První kroky. k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První kroky. k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let"

Transkript

1 První kroky k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let

2 První kroky... k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let Petra Ištvániková Jana Pleskačová Jiří Stuchl M am aloca Praha 2014

3 Obsah Manuál vznikl v rámci projektu Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce (reg. č. CZ.1.04/5.1.01/ ). Úvodem Proč e-inkluze? Funkce tréninkového centra Jak začít? Kde a jak hledat prostory? Za co vybavit centrum? Čím vybavit centrum? Koordinátor, lektor, dobrovolník, partnerství Kde hledat cílovou skupinu? Jak pracovat s cílovou skupinou? Jak a proč propagovat? Jak financovat? Provoz a rozvoj centra Komiks: Centrum krok za krokem Slovo lektora závěrem Přílohy Seznam použité literatury M am aloca, 2014 ilustrace Barbora Olmrová, 2014 obálka a design Jana Štěpánová, 2014 ISBN:

4 Úvodem Cílem manuálu je motivovat a usnadnit zakládání tréninkových center, určených převážně pro klienty starší padesáti let s využitím již existujících aktivit podobného typu pod značkou Život online. Myšlenka potřebnosti založení tréninkových center pro osoby starší 50 let v ČR vznikla v roce Tým našeho sdružení inspirovaly aktivity dvou nestátních organizací: z Velké Británie PISCESwm c.i.c. a z Norska Seniornett. Na základě zahraničních zkušeností a analýzy aktivit u nás jsme dospěli k názoru, že v České republice chybí zaštiťující subjekt či značka pro dané aktivity. Proto jsme se rozhodli zaregistrovat a etablovat značku Život online, respektive i doménu Pod touto značkou chceme ve spolupráci s partnery rozvíjet a šířit problematiku e-inkluze osob starších padesáti let v celé ČR. Nabízíme pro současné roztříštěné aktivity jednoduchý a srozumitelný nástroj pro sdružení a zvýšení povědomí o dané problematice. Každá aktivita v rámci značky má svou vlastní autonomii a členství je zdarma. Chceme podpořit zapojování ohrožené cílové skupiny osob 50+ do společnosti. Probudit v nich zájem o nové technologie a v neposlední řadě tuto skupinu vytrhnout z izolovanosti i takové změny totiž může počítačová gramotnost přinést do každodenního života. Stejně tak chceme pomoci lektorům při práci s klienty 50+. Dopo ručení vychází z praktických zkušeností, jak s nimi pracovat, aby byla práce nejen efektivní, ale i oboustranně příjemná. první kroky... 5

5 Proč e-inkluze? proč e-inkluze? 7

6 E-inkluze jako prostředek integrace do společnosti (sociální začleňování) a zvyšování počítačové gramotnosti v ČR je velice potřebná. Současná společnost získává čím dále více charakter informační společnosti informační a komunikační technologie (dále jen IKT) ovlivňují téměř všechny oblasti společenského života. Osoby, které nemají přístup k IKT nebo s nimi neumějí zacházet, se tak mohou dostat na okraj společnosti. Se zvyšujícím se věkem se riziko sociálního vyloučení, právě z důvodu nízké počítačové integrace, zvyšuje. E-inkluze má pozitivní vliv na následující oblasti lidského života: archivace dat skenování, fotografie, databáze, kontakty; informace e-noviny a zprávy, internet, encyklopedie; finance samoobslužné bankovnictví, bezkontaktní platby; komunikace mobilní telefony, volání přes internet, , konference, sociální sítě atd.; komunikace s úřady datová schránka, centrální registry, elektronická podatelna atd.; vzdělávání e-learning, univerzita, kurzy a přednášky online, cizí jazyky atd.; práce obsluha elektronických zařízení, burza práce, přivýdělek na internetu; zábava hry, soutěže, rady, filmy, videa, knihy, cestování atd.; kreativita grafika a zpracování obrázků a fotografií, blogování, zpracování videa; přátelství sociální sítě, kluby, tematická sdružení; nakupování srovnání cen (poptávkové šetření), bezkontaktní platby, diskrétnost a rychlost nákupu. Tuto myšlenku jsme se rozhodli podpořit založením tréninkových center, ve kterých budeme předcházet výše zmíněným rizikům. Soustředit se budeme především na začlenění do společnosti v daných oblastech. proč e-inkluze? 9

7 Život online pomůže se založením každého nového centra. Nezáleží, zda má obec 20 či obyvatel, důležitá je aktivita. Neváhejte se obrátit na koordinátora center. Funkce tréninkového centra 10 první kroky... k založení tréninkového centra funkce tréninkového centra 11

