Koncepce kultury města Lanškroun. prosinec Pro Radu města Lanškroun vypracoval David Knápek, Kulturní centrum Lanškroun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce kultury města Lanškroun. prosinec 2011. Pro Radu města Lanškroun vypracoval David Knápek, Kulturní centrum Lanškroun"

Transkript

1 Koncepce kultury města Lanškroun prosinec 2011 Pro Radu města Lanškroun vypracoval David Knápek, Kulturní centrum Lanškroun

2 Kultura je důležitou součástí života města a jeho obyvatel, zvyšuje kvalitu života, přispívá ke stabilitě společnosti, je preventivním prvkem proti sociálně nežádoucímu chování a je také důležitá pro rozvoj cestovního ruchu. Představuje soubor tvůrčích činností a jejich výsledků v oblasti umělecké a estetické. Do značné míry se jedná o aktivity nekomerční, nelze proto očekávat jejich ekonomickou výnosnost. Naopak většina z nich je závislá na podpoře z veřejných zdrojů. I. Současný stav Kulturní centrum Lanškroun je příspěvkovou organizací města a ke svému provozu využívá budovu a areál lanškrounského zámku a kabinety ve společenském domě. Sál zámku má kapacitu 182 míst k sezení plus balkón. Přísálí a foyer jsou další prostory, které lze využívat samostatně. V prostoru konírny KC využívá dvě učebny na kurzy. Nádvoří slouží pro většinu akcí pořádaných pod širým nebem. V současné době má KC pět zaměstnanců a využívá několik lektorů na kurzy. KC zaměstnává Davida Knápka (ředitel organizace), Evu Martincovou (účetní a pokladní), Miroslava Semana (technik a správce budovy), Lenku Michalovičovou (reklama, programové záležitosti, ), Jindřišku Kulhánkovou (uklízečka). Lektory jsou Mgr. Lenka Jirků (výuka angličtiny), Jiří Hurych (výuka hry na kytaru), Lenka Knollová (výuka hry na klavír), Kateřina Bartošíková (orientální tance), Jan Bílek (kurzy taneční a společenské výchovy), Marie Střechová, Jitka Kostelecká a Jaroslava Havlíčková (Lanškrounská dřevěná píšťalka). II. Využití prostor ve správě Kulturního centra Budova zámku - akce a kurzy pořádané KC - pravidelné pronájmy spolkům a organizacím využití sálu na zkoušky (taneční klub, divadlo Škeble, Divadlo Ve středu, Smíšený pěvecký sbor, Big Band, ) při obsazenosti možnost přesunutí a využívání kabinetů ve společenském domě, dohoda s využitím prostor pro základní školy. - komerční pronájem (kulturní akce, semináře a školení, předváděcí akce a další) Prostory konírny - využití pro kurzy KC, část prostor předány muzeu

3 Nádvoří zámku - využití na Masopust, Pravečkův Lanškroun, Zámecké slavnosti, Čermenské slavnosti, Hudební léto, adventní trhy a další. Využití kabinetů ve společenském domě - pravidelné pronájmy kulturním spolkům Divadlo Ve středu, Dechová hudba Lanškroun, Smíšený pěvecký sbor, taneční klub III. Pronájem sálu a prostor KC - komerční pronájem dle ceníku (viz. příloha Ceník poskytovaných služeb) - pronájem pro organizace zřízené městem je za zvýhodněné ceny začínající od částky za hodinu režijního provozu sálu zámku Vypracovat a Radě města předložit nový návrh podmínek pronájmu sálu, protože KC vypovědělo smlouvy se spolky z dřívějších let. V těch bylo začleněno využívání prostor zámku zdarma s tím, že daný spolek odehraje nebo připraví vystoupení pro KC nebo město a tím pokryje náklady na využívání prostor. Město Lanškroun v rámci zviditelnění chodu veškerých finančních prostředků nařídilo tyto smlouvy zrušit. V současné době tedy spolky používají prostory na základě ceníku poskytovaných služeb. IV. Vstupné - výše vstupného na akce pořádané KC je vypočítávána z kapacity sálu a nákladů na program. Vždy se počítá s plnou kapacitou sálu, proto lze spočítat dotaci na jednoho návštěvníka v případě, kdy akce není zcela vyprodána to vyplývá ze smyslu organizace, jakou je Kulturní centrum, a tím se podporují ty oblasti kultury, které nelze považovat za ekonomicky atraktivní. Při některých typech programu je v prodeji snížené vstupné pro důchodce a pro mládež, zejména na akce spolupořádané se ZUŠ. Snížené vstupné tak může vtáhnout mladší i starší generaci do kulturních aktivit. Tento systém vstupného KC nebude měnit. - vytvořit systém abonentního vstupného na pravidelně pořádané programy (divadelní představení, koncerty, příp. přednáškové cykly apod.)

