PG 2 6; 9; 12,5; 15,2; 18,6; 20,4; 22,5; 28, PG 3 6; 9; 11,4; 14; 17,25; 19; 21,25; 24; 26,75; 30; 33; 35, PG 4 6; 9; 12,5; 15,2; 18,6; 20,4; 22,5; 26; 28,3; 30,5; 34; ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E Stupňovité vrtáky - bit Stepped peeling drills - bits Stufenbohrer - Bits Ступенчатые свёрла - биты code 643 XXX Velikost/Size/Grösse/Размер Ø D Ø d L code 4/12 4; 6; 8; 10; 12 1/4" /20 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 1/4" /13 5; 7; 9; 11; 13 1/4" /20 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 1/4" /21 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 1/4" /30 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30 1/4" ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 99

104 code 648 XXX E code 698 XXX TiN code 649 XXX E TiN code 699 XXX Stupňovité vrtáky se šroubovitou drážkou Stepped peeling drills - spiral flute Stufenbohrer - Rechtsspiralnute Ступенчатые свёрлa - винтовая дорожка Velikost/Size/Grösse/Размер Ø D Ø d L code code E code TiN code E TiN 4/12-1 (č. 0/9) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, TiN TiN 4/20 (č. 1) 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, TiN TiN 6/30 (č. 2) 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, TiN TiN 6/38 (č. 3) 6, 9, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 35, TiN TiN ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E code 645 XXX E code 695 XXX Stupňovité vrtáky se šroubovitou drážkou Stepped peeling drills PG - spiral flute Stufenbohrer PG - Rechtsspiralnute Ступенчатые свёрла PG - винтовая дорожка Velikost/Size/Grösse/Размер Ø D Ø d L code code E PG 1 6; 9; 11,4; 14; 17,25; 19; 21,25; 26, PG 2 6; 9; 12,5; 15,2; 18,6; 20,4; 22,5; 28, PG 3 6; 9; 11,4; 14; 17,25; 19; 21,25; 26,75; 30; 33; 35, PG 4 6; 9; 12,5; 15,2; 18,6; 20,4; 22,5; 28,3; 30,5; 34; ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E 100

105 KUŽELOVÉ a ODJEHLOVACÍ ZÁHLUBNÍKY COUNTERSINKS AND DEBURRER COUNTERSINKS KEGELSENKER UND ENTGRATUNSENKER КониЧеские шенкера И Шенкера для очистки отверстий от стружки Velikost/Size/ Grösse/Размер Velikost/Size/ Grösse/Размер Velikost/Size/ Grösse/Размер Velikost/Size/ Grösse/Размер Velikost/Size/ Grösse/Размер Velikost/Size/ Grösse/Размер Velikost/Size/ Grösse/Размер 4,3-7,3 8-12, , /5 5/10 10/15 15/20 25/ /25 /E /E /E /E /E /E /E n/min n/min n/min n/min n/min n/min n/min O O P O O O O 1 2 K O O O N O O O V/E S H V/E Omezené použítí / Possible use / Geeignet / ограниченно Doporučené použití / Optimal use / Optimal / Оптимально 101

106 code 743 XXX Kuželové záhlubníky jednobřité 90 Countersinks 90 Kegelsenker 90 Конические шенкера 90 Ø D Ø d L code , ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: code 741 XXX E code 745 XXX TiN code 751 XXX E TiN code 795 XXX Kuželové záhlubníky tříbřité 90 Countersinks 90 Kegelsenker 90 Конические шенкера 90 Ø D Ø d L codex) Ø D Ø d L codex) 4, XXX ,5 XXX XXX , XXX XXX XXX 190 6, XXX XXX XXX , XXX XXX XXX 230 8, XXX XXX XXX , XXX , XXX XXX , XXX XXX XXX XXX , XXX XXX , XXX 144 x) 741 XXX - x) 745 XXX - E x) 751 XXX - TiN x) 795 XXX - E TiN ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E 102

107 DIN 335 C code 746 XXX E code 796 XXX TiN code 747 XXX E TiN code 797 XXX E VA code 798 XXX Kuželové záhlubníky 90 Countersinks 90 Kegelsenker 90 Конические шенкера 90 Ø D Ø d L codex) Ø D Ø d L codex) 4, XXX , XXX XXX , XXX 124 5, XXX , XXX 134 5, XXX XXX XXX , XXX 165 6, XXX XXX XXX , XXX 205 7, XXX XXX XXX XXX 250 8, XXX XXX 260 9, XXX XXX XXX XXX , XXX XXX 310 x) 746 XXX - x) 796 XXX - E x) 747 XXX - TiN x) 797 XXX - E TiN x) 798 XXX - E VA ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E DIN 335 D code 735 XXX Kuželové záhlubníky 90 s kuželovou stopkou Countersinks 90 withtaper shank Kegelsenker 90 mit Kegelschaft Конические шенкера 90 с коническим хвостовиком L Ø D Ø d L ORSE code Ø D Ø d L ORSE code 15 3, , ,5 3, , , , ,5 3, , , , , , , , , ateriál: aterial: ; Werkstoff: Материал: 103

108 code 744 XXX Kuželové záhlubníky 90 tříbřité - bit Countersinks 90 3 flutes - bits Kegelsenker 90 3 Schneiden - Bits Конические шенкера 90 - биты Ø D L k code 6,3 31 1/4" ,3 31 1/4" ,4 34 1/4" ,4 35 1/4" ,5 40 1/4" ,5 41 1/4" Kuželové záhlubníky 90 tříbřité - bit Countersinks 90 3 flutes - bits Kegelsenker 90 3 Schneiden - Bits Конические шенкера 90 - биты code 844 XXX Ø D L k code 6,3 37 1/4" ,3 39 1/4" ,4 40 1/4" ,4 42 1/4" ,5 45 1/4" ,5 49 1/4" ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 104

109 DIN 335 C XL E code 799 XXX Kuželové záhlubníky 90 tříbřité Countersinks 90 3 flutes Kegelsenker 90 3 Schneiden Конические шенкера 90 Ø D Ø d L code E 6, , , , , , ateriál: E aterial: E Werkstoff: E Материал: E code 830 XXX E code 890 XXX Kuželové záhlubníky 120 tříbřité Countersinks120 3 flutes Kegelsenker Schneiden Конические шенкера 120 Ø D Ø d L code code E 6, , , , , , ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E 105

110 DIN 334 C Kuželové záhlubníky 60 tříbřité Countersinks 60 3 flutes Kegelsenker 60 3 Schneiden Конические шенкера 60 code 846 XXX E code 896 XXX Ø D Ø d L code code E 6, , ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E DIN 334 A Kuželové záhlubníky 60 vícebřité Countersinks 60 Kegelsenker 60 Конические шенкера 60 code 836 XXX Ø D Ø d L code , ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 106

