První kroky. k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První kroky. k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let"

Transkript

1 První kroky k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let

2 První kroky... k založení tréninkového centra pro osoby starší padesáti let Petra Ištvániková Jana Pleskačová Jiří Stuchl M am aloca Praha 2014

3 Obsah Manuál vznikl v rámci projektu Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce (reg. č. CZ.1.04/5.1.01/ ). Úvodem Proč e-inkluze? Funkce tréninkového centra Jak začít? Kde a jak hledat prostory? Za co vybavit centrum? Čím vybavit centrum? Koordinátor, lektor, dobrovolník, partnerství Kde hledat cílovou skupinu? Jak pracovat s cílovou skupinou? Jak a proč propagovat? Jak financovat? Provoz a rozvoj centra Komiks: Centrum krok za krokem Slovo lektora závěrem Přílohy Seznam použité literatury M am aloca, 2014 ilustrace Barbora Olmrová, 2014 obálka a design Jana Štěpánová, 2014 ISBN:

4 Úvodem Cílem manuálu je motivovat a usnadnit zakládání tréninkových center, určených převážně pro klienty starší padesáti let s využitím již existujících aktivit podobného typu pod značkou Život online. Myšlenka potřebnosti založení tréninkových center pro osoby starší 50 let v ČR vznikla v roce Tým našeho sdružení inspirovaly aktivity dvou nestátních organizací: z Velké Británie PISCESwm c.i.c. a z Norska Seniornett. Na základě zahraničních zkušeností a analýzy aktivit u nás jsme dospěli k názoru, že v České republice chybí zaštiťující subjekt či značka pro dané aktivity. Proto jsme se rozhodli zaregistrovat a etablovat značku Život online, respektive i doménu Pod touto značkou chceme ve spolupráci s partnery rozvíjet a šířit problematiku e-inkluze osob starších padesáti let v celé ČR. Nabízíme pro současné roztříštěné aktivity jednoduchý a srozumitelný nástroj pro sdružení a zvýšení povědomí o dané problematice. Každá aktivita v rámci značky má svou vlastní autonomii a členství je zdarma. Chceme podpořit zapojování ohrožené cílové skupiny osob 50+ do společnosti. Probudit v nich zájem o nové technologie a v neposlední řadě tuto skupinu vytrhnout z izolovanosti i takové změny totiž může počítačová gramotnost přinést do každodenního života. Stejně tak chceme pomoci lektorům při práci s klienty 50+. Dopo ručení vychází z praktických zkušeností, jak s nimi pracovat, aby byla práce nejen efektivní, ale i oboustranně příjemná. první kroky... 5

5 Proč e-inkluze? proč e-inkluze? 7

6 E-inkluze jako prostředek integrace do společnosti (sociální začleňování) a zvyšování počítačové gramotnosti v ČR je velice potřebná. Současná společnost získává čím dále více charakter informační společnosti informační a komunikační technologie (dále jen IKT) ovlivňují téměř všechny oblasti společenského života. Osoby, které nemají přístup k IKT nebo s nimi neumějí zacházet, se tak mohou dostat na okraj společnosti. Se zvyšujícím se věkem se riziko sociálního vyloučení, právě z důvodu nízké počítačové integrace, zvyšuje. E-inkluze má pozitivní vliv na následující oblasti lidského života: archivace dat skenování, fotografie, databáze, kontakty; informace e-noviny a zprávy, internet, encyklopedie; finance samoobslužné bankovnictví, bezkontaktní platby; komunikace mobilní telefony, volání přes internet, , konference, sociální sítě atd.; komunikace s úřady datová schránka, centrální registry, elektronická podatelna atd.; vzdělávání e-learning, univerzita, kurzy a přednášky online, cizí jazyky atd.; práce obsluha elektronických zařízení, burza práce, přivýdělek na internetu; zábava hry, soutěže, rady, filmy, videa, knihy, cestování atd.; kreativita grafika a zpracování obrázků a fotografií, blogování, zpracování videa; přátelství sociální sítě, kluby, tematická sdružení; nakupování srovnání cen (poptávkové šetření), bezkontaktní platby, diskrétnost a rychlost nákupu. Tuto myšlenku jsme se rozhodli podpořit založením tréninkových center, ve kterých budeme předcházet výše zmíněným rizikům. Soustředit se budeme především na začlenění do společnosti v daných oblastech. proč e-inkluze? 9

7 Život online pomůže se založením každého nového centra. Nezáleží, zda má obec 20 či obyvatel, důležitá je aktivita. Neváhejte se obrátit na koordinátora center. Funkce tréninkového centra 10 první kroky... k založení tréninkového centra funkce tréninkového centra 11