4 V. Koncepce kultury pro město Lanškroun Hlavní činností KC je pořádání kulturních a společenských akcí. Doplňkovou činností jsou kurzy, pronájmy a reklama. Úkolem Kulturního centra není jenom pobavit občany, ale prostřednictvím kulturního dění obohatit jejich život. A právě nabídka hodnotných kulturních programů, které mohou diváka formovat i pobavit, je hlavním posláním KC. Koncepce kultury spočívá v hledání cesty k uspokojení požadavků a potřeb v kulturním životě všech věkových skupin a sociálních vrstev. VI. Kulturní oblasti organizované KC: 1. Tanec 2. Hudba 3. Vzdělávací činnost (přednášky, kurzy apod.) 4. Divadlo ad 1. Tanec - spolupráce se ZUŠ J.Pravečka v Lanškrouně při vystoupeních tanečního oboru, např. Slavnosti světla, Zrcadlení, Promluvíme tancem, v případě nových projektů se může spolupráce ještě rozvíjet - zorganizování přehlídky nebo festivalu tance v Lanškrouně moderního i scénického - podpora vzniklého tanečního klubu při KC, který je ideálním doplňkem a pokračováním hojně navštěvovaných tanečních kurzů pro mládež - další rozvoj kurzů pro partnerské páry a pokročilé - propojení KC se všemi soubory mažoretek v Lanškrouně, umožnění častějšího vystoupení v exteriéru (Pravečkův Lanškroun, Městské slavnosti, ) ad 2. Hudba Před začátkem nové sezóny připravit a zveřejnit program koncertů na celou sezónu, a to nejpozději v srpnu.

5 - klasická během sezóny připravit 5 až 6 koncertů vážné hudby s využitím slavnostních příležitostí pro pořádání koncertu v říjnovém a květnovém termínu, a to ve spolupráci se ZUŠ J.Pravečka a místními interprety. Zajistit náležitou propagaci detašovaného koncertu festivalu Smetanova Litomyšl v Lanškrouně. - jazzová - kromě spolupráce na festivalu Jazz a Little Otherwise je vhodné uspořádání alespoň dalších dvou až tří jazzových akcí během sezóny - folková a lidová rozvinout akci Folkování na zámku do dalších ročníků a doplnit předvánoční pořad Ve středu se nepeče, ve středu se hraje o zvučnější hlavní hvězdu. Páteční program Čermenských slavností rozvinout i do večerních hodin - poprocková kromě velkých venkovních akcí připravit i koncerty či malý festival na sále zámku s podporou místních seskupení. Při přípravě Městských slavností a podobných akcí je nutné zvážit, zda pozvat finančně náročnějšího, ale populárního účinkujícího, nebo zvolit raději méně náročné interprety a dosáhnout tak širšího kulturního programu pro lanškrounské občany. Pro vystoupení finančně náročnějších interpretů preferovat samostatné koncerty - dechová hudba nadále směřovat dechovou hudbu k festivalu Pravečkův Lanškroun, který nabízí přehlídku dechových orchestrů, pochod městem a monstrkoncert na závěr festivalu. Při festivalu zajistit vystoupení některého orchestru nebo hudby u penzionu a dále spolupracovat s Dechovou hudbou Lanškroun na vystoupení při Městských slavnostech a Masopustu. ad 3. Vzdělávací činnost Podporovat osvětovou činnost a pomáhat při organizování přednáškových akcí pro širokou veřejnost a školy, a to zejména v těchto oblastech: - přednášky cestopisné - sportovní - se zdravotnickou a protidrogovou tématikou - komorní pořady spojení hudby a mluveného slova - připravovat další ročníky LDP (Lanškrounská dřevená píšťalka), kurzy tanečních, angličtiny, hry na kytaru a v případě zájmu obnovit hru na klavír. Spolupracovat s DDM, který také nabízí širokou škálu kurzů. Ad 4. Divadlo

