NEVÝHODNÁ SMLOUVA PŘIPRAVUJE PRAŽANY O MILIARDU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEVÝHODNÁ SMLOUVA PŘIPRAVUJE PRAŽANY O MILIARDU"

Transkript

1 TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ Svaz provozovatelů venkovní reklamy spouští informační kampaň a web kde poukazuje na krajně nevýhodnou existující smlouvu mezi Prahou a JCDecaux a nově ustanovenou dominanci této firmy kvůli novým magistrátním Pražským stavebním předpisům (Praha, 25. srpna 2014) Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) spouští informační kampaň formou venkovní reklamy a specializované webové stránky na doméně okradenapraha.cz. Tato iniciativa chce poukázat na nevídané finanční ztráty, o které Pražané přichází v důsledku krajně nevýhodné smlouvy Prahy s francouzskou společností JCDecaux. Ta má exkluzivní práva na provozování reklamních ploch v centru města na závratných 25 let. V průběhu trvání této smlouvy Praha přijde o těžko uvěřitelnou 1 miliardu korun, která nenávratně odteče do zahraničí. Navíc v důsledku nově přijatých Pražských stavebních předpisů tato společnost získává prakticky monopol na provozování venkovní reklamy v celé Praze, a Pražané tak přijdou o další stamiliony. Pokud jste ještě nerezignovali na podobné praktiky a vadí Vám nehorázné odčerpávání peněz z městského rozpočtu, vyjádřete prosím radním na pražském magistrátu svůj názor. Radní Vám mají být k dispozici a mají hájit zájmy občanů. I Váš názor může situaci změnit k lepšímu. NEVÝHODNÁ SMLOUVA PŘIPRAVUJE PRAŽANY O MILIARDU Podstata smlouvy Jedná se o úmluvu, že JCDecaux vybuduje na svoje náklady tzv. městský mobiliář zastávky MHD, odpadkové koše, toalety, stojany na kola, informační tabule apod., o který se následně na své náklady stará. Město poskytne své pozemky, uhradí výstavbu přípojek, platí el. energii, vodné a stočné. Především však město JCDecaux povolí provozovat v širokém centru města exkluzívně venkovní reklamu o rozměru 1-9 m 2. Za toto právo bude JCDecaux platit městu paušální roční poplatek. To vše na dlouhých 25 let, do roku V čem je háček? Smlouva tedy vypadá jako oboustranně výhodná. Město ušetří za investice do nových zastávek, bude to tady vypadat jako v Paříži, na každém rohu bude automatická toaleta a ještě městu poplyne po dobu 25 let jistý příjem. Realita byla bohužel jiná. Od podpisu smlouvy v roce 1994 do roku 2008 neplatila společnost žádné nájemné, pouze stavěla zastávky MHD dle harmonogramu, který ještě navíc nedodržovala. Městu účtovala platby za zhotovení přípojek ke svým reklamním zařízením, což činilo i 20 mil. Kč za rok. Jinými slovy, místo aby město Praha peníze z reklamy dostávalo, tak naopak muselo v souvislosti s reklamou platit. Což je v zahraničí opravdu nebývalá věc. Dohodnutý paušální poplatek ve výši cca 8 mil. Kč se ukazuje jako směšně malý. Na nevýhodnost dohodnutého vztahu města s firmou upozornila v minulosti auditorská firma BDO CS, s. r. o., další negativní posudek putoval od auditorů společnosti Deloitte i od advokátní kanceláře Squire, Sanders a Dempsey. Úžasný byznys Při pohledu do povinně zveřejňovaných účetních závěrek spol. JCDecaux za posledních deset let zjistíme, že společnost dosahuje tržeb kolem 200 mil. Kč ročně. Praze platí fixní poplatek cca 9 mil. Kč ročně a po odečtení všech souvisejících nákladů generuje cca 100 mil. Kč cash ročně. Za 25 let to dělá až 2,5 miliardy Kč. Vybudování mobiliáře ji dosud přišlo na cca 400 mil. Kč. A to ještě tvrdí, že ji zbudování jednoho WC stojí cca 3 mil. Kč. I tak jí ale na návratnost stačily pouhé čtyři roky provozu. Ve skutečnosti to bylo ještě méně, protože společnost měla počáteční vložený základní kapitál jen 120 mil. Kč. I to stačilo na postupné vybudování mobiliáře. JCDecaux tak z kontraktu zůstanou cca 2 miliardy Kč. Společnost je ve výborné finanční kondici, nemá žádné dluhy, naopak posílá mateřské JCDecaux SA ve Francii pravidelně tučnou dividendu spolu s poplatky za používání značky, designu zastávek a poradenství. V centrále u Paříže musejí mít z pražské pobočky radost. Srovnání se světem je tristní