8 Dobře fungující tréninkové centrum má plnit několik funkcí: Místo bezpečí a sdílení prostor pro klienty, osoby starší 50 let věku, kteří mají chuť se naučit ovládat počítač, využívat internet, založit si ovou adresu nebo účet na Skype, zpracovat digitální fotografie, případně se seznámit s dalšími vymoženostmi moderní doby. Místo poradenství lektor společně se svými asistenty umí poskytnout klientům základní informace o možnosti zakoupení počítače, notebooku, tabletu, digitálního fotoaparátu a připojení na internet. Místo pro sebevzdělání klienti, kteří přijdou do centra, mají rozdílné životní zkušenosti a také dovednosti na počítači. Lektor umí s tímto faktem pracovat, je za všech okolností taktní, a tím si získává důvěru svých klientů. Lektor umí přizpůsobit tempo, odborný jazyk a téma výuky podle aktuálního složení skupiny. Vzhledem k typu cílové skupiny umí lektor i asistenti zajistit individuální přístup ke všem účastníkům. Místo seberealizace klientům je dán prostor pro seberealizaci. Klient má možnost ovlivnit téma, kterým se skupina při výuce bude zabývat. Má možnost se podělit o své dosavadní zkušenosti s ostatními. Klient má možnost zúročit své zkušenosti předáváním svých znalostí dalším účastníkům kurzu. V případě zájmu se stane dobrovolníkem lektorem, který bude vzdělávat nově příchozí zájemce. Místo přátelství v centru je přátelská atmosféra, která motivuje klienty k návratu a ke zdokonalení svých dosavadních vědomostí a dovedností. Podporou jsou takové maličkosti, jako je přívětivý a trpělivý přístup, zohlednění funkce tréninkového centra 13

9 zdravotního stavu klienta, dobrá káva, bezbariérovost, teplo apod. Místo pro setkání a odpočinek klienti dochází do centra nejen za vzděláváním, ale i za přátelskou atmosférou. Docházka do centra se pro mnohé stává jakousi společenskou událostí, na které jim záleží a bez které si život neumí představit. I s tímto faktem by měl koordinátor a lektor počítat a nenásilně využít této skutečnosti k udržitelnosti a rozvoji centra. Jak začít? Život online zaručuje metodickou pomoc pro nastavení každého nového centra. Od nájemní smlouvy přes marketing až po fundraising. Neváhejte se obrátit na koordinátora center. 14 první kroky... k založení tréninkového centra jak začít? 15

10 Organizace nebo jednotlivec, který chce založit tréninkové centrum s využitím e-inkluze pro osoby starší 50 let, by měl v první řadě zmapovat situaci. Rozhlédnout se po okolí, jestli někde centrum již neexistuje. Pokud najde takovéto dobře fungující centrum, je vhodné svůj záměr konzultovat s jeho vedením, případně nabídnout pomocnou ruku v tomto centru. V opačném případě, kdy v jeho okolí žádné centrum neexistuje a cítí potřebnost jeho vybudování, naskýtá se tu prostor pro založení centra nového. V prvé řadě je třeba zvážit důvody, proč již podobné zařízení v místě není. Zakladatel centra by si měl reálně naplánovat: vhodnost lokality s ohledem na cílovou skupinu; kde centrum bude zohlednění bezbariérovosti a dostupnosti; otevírací dobu centra s ohledem na možnosti cílové skupiny; kdo bude v centru lektorem, asistentem; jakým způsobem získá cílovou skupinu; jak se cílová skupina dozví o záměru založení tréninkového centra; harmonogram aktivit propagace, otevření,...; rozpočet chodu centra jestli centrum bude výuku poskytovat zdarma, nebo za příspěvek? Z čeho bude placen provoz centra (nájem, energie, připojení na internet,...)? Z čeho budou hrazeny mzdové náklady koordinátora, asistenta a lektora / dobrovolnická činnost? Jsou finanční prostředky na vybavení centra (PC, notebooky, WIFI, židle, stoly,...)? získání partnerů a mecenášů centra (využití metody fundraisingu = získávání financí a služeb od firem, donátorů a jiných sponzorů); udržitelnost chodu centra za jakých podmínek je centrum životaschopné, a za jakých už není? jak začít? 17

11 Neváhejte kontaktovat zkušenější a nabídněte jim například tento manuál, který držíte v ruce. Pokud chcete začít opravdu sami, začněte s rodinnými příslušníky a přáteli. Kde a jak hledat prostory? Pro založení a dobrou radu je to nejblíže na Život online má bohaté zkušenosti se založením nových center. Neváhejte se obrátit na koordinátora center. 18 první kroky... k založení tréninkového centra kde a jak hledat prostory? 19