6 - připravovat představení profesionálních souborů, využívat zájmu o představení se známými osobnostmi, kdy je návštěvník ochoten zaplatit i vyšší vstupné. - počínaje rokem 2012 KC nabídne abonentní vstupné na divadelní představení v rozsahu měsíců leden květen a od září pak na celou sezónu podzim 2012/ jaro Do sezónního předplatného KC zahrne jak představení profesionálních souborů s dražším vstupným, tak i představení amatérských divadelních spolků za zvýhodněnou cenu. - podporovat činnost amatérských souborů, zejména místní spolky, spolupracovat s organizátory nově vzniklého divadelního festivalu Lathife. VII. Nejdůležitější pravidelné akce: Kulturní centrum tyto akce pořádá již řadu let a do budoucna je chce zachovat a samozřejmě akce inovovat dle aktuálních trendů. - Studentský Majáles tradiční veselice v dramaturgii studentů gymnázia. Většinu nákladů pokryjí příjmy z reklamy a od sponzorů. Od roku 2012 bude příspěvek od města (doposud z veřejné finanční podpory města) v rozpočtu KC, které tento příspěvek dá k dispozici studentům - Pravečkův Lanškroun každoroční přehlídka dechových orchestrů. - Zámecký festival/zámecké slavnosti hudební přehlídka pro širokou veřejnost na nádvoří zámku. Větší místo dávat regionálním a místním účinkujícím, protože formát festivalu nelze uplatnit v daném prostoru - Čermenské slavnosti ve spolupráci s organizátory dohodnout, aby se každý rok uskutečnil páteční program Slavností v Lanškrouně. Atraktivitu zvyšuje zahraniční soubor - Hudební léto propojení programu na farní zahradě s akcemi na nádvoří, od roku 2012 i s farmářskými trhy, ke kterým lze připojit menší kulturní program - Kinematograf s nastupující digitalizací kin je možné, že ročníkem 2012 projekt Kinematografu skončí. Letní kino si za léta získalo velký počet diváků za každého počasí. Dobrou volbou byl přesun na nám.a.jiráska - Městské slavnosti při příležitosti Kopy dvoudenní přehlídka oslav města na nám. J. M. Marků, která je svým významem nejdůležitější akcí roku

7 - Lathife navázat na nultý ročník přehlídky amatérských divadelních souborů v roce 2011, jež návštěvou přes dva tisíce lidí ukázala zájem o tento druh kultury. - Jazz a Little Otherwise dostát názvu tohoto festivalu (Jazz tak trochu jinak) a takto doplnit ryze jazzové koncerty během roku - pokusit se obnovit jazzový festival VIII. Spolupráce s dalšími subjekty kultury v Lanškrouně 1. Místní soubory a spolky - prioritou je spolupráce s místními spolky a jejich zařazování do programu KC s větší hojností než doposud hudební a taneční soubory na akce KC a městské akce, Majáles, slavnosti, divadelní soubory zapojit do předplatného, nabídnout zvýhodněné nájemné na pravidelné zkoušky, spolupracovat na propagaci. Vhodné je propojení přes ZUŠ J.Pravečka, školy a ostatní volnočasové aktivity obyvatel (divadelní spolky, hudební a taneční soubory, školní kroužky, ) - koordinovat termíny kulturních akcí pořádaných jinými subjekty než KC s termíny akcí KC. Dbát na to, aby se podobné programy nestřetávaly. I z toho důvodu je vhodné dané žánry cíleně směřovat do pravidelných intervalů 2. Další kulturní instituce Na základě parciálních dohod se pokusit o zastřešení informovanosti o dalších kulturních akcích, pořádaných např. Římskokatolickým děkanstvím (koncerty, léto na farní zahradě apod.), Českobratrskou církví evangelickou ( hudební nešpory), klubem Apollo (alternativní hudební scéna), Městské muzeem, Městskou knihovnou (autorská čtení,..), kinem atd., případně pomoci s jejich organizováním. Důležité je pokračování ve snaze docílit bezbariérového přístupu na sál zámku. Současný stav neumožňuje poskytovat handicapovaným spoluobčanům navštěvovat všechny programy. V investičních záměrech nezapomenout na bezbariérovou toaletu a lepší řešení vytápění prostor zámku. Spolupracovat s DDM a školami při programech pro děti a mládež (koordinace a zvýhodněné vstupné). Závěr Minulost nám ukázala, že o kvalitní kulturní programy mají Lanškrounští veliký zájem, tudíž je nutné tyto programy nadále podporovat a inovovat dle aktuálních trendů.

