Marketingová kampaň Electrolux Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1.250,- Kč PRAVIDLA KAMPANĚ. I. Pořadatel Kampaně. II. Organizátor Kampaně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová kampaň Electrolux Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1.250,- Kč PRAVIDLA KAMPANĚ. I. Pořadatel Kampaně. II. Organizátor Kampaně"

Transkript

1 Marketingová kampaň Electrolux Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1.250,- Kč PRAVIDLA KAMPANĚ I. Pořadatel Kampaně Pořadatelem marketingové kampaně Oslavte s námi 125leté výročí a získejte 1250,- Kč (dále jen Kampaň) je společnost ELECTROLUX, s.r.o., Budějovická 778/3, Praha 4, PSČ , IČ II. Organizátor Kampaně Organizátorem Kampaně je společnost DIMAR CZ s.r.o., Vyšehradská 2, Praha 2, PSČ , IČ Organizátor Kampaně zajišťuje provoz a chod Infolinky Electrolux (dále jen Call Centrum), kdy Call Centrum je dostupné v pracovní dny v pracovní době od 9.00 hod do hod, a to buď na telefonním čísle , nebo em případně poštou na adrese: Electrolux, P.O.Box 76, Praha 025, PSČ III. Předmět Kampaně Předmětem Kampaně je reklamní marketingová akce Pořadatele spočívající ve vrácení peněz (části kupní ceny) těm zákazníkům, kteří po dobu trvání Kampaně zakoupí u níže uvedených Elektrospecialistů vymezené výrobky zn. AEG, a to ve výši 1.250,- Kč za každý takový koupený výrobek. Seznam vymezených výrobků je uveden v článku VI. těchto Pravidel a dále na webových stránkách Předmětem Kampaně je dále reklamní marketingová akce Pořadatele spočívající ve vrácení peněz (části kupní ceny) těm zákazníkům, kteří po dobu trvání Kampaně zakoupí v níže uvedených Kuchyňských studiích set vestavných spotřebičů zn. AEG v minimální hodnotě ,- Kč s DPH, a to ve výši 1.250,- Kč za každý takový vestavný spotřebič zn. AEG. Zakoupené vestavné spotřebiče zn. AEG se v setu nesmí opakovat, resp. z každé produktové skupiny může být zastoupen pouze jeden vestavný spotřebič zn. AEG. Nárok na vrácení peněz (části kupní ceny) nevzniká v případě, kdy set vestavných spotřebičů bude obsahovat dva či více spotřebičů ze stejné produktové skupiny (např. dvě lednice, dvě varné desky apod.). Kompletní sortiment vestavných spotřebičů zn. AEG lze nalézt v aktuálním katalogu AEG vestavné spotřebiče 2012, který je k dispozici ve všech Kuchyňských studiích, uvedených níže v tomto článku a dále na internetových stránkách Hodnota vestavných spotřebičů AEG se počítá z katalogových cen, které jsou obsaženy v uvedeném katalogu AEG vestavné spotřebiče Kampaň probíhá ve všech prodejnách Electroworld a Datart, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách (dále jen Elektrospecialisté). 1

2 Kampaň dále probíhá v následujících Kuchyňských studiích - Kuchyňská studia Hanák, Kuchyňská studia ORESI, Kuchyňská studia Sykora, Kuchyňská studia Katalpa a Kuchyňská studia Sklady Dušek (dále jen Kuchyňská studia). Seznam všech Kuchyňských studií je dostupný na webových stránkách IV. Délka trvání Kampaně Kampaň probíhá v období od do včetně. Kampaň končí uplynutím dne Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo předčasně ukončit Kampaň bez udání důvodu, nebo jednostranně upravit podmínky Kampaně v průběhu Kampaně. V tom případě bude Pořadatel informovat Účastníky o změnách podmínek formou u a současně takové oznámení uveřejní na internetové adrese a taktéž na Call Centru. V. Podmínky účasti v Kampani Kampaně se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které mají trvalé bydliště v České republice, a kteří nejpozději v den nákupu dosáhli věku 18 let (dále jen Účastník). Podmínkou účasti v Kampani je jednak zakoupení některého z vymezených výrobků zn. AEG, jejichž seznam je uveden v článku VI. těchto Pravidel, u některého z Elektrospecialistů, jejichž výčet je dostupný na webových stránkách nebo zakoupení setu různých vestavných spotřebičů zn. AEG v některém z Kuchyňských studií, jejichž seznam je uveden na webových stránkách a následné vyplnění a odeslání Registračního formuláře, který Účastník obdrží při koupi vymezeného výrobku zn. AEG u Elektrospecialistů, resp. při koupi setu vestavných spotřebičů AEG v Kuchyňském studiu, nebo ho najde na webových stránkách Kampaně se nemohou účastnit zaměstnanci společnosti Electrolux, zaměstnanci Elektrospecialistů, zaměstnanci Kuchyňských studií, zaměstnanci a osoby spolupracující s Organizátorem Kampaně, ani jejich rodinní příslušníci (děti, rodiče, bratři/sestry, manžel/manželka). L75484EFL L75274ESL L76264ETL T76484EIH VI. Seznam vymezených výrobků Volně stojící výrobky Electroworld Předem plněná pračka hluboká Předem plněná pračka úzká Vrchem plněná pračka F88009MOP Myčka nádobí F88009WOP Myčka nádobí Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem S83200CMM0 Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole S73600CSWO Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole 2