12 Dispozice výukových prostor a výběr adresy tréninkového centra se může lišit podle finančních možností zakládající organizace či jednotlivce s tímto záměrem. Vycházíme-li z předpokladu, že je zakladatelem nestátní nezisková organizace, jejíž příjmy jsou získávány z různých grantů, darů od sponzorů a místní podpory státní sféry, nejjednodušším řešením je se porozhlédnout po již vybudované počítačové místnosti. V ideálním případě by tato učebna nebyla například stoprocentně využívána a nabízel by se prostor pro zefektivnění využitelnosti. Nebo se naskytne vyhovující nebytový prostor, kde chybí jen počítačové vybavení a zázemí pro výuku. V ČR vzniklo mnoho takovýchto učeben v rámci realizace projektů podpořených z fondů EU nebo jinak. Ve velkých firmách často disponují také výukovými místnostmi včetně počítačového vybavení. Vhodné prostory můžeme najít například: v obecních či městských úřadech; ve školách; na farách; v kavárnách; v domovech s pečovatelskou službou; v knihovnách; v komunitních centrech; v bývalých či současných MŠ nebo ZŠ; v zázemí různých spolků (hasiči, fotbalové kluby, TJ Sokol atd.). Dalším krokem je získat majitele (provozovatele) tohoto prostoru pro myšlenku založení a prospěšnosti centra. V ideálním případě může dojít k partnerství, kdy provozovatel poskytne prostory zdarma nebo za nižší cenu, než je v místě obvyklé. Na oplátku můžeme majiteli prostor nabídnout například reklamu ve výukovém centru, na webových stránkách naší organizace apod. (Vzor Smlouvy o partnerství je Přílohou č. 1 tohoto manuálu.) kde a jak hledat prostory? 21

13 Při výběru prostor tréninkového centra bychom měli mít na paměti: dostupnost centra bezbariérovost (přízemí je ideální), dopravní dostupnost, možnost parkování; vhodná otevírací doba zohlednit časové možnosti i zvyklosti cílové skupiny (centrum by mělo být otevřeno nejméně půl hodiny před zahájením a i po skončení výuky); Za co vybavit centrum? útulnost prostor klient by se měl v centru cítit bezpečně a pohodlně, vhodné jsou menší prostory; vybavení vybudované technické zázemí včetně rychlého internetového připojení, možnost malého občerstvení, sociální zázemí, pohodlné židle, dobré osvětlení, teplo,...; Doporučujeme obracet se na subjekty se sídlem či budovou, které s danou cílovou skupinou již pracují. Knihovna je ideální případ. V obcích s malou občanskou vybaveností poslouží pro začátek i hospoda či klubovna fotbalistů, pokud je dostupný internet. Jak takové centrum vypadá, můžete zhlédnout na Například v Kolíně je moc pěkné. Neváhejte se obrátit na koordinátora center. 22 první kroky... k založení tréninkového centra za co vybavit centrum? 23

14 Jak bylo již zmíněno, je třeba využít nejprve stávajících zdrojů a na bídky (vybavené učebny ve školách, ve firmách, na úřadech, v kni hovnách apod.). Následně přichází na řadu fundraising (sys te ma tická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců). Kdo centrum může podpořit: sponzoři, donátoři; finanční podpora z grantových řízení; podpora místní samosprávy, církví, spolků; dobrovolnická činnost a svépomoc. V ideálním případě by se měl chod center udržet nízkonákladově. Při sestavení rozpočtu by měl být kladen důraz na krátkou dojezdovou vzdálenost lektora a asistenta do centra (využití především místních lidských zdrojů), na partnerství a nabídky ke spolupráci. V neposlední řadě si své lektory v centru vychovávat. To vše může v rozpočtu chodu centra hrát velkou roli. Na následující straně najdete příklad rozpočtu centra. za co vybavit centrum? 25

15 Příklad rozpočtu fungujícího centra ve městě Kolín (2. pololetí 2013): Položka Lektor Nájemné (včetně internetového připojení a pronájmu 5 stabilních PC) Náklad 4 x 400, Kč /měsíc 1000, Kč /měsíc Čím vybavit centrum? Občerstvení (káva, pečivo) Režijní náklady (telefon, cestovné atd.) Dobrovolníci / asistenti lektora Celkem za měsíc Celkem za rok 4 x 150, Kč /měsíc 500, Kč /měsíc 0, Kč /měsíc 3700, Kč , Kč 26 první kroky... k založení tréninkového centra čím vybavit centrum? 27