8 Aktuální kulturní programy je nutné zveřejňovat včas, a to prostřednictvím jak tisku, plakátovacích ploch či Infocentra, tak i elektronicky. Koncepce je vypracována jako krátkodobá v řádu let. Související téma je případná rekonstrukce společenského domu, která by nabídla jiné možnosti ve většině směrů kultury v Lanškrouně. Sál zámku bude poté využíván jako druhá komorní scéna. V Lanškrouně David Knápek

DŮM KULTURY OSTROV PROGRAM NA ROK 2012

DŮM KULTURY OSTROV PROGRAM NA ROK 2012 DŮM KULTURY OSTROV PROGRAM NA ROK 2012 / PRACOVNÍ MATERIÁL / Ú V O D Cílem tohoto materiálu je předložit přehledný plán kulturních akcí v roce 2012. Tento program je výsledkem konzultací s tradičními partnery

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE PLNĚNÍ KONCEPCE ORGANIZACE EKONOMIKA STATISTIKA ČINNOSTI HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY (organizační struktura, rozbor nákladů a

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1.Úvod...3 Vážení přátelé... 3 2.Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace:... 3 3.Vymezení činnosti...4 4.Nové budovy...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah: 1 Obsah: 1. Úvod 2. Hospodářský výsledek, tabulky, komentář 3. Hlavní činnost kina, divadla, koncerty, výstavy, ostatní akce, Klášterní areál, Stará radnice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE PLNĚNÍ KONCEPCE ORGANIZACE EKONOMIKA STATISTIKA ČINNOSTI HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY (organizační struktura, rozbor nákladů a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Arts management Nový model kulturního centra Vypracoval: Ondřej Kašpárek

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou, 6. 11. 2008 Obsah 1. Slovo starostky...3 2. Úvodní informace...4 2.1. Účel a metoda strategického plánování...4

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Zpráva s výstupy z Veřejného setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín 2014-2020

Zpráva s výstupy z Veřejného setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín 2014-2020 Autor: Magistrát statutárního města Děčín, Název: Mapa výletních tras. Zpráva s výstupy z Veřejného setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín 2014-2020 28. dubna 2014, Dům dětí a mládeže Vypracoval:

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

dobré místo pro rodinu

dobré místo pro rodinu Zpravodaj městské části Brno-střed Mimořádné číslo 5 6/2010 Ročník XIX městská část Z obsahu 2 Pozvánka na akce pro rodiny 3 Vítání dětí / Mateřská centra dobré místo pro rodinu 4 5 Hlídání dětí / Family

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XX. Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % Zdroje a popis projektu:

Milevský. zpravodaj ZDARMA. Ročník: XX. Rok poskytnutí dotace / výše dotace v % Zdroje a popis projektu: Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XX 6. 1. června 2012 Milevsko a dotace Slovo dotace dostává v poslední době někdy až téměř hanlivý význam. Není to ale tak docela právem, princip dotací je pro samosprávu

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Ostrava, prosinec 2008 až březen 2009 Obsah 1. Akční plán. Popisy projektů... 3 1.1. Klíčová oblast 1. Komunikace... 3 1.2. Klíčová oblast

Více

Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení,

Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení, Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek Vážení, dovolujeme si představit koncepci neziskového projektu na oživení tzv. Werichovy vily, který Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových (dále jen nadace

Více