2 Radost centrály JCDecaux musí být o to větší, že má srovnání s ostatními metropolemi. Městské mobiliáře provozuje ve více než 60 zemích světa. Výroční zpráva společnosti uvádí, že v roce 2013 platila JCDecaux městům ze svých příjmů z reklamy průměrné nájemné 22,8 %. V Praze to je ale jen cca 4,5 %! V Chicagu si město prosadilo dokonce 60 %. Smutné srovnání. Ale ani to JCDecaux nestačí. V Praze provozuje starý, roky odepsaný mobiliář. Neinvestuje do nových konstrukcí. Nestaví nákladné toalety. Řada okrajových čtvrtí stále nemá moderní zastávky MHD od JCDecaux, protože nejsou v pro reklamu komerčně zajímavých lokalitách. Smlouva s městem je k tomu nenutí. Ve světě mají občané k dispozici systémy na půjčování kol, wi-fi kiosky, interaktivní infotabule. Řada z nich je od JCDecaux, protože musí plnit tvrdé smluvní podmínky a poskytovat občanům opravdu kvalitní vybavenost. I tak jsou tyto kontrakty pro JCDecaux ziskové. Srovnání ročního nájemného placeného JCDecaux ve světě Chicago 60,0% celosvětový průměr 22,8% Praha 4,5% Změny pouze kosmetické Magistrát tedy pod tlakem veřejného mínění v roce 2008 uzavřel se společností JCDecaux dodatek, který měl pro Prahu nevýhodnou smlouvu z roku 1994 narovnat. Ve skutečnosti došlo pouze ke kosmetickým úpravám, např. roční paušální platba byla zvýšena symbolicky na současných cca 9 mil. Kč a celkové plnění za monopolní postavení společnosti JCDecaux bylo poměrně umně zamaskováno různými obtížně ocenitelnými protislužbami ze strany JCDecaux. Společnost nově začala platit za el.energii, ale finanční toky se staly ještě více netransparentními. V zahraničí obvyklý model, kdy reklamní společnost hradí za využívání majetku města procentuální sazbu z dosažených příjmů, nebyl znovu nastaven. Proto platí JCDecaux Praze takto směšnou fixní částku, místo v zahraničí obvyklého podílu na výnosech. Obří zisky společnosti JCDecaux odcházející do zahraničí zůstávají. Dále se dodatkem společnost zavázala vybudovat 300 dodatečných zastávek a 50 kontejnerů na tříděný odpad, ze kterých do dnešního dne dodala jen zlomek. Žádné sankce za to ale nepřišly. A ještě jedna věc opravdu si myslíte, že bylo možné v roce 2008 uzavřít takovýto pro město nevýhodný dodatek bez požehnání Romana Janouška? Miliarda mohla zůstat městu Obecně se může město při řešení svého mobiliáře vydat dvěma cestami: A. Vyhlásí výběrové řízení na generálního dodavatele a provozovatele mobiliáře. Tedy model, který zvolila i Praha v roce Podobné kontrakty ve světě, vzešlé z výběrových řízení, však bývají uzavírány za podstatně výhodnějších podmínek pro město. Pokud bychom vycházeli z celosvětového průměru, který platí JCDecaux městům ve světě, tedy 22,8% z tržeb, inkasovala by Praha cca 45,6 mil. Kč ročně. Tedy o 36,6 mil. Kč více než nyní. Za dobu kontraktu to činí 915 mil. Kč. Tato suma mohla být navíc v městském rozpočtu a přinášet prospěch Pražanům. Navíc by kontrakt obsahoval podmínky a sankce za jejich neplnění, které by dodavatele přinutily stavět, inovovat a rozvíjet mobiliář pro moderní město.

