Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce"

Transkript

1 Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012

2 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava Územní odbor Územní členění okresní úrovně Výkonná struktura krajského ředitelství úroveň územních odborů (okresů) Integrované bezpečnostní centrum Články a služby dislokované na okresní úrovni Služba pořádkové policie (obvodní oddělení, oddělení hlídkové služby) Služba cizinecké policie Služba dopravní policie (dopravní inspektoráty) Oddělení obecné kriminality Oddělení hospodářské kriminality Oddělení kriminalistické techniky Organizační články podpůrných technických a analytických služeb Skupina případových analýz 2

3 Význam analýzy kriminality Policie ČR již od r sleduje vývoj trestné činnosti (trendy u celkové kriminality, u jejich jednotlivých druhů násilné, majetkové, hospodářské, atd., jakož i u jednotlivých tr. činů). PČR je schopna provést rozbor trestné činnosti a jejich pachatelů i z pohledu jednotlivých ÚO/MŘ (okresů), rovněž až na jednotlivá OOP (příp. větší města či městské obvody). Na základě sledovaných údajů se dá získat přehled o celkové situaci daného území na úseku kriminality, vývoje, trendů či příp. jakýchkoli změn. Pokud důkladnou analýzou zjistíme rizikové faktory, důvody a příčiny vývoje u vybraných tr. činů či zanalyzujeme změny v chování pachatelů (příp. vybraných skupin pachatelů) - můžeme vytvářet další kroky (přesně směřované preventivní akce) k zamezení nebo snížení kriminality. V tomto období ( ) však došlo ke spoustě změn v společenském uspořádání, v trestním řádu, v územním uspořádání, v policii, obecně v technologiích, atd. - to vše je nutno mít na paměti! 3

4 Filosofie prevence u P ČR Efektivními formami a metodami předcházet nebo alespoň omezovat výskyt kriminality a snižovat dopady trestné činnosti na občany 4

5 Cíl prevence snížení trestné činnosti a protiprávního jednání zvýšení pocitu bezpečí občanů objektivní informovanost občanů o stavu kriminality na daném území zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě a snížení dopravní nehodovosti dát občanům návod, jak se nestát obětí TČ působit na občany směrem k odpovědnému chování a dodržování zákonů tak, aby se nestávali pachateli TČ 5

6 Moravskoslezský kraj / ČR (k ) Počet obyvatel (-4 092) / ( ) (11,71%) Hustota zalidnění 226,8 obyvatel/km 2 / 133,2 obyvatel/km 2 rozloha km 2 / km 2 (6,88%) 299 obcí, 22 obcí s rozšířenou působností / obcí (4,78%), 205 obcí s rozšířenou působností (10,73%) Míra registrované nezaměstnanosti 11,18% / 8,62% (muži 10,1% / 7,69%, ženy 12,63% / 9,84%) Uchazeči na 1 volné místo 25,9 / 18,2 Průměrná mzda Kč / Kč (94,26%) (muž Kč / Kč, žena Kč / Kč) 6

7 Nezaměstnanost a kriminalita pachatelé trestné činnosti v MS kraji - rok 2011 muži ženy celkem nezaměstnaný (osoba vedena v registru úřadu práce) osoby bez pracovního zařazení podnikatelé a živnostníci ostatní osoby bez údajů o zaměstnání dělníci výrobní mechanici a montéři,údržbáři,opraváři žáci ZŠ dělníci stavební studenti středních a odborných škol ostatní pracovníci nevýrobní činnosti důchodci - invalidní důchodci řidiči silničních mot.vozidel učni a osoby připr. se na dělnická povolání osoby na mateřské dovolené dělníci při těžbě a úpravě paliv osoby ve výkonu odnětí svobody pracovníci obchodu dělníci hutní

8 Nezaměstnanost a kriminalita 8

9 Za leden-srpen 2012 bylo na území spácháno celkem tr. činů (proti r. 2011: - 690, tj. 2,44%) Za leden-srpen 2012 bylo na území ČR celkem spácháno tr. činů (proti r. 2011: , tj. -3,19%)

10 Kriminalita po krajích (leden-srpen 2012) 10

11 Násilná kriminalita po krajích (leden-srpen 2012) Za leden-srpen 2012 bylo na území ČR celkem spácháno loupeží (-304, tj. -12,1%). Nejvíce v MS kraji: 390 loupeží (-30, tj. -7,1%). V Praze: 357 (-90) 11