8 Dobře fungující tréninkové centrum má plnit několik funkcí: Místo bezpečí a sdílení prostor pro klienty, osoby starší 50 let věku, kteří mají chuť se naučit ovládat počítač, využívat internet, založit si ovou adresu nebo účet na Skype, zpracovat digitální fotografie, případně se seznámit s dalšími vymoženostmi moderní doby. Místo poradenství lektor společně se svými asistenty umí poskytnout klientům základní informace o možnosti zakoupení počítače, notebooku, tabletu, digitálního fotoaparátu a připojení na internet. Místo pro sebevzdělání klienti, kteří přijdou do centra, mají rozdílné životní zkušenosti a také dovednosti na počítači. Lektor umí s tímto faktem pracovat, je za všech okolností taktní, a tím si získává důvěru svých klientů. Lektor umí přizpůsobit tempo, odborný jazyk a téma výuky podle aktuálního složení skupiny. Vzhledem k typu cílové skupiny umí lektor i asistenti zajistit individuální přístup ke všem účastníkům. Místo seberealizace klientům je dán prostor pro seberealizaci. Klient má možnost ovlivnit téma, kterým se skupina při výuce bude zabývat. Má možnost se podělit o své dosavadní zkušenosti s ostatními. Klient má možnost zúročit své zkušenosti předáváním svých znalostí dalším účastníkům kurzu. V případě zájmu se stane dobrovolníkem lektorem, který bude vzdělávat nově příchozí zájemce. Místo přátelství v centru je přátelská atmosféra, která motivuje klienty k návratu a ke zdokonalení svých dosavadních vědomostí a dovedností. Podporou jsou takové maličkosti, jako je přívětivý a trpělivý přístup, zohlednění funkce tréninkového centra 13

9 zdravotního stavu klienta, dobrá káva, bezbariérovost, teplo apod. Místo pro setkání a odpočinek klienti dochází do centra nejen za vzděláváním, ale i za přátelskou atmosférou. Docházka do centra se pro mnohé stává jakousi společenskou událostí, na které jim záleží a bez které si život neumí představit. I s tímto faktem by měl koordinátor a lektor počítat a nenásilně využít této skutečnosti k udržitelnosti a rozvoji centra. Jak začít? Život online zaručuje metodickou pomoc pro nastavení každého nového centra. Od nájemní smlouvy přes marketing až po fundraising. Neváhejte se obrátit na koordinátora center. 14 první kroky... k založení tréninkového centra jak začít? 15

10 Organizace nebo jednotlivec, který chce založit tréninkové centrum s využitím e-inkluze pro osoby starší 50 let, by měl v první řadě zmapovat situaci. Rozhlédnout se po okolí, jestli někde centrum již neexistuje. Pokud najde takovéto dobře fungující centrum, je vhodné svůj záměr konzultovat s jeho vedením, případně nabídnout pomocnou ruku v tomto centru. V opačném případě, kdy v jeho okolí žádné centrum neexistuje a cítí potřebnost jeho vybudování, naskýtá se tu prostor pro založení centra nového. V prvé řadě je třeba zvážit důvody, proč již podobné zařízení v místě není. Zakladatel centra by si měl reálně naplánovat: vhodnost lokality s ohledem na cílovou skupinu; kde centrum bude zohlednění bezbariérovosti a dostupnosti; otevírací dobu centra s ohledem na možnosti cílové skupiny; kdo bude v centru lektorem, asistentem; jakým způsobem získá cílovou skupinu; jak se cílová skupina dozví o záměru založení tréninkového centra; harmonogram aktivit propagace, otevření,...; rozpočet chodu centra jestli centrum bude výuku poskytovat zdarma, nebo za příspěvek? Z čeho bude placen provoz centra (nájem, energie, připojení na internet,...)? Z čeho budou hrazeny mzdové náklady koordinátora, asistenta a lektora / dobrovolnická činnost? Jsou finanční prostředky na vybavení centra (PC, notebooky, WIFI, židle, stoly,...)? získání partnerů a mecenášů centra (využití metody fundraisingu = získávání financí a služeb od firem, donátorů a jiných sponzorů); udržitelnost chodu centra za jakých podmínek je centrum životaschopné, a za jakých už není? jak začít? 17

11 Neváhejte kontaktovat zkušenější a nabídněte jim například tento manuál, který držíte v ruce. Pokud chcete začít opravdu sami, začněte s rodinnými příslušníky a přáteli. Kde a jak hledat prostory? Pro založení a dobrou radu je to nejblíže na Život online má bohaté zkušenosti se založením nových center. Neváhejte se obrátit na koordinátora center. 18 první kroky... k založení tréninkového centra kde a jak hledat prostory? 19