16 Tréninkové centrum nemusí být vybaveno nejnovější počítačovou technikou. Hlavní prioritou je, aby počítače, notebooky byly vždy funkční a spolehlivé. Je dobré být ve spojení s IT technikem, který by dle potřeby zajistil funkčnost vybavení, popřípadě funkčnost internetového připojení notebooků, které klienti sami vlastní. Koordinátor centra jej může najít například i mezi příbuznými a přáteli klientů, někdy dokonce službu nabídne zdarma nebo za zvýhodněných finančních podmínek, což může být pro centrum vel kým přínosem. Nabízí se tu spolupráce i s IT techniky subjektu, který PC učebnu nabídl pro využití e-inkluze po osoby starší 50 let věku. Pro klienty je důležitým faktorem příjemné prostředí a zázemí. Je vhodné volit například stoly se židlemi, které jsou pohodlné. Ve výukové místnosti je třeba zajistit čistotu, světlo i teplo. Počítače a příslušenství Nejrozšířenějším učebním nástrojem je notebook a myš. Dostačující jsou notebooky z levnější řady. Další možností je pronájem již zařízené učebny, ve které jsou většinou klasické stolní počítače a veškeré zázemí, potřebné k výuce PC znalostí. Počtu příchozích klientů by se měl přizpůsobit počet výukových míst. Je ke zvážení, zda by si klienti mohli přinést vlastní notebook. Pro klienty je práce na svém vybavení velkým přínosem, nicméně může to být komplikace pro lektora. Proto je vhodné pro tento typ výuky zvolit individuální přístup, případně velmi malou skupinu. Nezbytnou součástí výuky počítačových znalostí je projektor, který je připojen na lektorský počítač. Klienti tak mohou sledovat krok po kroku, jak lektor pracuje. Ukázka výuky na projektoru může být vodítkem také pro asistenta lektora. Další hardware, se kterým je vhodné klienty seznámit, může být tiskárna. U výuky například Wordu je třeba alespoň její instalace na klientských počítačích, už z toho důvodu, aby vůbec byla zpřístupněna nabídka nastavení stránek a tisku. čím vybavit centrum? 29

17 Podle typu počítačového kurzu lze klientům přiblížit zařízení typu flash disk, tablet, scanner, digitální fotoaparát, externí hard disk apod. Software Vzhledem k rychlému vývoji softwarových produktů by si měli lektoři a především pořadatelé kurzu překontrolovat, zda na všech školicích počítačích jsou shodné verze softwaru. Obzvláště u výuky základní gramotnosti PC je i nepatrný rozdíl mezi počítačem lektora a klienta matoucí. Typickým příkladem mohou být nové Windows 8. Pro výuku jsou vhodné programy z řady volně dostupného soft waru. V nabídce, široce rozšířené, jsou např. produkty z řady Open Office či využití internetových programů (Cloud computing). Zdarma se dají využít např. Google dokumenty apod. Na počítači, notebooku by neměly chybět webové prohlížeče. Mezi nejznámější patří (seřazeny podle počtu uživatelů) Goo gle Chro me, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Max thon. Pro zobrazení některých zvláštních součástí webové stránky, jako jsou Flash animace nebo Java applety, je třeba prohlížeč doplnit o specializované zásuvné moduly. Koordinátor, lektor, dobrovolník, partnerství Dbejte vždy na aktuální potřeby klientů a zároveň se snažte mít jednotný operační systém. Obecně platí, čím více verzí máte, tím pomaleji se dostaví výsledky. Život online nepodporuje pouze jednoho výrobce softwaru či hardwaru. Neškatulkujeme klienty dle značek, pomáháme jim dle jejich potřeb, nikoliv firemních zájmů. Neváhejte se obrátit na koordinátora center. 30 první kroky... k založení tréninkového centra koordinátor, lektor, dobrovolník, partnerství 31

18 Koordinátor tréninkových center Nejbližšího koordinátora center najdete vždy na stránkách na interaktivní mapě včetně kontaktu a profilu. Jedná se o prověřené a schopné lidi s dlouholetou praxí. Koordi nátora jmenuje a vybírá tým Života online na základě vlastních zkušeností či doporučení partnerů. Základními kritérii pro výběr koordinátora je dlouhodobá praxe, spolupráce a aktivní přístup v oblasti e-inkluze. V případě zájmu stát se koordinátorem se obraťte na mamaloca.cz. Lektor tréninkového centra Lektor by měl splňovat následující charakteristiky: výrazná empatie a trpělivost; odbornost, lektorské schopnosti a dovednosti; zájem o novinky v oboru a o novinky výukových technik, zájem o práci s cílovou skupinou; umět motivovat cílovou skupinu; umět pracovat v týmu (úzká spolupráce s asistenty a koordinátorem). Vhodné lektory můžeme najít nejen mezi aktivními lidmi na trhu práce, ale také mezi seniory. Vhodnými adepty jsou studenti pedagogiky, kteří potřebují získat praxi, ale i studenti IT oborů. Než se s lektory uzavře dlouhodobější dohoda, je třeba si jejich dovednosti prověřit v praxi. Nové lektory je vhodné zapojit nejprve jako asistenty, aby nabyli jistotu v přístupu k cílové skupině. koordinátor, lektor, dobrovolník, partnerství 33