3 Datart L75484 EFL Předem plněná pračka hluboká L75274ESL Předem plněná pračka úzká L76264ETL Vrchem plněná pračka T76484EIH Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem F88009MOP Myčka nádobí F880009WOP Myčka nádobí S83200CMM0 Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole F88419WOP Myčka nádobí S74000CSM0 Kombinovaná chladnička s mrazničkou dole Vestavné výrobky Podle aktuálního katalogu AEG vestavné spotřebiče pro kuchyňská studia VII. Podmínky nákupu u Elektrospecialistů V případě, že Účastník nakoupí některý z vymezených výrobků v síti Elektrospecialistů, nebo více takových výrobků, obdrží při koupi Registrační formulář přímo u konkrétního Elektrospecialisty, kde nákup uskutečnil. Registrační formulář obsahuje : - název Elektrospecialisty, a jeho umístění - označení vymezeného výrobku, včetně seriového čísla - PNC - typ a model výrobku - jméno a příjmení zákazníka - adresa trvalého pobytu - poštovní doručovací adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu - telefon* - povinný údaj - * - povinný údaj - datum zakoupení - Text: Žádám o úhradu částky 1.250,- Kč za mnou zakoupený vymezený výrobek. - bankovní spojení, na které má být odměna vyplacena - Text: Pokud si přejete poslat odměnu poštovní poukázkou na uvedenou adresu, zaškrtněte pole - souhlas s poskytnutím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - pole pro podpis zákazníka Úplným a pravdivým vyplněním, podepsáním a odesláním Registračního formuláře přijímá Účastník v plném rozsahu tato Pravidla této Kampaně a zavazuje se je dodržovat. Registrace je dobrovolná. Účastník je dále povinen předmětný vyplněný Registrační formulář nebo jeho kopii odeslat do Call centra, a to spolu s kopií účtenky, či faktury, z níž bude patrné označení zboží a jeho cena. V případě, že Registrační formulář bude správně vyplněn a podepsán a současně 3

4 bude ze zaslané kopie účtenky či faktury vyplývat, že se jedná o vymezený výrobek, bude Účastníkovi buď formou u nebo dopisem oznámeno vyrozumění, že splnil podmínky pro výplatu částky 1.250,- Kč za každý zakoupený vymezený výrobek a do sedmi pracovních dnů ode dne zaslání vyrozumění bude Účastníkovi vyplacena částka 1.250,- Kč, a to buď na Účastníkem uvedený bankovní účet, nebo formou poštovní poukázky, v závislosti na tom, jakou formu úhrady si Účastník vybral v Registračním formuláři. V případě nákupu u Elektrospecialistů platí, že za každý nakoupený vymezený výrobek má Účastník právo (po splnění podmínky správného a úplného vyplnění Registračního formuláře a zaslání kopie účtenky či faktury ke každému zakoupenému vymezenému výrobku) na výplatu částky 1.250,- Kč. VIII. Podmínky nákupu v Kuchyňském studiu V případě, že se Účastník bude chtít zapojit do Kampaně formou nákupu v Kuchyňském studiu, pak podmínkou účasti je zakoupení setu vestavných spotřebičů zn. AEG v minimální hodnotě ,- Kč s DPH. Zakoupené vestavné spotřebiče zn. AEG se v setu nesmí opakovat, resp. z každé produktové skupiny může být zastoupen pouze jeden vestavný spotřebič zn. AEG. Nárok na vrácení peněz (části kupní ceny) nevzniká v případě, kdy set vestavných spotřebičů bude obsahovat dva či více spotřebičů ze stejné produktové skupiny (např. dvě lednice, dvě varné desky apod.). Kompletní sortiment vestavných spotřebičů zn. AEG lze nalézt v aktuálním katalogu AEG vestavné spotřebiče 2012, který je k dispozici ve všech Kuchyňských studiích, uvedených níže v tomto článku a dále na internetových stránkách Hodnota vestavných spotřebičů AEG se počítá z katalogových cen, které jsou obsaženy v uvedeném katalogu AEG vestavné spotřebiče Účastník uzavře s příslušným kuchyňským studiem smlouvu o nákupu spotřebičů. Aby vznikl nárok na vrácení peněz, je třeba tuto smlouvu uzavřít v období od do V případě, že Účastník nakoupí výše zmíněný set různých vestavných spotřebičů zn. AEG v některém z Kuchyňských studií, obdrží při koupi registrační formulář přímo v konkrétním Kuchyňském studiu, kde nákup uskutečnil. Registrační formulář obsahuje : - název Kuchyňského studia, a jeho umístění - označení všech zakoupených vestavných spotřebičů AEG, včetně seriových čísel - PNC - typ a model všech zakoupených vestavných spotřebičů - jméno a příjmení zákazníka - adresa trvalého pobytu - poštovní doručovací adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu - telefon* - povinný údaj - * - povinný údaj - datum zakoupení - Text: Žádám o úhradu částky 1.250,- Kč za každý mnou zakoupený vestavný spotřebič. - bankovní spojení, na které má být odměna vyplacena - Text: Pokud si přejete poslat odměnu poštovní poukázkou na uvedenou adresu, zaškrtněte pole - souhlas s poskytnutím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - pole pro podpis zákazníka 4