12 Dispozice výukových prostor a výběr adresy tréninkového centra se může lišit podle finančních možností zakládající organizace či jednotlivce s tímto záměrem. Vycházíme-li z předpokladu, že je zakladatelem nestátní nezisková organizace, jejíž příjmy jsou získávány z různých grantů, darů od sponzorů a místní podpory státní sféry, nejjednodušším řešením je se porozhlédnout po již vybudované počítačové místnosti. V ideálním případě by tato učebna nebyla například stoprocentně využívána a nabízel by se prostor pro zefektivnění využitelnosti. Nebo se naskytne vyhovující nebytový prostor, kde chybí jen počítačové vybavení a zázemí pro výuku. V ČR vzniklo mnoho takovýchto učeben v rámci realizace projektů podpořených z fondů EU nebo jinak. Ve velkých firmách často disponují také výukovými místnostmi včetně počítačového vybavení. Vhodné prostory můžeme najít například: v obecních či městských úřadech; ve školách; na farách; v kavárnách; v domovech s pečovatelskou službou; v knihovnách; v komunitních centrech; v bývalých či současných MŠ nebo ZŠ; v zázemí různých spolků (hasiči, fotbalové kluby, TJ Sokol atd.). Dalším krokem je získat majitele (provozovatele) tohoto prostoru pro myšlenku založení a prospěšnosti centra. V ideálním případě může dojít k partnerství, kdy provozovatel poskytne prostory zdarma nebo za nižší cenu, než je v místě obvyklé. Na oplátku můžeme majiteli prostor nabídnout například reklamu ve výukovém centru, na webových stránkách naší organizace apod. (Vzor Smlouvy o partnerství je Přílohou č. 1 tohoto manuálu.) kde a jak hledat prostory? 21

13 Při výběru prostor tréninkového centra bychom měli mít na paměti: dostupnost centra bezbariérovost (přízemí je ideální), dopravní dostupnost, možnost parkování; vhodná otevírací doba zohlednit časové možnosti i zvyklosti cílové skupiny (centrum by mělo být otevřeno nejméně půl hodiny před zahájením a i po skončení výuky); Za co vybavit centrum? útulnost prostor klient by se měl v centru cítit bezpečně a pohodlně, vhodné jsou menší prostory; vybavení vybudované technické zázemí včetně rychlého internetového připojení, možnost malého občerstvení, sociální zázemí, pohodlné židle, dobré osvětlení, teplo,...; Doporučujeme obracet se na subjekty se sídlem či budovou, které s danou cílovou skupinou již pracují. Knihovna je ideální případ. V obcích s malou občanskou vybaveností poslouží pro začátek i hospoda či klubovna fotbalistů, pokud je dostupný internet. Jak takové centrum vypadá, můžete zhlédnout na Například v Kolíně je moc pěkné. Neváhejte se obrátit na koordinátora center. 22 první kroky... k založení tréninkového centra za co vybavit centrum? 23

14 Jak bylo již zmíněno, je třeba využít nejprve stávajících zdrojů a na bídky (vybavené učebny ve školách, ve firmách, na úřadech, v kni hovnách apod.). Následně přichází na řadu fundraising (sys te ma tická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců). Kdo centrum může podpořit: sponzoři, donátoři; finanční podpora z grantových řízení; podpora místní samosprávy, církví, spolků; dobrovolnická činnost a svépomoc. V ideálním případě by se měl chod center udržet nízkonákladově. Při sestavení rozpočtu by měl být kladen důraz na krátkou dojezdovou vzdálenost lektora a asistenta do centra (využití především místních lidských zdrojů), na partnerství a nabídky ke spolupráci. V neposlední řadě si své lektory v centru vychovávat. To vše může v rozpočtu chodu centra hrát velkou roli. Na následující straně najdete příklad rozpočtu centra. za co vybavit centrum? 25

15 Příklad rozpočtu fungujícího centra ve městě Kolín (2. pololetí 2013): Položka Lektor Nájemné (včetně internetového připojení a pronájmu 5 stabilních PC) Náklad 4 x 400, Kč /měsíc 1000, Kč /měsíc Čím vybavit centrum? Občerstvení (káva, pečivo) Režijní náklady (telefon, cestovné atd.) Dobrovolníci / asistenti lektora Celkem za měsíc Celkem za rok 4 x 150, Kč /měsíc 500, Kč /měsíc 0, Kč /měsíc 3700, Kč , Kč 26 první kroky... k založení tréninkového centra čím vybavit centrum? 27