19 Dobrovolník tréninkového centra Dobrovolník by měl splňovat následující charakteristiky: výrazná empatie a trpělivost; základní znalost práce na počítači a ovládání nejčastějších programů uživatelským způsobem; zájem o práci s cílovou skupinou; umět motivovat cílovou skupinu; umět pracovat v týmu (úzká spolupráce s lektorem). Kandidáty na asistenty/dobrovolníky můžeme najít také mezi aktivními lidmi na trhu práce, mezi seniory, nebo naopak mezi absolventy, ale také mezi rodiči na rodičovské či mateřské dovolené. V neposlední řadě mezi již dobře fungujícími dobrovolnickými centry nebo komunitami podporujícími svépomoc. Lektoři i dobrovolníci musí mít na paměti respekt vůči svým klien tům, kteří jsou mnohdy zkušenějšími v oblasti života. Vzhledem k cílové skupině je třeba se obrnit trpělivostí a vybavit se úsměvem. Pozitivní přístup je třeba uplatnit ve všech oblastech vzdělávání skupiny 50+. Partnery center se mohou stát firmy, státní organizace, spolky i jednotlivci. Při jejich hledání je třeba se zaměřit na místní subjekty, neboť právě oni mají k místu a klientům často nejbližší vztah. Partnery lze najít také mezi velkými firmami, které pracují v oboru (například prodej IT techniky, provozovatele webových portálů) a nejsou nikterak spjati s místem realizace. Dalšími potencionálními partnery se mohou stát nestátní neziskové organizace, které pracují se stejnou cílovou skupinou, nebo pořádají vzdělávací kurzy. Život online disponuje mobilní učebnou a kontakty na mnoho prověřených a schopných lektorů. Stačí se jen obrátit na nejbližšího koordinátora center. Předpoklady pro uzavření partnerství Partner tréninkového centra IT dovedností by měl mít trvalý zájem o danou problematiku, cílovou skupinu, udržitelnost a především rozvoj centra. Partnerství může přinést centru finanční podporu formou vyššího daru nebo i drobného příspěvku. Dále se dají využít nabídky služeb, které lze také finančně vyčíslit a jsou pro chod centra přínosem. Neopomenutelné je také mediální partnerství například formou propagace existence a potřebnosti centra známou tváří (např. herec, spisovatel, odborník, místní patron,...). 34 první kroky... k založení tréninkového centra koordinátor, lektor, dobrovolník, partnerství 35

20 Kde hledat cílovou skupinu? kde hledat cílovou skupinu? 37

21 Cílovou skupinou pro výuková centra jsou nezaměstnaní i zaměstnaní lidé aktivní na trhu práce nebo lidé, kteří jsou v důchodovém věku a jsou aktivní. Společným rysem pro obě tyto skupiny je neznalost nebo povrchní znalost v IT dovednostech a dosažení věku nad 50 let. Odlišnými znaky může být motivace, výukové tempo, požadavky na časový prostor o pauzách apod. Cílovou skupinu můžeme nalézt: na pobočkách Úřadů práce; ve firmách s velkým podílem pracovníků nad 50 let; v existujících seniorských centrech nebo v klubech důchodců; v existujících nestátních neziskových organizacích a spolcích pracujících s lidmi staršími 50 let věku (TJ Sokol, zahrádkáři, kluby žen,...); v místních církevních komunitách; v knihovnách, studovnách a kavárnách; v lékařských zařízeních. Pro začátek je dobré začít u svých přátel a rodinných příslušníků. Následně hledejte vždy společného jmenovatele dle možností obce. Doporučujeme oslovit praktické lékaře či zubaře. kde hledat cílovou skupinu? 39

22 Jak pracovat s cílovou skupinou? jak pracovat s cílovou skupinou? 41

23 Osoby, které docházejí do výukových tréninkových center, jsou motivováni sami sebou, případně svým okolím. Klienti tohoto druhu jsou skvělými partnery pro lektory. Na školení se těší, mají snahu a připravují se. Rádi žertují, jsou veselí, jsou to lidé s velkým obecným přehledem a životními zkušenostmi. Prvotní motivací této skupiny je zůstat v kontaktu. Tzn., zajímají ji převážně komunikační nástroje, jakými jsou , Skype, a s tím dále související internet a sociální sítě. Současně se tím jejich zájem soustředí na digitální fotografie. V dnešní době, kdy je pro mnohé pracující obtížné nechat zhmotnit své digitální fotografie na papír, jsou rodiče, prarodiče (50+) nuceni si poradit s touto situací sami. A vyhledávají kurzy digitální fotografie. Vzhledem k věku cílové skupiny je třeba, aby se lektor přizpůsobil klientům. V praxi to znamená, že je vhodné převzít názvosloví, které si klienti sami vytvoří. Přístup ke klientům Většinou se jedná o motivovanou skupinu, která má svá zásadní speci fika. Obzvlášť je-li lektorem někdo z mladší generace, měl by respektovat některé podstatné skutečnosti. Zejména pak to, že se jedná o generaci, která: účast na akcích tohoto typu bere jako společenskou událost dámy chodí běžně v kostýmu a pánové v obleku, pro navázání dobrého vztahu je vhodné se jim v tomto přizpůsobit; má už něco za sebou mají bohaté životní i pracovní zkušenosti, přesto např. neumí používat myš. V podobných situacích musí být lektor obzvláště citlivý. Ani drobné narážky nebo cynismus sem nepatří; jak pracovat s cílovou skupinou? 43

