ZPRÁVA. č. Z Kontrola zařízení odsiřovací jednotky Plzeňské energetiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA. č. Z Kontrola zařízení odsiřovací jednotky Plzeňské energetiky"

Transkript

1 Defektoskopie a diagnostika na zařízení Průmyslové horolezectví Poskytování technických služeb ALBE technik s.r.o., Golovinova 2062 Kadaň tel ; ZPRÁVA č. Z Kontrola zařízení odsiřovací jednotky Plzeňské energetiky Objednatel: Plzeňská energetika, a.s. Datum provedení kontroly: až Počet listů: 16 Forma předání zprávy: Elektronicky em dne Vypracoval: Aleš Beránek 0

2 Kontrola odsiřovací linky proběhla v termínu až při plánované letní odstávce. Kontrola byla provedena pomocí horolezecké techniky. Kontrolované části odsiřovací linky: 1. Vstupní kouřové hrdlo do absorbéru 2. Absorbér 2.1. Hrubý odlučovač kapek 2.2. Jemný odlučovač kapek, prostor nad odlučovačem - kónus 2.3. Vnitřní vestavba v prostoru rozstřiku suspenze 2.4. Stěna absorbéru 2.5. Potrubí oxidačního vzduchu, sací koše, míchadla 2.6. Dno absorbéru 3. Komín 4. Nádrž zahuštěného sádrovcového kalu Provedené kontroly: - Vizuální kontrola přímá - Vizuální kontrola nepřímá - endoskopem - Zkouška neporušenosti ochranného pogumu elektrickým průrazem - Měření tlouštěk ochranného pogumu - Fotodokumentace 1

3 1. Vstupní kouřové hrdlo do absorbéru. Kouřové hrdlo je před vstupem do absorbéru opatřeno ochrannou teflonovou fólií. Obdélníkový profil vstupního hrdla a prostup surových spalin je značně zúžen hradbou nánosů spalinových produktů, viz foto 1. Tyto nánosy byly odborně odstraněny tak, aby nedošlo k poškození teflonové tapetáže hrdla vstupního kouřovodu. Po odstranění nánosů byla provedena kontrola celistvosti a neporušenosti ochranné fólie, a to vizuálně a zkouškou elektrickým průrazem. V ochranné fólii bylo nalezeno 7 vad typu odtržení krytek kotvících nýtů, 2x proseknutí fólie a 4x trhlina ve svaru fólie. Poškozením fólie dochází k netěsnosti ochrany a agresivní zplodiny spalin mohou vnikat k základnímu plechu konstrukce kouřovodu. Všechny zjištěné vady ve fólii byly opraveny zatavením netěsností teflonovým drátem (foto 2 a 3). Foto 1. Zanešené hrdlo vstupního kouřovodu. Foto 2. Utržená krytka nýtu. Foto 3. Oprava zatavením netěsnosti fólie. 2

4 Tkaninový kompenzátor je po směru proudění spalin chráněn plechovým krytem. Kompenzátor je silně poškozený. Vnitřní kyselinovzdorná vrstva je rozpadlá. Termo-izolační výplň kompenzátoru se drolí a vypadává, viz foto 4 a 5. Foto 4. Foto Absorbér Hrubý odlučovač kapek. Část hrubého odlučovače byla po jeho havárii v roce 2017 vyměněna. V sestavě kazet hrubého odlučovače nejsou žádná viditelná poškození. Na stěně absorbéru pod kazetami hrubého odlučovače se během provozu tvoří masivní nálepy sádrovce. Jsou rozmístěny po celém obvodu absorbéru, foto 6. V těchto místech zjišťujeme i zanešení kazet hrubého odlučovače. Mezi lamelami kazet jsou zbytky ztvrdlé sádrovcové suspenze, foto 7. Všechny nálepy na stěně pod odlučovačem kapek byly odstraněny a celý odlučovač kapek byl vyčištěn pomocí tlakové vody. Foto 6. Foto 7. 3