16 Tréninkové centrum nemusí být vybaveno nejnovější počítačovou technikou. Hlavní prioritou je, aby počítače, notebooky byly vždy funkční a spolehlivé. Je dobré být ve spojení s IT technikem, který by dle potřeby zajistil funkčnost vybavení, popřípadě funkčnost internetového připojení notebooků, které klienti sami vlastní. Koordinátor centra jej může najít například i mezi příbuznými a přáteli klientů, někdy dokonce službu nabídne zdarma nebo za zvýhodněných finančních podmínek, což může být pro centrum vel kým přínosem. Nabízí se tu spolupráce i s IT techniky subjektu, který PC učebnu nabídl pro využití e-inkluze po osoby starší 50 let věku. Pro klienty je důležitým faktorem příjemné prostředí a zázemí. Je vhodné volit například stoly se židlemi, které jsou pohodlné. Ve výukové místnosti je třeba zajistit čistotu, světlo i teplo. Počítače a příslušenství Nejrozšířenějším učebním nástrojem je notebook a myš. Dostačující jsou notebooky z levnější řady. Další možností je pronájem již zařízené učebny, ve které jsou většinou klasické stolní počítače a veškeré zázemí, potřebné k výuce PC znalostí. Počtu příchozích klientů by se měl přizpůsobit počet výukových míst. Je ke zvážení, zda by si klienti mohli přinést vlastní notebook. Pro klienty je práce na svém vybavení velkým přínosem, nicméně může to být komplikace pro lektora. Proto je vhodné pro tento typ výuky zvolit individuální přístup, případně velmi malou skupinu. Nezbytnou součástí výuky počítačových znalostí je projektor, který je připojen na lektorský počítač. Klienti tak mohou sledovat krok po kroku, jak lektor pracuje. Ukázka výuky na projektoru může být vodítkem také pro asistenta lektora. Další hardware, se kterým je vhodné klienty seznámit, může být tiskárna. U výuky například Wordu je třeba alespoň její instalace na klientských počítačích, už z toho důvodu, aby vůbec byla zpřístupněna nabídka nastavení stránek a tisku. čím vybavit centrum? 29

17 Podle typu počítačového kurzu lze klientům přiblížit zařízení typu flash disk, tablet, scanner, digitální fotoaparát, externí hard disk apod. Software Vzhledem k rychlému vývoji softwarových produktů by si měli lektoři a především pořadatelé kurzu překontrolovat, zda na všech školicích počítačích jsou shodné verze softwaru. Obzvláště u výuky základní gramotnosti PC je i nepatrný rozdíl mezi počítačem lektora a klienta matoucí. Typickým příkladem mohou být nové Windows 8. Pro výuku jsou vhodné programy z řady volně dostupného soft waru. V nabídce, široce rozšířené, jsou např. produkty z řady Open Office či využití internetových programů (Cloud computing). Zdarma se dají využít např. Google dokumenty apod. Na počítači, notebooku by neměly chybět webové prohlížeče. Mezi nejznámější patří (seřazeny podle počtu uživatelů) Goo gle Chro me, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Max thon. Pro zobrazení některých zvláštních součástí webové stránky, jako jsou Flash animace nebo Java applety, je třeba prohlížeč doplnit o specializované zásuvné moduly. Koordinátor, lektor, dobrovolník, partnerství Dbejte vždy na aktuální potřeby klientů a zároveň se snažte mít jednotný operační systém. Obecně platí, čím více verzí máte, tím pomaleji se dostaví výsledky. Život online nepodporuje pouze jednoho výrobce softwaru či hardwaru. Neškatulkujeme klienty dle značek, pomáháme jim dle jejich potřeb, nikoliv firemních zájmů. Neváhejte se obrátit na koordinátora center. 30 první kroky... k založení tréninkového centra koordinátor, lektor, dobrovolník, partnerství 31

18 Koordinátor tréninkových center Nejbližšího koordinátora center najdete vždy na stránkách na interaktivní mapě včetně kontaktu a profilu. Jedná se o prověřené a schopné lidi s dlouholetou praxí. Koordi nátora jmenuje a vybírá tým Života online na základě vlastních zkušeností či doporučení partnerů. Základními kritérii pro výběr koordinátora je dlouhodobá praxe, spolupráce a aktivní přístup v oblasti e-inkluze. V případě zájmu stát se koordinátorem se obraťte na mamaloca.cz. Lektor tréninkového centra Lektor by měl splňovat následující charakteristiky: výrazná empatie a trpělivost; odbornost, lektorské schopnosti a dovednosti; zájem o novinky v oboru a o novinky výukových technik, zájem o práci s cílovou skupinou; umět motivovat cílovou skupinu; umět pracovat v týmu (úzká spolupráce s asistenty a koordinátorem). Vhodné lektory můžeme najít nejen mezi aktivními lidmi na trhu práce, ale také mezi seniory. Vhodnými adepty jsou studenti pedagogiky, kteří potřebují získat praxi, ale i studenti IT oborů. Než se s lektory uzavře dlouhodobější dohoda, je třeba si jejich dovednosti prověřit v praxi. Nové lektory je vhodné zapojit nejprve jako asistenty, aby nabyli jistotu v přístupu k cílové skupině. koordinátor, lektor, dobrovolník, partnerství 33