24 nebude obtěžovat z tohoto důvodu je individuální přístup důležitý. Klienti si o pomoc řeknou zřídka. Proto je vhodné je kontrolovat, nahlížením přes rameno či přímým dotazem, jak zvládli danou situaci. Lektor pro tuto skupinu nemusí oplývat dokonalými znalostmi v oblasti IKT. Daleko důležitější je jeho citlivý a trpělivý přístup. Klienti ocení příjemné ovzduší, legraci, lidskost a úsměv. Délka výukového dne Většinou se jedná o kurzy zájmové. Z tohoto důvodu, a s přihlédnutím k věku účastníků, jsou vhodnější kratší časové dotace, s častějším opakováním a delším trváním kurzu (např. 2x týdně, po dobu tří měsíců). Klientům bohatě stačí dvě až tři výukové hodiny v pevně stanovených dnech, opakování záleží na typu kurzu. Je dobré rozpětí výukových hodin nastavit tak, aby měli klienti i prostor ke konverzaci mezi sebou. Toho lze dosáhnut např. delší přestávkou. Ze zahraničních zkušeností a ze zkušeností v pilotním centru realizovaném v rámci našeho projektu Přenos znalostí v oblasti e-inkluze osob starších 50 let na trhu práce lze doporučit výuku po dobu maximálně 3 hodin, včetně 15 20minutové přestávky. Délku výuky je však vždy vhodné přizpůsobit cílové skupině, která se bude vzdělávání účastnit. Při rozhodování se o délce kurzu i časové skladbě bloků je vhodné přihlédnout i k dalším faktorům, jako je třeba dopravní obslužnost. Prostředí S přihlédnutím k typu účastníků kurzu a jejich spokojenosti by prostředí mělo mít jistou úroveň. Mělo by být příjemné, lidské a optimistické. Klienti by měli mít možnost dát si kávu, čaj, měl by být vyčleněn dostatečný prostor ke konverzaci. Pozitivní dojem z prostředí se projeví i na tom, že se klienti (tedy převážně klientky) zapojí do zajištění občerstvení z vlastních zdrojů. Domácí koláče či jiné pochutiny jsou příjemným zpestřením. Počet klientů ve skupině Klienti začátečníci potřebují individuální přístup. Ve velké skupině nelze zaručit optimální přístup a pro klienty i lektory je situace značně nekomfortní. Proto jsou vhodné malé skupiny o počtu max. 7 osob. V případě, že má lektor k dispozici asistenta, je možné skupinu rozšířit. V našem pilotním tréninkovém centru jsme měli patnáct klientů, jednoho lektora a dva asistenty. Bylo pořád co dělat. Forma předávaných informací Na základě výše uvedeného je již mnohokrát zmiňovaný, citlivý přístup s úsměvem na tváři důležitější než velké množství informací. Lektor musí být velmi trpělivým člověkem, který se umí vcí tit 44 první kroky... k založení tréninkového centra jak pracovat s cílovou skupinou? 45

