checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1"

Transkript

1 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 INSTALACI A OBSLUHU VÝROBKU NÁVOD NA značka: model: kód: max. příkon: napětí: ã. série: Tuto tabulku doplňte údaji uvedenými na typovém štítku vašeho spotřebiče. Před instalací a použitím spotřebiče si návod pečlivě pročtěte.

2 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 2

3 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 3 SAMOSTATNÉ VAŘIDLOVÉ INDUKČNÍ DESKY OBSAH INSTALACE 6 1. Instalace do nábytku 6 2. Umístění 6 3. Příprava vařidlové desky 7 4. Elektroinstalace 8 5. Upevnění vařidlové desky 9 VÝHODY INDUKCE Výkon a úspora Bezpečnost Čištění 12 VŠEOBECNÝ POPIS 13 POPIS DESKY TYPU A 14 UVEDENÍ DO PROVOZU Použití touch control Funkce timer (časový spínač) Použití automatického nastavení rychlého ohřevu 17 POPIS DESKY TYPU B 18 UVEDENÍ DO PROVOZU Použití touch control Funkce timer (časovač) Funkce Booster 20 POPIS DESKY TYPU C 22 UVEDENÍ DO PROVOZU Použití touch control Funkce timer (časovač) Funkce Booster 23 POUŽITÍ NASTAVENÍ VÝKONU 24 NÁDOBÍ 25 CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE 27

4 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 5 UPOZORNĚNÍ Opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. Na typovém štítku spotřebiče jsou uvedeny technické údaje a popis spotřebiče. Seznamte se s údaji na typovém štítku před provedením elektrického připojení. Elektrické připojení musí být provedeno kvalifikovaným odborníkem, který zná přísluš né předpisy a normy. Vyplňte tabulku na titulní straně údaji z typového štítku spotřebiče 5

5 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 6 SAMOSTATNÉ VAŘIDLOVÉ INDUKČNÍ DESKY INSTALACE 1 INSTALACE DO NÁBYTKU ROZMĚRY NÁBYTKU Indukční desky 100mm Minimální vzdálenost mezi boční stěnou nebo sousedním kusem nábytku je 100 mm. Když tloušťka pracovní desky přesahuje 30 mm nebo je navíc použita nějaká spodní deska zmenšující tak mezeru, musí musí býtž zaručena ventilace vzduchu, jak je uvedeno na následujícím obrázku.

6 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 7 2 UMÍSTĚNÍ NAD ZÁSUVKOVÝM PROSTOREM Elektronické obvody vařidlové indukční desky musejí být ochlazovány proudem chladného vzduchu jak je ukázáno na schématu. Následující body musejí být pečlivě dodržovány. Čím větší je mezera mezi indukční deskou a nábytkem pod touto deskou, tím lepší bude provoz spotřebiče. Vaše vařidlová indukční deska musí mít otvor pro přístup vzduchu v zadní části a odvětrávání na čelní straně. Jestliže tlouštka pracovní desky přesahuje 30 mm nebo je použitá pomocná podložka, musí být zajištěna ventilace vzduchu jak je uvedeno na obrázku níže. NAD SKŘÍŇKOU S DVÍŘKY Příklad instalace vařidlové desky s větráním vespod. 4 cm mínimo a Optimální řešení: mezera pro odvětrávání je mezi dvířky skříňky a vařidlovou deskou. Instalace je snadná, pokud je příčka malá není třeba ji upravovat. SANITARIO b Je-li použíta uzavřená obdélníková příčka bránící dokonalému výstupu vzduchu, proveďte šikmý řez, aby bylo umožněno odvětrávání. 7

7 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 8 NAD PEČICÍ TROUBOU V tomto případě můžete vařidlovou desku zapustit přímo nad pečicí troubu stejné značky. Díky systému horního odvětrávání může být tato trouba instalována i ve vyšší poloze. Za tím účelem odstraňte přední příčku nábytku, abyste zajistili volný prostor min. 9 mm. 40 cm 2 mín. 40 mm mínimo 4 mm mín. Vařidlová deska NESMÍ být umístěna nad pračkou, myčkou nádobí, chladničkou nebo mrazničkou Horno en posición alta 3 PŘÍPRAVA VAŘIDLOVÉ DESKY a b Položte vařidlovou desku varnou plochou na stůl. Sejměte obalový papír a oblepte těsnící páskou celý obvod desky. Nemá-li vaše deska rámeček, nalepte nejprve pásky na kratších stranách přes zaoblené rohy a potom těsně k nim připevněte rovné pásky. 4 ELEKTROINSTALACE Sklokeramická deska je napájena síťovým přívodem. Je-li síťový přívod poškozen, musí být nahrazen odborným servisem. Pozor: Síťový přívod musí být v provedení pro třífázové připojení V stř. Pokud je výrobek dodáván s jiným přívodem, musí být tento vyměněn (síťový přívod musí vydržet teplotu 120 C). Do elektrické instalace vařidlové desky musí být zařazen vypínač, který odpojuje všechny póly zdroje a minimální vzdálenost mezi kontakty je alespoň 3 mm v rozpojeném stavu. Celkový příkon: Deska šířka 600: 7,2 kw / 5,8 kw Deska šířka 900: 10,8 kw Deska šířka 300: 3,6 kw Deska indukční kombinovaná: 6,8 kw