5 Úplným a pravdivým vyplněním, podepsáním a odesláním Registračního formuláře přijímá Účastník v plném rozsahu tato Pravidla této Kampaně a zavazuje se je dodržovat. Registrace je dobrovolná. Nárok na vrácení částky Kč za každý kus vestavného spotřebiče vzniká na základě zaslané kopie smlouvy o nákupu spotřebičů uzavřené s příslušným kuchyňským studiem a podepsané v období od do a konečné faktury (kopie nákupního dokladu vystaveného příslušným kuchyňským studiem, ze které bude patrné označení všech vestavných spotřebičů a jejich cena). Uvedené doklady musí být zákazníkem doručeny do Účastník je dále povinen předmětný vyplněný Registrační formulář nebo jeho kopii odeslat do Call centra. V případě, že bude zaslána kopie smlouvy o nákupu vestavných spotřebičů, registrační formulář bude správně vyplněn a podepsán a současně bude ze zaslané kopie účtenky či faktury vyplývat, že se jedná o vestavné spotřebiče zn. AEG, bude Účastníkovi buď formou u nebo dopisem oznámeno vyrozumění, že splnil podmínky pro výplatu částky 1.250,- Kč za každý zakoupený vestavný spotřebič a do sedmi pracovních dnů ode dne zaslání vyrozumění bude Účastníkovi vyplacena částka 1.250,- Kč za každý takový zakoupený vestavný spotřebič, a to buď na Účastníkem uvedený bankovní účet, nebo formou poštovní poukázky, v závislosti na to, jakou formu úhrady si Účastník vybral v Registračním formuláři. V případě nákupu v Kuchyňském studiu platí, že pokud Účastník zakoupí set různých vestavných spotřebičů zn. AEG za částku minimálně ,- Kč s DPH, má Účastník právo (po splnění podmínky správného a úplného vyplnění Registračního formuláře a zaslání kopie účtenky či faktury) na výplatu částky 1.250,- Kč za každý zakoupený vestavný spotřebič zn. AEG. IX. Ochrana osobních údajů Vyplněním, podpisem a odesláním Registračního formuláře dává Účastník Pořadateli dobrovolný a výslovný souhlas se shromážděním a zpracováním jeho osobních údajů uvedených v Registračním formuláři, a to za účelem marketingové komunikace s Účastníkem (nabídky výrobků a služeb, zasílání reklamy, informování o prodejních akcích a kampaních průzkum trhu) v souladu s legislativou upravující ochranu osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že na základě poskytnutí jeho osobních údajů může být kontaktován poštou, telefonicky či elektronicky prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb.. Vyplněním, podpisem a odesláním Registračního formuláře Účastník dále souhlasí s uvedenými podmínkami účasti, poskytuje souhlas s tím, aby jeho údaje byly vloženy do databáze Pořadatele a aby Pořadatel až do případného zákazu ze strany Účastníka bez nutnosti dalšího povolení nakládal s jeho osobními údaji, a to výhradně pro účely činnosti Pořadatele na území Evropské unie po dobu pěti let, a aby používal tyto údaje bezplatně ke komunikaci s Účastníkem pro marketingové účely (tedy např. pro zasílání reklamních materiálů) a účely spojené s výrobkem (např. svolávací akce). Po uplynutí uvedené doby nebo do 30 dnů od obdržení písemného požadavku na vymazání údajů, budou osobní údaje Účastníka vymazány. Pro výše uvedené účely využívá Pořadatel služeb zpracovatele dat, kterým je DIMAR CZ s.ro., Vyšehradská 1349/2, Praha 2, Česká Republika. Pořadatel, jakož i DIMAR CZ s.r.o. zachází s poskytnutými osobními údaji jako s důvěrnými informacemi a vyvine maximální úsilí k ochraně těchto poskytnutých osobních údajů. Účastníkovi je zaručena možnost požadovat informace ohledně zacházení s poskytnutými osobními údaji. Účastník, který si již dále nepřeje dostávat jakékoli osobní komerční nabídky, a z tohoto důvodu nebo z jakéhokoli jiného důvodu požaduje vymazání 5