25 do situace druhých. A z toho by měla vycházet celá forma předávaných informací. To, že je opakování matka moudrosti, tady platí mno ho ná sobně. Jako výukové materiály lze opět doporučit učebnice informatiky pro základní školy, které jsou klienty velmi dobře přijímány. Je dobré dát prostor k zapsání právě získaných dovedností. Klienti si píší kuchařku, kde mají svými slovy popsány krok zákrokem postupy práce. Učební pomůcky hardware V dnešní době rychlého pokroku, kdy během 10 let se na trhu objevila nepřeberná řada elektronických přístrojů sloužících ke komunikaci, je učebních pomůcek, které by skupina 50+ mohla využívat, opravdu mnoho. Mnohdy by je ani nenapadlo zakoupit takový přístroj, většinou jej dostanou jako dárek od svých blízkých. Mezi základní pomůcky patří stále stolní počítač (PC) či notebook. Kromě nich se často klienti obrací i spotřebami ovládat jiné zařízení, například: Telefony Jedná se o mobilní telefony, tzv. chytré telefony (smartphony), s dotykovým ovládáním. Nabídka na trhu je doslova obrovská a telefony jsou k dispozici v různých variantách, velikostech i vybavení. Zásadním rozdílem je operační systém, např.: Android různé druhy výrobců; Windows různé druhy výrobců; ios Apple. Výhodou chytrých telefonů je, že klientům mohou zpřístupnit internet, digitální fotografii i různé možnosti komunikace, nejen tu telefonní. Přes chytrý mobilní telefon je možné surfovat na internetu, ovat, skypovat, připojit se na sociální sítě, fotografovat atd. Další výhodou mobilního přístroje tohoto druhu je možnost zvolit velikost přístroje podle potřeb klienta. A stejně tak i přizpůsobit velikost zobrazení (písma). Chytré telefony, díky široké nabídce aplikací, je možné využít nejen z hlediska bezpečnosti klienta, ale i pro jeho zábavu a udržení mozkové aktivity. Vzhledem k rozsáhlým možnostem chytrých telefonů je vhodná individuální výuka, případně malé skupiny se stejnou verzí operačního systému, ideálně se stejným přístrojem. Tablety Tablety lze zjednodušeně charakterizovat jako velké chytré telefony se všemi jejich možnostmi (některé tablety nelze využít pro telefonování), viz kapitola Telefony. Výhoda tabletů pro klienty 50+ spočívá především v jejich velikosti a intuitivním ovládání. Výhodou a současnou nevýhodou je dotykové ovládání. Pro člověka, který není svázán návyky z počítače, je dotykové ovládání tabletu příjemné v tom, že prstem ukáže na to, co potřebuje spustit (otevřít). Velikost tabletu umožňuje klientům 50+ širší použitelnost a komfortnější užívání, a to nejen velikost písma, prohlížení fotografií, filmů, ale i čtení elektronických knížek může být pro klienty se zhoršujícím se zrakem příjemným zpestřením. Velmi vhodné je ukázat klientům užitečné a zábavné aplikace. Osvědčily se především aplikace vhodné k cestování (mapy, průvodce, sport tracker apod.) a vizuální efekty pro jednoduchou úpravu fotografií. 46 první kroky... k založení tréninkového centra jak pracovat s cílovou skupinou? 47

26 Co učit? Základní PC gramotnost V rámci základní počítačové gramotnosti je dobré začít základními informacemi jak zapnout a vypnout počítač. Dalším krokem je seznámení s klávesnicí a myší. Jako skvělý vý u kový program pro práci s myší lze použít Malování, kde klienti velmi rychle zapomenou na ostych z neznámého a vracejí se do děts kých let. Ukládání a otevírání souborů lze velmi snadno natrénovat na zmiňovaném Malování, kdy účastníci své výtvory ukládají a znovu otevírají za použití různých nástrojů. Je třeba se také intenzivně věnovat procvičování a klást velký důraz na organizaci složek, kterou klienti využijí především při práci s digitálními fotografiemi. Internet Vzdělávání v oblasti práce s internetem pro klienty 50+ spočívá zejména v seznámení s možnostmi internetu, tj. k čemu a jak se využívá. Klienti se zajímají, když pomineme komunikaci přes internet, zejména o nakupování a vyhledávání informací spojených s jejich zájmy. Efektivní vyhledávání, seznámení s praktickými internetovými aplikacemi, jako jsou vyhledávání dopravního spojení, představení map a nalezení optimálních tras, patří mezi výchozí sdělení klienty dobře přijímané. Dobře poslouží jako odrazový můstek k další nadšené spolupráci klienta a lektora. Prioritou vzdělávacího kurzu s touto tematikou by mělo být seznámení s riziky, která vedle výhod internet skrývá. Především je třeba upozornit, že k informacím uveřejněným na internetu se může dostat kdokoliv. Jsou osoby, které se přímo soustředí na získání těchto informací a využívají je k vlastnímu obohacení, velmi často se jedná o kriminální činnost. Komunikace Pro klienty starší 50 let bývá velmi často obtížné, jak využívat, případně využívat efektivně a správně, tak aby to bylo pro ně přínosem. Proto mohou lektoři probrat jak s em pracovat, a to i v případě zkušených posluchačů. Velmi často se ukáže, že mají velké rezervy. Založení u je úvodním úkonem pro ty klienty, kteří ho nemají. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednorázovou záležitost, mohou lektoři, příp. asistenti klientům schránku založit, případně jim pomoci výraznou asistencí. Skupina osob starší 50 let bude obzvlášť lpět na zasílání příloh (velmi často fotografií). Z tohoto důvodu je případné zvážit výuku komprimačních/dekomprimačních softwarů či datové internetové služby. Komunikace Skype Skype patří mezi volně dostupný software, který svým ovládáním není složitý. Jeho ovládání je poměrně intuitivní. Využití pro klienty je zejména k telefonování, které je převážně zdarma. Stejně tak lze využít zasílání zpráv chat. Sociální sítě Sociální sítě mají v dnešní době široké použití. Jedná se silný komunikační nástroj, který mnohdy nahrazuje nebo chat. Nejrozšířenější sociální sítí je Facebook, přes který je možné sdílet fotografie i záliby. Sdružovat se lze v různých skupinách, které sdílí společný zájem. Pokud je výše uvedeno, že informace uveřejněné na internetu mohou být předmětem kriminality, pro sociální sítě toto platí obzvlášť. Důvěra, se kterou lidé svěřují svá osobní sdělení na sociálních sítích, je nebezpečná. Proto by výuka měla být zaměřená i na to, jak ochránit své soukromí a jak se chovat na sociálních sítích (klienti nesmí ohrožovat sebe ani své blízké). 48 první kroky... k založení tréninkového centra jak pracovat s cílovou skupinou? 49