111 DIN 335 A code 736 XXX Kuželové záhlubníky 90 vícebřité Countersinks 90 Kegelsenker 90 A Конические шенкера 90 Ø D Ø d L code , ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: code 842 XXX E code 845 XXX Odjehlovací záhlubníky 60 Deburrer countersink 60 Entgratungssenker 60 Шенкер для очистки отверстий от стружки 60 Ø D Ø d L code code E 2/ / / / ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E 107

112 code 742 XXX E code 745 XXX TiN code 749 XXX E VA code 893 XXX Odjehlovací záhlubníky 90 Deburrer countersink 90 Entgratungssenker 90 Шенкер для очистки отверстий от стружки 90 Velikost/Size/Grösse/Размер Ø D Ø d L code code E code TiN code E VA 2/ / /15 21, , / / / ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E DIN 1866 (ČSN ) Záhlubníky s válcovou stopkou a vodícím čepem Counterbores with straight shank and fixed pilot Flachsenker mit Zylinderschaft und festem Цековка с направляющим пилотом code 851 XXX E code 852 XXX Ø D Ø d 1 závit šroubux) Ø d 2 L code code E 4 1,6* 2 4, ,2 2 4, ,9 2,05* 2, ,9 2,7 2, ,7 2,5* ,7 3, ,7 2,9* 3, ,7 3,7 3, ,8 3,3* ,8 4, ,5 4,2* ,5 5, ,4 5* ,4 6, x) screw thread / Gewinde der Schraube / резьба винта *) rozměry vodících čepů přizpůsobené předvrtaným otvorům pro závit / Workmanship marked * have dimensions of pilot pins adapted to prebored holes for the thread. / Die Ausführungen bezeichnet * haben die asse der Führungszapfen dem vorgebohrten Löcher für Gewinde angepasst. / Размеры направляющих пилотов в соответсвии с отверстиями для резьбы. ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 108

113 DIN 373 (ČSN ) Záhlubníky s válcovou stopkou a vodícím čepem Counterbores with straight shank and fixed pilot Flachsenker mit Zylinderschaft und festem Цековка с направляющим пилотом code 850 XXX E code 853 XXX Ø D Ø d 1 závit šroubux) Ø d 2 L code code E 4,3 1,6* 2 4, ,3 2,5 2 4, ,05* 2, ,7 2, ,5* , ,5 2,9* 3, ,5 3,7 3, ,3* , , ,2* , , * , ,8* 8 12, ,4 8 12, , ,5* 10 12, , , , ,2* 12 12, , , x) screw thread / Gewinde der Schraube / резьба винта * ) rozměry vodících čepů přizpůsobené předvrtaným otvorům pro závit / Workmanship marked * have dimensions of pilot pins adapted to prebored holes for the thread. / Die Ausführungen bezeichnet * haben die asse der Führungszapfen dem vorgebohrten Löcher für Gewinde angepasst. / Размеры направляющих пилотов в соответсвии с отверстиями для резьбы. ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E 109

114 code 541 XXX E code 544 XXX TiN code 546 XXX E TiN code 596 XXX Sady kuželových vrtacích trnů Conical peeling drills set Schälaufbohrer-Satz Набор конических свёрл Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ - K 1 Typ - K 1 E 3,5/14; 6/20; 16/30 0,22 0,22 73x17x133 73x17x Typ - K 1 TiN Typ - K 1 ETiN 3,5/14; 6/20; 16/30 0,22 0,22 73x17x133 73x17x TiN TiN Typ - K 2 Typ - K 2 E 3,5/14; 16/30 0,17 0,17 73x17x133 73x17x Typ - K 2 TiN Typ - K 2 ETiN 3,5/14; 16/30 0,17 0,17 73x17x133 73x17x TiN TiN Typ - K 3 Typ - K 3 E 6/20; 16/30 0,20 0,20 73x17x133 73x17x Typ - K 3 TiN Typ - K 3 ETiN 6/20; 16/30 0,20 0,20 73x17x133 73x17x TiN TiN code 541 XXX E code 544 XXX TiN code 546 XXX E TiN code 596 XXX Sady kuželových vrtacích trnů Conical peeling drills set Schälaufbohrer-Satz Набор конических свёрл Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ - K 4 3/14; 6/20; 16/30 0,56 110x135x Typ - K 4 TiN 3/14; 6/20; 16/30 0,56 110x135x TiN Typ - K 4 E 3/14; 6/20; 16/30 0,56 110x135x Typ - K 4 ETiN 3/14; 6/20; 16/30 0,56 110x135x TiN ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E 110

115 code 641 XXX E code 691 XXX TiN code 646 XXX E TiN code 696 XXX Sady stupňovitých vrtáků Stepped peeling drills set Stufenbohrer-Satz Набор конических ступенчатых свёрл Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ - S 1 Typ - S 1 E 4/12-1; 4/20 0,11 0,11 73x17x133 73x17x Typ - S 1 TiN Typ - S 1 ETiN 4/12-1; 4/20 0,11 0,11 73x17x133 73x17x TiN TiN Typ - S 2 Typ - S 2 E 4/12-1; 6/30 0,26 0,26 73x17x133 73x17x Typ - S 2 TiN Typ - S 2 ETiN 4/12-1; 6/30 0,26 0,26 73x17x133 73x17x TiN TiN Typ - S 3 Typ - S 3 E 6/30; 6/38 0,46 0,46 73x17x133 73x17x Typ - S 3 TiN Typ - S 3 ETiN 6/30; 6/38 0,46 0,46 73x17x133 73x17x TiN TiN code 641 XXX E code 691 XXX TiN code 646 XXX E TiN code 696 XXX Sady stupňovitých vrtáků Stepped peeling drills set Stufenbohrer-Satz Набор конических ступенчатых свёрл Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ - S 4 4/12-1; 10/20; 20/30 0, x135x Typ - S 4 TiN 4/12-1; 10/20; 20/30 0, x135x TiN Typ - S 4 E 4/12-1; 10/20; 20/30 0, x135x Typ - S 4 ETiN 4/12-1; 10/20; 20/30 0, x135x TiN ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E 111