3 srovnání nájemného placeného JCDecaux v Praze a ve světě procento z výnosů (%) roční nájemné (tis. Kč)* nájemné za 25 let (tis. Kč) smlouva s MHMP 4,5% světový průměr 22,8% rozdíl za 25 let trvání smlouvy * při průměrných ročních výnosech 200 mil. Kč B. Nevybere generálního dodavatele, ale bude nabízet každou lokalitu zvlášť a vybere si nejlepší nabídku. Tedy podobně jako to dělá s ostatními plochami pro reklamu. Samozřejmě zadávací podmínky musí přesně definovat možnou výstavbu a unifikovat celkový vzhled mobiliáře. Pokud bychom vycházeli z částek, které jsou dnes ochotny platit jako nájemné městu společnosti provozující venkovní reklamu mimo centrum města, dostaneme se na částku kolem 3.000,- Kč za m 2 instalované reklamy. S přihlédnutím k cenám, které platí klienti v centru a mimo centrum Prahy, můžeme očekávat, že cena v tendrech by se pohybovala minimálně kolem 4200,- Kč za m 2 instalované reklamy. Roční výnos Prahy z provozování mobiliáře by nebyl 9 mil. Kč, ale 45 mil. Kč. To je rozdíl 37 mil. Kč ročně a 916 mil. Kč za dobu trvání kontraktu. Srovnání ročního nájemného placeného JCDecaux s tržním nájemným v Praze Kč za na 1m m 2 reklamních ploch ze smlouvy s JCDecaux (tis. Kč) příjem od JCDecaux běžný tržní příjem rozdíl za 1 rok rozdíl za 25 let trvání smlouvy Ať se tedy vydáme kteroukoliv z těchto dvou cest, výsledek je vždy stejný: téměř 1 miliarda Kč navíc do městského rozpočtu. Co s tím můžeme dělat? Především můžeme všichni vyjádřit, co si o existenci této smlouvy a v ní nastavených podmínkách myslíme. Je třeba nerezignovat a apelovat na námi zvolené zastupitele, aby se snažili podmínky pro město vylepšit. Přestože je JCDecaux, nadnárodní gigant, těžkým protivníkem, město může ukázat odvahu a sebevědomí se mu postavit. Napište, prosím, našim radním na adresy níže, že nesouhlasíte s existencí smlouvy ve stávajícím znění a požadujete její zrušení. Město by následně vyhlásilo transparentní výběrové řízení, ze kterého by vyšel vítězně ten subjekt, který by městu nabídl nejlepší podmínky. Praha již obdržela v minulosti konkurenční nabídky na provozování městského mobiliáře. Nabízené podmínky vč. plateb městu byly několikanásobné oproti JCDecaux. Město na nabídky nereagovalo. Veřejnost o nabídkách ani nevěděla a logicky neproběhla žádná veřejná diskuze. Rada a zastupitelstvo zjevně žije v domnění, že podobné kontrakty veřejnost nezajímají. Ukažte vedení města opak, žádejte vysvětlení a ujištění, že dojde k nápravě. Stamiliony, které i Vaše iniciativa může městu přinést, za to stojí. Smlouva, kterou se snažíme touto iniciativou kritizovat, je příkladem, jak se dá venkovní reklama zneužít. Nevýhodná smlouva, která přináší pohádkové zisky zahraniční velké firmě, ale která přináší málo běžným Pražanům, musí iritovat všechny. Způsobuje obecný odpor proti venkovní reklamě, protože podobný