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy. Filip Hrazdil

Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy. Filip Hrazdil Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy Filip Hrazdil Vzdělávání veřejnosti v KMO Vzdělávací akce pro děti a mládež, studenty (skupinové) lekce informačního vzdělávání a tematické besedy

Více

Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů. Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku

Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů. Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku Základy fundraisingu Ing. Pavel Němeček Aliance lektorů a konzultantů Projekt Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku Obsah modulu Co je to fundraising? Pyramida dárců aneb jak to funguje Fundraisingové

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Fundraising pro úplné začátečníky Bc. Jan Burda OBSAH

Fundraising pro úplné začátečníky Bc. Jan Burda OBSAH FUNDRAISING PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Národní institut dětí a mládeže Oddělení volného času prosinec 2007 OBSAH Úvod... 3 Co je fundraising a proč je důležitý?... 3 S čím se potýká?... 4 Hlavní zásady fundraisingu...

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Elektronická média ve výuce

Elektronická média ve výuce Elektronická média ve výuce Svět nabírá na obrátkách, vývoj technologií člověk stačí sledovat už jen tak tak ve svém vlastním oboru. Ve školství bychom měli tyto technologie nejen sledovat, ale navíc i

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Jak učit seniory počítačovým dovednostem. Konference knihovny současnosti, Olomouc, Studijní a vědecká knihovna v HK

Jak učit seniory počítačovým dovednostem. Konference knihovny současnosti, Olomouc, Studijní a vědecká knihovna v HK Jak učit seniory počítačovým dovednostem Konference knihovny současnosti, Olomouc, 7. 9. 2016 Lenka Málková Studijní a vědecká knihovna v HK 1 Obsah Učit versus naučit Pojem senior Stárnutí a změny s tím

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Registrační dotazník pro seniory. Mobilní telefony

Registrační dotazník pro seniory. Mobilní telefony Registrační dotazník pro seniory Maltézská pomoc, o.p.s. centrum Olomouc za přispění Statutárního města Olomouc realizuje projekt vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií. Tento dotazník slouží

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

MĚSÍC PROSINEC. Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. MĚSÍC PROSINEC Kdo jsme Jsme ambulantní a terénní sociální služba patřící pod Diecézní charitu Brno. Sídlíme na tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Náplní naší služby je pomáhat nezaměstnaným při řešení jejich

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 17. srpna 2016 ROZPOČET PROJEKTU návod k vyplnění Rozpočet projektu uvádí plánované náklady celého projektu a zvlášť náklady hrazené z dotace

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

50+ NENÍ HANDICAP. Zpátky do práce lze i v mém věku. metodika projektu CZ 2.17/2.1.00/37052 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název regionálního individuálního projektu Registrační číslo projektu Zpátky do práce lze

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Charakteristika kurzu AEC

Charakteristika kurzu AEC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu AEC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST

Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Výstupy z pracovní skupiny ČTENÁŘSKÁ A MATEMATICKÁ GRAMOSTNOST Vymezení problémových oblastí a klíčových problémů Problémové okruhy ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Vysoký počet žáků v hodině hlavně ve velkých školách

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Dobrovolníci ve veřejných knihovnách ČR

Dobrovolníci ve veřejných knihovnách ČR Dobrovolníci ve veřejných knihovnách ČR Rekvalifikační knihovnický kurz listopad 2016 Mgr. Zuzana Ježková Mýty o dobrovolnictví dobrovolnictví není amatérismus dobrovolnictví není zcela zadarmo dobrovolníci

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost?

Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? Komunikace užitečnosti NNO navenek Vytvořeno pro Asociaci veřejně prospěšných organizací PROKÁZAT = ZMĚŘIT aneb může nezisková organizace obhájit svoji užitečnost? 2. května 2013 Dnešní program jak formulovat

Více

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM

Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Petr Šebek IBM Česká republika Rovné příležitosti pro všechny generace @ IBM Podpora hodnot napříč generacemi E-mail: petr_sebek@cz.ibm.com Svět stárne = generační dopad na IBM populaci IBM populace rozdělená

Více

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, Workshop KREDO, Praha,

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová,  Workshop KREDO, Praha, Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, www.fundraising.cz Workshop KREDO, Praha, 15. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Proč vytvářet absolventské programy? Fundraising ze soukromých zdrojů je pro univerzitu

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele

Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách č. CZ.1.07/1.3.00/51.0020 Implementace E-learningového prostředí Office 365 mezi školní uživatele Kromě technické implementace Office 365 na školu je naprosto

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více