6 svých osobních údajů, stejně jako Účastník, který požaduje úpravu svých osobních údajů nebo informace ohledně nakládání se svými osobními údaji a práv vztahujících se k nakládání s osobními údaji, může podat písemnou žádost na poštovní adresu Electrolux, P.O.Box 76, , Praha 25. Dále je účastník oprávněn podat námitku vůči zacházení s poskytnutými osobními údaji. Pokud Účastník nesouhlasí s rozhodnutím Pořadatele ohledně jeho námitky, může se obrátit na soud nebo na Úřad na ochranu osobních údajů. Pravidla správy dat, práva a dostupné právní prostředky Účastníka týkající se správy dat, tedy i právo obrátit se na příslušný soud nebo na Úřad na ochranu osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. X. Ostatní ustanovení Pořadatel nenese odpovědnost za nedostatky/chyby v údajích (chyba ve jméně, příjmení, adrese, elektronické adrese, telefonním spojení, bankovním spojení, poskytnutí chybných nebo neaktuálních údajů, chyby v interpunkci), které Účastník poskytl při Registraci. V případě, že Účastník chybně nebo neúplně vyplní odeslaný Registrační formulář, a/nebo nedoloží kopii účtenky, případně faktury, nevzniká mu nárok na výplatu částky 1.250,- Kč za každý zakoupený vymezený výrobek zn. AEG, nebo za každý zakoupený vestavný spotřebič zn. AEG. Pokud není možné Účastníka informovat z důvodu selhání pošty, internetového připojení, elektronické komunikace, nebo telefonního poskytovatele nebo proto, že Účastník poskytl při Registraci chybné údaje, nebo proto, že Účastník z jakéhokoli důvodu nepřebírá poštovní zásilky, jakož i elektronickou poštu, či nezvedl svůj telefon, nebo z jakéhokoli jiného důvodu na straně Účastníka, a není tudíž možné předat Účastníkovi vyrozumění, ztrácí Účastník nárok na výplatu částky 1.250,- Kč za každý zakoupený vymezený výrobek zn. AEG, nebo za každý zakoupený vestavěný spotřebič zn. AEG. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo předčasně ukončit Kampaň bez udání důvodu, nebo jednostranně upravit podmínky Kampaně v průběhu Kampaně. V tom případě bude Pořadatel informovat Účastníky o změnách podmínek formou u a současně takové oznámení uveřejní na internetové adrese a taktéž na Call Centru. XI. Závěrečná ustanovení Veškeré spory vzniklé mezi Pořadatelem a Účastníky budou řešeny smírnou cestou a, není-li to možné, budou spory řešeny u příslušných obecných soudů v České republice. Veškeré stížnosti na průběh Kampaně lze zasílat na adresu Organizátora do 10 pracovních dnů ode dne ukončení Kampaně. Po této lhůtě nebudou žádné stížnosti brány Pořadatelem v potaz. Rozhodnutí Pořadatele týkající se Kampaně jsou konečná a platná pro všechny Účastníky. Pořadatel je oprávněn přijmout veškerá nezbytná opatření, aby vyloučil jakékoli pokusy o podvod, zneužití nebo jakékoli jiné jednání, které by mohly ovlivnit Kampaň. Záležitosti, které nejsou upraveny těmito Pravidly, se řídí ustanoveními platných právních předpisů. 6

7 V Praze dne ELECTROLUX, s.r.o. 7

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Obecné informace 1) Organizátor kampaně: pro ČR Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro poskytování služeb korporace Fall & GetUp s.r.o., IČ: 027 51 607, se sídlem Rumunská 18/22, 120 00 Praha zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SPORTISIMO S.R.O. Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného

Všeobecné obchodní podmínky. Josefa Novotného Všeobecné obchodní podmínky Josefa Novotného Místo podnikání: Jirkovská 5047, 430 04, Chomutov Identifikační číslo: 74212362 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Chomutova pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop)

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop) OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ EUBIQ (www.eubiq.cz/eshop) 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy PRODIX s.r.o. (dále jen Prodávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sofe.sk Prodávající: Marek Maršál Sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Obchodní podmínky provizního systému TVOJE BURZA.cz

Obchodní podmínky provizního systému TVOJE BURZA.cz Obchodní podmínky provizního systému TVOJE BURZA.cz I. Všeobecná ustanovení 1. Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Obchodními podmínkami registrující se uživatel (dále jen partner ) bere na

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace )

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato Pravidla registrace stanoví pravidla pro registraci

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více