19 Dobrovolník tréninkového centra Dobrovolník by měl splňovat následující charakteristiky: výrazná empatie a trpělivost; základní znalost práce na počítači a ovládání nejčastějších programů uživatelským způsobem; zájem o práci s cílovou skupinou; umět motivovat cílovou skupinu; umět pracovat v týmu (úzká spolupráce s lektorem). Kandidáty na asistenty/dobrovolníky můžeme najít také mezi aktivními lidmi na trhu práce, mezi seniory, nebo naopak mezi absolventy, ale také mezi rodiči na rodičovské či mateřské dovolené. V neposlední řadě mezi již dobře fungujícími dobrovolnickými centry nebo komunitami podporujícími svépomoc. Lektoři i dobrovolníci musí mít na paměti respekt vůči svým klien tům, kteří jsou mnohdy zkušenějšími v oblasti života. Vzhledem k cílové skupině je třeba se obrnit trpělivostí a vybavit se úsměvem. Pozitivní přístup je třeba uplatnit ve všech oblastech vzdělávání skupiny 50+. Partnery center se mohou stát firmy, státní organizace, spolky i jednotlivci. Při jejich hledání je třeba se zaměřit na místní subjekty, neboť právě oni mají k místu a klientům často nejbližší vztah. Partnery lze najít také mezi velkými firmami, které pracují v oboru (například prodej IT techniky, provozovatele webových portálů) a nejsou nikterak spjati s místem realizace. Dalšími potencionálními partnery se mohou stát nestátní neziskové organizace, které pracují se stejnou cílovou skupinou, nebo pořádají vzdělávací kurzy. Život online disponuje mobilní učebnou a kontakty na mnoho prověřených a schopných lektorů. Stačí se jen obrátit na nejbližšího koordinátora center. Předpoklady pro uzavření partnerství Partner tréninkového centra IT dovedností by měl mít trvalý zájem o danou problematiku, cílovou skupinu, udržitelnost a především rozvoj centra. Partnerství může přinést centru finanční podporu formou vyššího daru nebo i drobného příspěvku. Dále se dají využít nabídky služeb, které lze také finančně vyčíslit a jsou pro chod centra přínosem. Neopomenutelné je také mediální partnerství například formou propagace existence a potřebnosti centra známou tváří (např. herec, spisovatel, odborník, místní patron,...). 34 první kroky... k založení tréninkového centra koordinátor, lektor, dobrovolník, partnerství 35

20 Kde hledat cílovou skupinu? kde hledat cílovou skupinu? 37

21 Cílovou skupinou pro výuková centra jsou nezaměstnaní i zaměstnaní lidé aktivní na trhu práce nebo lidé, kteří jsou v důchodovém věku a jsou aktivní. Společným rysem pro obě tyto skupiny je neznalost nebo povrchní znalost v IT dovednostech a dosažení věku nad 50 let. Odlišnými znaky může být motivace, výukové tempo, požadavky na časový prostor o pauzách apod. Cílovou skupinu můžeme nalézt: na pobočkách Úřadů práce; ve firmách s velkým podílem pracovníků nad 50 let; v existujících seniorských centrech nebo v klubech důchodců; v existujících nestátních neziskových organizacích a spolcích pracujících s lidmi staršími 50 let věku (TJ Sokol, zahrádkáři, kluby žen,...); v místních církevních komunitách; v knihovnách, studovnách a kavárnách; v lékařských zařízeních. Pro začátek je dobré začít u svých přátel a rodinných příslušníků. Následně hledejte vždy společného jmenovatele dle možností obce. Doporučujeme oslovit praktické lékaře či zubaře. kde hledat cílovou skupinu? 39