116 code 641 XXX E code 691 XXX TiN code 646 XXX E TiN code 696 XXX Sady stupňovitých vrtáků Stepped peeling drills set Stufenbohrer-Satz Набор конических ступенчатых свёрл Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ - S 5 Typ - S 5 E 4/12-1; 4/20/ 6/30 0,6 0,6 110x150x35 110x150x Typ - S 5 TiN Typ - S 5 E TiN 4/12-1; 4/20/ 6/30 0,6 0,6 110x150x35 110x150x code 648 XXX E code 698 XXX E TiN code 699 XXX Sady stupňovitých vrtáků Stepped peeling drills set Stufenbohrer-Satz Набор конических ступенчатых свёрл Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ - S 6 Typ - S 6 E 4/12-1; 4/20/ 6/30 0,6 0,6 110x150x35 110x150x Typ - S 6 E TiN 4/12-1; 4/20/ 6/30 0,6 110x150x ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E 112

117 code 741 XXX E code 740 XXX Sady kuželových záhlubníků 90 Countersinks set 90 Kegelsenker-Satz 90 Набор конических шенкеров 90 Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ - Z 1 Typ - Z 1 E D 6,3; 8; 10; 12 0,07 0,07 70x33x133 70x33x Typ - Z 2 Typ - Z 2 E D 6,3; 8; 10; 16 0,08 0,08 70x33x133 70x33x Typ - Z 3 Typ - Z 3 E D 6,3; 10; 12; 16 0,09 0,09 70x33x133 70x33x Typ - Z 4 Typ - Z 4 E D 12; 16; 20 0,10 0,10 70x33x133 70x33x ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E code 741 XXX E code 740 XXX TiN code 746 XXX E TiN code 796 XXX Sady kuželových záhlubníků 90 Countersinks set 90 Kegelsenker-Satz 90 Набор конических шенкеров 90 Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ - Z 5 Typ - Z 5 E D 6,3; 8; 10; 12; 16; 20 0,46 0,46 110x150x35 110x150x Typ - Z 6 Typ - Z 6 E D 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 0,50 0,50 110x150x35 110x150x Typ - Z 5 TiN Typ - Z 5 E TiN D 6,3; 8; 10; 12; 16; 20 0,46 0,46 110x150x35 110x150x ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E 113

118 code 746 XXX E code 796 XXX Sady kuželových záhlubníků 90 Countersinks set 90 Kegelsenker-Satz 90 Набор конических шенкеров 90 Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ - Z 7 DIN 335C Typ - Z 7 DIN 335C E D 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25; 0,70 0,70 200x115x57 200x115x ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E Souprava bitových kuželových záhlubníků Bit - countersinks set Bit - Kegelsenker-Satz Набор битовых конических разверток code 744 XXX Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ - Z 2 bit D 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 0,40 140x110x ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 114

119 code 744 XXX Souprava bitových kuželových záhlubníků Bit - countersinks set Bit - Kegelsenker-Satz Набор битовых конических разверток Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ - Z 1 bit D 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5 šroubovák s T rukojetí / Screwdriver with T holder / Schraubendreher mit T halter / отвертка с T рукояткой 0,40 140x110x ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: code 742 XXX E code 745 XXX Sady odjehlovacích záhlubníků Deburrer countersinks set Kegelsenker - Satz Набор конических шенкеров для очистки отверстий от стружки Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ - Q 1 Typ - Q 1 E 2/5; 5/10; 10/15 2/5; 5/10; 10/15 0,11 0,11 70x33x133 70x33x Typ - Q 2 Typ - Q 2 E 5/10; 10/15; 15/20 5/10; 10/15; 15/20 0,11 0,11 70x33x133 70x33x ateriál: ; E aterial: ; E Werkstoff: ; E Материал: ; E 115

120 code 850 XXX Souprava záhlubníků s vodícím čepem Set of counterbores with fixed pilot Flachsenker mit zylindeschaft und festem Sat Набор цековок с направляющим пилотом Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code Typ - ZV 1 DIN 373 (ČSN ) pro závit / for thread / für Gewinde / для резьбы 3-10 D 6x2,5; 8x3,3; 10x4,2; 11x5; 15x6,8; 18x8,5 0,65 150x110x Typ - ZV 2 DIN 373 (ČSN ) pro šroub/ for screw / für Schrabe / для винта 3-10 D 6x3,2; 8x4,3; 10x5,3; 11x6,4; 15x8,4;18x10,5 0,65 150x110x ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 116

121 PANEL Panel závitořezného nářadí Panel of thread-cutting tools Panel mit Gewinde - scheidwerkzeuge Стенды для инструмента code PANEL PANEL Obsah/Contens/Inhalt/Содержание Panel 1 ks/pcs/stk./шт. Panel 2 ks/pcs/stk./шт. Obsah/Contens/Inhalt/Содержание Panel 1 ks/pcs/stk./шт. Panel 2 ks/pcs/stk./шт. 1. ZÁV ČSN NO Hand taps ČSN CS 3 Satzgewindebohrer ČSN WS 3 Метчики ČSN NO 3 2. ZÁV ČSN NO Hand taps ČSN CS 4 Satzgewindebohrer ČSN WS 4 Метчики ČSN NO 4 3. ZÁV ČSN NO Hand taps ČSN CS 5 Satzgewindebohrer ČSN WS 5 Метчики ČSN NO 5 4. ZÁV ČSN NO Hand taps ČSN CS 6 Satzgewindebohrer ČSN WS 6 Метчики ČSN NO 6 5. ZÁV ČSN NO Hand taps ČSN CS 7 Satzgewindebohrer ČSN WS 7 Метчики ČSN NO 7 6. ZÁV ČSN NO Hand taps ČSN CS 8 Satzgewindebohrer ČSN WS 8 Метчики ČSN NO 8 7. ZÁV ČSN NO Hand taps ČSN CS 10 Satzgewindebohrer ČSN WS 10 Метчики ČSN NO ZÁV ČSN NO Hand taps ČSN CS 12 Satzgewindebohrer ČSN WS 12 Метчики ČSN NO ZÁV ČSN NO Hand taps ČSN CS 14 Satzgewindebohrer ČSN WS 14 Метчики ČSN NO ZÁV ČSN NO Hand taps ČSN CS 16 Satzgewindebohrer ČSN WS 16 Метчики ČSN NO ZKČ ČSN EN NO Circular dies ČSN EN CS 3 Schneideisen ČSN EN WS 3 Плашки ČSN EN NO ZKČ ČSN EN NO Circular dies ČSN EN CS 4 Schneideisen ČSN EN WS 4 Плашки ČSN EN NO ZKČ ČSN EN NO Circular dies ČSN EN CS 5 Schneideisen ČSN EN WS 5 Плашки ČSN EN NO ZKČ ČSN EN NO Circular dies ČSN EN CS 6 Schneideisen ČSN EN WS 6 Плашки ČSN EN NO ZKČ ČSN EN NO Circular dies ČSN EN CS 7 Schneideisen ČSN EN WS 7 Плашки ČSN EN NO ZKČ ČSN EN NO Circular dies ČSN EN CS 8 Schneideisen ČSN EN WS 8 Плашки ČSN EN NO ZKČ ČSN EN NO Circular dies ČSN EN CS 10 Schneideisen ČSN EN WS 10 Плашки ČSN EN NO ZKČ ČSN EN NO Circular dies ČSN EN CS 12 Schneideisen ČSN EN WS 12 Плашки ČSN EN NO ZKČ ČSN EN NO Circular dies ČSN EN CS 16 Schneideisen ČSN EN WS 16 Плашки ČSN EN NO ZKČ ČSN EN NO G1/4 3 1 Circular dies ČSN EN CS G1/4 Schneideisen ČSN EN WS G1/4 Плашки ČSN EN NO G1/4 21. ZKČ ČSN EN NO G3/8 3 1 Circular dies ČSN EN CS G3/8 Schneideisen ČSN EN WS G3/8 Плашки ČSN EN NO G3/8 22. ZKČ ČSN EN NO G1/2 3 1 Circular dies ČSN EN CS G1/2 Schneideisen ČSN EN WS G1/2 Плашки ČSN EN NO G1/2 117