8 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 9 DESKA Napětí Fáze Pojistka 230 V V.3 2 indukce V 15,6A 20A 4 indukce nízká V 24,5A 32A 2+2 smíšená V 29,5A 32A 3/4 ind. vysoká V 31,5A 32A 5 indukce V 47A 50A N L L1 L2 L3 DESKA TŘÍFÁZOVÝ Napětí Fáze Pojistka Napětí Fáze Pojistka 2 indukce V 15,6A 20A V 15,6A 20A 4 indukce nízká V 12,2A 16A V 12,2A 16A 2+2 smíšená V 14,4A 16A V 14,4A 16A 3/4 ind. vysoká V 15,6A 20A V 15,6A 20A 5 indukce V 15,6A 20A V 31,2A 32A 380 V.3N 380 V.2N N L1 L2 Tento spotřebič odpovídá evropským směrnicím 73/23/ES a 89/336/ES. N L1 L2 Elektrické připojení provádějte při odpojení od elektrické sítě. Je nutné zajistit správné uzemnění a na přístupném místě musí být vřazen vypínač, který odpojuje všechny fáze a má vzdálenost mezi kontakty minimálně 3 mm v rozpojeném stavu. Při nedodržení těchto předpisů výrobce nepřebírá zodpovědnost za vzniklé škody. Tento spotřebič má zapojení typu Y. Spotřebič musí být připojen síťovým přívodem odolným proti vysokým teplotám. V případě, že je nutné síťový přívod vyměnit, smí výměnu provést pouze odborník s požadovanou kvalifikací. a b 5 UPEVNĚNÍ VAŘIDLOVÉ DESKY Usaďte vařidlovou desku do připraveného otvoru a stlačte ji aby dobře dosedla těsnící páska. Připevněte 4 svorky vařidlové desky zespodu do rohů otvoru. 9

9 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 10 SAMOSTATNÉ VAŘIDLOVÉ INDUKČNÍ DESKY VÝHODY INDUKCE 1 VÝKON A ÚSPORA Indukce nabízí nesrovnatelně rychlejší ohřev oproti jiným systémům. Teplo se vytváří přímo v nádobě a tak vzniká mnohem menší ztráta energie a výkon je vyšší. Spotřeba el. energie je o polovinu nižší oproti jiným systémům. Tato nižší spotřeba energie způsobuje, že provoz indukční desky je levnější než u jiných elektrických systémů vaření. minuty Ohřev půl litru vody z 20 C na 95 C 3,2 3,2 3 3,8 spotřeba W.h Ohřev půl litru vody z 20 C na 95 C ,4 58 indukční plus (3 Kw) sklokera. halogen (1,8 Kw) sklokera. sálavé (1,9 Kw) plyn (2 Kw) litinová plotna (2 Kw) indukční sklokera. sklokera. halogen sálavé (1,8 Kw) (1,9 Kw) plyn (2 Kw) litinová plotna (2 Kw) euro 0,140 0,120 0,100 0,080 Ohřev půl litru vody z 20 C na 95 C 0,125 0,083 0,0869 0,060 0,040 0, ,036 plyn 0,048 indukční sklokera. halogen sklokera. sálavé litinová plotna

10 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 11 2 BEZPEČNOST Možnost nebezpečí, že si způsobíte popálení od vařidlové desky, je minimální. Tepelná energie se přenáší přímo do nádoby a tím se skleněná deska u indukčních plotýnek zahřívá velmi málo. Indukční plotýnky jsou vybaveny detekčním systémem. Tento systém zabraňuje tomu, aby indukční plotýnka hřála v době, kdy na ní není umístěna žádná nádoba. teplota skla bod varu vody 410ºC hřeje nehřeje 81ºC indukční sklokeramická sálavá nebo halogenová UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE SRDEČNÍCH STIMULÁTORŮ A IMPLANTÁTŮ: Provoz vařidlové desky odpovídá platným normám pro rušení elektromagnetickými vlnami. Vaše indukční vařidlová deska odpovídá plně požadavkům směrnice 89/336/ES. Je navržena tak, aby nedocházelo k rušení provozu jiných elektrických spotřebičů, které jsou schváleny dle stejné směrnice. VAŠE INDUKČNÍ VAŘIDLOVÁ DESKA VYTVÁŘÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI MAGNETICKÉ POLE. Aby nedocházelo k rušení vašeho kardiostimulátoru vařidlovou deskou je nutné, aby byl kardiostimulátor navržen a vyroben v souladu s platnými normami a právními předpisy. Ohledně všeho, co se týká tohoto souladu vašeho kardiostimulátoru a případné nekompatibility, se poraďte s jeho výrobcem a s vaším lékařem. 11

11 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 12 3 ČIŠTĚNÍ U indukčních plotýnek dochází k velmi malému zahřívání skleněné desky a proto nedochází k připalování při překypění obsahu nádoby na varnou desku. Deska se tak snadněji udržuje v čistotě. Avšak jak sklokeramická deska, tak indukční plotýnky potřebují co nejrychlejší odstranění nečistot, připálenin a stříkanců. papírový ubrousek Mírné znečištění jednoduše odstraníte papírovým ubrouskem nebo utěrkou. Při silnějším znečištění použijte speciální čistící prostředky na sklokeramické desky. Tato varná deska je dodávána se škrabkou. Použijte ji dle přiloženého návodu. indukce utěrka speciální ãisticí prostfiedek Nepoužívejte drsné čistící prostředky nebo písek na nádobí. Může dojít k poškrábání vařidlové desky. Nepoužívejte parní čističe. Jestliže se objeví nějaké praskliny na povrchu desky, odpojte spotřebič ihned od elektrické sítě. Nepoužívejte žádnou část spotřebiče dokud nebude deska vyměněna.