5 2. 2. Jemný odlučovač kapek. Kazety jemného odlučovače kapek jsou vizuálně bez závad. V rámci údržby byly pouze propláchnuty a vyčištěny tlakovou vodou. Odsířený plyn, zbavený podílu vody, vstupuje kónusovým profilem do válcové části komína. Pogum stěny nad odlučovačem a v kónusu je na povrchu zpuchřelý, shodný se stavem pogumu komínu, popsaném v odstavci Vnitřní vestavba v prostoru rozstřiku suspenze. Silné nánosy ztvrdlé suspenze musely být odstraněny i z vestaveb a z rozváděcího potrubí. Několik rozstřikovacích trysek bylo i s částí rozváděcího potrubí zanešeno zevnitř ztvrdlou suspenzí. Trysky a potrubí byly vyčištění tlakovou vodou za použití rotační kanalizační trysky. Vizuální kontrolou opláštění nosníků vestavby v úrovni + 18,3 m podpírajících rozváděcí potrubí, byla nalezena místa s abrazivním opotřebením způsobeným suspenzí tryskající nejblíže umístěných z trysek. Opláštění je tvořeno krytem z polypropylenu. Na třech místech vestavby třetí sprchové roviny došlo k úplnému prošlehání polypropylenu a ocelový profil nosníků začíná korodovat, foto 8 a 9. Znaky abraze jsou vidět na dalších nosnících, a to i na druhé a první sprchové rovině. Foto 8. Foto 9. Dtto. Detail. Při kontrole vnějšího povrchu potrubí byly nalezeny děravé nátrubky, na které jsou uchyceny rozstřikovací trysky, viz foto 10. Kritický stav některých nátrubků potvrzuje i kontrola vnitřního povrchu stěny provedená endoskopem, foto 11. Podobně jsou na tom i nátrubky trysek na druhé a první sprchové rovině. Na tento stav jsme již upozornili ve zprávě Z z kontroly provedené v roce Opravu vestaveb zajišťuje pro Plzeňkou energetiku a.s. jiný dodavatel. Na druhé sprchové rovině kt. + 16,5 m byl zaznamenán ulomený nátrubek potrubí s rozstřikovací tryskou, foto 12. K utržení nátrubku s tryskou došlo také na první sprchové rovině kt. + 14,7 m. Loni jsme upozornili na jednu poškozenou trysku, která má uraženou přední část keramické misky, foto 13 a 15. Ostrý proud suspenze z této poškozené trysky, měl za následek, výrazný bodový ošleh pogumu stěny absorbéru. Jedna z trysek má ulomenou spodní podpěru potrubí. Všechny závažné vady a poškození, které bylo nutné ihned opravit, jsou zakresleny ve schématech č.1 až 3 přílohy zprávy. 4

6 Foto 10. Foto 11. Foto 12. Foto Stěna absorbéru. Stěna absorbéru v prostoru sprchové zóny spalin. V pogumu stěny absorbéru v oblasti sprchové zóny jsou boule obsahující kapalinu. Za nebezpečné z hlediska bezporuchového provozu zařízení považujeme ty boule, které jsou ve spojích pásů pogumu. V úrovni mezi první a druhou sprchovou rovinou jsme řešili dvě místa s boulí, s následně otevřeným spojem pogumu, viz foto 14 a výše popsaný zeslabený pogum proudící suspenzí z poškozené trysky. Z otevřených spojů pogumu vytékají korozní zplodiny napadeného základního plechu stěny absorbéru. Pozice poškození jsou zakresleny ve schématech přílohy zprávy. Tato tři místa jsme opravili, viz foto 15. 5

7 Foto 14. Foto 15. Stěna absorbéru pod sprchovou zónou. Stěna absorbéru je poseta množstvím boulí o průměru 20 až 120 mm. Boule obsahují čirou kapalinu. Tento stav dokumentujeme několik let zpět. Počet a velikost boulí se během provozování zařízení mírně zvyšuje. Svrchní vrstva pogumu je hladká nasáklá kapalinou. Vizuální kontrolou a zkouškou elektrickým průrazem bylo nalezeno několik poškození ochranného pogumu stěny absorbéru. Jedná se o vady typu otevřený spoj pásů gumy, proseknutí pogumu, odtržený pogum od stěny absorbéru s obnažením ocelového plechu a následnou korozí. Zjištěné vady jsou zakresleny ve schématu rozvinutého pláště absorbéru, viz obr.1 a foto 16 až 19. Měřením tlouštěk pogumu nebylo zjištěno žádné plošné zeslabení ochranného pogumu, viz tab. 1. Foto 16. Proseknutý pogum. Foto 17. Otevřený spoj pásů gumy. 6

8 Foto 18. Odtržený pogum prostupu oxidačního potrubí. Foto 19, 19a. Odtržený pogum stěny absorbéru za míchadlem. Foto 20, 21. Poškození pogumu absorbéru jsme opravili. 7

9 Obr. 1. Rozvinutý plášť absorbéru s vyznačením nalezených vad v pogumu stěny. Sprchová zóna A A a A Vstupní kouřovod Foto 18 a 20 a a a Foto 19 a 21 a... netěsnost ve spoji pogumu stěny ošlehaný pogum.. proseknutý pogum. odtržený pogum stěny absorbéru odtržené krytky teflonové fólie v kouřovodu roztržené svary teflonové fólie v kouřovodu Tab. 1. Stěna v oblasti rozstřiku suspenze - sprchová zóna Naměřené tloušťky pogumu absorbéru [mm] 6,20 6,10 6,18 6,37 6,11 6,13 6,30 6,10 6,02 6,22 6,19 5,99 5,69 6,13 6,01 6,02 5,88 6,15 6,16 6,26 Stěna pod rozstřikem 4,13 4,04 4,00 4,11 4,12 3,96 3,76 3,99 4,20 4,19 4,21 4,00 4,00 4,06 4,13 4,48 4,02 3,80 3,95 3,96 Stěna 1m nad dnem abs. 7,96 8,36 8,45 8,19 8,26 8,36 8,40 8,41 8,09 8,30 Dno absorbéru 8,15 8,18 8,27 8,09 8,22 8,16 8,17 8,05 8,00 8,07 8