122 PANEL Obsah/Contens/Inhalt/Содержание Panel 1 ks/pcs/stk./шт. Panel 2 ks/pcs/stk./шт. Obsah/Contens/Inhalt/Содержание Panel 1 ks/pcs/stk./шт. Panel 2 ks/pcs/stk./шт. 23. ZKČ ČSN EN NO G3/4 2 1 Circular dies ČSN EN CS G3/4 Schneideisen ČSN EN WS G3/4 Плашки ČSN EN NO G3/4 24. ZKČ ČSN EN NO G1 2 1 Circular dies ČSN EN CS G1 Schneideisen ČSN EN WS G1 Плашки ČSN EN NO G1 25. ZÁV ČSN NO G1/8 3 1 Hand taps ČSN CS G1/8 Satzgewindebohrer ČSN WS G1/8 Метчики ČSN NO G1/8 26. ZÁV ČSN NO G1/4 3 1 Hand taps ČSN CS G1/4 Satzgewindebohrer ČSN WS G1/4 Метчики ČSN NO G1/4 27. ZÁV ČSN NO G3/8 3 1 Hand taps ČSN CS G3/8 Satzgewindebohrer ČSN WS G3/8 Метчики ČSN NO G3/8 28. ZÁV ČSN NO G1/2 3 1 Hand taps ČSN CS G1/2 Satzgewindebohrer ČSN WS G1/2 Метчики ČSN NO G1/2 29. ZÁV ČSN NO G3/4 2 1 Hand taps ČSN CS G3/4 Satzgewindebohrer ČSN WS G3/4 Метчики ČSN NO G3/4 30. záhlubník tříbř. D 6,3 3 1 Countersinks D 6,3 Kegelsenker D 6,3 Развертки, шенкера D 6,3 31. záhlubník tříbř. D Countersinks D 8 Kegelsenker D 8 Развертки, шенкера D záhlubník tříbř. D Countersinks D 10 Kegelsenker D 10 Развертки, шенкера D záhlubník tříbř. D Countersinks D 12 Kegelsenker D 12 Развертки, шенкера D záhlubník tříbř. D Countersinks D 16 Kegelsenker D 16 Развертки, шенкера D záhlubník tříbř. D Countersinks D 20 Kegelsenker D 20 Развертки, шенкера D záhlubník tříbř. D Countersinks D 25 Kegelsenker D 25 Развертки, шенкера D záhlubník tříbř. D Countersinks D 30 Kegelsenker D 30 Развертки, шенкера D odjehlovací záhl. 2/5 3 1 Deburrer countersinks 2/5 Entgratungssenker 2/5 Развертки, шенкера с очищением стружек 2/5 39. odjehlovací záhl. 5/ Deburrer countersinks 5/10 Entgratungssenker 5/10 Развертки, шенкера с очищением стружек 5/ odjehlovací záhl. 10/ Deburrer countersinks 10/15 Entgratungssenker 10/15 Развертки, шенкера с очищением стружек 10/ odjehlovací záhl. 15/ Deburrer countersinks 15/20 Entgratungssenker 15/20 Развертки, шенкера с очищением стружек 15/ kuž. vrt. trn č. 6/ Conical peeling drills No. 6/20 Schälaufbohrer Nr. 6/20 Конические свёрла No 6/ kuž. vrt. trn č. 3/ Conical peeling drills No. 3/22 Schälaufbohrer Nr. 3/22 Конические свёрла No 3/ kuž. vrt. trn č. 10/ Conical peeling drills No. 10/30 Schälaufbohrer Nr. 10/30 Конические свёрла No 10/ kuž. vrt. trn č. 10/ Conical peeling drills No. 10/40 Schälaufbohrer Nr. 10/40 Конические свёрла No 10/ stup. vrták č. 4/ Stepped peeling drills No. 4/20 Stufenbohrer Nr. 4/20 Ступенчатые свёрла No 4/ stup. vrták č. 6/ Stepped peeling drills No. 6/30 Stufenbohrer Nr. 6/30 Ступенчатые свёрла No 6/ stup. vrták č. 6/ Stepped peeling drills No. 6/38 Stufenbohrer Nr. 6/38 Ступенчатые свёрла No 6/ BIT Screwdriver-bit set BIT Gewindebohrer-Bits - Satz BIT Набор отвёрток бит BIT Screwdriver-bit set BIT Gewindebohrer-Bits - Satz BIT Набор отвёрток бит BIT Screwdriver-bit set BIT Gewindebohrer-Bits - Satz BIT Набор отвёрток бит BIT Screwdriver bit set BIT Gewindebohrer-Bits - Satz BIT Набор отвёрток бит redukční pouzdro ČSN Ø25/Ø20, 53. Ø38/Ø Reducing rings ČSN Ø25/Ø20, Ø38/ Ø30 Schneideisen-Kapseln ČSN Ø25/Ø20, Ø38/Ø30 Редукционная втулка ČSN Ø25/Ø20, Ø38/Ø30 118