12 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 13 nastavení. Tato funkce TYP A SAMOSTATNÉ INDUKČNÍ DESKY VŠEOBECNÝ POPIS TYP C TYP B 5IFT-4 *Popis senzorů: str.14 *Používání Touch: str.15 5IFT-22 *Popis senzorů: str.22 *Používání Touch: str.22 5IFT-40 5IFT-30 5IFT-800 5IFT-900 2MF-2I *Popis senzorů: str.18 *Používání Touch: str.19 INDUKCE TYP A INDUKCE TYP B SÁLÁNÍ INDUKCE TYP A INDUKCE TYP B SÁLÁNÍ POZICE (NASTAVENÍ) PRŮMĚR POZICE (NASTAVENÍ) P(PL) BOOSTER * * *případně stupeň

13 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 14 SAMOSTATNÉ VAŘIDLOVÉ INDUKČNÍ DESKY POPIS DESKY TYPU A Ukazatel plotýnky: umožňuje kontrolu každé plotýnky. Senzory výkonu: umožňují zvolit výkon od 0 do 9 pro každou plotýnku. Senzor a displej bezpečnostní pojistky: umožňuje zablokovat ostatní senzorové ovladače, aby se zabránilo jejich použití hrajícími se dětmi. Displej výkonu: zobrazuje nastavení tepelného výkonu každé zapnuté plotýnky. Senzor a displej zdvojené plotýnky: umožňují aktivaci vnější plotýnky zdvojené plotýnky a zobrazení jejího provozu. Senzor časového spínače: umožňuje nastavit dobu vaření na plotýnce od 0 do 99 minut. Indikátor zbytkového tepla: označí na displeji písmenem H (Hot) plotýnku, která je velmi horká, aby nedošlo k nechtěnému dotyku této plotýnky. V závislosti na výkonu, který jste si zvolili, může být doba chladnutí plotýnky až 30 minut. Senzor zapnutí/vypnutí: umožňuje zapnutí a vypnutí desky přímo, bez použití jiného senzoru. Displej časového spínače: umožňuje zobrazení a sledování doby trvání vaření na zvolené plotýnce.

14 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 15 PROVOZ TYPU A 1 POUŽITÍ TOUCH CONTROL ZAPNUTÍ PLOTÝNKY a b c d Položte bříško prstu na senzor zapnuto/vypnuto. Mějte na paměti, že kvůli ochraně dětí, které by si mohly hrát s voliči a vypínači, je ovládací panel vybaven senzorem bezpečnostní pojistky. Tento bezpečnostní senzor deaktivujete dotykem prstu na senzor po dobu tří sekund. Přesvědčete se, že senzor, který chcete použít, odpovídá vámi zvolené plotýnce. Položte prst na nebo + a tak zapnete plotýnku. Přidržením prstu na senzoru zvolte vhodný výkon. Pro zapnutí zdvojené plotýnky (pouze u kombinovaných desek) stisknete odpovídající senzor. Jestliže jsou všechny plotýnky vypnuté, celá deska se vypne během několika sekund. U plotýnek, které jsou ještě horké, se na displeji objeví H. Kdykoliv budete chtít, je možné aktivovat senzor bezpečnostní pojistky položením bříška prstu na senzor po dobu tří sekund. Necháte-li na senzorech nějaký předmět, ozve se akustický signál a deska se vypne. Deska se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne po uplynutí určité doby; bezpečnostní důvody jsou určeny podle zvoleného výkonu. (Za 1 hodinu výkonu P nebo 9 a za 10 hodin při výkonu 1.) Přivádíte-li k varu tekutiny, především při vysokých výkonech, uslyšíte bzučení způsobené zapínáním frekvencí plotýnek. 15

15 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 16 2 FUNKCE TIMER (ČASOVÝ SPÍNAČ) a Položte bříško prstu na senzory časového spínače + / -. Displej časového spínače se rozsvítí a ukáže se na něm rozpětí 00 až 99 a na displejích výkonu plotýnek se objeví písmeno t. b Nyní zvolte vámi požadovaný výkon plotýnky pomocí senzoru +/ -. Na displeji této plotýnky začne alternativně blikat symbol zvoleného výkonu a t. Nezvolíte-li plotýnku, časový spínač se vypne. c Pomocí senzorů časového spínače +/- zvolte požadovaný čas, který se objeví na displeji časového spínače. Tím je ukončeno programování. Nenastavíte-li čas a na displeji svítí 00, časový spínač se vypne. Pokud svítí 99, je zapnut na 99 minut. d Během provozu plotýnky displej bliká a ukazuje střídavě zvolený výkon a t. Po uplynutí nastaveného času se plotýnka vypne a vydává akustický signál. Stisknutím jakéhokoli senzoru se signál vypne.