22 Jak pracovat s cílovou skupinou? jak pracovat s cílovou skupinou? 41

23 Osoby, které docházejí do výukových tréninkových center, jsou motivováni sami sebou, případně svým okolím. Klienti tohoto druhu jsou skvělými partnery pro lektory. Na školení se těší, mají snahu a připravují se. Rádi žertují, jsou veselí, jsou to lidé s velkým obecným přehledem a životními zkušenostmi. Prvotní motivací této skupiny je zůstat v kontaktu. Tzn., zajímají ji převážně komunikační nástroje, jakými jsou , Skype, a s tím dále související internet a sociální sítě. Současně se tím jejich zájem soustředí na digitální fotografie. V dnešní době, kdy je pro mnohé pracující obtížné nechat zhmotnit své digitální fotografie na papír, jsou rodiče, prarodiče (50+) nuceni si poradit s touto situací sami. A vyhledávají kurzy digitální fotografie. Vzhledem k věku cílové skupiny je třeba, aby se lektor přizpůsobil klientům. V praxi to znamená, že je vhodné převzít názvosloví, které si klienti sami vytvoří. Přístup ke klientům Většinou se jedná o motivovanou skupinu, která má svá zásadní speci fika. Obzvlášť je-li lektorem někdo z mladší generace, měl by respektovat některé podstatné skutečnosti. Zejména pak to, že se jedná o generaci, která: účast na akcích tohoto typu bere jako společenskou událost dámy chodí běžně v kostýmu a pánové v obleku, pro navázání dobrého vztahu je vhodné se jim v tomto přizpůsobit; má už něco za sebou mají bohaté životní i pracovní zkušenosti, přesto např. neumí používat myš. V podobných situacích musí být lektor obzvláště citlivý. Ani drobné narážky nebo cynismus sem nepatří; jak pracovat s cílovou skupinou? 43

24 nebude obtěžovat z tohoto důvodu je individuální přístup důležitý. Klienti si o pomoc řeknou zřídka. Proto je vhodné je kontrolovat, nahlížením přes rameno či přímým dotazem, jak zvládli danou situaci. Lektor pro tuto skupinu nemusí oplývat dokonalými znalostmi v oblasti IKT. Daleko důležitější je jeho citlivý a trpělivý přístup. Klienti ocení příjemné ovzduší, legraci, lidskost a úsměv. Délka výukového dne Většinou se jedná o kurzy zájmové. Z tohoto důvodu, a s přihlédnutím k věku účastníků, jsou vhodnější kratší časové dotace, s častějším opakováním a delším trváním kurzu (např. 2x týdně, po dobu tří měsíců). Klientům bohatě stačí dvě až tři výukové hodiny v pevně stanovených dnech, opakování záleží na typu kurzu. Je dobré rozpětí výukových hodin nastavit tak, aby měli klienti i prostor ke konverzaci mezi sebou. Toho lze dosáhnut např. delší přestávkou. Ze zahraničních zkušeností a ze zkušeností v pilotním centru realizovaném v rámci našeho projektu Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce lze doporučit výuku po dobu maximálně 3 hodin, včetně 15 20minutové přestávky. Délku výuky je však vždy vhodné přizpůsobit cílové skupině, která se bude vzdělávání účastnit. Při rozhodování se o délce kurzu i časové skladbě bloků je vhodné přihlédnout i k dalším faktorům, jako je třeba dopravní obslužnost. Prostředí S přihlédnutím k typu účastníků kurzu a jejich spokojenosti by prostředí mělo mít jistou úroveň. Mělo by být příjemné, lidské a optimistické. Klienti by měli mít možnost dát si kávu, čaj, měl by být vyčleněn dostatečný prostor ke konverzaci. Pozitivní dojem z prostředí se projeví i na tom, že se klienti (tedy převážně klientky) zapojí do zajištění občerstvení z vlastních zdrojů. Domácí koláče či jiné pochutiny jsou příjemným zpestřením. Počet klientů ve skupině Klienti začátečníci potřebují individuální přístup. Ve velké skupině nelze zaručit optimální přístup a pro klienty i lektory je situace značně nekomfortní. Proto jsou vhodné malé skupiny o počtu max. 7 osob. V případě, že má lektor k dispozici asistenta, je možné skupinu rozšířit. V našem pilotním tréninkovém centru jsme měli patnáct klientů, jednoho lektora a dva asistenty. Bylo pořád co dělat. Forma předávaných informací Na základě výše uvedeného je již mnohokrát zmiňovaný, citlivý přístup s úsměvem na tváři důležitější než velké množství informací. Lektor musí být velmi trpělivým člověkem, který se umí vcí tit 44 první kroky... k založení tréninkového centra jak pracovat s cílovou skupinou? 45