4 přístup z pozice síly, jaký praktikuje JCDecaux, vyvolává jen negativní reakce. A následně na to doplácí i ostatní subjekty z této oblasti podnikání. Proto je třeba ji společnými silami zrušit. MONOPOL JEDNÉ FIRMĚ A ZTRACENÉ STAMILIONY PRAHA PŘIJDE O STAMILIÓNY Rada HMP v červenci 2014 přijala Nařízení o nových Pražských Stavebních Předpisech (PSP). Bez velkého mediálního zájmu byl schválen text, který bude mít zásadní dopad na život každého Pražana. PSP se mimo jiné zabývají i plochami pro venkovní reklamu, které nyní prakticky zakazují. S výjimkou ploch patřících spol. JCDecaux, nechvalně proslulé nevýhodnou exkluzivní smlouvou s Prahou. Hlavní město a jeho městské části běžně pronajímají pozemky pod reklamní plochy. Ročně tak dosud pro občany prakticky bezpracně a jednoduše získávala přibližně 100 milionů korun. Nově přijaté PSP však v říjnu tento přítok peněz do pražského rozpočtu utnou. V budoucích pěti letech (obvyklá délka smluv) tedy Pražané přijdou minimálně o půl miliardy korun. Kolik by za to mohlo vyrůst nových školek, domovů důchodců, hřišť a další potřebné občanské vybavenosti si každý umí představit. Jenže nové vedení města a jemu podřízený Institut Plánování a Rozvoje (IPR) nemá venkovní reklamu rádo. Ve svých prohlášeních se argumentuje metropolemi, jako jsou Vídeň a Berlín. Ale v Berlíně je na klasických billboardů a 240 reklam na mostech. Ve Vídni je přes billboardů. To je více než v Praze. Rozdíl je však v tom, jak s nimi města pracují. Instalace ploch je posuzována místo od místa. Na výpadovce bigboard nevadí, v centru naopak ano. Umisťování reklam má smysl a řád. Text PSP na několika místech zdůrazňuje nutnost přihlížet při určování podmínek výstavby k místním podmínkám. Každé místo je totiž jiné. Proč s podobnou logikou nenahlíží i na umísťování venkovní reklamy? Proč ji zakazuje plošně na celém území města? Ve světě ceny za vlastní pronájem pozemku určují soutěže o licence, aukce ap., tak aby byla pro město nabídka co nejvýhodnější, tedy co nejvyšší. Často jdou příjmy z pronajímání reklamních ploch přímo čtvrtím, na jejichž území stojí, a musejí být ze zákona použity na jejich zvelebení. V těchto městech venkovní reklama pomáhá občanům. Je jasné, že v pražském rozpočtu tyto peníze budou chybět. Obří prostředky půjdou jen na dopravní investice (tunel Blanka, metro A a tramvaje T15). Na nic jiného nezbude, anebo jen za cenu dalšího zadlužení Prahy. Zajímavé je rovněž povolení pro reklamní panely propagující nekomerční aktivity. Ve chvíli, kdy je hlavním odůvodněním zákazu billboardů jejich neestetičnost, je přece jedno, zda neesteticky propagují komerční nebo nekomerční subjekt. Dopad na veřejné prostranství je stejný. Je tedy estetika pravým důvodem zákazu těchto ploch? ČERNÁ REKLAMA ZŮSTÁVÁ Černé billboardy na přívěsech, kontejnerech bez stavebního povolení město hyzdí nejvíce. Nehledě na svou nebezpečnost, protože nesplňují jakékoli regule ani ze stavebního pohledu, ani z hlediska bezpečnosti dopravního provozu. Město mohlo majitele nelegálních ploch postihovat již dávno. Dostatečná legislativa existuje roky. Asociace venkovní reklamy nabízela pomoc při identifikaci a katalogizaci nepovolené reklamy, město ji však odmítlo. Proč se černou reklamou nikdy vážně nezabývalo? Proč se nyní v PSP tak moc hledí na městskou estetiku, ale vedení města celá léta toleruje něco, co Prahu opravdu hyzdí a občanům nic nepřináší? Jaký je vlastně pravý důvod plošného zákazu venkovní reklamy v Praze? MONOPOL PRO JCDECAUX Jedinou společností spokojenou se zněním nových PSP je francouzská JCDecaux. Právě ta totiž díky rozhodnutí zakázat reklamní plochy nad 6 m 2 získala na pražskou venkovní reklamu prakticky monopol. Jelikož už má JCDecaux díky kontroverzní smlouvě s městem mnoho let exkluzivní práva na provozování venkovní reklamy o rozměru 1 9 m 2 v Praze, zůstane jedinou firmou v metropoli, na niž se budou moci inzerenti obracet. JCDecaux tak bude spokojeně dál těžit ze své super výhodné smlouvy na všechen městský mobiliář, což jsou veškeré prosvětlené citylighty, plochy spojené se zastávkami MHD, lavičky, stojany Cokoli, na co se nyní může umístit reklama menší než 6 m 2, kterou Pražské stavební předpisy jako jedinou povolují.

5 Co s tím můžeme dělat? Je třeba sdělit Vašim radním a zastupitelům, co si o absolutním zákazu billboardů s výjimkou jediné společnosti myslíte. Ptejme se, proč hlavní město vůbec nebojuje s nelegální černou reklamou. Jedině podnícená široká veřejná diskuse může donutit vedení města naslouchat názory Pražanů a vést ke změnám. Všichni chceme žít v krásném městě, to však neznamená, že je možné pod záminkou jeho zkrášlování likvidovat část subjektů na trhu a jiný naopak vyzdvihnout do dominantní pozice. Vídeň, Berlín, Londýn, Řím to všechno jsou města, kde venkovní reklama funguje, a přesto si uchovávají své kouzlo. Nenechme si pod záminkou zkrášlování města prosadit čistě podnikatelské zájmy skupiny lobbistů. Jsme Svaz Provozovatelů Venkovní Reklamy. Sdružujeme vlastníky cca 70% ploch venkovní reklamy v ČR. Věříme, že venkovní reklama není zlo. Jen je třeba s ní umět pracovat, umně ji regulovat a využívat pro potřeby měst a obcí. Pak přináší prospěch všem zúčastněným. V zahraničí už to umějí. Nařízení, které se snažíme touto iniciativou kritizovat, je příkladem, jak se dá zneužít snaha o zlepšení vzhledu města ke komerčním zájmům. Chceme ho změnit. Kontakt pro bližší informace: Rudolf Bílý Prezident svazu O Svazu provozovatelů venkovní reklamy z.s. Svaz provozovatelů venkovní reklamy z.s. byl založen v roce 2014 na principu dobrovolnosti a demokratických zásad v souladu s ustanovením 214 zákona č.89/2012 Sb. Svaz hájí zájmy svých členů ve vztahu ke správním orgánům, mediálnímu trhu a reprezentuje členy v příznivém mediálním obrazu pro širokou veřejnost. Členové tohoto svazu s více než šedesátiprocentním podílem na trhu tvoří skupinu největších poskytovatelů prémiových outdoorových reklamních ploch, které jsou nainstalovány (popř. umístěny) na nejatraktivnějších místech na českém trhu venkovní reklamy. Více informací najdete na