16 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 17 3 POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉHO NASTAVENÍ RYCHLÉHO OHŘEVU Každá regulovaná indukční plotýnka (vyjma 5IFT-22) je vybavena funkcí automatického nastavení. Tato funkce umožňuje rychle dosáhnout maximální teploty a přejít plynule k udržovací teplotě. Nastavení: a Položte prst na senzor výkonu + plotýnky, kterou chcete použít až se na displeji objeví 9 u sálavých plotýnek a P u indukčních. Pokud přidržíte prst na senzoru, displej zobrazí 9 nebo P. b Potom máte 10 sekund pro nastavení úrovně požadovaného výkonu. Položte prst na senzor výkonu - dokud displej neukáže zvolenou úroveň výkonu zobrazením čísla s tečkou dole na pravé straně tohoto čísla, např. 3. c Po dosažení maximální teploty pomocí automatického ohřevu zazní krátký signál a tečka vpravo dole vedle čísla na displeji zhasne. Plotýnka pokračuje v provozu při nastaveném stupni výkonu. Chcete-li zrušit automatické nastavení, dotkněte se senzoru - a tečka vedle čísla zhasne. Při nastavování automatického ohřevu u indukční plotýnky se nesmí zapnout plotýnka na stejné straně desky, protože by došlo ke zrušení automatického ohřevu. 17

17 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 18 SAMOSTATNÉ VAŘIDLOVÉ INDUKČNÍ DESKY POPIS DESKY TYPU B Ukazatel plotýnky: umožňuje kontrolu každé plotýnky. Displej výkonu: zobrazuje nastavení tepelného výkonu každé zapnuté plotýnky. Senzory + a -: umožňují zvolit výkon od 0 do 11 pro každou plotýnku. Senzory přímého přístupu: umožňují přístup k výkonu 8 v každém okamžiku. Senzor a displej bezpečnostní pojistky: umožňuje zablokovat ostatní senzorové ovladače, aby se zabránilo jejich použití hrajícími se dětmi. Senzor časového spínače: umožňuje nastavit dobu vaření na plotýnce od 0 do 99 minut. Indikátor zbytkového tepla: označí na displeji písmenem H (Hot) plotýnku, která je velmi horká, aby nedošlo k nechtěnému dotyku této plotýnky. V závislosti na výkonu, který jste si zvolili, může být doba vychládání plotýnky až 30 minut. Senzor BOOSTER: umožňuje přístup k maximálnímu výkonu (pouze pro některé plotýnky). Senzor zapnutí/vypnutí: umožňuje zapnutí a vypnutí desky přímo, bez použití jiného senzoru. Displej časového spínače: umožňuje zobrazení a sledování doby trvání vaření na zvolené plotýnce.

18 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 19 PROVOZ TYPU B 1 POUŽITÍ TOUCH CONTROL ZAPNUTÍ PLOTÝNKY a b Položte bříško prstu na senzor zapnuto/vypnuto. Mějte na paměti, že kvůli ochraně dětí, které by si mohly hrát s voliči a vypínači, je ovládací panel vybaven senzorem bezpečnostní pojistky. Tento bezpečnostní senzor deaktivujete dotykem prstu na senzor po dobu tří sekund. Přesvědčete se, že senzor, který chcete použít, odpovídá vámi zvolené plotýnce. Položte prst na nebo + a tak zapnete plotýnku. c Přidržením prstu na senzoru zvolte vhodný výkon. Jestliže jsou všechny plotýnky vypnuté, celá deska se vypne během několika sekund. U plotýnek, které jsou ještě horké, se na displeji objeví H. Kdykoliv budete chtít, je možné aktivovat senzor bezpečnostní pojistky položením bříška prstu na senzor po dobu tří sekund. Necháte-li na senzorech nějaký předmět, ozve se akustický signál a deska se vypne. Deska se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne po uplynutí určité doby; bezpečnostní důvody jsou určeny podle zvoleného výkonu. (Za 1 hodinu výkonu P nebo 9 a za 10 hodin při výkonu 1 ). Přivádíte-li k varu tekutiny, především při vysokých výkonech, uslyšíte bzučení způsobené zapínáním plotýnek. 19

19 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 20 2 FUNKCE TIMER (ČASOVÝ SPÍNAČ) a Časové spínače mohou být spojeny s plotýnkami vpravo a vlevo od časového spínače, s výjimkou specifického časového spínače plotýnky určené pro pánve (podle typu). Současně se může nastavit tolik plotýnek, kolik časových spínačů máte k dispozici na desce (1, 2 nebo 3 podle modelu). b Položte bříško prstu na senzory časového spínače +/ -, rozsvítí se displej časového spínače a ukáže znaky 00 / 99. c Potom položte prst na jakýkoliv senzor příslušný k plotýnce, pro kterou chcete použít časový spínač. Vpravo na displeji zvoleného výkonu se rozsvítí červená kontrolka, která je potvrzením časového průběhu. Zvolte výkon pomocí tlačítek plotýnky +/ -. Nezvolíte-li plotýnku, časový spínač se vypne. d Pomocí senzorů časového spínače +/- zvolte požadovanou dobu, doba se objeví na displeji časového spínače. Tím je nastavení dokončeno. Nenastavíte-li čas a na displeji svítí 00, časový spínač se vypne. Pokud svítí 99, je zapnut na 99 minut. e Po uplynutí nastaveného času se plotýnka vypne a vydává akustický signál. Stisknutím jakéhokoli senzoru se signál vypne.