123 PANEL Obsah/Contens/Inhalt/Содержание Panel 1 ks/pcs/stk./шт. Panel 2 ks/pcs/stk./шт. Obsah/Contens/Inhalt/Содержание Panel 1 ks/pcs/stk./шт. Panel 2 ks/pcs/stk./шт. 54. odřezávací kladka č. 1 NO 3 3 Cutting disks No. 1 CS Schneidräder Nr. 1 WS Отрезной шкиф No 1 NO 55. sada strojních závitníků Typ C achine taps set Typ C-1 aschinengewindebohrer-satz Typ C-1 Набор машинных метчиков Typ C sada strojních závitníků Typ B achine taps set Typ B-2 aschinengewindebohrer-satz Typ B-2 Набор машинных метчиков Typ B sada strojních závitníků Typ C/ achine taps set Typ C/35-3 aschinengewindebohrer-satz Typ C/35-3 Набор машинных метчиков Typ C/ sada kuželových vrtacích trnů Typ-K Conical peeling drills set Typ-K 1 Schälaufbohrer-Satz Typ-K 1 Набор конических сверл Typ-K sada stupňovitých vrtáků Typ-S Stepped peeling drills set Typ-S 2 Stufenbohrer-Satz Typ-S 2 Набор ступенчатых сверл Typ-S sada kuželových záhlubníků Typ-Z Countersinks set Typ-Z 1 Kegelsenker-Satz Typ-Z 1 Набор конических разверток Typ-Z sada kuželových záhlubníků Typ-Z Countersinks set Typ-Z 4 Kegelsenker-Satz Typ-Z 4 Набор конических разверток Typ-Z vratidlo ČSN č Adjustable tap wrenches ČSN No. 1 Verstellbare Windeisen ČSN Nr. 1 Вороток ČSN No vratidlo ČSN č Adjustable tap wrenches ČSN No. 3 Verstellbare Windeisen ČSN Nr. 3 Вороток ČSN No vratidlo ČSN D Circular die stocks ČSN D 25 Schneideisenhalter ČSN D 25 Вороток ČSN D vratidlo ČSN D Circular die stocks ČSN D 38 Schneideisenhalter ČSN D 38 Вороток ČSN D vratidlo DIN 1814 č Adjustable tap wrenches DIN 1814 No. 1 Verstellbare Windeisen DIN 1814 Nr.1 Вороток DIN 1814 No vratidlo DIN 1814 č. 1,5 3 2 Adjustable tap wrenches DIN 1814 No. 1,5 Verstellbare Windeisen DIN 1814 Nr. 1,5 Вороток DIN 1814 No 1,5 68. kazeta 3 NO 2 1 Tap & die set 3 CS Gewindeschneidwerkzeug-Satz 3 WS Кассета 3 NO 69. kazeta INI-1 NO 4 2 Tap & die set INI-1 CS Gewindeschneidwerkzeug-Satz INI-1 WS Кассета INI-1 NO 70. kazeta INI-2 NO 4 2 Tap & die set INI-2 CS Gewindeschneidwerkzeug-Satz INI-2 WS Кассета INI-2 NO 71. kazeta INI-2 L NO 1 1 Tap & die set INI-2 L CS Gewindeschneidwerkzeug-Satz INI-2 L WS Кассета INI-2 L NO 72. kazeta AT-1 NO 2 1 Tap & die set AT-1 CS Gewindeschneidwerkzeug-Satz AT-1 WS Кассета AT-1 NO 73. kazeta 1-QS NO 2 1 Tap & die set 1-QS CS Gewindeschneidwerkzeug-Satz 1-QS WS Кассета 1-QS NO 74. kazeta 1-II NO 2 2 Tap & die set 1-II CS Gewindeschneidwerkzeug-Satz 1-II WS Кассета 1-II NO 75. kazeta 1-D NO 1 0 Tap & die set 1-D CS Gewindeschneidwerkzeug-Satz 1-D WS Кассета 1-D NO 76. kazeta 2-II NO 2 1 Tap & die set 2-II CS Gewindeschneidwerkzeug-Satz 2-II WS Кассета 2-II NO 77. kazeta O-II NO 2 1 Tap & die set O-II CS Gewindeschneidwerkzeug-Satz O-II WS Кассета O-II NO 78. kazeta W1-D NO 1 0 Tap & die set W1-D CS Gewindeschneidwerkzeug-Satz W1-D WS Кассета W1-D NO 79. kazeta AUTO-2 ŠKODA NO 1 1 Tap & die set AUTO-2 ŠKODA CS Gewindeschneidwerkzeug-Satz AUTO-2 ŠKODA WS Кассета AUTO-2 ŠKODA NO 80. stojan 1 1 Stand Ständer Станина 119