25 do situace druhých. A z toho by měla vycházet celá forma předávaných informací. To, že je opakování matka moudrosti, tady platí mno ho ná sobně. Jako výukové materiály lze opět doporučit učebnice informatiky pro základní školy, které jsou klienty velmi dobře přijímány. Je dobré dát prostor k zapsání právě získaných dovedností. Klienti si píší kuchařku, kde mají svými slovy popsány krok zákrokem postupy práce. Učební pomůcky hardware V dnešní době rychlého pokroku, kdy během 10 let se na trhu objevila nepřeberná řada elektronických přístrojů sloužících ke komunikaci, je učebních pomůcek, které by skupina 50+ mohla využívat, opravdu mnoho. Mnohdy by je ani nenapadlo zakoupit takový přístroj, většinou jej dostanou jako dárek od svých blízkých. Mezi základní pomůcky patří stále stolní počítač (PC) či notebook. Kromě nich se často klienti obrací i spotřebami ovládat jiné zařízení, například: Telefony Jedná se o mobilní telefony, tzv. chytré telefony (smartphony), s dotykovým ovládáním. Nabídka na trhu je doslova obrovská a telefony jsou k dispozici v různých variantách, velikostech i vybavení. Zásadním rozdílem je operační systém, např.: Android různé druhy výrobců; Windows různé druhy výrobců; ios Apple. Výhodou chytrých telefonů je, že klientům mohou zpřístupnit internet, digitální fotografii i různé možnosti komunikace, nejen tu telefonní. Přes chytrý mobilní telefon je možné surfovat na internetu, ovat, skypovat, připojit se na sociální sítě, fotografovat atd. Další výhodou mobilního přístroje tohoto druhu je možnost zvolit velikost přístroje podle potřeb klienta. A stejně tak i přizpůsobit velikost zobrazení (písma). Chytré telefony, díky široké nabídce aplikací, je možné využít nejen z hlediska bezpečnosti klienta, ale i pro jeho zábavu a udržení mozkové aktivity. Vzhledem k rozsáhlým možnostem chytrých telefonů je vhodná individuální výuka, případně malé skupiny se stejnou verzí operačního systému, ideálně se stejným přístrojem. Tablety Tablety lze zjednodušeně charakterizovat jako velké chytré telefony se všemi jejich možnostmi (některé tablety nelze využít pro telefonování), viz kapitola Telefony. Výhoda tabletů pro klienty 50+ spočívá především v jejich velikosti a intuitivním ovládání. Výhodou a současnou nevýhodou je dotykové ovládání. Pro člověka, který není svázán návyky z počítače, je dotykové ovládání tabletu příjemné v tom, že prstem ukáže na to, co potřebuje spustit (otevřít). Velikost tabletu umožňuje klientům 50+ širší použitelnost a komfortnější užívání, a to nejen velikost písma, prohlížení fotografií, filmů, ale i čtení elektronických knížek může být pro klienty se zhoršujícím se zrakem příjemným zpestřením. Velmi vhodné je ukázat klientům užitečné a zábavné aplikace. Osvědčily se především aplikace vhodné k cestování (mapy, průvodce, sport tracker apod.) a vizuální efekty pro jednoduchou úpravu fotografií. 46 první kroky... k založení tréninkového centra jak pracovat s cílovou skupinou? 47