20 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 21 3 FUNKCE BOOSTER Některé plotýnky/varné zóny jsou vybaveny funkcí BOOSTER. Tato funkce umožňuje rychlé dosažení maximální teploty, protože během 10 minut vydává maximální výkon a plynule přejde na udržovací teplotu. To všechno se děje automaticky. Nastavení: a b b Zvolte úroveň udržovacího výkonu, který si přejete pro varnou zónu po skončení rychlého ohřevu pomocí funkce BOOSTER. Stiskněte tlačítko BOOSTER. Displej výkonu plotýnky ukáže znak Bo a plotýnky začne pracovat na maximální výkon po dobu, která je nutná pro rychlý ohřev. c Po uplynutí doby ohřevu uslyšíte krátký signál a displej výkonu ukáže úroveň zvoleného udržovacího výkonu. Plotýnka pokračuje v provozu podle nastaveného stupně výkonu. Pokud během provozu funkce BOOSTER aktivujete senzor výkonu +/-, zvýší se úroveň zvoleného udržovacího výkonu. Funkce BOOSTER se zruší stisknutím jakéhokoli senzoru výkonu příslušného k používané plotýnce nebo senzoru zapnutí/ vypnutí. Při používání funkce BOOSTER se nesmí zapnout plotýnka na stejné straně desky. 21

21 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 22 SAMOSTATNÉ VAŘIDLOVÉ INDUKČNÍ DESKY POPIS DESKY TYPU C * Popis modelu desky je shodný s popisem modelu typu B. PROVOZ TYPU C 1 POUŽITÍ TOUCH CONTROL * Se senzorovými tlačítky touch control se pracuje stejně jako s tlačítky desek typu B. Viz oddíl Provoz typu B, Použití touch control. 2 FUNKCE TIMER (ČASOVÝ SPÍNAČ) a Časový spínač lze použít u všech 4 varných zón, nikoliv však současně. b Položte bříško prstu na senzory + / časového spínače, rozsvítí se displej s údajem 00 a písmeno t u každné varné zóny.

22 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 23 c Potom položte prst na jakýkoliv senzor příslušný k varné zóně, pro kterou chcete použít časový spínač. Vpravo na displeji zvoleného výkonu se rozsvítí červená kontrolka, kterou je potvrzena aktivace nastavení času. Zvolte výkon varné zóny pomocí senzorů + / -. Pokud nedojde k nastavení hodnoty výkonu u žádné varné zóny, časový spínač se vypne. d Prostřednictvím senzorů časového spínače + / zvolte požadovaný čas. Tím je nastavení příslušné varné zóny dokončeno. Pokud nedojde k nastavení času a na displeji svítí hodnota 00, časový spínač se vypne. e f g h Po nastavení času, nedojde-li k dotyku žádného dalšího senzoru, se za několik vteřin naprogramovaný čas uloží do paměti časového spínače. Po uplynutí nastaveného času se příslušná varná zóna vypne a vydává akustický signál. Dotykem jakéhokoliv senzoru se akustický signál vypne. Pro nastavení času jakékoliv varné zóny je potřeba postupovat stejným způsobem. Je-li nastaven časový spínač u více varných zón, pak se střídavě rozsvěcuje čas zbývající do vypnutí každé nastavené zóny. Chcete-li změnit nastavený čas některé varné zóny, stiskněte + / časového spínače a zvolte příslušnou zónu, u které hodláte provést změnu. Pokud chcete vypnout časový spínač některé varné zóny, stiskněte současně senzory a + časového spínače tehdy, když je rozsvícen čas příslušné varné zóny. 3 FUNKCE BOOSTER * Funkce Booster je stejná, jako u modelů typu B. Viz oddíl Funkce Booster. 23

23 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 24 SAMOSTATNÉ VAŘIDLOVÉ INDUKČNÍ DESKY NASTAVENÍ VÝKONU TABULKA NASTAVENÍ VOLIČ: INDUKČNÍ PLOTÝNKA 11+P(Bo) Bo P NASTAVENÍ VOLIČ: INDUKČNÍ PLOTÝNKA 9+P P Rychlé ohřívání nebo uvedení do varu velkého množství tekutiny. Ohřívání nebo uvedení do varu velkéhomnožství tekutiny. Silné smažení ve velkém množství. Ohřev menšího množství tekutin. Silné smažení menšího množství (brambory, hranolky, atd.) Smažení masa (plátky, kotlety atd.) Příprava omelet. Smažení ryb. POUŽITÍ Kompoty. Mléčná rýže. Ohřívání hotových jídel. Příprava omáček Ohřívání kaše. Ohřev tlakového hrnce po uvedení jeho obsahu do varu. Udržování teplého pokrmu. a 1 POUŽITÍ VÝKONU P (PLUS) A BOOSTER Výkonu nezbytného pro každou indukční plotýnku je dosahováno pomocí generátoru s výkonem 2800/3600 kw. Každý generátor rozděluje svou energii mezi dvě plotýnky. Přesahuje-li úhrn zvolených výkonůtuto hodnotu, platná bude poslední volba. Této situaci je možné se vyhnout použitím plotýnek, které nejsou umístěny na stejně straně desky. b Nepoužijete-li nastavení P nebo BOOSTER pro jednu plotýnku, můžete používat další plotýnku na stejné straně desky. Můžete nastavit výkon 9 na všech čtyřech plotýnkách najednou. Omezení popsaná výše se vyskytuji velmi zřídka. GENERATOR 1 GENERATOR 2