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2014 DO 30. ČERVNA 2014

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2014 DO 30. ČERVNA 2014 KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2014 DO 30. ČERVNA 2014 Regulovaná zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, IČ: 242 26 491 (dále

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 1 2015 Ročník 14 V tomto čísle se představují: Pět dimenzí politiky v rámci evropské energetické unie Obce budují vodárenskou infrastrukturu ze

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU Obsah Přehled základních použitých termínů...3 1 Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky....4 2 Financování projektů z České republiky - komfortní

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012

časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 časopis s Ostravaky o Ostravě II / 2012 editoriál Milí čtenáři, právě držíte v rukou letošní druhé číslo našeho časopisu. Vznikalo na začátku července, v době, o níž se rádo říká, že je léto v plném proudu.

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové)

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové) Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Praha, říjen 2012 Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Připomínky Asociace pracovních agentur k návrhu novel Zákona o zaměstnanosti, Zákoníku práce a Zákona o správních poplatcích 9.6.

Připomínky Asociace pracovních agentur k návrhu novel Zákona o zaměstnanosti, Zákoníku práce a Zákona o správních poplatcích 9.6. Připomínky Asociace pracovních agentur k návrhu novel Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a Zákona

Více

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen

Stavební spoření v roce 2011. Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Asociace českých stavebních spořitelen Stavební spoření v roce 211 Úvodní slovo Vážení čtenáři, život přináší paradoxní situace. V roce 27 se na trhu hypoték zrodily základy

Více

OBČANSKÉ LISTY. č. 11 10. - 11. října 2014. Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit!

OBČANSKÉ LISTY. č. 11 10. - 11. října 2014. Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit! OBČANSKÉ LISTY Volební noviny Občanů pro Olomouc - sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 2014 Občané pro Olomouc Sdru Česk a nez Změna nepřijde

Více

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY

ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY PARTNER FIREMNÍ 2/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČESKO SE NEMUSÍ SOUDIT. PŘICHÁZÍ ČAS DOHODY > 4: Zblízka: Jak nemít problémy s inspektorátem práce > 6: Mediátoři: Vyhrát mohou

Více

GEPARD FINANCE 10 let na trhu

GEPARD FINANCE 10 let na trhu Září 2013 / 9 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Jan Kruntorád Václav Stárek Hugo

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

ÚVODNÍ SLOVO Finanční ředitel jednoho našeho významného klienta mi před několika lety řekl, že když slyší slovo antimonopolní úřad, vždy se mu nejprve vybaví faktury naší advokátní kanceláře, a poté myšlenky

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 Vladimír Dvořáček o dopadech nové regulace: Proplouváme regulatorní smrští. Finanční ústav budoucnosti Expedice na regulatorní horu Znáte svoji distribuční

Více

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU prosinec 07 str. 3 PROČ ČTU KOMORU Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou,

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERSITY

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERSITY TITULNÍ STRANA PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERSITY Obor Veřejná správa Katedra národního hospodářství Bakalářská práce LEGITIMITA NEBANKOVNÍCH ÚVĚRŮ Jaromír Šimek 2009 ZADÁNÍ VEDOUCÍHO PRÁCE Zadání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová

Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. Bc. Alena Müllerová Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty Bc. Alena Müllerová Diplomová práce 2013 ABSTRACT Téma mé Diplomové práce je Projekt financování bytových potřeb pro konkrétní klienty. V teoretické

Více

Podzim 2009. Arval Fleet Control

Podzim 2009. Arval Fleet Control Podzim 2009 Arval Fleet Control Seznámíme vás s novinkou, kterou společnost Arval uvedla na trh letos v červnu. Díky této službě můžete pohodlně a jednoduše spravovat svůj vozový park a šetřit náklady.

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s.

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Podklady pro jednání 23.valné hromady Českého svazu tělesné výchovy ( Společné jednání obou sborů ) Nymburk 16. dubna 2011 1 Obsah I. Shrnutí účelu a závěrů materiálu

Více