26 Co učit? Základní PC gramotnost V rámci základní počítačové gramotnosti je dobré začít základními informacemi jak zapnout a vypnout počítač. Dalším krokem je seznámení s klávesnicí a myší. Jako skvělý vý u kový program pro práci s myší lze použít Malování, kde klienti velmi rychle zapomenou na ostych z neznámého a vracejí se do děts kých let. Ukládání a otevírání souborů lze velmi snadno natrénovat na zmiňovaném Malování, kdy účastníci své výtvory ukládají a znovu otevírají za použití různých nástrojů. Je třeba se také intenzivně věnovat procvičování a klást velký důraz na organizaci složek, kterou klienti využijí především při práci s digitálními fotografiemi. Internet Vzdělávání v oblasti práce s internetem pro klienty 50+ spočívá zejména v seznámení s možnostmi internetu, tj. k čemu a jak se využívá. Klienti se zajímají, když pomineme komunikaci přes internet, zejména o nakupování a vyhledávání informací spojených s jejich zájmy. Efektivní vyhledávání, seznámení s praktickými internetovými aplikacemi, jako jsou vyhledávání dopravního spojení, představení map a nalezení optimálních tras, patří mezi výchozí sdělení klienty dobře přijímané. Dobře poslouží jako odrazový můstek k další nadšené spolupráci klienta a lektora. Prioritou vzdělávacího kurzu s touto tematikou by mělo být seznámení s riziky, která vedle výhod internet skrývá. Především je třeba upozornit, že k informacím uveřejněným na internetu se může dostat kdokoliv. Jsou osoby, které se přímo soustředí na získání těchto informací a využívají je k vlastnímu obohacení, velmi často se jedná o kriminální činnost. Komunikace Pro klienty starší 50 let bývá velmi často obtížné, jak využívat, případně využívat efektivně a správně, tak aby to bylo pro ně přínosem. Proto mohou lektoři probrat jak s em pracovat, a to i v případě zkušených posluchačů. Velmi často se ukáže, že mají velké rezervy. Založení u je úvodním úkonem pro ty klienty, kteří ho nemají. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednorázovou záležitost, mohou lektoři, příp. asistenti klientům schránku založit, případně jim pomoci výraznou asistencí. Skupina osob starší 50 let bude obzvlášť lpět na zasílání příloh (velmi často fotografií). Z tohoto důvodu je případné zvážit výuku komprimačních/dekomprimačních softwarů či datové internetové služby. Komunikace Skype Skype patří mezi volně dostupný software, který svým ovládáním není složitý. Jeho ovládání je poměrně intuitivní. Využití pro klienty je zejména k telefonování, které je převážně zdarma. Stejně tak lze využít zasílání zpráv chat. Sociální sítě Sociální sítě mají v dnešní době široké použití. Jedná se silný komunikační nástroj, který mnohdy nahrazuje nebo chat. Nejrozšířenější sociální sítí je Facebook, přes který je možné sdílet fotografie i záliby. Sdružovat se lze v různých skupinách, které sdílí společný zájem. Pokud je výše uvedeno, že informace uveřejněné na internetu mohou být předmětem kriminality, pro sociální sítě toto platí obzvlášť. Důvěra, se kterou lidé svěřují svá osobní sdělení na sociálních sítích, je nebezpečná. Proto by výuka měla být zaměřená i na to, jak ochránit své soukromí a jak se chovat na sociálních sítích (klienti nesmí ohrožovat sebe ani své blízké). 48 první kroky... k založení tréninkového centra jak pracovat s cílovou skupinou? 49

Fundraising pro úplné začátečníky Bc. Jan Burda OBSAH

Fundraising pro úplné začátečníky Bc. Jan Burda OBSAH FUNDRAISING PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Národní institut dětí a mládeže Oddělení volného času prosinec 2007 OBSAH Úvod... 3 Co je fundraising a proč je důležitý?... 3 S čím se potýká?... 4 Hlavní zásady fundraisingu...

Více

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM

CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM CHCI BÝT KVALITNÍM DOBROVOLNÍKEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ

DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ 3D DEVATERO DOBRÝCH DOPORUČENÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ - ČÍM MŮŽE PŘISPĚT ŠKOLA? Příručka pro vedení základních škol a další pedagogické pracovníky Kde vzít peníze na kroužky? Co s žáky, kteří na kroužky

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová

Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Fundraising v nestátní neziskové organizaci Dětský klíč Šumperk, o. p. s. Hana Tkadlecová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na neziskový sektor v České republice.

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3

1 Sociální podnikání...2. 1.1 Proč podnikat sociálně?...2. 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Sociální podnikání...2 1.1 Proč podnikat sociálně?...2 1.2 Co je a co není sociální podnik?...3 1.3. Má mít nový sociální podnik samostatnou právní subjektivitu?...6 1.3.1. Jakou

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

OtevRených 2013 2014. strana 1

OtevRených 2013 2014. strana 1 Anotace OtevRených KurzU 2013 2014 strana 1 VEDENÍ A RÍZENÍ strana 2 Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 7 hodin Pavel Němeček Je mnoho způsobů jak vést lidi. Poznáte-li jejich klady i zápory, budete

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích

dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích dobrovolníci prokulturu dobrovolnická činnost v kulturních organizacích Praha 2011 Česká kancelář programu Culture Tento projekt

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství Sub-projekt: Výměna

1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Švýcarsko-česká spolupráce z Fondu Partnerství Sub-projekt: Výměna Když se stane úraz Analýza služeb pro pohybově postižené doplněná o příklady švýcarské praxe 1 Analýza služeb pro tělesně postižené doplněná o příklady švýcarské praxe Když se stane úraz Analýza služeb

Více

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století 0 Recenzovala: MgA. Blanka Chládková Institut umění Divadelní ústav / Česká kancelář programu Kultura Jakub Deml, Lukáš Hanus, Magdaléna Lišková

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

Marketing neziskového sektoru II.

Marketing neziskového sektoru II. Marketing neziskového sektoru II. Ing. Radim Bačuvčík Studijní opora pro studenty kombinované formy studia Studijní program: Mediální a komunikační studia Průvodce studiem předmětu Úvodní informace autora:

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více