24 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 25 NÁDOBÍ 1 POUŽÍVÁNÍ INDUKČNÍ PLOTÝNKY Pro určení zda je nádoba vhodná použijte magnet, který je přiložen v balíčku. Je-li magnet přitahován ke dnu nádoby, tato nádoba je vhodná k použití na indukční plotýnce. Na displeji indukční plotýnky lze rovněž ověřit, zda je nádoba vhodná. Jestliže displej výkonu bliká, nádoba není vhodná a plotýnka nehřeje. Je-li dno nádoby příliš malé displej rovněž bliká a plotýnka se nespouští, i když je nádoba vyrobena z vhodného materiálu. Použijte větší nádobu. Z bezpečnostních důvodů nepoužívat! nádobí s menším průměrem dna než: Plotýnka > Průměr 160 Plotýnka > Průměr 180 Plotýnka > Průměr 160 Plotýnka > Průměr 120 Nevhodné jsou nádoby skleněné, keramické, hliněné, hliníkové, měděné a vyrobené z nemagnetické nerezové oceli. Některé nádoby smaltované a z nerezové oceli jsou vhodné, jsou-li opatřeny speciální dnem pro indukční plotýnky (přesvědčetese,že nádoba má označení o vhodnosti použití na indukčních plotýnkách). PLOTÝNKY 25

25 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 26 INDUKČNÍ PLOTÝNKY U indukčních plotýnek se vyvíjí teplo velkou rychlostí ve dně nádoby. Nikdy proto nezahřívejte prázdnou nádobu. Pro indukční plotýnky je lepší používat nádoby se silným dnem. Rozdělení a přenos tepla je tak účinnjší. Nikdy neposouvejte nádoby po povrchu vařidlové desky. Při přemísťování nádoby vždy zvedněte.nepokládejte kuchyňské náčiní na povrch desky během vaření. Deska je může identifikovat jako nádobu s obsahem určeným k ohřevu a tím dojde k zahřívání. Lžička nebo vidlička nejsou obvykle identifikovány jakonádoby, ale větší předměty už ano. Při používání vysokých indukčních výkonů při ohřevu tlakového hrnce tento hrnec vždy pečlivě hlídejte. Ohřev je velice rychlý. SÁLAVÉ PLOTÝNKY Nádoby vhodné pro indukční plotýnky jsou vhodné i pro sálavé sklokeramické plotýnky. Na sálavých plotýnkách lze také používat nádoby skleněné, hliněné, měděné a z nerezové oceli beze dna upraveného pro indukční vaření, a které nejsou vhodné pro indukční plotýnky. Nedoporučujeme používat hliníkové nádoby, mohou způsobit skvrny na skle desky. Avšak hliníkové nádoby se dnem z nerezové oceli jsou vhodné. Pro správný přenos tepla je velmi důležité, aby dno nádoby bylo zcela rovné. Nádoby používané dříve pro plynové hořáky mají dno prohnuté. Velikost dna nádoby nesmí být menší než velikost plotýnky, jinak dojde k plýtvání energií. ANO SI keramika hlína sklo měď nerezové hliník hliník nerezové dno

26 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 27 SAMOSTATNÉ VAŘIDLOVÉ INDUKČNÍ DESKY CO DĚLAT V PŘÍPADĚ, ŽE ZÁVADA Indukční deska nefunguje. Světelné kontrolky ovladačů nesvítí. Automatické jističe vypadávají v momentě zapnutí spotřebiče. PŘÍČINA Spotřebič není připojen do el. sítě. Špatná instalace nebo přívod el. energie. Vařidlová deska není správně zapojena do el. sítě. ODSTRANĚNÍ Zkontrolujte stav el. instalace. Zkontrolujte pojistky a automatické jističe. Přesvědčete se o správném zapojení. Indukční plotýnka se vypnula během provozu. Navíc ukazuje C. Indukční plotýnka se vypnula během provozu a navíc se ozývá přerušované pípaní. Elektronický obvod je přehřátý. Došlo k překypění obsahu některé nádoby na ovládací panel. Přesvědčete se o správné instalaci a umístění desky, hlavně o přísunu vzduchu a odvětrávání, jak je uvedeno v návodu. Stiskněte kterékoli tlačítko a pípání se vypne. Vyčistěte desku a pokračujte ve vaření. Po zapnutí desky světelné kontrolky ovládacího panelu blikají. Použitá nádoba není vhodná k indukčnímu vaření. Používejte vhodné nádoby. Můžete je vyzkoušet magnetem. Ventilátor běží ještě několik minut po vypnutí desky. Elektronické obvody se chladí. Je to normální stav. Vařidlová deska nepracuje. Objevují se jiné indikace. Elektronický obvod není v pořádku. Kontaktujte odborný servis. 27

27 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 28 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NOTA ECOLOGICA S ohledem na ochranu životního prostředí odevzdejte dosloužilý spotřebič do komunální sběrny pro likvidaci odpadů a umožněte tím případnou recyklaci použitého materiálu. Před odevzdáním starého spotřebiče do sběru odřízněte síťový přívod se zástrčkou.