124 120 Vrtáky Drills bohrer Сверла

125 použití Vrtáků - řezné podmínky Usage of drills - cutting condition verwendung der bohrer - schneidbedingungen Применение сверл режимы резания Obráběný materiál Working material Bearbeitenden Werkstoffe Обрабатываемый материал ØD (mm) KÓD - CODE v (m/min) standard special s (mm/ot.) / (mm/rev) / (mm/u) / (мм/об) Automatová ocel Pa Free-cutting steel Pa Automatenstahl Pa 338RN 338RCZ001 AX 338RGT50 E ,05 0,1 0,125 0,16 0,2 Automatová ocel Pa Free-cutting steel Pa Automatenstahl Pa 338RN 338RCZ001 AXTiN E ,04 0,08 0,1 0,125 0,16 Konstrukční ocel do 500 Pa Structural steel to 500 pa Baustahl bis 500 pa 338RN 338RGT50 E ,04 0,08 0,1 0,125 0,16 Konstrukční ocel do Pa Structural steel to pa Baustahl bis pa 338RN 338RCZ001 AXTiAlN E ,032 0,063 0,08 0,1 0,125 Cementační ocel nelegovaná do 600 Pa Plain carbon case-hardening steel to 600Pa Unlegierter Zementstahl bis 600Pa 338RN 338RGT50 E ,05 0,1 0,125 0,16 0,2 Cementační ocel legovaná Pa Aloy case-hardening steel Pa Legierter Zementstahl bis Pa 338RH 338RCZ001 AXTiAlN E ,04 0,08 0,1 0,125 0,16 Cementační ocel legovaná Pa Aloy case-hardening steel Pa Legierter Zementstahl bis Pa 338RNCo5 338RGT100 Co5 E, O ,025 0,05 0,063 0,08 0,1 Nitridační ocel Pa Nitralloy Pa Nitrierstahl bis Pa 338RN 338RCZ001 AXTiAlN 338RTiCo5 E ,032 0,063 0,08 0,1 0,125 Nitridační ocel zušlechtěná Pa Heat treated nitralloy Pa Vergüteter Nitrierstahl Pa 338RN 338RCZ001 AXTiAlN E, O ,025 0,05 0,063 0,08 0,1 Ocel k zušlechtění měkká Pa ild steel for heat treatment Pa Weichstahl zur Veredelung Pa 338RN 338RCZ001 AX E ,04 0,08 0,1 0,125 0,16 Ocel k zušlechtění nelegovaná Pa Plain carbon steel for heat treatment Pa Unlegierter Zementstahl zur Veredelung Pa 338RNCo5 338RGT100 Co5 338RTiCo5 E ,04 0,08 0,1 0,125 0,16 Ocel k zušlechtění legovaná Pa Alloy steel for heat treatment Pa Legierter Stahl zur Veredelung Pa 338RNCo5 338RGT100 Co5 338RTiCo5 E, O ,032 0,063 0,08 0,1 0,125 anganová ocel s obsahem nad 10% n anganese steel with content above 10% n anganstahl mit dem Gehalt über 10% n 338RNCo5 338RTiCo5 E, O 3-6 0,02 0,04 0,063 0,08 0,1 Nástrojová ocel nelegovaná Pa Plain carbon tool steel Pa Unlegierter Werkzeugstahl Pa 338RNCo5 338RCZ001 AXTiAlN 338RTiCo5 E ,032 0,063 0,08 0,1 0,125 Nástrojová ocel legovaná Pa Alloy tool steel Pa Legierter Werkzeugstahl Pa 338RNCo5 338RGT100 Co5 E, O ,025 0,05 0,063 0,08 0,1 Žárovzdorná ocel Pa Heat-resistant steel Pa Hitzebeständiger Stahl Pa 338RtiCo5 338RGT100 Co5 O ,032 0,063 0,08 0,1 0,125 Nerezavějící oceli Rustless steels Nichtrostende Stahle Slitiny hasteloy, inconel, nimonic Alloys hasteloy, inconel, nimonic Legierungen Hasteloy, Inconel, Nimonic 338RTiCo5 338RTiCo5 E, O ,02 0,032 0,05 0,08 0,1 338RTiCo5 338RTiCo5 O 3-6 0,02 0,04 0,063 0,08 0,125 Šedá litina HB Grey cast iron HB Grauguß HB RN 338RCZ001 AXTiAlN E, L ,05 0,1 0,125 0,16 0,2 Šedá litina HB Grey cast iron HB Grauguß HB RN 338RCZ001 AXTiAlN E, L ,05 0,1 0,125 0,16 0,2 Temperov. litina HB alleable cast iron HB Temperguß HB RN 338RCZ001 AXTiAlN E, L ,05 0,1 0,125 0,16 0,2 * - vrcholový úhel 90 ; - chlazení; E - emulze; O - olej; V - voda; L - stlačený vzduch; v - řezná rychlost [m/min]; s - posuv [mm/ot.] * vertex angle 90 ; - cutting fluid; E - emulsion; O - oil; V - water; L - comprressed air; v - cutting Speed [m/min]; s - feed [mm/rev.] 121

126 použití Vrtáků - řezné podmínky Usage of drills - cutting condition verwendung der bohrer - schneidbedingungen Применение сверл режимы резания Obráběný materiál Working material Bearbeitenden Werkstoffe Обрабатываемый материал ØD (mm) KÓD - CODE v (m/min) standard special s (mm/ot.) / (mm/rev) / (mm/u) / (мм/об) Hliník Aluminium Aluminium Hliníkové slitiny s obsahem do 10% Si a 180 Pa Aluminium alloys with content to 10% Si and 180Pa Aluminiumlegierungen mit dem Gehalt bis 10% Si und 180Pa 338RW 338RGT50 E ,05 0,1 0,125 0,16 0,2 338RW 338RGT50 E ,063 0,125 0,16 0,2 0,25 Hliníkové slitiny s obsahem nad 10% Si a Pa Aluminium alloys with content above 10% Si and Pa Aluminiumlegierungen mit dem Gehalt bis 10% Si und Pa 338RN 338RCZ001 AX E ,063 0,125 0,16 0,2 0,25 ěď Pa Copper Pa Kupfer Pa 338RW 338RGT100 Co5 E, O ,05 0,1 0,125 0,16 0,2 Křehká mosaz s krátkou třískou Pa Fragile brass with short chip Pa Brüchiges essing mit kurzem Span Pa 338RN 338RCZ001 AXTiAlN E, O ,063 0,125 0,16 0,2 0,25 Houževnatá mosaz s dlouhou třískou Pa Tough brass with long chip Pa Zähmessing mit langem Span Pa Bronz Pa Bronze Pa Bronze Pa Bronz Pa Bronze Pa Bronze Pa Slitiny magnesia - elektron agnesium alloys - elektron agnesiumlegierungen - Elektron Zinek, slitiny zinku Zinc, zinc alloys Zink, Zinklegierungen Slitiny titanu do 700 Pa Titanium alloys to 700pa Titanlegierungen bis 700Pa Slitiny titanu do Pa Titanium alloys to Pa Titanlegierungen bis Pa Stříbro Silver Silger Duroplasty Duroplasts Duromoren Termoplasty Termoplasts Thermoplasten Plexisklo Perspex Plexiglas Vrstvené materiály (papír, dřevo) podél vrstvy Laminated materials (paper, wood) along layer Geschichtete aterialien (Papier, Holz) längs der Schicht Vrstvené materiály (papír, dřevo) napříč vrstvy Laminated materials(paper, wood) across layer Geschichtete aterialien (Papier, Holz) über der Schicht Tvzená pryž Hardened rubber Hartgummi Břidlice, mramor, grafit Slate, marble, graphit Schiefer, ramor, Graphit 338RW 338RW E, O ,063 0,1 0,125 0,16 0,2 338RW 338RW E, O ,05 0,08 0,125 0,16 0,2 338RN 338RCZ001 AX E, O ,05 0,08 0,125 0,16 0,2 338RN 338RCZ001 AX ,08 0,125 0,016 0,02 0,25 338RN 338RCZ001 AX E ,05 0,1 0,125 0,16 0,2 338RTiCo5 338RTiCo5 O 3-6 0,03 0,05 0,063 0,08 0,1 338RTiCo5 338RTiCo5 O 3-6 0,02 0,04 0,05 0,063 0,08 338RN 338RCZ001 AX E ,05 0,08 0,1 0,125 0,16 338RN* 338RN* L ,04 0,08 0,1 0,125 0,16 338RW 338RW V, L ,05 0,1 0,125 0,16 0,2 338RH 338RW V ,05 0,08 0,125 0,16 0,2 338RW 338RW L ,05 0,08 0,125 0,16 0,2 338RH* 338RH* L ,05 0,08 0,125 0,16 0,2 338RH* 338RH* L ,08 0,125 0,16 0,2 0,25 338RH* 338RH* L 3-6 ruční ruční ruční ruční ruční 122 * Spitzenwinkel 90 ; - Kühlung; E - Emulsion; O - Öl; V - Wasser; L - Pressluft; v - Schnittgeswindikeit [m/mim]; s - Vorschub [mm/u] * угол при вершине 90 ; - охлаждение; E - эмульсия; O - масло; V - вода; L сжатый воздух; v - скорость резания (м/мин); s - подача (мм/об)