10 2.5. Potrubí oxidačního vzduchu, sací koše, míchadla suspenze. Dvě ze tří potrubí oxidačního vzduchu byly neprůchozí, zanešené ztvrdlou suspenzí. Zanešené bylo také potrubí havarijního přepadu hladiny suspenze v absorbéru. Filtrační koše sání suspenze byly ucpány z cca 30%. Potrubí oxidačního vzduchu, přepad a sací koše, jsme vyčistili. Na potrubí a na sacích koších nebyly zjištěny žádné vady. Míchadla suspenze nesou známky jen mírného opotřebení. Pouze plocháče na koncích lopatek mají suspenzí vybroušené důlky Dno absorbéru. Kontrola dna byla provedena po dokončení čištění absorbéru. Zkouškou elektrickým průrazem nebylo zjištěno žádné poškození pogumu. Upravena byla pouze hrana jedné ze starších oprav. Odtržený okraj jsme zabrousili a zatmelili. 3. Komín. Kontrola ochranného pogumu vnitřní stěny komínu byla provedena pomocí horolezecké techniky, foto 22. V ochranném pogumu komínu evidujeme velké množství boulí. Jejich počet byl přesně mapován při kontrole v roce Při porovnání tehdy vyznačených referenčních míst se současným stavem lze říci, že počet a velikost boulí se nemění, foto 23, 24. V tomto ohledu se stav pogumu stabilizoval. Ale, povrch pogumu je působením mokrých spalin zpuchřelý, foto 25, 26. Svrchní degradovaná vrstva pogumu se drolí. Lze ji celkem snadno odstranit mechanicky pomocí škrabky. Spoje pásů pogumu se začínají odtrhávat. Zejména v těch místech, kde se dříve ve spoji vytvořila boule, nyní dochází k roztržení spoje pogumu, foto 27, 28. Takto obnažená ocelová stěna komínu neodolává agresivnímu prostředí tvořenému prouděním mokrých odsířených spalin. Po celé výšce komínu bylo zjištěno celkem 18 lokálních bodů s roztrženým spojem pásů pogumu a korodující stěnou komínu, foto 29, 30. Korodující plošky jsou velké cca 10 až 20 cm². Hloubka korozního napadení 0,2 až 2,5 mm. Foto 22. Vizuální kontrola vnitřního povrchu komínu. 9

11 Foto 23. Referenční plocha (foto rok 2014). Foto 24. Dtto. Současný stav, r Foto 25. Zpuchřelý povrch pogumu Foto 26. Dtto, detail. Foto 27. Otevřený spoj pásů pogumu. Foto

12 Foto 29. Koroze stěny komínu. Foto 30. Koroze stěny komínu. Všechny zjištěné necelistvosti ochranného pogumu byly provizorně opraveny vybroušením postiženého místa a aplikací gumového tmelu, foto 31 a 32. Jejich pozice jsou zaznamenány ve schématu č. 4 přílohy zprávy. Foto 31. Vybroušené, korozí zasažené místo. Foto 32. Aplikovaný gumový tmel. 11

13 4. Nádrž zahuštěného sádrovcového kalu. Pogum nádrže sádrovcového kalu je hladký s viditelným výrobním rastrem. Stěnu a dno nádrže pokrývá tenká prachová vrstva zbytků sádrovce. V pogumu nádrže nebyly zjištěny žádné vady. Lopatky míchadla jsou bez ochranné vrstvy. Hřídel míchadla je bez poškození, nově byla tmelem zesílena ochranná vrstva v oblasti přechodů a přírub. Měření tloušťky ochranného pogumu bylo provedeno orientačně po obvodu nádrže, viz tab. 2. Tab. 2. Naměřené tloušťky pogumu nádrže [mm] Stěna 1m nad dnem 8,21 8,22 8,20 8,27 8,25 8,30 8,11 8,06 8,15 8,19 8,20 Stěna 4,20 4,11 4,12 4,15 4,15 4,14 4,10 4,25 4,00 4,14 4,09 Dno 8,14 8,19 8,17 8,20 8,25 8,23 8,10 8,13 8,23 8,25 8,08 Foto 33. Foto 34. Závěr. Delší časový úsek mezi odstávkami 2017 a 2018 způsobil vytvoření masivních nánosů sádrovce na stěnách absorbéru a jeho vestavbách. Náročnost jejich odstranění a vyvezení odstraněné suti z absorbéru byla proti minulým létům náročnější. Statistické porovnání výsledků kontrol se současným stavem naznačuje, že počet poškození těsnosti ochranného pogumu konstrukce odsíření se bude dále zvyšovat. Pogum komínu je na konci životnosti. 12

14 Příloha: Schéma č. 1. Třetí sprchová rovina kt. + 18,3 m. 13

15 Schéma č. 2. Druhá sprchová rovina kt. + 16,5 m. 14

16 Schéma č. 3. První sprchová rovina kt. + 14,7 m. 15

17 Schéma č. 4. Komín. 16