28 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 29

29 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 30 Fagor Electrodomésticos, S. Coop. Apartado 49 Tel. (943) Fax (943) Bº San Andrés, MONDRAGÓN (Guipúzcoa) Internet: C60T169A0 Tištěno na recyklovatelném papíře

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ KUCHAŘSKÉ TIPY JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD618C Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control 1. Obsluha CZ 1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control Tento návod k obsluze zahrnuje modely: GKST 90-35..., GKST 90W, GKST 90N a GKSTF. 1.2 Dotykový ovládací panel Touch-Control Po

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a naše

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a naše

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUžITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUžITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUžITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, objevovat výrobky De Dietrich znamená zakoušet jedinečné emoce, které mohou být vyvolány pouze hodnotnými předměty. Okouzlení

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD 4313S Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI Návod k obsluze 1 Vážený zákazník: Děkujeme za koupi indukční varné desky. Doufáme, že vám nabídne hodně let bezproblémového provozu. Přečtěte si prosím tento návod pozorně

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 602 PHS 611 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

Integrovaná sklokeramická varná deska

Integrovaná sklokeramická varná deska Integrovaná sklokeramická varná deska CZ Vážený zákazníku! Návod k použití Návod k připojení Výkonnostní štítek s jmenovitými údaji Požární ochrana Vaše integrovaná sklokeramická varná deska je vyrobena

Více

Sklokeramický vařič k vestavění

Sklokeramický vařič k vestavění Sklokeramický vařič k vestavění Vážený spotřebiteli! Sklokeramický vařič k vestavění je určen k používání v domácnosti. Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se mohou bez nebezpečí pro okolí

Více

Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie

Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie CZ SK Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie Vestavná sklokeramická varná deska Vstavaná sklokeramická varná doska Vestavná sklokeramická varná deska CZ Vážený

Více

NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ

NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ CZ NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ Vážený spotřebiteli! Návody k obsluze Návod k zapojení Typový štítek Ochrana před nebezpečím

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

PROVOZ SPOTŘEBIČE. Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. PROVOZ SPOTŘEBIČE Další informace (včetně informací o odstraňování závad a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití. Prádlo roztřiďte podle symbolů péče Nesušit v bubnové sušičce Vhodné

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě. 2 19 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné,

Více

Návod k použití EH 675MV11E

Návod k použití EH 675MV11E Návod k použití EH 675MV11E Q4ACZM1481 1 EH 675MV11E 2 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Bezpečnostní pokyny...5 Příčiny poškození...8 Ekologická likvidace...10 Tipy na úsporu energie...10 Ochrana životního

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

Návod k obsluze VARNÝ PANEL

Návod k obsluze VARNÝ PANEL Návod k obsluze VARNÝ PANEL Obsah Popis spotřebiče Instalace Zapínání a použití Bezpečnostní opatření a rady KIB 644 C E KIB 633 C E Péče a údržba Technický popis modelů Servis Popis spotřebiče Kontrolní

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA

Návod k použití. Odsavač par. Obsah. Česky SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Návod k použití Odsavač par CZ Česky Obsah SL 16 (WH)/HA SL 16 (BK)/HA SL 16 IX/HA SL 16 P IX/HA 7HSL 6 CM IX RU/HA 7HSL 6 CM WH RU/HA Instalace...5 Instalace Ovladače Údržba...7 Čištění Čištění tukových

Více

INDUKČNÍ DESKY BIZ2, BF23, BF24

INDUKČNÍ DESKY BIZ2, BF23, BF24 INDUKČNÍ DESKY BIZ2, BF23, BF24 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky. Návod k obsluze

BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky. Návod k obsluze BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky Návod k obsluze 1 Návod k obsluze pro BWHI609 60 cm indukční varná deska s předním dotykovým ovládáním POZNÁMKA: Tato Uživatelská

Více

Uživatelská příručka GIK32B GIK63B

Uživatelská příručka GIK32B GIK63B Uživatelská příručka GIK32B GIK63B CZ Příručka CZ 3 - CZ 30 Použité piktogramy Důležitá informace Tip OBSAH Váš indukční panel Úvod 4 Popis 5 Bezpečnostní pokyny Na co je třeba dávat pozor 7 Zapojení a

Více

KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX

KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX Vestavná sklo-keramická varná deska s dotykovými ovládacími prvky Návod k instalaci a obsluze KBT 6412 I KBT 6412 I IX KBT 6412 I-C IX Vestavná sklo-keramická varná

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

IK 35S 105.835S V6/1011

IK 35S 105.835S V6/1011 IK 35S 105.835S V6/1011 CZ 1. Obecné informace 178 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 178 1.2 Vysvětlivky symbolů 178 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 179 1.4 Ochrana autorských práv 179 1.5 Prohlášení

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití

Odsavač par CEC 61, 91. Návod na montáž a použití Odsavač par CEC 61, 91 Návod na montáž a použití 1 POPIS Zařízení může být ve verzi filtrační nebo odsávací. Ve verzi filtrační (obr. 1) jsou vzduch a výpary odváděny zařízením, a jsou čištěny uhlíkovými

Více

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče

POPIS SPOTŘEBIČE. Uspořádání varné desky. Uspořádání ovládacího panelu. 6 Popis spotřebiče Popis spotřebiče Pokud použijete ochrannou skříň (dodatečné příslušenství), není nutné zachovat přední větrací prostor mm a instalovat ochranné dno přímo pod spotřebičem. POPIS SPOTŘEBIČE Uspořádání varné

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14 PKE 64.E PKF 64.E B-198-01 Obsah Ochrana životního prostředí... 4 Pokyny pro likvidaci... 4 Tak můžete ušetřit energii... 4 Před připojením... 5 Na co musíte dávat pozor... 6 Bezpečnostní upozornění...