12 Registrovaná kriminalita po okresech (leden-srpen 2012) 12

13 Kriminalita po okresech (leden-srpen 2012) (leden-srpen 2012) 13

14 Struktura kriminalita po okresech (leden-srpen 2012) 14

15 Porovnání vybraných ukazatelů Územní odbory (okresy) Moravskoslezský kraj Kraj celkem Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava město ZÁKLADNÍ ÚDAJE Rozloha v km Počet obcí Počet částí obcí OBYVATELSTVO Hustota zalidnění (obyvatel na km 2 ) 226,8 62,71 175,38 738,97 172,58 159,19 993,86 Počet obyvatel stav k POLICIE ČR Počet obyvatel na 1 skut. policistu 435,92 (321,39) 370,49 511,72 439,92 565,88 580,89 337,73 Počet tr. činů za leden-září 2012 Počet majetk. tr. činů za leden-září (-690) (-653) (-156) 789 (-105) (+221) (+163) (-277) (-304) (-134) (-107) (+258) (+124) (-668) (-473) Počet tr. činů na 1 skut. policistu 9,76 (7,20) 6,32 7,78 10,48 7,99 8,55 11,62 Počet tr. činů na 1000 obyvatel 22,40 17,07 15,20 23,96 14,12 14,73 34,40 15

16 Trestná činnost v MS kraji (leden-srpen 2012) Evidovaná tr. činnost (- 690, tj. - 2,44%) Objasněno (+ 78), tj. 34,07 % (+ 1,10%) Škody tis. Kč Stíháno osob (59,83 % recidivisté 5 874) 22,40 TČ na 1000 obyvatel ( Ø ČR 19,83) 16

17 Struktura trestné činnosti v MS kraji (leden-srpen 2012) 17

18 Srovnání kriminality 2012 / 2011 Výrazné změny proti roku předchozímu (leden-srpen): nárůst násilí na policistech (69, +14, tj. +25,5%), úmyslné ublížení na zdraví (720, +38, tj. +5,6%), týrání osoby svěřené či žijící ve spol. obydlí (72, +23, tj. +46,9%), vloupání do bytů (419, +53, tj. +14,5%), krádeže vozidel (841, +176, tj. +26,5%), krádeže v jiných objektech (1 967, +77, tj. +4,1%), podvod (525, +65, tj. +14,1%), poškozování cizí věci (1 268, +105, tj. +9,0%), nedovolená výroba psychotropních látek a jedů (188, +21, tj. +12,6%), opilství (723, +66, tj. +10,1%), neoprávněné držení platební karty (756, +56, tj. +8%). poklesy: loupeže (390, -30, tj. 7,1%), nebezpečné vyhrožování (170, -34, tj. -16,7%), vydírání (141, -28, tj. 16,7%), vloupání do restaurací (228, -41, tj. -15,2%), vl. do chat (158, -120, tj. -43,2%), vl. do ostatních objektů (3 509, -230, tj. -6,2%), krádeže kapesní (1 046, -197, tj. -15,9%), krádeže věcí z aut (3 196, -186, tj. -5,5%), krádeže jízdních kol (823, -187, tj. -18,5%), zpronevěra (76, -38, tj. -33,3%), zanedbání povinné výživy (1 202, -118, tj. 8,9%), ochrana měny (54, -216, tj. -80%), úvěrový podvod (209, -58, tj. -21,7%). 18

19 Vybrané tr. činy srovnání krajů 19

20 Kr. vloupáním do ost. objektů srovnání krajů 20

21 Vývoj kriminality v MS kraji (leden-srpen 2011) 21

22 OOP dle kriminality leden-srpen OOP (7 z Ostravy) v 35 nejzatíženějších OOP (29%), v prvních patnácti žádné. 22

23 Vývoj kriminality v Ostravě

24 Trestná činnost v Ostravě dle OOP (leden-srpen 2012 a 2011) 24

25 Ostrava - loupeže 25

26 Ostrava krádeže vozidel (aut) 26

27 Ostrava krádeže věcí z vozidel 27

28 Vývoj kriminality v Havířově

29 Podíl dětí na objasněné trestné činnosti (město Havířov ) 29

30 Nejčastější trestné činy v MS kraji za leden-srpen

31 TOP 10 trestných činů v MS kraji spáchaných dětmi do 15 let za období leden-srpen 2012 loupeže krádeže vloup. do ost. objektů úmyslné ublížení na zdraví krádeže vloup. do rodinných krádeže jiné na osobách krádeže v jiných objektech sprejerství výtržnictví požáry znásilnění Děti především NÁSILNÁ a MAJETKOVÁ kriminalita, celkově pokles tr. činů. Celkem spácháno dětmi: 110 tr. činů (tj. 1,17% z obj.) Nejvíce u MŘ Ostrava: 30, ÚO Bruntál a ÚO Karviná:

32 TOP 10 trestných činů v MS kraji spáchaných mladistvými od 15 do 18 let za období leden-srpen 2012 krádeže vloup. do ost. objektů loupeže maření výkonu úř. rozhodnutí úmyslné ublížení na zdraví krádeže v jiných objektech krádeže mot. vozidel krádeže jiné na osobách krádeže věcí z aut krádeže kapesní krádeže v bytech Mladiství převažuje MAJETKOVÁ a POULIČNÍ kriminalita. Maření výkonu = RECIDIVA Celkem spácháno mladistvými: 469 tr. činů (tj. 5,00% z obj.) Nejvíce u MŘ Ostrava: 197 a ÚO Karviná:

33 TOP 14 trestných činů v MS kraji spáchaných recidivisty za období leden-srpen 2012 krádeže v jiných objektech zanedbání pov. výživy maření výkonu úř. rozhodnutí krádeže vloup. do ost. objektů úmyslné ublížení na zdraví ohrožení pod vlivem..., opilství krádeže věcí z aut podvod loupeže krádeže vloup. do obchodů krádeže vozidel podvod na fin. ústavu krádeže v bytech nedovolená výroba psychotr. látek Celkem spácháno recidivisty: tr. činů (tj. 77,75% z obj.) Nejvíce u MŘ Ostrava: 2 410, ÚO Karviná: a ÚO FM:

34 Stíhané osoby leden-srpen kraje 34

35 Stíhané osoby recidivisté leden-srpen 2012 kraje 35

36 Stíhané osoby dle věku leden-srpen 2012 ČR + MSk

37 Nejčastější křestní jména pachatelů rok

38 Oběti tr. činnosti Systém krizové intervence 38

39 Kriminalita na osobách nad 60 let MSk (rok 2011) Nejvíce tr. činů na seniorech: Ostrava (304 mužů a 525 žen) a Karviná ( ) 39

40 Kriminalita na dětech pod 15 let MSk (rok 2011) Nejvíce loupeží na dětech: ÚO Karviná (17) a Ostrava (14) 40

41 DĚKUJI ZA POZORNOST! kpt. Ing. Roman Filo Kancelář ředitele tel.: ,

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE ROK 2013 Zpracoval: únor 2014 Odbor Kanceláře hejtmana, Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský koordinátor prevence kriminality BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA LIBEREC NA OBDOBÍ 2009-2011

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA LIBEREC NA OBDOBÍ 2009-2011 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA LIBEREC NA OBDOBÍ 2009-2011 Zadavatel: Magistrát města Liberec Realizátor: AUGUR Consulting s.r.o. Počet stran bez příloh: 73 Spolupracující instituce: Magistrát města

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA LIBEREC NA OBDOBÍ 2009-2011

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA LIBEREC NA OBDOBÍ 2009-2011 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA LIBEREC NA OBDOBÍ 2009-2011 Zadavatel: Statutární město Liberec Realizátor: AUGUR Consulting s.r.o. Počet stran bez příloh: 74 Spolupracující instituce: Statutární město

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje červenec 2012 Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-6-1 Obsah Úvod... 4 1. Obecná část Statistické údaje vztahující se k procesu střednědobého

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Pracovní verze k připomínkování Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. Zpracovatel: Pracovní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2010 2014 Pracovní verze k připomínkování Schváleno zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne usnesením č. Zpracovatel: Pracovní

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á ANALÝZA MĚSTSK É ČÁSTI PRAHA 10 Zpracoval: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Na Václavce 46 150 00 Praha 5 OBSAH 1. Cíl sociálně dem ografické analýzy... 4 2. Správní a územ

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza

Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA města Přeštice za roky 2013-2014 Obsah: 1. Úvod 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní analýza 4.1. Právní analýza

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

Spravedlivé reformy podle ČSSD

Spravedlivé reformy podle ČSSD Spravedlivé reformy podle ČSSD Politika bezpečnosti Programové teze pro veřejnou debatu Cítit se bezpečně je právo! JUDr. Jeroným Tejc www.programpodlevas.cz www.cssd.cz A. Úvod Předkládaný dokument představuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor sociálních věcí Zpracovala: Ing. Pavlína Kučerová krajský protidrogový koordinátor koordinátor

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ÚVOD. 1 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 2 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Plán rozvoje sociálních služeb města Sokolova na období let 2014 2018 OBSAH ÚVOD... 1 1 Analýza města Sokolova... 4 1.1 Obecná charakteristika území... 4 1.2 Demografické údaje a sociální problémy... 5

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2011 Příbram leden 2011 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

Projekt strategie programu bezpečnosti a prevence kriminality obce Hrušovany u Brna

Projekt strategie programu bezpečnosti a prevence kriminality obce Hrušovany u Brna Projekt strategie programu bezpečnosti a prevence kriminality obce Hrušovany u Brna Realizační program pro pracovní skupinu prevence kriminality Vypracovali: termín realizace - trvale V Hrušovanech u Brna

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 2015 ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCI A SOUVISEJÍCÍ SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE OBSAH I. ÚVOD KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ A VAZBA NA POTŘEBY AKTÉRŮ... 4 II. VYBRANÉ SOCIODEMOGRAFICKÉ

Více

II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku 9.11.

II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku 9.11. II. krajská konference prevence kriminality 2011 Projekty prevence kriminality zaměřené na seniory - realizované PČR na Karlovarsku Oběti trestné činnosti podle věkových kategorií rok 2010 věk So Ch K.V.

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz duben 2007, ročník XVII, číslo 2 v dnešním vydání Vám přinášíme přehled rozpočtu města pro

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013

Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Ostrava 3. 12. 2007 Obsah SEZNAM ZKRATEK... 6 ÚVOD... 9 1 SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÁ ANALÝZA... 11 1.1 VÝCHOZÍ DOKUMENTY A LEGISLATIVA

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Partner

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více