127 ČSN RN (DIN 338) Vrták s válcovou stopkou válcovaný Jobber drills rolled Spiralbohrer mit Zylinderschaft gewalzt Сверло с цилиндрическим хвостовиком катанное Ø d L l code Ø d L l code 0, RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN 1220 ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 123

128 ČSN RN (DIN 338) Vrták s válcovou stopkou válcovaný Jobber drills rolled Spiralbohrer mit Zylinderschaft gewalzt Сверло с цилиндрическим хвостовиком катанное Ø d L l code Ø d L l code 12, RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN 2000 ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 124

129 DIN 338 RN Vrták s válcovou stopkou broušený Jobber drills grounded Spiralbohrer mit Zylinderschaft geschlieffen Сверло с цилиндрическим хвостовиком шлифованное Ø d L l code Ø d L l code 0, RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN 1220 ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 125

130 DIN 338 RN Vrták s válcovou stopkou broušený Jobber drills grounded Spiralbohrer mit Zylinderschaft geschlieffen Сверло с цилиндрическим хвостовиком шлифованное Ø d L l code Ø d L l code 12, RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN 2000 ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 126

131 DIN 338 RTi Co5 Vrták s válcovou stopkou Jobber drills Spiralbohrer mit Zylinderschaft Сверло с цилиндрическим хвостовиком Ø d L l code Co5 Ø d L l code Co5 1, RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo ateriál: Co aterial: Co Werkstoff: Co Материал: Co 127

132 DIN 338 RTi Co5 Vrták s válcovou stopkou Jobber drills Spiralbohrer mit Zylinderschaft Сверло с цилиндрическим хвостовиком Ø d L l code Co5 Ø d L l code Co5 13, RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo , RTiCo ateriál: Co aterial: Co Werkstoff: Co Материал: Co 128

133 DIN 340 RN Vrták s válcovou stopkou - dlouhý Long series straight shank drills Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft Сверло с цилиндрическим хвостовиком длинная серия Ø d L l code Ø d L l code 0, RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN 1250 ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 129

134 DIN 340 RN Vrták s válcovou stopkou - dlouhý Long series straight shank drills Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft Сверло с цилиндрическим хвостовиком длинная серия Ø d L l code Ø d L l code 12, RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN , RN 1630 ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 130

135 DIN 1897 RN Vrták s válcovou stopkou oboustranný, karosářský Double-ended body drills Karosseriebohrer mit Zylinderschaft Сверло двухстороннее для точечной сварки Ø d L l code Ø d L l code 2, ,5 KV1897RN , KV1897RN , ,5 KV1897RN , KV1897RN , ,6 KV1897RN , KV1897RN , ,6 KV1897RN , KV1897RN , ,6 KV1897RN , KV1897RN , ,6 KV1897RN , KV1897RN , ,2 KV1897RN , KV1897RN , ,2 KV1897RN , KV1897RN , ,2 KV1897RN , KV1897RN , ,2 KV1897RN , KV1897RN , ,2 KV1897RN , KV1897RN , ,2 KV1897RN , KV1897RN , ,2 KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , ,5 KV1897RN , KV1897RN , ,5 KV1897RN , KV1897RN , ,5 KV1897RN , KV1897RN , ,5 KV1897RN , KV1897RN , ,5 KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN , KV1897RN 0800 ateriál: aterial: Werkstoff: Материал: 131

136 Sada vrtáků - 13dílná Set drills - 13 pcs Bohrersatz - 13 teilinges Набор из 13 сверл с цилиндрическим хвостовиком Co5 Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN Ø 1,50-6,50 0,50 mm + 3,30; 4,40 mm 0,12 120x80x15 SV1121RN 13P DIN 338 Ø 1,50-6,50 0,50 mm + 3,30; 4,40 mm 0,12 120x80x15 SV338RN 13P DIN 338RTi Co Ø 1,50-6,50 0,50 mm + 3,30; 4,40 mm 0,12 120x80x15 SV338RTiRNCo5 13P Sada vrtáků - 19dílná Set drills - 19 pcs Bohrersatz - 19 teilinges Набор из 19 сверл с цилиндрическим хвостовиком Co5 Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN Ø 1,00-10,00 0,50 mm 0,45 150x90x35 SV1121RN 19P DIN 338 Ø 1,00-10,00 0,50 mm 0,45 150x90x35 SV338RN 19P DIN 338RTi Co Ø 1,00-10,00 0,50 mm 0,45 150x90x35 SV338RTiRNCo5 19P ateriál: ; Co aterial: ; Co Werkstoff: ; Co Материал: ; Co 132

137 Sada vrtáků - 25dílná Set drills - 25 pcs Bohrersatz - 25 teilinges Набор из 25 сверл с цилиндрическим хвостовиком Co5 Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN Ø 1,00-13,00 0,50 mm 1,10 185x110x60 SV1121RN 25P DIN 338 Ø 1,00-13,00 0,50 mm 1,10 185x110x60 SV338RN 25P DIN 338RTi Co Ø 1,00-13,00 0,50 mm 1,10 185x110x60 SV338RTiRNCo5 25P Sada vrtáků - 91dílná Set drills - 91 pcs Bohrersatz - 91 teilinges Набор из 91 сверл с цилиндрическим хвостовиком Co5 Norma / Standard / Norm / Норма kg axbxc code ČSN Ø 1,00-10,00 0,10 mm 1,80 150x220x160 SV1121RN 91P DIN 338 Ø 1,00-10,00 0,10 mm 1,80 150x220x160 SV338RN 91P DIN 338RTi Co Ø 1,00-10,00 0,10 mm 1,80 150x220x160 SV338RTiRNCo5 91P ateriál: ; Co aterial: ; Co Werkstoff: ; Co Материал: ; Co 133

BUČOVICE TOOLS a.s. Nová 985 685 01 Bučovice Czech Republic

BUČOVICE TOOLS a.s. Nová 985 685 01 Bučovice Czech Republic BUČOVICE TOOLS a.s. je přední výrobce závitořez né ho nářadí s mnohaletou tradicí. Předkládaný katalog nabízí podrobný přehled standardních výrobků: - ruční sadové závitníky dle norem DIN a ČSN - maticové

Více

VáLcOVOu ŠROubŮ. Strana...620. Strana...596-602. ŠROubY do. SadY SPOJOVacÍch. Strana...607,608. Strana...610-616. Strana...621

VáLcOVOu ŠROubŮ. Strana...620. Strana...596-602. ŠROubY do. SadY SPOJOVacÍch. Strana...607,608. Strana...610-616. Strana...621 SKuPina 600 ŠROubY S VáLcOVOu hlavou a VnitřnÍM ŠeStihRaneM SKuPina 602 SadY ŠROubŮ Strana.........596602 Strana.....................603 SKuPina 604 ŠROubY Se zapuštěnou hlavou a VnitřnÍM ŠeStihRaneM SKuPina

Více

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci?

Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Už jste někdy potřebovali vrták a bity ke stejné práci? Nejdříve vyvrtat, pak šroubovat. Toto pořadí se vyskytuje velmi často. Abychom byli vybaveni pro tyto pracovní operace, sestavila společnost Wera

Více

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G

SPOJOVACÍ MATERIÁL N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G Z E B R A F A S T N A B Í D K O V Ý K A T A L O G N

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče

Technické údaje. Nástroje pro soustružení Utvařeče Řezné nástroje Nástroje pro soustružení Utvařeče... 8 Frézovací nástroje... 1 Celokarbidové frézy... Nástroje pro vrtání Celokarbidové a pájené vrtáky... 19 TAC vrtací nástroje... 2 Dělové vrtáky... 29...

Více

Brousicí kotouče a segmenty

Brousicí kotouče a segmenty Brousicí kotouče a segmenty Program úspěšnosti pro nejvyšší požadavky Velký výběr pro správné broušení Použití výkonných brousicích nástrojů je dnes důležitým faktorem pro funkci a hospodárnost produktů

Více

T E C H N I C K É I N F O R M A C E

T E C H N I C K É I N F O R M A C E TECHNICKÉ INFORMACE TECHNICKÉ INFORMACE Normalizované stoupání závitů Rozměr Standardní stoupání Jemné stoupání M 2 0,4 M 2,3 0,45 M 2,5 0,45 M 2,6 0,45 M 3 0,5 M 3,5 0,6 M 4 0,7 M 5 0,8 M 6 1 M 6x0,5

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly

NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly Otěruvzdorné plechy NABÍZÍME V KRÁTKÝCH DODACÍCH TERMÍNECH otěruvzdorné plechy, výpalky a díly XAR 300 dobrý výkon za rozumnou cenu XAR 400 ověřená klasika XAR 400 W odolává otěru při teplotách až 400

Více

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 Rozdělení a označení ocelí Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 2/31 3/31 4/31 Význam zbývajících tří číslic v základní značce ocelí je u různých

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

katalog Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb.

katalog Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb. katalog ASSY Vruty a spojovací materiál pro dřevo a třískové desky pro oblast truhlářství, tesařství, výrobu a konstrukci střech a dřevostaveb. Obsah Obsah Obsah 2 Certifikáty 3 4 ASSY 5 6 Oblasti použití

Více

Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu

Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu Silové kabely s izolací ze zesítěného polyetylenu 10-AXEKVCEz Medium Voltage Cables with XLPE Insulation Standard PN 05/96 (dop.6 a dop.7) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Konstrukce Design Hliníkové jádro Aluminium

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

RINGFEDER Your System Partner NEW

RINGFEDER Your System Partner NEW 09/14 03/15 DE RU EN PL FR CZ ES EN RINGFEDER Your System Partner NEW Member of VBG GROUP www.ringfeder.de Service Сервис повышает прибавочную стоимость. Предлагаем скачать наше руководство пользователя,

Více

TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS. Sklápěcí stožáry 5 12 m

TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS. Sklápěcí stožáry 5 12 m TECHNICKÉ PARAMETRY SKLÁPĚCÍCH STOŽÁRŮ ABACUS Sklápěcí stožáry 5 12 m O nás Vítejte ve světě sklápěcích stožárů ABACUS Abatec působí na českém trhu již 12 let a spolu s 50-ti letou zkušeností výrobce osvětlovací

Více

HSI 90. Kabelová průchodka se systémem.

HSI 90. Kabelová průchodka se systémem. Kabelové průchodky Napětí V-Body / V-Insert / V-Guard HSI 90. Kabelová průchodka se systémem. Dlouhá životnost. Mnoho aplikací. Od vynálezce kabelové průchodky Through-the-wall intelligence. Cable and

Více

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY

NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY 1 NEŽELEZNÉ KOVY A JEJICH SLITINY Technické neželezné kovy jsou všechny kovy mimo železa. Neželezné kovy jsou nejen důležitými konstrukčními materiály, ale i surovinami pro výrobu slitinových ocelí a pro

Více

Ruč ní nář adí. VÝROBkY JsOu k DODÁnÍ pouze u našeho DisTRiBuTORa 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH. Cena. 480 x 360 x 185 2.60kg -2650K 11091.

Ruč ní nář adí. VÝROBkY JsOu k DODÁnÍ pouze u našeho DisTRiBuTORa 2014 Uvedené ceny jsou bez DPH. Cena. 480 x 360 x 185 2.60kg -2650K 11091. skupina 593 kufry na nář adí Kufr hliníkový profesionální Robustní nárazuvzdorný kufr se zesílenými hranami a panty. Dva panely s pružnými poutky pro upevnění nářadí na pevných závěsech. Dvě nastavitelné

Více

KATALOG STROJŮ 2014 / 2015

KATALOG STROJŮ 2014 / 2015 KATALOG STROJŮ 2014 / 2015 2 SPOLEHLIVĚ NA CELÉM SVĚTĚ Shoda s CE Všechny uvedené v tomto katalogu byly vyrobeny podle ustanovení směrnic EU 73/23/EHS (směrnice nízkého napětí), 89/336/EHS (směrnice EMK)

Více

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy

Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Výrobní program Lineární snímače polohy Měřicí sondy Úhlové snímače Rotační snímače Řídicí systémy Dotykové sondy Indikace polohy Leden 2014 Společnost DR.JOHANNES HEIDENHAIN GmbH vyvíjí a vyrábí lineární

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ

Ohlédnutí kupředu. Firma ELT Inkdry ing. Františka. Jak řekl ve svém projevu na slavnostním večeru pro vystavovatele. Na stánku společnosti Amos CZ čtvrtek 19. 5. 2005 Oficiální zpravodajství výstavy Official fairs news Oфицияльнoe выставочнoe агентство ELT Inkcool VIP Firma ELT Inkdry ing. Františka Trojtlera se věnuje nejen sušicím systémům k tiskovým

Více

ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl ZAVLAŽOVÁNÍ NECHTE NA NÁS ZAHRADNÍ HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A ARMATURY PRO KAŽDOU ZAHRADU www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU NABÍDKA ZAVLAŽOVACÍCH SYSTÉMŮ PRO PROFESIONÁLNÍ I HOBBY-ZAHRADNÍKY

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více