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

Návod k obsluze VARNÝ PANEL. Obsah. KlO 644 DD Z KlO 642 DD Z KlO 744 DD Z. Instalace, 26-28 Ustavení Připojení elektrického napájení

Návod k obsluze VARNÝ PANEL. Obsah. KlO 644 DD Z KlO 642 DD Z KlO 744 DD Z. Instalace, 26-28 Ustavení Připojení elektrického napájení Návod k obsluze VARNÝ PANEL Obsah Instalace, 26-28 Ustavení Připojení elektrického napájení Popis spotřebiče, 29 Ovládací panel KlO 644 DD Z KlO 642 DD Z KlO 744 DD Z Spuštění a používání, 30-33 Zapnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi

Trouba Návod k obsluze. HOA 03 WIX Wi-Fi Trouba Návod k obsluze HOA 03 WIX Wi-Fi 1 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 4 1.3 DOPORUČENÍ... 4 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA MODEL FIM-4825 Návod k použití a instalaci CH 51 FAGOR_FIM_4825.indd 1 21.4.2010 9:08:03 FAGOR_FIM_4825.indd 2 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd 3 21.4.2010 9:08:04 FAGOR_FIM_4825.indd

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač

Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B. Drátový ovladač Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KJR-10B Drátový ovladač Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž

Více

TroubA Návod k obsluze

TroubA Návod k obsluze TroubA Návod k obsluze HOA 54 1 Obsah 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 3 1.1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ... 3 1.2 BEZPEČNOSTNÍ TIPY... 3 1.3 DOPORUČENÍ... 3 1.4 Instalace... 4 1.5 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI... 4 2.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE 3cz53661.fm Page 9 Monday, November 25, 2002 12:21 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorové klimatizační jednotky FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Invertorové klimatizační jednotky SYSTEM FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB OBSAH PŘEČTĚTE SI PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU Názvy a funkce součástí...2 Bezpečnostní

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady odsavačů par. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Návod k pouţití. Varný panel. Obsah VIX 644 CE VIX 633 CE. Varování, 2. Instalace, 3 Umístění spotřebiče Připojení elektrického napájení

Návod k pouţití. Varný panel. Obsah VIX 644 CE VIX 633 CE. Varování, 2. Instalace, 3 Umístění spotřebiče Připojení elektrického napájení Návod k pouţití Varný panel Obsah Varování, 2 Instalace, 3 Umístění spotřebiče Připojení elektrického napájení Popis spotřebiče, 5 Ovládací panel VIX 644 CE VIX 633 CE Spuštění a pouţívání, 6 Zapnutí varného

Více

EH 675MB11E EH 675ME11E

EH 675MB11E EH 675ME11E Montážní návod EH 675MB11E EH 675ME11E 1 2 3 4 Důležitá upozornění Bezpečnost je při používání zaručena pouze pokud byla instalace provedena správným způsobem z technického hlediska a ve shodě s tímto

Více

NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONVEKTOMAT ADVANCE CONCEPT MODELY: ACE-061 ACE-101 ACE-102 ACE-201 ACE-202 ACG-061 ACG-101 ACG-102 ACG-201 ACG-202 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste

Více

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ

Uživatelský manuál. Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h. Parapetní typ Uživatelský manuál Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Parapetní typ SWEEP START MODE LOUVER TEMP Kompaktní jednotka 9000-11000 - 13000 BTU/h CZ Kompaktní jednotka Klimatizace se skládá pouze

Více

Návod k použití PIE 675N14E

Návod k použití PIE 675N14E Návod k použití PIE 675N14E BM-342-01 1 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.boschspotrebice.cz.

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A

Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Mobilní klimatizační zařízení APG-09A Návod k obsluze Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model

Varování. Návod k použití. Údržba čelního skla. Parametry elektrického grilu. Připojení k el. napětí. Doporučení. Model Návod k použití Doporučení Varování l1 1. Veškeré opravy spotřebiče, musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. 2. Za žádných okolností nesmí být tento spotřebič upravován. Součásti, které musíte

Více

Návod k použití HB 38AB590

Návod k použití HB 38AB590 Návod k použití HB 38AB590 Q4ACZM1292 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Model: OKC6613I, OKC9513I, OKC9673I IO 00211

Návod k obsluze. Kuchyňská digestoř. Model: OKC6613I, OKC9513I, OKC9673I IO 00211 Návod k obsluze CZ Kuchyňská digestoř Model: OKC6613I, OKC9513I, OKC9673I IO 00211 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6613 I, OKC 9513 I, OKC 9673 I

Více